A Választás Szabadsága

Thomas J. Chalko MSc, Ph.D.

A Választás Szabadsága
Thomas J. Chalko MSc, Ph.D.

„Annak, aki mindent tud, de Belül üres, nincs SEMMIJE…”

Lunarimpex Kiadó, 2001

A könyvben alkalmazott kiemelések a Szerzõ kiemeléseit tükrözik.

A magyar változat az alábbi kiadás alapján készült: The Freedom of Choice by Thomas J. Chalko MSc, Ph.D. E-book edition 1.2, 22 January 2000 Publisher: Scientific Engineering Research P/L, PO Box 1135, Nth Caulfield 3161, Melbourne, Australia http://www.thiaoouba.com/ http://bioresonant.com/freedom.htm © Tom J. Chalko 1999 Fordította: Edelényi Gyula Hungarian translation © Lunarimpex Bt., 2001 Hungarian edition © Lunarimpex Bt., 2001 All rights reserved ISSN 1218-7771 ISBN 963 9219 12 6 Kiadja a Lunarimpex Bt. http://www.globenet.hu/lunarimpex/ http://surf.to/lunarimpex/ mailto:lunar@globenet.hu Felelõs kiadó: Tóth Erzsébet Nyomta: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelõs vezetõ: Bördõs János

Tartalomjegyzék
Bevezetés ................................................................... 7 Egyszerû kérdések ..................................................... 9 Az elsõ NAGY lépés ................................................ 11 A Cél fogalma ......................................................... 13 A Kezdet ................................................................. 16 Az értelem fejlõdése ................................................ 18 Hol rejtõzik az értelem? .......................................... 20 Az Értelem Eredete ................................................. 21 Értelmi szükségletek ................................................ 24 SZERETET-terv ...................................................... 26 Az önrendelkezés következményei ........................... 28 A Szeretet ébredése ................................................. 31 A Cél ....................................................................... 37 Lehetséges? ............................................................. 40 Imádat és félelem .................................................... 44 Akkor hogyan tovább? ............................................. 47 Gyakorlati példák .................................................... 50 Az Univerzum ......................................................... 54 Önjavító Tervezés .................................................... 57 A hibák elkerülése ................................................... 60 Gyakori kérdések .................................................... 63 Alapvetõ segédeszközök .......................................... 66 Észlelés ............................................................... 66 Információszûrés ................................................. 70 Meditáció és koncentráció ................................... 72
Egyszerû meditációs módszer .......................................... 75 Példák koncentrációs gyakorlatokra ................................. 78

6

Thomas J. Chalko
Koncentráció a Szeretetre ................................................ 78 Koncentráció „látomásokra” ............................................ 79 Koncentráció „belsõ hangra” ........................................... 82 A „kereszt” gyakorlat ...................................................... 86 A koncentráció haladó szintje .......................................... 88

Válasz pszichikus támadásra ................................ 90 A fejlõdés mérése .................................................... 96 A gyerekek oktatása .............................................. 103 Tudomány és technika ........................................... 106 Evolúció ................................................................ 113 A Választás Szabadsága .......................................... 116 A legnehezebb dolog ............................................. 119 Az Ego .................................................................. 120 Hiszel-e? ............................................................... 123 A megértés minden ................................................ 125 Nem a mit, hanem a MIÉRT ................................. 129 A múlt ................................................................... 132 A jövõ ................................................................... 134 Az én választásom ................................................. 137 Segítség másoknak ................................................. 142 Még egy idézet ...................................................... 146 A bizonyíték .......................................................... 147 Utóirat .................................................................. 149 Irodalomjegyzék .................................................... 150 Köszönetnyilvánítás ............................................... 152 A szerzõ további könyvei ....................................... 152

A Választás Szabadsága 7 Bevezetés Képzelj el egy kutyust. hogy két dolgot teszel az orra elé: egy gyönyörû gyémántot és egy kupac kutyakakit. és határolja be. amikor megértésed gyarapszik. Mire tippelsz. kérlek. amit választott? Egyszerûen azért. Tegyük fel. mert pontosan az Értelmed provokációja és kihívása érdekében írtam. ne pisild le õket. furcsán érezheted majd magad. a kutyus még le is pisilheti. Miért egy párhuzammal kezdtem a könyvet? Azért. mert a kutyus korlátozott értelme nem ér fel a gyémánt szépségének értékeléséhez. mert késõbb. Uram bocsá’. hogy próbáld meg nem elvéteni a drágaköveket… És ha kezdetben nem találnál egyet sem. melyik fogja felkelteni az érdeklõdését? Bizonyosan NEM a gyémánt. . Mi benne a kihívás? Az. Tudatos választásainkat Értelmünk határozza meg. MIÉRT lesz mégis tökéletesen BOLDOG azzal.

8 Thomas J. és ÖNMAGADAT. Szükséged lehet rá. A böjt 5. Ausztrália. mint a teljes Univerzum szerves részét tanulmányozod. A könyvben számos kérdést találsz. ha BEFELÉ indulsz. mielõtt értelmet kezdene nyerni. hogy felébresszék a már az elmédben lapuló válaszokat. Úgy készültek. A könyv elsõdleges célja. hete „Aki nem ismeri Önmagát – nem ismer semmit. ám az. Készülj fel a rengeteg meglepetésre SAJÁT tudatosságod feltáratlan csücskeinek felderítése közben. már megszerezte az Univerzum mélységérõl szóló tudást” [2] . december 4. hogy többször is elolvasd és tanulmányozd ezt a könyvet életed különbözõ fázisaiban. hogy megmutassa. aki megismerte Önmagát. 1999. mekkora tudatos fejlõdési lehetõség áll elõtted. Tudatosságod mekkora darabját vagy képes tudatos figyelmedbe vonni? Tom Chalko Melbourne. Chalko Szánd rá az idõt.

gondolkodj el rajta alaposan. mi a VALÓSZÍNÛSÉGE annak. akkor készen állsz a következõ kérdésre. Ha egy cseppet is kételkedsz ebben. komfortosan stb. Ha teljesen biztos vagy a fenti válasz helyességében.? Megadhatjuk-e pontosan. hogy valaki megtervezné? Mi lenne. elektromos vezetékekkel.A Választás Szabadsága 9 Egyszerû kérdések Mi a könnyebb: felépíteni egy házat vagy életre kelteni egy holttestet? Más szóval házat építeni vagy életet teremteni könnyebb? SOKKAL könnyebb a ház. mint az Élet „építése”. Szerinted egy ház képes lenne felépíteni önmagát. ajtókkal. szõnyegekkel. hogy egy ház egyszerûen nem építheti fel saját magát. anélkül. Ennek valószínûsége ZÉRUS. ha SOKÁIG várhatnánk? Végtelenül sokáig? Tényleg felépülne egy ház magától? Ablakokkal. . hogy egy ház magától felépüljön? Tapasztalatainkból arra kell következtetnünk. parkettával. kérlek. csatornával.

tesztelése és fejlesztése Értelmet és ÉRTELMESSÉGET (intelligenciát) igényel. mert a házat el kell KÉPZELNI. Kérlek. egyszerûen azért. mert a ház elképzelése. mielõtt akár a tervezéséhez fognánk. Arra kell következtetnünk. mielõtt rátérnél a következõ fejezetre. hogy valóban hasznos legyen. felépítése. Chalko De MIÉRT nem épülhet fel magától? Azért. megtervezése. gondold át. cseppnyi kétely nélkül megértetted-e a fenti következtetést. hogy valóban teljesen.10 Thomas J. . hogy az Értelemnek és Értelmességnek léteznie kell egy ház felépülése ELÕTT.

hogy igazán Kimagasló Értelem kellett az Élet terveinek elkészítéséhez. Miért? Mert az Életet elõbb el kellett KÉPZELNI. Eddigi vizsgálódásunkat az alábbiakban összegezhetjük: ELÕSZÖR egy KIMAGASLÓ Értelemnek kellett léteznie – mielõtt bármilyen Élet létrejött volna az Univerzumban. Tehát: Minden Életet elõbb meg kellett TERVEZNI. hogy az Élet egyszerûen NEM hozhatta létre önmagát. Valójában olyan Kimagasló. akkor az Élet önteremtéséé még kevesebb!!! Meg kell állapítanunk.A Választás Szabadsága 11 Az elsõ NAGY lépés Épp az imént egyeztünk meg abban. hogy Életet sokkal nehezebb teremteni. azután megtervezni. Mennyi Értelem és Értelmesség szükséges az Élet megtervezéséhez? Kevés vagy SOK? Biztos vagyok benne. mint egy házat. Értelemnek és Értelmességnek bármiféle Élet elõtt léteznie kellett. hogy egyetértesz velem abban. hogy ma talán el sem képzelhetünk akkorát. Ahogyan egy házat. . Ha tehát egy ház önmagától való felépülésének valószínûsége zérus.

12 Thomas J. Emlékezz vissza. hogy az Élet megtervezése sokkal nagyobb értelmet követel. mind az ÉRTELEM szót kihangsúlyozni. Nem sok értelme tovább olvasnod. Kérlek. mirõl van itt szó. Chalko Szeretném mind a KIMAGASLÓ. vagy nem értesz egyet a fenti állítással. . az elõzõ fejezetben egyetértettél azzal. mint egy házé. Azt is elismerted. hogy még egy ház sem épülhetne fel Értelem nélkül. hogy tényleg megértetted-e. ha nem érted meg. gondold át alaposan. mert rendkívüli Értelem nélkül az Élet egyszerûen nem fordulhatott volna elõ.

Soha többé nem kell „hinned” senkiben és semmiben. Ha vállalod a kihívást. mégpedig BIZTOSAN. megtudhatod. hogy kinyúlhass az eddig lehetetlennek hitt határok felé. A könyv további része az elképzelhetõ legfontosabb és valószínûleg legnehezebb kérdésre összpontosít – hogy feltárjuk és bebizonyítsuk a teljes Univerzum és különösen az Élet Célját.A Választás Szabadsága 13 A Cél fogalma El tudsz képzelni egy RENDKÍVÜL értelmes valakit. TUDNI FOGOD. Biztosan. Készítsd fel a képzeleted és az értelmed. hol a helyed és mik a kilátásaid az Univerzumban. még ha csak korlátozott mértékben is. hogy az Életnek KELL. aki cél és ok NÉLKÜL tervezne valamit? Ebbõl az következik. akik még . mi folyik valójában a világmindenségben és MI CÉLBÓL? Miért történt? Miért KELLETT megtörténnie? A régmúlt sok kiváló egyénisége próbálta elmagyarázni a Cél bizonyos szempontjait az embereknek. hogy legyen CÉLJA. Nem szeretnéd látni az életed az elképzelhetõ legszélesebb távlatból? Nem szeretnéd TUDNI.

de TÉGED nem. mint átadni azt a többi embernek. amit ebben a könyvben szeretnék megosztani veled. Mielõtt írni kezdtem. A Cél megértése és bizonyítása saját magamnak – bár önmagában sem volt aprócska kihívás – közel sem volt olyan nehéz. teljesen különbözõ dolgok. Életem eddigi legnehezebb feladata. a tõlük kapott visszajelzésekért nagyon hálás vagyok. majd napi több órás meditációs és intenzív koncentrációs gyakorlatok öt éve során. Magamat ismerem.14 Thomas J. hogy milyen ismeretek és milyen példák serkentenék leghatásosabban a képzeleted. Ám „gyanítani” vagy „hinni” a Célban. különféle „hiedelmek”-et alkottak. A felismerés és a megértés. hogy mindezt átadjam neked. fokozatosan alakult ki próbálkozások és tévedések négy évtizede. megpróbáltam kifejteni a felfedezésemet több gondosan kiválasztott barátomnak. Mivel nem sokat hámoztak ki belõle. illetve átfogóan BEBIZONYÍTANI MINDEN EGYES EMBERNEK. amit hallottak. Miért? Mert ehhez KÉT elme igazán hatékony összeköttetése szükséges. Chalko az elejét sem értették annak. beleértve SAJÁT MAGADAT is. Egyszerûen nem tudom. Csaknem .

Elõször vegyük a Kezdetet. hogy írjam le. Itt van tehát.A Választás Szabadsága 15 valamennyiüket mélyen megérintette a dolog. és biztattak. Egyetértesz? . Mindennek el kell kezdõdnie valahol.

hipotetikus. Az Egyedülvaló. Chalko A Kezdet Képzeld el a Kezdetet. se észlelés. sem idõ. amit két különbözõ „dolog”-ként meghatároztál és megkülönböztettél. Még nincsen SEMMI. se tudatosság – semmi. Próbáld elképzelni a SEMMIT gondolatban. Meg kell tehát állapítanunk. abszolút SEMMIT. A Mindenek Kezdetekor. hogy nem könnyû. Abszolúte Semmi: sem tér. Mindenek Kezdetét. de próbáld meg… Képzeld el az elméleti. egyikük sem lehet „semmi” többé – az már két „valami”. El tudod képzelni az IGAZI SEMMIT? Tudom. . hogy a Kezdetkor csak EGYETLENEGY SEMMI létezhetett. Most tehát hány abszolút „Semmi” létezhet? Ha kettõre vagy még többre gondoltál. aminek a Kezdetkor minden más elõtt léteznie kellett.16 Thomas J.

A Választás Szabadsága 17 Emiatt az egész Univerzum egyetlen folyamat kell legyen. [16] Véletlen volna? . Mellékesen úgy tûnik. a csillagászok által érzékelhetõ dolog az Univerzumban a Tér Egyetlen Pontjából ered. amit a tudósok a Nagy Bumm Középpontjának neveznek. nem érdekes. vagy milyen korlátozottan érzékeljük és értelmezzük. milyen bonyolultnak tûnik számunkra. hogy minden.

A fenti szempontok alapján világos. egyetlen feltétel szükséges: MAGÁNAK az értelemnek a SZÁNDÉKA. mik az értelem fejlõdésének feltételei. Chalko Az értelem fejlõdése Vizsgáljuk meg. akkor majmokat és csirkéket oktatnánk az egyetemeken. úgy tûnik. ha NEM szándékozna fejleszteni magát. az értelem legfontosabb jellemzõje. Lehetséges-e valamiféle „felvételt” készíteni az értelemrõl vagy „továbbítani” azt az egyik élõlénytõl a másikig? Ha igen. hogy egy másik tanul? Nem igazán. Nem így van? Tehát. Mi tör- . hogy mi történne az értelemmel. Nõhet-e egy ember értelme attól. csak a gondolkodás szándéka. Semmi más nem kell. Senki más nem tehet bennünket értelmesebbé és bölcsebbé – csakis mi magunkat. Kifejlõdhet-e értelem valamiféle gondolkodás gyakorlása nélkül? Igen valószínûtelen. hogy képes ÖNMAGÁT fejleszteni a SZÁNDÉKÁNAK irányába. Most próbáld meg elképzelni.18 Thomas J. Az értelem fejlõdéséhez. hogy CSAKIS az Értelem fejlesztheti SAJÁT MAGÁT.

Az értelemnek tehát van indítéka ahhoz. jegyezd meg a fenti kérdésekre adott válaszaidat – hamarosan szükséged lehet rájuk. hogy növeszti és kiterjeszti önmagát. Világos. Mert egyébként csak gyengülne. . ha értelmünk és ismereteink gyarapodnak? Töprengenél azon.A Választás Szabadsága 19 ténne a te értelmeddel. szélsõséges esetben akár meg is szûnne létezni. NEM gondolkodsz többé. hogy az ellenkezõjét válaszd? Szeretnél kevésbé értelmes lenni? Kérlek. hogy fejlessze önmagát. hogy elhatároztad. Számára a legjobb és leglogikusabb választás. hogy értelmed idõvel bomlásnak indulna. és jelentõsen meggyengülne. Talán nem kellemes érzés. hogy egyáltalán NEM használod? Tegyük fel. ha úgy döntenél.

az atomokból álló anyagi valóságtól függetlenül létezik. hol van. Használjuk tehát! . Ebbõl az egyszerû példából arra kell következtetnünk. mint az értelem (ami az öntudat bizonyos megjelenési formája). hogy NEM valamelyik szervben. Még az atomok is egyformák. hogy az anyagi eszközök (atomokból készített szerkentyûk) alkalmazása az öntudat és az értelem tanulmányozására nem lehet túl jó ötlet. Mindazonáltal érthetõ. és csak késõbb indulnak oszlásnak. Az ELME lenne a megfelelõ eszközünk. még csak nem is a test valamelyik atomjában. de ez nem jelenti azt. hogy nem is tanulmányozhatjuk õket. A szervek és atomok nem „mennek” sehová. mint az élõ testé. Akkor mi a különbség? „Az öntudata eltûnt” – mondaná sok szakértõ. de HOVÁ? Különben is. Chalko Hol rejtõzik az értelem? Miben tér el egy élõ és egy holt test a halál pillanatában? Mindkét esetben minden szerv pontosan ugyanolyan. csakúgy. mert a halál pillanatában azok mind ugyanolyanok.20 Thomas J. Ugyanolyanok maradnak. Eltûnt. hogy az öntudat. Hol vannak hát? Egyelõre nem tudjuk. amikor élünk? Az biztos.

Más szavakkal a Semmi tudatossága terjesztette ki önmagát – hasonlóan a MI tudatosságunkhoz. és ténylegesen FEJLESZTI is magát. Hát ezért OLYAN fontos önmagunk tanulmányozása – csak így ismerhetjük meg az Öntudatot. hogy Kezdetben vala az Egyedülvaló Semmi. Az Értelem ÖNMAGÁT fejlesztette ki a lehetõ legegyszerûbb tudatosságból – ahogyan a miénk is. hogy az Élet létrejötte elõtt egy Kimagasló Értelemnek kellett léteznie. megállapíthatjuk. hogy tudatosan talán nem is emlékszünk rá. . Abban is megállapodtunk. aki megtervezte. ha õszintén és alaposan megvizsgáljuk Saját Magunkat. a könyv elõzõ szakaszában épp az imént fedeztük fel önmagunk bizonyos sajátosságainak vizsgálatával. Hogyan születhetett meg a Kimagasló Értelem? Létrejöhetett a Semmibõl. annyira egyszerûbõl. Bizonyíték erre a SAJÁT értelmünk.A Választás Szabadsága 21 Az Értelem Eredete Megegyeztünk. Valóban. Van tehát egy igen logikus gondolatmenetünk. a Semmiben? Nos. hogy az értelem KÉPES fejleszteni. hogy a mi értelmünk a tudatosság egészen egyszerû szikrájából terjesztette ki önmagát.

tanulmányozásával érthetõ meg teljesen. 1 Ez a kérdés igen elõrehaladott. ami kielégítené az Élet Tervezõjének Kimagasló Értelmét és Intelligenciáját? Lehetetlennek tûnik megmondani… SAJÁT értelmünk szükségleteit viszont meg TUDJUK nevezni.html .22 Thomas J. méghozzá saját fejlõdésének minden egyes fázisában. csak az Értelem SZÁNDÉKA. hogy a tudatosság hogyan jelenik meg. hogy gondolkozzon. Ebbõl csaknem bizonyos.1 Megállapítottuk tehát. Azonban annak megértése. mely tevékenységek a legkielégítõbbek a TE intelligenciád és értelmed számára. hogy az Értelemnek az Élet elõtt kell léteznie. nemde? Próbáld meg megkeresni. Chalko A tudatosságból a „létezés” tudata. hogy kellõ mennyiségû gondolkodás után az Értelem rendkívül fejletté vált – a Semmibõl és a Semmiben. a Felsõbb Én. nem elengedhetetlen a könyv további részeinek megértéséhez. és csak a Self. L. az értelmesség (intelligencia) és az Értelem fejlõdött ki – mind ÖNMAGÁTÓL és ÖNMAGÁVAL. Semmi más nem kellett hozzá.net/choice. és hogyan fejleszti ki az értelmet. ami minden olvasó számára életre szóló foglalatosság lehet. és annak szükségességét. Önmaga fejlesztésén kívül a Rendkívüli Értelem milyen EGYÉB elemi szükségleteit azonosíthatjuk minden kétséget kizáróan? Mi az. hogy az Értelem számára az egyik legörömtelibb és legkielégítõbb tevékenység ÖNMAGA fejlesztése. még: http://NUjournal. Elég. ha az olvasó megérti az Egyedülvaló Semmi fogalmát.

hogy nincs fizikai tested – csak értelmed és intelligenciád. mielõtt folytatnád az olvasást. . Emiatt azt javaslom. annál közelebb juthatsz a Mindenség Céljának teljes megértéséhez. Mi lenne értelmed számára a legörömteljesebb és legkielégítõbb tevékenység? A VÉGSÕ tevékenység? Mit nem unnál meg SOHA.A Választás Szabadsága 23 Képzeld el. mit lennél képes végtelen ideig mûvelni? Ez tisztán rólad szól. Minél jobban megérted a választ. GONDOLKODJ EL a válaszon.

24 Thomas J. és hogy SZERESSENEK? Valóban. A Szeretet átéléséhez érzések cseréje szükségelte- . Chalko Értelmi szükségletek Már megállapítottuk. hogy a Kimagasló Értelemnek ugyancsak Magasztos Érzelmek átélésére van SZÜKSÉGE. Ebbõl tehát kétséget kizáróan arra következtethetünk. hogy az Értelem számára ÖNMAGA fejlesztése az egyik legörömteljesebb és legkielégítõbb tevékenység. Felfedeztél-e bármi mást. Mit is jelent pontosan az „Igaz Szeretet”? Nagyon nehéz leírni ezt az áldott elme. ami mindig elégedettséget biztosít? Nem az. Egy dolog azonban bizonyos. hogy SZERESSÜNK. például Szeretetre van SZÜKSÉGE.és értelembeli „állapot”-ot még meglehetõsen pontatlanul is. pusztán önmagunk vizsgálata útján igen nagy bizonyossággal leszögezhetjük. és hogy Szeressék. miközben a választ kerested az elõzõ fejezet kérdésére? Találtál-e egyéb NÉLKÜLÖZHETETLEN szükségletet a SAJÁT értelmed számára? Mi a helyzet az ÉRZELMEK iránti szükséglettel? Melyik érzés a legörömtelibb. hogy BÁRMELY fejlett értelemnek Magasztos Érzelmekre. Hogy Szeressen.

Bizonyítékot akarsz? Képzeld el. . Tudod. ugyanakkor azt is át kell élnünk. hogy a Szeretetet igazán. Mindenekelõtt elképzel egy nagyon különleges. áldással teli érzelemCSERÉT. amelyben a Szeretet átélésének lehetõsége a lehetõ legnagyobb? Rajta. derítsük fel egy ilyen terv néhány sarkalatos pontját. A szeretet megtapasztalásához Szeretetet kell adnunk. az érzelmek kölcsönös cseréje szükséges. hogyan TERVEZZ egy rendszert. amit most SZERETET-nek nevezünk.A Választás Szabadsága 25 tik. Érzelmek cseréje? De KIVEL???? Hiszen senki más nincs! Az Értelem egyedül létezik a Semmiben! Tehát az Értelem fejlõdésének egy bizonyos szintjén (csakis akkor!) kifejleszt bizonyos érzésekkel kapcsolatos SZÜKSÉGLETET. Ám ennek a cserének a LEHETÕSÉGÉHEZ az Értelemnek más „egyéni értelmek” „társaságára” van szüksége. hogy a fentiek valamelyike hiányzik… Emiatt ahhoz. amelyeket „érzelmek”-nek nevezünk. hogy szeretnek. a maga teljességében tapasztalhassuk.

. A fentiekbõl világos. Az egyéni értelmeknek maguknak kell VÁLASZTANIUK azt. Azonnal keserûség. hogy szeressen téged? Követelhetsz-e szeretetet? Szeretnél-e igazán valakit. csalódás. hogy megpróbálunk szeretetre kényszeríteni valakit. netán csalárdság váltja fel. vagy feltételeket kötünk ki. hogy magasztos érzelmeiket megosztják más egyéni értelmekkel. Chalko SZERETET-terv Kényszeríthetsz-e valakit. ha „feltételeket” szabna? Mi történik az igaz Szeretettel ilyen helyzetekben? Abban a pillanatban.26 Thomas J. hogy: Az Igaz Szeretet átéléséhez az egyéni értelmek autonómiája (önrendelkezése) semmiféleképpen nem sérülhet. a Szeretetnek nevezett magasztos érzés egyszerûen megszûnik létezni. Így tehát az „egyéni értelmek” önrendelkezését. mégpedig SAJÁT Szabad Akaratuk folytán. amint a feltételeket felfedezik. hogy finoman fogalmazzunk. Ez aztán igen „kényes helyzet”. mint a Szeretet-terv egyik szükséges feltételét határozhatjuk meg.

Az egyéni önrendelkezés elengedhetetlen része a Választás korlátozásoktól mentes Szabadsága. avagy a Szabad Akarat. .A Választás Szabadsága 27 Az „egyéni értelmek” önrendelkezése nélkül nincs lehetõség Szeretetre. Tehát. az kellemetlen érzelmeket. Korlátozható-e bármiképpen az „egyéni értelem” ilyen önrendelkezése? Ha a Tervben az „egyéni értelem” bármilyen korlátozásra bukkan. a Szeretet-tervben az egyéni értelem önrendelkezése határtalan kell legyen. csalódást és becsapottságot ébreszt benne.

mert az efféle ösztönzés SEMMILYEN szempontból nem sértheti az egyéni értelmet. . hogy a Magasztos Érzelmek. Minél fejlettebb az egyéni értelem. annál magasztosabb érzelmeket képes megtapasztalni. hogy a SAJÁT Szabad Akaratukból VÁLASSZÁK a Szeretet ösvényét? Ez aztán kényes helyzet a javából.28 Thomas J. amit csak elképzelnek. csak a megfelelõen fejlett értelmek számára lehetségesek. Ehelyt kell emlékeztetnünk magunkat egyik korábbi következtetésünkre. Chalko Az önrendelkezés következményei Mivel az „egyéni értelmek”-nek határtalan önrendelkezést kell biztosítani. Fontos megjegyeznünk. mihelyt önállóvá válnak. Mivel határtalan önrendelkezésük semmivel nem korlátozható. hogy a te Szeretetedet választják. tehát a Szeretet is. (Emlékszel a kutyus esetére?) Mivel ösztönözhetjük ezeket az „önálló egyéni értelmeket”. az egyéni értelmek bármilyen más tevékenységet vagy érzelmet is választhatnak. hogy választásukat csakis SAJÁT értelmük korlátozza. semmi nem garantálja.

A Választás Szabadsága 29 Tehát a Magasztos Érzelmek megtapasztalásának egy másik szükséges feltétele. fejlesztésének és megtapasztalásának elengedhetetlen feltétele. köztük a Szeretet létrehozásának. amellett igen kellemes tevékenység. . hanem azért is. mert ez a Magasztos Érzelmek. amit a gyermekeid elérhetnek? Megint csak oda jutunk. Így tehát az igazi Magasztos Érzelmek csak azoktól az „egyéni értelmektõl” várhatók. Nemcsak azért. akik Szabad Akaratukból választják a megfelelõ mértékû önfejlesztést ÉS a Tervezõ iránti Szeretetet. Korlátozható-e bármilyen mértékben az „egyéni értelemnek” ez a „fejlõdése”? Te behatárolnád-e az értelemnek azt a szintjét. mert az értelem számára a fejlõdés a leglogikusabb választás. Azzal pedig a Magasztos Érzelmek lehetõsége teljes mértékben elvész. Ennélfogva SEMMILYEN korlát nem állítható az egyéni értelem fejlõdése elé. kiábrándulást és becsapottságot ébreszt. hogy bármiféle korlátozás a Tervben – amint felfedezi azt az „egyéni értelem” – rendkívül kellemetlen érzéseket. hogy az önálló egyéni értelmek FEJLÕDÉSÉHEZ megfelelõ körülményeket teremtsünk.

Miért is szerepelne? Azért talán. Chalko Ám még az „egyéni értelmek” határtalan önrendelkezése és fejlõdési lehetõsége esetén sincs még mindig semmi garancia arra. erre vonatkozóan semmi nem szerepel a Tervben.30 Thomas J. nehogy megzavarja a Kimagasló Értelmet? Te terveznél olyan Rendszert. Ha pedig nem. hogy a Szeretet Ösvényét választják. amely nagymértékben megzavarhatná az Értelmed? .

Az Értelem elképzeli a SZERETET. mert ez az egyetlen logikus és megelégedésére szolgáló tevékenység.A Választás Szabadsága 31 A Szeretet ébredése Hogyan ösztönözhetjük a határtalan önrendelkezéssel és önfejlesztési lehetõséggel rendelkezõ „egyéni értelmeket”. MAXIMALIZÁLHATÓ-E hát a Szeretet és más Magasztos Érzelmek LEHETÕSÉGE? Készíthetõ-e TERV a Szeretetre. ahol elképzelhet és megtervezhet BÁRMIT és MINDENT. Egyedül. Fejleszti önmagát. semmi más. hogy a parancsolgatás NEM eredményez semmiféle Magasztos Érzelmet. az érzelmek különösen áldásos cseréjét. Fejleszti önmagát. Csak az Értelem létezik. Az Értelem elképzeli az Érzelmeket. A Kimagasló Értelem. már a Kezdettõl? Képzeld el az Univerzum Kezdetét. addig a pontig. amit kíván. Mások utasítgatása erõvel szabotálja a Szeretetet. . hogy átélje ezt a cserét – hogy szeressen és szeressék. Az Értelem arra vágyik. hogy szeressenek bennünket? Már megállapítottuk.

Elképzeli MÁS értelmek társaságát. Sokkal ésszerûbb. majd MEGTERVEZI a legjobb „rendszert”. ha feltesszük. hogy kifejleszthessék saját Szeretet iránti igényüket. amelyben az Egyéni Önálló Értelmek ösztönzést kapnak önmaguk oly mértékû fejlesztésére. Hogyan növelhetõ a Szeretet valószínûsége anélkül. Meglehetõsen naiv feltételezés lenne.32 Thomas J. hogy megértsenek téged? Emiatt az Értelem ELKÉPZELI. hogy . elképzeli saját TÁRSASÁGÁT. mert csak õk képesek az Értelem által elképzelt és áhított Igaz Szeretet adására és befogadására. Azt már megállapítottuk. Chalko A szükséglet megállapítása után. amit csak képes. hogy a Kimagasló Értelem mindössze némi „esélyt” célzott volna meg a Szeretetre. túl korlátozott értelmûek ahhoz. Teljesen elégedett lennél-e azok szeretetével. hogy valódi Magasztos Érzelmeket csak azoktól az „egyéni értelmektõl” várhatunk. önálló és független értelmekét. amilyet csak kívánnak. hogy Kimagasló Értelmével a Szeretet valószínûségét a lehetõ legnagyobbra növelte. akik túl együgyûek. akik saját akaratukból választják önmaguk megfelelõ mérvû fejlesztését.

de azért lényeges feltétele. hogy mások annak méltányolását választhassák? Te mit tennél? . hogy ekkor még a Kimagasló Értelem egyedül létezik a Semmiben. ami ténylegesen „kinyilvánítható” errõl. hogy mások Szabad Akaratukból csodálni kezdjenek? Mit tegyünk? Ne feledd. érdeklõdésüket. Az egyetlen dolog. Hogyan nyilvánítható ki az Értelem. Természetesen valakinek az ismerete még nem elég ahhoz. hogy valami bepillantást nyerjünk. Egyetértesz? Hogyan mutatjuk meg magunkat másoknak. Mik a szeretet kialakulásának kezdeti feltételei? Lehetséges-e valódi Szeretet anélkül. Ezért a Kimagasló Értelemnek módot kellett találnia arra. hogy felkeltsük a kíváncsiságukat. hogy „megismertesse” magát a többi Egyéni Értelemmel. az Értelem és annak Nagysága.A Választás Szabadsága 33 az a többi Egyéni Értelem önrendelkezését bármi módon sértené? Ahhoz. vizsgáljuk meg a „szeretet ébredését”. akit szeretünk? Nem túl valószínû. hogy ismernénk azt. hogy megszeressük. és elbûvöljük õket? Hogyan növelhetjük a lehetõ legnagyobbra annak az esélyeit.

ha nem kél benned csodálat iránta? A Kimagasló Értelem ezért elképzelte a Magasztos Anyagi Valóságot és az Életet. Chalko Mit szólsz a Természet megteremtéséhez? OLYAN gyönyörû. akibe egy csepp értelem és érzékenység szorult. ha úgy döntenek.34 Thomas J. hogy mindenki. mellyel bármely értelmes megfigyelõ számára felfedheti Nagyszerûségét anélkül. hogy a felfogásához megfelelõ szintre fejlõdnek. ÖNKÉNTELEN a TERV csodájára jár. Találkoztál már valaha valakivel. az Élet és a pompásan tervezett anyagi Valóság az Értelem megnyilvánulásának egy módja. A Természet és az Élet megtervezésével a Kimagasló Értelem nagymértékben megnövelte annak VALÓSZÍNÛSÉGÉT. OLYAN fenséges és nagyszerû. hogy az „önálló egyéni értelmek” majd egy szép napon megtanulhassák csodálni a Terv Szépségét és Intelligenciáját – de csak akkor. hogy az egyéni értelmek felfigyeljenek puszta lé- . hogy sértené a megfigyelõ önrendelkezését és Választásának Szabadságát. hogy a csodálat kitûnõ elsõ lépés a Szeretet felé… Szerethetsz-e igazán valakit. OLYAN intelligens a tervezése. Más szóval. OLYAN elbûvölõ. aki nem csodálta a Természetet? El kell ismernünk. és maguktól választják ezt a viszonyulást.

tervezés és teremtés eredményei.A Választás Szabadsága 35 tezésére. galaxisok. . hogy ennek „kõkemény anyagi bizonyítéka” az. az Élet mind tudatos és folyamatos elképzelés. hogy végrehajtása ma is folyik… Érdemes megjegyezni. mint amennyi választ kapnak. a Világûr Mélyén megfigyelhetõ folyamatok bonyolultsága és Szépsége láttán. A terv még messze van a megvalósulástól – minden jel arra utal. amit a Nagy Bumm epicentrumának neveznek. amit csillagászaink képesek értelmezni belõle. majd elindította az általunk ismert Univerzum és Természet teremtését. hogy a Világûr Mélyében zajló folyamatokat figyelve sokkal több kérdésük vetõdik fel. Egyre több tudós ismeri el. óriási sebességgel TÁVOLODIK ettõl a ponttól. Az atomok. [16] A földi tudósok egyik ámulatból a másikba esnek a távolban. Ezután a Kimagasló Értelem tudatosan elképzelte. Tudósaink ezt a robbanást a „Nagy Bumm”-nak nevezik. és a legapróbb részletekig megtervezte. A tervezési folyamat a Semmi egy rendkívüli intelligenciával megtervezett felkavarásával kezdõdött – az Értelem által vezérelt mérhetetlen robbanással. megismerjék. hogy az Univerzum a tér EGYETLEN PONTJÁBÓL ered. bolygók. csillagok. Minden. és Szabad Akaratukból viszonozzák csodálatát és Szeretetét. megtanulják értékelni Nagyszerûségét.

Talán nem értesz egyet azzal. mint amennyire hasznos vagy célszerû. Chalko Miért? Mert TELJESEN figyelmen kívül hagyják a tényt. hogy a Mindenség Tervének egyik elsõdleges célja a Szépség volt? Képesek-e tudósaink megmérni a Szépséget? .36 Thomas J. Mint a Kimagasló Értelem bármely teremtménye. a Szépséget képviselõ mûtárgy. az Univerzum éppen annyira mûalkotás. Értelmesen. Tervszerûen és Céltudatosan teremtõdik. hogy a Mindenség Tudatosan.

Egyéni. határtalan lehetõséggel a fejlõdésre… (vagy az elnyomorodásra. akik a Kimagasló Értelem „értelmes társai” lehetnek. Mi. . akik „korlátlan önállósággal” és „önmaguk fejlesztéséhez” „korlátlan potenciállal” rendelkeznek? Kik azok. önálló értelmek.A Választás Szabadsága 37 A Cél Nem hagytunk ki valami valóban fontos dolgot? Kik azok az „egyéni értelmek”. TE meg ÉN. mint az Emberi Lények. Emberek. ami kizárólag a mi Szabad Választásunkon múlik…) MI vagyunk az egész Univerzum Célja. s akiket „lelkesíteni” kell ahhoz. hogy megtanulják Szeretni a Tervezõt saját Szabad Akaratukból? Hát nem miattuk készült az egész Univerzum és az Élet terve? Hol vannak akkor? Nem mások Õk.

máris megszerzi a Mindenség Mélyérõl szóló Tudást. MI vagyunk azok. „Aki nem ismeri az Én-t.38 Thomas J. AKKOR és HA nem pusztítjuk tovább a Természetet. Továbbá. Chalko Az egész anyagi Mindenség teremtésének mi vagyunk a központi és elsõdleges OKA. amikor a fentieket BEBIZONYÍTJUK magunknak az Én (a Self) tanulmányozásával. akik a Kezdetkor egyedül létezõ Kimagasló Értelem „értelmes társai” lehetünk. nem ismer semmit. bolygók. de aki megismeri azt. és felismerjük benne a szemünk elõtt megnyilvánuló Kimagasló Értelmet. természetesen.” [1] [2] Mi volt tehát az EREDETI Célja a mi megtervezésünknek? Emlékszel? . galaxisok. amirõl még nem is sejtjük. AKKOR és HA értelmünk odáig fejlõdik. hogy képes lesz érteni és értékelni a Kimagasló Értelem Nagyszerûségét. AKKOR és HA rájövünk. hogy létezik. csillagok. hogy kik vagyunk. Atomok. Élet és minden más.

A Választás Szabadsága 39 Önmaga fejlesztésének folyamán a Kimagasló Értelem elképzelte a Magasztos Érzelmek. 2. mint a Kimagasló Értelem fejlõdése elõtt… Érted? Ha téged is annyira megindít ez. hogy legalább a kiindulási szinten megértetted a Célt. miközben e szavakat írom. az azt jelenti. például a Csodálat és a Szeretet kialakulásának és átélésének szükségét. Ebbõl következõen minden egyes emberi lény létezésének KÉT oka van: 1. . és próbáld megérteni. kérlek olvasd el újra a könyv elejét idáig. egyéni értelmünket a lehetõ legnagyobb mértékig fejlesszük fejlesszük képességeinket az általunk elképzelhetõ Legmagasztosabb Érzelmek átélésére Ez a KÉT Ok PONTOSAN megegyezik a Kimagasló Értelem Kezdetek KEZDETÉTÕL való létezésének okaival… SEMMILYEN korlátozás nincs benne… NEM IS LEHET korlátja… Értelmünk fejlõdése elõtt éppúgy nincsenek határok. Ha nem. amit megkíséreltem elmagyarázni. amíg egyedül létezett. ahogyan engem. Mindezeket nem tapasztalhatta.

Ha tehát meg sem próbálod. egyszerûen mert értelmesek vagyunk. mennyit érthetsz meg. hogy TÖREKEDJÜNK a maximális megértésre. teljes egészében magunktól teremtjük meg és növeljük a megértés lehetõségét. Ha azonban úgy döntünk. soha nem fogod megtudni. Neked ki kell alakítanod a magadét. Chalko Lehetséges? A Mindenség imént felfedezett Célja túl szépnek tûnik ahhoz. annak végül elegendõnek kell lennie ahhoz. hogy igaz legyen… Hogyan gyõzõdhetünk meg arról. Amit viszont IGEN. Nem kell törekednünk erre – hiszen Szabadon Választhatunk. Képesek vagyunk saját megértésünk kialakítására. pillanatnyilag nem érzékelünk. Más szóval mi. Ez a könyv az én megértésemet tükrözi. és CSELEKEDJÜNK eszerint.40 Thomas J. hogy törekszünk a megértésre. nem fogunk fel mindent. . hogy képesek vagyunke megérteni a Teremtõ Célját és indítékait korlátozott értelmünkkel? Egyetértek. megteremtjük a megértés elérésének lehetõségét. és mert értelmünk csodálatos módon képes a szándék irányában NÖVEKEDNI. Én úgy gondolom. hogy kialakítsuk saját Megértésünket az EGÉSZRÕL.

amit meg ne találnátok…” „Aki keres. egyszerûen azért. hogy fizikai testben él le egy életet. Például Szabad Akaratából bármelyikünk tudatosan dönthet úgy. ismerünk VALÓJÁBAN az Univerzumból. és NEM csupán fizikai testek. nemde? A fizikai testben élt élet ugyanakkor VIZSGA is. talál” [2] De nem jelent-e súlyos korlátot a fizikai testünk? Nem kérdõjelezi meg a fizikai test puszta léte következtetéseink némelyikét? Mindenekelõtt arra jutottunk. mert fejlõdésünk bizonyos szintjén célszerûnek tûnhet. A fizikai testek átmeneti eszközök.A Választás Szabadsága 41 „Mert semmi sincs elrejtve. amelyeket önmagunk megismeréséhez alkalmazunk. hogy Önálló Egyéni Értelmek vagyunk. mi magunk azonban felállíthatunk ideiglenes határokat. Nagyon jó Szeretet-lecke. hogy „kipróbáljuk”. Egyéni értelmünk fejlõdése elõtt nincs korlát. mennyit értünk. akik hozzánk hasonló fejlõdési szinten állnak. melyben a tudatos létezés Céljának megértésérõl adhatunk számot. A többi Egyéni Ér- . ha megtanuljuk más Egyéni Értelmek Szeretetét. olyanokét. Ezt a „vizsgát” részben magunk fabrikáljuk magunknak ahhoz.

hogy megtaláld a Célt. Ezért ismered a választ a könyv minden egyes kérdésére. Egyik elsõ következtetésünk a könyvben az volt. ha „emlékeid” teljesen kitörlõdtek születésedkor. ha elég jól érted. és mit teszel a Mindenségben. Emellett a fizikai testben egyedi lehetõséged nyílik arra. Ez az egyik módja. és tanulmá- . Önálló fizikai testben élve bebizonyíthatod. Chalko telemmel az anyagi valóság környezetében folytatott kapcsolatok kiváló feltételeket biztosítanak egy efféle vizsgához. Például. újra és újra. még akkor is. hogy tapasztalatokat szerezz a Természetrõl. még a legváratlanabb és legnagyobb próbatételt jelentõ helyzetekben is. Ebbõl következik. újra felépítheted Univerzumbeli létezésed Célját. hogy már születésed elõtt rendelkeztél bizonyos „elméleti” ismerettel arról. Valójában a fizikai testbeli lét egyik fõ célja éppen az. ki vagy. hogy érted. hogy bebizonyítsd önmagadnak.42 Thomas J. amit ne „tudnál”. hogyan kell élni egy életet. Már „hallottad valahol”. hogy az Értelemnek már azelõtt léteznie kellett. hogy tudod. Én csak felhívhatom rá a tudatos figyelmedet. Emiatt nem mondhatok neked semmit. tudod. hogy fizikai testeink megjelenhettek.

hogy a Természetet tapasztalva-tanulmányozva „megismerkedj” a Kimagasló Értelemmel. Ha nem veszel tudomást a Természetrõl. akár csak álmodsz a megértésérõl. . ha randalíroznának. akik nem képesek értékelni értelmed és nagyvonalúságod? Az élet vizsga. ami egyszerûen a Kimagasló Értelem megnyilvánulása az értelmes megfigyelõk számára. akár megérted. törnénekzúznának benne? Építenél-e nekik egy másikat? Érdekelne-e olyanok ismeretsége. hogy megterveztél és felépítettél egy pompás házat. természetesen. ha nem vagy képes felismerni Tervezõjének. hogyan élhetnél át magasztosabb érzelmeket? Tegyük fel. ha elõször a saját testedet tanulmányozod. A legjobb. A fizikai létünk más vonatkozásairól (és szükségességérõl) a könyv késõbbi részeiben beszélünk majd. aztán a gyermekeidnek ajándékoztad. a Kimagasló Értelemnek a Nagyszerûségét. Ebbõl következõen az élet a fizikai testben lehetõséget nyújt arra. és pusztítod. Hogyan éreznéd magad.A Választás Szabadsága 43 nyozhasd azt.

ha imádnák a képeidet. és méltányolnák. hogy: . hogy a gyerekeid semmi értelmesebbet nem tudnak kitalálni? Az imádat méltán kiábrándító. ha a gyermekeid imádnának téged? [17] Szeretnéd. amit teszel? Elégedett lennél egy efféle kultusszal? MIÉRT NEM? Kérlek. a szobraidat. hogy felfogja a velejáró érzelmeket. Hogyan ÉREZNÉD magad. Chalko Imádat és félelem Szeretnéd. ha gyermekeid úgy döntenek. ahelyett. ki vagy valójában. Próbálj logikus OKOT találni rá. aki elég értelmes.44 Thomas J. hogy imádni fogják a szobraidat. MIÉRT tûnik egy ilyesfajta ténykedés tiszta képtelenségnek. Ez természetesen vonatkozik a Kimagasló Értelemre is. Vizsgáld meg az érzéseidet. amitõl képtelenségnek hat. alaposan gondold át. sõt akár bosszantó is bárki számára. és imádkoznak a képeidhez? Elégedett lennél? Miért nem? Értelmedet és intelligenciádat kielégítené ez? Nem lennél-e mélységesen csalódott amiatt. kényelmetlen. Meg kell állapítanunk. hogy felismernék. oltárokat emelnének neked.

a melyek fenn az égben vagy a melyek alant a földön vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. mennyire kiforgatták mára? Látod. MIÉRT merül bele oly sok földi ember mindenféle kultuszba? Az imádat akkor jelentkezik. 20. amikor elnyomjuk és tevékenyen szabotáljuk az egyéni értelmet. hogy az elejétõl fogva tudtad. Majd késõbb: „Ne készíts ábrázolást semmirõl. és semmi hasonlót azokhoz. aligha képes logikusan gondolkozni. 3: „Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem. 5: „Ne imádd és ne tiszteld azokat…” (Károli Gáspár fordítása). hogy az imádattal foglalkozó emberek mélységesen rettegnek is? 2 2. nem igaz? Véletlenségbõl nem pont ezt mondja az Elsõ és legfontosabb „parancsolat”2 a Bibliában? [4] Látod. ami Velem van” [4] .A Választás Szabadsága 45 Nincs semmi értelme bárkit vagy bármit imádni. nem igaz? Talán véletlen. Ha valaki halálra rémült. Az imádat bármely formája az imádó teljes tudatlanságát bizonyítja. Móz.” 20. Az értelem a leghatásosabban FÉLELEM keltésével nyomható el és szabotálható. 4: „Ne csinálj magadnak faragott képet. Hát persze.” 20. logikus tanács mellõzése kedvezõ körülményeket a primitív kultuszok és vészes bálványok részére? Nézzük. hogyan teremtett ezen egyszerû.

ha MEGENGEDJÜK magunknak. amit mi magunk állítottunk önmagunk elé. amikor valaki azzal próbált rád ijeszteni. hogy CSAK akkor féltél. ha MAGAD is ELHITTED a lehetõséget. mirõl beszél? Összefoglalva. . Chalko Talán véletlen. hogy a FÉLELEM hirdetése az egyik kulcsfontosságú módszer az imádók tömegének féken tartására és irányítására? Ám a félelem az Egyéni Értelem tudatos érzelme. amikor TUDTAD. ha nem csinálod ezt-meg-ezt”? Vedd észre. Tudatosan CSAK akkor félhetünk. és CSAK ha értelmed képtelen volt más lehetõségeket és megoldásokat találni. Féltél-e. amelyet Egyénileg érzékel. a tudatos FÉLELEM az Egyéni Értelem ÖNMAGÁT korlátozó választásának eredménye. Van-e egyáltalán BÁRMI az Univerzumban. amitõl félnünk kellene? Emlékszel a Célra? Emlékszel. Megijedtél. hogy a fenyegetõ személynek fogalma sincs. és MIK a lehetõségeid? Mit gondolsz hát? Csakis olyan korláttal találkozhatunk a Mindenségben.46 Thomas J. KI vagy. hogy „Isten megbüntet.

A Választás Szabadsága 47 Akkor hogyan tovább? Akkor mit tegyünk most? Hogyan éljünk? Én nem tudom megmondani neked. mi az? Világosan láttuk. . hogy korlátlan önrendelkezést és a Választás Szabadságát kaptuk. hogy irányítsa az életed… Megvan az OKA. Tulajdonképpen SENKI NEM mondhatja meg az égvilágon. KIMONDOTTAN teljes önrendelkezésre és Korlátozásmentes Szabad Választásokra TERVEZTEK. Ezért tehát az egyéni értelem önrendelkezése semmiképpen nem sérülhet. Emlékszel. beleértve TÉGED is. Még maga a Kimagasló Értelem sem képes BÁRMIFÉLE választási lehetõséget biztosítani neked… A választási lehetõségek biztosítása bárki másnak egyébként is TELJESEN értelmetlen… Minden Egyéni Értelmet. Ami téged illet. hogy az „egyéni értelmek” önrendelkezése és Választásuk Szabadsága nélkül nem létezik lehetõség a Szeretetre. Tehát ne engedd senkinek. meg kell TANULNOD.

Tehát TELJES EGÉSZÉBEN TE választod meg. nekünk magunknak sem szabad sérte- . Mindazonáltal bölcs dolog kidolgozni néhány általános elvet. Chalko hogy MAGAD válassz bármilyen helyzetbe kerülsz is – egyéni értelmed ezen a módon fejleszti önmagát. Kezdjük azzal. Emellett. gondolkodj el rajta: Saját Választási Szabadságod gyakorlása oly módon. ha élõ példával szolgálunk mások számára. nyíltan ellentmond az Univerzum Céljának. hogy az Univerzum Célja szerint mit érdemes elkerülnünk. A másik jó módszer. hogy a Céllal összhangban élünk. hogyan élj. Például. akkor nem szabad megsértenünk senki más Választásának Szabadságát SEMMILYEN módon. hogy az korlátozza valaki más Választási Szabadságát. amelyen az emberek eltöprenghetnek. hogy meghatározzuk. Ebbõl a szempontból világos.48 Thomas J. ha tudatosan azt választjuk. hogyan éljen. ha tudatosan azt választjuk. kérlek. hogy egyszerûen lehetetlen bárkinek pontosan elõírni. Ezt a következõ „tanácsban” összegezhetjük. hogy a Céllal összhangban élünk. [1] Miért? Mert a Választási Szabadság korlátozása azonnal megbénítja vagy megszünteti a Magasztos Érzelmeket.

mivel közvetlenül szabotálja a Célt… . Ez ugyanolyan súlyos. ugyancsak nyíltan megsérti az Univerzum Célját. Ha valaki BÁRMIKÉPPEN elnyomja akárki más Egyéni Értelmének Fejlesztését.A Választás Szabadsága 49 nünk senki más Egyéni Értelmének fejlesztését SEMMILYEN módon.

haláltól. hatalom rákényszerítése másokra Az alternatív nézõpontok elnyomása és kigúnyolása Az egyéni VÁLASZTÁSI SZABADSÁG akadályozása bármi módon (például emberek kényszerítése. mind csoportos formában) hiedelmek és hiedelem-rendszerek beültetésére (az értelem félreprogramozása) Bárminemû félelem keltése és fenntartása. Chalko Gyakorlati példák Az imént megegyeztünk. az megsérti és szabotálja az Univerzum Célját.50 Thomas J. napsütéstõl vagy bármi mástól való félelem és/vagy hisztéria keltése Bármiféle tan. mint például az Istentõl. vagy hogy olyanokká váljanak. betegségektõl. hitek.vagy hittétel. amely megsérti és/vagy elnyomja egy egyéni értelem fejlõdését.) Az egyéniséggel szembeni tiszteletlenség – a statisztikák követése az értelem helyett A gondolat szabadságának bárminemû korlátozása • • • • • • . hogy bármilyen tevékenység. pokoltól. mint mások stb. Néhány példa ilyen tevékenységre: • • Hiedelmek. tekintély. hirdetése. méghozzá bármilyen módon. Ide tartozik minden „félelem-propaganda”. hogy parancsokat hajtsanak végre. függetlenül azok sajátosságaitól Hipnózis alkalmazása (mind egyéni. hiedelem-rendszerek terjesztése.

hacsak újra nem születhet… Ahhoz. tegyük fel.A Választás Szabadsága • 51 • • A tudatosság elhomályosítása érzékelést megváltoztató kábítószerekkel. mennyi tudatos erõfeszítést és önfegyelmet igényel egy szokás leküzdése. hogy aligha változik meg. akik átvertek. akivel szemben valamennyi fenti visszaélést elkövették. hogy hosszú idõn át becsaptak. hogy hosszú idõn át az orránál fogva vezették. és ezt bizonyítani is tudod. hogy egy ember. akkor megbízol-e azokban. hirdetése és dicsõítése Erõszak hirdetése és dicsõítése A fentiek közül mely tevékenységek a legveszélyesebbek az Egyéni Értelem számára? A tudatosság félreprogramozása általában nem fordítható vissza egykönnyen. egyéb anyagféleségekkel illetve tevékenységekkel Primitív ösztönök megerõsítése. Ha te rájössz. hogy összehasonlíthassuk a Céllal való különféle visszaélések következményeit. és a tényt is. és követed-e õket másnap is? . Például. egy szép napon felfedezi a Mindenség Célját. mint megtanulni valamit a nulláról? Néhány ember annyira „megrekedtnek” tûnik. amelytõl szeretnél megszabadulni? Felismered-e. tudod-e. hogy a tanultak kitörlése gyakran sokkal-sokkal nehezebb.

A kísérletek befejezése óta hosszú idõ eltelt már. hogy „delfinek”. Egyik barátom mesélt néhány ismerõsérõl. akik hallucinogén gombákkal kísérleteztek két hónapon keresztül. amely végül tudatos elõrelépést jelent az adott életben – kivéve a kábítószer-fogyasztást. amint valaki felfedezi. .52 Thomas J. Mindössze két hónapig. de még mindig meg vannak gyõzõdve róla. Ha az illetõ kábítószereket fogyasztott. Ez alól a jelek szerint csak egy eset kivétel. hiszen „delfinek”… Semmi baj a fizikai testükkel. Semmiféle értelmes kommunikációra nincs lehetõség velük. Chalko Az Egyéni Értelem ébredése a félreprogramozás látványos megfordítását eredményezheti. Õk maguk programozták félre saját érzékleteik meghamisításával… Gyakorolták Választási Szabadságukat… Az Egyéni Értelem elleni bármely más cselekmény potenciális tanpéldának látszik. Az új ismeretek igen könnyen elsajátíthatók. A drogok azon túl. egyúttal súlyosan csökkentik a képességét is önmaga megjavítására. hogy az Értelem drámai és azonnali hanyatlását okozzák. hogyan nyerheti vissza önrendelkezését Értelme és Választási Szabadsága segítségével. Értelmük károsodása azonban tartósnak tûnik.

ha nem mûködik? Hány sérült értelemmel leélt élet szükséges az intelligencia újjáépítéséhez? Van kedved hozzá.A Választás Szabadsága 53 Hogyan is ébreszthetnénk fel egy Értelmet. hogy a saját bõrödön próbáld ki? .

hogy észrevegyük. Mind a Kimagasló Értelem. Mi a helyzet az Univerzummal? Emlékszel. Emiatt az. amit csak elkövethetünk. . Ez pedig 100%-ig TUDATI természetû. Chalko Az Univerzum Teljesen lenyûgözõ megfigyelni. mire készült az Anyagi Univerzum? Arra. Itt nem anyagin azt értem.54 Thomas J. A Kimagasló Értelemnek egyszerûen nincsenek anyagi szükségletei. Az Egyetlen Cél az Egyéni Értelem fejlesztése. hogy serkentse kíváncsiságunkat és értelmünket. hogy az Univerzum Céljában SEMMIFÉLE ANYAGI DOLOG vagy hasonló nem szerepel. hogy „nem atomokból álló” [1]. és hanyagoljuk értelmünk fejlesztését. hogy életünket kizárólag az anyagi létre összpontosítjuk. Arra készült. például a fizikai testünk „kinézetére”. A Kimagasló Értelemé és a miénk. mind annak értelmessége kezdettõl fogva nem anyagi természetû. felfedezzük és csodáljuk Intelligens Tervezését. talán a legsúlyosabb hiba.

mint ahogy a gyerekek az óvodát.A Választás Szabadsága 55 Hogy felfedezzük. hanem a Tudatosság és az Értelem területén is. úgy 50 millió év múlva [1]. Az anyagi tárgyak gyûjtése semmilyen irányú fejlõdéshez sem vezet. hogy sohasem nõsz fel… Az én nézõpontom szerint a haladásra való törekvés a legértelmesebb választási lehetõség. Választhatod azonban azt is. amit a Természet Törvényének vagy Egyetemes Törvénynek nevezhetünk [1]. és megismerjük tervezésének elveit. Arra készült. Arra készült. hogy az Egyetemes Törvény nem csak az anyagi valóságban létezik és érvényes (Fizikai Törvények). hogy kidolgozz egy másik véleményt. Rendelkezésedre áll a Választás Szabadsága. Fontos megjegyeznünk. amit egy szép napon. kinõhetünk. Ezek a dolgok tisztán másodrendûek. Amikor megértjük a Kimagasló Értelem szándékait. hogy a tanulás leggyorsabb módja számunkra az Univerzum tervezési elveinek megértése és tanulmányozása. hogy megtanulhassunk Szeretni – kezdhetjük mindjárt egymáson… Így tehát az egész Anyagi Univerzum pusztán átmeneti „játszótér”. Az anya- . hogy segítsen bennünket saját értelmünk és Magasztos Érzelmekre való képességünk fejlesztésében. nyilvánvalóvá válik.

mint Határtalan Lehetõségekkel bíró Egyéni Értelmet… Netalántán nem így foglalkozunk-e saját gyermekeinkkel? Véletlen lenne? . és tanulunk belõlük – meg kell próbálnunk fejleszteni intelligenciánkat és értelmünket. meg kell próbálnunk kifejleszteni és átélni a legmagasztosabb érzelmeket. És mindezek felett. ha Egyéni Értelmünk fejlõdésének felgyorsítására fordítjuk. [12] Az Egyetemes Törvényrõl szerzett ismereteink gyarapításának folyamatában – amelyben kipróbálunk ezt-azt. próbálkozások és tévedések során át. ha szenved.56 Thomas J. amiket csak el tudunk képzelni. Chalko gi kényelem csak akkor fontos. A legtöbb ember (magamat is beleértve) sokkal többet tanul. Fokozatosan meg kell tanulnunk felismerni és tisztelni minden emberi lényt magunk körül. naponta különféle hibákat követünk el.

miáltal tanulhatunk a tetteinkbõl. . hogy megtapasztaljuk cselekedeteink következményeit.A Választás Szabadsága 57 Önjavító Tervezés Mik a cselekvés következményei. lehetõségünk nyílik arra. Lehet. hogy másokét. Melyek az Univerzum Céljára való tekintet nélküli cselekmények következményei? Meglepetésünkre a Cél elleni bármely tett az Egyéni Értelmek szenvedését és nyomorúságát okozza. annál súlyosabb a hatására bekövetkezõ szenvedés és nyomorúság. Amikor csinálunk valamit. Ebbõl kifolyólag – értelmesek lévén – a cselekvés lehetõsége létrehoz egy mechanizmust. szemben a gondolkodás következményeivel? Amikor gondolkodunk. hogy a miénket. Tetteink következményeit elemezve megismerhetjük a kapcsolatot a tettek (az ok) és a következményeik (okozat) között. hanem más Egyéni Értelmekre nézve is. gondolataink eredménye pusztán képzeletünkben marad meg. Eközben információt is cserélünk más Egyéni Értelmekkel. lehet. nem csak magunkra. Minél inkább semmibe vesszük a Célt. A gondolkodáshoz nincs szükség más Egyéni Értelmekkel való kölcsönhatásra.

amíg meg nem tanuljuk. amíg ki nem találunk valamit a szenvedés elkerülésére. nemde? Összegezve.58 Thomas J. és Szabad Akaratunkból életmódunkká nem alakítjuk. fontos. hogy megtanuljunk az egész Univerzum Céljának megfelelõen élni és cselekedni. Addig szenvedünk. emlékszel? Nem szökhetsz meg ÖNMAGAD elõl. és észben tartsuk a következõket: . Mi a végsõ lecke? Az. Nincs mód arra. hogy felismerjük. Addig szenvedünk. hogy megszökjünk a következmények elõl – egyszerûen mert Értelmünk tovább létezik vég nélkül. Ez egy nagyszerû Önjavító mechanizmus alapja a Mindenségben. Addig szenvedünk. hogy tanulhasson. Minden Egyéni Értelemnek meg kell tapasztalnia Választási Szabadságának minden következményét ahhoz. Amíg meg nem értjük a Célt. ha megtagadjuk a tanulást? Szenvedünk. és nem állítható semmilyen korlát. ám visszajelzést kapunk elkövetett hibáinkról. Választási Szabadságunk nem sérülhet semmilyen módon. hogyan kerüljük el. Chalko Mivel értelmesek vagyunk és nem szeretjük a „szenvedést és nyomorúságot”. miért. Mi van akkor. MEGTANULHATJUK. amíg már eleget tudunk. Ügyes.

hogy módszereket keresünk a szenvedés. amit minden nap megfigyelhetünk. ha megtanuljuk felismerni és tisztelni az egész Univerzum Célját mindenben. 4. Van OKUK rá. nyomorúság és boldogtalanság megszüntetésére. Hát nem tökéletesen világos? Azzal. nyomorúság és boldogtalanság tartós megszüntetésére. Megfogalmazásukhoz pusztán a Valóságra kell utalnunk. hogy létezzenek – a Mindenség Céljának mellõzése A szenvedés. 3. Micsoda véletlen. 59 A szenvedés. amit teszünk. hogy e „négy nemes igazság” pontosan egybeesik bolygónk ismert történelmének egyik legmeghatározóbb Egyéni Értelme által levont következtetésekkel [3]. . nyomorúság és boldogtalanság megszüntethetõ Vannak MÓDSZEREK a szenvedés. fokozatosan megtanuljuk méltányolni és megérteni az egész Univerzum tervét és Célját. Vedd észre. 2. hogy egyetlen dogma vagy tantétel sincs a fenti „négy nemes igazság”-ban.A Választás Szabadsága 1. nyomorúság és boldogtalanság létezik.

ami figyelmen kívül hagyja az Univerzum Célját. . Honnan tudjuk. Nagyon fontos. hibának tekintendõ. és tanulhatunk belõlük. Emellett értelmünk segítségével megfigyelhetjük mások hibáit. mi számít hibának? Lényegében minden tett. hogy felismerjük cselekedeteink és a következményei közötti „ok-okozati” kapcsolatot. Teljesen nem kerülhetõk el. Chalko A hibák elkerülése Elkerülhetjük-e a hibákat? Hadd válaszoljak erre egy kérdéssel: Megtanulhat-e egy gyerek járni anélkül. mert ezáltal éppen a tanulás mechanizmusát szüntetnénk meg.60 Thomas J. Az is elõfordulhat. és el is kerülendõ. MI is pontosan a SAJÁT hibánk. Azonban a felismert hibák ismétlése elkerülhetõ. hogy tetteink MÁS embereket késztetnek a MAGUK hibáinak elkövetésére. hogy egyszer is elesne? A hibák a tanulási folyamat nélkülözhetetlen részei. mind mások szenvedésének és nyomorúságának tapasztalása figyelmeztetés. A gyakorlatban mind Önmagunk. hogy elemezzük.

amely kiváló példa az emberek átfogó. ha még fel sem tud állni? Elmulasztottad a másik személy megértési képességében található korlátok felismerését és azonosítását. hogy az illetõ még nyomorultabbnak és tökéletlenebbnek fogja érezni magát – és ezért az érzésért TÉGED hibáztat majd. mint sok más korlátjukat [6]. hogy valamit sikeresen elmagyarázzunk. hogy maguktól kitörölhessék „áldozati mentalitásukat” csakúgy. hogy azt mondod egy ilyen embernek. hogy a másik megértse. . Manapság sokan ápolgatják az úgynevezett „áldozati bárány mentalitást” – másokat hibáztatnak SAJÁT beteges érzéseik és korlátaik miatt. Colin Tipping leírt egy módszert. „tervet” vagy „módszert” kell készítenünk az „áldozati bárányokkal” vagy más megértési nehézséggel küszködõ emberekkel való foglalkozáshoz. Tegyük fel. Hogyan is várhatnád egy gyerektõl. hogy túl sokat próbáltál elmagyarázni túl rövid idõ alatt. Hol itt a hiba? Te azzal hibáztál.A Választás Szabadsága 61 Gondoljuk át a következõ példát. Végeredményképpen a másik teljesen félreértett. hogyan közöld mondandódat úgy. Nagyon valószínû. gyakorlatias és igen sikeres irányításához. Emiatt nem volt semmilyen terved arra. hogy „az Univerzumban mindenki határtalan lehetõségekkel rendelkezik”. hogy fusson. Ahhoz.

[11] Egy értelmes „terv” vagy „módszer” bármiféle tudatos tevékenység legfontosabb része. Ez sem újdonság. Tervezd meg a saját tetteidet. Végy példát a Kimagasló Értelemrõl. Van Értelmed. Használd ki! .62 Thomas J. és Szabadon Választhatsz. Chalko Esetleg körüljárhatod a könyvben általam használt módszert.

ha hagyjuk õket. kigúnyolják a nézeteimet és folyamatosan szidalmaznak? Ha egy kutya megugat. hogy elkövessék a maguk hibáit. amiért még nem tanult meg járni? A legfontosabb elv. Hogyan is hibáztathatnál egy kisbabát azért. visszaugatsz? Emlékszel rá. hogy tiszteljük más Egyéni Értelmek Választási Szabadságát.A Választás Szabadsága 63 Gyakori kérdések Mi van akkor. akik kigúnyolnak másokat. Senki sem árthat Egyéni Értelmednek – téged kivéve. hogy KI vagy? Egyéni Értelem Határtalan Lehetõségekkel. ha az emberek kinevetnek. így szembesülhetnek hozzáállásuk következményeivel. Ne is próbálj másokat hibáztatni a SAJÁT érzéseidért! Sokat kell még tanulniuk azoknak. Neked pedig ezt kell tiszteletben tartanod. Mit tegyek. mert még nem tanult meg járni? . A te érzéseid a TE felelõsségi körödhöz tartoznak. ha valaki egyszerûen nem ért semmit. Hagyd békén õket. Számukra az EGYETLEN tanulási lehetõség. sõt még a megértés szükségessége sem merült fel benne? Hibáztathatsz egy csecsemõt.

hogy atomrobbanással sem? Nos. bár még nem fejlõdtek ki oly mértékben. Honnan veszem. Csak saját magad pusztíthatod el. és mi létezésed Célja. Chalko Rájöttem. Hadd emlékeztesselek. a Kimagasló Értelem nyilvánvalóan épségben megúszta a Nagy Bummot (a Mindenség legnagyobb nukleáris robbanását). Szabadságodban áll eldönteni. Egyéni Értelmeink.64 Thomas J. hogy védekezel-e vagy sem. ha kidolgozunk egy értelmes „metódust”. Mindössze tanulási segédeszköz. vagy egy hosszú távút – Értelmed és azon képességeid fejlõdését. ha valaki fizikailag próbál bántalmazni? A fizikai testünk amúgy is ideiglenes. azáltal. hogy félreprogramozod és megfertõzöd. Néha esetleg kompromisszumot választasz. még egy atomrobbantással sem. mennyire vagy képes megérteni az egyes lehetõségek következményeit. hasonló „dimen- . mellyel az efféle embereket kezelhetjük. Kitûzhetsz egy rövid távú célt (fizikai tested túlélését). emlékezz rá. hogy kiváló megoldás. Tekintsd ezt kihívásnak saját intellektusod számára. hogy senki sem olthatja ki a tudatosságodat és az Értelmedet. Ki Vagy. Választási Szabadságodat csakis saját Értelmed korlátozza. Ha támadás ér. Felismered egy ilyen kihívás elemeit ebben a könyvben? Mi a helyzet. Választásod kizárólag azon múlik. hogy a legszélsõségesebb körülmények között is átélhesd az elképzelhetõ legmagasztosabb érzelmeket.

A Választás Szabadsága 65 zióban” léteznek. Egy szép napon majd a legtágabb összefüggésben is teljesen megérted a „Ne állj ellen a gonosznak!” õsi tanácsát [5] [7] [8] – az egész Mindenség Célját. Mi a helyzet az öngyilkossággal? Az öngyilkossággal az emberek egyértelmûen bebizonyítják. Ennek legvalószínûbb következménye. hogy sokszor meg kell ismételniük a vizsgát. hogy értjük. Az élet vizsga. akár csak álmodunk arról. amíg mindezt meg nem értik. hogy fogalmuk sincs a Mindenség Céljáról. . hogy nem értik a fizikai testben élt élet szükségességét és a benne rejlõ lehetõségeket. csakúgy. akár megértjük. Emlékszel a „cselekvés” és a „gondolkodás” közti különbségre? Egyszerûen „megbuknak” az Élet „vizsgáján”. Megbuknak a „cselekvés” vizsgáján. különösképpen pedig. távol az atomok alkotta anyagi Valóságtól. mint a magad szerepét benne.

Az egészséget például akkor értékeljük. és méltányoljuk. mert a betûk kellõ mértékben elütnek a háttértõl. Az észlelés gépezete nélkül értelmünk képtelen lenne információhoz jutni. Az észlelés a KÜLÖNBSÉGEKEN alapul. Nyomorúság és szenvedés szükséges ahhoz. ha elveszítjük. amelyet Egyetemesnek nevezhetünk. Chalko Alapvetõ segédeszközök Észlelés Hogyan vesszük észre. Csak azért tudod elolvasni ezt a szöveget. mert BÁRMILYEN helyzetben érvényes. hogy megértsük észlelésünk alapelveit és korlátait. Az észlelésnek létezik egy Törvénye. Ez a Különbségek (kontrasztok) Törvénye. Csakis akkor észlelünk valamit. Az embereknek meg kell tapasztalniuk a harc és a vetélkedés következményeit ahhoz. ha megfelelõ ellentétekbe öltöztetjük. hogy a boldog létezést meghatározhassuk. járjuk be és csodáljuk a bennünket körülvevõ Természet szépségét? Értelmünk legalapvetõbb eszköze az Észlelés. Emiatt rendkívül fontos.66 Thomas J. . mennyivel bölcsebb lehetõség a Szeretet és az együttmûködés. hogy felfedezzék.

amit „harmónia”ként észlelünk. hogy a szándékos ellentéthasználat részemrõl hogyan és miért serkenti megértési készségedet. A hangjegyeknek (hangoknak) bizonyos „skála” szerint különbözniük kell egymástól. ha tényleg meg akarjuk érteni a Szeretet fontosságát. . Mikor a legközelebb olvasod ezt a könyvet. Tekintsük például a zenét. Amikor ezeket a különbségeket (tónusokat) sajátos módon rendezzük el. és arra törekedhetünk. Néhány ellentétpár provokál bennünket. Például. Azonkívül léteznek igen kellemes. míg mások csak bosszantanak. beleértve Valóság-érzékelésünk valamennyi nézõpontját. képzeljük el. elérjük azt a hatást. Emiatt az Egyetemes Törvény részét képezi.A Választás Szabadsága 67 A különbségek elve mindenfelé feltûnik a Természetben. ahová az Univerzumszerte érvényes elvek tartoznak [1]. elemezzük. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben kiaknázzuk képességeinket. figyeljük meg. Az észlelés ezen alapelvének ismeretében megvizsgálhatjuk választásainkat. próbáld megfigyelni. A dolgok megfelelõ ellentétek közé állítása drámai mértékben fokozza felfogóképességünket. értelmünket serkentõ „ellentét”-társítások is. sõt akár éljük is át a hiányát. Az ellentétek harmonikus összeállítása nagyon kellemes és élvezetes.

nem igaz? Mindenfelé harmónia látható.68 Thomas J. hogy érzed magad. Valóban a Kimagasló Értelem tervezte. és amit „kedvelt”-nek címkézünk. még egy kitûnõen felhangolt zongorán sem. akár észrevesszük. A színek alkalmazása egy másik példa arra. amikor a kedvenc muzsikádat hallgatod? Az adott „harmónia”. Chalko A „harmónia” érdekében nem alkalmazhatunk találomra kiválasztott hangokat. hogyan serkentik az ellentétek az észlelést. mert a lehetõ legnagyobb ellentétet biztosítja érzékszerveink számára. akár nem. Emlékszel rá. azé az Értelemé. A Természet. a maga teljességében ÓRIÁSI példa. ugyanakkor lecke a Harmónia megvalósítására. aki megálmodta annak Tervét. Néhány színösszeállítás pedig a legjobban érzékelhetõnek bizonyulhat. A zenéhez hasonlóan. a színek (különbözõ hullámhosszú fények) között vannak a mi észlelésünk számára a többieknél jobb kontrasztot nyújtó társítások. . amit fokozatosan megtanulunk felismerni a Természetben az Értelem Nagyszerûségének egy újabb bizonyítéka. amit kiválasztottunk. Mind a harmónia összeállítása. mélyreható változásokat idéz elõ tudatállapotunkban és közérzetünkben. Ez a harmónia. mind észlelése az értelem feladata.

Gondolod. A földi virágfajták csaknem 90%-a rózsaszín. mert megállapítható. Tudtad-e például. például az illatukkal. lombok uralkodó színe. ami éppenséggel az ilyen virágokat növesztõ növényi levelek. és harmonizáló kontrasztos színösszeállításokat „komponálhatunk” magunknak. kedvezõ változásokat idéznek elõ az emberi pszichében. és javítják a közérzetet. hogy módszeres. hogy ezek az „optimális” színpárok képezik az alapelvet a Természet élénken színezett organizmusainak ékítéséhez. A „zöld” két „második legjobb” kontrasztú színe a „vörös” és az „ibolya”. A zenéhez hasonlóan „behangolhatunk” bizonyos színhullám-tartományokat. bíbor. ha felfedezzük. miért? Egyszerûen mert a „rózsaszín-bíbor” nyújtja a lehetõ legjobb „kontrasztot” a „zölddel”.A Választás Szabadsága 69 Rendkívül elbûvölõ. vörös és ibolya színben pompázik. Ezeket a „harmonikus színkontraszt-összeállításokat” „biorezonancia-mintázatoknak” nevezzük [14]. hogy ez véletlen? Az ettõl eltérõ színû virágok más ellentétekkel hívják fel magukra az élõlények figyelmét. hogy a „rózsaszín-bíbor” az egyik leggyakrabban elõforduló „szín” a Föld virágainál? Mit gondolsz. .

Érzékenységünk és fogékonyságunk fokozódik. amikor észlelésünk maximális stimulációjára törekszünk? Értelmünk minden MÁS képességét cselekvésre késztetjük! Miért nem próbálsz hát nagyobb figyelmet szentelni annak. Információszûrés Értelmünkre állandóan jelentõs mennyiségû információ záporozik. és szándékuk nem mindig tiszta. és „elhiszik” az általa nyújtott ötperces „zanzát”. A legtöbbünk számára az információ mennyisége egyszerûen elviselhetetlen. amit érzékelhetsz? Minél jobban odafigyelsz. fizikai állapotunkra és közérzetünkre. Mindenki megpróbálja magára irányítani a figyelmünket. annál többet láthatsz. [14]. . Chalko A kontrasztok harmóniája állandóan serkenti az észlelésünket.70 Thomas J. és annál többet érthetsz. Emiatt az emberek a javát figyelmen kívül hagyják. aki megszûri számukra ezt a tengert. vagy kiválasztanak valakit.) Mi történik. Az élénkülõ éberség és értelmi tevékenységek elõbb vagy utóbb kihatnak a pszichénkre. (További részletekért ld.

hogy egy rendkívül hatásos „szûrõt” tervezhessünk a „bejövõ” információ számára. hogy mindig kiválogathassuk a „gyémántokat” a halomnyi csecsebecsébõl? Hogyan ismerhetjük fel a valódit és a fontosat? A Mindenség Céljának tudása és megértése – ha eleinte mégoly korlátozott is –. . hogy milyen egyszerû és hatásos egy efféle „szûrõ”. propagandát. Mindig. egyenértékû kérdéssel bõvíthetjük ki: Hátráltatja-e az Egyéni Értelmek fejlõdését? Megsérti-e bárki Választási Szabadságát? Ennek birtokában elképesztõ szabályszerûséggel és pontossággal tudod majd megkülönböztetni a veszélyes tantételeket az érdekes tudományos elméletektõl – mégpedig azonnal. vizsgálatunkat az alábbi két. lehetõvé teszi számunkra.A Választás Szabadsága 71 Nincs erre jobb módszer? Kifejleszthetjük-e a SAJÁT szûrõnket. Próbáld csak ki! Elbûvöl majd. megtévesztést. Mindössze EGYETLEN kérdést kell feltennünk: „Ellentmond ez a Célnak?” Ezzel azonnal „kiszûrhetünk” minden félretájékoztatást. demagógiát stb. Ha nem emlékszünk tisztán a Célra.

Elgondolkodtál már azon. A koncentráció ezzel éppen ellentétes – figyelmünket ekkor Egyéni Értelmünk bizonyos készségeinek használatára fordítjuk.72 Thomas J. sem koncentrálni nem tudunk vég nélkül. Az „elme csendjének” állapota néhány másodperctõl akár órákon át fenntartható. melynek célja. Más szavakkal a meditáció során elménket „üresen” próbáljuk tartani. mert teljesen más célra szolgálnak. miért nem tudsz végtelen sokáig pihenés nélkül dolgozni? Miért nem koncentrálhatsz . jártasságunktól és szándékunktól függõen. és figyelmünket a nem gondolkodásra összpontosítjuk. Ennek idõtartamára ismét vonatkoznak bizonyos korlátok. egyszerûen azért. bármilyen gondolatféleség nélkül. például imaginációra. hogy megkülönböztessük a meditációt a koncentrációtól. Rendkívül fontos. Sem meditálni. hogy elérjük és fenntartsuk az elme teljes „csendjét”. vizualizációra. alkotó vagy logikus gondolkodásra. problémamegoldásra vagy érzések illetve érzelmek átélésére. idõnként szünetet kell tartanunk. Chalko Meditáció és koncentráció A meditáció olyan gyakorlat.

Ez azt jelenti tehát. Váltakozó ciklusban való gyakorlásuk legalább annyira elengedhetetlen. A „ciklikus változások” mindenütt jelen vannak életünkben. mindenekelõtt ellentétekre (kontrasztokra) van szükségünk. A pihenés pedig kemény munka után esik jól igazán. Ezután sajátos módon el kell rendeznünk ezeket az ellentéteket. A koncentráció alaposan kihasználja Értelmünk képességeit. míg a meditáció mindenfajta értelmi tevékenység szüneteltetését célozza. Értelmünk számára az a leg- . ha elõzõleg alaposan kipihentük magunkat. hogy érzékeljük a dolgokat. Csak akkor élvezzük a munkát. és a Tudatosan Tervezett Univerzum esszenciáját képezik.A Választás Szabadsága 73 sokáig anélkül. hogy nem szabad csak „meditálnunk” vagy csak „koncentrálnunk”. a szubatomi világtól a csillagködökig. hogy egyensúly és harmónia érzetét keltsék. mint amennyire a munka és a pihenés egymást váltó szakaszai. Mi köze az Ellentétek Törvényének a meditációhoz és a koncentrációhoz? A meditáció és a koncentráció Értelmünk mûködésének két szélsõ üzemmódja. hogy szünetet kéne tartanod? Miért nem tudsz végtelen sokáig aludni? Emlékszel még az Észlelés Egyetemes Törvényére? Ahhoz.

A meditáció lehetõvé teszi. nehezen tudunk friss ötletekkel elõállni. Ellazult állapotban az Értelem a tevékenység sokkal magasabb szintjeit érzékeli. hogy teljesen és tudatosan ellazítsd az Értelmed. Miért van szükségünk „meditálásra”? Nem elég. mindenfélét érzékelsz és érzel. egyszerûen helyet csinálunk az új ötleteknek. valójában megakadályoz az új ismeretek szerzésében. Amikor elménket kusza gondolatok és emlékek garmada tölti ki. Figyeld csak meg. Ugyanez a helyzet alváskor is – álmodsz. akkor mûködik a legjobban. és jelentõs mértékben nõ a hatékonysága. Röviden. „Megrekedünk” a régi gondolatok és emlékek között. . ha pihenünk vagy alszunk? Amikor „pihensz”. elméd valójában egyáltalán nem nyugszik. Állandóan gondolatok és/vagy érzelmek foglalkoztatják. ha nem emlékszel rájuk. Amikor elménket rendszeresen megtisztítjuk a gondolatoktól. Chalko jobb gyakorlat. ha tudatosan váltogatjuk a kétféle tevékenységet. Amikor Értelmünk mindkét szélsõ állapotot tapasztalja. hogy tudjuk. a meditáció éppen annyira elengedhetetlen szükséglete az elmének. még akkor is.74 Thomas J. mint az alvás a testnek. Amirõl azt „gondoljuk”.

megszokottá válik elõttünk. elménket rövid idõ alatt betanítjuk arra. A mantra egy nagyon egyszerû gondolat. akik követõket toboroznak.A Választás Szabadsága 75 Egyszerû meditációs módszer Nagyon sok meditációs módszer létezik. üres elmeállapotot. hogy elérjük. még zaklatott állapotból is gyorsan megnyugodhatunk. . Az efféle társítást „horgony”-nak (anchor) nevezik a neurolingvisztikai programozás (NLP) [18] gyakorlói. hogy a mantrához nyugodt. Egy ilyen tréning után. A legtöbbjük úgynevezett „mantrát” alkalmaz. Ez életünk 2. Amikor rendszeresen meditálunk ugyanazzal a mantrával (bármi legyen is az). a mantrának semmiféle megszentelt „jelentése” nincs. Ha valami eszünkbe jut meditáció közben. Ezzel helyettesítjük az elménkbe ötlõ egyéb gondolatokat. a mantrát állítjuk a helyébe. hogy megkönnyítse az „üres” elmeállapot elérését. Ellentétben azzal a népszerû hiedelemmel. ha gondolatban ismételgetjük. és lényegében egyetlen mantra sem jobb a többinél. meditatív állapotot társítson. amelyek nagymértékben segítenek bennünket. és/ vagy pénzért tanítják a meditációt. Igen ismerõssé. Tartalmától függetlenül azonban két fontos feladata van. amely néhány szóból vagy hangból áll. amelyet azok az emberek terjesztenek. ha a mantrára gondolunk. és fenntartsuk a meditatív. 1. A mantrát gondolatban ismételjük.

de bármely hasonló szó is megteszi. tartsuk titokban. Chalko feszült helyzeteiben is igen hatásos eszközt farag a mantránkból. mú. A legkönnyebb egy kényelmes ülõhelyzet. egyenes. amelyet magunknak fejleszthetünk ki a rendszeres meditációs gyakorlatok eredményeképpen. A legelterjedtebb az „ooommm” vagy „aaaummm”. A legjobb. rom. Ennek csak sajátos helyzetekben lehet haszna. bumm stb. ha kiegészítjük néhány hanggal (lom. például. ha ki akarunk küszöbölni egy nem kívánatos meditációs szokást. világossá válik. különben eszközt adunk a kezükbe. Amikor megértjük a mantra elõbbi két funkcióját. és ne adjuk ki azt másoknak.76 Thomas J. hogy az adott szokáshoz kapcsolódik. hogy a váltogatása nem túl jó ötlet. Ebbõl az is logikusan következik. zen. függõleges . amely megakadályoz a mély meditatív állapotba jutásban. ha valamilyen egzotikus vagy mesterséges szót választunk. hogy bármilyen mantrát használjunk is.). A mantrák általában néhány magánhangzóból illetve nazális mássalhangzóból állnak. amely nemigen fordul elõ a beszélt nyelvekben. és a meglévõ mantráról megállapítottuk. A meditáció közbeni testtartás ugyancsak fontos. amellyel – ha telepatikus úton továbbítják nekünk – irányíthatják az elménket. züm.

ooommm). próbáld az elmédet üresen tartani. Gondolatban kimondhatod a választott mantrát (pl. ha álmatlanság gyötör. ezzel ugyanis tömörítjük a bennünket körülvevõ bioelektromágneses mezõt [19]. beleértve az arcizmokat is. Néhány váltott orrlyukas jóga-légzés sokat segíthet ebben az induló szakaszban. keress egy csendes helyet. nagyon valószínû. és kísérletezz a következõ módszerrel: 1. de némi állóképességet és tréninget igényelnek. Egyébként ennek is jó hasznát vehetjük. A különféle lótuszülések igen kedvezõek. keresztezett kezekkel és lábakkal. 2. és lazítsd el minden izmodat. Hagyj figyelmen kívül minden felötlõ gondolatot – ne forgasd a kaleidoszkópot – mintegy 20 percen át. mindenféle elemzés nélkül. miáltal intenzitása megnõ. Ugyancsak jó. Ha lefekszünk. Válassz ki egy kényelmes meditációs pózt a fentiek közül. A kezek összefûzése és a lábak keresztezése is kívánatos. de ma aránylag ritkán alkalmazott a guggolásszerû ülõhelyzet. egyidejû elengedésük mellett. Vagy számolhatod is õket. . Hunyd le a szemed. Ez nagyon hasonlít a születésünk elõtti. magzati pózhoz. ha valamilyen gondolat furakodik az elmédbe.A Választás Szabadsága 77 gerinccel. Ha gondolataid sûrûsé- 3. hogy el is alszunk. Ha még sohasem próbálkoztál meditációval.

amit meg akarsz tanulni. hogy Szeretet „vesz körül”. amíg biztos nem vagy abban. A meditáció során ne várj választ (bár megjöhet) – az ugyanis szintén gondolat! Némi gyakorlással képes leszel arra. Feszült állapotban addig ne használd a mantrát. hogy a mantrád segítségével bárhol és bármikor kiüresítsd az elméd. A [3] számú irodalom tanulmányozása adhat néhány jó ötletet a további tanuláshoz. és képes vagy fenntartani azt körülbelül 20 percen át. Koncentráció a Szeretetre (Ezt „metta” koncentrációnak is nevezik [3]. hogy elég régóta gyakorolsz már. Ez nem érzéki vágy. tudni. Példák koncentrációs gyakorlatokra Az egyéni értelem fejlesztésére használható koncentrációs gyakorlatok tárgyalásával és összehasonlításával könnyedén megtölthetnénk több könyvet is. akár tömegben vagy stresszhelyzetben is. Az egyes meditációs foglalkozások elõtt esetleg szeretnél világosan meghatározni valamilyen célt. és a mantra gondolata szilárdan összefonódott a nyugalmi elmeállapotoddal. hogy bemutassam a lehetõségeket és az eredményeiket. Chalko gét sikerül 2–3-ra csökkentened ötperces idõszakonként. . az már nagyon jó eredmény.78 Thomas J. Az alábbiakban csak néhány példát sorolok fel. próbáld meg elképzelni.) Miután elérted a „csendes elmét” meditációd során.

hogy képzeletedben a TE Szereteted magába foglalja az egész Bolygót. A végsõ cél. . vagy teljes sötétségben ülsz. majd a Galaxist. Ebben az állapotban képzeld el. minden lakójával. amit gyermeked. mind másokéi – elengedhetetlen eszközök a Szeretet elsajátításához. amely körülvesz. és próbáld megtalálni önmagadon BELÜL a Szeretetet annak az embernek vagy dolognak az irányában. hogy a „Szeretet felhõje”. elméd idõnként „képeket” avagy „látomásokat” hozhat létre. mire megalkotod a végsõ képet az elmédben. amelyek közvetlenül elõtted bukkannak fel – akkor is. édesanyád vagy a Természet iránt érzel. Koncentráció „látomásokra” Amikor meditációs gyakorlatodat már elég hosszú ideje folytatod. Vedd észre.A Választás Szabadsága 79 A Szeretet ahhoz az érzéshez hasonlít. Valódi Feltétel Nélküli Szeretet. elemezz mindenkit és mindent. amelyben senkit nem tudsz elképzelni magad körül. növekszik. akit ne tudnál Szeretni. ha behunyod a szemed. Egyenként. esetrõl esetre. hogy a hibák – mind a sajátjaid. Kitölti az egész helyiséget. Képzeld el. hogy kitágul. végül a Világmindenséget. Próbáld meg elérni és fenntartani azt az állapotot. és az „elme csendje” idõszakok kellõen hosszúra nyúlnak az egyes meditációk alatt. Több hónapos. vagy akár több éves tudatos gyakorlásba is telhet. azután az egész házat. aki vagy ami bármilyen módon felzaklat.

és megpróbálnád megfejteni. Számos ilyen látomás – az álmokhoz hasonlóan – interaktív lehet.80 Thomas J. Nagyon csendes elmeállapotban felfoghatod más Egyéni Értelem gondolatait. Sokféle okból tûnhetnek fel. Valami. A „látomás” lehet üzenet is. pusztán azzal. hogy az elméd MIÉRT teremti ezeket. Chalko Az efféle „víziók” nagyon hasonlítanak az álmokhoz. de csakis a kapcsolat ideje alatt. Megoldások a téged foglalkoztató problémákra. • • . és mit tanulhatsz belõlük. végül megérezheted. Megeshet. Vizsgáld meg ezt a lehetõséget. azaz téged is magával ragad. hogy mire figyelj a megoldás felé vezetõ utadon. ha azok rád irányulnak. hogy ezt akarod. valaki mástól. amit korábban már láttál. amikor megjelennek. például: • Saját emlékképeid. vagy emlékeztetõk. teljesen tudatosan érzékeled õket. hogy szeretnéd figyelmedet ezekre a „látomásokra” összpontosítani. hogy ki az. Ha tényleg mástól származik a kép. csakhogy azokkal ellentétben.

„tesztek” is elõfordulhatnak. Ezek szellemi érettségedet mérik. hogy következményeiket viselned kellene. „tettekre” inspiráljon. hogy megkísérled irányítani az álmaidat. amikor ténylegesen „cselekszel”. . hogy küldetésed feladataira. és kipróbálhatsz különbözõ változatokat. • • • A „látomásokra” való koncentráció gyakorolható úgy is. amikor irányított és interaktív módon magad teremted a látomásaidat. Velük „leellenõrizheted” hozzáállásodat. anélkül. Ha azonosítani tudod a helyszínt. Ez javítja felkészültségedet Választási Szabadságod gyakorlásához. A felsõfokú szint az a képesség. Üzeneteket is kaphatsz a Magasabb Énedtõl. amelyet akása krónikaként is ismerünk. és ösztönözzön az Életben. késõbb próbáld meg ellenõrizni.A Választás Szabadsága • 81 Érkezhetnek képek a pszichoszférából [1]. Észlelheted a VALÓSÁG képeit más helyszínekrõl. saját Értelmed és a Magasabb Éned vezetésével. hatókörüket és alkalmazásaikat. fokozatosan növelve bonyolultságukat. És mint sok álom esetén. Próbáld ki! Ne feledd segítségül hívni Értelmedet álmaid felderítéséhez miközben megtörténnek.

próbáld meg tudatosítani az elmédben zengõ „belsõ hangot”. Amikor elég közel kerülsz a Forrásához. Ne ijedj meg hát. Koncentrációval próbáld meg „bemérni” „belsõ hangod” Forrását. itt NEM a légzés vagy a szívverés hangjáról beszélek. Chalko Koncentráció „belsõ hangra” Ez egyike azon titkos módszereknek. Miután egy ideig fenntartottad az „elme csendjét” a meditációban. de csak a legeslegelsõ alkalommal. Miközben fenntartod a teljes ellazulást fizikai tested minden részében. ez normális. Kezdd a gyakorlást egy tökéletesen csendes szobában. Fedezd fel. Megjegyzem. amelyrõl sok. [15] . csakis az elmédben hallható hangról. a klinikai halál állapotából visszatért ember beszámolt. hogy meghalnának.82 Thomas J. Végül (ami spontán vagy sokéves gyakorlást követõen bekövetkezhet) elérsz egy olyan állapotot. Azután törekedj Forrásának meghatározására. amelyeket az elmúlt idõk fejlett Egyéni Értelmei hasznosnak találtak tudatosságuk és fizikai testük elválasztására. hogy azután megismerhessék a „másik oldalt” anélkül. meg kell tudnod találni egy „alagút” bejáratát – ez ugyanaz az „alagút”. vizsgáld meg ezt a hangot. keresd a „belsõ hangod” legnagyobb erõsségét és magasságát. ahol a „belsõ hang” csaknem az elviselhetetlenségig felerõsödik.

hogy el ne „veszítsd”. Amit mi a Fényként érzékelünk. Ezeket a kérdéseket a legjobban az [1] számú irodalom tárgyalja. és a „tér” eltorzultnak tûnik. . pedig fizikai tested tökéletesen mozdulatlan. mint egy távoli csillagé. Próbálj a csillagra összpontosítani. A Fény eleinte nem nagyobb.A Választás Szabadsága 83 Ebben az állapotban úgy találhatod meg az „alagutat”. mert ha Választási Szabadságodat gyakorolva a megállás mellett döntesz. Legnagyobb megdöbbenésemre a Self tanulmányozásával ellenõrizhettem ennek a tervnek bizonyos kulcsfontosságú részeit. hogy odamenj. Még tárgyalhattok is 3 A Tudatosság szervezeti felépítése az Univerzumban meghaladja a jelen könyv kereteit. Ha sikerül. A végeredmény csakis rajtad múlik – és persze Magasabb Éneden.3 Az. Amikor sikerül a Fény közelébe jutnod. hogy jelentõs sebességgel száguldasz a Fény felé. mint a Nap. A Fény körül minden egy „alagút” képzetét kelti. Az Univerzum Tudatos Tervének lényeges része egy olyan intelligens információszûrõ rendszer. fényesebbnek tûnik majd. amely megakadályozza. Képzet csupán. úgy érzed majd. hogy magához engedjen. hogy milyen messzire juthatsz az „alagút”-ban. a csillagok között találod magad. Ezután koncentrációval törekedj a Fény „megközelítésére”. valójában Magasabb Énünk – ez a mi külön bejáratú csatolónk a Kimagasló Értelemhez. hogy a „túlsó oldal” Fényét keresed. elsõsorban attól függ. hogy primitív elmék beszennyezhessék a Kimagasló Értelmet. milyen jó okod van rá.

heti.84 Thomas J. Csak egyfajta „összegzésre” emlék- . az órád azonban akár egy-két órával többet is mutathat… Két dolog erõsen jellemzõ a Magasabb Én Fényével való találkozásokra. amit valaha meg akartál érteni. Chalko – mindenkor rendelkezésedre áll a Választási Szabadság. havi. Amikor magadhoz térsz egy ilyen ájulásból. amikor eljutottál a Fénybe. esetenként el is veszítheted az eszméleted. mindössze néhány másodpercre ájultál el. hogy ANNYIRA szeretve érzed magad. tisztán emlékszel arra. annak boldogsága semmilyen emberi nyelven nem írható le. hogy minden alkalommal. A felidézés több napi. miután találkoztál a Magasabb Éneddel. hogy megértettél abszolúte mindent. Úgy tûnik. amikor visszatérsz a boldogságból. hogy az összes részlet szándékosan „törlõdik ki” a memóriádból. évnyi vagy akár élethossznyi gondolkodást és erõteljes tudatos tanulmányozást igényel. hogy semmilyen részletre nem vagy képes visszaemlékezni. A másik jellegzetesség. sem felidézni. hogy az ájulás kerülget. sose feledd! Amikor bebocsátást nyersz a Magasabb Énedhez. azt gondolhatod. A legjobban úgy fejezhetném ki. Az elsõ.

ugye? A megértésbõl bármely szükséges információrészletet össze tudod állítani. hogy értjük. hogy minden választ emlékezetbõl tudunk – be kell bizonyítanunk. Ez a szelektív „emlékezetkiesés” sok éves tépelõdést. nem csak „utánozzuk azt. töprengést és türelemjátékot okozott nekem a Fénnyel való kísérleteim során. még teljesen új és váratlan helyzetekben is. mégsem emlékszel egy-egy konkrét válaszra. mert mindent kristálytisztán megértettél. egyszerûen. Érted már a különbséget? . Az egyetlen forrás. Be kell bizonyítanunk. hogy egyáltalán nem voltak kérdéseid. Az „emlékeket” könnyen elfelejthetjük. hogy teljesen önállóan képesek vagyunk megtalálni a válaszokat. ami logikus magyarázathoz vezetett. Például arra a tényre. az [1] volt. hogy „megtegyünk” dolgokat. fizikai életeink „vizsgák” avagy „tesztek” ahhoz.A Választás Szabadsága 85 szel a találkozóról. Amint azt már elmagyaráztuk. Nem elegendõ. Ha viszont megértesz valamit. aligha tudod „nem megérteni” ismét. és akkor sehogyan sem tudjuk helyreállítani az elveszett információt. Egyetlen tanító sem volt képes számomra kielégítõ módon megmagyarázni a jelenséget. Azonban – ahogy mindennek a Tudatosan Tervezett Univerzumban – ennek is oka kell legyen. amire emlékszünk”.

86 Thomas J. és a két különálló képbõl egy összetett képet létrehozni az elménkben. amire csupán „elméleti szinten” „emlékezünk”. Ennek a gyakorlatnak az a célja. amikor tanítványaikat vizsgáztatják – a megértésüket teszik próbára azzal. A legkiválóbb tanítók egyáltalán nem értékelik. Mellékesen. vagy „látod a Magasabb Éned Fényét”. amelyet bárhol és bármikor végezhetünk. ha nõ a megértés szintje. hogy megtanuljuk a két szemünket külön-külön használni. mi az. A „cselekvés” lehetõsége fizikai életünkben egyedi „próbatételt” nyújt ahhoz. már túl késõ az összpontosítást megtanulni. [1] A „kereszt” gyakorlat Mindkét fentebb leírt gyakorlat jelentõs koncentrációs képességet igényel. és mi az. anélkül. A megértés állandó. hogy értené azokat. és önállóan alkalmazni is tudunk. hogy meghatározzuk. Chalko Micsoda véletlen. A legjobb. ha van a tarsolyunkban egy gyakorlat. nyitott szemmel. akár munka közben is. amit valóban értünk. a legjobb tanítók pontosan ezt teszik. hogy minden életet „friss emlékezettel” kezdünk. Az emlékezet mindig átmeneti. Az Értelem csak akkor fejlõdik. hogy váratlan feladatokat adnak nekik. ha valaki csak emlékszik dolgokra. Amikor észleled a „látomást”. ez a fõ oka annak. .

. Fókuszálj az ujjad hegyére. hogy egy kört láss kereszttel a közepén. Ezután összpontosítással próbáld meg fedésbe hozni a középsõ két kört. és élesíti az 4 Ennek a gyakorlatnak az interaktív és animált változata megtalálható az Interneten a http://www. Nyújtsd elõre az egyik kezed úgy.htm oldalon.thiaoouba. Ekkor négy kört kell látnod. hogy egyik ujjad félúton legyen a körök és a szemed között.4 Ez a gyakorlat rendkívül jótékonynak bizonyult: ha már öt percig fenn tudjuk tartani a keresztet.A Választás Szabadsága 87 A legtöbb ember számára ez rendkívül nehéz gyakorlat. hogy a lehetõ legtovább fenntartsd a keresztet. helyezd a képet körülbelül 1. de közben lásd a köröket is. Csaknem mindegyik fejlett õsi civilizációban léteztek különféle változatai. A gyakorlat célja. de jómagam mind közül ezt találtam a leghatékonyabbnak.5 méterrel magad elé. az drámai mértékben javítja a harmóniát a testünkben [13].com/seeau. a két másik kör között. A gyakorlat elkezdéséhez.

. és instabilnak tûnhet. A rövid. mint a hosszabb. Az ilyen hosszúságú koncentrációra való képesség kifejlesztése eltökéltséget és módszeres gyakorlást igényel. valamint minden mást is a környezetedben. Már 3–5 percnyi (lehetõleg pislogás nélküli) gyakorlással érezheted a gyakorlat jótékony hatásait. hogy átfedéskor az egyik kép uralja a másikat. A gyakorlás révén azután fenn tudod tartani a keresztet ujjad segítsége nélkül. A kereszt eleinte lebeg. periférikus látásoddal próbáld meg tudatosítani a másik két kört. Tapasztalataim szerint a legjobb egy-két perccel kezdeni ezt a koncentrációs gyakorlatot. de végül valóban megváltoztatja mentális. Ez azt jelenti. mert problémamegoldó képességük jelentõs javulását figyelték meg. A további elõnyeit – bizonyos emberek szerint [1] – mintegy 45 perces folyamatos koncentráció révén érhetjük el. amit meg-megszakít a képességek elégtelensége. intenzív koncentráció jobbnak és hatásosabbnak tûnik. Ismerek számítógép-programozókat. A koncentráció haladó szintje A „kereszt” egyik ága rendszerint a másik „elõtt” látszódik. Kísérletezz az ujjad távolságának változtatásával.88 Thomas J. majd hetente fokozatosan növelni a tartamát. akik rendszeresen végzik ezt a gyakorlatot. Chalko elménket. szellemi és értelmi képességeidet. Miközben a keresztet nézed. hogy tökéletes keresztet kapj.

Ennek eredményeképpen megláthatod. mielõtt észrevennéd. Ez annyira intenzív. Ha nehézségekbe ütközöl a meditáció tanulása során. ez az erõteljes koncentrációs gyakorlat a kereszttel kiváló mód arra. Amikor magabiztosan tudod irányítani a képet. Próbáld meg ezt a tökéletesen kiegyensúlyozott keresztet a lehetõ legtovább fenntartani. Ezután próbáld meg tetszés szerint váltani a „domináló” képeket azáltal. hogy egyensúlyba hozd a két képet. . hogy kiegyenlítsd a különbséget. akkor elõször ezt a gyakorlatot tanuld meg. akkor esetleg változtatnod kell egyik vagy mindkét kör méretén és/vagy fényerején. hogy gyorsan mély meditációba juss. Itt az a cél. amennyire lehet. Meditálni fogsz.A Választás Szabadsága 89 Próbáld meg a „rejtett” ágat koncentrációval elõrehozni. ahol egyik ág sem nyomja el a másikat. ideges vagy feszült vagy. próbálj meg egy tökéletesen kiegyensúlyozott keresztet fenntartani. hogy a nyugodt elme meditatív állapota természetesen áll elõ. hogy szabályos idõközönként váltogatod a kereszt uralkodó ágait. Ugyanígy. mint a másik. hogy néhány percnyi gyakorlása után elméd készen áll majd a mély pihenésre. ha zaklatott. Ha az egyik szemed jelentõsen gyengébb.

pusztán koncentrációval. tanítani. Ahogy a vizet is sokkal könnyebb beszennyezni. hogy õszintén beszéltem a Választási Szabadsággal és a tudatos fejlõdéssel kapcsolatos dolgokról. hogy bizonyos változásokat váltsanak ki a viselkedésében. hogy Pápua Új-Guineában néhány bennszülött képes megsebezni vagy akár meg is ölni az ellenségeit nagy távolságból. Hamarosan azt is felismerték. Chalko Válasz pszichikus támadásra A Föld csaknem minden kultúrájában felfedezték az emberek. mint minden telepatikus üzenetet. Például jól ismert tény. Azt is megfigyelték. tájékoztatni vagy a jó közérzetet hirdetni. hogy lehetséges a többiek irányítása és manipulációja. mint lelkesíteni. hogy sokkal könnyebb megzavarni. méghozzá meglehetõsen régóta. megijeszteni és félrevezetni. hogy megijesszék és megzavarják a célba vett személy értelmét és Szabad Akaratát. betegséget vagy akár halált is okozva. hogy az ilyen telepatikus (pszichikus) zavaró elemeket. ha félelem és megtévesztõ félretájékoztatás révén megbénítják és szabotálják az emberek egyéni értelmét. mint megtisztítani vagy tisztán tartani. Az úgynevezett „fekete mágia” vagy „voodoo” mindössze visszaélés a természetes telepatikus adottságokkal. címezni is lehet a kiválasztott embereknek.90 Thomas J. Azzal. köz- .

ami önállóságunk védelméhez és egyéni tudatos fejlõdésünk folytatásához szükséges. hívek és tanítványok falkáit irányítják. „Ígéretesek Gyülekezete” a detroiti Pontiac Silverdome stadionban). amely a Gondolkodás Szabadságát elvehetné tõled..A Választás Szabadsága 91 zétettem gondolataimat az Interneten. Még maga a Kimagasló Értelem sem. Egy alkalommal 70 000 fanatikus – akiket agymosásból több doktori (PhD) címmel is rendelkezõ detroiti papok vezettek – kollektív „közbenjárást” tartott rajtam (1997. amit fel kell ismerjünk. amely valakinek a tudatossága illetve Szabad Akarata elleni támadást irányoz elõ. A legfontosabb. Az úgynevezett „pszichikus támadás” rendszerint egy kérést vagy parancsot tartalmaz. akik követõk. Csak te magad adhatod fel. Olyanok kritizáltak. hogy bárki vagy bármi csakis akkor árthat nekünk. heves bírálatok kereszttüzébe kerültem. május 2. és az egyéni Szabad Akaratot valamint a tudatos fejlõdést elnyomó tanításokat hirdetnek. . Hogyan kezeljünk egy pszichikus támadást? Mivel Határtalan Lehetõségekkel rendelkezõ Egyéni Értelmek vagyunk. A Világmindenségben nincs olyan erõ. ha szabad akaratunknál fogva tudatosan beleegyezünk az ártalomba és/vagy befolyásba. már mindenünk megvan.

a pszichikus támadás csakis rendkívül primitív értelmek részérõl eredhet. a tudatosság elleni ilyen szabotázs súlyosan árthat a „célszemély” egészségének és közérzetének. és visszaemlékszünk Határtalan Lehetõségeire. tudatos és összehangolt támadása egyetlen személy ellen is csak meglehetõsen korlátozott tudati zavart okozhat. Értelmed segítségével kidolgozhatsz egy intelligens „tervet” a kezelésére – már jó elõre. A legelõnyösebb önvédelmi stratégia az. Emiatt még 70 000 ember együttes. Értelmed használatának optimális körülményeit az „elme nyugalmának” mielõbbi visszaállításával teremtheted meg. Miféle tervet? A legfontosabb tudnivaló. Miután minden fejlett ember tisztában van a Világmindenség Céljával [1].92 Thomas J. Felhasználhatod egy ilyen kapcsolat elõnyeit saját üzeneted visszaküldéséhez. ha a lehetõ legjobban kihasználjuk Egyéni Értelmünk képességeit. Chalko Amikor „sikeres” (azaz a megtámadott elfogadja és magáévá teszi). Ha nehéz helyzetre számítasz. . A rendszeres meditációs gyakorlatok során szerzett jártasság egyszerûen felbecsülhetetlenül értékes ilyenkor. hogy az úgynevezett „pszichikus támadás” során valójában minden résztvevõ elméje közvetlen kommunikációban áll.

hogy tetszeni fog nekik. mint minden élõ organizmus az Univerzumban. mielõtt megpróbálsz bármit visszaüzenni. ha a Mindenség Céljával tökéletes harmóniában cselekszel.A Választás Szabadsága 93 Ha a félelmedet üzened vissza. Hadd bizonyítsam be. amikor igazán szeretik õket. nem kapnak semmilyen visszajelzést. gyõzõdj meg elméd nyugalmáról. érzeteik annyira kellemesek. és fenn tudod tartani elméd tisztaságát. függetlenül valaha elkövetett minden hibájuktól. ezúttal is az a legjobb. Emlékszel még. és tanuld meg érezni az általad elképzelhetõ legmagasztosabb érzelmeket. akik sohasem tapasztalták. Azonban. milyen az. hogy megfelelõen dönts a támadás természetétõl. és elerõtlenednek. egyéniségedtõl és válaszod céljától függõen. a túloldali emberek azt érezhetik. Nem kevés lehetõség közül válogathatsz. A legtöbb telepatikus támadó alacsony értelmû ember. elég érzékenyek ahhoz. mint mindig. Mit tartalmazzon egy ilyen üzenet? Ismét csak Választási Szabadságodon múlik. Amikor hirtelen szeretve érzik magukat. a „hatalmukba” kerítettek. de. ami tovább fûtheti harci kedvüket. Kérlek. Ennek eredményeképpen kellemes érzés tölti . hogy érzéseket közvetítsenek és fogadjanak telepatikusan. Ha viszont vissza tudod állítani. mi az? Fejleszd az Értelmed. Ebbõl következõen tehát a Szeretet üzenete a legbölcsebb küldemény.

Ha pedig jól esik rád gondolniuk. [3]. mert ténylegesen megváltoztathatja az embereket körülötted. amikor meglágyították „ellenségeik” többségének szívét.94 Thomas J. hogy kérjük Magasabb Énünk segítségét. Chalko el õket. Pontosan ezt tette számos fejlett Egyéni Értelem a régmúltban. Pontosan így értették. és hálásan köszönjük meg. Ez viszont azt jelenti. amikor megtámadnak. A Szeretet üzenetét Magasabb Énünk segítségével közvetíthetjük a leghatékonyabban. ami csaknem határtalan hatókört biztosít az üzenetünknek. amikor azt tanították az embereknek. hogy „szeretet-üzeneted” „ellenségbõl” olyasvalakit formált. a szeretet üzenete a legerõteljesebb. Miért? Mert Magasabb Énünk közvetlen kapcsolatban áll valamennyi támadó Magasabb Énjével. Bár a szeretet üzenete messze a legjobb válaszlehetõség. A legfontosabb. Ehhez nem elég csak „szavakat” mondani vagy gondol- . Óriási önfegyelmet és szellemi érettséget igényel. mégis ezzel a legnehezebb elõhozakodnunk. aki valójában szeret téged! Így tehát az összes lehetséges válasz közül. személyed is tetszeni kezd majd nekik. [5]. ha megkapjuk. hogy „szeresd ellenségeidet!” [1]. ha rád gondolnak. aki ártani akar nekünk. hogy valóban szeressünk valakit.

és megkértem Magasabb Énem. . Úgy tetszett. Magasabb Énem tevékenységének ismerõs jelét. és megkértem a Magasabb Énem. mintha egy áttetszõ „rózsaszín felhõ” belsejébe kerültem volna.A Választás Szabadsága 95 ni. de ezúttal már semmilyen kellemetlenséget nem éreztem. Ezután összeszedtem a legkedvesebb érzéseimet. Késõbb gitároztam. Röviddel azután. Energiahullámot éreztem a gerincemben. Mi történik ilyenkor? Visszatérve az én esetemre. hogy segítsen a szeretetküldésben mindazoknak. Óriási és emlékezetes lecke maradt számomra mind a mai napig. a szemem elõtt rózsaszínûre váltott. A „támadás” pillanatát a mellkasomban érzett csekély kényelmetlenségrõl ismertem fel. Úgy éreztem. Egyetlen pillanatig sem éreztem fenyegetve magam. akik megpróbálnak ártani nekem. ismertem a támadás várható idõpontját. meditálva illetve a „keresztre” koncentrálva készülök fel rá. ahol ültem. aki – bármilyen szándékkal – rám gondol éppen. amit gondolunk. az egész – lényegében teljesen fehér falú és bútorozatlan – helyiség. ezért úgy döntöttem. amit akkoriban el tudtam képzelni. és fellelkesített. vagy kérünk. irányításommal mintegy öt perc múlva ismét megpróbálkoztak. Tényleg komolyan kell vennünk. Éppen ellenkezõleg. ez a tapasztalat feltöltött. hogy segítsen továbbítani a zenét mindenkinek. mielõtt ismét elindítottam volna szeretet-küldeményemet.

Mivel Egyéni Értelmeink létezése végtelen. választhatunk végtelen sok megtestesülést különbözõ fizikai testekben. ha jelenlegi fizikai testünk mûködése leáll. Chalko A fejlõdés mérése Hogyan mérjük a „fejlõdést” a Földön? Hogyan mérjük a „sikert”? Hát nem pénzzel? Hány embert ismersz.96 Thomas J. oda semmimet nem vihetem magammal…” – azzal kiszenvedett. magához rendelte a kíséretét. akik életüket a pénz utáni hajszára összpontosítják? Vajon miért kergetjük oly sokan a Földön a pénzt? Netán egy hiedelem miatt. Éppen az imént mutattuk meg. Minden anyagi kincset megszerzett. Az Értelem létezett már születésünk elõtt. és akkor is tovább él majd. Amikor haldoklott. hogy Egyéni Értelmünk fejlõdése elõtt nem lehetnek korlátok. hogy az anyagi javak felhalmozása „biztonságot” nyújt a jövõnkre? Miféle biztonságot? Miféle jövõre? Macedóniai Nagy Sándor meghódította a korában ismert világot. . Életének csak a legutolsó pillanatában ismerte fel az anyagi javak felhalmozásának értelmetlenségét. és így szólt: „Ahová most megyek. amire csak vágyott.

De igazi Szeretet az? Tudják egyáltalán. hogy felismernénk. és csak akkor élvezhetjük igazán tudatos létezésünket. hogy valaki mennyire értette meg a Természetet és a Világmindenséget? Vannak. mondván. ha Egyéni Értelmünk megfelelõen fejlett. figyelmen kívül hagyjuk. A Természetnek és az anyagi valóságnak a Kezdettõl fogva mindössze egyetlen célja van – hogy segítsen bennünket Értelmünk fejlesztésében. csak ár kérdése. Csak akkor élhetünk át magasztosabb érzelmeket. akik a Természetet ért károkat megpróbálják a „helyreállításra” vagy „megtisztításra” fordítandó .A Választás Szabadsága A Választás Szabadsága a miénk. mint amilyen a Szeretet. Gondolod. mi a Szeretet?) Megítélhetjük-e a megszerzett pénz alapján. s ezáltal szûkítjük választási lehetõségeinket – hiszen az egyéb lehetõségeket lényegtelennek ítélve. Anélkül. hogy pénzzel mérhetjük egy Egyéni Értelem fejlettségi fokát? Vagy az intelligenciáját? Vásárolhatunk-e pénzért értelmet és intelligenciát? Szeretetet? (Néhányan erre igennel felelnek. 97 Az anyagi javakhoz való ragaszkodással tudatosan behatároljuk éberségünket. súlyos korlátozásokat programozunk tudatosságunkba és értelmünkbe – saját magunk.

[1] . miért készült a Természet úgy. annál nagyobb elégedettséget és annál magasztosabb érzelmeket tapasztalhatunk tudatos létezésünk révén. és mivé válhatunk a Mindenségben. akkor voltaképpen teljesen eltérõ eredményekre törekszünk. Minél értelmesebbek leszünk. fejlõdésünk bármely szakaszában tágulhatnak. hogy az Értelem területén csak azt érhetjük el. amire törekszünk. de valóban elégséges mérték az? Tényleg értjük. amely teljesen különbözõ végeredményre vezet. Konkrétan: az Egyéni Értelem lehetõ legnagyobb mértékû fejlesztése valamint a lehetõ legtöbb pénz összegyûjtése két teljesen különbözõ irány. amelyek nagymértékben függenek attól. mit tudunk elképzelni és felfogni.98 Thomas J. Minél többet értünk. annál jobban nõnek képességeink még több ismeret befogadására. Mondanom sem kell. Minden pillanatban kezünkben a csorbítatlan Választási Szabadság. Nincs határa annak. hogy mennyit tanulhatunk. Nyelviskolába járva nem várhatunk mérnöki diplomát. választási lehetõségeink. Érted már a kétféle szemlélet közötti különbséget? Az Értelem fejlesztésének célja új látóhatárokat nyit fejlõdésünk bármely fázisában. Chalko pénzösszeggel kifejezni. ahogy van? Világos. Ha más mértékegységekkel mérjük a sikert.

A Választás Szabadsága

99

Vizsgáljuk meg a Földön a pénz, mint a „fejlõdés” és „siker” mércéjének használatából adódó következményeket. Konkrétabban vizsgáljuk meg a maximális pénzhozamra törekvõ hozzáállás következményeit. Ha elemezzük a nagy anyagi gyarapodás (mindegy, hogy kifejezzük-e pénzben) folyamatát, láthatjuk, hogy csak sok más egyén kihasználásával valósulhat meg. A kereskedõk úgy hoznak létre „nyereséget”, hogy a megvásárolt termékeket magasabb áron adják tovább. A profit hajtja õket, tehát igyekeznek árcsökkentésre kényszeríteni a beszállítóikat, ugyanakkor magasabb ár kifizetésére a vásárlókat – bármi áron. A kereskedõk valódi mûködési költségeik meghamisításával, a készletek kisajátításával stb. mind szállítóikat, mind vásárlóikat kihasználják. Hasonló folyamatokat szinte minden más, az anyagi haszon által motivált tevékenységben megfigyelhetünk. Az embereket kihasználják. Némely pénzszerzési módszer a nyílt, lelkiismeretlen átverésen és csaláson alapul. A Föld leggazdagabb vallásos szektái például úgy tettek szert hallatlan vagyonukra, hogy rávették az embereket javaik önkéntes átadására egy „helyért a paradicsomban” haláluk után. Mondanunk sem kell, ezek a szekták arra törekszenek, hogy

100

Thomas J. Chalko

az embereket a lehetõ legnagyobb tudatlanságban, zavarodottságban tartsák, félrevezessék õket a Mindenség Célját illetõen, s ezáltal maximális profitot érjenek el. Megfigyelted, hogy néhány szekta a mai napig arra tanítja az embereket, hogy „féljék az Istent”, õk pedig hisznek nekik? Ma (1999-ben) egyedi lehetõségeink nyíltak arra, hogy megfigyeljük az ilyen, már jó ideje létezõ, „mások kihasználására épülõ rendszerek” eredményeit. Az emberek oly mértékben belebonyolódtak az anyagi haszonelvû rendszerekbe, hogy még csak elképzelni sem tudnak más lehetõségeket. Végeredményben a gazdagok tovább gazdagodnak, a szegények pedig tovább szegényednek. A maximális nyereség utáni lelkiismeretlen hajszában némelyek „gyõztek” – õk lettek a leggazdagabbak. Ezek az egyének bankjaik és vállalataik mögé bújva hatásosan irányítják az egész „rendszert” a Földön. Gazdagságuknál fogva hatékonyan képesek vezérelni csaknem minden tevékenységet a bolygón, tetszésük szerint, egyszerûen azért, mert az emberek hozzászoktak, hogy szinte mindent megtegyenek a pénzért. Az emberek túlnyomó többsége, beleértve a kormányokat és a tudományos közösségeket is, valójában a pénz és a világot átfogó pénzügyi rendszer (globális monetarizmus) „bábjai”.

A Választás Szabadsága

101

Összefoglalhatjuk tehát a „pénz” sikermérceként való elfogadásának, alkalmazásának eredményeit? Mi történik az egyéni értelem fejlõdésével? Alighanem elbátortalanodik, sõt nevetségessé válik, nemde? Talán nem szennyezik be az emberi értelmet az afféle illúziók, hogy a haladást pénzzel lehet elérni? Mi a helyzet a Választás Szabadságával? Nem sérül-e, amikor az emberek arra kényszerülnek, hogy teljesen a nyakukra szabadított pénzügyi és materialista rendszer rabjaivá váljanak? Mi történik az emberi érzelmekkel egy ilyen rendszerben? Meg tudod vizsgálni a sajátjaidat? A „rendszer” irigységet kelt a gazdagabbak, és megvetést a szegényebbek iránt, nem így van? Talán nem ezek az érzelmek vezetnek szüntelen vitákhoz és összetûzésekhez? Látod-e? Most vizsgáljuk meg azt, ki irányít egy ilyen „rendszert”? Kik azok a leggazdagabbak, akik annál nagyobb hatalomra tesznek szert, minél tovább mûködik a rendszer? Hát nem õk a világ leglelkiismeretlenebb és legkegyetlenebb emberei? Nem õk a rosszak közül is a legrosszabbak az egész bolygón? Nem õk bizonyulnak a képmutatás és a csalás legnagyobb mestereinek? Haboznak talán konfliktusokat és háborúkat kirobbantani, csak azért,

egészen egyedi mechanizmust hozunk létre. vagy nem? . hogyan gyorsítják fel a szélsõséges ellentétek a megértésünket? Minden a Választás Szabadságáról szól. amely súlyosan megnyomoríthatja a fejlõdését. és látva látnak… Emlékszel. akiknek van szemük. Hát nem lenyûgözõ? Ennélfogva a materialista szemlélet meglehetõsen különös helyzetet teremt az Egyéni Értelem fejlõdése szempontjából. A materialista társadalomban az Egyéni Értelmek önállóságuk elleni módszeres elnyomási és támadási kísérleteknek vannak kitéve a létezõ legközépszerûbb és legelmaradottabb emberi elmék részérõl.102 Thomas J. Mindamellett az efféle helyzet látványos tanulságokkal szolgál azon Egyéni Értelmek számára. és kezdi vezetni a többieket. amelyben a bolygó aljanépe kerül felülre. „béke-közvetítõ”-ként tetszelegjenek? Amikor a pénzt a „siker” mértékének fogadjuk el. Chalko hogy saját elõnyeiket biztosítandó. Emiatt a pénz és a velejáró materialista világnézet az Emberi Értelemre leselkedõ egyik legkomolyabb veszély.

kinevetik. sõt meg is kövezik – mindegy. a vizsgákon mindenki átmegy. nem ismeri el az Értelmet. hogy diák-e vagy tanár. lõdörögnek helyette. fociznak. Az osztályzatok alig térnek el. a Földön az oktatási rendszer. vagy buliznak. úgy tûnik. hogy optimális körülményeket teremtsen az Egyéni Értelem fejlõdéséhez. mert nem ismeri el az egyéniséget. hogy annyi gyerek unatkozik? „A valóság csak annak számára unalmas. egyetértesz? Sajnos. Azt. vagy az értelem bármilyen jelét mutatja. ennek éppen az ellentétét végzi. A rendszer kiküszöböl mindenféle esetleges indíttatást az Én fejlesztésére. A valóságban mindegy. Meglep ezek után. aki kérdezni próbál.A Választás Szabadsága 103 A gyerekek oktatása Az oktatási rendszer fõ feladata az lenne. sem az intelligenciát. mert ez közvetlenül kapcsolódik intézményük „gazdasági életképességéhez”. aki mit sem tud róla. Az iskolák a „sikeres vizsgázók (továbbtanulók) arányára” ügyelnek. hogy a tanulók szorgalmasan tanulnak.” [17] .

amiért az unalmát és kiábrándulását a sokféle jellegzetes iskolai csínytevés „hülyeségével” fejezte ki. megmozgatják a képzeletét. Amikor ugyanazt a tárgyat a második félévben tartottam. rengeteg elvárással érkezik. és tíz másodperc múlva jelentkezett. Azután. Amikor az elsõ félévben tanítottam a tárgyat. hogy írjon le 100 mondatot. Chalko Vajon eleget tanítunk a gyerekeinknek a Világmindenség Valóságáról? Még csak el sem kezdtük… Egyszer egy általános iskolás tanító az egyik általam is ismert gyermeket „megbüntette”. mert a jelenség évrõl évre megismétlõdött. Megdöbbentem. már senkit nem érdekelt semmi. Az okos és szorgalmasan tanuló diákok jegyei alig . egészen magas szintû anyagot is leadhattam. Amaz leírta: „100 mondat”. Az érdekes tárgyak tényleg magukra vonják a figyelmét. a hallgatók óriási érdeklõdéssel vettek részt rajta.104 Thomas J. teljesen lelombozódik. Sok tanulói beszámoló és elõadási jegyzet meghaladta néhány „végzõs” dolgozatának színvonalát. megjutalmazták e szellemes megoldásért? Az egyik vezetõ ausztrál egyetem egyik elõadójaként fakultációban „lézeres mérést” taníthattam elsõéves hallgatóknak a Gépészmérnöki Karon. Utasította a gyereket. hogy: „Kész vagyok!!!” Mit gondolsz. Miért hal ki teljesen az igyekezet a hallgatókból az elsõ félév után? Egy szép napon az egyik szorgalmasabb végzõsünk elmagyarázta: „Amikor az ember a középiskolából egyetemre kerül. mikor meglátja a félévi eredményeket.

hogyan mûködik a gépezet? . hogy öli ki a „rendszer” az önképzésre irányuló motivációt.A Választás Szabadsága 105 különböznek azokétól. és részesíti elõnyben a nyáj tökéletes tagjait? Érted. akik végiglógták a félévet. Mindenki átment… Így aztán a következõ félévben már nem tanul többet – hacsak nem akarja kiröhögtetni magát…” Látod már.

Minden potenciálisan korszakalkotó felfedezésbõl fegyvert vagy megtévesztõ eszközt készítenek. ha a technológia értelmileg és szellemileg nem megfelelõen érett emberek kezébe kerül? . nincs kutatás sem. Chalko Tudomány és technika A tudományt és a technikát a Földön csaknem teljes egészében a pénz és a pénzügyi rendszer vezérli. mennyi értelmet és intelligenciát igényel egyetlen atomocska tanulmányozása. a technikát elsõsorban az Egyéni Értelmek fejlõdése és a Természet ellen használják. A technika vívmányait az emberek megfélemlítésére és a megbénított Egyéni Értelmek kordában tartására fordítják. Az értelem és intelligencia egyetemes igénye ott virít az orruk elõtt – mégsem találják. és még mindig nem tudja senki igazán.106 Thomas J. A tudósok és mérnökök még csak észre sem veszik. Mivel a mai középszerû berendezkedés teljesen elfordul az efféle igénytõl. A „tudást” „szellemi tõkének” tekintik. és a végsõ anyagi haszon vagy a kutatásokra elnyert költségvetés „sikerük” és büszkeségük megkérdõjelezhetetlen mértéke marad. és hogyan keletkeznek. mi van bennük. Majd egy évszázada hasítgatják õket. Ha nincs pénz. A tudósok szinte teljes egészében az anyagi valóságra koncentrálnak. Mi történik.

és MIÉRT. Hagynád. MIT csinálunk. Ezek az atomok annyira értelmes terv alapján készültek. fel kell fognunk. A stabil rezgések vagy „állóhullámok” némelyike „atom”nak tûnik számunkra. Ha el akarjuk kerülni. hová mentek és miért? BIZTOS vagy benne. amely olyan hatalmas és zseniális tervezésû. mint egyetlen zavar az Egyedülvaló Semmiben.A Választás Szabadsága 107 Mi történik. hogy az azt követõ lengések (rezgések) még mindig nagyon gyorsak és hevesek. ha egy ötéves gyerkõcöt ültetünk egy repülõgép vagy egy autó kormánya mögé. hogy még élõ organizmusok is alkothatók belõlük. és hagyjuk. hogy vezesse? A katasztrófán kívül milyen eredménnyel számolhatunk? Így tehát „az anyagi technika szellemi (spirituális) tudás nélkül globális katasztrófához vezet a Földön” [1]. hogy azoknak van. akinek fogalma sincs. Zavar. akik megpróbálnak tanácsokkal ellátni? Az egész anyagi Univerzum látszólag nem több. hogy olyasvalaki irányítson. .

mennyire értelmetlenek ezek a szándékok a Nagy Terv szempontjából? Érted. A jövõ egy távoli pontján egyszer csak az összes lengés megállhat. Anyagi létünk kizárólagos célja Egyéni Értelmünk fejlesztése. Minden anyagi dolog múlékony. hogy az ilyen szándékokat követõ cselekedetek nyíltan megsértik a Világmindenség Célját? Meg tudod mondani. Chalko Az Univerzumban minden anyag valójában lengés.108 Thomas J. rezgés. Melyek ma a technikai fejlõdés fõ mozgatói? Talán nem a pénz utáni hajsza? Az idõnyerés? Függõség kialakítása az emberekben mindenféle kacat iránt? Tekintély. hogy segítse Egyéni Értelmünk fejlõdését? „Az ember kizárólag azért létezik fizikai formában. hogy szellemileg fejlõdjön…” [1] Sajnos. mint büszkeségünk és hatalomvágyunk. Hát nem arra kellene felhasználni a technikát. hatalom és anyagi elõnyszerzés a többi ember felett? Felismered. melyek manapság a technika leglátványosabb eredményei a Földön? . „tudományunk és technikánk” évszázadok alatt sem fejlõdött sokkal többet.

„gombnyomási sorrendekkel” zsúfolod tele az értelmed. elsorvad gondolkodási képességünk? Rájöttél-e már. például az automatizáció vagy a számítógépek. hogy „bármit megtehetünk.A Választás Szabadsága 109 Hát nem a Természet egyre gyorsabb pusztítása? Nem az ökölógiai rendszerek és lakóik szennyezése. heves viharok. mérgezése. amelyek régebben néhány évente fordultak elõ. hogy ha „felhasználói kézikönyvekkel”. ha meg tudjuk fizetni”? Mi más ez a sok „eredmény”. például a „gyilkos ciklonok”. amíg ki nem pusztulnak? Az önteltség. s nem az Univerzum tudatos polgára? . vagy tévedek? Talán még mindig lenyûgöz néhány látszólagos technikai „vívmány”. hogy a szélsõséges idõjárási körülmények. hogy ezek a bolygónyi léptékû gyors légköri szennyezés közvetlen következményei? Pedig manapság nem olyan könnyû lakható bolygókat találni. árvizek és tornádók. hurrikánok. mint nagyszabású tudatlanságunk és a Mindenség Céljával szembeni tiszteletlenségünk bizonyítéka? Feltûnt már neked is. De elgondolkodtál-e már azon. hogy miközben egyre jobban támaszkodunk a gombnyomásos technológiák nyújtotta kényelemre. ma már szinte mindennaposak? Rájöttél-e. a rendszer egyik „robotja” lesz belõled.

és jelentõsen felfújják azt a káprázatot. Vegyük a gravitációt. Az itteni tudósok még néhány elemi Fizikai Törvénnyel sincsenek tisztában. és általában fogalmuk sincs arról. Nagyon kevesen rendelkeznek elegendõ információval ahhoz. milyen ritka az olyan tudós. mindenféle problémára akad valahol azt megoldani képes szakértõ”. Felelõtlen zsurnaliszták azután megerõsítik. Létezik ennél alapvetõbb jelenség? Észrevetted. hogy „Isten nem szerencsejátékos”? Efféle látásmód híján a tudósok azzal hízelegnek maguknak. hát jól gondold meg.110 Thomas J. Meglep. hogy a földi „tudomány” egésze máig képtelen megmagyarázni a gravitációt? . aki. teljesen elvétik a Mindenség Célját és Tervének alapelveit. hogy a Földön a tudomány „fejlett”. Megfigyelted. hogy „mindig. hogy õk aztán „tudnak”. hogy elismerjék a Nagy Terv létezésének lehetõségét. Szakértelmük rendkívül szûk körre korlátozódik. Holott a dogmák és a tekintély gyõzedelmeskedik a valódi felfedezésekrõl szóló jelentések felett. hogy a Természetet nem tisztelõ és semmibe vevõ szemlélet gyõzedelmeskedik? Ha azt hiszed. Chalko Habár látszatra a kor sok tudósa értelmének fejlesztésére törekszik. Engedelmeddel bebizonyítom. mint például Albert Einstein. hogy munkájuk miképpen kapcsolódik a Világmindenség Nagy Tervébe. ragaszkodik ahhoz.

hogyan remélhetnétek felfogni azt. hogy értelmesebb megoldásnak a lehetõségét sem ismernéd el? A Kimagasló Értelem szemünk elõtt kirajzolódó Terve ANNYIRA intelligens. hogy valójában rendkívül egyszerû. miért nem esünk le a bolygóról az ûrbe? Még mindig a „tömeg eredetét” keresik… „Ha az is homályos nektek. véletlenül nem a szépség volt a Mindenség Tervének egyik fõ kiindulási célja? Mostanra talán elkezdted törni a fejed: „Van-e valami. ami láthatatlan?” [2] Ha a kerék olyan jó ötlet. amit tehetnénk?”. Mivel senki mást nem változtathatunk meg saját magunkon kívül. és/vagy hurcoljunk ide-oda. önként felajánlom a magam részét: . nem igaz? Talán annyira beszûkült a képzeleted. hogy ma egyetlen földi tudós sem képes megmagyarázni. Hát nem a legegyszerûbb megoldások a legszebbek? Emlékszel.A Választás Szabadsága 111 Észrevetted. hogy a Földön a környezetszennyezés zömét a gravitáció „leküzdése” okozza: hogy mindenfélét emelgessünk. a Természetben miért nem mozog semmi sem kerekeken? Miért nem gurul a bolygónk a Nap körül? Fogós kérdés. amit láttok. Észrevetted.

az összes szuperszámítógépükkel és laboratóriumaikkal. elfogadom a gravitáció leküzdésére szóló kihívást. Chalko Mint Határtalan Lehetõségekkel rendelkezõ Egyéni Értelem személyesen kihívom a Föld teljes tudományos közösségét. a nyilvánosság elõtt. Értsék meg. ISSN 1444 1454. mire képes egyetlen Egyéni Értelem – ha felfedezi Határtalan Lehetõségeit. Szeretnél csatlakozni hozzám?5 Ha ragaszkodsz hozzá.net/core. több hónappal a jelen könyv kiadása után: közzétettem a „Gravitáció elmélete és az elektromágneses anyagelmélet” címû tanulmányomat az NU Journal of Discoveryben. Fedezzék fel a Mindenség Tervének egyik értelmesebb elvét! Fejezzék be a Természetet és a Bolygót pusztító környezetszennyezést. hogy mindenki láthassa. sohasem tanulhatsz meg repülni… Az elsõ lépést 2000 júliusában tettem meg.net – l.pdf 5 . Gyõzzék le. Állítsák elõ. hogy csak a csúszás-mászás lehetséges. http://nujournal. és él Választási Szabadságával. Nyíltan. hogy az emberiség a Földön készen áll arra. ami a dolgok emelgetésével és hurcolásával jár! Gondolod. hogy magyarázzák meg a gravitációt.112 Thomas J. hogy ne fejlesszen fegyvereket minden új „felfedezésbõl”? Amint igennel válaszolsz. még http://NUjournal.

baktériumok maradnak – mindössze egy igen sajátos készséget fejlesztenek ki.A Választás Szabadsága 113 Evolúció Mi a helyzet az evolúció elméletével? Engedelmeddel idézek egy kérdést a tekintélyes Orosz Tudományos Akadémia egyik sziporkázó vitájából. Azt pedig el kell ismernünk. hogy ez a tanulás sok nemzedéken keresztül megy végbe. A fizikai és fiziológiai változások csak akkor esedékesek. Törekszenek rá. „Ha igaz az evolúció. Érdekes megfigyelni. nem is fejlõdnek semmi mássá. hogy a tanulás az értelemhez tartozó folyamat. amikor valaki tudatosan MEGTANUL valamit. mert az evolúció az Értelemben zajlik. amely túlélésükhöz szükséges. miért születik még mindig minden lány szûzen? Valami hibádzik az Önök elméletében…” Akkor miért látunk bizonyítékokat az evolúcióra a Föld sok fajánál? Egyszerûen azért. s nem a húshoz. véletlenül. Baktériumok számtalan generációjának kell elpusztulnia. Például a baktériumok képesek MEGTANULNI élni az antibiotikumok zaklatásai közepette is. hogy kifejlesszék. mielõtt az új készség megjelen- . Nem fejlesztenek ki semmi más készséget. Nem csak úgy.

amelyek már hosszú ideje HALOTTAK? A tudatosság életen túli folytonosságának ténye. Akkor hogyan képesek a mai példányok azoktól a nemzedékektõl tanulni. köztük emberszabásúak. Sok évtizeddel ezelõtt azt hittük. sikeresen kiirthatjuk a baktériumokat. ahogyan némely elmélet hangoztatja. szerves hulladékára van szükségük ahhoz. hogy aligha túl jó ötlet bármilyen élõlény „elpusztításával” próbálkozni – még olyan aprókkal sem. Chalko het. hogy a „harmónia” eléréséhez fajok sokaságának kell PÁRHUZAMOSAN léteznie. Hosszú távon mindez azt jelenti. [1] [10] A fenti példából világossá válik. miért nem látott soha senki baktériumot valami mássá alakulni? A környezõ Természet megfigyelésével arra kell következtetnünk. hogy az együtt-létezés helyett küzdeni TANUL MEG velünk. .114 Thomas J. hogy megéljenek. Mivel minden élõlény értelmes. elõfordulhat. amelyet a könyv korábbi részében bebizonyítottunk. hogy magunknak ártunk. ha más élõlényeket bántalmazunk. Másrészt. mint a baktériumok. meglehetõsen logikus magyarázattal szolgál erre. ha az egyéb életformák a baktériumokból fejlõdtek ki. A baktériumoknak például más élõlények.

hogy az együttélés ugyancsak kiváló környezet a tanuláshoz és az értelem fejlesztéséhez? . és a Mindenség Tudatos Tervének lényege.A Választás Szabadsága 115 A fajok sokaságának együttélése és szimbiózisa (kölcsönösen hasznos együttélése) már kezdettõl fogva elengedhetetlen. Hát nem különös véletlen.

Egyéni létednek. hogy „mi mind Egyek vagyunk”. nem magyaráznak meg SEMMIT a Világmindenség Valóságáról.116 Thomas J. Senki más nem képes tanulni. EGYÉNI-SÉGEDNEK OKA van. aki határtalan lehetõségekkel rendelkezik önmaga fejlesztéséhez? Nincsen tán határtalan önállóságod és Választási Szabadságod? Senki más nem képes a te értelmedet fejleszteni. csakis Te magad. Érted már? Az olyasféle elméletek. Korlátlan egyéniséged és sértetlen Választási Szabadságod nélkül SEMMI ESÉLYED (ahogyan másnak sincs) arra. egyéniségünket és Szabad Akaratunkat. Chalko A Választás Szabadsága ”Ki vagy? Hogyan Élsz? Mivé leszel?” [2] Hát nem Egyéni Értelem. . hogy átéltesse veled a Szeretetet és boldogságot. csakis Te magad tanulhatod meg átélni. Ezek követése közvetlenül megbénítja értelmünket.

A Választás Szabadsága

117

hogy igazán Magasztos Érzelmeket élhess át, például Szeretetet. Azt mondhatjuk, hogy „mindannyiunk Eredete közös”, vagy „ugyanazon Célért létezünk”, vagy „valamennyien testvérek vagyunk”. Érzékeled a különbséget? A „Szeresd felebarátodat!” értékes tanács az Élet vezetéséhez. Ez a legjobb módszerek egyike Magasztos Érzelmeink gyakorlásához. Milyen messzire tudsz eljutni? Mennyire emelkedettek azok az érzelmek, amelyeket te meg tudsz tanulni átélni? A Mindenségben csakis te magad állíthatsz korlátot önmagad elé. Például, ha úgy döntesz, hogy csak egyetlen életet élsz, azután vége tudatos létezésednek, az a Te Választásod. Ha ragaszkodsz hozzá, MEGTEHETED. Csak hagyd abba a gondolkodást, és értelmed használatát. Akkor mi a Végsõ Rendeltetésünk? Létezik egyáltalán? Nincsenek határok… Csakis mi magunk korlátozhatjuk magunkat. Minél jobban megismered a Kezdetet és a Mindenség Célját, minél jobban megérted a Természetet (mint a Kima-

118

Thomas J. Chalko

gasló Értelem anyagi megnyilvánulását), annál jobban képzelheted el és teremtheted meg saját Végsõ Rendeltetésedet. Képzeletednek semmi sem szab határt… „NEM a fizikai test halála jelent veszélyt, ahogy milliók hiszik – az igazi veszély abban rejlik, ahogyan ÉLÜNK” [1]. Miénk a Választás Szabadsága… TE mit választasz?

A Választás Szabadsága

119

A legnehezebb dolog
Tudod mi volt a legnehezebb számomra, és mi az a mai napig? A Választás Szabadsága. Különösen pedig: a semmittevés Választásának Szabadsága. Hány embert ismersz, akik kizárólag ezzel az egyetlen lehetõséggel foglalkoznak? Tudod, hogyan küzdd le a kísértést, hogy ne tegyél semmit tudatos fejlõdésedért? Találkoztál már te is ezzel a csábítással? Rájöttem, hogy tudatos létem legnehezebb oldala, hogy elegendõ ösztönzést találjak, és gondolkodásra, a Self tanulmányozására valamint módszeres tudatos fejlõdésre ösztökéljem magam. A legnagyobb korlát, amivel valaha is szembe kell nézned, TE MAGAD VAGY. Felismered a korlátaidat? Mit tettél ma azért, hogy leküzdd õket?

120 Thomas J. EGYÉNI-SÉGÜNKNEK OKA van. Chalko Az Ego Nem semmisítheted meg a Selfet vagy az „egót”. Meglátod. Egyéniségünk elnyomásának kísérlete erõszakos bûncselekmény a Mindenség Célja ellen. Az egyetlen kiút az ego KÉPZÉSE. Tanulmányozd az Éned. mindig szenvedésbe torkoll. hogy Minden benne van. És még több is… . Neveld fel. Taníttasd. Gyõzd meg. A jelen könyvben érthetõen megmutattam. miért. Megpróbáltam. Szenvedély és Szeretet Gyûlölet és Türelem Erõszak és Gyengédség Gõg és Tisztelet Állati ösztönök és Értelem Öröm és Szenvedés Irigység és Csodálat Bölcsesség és Butaság Csalárdság és Õszinteség Önzés és Nagyvonalúság Szenny és Ártatlanság Büszkeség és Szerénység Kegyetlenség és Jóság Mindez BELÜL található. Egyéni létünk nélkül semmi értelme nem lenne a Mindenség elkészültének. és minden alkalommal csúfos kudarcot vallottam. és mint ilyen. Tanítsd meg Szeretni.

Mutasd meg neki az összes választási lehetõséget. A BELSÕ ösztönzésre iszonyú nehéz rátalálni. elég. Gyõzd meg arról. Tanítsd meg tudatosan Választani. 121 Másképp hogyan is élhetnél Választási Szabadságoddal? Hogyan észlelhetnéd a dolgokat. ha rátalálsz a motivációra. hogy a Szeretetet Válassza. Mutasd meg a Lehetõségeket. . Neveld fel. ha nem tapasztalhatnád állandóan az ellentétüket is? Látod már a Terv logikáját és szépségét? Vizsgáld meg az Éned. Vedd rá. még nehezebb. Azután tanítsd meg. Ez a sajátos szemlélet azonban jelentõs adag önfegyelmet igényel. Taníttasd az Egót. gondold meg jobban. hogy a választásaidon múlik minden. NEKED kell megtalálnod az ösztönzést. Ha azt hiszed. ám fenntartani azt minden nap. ODABENN. Mutasd meg neki Értelmed szépségét. hogy fejlõdjön.A Választás Szabadsága Mindennek OTT KELL LENNIE mindvégig. Senki a Világmindenségben nem képes erre helyetted.

Chalko Annyi a zavaró figyelem-elterelés. hogy ne tegyünk semmit tudatos fejlõdésünk érdekében. akadály és kifogás. Minden a Választás Szabadságáról szól… . Annyi minden közül válogathatunk – és a legkönnyebb lehetõség mindig az.122 Thomas J.

Egy hiedelem elfogadásával azonban önként és dalolva választod Egyéni Értelmed elködösítését és megrekesztését. Hogy miért? Mert a tested elpusztítása nem sérti az Értelmedet. mintha atombombát robbantanál a kezedben. Mi a „hit” lényege? Az. anélkül. hogy TE MAGAD mit vagy képes megismerni. ami igazán a tiéd a Mindenségben. hogy valami nem lehetséges. hogy „tudják”. aki tudja”. Csak az számít a Mindenségben. . miért veszélyes ez. illetve „van valahol valaki. Tényleg nem számít semmit. hogy elmagyarázzam. hogy a feltevéseket és a következtetéseket ellenõriznénk? A hiedelmek magadévá tételével magad választod a nem gondolkodást. A hiedelmek átvétele és dédelgetése veszélyesebb. és Értelmed elaltatását. az egyetlen dolgot. Teljesen lényegtelen. Ide tartozik természetesen annak hite. hogy „nincs szükség tudásra”.A Választás Szabadsága 123 Hiszel-e? A hit és a különféle hiedelmek terjesztése az Egyéni Értelmedre leselkedõ egyik legnagyobb veszély. Engedd meg. ugye. hogy mások mit „tudnak”. megtanulni. vagy mirõl hiszik.

és egyre többet értesz. ahelyett.124 Thomas J. új lehetõségek bukkanhatnak fel. hogy megfontold azokat. márpedig a tudást csakis Egyéni Értelmed használatával és fejlesztésével szerezheted meg. mint „hit”-re van szükséged. és próbáld azokat megérteni. Fogadj el valósnak minden lehetõséget. Elemezd ezeket a lehetõségeket Értelmeddel. Vizsgáld meg a hiedelmeidet! Ellenõrizted már õket Értelmed segítségével? . Bánj csínján a hiedelmek elfogadásával! A „hitek” gondolkodásra képtelen és attól irtózó értelmi nyomorékot csinálnak az emberekbõl. illetve ellenõrizheted. Másképp hogyan választhatnál tudatosan? Amikor fejlõdsz. A „hívõk” véleményeket és ítéleteket követnek. amit csak el tudsz képzelni. és készen kell állnod. hogy maguk megismernék a Mindenséget és benne saját jelenlétüket. Chalko Inkább TUDÁSRA.

. A tudatosság evolúciója CSAK akkor folytatódhat. miért. Teljesen közömbös. aki még soha nem érdeklõdött semmi iránt. ami történik. ha bõvítjük ismereteinket a Valóságról. hogy a legjobb asztrofizikus professzorok elõadásain szerezzen tapasztalatokat. Mások segíthetnek magyarázatokkal. Csak az számít. Ezt az elgondolást egy eleven példával illusztrálhatjuk a legjobban. hogy a majom példája azért túlzás. és megengedjük. mennyi elõadást hallgattál és mirõl. hogy beíratunk egy majmot a világ legjobb egyetemére. mennyi könyvet olvastál. ha megértjük. Képzeld el. képes a majom hasznosítani az efféle tapasztalatokat? Ha úgy gondolod. hát alkalmazd a fentieket olyan valakire. Mit gondolsz. de végül mindenki egyénileg kaparja ki a megértés gesztenyéjét. és azt is.A Választás Szabadsága 125 A megértés minden Életbeli tapasztalataink csak akkor jelentenek valamit. Sem tanár. sem iskola nem végezheti el házi feladatunknak ezt a részét. hogy ma mennyit értesz általuk a Világmindenségrõl és a benne betöltött szerepedrõl.

a megértés hiánya azonban a (mind az egyéni. ha nem képes megérteni a tartalmukat. Azok. csak mert a félreértelmezett és elferdített szövegeket követik saját lelkiismeretük helyett. ha az emberek nem értenek semmit. A tudatlanság szenvedéshez vezetõ folyamata a számos híres szentirat egyik példájával szemléltethetõ [2] [3] [4] [5]. Ám ezeket is hiába olvassa valaki évezredeken át. nézd meg. Az emberek évszázadok óta gyûlölik. Vagy nézz körül a saját szemeddel egy imahelyen. ki írta. beleértve Istent is. hogy az efféle a praktika már a múlté. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben összezavarják és félrevezessék az embereket. és az emberiség valamint a Természet ellen fordítanak. .126 Thomas J. hiába tanulja meg kívülrõl. Sajnos. kínozzák és gyilkolják egymást – méghozzá Isten nevében –. csak azért. ki ferdítette el azokat és miért. és/ vagy nem törekszenek a megértésre? Ilyenkor – a legjobb esetben – elvesztegetik az életüket. Ha úgy gondolod. mind társadalmi) szenvedés és nyomorúság elsõdleges forrása. Az elemi megértés nélkül bármilyen szentiratot kiforgatnak. akiknek ismeretei korlátozottak. Chalko Mi van akkor. mi folyik Észak-Írországban vagy Dél-Afrikában. nem segítenek. ha nem tudja. kihasználják. félelmet hirdetnek mindentõl.

nem? Mondanom sem kell. és értelmezik azokat nekik. Emberek tömegeinek agyát mosták át. Érzékeled. hogy néhány ember szánt szándékkal becsap sok év óta. véres ruhafoszlányokat. hogy kihasználjon. Lesújtó. hogy egyetlen porcikád sem kívánná. de az emberek zöme még csak nem is veszi a fáradságot. és követnéd a tanácsaikat? Lefogadom. emberek tömegei kezdenek imádni és dicsõíteni más embereket.A Választás Szabadsága 127 Azok tanácsára. hogy a Földön az emberek túlnyomó többsége egyetlen szentiratot sem olvasott még életében. akik lefordítják. hogy újra majmot csináljanak belõled. ha azt hiszik. hogy elhiggyék. micsoda különbség? Ha rájönnél. szobrokat. hogy utánajárjon. ha egy rendkívül fontos személyt végeztek volna ki rajta? Hordanád a nyakadban a kicsinyített mását? Mégis. és a nyakukban viselik a mását!!! Bámulatos. akik a megértés teljes hiányáról tesznek bizonyságot. Az ember- . milliók imádják a keresztet (kínzóeszköz az ókori Rómában). Imádnál vagy dicsõítenél egy villamosszéket. hogy hisznek azoknak. a megértés hiánya sikeresen szabotálja a régmúlt bölcs üzeneteit. nem csapják-e be. sõt kínzóeszközöket. Azt választották. bútorokat. hinnél nekik azután is. hogy „szeretik Istent”. bármit megtehetnek bárkivel. Az egészben az a legszörnyûbb.

Chalko nyájak önként lemondanak szabad akaratukról. aki elgondolta. akik Isten vagy a „Felsõbb Tudatosság” közvetítõinek szerepében tetszelegnek.128 Thomas J. közvetítõre van szüksége? . és megtervezte az egész Világmindenséget. Egyéni Értelmet. önrendelkezést és Választási Szabadságot adott neked. az Intelligenciának. beleértve tested legutolsó atomját. határtalan lehetõségeket. hogy a Kimagasló Értelemnek. és engedelmes bábokká válnak olyan csalók kezében. Gondolod.

hogy a lehetõ legtöbbet kasszírozzák? . Vegyük például a „könyörületességet”. hogy tudatosan válogatjuk meg a teendõinket. mit teszünk. „ami leginkább számít. ha nem fizetsz nekik? Hányan próbálnak függõvé tenni a segítségüktõl. [1] Hadd magyarázzam el. hanem a MIÉRT Nem az a fontos. Ez aztán mindig pozitív cselekedetnek látszik.? Hány orvos segít rajtad. pénzhajszát hirdetünk stb. Emiatt nem a tetteink. félelmet. Azzal. mások szükségének kihasználását. amikor „segítünk másokon”. hogy értünk valamit. hanem azok egyéni értelmünkön belüli indítéka a legfontosabb. ha ahhoz „segítjük” az embereket. hanem hogy MIÉRT. ha bõvítjük egyéni megértésünket. hogy tudatlanok maradjanak? Ha az egymás elleni küzdelmükben „segítünk”? Ha a „segítünk másokon” frázis mögé bújtatunk más tevékenységet. s nem csak álmodunk róla. az nem a külsõ. Más szavakkal. hanem ami mögötte van”. Az Értelem evolúciója csak akkor folytatódhat.A Választás Szabadsága 129 Nem a mit. például hamis ismereteket. bebizonyíthatjuk magunknak. nemde? Mi van akkor.

anélkül. Valaki más pedig cukorkába csomagolt mérget ad neked. mit tartalmaz az édesség valójában – csak annyit fûz hozzá: „szeretlek”. mi az. – az Egyéni Értelem evolúciója szempontjából – az nem a külsõ. Tegyük fel. [1] Elemezd cselekedeteid indítékát. de felvilágosít róla. és állj készen a javításukra. Hadd szemléltessem ezt egy példával. hogy „mások segítésének” „homlokzata” sokféle indítékot takarhat? Minden az indítékon múlik… Tehát „ami leginkább számít. Válassz indítékokat tudatosan a tetteidhez. Ezzel együtt próbáld meglátni mások tetteinek indítékait. ha a háborúkat. hanem ami mögötte van”. Melyik a veszélyesebb? Érted már a valódi indítékok elrejtésének és fel nem ismerésének veszélyét? Felismered annak veszélyét. hogy megmondaná. Teendõid közül indítékaid õszinte elemzését sorold legelõre. milyen veszélyesek .130 Thomas J. ha holnap már többet tudsz a Nagy Tervrõl. Érted már. Chalko Észrevetted már. erõszakot és gyilkolást „béketeremtõ” vagy „igazságosztó” tevékenységként igazolják? [7] [8]. hogy valaki mérget nyom a kezedbe. Ezek felismerése teljességgel elengedhetetlen.

ha a „szeretet üzenetének” köntösébe csomagolva kézbesítik? Felismered a butaság és tudatlanság magasztalását.A Választás Szabadsága 131 a gyilkolást és erõszakot tanító és dicsõítõ „játékszerek” és „társasjátékok”? Képes vagy felismerni egy szándékos hazugságot és félrevezetést. ha „spiritualitás” vagy „vallás” címén terjesztik? .

és határolja be a választásaidat. amit MA tudsz. melyek voltak azok? Lényegesnek tartod az efféle „emlékeket”? Érdekelnek? Ha nem. Chalko A múlt Emlékszel. vagy azt. amit végül megtanultál belõlük. hányszor hibáztál. nem igaz? Ugyanígy mai választásaid jelölik ki holnapi választásaid tartományát. Hiszen MAI tudásod határozza meg. Más szóval: Csakis az fontos. Ily módon fokozatosan vázolod és alakítod jövõdet a Mindenségben. amíg megtanultál írni? Érdekel. A fentiek tükrében jó ötletnek tartod a „múltban élést”. miért? Csaknem érdektelen. Csak az fontos. hányszor estél el. hogy a múlt befolyásolja jelen választásaidat? .132 Thomas J. amíg megtanultál járni? Vissza akarsz emlékezni minden egyes kisgyermekkori botlásodra? Emlékszel. és miben. hányszor hibáztál a múltban.

annál többet érthetsz meg holnap.A Választás Szabadsága Összpontosíts MAI ismereteidre és választásaidra. 133 Minél többet próbálsz megérteni ma. Érthetõ ez így? .

Chalko A jövõ Tudni akarod a jövõt? Ugyan minek? A jövõ ismerete képes növelni az intelligenciádat? Képes élesíteni az értelmed? Éppen ellenkezõleg. Ha a tanulók pontosan tudnák elõre. hogy halvány sejtelme sincs a Mindenség. aki jövendõt mond. hogy TANULJ a velük kapcsolatos reakcióidból. mint amilyen a várakozás és a remény valamiféle „csodában”. különösen az Élet Céljáról. „megvál- . mely kérdéseket húzzák. Indítékaik vizsgálata kiváló torna értelmed számára. mert szabotálja az Egyéni Értelem evolúcióját. hogy a jövõ megismerésének vágya valójában ellentmond a Mindenség és létezésünk Céljának.134 Thomas J. Az Értelem passzív hozzáállással történõ beszennyezése. mit hoz a holnap. tanulnának-e bármit a vizsgákra? Nem ezt hívjuk csalásnak? A fentiekbõl világosan következik. azt bizonyítja. és a várakozás eljövetelükre sokkal veszélyesebb. valószínûleg igyekeznél elkerülni bizonyos kellemetlen helyzeteket. Ha tudnád. Ezért bárki. így elveszítenéd a lehetõséget. mint az idõpazarlás. A „próféciákban” való hit.

„megvilágosodásban”. a légköri katasztrófák végül az egész bolygót elpusztítják. „hírnökben”. amit jellemzõen nevetséges rituálékkal és szokásokkal erõsítenek meg. A legtöbb „prófécia” teljes egészében meghamisítja az ok és okozati viszonyokat. nem várhatod.A Választás Szabadsága 135 tásban”. ezáltal teljes mértékben szabotálja az Egyéni Értelem fejlõdését. meg kell értened. igen súlyos következménnyel jár. A jövõ néhány területe megjósolható. . [1] Ha tényleg meg akarod ismerni a jövõdet. továbbá. Még egy – ezúttal komolyabb – példa: ha NAPRÓL NAPRA tovább növeljük a légköri szennyezõanyagok kibocsátást a Földön. ki vagy MA. ha úgy döntesz. „kozmikus vagy bolygóméretû igazodásban”. Az ehhez társuló reménytelenség és kisebbrendûségi érzés. este fõbe lövöd magad. vagy „olyasvalakiben. ha elég jól megismerjük az okok és okozatok közötti kapcsolatokat. de csak akkor. ezzel megakadályozza követõit abban. aki majd csinál valamit”. kirekeszti a motivációt a tudatos önfejlesztésre. Például. „megszabadulásban”. ha megértjük egyéni és kollektív választásaink következményeit. hogy holnap ebédelsz valamit. hogy bármit is tanuljanak a Világmindenség Valóságáról.

.136 Thomas J. annál többet ismerhetsz meg a JÖVÕDBÕL. hogy végül kivé válsz a Mindenségben. csakis saját választásaidon múlik. milyen tudatos döntéseket hozol MAGADTÓL. Chalko Minél jobban ismered mai önmagad. Senki sem fejlesztheti az Értelmedet helyetted. ez a te feladatod. Az. Értelmed Jövõjét kizárólag az határozza meg.

Gyógyíthatatlan betegségektõl szenvedtem. mint az alvást. minden egyes tantétel megkérdõjelezésére. Vitorlázást oktattam. A nyáj önelégült tagjaként viselkedtem – hogy azután fõ „bajkeverõ” váljék belõlem. Miután elkészítettem a világon az elsõ hologramot a robbanómotorokban zajló égési folyamatról. Átéltem egy parancsuralmi rendszer és a kommunizmus veszélyeit. Nem akarlak untatni a lista további részleteivel. A tudomány szakértõ és hithû mûvelõjeként fizikai testem és tudatosságom szétválasztásával törekedtem a Mindenség Eredetének felderítésére. csak vázoltam. az emberi test körüli bioplazmát kezdtem tanulmányozni [13].A Választás Szabadsága 137 Az én választásom Az én életszemléletem sokszor és drasztikusan változott az elmúlt 40 évben az egyik szélsõségtõl a másikig. és a saját szememmel akartam aurát látni [13]. amit konzervatív mérnökösködésre cseréltem. teljesen felforgató módon kezdtem tervezni [14]. aki jobban élvezte a meditációt. Példás családi életemet egy szigorú aszkétáéra cseréltem. hogy azután felderítsem a kapitalista társadalmi rend korlátait és csapdáit. Mint tudós. miféle szélsõségek közül választottam életem különbözõ szakaszaiban. aki minden lehetõséget megragadott minden egyes parancs. majd fanatikus öngyógyító és a megfiatalodás szószólója lettem [12]. . s közben doktori címet szereztem fizikából. Zenész voltam és vendéglátós.

döbbenten felfedeztem az Egyedülvaló Semmit. nekiálltam végsõ következtetésem megszövegezésének. és a Magasabb Tudatosság rejtélyeit.138 Thomas J. Csak akkor értettem meg. csak azért. hogy számomra a legjobb választás a mindennapokban. ha azt sem tudod. ha a fizikai testemben élek. Chalko Sok dolgot „elértem” életemben. Tudod. hogy megszerzel valamit. Arra jutottam. hogy tudatosan és céllal éljük az életünket. A SAJÁT – a Nagy Tervvel összeegyeztethetõ – célod kialakítása a legfontosabb. értettem meg. és következményeit feltérképezve. Olyan céllal. Szükséges továbbá a készenlét. felderítettem a „túlsó oldalt”. Oly sok év szélsõségeit megtapasztalva. mire jutottam? Éppen ezt próbálom kifejteni ebben a könyvben. hogy gyarló és korlátolt Értelmem számára valójában a fizikai testem a legjobb eszköz . amikor megértésed gyarapszik. hogy rájöjjek „ez sem az volt”. amely összeegyeztethetõ a Nagy Tervvel – a Világmindenség Céljával. hogy bármikor kiterjeszd a célod. a Világmindenség Eredetét és Célját. Várható. mi az? Csak miután megtapasztaltam a létezést fizikai testemen kívül.

A Választás Szabadsága

139

az Univerzum felderítéséhez. Csak akkor kezdtem értékelni a visszajelzéseket és érzeteket, amit a testem szolgáltat Értelmem számára. És akkor vettem észre, hogy a Mindenség hozzám legközelebb esõ része nem más, mint a saját fizikai testem. Akkor vettem észre, milyen sokat tanulhatok pusztán azáltal, hogy Értelmemmel odafigyelek a testem által létrehozott érzetek rendkívüli tartományára. Legnagyobb ámulatomra rájöttem, hogy valójában milyen keveset tudok róla. Nem beszélve arról, hogy nem is én teremtettem. Egyetlen porcikáját sem tudnám tudatosan megtervezni, még csak azt sem tudom, hogyan és miért mûködik. Néhány legelemibb funkcióját sem tudom irányítani, nemhogy megjavítsam! [12] Hadd fejtsem ki, mire gondolok. Képzeld el, hogy elveszíted az egyik kezed. Tudod, hogyan növeszd vissza? (Végül, ha már eleget tanultunk, megtudjuk, hogyan építhetjük újjá a testünket tetszésünk szerint. [1]) Felismertem, milyen keveset tudunk, és hogy „tudósaink” a Földön még csak el sem kezdték a gondolkodást a valódi haladás (az egyéni értelem és magasztos érzelmekre való képességeinek fejlõdése) irányában.

140

Thomas J. Chalko

Azt hisszük, „fejlettek” avagy „civilizáltak” vagyunk, de ez közel sem igaz. Mi, földlakók, éppenséggel a tudatos fejlõdés legalján ténfergünk [1], és inkább a legprimitívebb ösztöneinket illetve buta dogmáinkat követjük a józan eszünk helyett. Az a legsúlyosabb, hogy a legtöbb földlakó még mindig annyira szét van esve, hogy ezt sem képes belátni. Hozzáállásom akkor változott meg a legjelentõsebb mértékben, amikor megtanultam elfogadni és megbecsülni a testemet, mint a Kimagasló Értelem megnyilvánulását – fenséges, nagyvonalú, igen kifinomult és rendkívül bizalmas ajándék formájában –, hogy segítsen NEKEM (egyéni értelmemnek) önálló tanulmányaimban. Csak akkor fedeztem fel, hogy a legjobb tanító valójában BENNÜNK lakik – mindig is ott lakott. Többé már nem kell különféle hiedelmeken tûnõdnöm. Már tudom. Kerestem, és találtam. Megtanultam, hogyan használjam, és bízzak meg értelmemben. Te is képes vagy rá. Bárki az, némi elszántsággal és kellõ önfegyelemmel. Magától azonban nem történik meg. Nekünk magunknak kell a tudatos fejlõdésre törekednünk. El tudsz képzelni haladást, anélkül, hogy törekednél rá?

A Választás Szabadsága

141

Csak az összes fentebb leírt önmagamon belüli felfedezés után kezdtem felismerni a többi embert, mint Határtalan Lehetõségekkel rendelkezõ Egyéni Értelmeket. Röviden, a legjobb, amit tehetünk, hogy megmaradunk fizikai testünkben, és a lehetõ legtöbbet tanuljuk tõle illetve a környezõ Természettõl. Fejlõdésünk jelenlegi szakaszában ez haladásunk leggyorsabb módja. Egyetértesz? Minden más tevékenység, bármilyen szórakoztatónak látszik is, pótlék csupán. Az Élet tényleg csodálatos lehetõség az Értelem fejlesztéséhez, és hogy végül megtanuljuk mind közül a Legnagyobb Leckét – Szeretni és Szeretve lenni. El tudod képzelni, hogy a Földön minden ember magáévá teszi ezt a szemléletet? Ismét visszajutottunk a Választás Szabadságához, nem igaz?

Chalko Segítség másoknak Ha tetszik neked az okfejtésem. (Felépülhet egy ház magától. hogy az. hogy egy szép napon meg akarod majd vitatni másokkal is.” . akik teljes értelmüket korlátok állítására fordítják. annál jobban „bezárkóznak”. és meglátjuk… hiszen nem rohanunk sehová. Mivel tiszteletben kell tartanunk Választási Szabadságukat. az számukra is logikusan hangzik. Rendkívül jó választás volt azt mondanom: „Rendben. Tegnap az egyik általam vezetett szokásos szemináriumon találkoztam egy hölggyel. Minél erõsebben taszigáljuk az ilyen embereket kifelé a „kényelmi övezetükbõl”. hogy a ház felépüljön magától. amelyek minden további megértés útját elzárják.. aki nem a várakozásomnak megfelelõen válaszolt a bevezetõ „egyszerû” kérdésre. megeshet. ha hagyom õt várni. Ne hidd. hogy elég kivárni. Csak miután megpróbáltam folytatni a magyarázataimat. még ha gyökeresen eltérnek a miénktõl. ami számodra tökéletesen logikus. tiszteljük a nézõpontjaikat is. elhiszi. értettem meg: jobban teszem.. elõzetes tervezés nélkül?) Úgy döntött. Vannak. akkor várjunk.142 Thomas J.

ha valamelyiket megfelelõnek találod. Próbálkozz inkább egy olyan kérdéssel. mielõtt a „végsõ kérdéseddel” „betennéd a bolhát a fülébe”. hogy az emberek megtanuljanak valamit. Válassz közülük bátran. A legfontosabb viszont. hogy GONDOLKODJA- . Ha jól szerkeszted meg a kérdést. és nem próbálsz megmagyarázni valamit olyasvalakinek. Egy jól irányzott. alapvetõen fontos. Sokkal nehezebb rávenni az embereket. mint pusztán állításokat pufogtatni egy adott – bármilyen magasröptû – témában. Éveken át képes nyaggatni a címzettet. aki még nem készült fel a megértésére. hogy légy felkészült. ha visszafogod magad. illetve változtass rajtuk. néhány „puhatolózó” kérdéssel. ha a helyzet úgy kívánja. és megfelelõen idõzített kérdés csaknem felejthetetlen. körüljárnod a nézõpontját. Az ilyesfajta „felejthetetlen” kérdések szerkesztése azonban sokkal nehezebb. ami a legbiztosabban nézõpontjának felülvizsgálatára ösztönzi. némelyikük sorrendje kötött. Ez a könyv 350 kérdést tartalmaz. hogy hagyjuk õket szembesülni saját nézeteik következményeivel. Kiváló módszer [11]. még csak meg sem kell várnod a választ. Általában gondosan oda kell „figyelned” a másik emberre.A Választás Szabadsága 143 Ahhoz. amíg értelme tovább nem fejlõdik arra fokra. Rengeteg frusztrációt elkerülhetsz. hogy megértse a választ.

Chalko NAK. és próbáld el a „kérdéseidet” elõre. azonnal holdkóros félkegyelmûnek nyilvánítják” – panaszkodott Platón [11]. mint magadnak megértened valamit. amiért még nem tanult meg járni? . akik még „nem készültek fel”. Ha nem így teszel. miért szükséges a Mindenség Céljának megértése. amikor öreget és fiatalt hamis iskolákban tanítanak. egyszerûen azért. Minden fejlett Egyéni Értelem. Ez normális jelenség. akik képesek felfogni. „Különös idõket élünk. Nem hibáztathatjuk azokat. Eddig is sokan megfigyelték. Minél többet értesz te magad. hogy belássák. annál nehezebben találsz olyan embereket. És ha egyvalaki el meri mondani az igazat. amit közvetlenül próbálsz elmondani. nyílt ellenállásba ütközhetsz. Készülj fel. Vádolhatod talán a kisbabát. inkább példabeszédeket vagy „kérdéseket” választott mondandójához. aki a Földön élt.144 Thomas J. vagy egyszerûen kinevetnek – még a saját családodban is… „A nagy szellemek mindig erõszakos ellenállást váltottak ki a középszerû elmékbõl” – ahogy Albert Einstein írta. mert ezek nélkül a többi ember a legegyszerûbb fogalmakat is képtelen lett volna megérteni.

Ez ellen sem én. hogy hagyjuk õket szembesülni saját nézeteik következményeivel. ha értelemmel megáldott emberek azt választják. hogy nem használják azt önmaguk fejlesztésére. Az emberek Szabadon Választhatnak. Ahhoz. . és ezt tiszteletben kell tartanunk.A Választás Szabadsága 145 Az azonban elszomorít. sem bárki más nem tehet semmit. alapvetõen fontos. hogy az emberek megtanuljanak valamit.

de Belül üres. akkor a halak elõznek meg. Nem. Ha azt: ’A tengerben találjátok’. a Királyság az égben van’. zsibbadt értelemmel és szorulásos képzelõerõvel? Meg tudod magyarázni? Pedig ez… … az õ Választási Szabadságuk. mi más? . a Királyság BENNETEK van…” [2] Ezért hát (ugyanabból a forrásból) „Annak. Chalko Még egy idézet „És ha a vezetõitek azt mondják: ’Nézzétek.146 Thomas J. mi e tanács valódi jelentése? Mi a baj az emberiséggel a Földön? Határtalan Lehetõségekkel rendelkezõ Egyéni Értelmek MIÉRT viselkednek úgy. mint egy rakás mentálnyomorék. akkor az ég madarai elõttetek jutnak be oda. aki megfejtette volna. nincs SEMMIJE…” MIÉRT nem akadt senki az elmúlt 2000 évben. aki mindent tud.

hogy bizonyítani tudod: 2 + 2 = 4? Kérlek. . mielõtt a következõ oldalra lapozol.A Választás Szabadsága 147 A bizonyíték Tudod mennyi 2 + 2? Négy lenne? Biztos vagy benne? Be tudod BIZONYÍTANI? BIZTOS vagy benne. hogy be tudod bizonyítani. gyõzõdj meg róla.

és szerezheted meg a „bizonyítékot” – ha fejleszted a TE Egyéni Értelmedet. nincs mód bizonyításra. Még csak el sem kezdhetjük a vitát. Egyetlen módon keresheted. Melyiket választod? Tom Chalko Melbourne. Ha az értelem nem képes felfogni az elemzést. december 10. Ausztrália. 1999. hogy buta maradsz. nincs mirõl beszélnünk. De hát nem ez a Mindenség eredendõ Célja? Az Értelem fejlesztésének alternatívája. Chalko Egy csirkének is? Ha az értelem nem képes elképzelni a lehetõséget vagy a célt. „Az ember fizikai létének kizárólagos célja a spirituális fejlõdés…” [1] .148 Thomas J.

thiaoouba. több mint 40 évnyi töprengés. Kérlek.com/ . mikor újra és újra elolvastad? Visszajelzésedet mindig szívesen látom. látogass meg az Interneten az alábbi oldalakon: http://TheFreedomForum. Szeretettel és Fénnyel: Tom Chalko . meditáció. http://www. online juttasd el õket hozzám. dogmát. Bár a könyv javát mindössze hét nap alatt írtam böjtölésem ötödik hetében [12]. hogy elfogadtad a kihívást. szélsõséges kutatás és tapasztalás eredményeit sûrítettem bele. hogy elolvassam. Minden tõlem telhetõt megteszek. és megválaszoljam a hozzáfûznivalódat.A Választás Szabadsága 149 Utóirat Köszönöm. álom. http://bioresonant. tévedés. és elviselted a számos szándékosan beleszõtt provokációt. amit a jelen könyv elolvasása jelentett. keresés. Serkentette a képzeletedet? Elgondolkodtatott? Hogy tetszett? Többet mondott-e. és szellemi párbajra hívtam minden tanítót. Kérlek. mi mindent választottam Választási Szabadságomat gyakorolva. melynek során minden lehetséges alkalommal megkérdõjeleztem minden tantételt.com (a könyv vitafóruma).com/ és nézz körül.

Oxford University Press. Vintage Books. Maznaim Publishing Corporation. 1984. ISBN 0 646 31 395 9 („Thiaoouba prófécia” címen hamarosan magyarul is) (http://www. 1894) ISBN 0-8032-4411-8 Y.. GA.. The Book of Thomas (Tamás evangéliuma). 1998. ISBN 0-394-74433-0 H. Random House. Chalko Irodalomjegyzék [1] M. tásában. fordította Aryeh Kaplan. Australia 1997. ISBN 0 04 294071 0 The Living Torah (Az élõ Tóra).thiaoouba. A.htm ) Thomas. The Gospel of Thomas.com/mic. M. NY. 1961 C. ISBN 0 09 979501 9 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] . M. University of Nebraska Press. London 1971. Arrow. The Kingdom of God Within You (Isten Királysága bennünk van). Rediscovering Gandhi (Gandhi újrafelfedezése). Global 13 Publications Co. Random House. Radical Forgiveness (Mélyreható megbocsátás). Lincoln and London. Jerusalem 1981 The New English Bible.150 Thomas J.. USA. Arafura Publishing. Desmarquet. NY. PhD. Tipping. G Allen & Unwin Ltd. Thiaoouba Prophecy. Chadha. ISBN 1890412-03-1 Leo Tolstoy. Cambridge University Press. Saddhatissa. 1984 (eredeti megj. (Az új angol Biblia). W Meyer fordí. The Buddha’s Way (Buddha útja).

Australia. 1984. 7. Conscious control of bio-energy field (A bioenergia-mezõ tudatos szabályozása).. UK. http://bioresonant.com/andreas. ISBN 1 899171 55X K. ISBN 0-89176-037-7 P. utánnyomás 1985. 1996 Bioresonant – scientific color stimulation (Biorezonancia – tudományos színstimuláció). Unwin Hyman Ltd.A Választás Szabadsága [9] 151 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] X7 reporting: A world within a world (X7 jelentés: Világ a világban). The Joy of Perfect Health (Self healing: what you need to KNOW) [A tökéletes egészség öröme (Öngyógyítás: amit TUDNOD kell)]. második kiadás. ISBN 0-04-539006-I. G. (http://www. 1995. 1975.com/ . Mockingbird Books.thiaoouba. Chalko. Backbone Publishing House. Light after Life (Fény az élet után).html .thiaoouba. Britannica Great Books. NY 1996 Plato. Moody.htm . Life after Life – The Investigation of A Phenomenon – Survival of Bodily Death (Élet az élet után – Egy jelenség vizsgálata – Visszatérések a testi halálból).com/kirc. Korotkov. Scientific Eng. Findhorn Press 1996. 1989.J. The Dialogues of Plato (Dialógusok). MD PhD. Unpublished sayings (Kiadatlan szólások). 1997R. Melbourne. http://www. Superforce (Szupererõ). 1986. ISBN 0-85229-163-9 T. Research. Davies.com/hom. ISBN 0 646 234307. 1990 Andreas Soderlund.A. Chalko.htm ) T. http://bioresonant.J. köt.

1999. http://www. J. alkotó megjegyzéseket fûztek hozzá.thiaoouba.thiaoouba. Scientific Eng. Australia. Zalozba ARA. Chalko. Research. Chalko [18] J. beremo in izboljsamo avro.htm ) Kako vidimo. 1993. Introducing NeuroLinguistic Programming (Bevezetés a Neurolingvisztikai Programozásba).com/hom.152 Thomas J. O’Conner.com/bio.htm . Melbourne. Bio-electrography – insight into physics of consciousness? (Bio-elektrográfia – betekintés a tudatosság fizikájába?). amiért átolvasták a kéziratot. megvitatták a tartalmát.thiaoouba. 1995. amit angolul „Aura lecture notes” (Auraleckék) címen olvashatunk http://www.htm Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni Margot de Jonge-nek (MSc BA MBA) Hollandiában és Nicholas Haritos professzornak (Melbourne-i Egyetem. Thorson Pub. (Szlovén nyelven). Ausztrália). ISBN 0 646 234307. és értékes. ISBN 961-6005-30-8.com/seeau. ISBN 1855383446 [19] T. J. (http://www. A szerzõ további könyvei The Joy of Perfect Health (Self healing: what you need to KNOW) [A tökéletes egészség öröme (Öngyógyítás: amit TUDNOD kell). Seymour.

net/ ) .A Választás Szabadsága 153 Is Chance or Choice the essence of Nature? (A Véletlen avagy a Választás jelenti-e a Természet esszenciáját?) (http://nujournal.net/ ) No second Chance: Can Earth Explode as a result of Global Warming? (Nincs második lehetõség: Felrobbanhat-e a Föld a globális felmelegedés következtében?) (http://nujournal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful