Anexa nr.

4 TARIFUL DE RISC pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2008

Nr. Crt.

Activitatea din economia naţională

Cod CAEN CC 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0161 0162 0163 0164 0170 0210 0220 0230 0240 0311 0312 0321 0322 0510 0520 0610 0620 0710 0721 0729 0811

CR CR 3.50 4.00 3.50 3.75 3.75 3.75 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 3.50 2.50 3.25 4.50 2.50 4.50 4.50 3.25 2.25 3.25 5.00 3.00 3.00 4.25 5.75 2.50 4.25 4.00 11.00 4.25 4.75 3.50 5.00 1.75 1.75 1.25 2.00 14.25 10.00 4.50 4.50 11.50 5.75 12.75 11.50

AEN NC Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 1 producatoare de seminte oleaginoase 2 Cultivarea orezului 3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 4 Cultivarea trestiei de zahăr 5 Cultivarea tutunului 6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 8 Cultivarea strugurilor 9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 10 Cultivarea fructelor citrice 11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 12 Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 13 Cultivarea fructelor oleaginoase 14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 15 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm. 16 Cultivarea altor plante permanente 17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 18 Creşterea bovinelor de lapte 19 Creşterea altor bovine 20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 23 Creşterea porcinelor 24 Creşterea păsărilor 25 Creşterea altor animale 26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 27 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală 28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 29 Activităţi după recoltare 30 Pregătirea seminţelor 31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 33 Exploatare forestieră 34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 36 Pescuitul maritim 37 Pescuitul în ape dulci 38 Acvacultura maritimă 39 Acvacultura în ape dulci 40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 42 Extracţia petrolului brut 43 Extracţia gazelor naturale 44 Extracţia minereurilor feroase 45 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu 46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Page 1

Tarif de risc (%BC*) TR 0.610 0.652 0.610 0.631 0.631 0.631 0.610 0.526 0.526 0.526 0.526 0.547 0.610 0.526 0.589 0.694 0.526 0.694 0.694 0.589 0.505 0.589 0.736 0.568 0.568 0.673 0.799 0.526 0.673 0.652 1.240 0.673 0.715 0.610 0.736 0.463 0.463 0.421 0.484 1.513 1.156 0.694 0.694 1.282 0.799 1.387 1.282

48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale AEN NC 50 Extracţia turbei 51 Extracţia sării 52 Alte activităţi extractive n.c.a. 53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 65 Fabricarea îngheţatei 66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 69 Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie 70 Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 71 Fabricarea zahărului 72 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase 73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 75 Fabricarea de mâncăruri preparate 76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 81 Fabricarea vinurilor din struguri 82 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe 83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 84 Fabricarea berii 85 Fabricarea malţului 86 Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 87 Fabricarea produselor din tutun 88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 89 Producţia de ţesături 90 Finisarea materialelor textile 91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 92 Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 93 Fabricarea de covoare şi mochete 94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 95 Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. 96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 103 Fabricarea articolelor din blană 104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Page 2

0812 0891 CC 0892 0893 0899 0910 0990 1011 1012 1013 1020 1031 1032 1039 1041 1042 1051 1052 1061 1062 1071 1072 1073 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1089 1091 1092 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1200 1310 1320 1330 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399 1411 1412 1413 1414 1419 1420 1431 1439 1511 1512

6.25 8.25 CR 3.75 4.25 12.25 8.75 5.00 5.00 2.25 5.25 1.75 3.75 1.00 2.50 3.25 2.50 5.00 1.00 5.75 3.00 3.00 4.00 6.75 5.75 2.25 2.25 5.75 3.75 1.00 2.50 3.00 1.00 2.25 2.75 1.00 4.25 6.25 1.00 2.00 3.50 8.00 9.00 1.50 2.75 4.25 11.50 1.00 4.25 4.00 4.25 1.00 2.25 2.25 1.75 1.25 1.50 1.50 3.25 9.50 4.75

0.841 1.009 TR 0.631 0.673 1.345 1.051 0.736 0.736 0.505 0.757 0.463 0.631 0.400 0.526 0.589 0.526 0.736 0.400 0.799 0.568 0.568 0.652 0.883 0.799 0.505 0.505 0.799 0.631 0.400 0.526 0.568 0.400 0.505 0.547 0.400 0.673 0.841 0.400 0.484 0.610 0.988 1.072 0.442 0.547 0.673 1.282 0.400 0.673 0.652 0.673 0.400 0.505 0.505 0.463 0.421 0.442 0.442 0.589 1.114 0.715

108 Fabricarea încălţămintei 109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri AEN NC 112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 113 Fabricarea ambalajelor din lemn 114 Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite 115 Fabricarea celulozei 116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 119 Fabricarea articolelor de papetărie 120 Fabricarea tapetului 121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 122 Tipărirea ziarelor 123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 125 Legătorie şi servicii conexe 126 Reproducerea înregistrărilor 127 Fabricarea produselor de cocserie 128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 129 Fabricarea gazelor industriale 130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 138 Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 140 Fabricarea explozivilor 141 Fabricarea cleiurilor 142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază preparatelor farmaceutice 146 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 147 148 Fabricarea altor produse din cauciuc 149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 152 Fabricarea altor produse din material plastic 153 Fabricarea sticlei plate 154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 155 Fabricarea articolelor din sticlă 156 Fabricarea fibrelor din sticlă 157 Fabricarea de sticlărie tehnică 158 Fabricarea de produse refractare plăcilor şi dalelor din altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 159 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şiceramică 160 161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 166 Fabricarea cimentului 167 Fabricarea varului şi ipsosului Page 3

1520 1610 1621 1622 CC 1623 1624 1629 1711 1712 1721 1722 1723 1724 1729 1811 1812 1813 1814 1820 1910 1920 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2041 2042 2051 2052 2053 2059 2060 2110 2120 2211 2219 2221 2222 2223 2229 2311 2312 2313 2314 2319 2320 2331 2332 2341 2342 2343 2344 2349 2351 2352

2.50 7.00 9.00 4.25 CR 4.25 5.75 6.00 11.50 6.50 7.25 5.75 4.25 1.00 6.25 1.50 6.50 1.50 3.00 1.00 5.50 10.25 5.50 9.25 9.25 4.00 8.50 5.50 4.50 9.25 7.00 4.75 4.50 13.25 3.50 5.50 4.00 4.50 5.00 8.50 4.25 4.50 3.75 4.00 4.00 4.75 7.50 9.50 9.50 8.25 8.50 5.25 9.00 7.25 5.50 10.00 10.50 3.50 8.50 7.00 10.00

0.526 0.904 1.072 0.673 TR 0.673 0.799 0.820 1.282 0.862 0.925 0.799 0.673 0.400 0.841 0.442 0.862 0.442 0.568 0.400 0.778 1.177 0.778 1.093 1.093 0.652 1.030 0.778 0.694 1.093 0.904 0.715 0.694 1.429 0.610 0.778 0.652 0.694 0.736 1.030 0.673 0.694 0.631 0.652 0.652 0.715 0.946 1.114 1.114 1.009 1.030 0.757 1.072 0.925 0.778 1.156 1.198 0.610 1.030 0.904 1.156

ciment şi ipsos AEN NC 174 Tăierea.25 4.904 0.00 1. din oţel 179 Tragere la rece a barelor 180 Laminare la rece a benzilor înguste 181 Producţia de profile obţinute la rece 182 Trefilarea firelor la rece 183 Producţia metalelor preţioase 184 Metalurgia aluminiului 185 Producţia plumbului.00 4.75 6. 177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 178 Producţia de tuburi.50 7.841 0.00 7.c.051 1.694 0.75 5.547 0.400 0.50 5.694 0.345 1.50 3.25 10.198 0.50 10. fasonarea şi finisarea pietrei 175 Fabricarea produselor abrazive 176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.736 0.324 0.a. fabricarea de lanţuri şi arcuri 208 Fabric.25 8.50 6.50 4.00 13.75 4.463 0. 210 Fabricarea subansambluri lor electronice (module) 211 Fabricarea altor componente electronice 212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 215 Fabric.967 1.75 8.75 12.324 1.25 CR 3.75 12.50 5. profile tubulare şi accesorii pentru acestea.820 0.715 1. containere şi alte produse similare din oţel 206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 207 Fabricarea articolelor din fire metalice. generatoarelor şi transformatoarelor electrice 221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 225 Fabric.168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 170 Fabricarea betonului 171 Fabricarea mortarului 172 Fabricarea produselor din azbociment 173 Fabricarea altor articole din beton.75 14.156 0.75 12.862 0.736 1.484 0.030 0.00 5.820 0.25 10.produselor metalice obţinute prin deformare plastică.25 7. cisterne şi containere metalice 197 Prod.metalurgia pulberilor 200 Tratarea şi acoperirea metalelor 201 Operaţiuni de mecanică generală 202 Fabricarea produselor de tăiat 203 Fabricarea articolelor de feronerie 204 Fabricarea uneltelor 205 Fabricarea de recipienţi.030 0.00 3. verificare.75 2.156 0.00 1.c.799 1. navigaţie 216 Producţia de ceasuri 217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie.946 0.50 2.799 1.345 1.75 5.00 5.75 9. buloane şi alte articole filetate.114 1.534 0.75 8.50 2.25 1.75 5.75 1.25 4.387 1.75 3.442 0.694 1.589 0.25 4. fabricarea de nituri şi şaibe 209 Fabricarea altor articole din metal n.883 0.631 0.463 0.051 0.50 6. ţevi.75 5.799 0.799 0.00 5.a.400 0.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 198 Fabricarea armamentului şi muniţiei 199 Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură.25 8.50 12.757 TR 0.673 0.673 0. control.589 1.505 0.75 1.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 227 Fabricarea de aparate electrocasnice Page 4 2361 2362 2363 2364 2365 2369 CC 2370 2391 2399 2410 2420 2431 2432 2433 2434 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2451 2452 2453 2454 2511 2512 2521 2529 2530 2540 2550 2561 2562 2571 2572 2573 2591 2592 2593 2594 2599 2611 2612 2620 2630 2640 2651 2652 2660 2670 2680 2711 2712 2720 2731 2732 2733 2740 2751 6.093 1.631 0.841 0.673 0.156 1.50 1.471 1.75 9.00 6.25 10.463 0.883 1.652 0.de şuruburi.526 0.778 .50 0.25 4. zincului şi cositorului 186 Metalurgia cuprului 187 Producţia altor metale neferoase 188 Prelucrarea combustibililor nucleari 189 Turnarea fontei 190 Turnarea oţelului 191 Turnarea metalelor neferoase uşoare 192 Turnarea altor metale neferoase 193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 196 Producţia de rezervoare.00 6.00 4.589 0.00 8.00 2.988 0.25 3.778 0. electrodiagnostic şi electroterapie 218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 220 Fabricarea motoarelor.50 6.00 12.

a.135 1. aparate şi instrumente medicale stomatologice 274 Fabricarea maturilor şi periilor 275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.547 0.75 1.00 4.715 0.25 9.c.841 0.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane.030 1.25 4.715 0.75 3.799 0.75 1. 276 Repararea articolelor fabricate din metal 277 Repararea maşinilor 278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 279 Repararea echipamentelor electrice 280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.568 0.568 0.25 5.echip. autoveh.00 7.841 0.50 7.50 8.25 6.50 2.75 3.228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 229 Fabricarea altor echipamente electrice 230 Fabric.736 0.a. furnalelor şi arzătoarelor AEN NC 236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 239 Fabric.75 8.50 3. 251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 252 Producţia de caroserii pentru autovehicule.75 5.547 0.75 2.angrenajelor. băuturilor şi tutunului 247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. a îmbrăcămintei şi a pielăriei 248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 250 Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.631 0.50 5.00 5.820 0.463 0.757 0.75 6.00 0.072 0. exclusiv a echipamentelor de uz casnic 240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 243 Fabricarea altor maşini-unelte n.778 0.694 0.a.de mot.50 2.25 6.799 0.526 0.c.484 0.50 5.463 0.736 0.463 0. 263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 265 Fabricarea de saltele şi somiere 266 Fabricarea de mobilă n.00 5.736 0.de ventilaţie şi frigorifice.568 0.75 4.778 0. fabricarea de remorci şi semiremorci 253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 254 Fabric.50 1.c.75 6.841 0.25 6.463 0.946 0. 244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 246 Fabric. 267 Baterea monedelor 268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 270 Fabricarea instrumentelor muzicale 271 Fabricarea articolelor pentru sport 272 Fabricarea jocurilor şi jucariilor 273 Fabricarea de dispozitive.00 1.177 1. şi pentru motoare de autovehicule 255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 257 Fabricarea materialului rulant 258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 260 Fabricarea de motociclete 261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 262 Fabricarea altor mijloace de transport n.009 0.a.904 .50 6.75 1.967 0.50 6.568 1.50 5.219 0.c.00 5.862 0.00 3.75 5.75 7.778 0.526 0.610 0.00 10.lagărelor.673 0.a.75 3.715 TR 0.50 6.799 0. 283 Repararea altor echipamente 284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 285 Producţia de energie electrica Page 5 2752 2790 2811 2812 2813 2814 2815 2821 CC 2822 2823 2824 2825 2829 2830 2841 2849 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2899 2910 2920 2931 2932 3011 3012 3020 3030 3040 3091 3092 3099 3101 3102 3103 3109 3211 3212 3213 3220 3230 3240 3250 3291 3299 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3319 3320 3511 3.25 1.030 1.75 CR 4.şi motociclete) 231 Fabricarea de motoare hidraulice 232 Fabricarea de pompe şi compresoare 233 Fabricarea de articole de robinetărie 234 Fabric.75 5.50 2.442 0.946 0.50 10.c.400 0.25 2.c.862 0.00 3.altor piese şi accesorii pentru autoveh. cutiilor de viteză şi a elem.778 0.a.50 9.904 0.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.778 0.00 7.00 3.862 0.50 5.631 0.00 4.841 0.00 8.442 1.50 5.mecanice de transmisie 235 Fabricarea cuptoarelor.610 1.072 1.75 1.50 9.50 7.

114 1.400 0.75 3.50 9.736 0. tratarea şi distribuţia apei 294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 295 Colectarea deşeurilor nepericuloase AEN NC 296 Colectarea deşeurilor periculoase 297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 299 Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 301 Activităţi şi servicii de decontaminare 302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 303 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 304 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 305 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 306 Construcţia de poduri şi tuneluri 307 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 308 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 309 Construcţii hidrotehnice 310 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.00 4.463 0.00 2.00 5.00 1.a.400 0. 311 Lucrări de demolare a construcţiilor 312 Lucrări de pregătire a terenului 313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 314 Lucrări de instalaţii electrice 315 Lucrări de instalaţii sanitare.00 1.50 4.442 0.862 0. băuturi şi tutun 337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod.50 7. 332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 333 Intermedieri în comerţul cu maşini.484 0.463 0.345 0. prin conducte 292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 293 Captarea.484 0.694 0.50 3.421 .00 2.568 0.00 5.00 1. articole de menaj şi de fierărie 335 Intermed.589 0.820 0.25 5.75 4.în comerţul cu combustib. seminţelor. 324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3.50 1.652 0.694 0.5 tone) 325 Comerţ cu alte autovehicule 326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule 329 Comerţ cu motociclete. echipamente industriale nave şi avioane 334 Intermedieri în comerţul cu mobilă.715 0.526 0.75 1. furajelor şi tutunului neprelucrat 340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 342 Comerţ cu ridicata la blănurilor.25 4.75 1.25 1.463 0.75 5.00 4. pieilor brute şi al pieilor prelucrate 343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor Page 6 3512 3513 3514 3521 3522 3523 3530 3600 3700 3811 CC 3812 3821 3822 3831 3832 3900 4110 4120 4211 4212 4213 4221 4222 4291 4299 4311 4312 4313 4321 4322 4329 4331 4332 4333 4334 4339 4391 4399 4511 4519 4520 4531 4532 4540 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4621 4622 4623 4624 4631 3. cu caracter specific.25 4.400 0.568 0. zugrăveli şi montări de geamuri 321 Alte lucrări de finisare 322 Lucrări de învelitori.589 0.50 3.50 9.a.00 4. 338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 339 Comerţ cu ridicata al cerealelor.652 TR 0.25 4. confecţii din blană.75 1. încălţăminte şi art.114 0.736 0.00 1.526 0.75 3.00 6.c.metale şi prod.25 0.00 4.00 CR 7.757 0.610 0.715 0.50 5.505 0.400 0.484 0.00 1.526 0.75 3.00 4.aferente.în comerţul cu textile.463 0.778 0.694 0.757 0.631 0.minereuri.00 2.c.50 4.736 0.946 0.50 4.50 1.chimice pentru ind.820 0.442 0.00 4.50 2. n.694 1.piese şi acces.50 12..631 0.50 2.00 4.întreţ.400 0.904 0.25 1.568 0.00 6.00 2.00 5.00 3.00 2.736 0. prin conducte 291 Comercializerea combustibililor gazoşi.00 5.694 1.c.694 0.şi repararea motocicletelor 330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole.25 2.505 0.50 3.a.286 Transportul energiei electrice 287 Distribuţia energiei electrice 288 Comercializarea energiei electrice 289 Producţia gazelor 290 Distribuţia combustibililor gazoşi. animale vii.652 0.652 0.652 0.400 0.materii prime textile şi cu semifabricate 331 Intermed. din piele 336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. de încălzire şi de aer condiţionat 316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 317 Lucrări de ipsoserie 318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 320 Lucrări de vopsitorie.50 6.50 1.652 0. şarpante şi terase la construcţii 323 Alte lucrări speciale de construcţii n.

ouălor.421 0.50 1.400 0.400 0.75 1.421 0.pentru telecomunicaţii în magazine specializate 390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate Page 7 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4641 4642 4643 CC 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4651 4652 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4669 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4690 4711 4719 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4729 4730 4741 4742 4743 1.421 0.400 0.463 0.50 1. echipamentelor şi furniturilor 364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi.25 5.00 2.00 2. lichizi şi gazoşi şi al prod. în magazine specializate 389 Comerţ cu amănuntul al echip.484 0. derivate 371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 376 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 377 Comerţ cu ridicata nespecializat 378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.25 2.00 1.463 0.25 1. cacao şi condimente 350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alim.25 2.00 2.25 1.400 0. în magazine specializate 382 Comerţ cu amănuntul al peştelui. în magazine specializate 387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule.344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 345 Comerţ cu ridicata al prod.505 0.484 0.75 2. al aparatelor de radio şi televizoarelor AEN NC 355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică.00 1. cu vânzare predominantă de produse nealimentare 380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg.442 0.25 2.400 0.75 1.00 1.505 TR 0.400 0.442 0. uleiurilor şi grăsimilor comestibile 346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 348 Comerţ cu ridicata al zahărului. covoarelor şi a articolelor de iluminat 359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor.50 0.484 0.400 0.400 0.50 1.00 1. în magazine specializate 388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor.00 1.400 0.505 0.400 0.526 .50 1.463 0. produselor de patiserie şi produselor zaharoase.442 0.00 1.00 2.25 CR 1.00 1. în magazine specializate 381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne.lactate.421 0.505 0. echipamentelor periferice şi software-lui 362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole.50 1.75 1.400 0. crustaceelor şi moluştelor.442 0.400 0.25 1. crustacee şi moluşte 351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare.50 1.400 0.25 1. ceai.442 0. în magazine specializate 386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare .50 1.442 0.00 1.25 1. inclusiv peşte. ciocolatei şi produselor zaharoase 349 Comerţ cu ridicata cu cafea.00 1.400 0.526 0.400 0.00 1.00 1. proaspete.400 0.50 2. sticlărie şi produse de întreţinere 356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 358 Comerţ cu ridicata al mobilei. băuturi şi tutun 352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc.778 0.25 1.00 2.421 0.00 4. cu vânzare predominantă de produse alimentare.50 1.673 0. în magazine specializate 383 Comerţ cu amănuntul al pâinii.00 1.50 1..505 0. băuturi şi tutun 379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.463 0. în magazine specializate 385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun.25 2.442 0.00 2.421 0. în magazine specializate 384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor. unităţilor periferice şi software-lui.25 1.526 0.505 0.

391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 394 Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate 395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate 399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate AEN NC Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 400 401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 405 Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ. 406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 408 Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 414 Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor 415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 416 Transporturi de marfă pe calea ferată 417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 418 Transporturi cu taxiuri 419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 420 Transporturi rutiere de mărfuri 421 Servicii de mutare 422 Transporturi prin conducte 423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 427 Transporturi aeriere de pasageri 428 Transporturi aeriene de marfă 429 Depozitări 430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 433 Manipulări 434 Alte activităţi anexe transporturilor 435 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 436 Alte activităţi poştale şi de curier 437 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 438 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 439 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 440 Alte servicii de cazare Page 8

4751 4752 4753 4754 4759 4761 4762 4763 4764 CC 4765 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4781 4782 4789 4791 4799 4910 4920 4931 4932 4939 4941 4942 4950 5010 5020 5030 5040 5110 5121 5210 5221 5222 5223 5224 5229 5310 5320 5510 5520 5530 5590

1.00 1.25 1.00 2.50 1.75 1.75 1.75 2.50 1.00 CR 1.00 1.25 3.25 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 7.00 7.00 5.75 2.50 5.75 4.25 4.25 4.25 5.75 5.75 3.00 3.00 4.50 4.50 8.00 5.00 4.75 3.50 10.75 1.50 3.50 2.25 1.75 1.00 1.00 1.00

0.400 0.421 0.400 0.526 0.463 0.463 0.463 0.526 0.400 TR 0.400 0.421 0.589 0.400 0.400 0.442 0.400 0.400 0.400 0.421 0.400 0.400 0.400 0.421 0.421 0.904 0.904 0.799 0.526 0.799 0.673 0.673 0.673 0.799 0.799 0.568 0.568 0.694 0.694 0.988 0.736 0.715 0.610 1.219 0.442 0.610 0.505 0.463 0.400 0.400 0.400

441 Restaurante 442 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 444 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 445 Activităţi de editare a cărţilor 446 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 447 Activităţi de editare a ziarelor 448 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 449 Alte activităţi de editare 450 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 451 Activităţi de editare a altor produse software 452 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 453 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 454 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 455 Proiecţia de filme cinematografice AEN NC Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 456 457 Activităţi de difuzare a programelor de radio 458 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 459 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 460 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 462 Alte activităţi de telecomunicaţii 463 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 464 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 465 Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul 466 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 468 Activităţi ale portalurilor web 469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 470 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 472 Alte activităţi de intermedieri monetare 473 Activităţi ale holdingurilor 474 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 475 Leasing financiar 476 Alte activităţi de creditare 477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 478 Activităţi de asigurări de viaţă 479 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 480 Activităţi de reasigurare 481 Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale) 482 Administrarea pieţelor financiare 483 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 484 Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii 485 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor 486 Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări 487 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 488 Activităţi de administrare a fondurilor 489 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 491 Agenţii imobiliare 492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 493 Activităţi juridice 494 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 495 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 496 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 497 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 498 Activităţi de arhitectură 499 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Page 9

5610 5621 5629 5630 5811 5812 5813 5814 5819 5821 5829 5911 5912 5913 5914 CC 5920 6010 6020 6110 6120 6130 6190 6201 6202 6203 6209 6311 6312 6391 6399 6411 6419 6420 6430 6491 6492 6499 6511 6512 6520 6530 6611 6612 6619 6621 6622 6629 6630 6810 6820 6831 6832 6910 6920 7010 7021 7022 7111 7112

2.50 1.50 1.75 1.50 1.00 1.00 1.00 1.25 1.75 2.00 2.00 2.50 5.50 1.00 1.00 CR 1.75 2.00 2.00 3.25 3.25 3.25 3.25 2.00 1.50 1.50 1.75 1.25 1.00 1.00 1.25 3.75 1.25 1.00 1.00 1.75 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.75 2.50 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 3.00 2.75 2.25 2.25

0.526 0.442 0.463 0.442 0.400 0.400 0.400 0.421 0.463 0.484 0.484 0.526 0.778 0.400 0.400 TR 0.463 0.484 0.484 0.589 0.589 0.589 0.589 0.484 0.442 0.442 0.463 0.421 0.400 0.400 0.421 0.631 0.421 0.400 0.400 0.463 0.400 0.400 0.463 0.463 0.463 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.463 0.526 0.400 0.421 0.400 0.400 0.400 0.568 0.547 0.505 0.505

500 Activităţi de testări şi analize tehnice 501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 502 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 503 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 505 Servicii de reprezentare media 506 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 507 Activităţi de design specializat 508 Activităţi fotografice 509 Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi) 510 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a. 511 Activităţi veterinare 512 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 513 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 514 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 515 Închirierea de casete video şi discuri 516 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 517 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole AEN NC Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 518 519 Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare) 520 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 521 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 522 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a. 523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 524 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 525 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 526 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 527 Activităţi ale agenţiilor turistice 528 Activităţi ale tur-operatorilor 529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 530 Activităţi de protecţie şi gardă 531 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 532 Activităţi de investigaţii 533 Activităţi de servicii suport combinate 534 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 535 Activităţi specializate de curăţenie 536 Alte activităţi de curăţenie 537 Activităţi de întreţinere peisagistică 538 Activităţi combinate de secretariat 539 Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat 540 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 541 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 542 Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 543 Activităţi de ambalare 544 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 545 Servicii de administrare publică generală 546 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 547 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 548 Activităţi de afaceri externe 549 Activităţi de justiţie 550 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 551 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 552 Activităţi de protecţie socială obligatorie 553 Învăţământ preşcolar 554 Învăţământ primar 555 Învăţământ secundar general 556 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 557 Învăţământ superior non-universitar Page 10

7120 7211 7219 7220 7311 7312 7320 7410 7420 7430 7490 7500 7711 7712 7721 7722 7729 7731 CC 7732 7733 7734 7735 7739 7740 7810 7820 7830 7911 7912 7990 8010 8020 8030 8110 8121 8122 8129 8130 8211 8219 8220 8230 8291 8292 8299 8411

3.25 4.25 4.25 1.00 1.25 1.25 3.75 1.25 1.25 1.75 2.50 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50 1.50 2.25 2.25 2.25 2.25 3.75 2.25 2.75 1.25 1.25 2.50 4.00 1.75 2.75 1.00 1.25 1.25 4.50 1.50 1.00

0.589 0.673 0.673 0.400 0.421 0.421 0.631 0.421 0.421 0.463 0.526 0.820 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 TR 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.421 0.442 0.442 0.442 0.505 0.505 0.505 0.505 0.631 0.505 0.547 0.421 0.421 0.526 0.652 0.463 0.547 0.400 0.421 0.421 0.694 0.442 0.400

8412 8413 8421 8423 8424 8425 8430 8510 8520 8531 8532 8541

2.75 1.50 1.00 1.75 4.75 2.25 1.50 2.75 2.75 1.00 5.00 2.50

0.547 0.442 0.400 0.463 0.715 0.505 0.442 0.547 0.547 0.400 0.736 0.526

75 2.400 0.75 1.589 0. 591 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 592 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 595 Activităţi ale organizaţiilor politice 596 Activităţi ale altor organizaţii n. 573 Activităţi de asistenţă socială.a.a.631 0.463 0.547 0.400 0.00 1.75 1.25 5.75 4.652 0.400 TR 0.baza de calcul 8542 8551 8552 8553 8559 8560 8610 8621 8622 8623 8690 8710 8720 8730 8790 8810 8891 8899 CC 9001 9002 9003 9004 9101 9102 9103 9104 9200 9311 9312 9313 9319 9321 9329 9411 9412 9420 9491 9492 9499 9511 9512 9521 9522 9523 9524 9525 9529 9601 9602 9603 9604 9609 2.400 0.442 0.568 0.50 4.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 601 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 602 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 604 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n. clăd.25 5.400 0.547 0.526 0.00 5.00 2.442 0.25 5.c.50 1.00 1.a. dans.736 0. exclusiv spitale 571 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 572 Alte activităţi de asistenţă socială.400 0. BC* .589 0.757 0.75 0.463 0.715 0.00 1.50 2.50 1.50 1. fără cazare n. AEN NC 576 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 577 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 578 Activităţi de creaţie artistică 579 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 581 Activităţi ale muzeelor 582 Gestionarea monumentelor.400 0. etc.757 0.75 3.400 0.00 1. teatru.442 0.778 0.cultural (limbi străine.a.400 0. tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609 Page 11 . muzică.00 1.00 4. 597 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 598 Repararea echipamentelor de comunicaţii 599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 600 Repararea dispozitivelor de uz gospod.00 1.694 0.400 0.00 1.463 0.50 3.00 1.50 1.00 1.715 0.400 0.25 1.736 0.00 4.50 3.421 0.a.00 4.547 0. arte plastice.75 1.00 2.558 Învăţământ superior universitar 559 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 560 Învăţământ în dom.75 2. 2.484 0.c.a.00 2.75 5. 563 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 564 Activităţi de asistenţă spitalicească 565 Activităţi de asistenţă medicală generală 566 Activităţi de asistenţă medicală specializată 567 Activităţi de asistenţă stomatologică 568 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 569 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 570 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare. fără cazare.75 1.75 3. cu cazare n.75 4. 605 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 606 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 607 Activităţi de pompe funebre şi similare 608 Activităţi de întreţinere corporală 609 Alte activităţi de servicii n.799 0.00 1. botanice şi ale rezervaţiilor naturale 584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 585 Activităţi ale bazelor sportive 586 Activităţi ale cluburilor sportive 587 Activităţi ale centrelor de fitness 588 Alte activităţi sportive 589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 590 Alte activităţi recreative şi distractive n. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial ( cod CAEN 5122 ).a.75 1.00 2.400 0.75 5.547 Notă: 1.00 1.694 0.75 1.400 0.c.547 0.715 0.00 1.25 5.526 0.00 1.400 0.c.00 1.799 0.25 1.c.400 0.) 561 Şcoli de conducere (pilotaj) 562 Alte forme de învăţământ n.400 0.400 0.421 0.400 0.715 0.c. istorice şi a altor obiective de interes turistic 583 Activităţi ale grădinilor zoologice.00 CR 4.c. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 574 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 575 Alte activităţi de asistenţă socială.

3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421 Page 12 .

CAEN Denumire CAEN Rev.c. nucilor. porumbului şi a altor plante n. cabalinelor. 1 0111 Cultivarea cerealelor. a specialităţilor horticole şi a produselor de seră 0113 Cultivarea fructelor. 2 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 0128 0129 0163 0164 0111 0113 0119 0128 0130 0164 0230 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0163 0164 0230 1041 1102 0141 0142 0143 0145 0112 Cultivarea legumelor. catârilor şi asinilor .a. a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 0121 0122 Creşterea animalelor. 1 (VECHI) Rev. activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui Creşterea ovinelor. caprinelor. CAEN Rev. măgarilor.

0123 0124 0125 Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale 0130 0141 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi de servicii anexe agriculturii. inclusiv activităţi de servicii anexe Silvicultură şi exploatare forestieră 0202 0501 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere Pescuitul 0502 1010 Piscicultura Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 1030 Extracţia şi prepararea turbei 1110 Extracţia hidrocarburilor 1120 1200 1310 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale. exclusiv prospecţiunile Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive Extracţia şi prepararea minereurilor feroase . cu excepţia activităţilor veterinare Vânătoare. grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) 0146 0147 0144 0149 0322 0150 0161 0163 0164 8130 0162 0170 9499 0129 0210 0220 0230 0240 0311 0312 7022 0321 0322 0510 0990 1920 0520 0990 1920 0892 0990 1920 0610 0620 0910 0910 0721 0990 0710 0990 0142 0150 0201 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor. ocrotirea vânatului.

ghipsului şi a cretei 1413 Extracţia ardeziei 1421 1422 1430 Extracţia pietrişului şi nisipului Extracţia argilei şi caolinului Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale Extracţia sării 1440 1450 1511 1512 1513 1520 1531 1532 1533 1541 1542 1543 1551 1552 1561 1562 1571 1572 Alte activităţi extractive n.a.1320 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive) Extracţia pietrei pentru construcţii 0729 0990 0811 0990 0811 0990 0811 0990 0812 0990 0812 0990 0891 0990 0893 0990 1084 0899 0990 1011 1011 1012 1013 1085 1020 1085 1031 1032 1039 1085 1041 1041 1042 1051 1052 1061 1062 1089 1091 1092 1411 1412 Extracţia pietrei calcaroase. Producţia şi conservarea cărnii Producţia şi conservarea cărnii de pasăre Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie .c.

pişcoturilor şi altor produse similare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice Fabricarea produselor din tutun Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână pieptănată Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice Fabricarea aţei de cusut Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată Ţesături din mătase şi din fire tip mătase Ţesături din alte textile Finisarea materialelor textile Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1071 1072 1081 1082 1073 1083 1084 1086 1089 1101 1101 2014 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1200 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1320 1320 1320 1320 1320 1330 1392 3250 3319 1393 1394 3319 1751 1752 1752 Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de frânghii. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Fabricarea macaroanelor. sfori şi plase . fabricarea produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor. cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n. tăiţeilor.c.a. sfori şi plase Fabricarea de frânghii. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie Fabricarea vinurilor Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate.1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1600 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1721 1722 1723 1724 1725 1730 1740 Fabricarea pâinii.

1753 1754 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. fabricarea articolelor din blană 1910 1920 Tăbăcirea şi finisarea pieilor Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1930 Fabricarea încălţămintei 2010 2020 2030 2040 2051 Tăierea şi rindeluirea lemnului. furnire. şosete şi ciorapi pantalon. impregnarea lemnului Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj. plăci fibrolemnoase etc. veste şi articole similare tricotate sau croşetate Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea altor articole textile n. paie şi împletituri 2111 2112 Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului .c. plăci din aşchii de lemn. Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn 2052 Fabricarea articolelor din plută. tricotaţi sau croşetaţi Fabricarea de pulovere.a.a. panel. Prepararea şi vopsirea blănurilor. 1395 1396 1399 1722 3319 1391 1419 1431 1439 1411 3299 1412 1413 1414 1419 3299 1391 1420 1511 1511 1512 3299 1520 1629 2219 2229 1610 1621 1622 1623 1624 3319 1629 3299 1629 3299 1711 1712 1760 1771 1772 1810 1821 1822 1823 1824 1830 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea de ciorapi.

c.c.2121 2122 2123 2124 2125 2211 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. Editarea cărţilor 1721 1722 1812 1723 1724 1729 1812 3299 5811 5812 5813 5814 5920 5819 1811 1723 1812 1814 1813 1813 1820 1820 1820 1910 1920 2013 2120 2446 3812 3822 2011 2012 2013 1910 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2110 2120 3250 2212 2213 2214 2215 2221 2222 2223 2224 2225 2231 2232 2233 2310 2320 Editarea ziarelor Editarea revistelor şi periodicelor Editarea înregistrărilor sonore Alte activităţi de editare Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n. Legătorie Servicii pregătitoare pentru pretipărire Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie Reproducerea înregistrărilor audio Reproducerea înregistrărilor video Reproducerea inregistrarilor informatice Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2420 2430 2441 2442 Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază Fabricarea altor produse chimice organice de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor.a. din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice . lacurilor.a.

Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer Reşaparea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea plăcilor.2451 2452 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2470 2511 2512 2513 2521 2522 2523 2524 Fabricarea săpunurilor. ţiglelor şi altor produse pentru construcţii. din argilă arsă Fabricarea cimentului Fabricarea varului Fabricarea ipsosului Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii . tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic 2041 2042 2042 2051 2052 2059 2053 2059 2680 2059 2611 2060 2211 2211 2219 3250 2221 2222 2223 2229 2611 2732 2733 3299 2311 2312 2313 2314 2319 2341 2342 2343 2344 2349 2320 2331 2332 2351 2352 2352 2361 2611 2612 2613 2614 2615 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2630 2640 2651 2652 2653 2661 Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic Fabricarea altor produse ceramice Fabricarea produselor ceramice refractare Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor.a. detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor Fabricarea altor produse chimice n.c. foliilor.

cisterne şi containere metalice 2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică.a.c. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2362 2363 2364 2365 2369 2370 2391 2399 2410 2451 2420 2431 2432 2433 2434 2441 2442 2443 2444 2445 2451 2452 2453 2454 2511 3311 3320 2512 3320 2529 3311 3320 2521 3311 3320 2530 3311 3320 2550 3320 2561 3320 2812 2821 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal Producţia de rezervoare. Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje Producţia de tuburi (ţevi) din fontă Producţia de tuburi (ţevi) din oţel Tragere la rece Laminare la rece Producţia altor profile obţinute la rece Trefilare Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului.2662 2663 2664 2665 2666 2670 2681 2682 2710 2721 2722 2731 2732 2733 2734 2741 2742 2743 2744 2745 2751 2752 2753 2754 2811 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment Fabricarea altor elemente din beton. ciment şi ipsos Tăierea. n. metalurgia pulberilor Tratarea şi acoperirea metalelor 2851 . fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

containere şi alte produse similare din oţel 2872 2873 2874 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare Fabricarea articolelor din fire metalice Fabricarea de şuruburi. lanţuri şi arcuri 2562 3320 2571 3311 3320 2573 2849 2892 3311 3320 2572 3311 3320 2591 3311 3320 2592 3320 2593 3320 2593 2594 3320 2571 2599 3299 3311 3320 2811 3312 3320 2812 2813 3312 3320 2812 2814 3320 2815 3320 2821 3312 2875 Fabricarea altor articole din metal 2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane. angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor . autovehicule şi motociclete.) 2912 Fabricarea de pompe şi compresoare 2913 Fabricarea de articole de robinetărie 2914 Fabricarea lagărelor.2852 2861 Operaţiuni de mecanică generală Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic 2862 Fabricarea uneltelor de mână 2863 Fabricarea articolelor de feronerie 2871 Fabricarea de recipienţi. buloane.

c. băuturilor şi tutunului 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului .a.2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic) 3320 2822 3312 3320 2825 3312 3320 2829 3250 3312 3313 3320 2830 3320 2830 3312 3320 9522 2824 3312 3320 2841 3312 3320 2790 2829 2849 3312 3320 2891 3312 3320 2892 3312 3320 2893 3312 3320 2894 3312 3320 2895 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală 2931 2932 Fabricarea tractoarelor Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere 2941 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2942 Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului 2943 Fabricarea altor maşini-unelte n. 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.

baterii şi pile electrice Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat . generatoare şi transformatoare electrice 3120 Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii 3130 Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice 3140 3150 Producţia de acumulatori. de uz casnic 3001 Fabricarea maşinilor de birou 3312 3320 2573 2751 2894 2896 2899 3312 3320 2540 3040 3320 2751 2821 2829 3320 2752 2821 3320 2823 3320 2620 3320 9511 2611 2711 3313 3314 3320 2611 2712 2790 3314 3320 2611 2731 2732 2733 2790 3320 2720 3320 2740 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice 3110 Producţia de motoare.2956 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice 2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice 2972 Fabricarea de aparate neelectrice.

c. echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice 3230 Producţia de receptoare de radio şi televiziune.c. aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video 3310 Producţia de aparatură şi instrumente medicale . 3210 Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice 3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune.a.a.3161 Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n. 3320 2790 2931 3320 2599 2630 2651 2711 2732 2733 2740 2790 2841 2931 3020 3313 3314 3320 2611 2612 2790 3313 3320 2630 3320 9512 2611 2620 2630 2640 2823 3313 3320 2660 3101 3250 3299 3162 Producţia altor componente electrice n.

reglare şi control pentru procesele industriale Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice 3340 3350 Producţia de ceasuri 3410 Producţia de autovehicule 3420 Producţia de caroserii. verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură. reglare şi control pentru procesele industriale) 3313 3314 3320 2630 2651 2670 2829 2899 3250 3313 3314 3320 3320 3320 2670 2731 2899 3250 3313 3320 2652 3212 3213 3313 3320 2892 2910 3091 3320 2920 3311 3320 2932 3320 3011 3315 3320 3012 3315 3330 Producţia de echipamente de măsură.3320 Producţia de aparatură şi instrumente de măsură. remorci şi semiremorci 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 3511 Construcţii şi reparaţii de nave 3512 Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement .

3611 Producţia de scaune 3320 3020 3317 3320 2899 3030 3316 3320 3091 3320 3092 3320 3092 3317 3320 2822 3099 3109 3311 3317 3320 2932 3011 3020 3030 3101 3102 3109 3320 9524 2823 3101 3320 3102 3320 9524 3109 3320 9524 3103 3320 3211 3320 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării 3614 Producţia altor tipuri de mobilier 3615 3621 Producţia de saltele şi somiere Baterea monedelor .a.3520 Construcţia şi repararea materialului rulant 3530 Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave spaţiale 3541 3542 3543 Producţia de motociclete Producţia de biciclete Producţia de vehicule pentru invalizi 3550 Producţia altor mijloace de transport.c. n.

3622 3630 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea instrumentelor muzicale 3640 Fabricarea articolelor pentru sport 3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3661 3662 3663 Fabricarea bijuteriilor de fantezie Confecţionarea măturilor şi periilor Fabricarea altor produse manufacturiere 3212 3320 3220 3319 3320 9529 3230 3299 3320 9529 2640 2899 3240 3319 3320 3213 3320 3291 3320 1012 1399 1512 1629 1729 2051 2219 2223 2229 2599 2899 3092 3299 3320 3831 3832 3832 3511 3512 3513 3514 3521 3522 3523 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile 3720 4011 4012 4013 4021 4022 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia şi comercializarea energiei electrice Producţia gazelor Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi. prin conducte .

drumuri. aerodroame şi baze sportive 4524 4525 4531 Construcţii hidrotehnice Alte lucrări speciale de construcţii Lucrări de instalaţii electrice 4532 4533 4534 4541 4542 4543 4544 4545 4550 5010 5020 5030 5040 5050 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare Alte lucrări de instalaţii Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. terasamente şi organizare de şantiere Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil 3530 3600 4311 4312 4313 4120 4212 4213 4221 4222 4299 4391 4399 4211 4212 4299 4291 4399 4221 4399 4321 4322 4329 8020 4329 4322 4321 4329 4331 4332 4333 4334 4339 4399 4511 4519 4520 5221 4531 4532 4540 4730 4522 4523 Lucrări de învelitori. piese şi accesorii aferente. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule . zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare. tratarea şi distribuţia apei Demolarea construcţiilor. şarpante şi terase la construcţii Construcţii de autostrăzi. cu personalul de deservire aferent Comerţ cu autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete.4030 4100 4511 4512 4521 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde Captarea.

minerale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. echipamente industriale. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. ouălor. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea. uleiurilor şi grăsimilor comestibile Comerţ cu ridicata al băuturilor 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4621 4622 4623 4624 4621 4631 4632 4633 1101 1102 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4641 4642 4643 4647 4644 4649 4673 5135 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5143 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului.a. sticlărie. inclusiv peşte. ceai. tapete şi produse de întreţinere 5144 5145 5146 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4645 4646 . nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc.c.5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5121 5122 5123 5124 5125 5131 5132 5133 5134 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. seminţelor şi furajelor Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili. n. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al cerealelor. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. confecţii. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. animale vii.

comerţ şi transporturi Comerţ cu ridicata al maşinilor.c. cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne Comerţ cu amănuntul al peştelui. 4643 4647 4648 4649 4673 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5190 5211 5212 5221 5222 5223 5224 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. produselor de patiserie şi produselor zaharoase 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4676 4677 4662 4663 4664 4651 4665 4666 4652 4669 4661 4690 4711 4719 4721 4722 4723 4724 . inclusiv al tractoarelor Comerţ cu ridicata al altor produse Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. crustaceelor şi moluştelor Comerţ cu amănuntul al pâinii.a. accesoriilor şi uneltelor agricole. lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al calculatoarelor.5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare. echipamentelor periferice şi softwareului Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie. n. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. cu vânzare predominantă de produse alimentare.

al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice. cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit Comerţ cu amănuntul al cărţilor. al altor produse n. în magazine specializate.a. 5250 5261 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă .5225 5226 5227 Comerţ cu amănuntul al băuturilor Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare 4725 4726 4721 4729 4773 4774 4775 4751 4771 4772 4753 4759 5231 5232 5233 5241 5242 5243 5244 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu amănuntul al textilelor Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele Comerţ cu amănuntul al mobilei. al aparatelor de radio şi televizoarelor 4743 4754 4759 4763 5246 5247 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie. ziarelor şi articolelor de papetărie 4752 4761 4762 4741 4742 4753 4764 4765 4776 4777 4778 4779 4791 5248 Comerţ cu amănuntul.c.

pe bază de grafic Transporturi cu taxiuri Transporturi terestre de călători.5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe 4781 4782 4789 4779 4791 4799 9523 9521 9522 9525 9512 9529 5510 5520 5530 5530 5520 5590 5610 5630 5629 5621 5629 4910 4920 5221 4931 4939 4932 4939 4941 4942 4950 5010 5020 5030 5040 5110 5121 5110 5121 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 5271 5272 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc 5273 5274 5510 5521 5522 5523 5530 5540 5551 5552 6010 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii Reparaţii de alte articole personale n. Hoteluri Tabere de tineret şi refugii montane Campinguri. ocazionale Transporturi rutiere de mărfuri Transporturi prin conducte Transporturi maritime şi de coastă Transporturi pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene după grafic Transporturi aeriene ocazionale .c.a. inclusiv parcuri pentru rulote Alte mijloace de cazare Restaurante Baruri Cantine Alte unităţi de preparare a hranei Transporturi pe calea ferată 6021 6022 6023 6024 6030 6110 6120 6210 6220 Alte transporturi terestre de călători.

6230 6311 6312 6321 6322 6323 6330 Transporturi spaţiale Manipulări Depozitări Alte activităţi anexe transporturilor terestre Alte activităţi anexe transporturilor pe apă Alte activităţi anexe transporturilor aeriene Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor.c. activităţi de asistenţă turistică n. 5122 5224 5210 5221 5222 8532 5223 8532 7911 7912 7920 5229 7490 5310 8219 5320 6020 6110 6120 6130 6190 6411 6419 6491 6492 6499 6420 6430 6499 7740 6511 6520 6530 6512 6520 6611 6612 6630 6619 6621 6340 6411 Activităţi ale altor agenţii de transport Activităţile poştei naţionale 6412 6420 Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională) Telecomunicaţii 6511 6512 6521 6522 6523 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Activităţi de creditare pe bază de contract (Leasing financiar) Alte activităţi de creditare Alte tipuri de intermedieri financiare 6601 6602 6603 6711 6712 Activităţi de asigurări de viaţă Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare şi administrare a fondurilor (agenţi financiari) Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări şi de pensii) Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii 6713 6720 .a.

fără personal de deservire aferent Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou. Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n. inclusiv a calculatoarelor Închirierea altor maşini şi echipamente n.c. de contabilizat şi a calculatoarelor 7260 7310 Alte activităţi legate de informatică Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale .a 6622 6629 4110 6810 6820 6831 6832 8110 7711 7712 7739 7734 7735 7731 7732 7733 7739 7721 7722 7729 6202 5821 5829 6201 6202 6203 6311 5811 5812 5813 5814 5819 5821 5829 6010 6020 6311 6312 3312 9511 6209 7211 7210 7221 7222 7230 7240 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) Editare de programe Consultanţă şi furnizare de alte produse software Prelucrarea informatică a datelor Activităţi legate de bazele de date 7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou.7011 7012 7020 7031 7032 7110 7121 7122 7123 7131 7132 7133 7134 7140 Dezvoltare (promovare) imobiliară Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică Închirierea altor mijloace de transport terestru Închirierea mijloacelor de transport pe apă Închirierea mijloacelor de transport aerian Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii.a.c.

consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7415 7420 Activităţile de management ale holdingurilor Activităţi de arhitectură. inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea 7219 7220 7220 6910 6920 7320 240 7021 7022 7490 8560 6420 7010 7111 7112 7490 7120 7311 7312 7810 7820 7830 7490 8010 8020 8030 8121 8122 8129 7420 8292 7430 8211 8219 8220 5920 6399 7410 7490 8230 8291 7430 7440 7450 Activităţi de testări şi analize tehnice Publicitate Selecţia şi plasarea forţei de muncă 7460 Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor 7470 Activităţi de întretinere şi curăţare a clădirilor 7481 7482 7485 Activităţi fotografice Activităţi de ambalare Activităţi de secretariat şi traducere 7486 7487 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor .7320 7411 7412 7413 7414 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Activităţi juridice Activităţi de contabilitate. revizie contabilă.

7511 7512 Servicii de administraţie generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii. învăţământului. culturii şi al altor activităţi sociale. cu cazare 7500 8720 . excluzând protecţia socială Controlul activităţilor economice Servicii de susţinere a administraţiilor publice 8299 8411 8412 7513 7514 7521 7522 7523 7524 7525 7530 8010 8021 8022 8030 8041 8042 Activităţi de afaceri externe Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică Activităţi de protecţie civilă Activităţi de protecţie socială obligatorie Învăţământ primar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar. tehnic sau profesional Învăţământul superior Şcoli de conducere (pilotaj) Alte forme de învăţământ 8299 8413 8110 8411 9101 8421 8899 8422 8423 8424 8425 8430 8510 8520 8531 8532 8541 8542 8553 8532 8551 8552 8559 8610 8720 8621 8622 8623 8690 8710 8720 8730 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi în sanatorii 8512 8513 8514 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8520 8531 Activităţi veterinare Activităţi de asistenţă socială.

.8730 8790 8810 8891 8899 9499 3700 3811 3812 3821 3822 3811 3900 8129 9411 9412 9420 9491 9492 9499 5911 5912 5920 5913 5914 5911 5912 5920 6010 6020 9001 9002 9003 7920 9004 9321 7920 8552 8532 Activităţi de asistenţă socială.c.c. Producţia de filme cinematografice şi video 9212 9213 9220 Distribuţia de filme cinematografice şi video Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de radio şi televiziune 9231 Creaţie şi interpretare artistică şi literară 9232 9233 9234 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte activităţi de spectacole n. fără cazare 9001 9002 Colectarea şi tratarea apelor uzate Colectarea şi tratarea altor reziduuri 9003 Salubritate.a. depoluare şi activităţi similare 9111 9112 9120 9131 9132 9133 9211 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Alte activităţi asociative n.a.

de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale . Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare Activităţi desfăşurate în gospodării private. conservarea monumentelor şi clădirilor istorice 9001 9329 6391 7420 9003 9101 9102 9103 9104 9311 7920 8551 9312 9319 9329 9200 7810 7920 9329 9601 9602 9603 9313 9604 8551 9609 9700 9810 9820 9900 9253 9261 9262 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi ale bazelor sportive Alte activităţi sportive 9271 9272 Jocuri de noroc şi pariuri Alte activităţi recreative 9301 9302 9303 9304 9305 9500 9600 9700 9900 Spălarea. curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi de întreţinere corporală Alte activităţi de servicii personale n.9240 Activităţi ale agenţiilor de presă 9251 9252 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor. de producere a bunurilor destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private.a.c.

medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Activităţi după-recoltare Pregătirea seminţelor Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea vinurilor din struguri Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea ovinelor şi caprinelor . plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea legumelor şi a pepenilor. plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor. căpşunilor. medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente Activităţi după-recoltare Pregătirea seminţelor Cultivarea cerealelor (exclusiv orez). plantelor aromatice. a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea altor plante din culturi nepermanente Cultivarea condimentelor.Denumire CAEN Rev. plantelor aromatice. 2 (NOI) Cultivarea cerealelor (exclusiv orez). nuciferilor şi altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturi Cultivarea condimentelor. medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea plantelor pentru înmulţire Pregătirea seminţelor Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Cultivarea strugurilor Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea arbuştilor fructiferi. a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre Cultivarea altor plante din culturi anuale Cultivarea condimentelor. plantelor aromatice.

Cultivarea altor plante permanente Silvicultură şi alte activităţi forestiere Exploatare forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Activităţi de servicii anexe silviculturii Pescuitul maritim Pescuitul în ape dulci Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management Acvuacultura maritimă Acvacultura în ape dulci Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia şi aglomerarea turbei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Extracţia petrolului brut Extracţia gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia minereurilor feroase Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor .c.Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea altor animale Acvacultura în ape dulci Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi după-recoltare Pregătirea seminţelor Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Vânătoare şi activităţi de servicii anexe vânătorii Activităţi ale altor organizaţii n.a.

a. cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrişului şi nisipului.c. ghipsului. extracţia argilei şi caolinului Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia sării Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Alte activităţi extractive n. ghipsului. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie . cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii.Extracţia altor minereuri metalifere neferoase Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii. crustaceelor şi moluştelor Fabricarea de mâncăruri preparate Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Fabricarea de mâncăruri preparate Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea altor produse alimentare n. cretei şi a ardeziei Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii. extracţia pietrei calcaroase. extracţia argilei şi caolinului Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Extracţia pietrişului şi nisipului. extracţia pietrei calcaroase.a. Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Producţia şi conservarea cărnii Producţia şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Fabricarea de mâncăruri preparate Prelucrarea şi conservarea peştelui.c. extracţia pietrei calcaroase. ghipsului.

a. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea altor echipamente Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de odgoane. cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Distilarea. Distilarea. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Fabricarea macaroanelor.Fabricarea pâinii. producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Producţia de ţesături Finisarea materialelor textile Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Producţia de dispozitive. de bază Fabricarea vinurilor din struguri Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate. fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Fabricarea altor produse chimice organice. frânghii. sfori şi plase Repararea altor echipamente . tăiţeilor.c. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice. fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao.

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.c. Fabricarea altor produse din lemn. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea altor produse din material plastic Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie.a. fabricarea articolelor din plută.c. fabricarea articolelor din plută. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse manufacturiere n. prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea altor produse manufacturiere n.a.a. pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Repararea altor echipamente Fabricarea altor produse din lemn. Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.a.c. Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n. fabricarea articolelor din plută.c.a.c. Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea articolelor din blană Tăbăcirea şi finisarea pieilor.a.Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor. Fabricarea încălţămintei Fabricarea altor produse din lemn. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.a. din hârtie sau carton Repararea altor echipamente Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n. Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului . paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.

a. Legătorie şi servicii conexe Servicii pregătitoare pentru pretipărire Servicii pregătitoare pentru pretipărire Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea altor produse chimice anorganice. de bază Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea altor produse chimice organice. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Producţia de dispozitive. de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Prelucrarea combustibililor nucleari Colectarea deşeurilor periculoase (toxice. compendii.a.) Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice.c. contaminate. contaminate. lacurilor. etc.a.c.a.Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n. radioactive. Fabricarea altor produse manufacturiere n.c. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice .) Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice. radioactive. etc.c. Alte activităţi de tipărire n.c. din hârtie sau carton Alte activităţi de tipărire n. Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editare de ghiduri.a. de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor. liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Alte activităţi de editare Tipărirea ziarelor Fabricarea articolelor de papetărie Alte activităţi de tipărire n.

a.c.a. Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n. foliilor.c.a.a. din argilă arsă Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea produselor din beton pentru construcţii . aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea plăcilor. Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea altor produse chimice n.Fabricarea săpunurilor.a.c. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc Producţia de dispozitive. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea altor produse manufacturiere n. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.c.c. ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii. Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n. Fabricarea de produse refractare Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor. Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea altor produse chimice n.

ciment şi ipsos Tăierea. din oţel Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. metalurgia pulberilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Tratarea şi acoperirea metalelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale . Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Turnarea fontei Producţia de tuburi.Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment Fabricarea altor articole din beton. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de rezervoare. ţevi.a. cisterne şi containere metalice Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.c. n. profile tubulare şi accesorii pentru acestea.

a. cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea cuptoarelor. buloane şi alte articole filetate.a. autovehicule şi motociclete) Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de articole de robinetărie Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea lagărelor. Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane. containere şi alte produse similare din oţel Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor din fire metalice.Operaţiuni de mecanică generală Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor de tăiat Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea uneltelor Fabricarea altor maşini-unelte n.a. Fabricarea altor produse manufacturiere n. furnalelor şi arzătoarelor Repararea maşinilor . fabricarea de nituri şi şaibe Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea altor articole din metal n. angrenajelor. Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor de feronerie Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de recipienţi.c.c.c. fabricarea de lanţuri şi arcuri Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea articolelor din fire metalice. fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi.

aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea maşinilor Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. Producţia de dispozitive.c.Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice.a.a.a. băuturilor şi tutunului Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. Fabricarea altor maşini-unelte n. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului . exclusiv a echipamentelor de uz casnic Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.c.c.

furnalelor şi arzătoarelor Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.a. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea uneltelor Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. furnalelor şi arzătoarelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea motoarelor. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii Fabricarea altor echipamente electrice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea altor echipamente electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de acumulatori şi baterii Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de echipamente electrice de iluminat .c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea cuptoarelor. Repararea maşinilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea vehiculelor militare de luptă Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea cuptoarelor.

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor articole din metal n. control. verificare.c.a.c. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Producţia de dispozitive. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea altor produse manufacturiere n.a. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de material rulant Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor componente electronice Fabricarea altor echipamente electrice Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de echipamente pentru radiologie. navigaţie Fabricarea motoarelor. . Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură.

c. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea maşini şi utilaje specifice n.a.c.a. verificare. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de ceasuri Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Repararea echipamentelor electronice şi optice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea de motociclete Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Producţia de caroserii pentru autovehicule.Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură. Producţia de dispozitive. control. navigaţie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n. fabricarea de remorci şi semiremorci Repararea articolelor fabricate din metal Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Construcţia de nave şi structuri plutitoare Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor . Producţia de dispozitive.a.c. Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Producţia altor mijloace de transport n. Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de motociclete Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.a.a.c.c.c.a.c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.a.c. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de mobilă pentru bucătării Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea de mobilă n. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Fabricarea de saltele şi somiere Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Baterea monedelor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale . Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Construcţia de nave şi structuri plutitoare Fabricarea de material rulant Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de mobilă n.Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea de material rulant Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. Repararea articolelor fabricate din metal Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.a.c. Fabricarea de mobilă n.c.a.a.

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea altor produse din lemn.a. fabricarea articolelor din plută.a.a. Fabricarea maşini şi utilaje specifice n. prin conducte Comercializarea combustibililor gazoşi.a.c.c. Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Repararea altor echipamente Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea măturilor şi periilor Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea altor articole textile n.c. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Fabricarea instrumentelor muzicale Repararea altor echipamente Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c. prin conducte .a. Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c. Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Fabricarea altor produse manufacturiere n.a.c.a. Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea altor produse manufacturiere n.c. Fabricarea explozivilor Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea altor articole din metal n. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Recuperarea materialelor reciclabile sortate Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producţia gazelor Distribuţia combustibililor gazoşi.a.c.a. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.

a. piese şi accesorii aferente.a. Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3.c.a.a Lucrări de învelitori.a Construcţii hidrotehnice Alte lucrări speciale de construcţii n.Furnizarea de abur şi aer condiţionat Captarea. Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Alte lucrări speciale de construcţii n. tratarea şi distribuţia apei Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n. de încălzire şi de aer condiţionat Lucrări de instalaţii electrice Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule .a. şarpante şi terase la construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n. Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare.c.c.c.c.5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete. zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii n.c. de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii sanitare. Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.

minereuri. uleiurilor şi grăsimilor comestibile Distilarea. şi produse de întreţinere Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamente sanitare Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice . nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea.a. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al blănurilor. confecţii din blană. sticlărie. ceai. ouălelor. animale vii. pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al cerealelor. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili. n. inclusiv peşte. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al mobilei. metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente.c. seminţelor. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Fabricarea vinurilor din struguri Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului.Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. seminţelor. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. echipamente industriale. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al cerealelor.

cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. echipamentelor periferice şi software.ului Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne.unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al calculatoarelor. lichizi şi gazoşi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor. în magazine specializate . cu vânzare predominantă de produse alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al pâinii. crustaceelor şi moluştelor. produselor de patiserie şi produselor zaharoase. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al mobilei.Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.

al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi.a. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor.c. carpetelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive. tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video . în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit. carpetelor. unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărţilor. plantelor şi seminţelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor.a. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun. tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet .. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei. comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice.. al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei.c. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice.Comerţ cu amănuntul al băuturilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare.

a. chioşcuri şi pieţe al altor produse Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor. campinguri. Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Activităţi de servicii auxiliare pentru transporturi terestre Transporturi urbane. campinguri.c. n.a. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Parcuri pentru rulote. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor.c. băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri. tabere Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Alte servicii de cazare Restaurante Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Alte activităţi de alimentaţie n. Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte activităţi de alimentaţie n.a. tabere Parcuri pentru rulote.c.c.Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. chioşcurilor şi pieţelor Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Repararea echipamentelor de comunicaţii Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri.a Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă . îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri. suburbane şi metropolitane de călători Alte transporturi terestre de călători.c. standurilor.a Transporturi cu taxiuri Alte transporturi terestre de călători. n.

tehnic sau profesional Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Învăţământ secundar. Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Activităţi de fotocopiere.a. ştiinţifice şi tehnice n.a. Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor .c. Activităţi ale holdingurilor Fonduri mutuale şi alte instrumente financiare Alte intermedieri financiare n.Transporturi spaţiale Manipulări Depozitări Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă Învăţământ secundar.a. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Alte activităţi poştale şi de curier Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Leasing financiar Alte activităţi de creditare Alte intermedieri financiare n.c. tehnic sau profesional Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte activităţi anexe transporturilor Alte activităţi profesionale. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de asigurări de viaţă Activităţi de reasigurare Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare Activităţi de administrare a fondurilor Activităţi auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensie.c.

DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi ale portalurilor web Repararea maşinilor Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei Cercetare. echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini. compendii.c. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editare de ghiduri. Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Prelucrarea datelor.Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Dezvoltare (promovare) imobiliară Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini. echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri. liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Alte activităţi de editare Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Prelucrarea datelor.dezvoltare în biotehnologie .a.

a. consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de servicii anexe silviculturii Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management Alte activităţi profesionale.dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare.c. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi ale holdingurilor Activităţi ale direcţiilor (centralelor). ştiinţifice şi tehnice n. ştiinţifice şi tehnice n. Activităţi de testare şi analize tehnice Activităţi ale agenţiilor de publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi de contractare.c.a.c.a. târgurilor şi congreselor Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului .dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare. birourilor administrative centralizate Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Alte activităţi profesionale.Cercetare. ştiinţifice şi tehnice n. mijloacelor de transport. Activităţi fotografice Activităţi de ambalare Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere. Activităţi de design specializat Alte activităţi profesionale. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Activităţi juridice Activităţi de contabilitate şi audit financiar. maşini şi utilaje industriale Alte activităţi de curăţenie n. pe baze temporare a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Alte activităţi profesionale.a.a. ştiinţifice şi tehnice n.a.c. Activităţi de organizare a expoziţiilor. Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de investigaţii Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor.c.

a. n.a.c. Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora Activităţi de protecţie socială obligatorie Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar.c. învăţământului. arte plastice şi alte domenii) Alte forme de învăţământ n.a. muzică. exclusiv spitale Activităţi de asistenţă medicală generală Activităţi de asistenţă medicală specializată Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare.c. exclusiv spitale . fără cazare. tehnic sau profesional Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine. culturii şi al altor activităţi sociale. teatru. exclusiv protecţia socială Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n. Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare. exclusiv spitale Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi veterinare Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare.Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.universitar Învăţământ superior universitar Şcoli de conducere (pilotaj) Învăţământ secundar. tehnic sau profesional Învăţământ superior non. dans.c. Servicii de administraţie publică generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii. Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice Activităţi de servicii suport combinate Servicii de administraţie publică generală Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi de servicii externe Alte activităţi de asistenţă socială.a.

Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Activităţi ale altor organizaţii n. Activităţi ale altor organizaţii n. contaminate.) Colectarea deşeurilor menajere Activităţi de decontaminare şi servicii de administrare a altor deşeuri Alte activităţi de curăţenie n.c. cu cazare n.a. fără cazare. video şi de programe de televiziune Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice. muzică. Activităţi de producţie cinematografică. Activităţi de asistenţă socială. video şi de programe de televiziune Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) Activităţi de creaţie artistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine. fără cazare. video şi de programe de televiziune Activităţi de post-producţie cinematografică.c.) Tratarea şi eliminarea deşeurilor menajere Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice.c.c. dans. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii Alte activităţi de asistenţă socială. radioactive etc.a.c.a. n. Colectarea şi tratarea apelor uzate Colectarea deşeurilor menajere Colectarea deşeurilor periculoase (toxice. video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de producţie cinematografică. video şi de programe de televiziune Activităţi de post-producţie cinematografică.a. teatru. radioactive etc.a. contaminate. arte plastice şi alte domenii) .

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale .a.c.c.c.c. clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic Activităţi ale grădinilor zoologice.a. Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi ale centrelor de fitness Activităţi de întreţinere corporală Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Alte activităţi de servicii n. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte activităţi recreative şi distractive n.a. Activităţi ale agenţilor de ştiri Activităţi fotografice Activităţi de creaţie artistică Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor Gestionarea monumentelor. botanice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi ale bazelor sportive Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Activităţi ale cluburilor sportive Alte activităţi sportive Alte activităţi recreative şi distractive n.a.Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Alte activităţi recreative şi distractive n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful