You are on page 1of 1

Isi kandungan Bil. 1.0 2.0 3.0 4.

0 Perkara Pengenalan Tema dan Objektif Strategi Pelaksanaan Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh program dilaksanakan. 4.1) Program Mingguan Mengikut Tema 4.2 Program Pembinaan Sahsiah Pelajar pada Hari Isnin 5.0 Kaedah Penilaian Keberkesanan Program 5.1 Borang Soal Selidik 5.2 Post Mortem 5.3 Kaedah Pemerhatian 6.0 7.0 Huraian Keberkesanan Program Bulan Penghayatan Nilai Murni Kelebihan Dan Kekurangan Program 7.1 Kelebihan Program 7.2 Kelemahan Program 8.0 Cadangan Penambahbaikan Program Bulan Penghayatan Nilai Murni 9.0 Penutup Rujukan Lampiran
i

Muka Surat 1 2 4

5 8

9 10 10 12

17 18 20

22 24 25