Ang Akademikong Pagsulat

Ito ang ginagamit sa mas mataas na edukasyon o sa kolehiyo ayon kay NewFields(___).

 Paggalang sa magkakaibang pananaw.(huwag pangingibabawin ang emosyon sa panunuligsa). . Ang pantay na paglalahad ng mga ideya(makabubuti ang paggamit ng cross referencing).Mga katangian ng Akademikong PAgsulat ayon kay Misser(___) Ang malinaw na paglalahad ng katotohanan at opinyon sa sulatin.

simula.g. katawan at konklusyon atbp.Organisado (gumamit ng balangkas e.g. Maynila ..kahirapan>kahirapan ng pamilyang pilipino>kahirapan ng pamilyang pilipino na naninirahan sa tabile ng riles ng tren>paglalarawan sa buhay at kalagayan ng pamilya cruz na nakatira sa tabi ng riles sa Dapitan..) May mahigpit na pokus (e.

2. Ang akademikong pagsulat ay ginagawa ng mga iskolar at para sa mga iskolar. Ang akademikong pagsulat ay nakalaan sa mga paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad. Gumamit ng sapat na katibayan. . MAHAHALAGANG KONSEPTO NG AKADEMIKONG PAGSULAT AYON KAY KAREN GOCSIK (2004) 1.

MGA HALIMBAWA NG AKADEMIKONG SULATIN: Akademikong sanaysay Pamanahong papel Konseptong papel Tesis Disertasyon abstrak . Ang akademikong pagsulat ay dapat maglahad ng importanteng argumento.3.

) Bibliograpiya (annotated) .g.Book report Pagsasaling-wika Pagsasaling Aklat Rebyu Eksplikasyon(bahagi ng isang sulatin na nagbibigay ng impormasyon e.terminolohiya).. magasin atbp. Artikulo(maaaring pahayagan.

) opinyon . peer review report. sanaysay. performance evaluation atbp.g.proposal.Annotated na katalogo Panunuring pampanitikan Antolohiya Pasalitang testimonya Mga tinipong sulatin(e. at talumpati) Form na pangpangadministratibo(e..tula.g..

 .Mga rebyung pampanitikan Aklat Position paper Awtobayograpiya Artist¶s book Memoire Mga sulating ekspositori At marami pang iba.

 Ang analitikal na pagsulat(pagbuod o lagom.124) Ang pagsulat ng matibay na pangangatuwiran(gumamit ng citation). at sanaysay na kumikilatis) .MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT Ang pagbuo ng konseptong papel Ang pagbuo ng abstraktong papel Ang pagbabalangkas ng mga ideya(p.

MGA ELEMENTO NG PAGSULAT ayon kina gordon.troyka. argumentative). simoon at schuster. 1987 Pagsulat na nagbibigay ng impormasyon(informative expository) Pagsulat na nanghihikayat(persuasive. .

pagpagpag-aaral. pagtitiyaga. Ito rin ay mapagtangka. katotohanan at kaalaman. pagbibigay ng interpretasyon at konklusyon at idinudukumento. . pagsusuri at pagtatala ng mga bagong impormasyon. Samakatuwid ang pananaliksik ay nangangailangan ng pasensya. pagsasaayos. maingat na pag-usisa. at pagsisikap.pagmamasid. pagsusuri.ANG PANANALIKSIK  Ito ay sistematikong paraan ng pagiimbestiga na nangangailangan ng masusuring paglikom ng datos.

pamumuno. pagbuo at pag-iisip. pakikipagtalastasan.Mga dulot ng pananaliksik: Nagpapalawak ng kaalaman Nagdudulot ng bagong karanasan Nagpapalawak/humahasa ng isipan Nagtutulak sa pagiging mapanuklas Humuhubog sa kasanayan sa pakikisalamuha. pag Lumutas ng suliranin at maghatid ng pagbabago .

Ito ay deskriptibo o naglalarawan at analitikal. MGA URI AT LAYUNIN NG PANANALIKSIK ayon kay Patton(1990): . Pagtugong pananaliksik(applied research)research)-layuning magbigay solusyon sa suliranin na umiiral sa kapaligiran. Binubuo ito ng teorya o paliwanag sa isang pangyayari.Panimulang pananaliksik(basic research)research)layunin ng pananaliksik na ito na magpaliwanag.

gawain. taong sangkot at iba pa. . kung ito ay summative susukatin nito ang bisa ng isang programa. polisiya. produkto atbp. Kung ito formative ito ay may layuning pagpag-ibayuhin ang isang proseso kaugnay sa ilang kondisyon tulad ng oras. Pananaliksik na nagtataya(evaluation research)research)-tumutukoy sa pag-aaral ng pagproseso at kinalabasan ng isang solusyon.

‡ Obhektibo ‡ Maingat sa anumang pagkakamali at huwag magpabaya . Mas payak ito kaysa applied research. organisasyon o kumunidad.*Pagkilos na pananaliksik(action research)-naglalayon itong lumutas ng research)isang tiyak na suliranin sa isang programa. pinag- MGA TUNGKULIN AT RESPONSIBILIDAD NG ISANG MAG-AARAL NA MAGMANANALIKSIK ayon kina Shamoo at Resnik (2003) ‡ Matapat na tinutugunan ang mga gawain sa pananaliksik. Karaniwan ang mananaliksik ay kasapi sa pinag-aaralan.

Bukas ang isipan sa mga puna at bagong ideya May paggalang sa intelektwal na pag-aari pag Mapagkakatiwalaan ang mananaliksik sa mga kasunduan May paggalang sa mga kasamahan Responsable sa lipunan Hindi nagtatangi May kahusayan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful