You are on page 1of 48

CONSILIUL LOCAL CNDETI Nr.2581/31.03.

2011

APROBAT, PRIMAR, Tiberiu GHEORMAN

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE pentru contractul de furnizare avnd ca obiect ACHIZIIONARE UTILAJE AGRICOLE : TRACTOR SI TOCATOR RESTURI VEGETALE

Seciunea I: Fia de date a achiziiei Seciunea a II-a: Alte informaii cu privire la impozitare, protecia mediului, protecia muncii Seciunea a III-a: Clauze contractuale obligatorii Seciunea a IV-a: Formulare i modele Seciunea a V-a: Caiet de sarcini

Procedura de atribuire: cerere de oferte Criteriul aplicat: preul cel mai sczut

ntocmit, Consilier, BRAGUTA PETRUTA

Seciunea I FIA DE DATE A ACHIZIIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: Consiliul Local Cndeti Adresa: STR. PRINCIPALA NR.1 Localitate: Cndeti Cod postal: Persoana de contact: Telefon: Braguta Petruta Fevronia +40245/240.123 E-mail:candesti_dambovita@yahoo.com Fax: +40245/240.123 Adresa de internet a autoritatii contractante: -

Tara: Romania

I. b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare local ordine public/siguran naional agenii naionale mediu x autoriti locale economico-financiare alte instituii guvernate de legea public sntate instituie european/organizaie internaional construcii i amenajarea teritoriului altele (specificai) protecie social cultur, religie i activiti recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport x altele: administraie public Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante DA NU x Alte informaii i/ sau clarificri pot fi obinute: x telefon i fax menionate la punctul I. a, n zilele lucrtoare, ntre orele 7.30 - 15.30. altele: Data limit de primire a solicitrilor de clarificri:09.05.2011, ora limit: 15.00, prin fax la nr. 0245.240.123 sau e-mail la adresa candesti_dambovita@yahoo.com. Adresa: Consiliul Local Cndeti, str. Principal, Cndeti, judeul Dmbovia Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 11.05.2011, ora 15.00 I.c. Ci de atac Eventualele contestaii se pot depune: -la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor

Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3 Localitatea: Bucureti E-mail: office@cnsc.ro

Cod potal: 030084, ara: ROMNIA Telefon: +40-21- 310.46.41 2

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: +40- 21- 310.46.42 Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac: CONSILIUL LOCAL CNDETI Localitate: Cndeti, judeul Dmbovia Cod potal: E-mail: -candesti_dambovita@yahoo.com Telefon: +40-245-240123 Adres internet: Fax: +40-0245-240123 I.d. Sursa de finanare: Sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit: Sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit: - Bugetul local Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU X

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Achiziionare utilaje agricole: tractor si toctor resturi vegetale II. 1.2) Locaia: Cndeti, judeul Dmbovia Produse Cumprare x Leasing nchiriere Cumprare n rate Principalul loc de livrare Consiliul Local Cndeti, comuna Cndeti, judeul Dmbovia Cod CPV __________________ 16700000-2 Tractoare 16000000-5 Utilaje agricole VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: x ncheierea unui acord cadru: II.1.4. Durata contractului de achiziie public: 3 luni II.1.5) Divizare pe loturi DA NU x II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantiti prestaii /servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exist) Conform specificaiilor din caietul de sarcini II.2.2) Opiuni Dac exist, descrierea acestor opiuni: DA Nu este cazul. NU X

III. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) da nu x 3

III.1.2. Altele da

nu

IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectat Licitaie deschis Negociere cu anun de participare Licitaie restrns Negociere fr anun de participare Licitaie restrns accelerat Cerere de oferte x Dialog competitiv Concurs de solutii IV.2) Etap final de licitaie electronic da nu x IV.3.) Legislaia aplicat: Ordinul nr. 1741 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire - beneficiari uniti administrativ-teritoriale, instituii publice i uniti de cult; Ordinul preedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitaii cu ofert independent; Ordonana de Urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare (OUG 34/2006); Hotrrea Guvernului Romniei nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare (HGR 925/2006); Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea 346/2004 privind stimularea ntreprinderile mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; H.G.R. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN; Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN; Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN; Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice i fizice, a certificatului de obligaii bugetare, precum i a modelului i coninutului acestora; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare; 4

Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificrile ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor, construciei i turismului nr. 1430 din 13 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii; Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., aprobat i modificat prin Legea nr. 707/2001; H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii (regulamente privind: activitatea de metrologie n construcii; conducerea i asigurarea calitii n construcii; stabilirea categoriei de importan a construciilor; urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii; autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i ncercri n construcii; certificarea de conformitate a calitii produselor folosite n construcii); Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul nr. 57/N/1999, privind urmrirea comportrii n timp a construciilor Indicativ P 130/1999; Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, cu modificrile ulterioare; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri prin Legea nr. 265/2006; Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor, lucrrilor publice i locuinei nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activitilor din domeniul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02 Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecia Muncii orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislaia romn sau comunitar. V. CRITERII I DOCUMENTE DE CALIFICARE V.1) Situaia personal a ofertantului Declaraie privind Cerin obligatorie: eligibilitatea Operatorii economici participani la procedur nu trebuie s se ncadreze n situaiile prevzute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobat prin Legea nr. Solicitat x 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Nesolicitat 5

Mod de dovedire: Se va ataa Formularul nr. 1 (Declaraie privind eligibilitate) completat. Certificat de participare la licitaie cu ofert independent Solicitat x Nesolicitat Cerin obligatorie: Operatorii economici participani la procedur vor certifica faptul c participarea este fcut n concordan cu regulile de concuren. Mod de dovedire: Se va ataa Formularul nr. 2 (Certificat de participare la licitaie cu ofert independent) completat.

Declaraie privind Cerin obligatorie: nencadrarea n Operatorii economici participani la procedur nu trebuie s se ncadreze n prevederile art. 181 situaiile prevzute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobat prin Legea nr. 337/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Solicitat x Nesolicitat Mod de dovedire: i) Se va ataa Formularul nr. 3 (Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare) completat. Se vor ataa documente eliberate de autoritile legale competente, care s ateste faptul c ofertantul i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor i taxelor ctre bugetul general consolidat, precum i taxele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit, n original sau copie legalizat, pentru persoanele juridice romne, respectiv original i traducere legalizat n limba romn, n cazul persoanelor juridice strine. Declaraie privind Cerin obligatorie: calitatea de participant Operatorii economici participani la procedur trebuie s ndeplineasc la procedur condiiile prevzute de legislaie pentru a participa la procedur. Solicitat x Nesolicitat Mod de dovedire: Se va ataa Formularul nr. 4 (Declaraie privind calitatea de participant la procedur) completat. ii)

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane Cerin obligatorie: Operatorii economici participani la procedur trebuie s juridice/fizice romne fie legal nregistrai. Solicitat x Nesolicitat Mod de dovedire: i) Se va ataa copie dup Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului. ii) Certificat constatator, n original sau copie legalizat, emis de Oficiul Registrului Comerului, valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile nainte de deschiderea ofertelor), din care s rezulte: a. denumirea operatorului economic i toate datele de identificare; b. codul unic de nregistrare; c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subuniti (adrese); 6

d. structura acionariatului; e. numele reprezentanilor legali ai operatorului economic; f. domeniul de activitate principal; g. domeniile de activitate secundare; h. situaia societii (ex: dac este n stare de funcionare, dizolvare, reorganizare judiciar, lichidare, insolven, faliment sau suspendare temporar a activitii). Persoane juridice Cerin obligatorie: /fizice strine Operatorii economici participani la procedur s fie legal nregistrai. Mod de dovedire: Solicitat x i) Se vor ataa copii dup original, i traducere autorizat n Nesolicitat limba romn, dup documentele care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional. ii) Se vor ataa documente relevante, emise de autoritile competente din ara n care i are sediul operatorul economic, din care s rezulte: a) denumirea operatorului economic i toate datele de identificare; b) codul unic de nregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subuniti (adresa); d) structura acionariatului; e) numele reprezentanilor legali ai operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) domeniile de activitate secundare; h) situaia societii (ex: dac este n stare de funcionare, dizolvare, reorganizare judiciar, lichidare, insolven, faliment sau suspendare temporar a activitii). V. 3.) Situaia economico-financiar Informaii privind 1) Cerin obligatorie: situaia Cifra de afaceri anual medie pe ultimii 3 ani (2009, 2008 i 2007) s fie de economico-financiar minim 240.000 lei (pentru persoanele juridice romne). Pentru persoanele juridice strine, pentru conversia n LEI, dac situaiile financiare sunt Solicitat x ntocmite n alt valut, se va lua n calcul cursul BNR valabil pentru data de Nesolicitat 31 decembrie a anului respectiv. Cifra de afaceri anual medie care va fi luat n calcul va fi media cifrelor de afaceri n lei. Not: a) Capacitatea economic si financiar a ofertantului/candidatului poate fi susinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente intre ofertant i persoana respectiva. Persoana care asigur susinerea financiar va completa Formularul nr. 1 (Declaraie privind eligibilitatea). b) Atunci cnd un grup de operatori economici depune ofert comun, situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Mod de dovedire: i) Se va ataa Formularul nr. 5 (Informaii generale) completat. ii) 1). Persoanele juridice romne vor ataa copii dup situaiile financiare 7

anuale (bilan contabil, cont de profit i pierdere) pe anii 2009, 2008 i 2007, nregistrate la administraia financiar i/sau alte documente emise de autoritile legale competente, din care s rezulte respectarea cerinei minime obligatorii privind mrimea cifrei de afaceri anuale medii. 2). Persoanele juridice strine vor ataa, n copie nsoit de traducere legalizat n limba romn, documente relevante, emise de autoritile competente, care s certifice ndeplinirea cerinei obligatorii privind cifra de afaceri. n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaz toate situaiile, atunci va fi acceptat doar o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare ori a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens. iii) Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua n calcul proporional, n funcie de anul n care a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial operatorul economic care a depus oferta. V.4.) Capacitatea tehnic i profesional Informaii privind Pentru furnizare si montaj capacitatea tehnic 1) Cerin obligatorie: S fi executat i finalizat in ultimii trei ani un contract de furnizare utilaje Solicitat x agricole. Nesolicitat Atunci cnd un grup de operatori economici depune ofert comun, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 2) Cerin obligatorie: a) Autorizare de la productori, privind dreptul de a comercializa produsele (n cazul furnizarii de produse ce au productori diferii, se va prezenta autorizarea de comercializare de la fiecare productor n parte) b) Dovada capacitii tehnice a furnizorului de a efectua service-ul produselor furnizate sau prezentarea contracului de service cu o unitate autorizat in acest sens (copie conform cu originalul, semnat i tampilat) c) Certificatul de calitate al produsului insotit de o declaratie de conformitate (copie conform cu originalul, semnat i tampilat) din care sa reiasa garantia acordata produsului pentru o perioada de 18 luni, precum i garania de 18 luni pentru motorul produsului; Mod de dovedire: i) Se va ataa Formularul nr. 6 (Declaraie privind lista principalelor livrri de produse n ultimii 3 ani), coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari, , indiferent daca acetia din urma sunt autoriti contractante (PUBLICE) sau clieni privai. ii) Se vor ataa copii dup contractele menionate pentru ndeplinirea cerinelor minimale. NOT: n cazul n care contractul de furnizare / lucrri conine clauze de confidenialitate, care mpiedic prezentarea lui, ofertantul este obligat s prezinte paginile din contract din care s rezulte prile contractante, obiectul contractului, durata contractului, preul contractului, precum i pagina final cu semnturi. Not: a) Capacitatea tehnic a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui 8

contract, si de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant si persoana respectiv. Persoana care asigur susinerea tehnic va completa Formularul nr. 1 (Declaraie privind eligibilitatea). V.5.) Standarde de asigurare a calitii Informaii privind 1) Cerin obligatorie: certificarea sistemului a) Certificatul ISO 9001 al productorului produselor sau echivalent (n de management al cazul furnizarii de produse ce au productori diferii, se va prezenta certificatul calitii ISO 9001 de la fiecare productor n parte), Solicitat x Nesolicitat Mod de dovedire: Se va ataa copie conform cu originalul dup certificat sau, dup caz, documentul doveditor. Aceasta condiie trebuie ndeplinita de toi asociaii. V.6.) Informaii privind subcontractanii Informaii privind Cerin obligatorie: subcontractanii i) Se va ataa Formularul nr. 7 (Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora) Solicitat x completat. Nesolicitat ii) n cazul n care pri din contractul ce urmeaz a fi atribuit trebuie s se ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani, operatorul economic are obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care acesta urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui. V.7.) Informaii privind asociaii Informaii asociaii privind Cerine obligatorii n cazul n care oferta este depus de o asociaie (consoriu), fiecare asociat va trebui s ndeplineasc condiiile privind Situaia personal a ofertantului i Solicitat x Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare), n Nesolicitat conformitate cu Contractul de asociere, din care trebuie s reias clar partea din contract pe care o vor ndeplini asociaii i toate amnuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. Acordurile care nu vor conine aceste date vor fi considerate incomplete. Situaia economico-financiar i Capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Mod de dovedire: n cazul asociaiilor (consoriilor) se va prezenta: i) Formularul nr. 8 (Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de asociai i specializarea acestora) completat ii) Contractul de asociere, n original sau copie legalizat, din care s rezulte cine este liderul asociaiei (consoriului) i partea din contract pe care o va ndeplini fiecare asociat (valoric i procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice i umane, precum i mputernicirea liderului asociaiei de a semna oferta n numele

asociaiei. n cazul n care acordurile de asociere sunt ncheiate n alt limb dect limba romn, se va prezenta copie dup acorduri i traducere legalizat n limba romn dup acestea. iii)Se va ataa Formularul nr. 9 (mputernicirea liderului asociaiei de a reprezenta asociaia la procedura de atribuire) completat. iv)Se vor ataa toate documentele solicitate la Situaia personal a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare), Informaii privind capacitatea tehnic i Informaii privind capacitatea profesional pentru fiecare asociat. Meniune: Dac ofertantul ctigtor va fi o asociaie/consoriu, autoritatea contractant solicit legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pn la data ncheierii contractului de achiziie public. VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de Limba romn redactare a documentelor necesare ofertei VI.2) Perioada de Minim 90 zile de la data deschiderii ofertelor. valabilitate a ofertei VI.3) Garanie de a) Valoarea garaniei de participare este de 1200 lei. participare b) Modaliti de constituire acceptate: -Virament bancar n contul autoritii contractante, Solicitat x RO12TREZ2795006XXX000101, deschis la Trezoreria Voinesti. Nesolicitat - Instrument de garantare emis de o societate bancar sau de o societate de asigurri, pentru obiectivul Achiziionare utilaje agricole - tractor si toctor resturi vegetale, pentru valoarea de 1200 lei i cu un termen de valabilitate de minim 90 zile de la data deschiderii ofertelor. - prin depunerea sumei n numerar la casieria autoritii contractante. Dovada constituirii garaniei de participare trebuie s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea ofertelor i se va prezenta n original. c) n cazul asociaiilor, garania de participare poate fi constituit de ctre unul sau mai muli asociai. d) Garania de participare nu poate s fie constituit de ctre subcontractani. e) Ofertanii care vor constitui garania de participare n conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia de a face dovada c reprezint o ntreprindere mic sau mijlocie, respectiv dovada privind numrul de salariai i dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum i valoarea activelor totale, prin ataarea Formularului nr. 10 (Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii) completat, formular n concordan cu prevederile actului normativ specificat. f) Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul asociaiilor, este necesar ca toi asociaii s fac dovada c reprezint o ntreprindere mic sau mijlocie, prin ataarea Formularului nr. 10 (Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii) completat. 10

g) Garania de participare se va constitui numai n lei. VI.4) Modul de Propunerea tehnic va conine: prezentare a VI.4.1. O descriere a produselor din care s rezulte ndeplinirea cerinelor din propunerii caietele de sarcini. tehnice Se vor prezenta: VI.4.2. Grafic de livrare a produselor Formularul nr. 11; VI.4.3. Formular garanie i service Formularul 12; VI.4.4. Manual de ntreinere i exploatare n limba romn pentru tractor (copie); VI.4.5. Carte de service pentru tractor (copie) VI.4.6. Formularul nr. 13 (Angajament privind executarea contractului n condiiile impuse prin documentaia de atribuire) completat. Aceasta nseamn acordul ofertantului privind toate condiiile din Fia de date a achiziiei i cerinele din caietele de sarcini. VI.4.7. Formularul nr. 14 (Declaraie privind protecia mediului i protecia muncii) completat. VI.4.8. Formularul de contract, completat i semnat. VI.5) Modul de Propunerea financiar va conine: prezentare a VI. 5.1. Centralizatorul de preuri. propunerii financiare VI.5.2. Formularul nr. 15 (Formular de ofert) completat. VI.6) Modul de a) Dac este cazul, la documentele de calificare se va ataa, n original, prezentare a ofertei mputernicirea semnat de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei mputernicite s angajeze ofertantul n contract, respectiv: Formularul nr. 16 (mputernicire pentru semnatarul ofertei) i, dac exist, copie dup hotrrea / decizia consiliului de administraie sau a organismului corespunztor al operatorului economic, privind nominalizarea persoanei desemnat ca reprezentant legal al societii. Acestea trebuie ataate i de ctre asociai i subcontractani, atunci cnd este cazul. b) Toate formularele solicitate i prevzute n Seciunea a V-a se vor prezenta completate integral, cu semnturile olografe, n original. c) Adresa la care se depune oferta: Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, comuna Cndeti, judeul Dmbovia d) Ofertele pot fi transmise prin pot sau depuse direct pana la data de 13.05.2011, ora 10:00, nsoite de o scrisoare de naintare. n acest scop se va completa Formularul nr. 17 (Scrisoare de naintare). Acesta NU se va introduce n colet dect dac oferta este transmis prin pot. e) Se va depune 1 exemplar al ofertei: 1 original.

11

f) Documentaia trebuie s fie n totalitate tiprit cu cerneal neradiabil. g) n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficial abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. h) Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnic i propunerea financiar se vor ndosaria separat, vor avea fiecare cte un opis (n care vor fi menionate toate documentele solicitate n documentaia de atribuire, cu indicarea paginii la care se afl documentul n ordinea din documentaia de atribuire), iar fiecare fil va fi semnat de ctre reprezentantul autorizat al ofertantului mputernicit s angajeze ofertantul n contract, pentru fiecare dosar n parte, separat. Filele cu informaii pe verso vor fi i ele semnate. i) Documentele de calificare se vor ndosaria n ordinea n care au fost solicitate n Fia de date a achiziiei. n cazul n care exist subcontractani sau asociai, documentele de acelai tip se vor aeza unul dup altul (mai nti pentru ofertant sau liderul de asociaie, apoi pentru asociai, dup care pentru subcontractani). j) Documentele de calificare, propunerea tehnic i propunerea financiar se vor introduce n plicuri distincte, sigilate i marcate corespunztor, astfel: Plicul 1: 1 DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL Plicul 2: 2 PROPUNERE TEHNIC ORIGINAL Plicul 3: 3 PROPUNERE FINANCIAR ORIGINAL Plicurile 1,2 i 3 se vor introduce ntr-un plic A, marcat cu inscripia: A ORIGINAL. Fiecare din cele 3 plicuri, precum i plicul A vor fi inscripionate i cu denumirea ofertantului / liderului de asociaie. Plicul A se va introduce ntr-un pachet pe care se va scrie: numele i adresa autoritii contractante numele i adresa ofertantului; telefon i fax Ofert: Achiziionare utilaje agricole tractor i toctor resturi vegetale A nu se deschide nainte de 13.05.2011, ora 12:00. Documentele solicitate n plic separat pentru edina de deschidere a ofertelor NU SE VOR INTRODUCE n acest pachet. k) Coletele care vor fi transmise prin pot vor conine: - pachetul cu plicul A, respectiv oferta - plicul separat pentru edina de deschidere a ofertelor, conform pct. VI.9.c), dac se opteaz pentru transmiterea lui prin pot. l) n cazul n care plicul separat nu este introdus n coletul potal, el poate fi transmis comisiei de evaluare pn la ora deschiderii ofertelor, prin orice mijloc.

12

m) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunztor, astfel nct la edina de deschidere s se poat constata integritatea plicurilor. VI.7) Data limit de depunere a ofertelor VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificrii documentelor 13.05.2011, ora 10:00 a) Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei, respectiv 13.05.2011, ora 10:00 i numai printr-o solicitare scris n acest sens. b) n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor, respectiv 13.05.2011, ora 10:00. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul c plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, cu inscripia MODIFICRI. c) Oferta care este depus/transmis la o alt adres dect cea stabilit n anunul de participare ori care este primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei limit pentru depunere 13.05.2011, ora 10:00 se returneaz nedeschis. VI.9) Deschiderea a) Data, ora i locul deschiderii ofertelor: documentelor pentru 13.05.2011, ora 12:00, Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, selectarea ofertelor comuna Cndeti, judeul Dmbovia b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 1) membrii comisiei de evaluare; 2) reprezentanii autorizai sau mputernicii ai ofertanilor; 3) alte persoane autorizate de Autoritatea contractant. c) La deschidere, Autoritatea contractant solicit s se prezinte n plic separat, marcat cu: numele i adresa autoritii contractante, numele i adresa ofertantului, i: Documente pentru Achiziionare utilaje agricole tractor i toctor resturi vegetale: 1) pentru persoanele care particip la edina de deschidere din partea ofertanilor, mputernicire din partea persoanei autorizate s reprezinte ofertantul la procedur (conform Formularului nr. 18 (mputernicire pentru reprezentarea ofertantului la edina de deschidere). 2) copie dup actul de identitate al persoanelor care particip la deschidere din partea ofertanilor 3) dovada constituirii garaniei de participare, n original i copie. 4) dovada c ofertantul/ofertanii reprezint o ntreprindere mic sau mijlocie, respectiv dovada privind numrul de salariai i dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum i valoarea activelor totale, pentru ofertanii care vor depune garania de participare n conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. d) n cazul n care ofertantul nu transmite printr-un reprezentant plicul care 13

conine documentele solicitate la edina de deschidere, coletul cu oferta va fi ambalat n mod asemntor coletelor transmise prin pot. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Preul cel mai sczut VII.2) Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VIII.1 Ajustarea preului contractului DA NU x VIII.2. Garania de bun execuie a contractului DA x NU a) Se va constitui garania de bun execuie, n procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., n termen de 10 zile lucrtoare de la semnarea contractului. b) Modul de constituire: - prin reineri succesive din facturile naintate la plat. n acest caz contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banca agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz sa alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanie de buna execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant va dispune ca banca sa ntiineze contractantul despre vrsmntul efectuat, precum si despre destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobnda n favoarea contractantului; sau - prin scrisoare de garanie bancara in favoarea Autoritatii contractante, care devine anexa la contract. x

14

Seciunea a II-a ALTE INFORMAII CU PRIVIRE LA IMPOZITARE, PROTECIA MEDIULUI, PROTECIA MUNCII 1) IMPOZITARE Relaii privind cadrul legislativ fiscal se pot obine de pe pagina de Internet a Ministerului Economiei i Finanelor, domeniul finane: http://www.mfinante.ro. 2) PROTECIA MUNCII Pe parcursul ndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecia Muncii, precum i celelalte acte normative conexe sau subsecvente. Relaii suplimentare privind legislaia n domeniul proteciei i securitii muncii se pot obine de la organismele abilitate: Inspecia Muncii, Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucureti, tel. +40213027030, site web: http://www.inspectmun.ro i Asociaia de Standardizare din Romnia sediul in Str. Mendeleev 21-25, cod potal 70168, sector 1, Bucureti, tel: 021 650.20.80, site web: http://www.asro.ro, precum i de la Inspectoratul Teritorial de Munc Dmbovia, str. Revoluiei, bl. C8, intrarea A+b, parter, Trgovite, jud. Dmbovia, tel: +40-245612453, fax: +40-245615240, e-mail: itm_db@romwest.ro. Ofertanii trebuie s indice n cadrul propunerii tehnice faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile legale referitoare la condiiile de munc i protecia muncii completarea Formularului nr. 15(Declaraie privind protecia mediului i protecia muncii). 3) PROTECIA MEDIULUI Pe parcursul ndeplinirii contractului se va respecta legislaia n vigoare n domeniul proteciei mediului, informaii relevante putnd fi obinute de la Agenia Naional pentru Protecia Mediului, str. Lacul Morii nr. 151, sector 6, Bucureti, telefon +40-21-4934253, +40-21-4934239, fax +4021-4934237, e-mail office@anpm.ro, site web: http://www.anpm.ro, precum i de la Agenia de Protecia Mediului Dmbovia, str. Calea Ialomiei nr. 1, Trgovite, jud. Dmbovia, tel/fax +40245/213959, +40-245/213944, e-mail office@apmdb.ro, site web: http://www.apmdambovita.ro, precum i de la Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, Bd. Libertatii nr. 12, Sect. 5, Bucuresti, Romania, telefon (centrala) : +40213160215, Relaii cu publicul: +040-213163874, email: relatii.cupublicul@mmediu.ro, site web: http://www.mmediu.ro. Ofertanii trebuie s indice n cadrul propunerii tehnice faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile legale referitoare la protecia mediului completarea Formularului nr. 15 (Declaraie privind protecia mediului i protecia muncii).

15

Seciunea a III-a CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

CONSILIUL LOCAL CNDETI Nr. .............

(Numele / denumirea executantului) Nr. .............

CONTRACT DE FURNIZARE 1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre CONSILIUL LOCAL CNDETI cu sediul n comuna Cndeti, str. Principal nr. 1, judeul Dmbovia, telefon 0245/240123, fax 0245/240123, cod fiscal 4402663, cont trezoreria ................ ., reprezentat prin Tiberiu Gheorman Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte, si ....................................... (denumirea operatorului economic), adresa ..............................., telefon/fax ........................., numar de inmatriculare ..................., cod fiscal ......................, cont (trezorerie, banca) .................................., reprezentata prin .................................................. (denumirea conducatorului), functia ............................., in calitate de executant, pe de alta parte. Definitii In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului; f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei

16

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; g. zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se prevede expres c sunt zile lucrtoare. Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la nceputul primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul creia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritii contractante nu este luat n calculul termenului. Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore este o zi de srbtoare legal, o duminic sau o smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare. h) an - 365 de zile. Interpretare (1) - In prezentul contract, cu exceptia cazului cand contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: a)Cuvintele care includ singularul includ si pluralul, iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul. b)Cuvintele care indica un gen, includ toate genurile (2) Referintele la orice acte normative se considera a face referire si la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

Clauze obligatorii Art. 1. Obiectul principal al contractului (1) Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina Utilaje agricole tractor i toctor resturi vegetale, in perioada/perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract. Art. 2. Pretul contractului (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de .................... lei, la care se adauga TVA. Art. 3. Durata contractului (1) - Durata prezentului contract este de ........ luni. Art. 4. Executarea contractului 1) - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de buna execuie i emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor. 2) - Graficul de ndeplinire a contractului: Furnizarea produselor se va face in conformitate cu Graficul de livrare din propunerea tehnica. (Se alege varianta convenita.) Art. 5. Documentele contractului (1) - Documentele contractului sunt: a) documentatia de atribuire

17

b) propunerea tehnica si propunerea financiara a ...............(numele ofertantului castigator); c) Graficul de livrare; d) Garantia bancara de buna executie: . (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.) (2) In cazul unor neconcordante intre documentele contractului, achizitorul are dreptul de a decide varianta aplicabila. Art. 6. Obligaiile principale ale furnizorului (1) Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. (2)- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. (3) - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. (4)- Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: 1. reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i 2. daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. Art. 7. Obligaiile principale ale achizitorului (1) -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. (2)- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. (3) - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat). (4) - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil. (se va indica un termen cert) Art. 8. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor (1) - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual de 2% din preul contractului pentru fiecare lun sau fraciune de lun, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. (2)- n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite potrivit clauzei 10.2, atunci acesta are obligaia de a plti ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual de 2% din plata neefectuat pentru fiecare lun sau fraciune de lun, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.

18

(3) - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. (4) - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. Clauze specifice Art. 9. Garania de bun execuie a contractului (1) - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului, prin reineri succesive din facturile naintate la plat, n cuantum de 5% din valoarea contractului, pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului. (2) - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. (3) - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. (4) - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun conform legislaiei n vigoare. (5) - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. Art. 10. Recepie, inspecii i teste (1) - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. (2) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (3) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. (4) - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor. (se precizeaz destinaia final a produselor) (5) - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. (6) - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. (7) - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract. Art. 11. Ambalare i marcare (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare

19

i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. (3) - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare. (se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor) (4) - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. Art. 12. Livrarea i documentele care nsoesc produsele (1) - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd: a) datele din graficul de livrare i b) termenul comercial stabilit. (2) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. (3) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele. (se precizeaz documentele care vor nsoi produsele) (4) - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. (5) - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor. Art. 13. Asigurri (1) - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit. (se precizeaz termenul comercial de livrare) Art. 14. Amendamente Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. Art. 15. Servicii (1) - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. (2) - Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract. (se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor) Art. 16. Perioada de garanie acordat produselor (1) - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau

20

omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare. (2) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic. (se precizeaz perioada de garanie acordat produselor) (3) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final. (4) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. (5) La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului. (se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului) (6) Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract. Art. 17. Ajustarea preului contractului (1) Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. (2) Preul contractului este ferm i nu se ajusteaz. Art. 18. Subcontractani1 (1) Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. (2) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (3) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. (4) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i ndeplinete contractul. (5) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (6) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. (7) Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului i nu va determina schimbarea preului contractului. Art. 19. ntrzieri n ndeplinirea contractului (1) Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. (2) Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu acordul prilor, prin act adiional. (3) n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului.
1

n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

21

Art. 20. Fora major (1) Fora major este constatat de o autoritate competent. (2) Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. (3) ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. (4) Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. (5) Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. (6) Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. Art. 21. Soluionarea litigiilor (1) Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. (2) Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) Art. 22. Limba care guverneaz contractul Limba care guverneaz contractul este limba romn. Art. 23. Comunicri (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. (3) Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Art. 24. Legea aplicabil contractului Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte. Achizitor, Furnizor, ................................ .............................. (semntur autorizat) (semntur autorizat) LS LS

22

Seciunea a IV-a FORMULARE I MODELE Formulare sunt obligatorii i trebuie ataate la ofert, completate conform instruciunilor, unde este cazul, i cu semntur/semnturi olograf/olografe, n original: Formularul nr. 1: DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formularul nr. 2: CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAIE CU OFERT INDEPENDENT Formularul nr. 3: DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBAT CU MODIFICRI I COMPLETRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 Formularul nr. 4: DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Formularul nr. 5: INFORMAII GENERALE Formular nr. 6 - DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI Formularul nr. 7: DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTAII I SPECIALIZAREA ACESTORA Formularul nr. 8: DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ASOCIAI I SPECIALIZAREA ACESTORA Formularul nr. 9: MPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAIEI DE A REPREZENTA ASOCIAIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE Formularul nr. 10: DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA NTREPRINDERII N CATEGORIA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII Formularul nr. 11: GRAFIC DE LIVRARE A PRODUSELOR Formularul nr. 12 : FORMULAR GARANTIE SI SERVICE Formularul nr. 13: ANGAJAMENT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI N CONDIIILE IMPUSE PRIN DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

23

Formularul nr. 14: DECLARAIE PRIVIND PROTECIA MEDIULUI I PROTECIA MUNCII Formularul nr. 15: FORMULAR DE OFERT Formularul nr. 16: MPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI Formularul nr. 17: SCRISOARE DE NAINTARE Formularul nr. 18: MPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA EDINA DE DESCHIDERE

24

Formularul nr. 1 Operator economic (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) .(numele i prenumele), reprezentant mputernicit al .. (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul(a) declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

25

Formularul nr. 2 Operator economic .. (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ............................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ............................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ................................., urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, ............... Data

Reprezentant/Reprezentani legali (semnturi) Not: Acest formular se va completa de ctre toi operatorii economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac sunt ofertani / lideri de asociaie sau asociai.

26

Formularul nr. 3 Operator economic .. (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANA DE URGEN A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBAT CU MODIFICRI I COMPLETRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 Subsemnatul ........................... (denumirea / numele operatorului economic), n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale, organizat de CONSILIUL LOCAL CNDETI, declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit; d) n ultimii 2 ani nu au fost cazuri n care s nu mi fi ndeplinit sau s mi fi ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe care l reprezint, fapt care s fi produs sau s fi fost de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia; e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiva a unei instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; f) nu am prezentat informaii false i am prezentat informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) e). Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

27

Formularul nr. 4 Operator economic .. (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Subsemnatul(a) ..................... (numele i prenumele), reprezentant mputernicit al ................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura CERERE DE OFERTE pentru atribuirea contractului de achiziie public de lucrri, avnd ca obiect Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale, organizat de Consiliul Local Cndeti, particip i depun oferta: [ ] n nume propriu; [ ] ca asociat n cadrul asociaiei ...........................; [ ] ca subcontractant al ......................................; (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 1. Subsemnatul(a) declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; [ ] sunt membru n grupul sau reeaua a crei lista cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare i, dac este cazul, se ataeaz anexa) 3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie publica sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, comuna Cndeti, judeul Dmbovia, Romnia, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

28

Formularul nr. 5 Operator economic .. (denumirea/numele) INFORMAII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa (sediu central, filiale, sucursale, puncte de lucru): 4. Adresa de coresponden pentru prezentul contract: 5. Telefon: Fax: E-mail: 6. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ............................................................................ (numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Anul 2009 2008 2007 Media anual: Pentru conversia n RON, dac situaiile financiare sunt ntocmite n alt moned, se va lua n calcul cursul BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului respectiv. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Operator economic, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Cifra de afaceri anual la 31 Cifra de afaceri anual la 31 decembrie decembrie (RON) (Euro)

29

Formular nr. 6 Operator economic ................................ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic ................................ (semntura autorizat) Preul total Procent Perioada de Obiectul Denumirea/numele Calitatea Nr. Codul al ndeplinit Cantitate derulare a contractul beneficiarului/clien furnizorulu crt. CPV contractulu de furnizor a (U.M.) contractului ui tului Adresa i*) **) i (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 .....

Operator economic ................................ (semntura autorizat)

30

Formularul nr. 7 Operator economic (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul (numele i prenumele), reprezentant mputernicit al ............... (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat, privind execuia contractului Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale, sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, comuna Cndeti, judeul Dmbovia, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Nr. Denumire crt subcontractan . t 1 Sediul subcontractant ului Obiecte de activitate CU relevante ale I subcontractantulu i Partea/prile din contract ce urmeaz a fi executate de ctre fiecare subcontractantului Denumirea lucrrilor ce vor fi executate de subcontractant: Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale (parial se va face o scurt descriere, conform Acordului de subcontractare). 31

Valoarea lucrrilor ce vor fi executate de subcontractant: (lei, fr TVA): . Procent din valoarea total a contractului: . Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant.

Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Not: Dac nu sunt subcontractani, n coloana 2 Denumire subcontractant, se va completa nu este cazul, iar tabelul urmtor nu se va mai completa. Semnturile subcontractanilor: Reprezentant Reprezentant Ofertant / Lider de subcontractant 1 asociaie Numele/denumirea subcontractantului Numele persoanei autorizate Semntura autorizat Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Reprezentant subcontractant 2

32

Formularul nr. 8 Ofertant (denumirea/numele liderului asociaiei) DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ASOCIAI I SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul (numele i prenumele), reprezentant mputernicit al ............... (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexate, privind execuia contractului Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale, sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, comuna Cndeti, judeul Dmbovia, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Nr. Denumire crt asociat . 1 Sediul asociatului Obiecte de activitate CUI relevante ale asociatului Partea/prile din contract ce urmeaz a fi executate de ctre fiecare asociat Denumirea lucrrilor ce vor fi executate de asociat: Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale (parial se va face o scurt descriere, conform Contractului de asociere). Valoarea lucrrilor ce vor fi executate de asociat: (lei, fr TVA): . Procent din valoarea total a contractului: 33

. Se va completa o linie pentru fiecare asociat. Datele din tabelul de mai sus trebuie s se regseasc i n Contractele de asociere. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant / Lider de asociaie, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Not: Dac nu sunt asociai, n coloana 2 Denumire asociat, se va completa nu este cazul, iar tabelul urmtor nu se va mai completa. Semnturile asociailor: Reprezentant ofertant (lider de asociaie) Numele/denumirea asociatului Numele persoanei autorizate Semntura autorizat Data completrii ..................(ziua, luna anul). Reprezentant asociat 1 Reprezentant asociat 2

34

Formularul nr. 9 MPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAIEI DE A REPREZENTA ASOCIAIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE Subsemnaii, care depunem ofert comun n cadrul asociaiei format din: .(se trec toi asociaii), mputernicim liderul asociaiei, .. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul asociaiei) s reprezinte asociaia la prezenta procedur de atribuire. Semnturile asociailor: Reprezentant ofertant (lider de asociaie) Numele/denumirea asociatului Numele persoanei autorizate Semntura autorizat Data completrii ..................(ziua, luna anul). Not: Dac nu sunt asociai, se va bifa mai jos i se va completa: N/A nu este cazul. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant / Lider de asociaie, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura) Reprezentant asociat 1 Reprezentant asociat 2

35

Formularul nr. 10 DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA NTREPRINDERII N CATEGORIA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII Anexa 1 I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de nregistrare: Numele i funcia: (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 2. ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1) Exerciiul financiar de referin *2) Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net salariai (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizai dac, fa de exerciiul Nu financiar anterior, datele financiare au nregistrat Da (n acest caz se va completa i se va ataa o modificri care determin ncadrarea declaraie referitoare la exerciiul financiar ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv anterior) microntreprindere, categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). 36

Numele persoanei autorizate s reprezinte ntreprinderea Semntura ________________ Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii.....................(ziua, luna anul). Semntura __________________ _______________________________________________ *1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. *2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar (anul 2006) raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere. Anexa 2 (acolo unde este cazul) (referinele din aceast anex sunt n legtur cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, care este necesar pentru completarea anexei). CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate Seciunile care trebuie incluse, dup caz: - seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale); - seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale). Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate Perioada de referin Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Total active de salariai net (mii lei / mii euro) (mii lei / mii euro) 1. Datele*1) ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B*2)) 2. Datele cumulate*1) n mod proporional ale tuturor 37

ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din seciunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate*1) (dac exist) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B) TOTAL *1) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere. *2) Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus. Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1. Not: Acest formular se va completa de ctre toi operatorii economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac sunt ofertani, lideri de asociaie, asociai sau subcontractani, numai n cazul n care doresc s beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea ntreprinderile mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. (referitoare la garania de participare, garania de bun execuie i cifra de afaceri). Dac nu se dorete s se beneficieze de aceasta, se va bifa mai jos i se va completa: N/A nu este cazul. Data completrii ..................(ziua, luna anul). Ofertant / Lider de asociaie, ............. (numele operatorului economic) ........................ (numele persoanei autorizate i semntura)

38

Formularul nr. 11 ........................................................ (denumirea/numele ofertant)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cantitatea (U.M.)

Data de livrare/Perioada de timp exprimat n zile calendaristice necesar fiecrei livrri

1 2 . .

..............................................................

(semnatur autorizat)

39

Formularul 12 ......................................................... (denumirea/numele ofertant)

GARANIE I SERVICE

Perioada de garantie:

Nr. crt. 1. Tractor

Utilaj

Perioada de garanie (ani)

Timp intervenie service pentru remedierea defectelor utilajelor (ore): ..

.............................................................. (semnatur autorizat)

40

Formularul nr. 13 ANGAJAMENT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI N CONDIIILE IMPUSE PRIN DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE Subsemnatul(a) ........................... (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale , organizat de CONSILIUL LOCAL CNDETI, declar c voi respecta la execuia contractului toate condiiile impuse prin Documentaia de atribuire. Declar c voi respecta principiile unui management financiar sntos, n mod special n privina eficienei economice i a raportului cost/beneficii. Data completrii .....................(ziua, luna anul). Operator economic, ................ (numele operatorului economic) ........................... (numele persoanei autorizate i semntura)

41

Formularul nr. 14 Operator economic .. (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PROTECIA MEDIULUI I PROTECIA MUNCII

Subsemnatul(a) ........................... (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiectAchiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale, organizat de CONSILIUL LOCAL CNDETI, declar c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile legale referitoare la condiiile de munc i protecia muncii i cele referitoare la protecia mediului. Data completrii .....................(ziua, luna anul). Operator economic, ................ (numele operatorului economic) ........................... (numele persoanei autorizate i semntura)

42

Formularul nr. 15 Ofertant (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERT Ctre: Consiliul Local Cndeti, str. Principal nr. 1, comuna Cndeti, judeul Dmbovia

1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant() a(l) ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale , pentru suma de lei (suma n litere i n cifre) fr TVA, reprezentnd echivalentul a Euro (suma n litere i n cifre), pltibil n una sau mai multe trane, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de . (suma n litere i n cifre). Se va lua n calcul cursul BNR valabil pentru data de 15.03.2011, respectiv 4.1865 RON/euro. 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul fizic i valoric de execuie a lucrrii anexat. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ___________ zile, (durata n litere i cifre), respectiv pn la data de ____________________ (ziua/luna/anul atenie la perioada de valabilitate solicitat pentru ofert: 90 zile de la data deschiderii ofertelor), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Precizm c: depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar "alternativ"; nu depunem ofert alternativ. (Se bifeaz opiunea corespunztoare. Atenie nu se permite depunerea de oferte alternative) 6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi. Data //. .(numele i prenumele), n calitate de . (funcia), legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele (denumirea/numele ofertantului)

43

..(semntura)

Formularul nr. 16 MPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI Subsemnatul .(numele i prenumele), posesor al actului de identitate (tipul actului) seria ..nr, emis de .(emitent) la data de , cod numeric personal , n calitate de (funcia), reprezentant legal al .(denumirea / numele ofertantului), conform (se menioneaz documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), mputernicesc persoanele de mai jos s semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale . Domnul/Doamna (numele), act de identitate (tipul actului) seria ..nr, emis de .(emitent) la data de , cod numeric personal ; 1) (se nscriu toate persoanele mputernicite s semneze documentele ofertei)

Ofertant, ................ (numele operatorului economic) ........................... (numele reprezentantului legal i semntura)

Se vor ataa copii dup actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

44

Formularul nr. 17 .. Denumirea (numele ofertantului) Nr. din 2010 (data) Autoritatea Contractant Consiliul Local Cndeti Nr. .din .2010, ora... (data) (se va completa la Registratura Consiliului Local Cndeti, la depunerea ofertei)

SCRISOARE DE NAINTARE Ca urmare a anunului de participare aprut n SEAP privind aplicarea procedurii pentru atribuirea Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale , noi ............................................. (denumirea/numele ofertantului / liderului de asociaie) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Documentul ................................... privind garania pentru participare (tipul, seria/numrul, emitentul) n valoare de ..lei. 2. Documentul ..privind ncadrarea ofertantului n categoria intreprinderilor mici i mijlocii (dac este cazul). 3. Coletul coninnd oferta i documentele care o nsoesc. 4. Informaii n legtur cu procedura de atribuire a contractului mai sus menionat: - numele i prenumele persoanei/persoanelor mputernicite s semneze documentele pentru prezenta procedur de atribuire: .. - numele persoanei mputernicite s reprezinte ofertantul la edina de deschidere: - adresa pentru coresponden valabil pentru comunicare la prezenta procedur: . - telefon: .. - fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedur: . - e-mail: - site Internet (dac e cazul): .. - contul n care se va vira garania de participare la restituirea acesteia de ctre Autoritatea contractant: .., deschis la Trezoreria Data completrii ............... Ofertant / Lider de asociaie, ................ (numele operatorului economic) ........................... (numele persoanei autorizate i semntura)

45

Formularul nr. 18 MPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA EDINA DE DESCHIDERE

Subsemnatul(a) .(numele i prenumele), posesor al actului de identitate (tipul actului) seria ..nr, emis de .(emitent) la data de , cod numeric personal , n calitate de (funcia), reprezentant legal al .(denumirea / numele ofertantului), conform (se menioneaz documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), mputernicesc persoanele de mai jos s reprezinte ofertantul .. (denumirea/numele ofertantului) la edina de deschidere din cadrul procedurii de atribuire a contractului: Achiziionare utilaje agricole: tractor i toctor resturi vegetale . 2) Domnul/Doamna (numele i prenumele), avnd act de identitate (tipul actului) seria ..nr, emis de .(emitent) la data de , cod numeric personal ; 3) (se nscriu toate persoanele mputernicite s reprezinte ofertantul la edina de deschidere)

Ofertant / Lider de asociaie, ................ (numele operatorului economic) ........................... (numele reprezentantului legal i semntura)

Se vor ataa copii dup actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

46

Seciunea aV-a CAIET DE SARCINI

ACHIZIIE UTILAJE Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz de ctre fiecare ofertant propunerea tehnic. 1. OBIECTUL ACHIZIIEI: Tractor i toctor resturi vegetale 2. LIVRARE Livrarea produselor, punerea n funciune i instruirea personalului privind utilizarea utilajelor vor fi incluse n pre. Adresa: Sediul Primariei CANDESTI, STR. PRINCIPALA NR.1, Jud. Dambovita . Termen de livrare: maxim 10 zile completarea Graficului de livrare a produselor, Anexa 15 3.CANTITI: Nr.crt Denumire 1. 2. Tractor Tocatoare resturi vegetale Cantitate 1 buc. 1 buc

4.SPECIFICAII TEHNICE TRACTOR -Putere motor minim 75 CP, maxim 80 CP ; -Motor EURO III ; -Ventilator pe substanta vascoasa ; -Transmisie 30 km/h 12 viteze inainte /3 viteze inapoi ; - Dubla tractiune (4x4) -Ridicator hidraulic cu comanda mecanica; - Incarcator fata; -Capacitate de ridicare: 3000 kg - Directie hidrostatica cu pompa independenta; -Fara cabina; -Discuri de frana in baie de ulei, autoreglabile ; -Roti fata 11.2 -20; -Roti spate 14.9 -28; -Faruri de drum cu halogen H4 (faza scurta/lunga) 2 buc. ; -Doua lampi de lucru fata H3, pe cabina ; -Doua lampi de lucru spate H3, pe cabina ; -Scaun din semipiele cu centura de siguranta; -Rezervor combustibil 70 litri -Trusa de scule (fara scule) 47

-Franare pneumatica pentru remorci -Manual de operare in limba Romana 5. SPECIFICAII TEHNICE TOCATOARE RESTURI VEGETALE - lime de lucru - 1,8 m; - nr. cutite pentru paie: 44; - mecanism de deplasare a dispozitivului de cuplare; - capac cu poziie reglabil; - arbore cardanic cu siguran unisens; - picior de sprijin; - roi posterioare de copiere din cauciuc; - greutate 800 kg; 6.GARANIE I SERVICE Se solicit:

garania utilajului: minim 18 luni; garania motorului utilajului 18 luni;

- timp de intervenie service: maxim 48 ore. Furnizorul va asigura piese de schimb i service n perioada de garanie, fr costuri suplimentare. Se va completa Formularul garanie i service, Formularul 12. 6. MODALITAI DE PLAT Dup recepia i punerea n funciune a utilajelor autoritatea contractant va plti in termen de 15 zile contravaloarea documentului de plata inaintat de catre operatorul economic. 7. DOCUMENTE DOVEDITOARE - Tabel cuprinznd caracteristici/specificaii tehnice-factori de evaluare, Formularul 13; - Certificat de calitate (copie); - Manual de ntreinere i exploatare n limba romn (copie);

Carte de service pentru tractor (copie), cu meniuni referitoare la omologare motorului tractorului conform normelor de poluare;

Prevederile tehnice din caietul de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea acestora va duce la respingerea ofertei. ntocmit, Consilier, BRAGUTA PETRUTA

48