P. 1
Organite Nedelimitate de Membrane Part 1

Organite Nedelimitate de Membrane Part 1

|Views: 187|Likes:
Published by daria antonia

More info:

Published by: daria antonia on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Organite nedelimitate de membrane

Organitele unei celule eucariote tipice
Aspect Structur Membrana celular Compozi ie Bistrat lipidic, con inând fosfolipide, steroizi i proteine Componenta fluid a citoplasmei Proteine organizate in filamente fine sau tuburi sub iri Prelungiri ale membranei con inând microfilamente Prelungiri ale membranei con inând dublete de microtubuli în ir de 9+2 Citoplasm con inând doi centrioli a eza i perpendicular, fiecare centriol fiind compus din 9 triplete de microtubuli ARN i proteine; ribozomi fixa i, lega i de RER, ribozomi liberi, r spândi i în citoplasm Cilindru gol din enzime proteolitice cu proteine reglatoare la capete Func ie Izola ie, protec ie, sensibilitate, suport, controleaz intrareaie irea de materiale Distribuie materialele prin difuzie Rezisten i sus inere, mi carea structurilor celulare i a materialelor, mi carea celular M re te aria suprafe ei pentru a facilita absorb ia materialelor extracelulare Deplasarea materialelor pe suprafa a celular Esen ial pentru mi carea cromozomilor în timpul diviziunii celulare, organizarea microtubulilor în citoschelet Sinteza proteinelor

Citosolul Citoscheletul Microtubuli Microfilamente Microvilii

Cilii

Centrozomul Centriol Ribozomii

Proteazomii

Degradarea i reciclarea proteinelor intracelulare

Organitele unei celule eucariote tipice
Aspect Structur Mitocondriile Compozi ie Membran dubl , cu plici ale membranei interne (criste) ad postind enzime metabolice importante Re ea de canale membranoase r spândite în citoplasm Are ribozomi ata a i de membrane Nu are ribozomi ata a i Seturi de membrane aplatizate (saculi) i camere (cisterne) Vezicule con inând enzime puternice de digestie Vezicule con inând enzime degradatoare Nucleoplasm con inând nucleotide, enzime, nucleoproteine, cromatin , înconjurate de membran dubl Regiune dens a nucleoplasmei con inând ADN i ARN Func ie Produc 95% din ATP-ul necesar celulei

Reticulul endoplasmic RER REN Aparatul Golgi Lizozomii

Sinteza de produ i de secre ie, stocare intracelular i transport Modificarea i împachetarea proteinelor nou sintetizate Sinteza lipidelor i a carbohidra ilor Stocare, alterare i împachetare a produ ilor de secre ie i a enzimelor lizozomale Îndep rtarea intracelular a organitelor defecte sau a patogenilor Neutralizarea compu ilor toxici Controlul metabolismului, stocarea i procesarea informa iei genetice, controlul sintezei proteice Locul sintezei ARNr i al asambl rii subunit ilor ribozomale

Peroxizomii Nucleul Membrana nuclear Por nuclear Nucleol

1974 .RIBOZOMII ± granulele lui Palade ‡ George Emil Palade ± Laureat al premiului Nobel .

Localizarea ribozomilor ‡ Liberi . formând poliribozomi = polizomi ‡ Ata a i reticulului endoplasmic ± tot sub form de polizomi .Se g sesc cel mai frecvent grupa i de-a lungul unei molecule de ARNm.

Ribozomii liberi ‡ G si i în citoplasm (citosol) ‡ Pot apare singuri sau grupa i sub form de polizomi ‡ Mai numero i în celulele implicate în sinteza proteinelor proprii ± solubile în citoplasm sau care formeaz structuri citoplasmatice importante .

Ribozomii liberi .

MET .Polizomi .

Reticulul endoplasmic rugos ‡ Polizomi ata a i pe suprafa a RE ‡ Bine reprezentat în celulele care secret proteine de export ( ex: celulele pancreatice) ‡ Sintetizeaz proteine care vor intra în constitu ia membranelor sau vor fi împachetate în vezicule i stocate în citoplasm sau exportate înafara celulei .

Ribozomi liberi i RER .

Ribozomii liberi i ata a i (RER) .

.O.Ergastoplasma ± M.

15-30 nm.ribozime . prezen i atât la procariote cât i la eucariote ‡ G si i în citosol. mitocondrii i cloroplaste la toate celulele eucariote cu excep ia hematiei adulte ‡ Se mi c de-a lungul ARNm i sintetizeaz proteine ‡ Leag i orienteaz ARNm i aminoacil-ARNt ‡ Realizeaz interac iuni între codoni i anticodoni în aminoacil ARNt ‡ Catalizeaz formarea leg turilor peptidice între resturile aminoacidice adiacente .Ribozomii ‡ Particule ribonucleoproteice.

Tipuri de ribozomi ‡ Ribozomi 70 S ± la procariote 50 S + 30 S ‡ Ribozomi 80 S ± la eucariote 60 S + 40 S S = Svedberg ± o m sur a ratei de sedimentare a unui component centrifugat. care depinde atât de greutatea molecular cât i de forma tridimensional a componentului .

Ribozomii 80S ‡ Aspect ME: granule electronodense de 15-30 nm ‡ Structur : alc tui i din dou subunit i: .subunitatea mic .subunitatea mare .

Subunitatea mare ribozomal 60S .

Subunitatea mic ribozomal 40S .

Subunit ile ribozomale .

Propriet ile ribozomilor eucariotici » » » Ribozom Subunitatea mic Subunitatea mare ‡ Constanta de sedimentare Masa (kDa) ARN ARN Procentul ARN Proteine 4220 80S 40S 60S ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1400 18S 2820 28S 5.8S 5S 60% 40% 50% 50% 65% 35% .

Func ii ‡ Traducerea informa iei genetice (sinteza lan urilor polipeptidice): ± Localizate în citosol polizomii ³liberi´ ± Destinate exportului sau compartimentelor celulare delimitate de endomembrane polizomii ata a i RER .

Etapele traducerii informa iei genetice ‡ Ini ierea .codonul stop . urmat de legarea subunit ii mari ‡ Elongarea sinteza leg turilor peptidice ± cu ARNt legat la situsurile aminoacil (A) i peptidil (P) ‡ Terminarea .legarea la subunitatea mic a ARNm i a Aminoacil ARNt.

lipsite de baze complementare ± bucle ‡ Anticodonul recunoa te codonul de pe ARNm ‡ Cap tul 3¶ leag aminoacidul sub ac . cu baze complementare ± tulpini ‡ 4 reg.universal ‡ 4 reg. aminoacil sintetazei .Structura ARNt .

Situsul E: leag o molecul de ARNt f r rest aminoacil/peptidil .Situsurile de legare ARN ale ribozomului ‡ Situsul pentru ARNm ‡ Situsuri pentru ARNt 1. Situsul P: leag polipeptidul în curs de sintez cuplat cu ARNt 3. Situsul A: leag aminoacil-ARNt 2.

Polizomi ± sinteza lan ului polipeptidic .

Sinteza aminoacil-ARNt ‡ Se realizeaz de c tre aminoacil-ARNt sintetaze ± 20 de enzime ce recunosc specific cei 20 aminoacizi i anticodonii asocia i de la nivelul moleculeleor de ARNt ‡ Aminoacil-ARNt realizeaz leg tura dintre secven a codonilor din ARNm i structura primar a proteinelor .

Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic ‡ complex de preini iere ± subunitatea mic ribozomal . ³ini iator´. (întotdeauna metionin-ARNt) ± factorii eucariotici de ini iere eIF1 eIF4 ‡ Complexul se ata eaz pe ARNm i detecteaz codonul start .AUG . ± primul aminoacil-ARNt.

Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic .

± Met-ARNt este situat în situsul P al ribozomului ‡ În situsul A se ata eaz aminoacil-ARNt corespunz tor urm torului codon din ARNm .Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic (II) ‡ complexul de ini iere ± legarea subunit ii ribozomale 60S ± pierderea factorilor de ini iere.

Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic .

Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic (III) ‡ catalizarea sintezei leg turii peptidice dintre metionin i al doilea aminoacid. astfel încât ARNt ini iator ajunge în situsul E . subunitatea mare ribozomal se deplaseaz cu 3 baze în direc ia 3¶ a ARNm. cu transferul dipeptidului pe al doilea ARNt ‡ Simultan.

Ini ierea sintezei lan ului polipeptidic .

proces care va continua pe toat lungimea ARNm ± Întotdeauna în situsul A se va alinia un alt codon care va fi recunoscut de anticodonul corespunz tor din ARNt i care va lega un nou aminoacid la catena polipeptidic .Elongarea ± Începe când ARNt-dipeptidil este transferat din situsul A în situsul P.

Elongarea lan ului polipeptidic .

Ribozomii = ribozime .

.

. UGA) pentru care nu exist ARNt cu anticodon complementar ‡ Codonii stop recunoscu i de un factor de terminare. UAG. care se leag în situsul A i produce hidroliza leg turii dintre catena polipeptidic i ARNt din situsul P ‡ Lan ul polipeptidic este modificat în continuare prin hidroliza i îndep rtarea radicalului metionil.Terminarea sintezei lan ului polipeptidic ‡ în dreptul situsului A ajunge codonul stop (UAA.

Terminarea sintezei lan ului polipeptidic .

.

Proteazomii Descoperi i in anii ¶80 Martin Rechsteiner Alfred Goldberg .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->