‫האפשרות הזאת למגישי כניסיון‬ ‫נראית ההצעה‬ ‫דתם‬ ‫על‬ ‫חיסול של ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הדוגמההזאתליהודי‬ ‫קשה‬ ‫להתעכב לרגע

על‬ ‫כדאי‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לראותניסיונות יהודים דתם‬ ‫על‬ ‫יפה להעביר‬ ‫בעין‬
‫היהודיתבדוגמאות ניסיונותההמרה‬ ‫שבהן‬ ‫מלאה‬

‫ובאלימות‬ ‫מלווים כלכליופוליטי‬ ‫הללוהיו בלחץ חברתי‬ ‫אתזה‬ ‫מאידך זכותם של לשכנע זה‬ ‫אנשים‬ ‫גיסא‬ ‫קשה‬ ‫שהדברנעשהללא וללא‬ ‫פיתוי‬ ‫ובלבד‬ ‫אמונה‬ ‫בענייניי‬ ‫חלק נפרד והאמונה בעבר‬ ‫איום היא בלתי מחופש הדת‬ ‫הנוצריות‬ ‫הגיור שעונשה במדינות‬ ‫מוות‬ ‫היה עבירה‬ ‫כמיעוט לגיטימציה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫בהן‬ ‫שהיהודים חיו‬ ‫והמוסלמיות‬
‫היחיד בניגוד הדמוקרטיה‬ ‫הרוב‬ ‫לדעת‬ ‫לזכות לבחור‬

‫מחדש להאמין‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫העניקהלפרט‬ ‫הליברלית‬ ‫יהודים‬ ‫החירותהזאת הישג עבור‬ ‫הייתה גדול‬ ‫כרצונו‬ ‫היא במדינת‬ ‫תקפה גם‬ ‫והמוסלמיות‬ ‫הנוצריות‬ ‫בארצות‬ ‫היהודים‬ ‫לחוק‬ ‫בואו המיסיון התיקון‬ ‫אבל לדחליל שמגישי‬ ‫נניח‬
‫מאמינים‬ ‫בארגון לאחים‬ ‫יד‬ ‫בו רק‬ ‫מנפנפים‬ ‫החברות‬

‫מסיבית של השאלה‬ ‫יהודים‬ ‫בקונספירציה להמרה‬ ‫האמיתית היא יהדות החוקהזה כאחיו‬ ‫המיועד‬ ‫מהי‬ ‫לכפות החברה רעיוניתערכית‬ ‫בישראל אחדות‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ‫הרבים‬ ‫האמביוולנטיות‬ ‫הסמוי מן‬ ‫אפשרית שואב כוחו‬ ‫את‬ ‫בלתי‬ ‫של‬ ‫שבו בהגדרה במחלוקת‬ ‫תלוי השנויה‬ ‫הכל‬
‫שימוש ערבים שהרי‬ ‫נגד‬ ‫בתחילהייעשה בחוק‬ ‫כל כנגד מקונסנזוס בישראל‬ ‫רחב‬ ‫נהנית‬ ‫פעולה ערבים‬ ‫תהיינה מפוקפקות שתהיינה אחר‬ ‫ככל‬ ‫הצדקותיה‬ ‫לא‬ ‫למיניהם‬ ‫כך החוקנגדזכויות אדם‬ ‫פעילי‬ ‫יופעל‬ ‫אפשרלהפעיל אותו נגד‬ ‫גם‬ ‫לבסוף יהיה‬ ‫מספיק‬ ‫יהודים‬ ‫לאופייה‬ ‫שכן מוצהר מנוגד‬ ‫ונחרץ‬ ‫אתאיזם‬ ‫אתיאיסטים‬ ‫היהודי של ישראל אחר אפשר תורם של‬ ‫כך יגיע‬ ‫מדינת‬ ‫חילוניות בקנה אופייה‬ ‫אחד עם‬ ‫האומנם עולה‬ ‫החילונים‬

‫דוברי‬ ‫היהודי של ישראלהיהודיםגויים‬ ‫האין‬ ‫מדינת‬ ‫להגן‬ ‫למדינהדמוקרטית זכות‬ ‫עברית ?" איןיהודית‬ ‫האם‬ ‫עצמה מפניהם‬ ‫על ערכיה‬ ‫ועל‬ ‫ייגמר ארגונים‬ ‫בהטרדת‬ ‫לא‬ ‫סבירשהתהליך‬ ‫להניח‬
‫על חוק‬ ‫פי‬ ‫חילוניים מידי המחוקקים‬ ‫לטעמם של‬ ‫נוטים חומות היהודית‬ ‫ההתיישרות לימין שומרי המסורת‬

‫ליישר קו הקיצוני לקנותבהכשר‬ ‫רק‬ ‫ביותר‬ ‫האלמנט‬ ‫עם‬ ‫ביותר יוכרזו עוד התנהגות‬ ‫דפוסי‬ ‫ועוד‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫המחמיר‬ ‫היהודי של ישראלצריך‬ ‫מדינת‬ ‫כנוגדיםאופייה‬ ‫את‬ ‫יהיה כנגדם‬ ‫לפעול‬ ‫ישראל מאוימת גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אינה‬ ‫במדינת‬ ‫החברה‬ ‫אותה יהודית מאוימת‬ ‫היא‬ ‫המבקשים להפוך לפחות‬
‫דמוקרטית‬ ‫על המבקשים להפוך לפחות‬ ‫אותה‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬

‫הצעת הזאת אחד המובהקים‬ ‫הביטויים‬ ‫מן‬ ‫היא‬ ‫החוק‬ ‫לכך‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful