1. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la nevoile economice nu este adevărată?

: a) reprezintă cerinţe ale existenţei oamenilor ca indivizi şi membri ai societăţii; b) se satisfac prin consumul de bunuri; c) au atât o determinare obiectivă cât şi una obiectivă; d) sunt limitate şi dinamice; e) volumul şi diversitatea lor au tendinţe de creştere. 2. Bunurile se împart în libere şi economice după următorul criteriu: a) natura subiectului purtător; b) complexitatea lor; c) modul de regenerare; d) modul de acces al indivizilor la ele; e) gradul de satisfacere. 3. Una dintre următoarele afirmaţii este compatibilă cu principiul raţionalităţii utilizării resurselor: a) se produce de proastă calitate; b) se produce ce nu se cere; c) activitatea economică respectivă poluează mediul; d) se produce mai mult decât se cere; e) se produce cu consumuri de resurse mai mici, prin folosirea tehnologiei avansate. 4. Un individ are un venit disponibil de 2 milioane lei. El poate achiziţiona tricouri la preţul unitar de 1 milion lei şi cămăşi la preţul de 2 milioane lei/bucată. Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a) 1,5 tricouri; b) 0,5 tricouri; c) 2 tricouri; d) 2,5 tricouri; e) 1 tricou.

5. Unul dintre următoarele reprezintă dezavantaj al diviziunii muncii: a) creşterea productivităţii muncii; b) creşterea riscului de şomaj; c) utilizarea maşinilor; d) dimensiunea (mărimea) pieţei; e) libertatea comerţului. 6. Nu reprezintă activitate compatibilă cu funcţia de a produce a întreprinderilor: a) substituie factori de producţie; b) cumpără factori de producţie; c) combină factori de producţie; d) sponsorizează acţiuni culturale fără să beneficieze de scutiri la impozitul pe profit; e) urmăreşte obţinerea de profit. 7. Reprezintă limită a diviziunii muncii: a) monotonia; b) pierderea dexterităţii de a executa un produs complet; c) utilizarea maşinilor; d) creşterea riscului de şomaj; e) natura muncii. 8. Nu reprezintă administraţie privată: a) sindicatele; b) armata; c) Crucea Roşie; d) partidele politice; e) fundaţiile. 9. În funcţie de natura lor, fluxurile dintre agenţii economici se împart în: a) nominale şi reale; b) reale şi monetare; c) brute şi nete; d) fixe şi variabile; e) finale şi intermediare.

10. Care dintre următoarele caracteristici nu aparţin activităţii economice? a) este principala formă de activitate practică; b) este guvernată de principiul raţionalităţii; c) este o activitate eminamente practică, transformatoare; d) este independentă de mediul natural; e) este o acţiune cu finalitate. 11. Nevoile economice, ca motivaţie esenţială a activităţii economice: a) sunt limitate; b) reprezintă un obiectiv secundar al activităţii oamenilor; c) exprimă relaţia dintre subiect, ca purtător al nevoii, şi obiectul destinat satisfacerii acesteia; d) sunt condiţionate numai obiectiv; e) sunt condiţionate numai subiectiv. 12. Nu reprezintă caracteristică a nevoilor economice: a) sunt nelimitate ca număr; b) dispar prin satisfacere; c) sunt sinonime cu interesele economice; d) sunt complementare; e) sunt concurente. 13. Caracteristica principală a resurselor este: a) abundenţa; b) calitatea; c) raritatea; d) utilitatea; e) finalitatea. 14. Când economia realizează combinaţii de producţie aflate în interiorul frontierei posibilităţilor de producţie: a) resursele sunt folosite eficient; b) producţia este inferioară nivelului din perioada de referinţă; c) producţia este superioară nivelului din perioada de referinţă; d) resursele sunt utilizate ineficient şi/sau incomplet; e) nevoile economice sunt satisfăcute integral.

e) nisipul din deşert. b) este produs în exclusivitate de către firme. . 17. c) nu poate face obiectul tranzacţiilor în natură. b) decizii administrative. d) sistemul de preţuri. d) are preţul strict pozitiv.15. c) tehnologiile de producţie. d) informaţia. b) curba expansiunii producţiei. Care dintre următoarele bunuri este liber? a) învăţământul public. c) lemnul. e) curba de indiferenţă. b) autostrăzile. 18. d) linia bugetului. Curba care arată combinaţiile de bunuri pe care economia poate să le producă la un moment dat utilizând resursele disponibile este: a) funcţia de producţie. e) este oferit într-o cantitate mai mare decât cantitatea cerută la orice nivel al preţului. 16. e) plan. Un bun economic: a) nu este un bun „rar”. alocarea resurselor se realizează prin: a) deciziile guvernului. c) curba posibilităţilor de producţie. Într-o economie de piaţă.

e) 89 pachete de unt şi 6 tunuri. care dintre următoarele combinaţii de pachete de unt şi tunuri nu poate fi un punct situat pe curba posibilităţilor de producţie pentru economia respectivă? a) 94 pachete de unt şi 6 tunuri.000 u.000 u. c) 92 pachete de unt şi 6 tunuri.m. 21. 500. 20.000.. b) 1 unitate din bunul B. 22. d) vânzarea de bunuri de consum intermediar.5 unităţi din bunul B. e) prefectura. În aceste condiţii. b) transferul unor sume de bani între două conturi bancare. În cazul în care costul de oportunitate al producţiei de tunuri (în raport cu untul) este crescător. O economie poate produce 100 pachete de unt şi 5 tunuri sau 80 pachete de unt şi 7 tunuri. Reprezintă o administraţie privată: a) armata. c) partidele politice.19. e) acordarea unui credit unui client bancar. Una din următoarele activităţi nu are caracter comercial: a) furnizarea serviciilor de apărare naţională. costul oportunităţii achiziţiei unei unităţi din bunul A este: a) 0. b) învăţământul public.000 u.5 unităţi din bunul B. d) 2 unităţi din bunul B. c) vânzarea de bunuri de consum final. Preţul bunului A este de 250. şi poate achiziţiona două bunuri. d) primăria. A şi B. e) 2.m. d) 91 pachete de unt şi 6 tunuri. c) 1.m. b) 93 pachete de unt şi 6 tunuri. O persoană dispune de un venit de 2.5 unităţi din bunul B. . iar al bunului B.

apoi descrescător. d) o stare de fapt în economie. c) o situaţie favorabilă din economie. . b) costul informării în vederea încheierii unui contract. apoi descrescător. c) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este descrescător. O afirmaţie normativă exprimă: a) ceea ce se întâmplă în general în economie. c) cea mai bună variantă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea variantei alese. Forma generală a curbei posibilităţilor de producţie indică un cost de oportunitate: a) crescător. e) un concept sinonim cu frontiera posibilităţilor de producţie. 24. apoi crescător. 25. În cazul în care curba posibilităţilor de producţie este o curbă concavă faţă de origine: a) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este constant. Costul de oportunitate reprezintă: a) costul contabil. e) descrescător până la un punct. b) ceea ce ar trebui să se întâmple în economie. e) o situaţie de dezechilibru în care se află economia. b) descrescător. c) constant. d) crescător până la un punct. e) costul de oportunitate este crescător până la un punct.23. 26. d) economia este ineficientă. d) un concept similar ratei marginale de substituţie. b) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este crescător. O economie produce doar două bunuri X şi Y.

.8%” este: a) un enunţ pozitiv. Reprezintă o lucrare care reflectă prioritar probleme de microeconomie: a) F. e) descriptivă.3% în 2001. b) M.27. „Liber să alegi”. c) M. Nu reprezintă o afirmaţie pozitivă: a) rata şomajului era la sfârşitul anului 2002 de 8. e) concluzia unui model matematic.8%. c) o inflaţie de 18% este încă prea mare. Becker. Friedman. c) un enunţ nedemonstrabil. e) N. d) explicativă. Afirmaţia că „rata inflaţiei în România la sfârşitul lunii decembrie 2002 a fost de 17. „Comportamentul consumatorului – o abordare economică”. „Capitalism contra capitalism”. Enunţul „pentru a fi eficiente întreprinderile româneşti ar trebui să fie privatizate” este o afirmaţie: a) pozitivă. d) o ipoteză. c) empirică. 29. Hayek. 30. b) normativă. 28. b) un enunţ normativ. d) G. Georgescu-Roegen. „Drumul către servitute”. d) economia românească a crescut cu o rată anuală de 5. „Legea entropiei şi procesul economic”. Albert. b) indicele preţurilor de consum a crescut cu 3% în luna decembrie. e) rata medie anuală a dobânzii este de 17%.

Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic. cu o rată crescătoare. până la saturaţie. e) Umg descreşte iar UT creşte. d) autoturism-benzină.31. c) miere-zahăr. c) unt-margarină. b) benzină-motorină. e) scade. b) negativă. . e) mixer-energie electrică. c) Umg descreşte în aceeaşi măsură cu UT. cu o rată constantă. b) Umg rămâne constantă şi UT scade. 35. utilitatea marginală obţinută prin consumul succesiv din acelaşi bun economic: a) creşte. d) scade. d) descrescătoare. Prin consumul succesiv a unor unităţi din acelaşi bun economic. Reprezintă bunuri complementare: a) margarină-unt. d) stilou-cerneală. b) calculator-program soft. cu o rată descrescătoare. b) creşte. 33. e) pozitivă şi crescătoare. c) zero. utilitatea totală este: a) pozitivă şi descrescătoare. până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade. 34. Până la punctul de saturaţie. c) scade. 32. d) Umg creşte în aceeaşi măsură cu UT. e) gaz metan-lemn. cu o rată constantă. cu o rată descrescătoare. Reprezintă bunuri substituibile: a) autoturism-benzină.

b) 4X şi 8Y. e) scade. cu o rată descrescătoare. e) UmgB/UmgA=PA/PB. cu o rată descrescătoare. d) UmgA/PA=UmgB/PB. utilitatea totală obţinută prin consumul succesiv din acelaşi bun economic: a) creşte. e) 2X şi 5Y. b) UmgA/PB=UmgB/PA. cu o rată constantă. . Până la punctul de saturaţie. c) UmgA/UmgB=PA. d) 8X şi 4Y.m. Consumul unui bun economic nu este influenţat în mod direct de: a) situaţia de ansamblu a economiei. d) condiţiile natural-geografice. 38. Un individ dispune de un venit disponibil Vd=20 u. El consumă două bunuri X şi Y cu preţurile Px=1 u. În condiţiile în care Umgx=10-Qx iar Umgy=28-2Qy.m. c) scade. b) creşte.36. e) veniturile consumatorilor. cu o rată crescătoare. b) preferinţele consumatorilor. cu o rată constantă. Utilitatea totală este maximă atunci când: a) UmgA=UmgB. programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 2X şi 3Y. 37.m. c) 3X şi 2Y. c) costurile fixe de producţie. 39. d) scade. şi Py=2 u.

b) numai bunurile libere. b) creşte. e) se accentuează. e) maximă. e) numai bunurile din proprietatea mixtă. d) întâi creşte. cât şi cele libere. c) nu se modifică. unde Qx reprezintă cantitatea consumată din bunul X. d) 4. intensitatea nevoii umane pentru bunul respectiv: a) scade. În condiţiile în care Px=2 u. apoi scade. utilitatea marginală a consumului din bunul X este: a) 2. 42. Au utilitate economică: a) atât bunurile economice. b) negativă.. atunci utilitatea totală este: a) zero. c) numai bunurile economice.m. Dacă utilitatea marginală a unui bun este zero.40. Funcţia utilităţii totale a unui individ este UT=5+3Qx.. Conform legii lui Gossen. b) 3. d) numai bunurile din proprietatea de stat. c) crescătoare. . iar venitul disponibil al individului este Vd=200 u.m. d) descrescătoare. c) 1. atunci când se consumă unităţi succesive dintr-un bun. e) 5. 41. 43.

46. b) curbă a cererii. Panta curbei de indiferenţă este: a) raportul dintre preţurile bunurilor. d) curbă de indiferenţă. Dacă rata marginală de substituţie a unui bun A printr-un bun B este de 4. Dacă preţul bunului X este cu 100% mai mare decât preţul bunului Y. UmgY 1 . e) 0.5 unităţi din B. 47. e) izocost. d) raportul dintre utilitatea totală a bunului care substituie şi utilitatea totală a bunului substituit.44. b) 3 unităţi din B. U c) cantităţile din cele două bunuri astfel încât mgX = 2 . c) curbă a ratelor marginale de substituţie în consum. d) 2 unităţi din B. c) raportul dintre utilitatea totală a bunului substituit şi utilitatea totală a bunului care îl substituie. b) unitară. UmgY 2 e) cantităţile din cele două bunuri pentru care utilităţile lor marginale sunt egale. atunci consumatorul va face un schimb avantajos când schimbă o unitate de bun A pentru: a) 5 unităţi din B. b) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mică decât cantitatea din bunul Y. c) 1 unitate din B. Curba coşurilor de consum care generează acelaşi nivel al utilităţii consumului se numeşte: a) linie a bugetului. d) cantităţile din cele două bunuri astfel încât UmgX = . e) rata marginală de substituţie în consum. 45. atunci un consumator raţional alege: a) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mare decât cantitatea din bunul Y.

e) consumatorul îşi maximizează utilitatea totală dacă va cheltui întregul venitul disponibil. Dacă preţul bunului A este 10000 lei şi al bunului B. Utilităţile marginale pentru două bunuri A şi B sunt 500 unităţi de utilitate şi. 200 unităţi de utilitate. e) consumă mai multe unităţi din bunul A. c) curba cererii unui consumator nu depinde de utilitatea marginală. d) va mări consumul din ambele bunuri.48. 28. 2000 lei. 2. 51. atunci consumatorul realizează o creştere a PA PB utilităţii totale dacă: a) consumă mai puţine unităţi din bunul A. b) 57 unităţi de utilitate. utilitatea marginală resimţită de consumator scade. Utilitatea totală a primelor 5 unităţi consumate este: a) 28 unităţi de utilitate. e) 95 unităţi de utilitate. b) venitul consumatorului influenţează utilitatea totală. dată fiind constrângerea bugetară. d) când cantitatea consumată succesiv dintr-un bun creşte. c) consumă mai puţin din ambele bunuri. 50. UmgA > UmgB 49. atunci consumatorul: a) va menţine consumul din ambele bunuri. un consumator obţine următoarele utilităţi marginale: 30. -11. d) consumă mai mult din ambele bunuri. c) va mări consumul din A şi va reduce consumul din B. d) 84 unităţi de utilitate. respectiv. Dacă . 22. . e) va reduce consumul din ambele bunuri. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă? a) raţionalitatea presupune maximizarea utilităţii totale. c) 82 unităţi de utilitate. b) va mări consumul din B şi va reduce consumul din A. b) consumă cantităţi egale din bunurile A şi B. 13. Prin consumul a 6 unităţi succesive dintr-un bun.

d) 4X şi 3Y. X şi Y. Programul de consum ce asigură echilibrul consumatorului este: a) 5X şi 2Y. sunt date de relaţiile UmgX = 10 − 2 ⋅ X. atunci programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 3X şi 3Y. b) 3X şi 4Y. e) 7X şi 7Y. d) munca şi capitalul. iar utilitatea totală este maximă. b) numai pământul. e) 10X şi 3Y. c) 6X şi 5Y. 53. e) pământul şi capitalul. Dacă preţurile celor două bunuri sunt PX = PY = 2 . c) 24. 54.52. c) 3X şi 7Y. 55.Y) = 3 ⋅ X ⋅ Y . Un consumator dispune de un venit disponibil de 14. b) 8. c) munca şi pământul. atunci utilitatea marginală a bunului Y este: a) 6. b) 5X şi 5Y. . e) 384. Venitul disponibil de 16. Utilităţile marginale resimţite în urma consumului a două bunuri. iar preţurile celor două bunuri sunt PX = 1 şi PY = 2 . UmgY = 5 − Y. preţul bunului X este de 8. d) 8X şi 4Y. Factorii primari de producţie sunt: a) numai munca. Un consumator are o funcţie de utilitate totală de tipul U( X. Dacă produsul dintre utilitatea marginală a unui bun X şi preţul unui bun substituibil Y este 48. d) 22.

59. e) semifabricatele. b) reducerea productivităţii marginale. e) reducerea costului marginal. Capitalul tehnic reprezintă: a) totalitatea resurselor de care dispune întreprinderea pentru a asigura producţia. Principiul randamentelor descrescătoare ale factorilor de producţie se referă la: a) reducerea producţiei. b) randamentelor de scară descrescătoare.56. d) materiile prime. d) faptului că producţia este ineficientă. b) orice bun utilizat în producţie. c) randamentelor de scară constante. Faptul că producţia creşte mai repede la niveluri reduse ale utilizării factorilor de producţie şi din ce în ce mai greu la volume considerabile ale factorilor de producţie utilizaţi. c) un bun rezultat dintr-un proces de producţie şi utilizat într-un alt proces de producţie. Care dintre următoarele componente ale capitalului tehnic sunt afectate de uzura fizică şi morală? a) energia. d) numai clădirile folosite în procesul de producţie. se datorează: a) randamentelor de scară crescătoare. c) echipamentele. c) reducerea productivităţii medii. e) diferenţei de producţie faţă de alte firme. b) materialele consumabile. e) numai materiile prime folosite pentru producţie. d) reducerea costului mediu. 58. 57. .

e) închirierea forţei de muncă. d) minimizarea profitului. b) creşterea economică. d) cumpărarea de factori de producţie. e) maximizarea încasărilor bugetare. e) plata salariilor. c) minimizarea venitului disponibil. c) factorii de producţie. b) maximizarea profitului. d) vânzările de bunuri economice către gospodării. b) plata taxei pe valoarea adăugată către stat. 61. . c) întreprinderile. Nu reprezintă fluxuri de intrare pentru firme: a) subvenţiile primite de la stat. e) băncile. e) dezvoltarea extensivă. b) administraţiile publice. b) veniturile din vânzarea bunurilor economice. 62. Totalitatea elementelor folosite de firme pentru a produce bunuri economice reprezintă: a) productivitatea muncii. Nu reprezintă flux de ieşire pentru firme: a) plata impozitelor şi taxelor către stat. d) gospodăriile. c) subvenţiile. Cărui agent economic îi este specifică funcţia de a produce bunuri economice: a) administraţiile private. 64. Obiectivul fundamental al producătorului: a) minimizarea consumului de bunuri economice. d) dezvoltarea intensivă. c) vânzările de bunuri economice. 63.60.

68. Înlocuirea. Unul dintre următoarele reprezintă un element de capital circulant: a) clădirile. d) rata marginală de substituţie a factorilor de producţie.65. b) calculatoarele de proces. b) utilajele. Nu reprezintă o caracteristică a pământului ca factor de producţie: a) factor de producţie originar. Nu reprezintă capital tehnic: a) maşinile. b) productivitatea marginală a capitalului. e) productivitatea globală a factorilor de producţie. d) cadrul de desfăşurare a activităţii economice. a unuia sau mai multor factori de producţie cu unul sau mai mulţi factori din cei folosiţi sau noi. c) principalul factor de producţie în agricultură. c) materiile prime. b) substituirea factorilor de producţie. c) productivitatea medie a factorilor de producţie. d) productivitatea marginală a factorilor de producţie. în condiţiile obţinerii cel puţin a aceleiaşi producţii. c) materiile prime. d) abilitatea întreprinzătorului. parţială sau totală. b) factor de producţie regenerabil. reprezintă: a) combinarea factorilor de producţie. e) factor de producţie nelimitat. Nu reprezintă indicator care măsoară eficienţa combinării şi substituirii factorilor de producţie: a) productivitatea marginală a muncii. 67. d) maşinile. . 66. e) utilajele. e) utilitatea marginală a factorilor de producţie. c) productivitatea marginală a pământului. 69. e) energia.

70. c) maşinile. c) venitul disponibil al consumatorului. 71. e) managementul şi marketingul firmei. 72. b) 200 bucăţi/salariat. b) combustibilul. Nu este caracteristic factorului muncă folosit în activitatea economică: a) o acţiune specific umană. c) utilitatea totală a bunurilor economice. Care dintre următoarele reprezintă neofactor de producţie: a) materiile prime. 74. e) venitul disponibil al consumatorului. b) condiţiile de producţie. Unul dintre următorii indicatori este folosit pentru calculul eficienţei combinării şi substituirii factorilor de producţie: a) utilitatea marginală a bunurilor economice. Dacă întreprinzătorul substituie 5 utilaje cu factorul muncă. d) 150 bucăţi/salariat. în condiţiile unei rate marginale de substituţie Rms=10. e) 250 bucăţi/salariat. productivitatea medie a muncii în T1 este: a) 100 bucăţi/salariat. e) factorul pasiv al producţiei. e) informaţia. d) abilitatea întreprinzătorului. o întreprindere cu 50 salariaţi obţine o producţie de 10000 bucăţi. d) utilitatea individuală a bunurilor economice. c) un rol determinant în activitatea economică. 73. În momentul T0. d) factorul activ şi determinant al producţiei. Combinarea factorilor de producţie nu depinde de: a) natura activităţii economice. b) o acţiune conştientă. . b) rata marginală de substituţie a factorilor de producţie. d) utilajele. c) 300 bucăţi/salariat.

75. 77. 79. e) cheltuieli cu materiile prime. b) costul variabil mediu scade. b) cheltuieli cu salariile personalului direct productiv. c) cheltuieli cu energia. Nu reprezintă cheltuială materială de producţie: a) cheltuieli cu materiile prime. . c) amenzi. e) costul total mediu scade. d) costul total mediu creşte. Reprezintă cheltuială materială de producţie: a) cheltuieli cu salariile personalului administrativ. e) amortizarea capitalului fix. În situaţia în care costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=5+3Q+2Q2: a) CF=5+3Q. e) costul fix mediu creşte. atunci când costul variabil creşte în acelaşi ritm cu producţia: a) costul variabil mediu creşte. c) costul variabil mediu rămâne constant. 78. b) cheltuieli cu combustibilul. Pe termen scurt. d) cheltuielile de protocol. atunci când costul variabil total creşte mai rapid decât producţia: a) costul fix mediu rămâne constant. d) CVM=3Q+2Q2. e) CFM=(5/Q) +3. b) costul variabil mediu scade. c) costul fix mediu rămâne constant. Pe termen scurt. creşte sau rămâne constant. d) cheltuieli de protocol. 76. d) costul total mediu scade. b) CVM=3+2Q. c) CTM=3+2Q.

83. 81. .80. b) CF scade. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate pe termen scurt: a) CFM = constant. b) CVM=2Q. Atunci când costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=15+2Q: a) CFM=15. b) Kc=1 milion lei. c) Cmg<CF. Dacă amortizarea este de 2 ori mai mică decât valoarea capitalului circulant folosit în cadrul firmei. În condiţiile în care costurile totale ale firmei CT=60 milioane lei. e) Cmg=CF. e) Kc=10 milioane lei. c) Kc=30 milioane lei. Costurile salariale în cadrul unei firme sunt de 30 milioane lei. e) CFM întotdeauna scade. b) CVM = constant. valoarea consumului de capital circulant (Kc) este: a) Kc=15 milioane lei. d) CVM creşte. e) CF creşte. d) CFM întotdeauna creşte. c) CVM = constant. d) Cmg>CF. c) CF = constant. Atunci când Cmg>CVM: a) CVM scade. d) Kc=20 milioane lei. 82.

b) crescătoare. b) VT<CT. d) VT>CT. e) VT>CT. dar VT<min CV. La nivelul unei firme. 85. e) posibilitatea obţinerii unor reduceri de preţ la cumpărarea de factori de producţie. d) automatizarea producţiei. Se atinge „pragul de părăsire a pieţei” atunci când: a) VT<CT. d) substituibilitatea. scara de producţie începând de la care firma atinge minimul costului mediu pe termen lung are randamente: a) descrescătoare. costul economic este: a) mai mare. b) complementaritatea. Faţă de costul contabil. dar VT>min CV. e) zero. cu costurile explicite. Nu reprezintă o proprietate a factorilor de producţie în cazul combinării acestora: a) adaptabilitatea. . Nu poate fi considerat un proces compatibil cu existenţa economiilor de scară: a) o mai bună specializare a lucrătorilor. e) mai mic. c) egal. dar VT<min CV. 86. c) constante. d) mai mic. 87. c) VT=CT. b) utilizarea unei tehnologii mai performante. b) mai mic. c) birocraţia. c) indivizibilitatea. cu costurile implicite. 88. e) divizibilitatea. dar VT> CF.84. d) negative.

d) egale cu 16. atunci funcţia de producţie are: a) randamente descrescătoare de scară.52. d) surplusul consumatorului. e) scara minimă eficace.89. Se consideră funcţia de producţie Y = 16 .52.52 ⋅K0 . b) randamente crescătoare de scară. 92. c) economii de scară. Diferenţa dintre valoarea bunului – cât de mult suntem dispuşi să plătim pentru a-l procura . Randamentele de scară care caracterizează procesul de producţie definit prin această funcţie de producţie sunt: a) descrescătoare. la un moment dat. unde Y este producţia. reprezintă: a) surplusul producătorului. c) constante. iar L este forţa de muncă. d) proporţii fixe ale factorilor de producţie. e) isoutilitatea. e) egale cu 0. b) randamente constante. 90. b) surplusul de venituri la bugetul statului. există: a) randamente crescătoare. c) randamente constante de scară. b) crescătoare.şi preţul aferent acelui bun pe piaţă. e) izocuante liniare. Atunci când costul total mediu pe termen lung al unei firme creşte. K reprezintă capitalul.7 .3 ⋅L0. . Dacă un producător trebuie să utilizeze cantităţi de 4 ori mai mari din toţi factorii de producţie pentru a mări producţia de 3 ori. 91. d) dezeconomii de scară. c) surplusul de cantitate pe piaţă.

iar L este forţa de muncă. K reprezintă capitalul. 94. cât şi pentru L. d) reprezintă capital tehnic. c) constante atât pentru K. b) raport de la parte la întreg. Randamentele factorilor sunt: a) crescătoare atât pentru K. b) descrescătoare atât pentru K. b) subvenţiile. unde Y este producţia.4 ⋅L0 .6 . Care este afirmaţia corectă cu privire la relaţia între resurse şi factori de producţie: a) raport de la întreg la parte. Care din următoarele sensuri nu este corect cu privire la capital ca factor de producţie? a) reprezintă bunuri de producţie. c) cheltuieli pentru serviciile factorilor de producţie. c) reprezintă consum final.93. d) crescătoare pentru K şi descrescătoare pentru L. . 95. Se consideră funcţia de producţie Y = 10 ⋅K0. e) nu există legătură. 96. b) reprezintă consum intermediar. d) impozitul pe salarii. d) raport unitar. cât şi pentru L. Care din următoarele elemente reprezintă un flux de intrare în cadrul unei firme? a) impozitul pe profit. e) reprezintă valoare adăugată. c) raport subunitar. e) descrescătoare pentru K şi crescătoare pentru L. cât şi pentru L. e) obligaţiunile emise.

d) 45. atunci: a) costul variabil total creşte. c) costul fix total creşte. producţia sporeşte de 3 ori faţă de T0. e) 35. se poate trage concluzia că: a) productivitatea marginală creşte. b) costul total creşte.97. productivitatea medie a muncii la o firmă este de 20 bucăţi pe salariat. d) reducerea costurilor de producţie. În T0. c) 40. d) productivitatea medie se reduce. iar numărul de salariaţi se dublează. În T1. . Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 9-lea muncitor este 23 unităţi. Dezvoltarea economică de tip extensiv se realizează prioritar prin: a) sporirea productivităţii factorilor de producţie. Productivitatea medie a 8 muncitori este 24 unităţi. b) 30. b) productivitatea marginală se reduce. e) productivitatea marginală este maximă. c) productivitatea medie creşte. Pe termen scurt. când era de 200 bucăţi. e) amortizarea capitalului tehnic fix creşte. d) costul fix mediu creşte. 99. 98. dacă producţia se reduce. Nivelul productivităţii marginale a muncii reprezintă: a) 20. 100. b) sporirea cantităţii factorilor. c) progresul tehnic. e) creşterea randamentului factorilor de producţie.

80. e) se reduce cu 50%. Dacă preţul unitar este egal cu 40 u. e) principiul randamentelor descrescătoare ale factorilor nu este valabil. K este funcţia de producţie Q = K+L capitalul. d) creşterii costului variabil ca urmare a scăderii producţiei. b) formei curbei costului mediu pe termen lung. b) 3000. c) se reduce cu 70%. c) creşterii costului fix mediu ca rezultat al creşterii producţiei.101. Costul reprezintă 80% din încasările iniţiale. 102. e) 4000. iar L este forţa de muncă? a) randamentele de scară sunt constante. În aceste împrejurări. b) randamentele de scară sunt descrescătoare.5%. 80. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată în ceea ce priveşte KL . 0. atunci costul total. d) producătorul nu poate maximiza profitul. 25. 0. 0. c) capitalul şi forţa de muncă se combină în proporţii fixe. . costul total: a) rămâne constant. d) se reduce cu 12. 0. Încasările cresc cu 10%. 103. unde Q este producţia. Randamentele descrescătoare de scară folosesc la explicarea: a) pantei liniei bugetului. c) 2000. 60. costul total mediu şi profitul total sunt: a) 1250.m. 104. e) reducerii costului fix ca urmare a creşterii producţiei. costul variabil mediu este de 20 u. 0. 40. iar profitul se dublează. La o societate comercială. iar nivelul producţiei la care profitul este nul 50 bucăţi. d) 2000.m. b) creşte cu 2%..

108. e) poate să crească. e) arată combinaţiile de factori de producţie pentru un nivel dat al producţiei. d) productivitatea medie se reduce. 107. Izocuanta reprezintă: a) ansamblul combinaţiilor de bunuri de consum pentru care consumatorul resimte aceeaşi utilitate economică. b) scade. atunci: a) productivitatea marginală creşte. c) este maximă. c) nu poate fi descrescătoare. Izocuanta: a) trebuie să fie liniară. . b) productivitatea marginală se reduce.105. productivitatea medie: a) creşte. e) producţia corespunzătoare preţului de echilibru de pe piaţă. Productivitatea medie a 10 lucrători este de 150 unităţi. d) ansamblul combinaţiilor de două bunuri de consum pe care consumatorul le poate cumpăra cu aceleaşi venituri. b) trebuie să fie concavă faţă de origine. e) producţia este maximă. să scadă sau să nu se modifice. pentru orice creştere a cantităţii utilizate din factorul respectiv de producţie. 106. d) arată combinaţiile de factori de producţie pentru care costul total este minim. d) este minimă. Dacă productivitatea marginală a unui factor de producţie este mai mare decât productivitatea medie. c) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pentru care producătorul obţine aceeaşi producţie. c) productivitatea medie creşte. atunci. b) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pe care producătorul le poate utiliza cu aceleaşi cheltuieli. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 11-lea lucrător este 180 unităţi.

e) productivitatea medie a factorului respectiv de producţie este egală cu productivitatea marginală a acestuia. Curba productivităţii marginale a unui factor de producţie intersectează axa factorului variabil de producţie în punctul pentru care: a) productivitatea medie a factorului respectiv de producţie este maximă. . c) cantităţile factorilor de producţie ce corespund maximului fiecărei productivităţii medii. atunci: a) productivitatea marginală a muncii este crescătoare. producătorul trebuie să utilizeze în producţie: a) cantităţi egale din cei doi factori de producţie. d) productivitatea marginală a muncii este mai mică decât productivitatea medie. c) productivitatea marginală a muncii este mai mare decât productivitatea medie. 111. În scopul minimizării costului total. Dacă productivitatea medie a muncii este maximă. b) producţia totală este maximă. c) începe să se manifeste randamentul descrescător al factorului respectiv de producţie. 110.109. d) cantităţile ce corespund egalităţii dintre cele două productivităţi marginale. b) productivitatea marginală a muncii este descrescătoare. d) producţia totală este minimă. e) productivitatea marginală a muncii este maximă. Un producător utilizează doi factori de producţie ale căror preţuri sunt egale. b) cantităţile factorilor de producţie pentru care productivităţile marginale ale factorilor sunt maxime. e) doar unul dintre cei doi factori de producţie.

d) să nu modifice utilizarea curentă a factorilor. Care din următoarele efecte reprezintă o ajustare pe termen lung. b) reducerea numărului de schimburi de la 3 la 2. Preţul factorului X este de două ori mai mic decât al factorului Y. Preţul utilizării factorului muncă este de 10. de la avioane. atunci el trebuie: a) să folosească mai multă muncă şi mai puţin capital. iar preţul utilizării factorului capital este de 15. de la un model de agrement. 114. 2 4 e) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea 2 WmgX = 4 WmgY . . c) să folosească mai puţină muncă şi mai mult capital. c) schimbare a producţiei. e) să folosească mai multă muncă şi mai mult capital. b) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea WmgX = 2. în situaţia unei firme producătoare de avioane: a) creşterea cantităţii de oţel cumpărată de firmă. Un producător utilizează factori de producţie astfel încât.112. d) schimbare de producţie. 113. WmgY c) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea 1 WmgX = WmgY . Un producător utilizează doi factori de producţie X şi Y. la maşini sport. la un moment dat. iar productivitatea marginală a capitalului este 45. 2 d) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea 1 1 WmgX = WmgY . la un model utilitar. e) reducerea numărului de salariaţi de la 1765 la 1762. b) să folosească mai puţină muncă şi mai puţin capital. producătorul trebuie să utilizeze în producţie: a) cantităţi egale din cei doi factori de producţie. Dacă producătorul urmăreşte minimizarea costurilor. productivitatea marginală a muncii este egală cu 20. În scopul minimizării costului total.

b) costul total mediu. e) costul marginal este minim. c) costul total mediu creşte. d) costul fix mediu creşte. b) costul total mediu este minim. În cazul în care costul total mediu este minim. e) costul fix mediu este minim. b) costul marginal este descrescător.115. atunci: a) costul marginal este crescător. c) preţul este mai mic decât costul fix mediu. d) costul variabil mediu. 119. d) încasările totale nu acoperă costul total. În situaţia în care costul marginal este mai mare decât costul variabil mediu. c) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. b) costul variabil mediu este minim. e) costul total mediu este mai mic decât costul marginal. d) costul fix mediu creşte. Pe termen scurt. Pe termen scurt. un producător poate produce dacă preţul acoperă: a) costul fix mediu. b) preţul este mai mic decât minimul costului total mediu. 116. . c) costul variabil mediu creşte. iar producţia creşte: a) costul variabil mediu scade. În situaţia în care productivitatea marginală globală a factorilor de producţie este mai mare decât productivitatea medie globală. d) costul marginal este mai mic decât costul total mediu. un producător al cărui obiectiv este maximizarea profitului nu produce dacă: a) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu. e) costul fix mediu este minim. iar producţia creşte: a) costul total mediu scade. 117. e) costul fix. 118. c) costul marginal.

123. b) profitul este pozitiv. b) costul marginal este descrescător. În acest caz: a) pierderea este mai mare decât costul fix. 121. e) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu. e) costul mediu este egal cu costul marginal. b) încasările totale depăşesc costurile de producţie. Costul total (CT) al unui producător este dat de relaţia CT= 3 + 7 ⋅Q. d) producătorul trebuie să-şi reducă producţia. c) costul mediu scade. Pragul de rentabilitate reflectă situaţia în care: a) costurile de producţie nu sunt acoperite de încasările totale. Când costul marginal este mai mare decât costul mediu. d) preţul este mai mic decât minimul costului mediu total.120. iar producţia creşte: a) costul mediu creşte. c) producătorul se află la pragul de rentabilitate. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) costul total este constant. d) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. c) profitul este nul. e) producătorul continuă să producă pe termen scurt. d) producătorul nu mai produce pe termen scurt. Preţul pieţei este mai mic decât costul total mediu. b) decizia producătorului de a mări producţia nu este raţională. unde Q este producţia. dar mai mare decât costul variabil mediu. e) costul marginal este mai mic decât costul total mediu. 122. . c) costul marginal este egal cu costul total mediu.

m. e) are în dreapta o curbă a costului marginal în scădere. e) 250.. O firmă produce 200. c) 300 bucăţi. b) se află deasupra şi la stânga punctului minim al costului variabil mediu.000 u.m. d) 400 bucăţi. 127. costul total mediu: a) creşte.m..000 u.m.m. În aceste condiţii. de 200.. 50. Costurile explicite de producţie sunt de 750./buc.000 u.m. b) 200 bucăţi..000 u. iar costurile implicite. 75..000 u.m. costul variabil mediu 5 u. 126.. Pragul de rentabilitate este: a) 100 bucăţi..000 u. pe care le vinde la un preţ de 5 u.. Pe măsura creşterii producţiei. 25.124. d) 100. punctul de minim al curbei costului total mediu: a) este atins înaintea minimului costului variabil mediu. 50.000 u. respectiv: a) 200. Se cunosc următoarele date: preţul de vânzare 25 u.. c) rămâne constant. 125.m.m. d) este nul.. În cazul în care costul variabil scade mai repede decât producţia..000 u.. c) 125. e) este minim.m. b) scade.000 u. costul fix 10.m.m.000 u. d) are în stânga o curbă a costului variabil mediu în scădere.m. b) 150. e) 500 bucăţi.m. . profitul contabil şi economic sunt. 50.000 u.000 u. c) corespunde intersecţiei curbelor costului marginal şi costului total mediu.000 de bucăţi anual.000 u.m.m.

Dacă bunurile X şi Y sunt complementare. b) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi scăderea cantităţii cerute pentru bunul Y. b) substituibile. 129. e) scăderea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. d) producătorii nu-şi maximizează profiturile. e) producătorii nu-şi minimizează costurile. creşterea preţului bunului X determină: a) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi scăderea cantităţii cerute din bunul Y. . e) scăderea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. c) cererea este crescătoare în raport cu preţul. Creşterea preţului determină reducerea încasărilor producătorilor. b) cererea este inelastică în raport cu preţul. 130. d) sub standardele admise de calitate. cât şi din bunul Y. creşterea preţului bunului X determină: a) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri. cât şi din bunul Y. În cazul unui coeficient pozitiv de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B. d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul X. În aceste condiţii: a) cererea este elastică în raport cu preţul. d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul X. bunurile A şi B sunt: a) complementare. e) de lux. 131. c) inferioare. b) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri. c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri. Dacă bunurile X şi Y sunt substituibile.128. c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri.

ca urmare a majorării preţului cu 12%.000 u. e) utilitatea marginală este constantă.000 u. antrenează o creştere a cantităţii cerute de la 100 de bucăţi la 150 bucăţi. d) de lux. Dacă veniturile încasate din vânzarea laptelui cresc cu 10%. Care din afirmaţiile următoare. 134. b) utilitatea marginală este descrescătoare. Curba cererii este descrescătoare pentru că: a) utilitatea totală este descrescătoare. b) inferioare. unde E C / V este coeficientul de elasticitate a cererii în raport cu venitul.m. cererea pentru lapte este: a) elastică. e) complementare.000.000. la 4. 135. e) E C / V = −3 . d) utilitatea marginală este crescătoare. c) inelastică.132. este adevărată? a) E C / V < 0 . . bunurile A şi B sunt: a) substituibile. e) perfect inelastică. b) unitar elastică. c) sub standardele admise de calitate. d) perfect elastică. b) 0 < E C / V < 1 . c) E C / V = 1 .m. 133. d) E C / V > 1 . În cazul unui coeficient negativ de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B. c) utilitatea totală este crescătoare. O creştere a venitului unui consumator de la 2.

O consecinţă a creşterii ofertei bunului X este reducerea cererii pentru bunul Y. portocale. 137. pâine. respectiv. d) cafea şi. iar încasările din vânzări se reduc. b) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%. d) este perfect inelastică în raport cu preţul şi verticală. b) mere şi. c) creşterea procentuală a cantităţii cerute este egală cu 5%. lapte. b) este perfect elastică în raport cu preţul şi verticală. 138. Dacă o creştere extrem de mică a preţului reduce cantitatea cerută la zero. respectiv. c) menţinerea constantă a cererii şi reducerea preţului. d) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%. respectiv. 139. e) nici o modificare a cererii şi a preţului. e) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%. Dacă preţul bunului X se reduce cu 5%. Creşterea veniturilor consumatorilor determină pe piaţa ceaiului: a) creşterea cererii. respectiv. d) reducerea cererii şi a preţului. zahăr.136. e) este perfect inelastică în raport cu preţul şi orizontală. c) are o elasticitate unitară în raport cu preţul. Ceaiul este un bun normal. iar încasările din vânzări cresc. benzină. c) fulgi de porumb şi. iar încasările din vânzări se reduc. Cererea pentru bunul X este inelastică. e) unt şi. Bunurile X şi Y pot fi: a) automobile şi. iar încasările din vânzări nu se modifică. . atunci cererea: a) este perfect elastică în raport cu preţul şi orizontală. atunci: a) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%. respectiv. b) reducerea cererii. iar încasările din vânzări cresc.

Creşterea cu 1% a veniturilor şi cu 1% a preţului generează: a) creşterea cererii cu 2. b) creşterea preţului şi reducerea cantităţii de echilibru. d) reducerea preţului şi a cantităţii de echilibru. Creşterea preţului bunului X determină: a) creşterea cererii bunului Y şi a preţului acestuia. 141. c) reducerea preţului şi creşterea cantităţii de echilibru. d) reducerea preţului şi a cantităţii de echilibru. Autoturismul şi benzina sunt bunuri complementare. e) nici o modificare a preţului şi a cantităţii de echilibru. b) creşterea cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia.140. c) reducerea preţului şi creşterea cantităţii de echilibru. e) nici o modificare a preţului şi a cantităţii de echilibru. e) reducerea cererii cu 1. b) creşterea cererii cu 1. d) reducerea cererii cu 1%. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0. Creşterea preţului benzinei determină în piaţa autoturismelor: a) creşterea preţului şi a cantităţii de echilibru. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este pozitiv. c) extensia cererii bunului Y şi creşterea preţului acestuia. Creşterea veniturilor consumatorilor determină în piaţa pâinii: a) creşterea preţului şi a cantităţii de echilibru. c) creşterea cererii cu 1%. 142. e) reducerea cererii bunului Y şi a preţului acestuia. . d) extensia cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia. b) creşterea preţului şi reducerea cantităţii de echilibru. 143. Pâinea este un bun inferior.6 în raport cu preţul şi 2 în raport cu veniturile cumpărătorilor.4%.6%.4%.

b) există un exces de ofertă la vechiul nivel al preţului. În aceste condiţii. Se consideră că preţul unui bun A se află la un nivel la care apare un exces de cerere. c) creşterea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. d) creşterea preţului determină creşterea încasărilor acestuia. e) preţul de echilibru este determinat de ofertă. e) procentul de variaţie a preţului este inversul procentului de variaţie a cantităţii cerute. b) modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii. e) reducerea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. e) este întotdeauna mai mic decât costul marginal. 147. care din următoarele afirmaţii este adevărată în situaţia unui producător? a) creşterea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. c) în valoare absolută.144. c) cererea este permanent egală cu oferta. . Cererea cu elasticitate unitară în funcţie de preţ se caracterizează prin: a) creşterea preţului este însoţită de creşterea cantităţii cerute din bunul respectiv. d) procentul de variaţie a preţului este egal cu procentul de variaţie a cantităţii cerute. preţul pe o piaţă concurenţială: a) se reduce. În cazul în care cererea este elastică. d) este întotdeauna mai mare decât costul marginal. b) reducerea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. 145. 146. c) rămâne nemodificat. b) creşte. modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii. d) preţul de echilibru este determinat de cerere. În situaţia creşterii cererii. preţul tinde să crească deoarece: a) există un exces de cerere la vechiul nivel al preţului.

e) bunurile X şi Y sunt impozitate. d) bunurile X şi Y sunt inferioare. 151. b) creşte cererea şi scade preţul de echilibru.148. b) creşterea ofertei şi reducerea preţului. d) inelastică în raport cu preţul. Dacă va creşte numărul consumatorilor pentru bunul X. e) atipică. e) cererea şi preţul rămân neschimbate. atunci cererea este: a) elastică în raport cu preţul. c) bunurile X şi Y sunt normale. c) cu elasticitate unitară în raport cu preţul. 149. d) scade cererea şi creşte preţul de echilibru.5. c) menţinerea ofertei şi a preţului ca urmare a creşterii cererii. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este de 0. Reducerea taxelor de import are ca efect pe piaţa bunurilor de consum: a) reducerea ofertei şi creşterea preţului. Dacă la creşterea cu 20% a preţului un producător îşi pierde un sfert din clientelă. Rezultă că: a) bunurile X şi Y sunt substituibile. b) perfect elastică în raport cu preţul. c) scad cererea şi preţul de echilibru. d) creşterea ofertei şi creşterea preţului. . atunci pe piaţa bunului Y: a) cresc cererea şi preţul de echilibru. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este de 0. 150.25. b) bunurile X şi Y sunt complementare. e) creşterea cererii şi reducerea preţului.

Dacă coeficientul de elasticitate a cererii unui bun în raport cu preţul este -3. dacă cererea este perfect inelastică./litru de benzină vândut. c) nu se modifică. b) reducerea preţurilor determină o creştere a încasărilor producătorilor. iar preţul scade cu 20%. e) creşte cu 7%. atunci cantitatea cerută: a) scade cu 60%. d) creşte cu 60%. a preţului la consumatori. e) creşterea preţurilor nu modifică încasările producătorilor. d) întregul impozit va fi plătit de producători. c) creşterea cu mai puţin de 10 u. 154.m. Ce efect va avea aceasta asupra preţului pieţei: a) creşterea preţului la consumatori cu mai puţin de 10 u.152. e) nici una din cele de mai sus.m. 153. d) creşterea preţurilor determină o reducere a încasărilor producătorilor. O rafinărie se confruntă cu o creştere a impozitului cu 10 u. c) reducerea preţurilor determină o reducere a încasărilor producătorilor.m. dacă cererea este elastică. dacă cererea este perfect inelastică.. b) scade cu 7%. b) parte din impozit va fi suportată de producători. . dacă cererea este perfect elastică. În situaţia în care cererea pentru produsele agricole este inelastică: a) procentul de reducere al preţurilor este mai mic decât cel de creştere a cantităţii cerute.

iar încasările din vânzări se reduc cu 7%. 158. ceteris paribus. creşterea preţului. b) inelastică în raport cu preţul. reducerea cantităţii achiziţionate. e) perfect elastică în raport cu preţul. d) reducerea cantităţii de echilibru pe piaţa bunului X. reducerea preţului. b) reducerea veniturilor consumatorilor determină. e) creşterea veniturilor consumatorilor determină. c) cu elasticitate unitară în raport cu preţul. c) cererea de jeleuri se reduce. În aceste condiţii: a) creşterea veniturilor consumatorilor determină. ceteris paribus. Creşterea preţului bunului Y determină: a) creşterea preţului bunului X. d) elastică în raport cu preţul. d) cererea de jeleuri creşte. c) coeficientul de elasticitate a cererii pentru bunul respectiv în raport cu preţul său este în mod necesar pozitiv. . Bunurile X şi Y sunt complementare. ceteris paribus.5. d) reducerea veniturilor determină. iar oferta bunului X este perfect inelastică în raport cu preţul acestuia. b) oferta de jeleuri creşte. Zahărul este una dintre materiile prime principale în producţia de jeleuri. Coeficientul de elasticitate a cererii pentru un anumit bun în raport cu veniturile consumatorilor este -0. 157. Cererea pentru creioane este: a) perfect inelastică în raport cu preţul. reducerea preţului. Ca urmare a creşterii preţului zahărului: a) oferta de jeleuri se reduce. Preţul creioanelor creşte cu 5%.155. b) reducerea preţului bunului X. e) creşterea cererii pentru bunul Y. c) creşterea cantităţii de echilibru pe piaţa bunului X. e) preţul jeleurilor se reduce. 156. ceteris paribus.

Oferta de cărbune creşte dacă: a) preţul cărbunelui creşte. e) productivităţii medii. c) se măreşte fiscalitatea. e) preţurile factorilor de producţie. b) costului variabil mediu. 162. d) se acordă subvenţii industriei extractive. e) veniturile consumatorilor casnici cresc. d) încasării medii. b) îmbunătăţirea tehnologiilor de realizare a bumbacului. 161. e) reducerea fiscalităţii. . Curba individuală a ofertei pe termen scurt pentru un producător ce acţionează pe piaţa cu concurenţă perfectă este acea porţiune a costului marginal situată deasupra curbei: a) costului total mediu. d) reducerea rentei plătite proprietarului pământului pe care se cultivă bumbacul.159. d) costul de producţie. 160. c) reducerea preţului utilajelor şi maşinilor utilizate în producerea bumbacului. Nu reprezintă un factor principal al ofertei: a) preţul. Care din următorii factori nu poate genera o creştere a ofertei de bumbac: a) creşterea preţului la bumbac. c) costului fix mediu. b) preţul cărbunelui scade. b) veniturile consumatorilor. c) tehnologia.

nivelul coeficientului de elasticitate este: a) mai mare decât 1. d) nu se modifică. 165.163. Curba unei oferte perfect inelastice este: a) paralelă cu axa cantităţii. 166. c) egal cu 1. În situaţia în care oferta unui bun este perfect inelastică la modificarea preţului. 167. d) descrescătoare. e) paralelă cu axa preţului. c) descrescătoare. e) creşte cu 1%. iar preţul bunului creşte cu 10%. cantitatea oferită: a) creşte cu mai mult de 10%. c) creşterea veniturilor consumatorilor. Curba unei oferte perfect elastice este: a) crescătoare. e) negativ. Reducerea preţului unui bun ar putea fi determinată în mod direct de: a) creşterea impozitelor. Dacă oferta unui bun are o elasticitate unitară. 164. b) scade cu cel puţin 10%. b) verticală. e) scăderea preţului unui bun substituibil. d) orizontală. b) mai mic decât 1. c) creşte cu 10%. d) egal cu 0. d) creşterea preţului unui bun complementar. b) crescătoare. b) reducerea costului factorilor de producţie. e) orizontală. . c) verticală.

fapt care determină: a) creşterea preţurilor într-o proporţie mult mai mare decât creşterea ofertei. 169. e) urgenţa nevoii de consum.168. în anii favorabili. Curba ofertei nu este afectată în mod direct de: a) tehnologia de producţie. b) numai rentă. Dacă întreprinzătorul este posesorul tuturor factorilor de producţie îşi va însuşi: a) numai salariu. c) veniturile consumatorilor. oferta creşte. b) preţurile factorilor de producţie. Astfel. c) numai profitul. b) posibilităţile de stocare. b) reducerea preţurilor într-o proporţie mult mai mare decât creşterea ofertei. e) numai dobânda. c) costul stocării. Este ştiut faptul că produsele agricole au o cerere inelastică. d) întregul venit. e) menţinerea constantă a încasărilor din vânzarea produselor agricole. 170. d) impozitarea vânzărilor. Nu este factor determinant al elasticităţii ofertei: a) costul producţiei. c) reducerea preţurilor într-o proporţie mult mai mică decât creşterea ofertei. d) orizontul de timp pe care vânzătorii îl au la dispoziţie pentru a ajusta preţul. e) numărul producătorilor. 171. cu recolte mari. d) creşterea preţurilor într-o proporţie mult mai mică decât creşterea ofertei. .

b) pozitivă. d) taxelor. e) +∞. Costul de producţie al unui bun creşte. e) subvenţiilor.5 milioane lei. c) de egalitate. . d) la un preţ de echilibru mai mică şi o cantitate de echilibru mai mare.172. 174. cantitatea cerută creşte de la 1000 unităţi la 1200 unităţi. este: a) elastică. b) la un preţ de echilibru şi cantitate de echilibru mai mici. d) zero. c) unitară. Cererea din acel bun. 175. e) inversă. În condiţiile în care ceilalţi factori rămân constanţi atunci echilibrul se va forma: a) la un preţ de echilibru şi cantitate de echilibru mai mari. b) ofertei. d) de incluziune. b) inelastică. în funcţie de venit. e) la un preţ de echilibru constant şi o cantitate de echilibru mai mare. Între salariul real şi nivelul preţurilor bunurilor de consum există o relaţie: a) directă. În condiţiile în care veniturile medii ale consumatorilor cresc de la 5 milioane lei la 7. c) la un preţ de echilibru mai mare şi o cantitate de echilibru mai mică. 173. Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de venit se calculează ca raport între modificarea procentuală a cererii şi modificarea procentuală a: a) preţului. c) venitului.

d) puţini cumpărători cu forţă economică ridicată. e) preţul stabilit de cea mai influentă asociaţie de protecţie a consumatorilor. 177. Într-o piaţă concurenţială. c) intersecţia cererii cu oferta. b) preţul minim pe care oricare producător este dispus să-l accepte. d) preţul stabilit de cel mai mare producător. e) posibilităţi multiple de alegere pentru consumatori. În condiţiile existenţei unor preţuri libere. b) fiecare producător poate influenţa condiţiile pieţei. b) atomicitatea cererii şi a ofertei. d) mărcile firmelor sunt individualizate. nu reprezintă efect al concurenţei: a) avantajează pe cei puternici şi dezavantajează pe cei slabi. d) conduce la creşterea costurilor unitare şi a preţurilor de vânzare. . b) stimulează progresul economic şi social. c) incită agenţii economici la iniţiativă. e) conduce la diversificarea ofertei. e) atomicitatea cererii. creativitate. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă de tip oligopol: a) puţini ofertanţi cu forţă economică ridicată. c) numeroşi cumpărători cu forţă economică redusă.176. preţul de echilibru este determinat de: a) preţul maxim pe care oricare consumator este dispus să-l plătească. c) fiecare producător poate influenţa piaţa. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă monopolistică: a) diferenţierea bunurilor. 179. 178.

Atunci când piaţa unui bun economic se caracterizează prin existenţa unui singur vânzător şi a unui singur cumpărător. Pe piaţa cu concurenţă pură şi perfectă preţul este: a) fixat de stat. b) omogenitatea produselor. d) piaţă cu concurenţă loială. e) modificarea cantităţii de echilibru este nedeterminată. d) cantitatea de echilibru se reduce. c) preţul se reduce. d) expresia raportului cerere-ofertă. 181. b) fixat de agenţii economici prin negocieri bilaterale. În aceste condiţii: a) preţul creşte. c) piaţă de concurenţă pură şi perfectă. e) informaţia asimetrică. e) impus de câţiva vânzători. Una din următoarele nu reprezintă o caracteristică a pieţei cu concurenţă pură şi perfectă: a) atomicitatea cererii şi a ofertei. b) piaţă de oligopol. 182. . ea se numeşte: a) piaţă de monopson.180. e) piaţă de monopol bilateral. b) cantitatea de echilibru creşte. c) permanent stabil. cererea şi oferta se reduc simultan în aceeaşi proporţie. Într-o piaţă concurenţială. c) fluiditatea perfectă. 183. d) transparenţa perfectă.

Costul fix este de 20 milioane lei.184. b) 20.000 lei. e) de monopol bilateral. c) economia este centralizată.200 lei. e) diferenţă de 2 unităţi monetare între preţul de echilibru şi preţul impus de guvern. Piaţa caracterizată prin existenţa a numeroşi agenţi ai cererii şi numeroşi agenţi ai ofertei poate fi piaţă: a) de monopol. b) monopolistică. cererea şi oferta sunt Q = 100 −10 ⋅P .000 lei. c) de oligopol. atunci în piaţa grâului apare: a) un surplus de 15 unităţi de cantitate. . d) un deficit de 70 unităţi de cantitate.000 lei. e) preţurile sunt fixate de stat.000 lei. 185. e) 2. b) un surplus de 5 unităţi de cantitate. Manifestarea concurenţei în condiţiile economiei de piaţă este posibilă atunci când: a) nu există libertatea de acţiune a agenţilor economici. Q = 20 + 5 ⋅P . 186. b) preţurile se formează liber. c) un deficit de 5 unităţi de cantitate. d) autonomia agenţilor economici este îngrădită. Un producător dintr-o piaţă de concurenţă perfectă produce 1. Preţul minim la care producătorul poate să-şi vândă producţia pe termen scurt este: a) 42.000 bucăţi dintr-un bun. c) 22. unde Q este cantitatea. 187. Dacă guvernul impune un preţ de 5 unităţi monetare. d) de oligopol bilateral. d) 4. În piaţa benzinei. iar costul variabil este de 22 milioane lei. iar P este preţul.

unde CA este cantitatea cerută. c) 8. 190. În aceste condiţii. Nu reprezintă factor care influenţează în mod fundamental elasticitatea cererii: a) intervalul de timp de la modificarea preţului. d) costul stocării. În acest caz. c) mai mic decât 19 mii lei/pachet. 191. b) 23 mii lei/pachet. 212. e) gradul de substituire a bunurilor. c) posibilităţile de stocare ale bunurilor. b) 4. c) posibilităţile de stocare ale bunurilor. atunci cantitatea cerută este mai mare decât cantitatea oferită. b) perioada de timp de la modificarea preţului. e) mai mare decât 23 mii lei/pachet. . 320. respectiv. Nu reprezintă factor care influenţează în mod fundamental elasticitatea ofertei: a) gradul necesităţii în consum. iar pA este preţul bunului. e) 2. respectiv. preţul şi cantitatea de echilibru sunt: a) 5. d) ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în bugetul total al unei familii. 189. OA este cantitatea oferită. 230. Funcţiile cererii şi ofertei bunului A sunt CA = 270 − 8 ⋅p A şi O A = 200 + 6 ⋅p A . preţul de echilibru al untului este: a) 19 mii lei/pachet. respectiv. respectiv. Dacă preţul untului este de 23 mii lei/pachet. d) 5. e) costul producţiei.188. d) între 19 şi 23 mii lei/pachet. 248. Dacă preţul untului este de 19 mii lei/pachet. b) gradul necesităţii în consum. atunci cantitatea oferită este mai mare decât cantitatea cerută. respectiv. 224.

c) 0 u. c) numărul de firme ce produc acelaşi bun.. mai puţin de producători. 195. calculaţi cât din taxă suportă producătorul şi.m. Funcţiile cererii şi ofertei de pe piaţa calculatoarelor sunt Qc=31-P şi Oo=2P+10. b) venitul consumatorilor.m. e) 1. si 0 u. si 1. e) mai mult de consumatori. e) anticipaţiile producătorilor. c) numai de consumatori.m. d) taxele şi subsidiile. b) numai de producători.192. b) 1 u. 194. d) modificarea preţului altor bunuri. sunt Kec/p=2 şi Keo/p= 0.m.m.m. b) preferinţele consumatorilor. 193.m. Reprezintă factor ce influenţează în mod fundamental cererea: a) costul de producţie.5. e) costul de producţie.5 u.5 u. si 2 u.m.m. în funcţie de preţ. d) în cea mai mare parte de producători. . Dacă guvernul impune o taxǎ la producător T=3 u. respectiv. si 1 u.m. Pentru un bun. coeficienţii de elasticitate ai cererii şi ofertei. si 3u. Reprezintă factor ce influenţează în mod fundamental oferta: a) numărul de consumatori. Povara unei taxe impuse de autorităţi pe piaţa bunului A va fi suportată: a) în egală măsură de producători şi de consumatori..m.. d) 3 u. consumatorul? a) 2 u.. c) venitul consumatorilor.

ştiind că funcţia cererii de pe piaţa automobilelor este Qc= a-bP. b) b=520 şi a=100.196. oferta este mai mare decât cererea. e) nici o varianta nu este corectă. şi cantitatea cerută iniţială Qco=20. Determinaţi nivelul constantelor a şi b. el nu se mai găseşte pe piaţă. d) numai dependentă de altele.m. cererea este mai mare decât oferta. d) a=100 şi b=110. Care este punctul elasticităţii unitare. 197. e) nu se poate calcula. d) M(a. preţul iniţial Po=5 u. în funcţie de context. 198. b) întotdeauna endogenă. a/2b). c) M(2a. a/2). Se consideră că un bun este rar din punct de vedere economic. iar Kec/p=25: a) a=520 şi b=100. 199. . e) a=520 şi b=110. c) la un preţ nul. c) exogenă sau endogenă. 2b). d) la un preţ mic. ştiind că funcţia inversă a cererii este P = a -bQ? a) M(a/2. dacă: a) la un moment dat. oferta este mai mare decât cererea. b) la un preţ mare. b) M( a/2b. O variabilă economică poate fi: a) întotdeauna exogenă. c) a=110 şi b=240. e) nici o variantă nu este corectă. 2b).

şi G= 3u. c) Kec/p=8/9. d) 11.m.m. 203. .m.200. şi G= 4u. Calculaţi Kec/p şi Keo/p la nivelul de echilibru al pieţei: a) Kec/p=8. funcţia cererii este Qc=17-4P. şi G= 10u.m. Keo/p=9. e) 11. c) Pe= 4u. iar funcţia ofertei Qo=5+2P.m. Keo/p=4/9. c) 3.. 201. calculat prin metoda elasticităţii medii: a) 11/3.m. Keo/p=8/9.m.. b) Pe= 4 u. d) Kec/p=4/9. d) Pe= 3u. e) Pe= 10u. b) 3/11.m. şi G= 1 u. e) nu se poate calcula.m. b) oferta de cumpărare de aur lansata de BNR... Se dau următoarele funcţii ale cererii şi ofertei: Qo=3P şi Qc=5-P. cererea pentru paltoane creşte de la 20 la 40. e) nici o varianta nu este corectă. b) Kec/p=9.m. Cât reprezintă Kec/v. Keo/p=8. Se acordă o subvenţie S=1 u. 202.m.3. d) toate cele de mai sus. Care va fi noul preţ de echilibru şi mărimea cheltuielilor guvernamentale? a) Pe= 1u. şi G= 4u. c) cererea de pâine sau lapte. Pe piaţa unui bun. Ca rezultat al creşterii veniturilor de la 100 la 120. Un exemplu de cerere perfect inelastică ar putea fi considerat: a) cererea de insulină pentru bolnavii de diabet.

.. c) consumatorul suportă întotdeauna o povară mai mare decât producătorul.m. e) preţul este mai mic decât costul variabil mediu.m. Un producător de pe o piaţă cu concurenţă perfectă iese de pe piaţă atunci când: a) preţul este mai mic decât costul total mediu. cât din taxă va suporta cumpărătorul şi cât producătorul? a) 3 u.m. e) povara suportată de consumator şi producător depăşeşte veniturile guvernului de pe urma colectării taxei respective..m. drept urmare îşi reduce producţia.m. decidenţii politici îşi exercită influenţa politică. Conceptul de pierdere socială a unei taxe se referă la faptul că: a) prin impunerea taxei.m. şi 3 u.204. şi 2 u. c) 0 u. şi 4 u..m. şi 0 u. d) 1 u.m.m. b) producătorul suportă întotdeauna o povară mai mare din taxă decât consumatorul. 205. Funcţiile cererii şi ofertei de pe piaţa unui bun sunt Qc=16-P şi Oo=3P. şi 1 u. d) producătorul suportă întotdeauna o parte mai mare din povara fiscală. Dacă guvernul impune o taxă la cumpărător T= 4 u. determinând astfel pierderea de locuri de muncă. d) preţul este mai mare decât costul variabil mediu. e) 4 u. .. b) preţul este mai mare decât costul total mediu. c) preţul este egal cu costul variabil mediu. 206.m.m. b) 2 u.

c) vânzătorii pot vinde cât doresc şi cumpărătorii pot cumpăra cât doresc. e) pe piaţă se manifestă un exces de cerere. e) devine un preţ minim administrat. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă? a) barierele legale la intrarea pe piaţă constituie o cauză a formării monopolurilor. Dacă cererea creşte mai încet decât oferta. dar cumpărătorii pot cumpăra cât doresc. 208. preţul de echilibru: a) creşte. Când cererea creşte mai mult decât oferta. c) nu se modifică. e) scade numai dacă scade costul mediu. 210. d) vânzătorii nu pot vinde cât doresc şi nici cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc. d) preţul este o variabilă exogenă în condiţii de oligopol. b) structura costurilor monopolului natural evidenţiază importante economii de scară. 209. e) pe o piaţă de oligopol producătorii pot practica concurenţa prin preţ. c) un monopol poate obţine un profit mai mare impunând preţuri diferite pe segmente diferite de piaţă. b) vânzătorii nu pot vinde cât doresc.207. b) scade. dar cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc. c) nu se modifică. d) devine un preţ maxim administrat. d) creşte dacă scade costul mediu. . b) scade. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată la un preţ mai mare decât nivelul de echilibru? a) vânzătorii pot vinde cât doresc. preţul de echilibru: a) creşte.

215. d) Vmg=Cmg=P şi P=CTM. b) costul variabil mediu este egal cu încasarea marginală. c) Vmg=Cmg şi Vmg=P. d) costul total mediu este minim. b) câţiva vânzători. d) decurge întotdeauna din existenţa situaţiei de monopol. e) încasarea totală este maximă. 214. c) costul marginal este egal cu încasarea marginală. c) atomicitatea ofertei. c) nu este rezultatul contribuţiei firmei la activitatea economică. b) este rezultatul raţionalităţii în activitatea economică. e) oferta este controlată de mai mulţi producători. Concurenţa monopolistică se deosebeşte de concurenţa perfectă prin: a) câţiva cumpărători. d) diferenţierea produselor. . 213. Pe piaţa de monopol: a) preţul este controlat de consumator. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică.211. d) există un singur producător şi un singur consumator. 212. b) preţul este stabilit de cerere şi ofertă. e) atomicitatea cererii. c) preţul pieţei determină întotdeauna obţinerea de profit. Obţinerea profitului nelegitim: a) contravine legii. e) este întotdeauna mai mic decât supraprofitul. e) Vmg>Cmg şi P=Cmg. b) Vmg=Cmg şi Vmg<P. Un monopolist îşi maximizează profitul atunci când: a) costul total mediu este egal cu încasarea marginală. echilibrul pe termen scurt presupune: a) Vmg=Cmg şi Vmg>P.

În scopul maximizării profitului. Monopolistul se confruntă cu o cerere dată de relaţia P = 20 − Q . e) preţul este mai mic decât încasarea marginală. b) 4. unde P este preţul. c) 5. Un monopolist îşi maximizează profitul la nivelul: a) pragului de rentabilitate. b) monopolul. b) costul marginal este egal cu preţul. . iar Q este producţia. b) egalităţii dintre prima derivată a venitului total şi prima derivată a costului total.216. d) monopsonul. unde Cmg este costul marginal. 218. d) 10. d) preţul este egal cu încasarea marginală. d) egalităţii dintre preţ şi venitul marginal. c) egalităţii dintre a doua derivată a costului total şi a doua derivată a venitului total. e) concurenţa monopolistică. Un monopolist are costul marginal dat de relaţia C mg = 3 ⋅ Q . Alegerea unui producător monopolist care urmăreşte maximizarea profitului corespunde unei situaţii în care: a) preţul este mai mare decât costul marginal. Se caracterizează prin eficienţă alocativă: a) concurenţa perfectă. producţia trebuie să fie: a) 3. c) preţul este mai mic decât costul marginal. e) 20. 217. 219. e) egalităţii dintre preţ şi costul marginal. c) oligopolul.

Dacă o industrie este dominată de un singur producător. b) preţul este mai mare decât costul marginal. Vânzarea unui produs pentru care pe piaţă sunt reprezentate mai multe mărci. e) preţul este egal cu încasările marginale. 221. b) încasarea marginală este mai mică decât costul marginal. d) intrarea liberă pe piaţă. d) monopolistică. de către un număr mare de producători caracterizează piaţa: a) cu concurenţă perfectă. e) de monopol. . Nu este o trăsătură a pieţei cu concurenţă monopolistică: a) atomicitatea ofertei. c) încasarea marginală este egală cu încasarea medie. e) costul marginal este egal cu costul fix mediu. b) atomicitatea cererii. c) preţul este mai mare decât costul marginal. e) deciziile unui producător nu au o influenţă semnificativă asupra deciziilor celorlalţi producători. c) omogenitatea bunului tranzacţionat. d) încasările marginale sunt negative. O piaţă de monopol este ineficientă deoarece: a) preţul este mai mic decât costul marginal. 222.220. d) încasarea marginală este mai mare decât costul marginal. c) de oligopol. 223. b) de monopson. una din următoarele relaţii este adevărată în situaţia de echilibru: a) preţul este mai mic decât încasarea marginală.

e) reprezintă înţelegerea informală în cadrul căreia firmele dominante stabilesc preţurile. e) bun de folosinţă comună. 226. 225. . c) includerea costurilor externe în costul privat. b) subvenţionarea celor care suportă efectele externe negative. d) reprezintă înţelegerea formală sau informală care permite accesul pe piaţă şi a altor firme. e) restrângerea drepturilor de proprietate privată. Ronald Coase a propus ca soluţie a externalităţilor negative: a) aplicarea unui impozit asupra activităţii generatoare de externalitate negativă. Care din următoarele nu caracterizează situaţia oligopolului cooperant: a) reprezintă înţelegerea formală a firmelor oligopoliste în vederea reducerii producţiei şi majorării preţurilor. e) controlul activităţii generatoare de externalitate negativă de către stat. d) creşterea producţiei. b) reducerea preţului plătit de consumatori. c) externalitate pozitivă. b) reprezintă înţelegerea formală în urma căreia grupul de firme maximizează profitul total.224. c) aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. Internalizarea externalităţilor negative are loc prin: a) reducerea costului marginal privat. d) bun privat. c) reprezintă înţelegerea formală sau informală care determină firmele oligopoliste să încerce să trişeze. Poluarea reprezintă un exemplu de: a) bun public. b) externalitate negativă. 227. d) definirea precisă a drepturilor de proprietate şi crearea unei pieţe pentru acestea. fără ca în mod obligatoriu. fiecare firmă să îşi maximizeze profitul individual.

iar preţurile la bunurile de consum rămân constante. . 230. b) salariul este venit pentru angajator. e) salariul reprezintă bani economisiţi. c) salariul nominal scade. b) beneficiile private sunt mai mici decât beneficiile sociale. b) salariul nominal creşte mai puţin decât sporesc preţurile la bunurile de consum. 231. iar salariul nominal scade. e) preţurile la bunurile de consum cresc. c) scădere cu 10%. Una din afirmaţiile de mai jos este corectă: a) salariul este plată pentru risc. iar salariul nominal creşte. c) salariul nu este componentă a costului. În cazul unei externalităţi pozitive: a) beneficiile private sunt mai mari decât beneficiile sociale. e) beneficiile şi costurile private coincid cu beneficiile şi costurile sociale. c) costurile private sunt mai mari decât costurile sociale.228. În care din situaţiile menţionate salariul real creşte? a) salariul nominal este constant. b) creştere cu 10%. e) scădere cu 80%. d) preţurile scad. d) salariul este preţul pe piaţa muncii. iar preţurile bunurilor de consum cresc. d) creştere cu 20%. 229. Indexarea salariilor cu numai 80% din creşterea preţurilor va determina următoarea modificare a salariului real atunci când preţurile se dublează: a) scădere cu 20%. d) costurile private sunt egale cu costurile sociale.

c) dividend. b) dobândă. . Venitul obţinut de agentul economic care îşi învesteşte capitalul în acţiuni se numeşte: a) profit. b) creşterii cheltuielilor cu instruirea şi calificarea. d) refuzului generalizat de a plăti salarii de eficienţă. 236. e) reducerea ofertei şi a preţului bunului respectiv. Tendinţa generală de creştere a salariului pe termen lung se datorează în principal: a) incapacităţii salariaţilor de a se organiza în sindicate. c) migraţiei internaţionale a forţei de muncă. c) cheltuielile efectuate cu factorii de producţie. b) costul total mediu egal cu preţul pieţei. d) costurile totale egale cu încasările din vânzarea produselor. d) rentă. 233.232. În profitul brut al unei firme se includ: a) salariile cuvenite lucrătorilor. e) salariu. b) creşterea ofertei şi reducerea preţului bunului respectiv. 234. c) profitul marginal egal cu preţul pieţei. e) încasările totale egale cu profitul total. e) absenţei contractelor implicite pe piaţa forţei de muncă. b) dobânda datorată băncii pentru capitalul împrumutat. Creşterea mai rapidă a salariilor în producţia unui anumit bun comparativ cu productivitatea muncii determină: a) îmbunătăţirea competitivităţii producţiei. c) reducerea ofertei şi creşterea preţului bunului respectiv. 235. Care este condiţia pentru maximizarea profitului în cazul unui producător care acţionează pe o piaţă cu concurenţă perfectă? a) costul marginal egal cu preţul pieţei. d) creşterea ofertei şi a preţului bunului respectiv. e) cheltuielile materiale. d) câştigul cuvenit întreprinzătorului pentru riscul asumat.

d) creşte cu 18%. e) taxelor vamale la importul de produse agricole. b) scade cu 12. e) scade cu 10%. 239. e) o pierdere de 12 milioane lei pentru vânzător. b) mărimii suprafeţei de teren aflată în exploatare. iar salariul nominal scade cu 10%.5%. c) un câştig de 12 milioane lei pentru vânzător. Profiturile colectate reprezintă: a) profituri normale în condiţii concurenţiale. 238. Un întreprinzător colectează profituri ca urmare a unei invenţii. preţul la vedere este 4.500 acţiuni la un preţ de 8.237. La scadenţă. d) un câştig de 6 milioane lei pentru vânzător. b) profituri temporare de monopol.000 lei pe acţiune. c) rente. cu scadenţă peste 6 luni. d) dobânzi normale. c) scade cu 18%. d) fertilităţii suprafeţelor de teren. c) abilităţii întreprinzătorului. b) o pierdere de 6 milioane lei pentru vânzător. 240. . Se contractează vânzarea a 1.000 lei pe acţiune. Atunci când preţurile bunurilor de consum scad cu 20%. ceea ce înseamnă: a) un câştig de 6 milioane lei pentru cumpărător.5%. e) profituri ilegale. Renta funciară diferenţială reprezintă o consecinţă a: a) fluctuaţiei preţurilor producţiei agricole. salariul real: a) creşte cu 12.

25 milioane lei.000 lei. c) 15. d) 24. e) 18. În condiţiile în care rata dobânzii este de 25%. 242. c) 12.333%. b) 15 milioane lei. e) 200%.000 lei. un credit de 100 milioane lei pe 3 luni aduce o dobândă totală de: a) 11. 244. d) 45 milioane lei. În cazul în care rata anuală a dobânzii ar fi de 30%.25 milioane lei. b) 16. b) 7. d) 40 milioane lei. c) 19. e) 50 milioane lei. La o rată a dobânzii de 45%. d) 100%. b) 44. terenul respectiv se vinde la un preţ de: a) 2.400 lei. Un capital bănesc se triplează în trei ani la o rată a dobânzii de: a) 33.5 milioane lei. . O obligaţiune aduce posesorului ei un venit anual de 4.25 milioane lei.241.800 lei în condiţiile în care rata anuală a dobânzii este 20%. obligaţiunea ar putea să fie vândută la preţul de: a) 14.5 milioane lei.000 lei. 243.225% c) 50%. Un teren agricol aduce o rentă anuală de 10 milioane lei.5 milioane lei.000 lei. e) 45.

248. d) rata profitului calculată la cost este mai mică decât rata profitului calculată la cifra de afaceri. b) modificarea costului unitar se află în relaţie de acelaşi sens cu profitul unitar.245. Rata reală a dobânzii este mai mare decât rata nominală în cazul: a) creşterii nivelului general al preţurilor. b) reducerii nivelului general al preţurilor. e) reducerii inflaţiei. viteza de rotaţie creşte. O relaţie de acelaşi sens există între: a) rata profitului la cost şi costul de producţie. b) rata profitului calculată la cost este mai mare decât rata profitului calculată la cifra de afaceri. Una din afirmaţiile următoare nu este corectă: a) cine obţine profit suplimentar îl obţine şi pe cel normal. e) salariul real şi preţurile bunurilor de consum. c) atunci când viteza de rotaţie a capitalului creşte. e) creşterea numărului de rotaţii ale capitalului se află în relaţie de acelaşi sens cu durata unei rotaţii a capitalului folosit. d) viteza de rotaţie şi profit. la un preţ dat. c) când durata unei rotaţii a capitalului creşte. Una din afirmaţiile următoare este adevărată: a) creşterea preţului unitar se află în relaţie de acelaşi sens cu profitul unitar. 247. d) când costul unitar scade. e) când numărul de rotaţii ale capitalului folosit creşte. 246. masa profitului creşte. c) menţinerii neschimbate a nivelului general al preţurilor. masa profitului scade. . masa profitului creşte. c) durata unei rotaţii a capitalului folosit şi profit. d) accelerării inflaţiei. b) costul unitar şi profitul unitar.

Profitul. b) cererea creşte mai încet decât creşte oferta. 252. d) iniţiativa şi acceptarea riscului din partea întreprinzătorului. c) aportul managementului guvernamental la acţiuni sociale. 251. răsplăteşte: a) munca depusă de salariat într-o întreprindere. c) plata salariului. 250. salariul real poate să crească. e) preluarea unei părţi din venitul unor agenţi şi folosirea lui în sprijinul altor agenţi economici. cât şi un cost. b) distribuirea venitului. în esenţă. d) oferta creşte. .249. d) salariul este atât un venit. Una din următoarele afirmaţii este falsă: a) când preţurile bunurilor de consum cresc. b) evoluţia salariului real este într-o relaţie inversă cu evoluţia nivelului preţurilor bunurilor de consum. iar cererea nu se modifică. c) salariul real este direct proporţional cu salariul nominal. c) oferta este mai mică decât cererea. e) salariul nominal minim este fixat de către patron. Împărţirea venitului obţinut între participanţii direcţi la crearea sa reprezintă: a) redistribuirea venitului. Proprietarul unui anumit factor de producţie este avantajat atunci când pe piaţa respectivului factor: a) cererea este mai mică decât oferta. b) aportul posesorului pământului la activitatea economică. e) cererea scade şi oferta creşte. e) contribuţia posesorului de capital bănesc la activitatea economică. d) serviciul unui factor de producţie.

253. Când salariul real scade cu 20%, iar preţurile scad cu 5%, salariul nominal: a) scade cu 24%; b) creşte cu 18,75%; c) scade cu 18,75%; d) scade cu 16%; e) creşte cu 16%. 254. Un întreprinzător avansează 100 milioane lei într-o afacere şi obţine, conform înregistrărilor contabile, un profit de 20 milioane lei. În condiţiile unei rate a dobânzii de 25%: a) afacerea a fost profitabilă; b) întreprinzătorul a înregistrat un profit economic de 5 milioane lei; c) întreprinzătorul a înregistrat o pierdere economică de 5 milioane lei; d) costul de oportunitate pentru afacere a fost de 20 milioane lei; e) afacerea a fost mai avantajoasă decât depunerile bancare. 255. În perioada T0-T1, producţia unui agent economic creşte de 3 ori, iar numărul de lucrători cu 50%. Salariul nominal în T0 este 1.000.000 lei. Cât va fi salariul nominal în T1 ştiind că sporirea acestuia reprezintă 50% din creşterea productivităţii muncii?: a) 2.000.000 lei; b) 1.250.000 lei; c) 1.000.000 lei; d) 1.500.000 lei; e) 1.750.000 lei. 256. În T0 salariul nominal al unui individ era de 1.500.000 lei, iar preţul unei pâini de 5.000 lei. În T1, salariul nominal a crescut cu 100%, iar preţul pâinii cu 300%. Salariul real în T1 faţă de T0: a) a crescut cu 50%; b) a scăzut cu 50%; c) a rămas constant; d) a crescut cu 100%; e) a scăzut cu 100%.

257. Salariul nominal net în T0 este de 5.000.000 lei. În situaţia în care, în perioada T0-T1, creşterea salariului reprezintă 50% din creşterea productivităţii medii a muncii, care s-a dublat, salariul nominal net în T1 este: a) 5.500.000 lei; b) 10.000.000 lei; c) 7.500.000 lei; d) 7.250.000 lei; e) 10.500.000 lei. 258. O firmă previzionează pentru anul următor costuri fixe totale de 20 milioane u.m., un cost variabil mediu de 2000 u.m. şi că preţul bunului pe care-l produce va fi de 7000 u.m. În condiţiile în care firma şi-a stabilit ca obiectiv obţinerea unui profit total de 5 milioane u.m., producţia care trebuie realizată este de: a) 6.000 bucăţi; b) 4.500 bucăţi; c) 5.000 bucăţi; d) 7.500 bucăţi; e) 10.000 bucăţi. 259. În T0, rata profitului calculată la costurile totale a fost de 10%. În T1, costurile totale cresc cu 20%, iar rata profitului calculată la costurile totale creşte cu 5 puncte procentuale. Profitul în T1: a) creşte cu 280%; b) scade cu 280%; c) creşte cu 180%; d) creşte cu 80%; e) rămâne constantă.

260. Un capital se roteşte anual de 3 ori, totalul încasărilor fiind de 2 mil. u.m. corespunzător fiecărei rotaţii. Dacă rata anuală a profitului în funcţie de costul total este de 25%, nivelul anual al profitului şi costului total va fi: a) 4 mil. u.m., 1,2 mil. u.m.; b) 1,2 mil. u.m., 4,8 mil. u.m.; c) 0,4 mil. u.m., 1,6 mil. u.m.; d) 1,6 mil. u.m., 0,4 mil. u.m.; e) 1 mil. u.m., 1 mil. u.m. 261. Un credit acordat unei firme pe doi ani, în regim de dobândă compusă, cu o rată anuală de 20%, aduce o dobândă totală de 44 milioane u.m. Creditul acordat este de: a) 74 milioane u.m.; b) 144 milioane u.m.; c) 120 milioane u.m.; d) 100 milioane u.m.; e) 110 milioane u.m. 262. O bancă acordă două credite însumând 3 milioane u.m., primul pe 1 an cu o rată anuală a dobânzii de 20%, iar al doilea pe 6 luni cu o rată a dobânzii de 10%. Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât dobânda celui de-al doilea credit. Cele două credite sunt: a) 1,5 milioane şi, respectiv, 1,5 milioane; b) 1,25 milioane şi, respectiv, 1,75 milioane; c) 1 milion şi, respectiv, 2 milioane; d) 2 milioane şi, respectiv, 1 milion; e) 2,25 milioane şi, respectiv, 0,75 milioane.

m. profitul băncii va fi: a) 50.m.. b) 10%. pe termen de un an. În condiţiile în care în acel an rata inflaţiei a fost de 10%. d) 60.m. . cu o rată anuală a dobânzii de 10%. pe principiul dobânzii simple.1%.. c) 11%.m.000 u.5%. rata dobânzii fiind de 12%.m.263...000 u.000 u. Un agent economic contractează un credit bancar de 100 milioane u. e) 30.m. e) 10%.m. b) 12%.. b) 330. rata dobânzii la depozite fiind de 10%.. c) 327. O bancă primeşte sub formă de depozite suma de 3 mil. pe o perioadă de 1 an cu o rată nominală a dobânzii de 20%. 265. este: a) 13%. rata reală a dobânzii este: a) 20%. Dacă banca suportă cheltuieli generale de funcţionare de 30. Pe baza acestor sume.m. d) 10.000 u.000 u. 264. c) 1%. Un credit de 1 milion lei este acordat pe principiul dobânzii compuse. u. Rata dobânzii. d) 100%. pe o durată de doi ani. e) 0. banca acordă împrumuturi. ce aduce aceeaşi dobândă. tot pe doi ani.000 u.

.m. c) creşte cu 33. d) creşte cu 2800 miliarde u. iar coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de preţ este 1. 267.m.200 miliarde u.000 miliarde u. c) scade cu 3500 miliarde u. În perioada T0-T1. d) 2. b) 2. iar celelalte condiţii nu se modifică.000.m.m..m.m. dacă intră în ţară 100 milioane de dolari şi ies 80 milioane de dolari..5 şi în funcţie de venit 0. d) nu se modifică. e) 700. e) 2.. atunci masa monetară în circulaţie: a) scade cu 680 miliarde u. ajung la scadenţă şi trebuie rambursate către bănci. cantitatea cumpărată dintr-un bun X este de 1. e) scade cu 80%. masa monetară în T1 este: a) 2. În t0.. e) scade cu 1700 miliarde u.000 bucăţi.300 miliarde u.m. în intervalul t0-t1 preţul bunului creşte cu 10%.000 bucăţi. .m. b) 1..000 bucăţi. iar credite de 250 miliarde u.050.000 miliarde u.000 bucăţi.m. iar venitul cu 20%.500 miliarde u.m. La un curs de schimb de 34. În T0 masa monetară este de 2. În condiţiile în care..000. b) creşte cu 680 miliarde u. 269.000 bucăţi.100 miliarde u.000 lei la 1 dolar. Cantitatea cerută în t1 va fi de: a) 1. b) scade cu 25%. Atunci. puterea de cumpărare a monedei: a) scade cu 20%.m.5.33%.m. sistemul bancar acordă credite de 450 miliarde u. 268. c) 950.000 bucăţi. c) 2.m. Dacă preţurile cunosc o creştere generalizată de 25%.. d) 850.266.

e) este întotdeauna egală cu rata inflaţiei... iar viteza de rotaţie a monedei este de 10.m. În situaţia în care cererea de fonduri de împrumut creşte mai rapid faţă de oferta de fonduri de împrumut. d) 140.m. c) 10. d) întotdeauna egală cu rata inflaţiei.m. d) egala întotdeauna rata inflaţiei. b) 20. c) rămâne la acelaşi nivel.. c) rămâne constantă. rata dobânzii are tendinţa de a: a) scădea. .000 u. c) mai mare de 25%..000 u. 273. Pe piaţa monetară. b) creşte. d) este zero. e) 98.270. la o rată anuală a dobânzii de 15% există un exces de cerere fonduri de împrumut în timp ce la o rată anuală a dobânzii de 25% apare un exces de ofertă fonduri de împrumut.m. Volumul valoric al tranzacţiilor este 200.000 u.000 u.000 u. e) zero. Rata dobânzii de echilibru pe piaţa monetară este: a) mai mică de 15%. b) scade. e) ajunge la zero.000 u. 271. rata dobânzii de echilibru pe piaţa monetară: a) creşte.m. 272. În condiţiile existenţei unui exces de cerere de fonduri de împrumut pe piaţa monetară.m. Masa monetară în circulaţie este: a) 14. b) între 15% şi 25%.

e) 25% şi respectiv 10. Pe piaţa monetară cererea şi oferta de fonduri de împrumut sunt Cm=10-20d’ şi Om=5+30d’. În condiţiile în care rata medie a dobânzii la efectuarea de depozite bancare este de 30% pe an. d) 10% şi respectiv 10. b) dezavantajos. d) este întotdeauna mai puţin riscant decât efectuarea unui depozit bancar. b) 15% şi respectiv 10. 275. c) 10% şi respectiv 8. c) câştigă 10000 lei. c) neutru.274. lei) sunt: a) 15% şi respectiv 8. e) câştigă 30000 lei. el primeşte dividend în valoare de 300 lei/acţiune şi apoi vinde acţiunea la un curs de 24800 lei/acţiune. El deschide un cont la o societate de investiţii financiare şi dă ordin de cumpărare a 10000 acţiuni la cursul de 10000 lei/acţiune. putem afirma că plasamentul financiar al agentului economic este: a) avantajos. După un an. d) pierde 20000 lei. . 276. Un agent economic deţine un capital de 100 milioane lei. e) este întotdeauna la fel de riscant ca efectuarea unui depozit bancar. La începutul anului n un agent economic cumpără 100 acţiuni X la un curs de 25000 lei/acţiune. rata dobânzii şi mărimea fondurilor de împrumut (în mii mld. b) pierde 10000 lei. agentul economic: a) câştigă 20000 lei. agentul economic dă ordin de vânzare a celor 10000 acţiuni la cursul de 12000 lei/acţiune. La echilibru. În urma acestei speculaţii. La începutul anului n+1. unde d’ reprezintă rata dobânzii.

b) cresc. scade. rămâne constantă. e) rămâne constant şi respectiv. c) scade şi respectiv. e) (Cursul acţiunii / Dividend) x 100. b) (Cursul acţiunii / Cupon) x 100. b) scade şi respectiv. creşte. b) pierde 1 milion lei. cererea de acţiuni X creşte în aceeaşi proporţie cu oferta de acţiuni X. Un agent economic cumpără o obligaţiune la valoarea nominală de 5 milioane lei. c) (Dividend / Cursul acţiunii) x 100. cursul şi cantitatea de acţiuni tranzacţionată: a) cresc. e) pierde 2 milioane lei. 279. cursul şi cantitatea de acţiuni tranzacţionată: a) scade şi respectiv. . d) pierde 2 milioane lei. creşte. agentul economic: a) câştigă 1 milion lei. În condiţii de echilibru pe piaţa acţiunii X. În urma acestei tranzacţii. c) scad. După 1 an. rămâne constantă. Randamentul unei acţiuni se calculează potrivit formulei: a) (Cupon / Cursul acţiunii) x 100. cererea de acţiuni X creşte mai mult decât oferta de acţiuni X. 278. c) nici nu câştigă. agentul economic încasează cuponul în valoare de 1 milion lei şi vinde obligaţiunea la un curs de 4 milioane lei. 280. Pe piaţa financiară secundară. e) scade şi respectiv. d) (Cursul acţiunii / Rata dobânzii) x 100. Pe piaţa financiară secundară. nici nu pierde. d) creşte şi respectiv. În condiţii de echilibru pe piaţa acţiunii X. d) scad. creşte.277.

c) dreptul de a primi dividende. . în timp ce venitul obligaţiunii este dobânda. d) gradul de risc este mai ridicat pentru acţiuni decât pentru obligaţiuni. e) disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc. 283. Acţiunile sunt: a) emise de administraţia publică centrală pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.281. Între drepturile pe care le conferă acţiunea posesorului acesteia nu se include: a) dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor. 282. d) dreptul de a încasa dobânzi. c) capitalul social creşte. d) capitalul social se reduce. 284. c) titluri de credit. e) dreptul de a obţine o parte din capitalul societăţii în cazul în care aceasta este lichidată. b) venitul acţiunii este dividendul. b) datoriile societăţii comerciale se reduc. e) acţiunea există atât timp cât societatea respectivă funcţionează. e) instrumente ale politicii monetare. c) acţiunea aduce un venit fix. în timp ca obligaţiunea este un titlu de credit. b) dreptul de vot în adunarea generală. d) titluri de proprietate. Dacă o societate comercială emite acţiuni noi. b) emise de administraţiile publice locale pentru finanţarea deficitelor bugetelor locale. în timp ce venitul obligaţiunii este variabil. atunci: a) datoriile societăţii comerciale cresc. Care dintre afirmaţiile următoare este falsă? a) acţiunea este un titlu de proprietate. în timp ce existenţa obligaţiunii este limitată la termenul de scadenţă.

c) capitalul social creşte. Dacă o persoană cumpără o obligaţiune din economiile proprii. 287. d) randamentul acţiunilor este mai mic decât rata cuponului obligaţiunilor. Dacă gradul de risc este mai mare pentru acţiuni decât pentru obligaţiuni. Pentru o societate comercială. posesorul unei obligaţiuni emise de către aceasta este: a) debitor. b) creditor. Dacă o societate comercială emite obligaţiuni noi. . e) piaţa acţiunilor este de tip „bear”. c) proprietar. b) datoriile sale se reduc. d) capitalul social se reduce. atunci: a) datoriile sale cresc. b) datoriile societăţii comerciale se reduc.285. c) randamentul acţiunilor este mai mare decât rata cuponului obligaţiunilor. atunci: a) datoriile societăţii comerciale cresc. b) investitorii se orientează către obligaţiuni. atunci: a) investitorii se orientează către acţiuni. d) activele persoanei se reduc. e) averea sa se reduce. e) disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc. d) acţionar. c) activele persoanei respective cresc. 286. e) asociat. 288.

e) câştigă în cazul în care cursul titlurilor scade. 291.289. e) posesorii titlurilor se pot manifesta în calitate de vânzători. direct. b) sunt speculatori „bear”. d) un procent din profitul brut. e) cursul titlurilor nu se negociază. e) un procent din impozitul pe profit. c) titlurile se vând şi se cumpără la valoarea lor nominală. între cumpărători şi vânzători. Cumpărătorii de titluri pe piaţa financiară secundară: a) sunt speculatori „à la baisse”. b) se tranzacţionează titluri emise anterior. . e) câştigă în cazul în care cursul titlurilor creşte. d) tranzacţiile au loc. c) mizează pe scăderea cursului titlurilor. 293. Deţinătorul unei acţiuni încasează la sfârşitul anului dividende. reprezentând de fapt: a) salariul social. c) un procent din profitul admis. Pe piaţa financiară secundară: a) se tranzacţionează emisiuni noi de titluri. b) se tranzacţionează titluri emise anterior. b) sunt speculatori „bull”. c) mizează pe scăderea cursului titlurilor. d) cursul titlurilor este fix. b) salariul colectiv. d) mizează pe creşterea cursului titlurilor. în general. Vânzătorii de titluri pe piaţa financiară secundară: a) sunt speculatori „à la hausse”. 292. 290. Pe piaţa financiară primară: a) se tranzacţionează emisiuni noi de titluri. c) tranzacţiile se derulează la bursă. d) mizează pe creşterea cursului titlurilor. fără intermediar.

c) strategia „à la baisse” înseamnă miza pe reducerea preţului titlului de valoare. Care din următoarele este un drept patrimonial ce revine deţinătorului de acţiuni într-o societate comercială? a) dreptul de a fi informat în legătură cu situaţia financiară a firmei. b) cumpărătorul este un speculator „bull”. b) ofertă publică de vânzare. 295. 296. Care din următoarele afirmaţii este corectă cu privire la piaţa financiară? a) piaţa financiară primară este intermediată de bănci. una din următoarele afirmaţii este falsă: a) vânzătorul este un speculator „bear”. d) constituirea unui depozit bancar. c) ofertă publică de negociere. e) obţinerea unui împrumut bancar. c) piaţa financiară secundară funcţionează numai în economiile de piaţă dezvoltate. e) dreptul de a participa la gestiunea firmei. În cadrul operaţiunilor la termen. d) piaţa financiară primară creează situaţii dezavantajoase pentru emitenţi faţă de piaţa financiară secundară. . spre deosebire de piaţa financiară primară.294. d) dreptul de a obţine o cotă parte din capitalul firmei la lichidarea acesteia. b) piaţa financiară secundară este intermediată de bănci. e) piaţa financiară secundară se caracterizează prin existenţa unui preţ ferm al acţiunilor. Dobândirea pachetului acţiunilor de control la o societate comercială are loc prin: a) ofertă publică de cumpărare. d) strategia „à la hausse” este întotdeauna în avantajul cumpărătorului. b) dreptul de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor. e) ambii participanţi pot să câştige. c) dreptul de a alege consiliul de administraţie al societăţii. 297.

iar vânzătorii de titluri câştigă. speculative. iar cumpărătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. în general. d) cursul titlurilor scade. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. Dacă se anticipează accelerarea inflaţiei. 301. b) cursul titlurilor creşte. b) vânzătorii câştigă în detrimentul cumpărătorilor. iar vânzătorii de titluri câştigă. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. iar vânzătorii de titluri câştigă. e) atât cumpărătorii. Tranzacţiile la bursa de valori sunt. d) cursul titlurilor scade. iar cumpărătorii de titluri câştigă. iar vânzătorii de titluri câştigă. c) cursul titlurilor scade. e) atât cumpărătorii. 302. d) cursul titlurilor scade. Dacă se anticipează o evoluţie pozitivă a economiei. atunci: a) cursul titlurilor creşte. iar cumpărătorii de titluri câştigă.298. iar vânzătorii de titluri câştigă. iar vânzătorii de titluri câştigă. iar vânzătorii de titluri câştigă. b) cursul titlurilor creşte. iar cumpărătorii de titluri câştigă. atunci: a) cursul titlurilor creşte. c) cursul titlurilor scade. e) cursul titlurilor are o tendinţă de scădere. c) una din părţile tranzacţiei câştigă în detrimentul celeilalte. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. c) cursul titlurilor scade. b) cursul titlurilor creşte. d) cursul titlurilor are o tendinţă de creştere. b) cursul titlurilor creşte. . c) cursul titlurilor scade. atunci: a) cursul titlurilor creşte. e) atât cumpărătorii. Dacă rata dobânzii creşte. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. iar vânzătorii de titluri câştigă. 299. Dacă rata dobânzii se reduce. d) cursul titlurilor scade. 300. iar cumpărătorii de titluri câştigă. deoarece: a) cumpărătorii câştigă în detrimentul vânzătorilor. e) atât cumpărătorii. atunci: a) cursul titlurilor creşte.

Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) dacă viteza de circulaţie a banilor este supraunitară. c) masa monetară este egală cu produsul intern brut nominal. c) se manifestă tendinţe de dezinflaţie. Care dintre afirmaţiile următoare privind bursa este falsă? a) bursa favorizează procesul de concentrare a puterii economice. 305. . 306. d) oligopol. Produsul intern brut efectiv este mai mare decât cel potenţial. În aceste condiţii: a) inflaţia se reduce. b) bursa este un barometru al stării economiei. e) concurenţă imperfectă. e) dacă masa monetară este o treime din produsul intern brut nominal. atunci produsul intern brut nominal este mai mare decât masa monetară.303. b) se manifestă tendinţe de deflaţie. e) rata şomajului este mai mică decât rata naturală a şomajului. atunci viteza de circulaţie a banilor este 0. c) bursa asigură mobilitatea capitalurilor. 304. atunci masa monetară este dublul produsului intern brut nominal. d) dacă viteza de circulaţie a banilor este egală cu 2. d) bursa este o piaţă financiară primară. e) bursa se apropie de modelul pieţei cu concurenţă perfectă. b) concurenţă monopolistică. b) produsul intern brut nominal este întotdeauna dublul masei monetare.33. d) rata şomajului este mai mare decât rata naturală a şomajului. c) monopol. Bursa se apropie de modelul pieţei cu: a) concurenţă perfectă.

excedentare. b) conform metodei de producţie. b) exportul net. d) consumul individual. consumul guvernamental 6%. . d) exportul net a fost nul. reprezentând 8% din produsul intern brut. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. Consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut. 308. cumulat. e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost. c) exportul net a fost pozitiv. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare: a) indemnizaţiile de şomaj. 309. c) conform metodei cheltuielilor. d) pentru calculul consumului intermediar.307. iar investiţiile 22%. c) consumul colectiv. e) pentru evitarea dublei înregistrări. Excedentul brut de exploatare se utilizează în determinarea produsului intern brut: a) conform metodei veniturilor. e) variaţia stocurilor. b) exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut.

c) produsul intern brut real va creşte în acelaşi ritm cu produsul intern brut nominal. d) primirea de bacşişuri nedeclarate integral. În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) produsul intern brut real va creşte mai încet decât produsul intern brut nominal. 312. d) rata şomajului. c) munca prestată de imigranţii ilegali. d) preferinţa pentru lichiditate. e) toate cele de mai sus. b) rata inflaţiei. generat de incertitudinea veniturilor viitoare. b) creşterea preţurilor. c) spiritul de prevedere. 311. e) costul unitar cu forţa de muncă. . b) produsul intern brut real va creşte mai repede decât produsul intern brut nominal.310. 313. Nu reprezintă un mobil ce determină indivizii să reducă cheltuielile curente pentru consum? a) reducerea veniturilor. Ce tranzacţii generatoare de bunuri şi servicii nu sunt luate în calcul la determinarea PIB: a) deţinerea unui al doilea serviciu. b) jocurile ilegale de noroc. e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia produsului intern brut real şi a produsului intern brut nominal. d) produsul intern brut real va fi egal cu produsul intern brut nominal. nedeclarat. Creşterea investiţiilor este în relaţie de acelaşi sens cu: a) rata dobânzii. c) rata rentabilităţii. e) dorinţa de a economisi pentru generaţiile viitoare.

e) 50. Funcţia de consum într-o economie este descrisă prin următoarea ecuaţie C=100+0. Atunci când veniturile cresc de 2 ori. 315. Nivelul de echilibru al venitului Y este: a) 100. Atunci când investiţiile nete sunt nule: a) investiţiile s-au realizat în perioada anterioară. c) 133.. . respectiv cu 1. d) investiţiile brute sunt mai mici decât amortizarea. economiile: a) nu se modifică. 316. d) cresc cu 200 u.m.m.5Y. e) 0. b) 50.000 mld. c) 500.m. u. c) investiţiile brute sunt mai mari decât amortizarea.m. c) cresc cu 800 u. iar investiţiile de ecuaţia I = 50 . 317. iar rata consumului se măreşte de la 60% la 70%.314.. d) 150.33. Funcţia de consum într-o economie este descrisă de următoarea ecuaţie C = 100 + 0.. b) scad cu 800 u. Dacă investiţiile sunt I=50. e) scad cu 200 u.m. b) stocul de capital rămâne constant.. d) 75. nivelul de echilibru al venitului este: a) 300. e) productivitatea capitalului se reduce.7 ⋅ Y . b) 100.

atunci înclinaţia marginală spre economisire este: a) unitară. e) nulă.4. 319. d) 0.116. Conform teoriei keynesiene. 320. c) averea. c) înclinaţia medie spre consum este 0. d) creşterea economică. Veniturile brute ale populaţiei sunt 630 miliarde lei. Dacă venitul creşte. b) venitul curent. . e) înclinaţia medie spre economisire este 0.318. Datele anterioare arată că: a) veniturile disponibile ale populaţiei sunt 420 miliarde lei.90. Impozitele directe plătite de populaţie se ridică la 200 miliarde lei. c) 0. b) 0. principalul factor de care depinde consumul este: a) venitul permanent.8.88. atunci: a) ponderea consumului în venit creşte. e) consumul absoarbe integral creşterea venitului.2. Dacă venitul disponibil creşte cu 80000 lei. d) economiile populaţiei sunt 40 miliarde lei. Consumul populaţiei este 380 miliarde lei. b) înclinaţia marginală spre consum este 0. d) creşterea absolută a consumului este mai mare decât creşterea absolută a venitului. c) creşterea absolută a economiilor este mai mare decât creşterea absolută a venitului. din care creşterea consumului reprezintă 80%. 321. b) ponderea consumului în venit se reduce. e) rata dobânzii.

. d) renta. 323. d) se caracterizează prin devansarea creşterii produsului intern brut real de către creşterea populaţiei. 324.322. b) creşterea profiturilor. e) progresul tehnic. c) 70% din produsul intern brut. Exportul este mai mic decât importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut. c) ratele înalte ale dobânzii. e) 90% din produsul intern brut. c) se referă la fluctuaţiile producţiei în jurul unui trend ascendent. iar consumul guvernamental 10% atunci consumul populaţiei este de: a) 25% din produsul intern brut. e) se măsoară prin intermediul produsului intern brut nominal pe locuitor. c) capitalul. Dacă investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut. b) se referă la trendul ascendent al produsului intern brut real pe locuitor. d) impozitarea redusă a profitului. 325. b) pământul. Care dintre următoarele elemente descurajează investiţiile? a) ratele înalte de economisire. b) 35% din produsul intern brut. Creşterea economică: a) este un fenomen pe termen scurt. e) creşterea economică. d) 75% din produsul intern brut. Reziduul Solow relevă contribuţia la creşterea economică a următorului factor: a) munca.

04%.5%. e) cu 5%. c) cu 1%. c) zero.326. Dacă produsul intern brut real creşte în acelaşi ritm cu populaţia. e) exclusiv nominală. Dacă produsului intern brut real creşte cu 5%. atunci PIB-ul real pe locuitor creşte cu: a) 4. atunci. 329. Dacă ritmul produsului intern brut pe locuitor este de 5%. 328. iar populaţia scade cu 0. d) pozitivă şi sănătoasă. d) 10%.25% 327. sănătoasă. b) neinflaţionistă. b) în mod necesar. . În condiţiile în care rata de creştere a PIB este a fost în anii 2000 şi 2001 de 2%. e) pozitivă. b) 5%: c) 5. iar rata inflaţiei este de 15%. e) 10. dar nesănătoasă.5%. nesănătoasă. d) inflaţionistă. producţia va fi mai mare decât cea de la începutul anului 2000: a) cu 4%. b) cu 4. atunci creşterea economică este: a) inflaţionistă. la începutul anului 2002.5%. atunci creşterea economică este: a) în mod necesar. c) neinflaţionistă. d) cu 2%.

330. . d) pune accentul pe creşterea economică în detrimentul protecţiei mediului înconjurător. b) răspunde trebuinţelor viitoare în detrimentul exigenţelor prezentului. e) reprezintă fluctuaţiile activităţii economice în jurul unui trend ascendent. b) este sinonimă cu creşterea economică. în ultimă instanţă. e) veniturilor factorilor de producţie. Dezvoltarea economică: a) este sinonimă cu progresul economic. de modul specific de evoluţie a: a) producţiei. d) randamentului utilizării factorilor de producţie. Dezvoltarea economică durabilă: a) răspunde exigenţelor prezentului în detrimentul trebuinţelor viitoare. 331. e) este o premisă a creşterii economice. 333. b) se referă la laturile calitative ale dezvoltării economice. 332. d) este o premisă a progresului economic. c) presupune creşterea economică şi progresul economic. b) nivelului general al preţurilor. c) reconciliază dezvoltarea economică şi exigenţele mediului înconjurător. c) ocupării forţei de muncă. Progresul economic: a) se referă la laturile cantitative ale dezvoltării economice. c) este un concept mai cuprinzător decât dezvoltarea economică. Ciclicitatea economică este determinată. e) se referă cu precădere la latura cantitativă a activităţii economice. d) reprezintă trendul ascendent al producţiei.

b) creşte gradul de ocupare a forţei de muncă. d) reducerea eficienţei factorilor de producţie. e) reducerea semnificativă a stocurilor din economie.334. c) un fenomen întâmplător. e) scad investiţiile. Expansiunea este frânată de: a) creşterea productivităţii. 337. b) au durate şi amplitudini neregulate. În cadrul fazei de contracţie a ciclului economic: a) producţia creşte. 338. e) evoluţia producţiei în ritm constant. b) rata şomajului se reduce. b) fluctuaţiile producţiei în jurul unui trend ascendent. d) nu pot fi atenuate prin măsuri de politică economică. d) o formă anormală de evoluţie a activităţii economice. d) afacerile devin prospere. . 336. c) scad investiţiile. c) cursul titlurilor de valoare se reduce. b) creşterea ratei profitului. e) piaţa titlurilor de valoare este de tip „bull”. c) diminuarea dezechilibrelor economice. d) oportunităţile de afaceri se reduc. În cadrul fazei de expansiune a ciclului economic: a) producţia se reduce. c) reprezintă o formă anormală a activităţii economice. Ciclurile economice reprezintă: a) trendul ascendent al producţiei. e) se manifestă în jurul unui trend descrescător al producţiei. Ciclurile economice: a) se succed conform unui model general unic. 335.

e) amplificarea potenţialului de eficienţă a factorilor de producţie. 342. b) începutul fazei de expansiune economică. 343. c) controlul deficitului bugetar. e) creşterea ratelor dobânzii. c) mărirea deficitului bugetar. d) creşterea cheltuielilor bugetare. c) mărirea impozitelor. b) creşterea cheltuielilor bugetare. În cazul unei recesiuni severe se recomandă: a) controlul mai riguros al masei monetare. Politica monetară adecvată în cazul unei expansiuni prelungite constă în: a) majorarea impozitelor. În cazul unei expansiuni economice prelungite se recomandă: a) expansiunea monetară. c) procesul ireversibil de declin al producţiei. Criza economică marchează: a) trecerea de la expansiunea economică la recesiune. c) reducerea fiscalităţii. d) reducerea cheltuielilor bugetare.339. b) reducerea cheltuielilor bugetare. b) creşterea ratelor dobânzii. 341. d) procesul de progres reversibil al producţiei. 340. Politica fiscală adecvată în cazul unei expansiuni prelungite constă în: a) majorarea impozitelor. e) creşterea ratelor dobânzii. e) mărirea deficitului bugetar. . d) emisiune monetară suplimentară. e) scăderea achiziţiilor de stat. d) emisiune monetară suplimentară. b) reducerea ratelor dobânzii.

344. Modelul de creştere economică al lui Robert Solow: a) dezvoltă ipotezele teoriei lui J. M. Keynes; b) aparţine teoriei neoclasice; c) verifică existenţa compatibilităţii dintre creştere şi ciclicitate economică; d) analizează economia pe termen scurt; e) testează consecinţele macroeconomice ale modificării cursului de schimb. 345. PIB în termeni nominali: a) se exprimă în preţuri constante; b) poate să fie egal cu PIB în termeni reali; c) nu reflectă influenţa modificării preţurilor; d) este egal cu PNB în termeni reali; e) este întotdeauna mai mic decât PIB în termeni reali. 346. Raportul între PIB în termeni nominali şi acelaşi PIB în termeni reali exprimă: a) creşterea reală a producţiei; b) evoluţia preţurilor bunurilor finale; c) caracterul extensiv sau intensiv al creşterii economice; d) indicele de creştere al venitului naţional; e) dinamica exportului net. 347. Fie o funcţie de producţie la nivel macroeconomic de forma Y = A ⋅F(K,L) , unde Y este produsul intern brut, A cuantifică productivitatea factorilor, K reprezintă capitalul, iar L este forţa de muncă. Dacă în anul 2003 faţă de anul anterior, forţa de muncă şi capitalul rămân neschimbate, atunci se poate anticipa că: a) produsul intern brut din anul 2003 va fi egal cu zero; b) produsul intern brut din anul 2003 va fi egal cu cel din anul 2002; c) produsul intern brut din anul 2003 va fi mai redus decât cel din anul 2002; d) creşterea economică din anul 2003 va fi determinată de productivitatea factorilor; e) economia va intra în recesiune.

348. Dacă rata de creştere a produsului intern brut este de 5%, iar populaţia se reduce cu 0,5%, atunci rata de creştere a produsului intern brut pe locuitor este de: a) 4,5%; b) 5,5%; c) 10,5%; d) 104,5%; e) 105,5%. 349. Ciclul Juglar mai este cunoscut şi sub denumirea de: a) ciclul secular; b) ciclul sezonier; c) ciclul Kondratieff; d) ciclul decenal; e) ciclul scurt. 350. John Maynard Keynes a arătat că: a) economia tinde automat către ocuparea deplină a mâinii de lucru; b) dacă există şomaj, atunci există şi inflaţie; c) economia poate fi în echilibru cu subocupare; d) rata dobânzii nu este importantă; e) piaţa muncii este perfect concurenţială. 351. Care dintre măsurile menţionate mai jos este necesară în condiţii de recesiune prelungită? a) creşterea cotei obligatorii a rezervelor băncilor comerciale; b) creşterea impozitelor; c) scăderea ratei dobânzii; d) scăderea cheltuielilor bugetare; e) controlul preţurilor. 352. În condiţii de expansiune economică, în mod normal, are tendinţă de creştere: a) rata şomajului; b) numărul falimentelor; c) indicele preţurilor; d) datoria publică; e) cursul de schimb.

353. Monetariştii: a) sunt adepţii stimulării economiei printr-o politică monetară expansionistă; b) afirmă că intervenţiile guvernamentale reduc stabilitatea economiei; c) consideră că economiile concurenţiale sunt prin natura lor instabile; d) consideră că economiile capitaliste contemporane nu sunt concurenţiale; e) afirmă că modificarea masei monetare influenţează creşterea economică doar pe termen lung. 354. Principiul acceleratorului exprimă efectul: a) modificării investiţiilor asupra venitului; b) modificării consumului guvernamental asupra venitului; c) modificării venitului asupra investiţiilor; d) modificării venitului asupra cererii de bani; e) modificării impozitelor asupra venitului. 355. În faza de expansiune a ciclului economic: a) cererea de bani se reduce, iar ratele dobânzii cresc; b) cererea de bani se reduce, iar ratele dobânzii se reduc de asemenea; c) cererea de bani creşte, iar ratele dobânzii cresc de asemenea; d) cererea de bani creşte, iar ratele dobânzii se reduc; e) nici cererea de bani şi nici ratele dobânzii nu se modifică. 356. Produsul intern brut efectiv este mai mic decât cel potenţial. Pentru creşterea produsului intern brut la nivelul său potenţial, teoria lui J. M. Keynes recomandă: a) creşterea cotei rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale; b) reducerea impozitelor; c) creşterea ratei dobânzii; d) reducerea cheltuielilor guvernamentale; e) diminuarea deficitului bugetar.

d) perfect elastică pe termen scurt. d) are pantă pozitivă. c) efectele de substituţie şi de venit au acelaşi sens. 359. Atunci când efectul de substituţie domină efectul de venit. e) perfect inelastică pe termen scurt. atunci efectul de venit este dominant. indicând faptul că: a) dacă salariul este ridicat. c) negativă. inelastică pe termen lung. d) efectul de substituţie devine mai important pe termen lung. e) −∞ . c) are pantă negativă. d) +∞. Putem spune că cererea de muncă este: a) elastică pe termen scurt. atunci oferta individuală de muncă: a) este perfect elastică. b) este perfect inelastică. b) dacă salariul este ridicat. e) este crescătoare. perfect inelastică pe termen lung. 360. 358. Curba ofertei individuale de forţă de muncă este cotită. e) efectul de venit devine mai important pe termen lung. c) cu elasticitate unitară atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. atunci efectul de substituţie este dominant. perfect elastică pe termen lung. Dacă efectul de venit este mai puternic decât efectul de substituţie. elasticitatea ofertei individuale de muncă în raport cu salariul este: a) pozitivă. b) nulă. b) inelastică pe termen scurt.357. . elastică pe termen lung.

c) 80% din produsul intern brut. b) scadă. 362. În acest domeniu. Pe piaţa muncii. consumul personal de bunuri şi servicii plus consumul de stat de bunuri şi servicii plus investiţiile brute reprezintă: a) PGB. La un moment dat. Exportul este mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. d) 64% din produsul intern brut. 364. d) fie egal cu zero. d) scade şi respectiv. c) rămână constant. e) fie întotdeauna într-o relaţie inversă cu productivitatea muncii. e) 108% din produsul intern brut. creşte. salariul are tendinţa să: a) crească. 363. cererea de forţă de muncă scade mai mult decât creşte oferta de forţă de muncă. e) VN. e) rămân constante. b) scad. . scade. b) PIN. c) VPM. b) 36% din produsul intern brut. Într-o economie închisă. Salariul şi numărul de lucrători angajaţi la nivelul de echilibru: a) cresc. pe piaţa muncii există exces de ofertă de forţă de muncă în domeniul informatic. c) creşte şi respectiv. Dacă investiţiile brute reprezintă 15% din produsul intern brut. d) PIB. iar consumul guvernamental 13% atunci consumul populaţiei este de: a) 26% din produsul intern brut.361.

369. d) realizate de nesalariaţi. b) fricţional. e) realizate de studenţi şi elevi. d) salariul de echilibru este permanent stabil. c) salariul în cea mai avantajoasă utilizare alternativă. e) de discontinuitate. c) salariul de echilibru este determinat de ofertă. e) cheltuielile pentru pregătirea profesională a forţei de muncă. b) casnice. . Dacă cererea de muncă creşte. d) reducerea natalităţii. Activităţile care fac obiectul cererii şi ofertei de muncă sunt: a) realizate de toţi cei care lucrează. 366. e) caracterul extensiv al economiei. b) salariul în utilizarea curentă. b) salariul de echilibru este determinat de cerere. 368. O persoană care tocmai a absolvit facultatea şi nu şi-a găsit încă un loc de muncă face parte din următoarea categorie de şomaj: a) voluntar. c) reducerea gradului de ocupare. Costul de oportunitate pentru factorul muncă reprezintă: a) utilitatea acestui factor. d) productivitatea marginală a muncii. 367. e) la vechiul nivel de echilibru al salariului există un exces de cerere. c) realizate de salariaţi. c) structural. salariul creşte deoarece: a) la vechiul nivel de echilibru al salariului există un exces de ofertă.365. b) creşterea numărului locurilor de muncă. d) tehnologic. Amplificarea excedentului ofertei de muncă faţă de cererea de muncă este influenţată de: a) creşterea productivităţii muncii.

Şomajul se referă la: a) un dezechilibru economic. este de 0.5 milioane.5 milioane. cererea de muncă fiind mai mare decât oferta. b) are loc accelerarea inflaţiei.2 milioane persoane.3 milioane. atunci numărul şomerilor şi rata şomajului calculată în raport cu populaţia activă sunt: a) 2.5 milioane. b) 2. Populaţia în vârstă de muncă.73%. dar inaptă. e) 2. b) 20%. 23%. c) 30%. 372. Raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată este de 1 la 4. Şomajul natural descrie acel nivel al şomajului la care: a) producţia economiei corespunde nivelului potenţial. Persoanele casnice. elevii. studenţii şi militarii în termen însumează 0.3 milioane. b) un deficit de forţă de muncă. 13. 373. 20%. rata şomajului calculată la populaţia activă este: a) 25%.5 milioane persoane. Dacă populaţia ocupată este de 10 milioane persoane. c) 1. d) neasigurarea locurilor de muncă pentru o parte din populaţia activă disponibilă. Populaţia totală este de 22. indiferent dacă solicitanţii au sau nu un loc de muncă. . 371. Populaţia în afara limitelor pentru vârsta de muncă este de 10 milioane persoane. e) şomajul tehnologic este nul. Ştiind că populaţia activă cuprinde şomerii şi populaţia ocupată. d) şomajul structural este nul. e) satisfacerea cererilor de angajare.370.04%. d) 1. e) 15%. 15%.8 milioane persoane. d) 8%. 21. c) o stare pozitivă a economiei. c) şomajul fricţional este nul.

Biroul Internaţional al Muncii nu ia în considerare: a) persoanele apte de muncă. e) nu reprezintă resurse de muncă.374. Pentru definirea şomajului. d) există exces de cerere pe piaţa muncii. c) cererea este egală cu oferta pe piaţa muncii. . 377. Rata şomajului se calculează ca raport între: a) populaţia ocupată şi populaţia activă. c) primesc bani de la familiile lor. d) persoanele care sunt dispuse să muncească. Din perspectiva pieţei muncii. 375. e) numărul şomerilor şi populaţia activă. e) creşterea resurselor de forţă de muncă. c) persoanele care nu muncesc. e) piaţa muncii este în echilibru. modificarea structurii economiei pe activităţi se reflectă în: a) şomajul ciclic. Elevii şi studenţii în vârstă de muncă şi apţi de muncă nu sunt luaţi în considerare în determinarea şomajului deoarece: a) nu au timp pentru a munci. c) şomajul tehnologic. d) creşterea ofertei de forţă de muncă. b) populaţia ocupată şi populaţia totală. c) populaţia activă şi populaţia totală. b) cererea este mai mică decât oferta pe piaţa muncii. d) numărul şomerilor şi populaţia totală. b) şomajul structural. d) nu intră în populaţia activă disponibilă. Şomajul apare atunci când: a) cererea este mai mare decât oferta pe piaţa muncii. 378. b) persoanele în vârstă de muncă. b) beneficiază de burse. 376. e) persoanele care nu caută un loc de muncă.

progresul tehnologic se reflectă în: a) şomajul ciclic. 380. . e) diminuarea dezechilibrelor pe piaţa muncii. Negocierile colective care impun un nivel ridicat al salariului determină: a) creşterea cererii de forţă de muncă. c) şomajul tehnologic. b) şomajul structural. e) populaţia ocupată este mai mare decât populaţia activă. e) reducerea ofertei de forţă de muncă. Din perspectiva pieţei muncii.379. 382. c) nu există şomaj voluntar. 381. d) populaţia ocupată este egală cu populaţia activă. c) creşterea excesului de cerere pe piaţa muncii. Insuficienţa cererii de bunuri şi servicii determină: a) creşterea şomajului. c) diminuarea şomajului. e) creşterea resurselor de forţă de muncă. 383. d) creşterea ofertei de forţă de muncă. c) creşterea ofertei de forţă de muncă. Dacă piaţa muncii este în echilibru. b) şomaj voluntar. d) creşterea populaţiei ocupate în raport cu populaţia activă. b) reducerea şomajului. b) nu există şomaj involuntar. b) reducerea cererii de forţă de muncă. d) reducerea excesului de ofertă pe piaţa muncii. atunci: a) nu există şomaj. Percepţia că salariile sunt prea mici determină: a) şomaj involuntar. e) reducerea ofertei excedentare de forţă de muncă. d) reducerea cererii de forţă de muncă.

Creşterea ratei dobânzii determină: a) creşterea costului de oportunitate pentru cererea de monedă. e) curba posibilităţilor de producţie. c) V. c) insuficienţa cererii de bunuri. Ricardo. Relaţia inversă între variaţia salariului nominal şi rata şomajului se reprezintă prin: a) curba Lorentz. b) investiţiile cresc. 385. c) creşterea masei monetare. d) mobilitatea redusă a forţei de muncă. d) economia este în recesiune. Samuelson. e) creşterea investiţiilor. Smith. d) curba Phillips. 387. . Cauza principală a şomajului în condiţiile echilibrului keynesian de subocupare este: a) slaba calificare a lucrătorilor. b) D. e) insuficienţa echipamentului de producţie. b) reducerea costului de oportunitate pentru cererea de monedă. d) J. Pareto. M. Şomajul creşte dacă: a) se adoptă forme noi de angajare în timp parţial sau cu orar atipic. d) creşterea produsului intern brut. c) statul acordă facilităţi pentru crearea de noi întreprinderi. e) exportul creşte. Keynes. Noţiunea de „şomaj involuntar” a fost introdusă în ştiinţa economică de: a) A. b) curba Laffer. b) randamentul scăzut al capitalului. c) curba Friedman. 388. e) P. 386.384.

unde Y este venitul agregat..389. b) 15%. e) 100. Dacă oferta de monedă este de 325 u. Cererea de monedă pentru motivul tranzacţional este L1 = 50 + 0.m.m. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este de 10%. este: a) 20 miliarde u. c) 8 miliarde u. d) 5 miliarde u.m.m.m. e) 2 miliarde u. unde r este rata dobânzii.. Suma maximă de monedă scripturală creată de sistemul bancar ca urmare a unui depozit iniţial de 2 miliarde u. e) 30%. .m. 391. c) vânzările de titluri guvernamentale de către banca centrală. 390. d) 25%. d) consumul guvernamental de bunuri şi servicii. c) 1..01. multiplicatorul banilor este: a) 0. Cererea de monedă pentru motivul speculativ este L2 = 50 −125 ⋅r . Nu este instrument al politicii monetare: a) cota rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale. Cota rezervelor obligatorii ale băncilor este de 20%. b) cumpărările de titluri guvernamentale de către banca centrală. c) 20%. 392.. e) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală.. b) 10 miliarde u. 5 ⋅ Y . d) 10..m.m. atunci rata dobânzii este: a) 10%. iar venitul agregat este de 500 u. b) 0.

393. b) creşterea cotei rezervei obligatorii ale băncilor comerciale. e) reducerea impozitării. Dacă banca centrală reduce cota rezervelor obligatorii. Care din măsurile următoare este specifică unei politici monetare expansioniste? a) creşterea ratei dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale de către banca centrală. b) scade din motivul speculativ. c) coordonarea încasărilor şi a plăţilor. d) formarea capitalului este descurajată. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: a) tipărind numerar. e) acceptând depozite. d) cumpărând titluri guvernamentale. c) creşterea cheltuielilor guvernamentale. Atunci când veniturile consumatorilor cresc în faza de expansiune. d) acordarea de împrumuturi agenţilor economici. Principala funcţie pasivă a băncilor comerciale este: a) primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi ale agenţilor economici ne-financiari. e) vânzarea de titluri de stat către populaţie. . b) acordând credite. cererea de bani: a) creşte din motivele tranzacţional şi precauţional. în funcţie de bonitatea financiară. c) schimbând numerarul din casierie în rezerve la banca centrală. b) crearea de putere suplimentară de cumpărare. atunci: a) publicul nebancar cumpără mai multe titluri de stat. 396. d) scade din motivul tranzacţional. e) preţurile se reduc. c) băncile creează mai mulţi bani. c) creşte din motivul speculativ. b) băncile acordă mai puţine credite. 394. d) cumpărarea de titluri guvernamentale de către banca centrală. 397. 395. e) scade din motivul precauţional.

b) 120. ..m. b) creşterea ratei dobânzii şi reducerea cursului obligaţiunii. d) reducerea ratei dobânzii şi reducerea cursului obligaţiunilor.000 u. b) cantitatea cerută de bani ar fi mai mică decât cantitatea oferită.m.. e) moneda naţională s-ar aprecia. e) 500.. 401.m. e) menţinerea constantă a ratei dobânzii şi a cursului obligaţiunilor. c) invers legată de produsul intern brut şi direct de rata dobânzii. Dacă Banca Naţională ar impune un plafon al ratei dobânzii. d) oferta de bani ar creşte. 399.000 u.m.000 u.000 u..398. Efectele unui exces al cererii de monedă faţă de ofertă sunt: a) creşterea ratei dobânzii şi creşterea cursului obligaţiunilor. e) în scădere în faza de expansiune a ciclului economic. d) invers legată de produsul intern brut şi rata dobânzii. c) 180.000 u. c) piaţa monetară ar fi în echilibru. b) direct legată de produsul intern brut şi invers de rata dobânzii.m. Dacă persoana respectivă foloseşte aceşti bani pentru a-şi deschide un cont şi dacă banca trebuie să păstreze sub formă de rezerve o cotă de 20% din depozite. Cererea de bani este: a) direct legată de produsul intern brut şi rata dobânzii. atunci: a) cantitatea cerută de bani ar fi mai mare decât cantitatea oferită. d) 400. 400.m.000 u. iar cererea de bani s-ar reduce. c) reducerea ratei dobânzii şi creşterea cursului obligaţiunilor. Să presupunem că o persoană a găsit o cutie îngropată ce conţinea 100. suma maximă cu care creşte masa monetară este: a) 100.

Agregatul monetar M1 nu include: a) numerarul. Multiplicatorul creditului este influenţat direct de: a) nivelul depozitelor. e) durata de rotaţie a capitalului. e) cardurile de debit. 406. b) rata dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale de către banca centrală. Nu reprezintă instrument de politică monetară: a) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală. c) producţia de bunuri şi servicii. Generarea monedei de cont de către băncile comerciale: a) este limitată direct prin legea bancară.402. d) asigură finanţarea întreprinderilor cu pierderi. b) este controlată indirect de banca centrală. 404. d) operaţiunile băncii centrale pe „piaţa deschisă”. b) depunerile la termen. c) scăderea ratei dobânzii. c) conturile bancare operabile prin cecuri. d) conturile curente. . e) vânzarea de valută de către banca centrală. d) vânzarea de titluri de stat de către banca centrală. d) cota rezervelor obligatorii. Printre măsurile de restrângere a masei monetare nu se numără: a) creşterea ratei dobânzii. c) cota rezervelor minime obligatorii. c) asigură independenţa economiei faţă de politica monetară a băncii centrale. 403. b) viteza de rotaţie a capitalului. e) este rezultatul unei decizii administrative. b) creşterea cotei rezervelor obligatorii. e) impozitele indirecte. 405.

b) funcţia de mijloc de schimb.407. c) funcţia de mijloc de plată. Care din funcţiile banilor face posibilă utilizarea banilor ca instrument de economisire? a) funcţia de mijloc de măsurare şi evaluare. Creşterea cheltuielilor guvernamentale are un efect inflaţionist mai mare dacă este finanţată prin: a) vânzare de titluri guvernamentale către populaţie. 409. d) funcţia de mijloc de rezervă. e) funcţia de intermediere a tranzacţiilor. c) rata dobânzii. e) valoarea tranzacţiilor. b) vânzare de titluri guvernamentale către societăţile comerciale private din sectorul nebancar. e) creşterea impozitării. 410. e) salariile nominale. b) viteza de rotaţie a capitalului. c) vânzare de titluri guvernamentale către băncile comerciale. c) volumul fizic al tranzacţiilor. d) cursul de schimb. Ecuaţia cantitativă a schimbului arată că masa monetară nu se află în relaţie de acelaşi sens cu: a) viteza de rotaţie a banilor. b) depozitele bancare. d) vânzare de titluri guvernamentale către banca centrală. 408. . d) nivelul preţurilor. Cererea de bani pentru motivul tranzacţional depinde de: a) producţia de bunuri şi servicii.

e) mijloc de rezervă şi economisire. d) mijloc de asigurare a unei puteri constante de cumpărare.411. b) mijloc de măsură pentru celelalte bunuri. d) guvernul. 414. c) banca centrală şi băncile comerciale. iar cursul de schimb se apreciază. b) doar băncile comerciale. c) au loc ieşiri de capital în străinătate. d) oferta de bani creşte. e) schimbarea leilor în valută. b) au loc intrări de capital din străinătate. e) oferta de bani se reduce. c) moneda scripturală. 412. iar ratele dobânzii cresc. b) ridicarea numerarului dintr-un cont bancar. d) schimbarea valutei în lei. Nu intră în sfera noţiunii generice de bani: a) monezile metalice. d) acţiunile şi obligaţiunile care se tranzacţionează ocazional pe piaţa extra-bursieră. . c) acordarea de către o bancă a unui credit în numerar. b) bancnotele. 415. Dacă banca centrală cumpără titluri de stat. formă universală a avuţiei. iar cursul de schimb se apreciază. atunci: a) investiţiile sunt descurajate. c) mijloc de plată. Numerarul se transformă în bani scripturali prin: a) depunerea numerarului într-un cont bancar. Creează masă monetară: a) doar banca centrală. e) banca centrală şi guvernul. e) alte instrumente care sunt acceptate ca mijloace de schimb şi plată. 413. iar ratele dobânzii se reduc. Nu este funcţie a banilor: a) mijloc de schimb.

416. Majoritatea masei monetare este formată din: a) monezi metalice; b) bancnote; c) bani scripturali; d) numerar; e) alte instrumente recunoscute ca monedă. 417. Viteza de rotaţie a banilor se accelerează dacă: a) cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor se reduce, ceilalţi factori rămânând constanţi; b) preţurile cresc, ceilalţi factori rămânând constanţi; c) masa monetară creşte, ceilalţi factori rămânând constanţi; d) preţurile cresc în aceeaşi măsură ca şi masa monetară, în condiţiile în care cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor rămâne constantă; e) preţurile cresc în măsura în care se reduce cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor, în condiţiile în care masa monetară rămâne constantă. 418. Puterea de cumpărare a unităţii monetare se reduce dacă: a) preţurile se reduc; b) preţurile cresc; c) masa monetară se reduce; d) masa monetară creşte; e) salariul nominal se reduce. 419. Puterea de cumpărare a unităţii monetare nu depinde de: a) salariul real; b) starea generală a economiei; c) eficienţa economică; d) încrederea în moneda naţională; e) nivelul general al preţurilor.

420. Dezechilibrul inflaţionist se caracterizează prin evoluţia divergentă a masei monetare şi a: a) preţurilor; b) vitezei de rotaţie a banilor; c) cantităţii bunurilor supuse tranzacţiilor; d) salariului nominal; e) dobânzilor. 421. Cererea de monedă provine de la: a) banca centrală; b) agenţii economici cu nevoi de finanţare; c) agenţii economici care cheltuiesc mai puţin decât lichidităţile proprii; d) bănci şi alte instituţii financiare cu disponibilităţi temporare; e) excedentul trezoreriei. 422. Oferta de monedă provine de la: a) agenţii economici care cheltuiesc mai mult decât lichidităţile proprii; b) agenţi economici cu nevoi de finanţare; c) banca centrală (de emisiune) şi agenţii economici cu disponibilităţi temporare; d) trezorerie, dacă aceasta înregistrează un deficit; e) populaţia care cheltuieşte mai mult decât lichidităţile proprii. 423. Rata dobânzii se reduce dacă: a) nevoile de finanţare din economie cresc; b) oferta de monedă se reduce, iar cererea de monedă creşte; c) oferta de monedă creşte, iar cererea de monedă se reduce; d) deficitul trezoreriei creşte; e) banca centrală emite mai puţină monedă. 424. Rata dobânzii creşte dacă: a) disponibilităţile temporare din economie cresc; b) oferta de monedă se reduce, iar cererea de monedă creşte; c) oferta de monedă creşte, iar cererea de monedă se reduce; d) excedentul trezoreriei creşte; e) banca centrală emite mai multă monedă.

425. Economisirea este descurajată atunci când: a) rata dobânzii se reduce; b) rata dobânzii rămâne constantă; c) rata dobânzii creşte; d) rata dobânzii este mai mare decât rata inflaţiei; e) rata dobânzii este mai mare decât deprecierea monedei naţionale. 426. Bonitatea financiară a unui agent economic este redusă dacă: a) rata profitului este mai mare decât rata dobânzii; b) riscul proiectului pentru care se solicită finanţare este scăzut; c) agentul economic respectiv are datorii restante; d) cererea pentru producţia agentului economic respectiv este în creştere; e) profitul pe seama proiectului pentru care se solicită finanţare acoperă restituirea creditului şi plata dobânzii. 427. Mărimea garanţiilor solicitate de bănci este invers proporţională cu: a) riscul creditului; b) mărimea creditului; c) durata angajamentelor asumate de debitori; d) bonitatea debitorului; e) înclinaţia spre prudenţă a băncii. 428. În cadrul pieţei monetare au loc tranzacţii privind: a) emiterea de titluri de proprietate; b) cumpărarea şi vânzarea de acţiuni; c) cumpărarea şi vânzarea de obligaţiuni; d) finanţarea şi refinanţarea; e) cumpărarea şi vânzarea bunurilor în rate. 429. Sursa creditelor este: a) amortizarea capitalului tehnic fix; b) profiturile firmelor; c) depunerile bancare ale agenţilor economici; d) veniturile bugetare; e) cheltuielile bugetare.

430. 433.000.211. 431. e) are surplus de fonduri dacă bugetul este deficitar. d) 1. c) 909. c) este bancă a statului care centralizează şi gestionează fondurile publice.000 lei. 432. b) 999.000 lei. b) atrage depozite de la populaţie şi acordă credite agenţilor economici.101. atunci valoarea prezentă a sumei de 1 milion lei disponibilă peste un an este: a) 1.9 lei. Dobânzile active nu depind de: a) resursele băneşti atrase. c) 1. atunci valoarea prezentă a unei unităţi monetare ce se obţine peste doi ani este: a) 0.910.826.090.100. b) 0. Dacă rata anuală a dobânzii este 10%. d) realizează schimb valutar pentru persoanele fizice. rezidenţi şi nerezidenţi. d) 10. . e) 100. e) 1. c) durata plasamentelor.000 lei. b) resursele băneşti plasate.008. Dacă rata dobânzii este 10%.999. e) rata de piaţă a dobânzii. d) preţurile obligaţiunilor.9 lei. Trezoreria: a) este o bancă comercială.

atunci cursul obligaţiunii: a) creşte cu 500.000 u. c) scade cu 20%.m.75%.000 u.000 u. c) 20. Un agent economic dă ordin de cumpărare la termen pentru 10. respectiv cu 1.m. dacă rata dobânzii se reduce de la 25% la 20%? a) creşte cu 20%.m.000 u. c) câştigă 300.79%..m. pe acţiune.m.000 acţiuni A la un curs de 100 u. e) câştigă 100.75%. 437.m..000 u. e) creşte cu 20%.000 u.m. La scadenţă.m... e) creşte cu 400. pe acţiune.. e) 26. Care este modificarea procentuală şi absolută a cursului obligaţiunii.000 u. c) creşte cu 100. venitul anual adus de o obligaţiune este de 100. d) pierde 200.m.. La o rată a dobânzii de 20%. respectiv cu 4.000 u.. b) scade cu 500.m.000 u.m. . pe acţiune şi un ordin de vânzare la acelaşi termen pentru 20. respectiv cu 8.m.m..m. 435..m.000 u.000 u. cu 20. Dacă rata dobânzii creşte cu 5 puncte procentuale. b) pierde 100. Viteza de circulaţie a monedei este constantă. atunci rata inflaţiei este: a) 15%. atât cursul acţiunii A cât şi cursul acţiunii B sunt de 110 u.75%.000 u. Venitul anual adus de o obligaţiune este de 1.m. d) scade cu 100.75%.000 u.000 u.000 acţiuni B la un curs de 120 u. respectiv cu 4.000 u. d) creşte cu 25%. respectiv cu 1.. 436. iar masa monetară. d) 25.m. b) 15.. b) creşte cu 25%.000 u..m.m.434.000 u. Agentul economic: a) câştigă 200. Dacă produsul intern brut creşte cu 5%.m.

e) creşterea achiziţiilor guvernamentale. 441. b) relaţia pozitivă dintre inflaţie şi produsul intern brut. d) creşterea cererii agregate. e) redistribuirea arbitrară a veniturilor. mediu. atunci puterea de cumpărare a unui leu: a) creşte cu 25%. c) încurajarea investiţiilor productive. Care din următorii factori contribuie la apariţia inflaţiei prin ofertă? a) creşterea valorii bunurilor exportate. e) relaţia negativă dintre şomaj şi dinamica preţurilor. b) scade cu 25%. 442. d) accentuarea fluctuaţiilor cursurilor valutare. lung). Care din următoarele elemente nu reprezintă un cost asociat procesului inflaţionist? a) vicierea corelaţiilor între preţurile relative. Diferenţa dintre indicii Laspeyres şi Paasche este dată de: a) referinţa temporală a preţurilor. b) creşterea costurilor de producţie. c) nivelul de dezvoltare al economiei. c) reducerea preţului resurselor. 439. d) relaţia negativă dintre inflaţie şi produsul intern brut. e) scade cu 20%. Legea lui Okun exprimă: a) relaţia pozitivă dintre şomaj şi produsul intern brut. c) relaţia negativă dintre şomaj şi produsul intern brut. d) modalitatea de eşantionare. b) amplificarea incertitudinii şi riscului în economie. c) rămâne constantă. d) creşte cu 20%.438. Dacă rata inflaţiei este 25%. e) orizontul temporal (scurt. b) referinţa temporală a cantităţilor. . 440.

c) rata şomajului cu producţia. c) populaţia economiseşte mai mult. pe termen lung. c) sporirea masei monetare determină creşterea produsului intern brut pe termen lung doar dacă este însoţită de creşterea fiscalităţii. e) viteza de circulaţie a banilor creşte. Monetariştii susţin că: a) sporirea masei monetare are un impact puternic. 445. d) producătorii acţionează într-un mediu de afaceri stabil. produsul intern brut. e) sporirea masei monetare nu influenţează. 446. Legea lui Okun corelează: a) modificarea preţurilor cu modificarea salariilor. b) modificarea efectivă a preţurilor cu modificarea lor anticipată. d) sporirea masei monetare determină creşterea produsului intern brut pe termen lung doar dacă este însoţită de reducerea fiscalităţii. pe termen lung. e) rata şomajului cu modificarea salariilor. fără a influenţa producţia. asupra produsului intern brut. cât şi a preţurilor. c) determină creşterea producţiei. b) consumatorii apelează într-o mai mică măsură la credite. efectele pe termen scurt ale unei creşteri neanticipate a masei monetare? a) îi determină pe producători să aprecieze că a avut loc o modificare nefavorabilă a preţurilor relative. Dacă se anticipează creşterea într-un ritm mai rapid a preţurilor. e) lasă nemodificat nivelul preţurilor şi producţia. d) rata şomajului cu iluzia monetară. d) conduce la creşterea nivelului preţurilor.443. b) determină atât creşterea producţiei. 444. . în general. b) sporirea ratei dobânzii nu influenţează investiţiile. Care sunt. atunci: a) consumatorii preferă să amâne deciziile de consum. fără a influenţa nivelul preţurilor.

e) un indicator imposibil de calculat. c) atât debitorii. c) anticipaţiile depind de evoluţiile din trecut. d) egală cu rata nominală a dobânzii. În condiţiile inflaţiei neanticipate: a) creditorii pierd. b) politica monetară neanticipată nu poate afecta producţia. d) atât debitorii. c) numai creşterea producţiei. iar în perioada T1-T2. 448. d) creşterea nivelului general al preţurilor şi reducerea producţiei.447. b) creditorii câştigă. b) 200%. 451. iar debitorii pierd. Dacă în perioada T0-T1. b) negativă. preţurile au crescut de 3 ori. Ipoteza anticipărilor raţionale presupune că: a) şomajul involuntar este imposibil. b) numai creşterea nivelului general al preţurilor. e) reducerea producţiei nivelului general al preţurilor şi a producţiei. cât şi creditorii câştigă. atunci rata inflaţiei în T2 faţă de T0 este de: a) 100%. c) mai mică decât rata nominală a dobânzii. de două ori. 450. e) anticipările sunt realiste. e) puterea de cumpărare a banilor creşte. d) 500%. Într-o perioadă de deflaţie. cât şi creditorii pierd. d) erorile de anticipare sunt nesistematice. rata reală a dobânzii este: a) mai mare decât rata nominală a dobânzii. e) 600%. Efectele unei creşteri anticipate a masei monetare sunt: a) creşterea nivelului general al preţurilor şi a producţiei. c) 300%. . 449. iar debitorii câştigă.

454. 453. ceteris paribus. e) creşterea ratei inflaţiei şi reducerea ratei şomajului. Procesul de încetinire a creşterii nivelului general al preţurilor se numeşte: a) deflaţie. b) variaţia semnificativă a ratei naturale a şomajului. c) reducerea ratei anticipate a inflaţiei. Curba Phillips ilustrează: a) relaţia directă dintre rata şomajului şi rata inflaţiei. c) relaţia inversă dintre inflaţia anticipată şi şomajul ciclic. c) devalorizare. b) dezinflaţie. . b) relaţia inversă dintre inflaţia neanticipată şi şomajul ciclic. Care din următoarele procese conduc la deplasarea la dreapta a curbei Phillips? a) creşterea ratei naturale a şomajului. d) depreciere. b) creşterea ratei şomajului. ca relaţie inversă între şomaj şi inflaţie. e) relaţia inversă dintre inflaţia anticipată şi şomajul natural.452. e) apreciere. d) relaţia directă dintre inflaţia anticipată şi şomajul natural. Care este motivul pentru care curba Phillips. s-a dovedit corectă în perioada anilor 1960? a) variaţia semnificativă a ratei anticipate a inflaţiei. d) creşterea ratei inflaţiei. e) nivelul redus al şomajului. c) menţinerea relativ constantă a ratei anticipate a inflaţiei şi a ratei naturale a şomajului. d) nivelul redus al inflaţiei. ceteris paribus. 455.

iar oferta de bunuri economice este constantă. e) masa monetară se reduce. d) masa monetară este constantă. d) exponenţială. Cea mai relevantă măsură a inflaţiei are în vedere: a) deflatorul produsului intern brut. Între indicele general al preţurilor şi indicele puterii de cumpărare a banilor există o relaţie: a) de proporţionalitate directă. iar oferta de bunuri economice creşte. iar oferta de bunuri economice creşte. e) corespondenţa dintre cantitatea de bani în circulaţie şi cantitatea de bunuri şi servicii supuse vânzării. 459. e) indicele preţurilor mărfurilor nealimentare de consum.456. 458. Inflaţia poate fi sesizată prin: a) creşterea puterii de cumpărare a banilor. . b) de proporţionalitate inversă. b) deflatorul consumului individual. e) de egalitate. c) liniară. d) indicele preţurilor mărfurilor alimentare de consum. c) indicele preţurilor de consum. b) creşterea masei monetare este mai rapidă decât creşterea ofertei de bunuri economice. 457. c) scăderea masei monetare este mai rapidă faţă de scăderea ofertei de bunuri economice. Inflaţia se manifestă atunci când: a) masa monetară scade. c) creşterea mai lentă a salariului nominal faţă de salariul real. d) creşterea generalizată a preţurilor. b) creşterea mai lentă a masei monetare faţă de puterea de cumpărare a acesteia.

Inflaţia se manifestă: a) numai în economiile dezvoltate. Costul unitar cu forţa de muncă se reduce dacă: a) salariul real creşte mai rapid decât productivitatea muncii. e) în economiile în care indicele general al preţurilor este subunitar. b) creşterea mai lentă a salariilor faţă de creşterea preţurilor – reducerea salariului real – reducerea cheltuielilor de consum. cât şi productivitatea muncii rămân constante. Nu este cauză a inflaţiei: a) creşterea excesivă a creditului. 463. Spirala inflaţionistă se referă la următoarea secvenţă cauzală: a) creşterea preţurilor – reducerea puterii de cumpărare a banilor – reducerea cheltuielilor de consum.460. d) atât salariul real. e) salariul real se reduce mai puţin decât scăderea productivităţii muncii. d) creşterea salariilor – creşterea preţurilor – revendicări salariale – nouă creştere a preţurilor. d) scăderea producţiei de bunuri şi servicii. c) în economiile în care masa monetară corespunde cu volumul bunurilor şi serviciilor. e) creşterea mai lentă a producţiei de bunuri şi servicii faţă de masa monetară. b) salariul real rămâne constant. c) creşterea mai lentă a masei monetare faţă de creşterea preţurilor – reducerea puterii de cumpărare a masei monetare – descurajarea cererii de bunuri şi servicii. d) în proporţii diferite în economiile tuturor ţărilor. b) numai în economiile în tranziţie. e) creşterea salariilor – creşterea costurilor cu forţa de muncă – concedieri – creşterea şomajului. iar productivitatea muncii se reduce. 461. . c) creşterea mai lentă a salariului real decât a productivităţii muncii. 462. c) dinamica salariului real este devansată de dinamica productivităţii muncii. b) acoperirea deficitelor bugetare prin emisiune monetară.

c) agenţilor economici cu venituri indexate la inflaţie. c) produsul intern brut creşte mai lent decât masa monetară. b) ponderea bunurilor importate şi elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate sunt mai reduse. e) firmele consumatoare ale bunurilor de import sunt mai dispuse să suporte creşterile preţurilor externe pe seama profiturilor. iar masa monetară creşte. d) agenţilor economici care iau măsuri pentru a contracara instabilitatea preţurilor. Dezechilibrul inflaţionist este cu atât mai semnificativ cu cât: a) oferta de bunuri şi servicii este mai elastică în raport cu preţurile şi cu veniturile. Inflaţia are efecte negative asupra: a) agenţilor economici care-şi convertesc disponibilităţile băneşti în valute stabile. 467. e) agenţilor economici care au venituri fixe. iar masa monetară creşte.464. d) ponderea bunurilor importate şi elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate sunt mai mari. . b) produsul intern brut se reduce în pas cu masa monetară. d) produsul intern brut creşte în pas cu masa monetară. Inflaţia de import este cu atât mai mare cu cât: a) ponderea bunurilor importate este mai redusă. iar elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate este mai ridicată. e) produsul intern brut este constant. 465. 466. c) ponderea bunurilor importate este mai mare. iar elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate este mai redusă. b) eficienţa factorilor de producţie este mai ridicată. d) elasticitatea ofertei de bunuri şi servicii în raport cu preţurile şi cu veniturile este mai redusă. b) debitorilor. e) reacţia de adaptare a ofertei la cerere este mai rapidă. c) progresul tehnico-ştiinţific este mai rapid. O economie este sănătoasă atunci când: a) produsul intern brut se reduce.

b) reduce deficitul bugetar. 470. b) se reduce cu 2. d) scade cu 5000 miliarde lei. 472. b) rambursarea împrumuturilor publice externe şi interne. excedentul bugetar poate fi folosit pentru: a) rambursarea împrumuturilor publice externe. d) determină creşterea ratei dobânzii. e) elimină investitorii privaţi de pe piaţa fondurilor. Deficitul bugetar de 5000 miliarde lei este finanţat integral prin expansiune monetară..m. b) creşte cu 25000 miliarde lei. c) reducerea ratelor dobânzii şi a investiţiilor private. d) se reduce cu 40 miliarde u. Deficitul bugetar este de 10 miliarde u. Creşterea deficitului bugetar determină: a) reducerea datoriei publice. b) reducerea ratelor dobânzii şi creşterea investiţiilor private. e) creşterea datoriei publice interne. e) scade cu 25000 miliarde lei. iar multiplicatorul banilor este 4. Într-o economie închisă.m.. Dacă rata rezervelor băncilor comerciale este 20%.5 miliarde u.. O politică fiscală restrictivă: a) determină accelerarea inflaţiei.m. d) creşterea ratelor dobânzii şi a investiţiilor private.m.5 miliarde u. 469. e) creşterea ratelor dobânzii şi reducerea investiţiilor private. . În condiţiile în care deficitul bugetar se finanţează integral prin emisiune monetară. c) rambursarea împrumuturilor publice interne. c) reduce rata şomajului. masa monetară: a) creşte cu 2. c) creşte cu 40 miliarde u.468. 471. c) rămâne constantă. e) nu se modifică. d) creşterea datoriei publice interne şi externe..m. atunci masa monetară: a) creşte cu 5000 miliarde lei.

c) creşterea ratelor dobânzii. e) 33 miliarde u. 475. c) “îngheţarea” programelor de protecţie socială.m. 476. d) cu cerere perfect elastică în raport cu preţul.. e) creşterea investiţiilor private.. ieşiri de capital în deprecierea cursului de schimb. d) creşterea ratelor dobânzii. Investiţiile publice cresc cu 20 miliarde u. 474. Multiplicatorul bugetar este 3. b) 40 miliarde u. Creşterea deficitului bugetar determină: a) reducerea ratelor dobânzii. d) extinderea aparatului administraţiei publice. intrări de capital din aprecierea cursului de schimb. străinătate şi străinătate şi străinătate şi străinătate şi . c) cu cerere inelastică în raport cu preţul.473. Produsul intern brut creşte cu: a) 100 miliarde u. b) reducerea ratelor dobânzii..m.m. ieşiri de capital în aprecierea cursului de schimb. accizele se impun asupra bunurilor: a) de folosinţă îndelungată. b) majorarea impozitelor. d) 6. e) majorarea ratei dobânzii.m.m. b) cu cerere elastică în raport cu preţul. e) dăunătoare sănătăţii.67 miliarde u..m. intrări de capital din deprecierea cursului de schimb. Care din măsurile de politică bugetară sunt aplicate în faza de recesiune economică? a) sporirea cheltuielilor bugetare. Pentru a maximiza veniturile bugetare. c) 60 miliarde u.

d) statul acordă împrumuturi interne şi externe. e) taxa pentru modernizarea drumurilor. d) produsul intern brut se reduce. 481. Nu reprezintă impozit indirect: a) taxa pe valoarea adăugată. b) datoria publică se reduce. b) ratele dobânzii se reduc. d) taxele vamale. e) cheltuielile cu dobânzile la datoria publică internă cresc. b) veniturile bugetare din profiturile regiilor autonome. . e) impozitul pe venitul global. e) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate. c) datoria publică se măreşte. atunci: a) ratele dobânzii cresc. b) impozitul pe venitul global.477. d) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului. 479. Dacă Ministerul de Finanţe utilizează veniturile din privatizare pentru a răscumpăra datorie publică internă. atunci. b) impozitul pe salarii. c) investiţiile sunt descurajate. e) trebuie reduse impozitele pentru echilibrarea bugetului. c) taxa pe valoarea adăugată. a) bugetul este excedentar. Nu este impozit direct: a) impozitul pe profit. Dacă veniturile bugetare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare. c) dividendele pentru participaţiile statului în economie. c) accizele. d) impozitul pe veniturile liber profesioniştilor. 478. 480. Veniturile din capital ale bugetului de stat includ: a) veniturile bugetare din profitul Băncii Naţionale a României.

. b) stimulează economia pe termen scurt. Deficitul bugetar: a) descurajează economia pe termen scurt. c) reducerea datoriei publice. Dacă veniturile bugetare sunt mai mari decât cheltuielile bugetare. c) datoria publică se măreşte. e) trebuie mărite impozitele pentru echilibrarea bugetului. e) amână folosirea pentru mai târziu a unor resurse financiare. b) împrumuturilor externe.482. atunci: a) bugetul este deficitar. d) creşterea veniturilor disponibile ale agenţilor economici. c) reducerea deficitului bugetar. 483. b) datoria publică se reduce. d) creşterea veniturilor disponibile ale agenţilor economici. b) creşterea şomajului. Cea mai inflaţionistă cale de finanţare a deficitului bugetar îmbracă forma: a) împrumuturilor interne. c) stimulează economia pe termen lung. d) creşterii impozitelor. Creşterea impozitelor are ca efect: a) reducerea evaziunii fiscale. 486. d) contribuie la reducerea datoriei publice. 484. e) stimularea agenţilor economici. e) extinderea programelor sociale ale guvernului. 485. c) emisiunii de bani. e) reducerii cheltuielilor bugetare. Reducerea impozitelor are ca efect: a) descurajarea investiţiilor. b) contracţia economiei subterane. d) statul contractează împrumuturi interne şi externe.

Programarea economică a statului nu urmăreşte: a) să influenţeze funcţionarea pieţelor şi a economiei. 490. c) reducerea rolului pieţei şi diminuarea autonomiei agenţilor economici. d) amplificarea intervenţiei statului în economie. atingerea obiectivelor stabilite prin programarea economică a statului presupune: a) instituirea obligativităţii obiectivelor respective pentru toţi agenţii economici. d) nici o ţară nu poate să-şi asigure toate bunurile de care are nevoie. Într-o economie de piaţă. d) să impună direcţii obligatorii pentru agenţii economici. 489. Piaţa mondială se dezvoltă ca urmare a faptului că: a) diferenţierea înzestrării ţărilor cu factori de producţie se reduce. . c) să constituie un element complementar al pieţei. c) specializarea economiilor naţionale se reduce. e) să constituie un mijloc de informare a agenţilor economici şi de incitare a deciziilor acestora. b) utilizarea pârghiilor economice pentru stimularea agenţilor economici în vederea realizării obiectivelor respective. e) diviziunea internaţională a muncii elimină avantajele pe care le oferă piaţa mondială ţărilor participante. b) să corecteze mecanismele pieţei.487. e) reducerea rolului preţurilor în alocarea resurselor economice. b) toate ţările obţin performanţe economice din ce în ce mai bune. 488. b) obţinerea unor produse şi tehnologii noi. c) diversificarea producţiei interne. d) accesul la ceea ce nu se produce pe plan intern. Între motivele participării la piaţa mondială nu se include: a) extinderea pieţelor de desfacere. e) obţinerea de încasări valutare.

494. b) restricţii cantitative asupra importului. . e) diminuarea impactului evoluţiilor internaţionale asupra economiei naţionale. d) acordarea şi primirea de credite externe. e) concurenţă între participanţi. În concepţia liberului schimb. c) scutirile de impozite la import. Nu se includ în cadrul segmentelor specializate ale pieţei mondiale: a) exportul şi importul de bunuri şi servicii. 492. c) reducerea capacităţii de absorbţie a unor produse. e) restricţiile cantitative asupra importului. b) creşterea eficienţei economiei naţionale în cadrul diviziunii internaţionale a muncii. 493. Piaţa mondială determină: a) reducerea concurenţei dintre agenţii economici din diferite ţări. c) scutiri de impozite la import sau la export. Nu constituie un instrument al abordării protecţioniste în comerţul internaţional: a) Organizaţia Mondială a Comerţului. b) taxele vamale. inclusiv produse şi tehnologii de vârf. b) colectarea veniturilor bugetare şi alocarea cheltuielilor bugetare. c) investiţiile directe în şi din străinătate. e) schimbul valutar al agenţilor economici din diferite ţări. comerţul internaţional trebuie să se bazeze pe: a) taxe vamale. d) subvenţii la export. d) subvenţiile la import.491. d) reducerea numărului de pieţe furnizoare şi de desfacere.

e) reduce încasările din balanţa de plăţi. 497. Evoluţia comerţului internaţional nu este marcată de: a) creşterea sa mai rapidă comparativ cu produsul intern brut. d) excedentară.495. 499. Dacă exportul este mai mic decât importul. 496. Din punct de vedere contabil. . b) pasivă. d) competitivitatea producţiei interne este ridicată. 498. b) reduce excedentul balanţei comerciale. c) rezervele valutare se reduc. c) măreşte activul balanţei de plăţi. e) deficitară. b) datoria externă se reduce. e) se fac împrumuturi externe. e) se pot acorda credite externe. b) datoria externă se reduce. d) reduce pasivul balanţei de plăţi. e) accentuarea concurenţei dintre participanţi. d) competitivitatea producţiei interne este scăzută. atunci: a) balanţa comercială este deficitară. c) echilibrată. c) înmulţirea reglementărilor care stimulează exportul. d) reducerea gradului său de concentrare în ţările dezvoltate. b) înmulţirea reglementărilor privind importul. c) rezervele valutare cresc. Creşterea exportului: a) amplifică deficitul balanţei comerciale. balanţa de plăţi externe este: a) activă. Dacă exportul este mai mare decât importul: a) balanţa comercială este deficitară.

Creditele acordate de către instituţiile financiare internaţionale: a) reduc deficitul balanţei comerciale. e) reduce plăţile din balanţa de plăţi. b) reduce excedentul balanţei comerciale. c) tranzacţii la vedere şi la termen cu acţiuni. b) tranzacţii la vedere şi la termen cu titluri. 502. d) reduc pasivul balanţei de plăţi. c) reduc activul balanţei de plăţi. d) nu au nici un efect asupra balanţei de plăţi. c) măresc activul balanţei de plăţi. Investiţiile străine: a) reduc deficitul balanţei comerciale. 504. d) tranzacţii la vedere şi la termen cu valute. d) scad costurile în producţia destinată exportului. e) tranzacţii la vedere şi la termen cu obligaţiuni. e) cresc preţurile interne ale produselor exportate. Creşterea importului: a) reduce deficitul balanţei comerciale. Pe piaţa valutară se realizează: a) operaţiuni de finanţare şi refinanţare. b) scade calitatea bunurilor şi serviciilor destinate exportului. b) măresc excedentul balanţei comerciale. d) reduce pasivul balanţei de plăţi. Eficienţa exportului creşte atunci când: a) se reduce gradul de prelucrare a bunurilor şi gradul de complexitate a serviciilor destinate exportului. c) dinamica salariului real devansează dinamica productivităţii muncii. . b) măresc excedentul balanţei comerciale. 501. e) măresc încasările din balanţa de plăţi. 503. c) măreşte activul balanţei de plăţi.500. e) nu au nici un efect asupra balanţei de plăţi.

b) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pa baza puterii lor de cumpărare. e) preţul monedei naţionale exprimat în altă monedă. Paritatea puterii de cumpărare se referă la: a) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza comparaţiei cu un etalon internaţional – EURO sau dolarul SUA. d) media cursurilor de schimb ale tranzacţiilor pe piaţa valutară. c) cel mai redus curs al pieţei valutare. e) cursul de schimb obligatoriu pentru toţi agenţii economici. b) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza puterii lor de cumpărare. Paritatea ratelor dobânzii se referă la: a) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza comparaţiei cu un etalon internaţional – EURO sau dolarul SUA. d) cursul de schimb stabilit pe baza cererii şi a ofertei pe piaţa valutară interbancară. c) modificarea cursului de schimb dintre monedele a două ţări pentru a compensa diferenţa dintre ratele dobânzii din cele două ţări. 506. . d) cursul de schimb stabilit pe baza cererii şi a ofertei pe piaţa valutară interbancară. Cursul de schimb anunţat zilnic de către Banca Naţională a României este: a) cursul de schimb la care se desfăşoară toate tranzacţiile pe piaţa valutară. 507. c) modificarea cursului de schimb dintre monedele a două ţări pentru a compensa diferenţa dintre ratele dobânzii din cele două ţări.505. b) cel mai ridicat curs al pieţei valutare. e) preţul monedei naţionale exprimat în altă monedă.

c) mai mic decât cursul de schimb la vedere. Dacă cererea pe piaţa valutară este mai mare decât oferta. e) banca centrală trebuie să vândă valută. c) moneda naţională se apreciază în raport cu valuta. 511. Dacă rata internă a dobânzii este mai mare decât rata internaţională a dobânzii. d) cursul de schimb exprimat în unităţi de monedă naţională pe unitatea de valută creşte. creşterea cererii de valută şi deprecierea monedei naţionale în raport cu valuta.508. atunci cursul de schimb la termen al monedei naţionale în raport cu valuta (unităţi monetare interne pe unitatea de valută) este: a) mai mare decât cursul de schimb la vedere. b) moneda naţională se depreciază în raport cu valuta. c) ieşiri de capitaluri din ţară. Dacă cererea pe piaţa valutară este mai mică decât oferta. d) cursul de schimb exprimat în unităţi de monedă naţională pe unitatea de valută se reduce. atunci: a) moneda naţională se întăreşte în raport cu valuta. Creşterea ratei interne a dobânzii determină: a) ieşiri de capitaluri din ţară. creşterea cererii de valută şi aprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. b) moneda naţională se depreciază în raport cu valuta. atunci: a) moneda naţională slăbeşte în raport cu valuta. e) banca centrală trebuie să cumpere valută. d) mai mare sau mai mic decât cursul de schimb la vedere în funcţie de condiţiile pieţei valutare. e) apropierea cursului de schimb la termen de cursul de schimb la vedere. e) mai mare sau mai mic decât cursul de schimb la vedere în funcţie de situaţia balanţei comerciale. 510. creşterea ofertei de valută şi aprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. b) egal cu cursul de schimb la vedere. d) intrări de capitaluri în ţară. 509. b) intrări de capitaluri în ţară. creşterea ofertei de valută şi deprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. c) moneda naţională se apreciază în raport cu valuta. .

Care dintre următoarele afirmaţii privind piaţa valutară este falsă? a) pe piaţa valutară interbancară operează băncile comerciale în nume propriu sau în contul clienţilor. Dacă rata inflaţiei interne este mai mare decât rata inflaţiei internaţionale. c) cresc salariile interne. Posibilitatea de realiza schimb valutar pe piaţa valutară se numeşte: a) paritate monetară. atunci cursul de schimb la paritatea puterii de cumpărare (unităţi monetare interne pe unitatea de valută): a) creşte. 513. e) cursul de schimb se negociază liber pe tot timpul zilei. 514. d) se apreciază. c) paritate a ratelor dobânzii.512. e) competitivitate. e) cresc importurile şi scad exporturile. d) piaţa valutară din România este o piaţă liberă. după care creşte peste nivelul de echilibru. c) nu se modifică. d) economia intră într-o fază de recesiune. b) paritate a puterii de cumpărare. b) scade rata dobânzii pe piaţa monetară. e) scade sub nivelul de echilibru. Leul se apreciază în raport cu dolarul american atunci când: a) creşte rata dobânzii pe piaţa monetară. d) convertibilitate. b) se reduce. 515. . b) persoanele fizice pot efectua schimb valutar pe piaţa valutară interbancară. c) piaţa caselor de schimb valutar este rezervată schimbului valutar pentru persoanele fizice.

c) un turist european care vizitează SUA. 519. servicii plus investiţiile străine directe. Efectul unei intrări de capital străin într-o economie este: a) reducerea surplusului contului de capital al balanţei de plăţi externe. b) creşterea exportului. d) un turist american care vizitează UE.516. d) creşterea ofertei de valută. Contul curent al balanţei de plăţi a unei ţări este egal cu: a) exporturi minus importuri de bunuri. e) reducerea surplusului balanţei de plăţi externe. b) companie americană care cumpără o clădire în UE. b) ieşiri de capital în străinătate şi deprecierea leului. c) ieşiri de capital în străinătate şi aprecierea leului. 520. c) exporturi minus importuri de bunuri şi servicii plus veniturile nete ale factorilor şi transferurile nete. d) intrări de capital din străinătate şi deprecierea leului. c) reducerea cererii de valută. servicii şi capital. Efectul probabil al aprecierii cursului de schimb este: a) reducerea importului. b) aprecierea monedei naţionale. . Creşterea ratelor interne ale dobânzii determină: a) creşterea investiţiilor. e) intrări de capital din străinătate şi aprecierea leului. e) o companie din UE care exportă în SUA. e) creşterea deficitului contului curent. e) exporturi minus importuri de bunuri. c) reducerea deficitului contului curent al balanţei de plăţi externe. d) exporturi minus importuri de bunuri. 517. 518. Cine câştigă dacă EURO devine mai puternic în raport cu dolarul SUA? a) o companie americană care importă din UE. d) reducerea ofertei de monedă. b) exporturi minus importuri de bunuri şi servicii.

c) 200. c) încurajarea exporturilor unor terţe ţări către UE. iar Y. Dacă exportul net de bunuri şi servicii este 50. produsul intern brut. 500.521. 523. Cererea de valută este determinată de: a) creditele externe primite. 524. . unde Z reprezintă importul de bunuri şi servicii. atunci exportul de bunuri şi servicii este: a) 0. b) 50. c) transferurile nerambursabile din UE. Efectul componentei de liberalizare a comerţului între ţările membre ale UE este: a) scăderea comerţului între ţările membre ale UE. iar produsul intern brut. d) descurajarea exportului şi a importului. e) amplificarea continuă a decalajelor economice între ţările membre ale UE. d) scăderea concurenţei între firmele din ţările membre ale UE. e) amplificarea deficitului comercial. b) intrările de investiţii străine. 522. d) 75. e) importul de bunuri şi servicii şi exportul de capital.1⋅ Y . Deprecierea cursului real de schimb are ca efect: a) încurajarea exportului şi descurajarea importului. c) încurajarea exportului şi a importului. b) crearea de comerţ. d) exportul de bunuri şi servicii şi importul de capital. Importul de bunuri şi servicii depinde de produsul intern brut conform relaţiei Z = 100 + 0. e) 25. b) descurajarea exportului şi încurajarea importului.

d) creşte exportul net. d) cursul de schimb se apreciază. atunci: a) investiţiile străine nete vor scădea. c) diferenţele în înzestrarea cu factori de producţie. c) reducerea producţiei interne de automobile. 528. e) capacitatea de a realiza economii de scară în toate industriile. atunci când preţul mondial este superior preţului intern al unei ţări: a) importurile cresc. d) reducerea concurenţei pe piaţa internă a automobilelor. În cazul unui bun. e) rata reală a dobânzii scade. b) exporturile cresc. d) scade exportul net. b) avantajele competitive. . e) toate cele de mai sus. c) importurile si exporturile cresc. b) exporturile cresc. atunci când preţul mondial este inferior preţului intern al unei ţări: a) importurile cresc. e) capacitatea redusă de a face faţă concurenţei străine. dacă România ar fi afectată de o fugă a capitalurilor.525. 529. d) diferenţele în înzestrarea cu resurse naturale. c) importurile si exporturile cresc. Impunerea unui tarif sau a unei restricţii cantitative la importul de automobile nu va avea drept consecinţă: a) un volum redus al importurilor de automobile. 526. c) cursul de schimb se depreciază. Care dintre următorii factori nu determină angajarea unei economii în schimburile comerciale internaţionale? a) avantajele comparative. b) investiţiile străine nete nu se modifică. b) preţuri mai ridicate la automobile. 527. În cazul unui bun. e) nici o varianta nu este corectă. Ca urmare a liberalizării contului de capital.

e) convertibilitatea monedei naţionale (sau opţiunea pentru o monedă convertibilă). d) creşterea restricţiilor pentru investiţiile externe. e) acordarea pe termen scurt de asistenţă financiară în vederea ajustării structurale. e) liberalizarea pieţelor de capital. c) privatizarea utilităţilor publice. e) restructurarea. cu scopul de a spori forţa productivă a acestora. d) protecţionismul. «Triunghiul de aur» al adoptării principiilor Consensului de la Washington nu cuprinde: a) liberalizarea. c) solicitarea către ţările membre de a constitui fonduri de stabilizare a cursului de schimb. d) interzicerea accesului străin la proprietate. b) încercarea de a menţine cursurile de schimb relativ constante. b) debirocratizarea statului. b) privatizarea sistemului bancar. c) liberalizarea comerţului exterior.530. Nu poate fi considerat un principiu al globalizării: a) sectorul privat este sectorul principal al creşterii economice. . 531. Care dintre următoarele trăsături nu figurează între responsabilităţile FMI. c) privatizarea. 533. 532. aşa cum au fost acestea prevăzute la Bretton-Woods? a) acordarea de împrumuturi pe termen scurt ţărilor membre cu deficite ale balanţei de plăţi. Care dintre următoarele nu poate fi considerat un proces complementar al globalizării: a) liberalizarea telecomunicaţiilor. b) stabilizarea. d) acordarea de credite pe termen lung către ţările slab dezvoltate.

Convergenţa economică rapidă către Uniunea Europeană a statelor candidate din Est. Obiectivul fundamental al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu şi lung prevede: a) o creştere economică de 4. d) administraţia publică ineficientă. c) crearea unei economii de piaţă funcţionale. este favorizată de: a) ratele reduse ale inflaţiei. normele. e) existenţa unor decalaje mari între veniturile pe locuitor între ţările candidate şi UE.534. afacerilor şi poliţiei. c) fragilitatea sistemului de intermediere financiară. 535. Nu poate fi considerat un beneficiu evident al globalizării economiei: a) noi oportunităţi pentru dezvoltare. c) accesul facil la pieţele de capital.8% din PIB în anul 2004. e) difuzie rapidă a inovării. instituţiile şi principiile Uniunii Europene. e) liberalizarea pieţelor de capital. b) recunoaşterea obiectivelor stabilite pentru realizarea Uniunii Economice şi Monetare. compatibilă cu mecanismele. 536. . d) extinderea crimei organizate la nivel global cu atingeri în sfera politicului. b) o alocare mai bună a resurselor. d) o deschidere mai mare a economiei spre exterior şi în special pe relaţia cu Uniunea Europeană. b) coeziunea socială precară.

d) deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB în cazul fiecăreia dintre ţările candidate. c) procedura slabă privind falimentul. c) scăderea competitivităţii exporturilor. în cazul României: a) slaba disciplină a plăţilor. e) sporirea semnificativă a consumului privat. 539. b) existenţa unei economii de piaţă funcţionale. supremaţia legii. c) existenţa unei economii capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale din Uniunea Europeană. drepturile omului şi respectul faţă de minorităţi. În cazul României este interesantă studierea posibilităţii convergenţei beta. 540. care se referă la reducerea decalajelor faţă de ţările U.537. b) arierate însemnate din impozite şi taxe. 538. d) alocarea ineficientă a resurselor. e) creşterea lentă a productivităţii factorilor de producţie. .E. c) stabilitate financiară. b) fundamente macroeconomice solide. Constituie factori care potenţează procesul de catching-up privind integrarea în Uniunea Europeană. b) îmbunătăţirea pregătirii forţei de muncă şi a standardelor educaţionale. e) încorporarea în propria legislaţie şi aplicarea sistemului de norme comunitare adoptate până în momentul aderării. e) productivitatea factorului muncă sau capital creşte mai puţin decât costurile acestora. Economiştii sunt de acord că „ajungerea din urmă” necesită: a) rate reduse de economisire. d) coeziune socială redusă. Care dintre următorii factori nu poate potenţa ajungerea din urmă a ţărilor dezvoltate de către ţările în dezvoltare (procesul de catching-up): a) transfer tehnologic din ţările cu economie avansată. d) investiţii străine directe ridicate. Nu este un criteriu de convergenţă al ţărilor candidate privind integrarea în Uniunea Europeană stabilit la Copenhaga: a) asigurarea stabilităţii instituţiilor care garantează buna funcţionare a democraţiei.

Nu poate fi considerat un efect negativ al globalizării: a) fragmentarea şi slăbirea coeziunii sociale. Care dintre următoarele nu poate fi considerat un proces complementar al globalizării: a) liberalizarea telecomunicaţiilor. b) o alocare mai bună a resurselor. . d) apariţia efectului de cauzalitate cumulativă. e) creşterea decalajelor între ţări. c) multiplicarea crizelor economice şi financiare. e) difuzarea rapidă a inovării. b) alocare mai bună a resurselor şi creşterea standardului de viaţă. c) privatizarea utilităţilor publice. Conform doctrinei liberului schimb. 543. c) reducerea volumului schimburilor comerciale internaţionale. c) accesul facil la pieţele de capital. e) convertibilitatea monedei naţionale (sau opţiunea pentru o monedă convertibilă). d) creşterea cooperării la nivel internaţional. e) introducerea de noi bariere netarifare. 542. d) interzicerea accesului străin la proprietate.541. comerţul liber determină : a) creşterea preţurilor mondiale. d) majorarea protecţiei pieţei interne naţionale. b) creşterea inegalităţilor pe plan intern şi între ţări. 544. b) privatizarea sistemului bancar. Nu poate fi considerat un beneficiu al globalizării economiei: a) noi oportunităţi pentru dezvoltare.

e) creşterea productivităţii factorilor de producţie. Convergenţa de tip β (beta) nu reclamă: a) rate înalte de economisire şi investiţii. e) sprijinirea şi integrarea în muncă a tinerei generaţii. b) protejarea lucrătorilor de potenţialele efecte negative ale realizării pieţei europene integrate. 548. c) accentuarea consensului ţărilor membre cu privire la problemele grupurilor sociale defavorizate. . c) adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial. d) stimularea înfiinţării de IMM-uri prin iniţiativă privată. b) reponderarea ramurilor şi sectoarelor de activitate. c) reducerea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB. e) un ritm superior al creşterii economice a statelor membre. Coeziunea socială promovată la nivel european nu urmăreşte: a) armonizarea măsurilor în domeniul social pe teritoriul Uniunii Europene. d) reducerea cheltuielilor cu educaţia în produsul intern brut. 546.545. 547. Reforma structurală din ţările candidate la Uniunea Europeană nu urmăreşte: a) reducerea capacităţii concurenţiale a firmelor. c) creşterea competitivităţii firmelor din Uniunea Europeană. d) omogenitatea redusă a acesteia. d) ameliorarea competitivităţii economice. Se consideră a fi un cost al pieţei unice: a) existenţa economiilor de scară. e) retehnologizarea întreprinderilor. b) îmbunătăţirea constantă a educaţiei şi a forţei de muncă. b) creşterea concurenţei în cadrul Uniunii Europene.

b) investiţii străine directe ridicate. 550. e) neglijarea cererii externe.549. Strategia privind evoluţia macroeconomică a unei noi ţări membre a Uniunii Europene nu vizează: a) asigurarea continuităţii şi sustenabilităţii procesului de creştere economică. c) modernizarea structurală a economiei naţionale. . e) o guvernanţă corporativă eficace. d) un sector financiar dezvoltat. printre care nu regăsim : a) persistenţa crizelor macroeconomice. compatibile cu direcţiile stabilite de Uniunea Europeană. d) promovarea unor politici coerente. Creşterea convergenţei reale privind integrarea ţărilor candidate în Uniunea Europeană este influenţată de o serie de factori. b) atragerea unui volum sporit de investiţii străine directe. c) un sector industrial eficient.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful