MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM
PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEALĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ PEDAGOGICĂ

– 2007 –

1

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

AUTORI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ŞCOALA POSTLICEALĂ Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul I: 42 săptămâni
Modulul 1: Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaŃiilor Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 2: Comunicare profesională Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 3: Anatomia şi fiziologia omului Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 4: Virusologie, bacteriologie, parazitologie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 5: Biochimie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 6: Embriologie şi genetică Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 7: Psihologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 8: Sociologie, politici sociale şi de sănătate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 9: Biofizică şi imagistică medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 10: Mediu şi sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 11: EducaŃie pentru sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 12: Farmacologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 13: Bazele ştiinŃei nursing-ului Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 14: FiinŃa umană şi nursing-ul Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 30 ore 120 ore 30 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore

3

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 15: Semiologie medicală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 16: Tehnici de nursing şi investigaŃii Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 17: ProtecŃia şi securitatea în muncă Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 18: Administrarea medicamentelor Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore

Numar total: din care: invatamant clinic:

1.560 ore (26 credite) 450 ore

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 15 saptamani invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

4

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

cardiovasculară şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 29: O. şi nursing O.L. Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 30: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 31: Hematologie şi nursing în hematologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 32: Ortopedie. traumatologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 33: Reumatologie şi nursing în reumatologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 34: Dermato-venerologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 35: Boli infecto-contagioase şi nursing specific Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 5 .Anul II: 42 săptămâni Modulul 19: Comunicarea în limba modernă Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 20: Management şi legislaŃie sanitară Total ore: din care:laborator tehnologic Modulul 21: Epidemiologie şi sănătate publică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 22: Principii de bază ale cercetării Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 23: Pneumologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 24: Cardiologie şi nursing în cardiologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 25: Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 26: Nefrologie. urologie şi nursing în afecŃiunile renale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 27: Chirurgie generală şi nursing în chirurgia generală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 28: Chirurgie toracică.L.R.R.

de nutriŃie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 38: NutriŃie şi dietetică Total ore: din care: invatamant clinic 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore Numar total: credite) din care: invatamant clinic: 1.Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 36: Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 37: Boli metabolice. In semestrul II. 6 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore).008 ore Anul II: 42 saptamani. este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului M 21: Epidimiologie si sanatate publica.680 ore (28 1.

Anul III: 42 săptămâni Modulul 39: Managementul proiectelor de sanatate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 40: Calitatea serviciilor de nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 41: Deontologie şi etică profesională Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 42: Psihologie medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 43: Pedagogie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 44: Cercetare în nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 45: Ginecologie şi nursing în ginecologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 46: Obstetrică şi nursing în obstetrică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 47: Puericultură. pediatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 48: Neurologie şi nursing în neurologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 50: Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 51: Conduită în urgenŃe medico .chirurgicale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 52: Gerontologie. geriatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 53: Oncologie şi nursing în oncologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 54: Îngrijiri paliative Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 55: Nursing comunitar Total ore: din care: invatamant clinic Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 24 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 96 ore 7 .

In semestrul II. este prevazuta invatamantui clinic in comunitate. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic.680 ore (28 credite) din care: invatamant clinic: 984 ore Anul III: 42 saptamani. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore).Modulul 56: Ingrijiri la domiciliu Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 36 ore Numar total: 1. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic. 8 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

4. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului. medicină generală şi specialităŃi medicale. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie. inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale sănătate pentru: 3.4.1. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat). Principii de 3. 6. precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenŃă. Sănătate mintală şi psihiatrie 3. chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale.Conform reglementărilor europene şi naŃionale. b) observă situaŃiile sau condiŃiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătăŃii şi comunică aceste observaŃii celorlalŃi membri ai echipei sanitare. Acesta include: 1. AsistenŃii cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflaŃi sub responsabilitatea instructoarelor şcolii. Numărul de ore pentru învăŃământul teoretic şi tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. Numărul de ore de învăŃământ de bază pentru asistenŃi medicali generalişti trebuie fixat la minimum 4. de reanimare şi de transfuzie sanguină.3. II. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se Ńină seama de următorii factori: a.600. Anatomie şi fiziologie 9 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . afective şi spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc. c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistenŃă din orice instituŃie de sănătate. 2. familial. Ńinând cont de nevoile fizice. ÎnvăŃământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel. În toate serviciile în care elevii asistenŃi sunt repartizaŃi în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puŃin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinŃeze sarcini fără valoare educativă pentru el. îngrijirea copilului şi pediatrie. 7. asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător. Cu această responsabilitate. instituŃii de sănătate.2. îngrijiri la domiciliu. ÎnvăŃământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale. I.6. incluzând prevenirea bolii.5. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie B. Îngrijiri de sănătate 3. Medicină generală şi specialităŃi medicale îngrijiri de 3. ÎnvăŃământului teoretic şi tehnic cuprinde: 1. Orientare şi etică profesională 2. Este o instruire coordonată. c.. ProporŃia consacrată învăŃământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puŃin jumătate din timpul consacrat învăŃământului total. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate 3. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nounăscutului 3. educaŃia sanitară. ÎnvăŃământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare educativă. trebuie să existe condiŃii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. ŞtiinŃe fundamentale 1. 5. asistentul medical generalist exercită următoarele funcŃii esenŃiale: a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere. 3. b. Puericultură şi pediatrie A. la locul de muncă etc. la şcoală. de aceea: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent.

Biofizică şi biochimie 5. virusologie şi parazitologie 4. Dietetică 6. Bacteriologie. Sociologie 8. Psihologie 8. ŞtiinŃe sociale 8.2. Principii de administraŃie 8. Farmacologie 8.1. Principii de învăŃare (pedagogie) 8.1. Patologie generală 3.2.5. LegislaŃie socială şi sanitară 8. Profilaxie 6.3. EducaŃie sanitară 7.6. Igienă 6.4. Aspecte juridice ale profesiei 10 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2.

specifica domeniului. OperaŃii de operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul: inserare/ştergere. configurarea imprimantei.2. aliniere. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1.1.Modulul 1: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR Notă introductivă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR se studiază pe parcursul anului I. 4. să structureze şi să prezinte informaŃii din surse variate. InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă . 2. să administreze o bază de date. lista de selecŃie. 1. fişiere. să compare reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. suporturi mobile. navigarea în şi între ferestre. consultarea documentaŃiei auxiliare. în vederea asigurării pregătirii de specialitate pentru obŃinerea calificării de nivel 3 avansat. caseta de text. Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuŃia propriei activităŃi. crt. Comunica pe Internet 5. dar şi de realizarea sarcinilor încredinŃate grupului din care face parte. Administreaza o baza de date 4. Modulul are alocat un număr de 60 de ore pe an. shortcut-uri. configurarea tastaturii. grosimea liniei. obiecte de lucru pe desktop. font. 3. copiere/lipire. grupare linii şi coloane. operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor. antet. chenare. Compara reprezentari grafice in aplicatiile Word si Excel 3. Formatare document şi foi de calcul: setare pagină. Structureaza si prezinta informatii din surse variate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Nr. exploatare foi de calcul. elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows. stil. redenumire. din care 30 de ore laborator tehnologic. să comunice prin Internet. grupul de obiecte. fereastra obiectul fereastră. Asistent medical generalist. Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop. La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenŃelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. mărime font. Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows: creare directoare. 2. selectare culori. După parcurgerea acestui modul. Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenŃe suficiente şi cunoştinŃe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării.pictograma. şcoală postliceală. Utilizeaza sistemul de operare Windows 2. Acest modul. NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. Unitate de competenŃă Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicaŃiilor CompetenŃe C. Utilizează sistemul de operare Windows ConŃinuturi 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR. având atribuŃii de coordonare şi control. se va parcurge cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. repornirea calculatorului. 11 C. tip caracter. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. butonul.

dezbatere on-line. 3. bazele de date şi informaŃiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional. Surse de informatii: baze de date. normative. documente text. ActivităŃile la lecŃii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăŃare sunt atinse. 1. autoevaluarea. metoda practică. dimensiune). proiectul. indexare. cataloage. oferă maximul de deschidere. 3. grupuri de cuvinte. baze de date corespunzatoare domeniului de activitate. materiale scanate. expediere mesaje. exerciŃiul. Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare date. tip. Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel: sortare. permite individualizarea învăŃării. Tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii: motoare căutare Internet. OperaŃii asupra tabelului dintr-o bază de date: creare. referinŃe absolute şi relative. conversii. Inserare obiecte: imagini.3. tipărire. 12 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observaŃia sistematică a comportamentului elevilor. 1.4. liste de discuŃie a informaŃiilor. 1. logice. închidere bază de date şi tabele. dicŃionare. Profesorii pot folosi informaŃii despre stilul de învăŃare al elevilor. 3. Trasare diagrame: tip. date calendaristice. filtrare. de uz general. suprafaŃă diagramă. date calendaristice. Tipuri de date: numerice.C. Îmbinare informaŃii într-un mod coerent: conŃinut unitar. urmând să le pună mai bine în valoare. poziŃionare pe o înregistrare. subtotaluri. sursa datelor. iar ordinea de parcurgere a conŃinuturilor este cea din tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. şir de caractere. Administrează o bază de date C. cuvinte-cheie.5. Se recomandă metode cum sunt: demonstraŃia. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. Comunică pe Internet C. grafice. actualizare. grafice. permit diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. 5. formatare. Alegerea acestor activităŃi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaŃă. Structura bazei de date: tabele (nume componente. diagrame. 4. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR poate fi parcurs în mod independent. scădere. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor aplica activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. limbaj. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. forum. 5. permite diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. localizare. Metode de schimb al informaŃiilor: e-mail. OperaŃii pentru transmitere informatii: crearea unui cont. memo şi funcŃii pentru date de tip numeric. şabloane prezentări. 2. 2. Prezentare material realizat: operaŃii complexe de calcul tabelar. 4. Exploatarea unei baze de date: deschidere. 3. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. şir de caractere. ecuaŃii. sortare. funcŃii simple (adunare. de la simplu la complex. alfanumerice. fişiere multimedia. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate subsol. 2. Alegerea acestor activităŃi conduc la o orientare asupra celui care învaŃă. Internet. dialog. urmând să le pună mai bine în valoare. medie aritmetică). accesare cont. respectiv reprezentările grafice în aplicaŃiile Word şi Excel.

Evaluarea continuă şi sumativă este condiŃionată de evaluarea stabilită în Standardul de pregătire profesională. predominând studiul de caz. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. pentru verificarea atingerii competenŃelor. O competenŃă se evaluează o singură dată. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. Instruirea se va realiza în laboratorul de informatică cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător. Instruirea prin activitatea la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii tehnicieni devize şi măsurători în construcŃii. demonstraŃia. dezbaterea şi discuŃii în grup.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă. în funcŃie de dificultatea acesteia. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. condiŃiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. prin fişe individualizate. Metodele de predare vor fi variate. 13 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Sugestii metodologice Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. exerciŃiul. de nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.

manuale. 2. internet. concise. seminarii. publicaŃii de specialitate. 3. documentaŃie specifică. InformaŃii selectate în funcŃie de complexitatea temei. adaptate contextului şi interlocutorului. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . prin articulare. încurajarea discuŃiei.Facilitarea comunicării eficiente prin: acceptarea de opinii diferite. 1. subiectul în cauză. Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe. relevanŃă. ConŃinutul şi structura raportului în funcŃie de: 14 C. 4. întreŃinerea unor discuŃii. statistici. Realizează un raport formal Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE PROFESIONALA Nr. Aplică tehnici de comunicare orală 3. 3. prin alegerea tonului şi a vocabularului. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. ConŃinuturi 1. 1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. încadrarea în timp. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă. adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditorului. publicul Ńintă. ocazie. Realizează un raport formal. 3. discuŃii. Metode de verificare a eficienŃei comunicării: obŃinerea feedback-ului. stimularea creativităŃii. 2. folosirea unui suport specific. 1. Strategii de ascultare în funcŃie de situaŃie. prin comunicare non verbală. documentaŃii întocmite corect. audio. viteza vorbirii. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 30 de ore de invatamat clinic. asigurarea posibilităŃii de exprimare. procese verbale. metode de ascultare. C. 2. 2. 2. Argumentare prin idei clare. Aplică tehnici de comunicare orală. mass-media. 4. informatizate. prezentarea unor informaŃii. buletine informative. verbale. prin structură. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2. prin modulaŃia vocii.Modulul 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ reprezintă un modul de pregătire de specialitate pentru calificarea asistent medical generalist şi se va parcurge în anul I al şcolii postliceale. Metode de comunicare adecvate: scrise. crt. persuasive. SusŃinere: în situaŃii formale sau informale în funcŃie de numărul de vorbitori. vorbitor. Unitate de competenŃă Comunicare profesională CompetenŃe C. relevante. rapoarte. oferirea feedback-ului. Acest modul va dezvolta abilităŃi cheie elevilor ce doresc o asemenea calificare.

respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. . exercitii de utilizare a terminologiei profesionale. Cadrele didactice. de indicatii terapeutice. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. fise de lucru( exemplu: realizarea unei succesiuni de idei clare. momentul si persoana care face evaluarea. de reactii adverse sau de contraindicatii). proiectul.tipul informaŃiei. formatul) 3. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. respectiv strategiile pentru o comunicare eficientă.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. coevaluarea. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător pentru colectarea şi procesarea informaŃiilor şi redactarea rapoartelor formale. tema in clasa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreaza elevul. ritmul de înŃelegere şi asimilarea cunoştiinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Dezvoltarea competenŃelor individuale vizate prin Standardul de pregătire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional. Sugestii metodologice Profesorul are libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Instruirea 15 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. adecvat scopului propus. de moduri de administrare. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. tehnicile de comunicare orală şi realizarea unui raport formal se vor exersa şi vor corespunde domeniului profesional. fise autoevaluare. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. O competenŃă se evaluează o singură dată. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. relevante si concise adaptate unui context dat). bine structurat. prin fişe individualizate. dotarea cu material didactic. fise de lucru.elevii au stiluri diferite de învăŃare. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. proiect( exemplu: realizarea unui raport formal). teste de evaluare. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. succesiunea logică. pentru verificarea atingerii competentelor.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior la procesul de învăŃare. Indiferent de locul. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. investigatia. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. autoevaluarea. suportul ( grafica. standardul de prezentare. În elaborarea strategiei didactice. Raport formal elaborat: document coerent. profesorii va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . realizarea unui produs/proiect. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de comunicare standardizata pe diferite teme profesionale( exemplu: prezentare de retete. .elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor. Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ poate fi parcurs independent. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.

discuŃii. Pentru realizarea competenŃelor pot fi derulate diverse activităŃi de învăŃare: documentare cu ajutorul internetului. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător.prin activitatea de aplicaŃii practice de tehnoredactare la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor de comunicare pentru viitorii asistenti medicali generalisti. publicaŃii de specialitate. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. teste de evaluare prin care elevii demonstrează că sunt capabili să atingă competenŃele din cadrul modulului. proiecte. vizionări de casete video şi CD-uri. statistici. vizite de documentare la agenŃii economici. 16 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . informare prin mass-media.

Organizarea generala a corpului uman – regiuni. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Axele si planurile de orientare in organism – parti componente ale descriere. tesuturi. Descrie elementele de fiziologie ( pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. scheletul trunchiului. neorganizat – apa. Unitate de competenŃă Anatomie si fiziologie umana CompetenŃe ConŃinuturi 1. Sistemul muscular. substante anorganice si organice). rol 3. principalele grupe de muschi somatici (muschii capului. caracterizare. Identifica si localizeaza principalele structuri morfofiziologice. compozitia chimica a oaselor. nervos. Componentele anatomice de la nivelul capului. Analizeaza partile componente ale gatului. organe.2. Clasifica (celule. pentru calificarea: asistent medical generalist. 3. Tesuturile – clasificare (epitelial. muscular. Sangele – componente (elemente figurate si plasma sanguina) si proprietati 3. C. aparate si sisteme) – nivelurile de definitie si descriere organizare anatomica 2. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. crt. Nomenclatura anatomica 1. structura osului. muschii membrelor) 1. scheletul membrelor) 3. In modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA.1. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2. Sistemul osos. muschii trunchiului. compartimentele celulare si fiziologica (organizat – organitele celulare . Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nr. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3.3. muschii gatului. 1. localizare. diviziunea celulara (mitoza si meioza) 3. rol corpului uman 3. 2.structura muschiului. aparate si sisteme 2. sangele). Niveluri de organizare anatomica si fiziologica C. principalele ligamente si 17 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Componentele anatomice ale principalelor corpului uman sisteme si aparate – denumire si localizare 3. scheletul (scheletul capului. Caracterizeaza principalelor functii ale organismului 5. Topografia corpului – etajele si regiunile cavitatii abdomino-pelviene. 3. Celula – tipuri de celule. trunchiului si membrelor 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Modulul 3: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Notă introductivă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI face parte din pregatirea generala din anul I. Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. C. conjunctiv.

proprietatile muschilor. stabilirea compatibilitatii sanguine dintre mama si fat etc . proprietatile fizico-chimice ale urinei. configuratia interna a inimii. structura. vascularizatia si inervatia rinichiului. rol). intestinul subtire. splina (localizare. factorii care o influenteaza. reglarea respiratiei 5. structura. ficatul. vascularizatia si inervatia plamanului. lipidic. caile urinare. fiziologia sistemului nervos. arborele circulator (sistemul arterial. transportul gazelor in sange.digestia in intestinul subtire. Aparatul genital – descriere (aparat genital feminin. fiziologia aparatului digestiv (digestia bucala. faringele. manifestarile activitatii cardiace). fiziologia neuronului. componente. structura. circulatia capilara. mecanismele termogenezei/termolizei. tensiunea arteriala (definitie. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman mezouri care leaga intre ele organele cavitatii abdomino-pelviene 1. sistemul venos. nidatia si gestatia) 10. Artrologie–articulatiile fixe. 5. mobile). 4. aparat genital masculin). de reproducere) – descriere. determinare si reglare). deglutitia. modificari patologice ale proprietatilor inimii. fiziologia articulatiilor (sistemul de parghii). structura. reglarea circulatiei sangelui 6. sistemul limfatic). Caracterizeaza principalele functii ale organismului C. Aparatul respirator – descriere. Functiile sangelui. glandele anexe ale tubului digestiv (glandele salivare. Aparatul cardio-vascular – descriere. specificarea aparatelor si sistemelor care le indeplinesc si a interrelatiilor dintre acestea 1. pancreasul).C. fiziologia aparatului excretor (formarea urinei. energetic si bazal – substantele energetice. respiratia celulara). tipuri de metabolism (intermediar . Sistemul nervos – descriere. Fiziologia muschilor.glucidic. absorbtia produsilor de digestie). vascularizatia si inervatia inimii. structura. reglarea formarii urinei. digestia in intestinul gros. defecatia. reproducerea (fecundatia. esofagul. functiile ficatului 7. organele tubului digestiv din cavitatea abdominala (stomacul. fiziologia gonadelor. 18 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . respiratia (ventilatia pulmonara. mictiunea) 9. componente. Metabolismul – definitie. digestia gastrica. grupele sanguine (sistemul AOB si Rh) si importanta acestora (principiile transfuziei de sange. proteic.) 2. de nutritie. fiziologia circulatiei sangelui (proprietatile functionale ale inimii. Aparatul excretor – descriere. intestinul gros). semimobile. mecanismele de reglare a temperaturii corpului) 8. stabilirea paternitatii. difuziunea si schimburile de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare. hemostaza. patologia articulatiilor (entorse si luxatii) 3. revolutia cardiaca. Aparatul digestiv – descriere – cavitatea bucala. Principalele functii ale organismului uman (de relatie. manifestarile externe ale contractiilor musculare 4.

activitatea nervoasa superioara 11. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. schema feed-back – ului endocrin).C. paratiroidele. schema circulatiei arteriale. Interrelatiile dintre functiile organismului uman 3. fiziologia analizatorilor 12. etc. organe. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Indiferent de locul. 6. gustativ. acustico-vestibular).ului). evaluarea altor competente nefiind relevanta. tesuturi. Mecanisme specifice de adaptare a organismului la variatiile mediului intern si extern CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI poate fi parcurs in mod independent. descoperirea. fise de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul. exercitii de utilizare a nomenclaturii anatomice.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. hormonii secretati si rolul acestora). exercitii de grupare a diferitelor structuri (celule. suprarenalele. aparate si sisteme) in functie de criterii date. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 2. reflexul neconditionat. demonstratia. rezolvarea de fise de lucru (exemple: localizarea si raporturile anatomice dintre organele abdominale. microorganismele patogene si parazitii. reflexul conditionat. fise autoevaluare. timusul. venoase. kinestezic. sistemul nervos vegetativ). teste de evaluare. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. procese corticale fundamentale. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu fiziologia sinapsei. dezechilibre hidro-electrolitice. compararea. tipuri de analizatori (cutanat. drogurile etc.interni – hipoxia.elevii au stiluri diferite de invatare . determinarea grupei sanguine si a Rh . encefalul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. fiziologia centrilor nervosi (maduva spinarii. la procesul de invatare . olfactiv. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a partilor componente ale corpului uman. umiditatea. realizarea unui produs/proiect. proiectul. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. pancreasul endocrin. vizual. metabolice. In elaborarea strategiei didactice. pentru verificarea atingerii competentelor. tiroida.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . calitatea si cantitatea alimentelor si a apei. . limfatice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. problematizarea. mecanismul de feed-back 1. epifiza – structura. Analizatorii – descriere. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Factorii perturbatori ai echilibrului organismului : . momentul si persoana care face evaluarea. Glandele endocrine – descriere. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . 19 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .externi (temperatura.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice care realizeaza homeostazia mediului intern. calitatea si compozitia aerului si solului. tipuri de glande (hipofiza. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. endocrine.

dezbaterea etc. coevaluarea.Cadrele didactice. observatia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. exercitiul. proiectul. volumul si nivelul de cunostinte. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. munca independenta. cataloage. simularea. dotarea cu material didactic. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. tema in clasa. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. folii de retroproiector. mulaje etc. investigatia. conversatia. 20 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalist”. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. preparate formolizate. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. autoevaluarea. desene. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. studiul de caz. diapozitive. casete video. planse. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. preparate microscopice. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala.

1.8. bacilul difteric. Caracterele generale ale virusurilor principalele tipuri de organisme cu potential 1. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Notă introductivă Modulul VIRUSOLOGIE. streptococi. bacilul tetanic. Multiplicarea virusurilor 1. Virusologia (inframicrobiologia) . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. bacilul coli.6. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele si om 3.5. Toxiinfectiile alimentare – caracterizare. Treponema pallidum 2. stafilococi. Micologie – generalitati 21 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: VIRUSOLOGIE. bacilul Koch. Compozitia chimica a virusurilor 1. Leptospirele 2. 8. Patogenitatea bacteriilor 2. vibrionul holeric. bacilul botulinic. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Nr. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Clasificarea virusurilor 1. germeni aerobi si anaerobi formatori de spori). Bacilii patogeni (bacilul coli.7.1. meningococul. Genul Brucella 2. Virusurile poliomielitei 1. pneumococul. Descrie notiunile de epidemiologie 4. proteus.9. 1.Modulul: 4 VIRUSOLOGIE. Analizeaza 1. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. crt.10. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE face parte din pregatirea generala din anul I. genul Salmonella. streptococul. In modulul VIRUSOLOGIE. bacilul lepros. 6. 5. shigele. pentru calificarea: asistent medical generalist.2.3.Cocii patogeni (stafilococul. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE. Cultivarea virusurilor 1. gonococul) 2.5. bacilul carbunos.4. epidemiologie 2. Sindromul de imunodeficienta acuta dobandita 2. Bacteriologie –generalitati 2. Unitate de competenŃă Virusologie.generalitati 1. agenti patogeni implicati ( salmonele. 7. Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5.3. Virusurile hepatice 1. bacteriologie si parazitologie CompetenŃe ConŃinuturi C.2. Virusurile gripale 1. Morfologia si fiziologia bacteriilor 2. gangrena gazoasa) 2. Morfologia si structura virusurilor patogen la om 1.4. bacilul dizenteric. Rickettsiile 3. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza VIRUSOLOGIE. 4.

2. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 3. 1. terapie cortizonica etc. personalul medical. 3. 4.directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice. Tricofitia 3.). Metodele de distrugere a organismelor patogene. bacilii enterici Gram-negativi. Nemathelminti) 7. economicosociali etc. pneumococii. Metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase: . Epidermofitia 3.sange.etc. Notiuni generale de parazitologie 5. Flagelate. Caracterizeaza infectiile nosocomiale C. corpi straini(canule i. sputa etc. proteze organice).indirecte: diagnostic serologic (depistarea si dozarea Ac). de mediu. Descrie notiunile de epidemiologie C. Protozoologie – generalitati. hemodializa etc. Helmintologie – generalitati. Proprietatile macro. alcoolism. Sporozoare. 2. puroiul. Candidoza si actinomicoza 4. Recoltarea probelor biologice si patologice: . Infuzori) 6. mediul) . reprezentanti (Rhizopode. exsudatul.. Infectiile nosocomiale – definitie . intradermoreactiile (IDR) 1. spalatura gastrica. 4. diabet zaharat. urina. vindecarea (posibil cronicizarea) -factorii determinanti: sursa de infectie. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om C. etapa de debut. sectiile de ATI. depistarea Ag microbiene.Conditii predispozante: cateter urinar. . perioada de stare. alti pacienti. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. cu arsuri. organismul receptiv .si micro. splenectomie.definitie .organismelor participante la procesul infectios 2.surse de infectie (flora indigena a pacientului. chirurgie. cu afectiuni alergizante. dezinsectia.C. Procesul infectios: . scaderea rezistentei antiifectioase a pacientilor(cei supusi la tratamente imunosupresoare.factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizate. convalescenta. 5. 3.factorii favorizanti: naturali. 3. deratizarea 22 . arsuri. dezinfectia.5. Caile de transmitere a organismelor patogene (directe si indirecte) 2. materii fecale. reprezentanti (Arachnide. Apararea organismului (mijloacele de aparare nespecifice si specifice) 1.v. Agenti etiologici implicati in declansarea infectiilor nosocomiale: stafilococii. Pseudomonas si germenii anaerobi 1. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei . calea de transmitere. Insecte) 1. Entomologie – generalitati.etape: incubatia. catetere. Favusul 3. reprezentanti (Plathelminti. Microsporia 3. LCR.2. sterilizarea. sindroame mieloproliferative. 2.

3. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “ asistenti medicali generalist”. proiect (exemple: schema raspunsului imun. fise autoevaluare. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme patogene. dotarea cu material didactic. proiectul. demonstratia. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. realizarea unui produs/proiect. caile de prevenire si combatere a organismelor patogene). care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. schema cailor de transmitere si raspandire a procesului infectios). observatia. problematizarea. momentul si persoana care face evaluarea. conversatia. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. tema in clasa. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. teste de evaluare. descoperirea. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. compararea. proiectul. investigatia. apiterapia CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul VIRUSOLOGIE. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.combatere a organismelor patogene. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. fungi. vaccinoterapia. fitoterapia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Medicatia profilactica si curativa impotriva organismelor patogene – antibioticoterapia. munca independenta. volumul si nivelul de cunostinte. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. chimioterapia. BACTERIOLOGIA SI PARAZITOLOGIA. paraziti) in functie de criterii date. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Cadrele didactice. pentru verificarea atingerii competentelor. bacterii. simularea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Indiferent de locul. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de observatie. fise de lucru. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. studiul de 23 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . In elaborarea strategiei didactice. exercitiul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind VIRUSOLOGIA. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. exercitii de grupare a diferitelor organisme (virusuri. coevaluarea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a organismelor patogene la om. Se evalueaza numai competentele din acest modul. autoevaluarea.

Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: cataloage. folii de retroproiector. desene. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. preparate microscopice etc. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor.caz. planse. diapozitive. 24 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . poze. casete video. insectare. dezbaterea etc.

4.glucidic. timp de coagulare.2.1. hematocrit. patologia succesiva hiposau hiper.3.secretiei hormonale 1.Modulul 5: BIOCHIMIE Notă introductivă Modulul BIOCHIMIE face parte din pregatirea generala din anul I pentru calificarea: asistent medical generalist. mecanismele de reglare a temperaturii corpului). energetic si bazal – substantele energetice. Structura si proprietatile materiei vii. manifestarile legate de lipsa lor din organism 2. proteic. crt. 5. Determinarea principalelor constante biologice: VSH. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati in analizarea si evaluarea notiunilor de BIOCHIMIE. Hormonii – definitie.O. colesterolemie. Stabileste importanta enzimelor. cationi si anioni) 2.Vitaminele – generalitati. proteine 25 C. Metabolismul – definitie. glicemie. reglarea cailor metabolice. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. rolul lor in functionarea organismului 3. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOCHIMIE Nr. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului C. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele C. mod de actiune.Componentele materiei vii – elementele fundamentale (C. hidroelectrolitic. uremie. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Unitate de competenŃă Biochimie CompetenŃe C.S). Metodele fizice utilizate in laborator: pH – metrie.P. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Stabileste importanta enzimelor. rol. utilizarea specifica a resurselor metabolice. Descrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2. lipide) si anorganice(apa. 3. etc. mecanismele termogenezei / termolizei. Biochimia sangelui – compozitie chimica. glucide. legaturile dintre acestea 1. Interrelatiile dintre diferitele tipuri de metabolism – caile metabolice comune.Enzimele – biosinteza. anabolism. cai metabolice principale 3. biodegradare. Tipuri de metabolism (intermediar. hemograma. spectrofotometrie. In modulul BIOCHIMIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOCHIMIE. electroforeza 2.N. substante organice(proteine. cromatografie. Caracterizeaza metabolismul materiei vii ConŃinuturi 1. lipidic.H. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3. clasificare. rolul lor in organism. caracterizare. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4. dereglarile metabolice si efectele lor asupra organismului 1. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. catabolism 2. clasificarea.

tema in clasa. proiectul. bila 5. teste de evaluare. realizarea unui produs/proiect. cadrul de colaborare cu agentii economici. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se recomanda urmatoarele metode: observatia.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. dotarea cu material didactic. momentul si persoana care face evaluarea.). profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . cerintele locale pentru pregatirea in calificarea asistent medical generalist. 26 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date. proiectul. proiect (exemple: schema actiunii enzimelor in cadrul diferitelor reactii metabolice. coevaluarea. gastric si intestinal. baza materiala a scolii. fise autoevaluare. compararea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : exercitii de clasificare a componentelor materiei vii. rezolvarea de fise de lucru (exemple: determinarea solubilitatii vitaminelor. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. dar se au in vedere resursele locale pentru instruie. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. Biochimia urinei – compozitie chimica. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Examenul sangelui 8. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. volumul si nivelul de cunostinte. schema interrelatiilor metabolice). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. demonstratia. Cadrele didactice. Biochimia materiilor fecale 7. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. la procesul de invatare . Se evalueaza numai competentele din acest modul. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii.compozitiei chimice a probelor biologice de analizat plasmatice 4. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. In elaborarea strategiei didactice.elevii au stiluri diferite de invatare . Indiferent de locul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. pentru verificarea atingerii competentelor. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. schema actiunii hormonilor asupra diferitelor functii ale organismului. Examenul urinei CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOCHIMIE poate fi parcurs in mod independent. investigatia. sedimente 6. fise de lucru. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si laboratoare (firme) acreditate sa gestioneze problemele specifice notiunilor de BIOCHIMIE. problematizarea. autoevaluarea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. descoperirea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. timpului de coagulare etc. determinarea VSH-ului. Biochimia digestiei – sucul pancreatic. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare .

produse biologice. 27 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezbaterea etc. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. studiul de caz. observatia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCHIMIA. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. reactivi etc. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. sticlarie si materiale de laborator. exercitiul.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. desene. folii de retroproiector. simularea. preparate microscopice. munca independenta. microscop. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. conversatia.

dezvoltarea encefalului. 5. diferentierea celulara. controlul dezvoltarii si diferentierii. organogeneza. 3.1.dezvoltarea ganglionilor spinali si a ganglionilor cranieni . Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pielii si anexelor ei.2. Perioada fetala.1. vazului. 4.2. 6. Etapele de dezvoltare prenatala: 1. gastrulatia. endoblastul.2. Perioada embrionara: fecundatia. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. factori socio-economici) 2.2. mezoblastul.2.dezvoltarea organului mirosului. factori cu influenta in dezvoltarea postuatala (aparatul alimentar. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. echilibrului. spermatogeneza.1.1.dezvoltarea hipofiziei. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nr.1.2. 2. epifiziei. auzului.2.1. 1. Foitele embrionare: ectoblastul.factori exogeni materni in dezvoltarea embrio-fetala. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolul factorilor teratogeni. metencefalului. segmentatia. 2. glandelor salivare. . endocrini. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. pentru calificarea: asistent medical generalist. Analizeaza ereditatea caracterelor la om. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. crt. factori fizici. 3. . In modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA se regasesc abilitatile din unitatea tehnica de baza EMBRIOLOGIE SI GENETICA. dintilor 28 C2 Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale C3 Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Derivatele ectoblastului: . cresterea tesuturilor si organelor 2. exogeni: . blastulatia.3. 3. Caracterizarea perioadei preembrionare: gametogeneza. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic.2. ovogeneza.1. Cresterea statulara 2.2.factori endogeni genetici. Continuturi 1. Factori de crestere: endogeni. 1.1. 2. morfologica. . dezvoltarea celor cinci vezicule cerebrale: evolutia miencefalului. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale.Modulul 6: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nota introductiva Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA face parte din pregatirea generala din anul I. Diferentierea: 2.2.1. Derivatele foitelor embrionare: 3.1. telencefalului. diencefalului. Unitate de competenta Embriologie si genetica Competente C1 Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. Lista competentelor specifice unitatilor de competenta corespunzatoare modulului: 1. Cresterea: 2.2. mezencefalului.

duodenului. aparatului cardio-vascular.3.1.2. acizi nucleici. 3.1. Diviziunea celulara: mitoza (diviziunea indirecta).mutatii: sursa primara a variabilitatii organismelor. diviziunea citoplasmei (citokineza). Segregarea hibrizilor in a II-a generatie 4. pancreasului 4. glandelor sexulae. metafaza. 4. una reductionla si una mitotica ecuatoriala. amitoza (diviziunea directa) ereditatea 4.dezvoltarea limbii si a glandei tiroide .3. ARN) .1. Etapele mitozei: interfaza. genetica si rolul genopatii (boli moleculare monogenice. esofagului.2.1.structura chimica a acizilor nucleici (ADN.2. scheletul corpului.functiile materialului genetic 4. 4.dezvoltarea si evolutia intestinului primitiv in general .notiunea de gena . Transmiterea mendeliana: monohibridarea.3. muschilor. portiunii ileo-colice a intestinului.3. evidentierea cromozomilor. cromozomiale. Legile lui Mendel 4. anafaza. Derivatele endoblastului: .reproducerea celulara si ciclul cromozomial.3.1.2.2. glandelor suprarenale. dihibridarea. coastele.3.2.2.dezvoltarea laringelui. chimici. Segregarea independenta sau legea asortarii independente 4.3.1. organelor genitale externe. Acizi nucleici: . telofaza.transmiterea (ereditatea) autozomal codominanta . sternul. .1.1. dimensiunea. Histodisplazia teratogeni 5. diviziunea nucleului (cariokineza). Diviziunea reductionala (meioza): are loc in celulele germinale (sexuale) si consta in doua diviziuni nucleare succesive.1. C4 Analizeaza meioza (diviziunea reductionala).codul genetic: caracteristici .3. 4. Etiologia 29 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . neurocraniului. boli poligenice) factorilor 5. Diviziunea directa (amitoza) caracterelor la 4. . malformatii dobandite.1. Uniformitatea hibrizilor primei generatii (generatia filiala F1) 4.3.1. forma. Cromozomii: morfologia cromozomilor. biologici. Clasificare: mutatii genomice. morfodisplazii ale procesului de cu transmitere sexualizare. genice.2.1. morfodisplazii date de aberatii cromozomice.3.transmiterea (ereditatea) autozomal recesiva .factorii mutageni si mecanismul lor de actiune: factori fizici (radiatiile neionizate si ionizate). membrelor.2.2. . . Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza): om.2. ereditatea poligenica. rectului si vezicii urinare.1. profza.1.transmiterea (ereditatea) autozomal dominanta.2. stomacului. Natura materialului genetic: cromozomi.transmiterea (ereditatea) legata de cromozomii sexuali (gonozomica) Morfodisplazia: C5 Clasifica bolile 5.2.monohibridarea: . 4. Gena: . 4. fictului si cailor biliare.sinteza proteinelor: etape . Derivatele mezoblastului: dezvoltarea sistemului osos: coloana vertebrala. gena.

2. energia termica. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. tirozinoza. proiecte (ex: rasele si populatiile umane din punct de vedere genetic. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Factori genetici: constitutia genetica a embrionului. factori mecanici). Factori ecologici: fizici (radiatiile ionizante. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . In elaborarea strategiei didactice. proiectul.elevii au stiluri diferite de invatare . 30 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se recomanda urmatoarele metode: observatia. momentul si persoana care face evaluarea. procesul. tema in clasa. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.) Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. daltonismul Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA poate fi parcurs in mod independent. modificarea „aparatului genetic” in celula embrionara.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. medicamentosi. 5. teste de evaluare. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. cretinismul sporadic cu gusa. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.2. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. efectuarea hartilor cromozomiale.1. hemofilia.malformatiilor: 5. care asigura pregatirea la acest modul isi stabileste durata evaluarii fiecarei competente. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. chimici. dotarea cu material didactic. Indiferent de locul. pentru verificarea atingerii competentelor. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. evaluarea altor competente nefiind relevanta. albinismul. anemia falciforma.2. compararea. fise de lucru. demonstratia. realizarea unui produs/proiect. materni (starea fiziologica si patologica a mamei). descoperirea. experiente efectuate in laborator pe soareci. scheme. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: lucrari de laborator pentru evidentierea cromozomilor mitotici la plante sau Drosophila melanogaster. problematizarea. Cadrela didactice. autoevaluarea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. conceptia evolutionista despre om etc. alcoptonuria. fise autoevaluare. accidente genetice in meiozagenitorilor. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. la procesul de invatare . investigatia. biologici. coevaluarea. Maladii metabolice ereditare: fenilcetonuria.

dezbaterea. conversatia. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. planse. munca independenta. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. studiul de caz. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind EMBRIOLOGIA SI GENETICA. preparate formolizate. simularea.Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. casete video. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. soareci de laborator etc. exercitiul. desene. etc. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. observatia. preparate microscopice. folii retroproiector. diapozitive. cataloage. 31 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase.

13 Imaginatie Stimularea si energizarea comportamentului 1.4 Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice (Piaget.2 Psihicul . Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE GENERALA Nr. traditii.17 Atentie 1.7 Relatii intre structuri si functia de adaptare (reglare si autoreglare).15 Afectivitate Reglarea psihica a comportamentului 1.4 Constient 1.6 Inconstient 1.forma de reflectare ideal –subiectiva si de constructie a realitatii (imaginea.3 Psihicul. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului I de studiu si are alocate un numar de 120 ore.MODULUL 7: PSIHOLOGIE GENERALA Notă introductivă Modulul Psihologie generala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie generala. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. mentalitati etc.18 Vointa Conceptul de personalitate 2. competenta 7. Identifica infrastructura 1. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice functii de semnalizare) 1.proces determinat social-istoric (comportament si cutume. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.11 Gandire 1. Unitate de crt.) Niveluri structural-functionale ale psihicului: 1.5 Subconstient 1.1 Psihicul – forma a vietii de relatie (legea adaptarii.9 Perceptii 1. Psihologie generala Competenta Continuturi Natura psihicului uman: C1.10 Reprezentari 1. Captarea si prelucrarea informatiilor 1.3 Personaj-social si masca 2. ca proces secundar) 1. Identifica infrastructura psihicului uman 2.2 Persoana-personalitate 2.14 Motivatie 1.ca proces primar si trairea. Kohlberg.8 Senzatii 1.1 Individ-individualitae 2. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3.16 Comunicare si limbaj 1. din care 60 ore de laborator tehnologic. Erickson) Structura personalitatii 32 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .12 Memorie 1. psihicului uman C2.

comportamentala. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca .5 Personalitatea.recompense si competitie). Lucreaza in mod cooperativ. proximitate. Atitudini si prejudecati 3. curiozitate. familiaritate si similaritate de atitudini.6 Covarianta (Kelly)-consens comportamental. activitati de predare .5 Atribuire dispozitionala si atribuire situationala 3. Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.10 Temperament-aptitudini Comunicare nonverbala 3. afectiva. pozitia corpului. observatie dirijata.3 Paralimbaj (tonul si ritmul vocii.9 Dezvoltarea prejudecatilor: presiunea grupului. 3. I se permite sa se exprime in mod creativ. contact vizual. ca subiect matur. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. prima impresie. Nu se limiteaza doar la sala de curs. trasaturi centrale. psihologice. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. rasiale.1 Semnificatia gesturilor. in grupuri. teama. expunerea. furie. atingere 3. in timp ce profesorul il ghideaza. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). inteligenta.8 Componentele unei atitudini:cognitiva. posturii. “Bulgarele de zapada”). specificitate comportamentala. 33 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: Elevul invata predominant descoperind. Elevul invata in mod activ.6 Temperament si tipologii: constitutionale. surpriza.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.8 Temperament-caracter 2. obedienta si conformism) Atractie interpersonala 3.10 Reducerea prejudecatilor: cooperare. creativitatea Relatii intre componente 2. teoria “tapului ispasitor”. 2.caracterul. frustrare (personalitate prejudiciata). emotii) Formare impresii 3. descoperirea inductiva si deductiva. dezgust) 3. flux verbal.psihofiziologice 2.4 Relatii interpersonale si de munca (efectul halo. tristete. ii ofera informatie “umpland vase goale”. Integreaza Perceptiile interpersonale in practica profesionala 2. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.2 Expresii faciala: categoriile Osgood (fericire. stereotipuri sexuale.7 Aptitudinea. spatiu personal. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE GENERALA poate fi parcurs independent. team-building. simpatieantipatie. 3. 3.C3.7 Încadrarea in sabloane: boala si bolnav. problematizare. “Caruselul”. consistenta comportamentala.entitate biopsihosociala si culturala 2. joc de rol. studiul de caz. Experimenteaza problemele in globalitatea lor.9 Aptitudini-caracter 2.

Bucuresti . care asigura pregatirea la acest modul.Editura Fundatia Romania de maine. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.. Bucuresti. 2000 Zlate. Seminar de discutii : “Formulati argumente pentru a sustine comportamentul unei persoane intr-o situatie data(ex:examen)” Seminar de discutii si / sau Joc de rol: “Alegeti o personalitate (din stiinta.. eseuri. 8.P. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Bucuresti.1997 Neculau.M.Editura Polirom. folii de retroproiector. arta. pe secvente mai mari ). referate. Zlate. ritmica. 4. T... se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. 1996 Neveanu. 7.. Editura Humanitas Educational.A.O.Psihologie sociala .Editura Didactica si Pedagogica.M. observarea sistematica a elevilor. manual pentru scoli normale . 2.munca independenta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.1998 Golu. durata evaluarii. Se evalueaza numai competentele din acest modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta.-Psihologie.F. 5. analiza produselor (culegeri de date). sau sumativa. Bucuresti. pentru a obtine acelasi nivel de performanta. 1998 Stefanescu.3.Bucuresti. 2000 34 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CD-uri. coevaluarea in grupul de lucru.P. fisa de lucru. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. referat.Acestea pot fi reduse prin contact social si cooperare/competitie? Argumentati” d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. Cadrele didactice.2002 Hayes. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Recomandări bibliografice: Druta.Stefan. Pe parcursul modulului. 2001 Zlate.Psihosociologia familiei – Editura didactica si pedagogica. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.. Lucru pe grupe: ”Prejudecatile sunt idei preconcepute despre anumite persoane sau situatii. probe orale ( intrebari.N.S.-Introducere in psihologie Editura All. momentul sau persoana care face evaluarea. Orrell.-Introducere in psihologie-Editura Polirom.D. teste psihologice etc. Bucuresti. 1. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile..Balan. joc de rol). indiferent de locul. 3. –Fundamentele psihologiei-Editura ProHUmanitate. pe secvente mici). politica) si analizati modul ei nonverbal de a se prezenta si particulariza”.E. Iasi.M. probe practice (studiu de caz.Fundamentele psihologiei . eseu cu numar de cuvinte prestabilit. cumulativa (verificari partiale. grup de discutii) 2. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator): Lucru pe grupe: „Cum influenteaza motivatia unei actiuni stabilirea scopurilor si actiunilor ulterioare?Argumentati”.C. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. manual pentru clasa a X-a.Psihologie. Cretu. Iasi. 6. 3. test scris.P.

statut şi rol social. pentru calificarea: asistent medical generalist.Talcott Parsons. Descrie rolul cercetării sociologice 5. stratificare socială. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE.2. naturalistă. raportul dintre umanism şi antropologie Natura umană din perspectivă religioasă. Unitatea de competenŃă Sociologie. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate. socio culturală. socială 1. 8. Elemente de sociologie a colectivităşii 2. ConŃinuturi tematice 1. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei 2. • Max Weber. colectivităŃi umane.2 NoŃiuni de antropologie Antropologie fizică. 1. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor 3. colectivităŃile statistice şi sociale NoŃiunea de grup social mare: definiŃie. mobilitate socială: dimensiunile pe verticala si orizontala -procesul de integrare sociala si reintegrare. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. problematica demografică. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE Nr. socializare 2. structura. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SOCIOLOGIE.3. structuri semnificative: de comunicare. clase sociale: structură şi stratificare socială. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală 4.funcŃii:cognitivă . grupul de muncă: competiŃie şi cooperare. funcŃii şi procese la nivelul grupului.1 Problematica sociologiei: • concept de sociologie • problematica si funcŃiile sociologiei:probleme sociale.realitate socială. conducerea. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE.1 Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei. 35 C. În modulul SOCIOLOGIE.1. filozofică. Emile Durkheim. umanizare. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SOCIOLOGIE. caracteristici. relaŃii individ societate. cognitivă. politici sociale si de sanatate CompetenŃe C. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul I.Modulul 8: SOCIOLOGIE. socioafectivă. crt. Forme de asociere:colectivităŃi umane: mulŃimea. clasificarea grupurilor sociale mari. Grupuri sociale mici.de prognoză socială praxiologică.comportament uman. Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic. ViaŃa socială. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

expectanŃe. socio-afectivă. Componente de design şi realizare în cercetarea sociologică Pregătirea cercetării: -elaborarea proiectului de cercetare -studierea bibliografiei -precizarea conceptelor -operaŃionalizarea conceptelor -stabilirea ipotezelor de lucru -alegerea metodelor şi tehnicilor -construirea instrumentelor de lucru . liderul formal si informal 2.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei. biologică. funŃiile familiei (economică. funcŃiile culturii. consecinŃele bolii.3. 2.1 Elemente de sociologie medicală Institutia medicala Aspecte sociale ale bolii: noŃiunea de boală. Descrie rolul cercetării sociologice funcŃiile grupului de muncă. dinamica familiei contemporane. modele alternative ale vieŃii de familie. sociologia culturii. posturi. persuasiunea. reguli pentru pacient. Logica întocmirii lor Eşantionarea sau cercetarea selectivă: -Cercetare pe bază de eşantion -Proceduri de eşantionare -Scheme de eşantionare şi tipuri de eşantionare -Tipuri de eşantioane Erori frecvente în anchete sau sondaje şi sursele lor -Conceptul de “eroare” -Surse principale de erori -Concluzii Finalitatea rezultatelor anchetelor şi sondajelor: -Metode şi tehnici simple de prelucrare a datelor -DistribuŃiile de frecvenŃe 36 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Tipuri de relaŃii asistent medical-pacient: • de complementaritate • conducere • cooperare • coparticipare Conflict de roluri: situaŃii conjuncturale. non verbală. atitudini faŃă de boală. 3. limbaj. negocierea. evaluarea gravităŃii bolii.2. paralimbaj.expresie facială. Rolurile sociale în relaŃia terapeutică: status social. tipologii ale familiei. familia in societate.3.al pacientului.Structura chestionarelor.4.delimitarea eşantionului -organizarea acŃiunii practice -studiul pilot Chestionarul sociologic în anchete şi sondaje: -Definire. juridică.3. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală C.C. condiŃiile constatiuirii grupului de muncă. stingerea conflictului. Strategii de controlcomunicarea verbală. reguli pentru asistentul medical 4. conceptul de cultură. 3. 3. atitudini. interese şi prioritaŃi. Cultură organizaŃionala: institutii si organizatii. rol social al asistentului medical. Reguli de formulare a întrebărilor: -Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor ..

C.5. Analizează diferitele politici sociale şi de sănătate

-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice -Procentele şi frecventele relative -Indicatorii caracteristicilor cantitative -Mărimile medii Metode de culegere a informaŃiei ObservaŃia sociologică: -Caracteristici -CondiŃii şi reguli ale observaŃiei sociologice -Tipuri de observaŃie sociologică -Valoarea şi limitele observaŃiei sociologice Experimentul sociologic: -Valoare şi specific -DefiniŃie şi concepte -Tipuri de experimente sociologice Metoda interviului sociologic: -Specificul interviului sociologic -Tipurile interviului sociologic -Regulile aplicării interviului Metoda analizei documentelor: -DefiniŃia documentului -Clasificarea documentului -Tehnici de documentelor Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, metode predilecte actuale: -Definirea şi specificul metodei anchetei sociologice -Tehnici de anchetă -Tipurile anchetei sociologice -Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie -Anchetă- interviu: comparaŃii Politica sociala: -conceptualizare, strategii si obiective, parteneriate -etapizarea(stabilirea agendei, formularea politicii, luarea deciziilor, implementare si evaluarea) -criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic, locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului, parteneriate, identifcare resurse, vizibilitatea practicii Paradigme: funcŃionaliste, conflictualiste, interacŃioniste. Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko, Român (indicatori ai stării de sănătate) Politici sociale de sănătate: -obiectivele Uniunii Europene -direcŃii strategice in domeniul sănătăŃii in România

Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SOCIOLOGIA, POLITICILE SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, dezbaterea etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.
37

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD - uri, folii de retroproiector. Repere bibliografice: 1. Sociologie Medicală, I. Lupu, I. Zanc Editura, Polirom1999 2. Sociologie, M. Georgescu, Casa CărŃii de ŞtiinŃă 2005 3. Sociologie generală, I. Mihăilescu, Editura Polirom 2003 4. Introducere în sociologie, A. Mihu, Editura Dacia 1992 5. EducaŃie şi sociologie, E.Durkheime, Editura didactică şi Pedagogică 1980

38

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 9: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA
Notă introductivă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA face parte din pregatirea generala din anul I, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3. Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nr. crt. 9. Unitate de competenŃă Biofizica si imagistica medicala CompetenŃe C. 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala ConŃinuturi 1. Biofizica – definitie, descrierea caracterului interdisciplinar, exemplificarea legaturii cu disciplinele inrudite 1.2. Biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea. a) biofizica moleculara a apei si a solutiilor apoase (fizica moleculara a lichidelor, structura moleculara a apei si a solutiilor apoase, notiuni de fizica a sistemelor disperse, fenomene de transport in solutii si prin membrana celulara) 1.3. Biofizica celulara a) biomecanica – definitie, principalele marimi utilizate in mecanica, prprietatile mecanice ale corpurilor solide, notiuni de mecanica fluidelor, aspecte biomecanice ale contractiei musculare, efecte biologice ale unor factori mecanici. b) notiuni de termodinamica biologica – definitia termodinamicii, sisteme termodinamice, fluxuri si forte termodinamice, principiile termodinamicii (I si II) si aplicatiile acestora in biologie. c) notiuni de bioelectricitate si de bioexcitabilitate – fenomenele electrostatice si electrocinetice, potentialul membranar de repaus, potentiale electrice celulare de actiune si propagarea acestora, excitabilitatea si legile acesteia 1. 4. Biofizica sistemelor complexe a) notiuni de bioacustica – sunetele auzite si caracteristicile acestora, biofizica receptiei auditive, elemente de fonatie, efectele biologice ale ultrasunetelor b) elemente de optica biologica – ochiul uman si proprietatile optice ale acestuia, biofizica receptiei vizuale, bioluminiscenta
39

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C. 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

C. 3. Descrie notiuni elementare de
Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

c) receptia, prelucrarea si transmiterea la distanta a informatiei in sistemele biologice 1. Culegerea biosemnalelor – electrozi (definitie si exemple - de hidrogen, de argint clorurat, celule de calomel); transductori (definitie si tipuri – mecanoelectrici, magnetoelectrici, termoelectrici, fonoelectrici, pentru radiatii radioactive, fotoelectrici etc.); biosenzori (definitie si exemple – enzime, anticorpi, antigene etc.) 2. Sisteme de amplificare si de inregistrare a biosemnalelor – descriere, tipuri (inregistratoare grafice, osciloscop, etc.), domenii de utilizare (fonocardiograma, EKG, EEG, electrochimografia, oculografia, velocimetria Doppler etc.) 3. Bazele fizice ale imagisticii medicale 3.1. Roentgendiagnosticul 3.1.1. Radiatiile Roentgen – natura, proprietati fundamentale 3.1.2. Imaginea radiologica – mod de formare, semnificatie, particularitati 3.1.3. Tehnica generala a roentgendiagnosticului a) instalatia de roentgendiagnostic conventionala b) radioscopia cu ecran conventional (fluoroscopia) c) radioscopia televizata d) radiografia e) tomografia conventionala f) xeroradiografia g) radiografia digitala h) tomografia computerizata 3.2. Ultrasonografia (echografia) a) notiuni elementare de fizica a ultrasunetelor b) modurile investigarii echografice (modul A, modul TM, modul B, modul D); metode alternative (endoscopia ultrasonica, dirijarea punctiilor biopsice, ultrasonografia Doppler, prelucrarea digitala) c) imaginea echografica a structurilor fundamentale - lichidele pure (ex: bila, sangele, urina etc.) - lichidele „impure“ (ex: colectii purulente, tesuturi necrotice, chisturi etc.) - tesuturile moi (parenchimele) - structurile solide (ex: os, cartilaj, calcul etc.) - gazele - interfetele si peretii - formatiunile canaliculare - imagini parazitare (artefacte) 3.3. Imagistica RMN - principiu, treptele obtinerii imaginii RMN, producerea imaginii 3.4. Diagnosticul radioizotopic – radioactivitatea; imaginea radioizotopica – scintigrafia (scintigraful liniar si camera de scintilatie) si tomografia computerizata de emisie (TEC) 3.5. Termografia – principiu, definitie; termograful medical 4. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici – principii si efecte terapeutice (termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia – LASER) 1. Radiobiologia – definitie si domenii de studiu (radiobiologia generala si radiobiologia medicala sau
40

Metode de protectie fizica impotriva radiatiilor – distanta cat mai mare intre sursa si individ. III sau IV. proiectul. etc. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie clinica) 2. radioterapia antitumorala) 2. anomaliile genetice. iradierea repetata). Sursele de radiatii – radiatii X. Tehnici de iradiere – iradierea externa pe calea transcutanata sau pe calea mucoaselor cavitatilor naturale (teleiradiere sau teleradioterapie. cancerogeneza. II. corpusculare 3. brahiradioterapie. teste de evaluare. fise de lucru. clasificarea unor tumori dupa datele histopatologice. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. P 32. beta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. tipuri de radiatii (raze X. problematizarea. cu finalitate de stadiu clinic I. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA poate fi parcurs in mod independent. prezentarea principalelor tehnici de examinare specifice explorarii imagistice pe aparate si sisteme etc. radiatii corpusculare – alfa. 4. stadializarea clinica (preterapeutica –TNM si postchirurgicala – pTNM). formele de tratament radiologic antitumoral (curativ si paliativ) . radioterapia antiinflamatorie. compararea. neutroni. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. gamma. embriologie si genetica. Radioterapia – definitie si domenii de aplicatie (radiotepia cu efecte functionale. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare si clasificare a transductorilor. raze gamma. timp cat mai mic petrecut in vecinatatea sursei si interpunere de ecrane intre sursa si individ. la diferite niveluri de organizare anatomica. simularea. in special cu modulele de anatomie si fiziologie umana. beta. la nivelul organelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. la nivelul organismului (iradierea acuta. moartea. exercitii de schematizare a modului de actiune a biosenzorilor. biochimie. dozimetria radiatiilor (definitie rad. Efectele biologice ale radiatiilor ionizante – la nivel celular. descoperirea. protoni. iradierea interna (cu izotopi artificiali – I 131. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Sievert ) 3. la nivelul tesuturilor. rem.). dar este de preferat sa se aplice principiile interdisciplinaritatii. realizarea unui produs/proiect. 1. introdusi in organism pe cale metabolica) 4.). proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice modificate in urma iradierii. Principalele efecte – scurtarea nespecifica a vietii. Au 198. Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral – radiosensibilitatea si radiocurabilitatea tumorilor.radiobiologie C. fise autoevaluare. 41 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . iradierea de contact sau curie-terapie). anomalii ale embrionului si fatului. demonstratia. Radiatiile ionizante – caracterizare. In elaborarea strategiei didactice. deuteroni etc. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. rezolvarea de fise de lucru (exemple: compararea diferitelor tehnici de imagistica medicala in functie de criterii date.).

deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. tomografice etc. studiul de caz. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. planse. 42 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observatia. scheme. proiectul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalist. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. desene. coevaluarea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. exercitiul. autoevaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. dezbaterea. diapozitive. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. simularea. Cadrele didactice. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. momentul si persoana care face evaluarea. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. pentru verificarea atingerii competentelor. conversatia. folii de retroproiector. dotarea cu material didactic. etc. tema in clasa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. echografice.Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA . pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. dispozitive de lucru. imagini radiografice. investigatia. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. munca independenta. Indiferent de locul.

Supravegherea sanitară corectă prin stabilirea unor indicatori cât mai precişi ai stării de sănătate.3. Notă introductivă Modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MEDIU ŞI SĂNĂTATE. durata acŃiunii lor asupra organismului uman 2. elemente de ecologie umană. 1.3.1.1. 2. ramurile ecologiei. în caracteristicile sale definitorii. se adresează individului şi colectivităŃilor. PrezenŃa factorilor patogeni care poate fi similară cu producerea bolilor 2. Factorii etiologici ai sănătăŃii: factori interni care pot avea o influenŃă decisivă în producerea anumitor afecŃiuni cunoscute sub denumirea de boli genetice sau ereditare (hemoglobinopatii ereditare. virusurile. Igiena ştiinŃă medicală care promovează sănătatea. 1.1 CompoziŃia chimică a aerului şi influenŃa sa asupra organismului uman 3. 43 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. intensitatea. Cunoaşterea factorilor sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăŃii 2. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: MEDIU ŞI SĂNĂTATE Nr. medicina ştiinŃa de a păstra reda şi promova sănătatea 1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1.1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Poluarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. măsuri sanitare medicale şi nemedicale 3. Igiena aerului 3. fungi şi paraziŃi şi alte microorganisme) care acŃionează asupra organismului uman.Modulul 10: MEDIU ŞI SĂNĂTATE I. II. şi factori sociali rezultaŃi din acŃiunea omului asupra mediului sau din interrelaŃiile dintre oameni. Ecologia.2. Sănătatea. invatamant clinic. Modificările apărute în medicină.2. Factorii de mediu: factori fizici (temperatura. Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie III. paraziŃii.1.4. face parte din pregătirea specifică din anul I. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Unitatea de competenŃă Mediu şi sănătate CompetenŃe C. noŃiuni de ecologie generală. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea 2.definiŃia OMS. crt. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interelaŃie cu sănătatea ConŃinuturi tematice 1. În modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. radiaŃiile ionizate) chimici (substanŃe chimice existenŃe în natură) biologici (bacteriile. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului 3. 10. DZ) şi factori externi care acŃionează asupra organismului şi se mai numesc factori de mediu sau ecologici. AcŃiunea factorilor de mediu asupra organismului uman şi sănătăŃii populaŃiei. pentru calificarea: asistent medical generalist.

1. Igiena localităŃilor şi relaŃia cu sănătatea. Obiectivul şi importanŃa igienei copilului şi adolescentului. Factori endogeni şi exogeni care influenŃează dezvoltarea umană.4.3. Patologia infecŃioasă transmisă prin apă 4.2.2. RadiaŃiile neionizate 7. profilaxie 6.6. igiena alimentelor 8. Poluarea sonoră şi influenŃa ei asupra sănătăŃii. dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 1.6. Igiena alimentaŃiei 8. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului C. Caracteristicile de vârstă ale morbidităŃii prin boli infecto-contagioase.1. Organizarea măsurilor de luptă antiepidemică în instituŃiile pentru copii permanente şi sezoniere 1.2.6.1 Boli transmisibile pe calea aerului. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.3.3.6. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. orientarea actuală. Igiena solului 5. 1. metode şi tehnici pentru examinarea psihologică a copiilor şi adolescenŃilor 1. Îndepărtarea rezidurilor solide şi lichide 6.3. Prevenirea şi combaterea accidentelor la copii şi adolescenŃi. Igiena radiaŃilor 6. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Igiena habitatului uman 7. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile în instituŃiile pentru copii.1. a apei.2.2. 1. 7. Contaminarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii 4. Criterii.2.1. 7.3. a solului 3.4. Caracteristicile generale ale dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor şi tinerilor. Criterii de apreciere a gradului de maturizare evolutivă. Igiena locuinŃei şi relaŃia sa cu sănătatea 8. 44 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. CondiŃiile de potabilitate a apei 5. lipsa de supraveghere a copiilor. Valoare nutritivă. Factori care favorizează producerea accidentelor (condiŃii deficitare de igienă a locuinŃei. Igiena apei 4.5. efecte. 1. RadiaŃiile ionizate: iradiere naturală şi artificială. 1.2.1. Solul şi importanŃa sa sanitară 5.1. Igiena unităŃilor cu profil alimentar 1 Igiena copilului şi adolescentului 1.1. Patologia neiinfecŃioasă transmisă prin apă 4. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Interpretează elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile prin factorii de mediu 3. NecesităŃile nutritive ale omului sănătos 8.2 Măsuri de profilaxie Măsuri privitoare la sursa de infecŃie Măsuri privitoare la căile de transmitere Măsuri privitoare la organismul receptiv IV. Fenomen explicabil prin particularităŃile de vârstă şi comportament 3.3.C2. 1. Necesarul de apă şi modul de acoperire 4.

pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector etc. simularea. casate video. dezbaterea. Editura Medicală. 1996 2. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.Ecologie umană. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. 1997 3. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Igienă şi ecologie alimentară B. studiul de caz. exerciŃiul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MEDIU ŞI SĂNĂTATE. conversaŃia. etc.Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. CD – uri. observaŃia. scheme. Repere bibliografice: 1. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Sergiu Mănescu. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Igienă. Vlaicu Editura Eurobit 1998 45 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Editura Medicală. munca independentă.

2. Modulul are alocate 120 de ore din care 90. În modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE. 3. conceptul de sănătate. 11. 4. ecosistem stabil. implicarea tehnologiei. 5. educaŃie. de protecŃie. baza. ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nr. pentru calificarea: asistent medical generalist.3. mediul. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. abordări posibile. abordare holistică 2. adăpost. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 2. măsuri posibile. domenii de interes. CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate: pace. DeterminanŃii sănătăŃii: definiŃie. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. piramida Maslow. transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor. ConsecinŃele problemelor de sănătate. resurse confirmate. Unitatea de competenŃă Educatie pentru sanatate CompetenŃe C. socială). 3. socio-demografici.1. Defineşte educaŃia pentru sănătate. venituri. stilul de viaŃă. factori de mediu. persoanele la risc înalt. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. metoda 46 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . modul de viaŃă. educaŃionali. spirituală. Grupele de determinanŃi (OMS) direcŃi şi indirecŃi: macroeconomici. 3. Strategia OMS . metoda ştiinŃifică/a furnizării de informaŃii. Promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor: modele de abordare (modelul bazat pe înŃelegerea etiologiei bolilor. strategii preventive (strategia bazată pe demersul individual. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate. alimentaŃie. metode de educaŃie în promovarea sănătăŃii (metoda şocului/înspăimântării. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. riscul de imbolnăvire. factori (de risc. 2. Obiectivele 11 şi 12. RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii: delimitarea conceptelor. intelectuală. modelul epidemiologic. principii. fizică. dreptate. ocupaŃională. Defineşte educaŃia pentru sănătate ConŃinuturi tematice 1.MODULUL 11: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE face parte din pregătirea specifică din anul I. populaŃia la risc. 2.1. populaŃia Ńintă. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate.1. invatamant clinic. conceptul de boală (definiŃii. Dimensiunile stării de sănătate: definiŃiile sănătăŃii. strategia populaŃională). Trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii: definiŃii. crt. delimitarea obiectivelor.2. indiferent). modelul etapelor vieŃii). calea spre o sănătate mai bună."Sănătate pentru toŃi în secolul XXI". dimensiuni). dimensiunile sănătăŃii (emoŃională.

acŃiunile de promovare a sănătăŃii. primară. Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă: definiŃii.3. morbiditatea) şi calităŃii vieŃii (DALY). cafea. Charta de la Ottawa (premisele sănătăŃii. metoda situaŃională.4.M. combinaŃii între metode). Dimensiunile modului de viaŃă: 3.motive şi bariere). tip de familie. relaŃionarea cu mediul social. secundară şi terŃiară). Tipul de consum: servicii de sănătate. Consumul alimentar: bazele pentru promovarea unei alimentaŃii sănătoase (modele de consum alimentar. Indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei (speranŃa de viaŃă. 2.2. rolul mass-mediei.2. mişcarea fizică. planificare familială. RelaŃii interpersonale: familie. Obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate: alimentaŃia. condiŃii de locuit. grupurile de populaŃie mai accesibile (şcoli. schimbările dietei . apelul la o acŃiune internaŃională). conduita psihică. tranchilizante şi sedative.3. 3. mişcare fizică. etc). droguri (solvenŃi. obiective generale. stilul de viaŃă sănătos. sex. Caracteristicile stilului de viaŃă: 2. 1. metoda minimalizării răului produs.1. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. populaŃia cu risc înalt de îmbolnăvire. dieta) şi a factorilor de risc asociaŃi sănătăŃii.2. metoda centrată pe comportament. vecini. igiena. C. munca în aşezăminte şi comunităŃi.3. consumul de substanŃe nocive alcool. Petrecerea timpului liber. reorientarea serviciilor de sănătate). ectasi. implicarea şi responsabilizarea populaŃiei (întărirea acŃiunii comunităŃilor.S. stimulente. droguri. sex. ocupaŃia (tipul de activitate. grupuri Ńintă). 3. consum de droguri. Caracteristici socio-demografice. Caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate: indicatori pentru evaluarea stilului de viaŃă (consum de tutun.C. acŃiuni de promovarea unei alimentaŃii mai sănătoase (educaŃia publică directă. conduita psihică. 1. tutun. colegi. 1. Consumul de substanŃe potenŃial nocive pentru organism. rolul educaŃiei în nutriŃie. Ńigări. schimbarea comportamentului. factori care influienŃează alegerea în alimentaŃie. percepŃii: faŃă de religie. Probleme de sănătate: 1.2. 3.1. heroina). Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate afectivă/a centrării pe persoană. 3. alimentar. Atitudini. 1. rolul profesioniştilor de sănătate (orientarea către viitor. locul de muncă). Culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă. canabis. risc. angajamentul în promovarea sănătăŃii. reguli şi norme. venit.. consum de alcool.1. relaŃionare cu mediul social. Cadrul social: mediu social. grupurile susceptibile de a-şi schimba comportamentul. dezvoltarea aptitudinilor individuale). politica O. locuri de muncă. 3. categoriile profilaxiei (primordială. sănătatea ca şi concept pozitiv. 1.2. mortalitatea. igienă. act medical şi de îngrijire. halucinogene.1. Strategii de intervenŃie: strategii preventive (strategii 47 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. Stabilirea populaŃiei Ńintă: populaŃia la risc. prieteni. atitudini şi cunoştinŃe individuale. Scop şi obiective: 2.4. 2. metoda culturală. 2. alcool.

Analiza rezultatelor: 1.1.3. sistemul de informaŃii. Abordarea comunităŃii: echitate. beneficiari. Cercetarea participativă. continuitatea programului. recomandări de acŃiune. obstacole. dezvoltarea comunităŃii.4. Implicarea profesioniştilor de sănătate: educaŃia pentru sănătate nonformală/formală. riscuri de program. acŃiuni conform obiectivelor. beneficiul comunităŃii. rezultatele cercetării socio-medicale. 3. 3. plan de acŃiune. servicii de sprijin. orientată spre individ. gestionarea schimbărilor.1. Promovarea sănătăŃii prin mass-media. materiale de educaŃie (scrise şi audio-video). în funcŃie de adresabilitate. formularea de scopuri şi obiective strategice. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor. C. Resurse (umane. Modele de educaŃie pentru sănătate. principii pentru influienŃarea comportamentului. respectarea planului de acŃiune. justificare. strategică. materiale de informare şi promovare a programului. Beneficii obŃinute. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate.C. ϖ ϖ populaŃionale. 3. acŃiunea propriu-zisă de influienŃare. evaluarea rezultatelor procesului. Program de educaŃie pentru sănătate: definiŃie. măsuri ameliorative. activitate multisectorială. În elaborarea strategiei didactice. Comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate (scopul şi funcŃiile comunicării. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. identificarea resurselor pentru a forma un comportament favorabil sănătăŃii. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. 3. 3. participarea comunităŃii. strategii bazate pe demersul individului). 3. Feed-back: reevaluarea activităŃilor. premise privind realizarea programului. Etape: identificarea şi caracterizarea consumatorilor. 2. abordări posibile (medicală.2. revizuirea procedurilor.7. percepŃia mesajelor privind sănătatea).4. DocumentaŃie de program: chestionare. mijloace de comunicare. tactice. 3.6. 1. financiare. directe/indirecte). 48 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare.1. materiale. elaborarea conŃinutului şi alegerea metodelor de folosit. 1. de formare de aptitudini. stabilirea echipei.5. tipuri de comunicare. schimbarea socială). 1. surse de risc. 3. tactică şi operaŃională). 2. informaŃionale). Stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare. durata. 1.2. regulile comunicării. standarde. intervenŃii clinice. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. rapoarte de etapă. documente specifice. comportamente. educaŃională. metode (clasificarea în funcŃie de calea de transmitere a mesajului. schimbări ale comportamentului. tipuri de planificare (normativă. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. la procesul de învăŃare. comunicarea în cadrul echipei.5. Comparare cu obiectivele propuse.2. 1. Desfăşurarea programului: riscuri de acŃiune. CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE poate fi parcurs în mod independent.

dezbaterea. simularea. folii de retroproiector. Cadrele didactice. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dotarea cu material didactic. proiect). iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. algoritmi optimali. scheme de desfăşurare). Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. Anca-Gabriela Vitcu . proiectul.• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.problema de sănătate. Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială iar instruirea practică se va realiza în unităŃi sanitare din reŃeaua comunitară (şcoli. cabinete de întreprindere. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. coevaluarea în grupul de lucru. descoperirea. poster. proiectul. etc. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 2002 49 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. conversaŃia. 1994 Aurelia Marcu. ϖ Sugestii metodologice ϖ Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. tema în casă. munca independentă. problematizarea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. modele explicative (scheme. 2. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Indiferent de locul. pentru verificarea atingerii competenŃelor. casete video. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. observaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. diapozitive. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.Ed. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. desene. ALL. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. studiul de caz. reprezentări grafice. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Mihai Gr. Mihai Gr. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. planşe. demonstraŃia. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. probe practice (studiu de caz . se recomandă următoarele metode: observaŃia. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. probe scrise (test. volumul şi nivelul de cunoştinŃe."SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR". Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE. momentul şi persoana care face evaluarea. Marcu . proiectul. 1. turul galeriei. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. Marcu. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. investigaŃia. care asigură pregătirea la acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). filme. comunităŃi cu populaŃie cu probleme medico-sociale). studiul de caz. referat). exerciŃiul. compararea."METODE UTILIZATE ÎN MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE" . Ed. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. CD-uri.

Modulul 12: FARMACOLOGIE GENERALĂ
I. Notă introductivă Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ face parte din pregătirea specifică din anul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul, se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată . Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ are alocate 60 de ore din care 30 de ore laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. II. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică) 2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie 3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie III. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FARMACOLOGIE GENERALĂ Nr. Unitatea de crt. competenŃă 12. Farmacologie generală CompetenŃe C.1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală, farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică ConŃinuturi tematice
1. NoŃiuni de bază; 2.1. DefiniŃii; farmacologie, medicament; 2.2. Ramurile farmacologiei; (cu caracter fundamental şi aplicativ): farmacocinetica, farmacodinamia, farmacotoxicologia, farmacografia, farmacoterapia, farmacoepidemiologia. 2. Biofarmacie generală; 2.1. Biodisponibilitatea medicamentelor; bioechivalenŃa, tipuri de echivalenŃă, biodisponibilitate absolută, relativă, optimală; 2.2. Factorii care influenŃează biodisponibilitatea: 2.2.1. LegaŃi de medicament; forma farmaceutică a substanŃei active; 2.2.2. LegaŃi de organism; generali (transferul prin membrane); particulari (calea de administrare, starea fiziologică, starea patologică). 2.2.3. Asocierea cu diverse substanŃe. 3. NoŃiuni de farmacocinetică 3.1. Transferul prin membrane: tipuri de membrane 3.1.1. Factori care influenŃează transferul (factori ce depind de substanŃa medicamentoasă, de membrană, de mediul din vecinătatea membranelor) 3.1.2. Tipuri de transfer: transfer pasiv, transfer specializat. 3.2. AbsorbŃia medicamentelor în organism. 3.2.1. Efecte la nivelul căilor de administrare. 3.2.2. Factori care influenŃează absorŃia: factori generali, factori particulari. 3.2.3. Căile de administrare şi factorii care influenŃează absorŃia şi biodisponibilitatea. 3.2.3.1.Căi naturale: orală, sublinguală, intrarectală respiratorie, oculară, intravaginală, uretrală, cutanată. 3.2.3.2. Căi artificiale:la nivel cardio-vascular: căile intravasculare: intravenoasă, intraarterială, intracardiacă; la nivel tisular: căile extravasculare care pot fi: subcutanată, intramusculară; calea intraosoasă, la nivelul seroaselor:
50

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie

căile intraseroase: intraperitoneală, intrapleurală, intrapericardică, intraarticulară, intrarahidiană, intraventriculară; 3.3. Distribuirea medicamentelor în organism se desfăşoară la nivelul Ńesuturilor şi cuprinde patru sub etape acestea fiind: transportul în sânge, difuziunea în Ńesuturi, distribuirea propriu-zisă, fixarea în Ńesuturi. 3.4. Epurarea exprimată cantitativ prin clearance şi tipuri de clearance: sistemic, plasmatic, de organ şi intrinsec. 3.5. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor: tipuri şi locuri de biotransformări (la locul administrării în sînge, ficat, plămân), eliminarea digestivă, respiratorie, cutanată, secreŃia lactată. 2. Farmacodinamie generală. 2.1. AcŃiunea farmacodinamică. 2.1.1. Etapele fazei farmacodinamice: legarea medicamentului, manifestări locale; 2.1.2. Parametrii: sensul, selectivitatea, potenŃa, eficacitatea maximă, durata; 2.2. Clasificarea medicamentelor MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de meta-bolism: Antiacide, antiulceroase, antiflatulente, antispastice. Anticolinergice, propulsive, preparate utilizate în terapia biliară şi hepatică. Antiemetice, antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecŃioase intestinale. Medicamente cu efect laxativ. Produse digestive inclusiv preparate pe bază de enzime.MedicaŃia obezităŃii, preparate diuretice. MedicaŃia antidiabetică.Vitaminele, biocatalizatorii organismului uman. SubstanŃele minerale şi tonice. MedicaŃia aparatului respirator. Preparate nazale decongestionate de uz topic şi sistemic. Preparate pentru zona oro-faringiană. Produse medicamentoase utilizate în tratamentul tusei şi răcelii antiastmatice. Alte preparate utilizate în afecŃiuni respiratorii. MedicaŃia antituberculoasă. Antibioterapia, sulfamidoterapia. MedicaŃia aparatului cardiovascular. Preparate cu acŃiune antiaritmică. Produse antianginoase. Vasodilatatoare cerebrale. Medicamente antihipertensive. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică. Ocitocice folosite pentru inducerea şi susŃinerea travaliului. Ocitocice folosite ca hemostatice uterine. Tocolitice stimulantele betaadrenergice Alte relaxante uterine. MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. Preparate chimioterapice, anticanceroase, imunodepresive. MedicaŃia sistemului musculo scheletic: Preparate antiinflamatoare şi antireumatice. Antiinflamatoare nesteroidiene, antiinflamatoare în combinaŃii, antireumatice specifice. Preparate topice pentru algii articulare şi musculare; antiinflamatoare de steroidiene de uz topic, alte produse topice pentru dureri articulare şi musculare. Preparate antigutoase. Medicamente pentru tratamentul afecŃiunilor osoase. Alte medicamente pentru afecŃiuni ale sistemului musulo-scheletic. MedicaŃia deprimantă a SNC: Epilepsia, principii de tratament şi medicamente utilizate.Boala Parkinson, tratamente medicaŃie şi scheme de tratamente.
51

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Miorelaxante centrale, mod de acŃiune, clasificare şi preparate cu acŃiune centrală. Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. GeneralităŃi şi reprezentanŃii de bază. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide, analgezice antipiretice şi antimigrenoase. MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Preparate hormonale sintetice. MedicaŃia ORL – scheme terapeutice şi reprezentanŃi. MedicaŃia dermatologică. Antifungice, emoliente şi protectoare, preparate pentru tratamentul rănilor şi ulceraŃiilor. Antipsoriazice, antibiotice şi chimioterapice de uz dermatologic. Corticosteroizi de uz dermatologic. Antiseptice şi dezinfectante utilizate în sectorul medical şi farmaceutic. MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară, antiprotozoare, antihelmetice. Preparate antimalarice, produse active în amebiază, tricomoniază, giardiază

2.3 InteracŃiuni medicamentoase: asocieri in vitro, in vivo (sinergism, antagonism). C.3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie
3.1 Efecte secundare toxice şi adverse la nivelul: -SNC- efecte psihice şi neurologice -inimă: funcŃionale şi morfologice -aparat digestiv - funcŃionale şi morfologice -renal: nefropatii -respirator: astm bronşic -tegumente: prurit, erupŃie, fotoreacŃii - ototoxicitate -muşchi: miopatii Efecte adverse cancerigene, mutagene, imuno supresive. 3.2 IntoleranŃa: congenitală şi dobândită de specie, de grup, mecanisme imunologice. ToleranŃa înnăscută, dobândită (acută şi cronică) 3.3. FarmacodependenŃa psihică fizică Toxicomania („drug addiction”): monotoxicomanii şi politoxicomanii

IV. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie, unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind FARMACOLOGIE GENERALĂ. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul practic, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea, studiul de caz, dezbaterea, etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD – uri, folii de retroproiector,postere, pliante, prospecte de medicamente etc.
52

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Bibliografie: 1.Farmacologie generală A. N. Cristea Editura Didactică şi Pedagogică, RA 2. MEMO MED 2005, reactualizare

53

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

aparitia caselor de ingrijire. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti. calugari. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nota introductiva Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anul I. dezvoltarea si inovarea invatamantului 1. Sintetizeaza competentele profesionale. medici laici. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti. medici militari romani. practici magice. vindecatorii rurali. a spitalelor 1. invatamant clinic. procesul de ingrijire.3. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire proesionala. aparitia primei teorii de ingrijire. 1. 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . autoingrijirea 1. ajutoarele medicului 1. comuna primitiva. calugari si calugarite 1. vraci.12.11.7. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nr. ICN 1. calugari ortodocsi si catolici. calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical. Bazele stiintei nursing-ului Competenta C1. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra 3.Modulul 13.9. ingrijiri realizate de tamaduitori 1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.10. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore. Organizatii si asociatii profesionale: OMS. Societatea de Cruce Rosie.4. Ingrijirea bolnavilor in sec. scoli pe langa biserici si ordine religioase. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) de-a lungul istoriei Continuturi 1.2.3.6. cavaleri. competenta 13. 2.1. In modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI se pregatesc abilitatile din unitatea de competenta specializata BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la primul razboi mondial: 1. 5. ingrijiri acordate de vindecatori.8. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului 4.1.2. asistenti mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati 1. practici magice. preoti. XIV – XVIII 54 C2. calugarite 1. Florence Nightingale – prima scoala laica 1. evul mediu: ingrijiri acordate de preoti.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial: 1. asistentii medicali-ajotoare ale medicului. Unitatea de crt. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial 1.

intelectuale. Ingrijirea bolnavilor in sec. secifice asistentului medical Sugestii metodologice Modulul „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI” poate fi parcurs in mod independent. valori. Teorii: D.2. Locul de munca. Rogers. elemente cheie: scop.2. 55 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . XIX 3. Analizeaza 1. tehnico abilitatile personale manageriale. asistenta publica. evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . ICN. M.2. competentele profesionale. vraci 2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI”. Roper (tema centrala. personalitatii reprezentative. efectuarea interventiilor. morale. Neuman. M. 2. 1. functiile asistentului 1.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . calugari. Sintetizeaza conform legislatiei. postulate. OMS.ingrijiri efectuate de medici. surse de dificultate. interventii. Roy. rolul asistentului medical. rezultat. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. proiectul plan de ingrijire.1. XIX si pana in prezent. 3. rolurile si functiile asistentului medical medical si statutul sau in conform legislatiei in vigoare. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor. Statutul asistentului medical in cadrul echipei medicale C5. moase 4. conceptia despre om. planificarea interventiilor. N. Strategia Sanatate 21. Sevin. Teoria V. C3.1. Definitia. Competente profesionale conform legislatiei 2. moase. Analizeaza rolurile si originea teoriei. elemente cheie. cadrul echipei medicale 2. legislatia sanitara. normelor europene. aplicabilitatea in practica ingrijirilor. problematizarea. Orem. conceptia despre procesul de ingrijire. barbieri-chirurgi. organizarea sanitara 3. fisa de lucru. Henderson 1. C4. marile epidemii. demonstratia. Calitati si abilitati: fizice. prima scoala pentru moase.elevii au stiluri diferite de invatare .2. evaluarea si reajustarea. descoperirea. Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec. baiesi. compararea.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare . definitia nursingu-lui. ANA. dotarea cu material didactic.1. calitatile si 1. beneficiar principalele teoriei stiintifice ale nursing-ului (client). scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. C. B. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Cadrele didactice. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anuluio scolar. test scris. carti. C. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. SPP-ul stabileste un nivel national.D – uri. folii de retroproiector. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. scheme. reviste. Se evalueaza numai competentele din acest modul. 56 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. conversatia. momentul si persoana care face evaluarea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. discutiile. casete video. probe practice (studiu de caz – plan de ingrijire). pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. planuri de ingrijire.etc. lucrul in grup. exercitiul. studiul de caz. fise de lucru. comun de performanta. munca independenta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. pentru verificarea atingerii competentelor. simulari. simularea. Indiferent de locul.

a elimina. a manca.3.5. din care 60 de ore. a se îmbrăca.MODULUL 14: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Notă introductivă Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL face parte integrantă din pregătirea generală din anul I. sociologice. independenŃa in satisfacerea nevoii. a-si păstra o bună postură. Modulul are alocate 120 de ore. facies expresiv. fără efort. lipsa de cunoştinŃe. atitudini de receptivitate si încredere in ceilalŃi. sociologici). pentru calificarea: asistent medical generalist.2. îngrijit. a se odihni. manifestările de independenŃa (respiraŃia silenŃioasa. sociologici). activităŃii. Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Nevoia a respira : DefiniŃia nevoii. a-şi menŃine temperatura in limite normale. Nevoia a manca si a bea : DefiniŃia nevoii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 14. 14. ritm moderat. Unitatea de crt. 1. 1. independenŃa in satisfacerea nevoii. manifestările de independenŃă (ingestie de alimente si de lichide in cantitate si calitate corespunzătoare vârstei. Analizează nevoile fundamentale specifice funcŃiei umane. pe nas. 14. a se realiza.4. etc. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. manifestările de independenŃă (debit verbal facil. a respira. a se mişca. Continuturi 1. psihologici. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori. a bea. 14. 14. a învăŃa.6. a se recrea. a se dezbrăca. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane.) 1. a fi util. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Fiinta umana si nursing-ul Competente C 1. Stabileşte gradul de autonomie/dependenŃă a pacientului. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Nr.3. a evita pericolele. In modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază FIINTA UMANA SI NURSING-UL. psihologici. 2. Aplică procesul de îngrijire (nursing).1 Nevoia a comunica DefiniŃia nevoii. 14. sociologici). coloraŃie normală a tegumentelor si mucoaselor). reflex de deglutiŃie 57 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. a dormi. gesturi si posturi adecvate. psihologice. Surse de dificultate: fizice. psihologici. Nevoile fundamentale: a comunica.1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. limbaj clar si precis. ritmica. independenŃa in satisfacerea nevoii. apartenenŃa la grupuri de interes divers. masticaŃie lentă cu gura închisă. invatamant clinic. competenta 14. Identifică problemele de dependenŃă. percepŃia obiectivă a mesajelor primite. a fi curat. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.

utilizarea mecanismelor naturale de apărare. independenŃa in satisfacerea nevoii. manifestările de independenŃă (piele curată.11. îmbrăcăminte curată. manifestările de independenŃă (capacitatea fizica si psihica de a se proteja de pericolele din mediu.8. Nevoia a fi curat. apartenenŃa la un grup social).prezent. purtarea de obiecte semnificative. 37. digestie lentă. Nevoia a dormi si a se odihni : DefiniŃia nevoii. absenŃa eliminărilor patologice. stare de confort). psihologici.10. manifestările de independenŃă (deprinderi corecte. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.A. îngrijită. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. 1. 1. sociologici). obiceiuri alimentare sănătoase. factorii 58 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sociologici). psihologici. normotonie. fără modificări ale stării de cunoştinŃa si ale funcŃiilor vitale). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. sociologici). manifestările de independenŃă (valori constante ale temperaturii corporale 370 C in cavitatea bucală. psihologici. fanere curate si intacte. psihologici. masuri preventive. psihologici. psihologici. stare de constituŃie normală). 1. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: DefiniŃia nevoii. sociologici). Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DefiniŃia nevoii. articulaŃii mobile. independenŃa in satisfacerea nevoii. sociologici). nedureroase. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii.9. 1. 1. independenŃa in satisfacerea nevoii. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DefiniŃia nevoii. puls si T. capacitatea fizică de a se îmbrăca si a se dezbrăca singur. adecvată rolului si temperaturii mediului ambiant. in limite normale). independenŃa in satisfacerea nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. 1. somn liniştit. 1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. integra. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. securitate fizică si psihologică). manifestările de independenŃă (număr de ore de somn corespunzător vârstei si activităŃii depuse.12. independenŃa in satisfacerea nevoii. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DefiniŃia nevoii. intimitate. manifestările de independenŃă (mişcări ample. psihologici.7.6. independenŃa in satisfacerea nevoii.4. 1. postură adecvată. sociologici). valorizarea propriei munci. Nevoia a evita pericolele: DefiniŃia nevoii. fără întreruperi si fără coşmaruri.5. psihologici. de a-si alege vestimentaŃia). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. imagine de sine pozitiva. fără transpiraŃii. 1. coloraŃie normală a tegumentelor. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DefiniŃia nevoii. piele uscata. stare de confort). manifestări de satisfacŃie. stare de confort.30 C in cavitatea rectală si 36. sociologici). Nevoia a elimina : DefiniŃia nevoii. sociologici). îngrijit si a-si proteja tegumentele : DefiniŃia nevoii. manifestările de independenŃă (autonomie. stare de relaxare). independenŃa in satisfacerea nevoii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. ocupaŃie individuală care permite satisfacerea nevoii.40 C in regiunea axilară. luarea deciziei. manifestările de independenŃă (eliminări fiziologice in limite normale. stima de sine.

2. cu zgomot. Nevoia a comunica: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. umanitare sau creative). poluarea. greŃuri. anxietate. alterarea vocii. anxietatea. Surse de dificultate: alterarea mucoasei tubului digestiv si a peristaltismului intestinal. anxietatea. apatie. Nevoia a elimina: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre 59 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dificultatea de a-si exprima sentimentele. intoleranta digestiva.1. sociologici). sociologici). neadaptarea la boală.13. clerance ineficient al cailor respiratorii. Nevoia a manca. slăbire sau creştere in greutate. manifestările de independenŃă (dorinŃă. Probleme de dependenŃă: comunicare ineficace la nivel senzo-motor. refuzul alimentar. tulburări de vorbire. independenŃa in satisfacerea nevoii. expectoraŃie. durerea. Surse de dificultate: deficit senzorial. disfagie.4. tuse. tulburările de gândire. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. a bea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. joc. interes pentru a învăŃa. 2. 1. lipsa de cunoştinŃe. Nevoia a respira: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Manifestări de dependenŃă: anorexie. educaŃie inadecvată. Probleme de dependenta 2. care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. etc. Probleme de dependenŃă: dispnee. utilizarea de obiecte religioase.3. stres. 1. surmenaj. Surse de dificultate: inflamaŃia mucoasei. sociologici). durere. comunicare ineficace la nivel intelectual. achiziŃia de cunoştinŃe. relaxare). deficitul de cunoştinŃe. statut socio-economic defavorizant. participarea la opere de caritate. obstrucŃia. respiră pe nas. achiziŃia de noi atitudini si abilitaŃi pentru a-si menŃine sănătatea). ortopnee. Identifică problemele de dependenŃă. edeme.C 2. tahipnee. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. limbaj incoerent. senzaŃie de sufocare.14. consum de droguri. independenŃa in satisfacerea nevoii. psihologici. izolare socială. Nevoia a învăŃa: DefiniŃia nevoii. stare de receptivitate. deshidratare. 2. Manifestări de dependenŃă: respiră cu dificultate. epistaxis. modificarea comportamentului faŃă de sănătate. Nevoia a se recrea: DefiniŃia nevoii. diminuarea energiei. dezorientare. sărăcia. psihologici. cianoză. bradipnee. Manifestări de dependenŃă: tulburări senzoriale. manifestările de independenŃă (gesturi si atitudini corporale. apartenenŃa la grupuri religioase sau umanitare. de a se afirma. etc. tabagismul. manifestările de independenŃă (divertisment. 2. psihologici. dificultăŃi de înŃelegere. 2. lipsa de cunoştinŃe. vărsături. Probleme de dependenŃă: alimentaŃie inadecvata (deficit sau surplus). confuzie. obstrucŃia. dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relaŃii semnificative. angajarea in activităŃi sociale. asistarea la ceremoniile religioase. comunicare ineficace la nivel afectiv. loisir. dezechilibru hidroelectrolitic.

durere. deformări. spasme. iritaŃia pielii. pierderi necontrolate de urină si de materii fecale. si a pulsului.5. stresul. intoxicaŃii alimentare.modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a dormi. haine inconfortabile. temperatura inadecvată a mediului.A. tulburări de gândire. eliminare urinară inadecvată prin deficit sau surplus. dezinteres pentru îmbrăcăminte. 2. durere. durerea. conflicte sociale lipsa de cunoştinŃe. colici abdominale. constrângeri fizice. diaforeza. etc. scolioză etc. astenie. Surse de dificultate: alterarea mucoasei intestinale. zgomotul. lentoare in comportamentele verbale si nonverbale. situaŃiile de criză. Probleme de dependenŃă: diareea. diaforeză. lipsa de cunoştinŃe etc. alcoolismul. anxietate. oboseala. somnolenŃă diurnă. drogurile. Surse de dificultate: leziuni cerebrale. infecŃia. circulaŃie inadecvată. retenŃia de urină. Nevoia a dormi si a se odihni : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. dureri musculare. hiperactivitate. 2. constipaŃia. rigiditate musculară. scăderea randamentului. etc. eşecul profesional. anurie. postură inadecvată. mânie. facies palid. etc. ticuri. condiŃii de munca inadecvate. piurie. constrângeri fizice. veşminte inadecvate. glob vezical. situaŃia de criza. Surse de dificultate: traumatisme. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. scăderea T. etc. excesul de stimuli din mediu sau privare de stimuli. euforie. Probleme de dependenŃă: inabilitatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. iritabilitate. anchiloze. semne de deshidratare. 60 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se mobiliza. dificultatea de a rămâne in poziŃie adecvată. tulburări de gândire. etc. disconfort/ incomoditate.6. alterarea centrilor nervoşi si a sistemului locomotor. Probleme de dependenŃă: insomnie. dificultatea de a-si păstra veşmintele curate. Probleme de dependenŃă: imobilitate. balonare. 2. diminuarea sau absenŃa mişcărilor. atrofie musculară. hematurie. Surse de dificultate: atingere fizică. lipsa de cunoştinŃe. ataxie. medicamentoase. anxietate.7. mişcări rapide si frecvente (mers si gestica). crampe abdominale. cifoză. anorexie. tulburările de gândire. situaŃii de criză. schimbarea modului de viata sau a mediului ambiental. fatigabilitate. durerea. alterarea centrilor nervoşi. refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca. surmenajul. flatulenŃă. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. disurie. stresul. deficit senzorial. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. tulburări de gândire. cefalee. obstrucŃia. oligurie. incontinenŃa de urină si materii fecale. vezicale. necoordonarea mişcărilor. încercănat. anxietatea. poliurie. hipersomnie. Manifestări de dependenŃă: scaune frecvente de consistenŃă redusă sau crescută. convulsii. lordoză. stres.

8.12. anxietate. mediul insalubru. leziuni de grataj. etc. halucinaŃii. edeme. etc. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate faŃă de pericole. neputinŃa. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. anxietate. expuneri excesive la căldură sau la frig. Manifestări de dependenŃă: predispoziŃie la accidente. semne de inflamaŃie. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. lipsa de cunoştinŃe. fanere murdare (par gras. condiŃii de mediu inadecvate. lipsa de cunoştinŃe. Surse de dificultate: atingere fizică. Surse de dificultate: imobilizarea. piele caldă sau rece. agitaŃie. pediculoză. Manifestări de dependenŃă: piele murdara. cefalee. conflict de rol. circulaŃie inadecvată. surmenaj. sărăcia. dezinteres pentru igiena corporală. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.A. depresie sau agresivitate. Manifestări de dependenŃă: sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. diaforeză. la boli.10.11. promiscuitatea. convulsii. pierderea imaginii corporale. 2. Nevoia a fi curat. 2. 2. roşeaŃă sau paloare. deficit senzorial. tulburări de gândire. Nevoia a evita pericolele: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. dificultatea de a lua decizii si de a controla evenimentele. Manifestări de dependenŃă: temperatura corporală crescută (peste 380 C) sau scăzută (sub 360 C). 2. atingerea integrităŃii fizice sau psihologice sau amândurora. dureri la nivelul regiunilor afectate.sărăcie. halenă. lipsa de cunoştinŃe. conflictul de rol. dereglări in funcŃionarea hipotalamusului. stres. hipotermie. cianoză. stres. tulburări de gândire. dezorientare. constrângeri fizice. Surse de dificultate: semne de insecuritate psihologică. Probleme de dependenŃă: devalorizarea. izolare. diminuarea sau creşterea pulsului si a T. prezenŃa de tartru pe dinŃi). condiŃii grele de muncă. durere. secreŃii nazale. Probleme de dependenŃă: murdăria. alterarea unor funcŃii. semne de inflamaŃie. constrângerile fizice. anxietate. constrângeri din mediul social. frisoane. sărăcia. tulburări de gândire. Probleme de dependenŃă: hipertermie. pierderea imaginii de sine. dificultatea de a participa la activităŃi obişnuite sau noi. eşec profesional. etc. poluarea. 2. la infecŃii. nevoia imperioasă de a dormi. situaŃie de criză. ignoranŃa. senzaŃie de frig sau de căldură. de respingere. eşecul profesional. lipsa de cunoştinŃe. alterarea tegumentelor si fanerelor. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: 61 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . degerături/arsuri. Surse de dificultate: handicap fizic. sentiment de inutilitate. situaŃia de criză. depresie sau agresivitate. etc. anxietate. lipsa de cunoştinŃe.9.. situaŃii de criză. conflicte de rol. îmbrăcăminte inadecvată. leziuni la nivelul tegumentelor.

S. interviul). colaborative). Surse de dificultate: atingere fizică. lipsa de cunoştinŃe. stres. frustrare. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . a fi curat. lipsa interesului de a învăŃa. Manifestări de dependenŃă: poziŃie umilă – mişcări lente.C 3. a dormi si a se odihni. Probleme de sănătate: clasificare (actuale. surmenaj. clasificarea datelor (subiective. autoînvinuire. anxietate. situaŃiile de criză. obiective. pierdere – separare. depresie. diminuarea interesului. nemulŃumire. agresivitate.3. Metode de culegere a datelor (observaŃia. pierderea imaginii si a stimei de sine. 4. hiperventilaŃie). a respira. a evita pericolele. Probleme de dependenŃă: ignoranŃa. descurajare. dezinteres faŃă de sine. deficitul de cunoştinŃe. plictiseală. schimbarea rolului. a tratamentului. a se recrea. Surse de dificultate: atingere fizică. mediul necunoscut. lipsa de cunoştinŃe. stres.14. dificultatea de a se concentra. a se mişca si a-si păstra o bună postură. Etapele procesului de îngrijire: culegerea datelor.E. singurătatea. neadaptarea la boală. analiza si interpretarea datelor. pensionarea. evaluarea. tulburări de gândire. insomnie. manifestări de anxietate (tahicardie. Elementele cheie ale etapelor procesului de îngrijire (nursing). surmenaj. piele rece. 3. plâns. a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale. a manca si a bea. 2. 2.13. refuzul de a învăŃa. pierderea imaginii si a stimei de sine. Probleme de dependenŃă: neplăcere. Surse de culegere a datelor (primare si secundare). 4. dificultatea de a învăŃa măsurile preventive si curative. Manifestări de dependenŃă: tristeŃe. stres. senzaŃie de pierdere a libertăŃii. îngrijit. handicap. dureri. anxietate. pierderea – separarea. Surse de dificultate: atingere fizica. Elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă identificate la nevoile: a comunica. incapacitatea de desfăşura activităŃi recreative – privilegiate. deficit de diversificare a activităŃilor recreative. 4. constrângeri familiale si sociale. Nevoia a se recrea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. situaŃia de criză. neînŃelegerea informaŃiilor. Probleme de dependenŃă: culpabilitate.2. a elimina. Manifestări de dependenŃă: insuficienta cunoaştere a bolii sale. lipsa de receptivitate. eşecuri personale si profesionale. tulburări de gândire. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. formularea diagnosticului de nursing după modelul P. tulburări de gândire. implementarea planului de intervenŃii. lipsa de educaŃie. a se îmbrăca si a se dezbrăca. a măsurilor preventive. lipsa de cunoştinŃe. tulburări de învăŃare. situaŃia de criză. anxietate. date fixe. 4. a-si menŃine temperatura in limite normale. date variabile). durere. Nevoia a învăŃa: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.. plâns. durere.4. DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. diagnosticele de nursing: definiŃie. a-si proteja tegumentele.1. sentiment de inutilitate etc. potenŃiale. pierderea – separarea. a învăŃa. diagnostice 62 C 4 Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). agresivitate. planificarea intervenŃiilor.

. 6. Tipuri de planuri de îngrijire (nursing).3. 5. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop antrenarea elevilor intr-un demers logic. 6. evaluarea. lucrul in grup. nutriŃie si metabolism.4. BilanŃul negativ: 6.2. sistematic. conversaŃia. se recomandă ca fiecare nevoie să fie prezentată după următorul plan: definiŃia nevoii. manifestări de dependenŃă. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului NANDA. valori si credinŃe. dependenŃa in satisfacerea nevoii (probleme de dependenŃă. Paşi in procesul de evaluare: stabilirea criteriilor de evaluare / standardelor. compararea rezultatelor obŃinute cu standardele. odihnă – repaus. Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL trebuie parcurs in paralel cu modulele BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI.5.1. cronică. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. dotarea cu material didactic. toleranŃa la stres. metode de implementare. Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului si problemelor identificate. agravată. 6.1. Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea. refacerea planului de îngrijire (nursing). discuŃia. 63 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 6. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire (nursing).7. – evoluŃie. 5.6. nivelul de independenŃă/dependenŃă. simularea.5. delegate. percepŃia de sine. Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate. generale. reformularea obiectivelor. clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate: percepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii. alcătuirea unui glosar cu termeni specifici nevoilor. elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă.6. 6. responsabilităŃi manageriale. BilanŃul îngrijirilor aplicate. Nevoile de bază: satisfăcute – pacient independent. tipuri de îngrijire (acută. Aplică procesul de îngrijire (nursing). intervenŃii aplicate in funcŃie de priorităŃi. recuperatorie). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei.3. manifestările de independenŃă. volumul si nivelul de cunoştinŃe. staŃionară. 5. comportamentale) 4. studiul de caz si problematizarea care dezvoltă gândirea critică. creativitatea si toleranŃa faŃă de punctele de vedere diferite. interdependente. sexualitate – reproducere. care să permită: . Culegere de date prin diverse metode. studiu de caz. surse de dificultate). eliminare. Sugestii metodologice Pentru asigurarea continuităŃii in predare.2. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII ale căror conŃinuturi se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra fiinŃei umane si nursing-ului. observaŃia dirijată.planificarea si implementarea intervenŃiilor specifice problemelor de dependenŃă. planul de nursing – rezultatele evaluării. 4. totalizarea rezultatelor evaluării. rol si relaŃii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii. IntervenŃii: autonome. obiective: criterii de formulare (SPIRO). identificarea nereuşitelor. independenŃa in satisfacerea nevoii. 6.determinarea obiectivelor de îngrijire. priorităŃi de îngrijire. nesatisfăcute – pacient dependent.aprecierea nevoilor persoanei îngrijite. Evidente: F. Starea pacientului: ameliorată. . clasificarea obiectivelor (specifice.O. Se recomandă activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: exerciŃii de identificare. C 6. 4. Criterii de revizuire: identificarea cauzelor bilanŃului negativ. priorităŃi. modificarea planului de intervenŃii. activitate – mişcare.C 5.

- 64 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. întrebări structurate. rezolvarea de sarcini.evaluarea rezultatelor si reajustarea eventuală a unora din intervenŃii. gestionarea cazului. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.

pirozis. Termeni medicali în efectuarea anamnezei Cefalee. extrasistole. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. aortic. cush ingoid. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi ConŃinuturi tematice 1. cardiovascular. pentru calificarea: asistent medical generalist. renal Palparea .1. lupic.2.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. renal PercuŃia . alte tipuri de facies.condiŃii şi mod de efectuare: general şi pe aparate: respirator. digestiv. epistaxis.1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. În modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. renal AuscultaŃia . Unitatea de crt.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator.1.3. “cocoş de puşcă”. face parte din pregătirea specifică din anul I. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 3. competenŃă 15. Semne prin care se manifestă boala Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom . digestiv. torticolis. vultuos. cardiovascular. invatamant clinic. vertij. 2. Faciesul: mitral. rinofima. Modificări observabile la inspecŃia generală Atitudini şi posturi: normală. durere. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Nr. “de mumie”. tetanic. decubit lateral. acromegalic. pasivă. etc 2. “de paiaŃă”.colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă 1. ftizic. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi.2. cardiovascular.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator.definiŃie şi exemple 1. Semiologie medicala CompetenŃe C. echimoze. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. hipertiroidian. 65 C. opistotonus. parkinsonian. mixedematos. 2. digestiv.Modulul 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Notă introductivă Modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. eructaŃii. “nas în şa”. amenoree. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Metode fizice de examen clinic InspecŃia . se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SEMIOLOGIE MEDICALĂ. decubit ventral. 2. alte poziŃii forŃate). Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. cardiovascular. forŃată (ortopneea. peritoneal. Componentelor anamnezei Abordarea bolnavului Date generale Motivele internării Istoricul bolii Antecedentele bolnavului : antecedente heredo.

edemul. reflexe. pupilare). 3. sindromul de insuficienŃă cardiacă. 1. motilitate voluntară. „ebrios”. sindrom de impregnare bacilară. fasciculaŃii musculare. disuria. mişcări involuntare (tremurături. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SEMIOLOGIA MEDICALĂ. durerea precordială. durerea colicativă) Sistemul ganglionar: adenopatii Sistemul nervos (atitudini.durerea) Aparatul renal (anuria. edemele. sindromul de insuficienŃă coronariană. sindromul icteric. sindrom meningeal. trismus) 3. nanism. 66 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sensibilitatea (tulburări de sensibilitate subiective şi obiective). „rigid”. „cosit”. reflexe (reflexe cutanate. sindromul colestatic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. dispneea. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. diareea. vertijul. expectoraŃia. sindrom adenohipofizar. mioclonii.C. stupoarea. „dansant”. clasificarea tipurilor de constituŃie Starea de nutriŃie (normală şi modificări patologice) Starea de conştienŃă: torpoarea. motilitate voluntară (mişcări spontane. discromiile. noduli subcutanaŃi. circulaŃie venoasă colaterală superficială. cunvulsii. nicturia. sindrom emfizematos. sindromul din astm bronşic. „talonat”. ticuri. anorexia. erupŃii cutanate. neoplazică. hemoragii cutanate. hemoptizia) Aparatul cardio circulator (palpitaŃiile. coma) Semne neurologice: echilibru static (proba Romberg). sindroame urinare. echilibru static şi dinamic. echilibru dinamic (tulburari de mers: spasmodic. sindrom pleural. ataxia tabetică). „târât”. palpitaŃiile. alte simptome) Aparatul digestiv (greaŃa. febra 3. sindroame pericardice. durerea toracică. sindromul din cancerul bronho pulmonar. ganglioni limfatici. Simptome cheie Durerea. vărsăturile. cianoza. dispneea. „legănat”). sindromul oclusiv intestinal. gigantism) şi tipul de constituŃie. 3. leziuni elementare ale pielii. sindromul clinic din hipertensiune cardiacă. osteotendinoase. mişcări involuntare) 3. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. poliuria. oboseala. Principale simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. sindrom de condensare pulmonară. cefaleea. pierderea conştienŃei (sincopa. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. constipaŃia. mişcări coreice. obnubilarea. dotarea cu material didactic. Modificări observate în diferite sindroame Sindromul bronşitic. hematuria. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 2. crampe funcŃionale. icterul. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. „stepat”. sindroame hemoragipare. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Modificări tegumentare de culoare pariditate. tulburări trofice. roşeaŃă. amplitudinea mişcării). coordonarea mişcărilor (ataxia cerebeloasă. sindroame anemice. Statura (normală. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.

exerciŃiul practic. conversaŃia. manechin etc. CD – uri. etc. observaŃia. casate video. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. folii de retroproiector.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 1999 2.Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. munca independentă.Semiologie medicală de bază C. dezbaterea. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Bibliografie: 1. Stancu Editura Junimea1989 67 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . studiul de caz. scheme. simularea.

serologice. Modulul are alocate 120 de ore.2. greutate si înălŃime corporala. pasivă. parazitologice. eliminări (diureză. Tehnici de nursing: 1. Efectuarea de sondaje. invatamant clinic.2. 16. pregătirea patului.0. spălătura oculară. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Nr. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 16.1. spălături. Îngrijirea plăgilor: pansamente.4. transferul. . inconştient. . calcularea raŃiei alimentare. 2. pe gastrostomă).alimentaŃia bolnavului: activă. 1. . Măsurarea.1. 16. timpii unui pansament. scaun.MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Notă introductivă Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII face parte din pregătirea de bază din anul I. mijloace de fixare a pansamentului.6. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. pentru calificarea: asistent medical generalist. puls.schimbarea poziŃiei bolnavului in pat. 1. hematologice. pasivă.3. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.5. spută. Unitatea de competenŃă Tehnici de nursing si investigatii CompetenŃe C 1. 68 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Asigurarea evidentei şi mişcării bolnavilor: internarea. PuncŃia venoasă si capilară.patul si anexele sale. mobilizarea si transportul bolnavului. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. vezical. . crt. 1.3. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice. auriculară.4. notarea si reprezentarea grafică a funcŃiilor vitale si vegetative: temperatură. gastrică. Asigură echipamentele şi materialele necesare. tratament.schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat. forŃată (impusă de boală. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaŃiei. clisme: sondajul gastric si duodenal. respiraŃie. tensiune arterială. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. 16. ConŃinuturi 1. . 16. parenterală. principii de realizare a pansamentului si bandajului. vărsături). externarea. vezicală si vaginală. InvestigaŃii 2. din care 90 de ore.0. artificială (enterală. In modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII.5. 16.schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat. 1. .captarea dejecŃiilor la bolnavul imobilizat. bandaje. Asigurarea condiŃiilor de igienă si confort: . 1.observarea poziŃiei bolnavului in pat: activă. proceduri).1. regimurile alimentare.

1. mască de tifon. uscat. recipiente curate.3. creioane colorate. taliometru sau bandă metrică. feşi de tifon. mânuşi de cauciuc. tăviŃă renală. Documente de evidenŃă si mişcare: bilete de internare. balon sau flacon cu mediu de cultură.3. obiecte de igienă. urinar. materiale pentru toaleta cavitaŃii bucale după vărsătură. soluŃii si materiale dezinfectante. 2. 1.4. soluŃii anticoagulante. 1. veselă. 1. casoletă cu material textil steril. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor purulente: seringi si ace groase sterile. Instrumente si materiale pentru recoltarea materiilor fecale: coprocultor cu mediu de cultură. vezicale. tăviŃă renală.7.1. Materiale pentru igiena si confort: lenjerie de pat si de corp. materiale pentru toaleta cavităŃii bucale după recoltare.2.6. Instrumente si materiale pentru recoltarea sângelui pentru examene de laborator: seringi si ace sterile. recipiente.5. 1. stetoscop biauricular.3. Asigură echipamentele si materialele necesare. 2. 2. eprubete sterile cu tampoane montate pe porttampoane. uscate sau sterile.5. pustule). bazinet. material de protecŃie a patului. soluŃii dezinfectante. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. tub de gaze. Recoltarea urinei pentru examene biochimice. tăviŃă renală. soluŃii si materiale dezinfectante. balanŃă antropometrică. sondaje si clisme: sonde digestive. tensiometru. ploscă. lanŃete. câmp steril pentru hemocultură. vaginale. ploscă. pâlnie. externare. 69 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Recoltarea secreŃiilor oculare. recipiente curate. comprese. cateter vezical steril. cateter vezical. 2.2. foaia de observaŃie. uscate sau sterile.2. foi de temperatură.6. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice. canulă. 2. 2. materiale de igienă si protecŃie. recipient cu lichidul de spălătură. tacâmuri.C 2. garou. auxiliare. Recoltarea exudatului faringian. otice. lampă de spirt. recipient curat.4.0. 2. 2. mânuşi. 2. Recoltarea sputei pentru examene citologice.4. Echipamente si materiale pentru investigaŃii 2. foaie zilnică de mişcare a bolnavilor internaŃi. urinar. transfer. seringă Guyon. Instrumente si materiale pentru recoltarea urinei: sonde sterile. Echipamente si materiale pentru tehnicile de nursing. garou. 1. Recoltarea secreŃiilor purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise (abcese.5. trusă cu instrumente sterile. Instrumente si materiale pentru igiena plăgilor: măsuŃă rulantă. mânuşi de cauciuc. vezicule. registru de intrări-ieşiri.0. bacteriologice 2. leucoplast. tampoane. antiseptice.8. Instrumente si materiale pentru efectuarea puncŃiei venoase si capilare: seringi si ace sterile. bacteriologice. lame de sticla si lamele. aleză). 1. Instrumente si materiale pentru efectuarea de spălături. soluŃii adezive. soluŃii si materiale dezinfectante. tăviŃă renală.6. 2. vacutainere pentru analizor. 2. bacteriologice si parazitologice. sondă rectală sterilă. recoltarea urinei din 24 de ore. material de protecŃie (muşama. Materiale pentru recoltarea sputei: cutii Petri curate sau sterile. cilindru gradat. irigator. Materiale pentru recoltarea vărsăturilor: tăviŃa renală. recipient cu picurător. 1. 2. ceas cu secundar. lighean etc. Instrumente si materiale pentru măsurarea si notarea funcŃiilor vitale si vegetative: termometru.

evoluŃia stării generale. urină. norme de protecŃie si securitate a muncii. 4.c.1. 3. Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacŃie a pacientului: facies. evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură. 2. combaterea durerii şocogene. iar aceea a elevului va consta in sarcini de lucru formulate corect pe competenŃele urmărite. exerciŃiul practic. sondajul gastric si duodenal. eprubete sterile.1. Activitatea cadrului didactic va fi complexă. conversaŃia.5. 3. C. echipamente si materiale sanitare adecvate. Instrumente si materiale pentru recoltarea exudatului faringian: deschizător de gură. eprubetă sterilă cu mediu de cultură. comportament. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. obŃinerea consimŃământului si a colaborării pacientului conştient. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. îndepărtarea corpilor străini oculari si auriculari. respectarea intimităŃii si a pudorii. mobilitate. reacŃiile pacientului. Pregătirea fizică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: îmbrăcarea/dezbrăcarea pacientului. exudat faringian. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor otice. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃii şi stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop formarea deprinderilor corecte şi a atitudinilor in efectuarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor. Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile. 2. Se recomandă folosirea unor mijloace de învăŃământ moderne şi cât mai variate: retroproiector/ videoproiector. orientat. motivarea gesturilor. mască de tifon. sistarea alimentaŃiei pe cale orală. Tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza si îngrijirea plăgilor sângerânde. Pregătirea psihică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: informarea. Tehnici care se executa dimineaŃa cu bolnav á jeun: recoltările de sânge. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 5. oculare.1.1. explicarea in termeni accesibili a tehnicii si investigaŃiei. Indicatori de măsurare a eficacităŃii in funcŃie de tehnică si investigaŃie.1.1. alimentarea. 70 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lame de sticlă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. poziŃionarea adecvată.C 3.1. toaleta regiunii.7. clisma evacuatoare. C 4. Măsurarea eficacităŃii tehnicii si investigaŃiei 5. Alegerea materialelor didactice se va face in strânsă corelaŃie cu specificul metodelor didactice utilizate. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si investigaŃiei Sugestii metodologice 5. dezinfecŃia tegumentului. 4.b. valve vaginale.1. Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII trebuie parcurs in paralel cu modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL întrucât conŃinuturile se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra persoanei îngrijite si nursing-ului. Tehnici care asigură confortul: igiena. infectate. Efectuarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: etape de execuŃie si timpi de execuŃie. 4. abexlang. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii.2. observaŃia dirijată. demonstraŃia. vaginale: specul auricular. asigurarea confortului fizic. efectuarea sondajului vezical in caz de retenŃie acută de urină.Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea.1. dotarea cu material didactic.8.a. centrată pe competenŃele ce trebuie atinse. norme de asepsie si antisepsie. spută. măsurarea funcŃiilor vitale. inconştienŃi. decizia si acordul implicit in cazul bolnavilor comatoşi. fise tehnice. PriorităŃi in executarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: 4.2. 4.2.

îşi stabilesc durata fiecărei competenŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. fişe tehnice. care asigura pregătirea la acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. exerciŃii practice. fişe de evaluare chest-list. 71 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. întrebări structurate. fişe de autoevaluare. Cadrele didactice.

scopuri diferite.prin contagiune) 1. interpersonale. iluminat) Eficienta muncii 1. Nota introductiva Modulul Protectia si securitate in munca face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Protectia si securitatea in munca . aerisire. individuale. radiatii. familiarizarea cu mediul sanatate de munca.5 boli profesionale (prin pozitii incorecte.9 criterii de eficienta: timp de lucru. 1. acomodare). Unitate de crt competenta 17.8 mediu. 1. ierarhie profesionala. vigilenta. competitie.6 probleme specifice sanatatii personalului (fumat.MODULUL 17 : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA I. numar asistati si mod de implicare / solutionare in probleme de interes profesional (planuri aplicate si evaluate. prin stres. disponibilitate. Asigura securitatea in munca Continuturi tematice Norme de protectie si securitate 1.3 dosar medical : vaccinari. substante chimice sau iritante) 1. tehnici performante).2 Evalueaza propria Sanatate si disfunctionalitate 2. Asigura securitatea in munca 2. II . conciliere si mediere) C. invatamant clinic.conditii necorespunzatoare (de incalzire. Modulul are alocate un numar de 60 ore. umiditate. calitatea actelor de munca. absenteism. conflicte afective.1 integrare profesionala: atributii.2 norme protectia muncii. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. 2.) 1. din care 30 ore.4 manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturii medicale (intepare. satisfactie in munca: prezenta/absenta conflictelor.3 regulament de ordine interioara Riscuri 1.1 norme PSI. conflict intergrupuri. Evalueaza propria sanatate 3. alcoolism.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr. Protectie si securitate in munca Competenta C 1. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti III.2 competenta si caracteristici personale (cunostinte profesionale. lovire. ambiguitate organizationala. autocontrol. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. resurse umane si materiale limitate. colaborare. drepturi si indatoriri. zgomote si vibratii.7 noxe profesionale (curenti de aer. incapacitate temporara de munca. atitudini la nivel organizational (negociere. 72 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . abuz de droguri) 1. suspensii de praf. solutionare conflicte: atitudini personale (evitare. statut profesional necorespunzator). 2. compromis. strivire etc. cauze ale conflictelor (comunicare defectuoasa. controale medicale periodice.

in grupuri. “Caruselul”. materiale utilizate). beneficii pentru unitate si pentru sanatatea personalului. “Bulgarele de zapada”). in timp ce profesorul il ghideaza. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . prevenire (imbunatatirea climatului de lucruimplicare. momentul sau persoana care face evaluarea. ca subiect matur. 3. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. Predarea modulului se face de catre asistenul medical cu modul de pedagogie. 3. eseuri. perii. C 3. solicitari si raspunsuri ale managerului. resurse financiare si materiale.7 dezinfectie (solutii. managementul riscului. cauze. circumstante. galeti. echipament de protectie. 3. grup de discutii) 73 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari. sectii boli infectioase).munca independenta. • i se permite sa se exprime in mod creativ. Sugestii metodologice Modulul PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA poate fi parcurs independent. expunerea. 3. zone cu risc crescut:exemple (nou nascuti. activitati de predare .4 igienizare: pamatuf.3 autoprotectie:spalare pe maini. descoperirea inductiva si deductiva.recompense si competitie). Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. simptome.indiferent de locul. observatie dirijata. pansamente. • elevul invata in mod activ. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. referate. 3.2 analiza costuri si beneficii ale prevenirii: costuri materiale si umane. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.2. detergenti etc. IV. vizitatori. sprijin si incurajare. bureti. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru.4 stres si surmenaj: persoane vulnerabile. problematizare. carpe. perfectionare si oportunitati de dezvoltare. • nu se limiteaza doar la sala de curs. Metode de prevenire 3.. ii ofera informatie “umpland vase goale”. alimente. 2. material moale infectiilor etc.6 evacuare reziduuri (seringi. • lucreaza in mod cooperativ. instrumentar medical. Aplica politica Conditii de baza ale prevenirii unitatii de prevenire a 3. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.1 circuite functionale (intrare/iesire personal. studiul de caz. lenjerie. boli infectocontagioase. joc de rol.) intraspitalicesti 3. asepsie. organizare si managemet). antisepsie. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.5 izolare pacient (infectii intesinale. ace. conditii de eficienta). • experimenteaza problemele in globalitatea lor.

unitati medicale si scolare. ANR. ICN. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. 1996 9. 1979 74 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Bucuresti.. eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. test scris. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming.Editura medicala.1998 4. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. 2. Scripcaru. Buucuresti.1994 7. Bucuresti. 2001 5.culegeri de date . Editura Alternative. Cadrele didactice. American Nurses Association – Codul pentru nurse . Copenhaga.-Pledoarie pentru respect.Sara.10) d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Pe parcursul modulului.1985 2.ritmica.2.1998 12. metoda 6-3-5.etc.1978 10. fisa de lucru.T. Sugestii bibliografice 1. Marin. Jurnalul de nursing . Exemple de teme pentru aplicatii: “Ce ar trebui sa spuna managerul in timpul dialogului de primire/instruire a noului angajat?” (Integrare profesionala . joc de rol).Deontologie medicala. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. coevaluarea in grupul de lucru. 3. ANR. .lucru individual) “Aplicarea Scalei de evaluarea stresului (Sursa:Lemon-materiale de educatie in nursing. 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. ANR. probe practice (studiu de caz. Miron. discutii panel.observarea sistematica a elevilor .Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali.Editura Albatros.Ciornea. Bucuresti. sinectica..Bucuresti. folii de retroproiector. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua.1998 3. Lemon-Materiale de educatie in nursing. durata evaluarii. analiza produselor( culegeri de date). cumulativa (verificari partiale. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator) 1. pe secvente mai mari). isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Fry. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.Gh.1995 11.T..-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitateEditura Universul. Nicolau.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.B. referat. Phillips 6-6. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. 1979 6.Gh. sau sumativa.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Se evalueaza numai competentele din acest modul. OMS-Regional Office for Europe.Editura Medicala. care asigura pregatirea la acest modul.A. pe secvente mici).Etica aplicata.Vol. -Etos in medicina .seminar de discutii/joc de rol) “Autoevaluare” (Criterii de eficienta si satisfactie profesionala.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.S. Dutescu. CD-uri.

etc 2. Administreaza medicamentele C. alte senzatii 3. Materiale de unica folosinta . crt. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Prescriptia medicala: reteta. pentru calificarea: asistent medical generalist. 4. 5. respiratorie. Reactii adverse: tegumentare. postura. Identifica medicamentelor medicamentele prescrise C. folosirea manusilor de cauciuc. foaie de observatie 1. 3. 4. 2.Cai de administrare: orala. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nr. Informarea pacientului: conversatie. reteta. etc. respiratorie.Orar si doza : indicate de medic prin documente medicale (condica. utilizarea manusilor de cauciuc. Unitate de competenta Competente Continuturi 1. Pozitie pacient: adaptata caii de administrare 4. concentratie. 2. Identifica medicamentele prescrise. forma de prezentare. 75 Administrarea C. termen de valabilitate 2. In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. comportament. invatamant clinic. foaie de observatie) 2. caldura. condica. Urmareste evolutia bolnavului dupa Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . aspect. functii vitale. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. reteta. 1. parenterala.Efecte terapeutice ale medicamentului observabile: Facies. Pregateste bolnavul C. etc. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii. Administreaza medicamentele. pe mucoase. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii C. 1. Incompatibilitate intre medicamentele indicate 1. Testare sensibilitate: interviu cu pacientul 1. cu termen de valabilitate 3. percutanata. Pregateste bolnavul. 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Conditii de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. 18. Cai de administrare: orala. 5.Document medical: condica. parenterala. percutanata. 3. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor 3. materiale de unica folosinta etc.Modulul 18: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nota introductiva Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din pregatirea specifica din anul II. Reactii induse: durere. Aspectul calitativ al medicamentului : culoare. modificarea gustului. 4. Norme de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. confirmarea acceptului 2.

dezbaterea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). folii de retroproiector. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. observatia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. casete video. munca independenta. dotarea cu material didactic. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. 76 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii au stiluri diferite de invatare . anuntarea medicului 3. cafea. pentru verificarea atingerii competentelor. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalisti”. volumul si nivelul de cunostinte. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. existente. Restrictii impuse de administrarea unor medicamente : dieta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. simularea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. test scris. momentul si persoana care face evaluarea. compararea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. CD-uri. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. adictii ( lcool. In elaborarea strategiei didactice. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. exercitiul.administrare modificarea functiilor vitale. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fisa de lucru. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. problematizarea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. planuri de ingrijire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. studiu de caz – plan de ingrijire). fise de lucru. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum : scheme. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. mobilizare Sugestii metodologice Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in mod independent. simulari. probe practice (demonstratie. conversatia. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. descoperirea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . la procesul de invatare . Cadrele didactice. scheme. evaluarea altor competente nefiind relevanta. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. instrumentar si materiale sanitare diverse. tutun). planul de ingrijire. proiectul. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. . demonstratia. manechin. Indiferent de locul. studiul de caz.

in contexte profesionale semnificative.informaŃii. in contexte profesionale semnificative. colegi sau de cei din jur. -discursuri. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. puncte de vedere. pentru calificarea asistent medical generalist. formale şi informale directe. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. contra. neutră). emise clienŃi. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.Modulul 19: COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II. Elaboreaza mesaje scrise specializate. pe teme profesionale: instrucŃiuni. Comunicarea în limba modernă CompetenŃe C. în contexte profesionale semnificative ConŃinuturi 1. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. -transmisiuni radio şi TV. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. rapoarte. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. privind specificaŃii de procese. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. În modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ. inclusiv numerice. solicitări. priorităŃi. inclusiv numerice. explicaŃii. in contexte profesionale semnificative Tabel de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICAREA IN LIMBA MODERNA Nr Unitatea de crt. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. Tipuri de informaŃii: . in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. -conversaŃii telefonice. in contexte profesionale semnificative 2. produse şi servicii. conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe). Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. anunŃuri publice.1. -opinii. Exprima mesaje orale in limbaj complex. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. 77 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .informaŃii factuale. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. . laborator tehnologic. atitudini (pro. competenŃă 19. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. şcoala postliceală. in contexte profesionale 3. 2. întrebări. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu.

informaŃii factuale. procese verbale.instrucŃiuni.calitatea serviciilor / produselor. minute. .C. anunŃuri. inclusiv numerice. . . oferte. Tipuri de discurs: . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. 1. puncte de vedere. în contexte profesionale semnificative C. . procese. operaŃii şi procese tehnologice. Teme specifice: .aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu. faxuri. Exprimă mesaje orale în limbaj complex. Tipuri de informaŃii: . 2.elemente cheie din documente relevante. Tipuri de informaŃii: . activităŃi şi procese de producŃie. . 1. fişe tehnice. relativ complexe. .texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă.dări de seamă. 2. reclame.scurte rapoarte profesionale. sfaturi. individual sau în grup. fişe de producŃie. .2. în contexte profesionale semnificative. şedinŃe. specificaŃii. Elaborează mesaje scrise specializate. detalii de operare. în contexte profesionale semnificative. fişe de evidenŃă. Moduri de comunicare: . . 2.texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă. . opinii.raportări privind desfăşurarea unor evenimente.formate informale. explicaŃii. rapoarte.la telefon. operaŃii. Tipuri şi formate de documente şi texte funcŃionale: .formate formale.idei.prezentări. facturi pro-forma. . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. note circulare.operaŃii. 3.documente profesionale specifice specializării: manuale. materiale şi produse finite. .informaŃii profesionale: instrucŃiuni. documente de evidenŃă. faxuri. fişe tehnice. instrucŃiuni cereri. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.organizarea locului de muncă. circulare. opinii. rapoarte. despre produse şi servicii. date tehnice ale unor produse şi servicii. descrieri şi specificaŃii de obiecte.3. formulare. .4.date privind: materii prime.corespondenŃă profesională: scrisori. prezentări. Tipuri de texte: . . reclame.discuŃii profesionale formale şi informale.informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). 78 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pe teme de interes comun.faŃă în faŃă. procese. . 3. . explicaŃii.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. . Tipuri de informaŃii scrise: . . oferte.informaŃii factuale . evaluări). ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate. reclamaŃii. referate. mesaje (inclusiv e-mail). evaluări. idei. . robot telefonic. procese verbale.

Se recomandă următoarele metode: conversaŃia. Comunicare telefonică: . 2. 3.C. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. superiori.5. .elevii participă cu cunoştinŃele lor. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.în afara organizaŃiei: cu clienŃi. dobândite anterior. Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi. Sugestii metodologice Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. . dotarea cu material didactic. subalterni.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. cu parteneri. respectiv informaŃiile. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităŃi de competenŃă pentru abilităŃi cheie.contacte de rutină cu colegi. cu potenŃiali clienŃi / parteneri.interviuri telefonice individuale. pentru modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. activităŃi profesionale zilnice. proiectul.în interiorul organizaŃiei: cu subalterni. la procesul de învăŃare . Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor . Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. . DiscuŃii profesionale: . .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.situaŃii sociale si profesionale formale şi informale.interviuri individuale sau în grup. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. legată de sarcini de serviciu. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare ale elevilor. ritmul de înŃelegere şi asimilare a cunoştinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. În elaborarea strategiei didactice. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. cu colegi. pentru verificarea atingerii competenŃelor. .elevii au stiluri diferite de învăŃare . jocul de rol. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională.formală şi informală. simularea. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. în activităŃi profesionale zilnice. CorespondenŃă profesională: . 79 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. . în contexte profesionale semnificative 1. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . cu superiori.

Precizează principiile managementului general 2. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4.MODULUL 20: MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: ϖ 1. Modulul are alocate 60 de ore teorie şi 36 de ore. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. Aplică legislaŃia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă:MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ 80 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru calificarea: asistent medical generalist.

instrumente utilizate. 4. tactică. managementul schimbării (tipuri de schimbare. variabile care influienŃează gradul de delegare). 20. metode/abordări după Mintzberg. responsabilitatea. metode de raŃionalizare a timpului). principii generale ale conducerii. managementul echipei.1. evaluarea randamentului şi performanŃei. Dezvoltarea performanŃei. 3. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. rolurile managerului (interpersonale. parametri de caracterizare a organizaŃiei. noŃiuni de bază în utilizarea planificării. activităŃi. funcŃiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecŃia. stabilirea obiectivelor şi priorităŃilor. organizaŃii formale şi informale. cultura organizaŃională. organizare. Management general: 3.4.2. operaŃională). stresul organizaŃional). autoritatea (surse ale autorităŃii. ConŃinuturi 1. 3. tipuri de autoritate în management). 4. informaŃionale. Precizează legislaŃie principiile sanitară managementului general. 4.7. funcŃiile managementului (după Henri Fayol . 4.6. Planificarea: definiŃie.1. strategii clasice ale procesului schimbării). Comunicarea managerială. Factori implicaŃi direct în desfăşurarea activităŃii: competenŃa.planificare. 3. conducere şi control). tipuri de planificare (strategică. AbilităŃi necesare managerului. delegarea autorităŃii (principii. formarea şi dezvoltarea. 3.6. Sistemul de informaŃii: (structuri formale şi informale). Modele de gestiune a resurselor umane. 4. Management organizaŃional (definiŃie şi obiectiv.2. Dirijarea: coordonarea personalului. Organizarea: împărŃirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. 3. remunerare).5. Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. motivarea existenŃei managementului.3. 4. DefiniŃie. Unitatea de CompetenŃe competenŃă Management şi C. componentele principale ale organizaŃiei.4. Schimbarea.Nr crt. Etapele procesului de management: 4. 81 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. decizionale).5. tipuri şi mecanisme de luare a deciziei.

beneficiari de servicii de sănătate. limitarea costurilor cu menŃinerea calităŃii îngrijirilor de sănătate). mecanisme de plată (plata per serviciu. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite Ńări (coerenŃa SIS. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical.1. universalitatea asigurării cu servicii. plata bazată pe diagnostic. Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. 82 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. capitaŃia. administraŃia de sănătate). pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). FinanŃarea serviciilor de sănătate.2. principii de realizare a sistemelor de plată.1. analiza echităŃii în finanŃarea serviciilor publice de sănătate). dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenŃi. furnizor. modele de sisteme de sănătate. furnizori de servicii de sănătate.2. 3. priorităŃi: descentralizarea SIS. 3. scopurile şi obiectivele reformelor. analiza cost-beneficiu. sistemul pieŃei libere. îmbunătăŃirea sistemului de formare a personalului de sănătate. Reforma sistemului de sănătate din România. definirea sistemelor de sănătate. salariul.1. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate. RelaŃia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. piaŃa îngrijirilor de sănătate (beneficiar.2. caracterul cuprinzător al serviciilor. analiza cost-utilitate.C. accesibilitate largă. Reforma sistemelor de sănătate: 3. Principiile economiei sanitare: 2. 2. stabilirea priorităŃilor. modificarea metodelor de planificare şi gestionare. servicii de sănătate. NoŃiuni şi termeni de bază privind definiŃia şi particularităŃile economiei sanitare. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. performanŃa sistemelor de sănătate. 2. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. mecanisme de alocare a resurselor. bugetul global. dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare. eficienŃa sistemelor de sănătate. plata după timpul lucrat).

componente.3. 3. sistemul informaŃional. managementul resurselor umane. unităŃi medico-sociale). persoane cu handicap. 2. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaŃie (scopurile generale.2. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). spitalul privat/pentru profit.3. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienŃilor. aprecierea performanŃei unui spital (indicatori de eficienŃă pentru paturile de spital. 3.1. circuitul bolnavului. managementul stresului. satisfacŃia pacientului). nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. alte unităŃi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenŃă pentru copii. 1.C. 1. interrelaŃiile profesionale. Nivelul terŃiar: unităŃi medicale de înaltă performanŃă. 83 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tipuri. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaŃiile de sănătate. profesionişti de sănătate.1. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. secundar şi terŃiar). managementul timpului. parteneriatul public-privat). Leadership în îngrijirile de sănătate. DefiniŃie. scopul şi obiectivele. vârstnici. 3. tipuri de servicii. înregistrările medicale. indicatori ai calităŃii serviciilor. Analizează caracteristi-cile managementului sanitar. finanŃarea spitalului (spitalul public/non-profit. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. unităŃile medico-sanitare ca organizaŃii. funcŃiile. cabinetele de specialitate private. structura. cabinetele stomatologice. managementul calităŃii serviciilor de sănătate.2. roluri). indicatori financiari. roluri manageriale.

2. izvoare de drept medical (ConstituŃia României. 3. furnizorii de servicii de sănătate 2. Legea nr.).M. LegislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate.1.R. turul galeriei. 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). hotărârile de guvern.4. DefiniŃie.. competenŃe.C. studiul de caz. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. 1.3.2. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. O. compararea. 3. criterii specifice de ocupare a funcŃiilor şi gradelor sau treptelor profesionale. atribuŃii. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.).R. salarizare (legislatie in vigoare). 1. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. 3.M. NoŃiuni de drept medical: 1. asociaŃii sindicale (contractul colectiv de muncă). medicina experimentală. 3. Desfăşurarea activităŃii: codul muncii in vigoare. asistenŃa socială. descoperirea. sănătatea mintală. in vigoare. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii.R.2. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. algoritmi optimali. la procesul de învăŃare.U.A. transplantul de organe şi Ńesuturi. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. drepturile şi obligaŃiile cetăŃenilor.M. evaluarea performanŃelor. probe practice (studiu de caz . reprezentări grafice.M. AsociaŃii profesionale (Statutul şi Regulamentul O.problema de sănătate. ordine de ministru. demonstraŃia.M. noŃiuni despre stat şi drept. proiect). Aplică legislaŃia sanitară. scheme de desfăşurare).A.1. nr. drepturile şi obligaŃiile asiguraŃilor.4. acreditarea. Formarea profesională (legislatia in vigoare privind formarea initiala si continua a asistentilor medicali). dezbaterea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. standarde.A. Codul de etică şi deontologie profesională al O. actele cu caracter normativ elaborate de O. atestarea şi reatestarea profesională (conform reglementarilor legale). • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. drepturile pacienŃilor. activitatea de medicină legală.2. administraŃia de sănătate publică. În elaborarea strategiei didactice. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. casele de asigurări sociale de sănătate. problematizarea.M. legi organice şi ordinare. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. referat). poster. 84 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. modele explicative (scheme. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii.1. asistenŃa medicală acordată populaŃiei. probe scrise (test. Autorizarea. proiectul. proiectul.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. ConstanŃa. Marcu . 1995. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. dotarea cu material didactic. conversaŃia. pentru verificarea atingerii competenŃelor. folii de retroproiector. UniversităŃii "Lucian Blaga" din Sibiu. CD-uri. Expert. coevaluarea în grupul de lucru. ALL."LegislaŃie medicală şi socială" . Cadrele didactice. 1994."Management sanitar" . studiul de caz. exerciŃiul. momentul şi persoana care face evaluarea. tema în casă. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . etc. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă."Sănătate publică şi management sanitar". Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Ed. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.Ed. Indiferent de locul. 3. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. simularea. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . proiectul. investigaŃia. munca independentă. 1997. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. 2004 Monitorul Oficial al României 85 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Ed. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. filme. observaŃia. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. 5. computer. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Mihai Gr. care asigură pregătirea la acest modul. 6. volumul şi nivelul de cunoştinŃe."Managementul serviciilor de sănătate" . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. 7. casete video. desene. diapozitive. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.Ovidius University Press. 4. soft etc. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. 1998 Liviu Cocora . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. planşe.

Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. 5. Monitorizează starea de sănătate. pentru calificarea: asistent medical generalist. invatamant clinic. din care 96 ore. Măsoară şi analizează morbiditatea. 2.MODULUL 21: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. 4. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.. Aplică programe de sănătate publică. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ ϖ 86 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Modulul are alocate 120 de ore. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. 3. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1.

Anchetele epidemiologice (descriptive. infecŃii aerogene. crt. strategia ecologică. 3. 2. Unitate de competenŃă Epidemiologie şi sănătate publică CompetenŃe C. zooantroponoze. 87 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . specificitatea. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. consistenŃa asociaŃiei. analitice. insuficienŃa altor explicaŃii. infecŃii nozocomiale).1. relaŃia temporală. clasificarea epidemiologică a bolilor infecŃioase. dovada experimentală). fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. experimentale şi operaŃionale). explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: DistribuŃia şi determinanŃii bolilor cronice în populaŃii diferite. screening-ul şi studiile de prevalenŃă. Termenul de inferenŃe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraŃie în cazul asocierii epidemiologice. Supravegherea epidemiologică (infecŃii digestive. activitatea şi asistenŃa antiepidemică. în medicina clinică.Nr. metode folosite de epidemiologie. relaŃia tip doză-efect. NoŃiuni de bază ale epidemiologiei: Definire. 4. Caracterul cauzal al unor asociaŃii. predicŃia în legătură cu numărul probabil al bolilor. parazitoze. ConŃinuturi 1. 21. plauzibilitatea. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenŃiei (cercetarea aplicativă). coerenŃa. grup particular de bolnavi). Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Epidemiologia bolilor infecŃioase: Procesul epidemic. relaŃia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forŃa asociaŃiei. obiectul preocupărilor (grupurile populaŃionale populaŃie Ńintă de referinŃă. infecŃia HIV/SIDA. Obiective: descrierea distribuŃiei bolilor/factorilor de risc în populaŃiile umane. controlul problemelor cronice de sănătate.

1. alcoolul. corectitudinea. mediu. sanitaŃia.2. 2. DeterminanŃii majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiŃionarea lor. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanŃi indirecŃi . instrumente.2. scrisă. poluarea mediului.indicele dezvoltării umane. nivelul de educaŃie). indicele sărăciei). 1. după temporalitate.generale. Modelul stării de sănătate. după apariŃie. indicele participării femeii. consumul de droguri. după tip). Probleme de sănătate publică: 3.2.1. a determinanŃilor şi a intervenŃiilor (determinanŃi direcŃi . violenŃa mai ales în familie. exhaustivitatea. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienŃată de biologia umană. vizuală. orală. 88 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modele de sănătate publică: 1. relaŃia dintre determinanŃi. educaŃia. deces). factori sociodemografici. electronică).C.2. factori sociali. 3. Calitatea datelor (relevanŃa. nutriŃia. habitatul. şomajul. situaŃiile de criză). DefiniŃie. modificările climei. accesul la apa potabilă. 1. după frecvenŃa de colectare. 2.produsul intern brut. Managementul datelor şi al informaŃiilor medicale. analiza şi interpretarea datelor. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienŃată de sărăcie.1. indicatori sintetici . după natură. stilul de viaŃă. Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinanŃilor sănătăŃii în relaŃie cu calitatea vieŃii. indicele disparităŃii între sexe. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice.4. Managementul sistemelor de informaŃii. individualizate. specifice bolii. 1. metode de comunicare a informaŃiei (faŃă în faŃă.3. 2. comportament şi serviciile de sănătate). 3. după nivelul managerial. după format. tipuri de informaŃii (clasificarea după sursă. concepte. asocierea determinanŃilor în producerea efectului (boală. distribuŃia veniturilor între judeŃe/în interiorul judeŃului. Calitatea vieŃii şi organizarea serviciilor de sănătate (tipuri de modele de cercetare a calităŃii vieŃii . încrederea în sursa informaŃiei). 1. după utilizare.fumatul. locuinŃele nesănătoase. sărăcia.

implementare.strategia "Sănătatea pentru toŃi în secolul XXI". sănătatea familiei. 2.3. 1. Monitorizează starea de sănătate. domenii prioritare de intervenŃie (boli netransmisibile. indicatori de caracterizare a condiŃiilor de viaŃă şi muncă. Strategia naŃională de sănătate publică: starea de sănătate a populaŃiei. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. protecŃia sănătăŃii. ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. politica de sănătate a guvernului. măsurarea mortalităŃii generale şi specifice). ponderea în mediul urban/rural. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. Dinamica populaŃiei (concepte. caracteristici demografice şi sociale).3.S. Propuşi de U. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. Propuşi de O. indicatori ai stilului de viaŃă.E. 2. (indicatori ai stării de sănătate. 1. măsurarea mortalităŃii infantile).C. ImplicaŃiile statisticii şi dinamicii populaŃiei pentru serviciile de sănătate. . 1. Statistica populaŃiei (numărul.2. dinamica populaŃiei.1.M. Indicatori utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate a comunităŃii: 1. monitorizare. 89 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. principii directoare. (concepte. măsurarea mortalităŃii infantile.3. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. servicii preventive. sănătatea mintală. boli transmisibile. scopul şi obiectivele strategiei naŃionale de sănătate publică. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. structura pe sexe. statistica populaŃiei. densitatea. evaluare.2. 2. repartiŃia teritorială.1. structura pe grupe de vârstă).

Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor. cu evaluări la nivel regional şi naŃional) descriere cantitativă şi evaluare cantitativă a aspectelor multidimensionale ale sănătăŃii într-o populaŃie (gruparea informaŃiilor . comparări între evoluŃia aspectelor din diferite perioade. 3. 3. morbiditatea succesivă . prevalenŃa. relevanŃa pentru implementarea unor programe de sănătate. Conceptul de vizualizare a informaŃiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului.în dinamică). evoluŃia fenomenelor pe zone. morbiditatea cu ITM. sursa datelor şi informaŃiilor (date de rutină şi date obŃinute prin studii speciale . 2. formule de calcul. morbiditatea individuală .2. indici de structură pentru incidenŃă/prevalenŃă . prevalenŃa. utilizarea morbidităŃii în studiile epidemiologice descriptive. Măsoară şi analizează morbiditatea. 1.1. Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenŃiate). mortalitatea specifică. morbiditatea cu incapacitate de muncă. IncidenŃa. caracteristicile socioculturale. Măsurarea morbidităŃii observate: 2. determinanŃii de mediu. abordarea transversală şi abordarea longitudinală.starea de boală şi deteriorarea sănătăŃii. alimentaŃia şi nutriŃia). calcularea relaŃiei dintre factorii de risc şi boală. morbiditatea spitalizată. morbiditatea cu invaliditate. morbiditatea spitalizată.1. 2. Indicatorii de morbiditate: 3. 90 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . familiei. co-morbiditatea. reprezentări grafice.cercetări.obiective. metodologia de ierarhizare şi scala standardizată (sistemul de decile). definiŃia morbidităŃii. populaŃia la risc. sistemul de îngrijiri de sănătate.C.4. Abordarea morbidităŃii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire. construirea tabelelor şi reprezentarea grafică a datelor. anchete medicale). comunităŃii.pe contingent. persoana bolnavă) şi aspectul morbidităŃii = fenomenul (incidenŃa. screening.2.

Estimarea bugetului. evaluări parŃiale. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. probe scrise (test. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. problematizarea. materiale. reprezentarea grafică a informaŃiilor. compararea.C. turul galeriei. obiective (generale. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. monitorizare. 91 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluarea: indicatori de monitorizare. criterii şi norme utile în control şi evaluare. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. poster. Cadrele didactice. modele explicative (scheme. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. 3.3. IniŃierea: 1. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. organizarea implementării (resurse umane.1. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. descoperirea. proiectul. reprezentări grafice. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. informaŃionale). 1. concluzii şi propuneri.problema de sănătate.3. Implementarea: 3. 3. stabilirea populaŃiei Ńintă şi a beneficiarilor. utilizarea software-ului specializat). Planificarea: 2. Specificarea participanŃilor şi colaboratorilor.1. proiect). (elemente de biostatistică. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.4. operaŃionale). Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. evaluare finală. referat). intermediare. Indiferent de locul. durata programului. 4. OportunităŃi şi constrângeri 2. scheme de desfăşurare). momentul şi persoana care face evaluarea. planul activităŃilor. Structura organizaŃională. studiul de caz.1. Scop. specifice. Instrumente urmărite.2. 1. Aplică programe de sănătate publică. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. probe practice (studiu de caz . dezbaterea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. algoritmi optimali. responsabilităŃi. care asigură pregătirea la acest modul. • elevii au stiluri diferite de învăŃare.2. financiare. demonstraŃia. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. 1. 1.5. la procesul de învăŃare. Identificarea problemelor. se recomandă următoarele metode: observaŃia. În elaborarea strategiei didactice. proiectul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). 3. rezultate aşteptate. Prezentarea situaŃiei existente. descrierea priorităŃilor şi formularea problemei de sănătate. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. analiza statistică. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior.

în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Anca-Gabriela Vitcu – “Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate” – Ed. Mihai Gr. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. planşe. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Ed. 1988 Strategia naŃională de sănătate publică . Măgureanu. munca independentă. 1997 E. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Bocârnea . 3.Editura ALL. Iunie 2004 92 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. 5. 1994. conversaŃia."Sănătate publică şi management sanitar". computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. 1. 4. investigaŃia. proiectul etc. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. Kjellstrom . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. filme. tema în casă. dotarea cu material didactic. Bonita. simularea. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. T. diapozitive. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. C. studiul de caz. Medicală. C. desene. 1998 Aurelia Marcu. exerciŃiul. Bususioc. Mihai Gr. coevaluarea în grupul de lucru. 2002 Beaglehole. 1995. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. ALL.Document elaborat pentru Ministerul SănătăŃii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" Ed. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. observaŃia. Marcu . Marcu. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 2. CD-uri. 1997. casete video. folii de retroproiector.Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. R."Bazele epidemiologiei" .

22. pentru calificarea asistent medical generalist. tehnica. Argumenteaza importanta cercetarii iluzoriu. ipoteza. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nr. crt. caracterul limitat. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. procedee si instrumente de Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. rezultatelor. investigare.1. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative.2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. formularea ipotezei. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. Explica notiunile de metodologie si metoda. 1. 1. 2. redactarea raportului final. efectuarea cercetarii. Utilizeaza etapele unei cercetari bibliografiei. date cantitative si calitative. Sugestii metodologice Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent.3. unitatea dintre cantitativ si calitativ. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. 1. principiul regularitatii. principiul cognoscibilitatii. tehnica. caracterul pasional. comunicarea concluziilor cercetarii. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul C. stiintifice C. interpretarea stiintifice 2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII.Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II. invatamt clinic. variabile. Explica notiunile de metodologie si metoda. unitatea dintre intelegere si explicativ. Concepte si termeni: teorie. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. Etape: definirea problemei. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. selectarea C. alegerea planului de cercetare. 3. 3. volumul si nivelul de cunostinte. caracterul contradictoriu. dotarea cu material didactic. procedee si instrumente de investigare stiintifica. principiul determinismului. Unitatea de competenta Principii de baza ale cercetarii Competente Continuturi 1. 93 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

momentul si persoana care face evaluarea. existente. C. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. studiul de caz. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. comun de performanta. carti. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. conversatia. probe practice (studiu de caz.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se evalueaza numai competentele din acest modul. simulari. test scris. reviste. SPP-ul stabileste un nivel national. dezbaterea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. casete video. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.D – uri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Indiferent de locul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. descoperirea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. problematizarea. etc. compararea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. demonstratia. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Cadrele didactice. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali generalisti. pentru verificarea atingerii competentelor. discutiile si lucrul in grup. exercitiul. 94 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . problematizare). folii de retroproiector. munca independenta. simularea. fise de lucru. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. scheme. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. fisa de lucru.

hipertermie. comunicareineficace. pneumonii. Interventii: 3. etiopatogenie. C. alimentare. vulnerabilitate. BPOC. invatamant clinic. 2. crt. Analiza si sinteza informatiilor: 2. prevenirea complicatiilor. igiena. Culegere de date prin: interviu. Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor viatale. cancer pulmonar (definitie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. hidratare. 23. 5. ortopnee. dispnee. 3. supravegherea starii de constienta. febra. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator.1. pneumotorax. profilaxie. Manifestari de dependenta 2. junghi thoracic. principii de tratament). Unitatea de competenta Pneumologie si nursing specific Competente C. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. educatie. observabilitate. Surse de dificultate 3. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. obstructia cailor aeriene. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). expectoratie. supravegherea functiilor vegetative. Manifestari de independenta 2. durere. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Obiectivul nursing: specificitate. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Interventii proprii: comunicare. 3.2. 3. astm bronsic. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Continuturi 1. realism. risc de infectie. dispnee. 4.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. implicare. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore.3. 2. cercetare documente medicale. pentru calificarea asistent medical generalist. 2.1. cianoza. mobilizare. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Interventii delegate: pregatirea pentru 95 C. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. performanta.2. modificari toracice. investigatii. simptomatologie.3. TBC. 1. risc de accidente. profilaxia infectiilor.2. 2. 1. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. observatie clinica.

inhalante.2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. ace. trusa perfuzie. gargarisme. C.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Obiective stabilite: 1. termometru. descoperirea.4.C. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. problematizarea. 2. solutii antiseptice. compararea. 96 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.1. aspirarea secretiilor oso-faringiene. Sugestii metodologice Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. igiena etc.2. medicamente. Restructurarea planului de ingrijire: 2. Materiale: placute Petrii. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Resurse materiale: 1. tapotaj. informare. proiectul.5. stetoscop.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene.2. 2. tensiometru.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. demonstratia. In elaborarea strategiei didactice. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. fise de lucru. simulari. oxigenoterapie. Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2. solutii perfuzabile. 2. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. asigurarea confortului psihic. 1. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Pregatirea psihica: explicatii. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. 3. Aplica interventiile proprii si delegate. punctie pluerala etc. seringi. planul de ingrijire. . 1. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. la procesul de invatare. administrarea tratamentului general si local.2. etc. . aerosoli. 2. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. drenaj postural. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.1. recoltari sputa. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. 1.1. dotarea cu material didactic.elevii au stiluri diferite de invatare . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . fisa de lucru. . instilatii. planuri de ingrijire. volumul si nivelul de cunostinte. tuse asistata. scuipatori.1 Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. inhalatii.

existente. Indiferent de locul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. simularea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. momentul si persoana care face evaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. probe practice (demonstratie. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. casete video. fesi. C. studiu de caz – plan de ingrijire). Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. studiul de caz. conversatia. scheme. manechin. 97 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . SPP-ul stabileste un nivel national. Se evalueaza numai competentele din acest modul. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Cadrele didactice.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. folii de retroproiector. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. exercitiul. comprese etc. brancarda.D – uri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). munca independenta. dezbaterea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. comun de performanta. discutiile si lucrul in grup. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. pentru verificarea atingerii competentelor.

turgescenta venelor jugulare. durere (precordiala.ascita.etiopatogenie.Modulul 24: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE face parte din pregatirea specifica din anul II. evolutie.1. etiopatogenie. Semne fizice: culoarea tegumentelor si mucoaselor.2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . genu-pectorala). investigatii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .evolutie. freamatele. simptomatologie. tulburari de echilibru). hepatomegalie). Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 4. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. accidente motorii trecatoare sau definitive (afazii. 2. simptomatologie. alte cardiopatii valvulare (definitie. 2. Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca . insuficienta mitrala. profilaxie). T. crt. hemiplegii). ritm. extracardiaca. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Nr. etiopatogenie. complicatii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare 3. etiopatogenie. puls (frecventa. simptomatologie. socul apexian. Aplica interventiile proprii si delegate 5. Evalueaza rezultatele obtinute. paroxistica). febra.4 Bolile pericardului :pericardita acuta . tulburari de ritm. anorexie tisulara. insuficienta aortica.2. pozitia bolnavului (ortopnee. cianoza. 2. cardiaca) palpitatii. 24.digestive (greturi. bombarea abdomenului. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. tratament. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare: 1. simptomatologie. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 de ore. anxietate. tratament) 98 C. hemoptizia). decubit. stenoza aortica.dansul arterial. tratament). de efort. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie . tratament). mediastinopericardita.amplitudine).pericardita cronica constrictiva. forme clinice. astenie. investigatii. investigatii. sufluri. investigatii. Unitatea de competenŃă Cardiologie si nursing in cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor cardi-vasculare ConŃinuturi 1. 2.3 Bolile miocardului (definitie. zgomotele. Simptome functionale: dispnee (cardiaca. evolutie. varsaturi. 2.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene. tulburari de diureza . simptomatologie. invatamant clinic. prognostic. tratament). paralizii. nervos (cefalee. balonare. ameteli tulburari vizuale si auditive. 1. pentru calificarea : asistent medical generalist. cianogene (definitie. revarsatele pericardice neinflamatorii (definitie. In modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala. forme clinice.A. cianoza. evolutie.

simptomatologie. etiopatogenie. performanta. angina pectorala. evolutie.5. tratament. escara de decubit. risc de infectii. Manifestari de independenta: pacient constient. tratament. tratament. tratament) 2. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. boli organice ale arterelor periferice (definitie. etiopatogenie. deficit de autoingrijire. etiopatogenie. circulatie inadecvata. vulnerabilitate fata de pericole. 3. simptome. palpare. hidratare. profilaxie). investigatii. 3. investigatii. postura inadecvata. 3.8. evolutie. clasificare. simptomatologie. 3. profilaxia infectiilor.C.cand?) obiective pe termen scurt. simptome.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. investigatii.TA. 2.12 Sincopa si lesinul: definitie. infarctul miocardic. lung. etiopatogenie. somn si odihna corespunzatoare. etiologie. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. mediu. Obiectivul nursing: specificitate.4. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2.3.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. complicatii.11 Socul: definitie. cianoza.9. profilaxie) 2. etiopatogenie. etiopatogenie.2.9 Hipertensiunea arteriala (clasificare. Diagnostic de ingrijire (nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). profilaxie. tablou clinic. investigatii. temp) pastrate. implicare. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. ascultatie. tegumente intacte. 2. insuficienta cardiacaglobala (definitie.tratament) 2. palpitatii. lipsa durerii. 2. etiopatogenie. semen vitale (respiratie. alterarea starii de confort. varicele (definitie. ce se poate face?. investigatii . 2. Interventii proprii (autonome): comunicare . profilaxie). retete etc.modificari ale functiilor vitale. tulburari de echilibru. a starii de constienta. edeme ale membrelor. incordarea miscarilor. 99 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mobilitate pastrata. dispnee. risc de complicatii. sindromul intermediar (definetie etiopatogenie. imobilitate. scrisori medicale.16 Bolile venelor: tromboflebita. 2.7 Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice. fiziopatologie. culoarea tegumentelor normala. ortostatica (definitie. realism. observabilitate (cine?.14 Ateroscleroza: definitie. prognostic tratament). ce. 3. observatie. prim ajutor. Independenta/ Dependenta 3. examen fizic (inspectie.8 Insuficienta cardiaca: stanga acuta si cronica. 3.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. simptomatologie. 2. clasificare. evolutie. complicatii. tratament.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale. bilete de iesire din spital. lipsa cunoasterii. tulburari in conducerea stimulilor (definitie.ectopice. Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. de ordin psihologic(anxietate . de ordin social (izolare.evolutie. tratament. simptomatologie.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. cordul pulmonar cronic. percutie). simptomatica. in ce masura?. Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. investigatii. comunicare ineficienta.1. evolutie.13 Moartea subita: etiopatogenie. saracie). insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. 2. carnet de sanatate. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. stres). prevenirea complicatiilor. 3. simptome.3. tratament.7. puls. trimiteri. cum?. simptomatologie.6. tratament) 3. simptomatologie. investigstii tratament). simptomatologie. complicatii. comunicare eficienta . clasificare. cu intrebari inchise/ deschise).

4. tehnica de executie. trusa perfuzie. asigurarea conditiilor de mediu. supravegherea functiilor vitale. supraveghera pacientului. solutii perfuzabile. seringi pentru punctie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate alimentare. trusa de intubatie. pregatirea pacientului. oscilometriea. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. trusa de ventilatie.. Punctia pericardica: definitie. pregatirea dispozitivelor necesare. sursa de aspiratie. reorganizarea locului de munca. rolul asistentei medicale. Masurarea TA. scop. Examenul radiologic: radioscopia. tehnica de executie. carucior. Resurse materiale: Instrumente: pensa linguala. 3. pozitie adecvata. asigurarea confortului psihic etc. sonde urinare. electocardiogrf. hematologice. metode improvizate). pozitia pacientului. comprese.O. 5. bacteriologice: pregatirea pacientului. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare. prevenirea complicatiilor pulmolare. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. montarea une perfuzii etc. monitor. Cateterismul cardiac: indicatii/ contraindicatii. apexograma. trusa de pansat. supravegherea pacientului dupa punctie. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.gura la nas”. pregatirea materialelor necesare. Oxigenoterapia: sursa de oxigen. 4. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. mobilizare. medicamente. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului. definitie. Aplica interventiile proprii si delegate C. stetoscop etc. rolul asistentei. respiratie artificiala . respiratie artificiala. fonocadiograma .10.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. angiocardiografia. oxigenoterapie. sonde de aspiratie. materiale necesare. stilet butonat. tensiometru. a parametrilor masurati. antiseptice. administrarea tratamentului general si local specific. sursa oxigen.1. materiale necesare.2. termometru etc. intubatie orotraheala. supraveghere bolnavului. educatie etc. Interventii specifice: Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. notarea in F. indicatii/ contraindicatii.. pregatirea materialelor necesare. 4. tehnici de executie. reorganizarea locului de munca. defibrillator. Electocardiograma. pregatirea materialelor necesare. imobilizare. Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. tehnici de executie.gura la gura “ sau . scop.O. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. a complicatiilor. Recoltarea analizelor biochimice. igiena. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. asigurarea pozitiilor. 1. Materiale: garou. indicatii / contraindicatii. radiografia. recoltari de sange si urina. masurarea pulsului central si periferic. satisfactia pacientului. flebografia. aspirarea secretiilor . testul Rumpel – Lee: pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . prevenirea complicatiilor. supravegherea bolnavului.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Obiective stabilite: 1. explicatii. tampoane.Pregatirea pacientului: Pregatirea psihica: informare. supravegherea pacientului. supavegherea pacientului.C. masurarea presiunii venoase. respectarea regimului alimentar etc. 100 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. tromboembolice (administrarea de anticoagulant). scop. igiena. 4. trusa chirurgicala.3. notarea in F. pat . pregatirea pacientului. seringi. radiocardiograma.

dotarea cu material didactic. planul de ingrijire.elevii au stiluri diferite de invatare. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. la procesul de invatare. pentru verificarea atingerii competentelor. Evaluarea va fi ritmica. .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiectul. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. demonstratia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. investigatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. fisa de lucru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. 101 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. . numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. probe practice(demonstratie. 3. simulari. Indiferent de locul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. evaluarea altor competente nefiind relevanta. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. coevaluarea in grupul de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul. intermediara si finala. descoperirea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. test scris. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Se recomada urmatoarele metode:observatia. problematizarea. . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. studiu de caz – plan de ingrijire). compararea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. In elaborarea strategiei didactice. fise de lucru. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). momentul si persoana care face evaluare. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali.2. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. planuri de ingrijire. tema in clasa. proiectul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.

uri. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. scheme. observatia. casete vdeo. dezbaterea. studiu de caz. etc. 102 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. simularea. exercitiul. conversatia. folii de retroproiector.Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. munca independenta. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. manechin. instrumentar si materiale sanitare diverse. CD.

sindroame pancreatice. 25. In modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE.1. investigaŃii. hipotensiune arteriala. edeme. Gastroenterologie C 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).Modulul 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. caracteristicile scaunului). odinofagie.2. 103 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ascita. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. colecistita acuta si cronica nelitiazică. icter (localizare. 2. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile aparatului digestiv: 1. inapetenŃă. caracteristici). invatamant clinic. AfecŃiunile esofagului: esofagita caustica. transpiraŃii profuze. AfecŃiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. din care 72 de ore.1. 2.3. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. colonul iritabil. caracteristici). Principalele afecŃiuni ale aparatului digestiv: 2. simptomatologie. investigaŃii. principii de tratament) 2. boala inflamatorie a intestinului. vărsăturile (clasificare. ulcerul gastro-duodenal. hemoragia (clasificare. regurgitaŃie. principii de tratament). scăderea diurezei). Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. AfecŃiuni ale stomacului. paloare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. 1. eructaŃie. 25. etiologie. Unitatea de Competente crt.2. investigaŃii. principii de tratament). tulburări ale stării de cunoştinŃa (confuzie. encefalopatie. 25. intestinului subŃire si gros: gastrita acută si cronică. etiologie. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Nr. simptomatologie. etiologie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. simptomatologie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. sindromul dispeptic biliar. ciroza hepatică (definiŃie. Semne locale: durerea (caracteristici). Analizează si nursing in semnele şi gastroenterologie simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv Continuturi 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv. scăderea in greutate (denutriŃie.3. hernia hiatală (definiŃie.5.1. tulburări de tranzit (diaree. anorexie. constipaŃie sau alternanŃa intre cele două. competenta 25. coma). Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 25. caşexie).2.4. rectocolita ulcerohemoragică. tahicardie. 25. gravitate). esofagita de reflux. parazitozele intestinale (definiŃie. pirozis. pentru calificarea: asistent medical generalist. disfagie. Modulul are alocate 120 de ore.

4. metode: observaŃia.1. 2.2. P . realism. apetit normal. Pregătirea pacientului: 4. absenŃa eliminărilor patologice. mediu si lung). 4.1. cearşaf). Probleme de dependenta: alterarea nutriŃiei. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. mobilizare/transport. Transportul pacienŃilor: metode de transport (brancardă. tegumente intacte si normal colorate. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4.2. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative.2. carnet de sănătate. implicare.A. igiena alimentaŃiei. pat). administrarea tratamentului general si local. seringi. rectosigmoidoscop). poziŃie adecvată. explicaŃii.3. C 3.2. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. reŃete.2.3. Resurse materiale: 4.2. 2. Instrumente: sonde de aspiraŃie. obiective pe termen scurt. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. 3. alimentaŃie adecvată. melena. sânge. mânuşi de cauciuc. risc înalt de alterare a conceptului de sine. vărsături. gastroscop.1. auscultaŃie). IntervenŃii de urgenŃă: aspiraŃia digestivă continuă sau intermitentă. 4. materiale pentru reacŃia Rivalta. pregătirea pentru paracenteza abdominală. a stării de cunoştinŃă. hematemeza.1. T0) in limite normale. stres).1. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.1.Obiectivul nursing: specificitate. sistarea alimentaŃiei pe cale orala. mobilitate păstrată. somnolenŃă. 4. igiena. disconfort abdominal. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită.1.. Materiale: trusă de perfuzat. medicamente. golirea colonului. canulă rectală.2.1. derivate de sânge.2.4. 3. a alimentaŃiei. cercetarea documentelor medicale (F.2. hipotensiune arterială. IndependenŃă/DependenŃă 2.2.3. igienă. spălătura gastrică. pasivă). Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. inapetenŃă. crearea câmpului operator. trusă de transfuzie.O. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse C 2. paracenteza abdominală 104 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . semne vitale (R. soluŃii perfuzabile. 3. icter. 4. IntervenŃii specifice: 4.). palpare. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. fotoliu rulant. profilaxie. risc înalt de sângerare.2. rectoragii.1. 2. colonoscop. stare de constituŃie normală corespunzătoare vârstei si înălŃimii corporale. performanŃă. 4. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. scrisori medicale. etc. de ordin social (izolare.3. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si tehnici. durere acuta/cronica.3. cântărire. alimentare. de ordin psihologic (anxietate. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. etc. examen fizic (inspecŃie.3. alterarea eliminării digestive. edeme. artificială. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . clinică. trusă pentru paracenteză abdominală. sărăcie). exces de volum lichidian. asigurarea confortului psihic. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). percuŃie. Pregătirea psihică: informare. somn odihnitor. bilete de ieşire din spital.2. Manifestări de dependenŃă: durere.Alimentatia pacienŃilor: naturală (activă. 3. educaŃie. T. bilete de trimitere.2. obŃinerea consimŃământului. dispnee. lipsa de cunoştinŃe. modificarea tegumentelor si mucoaselor. absenŃa durerii. irigator. endoscoape (esofagoscop.3. postura inadecvata. materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. interviul formal sau informal.

Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. decizional. probe scrise de tip itemi. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.4. rolul asistentului medical. b. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. rezolvarea de sarcini. pregătirea bolnavului. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. 5. notarea puncŃiei in F. incidente si accidente.3. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. InvestigaŃii specifice: a. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Prevenirea complicaŃiilor:prevenirea vărsăturilor. indicaŃii/contraindicaŃii. 4. c. pregătirea produsului recoltat pentru examinare. întrebări structurate.3. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. 5. evacuatoare. 5. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. administrarea de hemostatice. gestionarea cazului. colonoscopia.C 5. 105 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. 4. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. rolul asistentului medical. supravegherea pacientului după puncŃie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.5. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. studiu de caz. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. colangiografia. examene endoscopice: esofagoscopia. puncŃia hepatica si abdominala: definiŃie. ca demers logic.O. dezbateri.1.2. tehnica de execuŃie. oprirea hemoragiei prin aspiraŃie digestivă. irigografia. manechin. materiale necesare.3. pregătirea pacientului. pregătirea bolnavului. satisfacŃia pacientului.. exerciŃii practice. 5. scheme. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). casete video.1. rectosigmoidoscopia. Obiective stabilite: 5. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. reorganizarea locului de muncă. instrumentar si materiale sanitare adecvate.1. CD-uri. Pentru aplicarea procesului de nursing. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. scop. locuri de electie.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii.1. jocuri de rol. examene radiologice: tranzitul baritat.

disuria. principii de tratament).Modulul 26: NEFROLOGIE. transpiraŃii profuze. 2. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NEFROLOGIE. investigaŃii. hematuria. varicocelul. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice. Unitatea de competenta Nefrologie. hematemeza. simptomatologie.3. din care 72 de ore. tulburări cantitative (poliuria.5.1. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NEFROLOGIE. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). halenă amoniacală.4. rinichiul 106 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tulburări calitative ale urinei (culoare. crt. cancerul de prostată. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE.2. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. In modulul NEFROLOGIE.2. hidrocelul.1.2. somnolenŃă sau chiar tulburări psihice. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. cistalgia. simptomatologie. insuficienŃa renală acută si cronică (definiŃie. accese febrile. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile nefrologice şi urologice: 1. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. MalformaŃiile congenitale renale: ectopia renală. Principalele afecŃiuni nefrologice si urologice: 2. urologie si Nursing in afectiunile renale Competente C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice Continuturi 1. alternanŃa diaree-constipaŃie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. 26. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 26. principii de tratament). Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi urologice. oligoanuria. miros). 2. C 2. tumorile renale (definiŃie. invatamant clinic. sindromul nefrotic.1. principii de tratament). investigaŃii. etiopatogenie. oliguria. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi 2. greaŃă. anuria. pielonefrita acută si cronica. epistaxis. 26. aspect.4. etiopatogenie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. InfecŃii: infecŃia urinară. investigaŃii. 2. simptomatologie. AfecŃiuni urologice: litiaza renală. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. piuria – caracteristici). 26. etiopatogenie. tuberculoza renală (definiŃie. 1. Modulul are alocate 120 de ore. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). tulburări de micŃiune (polakiuria. 26. tulburări digestive cu inapetenŃă. astenie fizică progresivă. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. vărsături.3. ischiuria. incontinenta de urina – caracteristici). 26. melena. AfecŃiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică.

sonde Cook. mobilizare/transport. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. semne vitale (R. pungi cu soluŃia de dializă. soluŃii perfuzabile.). obstrucŃii ale aparatului renal). somn odihnitor. dializoare.4. cistoscop.1. greaŃă. simptomatologie. alimentare. de ordin psihologic (anxietate. simptomatologie. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. mediu si lung). Manifestări de dependenŃă: disurie.1. 4. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. trusă de perfuzat.5.2.1.2. feşi de tifon.3. administrarea tratamentului general si local. performanta. asigurarea confortului psihic. educaŃie.3. îngrijirea stomelor. anxietate.A. pungi pentru urină. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. disconfort fizic. principii de tratament.1. îngrijiri postoperatorii. glob vezical. absenŃa durerii. indicaŃii. alterarea eliminării digestive. risc potenŃial de violenta.urologice polichistic (definiŃie. Resurse materiale: 4. bilete de ieşire din spital. de ordin social (schimbarea modului de viaŃă. Traumatismele renale: definiŃie. cercetarea documentelor medicale (F. Materiale: casolete cu material textil. palpare.1. 4.Obiectivul nursing: specificitate. 3. 2. examen fizic (inspecŃie. surse de oxigen. investigaŃii. profilaxie. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. poliurie. reŃete. rezectoscop. catetere TENCHKOFF. seringi. etiopatogenie.3. pregătirea preoperatorie. igienă.3. 2. 4. T. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. 4. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative.2. P .Dializa peritoneală si hemodializa: definiŃie. pregătirea pentru dializă. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinŃe. auscultaŃie). principii de tratament). alterarea confortului. obiective pe termen scurt. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. Instrumente: sonde vezicale. realism.1.2. etiopatogenie. 3. explicaŃii.1. investigaŃii. vărsături.2. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. confort psihic. percuŃie. crearea abordului vascular. tulburări de dinamică sexuală. Pregătirea psihică: informare. oligurie. stres). igiena. 2. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii.1. IndependenŃă/DependenŃă 2. 3. etc.2. C 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. agitaŃie. 3.2. mobilitate păstrată.. 4. bilete de trimitere. cistalgie. Pregătirea pacientului: 4. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . soluŃii pentru spălătura vezicală. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. a stării de cunoştinŃa. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. 2. 2. pungi pentru drenaj. deficit de autoîngrijire. crearea câmpului operator. etc. 107 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fistulei arterio-venoase. scrisori medicale. medicamente. soluŃii antiseptice.O. Probleme de dependenŃă: alterarea eliminării urinare.2. a eliminării urinare. IntervenŃii specifice: 4. clinica.1.2. T0) in limite normale. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. etc. interviul formal sau informal. odihnă insuficientă. seringi Guyon.2.2. obŃinerea consimŃământului. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. poziŃie adecvata. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. implicare.

transpiraŃie.3.5.5. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Pregătirea preoperatorie in urgente. scop. 5. materiale necesare. C 5. cutanate. pansamentul. materiale necesare. manechin. materiale necesare. satisfacŃia pacientului. pregătirea bolnavului. Obiective stabilite: 5. cistografia. 4.2. urină. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii.2. pierderile lichidiene (sânge. plaga operatorie. tehnica de execuŃie. uree. indicaŃii/contraindicaŃii.1.3. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. locuri de electie.3.4. 5. 4. pregătirea pacientului. 4. supravegherea bolnavului. 4. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. rolul asistentului medical. scop. 4. Prevenirea complicaŃiilor cardio-vasculare.2. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic 4. bilanŃul paraclinic (HLH.4. glicemie).3. mobilizare. 108 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pregătirea locală. ureteroscopia.pregătirea pacientului. accidente. parametri fiziologici.2. Supravegherea postoperatorie: aspectul general.1.6. jocuri de rol. 4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.a. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. cistostomia – definiŃie. îngrijirea plăgii. tehnica de execuŃie. studiu de caz.4. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaŃiei. 5. grup sanguin. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. puncŃia vezicală. rolul asistentului medical. exerciŃii practice. supraveghere si îngrijiri ulterioare. pregătirea pacientului.3.1. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale.3.1. 4. Pentru aplicarea procesului de nursing.6. incidente. lichide de drenaj). 4. Pregătirea preoperatorie: 4. combaterea durerii. efectuarea dializei. IntervenŃii de urgenŃă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. pulmonare. CD-uri.4. PuncŃia renală: definiŃie. hidratarea pacientului. prevenirea complicaŃiilor: retenŃie de urină. teste de coagulare. dezbateri. 4. InvestigaŃii specifice: 4. indicaŃii/ contraindicaŃii. ImplicaŃiile psihosociale ale dializei. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Explorarea mecanismelor funcŃionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina). hematocrit. scheme. alte complicaŃii de decubit.b. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. Examene endoscopice: cistoscopia.5. Pregătirea generală: bilanŃul clinic general.5. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. creatinina. supravegherea pacientului după puncŃie.1. pregătirea bolnavului. constipaŃie. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. casete video. alimentaŃie. 5.1. vărsături. urografia.

decizional. rezolvarea de sarcini. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.ca demers logic. 109 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni nefrologice si urologice. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. gestionarea cazului. întrebări structurate. probe scrise de tip itemi.

Continuturi 1. dispnee.1. evisceratia 2. investigatii principii de tratament): 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. meteorism. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. simptomatologie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. patologia ano-rectala.11. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. rectoragii.2. neoplasmul de pancreas).3. Patologia chirurgicala a splinei 2.3. adenopatie. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. varsatura.6.11. cancerul de colon. din care 72 de ore . tumorile intestinului subtire.Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. febra. apendicita. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Contuziile si plagile abdomenului etc. 2. invatamant clinic. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie.9. cronica. enteritele regionale (boala Crohn) 2. Competenta C. regurgitatie. ocluzia intestinala. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. frison. 2. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. crt. 2. constipatie. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. 3. hematemeza. tumorile ficatului. 5. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza.11. Hidrosadenita 2. etiopatogenie. colecistita acuta).8. diaree. abcesele ficatului. cancerul rectal. melena.5. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. 2. litiaza biliara. Abcesul cald 110 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diverticuloza. pirozis.4. durere. Modulul are alocate 120 de ore. chistul hidactic hepatic. cefalee. Herniile 2.10. neoplasmul gastric. 2. eructatie. 4.7. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.1. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. contractura etc. Peritonita 2. Aplica interventiile proprii si delegate. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Nr.11.1. tahicardie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Patologia esofagului 2. 27. hiperemie. pentru calificarea: asistent medical generalist. tumefiere. Eventratia. 2. greata. Furunculul 2. ulcerul duodenal. Unitate de competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala.

Resurse materiale: 1. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia.1. risc de infectie.9. supravegherea functiilor vegetative. Septicemia 2.3 Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). camp operator etc. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. performanta. perturbarea stimei de sine. Antraxul 2.11.1.8. 1. implicare. trusa perfuzie. Erizipelul 2.11. Ingrijire stome 3. deficit de autoingrijire. hepatica. Pregatirea psihica: informare. Aplicare pansamente 3. sonde (Faucher. solutii perfuzabile. C.6. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Tuberculoza ganglionara. dificultatea sau refuzul de a urma dieta.2.4. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 3.2. alimentatie inadecvata prin deficit etc. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate. abcesul rece. mese. Interventii specifice: 3. intoleranta la activitate. etc. alterarea imaginii corporale.6.5.1. 2. explicatii. Materiale: camp steril. 3. Interventii chirurgicale elementare 3.4 Aplica interventiile proprii si delegat 2.2. manusi sterile. abdominala). 1.2. aspiratie).11. prevenirea complicatiilor. Alimentatie artificiala 3. realism. clisme 3. trusa de pansat 2. cercetare documente medicale.2. deshidratarea. retentie de 111 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare.11.11. Gangrena gazoasa 2. igiena. tuburi de dren. observatie clinica. 3.3. mentinerea functiilor vitale. administrarea tratamentului general si local.7. comprese sterile. 2.7. alterarea tegumentelor si mucoaselor. profilaxie. Einhorn. C. alimentarea.12. duodenal. diareea. hidratare. durerea. mobilizare. Prelevari de produse biologice 3. alimentare. profilaxia infectiilor.3. a starii de constienta. aspiratie gastrica.10 Pioemia. ingrijiri postoperatorii. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. 1. igiena.11. medicamente. Manifestari de dependenta 2. Probleme de dependenta.8. 3. 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. solutii spalaturi. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. anxietatea. tub Kehr. Flegmonul 2.11. Interventii: 3. educatie. familia si apartinatorii. solutii antiseptice. Sondaj gastric. Interventii proprii (autonome): comunicare.4. echipament necesar oxigenoterapiei etc.C.5. pregatirea preoperatorie. 2. Instrumente: trusa chirurgicala. Surse de dificultate. asigurarea confortului psihic 2. Blakmore. trusa pentru punctie.1. Punctii (biopsica. devalorizarea. Tetanosul 2. observabilitate. Manifestari de independenta 2. discutii cu echipa de ingrijire. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera sau a absorbi alimentele.1.2.

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. exercitiul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. manechin.2. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. dezbaterea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. problematizarea.C. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. momentul si persoana care face evaluarea. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. . demonstratia. observatia.5. simulari. Obiective stabilite: 1. fesi.1. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. constipatie etc. conversatia. simularea. studiul de caz.) 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. pentru verificarea atingerii competentelor. munca independenta. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. compararea. 1. evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. discutiile si lucrul in grup. volumul si nivelul de cunostinte. existente. casete video. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. 2. Nerealizate . 112 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Indiferent de locul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.manifestari de dependenta care se mentin. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. planuri de ingrijire. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate urina. CD-uri. la procesul de invatare. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA poate fi parcurs in mod independent. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . planul de ingrijire. fisa de lucru. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. comprese etc. . In elaborarea strategiei didactice. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. descoperirea.2. Realizate . folii de retroproiector. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. scheme.1.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. fise de lucru. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. dotarea cu material didactic. proiectul.elevii au stiluri dierite de invatare. brancarda. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. 2. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti.

probe practice (demonstratie.plan de ingrijire). numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. test scris. studiu de caz .Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). 113 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.

stenoza aortica. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. varicele membrelor inferioare.canalul arterial.3. hipercapnie. C. varsaturi. Principalele afectiuni chirurgicale toracice si problemele de cardiovasculare: chistul hidatic pulmonar.2. culoarea tegumentelor normala. 4. dispnee de efort si repaus. P. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Analizeaza semnele 1. In modulul CHIRURGIE TORACICA. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. tuse uscata sau cu expectoratie. Analiza si sinteza datelor: 2. hemoptizie. 27. stenoza istmului aortic. de ingrijire (nursing) observatie clinica. tromboembolism pulmonar. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. trombozele. C. Modulul are alocate 60 ore din care 36 de ore. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. familie si apartinatori. Identifica 2. mobilitate pastrata. lipsa durerii. dispnee expiratorie. Manifestari nervoase: cefalee. anevrismele arteriale.Modulul 28: CHIRURGIE TORACICA. pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si traumatismele toracice. semne vitale( R. Culegerea de date prin diverse metode: interviu. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Unitate de Competente Continuturi competenta Chirurgie C1. limfangita. adenita si cardiovasculare.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si toracica. invatamant clinic. edem. stenoza ingrijire (nursing) la mitrala. pleurezia dependenta si stabileste purulenta netuberculoasa. discutii cu echipa de ingrijire. somn si odihna corespunzatoare. TA. transpiratii. T) in limite normale. specific. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. confuzii. hipoxie. pericardita constrictiva sau diagnosticele de supurata. fatigabilitate. elefantiazisul. 2. anxietate etc. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. astenie fizica si psihica. sincope. tegumente intacte. cercetare documente medicale. Elaboreaza planul 1. si nursing toracice si durere anginoasa. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. febra. cianoza. greturi. 114 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lipotimii. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIE TORACICA. palpitatii. abcesul pulmonar.1 Manifestari de independenta: pacient constient. 5. insomnii. si simptomele specifice cardiovasculara: cardiovasculara afectiunilor chirurgicale Semne clinice: junghi toracic. Manifestari digestive: balonare. cardiovasculare. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIE TORACICA. 2. Nota introductiva Modelul CHIRURGIE TORACICA. claudicatie intermitenta. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 3. tetralogia Fallot. Aplica interventiile proprii si delegate. comunicare ineficienta senzo-motorie. crt. ameteli. Nr. pentru calificarea asistent medical generalist.

fese etc. Obiectivul nursing: specificitate. aparatura de monitorizare. cianoza.Obiective stabilite: 1. trusa de anestezie de urgenta. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. trusa chirurgicala vasculara. durere.2. toracocenteza. Interventii: 3. 2. supravegherea cailor vasculare. trusa de pansat. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. hipertermie. interventii autonome: comunicare. 1. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.4. aparatura de oxigenoterapie. comprese.5. manusi sterile. lipsa de cunostinte. Materiale: pansamente. risc de infectie. materiale de protectie. modificari ale functiilor vitale. recoltari de secretii patologice. inhalatii. 2.C. pozitie adecvata. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. camp operator etc. masca. igiena.Aplica interventiile proprii si delegate C. 2.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. supravegherea plagii si a pansamentului. efectuarea pansamentelor. igiena. 115 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. risc de infectii.2. garou elastic. 1. Pregatirea preoperatorie. escare de decubit. 3. alimentare. depresie. implicare. hidratare. solutii perfuzabile. canula intravenoasa. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) = PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee.2. asigurarea confortului psihic. risc de complicatii. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. 1.2.1 obiective realizate . interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. camp steril. stres). seringi. sentiment de inferioritate. sonde de aspiratie sterile. informare.1. medicamente. mobilizare. tavita renala. ingrijiri postoperatorii. prevenirea complicatiilor. solutii antiseptice. a starii de constienta. 1. supravegherea functiilor vitale si vegetative. trusa de perfuzie. performanta. de ordin social.1 Instrumente: pensa hemostatica. aspirarea secretiilor. Resurse materiale: 1.3 Surse de dificultate:de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. durere acuta/cronica. administrarea tratamentului general si local. foarfeca. 2. profilaxie. 2. 2. observabilitate. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. supravegherea drenurilor. Pregatirea psihica: explicatii. profilaxia infectiilor. pregatirea preoperatorie. circulatie defectuoasa. risc de accidente. alterarea starii de confort.2 Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. 3. 3. educatie.1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. diminuarea sau absenta miscarii. realism. tegumente palide si reci.

simulari. studiu de caz-plan de ingrijirie). munca independenta. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. test scris. conversatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. scheme. momentul si persoana care face valuarea. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. In elaborarea strategiei didactice. elevii au stiluri diferite de invatare. la procesul de invatare.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. casete video. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ: scheme. etc. dotarea cu material didactic. fisa de lucru. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. observatia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. simularea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Restructurarea planului de ingrijire: 2. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. fise de lucru. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. 116 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planul de ingrijire. proiectul. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. volumul si nivelul de cunostinte. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. probe practice (demonstratie. CD-uri. dezbaterea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. exercitiul.2. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. demonstratia. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. problematizarea. descoperirea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. existente. folii de retroproiector. manechin.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. expunerea. pentru verificarea atingerii competentelor. compararea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. 2. instrumentar si materiale sanitare diverse. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Indiferent de locul. planuri de ingrijire. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA.

din care: 36 ore. investigaŃii. competenŃă 29. traumatisme. Probleme de dependenŃă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. tumori 1. 2. adenoidită. risc de infecŃie.2. afonie. Manifestări de independenŃă. parestezie faringiană. C. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. edem. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. Semne clinice: durere. etiopatologie. stomatită. 3. Obiectivul nursing: specificitate. observaŃie clinică. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. disfonie. furuncul conduct auditiv extern. invatamant clinic. disfagie.1. febră. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). dispnee. Manifestări de dependenŃă. rinoree. herpes. durere etc. mastoidită. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Unitate de crt.Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. inflamaŃie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii 2. faringită. obstrucŃia căilor aeriene. sociologice.1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OTORINOLARINGOLOGIE SI OTORINOLARINGOLOGIE NURSING IN Nr. surditate. lipsa de cunoştinŃe 3. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are alocate 60 de ore. AfecŃiuni (definiŃie. cercetare documente medicale. risc de accidente. performanŃă. 2. principii de tratament): rinită. obstrucŃie cu corpi străini. hipoacuzie. simptomatologie. polipoză. realism. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL ConŃinuturi 1. 5. răguşeală. otoree.3. dispnee. alterarea vocii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). implicare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL. observabilitate 2. epistaxis. laringită. anosmie. 2. a stării de 117 C. 4. ModalităŃi culegere date: interviu. sinuzită. 1. Analiza şi sinteza informaŃiilor 2. hemoragie. Otorinolaring ologie si nursing in otorinolaring ologie CompetenŃe C. psihologice. Surse de dificultate: fizice.3. otită. obstrucŃie.

inhalaŃii. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. 3. prevenire complicaŃii 3. sursă aspiraŃie.2. aerosoli.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. soluŃii perfuzabile. sonde aspiraŃie. 1. Resurse materiale 1. specul nazal. stilet butonat. inhalante. soluŃii antiseptice. educaŃie 3. Instrumente: canulă traheală. igienă. pipete etc. 2. auricular. igienă. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. Obiective stabilite 1. dezobstruarea căilor aeriene.1. Pregătire psihică: informare. Pregătire fizică: poziŃie adecvată. . asigurarea confortului psihic 2. C. dotarea cu material didactic. laringectomie etc. sursă de oxigen.4. trusă chirurgicală.1. IntervenŃii: 3. Realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate 1. soluŃii spălături auriculare. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 2. trocare. auriculare.2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. medicamente etc.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. recoltări secreŃii nazale. câmp operator etc. amigdalotom. profesorul trebuie să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Metode şi mijloace de pregătire a pacientului 2. . meşe. explicaŃii. buco-faringiene. sondă laringiană. auditive. supraveghere funcŃii vegetative. pensă Politzer. IntervenŃii specifice: tamponament nazal. profilaxie. conştienŃă. 118 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de pansat. hidratare. puncŃia sinusurilor maxilare.5. traheotomie.2. oglindă Clar. seringi. adenoidectomie. gargarisme. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. aspirarea secreŃiilor oro . Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. linguală. auriculare. spălături auriculare. . IntervenŃii proprii: comunicare. seringi puncŃie. trusă perfuzie. seringă Guyon. paracenteză auriculară. administrarea tratamentului general şi local. şi analize. instilaŃii. anestezice.1.elevii participă la procesul de învăŃare cu cunoştinŃele dobândite anterior. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. auricular. laringiană.elevii au stiluri diferite de învăŃare. alimentare. Restructurarea planului de îngrijire 2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii. laringiene.C.1.faringiene.2.2. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii 1.1. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin 2. În elaborarea strategiei didactice. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. 1. Materiale: comprese. profilaxie infecŃii. mobilizare. tampoane nazale.

casete video. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. momentul si persoana care face evaluarea. instrumentar si materiale sanitare diverse. proces de îngrijire. 119 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . urmărindu-se aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale existente. proiectul . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. demonstraŃia. fişe de lucru.munca independentă.Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. problematizarea.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Resursele materiale sunt variate: planşe. manechin. dramatizare. CD-uri. cărŃi. protocol educativ. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. studiul de caz. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. conversaŃia. scheme. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. retroproiector şi folii. descoperirea. pentru verificarea dobândirii competenŃelor. Se recomandă următoarele metode: observaŃia clinică. Indiferent de locul. dezbaterea. iar la sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă.aplicativ: scheme. Se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic .

Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Manifestări de dependenŃă. 30. Modulul are alocat 60 de ore din care 36 de ore. Culegerea de date prin: interviu. observaŃie clinică. 2. Probleme de dependenŃă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. investigaŃii. durere. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecŃiuni oftalmologice: scăderea acuităŃii vizuale.4. conjunctivita. ochiul roşu. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. alterarea vederii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice. orjeletul. corpi străini conjunctivali.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. 3. secreŃii oculare – descriere. 120 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la pacienŃi cu afecŃiuni oftalmologice. cecitate. risc de complicaŃii. 2. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. blefarite. iridociclita. crt. Unitatea de competenŃă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie CompetenŃe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunii oftalmologice. 1. dacriocistita. durere. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sociologice.2. DefiniŃie. invatamant clinic. risc de infecŃie. hipermetropie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Surse de dificultate: fizice. simptomatologie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice. 2. principii de tratament. psihologice. 2. etiopatogenie. corneeni. diplopie. miopie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Nr. presbitism. anxietate datorită lipsei de cunoştinŃe. glaucomul. plăgi. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.1.MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Notă introductivă Modulul . arsuri fizice. keratita. risc de accidente. ConŃinuturi 1. reacŃie pupilară. pentru calificarea: asistent medical generalist. cataracta. cercetare documente medicale. comunicare ineficace la nivel senzorial. lipsa de cunoştinŃe. fotofobie. intraoculari). 2. 5. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. 2.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analiza şi sinteza datelor obŃinute din culegerile de date: 2. afecŃiuni inflamatorii ale ochiului. arsuri chimice. 4. Principalele afecŃiuni oftalmologice: vicii de refracŃie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Manifestări de independenŃă.

2. hidratare. soluŃii perfuzabile.1. asigurarea confortului psihic. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 3. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. cameră semiobscură. Resurse materiale: 1.2. implicare.2. Se recomandă următoarele metode de învăŃare: expunerea. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). prevenirea complicaŃiilor. Recoltare secreŃie oculară. trusă perfuzii. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Instrumente: tonometru. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. 1.2. administrarea tratamentului general şi local. Nerealizate. conversaŃia. explicaŃii. instrumentar chirurgical specific.1. 1. alimentaŃie hiposodată. 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. trusă chirurgicală de pansat. 121 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . elevii au stiluri diferite de învăŃare. 1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. 3.manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. profilaxie. 3. spălături oculare.Obiectivul nursing: specificitate. perimetru Forstek. soluŃii oftalmice. analizarea informaŃiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. 2. optotip. igienă. igienă. a stării de conştienŃă. performanŃă.2. 2. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. Obiectivele stabilite: 1. C4. medicamente. aport redus de lichide. compararea. în procesul de învăŃare. mobilizare. IntervenŃiile specifice: 3. Realizate. etc. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Restructurarea planului de îngrijire: 2. profilaxia infecŃiilor. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.2. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. 1.1. perfuzii cu Manitol 15 %.PriorităŃi de îngrijire: supravegherea şi menŃinerea funcŃiilor vitale şi vegetative. Pregătirea psihică: informare. soluŃii anestezice. diuretice. realism. seringi.1. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. 1. oftalmoscop.C3. În elaborarea strategiei didactice.3. observabilitate. pansament ocular. 2. educaŃie. Materiale: comprese.IntervenŃiile: 3.1. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic interactiv. 2. 3.manifestări de dependenŃă care se menŃin. alimentare. Tratament ortoptic. InstilaŃii şi unguente oftalmice.2. tampoane. poziŃie adecvată. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. câmp operator. soluŃii antiseptice.1.

ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiŃi. desene. S. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. planşe. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraŃie cu o bună dotare materială şi va avea o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. manechin. Cadrele didactice. structurarea planului de îngrijiri. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. studiul de caz. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. 122 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fişe de autoevaluare. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. problematizarea. La aceste activităŃi se adaugă activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraŃie şi secŃii de spital de specialitate. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Indiferent de locul. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. realizarea unui plan de îngrijire.P. fişe tip. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. pentru verificarea atingerii competenŃelor. fişe de lucru. tema în clasă. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faŃă de o sarcină dată. casete video. descoperirea.-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. momentul şi persoana care face evaluarea. teste de evaluare. problematizarea. demonstraŃia. investigaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevante. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaŃie. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. diapozitive. simularea. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc.P. folii de retroproiector. dotarea cu material didactic. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.observaŃia.

investigaŃii. scrisori medicale. principii de tratament). Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 31. astenie fizică. extremităŃi reci. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. 31. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nr.2. 1.1. simptomatologie. Hemopatii maligne: boala Hodgkin. modificări ale fanerelor. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. examen fizic (inspecŃie. hipotensiune arterială. bilete de trimitere.). 31. simptomatologie. 2. Principalele afecŃiuni hematologice: 2. Modulul are alocate 60 de ore. 2. Hemofilia: definiŃie. reŃete.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. principii de tratament. principii de tratament. etc. invatamant clinic. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice Continuturi 1. Leucemia acuta si cronica: definiŃie. clasificare. cercetarea documentelor medicale (F. adenopatii (caracteristici). Unitatea de competenta Hematologie si nursing in hematologie Competente C 1.4.O. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile hematologice: 1. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). IndependenŃă/DependenŃă 123 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. etiologie.2. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la 2. bilete de ieşire din spital. simptomatologie. scădere in greutate. 2. 31.3. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. caracteristici). pentru calificarea: asistent medical generalist. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice. interviul formal sau informal. Anemiile: definiŃie. principii de tratament. etiopatogenie. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. 31. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2.5. carnet de sănătate.1. 31. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. investigaŃii. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. lipotimie. percuŃie. clinică. investigaŃii. crt.1.4. etiopatogenie.3. clasificare. din care 36 de ore. inapetenŃa. disfagie. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). tahicardie. tulburări de echilibru. auscultaŃie). paloare sau icter (localizare. acrocianoză. 2. etiologie. mielomul multiplu (definiŃie. palpare. Semne locale: durerea (caracteristici). investigaŃii. simptomatologie. C 2.1. febră.

pregătirea pacientului. pregătirea produsului pentru examinare. 2. MT. alimentare. profilaxie. 2. tulburări cardio-respiratorii. pregătirea produsului pentru examinare. asigurarea confortului psihic. implicare. locuri de electie. oboseala.. PuncŃia ganglionara: definiŃie. 4. accidente. supravegherea pacientului după tehnică.. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. Resurse materiale: 4.3. P. risc înalt de sângerare. tehnica de execuŃie. incidente.1.4. inapetenŃă. 2. chimioterapice. 3. Probleme de dependenŃă: intoleranŃă la activitate. ganglionară. de ordin psihologic (anxietate. peteşii. atelă gipsată. mediu si lung).1.2.pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. indicaŃii/contraindicaŃii.. poziŃie adecvată. seringi. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. sânge si derivate de sânge (MER. semne vitale (R. IntervenŃii de urgenŃă: hemostaza. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. 4. 3. protecŃie. somn odihnitor. 4. Transfuzia cu sânge: definiŃie. meşe pentru tamponament nazal. trusă de transfuzie. C 4. mobilitate păstrată. Instrumente: trusă pentru puncŃia osoasă. scop. dureri etc. 4. alterarea mucoasei orale. Manifestări de dependenŃă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. soluŃii perfuzabile. realism. scop. reorganizarea locului de muncă.1. plasmă). incidente.2. tehnica de execuŃie.2. proliferări ale sistemului hematopoetic). Obiectivul nursing: specificitate. Pregătirea psihică: informare.1. pregătirea pacientului. Pregătirea pacientului: 4. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. alterarea nutriŃiei. 4. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative.3. biopsia (definiŃie. absenŃa eliminărilor patologice si a hemoragiilor.1. indicaŃii/contraindicaŃii. oglindă frontală.3. C 3. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. obiective pe termen scurt. lipotimii. sursă de oxigen. pungă cu gheaŃă. obŃinerea consimŃământului. disfagie. materiale necesare. PuncŃia osoasă. 4. absenŃa durerii.3. a sângerărilor. soluŃii antiseptice. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. mobilizare/transport. expunere la radiaŃii). risc înalt de infecŃie. educaŃie.O. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analizei. tahicardie. administrarea tratamentului general si local. incidente. 4. igiena. pregătirea pacientului. Elaborează planul de îngrijire (nursing). lipsa de cunoştinŃe. alimentaŃie adecvată. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh.2. reorganizarea locului de muncă. de ordin social (condiŃii de muncă inadecvate.2.2. T. Materiale: trusă de perfuzie.1. medicamente hemostatice.3. imobilizarea. 3. performanŃă. materiale necesare. scop.A. hipotensiune arteriala. IntervenŃii specifice: 4. supravegherea pacientului după puncŃie.2. accidente. 4. abexlang. accidente. tehnica de execuŃie. ace de unică folosinŃă.4. hematoame. notarea in F. dispnee.1. indicaŃii. reorganizarea locului de munca. notarea in F. 3. explicaŃii. materiale necesare.3. igienă.2. stres). constituŃie normală. locuri de electie. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . asepsie si antisepsie. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. T0) in limite normale. 124 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2.O.2. tegumente si mucoase normal colorate.1.2.3.

casete video. 5. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni hematologice. studiu de caz. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 5.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.3. jocuri de rol. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. infecŃiilor. dezbateri. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. scheme. 4. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. Prevenirea complicaŃiilor: prevenirea sângerărilor. 125 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.2. ca demers logic. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. rezolvarea de sarcini. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. gestionarea cazului.1. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.1.1. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.5. Obiective stabilite: 5.1. întrebări structurate. manechin. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. decizional. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice.C 5. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. satisfacŃia pacientului. complicaŃiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor. exerciŃii practice. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pentru aplicarea procesului de nursing. CD-uri. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. 5. probe scrise de tip itemi. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate oxigenoterapia. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate.

piciorul equin. In modulul ORTOPEDIE.2. etiopatogenie. 1. etiologie. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. investigatii. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. tratament. 5. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. 32.TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE. tratament).1. 2. crt. Analizeaza traumatologie si semnele si nursing specific simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. dispnee. simptomatologie. torticolis. profilaxie). 1. 2. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. intreruperea diurezei). tumori osoase (definitie. 2. deformarea regiunii. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE. prevenire).3. lordoza. tahicardie. simptomatologie. 2. 4. septica. hematomul. genu varum. simptomatologie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice. genu valgum. impotenta functionala. paloare. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. etiopatogenie. 2. evolutie. scolioza – congenitale): definitie. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 ore din care 96 de ore. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate..Semne locale: durerea (localizare. plaga (aseptica.2. invatamant clinic. tratament. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. Unitate de Competente competenta Ortopedie. C. investigatii. 3. transpiratii profuze. Aplica interventiile proprii si delegate. principii de tratament. puls filiform. 126 C. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. gravitate). edemul.Modulul 32: ORTOPEDIE. superficiala.1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. profunda). intensitate. tumefactia. cianoza. complicatii – fractura patologica–. crepitatii osoase. caracter) hemoragia (clasificare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. hipertermie. Infectii: osteita si osteomielita (definitie.

2. Obiectivul nursing: specificitate. profilaxia infectiilor.3. 3.4. obiective pe termen scurt. implicare. P. 2. etc. 2. diminuarea sau absenta miscarii.4. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. saracie). crampa. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. semne vitale (R. imobilitate. carnet de sanatate. observabilitate (cine ?. comunicare ineficienta la nivel motor. etiopatogenie. investigatii. trimiteri. Traumatismele membrelor: contuzii. mediu. risc de complicatii. observatie. bilete de iesire din spital. simptomatologie. simptomatologie. dispnee. Manifestari de independenta: pacient constient. 3. 3.5. etiopaogenie.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. Traumatisme: 2. vulnerabilitate fata de pericole.C. investigatii. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). palpare).4. 1. postura inadecvata. de ordin social (izolare. principii de tratament. ce. atonie musculara. lipsa de cunostinte. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. culoarea tegumentelor normala. principii de tratament). performanta. 2. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. investigatii. risc de infectii. principii de tratament). Traumatismele bazinului: definitie. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. in ce masura?. circulatie inadecvata. ce se poate face?. principii de tratament. Interventii: 127 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. etiopatogenie. principii de tratament). somn si odihna corespunzatoare.2. cianoza.1. cu intrebari inchise / deschise). examen fizic (inspectie. escara de decubit. etiopatogenie.4. lipsa durerii. stres). semne si simptome comune si patognomonice. comunicare eficienta la nivel motor. realism. reci. investigatii. mobilitate pastrata. investigatii.1. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. lung. prim ajutor. risc de accidente. TA. complicatii – pneumotoraxul –. 2. cand?). auscultatie. To) in limite normale. incoordonarea miscarilor. anchiloza. a starii de constienta. contractura musculara. entorse. Traumatismele toracelui: fracturile costale. scrisori medicale. 2.4. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. tegumente intacte.2. simptome. 2. modificari ale semnelor vitale.4. luxatii. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. de ordin psihologic (anxietate. 2. voletul costal (definitie. fracturi (definitie. atrofie musculara. prevenirea complicatiilor. alterarea starii de confort. edeme ale membrelor. diagnostic diferential. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. retete.). 1. tegumente palide. cum?.3.4.

incidente accidente. administrarea tratamentului general si local. pansamente si bandaje. supravegherea functiilor vitale si vegetative. notarea in F. 1. Punctia biopsica: definitie. hematocrit. loc. indicatii/contraindicatii. tehnica de executie. hidratare. indicatii/contraindicatii. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. analgezice. fesi gipsate. 3. ATPA. Pregatirea pentru interventie (in 128 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ace chirurgicale. materiale necesare. comprese. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. rolul asistentei medicale. Resurse materiale: 1. A. Interventii specifice: 3.10. foarfeci. uree sanguina). bisturie. supravegherea pacientului dupa punctie. pregatirea produsului pentru examinare.6. 3. 3. intubatia orotraheala.4. pregatirea produsului pentru examinare. atele. 3.2. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. tampoane. profilaxie. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen. 3. educatie.. pat. manometru. Administrarea tratamentului anticoagulant. reorganizarea locului de munca. pense anatomice si chirurgicale.10. camp operator etc. seringi etc.C. sursa de oxigen. glicemie. 3. 1. pregatirea pacientului. portac. Pregatirea preoperatorie: 3. brancarda.8.1.1.1. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). Ingrijirea plagilor (hemostaza. asigurarea confortului psihic. tehnica de executie. loc.2.9. grup sanguin. Pregatirea psihica: informare.C. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteoarticular. Pregatirea generala: bilantul clinic general. explicatii. profilaxia tetanosului). 4.9.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. Materiale: garou. 3. Aplica interventiile proprii si delegate 3. toaleta plagii.. metode improvizate). examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. Interventii de urgenta: oxigenoterapia.3. 3. 3. igiena. 2. termometru etc.. materiale necesare. Punctia articulara: definitie. igiena. solutii perfuzabile.O. ingrijiri postoperatorii.2. 3. pipa Guedel. pozitie adecvata. notarea in F. Instrumente: pense hemostatice. fesi. trusa perfuzie. carucior. pregatirea pacientului. alimentare. 3. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). 3.2. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor.2.7. reorganizarea locului de munca.5. AINS. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. pregatirea preoperatorie.1. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 2. supravegherea pacientului dupa punctie. scop. scop. mobilizare/transport. substante dezinfectante. incidente accidente.O. prevenirea pneumoniei hipostatice. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati.

3. discutiile si lucrul in grup. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. .2. Obiective stabilite: 1.10. 5. hidratarea pacientului. . 3.1. 3. Asigurarea confortului: igiena. 129 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. fise de lucru.1. studiul de caz.2. parametri fiziologici. combaterea durerii. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. alte complicatii de decubit.9. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia.C. pierderi lichidiene (sange. varsaturi.4. volumul si nivelul de cunostinte. Pregatirea in urgente. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. proiectul.3. la procesul de invatare. dezbaterea. pierderi prin dren). satisfactia pacientului. Sugestii metodologice Modulul ORTOPEDIE. In elaborarea strategiei didactice. demonstratia. existente. munca independenta. Restructurarea planului de ingrijire: 2. in ziua operatiei). Supravegherea pacientului: aspect general. combaterea anxietatii. TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. conversatia. 3. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.3.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. planuri de ingrijire. descoperirea.elevii au stiluri dierite de invatare. observatia. transpiratie. urina. exercitiul. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. simularea. simulari. 3. constipatie. compararea. problematizarea. 1. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ziua precedenta.10.10.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. 1. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. planul de ingrijire.10. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. dotarea cu material didactic. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 2.2. fisa de lucru. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : .10. Ingrijirea postoperatorie: 3.1. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin.

O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Cadrele didactice. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). evaluarea altor competente nefiind relevanta. test scris. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. 130 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. CD-uri. folii de retroproiector. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. pentru verificarea atingerii competentelor.plan de ingrijire). Se evalueaza numai competentele din acest modul. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. manechin. casete video.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. brancarda. fesi. momentul si persoana care face evaluarea. comprese etc. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. studiu de caz . Indiferent de locul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. probe practice (demonstratie. scheme.

armonioase. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. de ordin sociologic (izolare). Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie Competente C. crt. de ordin psihologic (anxietate.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. ankiloza. in decubit). spondilita ankilozanta. atonie. tahicardie etc. investigatii. Aplica interventiile proprii si delegate 5.1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. tumefiere.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nr. durere). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . atrofie. flexie. discutii cu echipa de ingrijire. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. miscari (de abductie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. cercetarea documentelor medicale. 2.Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. stres).) 2. familia si apartinatorii) 2. observatia clinica. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. invatamant clinic. contractura. sezand. complete) 2. deformari osoase. etiopatogenie. congestie. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.2. diagnostice de 131 C. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. redoare. adductie. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. ankiloza 2. de rezistenta. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. rotatie etc). simptomatologie. coordonate. Probleme de dependenta. poliartrita reumatoida. pasive. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. reumatismul articular degenerativ (definitie. pentru calificarea: asistent medical generalist. izometrice. 33. extensie.2 manifestari de dependenta: hipotonie. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. principii de tratament) 1. exercitii fizice (active. febra. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. bicicleta ergonomica. prevenirea complicatiilor 3. tavita renala. injectia intraarticulara 1. Obiective pe termen scurt si lung . asigurarea confortului psihic 2. Resurse 1. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. ultraviolete.obiective de ingrijire: specificitate.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. bai.5. observabilitate 2. imobilitate. crizoterapie. bai medicamentoase. performanta. masaj cu miscare activa. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. scripeti. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. rulouri. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. ionizari.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. alimentatie. Obiective stabilite 1. durere. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. 1.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Aplica interventiile proprii si delegate C. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. cura balneara. mobilizare. implicare.4. platou steril.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. namol. parafina. miscari izotone.3. Interventii 3. supravegherea functiilor vitale si vegetative.C.2 Materiale: pat tare. termoterapie. Interventiii specifice: miscari izometrice. 2.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. realism. mese de elongatie. corsete. volumul si nivelul de cunostinte. 132 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . manusi sterile. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. planseta cu rotile. chingi. perne. explicatii. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. hidroterapie. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei.1 Interventii proprii: masaj. substante medicamentoase. substante antiseptice.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. dotarea cu material didactic. frictiuni. Restructurarea planului de ingrijire 2. profilaxia infectiilor.1 Pregatirea psihica: informare. inele pentru maini. educatie 3. In elaborarea strategiei didactice. ergoterapie. corticoterapie etc) 1. comprese sterile. pozitii functionale „incalzire musculara” 3. vulnerabilitate fata de pericole etc. etc. comunicare.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1.

Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. teste de evaluare (orale. demonstratia. problematizarea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. scrise). dezbaterea. munca independenta. planse. la procesul de invatare . Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. pentru verificarea atingerii competentelor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. studiu de caz. diapozitive. desene. folii de retroproiector. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. planul de ingrijire. momentul si persoana care face evaluarea. munca independenta.. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. existente. dezbaterea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . carti. studiul de caz etc. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. conversatia. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. observatia. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. 133 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii au stiluri diferite de invatare . exercitiul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. proiectul. observatia. Indiferent de locul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. descoperirea. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. fise terapeutice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. fise de observatie. conversatia. plan de ingrijire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Cadrele didactice. realizarea unui proiect. simularea. lucrul in grup. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date.

examen fizic etc stabileşte Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative diagnostice de 2. prezenŃa paraziŃilor. tahicardie etc. Analizează semnele si simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice. gonoree. deschise. 1. pruritul. 34. primare şi secundare: macula. cercetarea Identifică documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică.1. febra.1. în limite dermatologice normale. Elaborează planul de îngrijire-nursing. semne vitale (R. bula.2. tumori maligne etc 2. piodermite profesionale. eritemul. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC.3. T). pentru calificarea: asistent medical generalist. dermatoze profesionale etc 2. Dermatoze alergice: urticaria. Semne locale: leziuni.2. bilet de problemele de externare. În modulul DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. boala Paget. hiv 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.7. Hematodermiile: leucoplazia.1.4. tricofiŃia. Tabelul de corelare a competentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. etc 2. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. scuama. 4.Modulul: 34. 2. 134 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . P. observaŃia.5. TA. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu C. scrisori medicale. tumora. absenŃa durerii. streptodermiile. frison. 2. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. Unitatea de competenŃă Dermatovenerologie şi nursing specific CompetenŃe C. somn şi odihnă corespunzătoare.1. Dermatomicozele: epidermofiŃia. Principalele afecŃiuni dermatologice: 2. leziuni de grataj. Semne generale: edeme. îngrijire la pacienŃii 2. papula. candidozele mucoaselor etc 2. boala Bowen. Piodermitele: stafilodermiile. reŃete).VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. IndependenŃa si dependenŃa. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. erupŃia. cu afecŃiuni mobilitate păstrată. durerea. carnet sănătate. eczema. sclerodermia. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor în dermatologie ConŃinuturi tematice 1. flictena. invatamant clinic. dependenŃă şi discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. trimiteri. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. şancrul sifilitic. întrebări închise. Tuberculoza cutanata 2. alergia la medicamente. ulceraŃia. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice.6. pustula. vărsături. 3. papilomatoză. 5. crt. vezicula. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.2. Aplică intervenŃii proprii şi delegate.

soluŃii anestezice. neglijarea igienei. obiective pe termen scurt. incontinenŃă sfincteriană. trusa oxigen. Pregătirea din zona intervenŃiei 135 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mobilizare. alterarea confortului fizic şi psihic. alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. unguente. confuzie.social: izolare. filctena. Elaborează planul de îngrijire nursing C. durere. Semne de dificultate: .de ordin fizic: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. 2. transport. Pregătirea pacientului: . lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecŃie. poziŃie adecvată. observabil.instrumente: seringi. secreŃii sânge 3. risc de infecŃie. stilet butonat. Recoltarea produselor patologice. educare.2. microscop. edeme ale membrelor.2. IntervenŃii electrocauter. IntervenŃii specifice 3.intervenŃii proprii: comunicare. deces . administrarea tratamentului local şi general. specificitate. igienă.materiale: comprese. devalorizare. lipsa interesului. Manifestări de dependenŃă: vezicula. cauterizare etc 3. realism. incapacitatea urmării prescripŃiilor. 2. diminuarea motricităŃii.3. durere. slăbiciune şi oboseală. proces infecŃios. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaŃă. zăpadă carbonică etc. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate. . pansamente şi bandaje 3. plaga. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi de infecŃie. feşi. sărăcie. ace. pesimism. investigaŃii paraclinice (biochimice) etc 3. intervenŃii LASER. aparat LASER.5. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de dependenŃă.3. electrocauter. Ńinută neîngrijită.1.C. explicaŃii.4. sentiment de inferioritate. divorŃ.fizică: asigurarea confortului ambiental. 2.intervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize.5. stare depresivă . escara. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. profilaxie. soluŃii antiseptice. truse chirurgicale. şancru. ansă de platină. profilaxia infecŃiilor. alimentare. mese.3. sondă canelată. Îngrijirea leziunilor. etc . etc . eritemul. termometru. alterarea imaginii de sine. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii etc.psihică: informare. Resurse materiale: . frustrare. refuzul de a se conforma tratamentului. supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. papula. crusta.4. educaŃie etc . Pregătire generală: bilanŃ hidric general. hidratare. medicamente. percepŃia negativă a propriului corp. ulceraŃia. 1. tampoane de vată.1. pustula. igienă.5. prevenirea complicaŃiilor . stres. câmp operator etc 3. baghete plastic. lame de sticlă.psihologic: anxietate. soluŃii perfuzabile. toaleta leziunilor şi ulceraŃiilor. crème. Pregătirea postoperatorie 3. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. asigurarea confortului psihic. 1. Obiectivul nursing: performanŃă. durere acută sau cronica.2.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaŃii. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. 2.4. implicare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 2. mediu si lung.

elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. problematizarea. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. studiu de caz – plan de îngrijire). simulări. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. proiectul. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. momentul şi persoana care face evaluarea. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 3.5. descoperirea.3. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Se recomandă următoarele metode: observaŃie. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. fişe de lucru.1 realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. constipaŃie. hidratarea pacientului 3. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 136 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tromboflebite etc 1. combaterea anxietăŃii 3. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Obiective stabilite 1.5.C. la procesul de învăŃare . test scris. Supravegherea bolnavului: aspect general. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar.2 nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. pentru verificarea atingerii competenŃelor.5. fişa de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. demonstraŃia. combaterea durerii. coevaluarea în grupul de lucru.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . tema în clasă. dotarea cu material didactic. investigaŃia. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. planul de îngrijire. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. proiectul. Asigurarea confortului: igiena. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.4. satisfacŃia pacientului 1. compararea. fişe de lucru. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.5.5. probe practice (demonstraŃie. Indiferent de locul. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 3. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent.elevii au stiluri diferite de învăŃare . analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. bilanŃ hidric.6. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.5. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Îngrijiri postoperatorii 3. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii: retenŃie de urină. planuri de îngrijire. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. În elaborarea strategiei didactice. Cadrele didactice. parametrii fiziologici. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). volumul şi nivelul de cunoştinŃe.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind DERMATO. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. conversaŃia. exerciŃiul. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. folii de retroproiector etc. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale.elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. studiul de caz. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. simularea. etc. casate video.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. munca independentă. observaŃia. dezbaterea. CD – uri. 137 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . scheme.

cefalee.). Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Semnele şi simptomele prezente în afecŃiunile infecto contagioase 1. reŃete. scarlatina. inapetenŃă.2. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). trimiteri. rinoree. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula.1. 35. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase 3. discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. 1. parotidita epidemică. papula. Alte boli infecŃioase variate: rabia. pustula. difteria. hepatita B.2. tetanos. etc. Semne generale: febră. tulburări circulatorii. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. frison. tuse seacă.MODULUL 35: BOLI INFECTO . ulceraŃia eritemul 1. vezicula. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Boli infecŃioase cu poartă de intrare respiratorie: varicela. tahipnee. Boli infecŃioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecŃii alimentare. examen fizic. poliomielita. 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 ore din care 96 ore.3.CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. rubeola. dureri abdominale. obstrucŃia căilor respiratorii. greŃuri. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Principalele afecŃiuni infecto contagioase. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto contagioase C. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. În modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităŃi de îngrijire. invatamant clinic. iritabilitate. febra tifoidă. pneumoniile. hipertermie. C şi infecŃii nosocomiale Boli infecŃioase cu poartă de intrare tegumentară şi variată. hiv. scrisori medicale. tusea convulsivă. Unitatea de competenŃă Boli infectocontagioase şi particularităŃi de îngrijire CompetenŃe C. ancheta epidemiologică 2. IndependenŃa/ DependenŃa: 138 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . flictena. vărsături. hepatita virală. meningita. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. modificări ale funcŃiilor vitale 2. gripa. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. dizenteria. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase C.1. rujeola. crt.contagioase. răguşeală. enterovirozele. TBC pulmonar.Culegerea de date ( date subiecte. Elaborează planul de îngrijire (nursing) ConŃinuturi tematice 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto .

termometre. potenŃial de complicaŃii respiratorii. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent. oxigenoterapie.Pregătirea psihică: informare. Materiale: comprese sterile. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative . pudre.1. digestive nervoase.IntervenŃii specifice 3. deficit de autoângrijire 2. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. poziŃia adecvată. sondă laringiană. performanŃă. igienă 3. hidratare. pipete.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . alcool mentolat.1.4.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate C. anxietate. medicamente inhalate. tăviŃă renală cutii Petri. cum în ce măsură.1. comunicarea eficientă la nivel motor. sonde de aspiraŃie. În elaborarea strategiei didactice. când?) obiective pe termen lung. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. seruri şi vaccinuri 2. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie. anestezice.C. prevenirea complicaŃiilor. 2. seringi de diferite mărimii. Probleme de dependenŃă: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. observabilitate ( cine. spatulă. administrarea serurilor imune. profilaxie. IntervenŃii propii ( autonome) comunicare.1. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. alterarea confortului psihic şi fizic.2.1. la procesul de învăŃare 139 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. soluŃile perfuzabile.2. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . soluŃii antiseptice. mobilitate păstrată. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) Obiectivul nursing: specifitate. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. vaccinuri şi anatoxine 1. mediu scurt. 1. alimentare. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. implicare. satisfacŃia pacientului.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior.manifestare de dependenŃă absente sau ameliorate. asigurarea confortului psihic 2. Resurse materiale: 1. drenaj postural 1. 1. 2.2. truse perfuzie. tensiometru. potenŃial de suprainfecŃie a leziunilor. igienă. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. Obiective stabilite: 1. 3. izoalare şi dietă. aspirarea secreŃilor instilaŃii gargarisme. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 2. trocare.5. unguente creme. realism.elevii au stiluri diferite de învăŃare . explicaŃii. profilaxia infecŃilor. Pregătirea pacientului: 2. de ordin social ( izolare. administrarea tratamentului local şi general. ce se poate face. ce. sondă de oxigen.3. mobilizare. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental.2.1 DezobstrucŃia căilor respiratorii.2. intubaŃie orotraheală. 2. 2. educaŃie 2.Realizate. Instrumente: canulă traheală.

discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. planuri de îngrijire. Indiferent de locul. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. demonstraŃia. planul de îngrijire. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. descoperirea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.uri. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. proiectul. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Cadrele didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 140 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . studiu de caz – plan de îngrijire). dotarea cu material didactic. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. fişe de lucru. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. coevaluarea în grupul de lucru. conversaŃia. investigaŃia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. probe practice (demonstraŃie. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. CD . studiul de caz. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. etc. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. simularea. tema în clasă. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. problematizarea. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. exerciŃiul. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. simulări. observaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. compararea. scheme. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. munca independentă. instrumentar şi materiale sanitare diverse. test scris. Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor specifice. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. folii de retroproiector. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.. analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. fişa de lucru. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. dezbaterea. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. proiectul. casate video. manechin. momentul şi persoana care face evaluarea. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.

2. nanismul.1. intensitate. hipopituitar. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine.2. 1.7. Oboseala fizică si intelectuală.1.1. Manifestări obiective: 1. 1.4. 1. Faciesul: hipertiroidian.4.2. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. ameŃeli. tulburări menstruale 1. diaree. SughiŃul 1. addisonian. TranspiraŃie – localizare. vărsături. dispnee.1.6.1. părul şi unghiile. Starea mentală 1. 2.1.1. cushingoid.2.3.2. durată. dureri abdominale. Manifestări subiective 1.Cefaleea – cauze localizare.1.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăŃii. hipersomnie. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 ore. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Edemul 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).tulburarile somnului – insomnie. PoziŃia.7. Analizează si nursing in semnele şi simptomele endocrinologie specifice bolilor endocrine ConŃinuturi 1. Starea de nutriŃie: obezitatea-tipuri.1.2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.Statura – gigantismul. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nr.2. hipotiroidian. Aspectul ochilor 1.1.6.1. 5. slăbirea 1.1. 1. acromegalic. 4. În modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE.Modificări ale vocii.2. Setea 1. 1. mişcări şi contracŃii involuntare 1.1. 1.Modulul 36: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. constipaŃie. 1. coşmaruri. invatamant clinic. Aspectul tegumentelor. Unitate de CompetenŃe competenŃă Endocrinologie C.2.2. Aplică intervenŃii proprii şi delegate.3. Modificări ale oaselor şi muşchilor 141 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. crt. tulburări de vedere.2. 3. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli endocrine.2. tulburări asociate.5.8. 1.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaŃii. 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.9. 36.Tulburari gastrointestinale: inapetenŃa. 1. 1.5.

hidratare exagerată. postură inadecvată. boala polichistică ovariană. simptomatologie. deformarea articulaŃiilor extremităŃilor. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. respiraŃie 2. măsurători antropometrice). simptomatologie. hirsutismul. examenul fizic (inspecŃie.3.definiŃie. endocrine sindromul adreno-genital. investigaŃii. carnet de sănătate.2. investigaŃie. boala Addison. card de identificare. investigaŃie. etiologie. Principalele boli endocrine.1. disfuncŃie sexuală. etiologie. tegumente nemodificate. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. pacientul cu boli 2. Surse de dificultate 2. alterarea imaginii corporale. etc. pubertatea precoce şi întârziatădefiniŃie. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. mobilitate păstrată.2. eunuchismul şi eunucoidismul. Culegere de date (date obiective/ subiective) C. diaforeză. investigaŃie. discuŃii cu membri echipei de îngrijire şi aparŃinătorii. neadaptare la rol. dezechilibru endocrin metabolic. scrisori medicale.4. interviu. Manifestări de dependenŃă: tahipnee sau bradipnee.2. ) în limite normale. hipotiroidismul si mixedemul. vărsături. Surse de dificultate fizică: alimentaŃie şi hidratare insuficientă sau în exces. alterarea vocii 2. simptomatologie. diminuarea 142 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . inapetenŃă. alterarea nutriŃiei (exces sau deficit).10. îngrijire (nursing). criptorhidian.acromegalia si probleme de gigantismul . simptomatologie. semne vitale (R. furnicături.2. investigaŃii. etiologie. trimitere. 2. tensiune arterială. constipaŃie). deplasare greoaie. somn şi odihnă corespunzătoare. dispnee. IndependenŃa / DependenŃa 2. C. etiologie.3. Identifică 2.1. tratament 2. sindromul adipozodependenŃă şi genital insuficienŃa hipofizara.4.1. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. evoluŃie. guşa şi cretinismul. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. diabetul insipid-definiŃie.4. constipaŃie. feocromocitomul-definiŃie. Bolile gonadelor: hipogonadismul. vizual. cooperare ineficientă la nivel individual. slăbiciune. Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow.nanismul hipofizar. diaforeză. cercetarea documentelor medicale Elaborează planul de (foaia de observaŃie clinică. tratament 1. auscultaŃie. evoluŃie. risc de infecŃie. iritabilitate. voce răguşită. pierderea stimei de sine. de îngrijire (nursing) la tratament. greutate peste normal sau sub normal. diminuarea peristaltismului. hipertermie.P. 2.5. hipotermie. deficit auditiv. hiperaldosteronismul. edeme. simptome şi semne. ameŃeală. Bolile hipofizei: adenomul cromofob.3. tratament. polifagie. odihnă insuficientă. circulaŃie inadecvată. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. stabileşte diagnosticul etiopatogonie.1. cancerul tiroidian –definiŃie. olfactiv. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismul. bilete de ieşire din spital. risc de rănire.). Analiza şi sistematizarea datelor: informaŃii semnificative.. epuizare. absenŃa durerii. reŃete. tratament 2. Probleme de dependenŃă: cefalee.observaŃie. dificultatea de a înŃelege informaŃia 2.TA.

4. restricŃii alimentare şi lichidiene. stress. tremurături ale membrelor. nelinişte faŃă de diagnostic şi tratament. ameninŃarea conceptului de sine. oboseală. 17-CS. Pregătirea pacientului 2. performanŃă. Pregătirea psihică: informare. ce se poate face?. frustrare.4. tiroidă. lipide serice. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenŃă în criza tireotoxică. igienă. crearea unui mediu sigur. observabilitate. 3. criza addisoniană 2. când?. rezonanŃa magnetică nucleară. Teste de stimulare sau inhibare a secreŃiei de hormoni pentru hipofiză. ce?. soluŃii perfuzabile. prevenirea complicaŃiilor. depresie. a stării de conştienŃă. ionogramă. ionogramă.1. paratiroide. iodurie.1. obezitate. frilozitate. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. tulburări de gândire. Recoltarea urinei pentru calciurie. insuficienŃa resurselor familiale 2. izotopi. creşterea toleranŃei la activitate 2. (cine?. Obiectivul nursing: specificitate. etc. Surse de dificultate psihologice: anxietate.1. fosforului. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităŃii vizuale. 2.1. uree. în ce măsură?. deprinderi alimentare deficitare. material de dezinfecŃie.Resurse materiale : seringi. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie 1. explicaŃii. asigurarea dietei. menŃinerea unei stări nutriŃionale adecvate. dozarea calciului.2. implicare.1. acizi graşi liberi. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenŃă) 1. iodemie. criza de tetanie. realismul. obŃinerea acordului 2. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative.4. poziŃia adecvată. IntervenŃii specifice 3. tonusului muscular.4. administrarea tratamentului. dozarea catecolaminelor. recipiente. 143 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . glicemie.C. reprarenale. gonade. pierderea respectului de sine. frigiditate.4.2. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. 3. neacceptarea bolii. alimentare.3. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. tomografia computerizată.5. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.1. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. 2.2.2. colesterol. teamă de obezitate. radioiodocaptarea ) 3. ecografia. cum?.4.1.4.1. creatinină. asigurarea confortului fizic şi psihic. Surse sociologice: condiŃii de muncă inadecvate. edeme. asigurarea confortului psihic. hidratare. educaŃia pacientului/familiei 2. truse de perfuzie. a echilibrului hidric şi electrolitic. îmbunătăŃirea aceptarea imaginii de sine. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. restricŃii de tratament 3. InvestigaŃii 3. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de mediu. substanŃe pentru stimularea sau inhibarea secreŃiei de hormoni.3.

acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. Prevenirea complicaŃiilor : supravegherea funcŃiilor vitale.3. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale Obiectivele stabilite 1.1. doze. cale de administrare. Îngrijirea postoperatorie .îngrijiri generale comune altor intervenŃii. electromiograma. determinarea metabolismului bazal. reflexograma ahiliană. măsuri în caz de călătorie. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.5. efectul terapeutic şi reacŃiile adverse. conservarea resurselor bolnavului. 3. Planificare intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. hidratare parenterală 3.pregătirea generală şi locală: bilanŃ clinic şi biologic.ImportanŃa controlului periodic. substanŃele pentru corectarea gustului. înlocuirea celor interzise. 144 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. EducaŃia pacientului /familiei -Informarea privind modul de producere al bolii. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute în perioada îngrijirii 2. .îngrijiri speciale după intervenŃiile pe craniu. Pregătirea preoperatorie : . -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire .C. acceptarea rolului de bolnav 3. creşterea aportului de potasiu. satisfacŃia pacientului 1. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. evitarea excesului de lichide.5. elevii au stiluri diferite de învăŃare.4. examenul fundului de ochi).2. reducerea riscului de rănire.informarea pacientului şi obŃinerea consimŃământului. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. compararea. pregătirea câmpului operator 3. purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenŃă. factorii favorizanŃi şi agravanŃi. asigurarea confortului psihic şi fizic . creşterea dozelor în caz de urgenŃă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei. testul hiperpneei provocate. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. observarea semnelor de deshidratare. elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. orar.2.

simularea. coevaluarea în grupul de lucru. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . test scris. fişe de lucru. demonstraŃia. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. studiu de caz. mulaje. proiect de activitate. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.conversaŃia. instrumente şi materiale sanitare. plan de îngrijire. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. proiectul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. problematizarea.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. folii de retroproiector. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.elevii au stiluri diferite de învăŃare . descoperirea. planuri de educaŃie. observaŃia. demonstraŃia. probe practice (demonstraŃie. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. . . plan de îngrijire. descoperirea.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. investigaŃia. dotarea cu material didactic. casete video. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. fişe de lucru. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. CD-uri. fişe de lucru. proiect de activitate. tema în clasă. 145 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simulări. compararea. exerciŃiul. Sugestii metodologice Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. munca independentă. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. scheme. plan de îngrijire). fişe de lucru. problematizarea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. planuri de îngrijire. aplicaŃii pe caz concret. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti.

Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. proiectul. test scris. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. simulări. planuri de educaŃie. investigaŃia. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. coevaluarea în grupul de lucru. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. fişe de lucru. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. 146 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planuri de îngrijire. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. plan de îngrijire).Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. studiu de caz. fişe de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. tema în clasă. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. probe practice (demonstraŃie. aplicaŃii pe caz concret.

Dieta. simptomatologie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. tip 2). tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). tratament farmacologic. Principalele boli metabolice şi de nutriŃie. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată BOLI METABOLICE. antidiabetice orale. poliurie. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. 3.1.2. evoluŃie şi complicaŃii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. – prezentare sumară. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriŃie: creşterea sau scăderea în greutate. transpiraŃii. 2. inapetenŃă. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI METABOLICE. osteoarticulare.1. forme clinice (tip 1. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. invatamant clinic. Analizează de nutriŃie şi semnele şi nursing specific simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. crt. exemple de afecŃiuni în care se întâlnesc. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli metabolice şi de nutriŃie. tratamentul chirurgical in obezitate 2. polidipsie. forme clinice. etiopatogenie. 147 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 4. etc. hepatice. 2. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriŃie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înŃeleagă mai bine particularităŃile îngrijirii în bolile metaboliconutriŃionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. modificarile cutanate. C. Unitate de CompetenŃe competenŃă Boli metabolice. ComplicaŃiile obezităŃii. investigaŃii. astenie fizică.Modulul 37: BOLI METABOLICE. 5. DenutriŃia – definiŃie. etiopatogenie. infectiile. 2. flexibilă şi integrată. ConŃinuturi 1. simptomatologie. polifagie. dureri articulare şi musculare. Tratamentul farmacologic: insulină. tulburări de tranzit intestinal. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE. exercitiul fizic terapeutic. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. modificări ale tensiunii arteriale. Diabetul zaharat: definiŃie. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. microangiopatii). 2.3. Profilaxia complicatiilor. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. pentru calificarea: asistent medical generalist. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. xantoame si xantelasmele etc. etiopatogenie. Obezitatea – definiŃie şi epidemiologie. Aceste particularităŃi se regăsesc în lista competenŃelor şi î criteriile de performanŃă din standardul de pregătire profesională. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 37.

comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. Elaborează manifestări de dependenŃă). investigaŃii. de ordin psihologic (anxietate. ce se poate face?. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. simptomatologie. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative.5. Principii de tratament.). IntoleranŃa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiŃie. TA. profilaxila complicaŃiilor. complicaŃii. circulaŃie inadecvată. IndependenŃa/dependenŃa.a limentaŃie insuficientă. 2. factori de risc – etiopatogenie. buletine de analize/investigaŃii. guta – definiŃie. sărăcie. 2. reŃete etc. disfuncŃie sexuală. semne vitale (R. administrarea tratamentului. circumferinŃa abdominală). performanŃă. Principii de tratament. obiective pe termen scurt. postură inadecvată. Hipoglicemiile – definiŃie. oboseală. etiopatogenie. tegumente intacte. implicare. metabolice şi 2. C. forme clinice şi asocieri morbide. investigaŃii.2. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. funcŃionale). mobilizare. leziuni cutanate). realism. (in puseu si intercritic). supravegherea alimentaŃiei şi respectarea dietei. forme clinice şi simptomatologie. supravegherea eliminărilor. izolare socială). factori de risc – etiopatogenie. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. bilete de externare din diagnosticul de spital. apetit nemodificat. deficit de cunoştinŃe.8. organice. controlul şi asigurarea dietei. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. mobilitate păstrată. planul de 1. observabilitate (cine?. pregătirea specială pentru operaŃie şi îngrijirea postoperatorie a 148 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ancheta dependenŃă şi alimentară. fatigabilitate. Probleme de dependenŃă: imobilitate. risc de infecŃie. alterarea stării de nutriŃie (exces). somn şi odihnă corespunzătoare. 2. îngrijire carnet de sănătate.1. Identifica 1. observaŃie. în ce măsură?. îngrijire când?.3. Sindromul X metabolic – definiŃie. stres). investigarea stilului de viaŃă). epuizare. 2. Principii de tratament. educaŃie. etiopatogenie şi clasificare. probleme de chestionare specifice (nutriŃional. Manifestări de dependenŃă: dificultate în deplasare.4. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. cum?. 2. examenul fizic (inspecŃie. 2. dispnee. 2. evoluŃie. grave. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. medii. 2. măsurători antropometrice: (nursing) la pacienŃii cu boli înălŃime. de nutriŃie. clasificare. mediu şi lung). Manifestări de independenŃă: pacient conştient. eventualele operaŃii).2. simptomatologie.evoluŃie şi complicaŃii. de frecvenŃa alimentaŃie. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaŃă (dieta si efort fizic terapeutic). cercetare stabileşte documente medicale (foaia de observaŃe. incoordonarea mişcărilor. absenŃa durerii. disconfort. investigaŃii.7. Dislipidemiile – definiŃie. ce?. Obiectivul nursing: specificitate. 2. greutate. educaŃia specifică si continuă. alterarea percepŃiei vizuale.6. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. Hiperuricemiile . T0) în limite normale. surplus în greutate. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. (nursing). tratamentul cronic. hidratare şi alimentare. scrisori şi trimiteri medicale. medicaŃia specifică. de ordin social (izolare geografică. complicaŃiile. 2. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + C. diaree.1. depistare şi evaluare. evoluŃie. forme clinice ( uşoare. risc de rănire. P. igienă. lipsa informaŃiilor (în legătură cu boala.2. normal colorate. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. a stării de conştienŃă.

soluŃii perfuzabile. colesterol total. ace. 1. 3. anticorpi anti muşchi neted. Asigurarea dietei recomandate. efectuarea injecŃiei cu insulină. P. izotopi radioactivi. Administrarea tratamentului medicamentos 149 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaŃă şi creşterea complianŃei (aderenŃei) la tratament. TA. Alte examene. Trusă de perfuzie. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). Recoltare urinei pentru: glicozurie.6.1. 3. obezitate şi denutritie. LDL. DZ tip2). panglică metrică.3.2. Controlul greutăŃii. T0 la intervale stabilite de medic.4. curba diurezei. sulfat de bariu.2. îngrijirea în cazul convulsiilor. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenŃa rezultatelor. repartizarea pe mese. vârstă (diabetul la copil. explicaŃii. 3. Testul de toleranŃă la glucoză oral (TTGO). proteinurie/24 h examenul sedimentului. testul excreŃie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic).4. 2. măsuri de prevenire a infecŃiilor intercurente. 2.1. garou. Resurse materiale Seringi. 3.2. xiloză. 3. Pregătirea pacientului. ionogramă. 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. glucometru cu teste.3. combaterea vărsăturilor. urocultura. 3. asigurarea poziŃiei. acid uric. HDL. 3. material de dezinfecŃie.4. obŃinerea consimŃământului. Hb glicozilată. asigurarea confortului psihic.1. Examene radiologice: radiografia articulară (guta).3. vârstă. întocmirea meniului cu respectarea cantităŃii de carbohidraŃi.7. testul de încărcare lipidică. 2. EducaŃia pacientului/familiei. Teste de evidenŃiere a malabsorpŃiei: testul cu xiloză. Recoltare sângelui pentru: glicemie. SubstanŃe pentru teste: glucoză. respectarea restricŃiilor alimentare. complicatii si comorbiditati asociate. 3. tensiometru.C.3. Asigurarea dietei în funcŃie de greutate. activitate fizica. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). a dozelor de insulină. 3. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. talie. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. observarea semnelor de deshidratare. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental.Prevenirea complicaŃiilor: supravegherea stării de conştienŃă. HLG. 3. IntervenŃii specifice. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenŃe pentru o porŃie. Examenul fundului de ochi. 3. examen dermatologic. lactoză. recipiente. Controlul şi asigurarea dietei. preferinŃe alimentare) Respectarea particularităŃilor în funcŃie de forma clinică (DZ tip1. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. VSH. supravegherea şi măsurarea R. adolescent. flacoane de insulină.5. ionogramă. trigliceride. 3.2. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului.3. cu lactoză. Pregătirea psihică: informare. anticorpi antigluten. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. cântar – taliometru. pacientului cu diabet. 3.1. corpi cetonici. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. supravegherea sondei urinare.4. Obiectivele şi principiile dietoterapiei.3. proteine serice.

IntervenŃia chirurgicală la diabetic. 150 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fişe de lucru. Sugestii metodologice Modulul BOLI METABOLICE. munca independentă. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . proiect de activitate. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.1.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. folii de retroproiector. demonstraŃia. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. 2. planuri de îngrijire. .creativitatea si capacitatea de a lua decizii. 3.5. hipoglicemie la sulfonilureice. incidente şi accidente alergice. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. satisfacŃia pacientului. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. fişe de lucru. Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaŃia.C. 1. exerciŃiul. compararea. scheme.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.2. Obiective stabilite: 1.8. problematizarea. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. planuri de educaŃie. mulaje. prevenirea complicaŃiilor.conversaŃia. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. descoperirea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. insulina).elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. simulări. cd-uri. studiu de caz. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. fişe de lucru. 1. casete video. . Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apar în perioada îngrijirii. instrumente şi materiale sanitare. probe practice (demonstraŃie. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. retenŃie hidrică. observaŃia. plan de îngrijire). Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind BOLI METABOLICE. dotarea cu material didactic. supravegherea intraoperatorie. 3. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. aplicaŃii pe caz concret. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. simularea. plan de îngrijire. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. test scris. îngrijirea specială postoperatorie. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. .elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare.

Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. investigaŃia. 151 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. proiectul. tema în clasă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. coevaluarea în grupul de lucru.

drogurilor şi tutunului – stabileşte direcŃii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Promovează educaŃia nutriŃională a individului si familiei . prevenirea bolilor şi existenŃa vieŃii. Schimbarea stilului de viaŃă şi în principal al celui alimentar ar reduce simŃitor incidenŃa bolilor. invatamant clinic. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. 4. 2. Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. făcând parte din nevoile de bază ale individului. Strategia OMS „Sănătate 21”. Identifică tulburări de alimentatie. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. Modului are alocate 60 ore din care 36 ore. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. pentru calificarea asistent medical generalist. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. 5. în diferite etape ale vieŃii sau situaŃii fiziologice.Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II. AlimentaŃia (dieta) este esenŃială pentru promovarea sănătăŃii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. omul în corelaŃie cu mediul său obişnuit de viaŃă. 152 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ar creşte calitatea şi durata vieŃii. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.

1.F. Identifică nevoi nutriŃionale în funcŃie de vârstă.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie.3. hedonismul.6 Legumele si fructele 3. clasificare. 1. rolul in organism. 1. Nevoi nutriŃionale în perioada copilăriei.Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: NUTRITIE SI DIETETICA Nr. 2.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubiledefinitie. Alimentele şi exerciŃiul fizic 1. prevenirea 153 C.10 Produse alimentare de protectie: peste oceanic.2 Laptele si produsele lactate 3. Mn.P.rolul in organism. Lipidele-definitie.2 Microminerale: Fe .1 Carnea si produsele de carne 3.3.2.1 Macrominerale: Ca. apa si sarurile minerale 2.4 Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice. 2.2.3. activitate şi starea individului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Mg.3. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Vitaminele.1.7 Produsele zaharoase 3. factori de mediu. RaŃia alimentară. 3 Grupe de alimente 3. nevoile bazale în funcŃie de greutate.2. rolul in organism. Mb.Na. Apa-rolul apei si distributia apei in organism. Cu 2. clasificare. aspecte religioase. surse.3 Sarurile minerale-caracteristici.1 RaŃia calorică la nou născut şi sugarul mic 2.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale.Surse alimentare. Surse alimentare. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaŃiei. produse fermentate lactic.Proteinele-definitie. NutriŃie si dietetică CompetenŃe C. Notiuni despre digestie si metabolism. ConŃinuturi 1. Ni 2. Surse alimentare. vârstă. competenŃă 38.3 Ouale 3. Notiuni despre digstie si metabolism.S 2. 2. Se. 2.K. rol.Zn. Macronutrienti .9 Condimente 3.definitie 1.Electroliti si tulburari electrolitice. Notiuni despre digestie si metabolism.2.3. Nevoile energetice şi plastice. Bilantul hidric-aportul si eliminarea. stări fiziologice. Cr. RaŃia calorică la adolescenŃi. stări patologice.tipul de activitate.8 Bauturile nealcoolice 3. suprafaŃa corporală. Unitate de crt.5 Cerealele 3.clasificare.Cl.4 Grasimile 3. Co. Br. EducaŃia nutriŃională. Necesar hidric. Prevenirea afecŃiunilor cronice 2. 2. Substante cu efecte vitaminice.3. Vn.3 Oligoelemente: I. imbogatite in celuloza si substate pectice 4. cereala germinate. 2.

cultura.2 Întocmirea planului de educaŃie pentru schimbarea stilului de viaŃă. 2. fripturi. Piramida alimentelor 3. mediul familial (obiceiuri).2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. climatul emoŃional.1.4.1. tendinŃe sociale. prăjire. aluaturi. RaŃia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.2.1. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinŃelor alimentare 3. în aburi. 3. mediatizarea unor produse prin mass-media. biochimice 2. stările patologice.2 Bulimia 2.1. intrări. 1.2. sufleuri. chimice. RaŃia calorică la adulŃi şi vârstnici. Identifică tulburări de nutriŃie şi alimentaŃie obezităŃii.3. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3.repartizarea alimentelor pe mese 1.garnituri. frigere. Combinarea alimentelor 3. sarcină. ouălor. date antropometrice. AlimentaŃia enterală şi parenterală 2. Tulburări de alimentaŃie 2. gustări.Indicatorii stilului de viaŃă sănătos. examenul fizic 1.4.2. ModeraŃie şi echilibru.3. convalescenŃă 1.3.Factori care influenŃează necesarul alimentar.5.1.3. Preparate culinare: supe. prelucrare termică (fierbere. salate. budinci.Evaluarea stării nutriŃionale 1.4. InteracŃiunea dintre alimente şi medicamente 1. Metode: anamneza. sosuri. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. NoŃiuni de gastro-tehnie 2. fructelor şi legumelor. AlimentaŃie protectoare 2. pâinea. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. greutatea corporală în limite normale. cărnii şi peştelui.4. efectele fumatului. complicaŃii ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară) 3. Promovează educaŃia nutriŃională a individului şi familiei C.1 Anorexia nervoasă 2.stări anabolice fiziologice. obiceiuri alimentare nesănătoase. comportamentul alimentar. Factorii care influenŃează aportul alimentar: clima. alimentaŃia. EchivalenŃe pentru o porŃie 3. Tulburări nespecifice 154 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . coacere) 2.4. 2.3. ale stresului psiho-social. fizico-chimice. 2. boala 1.2. efectele consumului de alcool.C.1. Stilul de viaŃă sănătos 1.4. deserturi. Boală supra alimentaŃiei 2. Rolul exerciŃiului fizic. Orarul porŃiilor. creştere. Factori care influenŃează aportul alimentar: starea economică. comportamentul alimentar 1. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară.3. stres determinat de boală.5. Conservarea laptelui. Alcătuirea dietei adecvate 3.

afecŃiuni renale. boli neoplazice. fişe de lucru. folii de retroproiector. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. de nutriŃie şi nursing specific”. compararea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). calcularea raŃiei alimentare. mulaje. Întocmirea foii de alimentaŃiei Verificarea recomandărilor medicale. muncă independentă. afecŃiuni cardio-vasculare şi HTA. Comportamente inadecvate în copilărie 1. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. proiect de activitate. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.3. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Asigură respectarea dietei în diferite afecŃiuni 2. plan de îngrijire).elevii au stiluri diferite de învăŃare. simulări. planuri de educaŃie. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃierii aspectelor semnificative. în bucătăria spitalului. test scris. 155 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. expunere şi conversaŃie. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . ficatului şi pancreasului. Se recomandă următoarele metode: observaŃia şi exerciŃiul. demonstraŃia. Consilierea pacientului şi familiei 2.5. simularea. casete video. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. planuri de îngrijire. studiu de caz.a indicaŃiile terapeutice. probe practice (demonstraŃie. . dotarea cu material didactic. foi de alimentaŃie. alcătuirea meniului. Principii generale ale alimentaŃiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. fişe de lucru. fişe de lucru. diabet şi boli de nutriŃie.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti.C. tabele cu conŃinutul în principii alimentari. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la situaŃiile reale. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Sugestii metodologice Modulul NUTRIłIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice. plan de îngrijire. descoperirea.5. listă de alimente.5.4. anemii. ImportanŃa dietei pentru tratarea bolii 2. . scheme.1. .elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. măsuri de control a alimentelor din afara. 2. aplicaŃii pe caz concret. PreferinŃe alimentare 2. problematizarea.2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind nutriŃia şi dietetica. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3. ComplianŃa ( aderenŃa) pacientului l. cd-uri.

momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. proiectul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II (boli de nutriŃie şi metabolice. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. afecŃiuni de medicină internă şi chirurgicale). 156 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. coevaluarea în grupul de lucru. tema în clasă. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. investigaŃia. endocrine. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

. . . Unitatea de competenŃă Managementul proiectelor de sănătate CompetenŃa 1. în vederea elaborării şi redactării proiectelor. laborator tehnologic. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională. 2. având repartizate un număr de 60 de ore. monitorizare şi evaluare a proiectelor.responsabilizarea pentru asigurarea calităŃii proiectelor. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării.de a crea cultura managementului prin proiecte de sănătate. Reprezentarea planului de proiect Evaluarea proiectelor medicale. Scopurile acestui modul sunt: . . Aspecte generale. planificare.Identifică proiectul de sănătate ConŃinuturi NoŃiunea de proiect de sănătate Caracteristicile unui proiect de sănătate Tipuri de proiecte de sănătate Fazele unui proiect. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 39. . crt. şi are în vedere asigurarea pregătirii generale în viitorul domeniu de activitate. Managementul unui proiect. 157 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aspecte generale.de a oferi elevilor cunoştinŃe.Modulul 39: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE 1. Identifică proiectul de sănătate 2. abilităŃi şi deprinderi în managementul proiectelor de sănătate.să-i sprijine pe coordonatori în îndrumarea elevilor. Notă introductivă Modulul Managementul proiectelor de sănătate se studiază la nivelul 3 avansat. Implementează proiectul de sănătate 3. Metodologii de management de proiect de sănătate Planificarea resurselor .să-i sprijine pe elevi în eficientizarea muncii lor. Monitorizează proiectul de sănătate 3. Tabel de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE Nr. din care 24 ore.Tipuri de resurse. Calitatea în managementul proiectelor de sănătate.a dezvolta abilităŃi de concepere. -să-i ajute pe elevi în finalizarea cu succes a proiectelor.

planul de calitate. Managementul etapelor. . comparare şi raportare cu planul de proiect.Definirea resurselor . .Analiza. . prognozelor şi rezultatelor obŃinute. constrângerile dintre activităŃi.Nivelarea încărcării resurselor. planificare.Tehnici şi metode de evaluare şi control al proiectelor medicale. raportarea schimbărilor / problemelor configuraŃiei / produsului final.Controlul timpului: măsurarea activităŃilor. analiza variaŃiilor Managementul configuraŃiei Componentele configuraŃiei / produsului final. costuri actuale şi cele prevăzute în planul de proiect. Plan de evaluare a proiectelor. necesitatea schimbării).Necesitatea schimbării.Histograma încărcării resurselor.Analiza schimbării (impact. registru de probleme. Controlul resurselor – timp şi buget alocat. ConŃinut şi dependenŃe. Sugestii metodologice: Modulul Managementul proiectelor de sănătate are în cadrul curriculum-ului. Documente specifice: planul de management al configuraŃiei.Elemente de evaluare şi reevaluare a activităŃilor: compararea şi interpretarea estimărilor.Definirea etapelor.Definirea calendarelor şi a programului de lucru. Analiza utilizării resurselor. replanificare. în calificările din domeniile tehnice. Exportarea datelor Analiza execuŃiei. . .Controlul progresului (timp. în 158 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . Monitorizează proiectul de sănătate Lansarea proiectului de sănătate . produs.Implementează proiectul de sănătate 3. . . . . durata activităŃilor.Declararea datei de începere a proiectului.Alocarea resurselor pe activităŃi. . Se parcurge cu un număr de 60 de ore. 4. calitate.Documente de raportare specifice: raport de sfârşit de etapă. Evaluarea proiectului de sănătate . . Parcurgerea conŃinuturilor modulului Managementul proiectelor de sănătate şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenŃelor tehnice generale aferente. raport de progres. Nivelarea resurselor Gestionarea schimbărilor. produse. Controlul / verificarea configuraŃiei /produsului final. o poziŃie distinctă. Managementul resurselor . Documentelor specifice. avantaje/ dezavantaje). Verificare. . . Criterii/cerinŃe de calitate a configuraŃiei / produsului final.Gruparea pe faze. precedenŃele. recomandări de acŃiune. .2. ActivităŃi. cost. Controlul resurselor .Documente specifice: cerere de schimbare. nefiind condiŃionat sau dependent de celelalte module din curriculum.Planificarea activităŃilor:definirea activităŃilor.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de viaŃă a proiectului.

. iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă. cursanŃii învaŃă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaŃiile noi şi a le asocia cu “cunoştinŃele vechi”. ei învaŃă în moduri diferite.scopul pregătirii profesionale a cursanŃilor şi dezvoltării capacităŃilor care să le permită integrarea pe piaŃa muncii. participanŃii contribuie cu cunoştinŃe semnificative şi importante la procesul de învăŃare. . iar pe altă parte. .prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuŃie sau grafic). respectiv asupra disponibilităŃilor sale. cursanŃii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. modulul permite individualizarea învăŃării şi articularea educaŃiei formale şi informale. modulul oferă maximul de deschidere. în funcŃie de abilităŃi. Evaluarea la disciplina Managementul proiectelor de sănătate se va face prin: • lucrări individuale – studii de caz/analize O lucrare pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de către cursanŃi O lucrare prin care să se analizeze etapele identificate într-un proiect.gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. fiind o structură elastică.învăŃare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe cursant. practic sau prin contact direct).abordarea tuturor tipurilor de învăŃare (auditiv.fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiŃi.fixarea unor sarcini deschise. în orice moment al procesului educativ. cursanŃii au stiluri proprii de învăŃare. cu viteze diferite şi din experienŃe diferite. în plan vertical. alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. Dobândirea competenŃelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obŃinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenŃelor. prin: . . în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaŃiei permanente. noi mijloace sau resurse didactice. urmând să i le pună mai bine în valoare. 159 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii ale educaŃiei: cursanŃii învaŃă cel mai bine atunci când consideră că învăŃarea răspunde nevoilor lor. În elaborarea strategiei didactice. DiferenŃierea răspunsului. DiferenŃierea cunoştinŃelor. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizată. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Procesul de predare . Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care învaŃă. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă. prin: . În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităŃi de lucru: DiferenŃierea sarcinilor şi timpului alocat.utilizarea autoevaluării şi solicitarea cursanŃilor de a-şi impune obiective. Demonstrarea unei alte abilităŃi în afara celor din competenŃele specificate este lipsită de semnificaŃie în cadrul evaluării. verificării prin îndrumător. CursanŃii trebuie evaluaŃi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenŃelor specificate. modulul poate încorpora. O competenŃă se evaluează o singură data. .utilizarea verificării de către un coleg. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. pe care cursanŃii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. prin: . • proiect propriu sau în echipă Se evaluează numai competenŃele din acest modul. utilizând în acest sens fişe de lucru. grupurilor de studiu. pe de o parte în plan orizontal. pentru verificarea atingerii competenŃelor. vizual.formarea de perechi de cursanŃi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. probe orale). peste / lângă alte module parcurse.

analiză). deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. cum ar fi: • efectuarea unor lucrări de laborator • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. Între competenŃe şi conŃinuturi este o relaŃie biunivocă. observarea independentă. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către cursant. Pentru dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor prevăzute în SPP-uri. este esenŃială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. competenŃele determină conŃinuturile tematice. metode expozitive (explicaŃia. activităŃile de învăŃare predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor dorite. în funcŃie de: dificultatea temelor nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor specifice calificării. recomandăm ca în procesul de învăŃare–predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acŃiune. este suficient un feedback de felicitare. Acesta trebuie să includă discuŃii în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. În cazul unei încercări nereuşite. interactiv şi centrat pe cursant. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la cursanŃi a competenŃelor vizate de parcurgerea modulului. dar numai în limitele orarului şcolar. precum şi a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. cu pondere sporită pe activităŃile de învăŃare şi nu pe cele de predare. 160 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. descrierea.La încheierea cu succes a unei evaluări. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument.

2.organizarea activităŃilor referitoare la calitate. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităŃii. invatamant clinic. 1. procedurile. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 de ore.Modulul 40: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING I. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităŃi de analiză. specificitatea îngrijirii. cerinŃele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical generalist. respect pentru pacient. asigurarea şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor furnizate. Unitatea de competenŃă Calitatea serviciilor nursing CompetenŃe C. de interpretare. dar şi de evaluare a cerinŃelor impuse pentru domeniul Sănătate şi asistenta pedagogica. echipe de lucru. crt. resursele. Persoana care va absolvi acest modul este responsabilă de execuŃia propriei activităŃi de asigurarea calităŃii serviciilor Nursing atât pe timpul desfăşurării procesului. 2. în vederea obŃinerii calificării de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. 3. AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui parteneriat între şcoală şi instituŃii acreditate să gestioneze probleme specifice de asigurarea calităŃii. cât şi la finalul lui. de îmbunătăŃire a calităŃii. 2. Modulul va dezvolta competenŃele din unitatea de competenŃă pentru abilităŃi cheie CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING. al şcolii postliceale pentru realizarea pregătirii de specialitate specifică domeniului Sănătate şi asistenŃă pedagogică. eficienŃa îngrijirii. 40. II. schimbarea în practica nursing. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Nr.Dimensiunile calităŃii îngrijirilor de sănătate: accesibilitatea îngrijirii. controlul calităŃii. coordonarea activităŃilor referitoare la calitate. continuitatea îngrijirii.Componentele managementului calităŃii în organizaŃiile de îngrijire a sănătăŃii: conducători vizionari. FuncŃiile managemetului calităŃii serviciilor de îngrijire: planificarea calităŃii. Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate ConŃinuturi 1. orientare către pacient. procesele. eficacitatea îngrijirii. folosirea unui 161 C. 4. 1.. siguranŃa în îngrijire 2. 1. Nota introductiva Modulul CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se studiază pe parcursul anului al IIIlea. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului : Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Descrie dimensiunea umana a calităŃii Aplica tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire III. cadrul de colaborare cu agenŃii economici. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii.Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităŃii: structura organizatorica. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. de aplicare şi de implementare a sistemului de asigurare a calităŃii serviciilor de nursing.

acŃiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului. Orele de instruire teoretică se recomandă a se desfăşura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunzător: retroproiector.Promovarea profesională şi educaŃia continuă în nursing: motivarea. stratificare.elevii participă cu cunoştinŃele lor. operaŃionale.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . În elaborarea strategiei didactice. instrucŃiuni de lucru. la procesul de învăŃare 162 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Sisteme de evaluare a calităŃii: autoevaluarea. 1. comunicarea între membrii echipei. acreditarea. modele de formare a echipei. acreditarea JOINT Commission dosarul de îngrijire al pacientului 4.Srategii de îmbunătăŃire a calităŃii: strategia Kaizen. acces Internet. Descrie dimensiunea umana a calităŃii C. fişe de lucru. 3. managementul riscului. a proceselor. pensionare. delegarea responsabilităŃilor. diagrame. recrutarea. colecŃie de reglementări tehnice şi normative specifice . fişe de autoevaluare.Conceptul de imbunatatire continuă a calităŃii: îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. 2.şanse egale la angajare.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor . acŃiuni corective (controlul infecŃiilor). fişe de control statistic. 3. IV. rezolvarea conflictelor. video. 2. acreditarea spitalelor. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire model de proces recunoscut. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză.Documentatia pentru îmbunătăŃirea calităŃii: documentaŃia pentru sistemul de management al calităŃii conform standardelor ISO.C.elevii au stiluri diferite de învăŃare . a sistemelor de lucru. interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calităŃii.Rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire: leadership în nursing. proceduri de sistem. histograme. ciclul PDCA (planifică-executăverifică –acŃionează) principiul „zero defecte” 3. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor proiecta activităŃi de învăŃare centrate pe elev. audit intern. calculatoare cu programe de aplicaŃii pe tipuri de machete care vizează sistemul de management al calităŃii.Precizeaza rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal: activităŃi. program. siguranŃa profesioniştilor. portofolii.Instrumente de imbunatatire a calităŃii: instrumente ajutătoare: (brainstorming. Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire şi de nivelul de performanŃă cerut pentru absolventul de şcoală postliceală cu specialitatea asistent medical generalist. creditarea. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . metoda întrebărilor) instrumentele calităŃii: grafice. manualul acreditării-grupe de standarde specifice nursingului. educaŃia continuă. 3. parcurgând tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . compensaŃii. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor modulului CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se va realiza integral. responsabilităŃi. planificarea resurselor umane. normarea în nursing. 4. certificarea (ISO) 1. dobândite anterior. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă şi diferenŃiată. selecŃia.

.a documentaŃiei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităŃii. prin fişe individualizate. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile .ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. dotarea cu material didactic. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevilor. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. proiectarea şi implementarea sistemului calităŃii. V. Proiectarea evaluării competenŃelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Indiferent de locul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. pentru verificarea atingerii competenŃelor. momentul şi persoana care face evaluarea. pe baza standardelor de acreditare a unităŃilor sanitare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităŃilor privind asigurarea calităŃii serviciilor nursing. 163 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. O competenŃă se evaluează o singură dată. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. SPP. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.

1.independenta. .identificare personala (CI/BI. .libertate.devotament fata de profesie.Drepturile femeii in maternitate etc Raspundere si responsabilitate: 2.dosar medical) -ingrijire holistica:fiinta unica. responsabilitateprofesionala. deontologia actului medical. laborator tehnologic. cu valori si principii de viata 2.maleficienta. stare civila.legala. 164 C2.egalitate. II. civila. . 1. angajare).Drepturile pacientului. paternalism.1 .incredere.Drepturile omului. sinceritate. veracitate vs. din care 36 ore.2 drept medical. dreptate ( mod de impartire a adevarului). fidelitate/confidentialitate. -implicarea pacientului in propria ingrijire.valori: viata. competenta.3 Sisteme personale de valori: . Norme de exercitare (conform legilor in vigoare) 2. -principii etice: binefacere vs. -eroare si greseala in nursing.culpa.forme de scolarizare. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul are alocate un numar de 60 ore. foaie de observatie. 41. moral si legal 3. autonomie vs. -rolul de avocat al pacientului.fuga de raspundere.Drepturile copilului. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.2 Valori si principii etice in nursing: . -neglijenta. .putere/loialitate si libertate profesionala.4 Drepturi si libertati: .Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala . . moral si legal Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .reputatie.Raspunde din punct de vedere profesional.morala.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA Nr. cu valori si principii de viata Continuturi tematice Totalitate si individualitate 1.imagine pozitiva de sine.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III. nondiscriminare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.MODULUL 41 : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA I. . Raspunde din punct de vedere profesional.1 raspundere .empatie. crt. 1. -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune. Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala.cu nevoi specifice.grija si afectiune. Unitate de competenta Deontologie si etica profesionala Competenta C1. constiinta.

in timp ce profesorul il ghideaza. nu se limiteaza doar la sala de curs.. -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate. se exprime in mod creativ. abnegatie.obtinere atestat libera practica. media.5 iatrogenie:de explorare. 3. invata in mod activ. .3 autorizare si acreditare: . 3.prezentari conunicari.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale terapeutic securizant (cooperare. experimenteaza problemele in globalitatea lor. de institutionalizare. sexuale. compasiune.6 eugenie. -atitudine etica in situatii terminale. autonomie si responsabilitate) 2.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. .implicare in cercetarea in nursing. Abordare in situatii de risc: 3. 3. fecundare in vitro/in vivo. Acorda ingrijiri intr-un mediu 3. . risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv). inginerie genetica( genom uman si clonare). comunicare eficienta. SIDA) IV. Calitate in nursing C3. comunitatii (pliante. 3. .statut socioprofesional. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. medicamentoasa. . gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. lucreaza in mod cooperativ. familiei. .inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali.acces in profesiune. avort. solicitudine.oportunitati de invatare( studiu individual.incredere exagerata in propriile forte. ca subiect matur. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. Bioetica 3. in grupuri. brosuri).4 competente profesionale pe baza SPP. internet.participare la seminarii. 165 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . activa. daruire. conferinte.fizice. coordonare. Invatare continua si perfectionare profesionala 2. psihice. elevul: invata predominant descoperind. -fisa postului.autonomie si delegare in nursing. -standarde de ingrijire bazate pe probitate. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata. depasirea competentelor ). 3. continuare studii). .8 Eutanasie. psihogena. colaborare). specializare in munca de echipa.3 abuzuri: verbale.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului.pierderea dreptului de practica.

b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor” (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii “Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice (ex:agresivitate)” (vezi Risc asumat/risc evaluat) . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.Cod de etica pentru asistenti medicali. grup de discutii. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. Pe parcursul modulului.indiferent de locul.1985 2. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. analiza produselor( culegeri de date). Sugestii bibliografice 1. V. lucrul in grup ( “Bolul pestelui de aur”. fisa de lucru. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. probe practice (studiu de caz. “Caruselul”. cumulativa (verificari partiale. momentul sau persoana care face evaluarea. pe secvente mici) si sumativa.lucru in grup “Clarificarea propriilor valori” (vezi Sisteme personale de valori) – autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Cadrele didactice. referate.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. Se evalueaza numai competentele din acest modul. eseuri. observatie dirijata. referat. 3. studiul de caz. evaluarea altor competente nefiind relevanta. folii de retroproiector.) 2. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 1. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.1998 166 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . American Nurses Association – Codul pentru nurse . 2. problematizare.observarea sistematica a elevilor. descoperirea inductiva si deductiva. Grup national de etica (autor colectiv) . sinectica. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua.joc de rol). Phillips 6-6. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . culegeri de date etc. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.munca independenta. discutii panel. probe orale ( intrebari.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. activitati de predare . CD-uri. 3. ii ofera informatie “umpland vase goale”. Bucuresti. durata evaluarii. coevaluarea in grupul de lucru.joc de rol. “Bulgarele de zapada”). Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. test scris. ANR.ritmica. 2. pe secvente mai mari ) .recompense si competitie). numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. care asigura pregatirea la acest modul . metoda 6-3-5. unitati medicale si scolare. expunerea.

T. Editura Alternative. CN. Copenhaga.S. Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. ANR. ANR.Ciornea..Gh.1995 11. Jurnalul de nursing .Editura medicala.1979 6. Dutescu.Bucuresti. Scripcaru.1998 12.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.1998 4. OMS-Regional Office for Europe.1978 10.-Pledoarie pentru respect. Bucuresti.Bucuresti.1994 7.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.Etica aplicata. Miron. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.B. 1996 9. Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.. 1979 167 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Lemon-Materiale de educatie in nursing.Deontologie medicala.3.Editura Albatros.T. Fry.. Bucuresti.Sara. -Etos in medicina . Marin. Nicolau.2001 5.Gh.A.Editura Medicala. .

MODULUL 42: PSIHOLOGIE MEDICALA
I. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 36 ore laborator tehnologic. II. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE MEDICALA Continuturi tematice Nr. Unitate de Competenta crt competenta Arie de preocupari 42. Psihologie C1.Determina 1.1.Terminologie: factor,sanatate/boala,sanogeneza, medicala factorii psihici trauma psihica,adaptare psihofiziologica,exprimare in dinamica emotii,pulsiune(instinct),imitatie,identificare, sanatatii/ bolii

simptome psihosomatice(spasm,HTA, vertij versus manie, agresivitate) 1.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala; afiliatie ( proximitate fizica,contact prin priviri, raspunsuri calde,prietenoase); autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine); comunicarea diagnosticului de boala,empatie, motivatia de a fi “pacient” 1.3 Psihologia”situational-existentiala” a bolnavului: dependenta (acceptare,ajutor,protectie);separarea de habitatul personal;complianta pacientului(fuga in boala, neacceptarea bolii);psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala,rol de bolnav si rol de pacient, nevroza de spital); 1.4 Stres si disfunctionalitati:cauze,vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping,locus of control,retea de sprijin);trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii; diagnostic de stres-clinic si de laborator; grila de evaluare a stresului; factori de risc pentru profesia medicala. Comportamente protectoare si de risc. 1.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri, traditii, mentalitati), educatie intrafamiliala, convingeri personale; comportamente adictive( consum de alcool, tutun, droguri etc) 1.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse;nevoile lui Ralphafiliere,securitate,noutatea experientei); colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale;apelul la reteaua de suport social,cresterea autocontrolului, prevenirea burn-out-ului profesional)
168

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica

C 3.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea

Tulburari functionale 1.7 Fisa biografica (traume, accidente, violente, carente afective) 1.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree,stranut in salve,crize de astm, hiperventilatie); cardiovasculare(tahicardie,HTA,crize anginoase,lipotimii,constrictie-paloare/vasodilatatie-eritem cutanat);digestive (pilorospasm,dischinezii biliare, hipersecretie HCL,hiperperistaltism); urogenitale(colici renoureterale,tulburari de dinamica sexuala); cutanate( prurit, eruptie); metabolice (anorexie, bulimie, obezitate, hiperglicemie); 1.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa, colon iritabil,dermatite atopice, astm bronsic, cardiopatie ischemica, HTA,TBC,tulburari menstruale,); psihologia pacientului infirm ; psihologia convalescentei Tipurile psihologice si boala 2.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice); Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic, leptosom, atletic); Sheldon(endomorf, mezomorf, ectomorf); Eysenck (introvet,extravert);Heymans, Wiersma, La Senne (nervosi, sentimentali, pasionali, colerici, sanguinici,flegmatici,amorfi,apatici). Personalitati accentuate(demonstrativ,hiperperseverenti, hiperexacti,distimici, hipertimici, exaltati, anxiosi, emotivi) 2.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunoasterea,negarea,ignorarea,resemnarea); imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii,etape, crize); psihologia medicala a femeii (pacienta, asistenta medicala, gravida,lehuza);psihologia persoanei cu disabilitati; 2.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala,ideea de prejudiciu,anxietatea,reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea,teama de necunoscut, noutatea anesteziei);interventii psihologice in preoperator, postoperator precoce si tardiv; Corelate psihologice ale bolii 2.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice, supraalimentatie, sedentarism, fumat/droguri,reculul insertie/reinsertie sociala; regresia afectiva si comportamentala,evaziunea, exaltarea Eului,contagiunea informationala; 2.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse,dependenta medicamentoasa, prescrierea medicametelor( limite, presiuni), medicina alternativa); mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice; 2.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului; indicatii si contraindicatii ale E.P. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine;capacitate de functionare fizica,psihica, sociala, de rol ;factori extrafamiliali;bunuri si servicii ; mediu; posibilitati de informare;perfectionare
169

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

calitatii vietii

3.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient (relatie asimetrica vs.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie;automedicatie; 3.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale; autovalorizare,gandire pozitiva; 3.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal; lipsa de tact; combaterea inchiderii in sine , menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste; 3.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri, presiuni; Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista, dar ferma); in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului); in recidiva sau stadiu terminal(sustinere ,suport emotional) 3.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional, a negarii, autoculpabilizarii; detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii; ascultare empatica,necritica sau judicativa; crearea unui mediu e suport social si spiritual; incredere si confidentialitae in actul ingrijirii; 3.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia; sustinere in faza de negare,confuzie,resemnare,acceptare traditii ,obiceiuri ; Psihoterapie 3.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului; dezvoltarea resurselor fizice conservate; favorizarea exteriorizarii emotiilor, gandurilor; sustinere in acceptarea bolii; persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare,alcool, tutun); cresterea motivatiei pentru schimbare; automonitorizarea comportamentelor legate de consum; 3.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective, de persoane, de mediu stabil); terapie prin joc; verbalizarea sentimentelor si trairilor; comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere , siguranta protectie;

IV. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: elevul invata predominant descoperind, in timp ce profesorul il ghideaza; elevul invata in mod activ; lucreaza in mod cooperativ, in grupuri; nu se limiteaza doar la sala de curs; i se permite sa se exprime in mod creativ; gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential; experimenteaza problemele in globalitatea lor, ca subiect matur.
170

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare - invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica, descoperirea inductiva si deductiva, expunerea; 2. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca- recompense si competitie), ii ofera informatie “umpland vase goale”. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming, problematizare, observatie dirijata, studiul de caz, lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”, “Caruselul”, “Bulgarele de zapada”), joc de rol. 3. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru, referate, eseuri,munca independenta; Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala, pentru a obtine acelasi nivel de performanta ,indiferent de locul, momentul sau persoana care face evaluarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari, grup de discutii,) 2. test scris, fisa de lucru, referat,eseu cu numar de cuvinte prestabilit; 3. probe practice (studiu de caz,joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea in grupul de lucru, analiza produselor( culegeri de date),observarea sistematica a elevilor . Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului, se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua,ritmica, pe secvente mici), • sau sumativa, cumulativa (verificari partiale, pe secvente mai mari) . Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul , isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme , durata evaluarii, numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ) 1. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale,urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Ex. Problema reala: interventia chirurgicala. Grup de discutii : “Ideea de prejudiciu in actul chirurgical” Test scris :”Modalitati de crestere a compliantei pacientului”; Practic: “Studiu de caz-Reactia la boala”, 2. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica,utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta,bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:”Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste” Eseu (max.250 cuvinte):”Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)” 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale si scolare, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 4. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming; sinectica; metoda 6-3-5; Phillips 6-6; discutii panel; d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video, CD-uri, folii de retroproiector,teste psihologice,etc. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. V. Sugestii bibliografice
171

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

1999 6..1995 3.Psihologia pierderii si terapia durerii.Manual de psihologie medicala. 2005 5.I. Bradu-Iamandescu.Psihologie sociala. Bradu-Iamandescu.Editura Oscar Print.teorie si aplicatii. Athanasiu. 1996 172 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Lupu. Bucuresti. Editura Polirom. 1996 8. Bucuresti.I. Bucuresti.Editura Societatea Stiinta si tehnica.(coord).Bucuresti.Editura Infomedica.A.I – Psihologia medicala.Zanc.Editura Polirom.-Psihologie medicala si asistenta sociala.. 2002 7. Rascanu. Editura Infomedica.1.Sociologie medicala.I. Editura Sper. Bradu-Iamandescu.-Tratat de psihologie medicala.D. Neculau.Editura Infomedica.A. Iasi.I – Dinamica psihosociala a practicii medicale.Buzducea.R. Bucuresti. Mitrofan. Bucuresti.1998 2...vol I. 2003 4..I.

moral-civica. transmitere de norme etice. . Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. 1.psihomotor).fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. particularitati anatomo. igienosanitara). rol. afectiv. Pedagogie Competenta C1.ale formarii (atitudini.transmitere de informatii.obiectiv.laturi (intelectuala . Evidentiaza rolul educatiei. Utilizeaza comunicarea didactica 3.distal. permanent. psihologica. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PEDAGOGIE Nr. Demers educational 1. caracter necesar. profesionala.juridica.invatarii. evaluare. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa.nisa de dezvoltare.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica.caracter national si universal. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare. capacitati. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1. 1. pedagogica. Unitate de crt competenta 43.asimilare de cunostinte.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 0-11/12 ani 15/16 ani). principiul accesibilitatii cunostintelor. respectarea particularitatilor individuale si de varsta.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica ( invatare pe parcursul intregii vieti. 1. 1.6 ideal educational –dimensiune sociala. ca actiune sociala specifica. predispozitii ereditare. Modulul are alocate un numar de 60 ore. ca actiune sociala specifica. din care 36 ore laborator tehnologic. deprinderi. caracteristici: specific umane.) 173 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . principiul participarii active a elevului la procesul de predare.MODULUL 43: PEDAGOGIE I.2 mediu. in dezvoltarea personalitatii 2. obiective . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti).proximal. 1. Stadialitate 1.religioasa.priceperi si deprinderi).priceperilor si deprinderilor.tehnologica.3 educatie –concept. Evidentiaza rolul educatiei .estetica. invatare. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie. temperamentele si abordarea psihopedagogica.1 ereditate –concept.experiente. II.caracter social-istoric.

informala. etape-perioada de preparare.cod personal. sumativa. Rolul educatorului: 3. de natura psihofiziologica-stare de sanatate.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca.invatare. extraeducationale-munca intelectuala.bruiaj. competenta si tact pedagogic. cursuri perfectionare. tipuri de relatii profesor-elev).implicatii psihopedagogice. personalizarea comunicarii).curriculum neadaptat. parinte singur. instrumentala.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. teste docimologice.schema comunicarii (factori. blocaj. experientei. de verificare.capacitati psihologice. conferinte. pedagogice. multiplicarea profesiunilor. filtrare mesaje). Comunicare .1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiveuristic.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. distorsiune.2 proiect tehnologie didactica (obiective. distanta. evolutia tehnologiei. 3. 3. de incubatie.explozie demografica.3 tip de evaluare: ritmica. factori: accelerarea schimbarilor.nonverbala. 2. pericolul transferului de autoritate. utilizarea timpului liber. cumulativa.7 creativitate umana: factori intelectuali.accidentala.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului.relatii deficitare elev. de iluminare. psihocomportamentale psihosociale.2 obiective: dobandirea autonomiei formative. crearea unui stil de munca activ. nivel de aspiratii.stil de predare. inteligenta. subiectiva. paravebala. de tip algoritmizat. Educatia adultului 2. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate. chestionare orala. . verificare prin lucrari practice. consecinte pedagogice. 2.autocontrolat). mese rotunde). Utilizeaza comunicarea didactica C3.formala. 174 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .temeinice. logica pedagogica.1 educatie .conditii bune de viata.continua. conditii ale memorarii facile. training.memorie de lunga durata. extrinseca. lucrari practice. lucrul in grup) 3.caracteristici (dimensiune explicativa. motivatie si vointa.profesor. comunicare didactica . factori sociali. de natura pedagogica-calitatea actului de predare. Strategii de formare si educatie 2.5 educatie interculturala concept. 3.baza tehnico-materiala necorespunzatoare.spirit de independenta. nonformala. memorare. democratizarea vietii sociale) forme: (intraeducationale-postuniversitare.verbala.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa. Creativitate 3. autoevaluare. . simpozioane. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3.6 formare intelectuala: atentie. psihofiziologice-tulburari fiziologice. volumul. .C2. observare si apreciere verbala. evaluare subiectiva. OSP necorespunzatoare.recompensa meritata). conditii precare.

probe practice (studiu de caz. • elevul invata in mod activ.joc de rol. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.brainstorming. ca subiect matur. .eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane). 3.munca independenta. in timp ce profesorul il ghideaza. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. eseuri. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. 2. 3. pe secvente mai mari ) .observarea sistematica a elevilor . se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. evaluarea altor competente nefiind relevanta. care asigura pregatirea la acest modul . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. • lucreaza in mod cooperativ. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. • sumativa. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: . Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Exemple de teme pentru aplicatii: 175 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. problematizare. cumulativa (verificari partiale. expunerea.joc de rol). grup de discutii. “Bulgarele de zapada”). . activitati de predare . pe secvente mici). coevaluarea in grupul de lucru.ritmica. • i se permite sa se exprime in mod creativ. Cadrele didactice.Phillips 6-6. studiul de caz. fisa de lucru. durata evaluarii. . activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. analiza produselor ( culegeri de date).sinectica. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. referate. in grupuri. referat. c) Sugestii cu privire la aplicatii 1. 2.IV. descoperirea inductiva si deductiva. momentul sau persoana care face evaluarea. Se evalueaza numai competentele din acest modul.metoda 6-3-5. Sugestii metodologice Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. .indiferent de locul. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. 3. • nu se limiteaza doar la sala de curs. observatie dirijata. unitati medicale si scolare.discutii panel.) 2. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Pe parcursul modulului. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. ii ofera informatie “umpland vase goale”. “Caruselul”.recompense si competitie). isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. test scris. probe orale ( intrebari. pentru a obtine acelasi nivel de performanta .

176 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .si nonverbalul sunt codificate de 4.proiecte de tehnologie didactica etc. folii de retroproiector.lucru pe grupe “Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?” (vezi Creativitatea) . CD-uri.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.“Argumentati de ce para.5 ori mai repede decat verbalul” (vezi Comunicarea) .

Metoda analizei Documentelor (analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere.1. invatamant clinic. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 2. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. Explica metodele. 177 C.Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. crt. 1. 1. conditiilor de mediu. 2. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. Unitatea de competenta Cercetare in nursing Competente C. pentru calificarea asistent medical generalist. clinic. sedentarismul. 1. 2.2.2.1. investigatii etc. alterarea stimei de sine. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. planificarea examinarilor periodice etc. Tehnici si instrumente: 2. nivelul educational etc. varsta. 1. etc. sexul. 1. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. analize. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. Observatia clinica: definitie. consum de droguri. conditii etc. Ancheta demografica. conditii. Experimentul natural: definitie. Metode de cercetare: 1. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. obisnuintelor familiale etc. de transfer.4.1.1. motivatia pacientului. socio-economica. 44. rezultate. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. Concepe un proiect de cercetare in nursing. cu intrebari inchise/deschise. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Explica metodele. foaie de observatie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. 3. fumatul. 1. Interviul direct-indirect.2.3. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING Nr. de iesire din spital.2.3. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing.

obiective. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. compararea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. 3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. sondajul de opinie. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. munca independenta. 178 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . scheme. efortul cercetatorului etc. studiul de caz. Analiza si interpretarea datelor: subiective. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.C. folii de retroproiector. semne clinice etc.3. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. exercitiul. Indiferent de locul. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). observatia. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. comun de performanta. momentul si persoana care face evaluarea. 2. evaluarea altor competente nefiind relevanta. test scris. volumul si nivelul de cunostinte.elevii au stiluri diferite de invatare .D – uri. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. Se evalueaza numai competentele din acest modul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. la procesul de invatare . discutiile si lucrul in grup. simularea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. stabilirea ipotezelor de lucru. 4.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Cadrele didactice. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Chestionarul cu intrebari standardizate. SPP-ul stabileste un nivel national. dezbaterea. Concepe un proiect de cercetare in nursing. conversatia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. C. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. a confidentialitatii informatiilor. pentru verificarea atingerii competentelor. dotarea cu material didactic. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. care respecta anonimatul persoanelor. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.

Modulul: 45. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
Notă introductivă Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III, semestrul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore, invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 4. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nr. crt. 45. Unitate de CompetenŃe competenŃă Ginecologie şi C.1. nursing în Analizează ginecologie. semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice ConŃinuturi
1. Semne şi simptome prezente în afecŃiunile ginecologice. 1.1. Tulburările ciclului menstrual. 1.1.1. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea), polimenoreea, metroragia, menometroragia; 1.1.2. Tulburări în minus: hipomenoreea, oligomenoreea, amenoreea. 1.1.3. Sindromul intermenstrual. 1.2. Hemoragia: cauze generala şi locale, cantitatea, ritmul şi durerea asociată, aspectul sângelui; hemoragii care survin în copilărie, în perioada pubertară şi la femeia în plină activitate genitală. 1.3. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanŃe de apariŃie, semne funcŃionale asociate (prurit, arsuri, algii pelviene, dispareunie, usturimi la sfârşitul micŃiunii. 1.4. Durerea pelvină: intensitate (supraacută, acută, subacuta, cronică), timpul de apariŃie şi durata, localizare şi iradiere, factori provocatori sau paleativi; dispareunia. 2. Principalele afecŃiuni ginecologice. 2.1. InfecŃiile aparatului genital feminin. 2.1.1. Vulvovaginite: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.2. Bartholonita: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.3. Cervicite (metrite cervicale) şi displazii cervicale: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.4. Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiŃie,
179

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice.

C.3. Elaborează planul de îngrijire

etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.2. Tulburări de statică uterină şi incontinenŃa urinară – definiŃie, manifestări, investigaŃii, tratament. 2.2.1. DeviaŃii uterine. 2.2.2. Prolapsul genital – definiŃie, etiologie, evoluŃie, tratament. 2.2.3. IncontinenŃa urinară la femeie: cauze, investigaŃii, tratament. 2.3. Tumori ale aparatului genital. 2.3.1. Tumori benigne: fibromul uterin, tumori ovariene benigne, tumori secretante. DefiniŃie, semne şi simptome, investigaŃii, evoluŃie şi complicaŃii, principii de tratament. 2.3.2. Tumori maligne: leziuni precanceroase, cancerul de col şi corp uterin, cancerul de ovar: clasificare, simptomatologie şi investigaŃii, stadializare, evoluŃie şi pronostic, principii de tratament. 2.4. Patologia sânului. Patologia netumorală. Cancerul de sân. Etiopatogenie, morfopatologie, screening-ul cancerului mamar, clasificarea stadială, tratamentul. 2.5. Sterilitatea conjugală. ContracepŃia şi planificarea familială. 2.5.1. Sterilitatea şi infertilitatea. Definirea termenilor, implicaŃii psihologice, investigaŃii, tratament. 2.5.2. ContracepŃia hormonală. Dispozitivul intrauterin (DIU). Metode locale şi de barieră. 2.6. Menopauza: definiŃie, manifestări clinice, terapia de substituŃie. 1. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu, observaŃie, cercetarea documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică, bilete de ieşire din spital şi buletine de analiză, scrisori şi trimiteri medicale, reŃete, carnet de sănătate), discuŃii cu membrii echipei de îngrijire şi aparŃinătorii, participarea la examenul clinic general şi ginecologic, măsurarea temperaturii, pulsului, respiraŃiei, tensiunii arteriale. Analiza şi sistematizarea datelor semnificative. 2. IndependenŃa/dependenŃa. 2.1. Manifestări de independenŃă: stare de conştieŃă prezentă, R, P, TA, T0 în limite normale, mobilitate păstrată, alimentaŃie şi hidratare corespunzătoare, somn şi odihnă suficiente, confort asigurat, absenŃa durerii, eliminări urinare şi intestinale normale, lipsa scurgerilor vaginale, comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv, sentiment de utilitate. 2.2. Probleme de dependenŃă: durere (supraacută, acută, subacută, cronică), mobilitate limitată, inapetenŃă, postură inadecvată, circulaŃie inadecvată, hipertermie sau hipotermie, vulnerabilitate crescută faŃă de infecŃii, rănire. 2.3. Surse de dificultate: anxietate, stress, lipsă de cunostinŃe, proces infecŃios. 2.4. Manifestări de dependenŃă: nervozitate, iritabilitate, sângerare uterină, ameŃeli, fatigabilitate. 2.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 1. Obiectivul nursing: specificitate, performanŃă, implicare, realism, observabilitate (cine?, ce?, ce se poate face?, cum?, în ce măsură?, când?, obiective pe termen scurt, mediu şi lung).
180

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

(nursing).

C.4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.

2. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienŃă, supravegherea scurgerilor vaginale, profilaxia infecŃiilor, prevenirea complicaŃiilor. 2.1. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare, hidratare şi alimentare, igienă, mobilizare, supravegherea eliminărilor, educaŃie. 2.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize, pregătirea pentru mici intervenŃii ginecologice, pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii, administrarea tratamentului general şi local. 1. Resurse materiale. 1.1. Instrumente: specul bivalv, valve vaginale, pense porttampon lungi, pense pentru col, pense pentru biopsie, chiurete, bisturiu, foarfece, histerometru, spatula Ayre, seringi de mărimi diferite, aparat Schultze, colposcop, histeroscop, celioscop, electrocauter, aparat pentru insuflaŃie. 1.2. Materiale: tampoane, comprese, soluŃii dezinfectante, recipiente pentru produsele recoltate, soluŃii pentru investigaŃii (acid acetic 3%, Lugol, nitrat de argint 5%, albastru de toluidină etc.), lame, lamele, manuşi, câmpuri, ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0,8-1 mm, soluŃii anestezice, substanŃe de contrast (omnipaque, histeropaque, odiston, medicamente antihistaminice. 2. Pregătirea pacientei. 2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaŃii, asigurarea confortului psihic, obŃinerea colaborării şi acordului, respectarea pudorii). 2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental, asigurarea poziŃiei adecvate, toaleta locală, evitarea spălăturilor, a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local, stabilirea momentului optim. 3. IntervenŃii specifice. 3.1. InvestigaŃii. 3.1.1. Examene de laborator: examenul secreŃiei cervicovaginale (bacteriologic şi parazitologic, determinarea PHului vaginal, examenul citohormonal, studiul glerei, examenul citotumoral Babeş-Papanicolau, dozări hormonale în sânge şi urină. 3.1.2. Examene endoscopice: histeroscopia, colposcopia, celioscopia. 3.1.3. Examene imagistice: ecografia, histerosalpingografia, rezonanŃa magnetică nucleară (RMN), tomografia computerizată (TC), mamografia, galactografia, xerografia, termografia. 3.1.4. Alte investigaŃii. PuncŃia vaginală (culdopuncŃia): definiŃie, scop, indicaŃii/contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, tehnica efectuării puncŃiei (rolul asistentei), pregătirea produsului pentru examen, supravegherea după puncŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente şi accidente, conduită. Curba termică bazală. Histerometria: indicaŃii/contraindicaŃii, incidente, accidente. 3.2. IntervenŃii ginecologice. 3.2.1. Biopsia: definiŃie, scop, locul recoltării (vulvă, vagin, cervix-col, endometru). 3.2.2. Chiuretajul uterin: definiŃie, scop, pregătirea
181

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

materialelor şi a pacientei, rolul asistentei în timpul tehnicii, observarea conŃinutului extras, recoltarea fragmentelor pentru examinare şi trimitere la laborator, supravegherea după intervenŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente, accidente. 3.2.3. Spălătura vaginală: definiŃie, scop, indicaŃii şi contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, executarea tehnicii, observarea aspectului, lichidului eliminat. 3.2.4. Tamponamentul vaginal: indicaŃii, contraindicaŃii, tehnică. 3.3. Pregătirea preoperatorie. 3.3.1. Pregătirea generală, susŃinerea psihică în intervenŃiile mutilante, bilanŃul stării de sănătate şi investigaŃii obligatorii. 3.3.2. Pregătirea specială: aseptizarea cavităŃii vaginale (spălare, meşare), examenul secreŃiei vaginale, pregătirea câmpului operator, îndepărtarea pilozităŃii, montarea sondei). 3.3.3. Pregătirea în urgenŃe: sarcina ectopică, chistul de ovar torsionat, necrobioza fibromului uterin. 3.4. Îngrijirea postoperatorie. 3.4.1. Transportul la salon, poziŃia în pat. 3.4.2. Supravegherea postanestezică. 3.4.3. Supravegherea faciesului, supravegherea funcŃiilor vitale, a diurezei, stări abdominale, reluării tranzitului intestinal, combaterea durerii, supravegherea pansamentului, reluarea alimentaŃiei, mobilizarea, prevenirea complicaŃiilor postoperatorii, educarea pacientei în vederea externării. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate, satisfacŃia pacientului. 1.2. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute î perioada îngrijirii. 2. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. 3. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.

Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea,conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic,creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe, mulaje, scheme, casete video, cd-uri, folii de retroproiector, instrumente şi materiale sanitare.
182

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

planuri de îngrijire. . Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. coevaluarea în grupul de lucru. proiect de activitate. tema în clasă. descoperirea.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. investigaŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. planuri de educaŃie. aplicaŃii pe caz concret. plan de îngrijire. . test scris. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. demonstraŃia. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. proiectul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . studiu de caz. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul.elevii au stiluri diferite de învăŃare . momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. problematizarea. fişe de lucru. 183 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). probe practice (demonstraŃie. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. compararea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. fişe de lucru. plan de îngrijire). fişe de lucru.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. simulări.

ConŃinuturi 1. 3. 1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. 2.2. 1. nidatia. 46. 3.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2.1 Organele genitale externe: vulva 1.2. Bazinul moale – planseul pelviperineal. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. 2.Glanda mamara – descriere. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical.1. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 184 C. crt.4.2.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. lăuzei şi nou-născutului.1. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical. Bazinul osos: alcatuire.Organele genitale: inerne: ovarul. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate să lucreze fiind pus în situaŃia de a îndeplini unele din atribuŃiile moaşei în situaŃii limită (izolare geografică. Fecundatia.NoŃiuni de anatomie a aparatului genital 1. Unitate de competenŃă Obstetrică şi nursing in obstetrica CompetenŃe C. vaginul. Supraveghează perioada de lăuzire si revenirea femeii în familie. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 ore. uterul. repere obstetricale (creasta iliaca.2. Analizează Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5. loc de fecundatie. 3. travaliu precipitat şi naştere la domiciliu sau în ambulanŃă. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. organ de copulatie si de trecere a fatului. simfiza pubiana si arcul pubian. înzăpezire. mai ales în maternitate. migratia.1.Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele sexuale si ou. invatamant clinic.3. articulatia sacroiliaca. trompa. nastrea naturala 2. promontoriu. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Bazinul obstetrical. rol. 2. tuberozitatea ischiatica. sângerare.Modificarile organismului in timpul sarcinii.Modulul 46: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ face parte din pregătirea specifică din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. eclampsie). iminenta ilio-pectinee. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Functiile vaginului. 5. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Nr. linia arcuata).semne şi simptome de sarcină. 3.1. stramtorile bazinului. Pregătirea moaşelor prin programe speciale reduce parŃial competenŃele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. În modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. spina iliaca antero-superioara. 2. inundaŃii. Supraveghează travaliul normal. naşterea normală şi nou-născutul în cazuri de urgenŃă 4. diametrele.

f.Schema repetării testelor de laborator. Trimestrul II – amenoree. ingrijirea copilului.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. semne si simptome de sarcina 185 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. 2. 2. 3. nasterea.1. Consultatiile prenatale din trimestrul II. Supraveghează 1. cresterea excitabilitatii si contractilitatii.Modificari locale 2. nastere 1. C. III 3.Igiena sarcinii. 2. 2. miscari fetale active. constipatia. semne de suferinta fetala. arsura epigastrica. hemoroizi si varice.1. igiena muncii. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii. respectarea asepsiei si antisepsiei. temperaturii.Investigatii paraclinice in sarcina.1. Examenul gravidei la termen travaliul Pregatirea propriu . Sarcina normala – semne si simptome 2.2. semne urinare. observarea comportamentului.1.3.c. Perioadele si timpii nasterii in cazuri de 3. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4.Trimestrul I: amenoreea. 4.1. 2.1.4. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea urgenta tensiunii arteriale. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia. normala si 3. 3. igiena vestimentara si corporala. Medicamentele si sarcina. deschidera colului. starea membranelor si colului.Supravegherea prenatala 3. pulsului.3. modificari de forma si volum ale uterului. alimentatia. 4. eliminarea dopului gelatinos.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu greŃurile şi vărsăturile. bataile cordului fetal. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. Conduita in perioada de dilatatie. manifestari neuropsihice. 3.zisa pentru nastere normal. aspectul lichidului amniotic. modificările organismului in timpul sarcinii. parti mici fetale palpabile. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta nou nascutul 3. 2. semne digestive.1. Adaptarea la rolul de mama. modificarea caracteristicilor contractiilor. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si naşterea dureroase.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. supavegerea b.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta.2.1.2.3.2.Educatia gravidei. asigurarea materialelor pentru primirea copilului. examenul general pe aparate.vegetative diminuate.4.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. 3. teste de laborator initiale. modificari de consistenta.2.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei .4.4. activitatea. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. 3. sangerarea gingiilor.Pregatirea gravidei ptr.4. 2. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. miscari fetale.2.Trimestrul III – uter marit de volum. ecografia. tulburari neuro.3. cresterea in volum a uterului.1. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). bataile cordului fetal.

11.2. 1. . sarcina extrauterina.1. asfixia albastră. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur. identificarea malformaŃiilor. bolile şi infectioase.Anomalii de numar.2. bolile endocrine. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere.îngrijiri în apnee tranzitorie.6.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere. cauze.Interventiile chirurgicale si sarcina. C.2. 1. Distocii de dinamica si dilataŃie – noŃiuni sumare. consum gravidelor cu de droguri). 1. perioada de 2.Lauzia fiziologica – definitie. albă. stabilirea scorului APGAR. 4.Suferinta fetala. reluarea activitatii fizice si sexuale. plaga ombilicală.5.Sarcina prelungita –suferinta fetala.2. 3. sifilisul si supravegherea gonoreea. adaptarea bunicilor. 1. cântărire şi măsurare. Sarcina patologica la identificarea 1. distocii osoase. 1. 4.Nasterea prematura: definitie. C. lauzie si involutia uterina. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor.Preeclampsia si eclampsia.Hemoragii din prima jumatate: avortul.îngrijiri în primele ore şi primele ore şi primele zile după externare: alimentaŃia şi igiena. ligaturarea şi secŃionarea cordonului. perioada a IV-a. 1. Perioadele lauziei (imediata.5. traumatisme obstetricale.9.1.4.Boli proprii sarcinii. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile.3.1. adaptarea copiilor existenti. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. Plan de educatie. 1.1. tardiva.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. 186 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . antecedente obstetricale si ginecologice. alimentatia lauzei. masuri contraceptive. 1. 1. pensarea.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI. multiparitatea. 1. igiena sanilor si a alaptarii. 1. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern).4. 1. varsaturile incoercibile. bolile hematologice. diabetul. Supraveghează propriu-zisa.5. intoxicatii cronice (alcoolism. 1. mola hidatiforma. moartea fătului in uter. secretia lactata – culegerea datelor.3.7. ingrijire.10. 1. abruptio placentae ruptura uterină.4. revenirea in identificarea eventualelor probleme .Anomalii de durata a gestatiei. 1.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). tabagism. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice.4.Hemoragiile din sarcina. 1.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB.3.Disgravidia precoce: ptialismul. intocmirea planului de familie. bolile respiratorii. Patologia anexelor fetale.3.4. Participă 1.Influenta sarcinii asupra bolii şi a bolii asupra risc obstetrical sarcinii. supravegherea functiilor vitale. 1.5.8. bolile renale. profilapsia oftalmiei. Primele îngrijiri acordate nou-născutului in sala de naştere: dezobstrucŃia. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. placenta praevia. . prevenirea complicatiilor post – partum.

Ruptura prematura a membranelor. scheme. ceea ce presupune cunoştinŃe şi abilităŃi în domeniu. dotarea cu material didactic. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. 3. conversaŃia.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. instrumente si materiale sanitare. demonstraŃia. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti.Nasterea prematura. descoperirea. Sugestii metodologice Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. 3. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. simulări. Cadrul didactic trebuie să structureze conŃinuturile astfel încât să-i permită elevului să-şi însuşească baza de cunoştinŃe care să-l ajute la dobândirea competenŃelor stabilite având în vedere numărul relativ mic de ore teoretice şi pregătire practică. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. risc inalt de pierdere a starii de constienta. albuminurie. folii de retroproiector.8. plan de educaŃie.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. cd-uri. simularea. mulaje.1. Planul de ingrijire pentru: 3. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.Hemoragiile postpartum.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). . Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. casete video. să-şi manifeste spiritul critic şi creativ. varsaturi incoercibile. Se recomandă următoarele metode: observaŃia.6. compararea. aplicaŃii pe caz concret. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. proiect de activitate. 3. munca independentă. 187 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observaŃia. formatorul va alege cazuri tipice care să-i permită elevului să analizeze. . În cadrul pregătiri practice din spital. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .3. . plan de îngrijire. edeme. exerciŃiul.7. 3. HTA. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. 3.4. risc de anemie.Prolabare de cordon.5.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). creativitatea si capacitatea de a lua decizii. 3.2. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.Placenta praevia. fişe de lucru.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Asistentul medical generalist lucrează alături de medicul de familie care are responsabilităŃi deosebite în supravegherea standard şi specială a gravidei în perioada prenatală şi postpartum (de lăuzie) la domiciliu precum şi a nou-născutului. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. să ia decizii corecte.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. dispnee. 3. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. 3. problematizarea. risc de sangerare.

evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. probe practice (demonstraŃie. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. test scris. joc de rol). fişe de lucru. proiectul. insistânduse asupra situaŃiilor în care asistentul medical generalist este pus în situaŃia să hotărască şi să acŃioneze singur. coevaluarea în grupul de lucru. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. investigaŃia. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. plan de îngrijire. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. 188 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . studiu de caz. tema în clasă.

2. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PUERICULTURA. eritem fesier febra tranzitorie) 1. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. invatamant clinic. alimentatia mixta. 4. uscaciunea tegumentelor.2. Supravegheaza pediatrie si nursing activ cresterea si specific dezvoltarea copilului Continuturi 1. persistenta pliului cutanat. apnee. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). 47. Unitatea de Competente competenta Puericultura. Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.2.Modulul 47: PUERICULTURA. 5. Semne si simptome: dispnee. hipotonie musculara. tuse. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. 2.2. cifoza. expectoratie. criza genitala a nounascutu. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. alimaenatatia artificiala.2.1. craniotabes. pentru calificarea asistent medical generalist. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. C. In modulul PUERICULTURA. tiraj. imunitate pasiva. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. scolioza.1. dentitia de lapte si definitiva) 2.1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. crt. Alimentatia ( alimentatia naturala. eritem fesier. Calendarul imunizarilor (imunitate. cresterea ponderala. scaderea fiziologica in greutate. semn Chwostec. 6. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. Aplica interventiile proprii si delegate. cianoza. Principalele etape de crestere si dezvoltare. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. disfagie. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA. genuvalgum/varum. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. calendarul imunizarilor) 3. masurare) 1.3. paloare persistenta. Dezvoltarea psihomotorie – etapele dezvoltarii psihomotorii 3. 3. atonie musculara. cresterea staturala. wheezing 189 C. cantarire. imunitate activa. matanii costale. edeme de foame. Programul de imunizari si profilaxie 3.1. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC.

hipo/hipercorticism. pleurezie ortopnee. diaree.3. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. I. etiopatogenie. convulsii tonicoclonice.1. oligurie. profilaxia infectiilor. hidronefroza. hepatite 2. diabet zaharat 1. interviu apartinatori/copil. disartrie. malabsorbtie. a starii de constienta. alimentare.. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxicischemica. enurezis. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. manifestari de independenta 2. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. echimoza. realism. educatie 190 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . parazitoze intestinale.9. handicap motor si psihic 2. risc de accidente.7. petesii.1.2. leucemii. hepetomegalie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. psihologica. convulsii tonice. hidratare. cercetare documente medicale. apetit exagerat. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-tetania rahitica. talasemie. Afectiuni ale sangelui: anemii. insuficienta cardiaca. dureri abdominale. embolia. suflu sistolic. hematurie. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. investigatii. sociologica. 2. prevenirea complicatiilor 3. hiper/hipotensiune. hemoragia cerebro-meningeala 2. tahicardie. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) polipnee.R. tenesme vezicale. Afectiunile copilului ( definitie. obstructia cailor respiratori. Afectiuni ale SNC: convulsii. anorexie. ascita. igiena. amigdalite 2. comunicare ineficienta la nivel afectiv.C. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2.4. avitaminoze 2. sindromul dureros abdominal. performanta. supravegherea functiilor vegetative. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. contuzie. colaps vascular 2. pericardita. purpura epistaxis. anemii 2. melena. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. stenoza valvulara. sindroame hemoragice.A. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. junghi toracic. paralizia flasca.. jugulare turgescente. deficit de cunostinte.D. epilepsie. diaree. manifestari de dependenta 2.6. polakiurie. disurie. vulnerabilitate. implicare. glomerulonefrita 2.8. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ.3. Criterii – specificitate. surse de dificultate: fizica.2.4. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. deshidratare. dezinteres fata de masurile de igiena. gingivoragii etc. principii de tratament) 2. astm bronsic. comunicare ineficienta la nivel intelectual. Interventii proprii: comunicare.5.1. varsaturi. simptomatologie. profilaxie. alterarea tegumentelor si mucoaselor. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. mobilizare.A. hemofilie. gastroenterita acuta. Interventii: 3.3. Modalitati de culegere de date: observatia clinica.

5.D. atela pentru imobilizat bratul. Aplica interventii proprii si delegate C. paracenteza.2.1. seringa Guyon.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. pregatirea pentru investigatii si analize. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. Pregatirea psihica: informare. solutii antiseptice. sursa oxigen. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PUERICULTURA. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Materiale – comprese. trusa perfuzie. seringi.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare 191 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . igiena. dotarea cu material didactic.2. camp operator 3.C. administrarea tratamentului general si local 1. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC” poate fi parcurs in mod independent. aerosoli. nerealizate. drenaj postural.2.2. anestezice. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. aspirator de secretii. tampoane.manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. IDR la P. recoltari secretii buco-nazo-faringiene. ace de punctie.elevii au stiluri diferite de invatare . medicamente. Resurse materiale: 1. Obiective stabilite: 1. masti de oxigen adecvate. substante de contrast 2. solutii de spalaturi. punctie rahidiana. eprubete (vacutainere) trocare. incubatoare cort de oxigen etc 1. Instrumente: apasator de limba. explicatii. aspirarea secretiilor oro-faringiene instalatii.1.1.P. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. sonda Nelaton. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. realizate. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . Pregatirea fizica: pozitii adecvate. PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC”. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul „PUERICULTURA. pediometru. sonda de aspiratie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate copil/apartinatori 3.2. solutii perfuzabile. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic 1. recoltarea sputei/urinei/materii fecale. cantar de sugari. ace punctie.1.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare .6. probe functionale respiratorii. toracocenteza.

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. C. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. compararea. proiectul plan de ingrijire. exercitiul. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. comun de performanta. pentru verificarea atingerii competentelor. Cadrele didactice. studiul de caz. planuri de ingrijire. simulari. Indiferent de locul. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. simularea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. folii de retroproiector. instrumentar si materiale sanitare diverse. momentul si persoana care face evaluarea. fisa de lucru. conversatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. descoperirea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. demonstratia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. fise de lucru. casete video. munca independenta. discutiile. scheme. - 192 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . probe practice (demonstratie.D – uri. problematizarea. SPP-ul stabileste un nivel national. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. fise de lucru. studiu de caz – plan de ingrijire). Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. lucrul in grup. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. manechin. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic).

NeuroinfecŃii 1.Culegerea de date (date subiecte. Unitatea de competenŃă: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nr.5. Come 2. ataxie. Patologia nervilor periferici (polinevrite. paralizii. trimiteri.1. escare. Cefaleea. 2. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întrebări inchise deschise).MODULUL 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Notă introductivă Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III.6.O. invatamant clinic. scrisori medicale. Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 84 ore. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. dezorientare în timp şi spaŃiu. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. tetraplegie hipertonie. Patologia musculară (miastenia. nevralgiile 2. Patologia spinală 2. Boala Parkinson 2.T. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. vertij.8. 48. convulsii.7. nevralgia sciatică. hemipelgie. pentru calificarea: asistent medical generalist. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice 2. incontinenŃă de urină şi materii fecale. reŃete) discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. pareze. atrofie musculară. Unitatea de competenŃă Neurologie şi nursing în neurologie CompetenŃe C1 Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice ConŃinuturi tematice 1. poliomiozitele) 2. cefalee.2. bilete de ieşire din spital.9. modificări R. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Procese expansive cerebreale 2. mobilitate activă şi forŃă musculară. ascultare).10. tremurături. 3. carnet de sănătate.3. În modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE se re găsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată. Principalele afecŃiuni neurologice: 2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. principii de tratament) 2. paralizii periferice izolate) 2. manifestări. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃi corespunzătoare modulului: 1. Sindrom de neuron motor central şi periferic. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. Patologia vasculară cerebrală 2. examen fizic (inspecŃii. paraplegie.11.4. afonie. crt. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Epilepsia (definiŃie. Semnele şi simptomele prezente în neurologie: -atitudini particulare. 2. pierderea memoriei. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii 193 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tulburări de mers. dizartrie.

Prevenirea atrofiei musculare. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi îngrijire reflective. soluŃie oftalmică. Obiectivul nursing: specifitate. comunicare ineficientă la nivel senzorial. mediu scurt. mobilitate bună orientare în timp şi spaŃiu prezentă. Dezorientare în timp şi spaŃiu. asigurarea confortului psihic 2. solicitare intelectuală. mobilizare.3. Imobilitate. urmărirea şi notarea eliminărilor (vărsăturilor .semnificative. intubaŃie orotraheală 3. ace. poziŃionarea pacientului pregătirea materialului şi locului de puncŃie) 3.3. de mediu psihologic (stres. performanŃă. aspirarea secreŃilor) 3. observabilitate (cine. hidratare. escară de decubit. educaŃie 2. diureză) 3. pregătirea pacientului pentru fund de ochi şi TACR 3. mască de C4 oxigen.6. Îngrijirea cavităŃii bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi 3. 2. somnolenŃă. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim. IndependenŃa/DependenŃa: 2. scutece unifolosibile. implicare. uleiuri. explicaŃii. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) şi după criză verificarea permeabilităŃii căilor respiratorii. 2. îngrijire administrarea tratamentului local şi general. intelectual. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) 1.1. oxigen. sonde vezical.Pregătirea psihică: informare.2.2. IntervenŃii propii (autonome) comunicare. săracă) lipsa cunoaşterii 2.1.4. perfuzor. transport.2. funcŃiile vitale (R. trocare. TA.1. Resurse materiale: 1. P. somn şi odihnă corespunzătoare. analgezice. IntervenŃii de urgenŃă : oxigenoterapie. pregătirea pentru puncŃie rahidiană. a stomatitei. 2. risc de accidente.2. 1. comunicarea coerentă eficientă. ce se poate face. sonde de aspiraŃie.8. poziŃia adecvată. Aplică pense. oftalmodinamometru.1. obnubilare.1. soluŃii delegate perfuzabile. diminuarea sau absenŃa mişcării. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. IntervenŃii în crize de epilepsie ( poziŃionarea orizontală. intervenŃiile seringi. C3 realism. circulaŃia periferică deficitară. Prevenirea escarelor 3. de mediu social (izolare.7. seringi. PuncŃia rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului. tegumente palide reci. 2. TO) în limite normale. substanŃe dezinfectante. tensiometru. ce. prevenirea complicaŃiilor (nursing) 2. Materiale: garou. termometru. 2. igienă. cum în Elaborează ce măsură. muşama şi aleză. 194 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . a stării de conştienŃă. Instrumente: ciocan de reflex. Surse de dificultate de mediu fizic.2. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. postură in adecvată. Pregătirea pacientului: 2. igiena. a constipaŃiei. 3. când?) obiective pe termen lung.2. IntervenŃii specifice: 3. a anchilozei cauzate de imobilizarea de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. proprii şi 1. irigator. oftalmoscop. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize.5. alimentare. planul de 2.4. epubete.

10.9. brancardă. casate video. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. pregătirea locală (pilozitate) recoltari de laborator. igienă.1.7.C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate prelungită 3. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. parametrii fisiologici. obŃinerea acordului scris cerut de neurochirurg.10. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. exerciŃiul. CD – uri. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. feşi. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Se verifică posibile hipotensiune posturală 1.8.1. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. 3.5. simularea. 3.2. manechin. Pregătirea pentru intervenŃie ( în ziua precedentă.) 195 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii retenŃie urinară 3. observaŃia. instrumentar şi materiale sanitare diverse (atele.9 Administrare de oxigen. Pregătirea în urgenŃe 3. transportul şi poziŃia în pat. Pregătirea materialelor pentru îngrijirea postanastezică ( sondă de aspiraŃie.Realizate. Asigurarea confortului. sprijin psihologic pentru pacient şi familie. 3.10. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.4. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) şi tomografia computerizată 3. urină.10. Se pot utiliza ca metode de învăŃare : expunerea. anxietăŃii. în ziua operaŃiei). Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. 3. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE.10.10. vărsături).11. Nerealizate: manifestare de dependenŃă care se menŃin.10. satisfacŃia pacientului. comprese etc. conversaŃia. munca independentă. scheme. Reântoarcerea în salon.10. transfuzii 3. etc. Îngrijirea postoperatorie 3.10.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. Pentru corectarea creşterii tensiunii intracraniene – perfuzie ( glucoză. pierderi lichidiene ( sânge. 3. studiul de caz. dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. trusă pentru traheostomie. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. 2. 3. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 1.2. Obiective stabilite: 1. trusă pentru puncŃie lombară).10.manifestare de dependenŃă absente sau analizate. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. sulfat de magneziu) 3.12. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. dezbaterea. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanŃul clinic general funcŃiile vitale şi vegetative.3. folii de retroproiector. 3. combaterea durerii.

gândirea. Modulul are alocate 120 de ore. 196 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. clasificare. abulia. sugestibilitatea. bizareria. Tulburări ale conduitei motorii: manierismul. manifestări psihice in boli generale (infecŃioase. akatisia. dismneziile. agitaŃia.5.2.5.1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. agitaŃia maniacală. disfaziile.3. impulsiunile. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE.1. Principalele afecŃiuni psihice: 2. Nevrozele: definiŃie. Semne şi simptome prezente in bolile psihice: 1. hiperbulia. principii de tratament. clasificare. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 49. endocrine). toxicomaniile): definiŃie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice. catatonia. 2. manifestări psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. Unitatea de competenta Psihiatrie si nursing in psihiatrie Competente C 1. memoria. dislogiile. Patologia psihiatrică secundară altor boli: manifestări psihice din perioada purperală. halucinaŃiile. investigaŃii. simptomatologie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. atenŃia. 49. de apărare. 49. cenestopatia.4. vorbirea): hiperestezia. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice Continuturi 1. catalepsia.2.2. Psihozele toxice (alcoolismul. 49. 49.3. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nr.1. 2.4. Psihopatiile: definiŃie. Tulburări ale proceselor cognitive (percepŃia. stereotipia.3. dislaliile etc. clasificare. tumori cerebrale. 1. caracteristici. Tulburări ale personalităŃii: tipuri de personalităŃi dezarmonice. 1. 49. hipoestezia. caracteristici. tulburările instinctelor (alimentar. pentru calificarea: asistent medical generalist. Tulburări ale afectivităŃii si voinŃei: distimiile. disprosexiile. 2. caracteristici. 2. principii de tratament si de recuperare. etiopatogenie. fobiile. psihomotorie. sexual).MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Notă introductivă Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din pregătirea specifică din anul III. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). inhibiŃia psiho-motorie. din care 84 de ore. 1. crt. invatamant clinic. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Tulburări ale conştiinŃei (cantitative si calitative): definiŃie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. paratimiile. epilepsii). 1.

3. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. investigaŃii. insomnie. principii de tratament. perturbarea somnului. percuŃie. protecŃie si autoprotecŃie. ergoterapia.5. Resurse materiale: 4. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. simptomatologie.perturbarea imaginii de sine. clasificare.7. 2. Oligofreniile. Probleme de dependenŃă: deficit de autoîngrijire. administrarea tratamentului general si local. liniştit.2. neglijenŃă. clasificare.). de ordin social (conflicte intrafamiliale. alimentare. materiale pentru contenŃie etc. inadaptare socială. 2. 2.4. 2. medicamente (tranchilizante.2. cu somn odihnitor. 2. scrisori medicale. explicaŃii. sentimente de inferioritate sau megalomanie. obiective pe termen scurt.2. clasificare.1. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor.1. tensiometre. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. neuroleptice incisive si sedative).1. idei delirante. Materiale: trusă de perfuzat. evenimente ameninŃătoare). Manifestări de independenŃă: pacient cu mobilitate păstrata. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. C 3. igienei. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. implicare. profilaxie. tentativă de suicid. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4. schizofrenia. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative.C 2. halucinaŃii. comunicare verbală alterată. Manifestări de dependenŃă: lipsa de igienă. palpare. psihoterapie.O.1. IndependenŃă/DependenŃă 2. stare crepusculară. anxietate. etiopatogenie. psihoza maniaco-depresivă. examen fizic (inspecŃie. sau heteroagresivitate. fără idei sa tentative de auto-. hipnotice. simptomatologie. 4. alterarea centrilor nervoşi). profesionale) lipsa cunoaşterii mijloacelor de a face fata împrejurărilor nefavorabile ale vieŃii. stereotipii. alterarea procesului gândirii. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice simptomatologie. principii de tratament. investigaŃii.2. principii de tratament. examen psihic). mediu si lung).2.1. definiŃie. bilete de ieşire din spital. feşi de tifon. performanŃă.2. Dementele: definiŃie. 3. necomplianŃă. Pregătirea pacientului: 4. soluŃii perfuzabile. igiena. stetoscop. comprese. simptomatologie. contenŃia mecanică.3. corifabulaŃie. comportamentului. Psihozele endogene: paranoia. capabil să se autoîngrijească. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . realism. Obiectivul nursing: specificitate. Instrumente: seringi. cooperant. reŃete etc. cu semne vitale in limite normale. fără durere. bizarerii vestimentare. bilete de trimitere. carnet de sănătate. Pregătirea psihică: informare. alimentaŃiei. principii de tratament. definiŃie. catatonie. mobilizare. stres. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme.1.1. obŃinerea 197 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tentative de suicid.3. cercetarea documentelor medicale (F. 2. potenŃial crescut pentru violenŃă.2. 3. 4. criză de violentă. 3. negativism alimentar.1. izolare socială.2. sonde digestive. de ordin psihologic (traume psihice. educaŃie.2. agitaŃie psihomotorie.6. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. tumori. auscultaŃie. prevenirea autoagresivităŃii si heteroagresivităŃii. 2. interviul formal sau informal. fără idei halucinatorii. clinică.

obiective.1. casete video („Zbor deasupra unui cuib de cuci”. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate complianŃei. asigurarea unui mediu securizant fără excitanŃi psihici. IntervenŃii specifice: 4. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. efecte secundare.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. pacient compliant. AcŃiuni de susŃinere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite.1. Cadrele didactice care asigura pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.1. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. scheme.Administrarea neurolepticelor: clasificare. manechin. exerciŃii practice. In stagiul clinic. ergoterapia. continuitatea in îngrijire. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). 4. psihanaliza:definiŃie. alimentaŃia enterală. 5. 4. indicaŃii. dezbateri. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.3. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice. să aibă experienŃe concrete legate de îngrijirea acestora. ca demers logic. de comunicare si relaŃionare cu pacienŃii cu afecŃiuni psihice. stabilirea de noi termene: adaptate la capacităŃile psihice si fizice ale pacientului. IntervenŃii de urgenŃă: imobilizarea/contenŃia mecanică. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. „Drumul spre lumină”).2. . dotarea cu material didactic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. întrebări structurate. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.4. decizional. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in secŃii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacienŃilor cu boli psihice. igienă. gestionarea cazului. 4. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. probe scrise de tip itemi. dezintoxicarea. rezolvarea de sarcini.3. Reformularea obiectivelor. 4. poziŃie adecvată.3. jocuri de rol. studiu de caz. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃa şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. comunicarea. scoaterea din sevraj.2. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. rezolvând sarcinile de lucru repartizate.2.3. indicaŃii. asepsie si antisepsie. pacient necompliant.3. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. mod de realizare. Psihoterapia.1.2. 4. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. elevul trebuie să-şi formeze capacităŃile de observare reflectivă.1. 5. se recomandă studii de caz.C 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. apropiere – depărtare.3. sedarea. 198 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 5.

Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Aplica interventiile proprii si delegate 6. tulburarile de ritm si de conducere. 4. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. materiale necesare. circulatie inadecvata. Culegere de date: interviu. insuficienta respiratorie acuta. hipertensiune.TERAPIE SPECIFIC Nr. pozitie adecvata 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire la pacientii cu afectiuni grave. observatie clinica. 2. Analiza si sinteza datelor 2.Modulul 50: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul ANESTEZIE . hipotensiune.3. 1. Semne clinice: dispneee.2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. 1. fibrilatie. Surse de dificultate 3. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . insuficienta renala acuta. 50. comele. apnee. Manifestari de dependenta 2.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Pregatirea fizica: preanestezia. eliminare 199 C. Manifestari de independenta 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. bradicardie. etc.3.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE . intinderea si profunzimea arsurii.2.1. oligo-anurie. cercetare documente medicale. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore.Tipuri de anestezie: 1. Anestezia locala Definitie. In modulul ANESTEZIE . intoxicatii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1.4. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. absenta pulsului. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. 2. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. arsuri. stopul cardiorespirator. supravegherea pacientului 2. asigurarea conortului psihic 2.Analizeaza principalele tipuri de anestezie INTENSIVA SI NURSING ConŃinuturi 1. Anestezia peridurala 1. degeraturi. Rahianestezia 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. Pregatirea psihica: informare. invatamant clinic. socul. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANESTEZIE . Unitate de competenŃă Anestezie terapie intensiva si nursing specific CompetenŃe C.1. crt.3.2. starea de constienta.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. Anestezia generala 1.2. explicatii. profunzimea comei.1. tahicardie.

supravegherea functiilor vitale – monitorizare. educatie 3. vulnerabilitate in fata pericolelor. tavita renala. hidratare. aspirarea secretiilor oro – faringiene. profilaxie. aparatura pentru oxigenoterapie. igiea.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. performanta. truse de instrumente sterile. mentinerea functiilor vitale. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate inadecvata prin deficit. implicare. alimentare. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. truse de perfuzie si transfuzie. comprese sterile. 2.6. aparatura pentru monitorizare. Interventii proprii: comunicare. substante antiseptice etc.2. 1.C. traheotomie. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE . camp operator 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. 2. supravegherea starii de constienta.Instrumente: tensiometru. 1. pansamente. Pregatirea psihica: informare. comunicare ineficace la nivel afectiv. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. Interventii: 3. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.Prioritati de ingrijire. 2.4. Obiective stabilite: 1. realism. dotarea cu material didactic. supravegherea functiilor vegetative. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. 1. observabilitate 2. Resurse materiale 1.2.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 200 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mobilizare etc. transfuzii.1. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.1. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. mobilizare. igiena.2. Restructurarea planului de ingrijire : 2.1. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. resuscitarea cardio-respiratorie. asigurarea confortului psihic. Materiale: pat special. aparatura pentru respiratie asistata. volumul si nivelul de cunostinte. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. administrarea tratamentului general si local. anxietate. seringi si ace sterile. profilaxia infectiilor. oxigenoterapia.5. prevenirea complicatiilor. explicatii.Criterii obiective: specificate. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. perfuzii. etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. 1. 3. imobilitate.1. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. afectare fizica si/sau psihica. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.2. Aplica interventiile proprii si delegate C.2. platou steril. manusi sterile.

problematizarea. casete video. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. la procesul de invatare. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. existente. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . . simularea. planul de ingrijire. compararea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. scheme. test scris. proiectul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. manechin. Indiferent de locul. planuri de ingrijire. probe practice (demonstratie. studiu de caz .plan de ingrijire). exercitiul. studiul de caz. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. momentul si persoana care face evaluarea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. simulari. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. CD-uri.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. conversatia. . unitati sanitare cu o buna dotare materiala. fisa de lucru. brancarda. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. descoperirea. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. In elaborarea strategiei didactice. . dezbaterea. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. evaluarea altor competente nefiind relevanta.elevi instruiti. demonstratia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. observatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. 201 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. munca independenta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise de lucru. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. pentru verificarea atingerii competentelor.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare.elevii au stiluri dierite de invatare. discutiile si lucrul in grup. comprese etc. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. fesi. folii de retroproiector.

obnubilarea. redoarea cefei. halena. cianoza.CHIRURGICALE Nr. hipotermie.2. urticarie. frison. pupile 1. de conştienŃă. deglutiŃia. icterul) erupŃii cutanate. pupilare) redoarea cefei. 1. temperatură. Starea perceptivităŃii: răspunsuri motorii la stimuli senzoriali şi dureroşi Starea reactivităŃii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate.2 Semne generale :puls. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului ConŃinuturi tematice 1. pliul cutanat. melena Altele: febră. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 3. Neurologice: tulburări de comportament. digestive: vărsături. Aplică măsurile de urgenŃă. echilibru static şi dinamic. mişcări involuntare Renale:anuria. hipotensiune arterială. sughiŃ. Modificări ale funcŃiilor vitale: respiratorii: obstrucŃia căilor respiratorii. hematemeza.2. Evaluează elementele de gravitate 4. Unitatea de competenŃă Conduita în urgenŃe medico chirurgicale CompetenŃe C. roşeaŃă. tuse. hemoragii cutanate. forŃată (ortopneea. turgescenŃă venoasă. invatamant clinic. LCR.3. circulaŃie venoasă colaterală superficială. globus vezical 2. durerea. dispnee. 5. confuzia. globii oculari. pierderea conştienŃei (sincopa. Produse patologice: sânge.CHIRURGICALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. edemul. 51. motilitate. Monitorizează evoluŃia pacientului Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . spută. amplitudine mişcări. Stop cardio respirator: 202 C. ascita. stupoarea. alte poziŃii forŃate). Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. tensiune arterială Atitudini şi posturi: pasivă. În modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO .1. hemoptizie cardio vasculare: tulburări de ritm cardiac. coma). criza epileptică. crt.1. hipertensiune arterială. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modificări de comportament: Starea de conştienŃă: torpoarea. tulburări circulatorii . 2. osteotendinoase. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. cefalee. Modificări tegumentare de culoare (paliditate. colaps cardio vascular. hipertermie.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE Notă introductivă Modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO .1. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 2. reflexe.CHIRURGICALE face parte din pregătirea specifică din anul III. convulsii. pentru calificarea: asistent medical generalist. edemul căilor respiratorii.

hematocrit. manevra Heimlich. administrare medicaŃie. electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. membrelor. ventilaŃie pe mască. ComplicaŃii: neurologice. laringoscop. trauma cardiacă non penetrantă). hematocrit. laringospasm. diabet zaharat. Leziuni la nivelul scalpului. Evaluează elementele de gravitate C. intoxicaŃii medicamentoase. atropină.3. medicamente (adrenalină.metabolice. toracice. şoc hemoragic. septice 1. endocrine. tensiunea. cardiopatii congenitale. radiaŃii Electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. AfecŃiuni: insuficienŃa respiratorie acută. stopul cardiac. corpi străini. coma mixedematoasă. spânzurarea. clorură de calciu. digestive. rezistenŃa. şoc hipovolemic. 2. infarct miocardic. sindromul de explozie. ale membrelor. terenul. permanentă sau intermitentă). embolie pulmonară. mască laringiană. tulburări ale SNC. politraumatisme craniene. coma hiperosmolară. droguri Comele: neurologice . toracelui. medicamente. balon de ventilaŃie. substanŃe de contrast. feŃei. alimente IntoxicaŃii: alcooli toxici. Suport vital de bază (degajarea victimei. epiglotite. dislipidemii. oxigen. starea de conştienŃă. îngrijire plăgi. muşcături de şarpe veninos. şocul. maxilofaciale şi orl. central. respiratorii circulatorii. amiodarona. recoltări 203 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . intoxicaŃii cu monoxid de carbon. sonde traheale. edem al mucoasei căilor aeriene.3. colapsul. ventilaŃie. timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor. criza astmatică. hipotermia. medicamente. abord venos periferic. insuficienŃa respiratorie(acută sau cronică. eliberarea căilor respiratorii superioare. intubaŃie masaj cardiac extern). electrice. vasopresină etc) 2. gâtului. submersia. disritmii severe. bicarbonat de sodiu. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. sindromul de strivire.C. bronhospasm. coma tireotoxică. hipotermia. sindrom QT prelungit. Anafilaxia: înŃepături de insecte. valvulopatii. renale. ciuperci. cardiomiopatii. angină pectorală. cu alcool etilic. Aplică măsurile de urgenŃă obstrucŃia căilor respiratorii superioare(sânge. coma. tensiunea. convulsii. secundare: hipertensiune arterială. abdomenului Vârsta. Arsuri grave: termice. Materiale de urgenŃă: canule orofaringiene. chimice. şoc anafilactic. de insecte arsuri. pesticide. poziŃia de siguranŃă. edem pulmonar acut. balon Ambu. abdominale. urgenŃe metabolice hipoglicemie. disecŃie de aortă. din intoxicaŃii exogene. monoxid de carbon. traumatisme.4. xilină. stopul cardio respirator din sarcină 3. oculare. electroliŃi. sulfat de magneziu. şoc septic. criză hipertensivă. combitub. insuficienŃa respiratorie acută. preeclampsia şi eclampsia. boli cardiace primare şi secundare (primare: boala cardiacă ischemică. hipotermia severă. pneumotorax. secreŃii bronşice. canule nazofaringiene. hemoptizia gravă. vărsătură. şoc cardiogen. cardiace. aspiraŃia sucului gastric). de coloană vertebrală. metabolice. substanŃe caustice. tumefacŃii la nivelul faringelui.

hematocrit. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. temperatură respiraŃie. intoxicaŃii. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. sondă gastrică. studiul de caz.C. stare de conştienŃă. scheme. măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme. coloraŃie tegumente. simularea. dezbaterea.CHIRURGICALE. conversaŃia. observaŃia. Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei.UrgenŃe medico chirurgicale L. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. protocoale resuscitare. CD .5. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. come.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 2. manechin. oprire a resuscitării. A. arsuri grave. Note de curs Consiliul NaŃional Român de Resuscitare 2006 204 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Bibliografie: 1. Parametri vitali: puls. dotarea cu material didactic. Riviş Editura Mirton 1997 5.principiul autonomiei pacientului. Explorări: ECG. Parametrii biologici: glicemie.uri. electroliŃi.Ghid practic de medicină de urgenŃăprespitalicească Editura Libra 1995 4.comunicarea cu aparŃinătorii 5. Titircă Editura Medicală 2002 3. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. . Monitorizează evoluŃia pacientului produse biologice. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Aspecte etice: sopul resuscitării. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. munca independentă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . degerături. drenaj pleural.UrgenŃe medicale I. presiune parŃială oxigen 3. decizii de neîncepere a resuscitării. 1. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. 4. simularea. spânzurare. retroproiector. instrumentar şi materiale sanitare diverse. durerea. ventilaŃie. oprirea unei hemoragii. TA. exerciŃiul. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. electrocutare. submersie. hemostază chirurgicală provizorie. casate video. poziŃie pacient… 2. etc.

Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 52. a mobilităŃii fizice. pierderi de cunoştinŃă. 52. schimbări in fizionomie. 205 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 52. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană. pierderi de memorie etc. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană Continuturi 1. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. bilanŃul nevoilor de nursing. 2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul III.2.5. tratament). simptomatologie. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice 2. Patologie geropsihiatrică si geroneurologică: tulburări psihice si neurologice in îmbătrânire. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul GERONTOLOGIE. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. periodizarea vârstei a III-a. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici. 52.2.2. escare. 2.4. scădere in greutate.1. tulburări de somn. accidentul vascular cerebral (definiŃie.1. b) modificări patologice: probleme de sănătate fizică. hipertensiune sau hipotensiune arterială. scăderea controlului emoŃional si a capacitaŃii de adaptare). incontinenŃa de urină. rezistenŃa la schimbare. C 2. Îmbătrânirea umană – noŃiuni generale: 1. deshidratare. tulburări de micŃiune.3. tahicardie). GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GERONTOLOGIE. Semne locale: durerea (caracteristici). pierderea autonomiei. crt. incontinenŃa anală. spirituali-religioşi. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. demenŃele.2. Modulul are alocate 120 de ore. Unitatea de competenta Gerontologie. 52. Factorii care influenŃează îmbătrânirea umană: somaticiereditari. 52. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GERONTOLOGIE. constipaŃie. modificări cutanate însoŃite de prurit.2. ankiloze. din care 84 de ore. geriatrie si nursing specific Competente C 1. tulburări de somn.1. 52. hipertensiunea arterială geriatrică. anorexie. hipotensiunea ortostatică. stările confuzionale.2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 2. invatamant clinic.2. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1. mentală si emoŃională.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic.1. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale (dispnee de efort si de decubit. In modulul GERONTOLOGIE. socio-culturali.1. Principalele afecŃiuni ale persoanelor vârstnice: 2.3. investigaŃii. Semne si simptome prezente in afecŃiunile persoanelor vârstnice: 2.MODULUL 52: GERONTOLOGIE. ParticularităŃi somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modificări fiziologice produse de îmbătrânire (scăderea acuităŃii senzoriale. arterita (definiŃie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). psihologici. atrofii musculare.1.

2. reŃete. etiopatogenie. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. realism. 2. interviul formal sau informal. principii de tratament). etc. Stările terminale: atitudinea faŃă de moarte. IndependenŃă/DependenŃă 3. 3. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. Aspecte de geropatologie urinară: infecŃiile urinare. 2. 4. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). stres. Terapia ocupaŃională. de materii fecale. 2. cercetarea documentelor medicale (F. 3. investigaŃii. 2.îngrijirea vârstnicului in familie. instituŃionalizare).3. crizele de adaptare).2. Diabetul zaharat tardiv. vulnerabilitate crescută faŃă de pericolele din mediu.A. examen fizic si psihic.. Manifestări de independenŃă: mobilitate păstrata. Manifestări de dependenŃă: hipoacuzie. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. simptomatologie. principii de tratament). organizarea îngrijirilor.2. 4. alimentare. incontinenŃa anală (definiŃie. somn odihnitor.2.1. abdomenul acut. 2.4. incontinenŃa de urină. Probleme de dependenŃă: scăderea acuităŃii senzoriale. . surditate. . 2. fracturile de femur. si allopsihică alterarea integrităŃii tegumentelor. investigaŃii.3. depresie.2.2. Patologia ischemică digestivă: refluxul gastro-esofagian. confuzie. supravegherea.instituŃionalizarea vârstnicului (primirea.10. T. Administrarea medicamentelor in geriatrie. T0) in limite normale. de ordin social (izolare. orientare in timp si spaŃiu. igiena.9. investigaŃii. risc crescut de accidentare. scrisori medicale. obiective pe termen scurt. dezorientare auto-. 2. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involuŃie.2.). izolare socială. bilete de ieşire din spital. simptomatologie.C 3.2. asistenta morŃii.2. a orientării in timp si spaŃiu. obezitatea (definiŃie.2. sindromul de imobilizare. P . simptomatologie. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. etiopatogenie. principii de tratament). investigaŃii. a stării de cunoştinŃă.2. profilaxia complicaŃiilor si a căderilor.2. implicare. principii de tratament) 2. de ordin psihologic (anxietate. simptomatologie.11 Aspecte medico-sociale: . semne vitale (R.4. a alimentaŃiei.patologia pensionarii. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici etiopatogenie. clinică. mobilizare.1. îngrijirile paliative. etiopatogenie. comunicarea).7. incontinenŃa de urină. 3. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . performanŃă.2. 2.O. diminuarea mobilităŃii fizice. pierderea controlului sfincterelor. traumatisme etc. amnezie. 206 C 4.Obiectivul nursing: specificitate. principii de tratament) 2.5. investigaŃii.3.6. simptomatologie. mediu si lung). Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia.8. lipsa de cunoştinŃe. EducaŃia sanitară in geriatrie.2.2. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. cecitate. pensionare. ulcerul de decubit (definiŃie. carnet de sănătate. bilete de trimitere. pierderea stimei de sine. 3. autonomie in desfăşurarea activităŃilor de autoîngrijire. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. 4. bolile prostatei la bătrâni (definiŃie. educaŃie. ankiloze.

Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice si psihice ale vârstnicului. pampers.1. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. instrumentar si materiale sanitare adecvate. manechin.3.2. dezbateri. 6.2.2. gestionarea cazului. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. feşi. tensiometru. 6.1.1. sonde vezicale. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. 6. poziŃie adecvată. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate.C 5. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice. stetoscop. Obiective stabilite: 6. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. dotarea cu material didactic. instituŃionalizarea vârstnicului. trusă pentru îngrijirea plăgilor. Instrumente: seringi. crearea câmpului operator. Resurse materiale: 5. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). explicaŃii. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii.1. IntervenŃii specifice: montarea sondei á demeure. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate administrarea tratamentului general si local. canulă rectală. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. comprese. Materiale: trusă de perfuzie. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi de profil (cămine. imobilizarea. prevenirea complicaŃiilor legate de imobilizarea prelungită. 5. unguente de tip barieră. îngrijiri paliative. 6. 207 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . oscilometru. se recomandă studii de caz. soluŃii perfuzabile.3. igienă. 5. pungi pentru urină. întrebări structurate. Pregătirea psihică: informare. ca demers logic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Resursele materiale trebuie sa cuprindă o gama cat mai variata: planşe. asigurarea confortului psihic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.1. soluŃii antiseptice. 5. C 6. exerciŃii practice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. 5. jocuri de rol. decizional. probe scrise de tip itemi. studiu de caz. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. casete video. atele. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. obŃinerea consimŃământului. Pregătirea pacientului: 5.2. mânuşi de cauciuc.1.. spitale de cronici. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului.1.1. terapia ocupaŃională. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.2. intervenŃii de suport si protecŃie socială. 5.1. rezolvarea de sarcini. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. recâştigarea autonomiei. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă.2.

tusea. profilaxie. tulburari urinare. evolutie. paloare. caracteristici). In modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. simptomatologie. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. etiopatogenie. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). complicatii.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. anatomie patologica.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. 2. 3. simptomatologie. Modulul are alocate 120 din care 84 ore. tratament. 1. inflamatia. intensitate). 2.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. dispneea( tipuri. forme clinice. evolutie. anatomie patologica. tratament. tulburari sfincteriene. alterarea functiilor vitale si vegetative etc. 2. 2. 2. simptomatologie.2 Cancerul esofagului: etiologie.7 Boala Hodgkin: definitie . hemoragia (clasificare. tratament. anatomie patologica.1 Semne clinice : durerea(localizare. etiopatogenie. investigatii.2 Semne generale: scaderea ponderala. tulburari de vedere. complicatii. tratament. nevralgii. simptomatologie. edeme.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 53. evolutie tratament. tratament. tratament. evolutie. 2. tulburari de deglutitie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . forme clinice. evolutie tratament. 4. investigatii. simptomatologie. Unitate de competenta Oncologie si nursing in oncologie Competente C. varsaturi.9 Mielomul multiplu: definitie. anatomie patologica. simptomatologie. hipertensiunea intracraniana. tratament. investigatii. gravitate). Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice Continuturi 1. 2. expectoratia. caracter. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Aplica interventiile proprii si delegate . 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. 2. icter mecanic.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. 5. evolutie. investigatii . invatamant clinic. 2. 208 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . febra. pareze etc. anatomie patologica.Modulul 53. pentru calificarea: asistent medical generalist. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nr. investigatii. anatomie patologica. simptomatologie. inapetenta.1.Semne si simptome prezente in afectiunile oncologice 1. 2. simptomatologie. investigatii. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. Principalele afectiuni oncologice: 2. atelectazie. crt. greturi. anorexie. anxietate. aspectul tegumentelor si mucoaselor.

asigurarea conditiilor de mediu.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. tegumente intacte. investigatii. risc de accidente. investigatii. de ordin social(izolare . acceptarea imaginii de sine modificata. lipsa durerii. pregatire preoperatorie. incordarea miscarilor. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire C. asigurarea pozitiilor. corticoterapie). administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. anatomie patologica. performanta. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. trimiteri. evolutie. investigatii. etc. cianoza. lung. ce se poate face?. consiliere pacient. 2. 2. comunicare ineficienta. tulburari de echilibru. mediu. 2. comunicare eficienta. observabilitate( cine?.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. 2.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. tulburari de deglutitie. ascultatie. de ordin psihologic(anxietate . 2. risc de infectii. simptomatologie. 2. evolutie. 2.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. tratament. culoarea tegumentelor normala. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. a starii de constienta. investigatii. uter) : etipatogenie. igiena. recoltari de sange si urina. modificari ale functiilor vitale si vegetative. Obiectivul nursing: specificitate. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine. alimentatie artificiala. tratamente paleative si alternative. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. simptomatologie.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). tratament. imobilitate. profilaxia infectiilor. 3 Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. evolutie tra tament. risc de complicatii. forme clinice. 2. 2. simptomatologie. etc. prevenirea complicatiilor. 2. investigatii. edeme ale membrelor. dispnee. postura inadecvata. tratament. alterarea starii de nutritie. 2.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. carnet de sanatate. vulnerabilitate fata de pericole. circulatie inadecvata. realism. implicare. comunicare ineficienta. simptomatologie. percutie). educatie. scrisori medicale. 1. tratament. simptomatologie.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. evolutie.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. Independenta/ Dependenta 2. 1.11 Cancerul organelor genitale(testicole.14 Limfoamele maligne: etiopatogenie. simptomatologie. in ce masura?. mobilizare. chimioterapie. bilete de iesire din spital. lipsa cunoasterii. investigatii. saracie). palpitatii.C. examen fizic (inspectie.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. ce.cand?) obiective pe termen scurt. prostate. alterarea starii de confort. tratament. prevenirea complicatiilor. temp) pastrate. puls. 209 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. escare. hidratare. palpare. mobilitate pastrata.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. ingrijire stome. stres). cum?. retete. observatie.TA. aspirarea secretiilor. semne vitale (respiratie. evolutie. somn si odihna corespunzatoare. cu intrebari inchise/ deschise).1 Manifestari de independenta: pacient constient. deficit de autoingrijire.

1.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. trusa chirurgicala. seringa Guyon. 3. tehnica de executie. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. pierdiri de lichide(sange. 3. bacteriologice : pregatire pacientului. 3. ace punctie . trusa de pansat.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. 2. varsaturi. prevenirea complicatiilor pulmolare.8 Pregatirea preoperatorie: 3. Materiale: comprese. complicatii pulmonare. oxigenoterapie.9. tromboflebite. canula traheala. solutii de perfuzat. traheostomie.8. Ingrijiri postoperatorii 3. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. transfuzoare. 3. rolul asistentei. tampoane. electrocauter etc. radiografia. sonde urinare. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). a complicatiilor. carucior. Recoltarea analizelor biochimice . 3. asigurarea confortului psihic. Interventii specifice: 3.2 Asigurarea confortulu: igiena. tensiometru. tehnica de executie. 1.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. parametrii fiziologici. trusa de perfuzie.O. transpiratii.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. irigoscopia. escare. Resurse materiale: Instrumente : trusa de intubat. etc. hematologice. 3. 2. 9. mese. trocare.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. 3. combaterea durerii. stetoscop. sonde gastrice. ecografii.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda.1 Pregatirea psihica : : informare. igiena etc. valve vaginale.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. pozitie adecvata. 3. sange etc. 9. sonde Blekmore. respiratie artificiala. Obiective stabilite: 1. imobilizare. RMN. in ziua operatiei). sursa de aspiratie. 2. seringi.8. etc. pat . 3. 9. constipatie. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . tomografii.6 Examenul radiologic: radioscopia.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. sursa de oxigen. 3. pungi colectoare. urina. ) hidratarea pacientului. pregatirea materialelor necesare. ace punctie.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. 5 Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. monitor. anestezice.4 . notarea in F.C. combaterea anxietatii. perfuzoare.5 Masurarea TA. intubatie orotraheala. 3. trusa de ventilatie. manusi chirurgicale. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. supavegherea pacientului. satisfactia pacientului. explicatii. tehnica de executie. montarea unei perfuzii. mamografia. 3. Obiective stabilite: 1. supravegherea functiilor vitale si vegetative. Pregatirea pacientului: 2. pregatite dispozitivelor necesare. metode improvizate). solutii antiseptice. 210 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . medicamente. 4 Aplica interventiile proprii si delegate C. manusi chirurgicale.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. .elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. simulari. probe practice(demonstratie.elevii au stiluri diferite de invatare. Se evalueaza numai competentele din acest modul. studiu de caz. Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. planuri de ingrijire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. dezbaterea. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. fisa de lucru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. problematizarea. momentul si persoana care face evaluare. . observatia. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. coevaluarea in grupul de lucru. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. .3. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. investigatia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. pentru verificarea atingerii competentelor. demonstratia. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. fise de lucru. In elaborarea strategiei didactice. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. compararea. tema in clasa. 211 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simularea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. dotarea cu material didactic.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Indiferent de locul. proiectul. Se recomada urmatoarele metode: observatia. etc. conversatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. fise de lucru. evaluarea altor competente nefiind relevanta. la procesul de invatare. planul de ingrijire. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . munca independenta. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. descoperirea. studiu de caz – plan de ingrijire). observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitiul. test scris. proiectul.

212 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . casete vdeo. folii de retroproiector.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. manechin. instrumentar si materiale sanitare diverse. scheme.uri. CD.

2. invatamant clinic. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ÎNGRIJIRI PALIATIVE 213 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. pentru calificarea: asistent medical generalist.MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE ϖ ϖ Notă introductivă Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din pregătirea specifică din anul III. 5. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ÎNGRIJIRI PALIATIVE. 4. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

tipare de a muri trăind. tulburări urinare. BătrâneŃea: definiŃie. crt. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. ConŃinuturi Semne şi simptome prezente în stările avansate şi terminale de boală: Durere (localizări. inflamaŃie. la zgomot/linişte. cu întrebări deschise/închise). intensitate. tulburări de somn. Sinteza informaŃiilor: manifestări de independenŃă. prurit). modificări ale mucoasei bucale. investigaŃii. C. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. principii de tratament. simptomatologie. simptomatologie. principii de tratament profilaxie). etiopatogenie. discuŃii cu echipa de îngrijire. cercetare documente medicale (foaie de observaŃie clinică. alterare a eliminării. digestive decompensate (definiŃie. profilaxie).Nr. cardiace. teama de abandon. Moartea: definiŃie. simptomatologie. renale. tulburări de somn. SIDA (definiŃie. căderile. palpare). profilaxie). profilaxie). îmbătrânirea şi dependenŃa. principii de tratament. principii de tratament). carnet de sănătate. reacŃiile muribunzilor în faŃa morŃii. auscultaŃie. afectare spirituală. simptomatologie. simptomatologie. inapetenŃă. simptomatologie. la moarte). scrisori medicale. AfecŃiuni cronice respiratorii. intoleranŃă la activitate. greŃuri. etiopatogenie. investigaŃii. alterare a procesului de comunicare. examen fizic (inspectie. sindromul de imobilizare. alterare a mobilităŃii. Comele (definiŃie. la mirosuri etc.2. alterare a imaginii de sine. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutriŃiei. principii de tratament. Unitate de competenŃă Îngrijiri paliative CompetenŃe C. etiopatogenie. alterare a integrităŃii tegumentelor/mucoaselor.1. AVC (definiŃie. hiper/hipotermie. la lumină/întuneric. hipersensibilitate la frig şi cald. constipaŃie/diaree). familia şi aparŃinătorii. principii de tratament). astenie. IncontinenŃa. vărsături. investigaŃii. "gura nefuncŃională". investigaŃii. ModalităŃi culegere date (date obiective şi date subiective): interviu (direct/indirect. investigaŃii. leziuni cutanate. reŃete etc). la pierderi grave. escare. observaŃie clinică. arsuri. tulburări psihice. tulburări digestive (sete. bilete de ieşire din spital. caracter). investigaŃii. teama de moarte. etapele adaptării (la boală cronică. tulburări respiratorii. alterare a percepŃiilor senzoriale. etiopatogenie. boli asociate îmbătrânirii (etiopatogenie. drepturile persoanelor muribunde. manifestări de dependenŃă . Principalele afecŃiuni care determină stări avansate şi terminale de boală: Cancerul (definiŃie. 54. trimiteri. anxietat etc. îmbătrânirea calitativă. surse de dificultate Probleme de dependenŃă. 214 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etiopatogenie. (dermite.

la procesul de învăŃare. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. realism. planul de îngrijire. demonstraŃia. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. acceptarea morŃii. fişe de lucru). aparate şi instrumente de fizioterapie. seringi. filozofie. Materiale şi instrumente adecvate intervenŃiilor: aparat de electroterapie. C. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. problematizarea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. formarea şi atitudinea personalului de îngrijire. igienă etc Obiective stabilite: realizate: se menŃine calitatea vieŃii. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Conceptul de îngrijiri paliative: definiŃie. proiectul. abandonarea muribundului. Indiferent de locul.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. asigurarea calităŃii vieŃii până la sfârşit. susŃinere fizică: poziŃie adecvată. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local. momentul şi persoana care face evaluarea. explicaŃii. îngrijirea escarelor. igienă. fişe de lucru. medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor etc. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).plan de îngrijire). trusă de mică chirurgie. pampers. moarte în demnitate şi pace. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. controlul simptomelor. implicare.4. planuri de îngrijire. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului. ace. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. monitorizarea semnelor vitale. mobilizare pasivă. asigurarea confortului psihic. observabilitate. În elaborarea strategiei didactice. PriorităŃi de îngrijire: managementul durerii. îngrijirea cavităŃii bucale. fişa de lucru. braunule. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. susŃinerea familiei pe timpul doliului. principiile îngrijirii. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. descoperirea. sonde. cauze. probe practice (demonstraŃie. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. hidratare. compararea. 215 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . soluŃii perfuzabile. simulări. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. fizioterapie. electroterapie. probe scrise (test scris. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. studiu de caz . Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. acompaniamentul relaŃional. nerealizate: alterarea calităŃii vieŃii. IntervenŃii proprii şi delegate: proprii: comunicare.C. SusŃinere psihică şi fizică: susŃinere psihică: informare. C. alimentare. acompaniament relaŃional. performanŃă.3. trusă de perfuzie.

pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Şerban Stoianovici . numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. – "Oncologie generala" – Editura Medicala.. Bucureşti. conversaŃia. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie dotarea cu material didactic. Bucuresti. manechin."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asistenŃii medicali" . scheme. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. ViaŃa Medicală Românească. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. brancarda. 1992 C. Borundel .Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă."Tehnica îngrijirii bolnavului" . comprese etc). Moses . volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 216 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru verificarea atingerii competenŃelor. Bibliografie recomandată: Constantin Bogdan. dezbaterea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile."Geriatrie practică" 6. desene. atele. 2003 5. coevaluarea în grupul de lucru. CDuri. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 1999 LucreŃia Titircă . 2. tema în casă. simularea. care asigură pregătirea la acest modul. etc. 3. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. proiectul. munca independentă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. instrumentar şi materiale sanitare diverse (seringi si ace.Ed. observaŃia de: dificultatea temei. 4. ALL. Cadrele didactice.Ed. folii de retroproiector. investigaŃia. feşi. Bălăceanu-Stolnici ."Nursing geriatric" Ghilezan N. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: planşe."Manual de medicină internă pentru cadre medii" . 1995 1. exerciŃiul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. studiul de caz. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Medicală. casete video. C. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Bucureşti.Ed.

Elementele practicii sanatatii comunitare.2.M. bolnavilor cu afecŃiuni cronice şi în fază terminală. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. grupurilor în comunitate. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. competenŃă 55. Unitate de CompetenŃe crt. 5. 1. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NURSING COMUNITAR Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. Rezumă comunitar particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate ConŃinuturi 1.4. invatamant clinic. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte.2. 1. să acorde îngrijiri adaptate. 4. scopuri. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. integrarea cetăŃenilor in servicii pentru intreaga comunitate.1. să stabilească relaŃii interpersonale. Nursing C.Modulul 55: NURSING COMUNITAR Nota introductivă Modulul NURSING COMUNITAR face parte din pregătirea specifică a anului III pentru calificarea asistent medical generalist. Activitatea în comunitate este complexă. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile.2.2. 1. 1.6. beneficiari. Parcurgerea modului va permite cursantului să facă legături interdisciplinare.2.A): actiuni de baza.N. 1. 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. solicită calităŃi deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada pregătirii pentru a-i permite în viitor să îndeplinească si roluri de educare şi instruire. Identifică problemele de sănătate a familiei.2.S.2. Definitia dupa O. 1. 1. familiilor. 2. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei.1. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate.3. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing) 1. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate). Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor. obiectivul principal fiind promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor. Promovarea unui stil de viata sanatos. Promovarea recuperarii.1. beneficiari. familia ca unitate de baza. Sprijinirea serviciilor comunitare.5. Ńinând seama de particularităŃile acestora. 1. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. scopuri si obiective clare. să se încadreze în echipa de îngrijire şi multifactorială. se asigură dobândirea competenŃelor descrise în acesta. aprecierea periodica si 217 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. îngrijirea indivizilor.3. scopuri. Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Nr.2. SusŃinerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii.

ocupationala.membru activ al echipei de ingrijire. sanatate biologica. comunitate. rata somajului. biologic. densitate. notiuni de baza.membru al echipei de ingrijiri. Indicatori demografici: structura familiei. 1. probleme socio-economice (venit mediu. influenta mediului inconjurator. Caracteristicile familiei: sistem social.3. grupuri minoritare etnice si religioase). .2. Modelul sistemelor Newman 2. Roluri: educator si pedagog.3. 218 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. 2.3.3.2. diferente culturale si spirituale.3.6. 3. Indicatori economici.2. 2. 2. 2. fizica.1. facilitator.2. 1. nebiologic. Modeloul de adaptare Roy. Tierney. Indicatori medicali. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana. domenii de angajare a populatiei). asezare geografica. 1. Logan. teoria holistica. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. 2. pacientilor cronici si in stadiul terminal. Modelul Rogers.Caracteristicile comunitatii. norme si valori culturale. 1. 3. utilizarea inregistrarilor. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate.3. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate în comunitate) continua a starii de sanatate.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. 2. 1. omul ca unicat. ciclul de viata al familiei. spirituala. Conceptul de comunitate.3. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. Sanatatea individului. . 2. Indicatori sociologici.2. populatie cu venituri sub nivelul minimal. Conceptul despre sanatate. ingijiri de sanatate ocupationala. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare.M. 2.3. 2.7 Modelul Ropper. Conceptul despre om.1. 1.3. Modele conceptuale – definitie. supravegherea personalului de ingrijire. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. sociala. colectivitati.1. netraditional.C. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale.5.1 Conceptul despre om: definitia individului. structura populatiei ( numar.Modelul autoingrijirii Orem. flora si fauna.1. Conceptul de familie.2.1. 1.4. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii. 2.1 Definitii: traditional.3. psihica si sociala.S. functii de baza.2.2. 2.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala.3. asistentul . familie. Functii: . intelectuala. 3. particularitati de clima. nivel general de educatie.2. Modelul Henderson. 2. 1. Definitia comunitatii. rurala). consilier.3.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. scoli. Sanatatea familiei: definita O. 2. buna pregatire a asistentului medical.acordarea ingijirilor in familie. varsta. 1.2. tipuri de familie. 2.

2. 2. imunizarea. Definitia ingrijirilor primare.1.intrarea in relatie: . someri. respectarea demnitatii. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. nevoi fudamentale. C. termenelor.2. identificarea problemelor. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. factori artificiali (economici. 1. ingrijiri paliative. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. Sanatatea comunitatii. .1. mediu si scurt – respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. profesionali.1.) 1. 2. Definitia. 2. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase.4.2. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. Stabilirea scopului.3.4.3. accesibilitatea la servicii de sanatate.4. 3. anchete epidemiologice. 3. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. capacitatea de a se adapta la situatie.4. 2. 2. comportamentali. factori culturali. empatie. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. Conceptul de ingrijiri primare. biologici). 219 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Reformularea unor obiective. 3. 1. masuri de igiena. . Aprecierea starii de sanatate a familiei. C. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client).2. Aprecierea nevoilor comunitatii. tertiara.2.1. screening-ul si studii de prevalenta.4. 3. evaluarea de etapa (intermediara).2. Culegerea datelor: 1. secundara.tehnici de comunicare: ascultare. Caracteristicile ingrijirilor primare. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. Stabilirea prioritatilor.5.asigurarea confidentialitatii. 3. Planificarea. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. incredere. civilizatie etc. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice. 4.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali (fizici. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente. 2. concentrare. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. ambientali. obiectul sanatatii comunitare. defavorizate. 3.3. 3. Identifică problemele de sănătate a familiei. costurile serviciilor. ingrijirea mamei. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici.1.1. Vizita la domiciliu: . serviciile de sanatate). reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. 2. a copilului si planificarea familiala. 1. 3. Niveluri de interventie: prevenirea primara. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. exprimare clara. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. chimici.2.4. evaluarea finala. identificarea grupurilor vulnerabile. Aplicarea planului.5. 3. Stabilirea obiectivelor pe termen lung.

spatiul din jurul locuintei. . mediu necorespunzator. Consiliere in caz de : boli grave.1. starea de sanatate.odihna si timpul liber.2. 3. .3. intretinere igiena). 2. Tinerii si adultii tineri. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. puericultura si pediatrie.nivel economic: venit. dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare.1.relatii sociale: cu prietenii. psihologie. 4. .2. 2. . alimentatie. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. deces.2.Notiuni despre ingrijirea copilului: .nivel cultural si de educatie.2. parinti – copii. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. 2. Rolul asistentului medical in educarea familiei. . preocupari cultural. .alimentatia: adecvata. suferinta 220 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .legatura cu membrii echipei multidisciplinare.Tulburari majore in familie: familia conflictuala. scolarul si adolescentul – nevoi de educatie. relatiile cu bunicii.prevenirea abandonului si abuzului. 4..4. . monoparentala. 3. abandonata.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. ingrijire.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 – 1 an. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului.2. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: .4.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. satisfacerea nevoilor familiei. Persoane varstnice. gerontologie si geriatrie). . obstetrica. violenta in familie.2. familiei. probleme deosebite. . pedagogie. prescolarul. Nivel de educatie redus.mediu si sanatate. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. cu vecinii.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. consum de droguri. 4.apartenenta religioasa. 3. imunizarile.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2. . 4. Sindromul de carenta afectiva si retardul: . venituri insuficiente pentru intretinerea familiei. . sociologie.1. in divort. comportamentul fata de sanatate. 3. dezorganizata. posibilitati de recreere: . 4. 2. Sustinerea familiei in situatii de criza. stuctura pe varste.1. .observarea comportamentului copilului.2. Familia cu probleme: 3.educative.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat. obiceiuri alimentare: .membri: numar.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti).3. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului. dotari. Femeile gravide. conditiile la locul de munca. 3.3.persoanei.aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate.

. În cadrul modulului elevii trebuie dirijaŃi să folosească analiza şi sinteza pentru a realiza o coerenŃă între cunoştinŃele însuşite anterior în alte module. Sugestii metodologice În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului NURSING COMUNITAR profesorul va Ńine seama de particularităŃile formării adulŃilor: motivarea.organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri.verificarea si respectarea recomandarii medicale.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul.instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere. 1. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape. unde elevii să poată îndeplini pe rând rolul de moderator şi animator. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri. de colaborare cu specialiştii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confruntă în comunitate.legatura cu autoritatile.evaluarea resurselor umane si materiale. 3. . de cunoştinŃele însuşite anterior şi de gradul de dificultate. . automedicatia si consumul excesiv de medicamente. . data şi semnătura. fumatul.aplicarea programelor nationale. legătura cu realitatea şi punctele de interes ale cursanŃilor.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase. studiu de caz. 1. consumul de droguri. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. .executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. Masuri de sustinere si combatere. pacienŃilor cu afecŃiuni cronice şi în stadiu terminal. observare dirijată.explicarea nevoilor muribundului. fişe de lucru. 221 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . participarea. Comportamente la risc: consumul de alcool. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. profesorii vor decide asupra numărului de ore repartizat fiecărei teme. . discuŃii în grup). Elevii vor fi ajutaŃi să-şi dezvolte abilităŃile de comunicare. În funcŃie de particularităŃile individuale sau de grup. . mediul inconjurator nesigur. . unitatile sanitare.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. discuŃii în grup. . Pentru atingerea competenŃelor acestui modul evaluarea are un rol deosebit.participarea la campanii de educatie. . brainstorming. cu probleme socio-economice. carnete de apreciere care să cuprindă sarcina. respectand recomandarea medicala.evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. . psihica. jocul de rol. organizatii neguvernamentale. 5. depresie. . familia.C. de stabilire a relaŃiilor interpersonale. teste scrise. saracia.2. . implicarea. 2. Orele de teorie se vor desfăşura în săli de clasă sau de instruire practică dotate corespunzător cu materiale şi mijloace audio-vizuale care să permită aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal.evaluarea rezultatelor ingrijirilor.anxietate. . portofolii. . 1.evaluarea gradului de dependenta. risc de accidente. Grupuri vulnerabile. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. . urmărind în final realizarea criteriilor de performanŃă şi atingerea competenŃelor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate.aplicarea protocoalelor de ingrijire.respectarea legislatiei.

întocmirea planului de îngrijiri şi executarea unor îngrijiri.Evaluarea pregătirii practice se realizează prin activităŃi concrete în comunitate: vizita la domiciliu. Datele evaluării. ancheta în familie. culegerea datelor semnificative. efectuarea unor activităŃi educative. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în funcŃie de etapele parcurse în pregătire. numărul evaluărilor. 222 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Unitatea de competenta Ingrijiri la domiciliu Competente C1. pentru calificarea asistent medical generalist. la domiciliul persoanelor asistate.MODULUL: 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Notă introductivă: Modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU face parte integranta din pregatirea specifica din anul III. 2. • Contractul – cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 3. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Modulul are alocate 60 de ore. 1. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu: • Componenta echipei operationale • Modele de fise de post. 4. Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform legislatiei in vigoare. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Elaboreaza planul de ingrijire. • Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune.2. crt. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala. 56. HG privind activitatile de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. 223 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului 1. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate.1. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Continuturi tematice 1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: Ingrijiri la domiciliu Nr. • Legea Nr. din care 36 de ore. In modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU se regasesc abilitati din unitatea de competenta tehnica specializata INGRIJIRI LA DOMICILIU. invatamant clinic. • Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu.

studiu de caz. Sugestii metodologice Cadrele didactice vor decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de complexitatea ei. C3. Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile medicale. distrugerea obiectelor si materialelor contaminate (Legea protectiei mediului nr 137/1995 republicata) • Reguli de siguranta la domiciliu 3. obtinerea consimtamantului • Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 2. 3. Elaboreaza planul de ingrijire.2. Planul de ingrijiri • Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate • Obiectivele planului de ingrijire: criterii de formulare in functie de nevoile si resursele clientului • Stabilirea prioritatilor de ingrijire • Stabilirea planului de ingrijire individualizat 3. Drepturile beneficiarului • Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor • Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu 4. Protocoale de ingrijire • Obiective de nursing • Echipamente si materiale adecvate • Etape de interventie • Inregistrarea datelor in fisa de vizite la domiciliu 3. dezbateri. C4. jocuri de rol. Norme generale • prevenirea infectiilor – echipamente de protectie personala. Elevii vor fi pusi in situatii de invatare in grup si individual. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.1. rezolvand sarcinile de lucru repartizate.1.2. de deprinderile si abilitatile ce trebuie formate la elevii instruiti.4. Bilantul ingrijirilor aplicate • analiza periodica a nevoilor • examene de bilant • gradul de realizare a obiectivelor • satisfactia pacientului/familiei 4.2. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. exercitii practice. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. 224 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. Evaluarea initiala • Evaluarea nevoilor – fise standard • Informarea clientului/sustinatorului legal. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic-aplicativ: discutii de grup.3. Comunicarea cu pacientul/sustinatorul legal.1. obtinerea consimtamantului informat.C2.

fise de observare a atitudinilor si a etapelor de executie a interventiilor. Bibliografie 1. (Dr. rezolvarea de sarcini de lucru. Valentin VLADU – Director executiv al Fundatiei de Ingrijiri Comunitare) 2. 1998 – Fundatia de Ingrijiri Comunitare. Evaluarea stagiului clinic se va face printr-o proba complexa desfasurata la domiciliul pacientului. protocoale de ingrijire. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Cluj-Napoca. intrebari structurate. Modulul are ca scop dezvoltarea abilitatilor sociale ale elevilor prin asigurarea instruirii clinice in afara spitalelor. probe scrise de tip itemi. 2001 225 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. • Ingrijirea la domiciliu – Ghid practic pentru asistentii medicali.Editura LEAL. evaluarea altor competente nefiind relevanta. • Serviciile de ingrijiri la domiciliu . Stagiul clinic se va desfasura in centre de zi pentru ingrijirea varstnicilor. gestionarea cazului. servicii de ingrijiri la domiciliu sub stricta supraveghere a asistentilor medicali cu drept de libera practica. Editura ECHINOX. Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. coordonatorul lucrarii: Ana TUDORAN.Resursele materiale trebuie sa cuprinda atat materiale si instrumente de exersare a deprinderilor de ingrijire cat si modele de documente standard folosite pentru inregistrarea si evaluarea ingrijirilor la domiciliu.ghid de practica . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful