GROUNDED THEORY

Обосновнная теория Укорененная теория Pamatotā (grunts) teorija

analizējot datus.• GT ir sistēmisku induktīvo metožu kopums. ko veido fleksiblas metodoloģiskās stratēģijas – šā veida pētījumi rezultāti (produkti) • GT metodoloģisko stratēģiju mērķis ir. radīt vidējā līmeņa teorijas • GT galvenā loģika ir induktīvi teorētiskā virzība • . ko lieto kvalitatīvajā pētniecībā ar teorētiskās attīstības mērķi • Ar GT saprot: – metodi.

GT sākumi • Glaser. Barney G. & Anselm L. Chicago: Aldine. • Glaser. Struss (1967) The Discovery of groaunded Theory Analysis. Barney (1978) Theoretical Sensitivity. Mill Valey: Socilological Press . Newsbury Park: Sage. Anselm & Juliet Corbin (1990) Basics of Qualitative Research. Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis. Grounded Theory Procedures and Techniques. • Glaser. Mill Valley: Sociological Press. • Strauss. Barney (1992) Emergence vs.

In 1998 he received an honorary doctorate from Stockholm University. Glaser -received his BA degree at Stanford 1952. http://www. He studied contemporary literature for a year at the Sorbonne. His works are read throughout the world. He then published his dissertation as a book "Organizational Scientists: Their Professional Careers" and published over 20 articles on this research and the dying research..groundedtheory. He received his PhD from Columbia University in 1961. Another big success! Then followed two more books on dying and one on chronic illness and one on status passage with STRAUSS.. he spent two years in the army one of which was one year in Freiburg. Then "Awareness of Dying" was written in 1965 and immediately became a resounding success.The Grounded Theory Institute "Trust in Emergence"...com/bio.. When asked. Most are now published by Sociology Press.. Sweden. when he became fluent in German and studied literature at University of Freiburg during off hours. where he joined Anselm STRAUSS in doing the dying in hospitals study and in teaching PhD and DNS students methods and analysis. He has written countless articles... Review. we wrote the "Discovery of Grounded theory" in 1967 to show how the dying research was done. Since then GLASER has written 13 more books using and about grounded theory.Seminars. He then went to University of California San Francisco...Sociology Press Barney G.Home. Germany.html . University of Paris..

sociology of work. When he died he was Professor Emeritus of Sociology in the Department of Social and Behavioral Sciences. University of California. STRAUSS December 18. nursing.ucsf. and organizational studies. social worlds/arenas theory. He also wrote extensively on Chicago sociology/symbolic interactionism. education. and his works have been translated into eight other languages.html ANSELM L. social work. 1916-September 5. Many of Strauss's books are still in print. social psychology and urban imagery. San Francisco. an innovative method of qualitative analysis widely used in sociology. . 1996 Sociologist Anselm Strauss was internationally known as a medical sociologist (especially for his pioneering attention to chronic illness and dying) and as the developer (with Barney Glaser) of grounded theory.edu/anselmstrauss/abo ut. School of Nursing. His culminating theoretical statement was Continual Permutations of Action (1993).http://www. He had just finished proofreading his 32nd book the day before he died.

Teorētiskais jūtīgums (theoretical sensitivity) • pētnieka personiskā kvalitāte • teorētiskā jūtīguma avoti – literatūra – profesionālā pieredze – personiskā pieredze – analītiskais process – balanss starp zinātni un jaunradi .

visabstraktāko konceptu nosaucot par kategoriju • Kodēšana (coding): datu analīzes process • Koda piezīmes (code notes): kodēšanas rezultāts . ar ko apzīmē atsevišķus notikumus vai citas parādības • Kategorijas (category): konceptu klasifikācija. Klasifikāciju izveido.Jēdzieni • Koncepti (concepts): konceptuāli apzīmējumi (etiķetes). Tad konceptus grupē noteiktā kārtībā. kad koncepti tiek viens ar otru salīdzināti un kļūst saskatāms līdzīgais.

.

.

Procedūra Kodēšana • Atvērtā kodēšana (open coding): datu dalīšanas. konceptualizēšanas un kategorizācijas process • “elementary line-by-line analysis” . pārbaudes. salīdzināšanas.

.

darbību/interakciju un sekas – tā ir riņķošana ap asi. kontekstu. riņķošana ap vienas kategorijas asi – (a) cēloniskie apstākļi → (b) parādība → (c) konteksts →(d) intervijas apstākļi → (e) darbības/interakcijas stratēģijas → (f) sekas . ar kuru palīdzību dati pēc open coding tiek sakārtoti jaunā veidā.• Ass kodēšana (axial coding) • procedūru kopums. veidojot sakarus starp kategorijām. kodēšanas paradigmā izmantojot apstākļus. Tas tiek darīts.

.

atlases process.fenomena. kuras nepieciešams uzlabot un attīstīt • stāsta (story) . un stāsta līnija stāsta konceptualizācija. kas tiek pētīts. kas apstiprina šīs attiecības un norāda kategorijas.• Selektīvā kodēšana (selective coding) • Serdes (core) kategorijas. kas ir sistemātiski saistīta ar citām kategorijām. tā arī ir serdes kategorija . aprakstošais naratīvs.

attīstīt utt. ka nepieciešama atgriešanās pētījuma laukā .• Teorētiskā modeļa radīšana (theoretical sampling) • tālāka specifisku datu vākšana. kurus nepieciešams atspoguļot. iespējams. • tiek izpildītas “spraugas”. meklētas atbildes uz neatbildētajiem jautājumiem.

Sniedz atbildi uz jautājumu: “Kas šeit notiek?”. “Ko tas nozīmē?” . kas ir saistīta ar vairākumu citu un atbilst visiem kodiem (ideālā variantā).• Teorētisko kategoriju veidošana (constructing theoretical categories) • galvenās kategorijas radīšana.

empīriskais lauka pētījums ir jāveic bez saskarsmes ar zinātnisko literatūru.Diskusijas par GT • Strauss & Corbin . Strauss & Corbin rekomendē literatūras studijas • atšķirības kodēšanas procedūrā • Strauss & Corbin .bez jautājumiem un problēmām • Glaser .iestājas par ‘open’ jautājumu izmantošanu pētniecībā.galvenais ir hipotēžu izvirzīšana . Glaser .par verifikāciju. Glaser .

pirmo ideju kopums. atgādina. kas organizē. pārdomas . memorandum ‘tas. kas jāatceras’) rakstīšana – piezīmes.• Memo (lat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful