You are on page 1of 1

Praštalo Srđan Analitičar, Broker Brokerska kuća ’’Eurobroker’’ a.d. Banjaluka 1.

krajiškog korpusa 60, 78000 Banjaluka Republika Srpska, BiH Tel/fax: +387 51 310 347 +387 51 310 348 E-mail: srdjan.prastalo@eurobroker.ba

Nezvanični skraćeni izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi – 08.05.2007.
Prometi stabilni, indeksi negativni
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet u vrijednosti od oko 2.900.000,00 KM. Prometovano je sa 1.255.178 akcija kroz 976 transakcija. Akcijama PIF-ova trgovalo se u vrijednosti od oko 1.100.000,00 KM. Sva tri indeksa bilježe negativna kretanja, i to FIRS od 0,40% (-45,31 poen, nova vrijednost 11.357,26 poena), BIRS od 0,94% (-44,86 poena, nova vrijednost 4.708,84 poena) i indeksa ERS10 od 1,5% (-90,08 poena, nova vrijednost 5.934,21 poen).
INDEX

Index BIRS (C) FIRS (C) ERS10 (C)
Akcije kojima se najviše trgovalo

Vrijednost 4.708,84 11.357,26 5.934,21

% promjene -0,94% -0,40% -1,50%

Najveći promet bilježimo u trgovanju akcijama Telekoma Srpske (oko 175.000,00 KM, prosječna cijena 3,54 KM, +0,22%). Od ostalih akcija treba izdvojiti promete sa preduzećima ’’ Rafinerija ulja ’’ a.d. Modriča (oko 52.000,00 KM, prosječna cijena 2,24 KM, -3,22%), te '' Metal '' a.d. Gradiška (oko 38.000,00 KM, prosječna cijena 1,20 KM, +3,45%). Fondovi: Od akcija privatizaciono investicionih fondova, najveći promet ostvaren je u trgovanju akcijama Zepter Fond (oko 442.000,00 KM, 30,93 KM, 1,58%). Drugi i treći po prometu bili su PIF-ovi Euroinvestment Fond (oko 132.000,00 KM, 92,90 KM, -1,20%) i BORS Fond (oko 130.000,00 KM, 30,41 KM, +1,93%). Rast vrijednosti zabilježile su akcije samo 3 PIF-a, od kojih najveći pad bilježi BORS Fond (+1,93%). Sa druge strane pad vrijednosti bilježimo kod akcija preostalih 10 PIF-ova, od kojih najveći pad bilježi PIF VIB Fond (-3,79%). • Slobodno berzansko tržište:

Kotacija:

Službeno berzansko tržište:

Oznaka RNAF-R-A RTEU-R-A EINP-R-A BLBP-R-A KRIP-R-A

Emitent RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA PIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA

Kurs 2,14 2,46 93,57 35,16 33,04

% prom. 0,64% 0,89% -0,30% 0,63% -0,33%

Promet 402.779 244.424 230.642 198.989 197.798

Akcije sa najvećim rastom

Oznaka PLDG-R-A

Emitent PLANINSKO DOBRO GACKO AD GACKO

Kurs 0,30 1,22 0,76 0,573 450,00

% prom. 36,36% 22,00% 18,75% 14,37% 12,50%

Promet 450 61 1.707 13.007 2.250

Što se ostalih akcija sa sistema kontinuiranog trgovanja tiče treba izdvojiti promete sa akcijama sljedećih preduzeća: ’’ Rafinerija nafte ’’ a.d. B. Brod (oko 403.000,00 KM, 2,14 KM, +0,64%), ’’ Rudnici i termoelektrana Ugljevik ’’ a.d. Ugljevik (oko 244.000,00 KM, 2,46 KM, +0,89%), ’’ HE na Trebišnjici ’’ a.d. Trebinje (oko 111.000,00 KM, 2,94 KM, -2,55%), ’’ Birač ’’ a.d. Zvornik (oko 77.000,00 KM, 0,515 KM, 0,92%), ’’ Rudnici i termoelektrana Gacko ’’ a.d. Gacko (oko 61.000,00 KM, 2,21 KM, -1,17%), ’’ Elektrodistribucija ’’ a.d. Pale (oko 61.000,00 KM, 5,10 KM, -1,16%), te ’’ Petrol ’’ a.d. Banjaluka (oko 56.000,00 KM, 4,01 KM, +0,31%). • Aukcijsko trgovanje:

GOVF-R-A FARMALAND AD NOVA TOPOLA TGDO-R-A TEHNOGAS-DOBOJ AD BUKOVICA VELIKA VLPH-R-A SODJ-R-A VELEPREHRANA AD BANJA LUKA JAHORINA OSIGURANJE AD PALE

Akcije sa najvećim padom

Od akcija kojima se trguje metodom aukcijskog trgovanja, najveći promet je ostvaren u trgovanju sa akcijama ’’ Potkozarje ’’ a.d. Gradiška (oko 119.000,00 KM, 1,00 KM) dok od ostalih akcija treba izdvojiti i promet sa prioritetnim akcijama preduzeća ’’ Bobar banka ’’ a.d. Bijeljina (oko 47.000,00 KM, 4.700,00 KM). Dobitnici dana: Najveći rast vrijednosti zabilježile su akcije preduzeća ’’ Planinsko dobro ’’ a.d. Gacko, (+36,36%, 0,30 KM), dok od ostalih akcija koje su zabilježile značajniji rast treba izdvojiti ’’ Govedarska farma ’’ a.d. N. Topola (+22,00%, 1,22 KM). Gubitnici dana: Najveći pad vrijednosti bilježimo u trgovanju sa akcijama preduzeća: ’’ Hranaprodukt ’’ a.d. K. Dubica (-14,67%, 0,512 KM) i ’’ Meridian ’’ a.d. Banjaluka (-6,43%, 1,31 KM).

Oznaka HPKD-R-A

Emitent HPK AD KOZARSKA DUBICA

Kurs % prom. 0,512 1,31 0,511 0,66 3,57 -14,67% -6,43% -6,07% -5,71% -3,34%

Promet 1.485 3.275 511 660 10.454

MRDN-R-A MERIDIAN AD BANJA LUKA NVRZ-R-A AGKR-R-A HELV-R-A NOVOREZ AD PALE AGROKRAJINA AD BANJA LUKA HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD M.GRAD

Izvor: www.blberza.com