Ghid de conversaţie italian

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina. Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles. În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie
Vocale
a ca în "tată" e ca în "femeie" i ca în "maşină" o ca în "botă" u ca în "cutie"

Consoane
b ca 'b' în "bere" c precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil" d ca 'd' în "daună" f ca 'f' în "foame" g ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă" h tăcut l ca 'l' în "lună"

ca 'ea' în "ea" ie ca 'ie' în "cuier" ii nu este un diftong. aproape întodeauna) r ca 'r' în "roşu" s ca 's' în "sunet" t ca 't' în "tont" v ca 'v' în "victorie" x ca 'x' în "xilofon" z ca 'ţ' în "ţigară" Diftongi importanţi ai ca 'ai' în "rai" au ca 'au' în "scaun" ei ca 'ei' în "tei" eu ca 'eu' în "meu" ia ca "ia" în "familiar". ci hiat. ca 'ii' în "ştiinţă" io ca "io" în "iobag" iu ca "iu" în "regiune" oi ca 'oi' în "gunoi" ch ca 'ch' în "chema" sc .m ca 'm' în "mamă" n ca 'n' în "nor" p ca 'p' în "porc" q precum 'c' în "cuestă" (cu "u".

Bene. Non parlo Italiano. am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile.înainte de "e" sau "i". (buon-GIOR-no) Salut. (mi SCU-zi) Îmi pare rău. (ciao) Ce mai faci? Come sta? (co-me STA?) Bine. (Si) Nu No. mulţumesc. grazie. (NO) Mă scuzaţi Mi scusi. presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja. (ar-RI-ve-DER-ci) Nu vorbesc italiana. Per favore. Prego. (BE-ne. Buongiorno. (PRE-go) Da Si. Grazie. Ciao. (mi chia-mo _____) Încântat de cunoştiinţă. Mi scusi. Piacere di conoscerla. (GRA-ţie) Cu plăcere. Arrivederci. (PER fa-VO-re) Mulţumesc. (mi SCU-zi) La revedere. Bună ziua. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no) Vorbiţi româna? Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?) Vorbeşte cineva româna? Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?) Ajutor! . (pia-CE-re di co-no-ŞER-la) Vă rog. ca 'ş' în "ieşire" gh ca "gh" în "ghetou" Listă de fraze uzuale În acest ghid de conversaţie. GRA-ţie) Cum vă cheamă? Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?) Mă cheamă ______ . Mi chiamo ______ .

Buongiorno. Buonanotte. Buongiorno. (buo-na-NO-te) Nu înţeleg. (buon-GIOR-no) Bună ziua.? Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no) Numere . Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to) Este o urgenţă. (NON ca-PIS-co) Unde este baia? Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?) Probleme Lasă-mă în pace. Non capisco. Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to) Mi-am pierdut bagajele. È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă) M-am pierdut. Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa) Mi-am pierdut portmoneul. Buonasera. Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce) Nu mă atinge / atingeţi! Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re) Chem poliţia. Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio) Sunt bolnav. (buon-GIOR-no) Bună seara. (BuO-na-SE-ra) Noapte bună. Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA) Poliţia! Polizia (Po-LI-ŢIA) Stai! Hoţ! Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro) Am nevoie de ajutor.Aiuto! (a-IU-to!) Bună dimineaţa. Sono malato (So-no ma-LA-to) Sunt rănit. Sono ferito (So-no Fe-ri-to) Am nevoie de un doctor.

1 Uno (uno) 2 Due (due) 3 Tre (trE) 4 Quatro (cuatro) 5 Cinque (cincue) 6 Sei (sei) 7 Sette (sette) 8 Otto (otto) 9 Nove (nove) 10 Dieci (dieci) 11 Undici (undici) 12 Dodici (dodici) 13 Tredici (trEdici) 14 Quattordici (cuattordici) 15 Quindici (cuindici) 16 Sedici (sedici) 17 Diciassette (diciassette) 18 Diciotto (diciotto) 19 Diciannove (diciannove) 20 Venti (venti) 21 Ventuno (ventuno) 22 Ventidue (ventidue) 23 Ventitrè (ventitrE) .

000. (PiU tar-di) înainte .000.000 Mille miliardi (mille miliardi) numărul Numero. (meno) mai mult Più.000. (numero) jumătate Mezzo.000 Un miliardo (un miliardo) 1.000.000 Un milione (un milione) 1. (mezzo) mai puţin Meno. (ADE-sso) mai târziu Più tardi.000.30 Trenta (trenta) 40 Quaranta (cuaranta) 50 Cinquanta (cincuanta) 60 Sessanta (sessanta) 70 Settanta (settanta) 80 Ottanta (ottanta) 90 Novanta (novanta) 100 Cento (cento) 200 Duecento (duecento) 300 Trecento (trecento) 1000 Mille (mille) 2000 Duemila (duemila) 1. (piU) Timp acum Adesso.000.

(SE-ra) noapte Notte. (LU-na) ora două Le due. (ME-se) an(i) Anno(i).Innanzi. (Ora) zi(le) Giorno(i). (in-NAn-ţi) dimineaţă Mattina. (LU-na) ora paisprezece Le due. (OG-gi) . (MIn-uto) oră(ore) Ora(e). (prI-ma) . (LE due) miez de nopţii Mezzanotte. (GIOr-no) săptămână(săptămâni) Settimana(e). (PO-me-rig-gio) seară Sera. (MEz-zO-GIOr-no) ora treisprezece L'una.Prima. (MAt-TI-na) mâine dimineaţă Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na) după-amiază Pomeriggio. (LE due) prânz Mezzogiorno. (AN-no) Zile astăzi Oggi. (MEz-zA-not-te) Durată minut(e) Minuto(i). (SEt-ti-MA-na) lună(luni) Mese(i). (NOt-te) Ceasul ora unu L'una.

(IE-ri) mâine Domani. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na) săptămâna viitoare Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na) Luni Ianuarie Gennaio (GEN-na-io) Februarie Febbraio (FEb-bra-io) Martie Marzo (MAR-zo) Aprilie Aprile (AP-ri-le) Mai Maggio (MAg-gio) Iunie Giugno (GIU-gno) Iulie Luglio (LUg-lio) August Agosto (AGO-sto) Septembrie Settembre (SET-tem-bre) Octombrie Ottobre (OT-to-bre) Noiembrie Novembre (NO-vem-bre) Decembrie Dicembre (DI-cem-bre) Scrierea ceasului şi a datei 07:30 Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta) 09/11/2005 . (DO-ma-ni) săptămâna aceasta Questa settimana.ieri Ieri. (QUE-sta SEt-ti-ma-na) ultima săptămână Ultima settimana.

vă rog. Un biglietto per _______.TRE-no) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?.Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue) Culori negru Nero (NE-ro) alb Bianco (BIAn-co) gri Grigio (GRI-gio) roşu Rosso (ROS-so) albastru Blu (BLU) galben Giallo (GIAl-lo) verde Verde (VER-de) portocaliu Arancione (ARAn-cio-ne) roz Rosa (RO-sa) maro Marrone (MAR-ro-ne) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (tren) Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?. per favore (un bi-GLIE-tto per_____. per FA-vo-re) Unde merge acest tren/autobuz? Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-tobus?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? .AE-reo) Un bilet până la _______.

..gară? ...cose da vedere? or luoghi da vedere (X) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Potete mostrarmelo sulla carta? (X) stradă strada (X) La stânga.centru? ..ristoranti? (X) ...hotelul _____ ? .. Dove ci sono molti (X) .......hoteluri? alberghi .căminul pentru tineri? .all'albergo ____ / all'hotel ___? (X) .staţia de autobuz? . Giri a destra (X) stânga .alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria) .al consolato Rumania (X) Unde se află multe...hotels? (X) ...cluburi de noapte? night (X) ..... Giri a sinistra (X) La dreapta....all'ostello della gioventù? (X) .......cluburi? X (X) ....in centro? (X) .. străzi) X (X) .aeroport? all'aeroporto? (X) .restaurante? .....consulatul Român/Moldova? .alla stazione dell'autobus? fermata?(X) ...Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TREno/AU-to-bus per?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TREno/AU-to-bus?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Come si arriva a ______ (come si ariva) Cum ajung la _____ ? (locuri....atracţii turistice? .

per favore) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Avete camere libere? (X) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Quanto costa una stanza singola/doppia? (X) Are camera.sinistra (X) dreapta destra(X) înainte diritto (X) spre _____ verso il ______(X) după _____ dopo il ______(X) înainte de _____ prima del (X) Atenţie la _____. Portatemi lì. Portatemi a _____.. per favore. . (portatemi a ____. (portatemi li. vă rog. Guarda il _____ (X) intersecţie incrocio (X) nord nord (X) sud sud (X) est est (X) vest ovest (X) în sus (in) su (X) în jos (in) giù (X) Taxi Taxi! Taxi (taxi) Duceţi-mă la _____. per favore. vă rog. per favore) Cât costă până la _____? Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?) Duceţi-mă acolo..

un duş? doccia (shower) (X) . (.. Pulite la mia camera...o baie? (toaletă) ..mai ieftin? .... Mi fermo per _____ notte/i. Voglio andare via..mai mare? ..più grande? (X) ...lenzuola? (X) .La stanza ha . (X) ..un telefon? . la prendo....(X) Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Potete suggerirmi un altro hotel? (X) Aveţi un seif? Avete una cassaforte (centrale)? (X) .) or voglio partire (X) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Accettate (X) .un telefono? (X) .... (X) Mă puteţi trezi la _____? Potete svegliarmi alle _____? (X) Vreau să plec.più pulita? (X) .....un TV? ..Avete una cassaforte (nella stanza)? (X) Este inclus micul-dejun/cina? prima colazione/ la cena (X) La ce oră este micul-dejun /cina? A che ora è la colazione / la cena? (X) Vă rog să-mi curăţaţi camera.....mai curat? ... (X) Voi sta _____ noapte (nopţi).. per favore.un televisore? (X) Pot să văd camera mai întâi? Posso prima vedere la stanza? (X) Aveţi ceva mai liniştit? Ha una stanza più silenziosa? (X) ....cearşafuri? . o iau.un bagno? (X) ...più economica? (X) OK.. Va bene...vestiare? .

Acceptaţi cărţi de credit? Accettate carte di credito? (X) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Potete cambiare delle banconote per me? (X) Unde pot să schimbi bani? Dove posso cambiare delle banconote? (X) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X) Care este rata de schimb? Quanto è il (tasso di) cambio? (X) Unde este un bancomat (ATM)? Dove posso trovare un Bancomat? (X) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni. per favore. Un tavolo per uno/due. Sono vegetariano/a (X) Nu mănânc porc.. Mangio solamente cibo kosher (X) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Potete farlo leggero.) or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) meniul zilei menu del giorno X (X) a la carte à la carte (X) mic-dejun la prima colazione (X) pachet il pranzo (X) cafea .. per favore? (. Non mangio il maiale. per favore? (X) Aveţi o specialitate a casei? Vi è una specialità della casa? (X) Există o specialitate locală? È una specialità locale? (X) Sunt vegetarian. vă rog. (X) Nu mănânc decât cuşer. (X) Pot să văd meniul. vă rog? Posso vedere il menù.

) or fagiolini (similar to beans but different) (X) Îmi aduceţi un pahar de _____? Posso avere un bicchiere di _____? (X) Îmi aduceţi o cană cu _____? Posso avere una tazza di _____? (X) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Posso avere una bottiglia di _____? (X) cafea il caffè (X) ceai ... (X) pui il pollo (X) carne de vită il manzo (X) peşte il pesce (X) şuncă il prosciutto (X) crenvuşti salsiccia (X) brânză il formaggio (X) ouă le uova (X) salată l'insalata (X) legume (proaspete) le verdure fresche (X) fructe (proaspete) la frutta fresca (X) pâine il pane (X) pâine prăjită toast (X) găluşte tagliatelle (X) orez il riso (X) fasole i fagioli (. Vorrei _____.caffe(X) mâncare de prânz X (X) Aş vrea _____. (X) Vreau de mâncare cu ____ Vorrei un piatto con _____.

(X) Vă rog luaţi farfuriile. Ho finito. vă rog. per favore. Potete pulire il tavolo.) or Posso avere un po' di ____? (X) sare il sale (X) piper il pepe (X) unt il burro (X) Mă scuzaţi. vă rog.. (X) Un pahar de vin roşu/alb. vă rog. (X) Nota. vă rog. (X) Un sfert/O optime de vin roşu. (X) Baruri Serviţi alcool? servite alcolici? (X) Este cu servire la masă? C'è il servizio al tavolo? (X) O bere/două beri. (X) A fost delicios. Una birra/due birre..il tè (X) suc il succo (X) apă l'acqua (X) apă (plată) l'acqua frizzante (X) bere la birra (X) vin roşu/alb il vino rosso/bianco (X) Îmi daţi puţin(ă) _____? Posso aver del _____? (. un quartto di vino rosso. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Scusi? (X) Am terminat. (o halbă de bere) X (X) O sticlă. per favore. per favore (X) La jumătate. (X) . per favore. vă rog. vă rog. Un bicchiere di vino rosso/bianco. Una bottiglia. Il conto. per favore. per favore. É squisito.

vă rog.Un cola cu rom. È troppo caro/a. mărimea mea? Avete questo nella mia taglia? (X) Cât costă? Quanto costa questo? (X) E prea scump. (X) Când se închide? Qual è l'ora di chiusura? (X) Cumpărături Aveţi aşa ceva. (X) Ştiu că acesta nu este preţul normal. . vă rog. X (X) whiskey whisky (X) vodka vodka (X) rom rum (X) apă acqua (X) suc de club club soda (X) apă tonică acqua tonica (X) suc de portocale succo di arancia (X) Cola (suc) Coca Cola (X) Aveţi cumva ceva gustări? C'è un bar con spuntini? (X) Încă unul(m)/una(f). Non posso permettermelo. Non lo voglio. Un altro giro. vă rog. per favore. (X) Nu-l/N-o vreau. Un altro. (X) Încă un rând. per favore. (X) Acceptaţi _____? Prendereste _____? (X) scump caro (X) ieftin economico (X) Nu-mi permit.

(X) ..lozione/crema solare. (X) . (X) .. (X) .... .. (X) ..tablete pentru stomac.. (X) ... aspirină sau nurofen) .o vedere. .un rasoio.. Mi state imbrogliando..dentifricio. (de ras) (X) ........baterii.(X) Mă înşelaţi. (ex.francobolli.... Ho bisogno di.uno spazzolino. .săpun.carta. ....sapone.. ..... (X) .shampoo..medicina per il raffreddore..ceva pentru dureri...... (X) .... (X) . (X) . (X) OK.una cartolina.tampone/assorbente..batterie. ... ..un pix..un brici. .loţiune de plajă. .. (X) . .. ....(X) ....medicina per lo stomaco.. (X) .... (X) .. ..şampon.timbre.o lamă.. .tampoane.. Va bene. (X) .pastă de dinţi. . (X) Nu mă interesează.un ombrello..analgesico (aspirina)..ceva pentru răceală.hârtie pentru scris. lo prendo (X) Îmi daţi o pungă? Posso avere una busta? (X) Expediaţi (în străinătate)? invia all'estero? (X) Am nevoie de ... Non son interessato.o umbrelă.o periuţă de dinţi.. . (X) ... îl/o iau.

riviste in rumeno..) or vietato parcheggiare (X) limită de viteză limite di velocità (X) benzinărie benzinaio (. (X) . ...un dicţionar român-italian. Unde mă duceţi? Dove mi portate? Sunt arestat? Sono in arresto? Sunt un cetăţean român/moldovean... ...una penna.. .un dizionario Rumeno-Italiano. Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean... (X) . Sono un/una cittadino/a rumeno. .. (X) .. (X) .) or gasolio (X) Autoritate N-am făcut nimic.... Desidero noleggiare una macchina.. A fost o neînţelegere.un giornale in rumeno..reviste în română. Non ho fatto niente. Non ci siamo capiti. . (X) Maşini Vreau să închiriez o maşină.un ziar în română.cărţi în română..) or Voglio noleggiare una macchina (X) Primesc asigurare? Posso avere un'assicurazione? (X) stop (semn de circulaţie) stop (X) sens unic senso unico (X) a da prioritate dare la precedenza X) parcarea interzisă vietata la sosta (.) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X) benzină benzina (X) motorină diesel (.libri in rumeno.... (.......

Vorrei parlare con il consolato rumeno. Pot doar să plătesc o amendă acum? Posso pagare solamente la multa adesso? . Vreau să consult un avocat. Voglio consultare un avvocato.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful