SIPC - ISDR Strategia Internaţională de Prevenire a Catastrofelor International Strategy for Disaster Reduction Principii directoare Platforme naţionale

pentru reducerea riscurilor de catastrofă
Prezentul document oferă orientări de ordin general celor care doresc să creeze sau să consolideze Platforme naţionale pentru reducerea riscurilor de catastrofă/dezastre (Platforme naţionale pentru RRC/DRR). Elaborat plecând de la principiile directoare precedente1, conţinutul acestui document a beneficiat de aportul unui grup de responsabili de stat proveniţi din ţări care dispun de Platforme naţionale pentru RRC/DRR şi din ţări care au în vedere crearea acestora. Aceste ţări sunt: Africa de Sud, Germania, China, Franţa, Iran, Italia, Japonia, Madagascar, Nigeria, Norvegia, Uganda, Panama, Peru şi Senegal. Grupa respectivă a încredinţat secretariatului ONU/SIPC-ISDR sarcina de a încorpora, în prezentul document, contribuţia sa şi de a elabora forma finală încât să emită o versiune mai scurtă a documentului iniţial şi un instrument de lucru viabil şi util.

Principii directoare Platforme naţionale pentru reducerea riscurilor de catastrofă Rezumat În întreaga lume, mai ales după tsunami care s-a produs în Oceanul Indian în decembrie 2004, statele recunosc din ce în ce mai mult necesitatea reducerii metodice a impactului generat de catastrofe. A reduce riscurile de catastrofă reprezintă totuşi o problemă de rezolvat interdisciplinară şi complexă. Ea face apel la un angajament pe plan politic şi juridic, la puterea de înţelegere a populaţiei, la anumite cunoştinţe ştiinţifice, la o planificare riguroasă de dezvoltare, la o aplicare responsabilă a politicilor şi legislaţiilor, la sistemele de alertare timpurie a populaţiilor şi la mecanisme eficiente de răspuns la catastrofe. Trebuie o Platformă naţională cu mai multe componente privind RRC/DRR care este în măsură să adune şi să mobilizeze cunoştinţele şi aptitudinile (competenţele) necesare pentru a integra RRC/DRR în politicile (strategiile) responsabile cu planificarea şi programele de dezvoltare. Dar ce se înţelege în primul rând prin „Platformă naţională pentru RRC/DRR”? Pe scurt, ea s-ar putea defini astfel: un mecanism naţional care reuneşte un număr de participanţi şi care pledează în favoarea RRC/DRR la diverse nivele, respectivul mecanism fiind unul de coordonare, analiză şi oferire de sfaturi în domeniile prioritare care necesită acţiuni concertate. Dar pentru ca o Platformă naţională pentru RRC/DRR să fie reuşită (eficientă), ea trebuie să opereze pe baza unui număr de principii majore, principiul cardinal fiind „asumarea rolului de conducător (lider) naţional” în procesul de reducerea riscurilor de catastrofă. De asemenea, prezentul document intitulat „Principii directoare (călăuzitoare) referitoare la (pentru) Platforme naţionale pentru reducerea riscurilor de catastrofă” îşi propune să sugereze un număr de orientări generale bazate pe experienţă, orientări generale pentru înfiinţarea, gestionarea şi permanentizarea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR. Context Astăzi planeta noastră este teatrul unui impact crescut de catastrofe ca urmare a combinaţiei de factori aleatorii naturali şi vulnerabilităţi, combinaţie care reprezintă o ameninţare constantă asupra vieţii şi mijloacelor de subzistenţă a populaţiilor. De asemenea această combinaţie face să se abată progresul socio-economic de la cursul său normal, aruncă milioane de oameni în sărăcie extremă şi sărăceşte şi mai mult pe cei săraci. În paralel, factorii decizionali recunosc din ce în ce mai mult necesitatea reducerii metodice a impactului crescut al catastrofelor şi se angajează din ce în ce mai mult să o facă. De exemplu, în Rezoluţia 199/63 privind modul de abordare a naturii complexe a RRC/DRR, statele membre ale Consiliului economic şi social (ECOSOC) al ONU au îndemnat toate statele să întreţină şi să întărească Platforme naţionale multisectoriale existente pentru a preveni catastrofele naturale în scopul atingerii scopurilor şi obiectivelor de dezvoltare durabilă, folosind din plin mijloacele ştiinţifice şi tehnice. Şi pentru a proceda la verificarea întăririi Platformelor naţionale multisectoriale deja realizate, statele membre ale Naţiunilor Unite au adoptat Strategia internaţională de prevenire a catastrofelor
1

Document intitulat „Rezumatul principiilor directoare pentru Platforme naţionale pentru RRC/DRR”, inclus în „Direcţii strategice” a Grupului de lucru interinstituţional al ONU privind prevenirea catastrofelor.

controlat şi orientat de naţiunile însăşi („proprietate naţională” şi „conducere naţională”). Procesul pe care aceasta îl implică este complex şi cu mai multe componente: politică. 5 Pentru definiţiile termenilor utilizaţi în domeniul reducerii riscurilor de catastrofă. sănătatea. printr-un proces 2 Ca urmare a unei recomandări majore la sfârşitul Deceniului internaţional de prevenire a catastrofelor naturale. aceasta pentru a evita (preveni) sau limita (atenuare şi pregătire) impactul negativ al factorilor aleatorii şi pentru a facilita dezvoltarea durabilă. nu sunt prin urmare naturale. Platforme naţionale pentru RRC/DRR: definiţie O Platformă naţională pentru RRC/DRR poate fi definită astfel: un forum sau un comitet cu mai multe părţi componente creat. participativă şi de mobilizare de resurse. acelaşi Cadru Hyogo încurajează toate statele să desemneze un mecanism naţional de coordonare a punerii în aplicare şi de urmărire a Cadrului Hyogo şi de a comunica informaţii referitoare la RRC/DRR ca şi orice progres realizat în acest domeniu. tehnică. secretariatul ONU/SIPC-ISDR. puteţi consulta următorul site Internet: www. pe baza unei înţelegeri mai profunde deoarece catastrofele. Această strategie internaţională apelează la un angajament interdisciplinar pentru a coordona. un astfel de efort fiind axat pe scoaterea în evidenţă a importanţei şi necesităţii de RRC/DRR ca şi pe integrarea RRC/DRR în politicile (strategiile). la Conferinţa internaţională din 2005 asupra prevenirii catastrofelor. orienta şi realiza RRC/DRR cu partenerii.org 2 . înfiinţate şi dezvoltate prin intermediul unui proces participativ dirijat de naţiunile însele. 168 de state au adoptat un document intitulat „Cadru de acţiune Hyogo 2005-2015: pentru naţiuni şi colectivităţi rezistente în faţa catastrofelor”. Acest document recomandă realizarea unui proces cu mai multe părţi participante pentru a întări parteneriatele între toate sectoarele şi toate disciplinele şi între organizaţiile societăţii civile. pe baza acquis-ului Deceniului internaţional de prevenire a catastrofelor naturale (19901999). Ea pledează în favoarea RRC/DRR la diferite nivele şi oferă. principii formulate în comun de secretariatul ONU/SIPC-ISDR şi Biroul PNUD pentru prevenirea şi depăşirea crizelor (PNUD-BPCR). 34 de ţări au declarat secretariatului ONU/SIPC-ISDR că dispun de Platforme naţionale pentru RRC/DRR. noua SIPC/ISDR a hotărât să abandoneze adjectivul „naturale” alături de catastrofe. acesta pentru a se asigura ca RRC/DRR să fie o prioritate naţională şi locală În sfârşit. ca urmare a asocierii fenomenelor naturale cu vulnerabilitatea socială şi umană. mecanismele şi capacităţile care pot să ajute la creşterea rezistenţei la fenomene aleatorii sau de a le întări pe cele care există deja”. 4 Termenii „multisectorial” şi „multidisciplinar” se aplică aici sectoarelor economice convenţionale şi/sau serviciilor din ministere sau altele din sectorul public. cu excepţia câtorva. document intitulat „Expozeu tematic asupra guvernării pentru reducerea riscurilor de catastrofă” a fost prezentat la Cea de a II-a Conferinţă internaţională asupra prevenirii catastrofelor ţinută în ianuarie 2005. între 2000 şi 2006. aceasta în interesul dezvoltării durabile. Unele dintre aceste Platforme naţionale sunt Comitete naţionale de gestionare a catastrofelor înfiinţate în Deceniul internaţional de prevenire a catastrofelor naturale (19901999). creat în 2000. planurile şi programele de dezvoltare. aceasta în strânsă coordonare cu organele (organismele) de gestionare a catastrofelor. a favorizat. Unul din scopurile strategice ale acestui Cadru de acţiune Hyogo (sau „Cadrul Hyogo”) este „de a constitui instituţiile. sectorul privat şi mass media. 3 Un document elaborat sub conducerea PNUD.unisdr.(SIPC/ISDR)2. precum agricultura. proces ale cărui principale forţe de intervenţie au fost asociate în cadrul „Principiilor directoare (călăuzitoare) pentru Platforme naţionale pentru prevenirea catastrofelor”. Cadrul Hyogo cheamă în mod egal toate naţiunile „să sprijine crearea de mecanisme naţionale integrate de reducere a riscurilor de catastrofă precum Platforme naţionale multisectoriale4 sau să le întărească pe cele care există deja”. dar al căror domeniu de activitate (câmp de acţiune) şi participarea forţelor de intervenţie au fost extinse pentru a le adapta mai bine la conceptul de RRC/DRR ca şi concept unic de gestionare a catastrofelor5. Ca urmare. educaţia ca şi organelor şi sistemelor de gestionare a catastrofelor. De aceea RRC/DRR apelează la eforturile colective ale factorilor de decizie naţionali şi reprezentanţilor societăţii civile. sectoarelor şi serviciilor care variază de la o ţară la alta. identificarea necesităţilor pentru a înfiinţa (crea) sau îmbunătăţi Platforme naţionale pentru RRC/DRR. finanţele. grupele de voluntari şi sectorul privat. RRC/DRR este o activitate interdisciplinară care rezultă din domeniul de dezvoltare. Ca răspuns la aceste apeluri şi dispărând Comitetele naţionale cu mai multe părţi responsabile formate în Deceniul internaţional de prevenire a catastrofelor naturale (1990-1999). Reducerea riscurilor de catastrofă (RRC/DRR) este cadrul conceptual de elemente susceptibile de a ajuta o societate să-şi reducă la minimum vulnerabilităţile la catastrofe ca şi riscurile de catastrofă cu care se confruntă. Celelalte Platforme naţionale care nu fac parte din nici un organism au fost. prin care se înţeleg mediile academice. Astfel că. împreună cu alte agenţii (organisme) ONU3.

• să promoveze un mediu favorabil de dezvoltare a unei culturi de prevenire a catastrofelor prin acţiuni de pledoarie şi de conştientizare privind importanţa şi necesitatea unei integrări a RRC/DRR în politicile. la o planificare riguroasă de dezvoltare. indiferent de gradul lor de organizare. • să stimuleze participarea activă a executanţilor şi planificatorilor dezvoltării la integrarea RRC/DRR în marile programe-cadru de dezvoltare durabilă. în interesul dezvoltării durabile. 3 . • să faciliteze distribuirea (diseminarea) de informaţii. un mecanism de coordonare. Această acţiune ar trebui să plece de la experienţe similare anterioare precum cea de integrare a problematicii mediului în cea de dezvoltare. Acolo unde este posibil. ca şi cu asistenţa umanitară. inclusiv cu Sistemul Naţiunilor Unite. Ceea ce contează. O Platformă naţională cu mai multe componente privind RRC/DRR poate să adune şi să mobilizeze cunoştinţele. de analiză şi de oferire de sfaturi în domeniile prioritare care necesită acţiuni concertate. echipe/ţări din ONU trebuie să sprijine Platformele naţionale pentru RRC/DRR şi să participe la activităţile lor. aptitudinile (competenţele) şi resursele necesare RRC/DRR şi pentru a integra RRC/DRR în politicile (strategiile) responsabile cu planificarea şi programele de dezvoltare.coordonat şi participativ. Principii importante care dirijează Platformele naţionale pentru RRC/DRR6 De menţionat că un „model” similar şi unic de Platforme naţionale pentru RRC/DRR nu este nici posibil. • să faciliteze integrarea RRC/DRR cu politicile. dacă este necesar. • să ofere societăţii civile. Obiectivele Platformelor naţionale pentru RRC/DRR Raţiunea de a fi a unei Platforme naţionale pentru RRC/DRR este de a contribui. oportunităţi pentru dialog şi să contribuie la avansarea procesului de RRC/DRR în dezvoltarea locală. la anumite cunoştinţe ştiinţifice. la o aplicare responsabilă a politicilor (strategiilor) şi legislaţiilor. schimbul de cunoştinţe şi transferul de tehnologii între membrii unei Platforme naţionale pentru RRC/DRR şi între Platformele naţionale pentru RRC/DRR. Documentele asupra Strategiei de reducere a sărăciei (DSPR) şi Bilanţul comun de ţară/Planul cadru al ONU pentru ajutorul de dezvoltare (CCA/UNDAF). • să crească accesul participanţilor actuali la RRC/DRR la alte entităţi demne de interes la nivel naţional. îndeosebi Obiectivele mileniului de dezvoltare (OMD). cu autorităţile regionale şi naţionale. regional şi mondial şi să întărească legăturile între aceşti participanţi la RRC/DRR şi la aceste alte entităţi. De asemenea ea poate să asigure următoarele servicii care sunt purtătoare de valoare adăugată: • să implice factorii de decizie la nivel înalt printr-o pledoarie în favoarea RRC/DRR şi de integrare a RRC/DRR în politicile (strategiile) responsabile cu planificarea şi programele de dezvoltare. planificarea şi programele de dezvoltare naţionale la diverse sectoare de dezvoltare ca şi cu politicile şi programele internaţionale sau bilaterale de ajutor în dezvoltare. la instaurarea rezistenţei faţă de catastrofe în ţara sa. la sisteme de alertare timpurie a populaţiilor şi la mecanisme eficiente de răspuns la catastrofe. la puterea de înţelegere a populaţiei. în special ONG-urilor şi organizaţiilor comunitare. • să faciliteze dialogul şi parteneriatul cu comunitatea internaţională. Necesitatea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR Reducerea riscurilor de catastrofă este o activitate interdisciplinară şi complexă. un astfel de dialog şi de parteneriat trebuind să fie conduse prin intermediul Platformelor naţionale pentru RRC/DRR. nici de dorit. cu sprijinul comunităţii internaţionale. realizând următoarele obiective principale: • să se folosească de mecanismul de coordonare pentru a întări colaborarea şi coordonarea participanţilor la intervenţii în scopul permanentizării activităţilor de RRC/DRR printr-un proces consultativ şi participativ în cadrul punerii în practică a Cadrului Hyogo. planificarea şi programele de dezvoltare. este ca Platformele naţionale pentru RRC/DRR să aplice în mod unitar anumite principii importante şi să fie luat în 6 Notă: Aplicarea principiilor importante enumerate aici variază de la o ţară la alta: ea este definită de fiecare ţară conform particularităţilor sale. Ea face apel la un angajament pe plan politic şi juridic.

Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să dovedească flexibilitate şi să fie proactive.. organelor de gestionare a catastrofelor. 4 . Influenţa lor asupra dezvoltării naţionale şi mobilizării resurselor depinde de capacităţile lor de a face să ajungă la factorii decizionali contribuţiile şi sfaturile lor privind dezvoltarea (realizarea) de cadre instituţionale pentru integrarea RRC/DRR cu diverse sectoare de dezvoltare care creează sau reduc vulnerabilitatea la fenomene naturale aleatorii. socioeconomic şi ecologic. • Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să recurgă la un proces participativ pentru a facilita (uşura) angajarea (angrenarea) diverselor sectoare care prezintă o mare diversitate de perspective şi acţiuni pornind de la sisteme şi mecanisme existente. Societăţilor naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. Astfel de Platforme naţionale dinamice sunt foarte active în promovarea RRC/DRR. instituţiilor de învăţământ şi celor cu caracter ştiinţific. participativă şi de „mobilizare de resurse” următoare: • componenta politică veghează la gestionarea unui angajament politic solid (ferm) din partea înaltelor oficialităţi ale statului. sectorul privat. • Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să încurajeze punerea în aplicare. ca şi la nivelul structurilor administrative şi mecanismelor de luare a deciziilor. tehnică. ONG-urilor. sănătate. îndeosebi la nivel politic. • Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să impulsioneze modificările pozitive prin eforturi concertate şi coordonate la nivelul mai ales al procesului de formulare de politici (strategii) şi de planificare. adaptarea şi asimilarea Cadrului Hyogo la nivel naţional şi local.considerare contextul economic. În plus. sectorului privat. Pentru a aplica aceste principii importante Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să se concentreze asupra componentelor politică. • componenta „mobilizare de resurse” veghează la obţinerea resurselor necesare pentru a dezvolta Platforma naţională şi a executa sarcinile avute în vedere de realizat. mediu şi gestionarea catastrofelor. ONG-uri. • componenta participativă face să asocieze grupele demne de interes la procesul de RRC/DRR: organele de stat. Aceste principii importante referitoare la Platformele naţionale pentru RRC/DRR sunt următoarele: • Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să perceapă RRC/DRR ca o responsabilitate naţională şi o problemă interdisciplinară care se include în cadrul proceselor de dezvoltare durabilă. • componenta tehnică face să intervină diverse activităţi precum punerea la punct a bazelor de cunoştinţe (date) asupra RRC/DRR. particularităţi naţionale şi conducere naţională bazate pe puterea de înţelegere comună a RRC/DRR şi a naturii sale multisectoriale şi multidisciplinare. social şi de mediu. Ele trebuie să fie capabile să reacţioneze şi să se adapteze la schimbări deoarece conjuncturile naţionale sunt dinamice. Departamentul de stat sau ministerul tutelar al Platformei naţionale pentru RRC/DRR va trebui să fie o structură permanentă care îndeplineşte o funcţie suficient de înaltă ce îi permite să coordoneze participarea tuturor partenerilor implicaţi în cadrul mandatului lor în coordonarea naţională a RRC/DRR. Compoziţia (compunerea) Platformelor naţionale pentru RRC/DRR Platformele naţionale pentru RRC/DRR ar trebui să cuprindă orice sistem care prezintă interes pentru RRC/DRR. formatorilor de opinie şi altor sectoare strâns legate de scopurile RRC/DRR. a unui cadru metodologic pentru Platforma naţională pentru RRC/DRR şi a unei serii de indicatori de prevenire a catastrofelor. instituţii de învăţământ etc. Pe de altă parte realitatea ne arată că astfel de Platforme naţionale dinamice contribuie la realizarea de sisteme naţionale mai vaste de RRC/DRR şi de dezvoltare. dezvoltarea de capacităţi. Platformele naţionale pentru RRC/DRR pot solicita participarea agenţiilor de donaţii şi organismelor ONU din ţară. conştientizarea populaţiei şi pledoaria în favoarea integrării RRC/DRR cu activităţi de dezvoltare precum reducerea sărăciei. Proprietate naţională şi conducere naţională Apar informaţii disponibile în prezent că Platformele naţionale pentru RRC/DRR dinamice dovedesc proprietate naţională şi conducere naţională puternice la nivelul activităţilor de RRC/DRR. Ele trebuie să faciliteze participarea elementelor importante de dezvoltare care operează în cadrul ministerelor. formularea de politici (strategii). Oricând este posibil. educaţie.

identificarea priorităţilor în domeniul RRC/DRR. aşa cum indică titlul. • În sfârşit. Platformele naţionale pentru RRC/DRR facilitează repartiţia resurselor provenite de la donatori şi bănci de dezvoltare ca şi cele provenite de la agenţii ale ONU care nu sunt reprezentate în ţările care dispun de Platformele naţionale pentru RRC/DRR. politici. 8 Recomandări mai detaliate ca şi exemple deosebite de activităţi înainte de a fi întreprinse în fiecare sector de diverşi participanţi la intervenţie sunt oferite în documentul intitulat Cuvinte în acţiune: Implementarea Cadrului Hyogo de acţiune (Din cuprinsul documentului: punerea în aplicare a Cadrului de acţiune Hyogo). planurile de muncă care permit să se coordoneze activităţile RRC/DRR conform Cadrului Hyogo. de promovarea angajamentului politic şi de mobilizarea resurselor şi cunoştinţelor pentru RRC/DRR. ca şi definirea domeniilor prioritare convenite în materie de RRC/DRR. planificarea şi programele de dezvoltare. toate acestea la nivel naţional şi comunitar şi conform Cadrului Hyogo. • o pledoarie în favoarea elaborării sau adoptării urgente de politici (strategii) sau legislaţii referitoare la RRC/DRR. alocă resursele disponibile. resurse şi programe naţionale etc. de executare şi urmărire a activităţilor RRC/DRR. strategii. capacităţi. • identificarea tendinţelor. • definirea reperelor pentru a măsura progresele realizate în promovarea RRC/DRR şi în integrarea RRC/DRR în politicile (strategiile). economice şi de mediu care sunt în raport strâns unele cu altele.unisdr. • urmărirea şi arhivarea a tot ceea ce tratează pregătirea rapoartelor asupra RRC/DRR. • coordonarea eforturilor depuse conjugat de membrii Platformelor naţionale pentru a reduce vulnerabilitatea populaţiilor confruntate cu riscuri relativ ridicate. Accentul va trebui pus mai mult pe progresele realizate în raport cu obiectivele decât pe punerea la punct a unui „plan” ca produs final. Departamentul de stat sau ministerul în discuţie va trebui să dispună de capacităţi importante de conducere şi coordonare a diverselor sectoare implicate. Funcţiunile principale ale Platformelor naţionale pentru RRC/DRR Funcţiunile principale ale Platformelor naţionale pentru RRC/DRR se rezumă la următoarele: • Platformele naţionale pentru RRC/DRR sunt mecanisme naţionale prin care statele pot să trateze probleme sociale. (3) ONGuri şi celelalte organizaţii ale societăţii civile (care cuprind conducătorii comunitari).. regionale şi internaţionale. Ele sprijină realizarea obiectivelor de dezvoltare oferind un cadru de reflectare metodic şi de angajare în acţiuni prioritare în diverse sectoare şi pe întreg teritoriul naţional. prezintă calendarele de execuţie. disponibil pe site-ul de Internet http://www. Acest document.org/hfa 5 . (4) instituţii de învăţământ şi cercetare. • Platformele naţionale pentru RRC/DRR folosesc drept (au rolul de) catalizator pentru consultările naţionale. preocupărilor şi provocărilor. Principalele activităţi ale Platformelor naţionale pentru RRC/DRR8 Cadrul de acţiune Hyogo foloseşte ca referinţă pentru evaluarea şi urmărirea progreselor realizate. planificarea naţională sau acţiuni de mediu. mai bine integrate şi dotate printre structurile de intervenţie naţionale7 şi printre entităţile naţionale.gestionarea catastrofelor. este un ghid pentru punerea în aplicare a Cadrului Hyogo de acţiune. consens naţional. formularea de politici (strategii) în materie de RRC/DRR. Ele sprijină identificarea necesităţilor urgente în domeniul RRC/DRR. (Definiţia clasică a termenului „multiparticipanţi” este luată din modelul de strategie naţională de conservare a Alianţei mondiale pentru natură (UICN)). supraveghează şi trec în revistă executarea activităţilor RRC/DRR în conformitate cu Cadrul Hyogo. 7 Este vorba de următoarele cinci grupe principale de forţe de intervenţie (participanţi) care se găsesc în cadrul colectivităţii naţionale: (1) sectorul public (guvernul şi diverse instituţii publice). lacunelor. ceea ce facilitează efortul depus de Platformele naţionale în anumite activităţi şi cuprinde următoarele: • compilarea informaţiilor de bază necesare pentru RRC/DRR: profile de catastrofe şi de riscuri. Aceste resurse care provin de la agenţii ale ONU care nu sunt reprezentate în ţările respective pot fi solicitate în baza faptului că birourile/ţările din ONU vor trebui să sprijine integrarea RRC/DRR cu programele de dezvoltare susţinute de ONU. • elaborarea de planuri de muncă axate pe rezultatele. (2) sectorul privat (organisme cu scop lucrativ). • Platformele naţionale pentru RRC/DRR acţionează pentru desfăşurarea forţelor RRC/DRR mai eficiente. (5) mijloacele media.

• depunerea de eforturi vizând o mai bună integrare a RRC/DRR cu conceptele. după caz). între altele. O astfel de notificare va menţiona următoarele informaţii: (a) numele Platformei naţionale pentru RRC/DRR. ştiinţifice. Legitimitatea care le este astfel acordată le permite să promoveze eficient RRC/DRR la nivel internaţional. regional şi internaţional. • Membrii Sistemul SIPC/ISDR trebuie să susţină acţiunile realizate la nivel naţional şi local pentru a facilita schimbul de cunoştinţe şi informaţii (tehnice.org ANEXA 1 Raporturi (relaţii) între Platformele naţionale pentru RRC/DRR şi Sistemul SIPC/ISDR9 Se recunoaşte Platformelor naţionale pentru RRC/DRR un rol cheie în Sistemul SIPC/ISDR. Ministerul Afacerilor Externe sau Misiunea permanentă a ţării pe lângă Biroul ONU de la Geneva sau New York. pedagogice şi altele. ea le ajută de asemenea să obţină şi să schimbe cunoştinţe (informaţii) şi resurse pe baza experienţelor proprii şi în cooperare cu sistemul SIPC/ISDR. organisme ONU şi organizaţii ale societăţii civile care acţionează împreună pentru reducerea pierderilor cauzate de catastrofe conform Cadrului de acţiune Hyogo – pierderi de vieţi şi pierderi sub aspect social. crearea sau consolidarea unei Platforme naţionale pentru RRC/DRR trebuie să fie anunţată (comunicată) oficial şi direct la sediul sau sucursalele regionale ale secretariatului ONU/SIPC-ISDR în scris prin intermediul unei scrisori oficiale ale unui organism guvernamental sau diplomatic precum departamentul/biroul sau ministerul responsabil cu RRC/DRR. Sistemul SIPC/ISDR se sprijină pe ele la nivel naţional. Pentru a accede la recunoaşterea oficială a ONU. cu planificarea sau cu alte programe de dezvoltare. instituţionale. 6 . politicile (strategiile) şi programele aplicate în domeniile de dezvoltare şi de asistenţă umanitară.unisdr. (b) coordonatele Platformei naţionale. CH-1219 Genève. să faciliteze acţiunile comunitare faţă de mecanisme precum Platformele naţionale pentru RRC/DRR. cu copie conform Coordonatorului rezident al ONU. (c) compunerea Platformei naţionale. (d) numele şi coordonatele Punctului central al Platformei naţionale. Suisse Tel: +41 (0)22 917 8895. Desigur acesta din urmă este în evoluţie constantă. Acolo unde este posibil. dar punctele următoare prezintă deja un interes important pentru Platformele naţionale pentru RRC/DRR: • Platformele naţionale pentru RRC/DRR sunt punctele de intrare oficiale ale Sistemului SIPC/ISDR la nivel naţional. Fax: +41 (0)22 917 8983 isdr@un.• elaborarea de documente asupra învăţămintelor trase şi bunelor practici ca şi diseminarea acestora (care cuprinde promovarea de înfrăţiri (colaborări) de Platforme naţionale pentru RRC/DRR) la nivel naţional.org www. după caz. Châtelaine. • Platformele naţionale pentru RRC/DRR trebuie să fie motoare adevărate ale RRC/DRR la nivel naţional. De asemenea ele ar trebui să promoveze integrarea RRC/DRR cu asistenţa umanitară ca şi cu alte politici (strategii). Acolo unde există Platformele naţionale pentru RRC/DRR. 9 Sistemul SIPC/ISDR se compune dintr-un număr mare de guverne. (e) orice document explicativ demn de încredere asupra modului de funcţionare sau statutul Platformei naţionale pentru RRC/DRR. Ele trebuie. economic şi ecologic – o astfel de reducere a pierderilor fiind o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă. Recunoaşterea oficială a Platformele naţionale pentru RRC/DRR de către ONU Platformele naţionale pentru RRC/DRR înfiinţate oficial exprimă interesul diverşilor participanţi naţionali şi locali la intervenţii pentru RRC/DRR. În final toate aceste informaţii trebuie să fie transmise la următoarea adresă: Secretariatul ONU/SIPC-ISDR Instituţia de mediu II. Chemin de Balexert 7-9. trebuie de asemenea să se încurajeze guvernele pentru a percepe Platformele naţionale pentru RRC/DRR ca un angajament de reducere a riscurilor de catastrofă conform Cadrului Hyogo şi îndeosebi în colaborare cu alţi participanţi la intervenţii naţionali şi locali demni de luat în seamă.

mai ales prin sistemul Coordonatori rezidenţi ai ONU. pe termen lung. • capacitatea de a oferi Platformelor regionale şi Platformei mondiale pentru RRC/DRR care se reuneşte la fiecare doi ani la Geneva – o privire de ansamblu asupra realizărilor şi neîmplinirilor în materie de RRC/DRR. De altfel. În cadrul acestei Platforme mondiale pentru RRC/DRR. • o susţinere politică şi publică crescută a RRC/DRR. Anexa 2 Susţinerea Sistemului Naţiunilor Unite pentru Platformele naţionale pentru RRC/DRR Susţinerea Sistemului SIPC/ISDR în ansamblu Sistemul SIPC/ISDR poate. de exemplu. Asia. • a pleda şi a facilita distribuţia informaţiilor între experţi şi practicieni. a întări capacităţile naţionale conform principiului proprietăţii şi 7 . • reducerea riscurilor şi vulnerabilităţilor. De menţionat că formarea unor astfel de Platforme regionale este în curs de desfăşurare în Africa. să susţină conducerea de activităţi specifice precum studii de bază la nivel naţional. Susţinerea Coordonatorilor rezidenţi ai Sistemului ONU şi Echipelor/ţărilor din ONU Coordonatorul rezident al Sistemului ONU reprezintă (este) secretariatul ONU/SIPC-ISDR la nivelul unei ţări (de ţară).„Platforma mondială pentru RRC/DRR” este un mecanism cheie al Sistemului SIPC/ISDR care se reuneşte la fiecare doi ani la Geneva. Europa şi cele două Americi. să joace un rol crucial de lobby. Această structură înlocuieşte Grupul de lucru interinstituţional privind prevenirea catastrofelor care se întrunea de două ori pe an între 2000 şi 2005. De altfel în prezent se procedează la constituirea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR. • capacitatea de a le face să urmărească regulat progresele realizate în materie de RRC/DRR conform Cadrului Hyogo şi să întocmească regulat rapoarte. Platforma naţională pentru RRC/DRR este destinată a fi principalul dispozitiv instituţional pentru: • a realiza o coerenţă mai mare în acţiunile referitoare la RRC/DRR la toate nivelele. • a desfăşura treceri în revistă şi evaluări ale progreselor realizate în materie de RRC/DRR la nivel naţional. de catalizator şi să faciliteze formarea sau întărirea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR conform principiului proprietăţii şi conducerii naţionale a procesului RRC/DRR. • cele mai bune condiţii pentru a putea orienta şi coordona punerea în aplicare a Cadrului Hyogo la scară internaţională. Principalele avantaje pe care Platformele naţionale pentru RRC/DRR le obţin din Sistemul SIPC/ISDR sunt între altele: • o mai mare evidenţiere privind experienţa şi expertiza care există în materie de RRC/DRR la nivel naţional şi local. şi deci a catastrofelor. Aceste Platforme naţionale pentru RRC/DRR sunt create pentru a răspunde mai bine necesităţilor (cerinţelor) specifice ale ţărilor vecine sau din aceeaşi regiune cu o implicare mai mare a organizaţiilor interguvernamentale regionale şi subregionale. • sprijinul (susţinerea) financiară şi tehnică crescută pentru RRC/DRR acordat Sistemului SIPC/ISDR. Principalele avantaje pe care Sistemul SIPC/ISDR le obţine de la Platformele naţionale sunt între altele: • informaţii permanent actualizate la zi asupra progreselor realizate la nivel naţional şi local. • informaţii asupra progreselor realizate de alte ţări în materie de RRC/DRR. estimarea riscurilor şi programele sau planurile de acţiune naţionale de punere în aplicarea Cadrului Hyogo. • o mai mare evidenţiere şi recunoaştere a Platformelor naţionale pentru RRC/DRR în facilitarea şi punerea în aplicare a Cadrului Hyogo. • un acces la cunoştinţele şi resursele care există la nivel regional şi internaţional pentru activităţile de RRC/DRR. • o contribuţie la permanentizarea diverselor sectoare şi acquis-uri de dezvoltare. Sistemul SIPC/ISDR poate. echipele/ţările din ONU şi membrii Sistemului SIPC/ISDR luaţi individual.

• coordonarea şi facilitarea. prin finanţări ale autorităţilor naţionale şi printr-o colaborare strânsă cu organizaţii cheie colaboratoare. 8 . strategii. Acţiuni particulare (specifice) recomandate Coordonatorilor rezidenţi din Sistemul ONU sunt îndeosebi următoarele: • să implice Platforma naţională pentru RRC/DRR în elaborarea CCA/UNDAF în ţară. Acţiuni particulare (specifice) recomandate Echipelor/ţărilor din ONU sunt îndeosebi următoarele: • să întărească conştientizarea rolului şi responsabilităţilor tuturor participanţilor la intervenţie şi să-i ajute să-şi dezvolte aptitudinile şi capacităţile necesare exercitării funcţiilor care le sunt încredinţate. Coordonatorul rezident al Sistemului ONU şi Echipa/ţara din ONU pot să promoveze şi să amelioreze capacităţile naţionale de RRC/DRR sprijinind crearea de Platforme naţionale pentru RRC/DRR sau întărindu-le pe cele deja existente. de susţineri diverse de organizare a RRC/DRR la nivel de ţări. • să întărească sistemele descentralizate de administrare (guvernare) locală a RRC/DRR şi să ajute la identificarea rolurilor şi responsabilităţilor. constituie unul din obiectivele esenţiale ale Echipelor/ţărilor din ONU. rolul cheie (important) pe care îl joacă Platformele naţionale pentru RRC/DRR ca elemente principale de reducere a riscurilor de catastrofă. aceasta pe bază de priorităţi. În sfârşit. • să contribuie la exprimarea unei „singure voci a ONU” asupra problemelor referitoare la RRC/DRR la nivel naţional. • să identifice acţiuni pertinente pentru a ajuta la punerea în aplicare a Cadrului Hyogo. şi. în activitatea sa de fiecare zi şi în domeniul/domeniile său/sale de activitate. la solicitarea guvernului ţării. • să vegheze ca fiecare agenţie ONU – pe baza mandatului şi centrului său de interes şi în coordonare cu biroul Băncii mondiale din ţară – să ia în considerare. • asistenţă la procesul de înfiinţare a Platformelor naţionale pentru RRC/DRR prin sfaturi. la nevoie. • să consolideze informaţiile Echipei/ţării din ONU şi să întărească conştientizarea privind RRC/DRR. la evaluarea capacităţilor. • să asigure legătura între cerinţele (necesităţile) naţionale şi asistenţa ONU în domeniul RRC/DRR la scară naţională şi comunitară. aceasta în conformitate cu Cadrul Hyogo şi prin Platformele naţionale pentru RRC/DRR care servesc ca puncte de intrare oficiale. Secretariatul ONU/SIPC-ISDR oferă această asistenţă prin antenele şi programele regionale pe baza următoarelor tipuri de activităţi: • pledoarie asupra necesităţii şi importanţei înfiinţării şi consolidării (întăririi) Platformelor naţionale cu mai mulţi participanţi la intervenţie pentru RRC/DRR. programe şi activităţi naţionale care au tratat RRC/DRR. Susţinerea specială a secretariatului ONU/SIPC-ISDR Una din activităţile majore a secretariatului ONU/SIPC-ISDR este următoarea: să ajute statele să înfiinţeze Platformele naţionale cu mai mulţi participanţi la intervenţie pentru RRC/DRR. contacte. • să vegheze ca Platformele naţionale pentru RRC/DRR să fie consultate la elaborarea Documentelor asupra strategiei de reducere a sărăciei (DSPR). regional şi internaţional) şi/sau să promoveze colaborarea şi dialogul între membrii Platformelor naţionale. lacunelor şi necesităţilor existente.conducerii naţionale a procesului RRC/DRR. aceasta în strânsă legătură cu ceilalţi donatori multilaterali şi bilaterali. • să acorde asistenţă la elaborarea de politici. • să stabilească legături şi schimburi între diferite nivele de acţiune (local şi intermediar precum naţional. obiective enunţate în procesul de Bilanţ comun ţărilor (CCA în engleză) şi a Planului cadru al ONU pentru ajutor de dezvoltare (UNDAF în engleză). cu partenerii Sistemului SIPC/ISDR. planuri de acţiune şi programe naţionale privind RRC/DRR şi să ajute la constituirea sau consolidarea capacităţilor instituţionale şi tehnice în domeniul RRC/DRR – aşa cum precizează Cadrul Hyogo. • să ajute.

• lobby pe lângă instituţii precum Organizaţia pentru colaborare şi dezvoltare economică (OCDE) şi Banca mondială pentru înfiinţarea şi întărirea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR în ţările în care astfel de instituţii dispun de un birou. • funcţia de placă turnantă şi punct de legătură a reţelelor din cadrul Sistemului SIPC/ISDR în care Platforma mondială pentru RRC/DRR este principalul instrument de coordonare. a aderării Echipelor/ţărilor din ONU la Platformele naţionale pentru RRC/DRR şi încurajarea lor să sprijine Platformele naţionale pentru RRC/DRR şi să susţină crearea lor. • pledoarie în favoarea includerii Platformelor naţionale pentru RRC/DRR (ca mecanisme cheie ale RRC/DRR la nivel naţional) în organizaţiile şi programele naţionale şi modificarea principiilor directoare aferente. • mobilizarea resurselor necesare pentru RRC/DRR la scară naţională şi regională. • incitarea. platforme şi reţele deosebit de interesate pentru susţinerea Platformelor naţionale pentru RRC/DRR. conştientizarea şi pregătirea de materiale pedagogice ca şi compilarea experienţelor obţinute şi învăţămintelor trase pentru a facilita accesul autorităţilor naţionale. care cuprind atât documente de orientare proprii (specifice) sectoarelor. • identificarea lacunelor existente la nivelul informaţiilor şi comandarea de studii bine precizate şi documente de orientare faţă de Platformele naţionale pentru RRC/DRR capabile să le facă. de a şti ce este de făcut şi de expertiză prin intermediul site-ului pe Internet al SIPC/ISDR şi alte moduri de difuzare a informaţiilor utilizate de SIPC/ISDR. • dezvoltarea de platforme şi reţele de coordonare regională a RRC/DRR. aceasta în parteneriat cu Platformele naţionale pentru RRC/DRR. • facilitarea diseminării informaţiilor. Platformelor naţionale pentru RRC/DRR şi altor părţi interesate care servesc Sistemului ONU şi reţelelor regionale. • rolul de punct central al ONU pentru RRC/DRR. după caz. de exemplu. prin „înfrăţire”). acţiuni de orientare a pregătirii studiilor de bază ca şi estimări de risc şi indicatori necesari raportărilor progreselor înregistrate. 9 .• sprijin partenerilor prin formularea de principii directoare (călăuzitoare) pentru RRC/DRR. • crearea de oportunităţi şi promovarea colaborării şi dialogului între Platformele naţionale înfiinţate în aceeaşi regiune şi între Platformele naţionale înfiinţate în regiuni diferite (promovarea cooperării bilaterale şi a unui vast schimb de experienţă şi de informaţii între Platformele naţionale şi incitarea Platformelor naţionale existente să sprijine crearea de Platformele naţionale noi. studii şi documente care pot servi la scară regională sau mondială.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful