You are on page 1of 4

KUM SAAT 10.06.

2011 Ahmet Altan Savunma Yazdr Yazy Payla: Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Al tan - Savunma Ahmet Altan - Savunma Ahmet Altan ke yazlarn web sitenize ekleyin

Bugn gnmn nemli bir ksmn mahkemede geirdiim iin yaz yazacak bir zamanm olmad.

Onun iin izninizle, Babakan Erdoan n su duyurusuyla alan mahkemede yaptm savunmam Byle mahkemelerin ve byle savunmalarn olmayaca bir Trkiye ye kavuacamz umuyorum

Ama imdilik hl yazarlarn ve gazetecilerin dncelerinden dolay yargland bir lked

Onun iin belki de bir mahkeme savunmasn yaymlamak, lkenin durumunu anlatmak iin en ge ki yol oluyor. *** Sayn Yarg,

Beni buraya, hapse atlmam isteyerek gnderen adam, bu lkeye ok yararl hizmetleri olmu eerli bir adamdr. Kendisi de sknt ekmi, yarglanm, hapis yatm biridir. Benim hapsedilmemi isteyen adam, bu lkenin babakandr.

eitli aclar, zulmler, dmanlklar, yenilgiler grm, hepsinin altndan kalkabilmi bi

Ne yazk ki yenilgiler karsnda gl duran nice insan, zaferlerin arln tayamam alibiyetiyle yaralanmtr. Benim hapsedilmemi isteyen bir zamanlarn mahkmu, imdinin babakan da kendi galibiyetin in yaralarn tayor bugn.

Bir zamanlar iir okuduu iin sistemin efendileri tarafndan hapsedilmi bir kurbann, ken isi iktidara geldiinde yazarlarn hapsedilmesini isteyen birine dnmesi, o adamn geti larda yaad yenilgilerden deil, zaferlerden dolay yolunu ardn gsterir.

Bugn bu gerek, bu davann kendisinden de, benim hapsedilmemden de daha byk bir nem ta nk bu babakan yeni bir zafer kazanmaya hazrlanyor. Tamakta zorlanaca yeni bir zaferi daha olacak.

Ben, bunun bedelini, bata kendisi olmak zere btn lkenin demesinden ekindiim iin ke uyarmak istedim.

Bugn benim burada yazdm bir yazdan dolay sank sandalyesinde oturmama yol aan mesele kan n bir heykel hakkndaki haksz, yersiz, haddini fevkalade aan bir hkm vermesiyle ba Kars taki bir heykele ucube diyerek, yklmasn istedi.

Kendisi hakknda yazlm bir yaz karsnda gsterdii tepki, o yazy yazann hapsedilme acak kadar kendisini nemseyen biri, bir bakasnn eseri hakknda bu kadar rahata aala kullanabiliyorsa ve bunu doal buluyorsa, o adam kendisini kutsallatrmaya, bakalarn is

saygy hak etmeyen insanlar olarak grmeye balam demektir.

lleri bylesine am biri babakansa, bu l armas herkes iin bir sorun anlamna

lkemiz irkin heykellerle, irkin binalarla dolu, ehir meydanlarnda fevkalade kt yapl heykelleri, her yanda inanl insanlarn da yaknmasna neden olan estetik yoksunu camile r var. Babakan, irkin bulduu herhangi bir Atatrk heykeline ya da camiye nlar yktrtabilir mi, cesareti buna yeter mi? ucube diyebilir mi,

Onlara dokunamayan birinin sahipsiz bir heykeltran heykelini aalayarak yktrtmas na edilebilir?

i bo gsterii bir yiitlik, kof bir kabadaylktr bu, kolay bir hedef seip onun zer ktr. Ayplanmas, knanmas, eletirilmesi gereken bir davrantr. Bir babakan beenmedim Hangi hakla yktrr? Allah muhafaza bu babakan roman okumaya balarsa ne olacak, bir dnn. Babakan beenmedii iin Madam Bovary yi, kocasn aldatan bir kadn anlatt iin Anna arda m yakacaz? Sokaklarda henz kitap yakmamay, Babakan n roman okumamasna m borlu olacaz? diyerek bir heykeli nasl yktrr?

Babakan kendini her trl eser hakknda hkm verecek kadar yetkin ve beenmedii her eyi tirecek kadar gl gryorsa, Trkiye de btn sanat eserlerinin kaderi Babakan n iki du Buna itiraz etmeyecek miyiz? Buna isyan etmeyecek miyiz? Boyun mu eeceiz byle bir hoyratla?

Kendini tek merci olarak gren biri mi belirleyecek btn sanatlarn ve eserlerinin kader ni? Ben bunu kabul etmem.

Bunu kabul edeceksin, sineye ekeceksin, buna fkelenmeyeceksin, kar kmayacaksn diyere eni hapisle tehdit eden Babakan la savc, korkutmak iin kendilerine bakasn bulsunlar. Onlarn gc yetmez beni korkutmaya. Ben bu lkede kimsenin kaderi, bir insann iki duda arasna skmasn istiyorum, ben bu rkesin zgr olmasn, fikirlerini sylemesini, ibadetini yapabilmesini, eserlerini yarata bilmesini, dilini konuabilmesini, istedii gibi giyinip, istedii gibi fikirlerini syl eyebilmesini savunuyorum. Babakan neyi savunuyor? Bir heykeli tek emirle yktrabilen biri neyi savunabilir? Heykeli yktrlan heykeltra kim savunacak bu lkede, kim ona sahip kacak, kim adalet ek, kim gsz birinin gadre uramasna engel olacak?

Bir zamanlar bu sorularn cevab olarak bu lkede ok insan bu babakann adn sylyordu, sylemek ok zor.

Referandumu ylesine byk bir zafer kazand ki Babakan, omuzlar o zaferin arln ta Aradan daha alt ay gemeden heykelleri yktrtmaya balad.

Eskiden durduu yerden ylesine savruldu ki bu insan, btn dindarlna, btn inancna, y gulara ramen bugn Hazreti Muhammed in bir hadisi sylendiinde bunu hakaret olarak kabul ediyor. Bir hadisten gocunan dindar Mslman, ne o hadisten, ne o hadisi syleyenden kuku duyma l. O insann kuku duyaca tek varlk, kendisidir. Babakan bunu bile fark edemiyor artk. O dindar babakann hakkmda yazdrd iddianamede, aleyhime delil olarak peygamberin bir emem gsteriliyor. Kendi zaferiyle yaralanmak budur ite.

Gcn yle yanl kullanrsn ki sonunda peygamberinin sz sana hakaret gibi gzkmeye ba

Peygamberinin sznden korkan, peygamberinin sznden gocunan dindar biri, bir lkeyi ynet ekten ziyade trajik bir romana bakahraman olmaya daha uygundur.

Ackldr durumu nk ve bu ackllk, gle, iktidarla birletiinde ortaya ok tehlikeli

Ben, bu lkenin tarih liderlerinden biri olabilecek bir insan, kendi varln, dncele nlarn yok sayan bir zafer yorgunu olmaktan kurtarabilmek, kiisel bir trajedinin lkeni n btnne yaylmasn engelleyecek bir uyarda bulunabilmek iin yazdm o yazlar. Hakaret etmedim.

Babakan n bana kar kullanmaya kalkt hrpalayc dili, yazdklarm daha iyi kavrayab r kullandm.

Ama tarih bir lider olmakla bir trajedi kahraman olmak arasnda sallanan bu babakan, her eyin sadece kendisine mubah olduunu sandndan, bunun hakaret olarak grlp cezalan stedi. Sayn Yarg, Vereceiniz karar benimle ilgili olmayacak.

Siz bu lkenin hukukunun, keyf davranlara, gcn hoyrata kullanlmasna, gszlerin ez z verip vermediine karar vereceksiniz. Beni mahkm ederseniz, Babakan daha ok heykel yktrr. Mahkm etmezseniz belki hata yaptn fark eder. Bunu fark ederse, hem bu lke, hem de kendisi kazanr. Ben, kendi zaferlerinin arlyla yolunu arm bu babakana yardm etmenizi isterim.

ahmetaltan111@gmail.com