You are on page 1of 1

AVISEN

Side 2

D. 11. januar 2010

Elever i specialskoler får ingen eksamen
Langt de fleste børn i specialskolerne og specialklasserne får aldrig en afgangsprøve, viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse. »Fagligt problematisk,« lyder det fra forsker og oppositionen, mens Venstre ikke finder tallet overraskende. afgangsprøve,« siger Niels Egelund, der er forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Hos SF derimod er der ingen tvivl om, at tallet er for højt. Partiets specialundervisningsordfører, Pernille Frahm, mener, at man snyder mange af børnene ved ikke at lade dem gå til afgangsprøven. »Det er et tegn på, at eleverne ikke får en kompetencegivende uddannelse i skolerne. Tallet er for højt, og det er dybt frustrerende. Man skal i endnu højere grad tage udgangspunkt i den enkelte elev,« forklarer hun. Når eleverne nærmer sig eksamenstiden, er det op til skolen og forældrene i samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning at vurdere, om barnet kan gå til prøve. Men det er ikke nok, mener Socialdemokraterne. »Det her er et område, som slet ikke er velundersøgt. Der skal nogle fagfolk ind over og vurdere specialskolerne. Der er en risiko for, at mange elever ikke når op på det niveau, de burde, og dermed er det sandsynligt at blive marginaliseret senere,« siger uddannelsesordfører Christine Antorini (S). Niels Egelund har dog mærket et øget fokus på det faglige i specialskoler og specialklasser. Før i tiden havde man slet ingen forventninger om, at elever, der modtog specialundervisning, skulle til en form for eksamen. Det er ændret nu, mener han. »I dag bliver de undervist i dansk, matematik, engelsk og så videre. Det er nemlig vigtigt for børnene at opleve den sejr, det er at få en god karakter. Det er vigtigt for selvtilliden. Før i tiden skulle man jo nærmest bare lære dem at binde sko,« siger Niels Egelund. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister, Bertel Haarder (V).

T

Af Casper Fauerholdt re ud af fire elever i landets specialskoler og specialklasser når ikke folkeskolens afgangs prøve. Det faglige niveau er simpelthen ikke højt nok. Det viser en endnu ikke offentlig gjort undersøgelse lavet af Center for Ligebehandling af Handicappede. De afsluttende prøver blev ellers gjort obligatoriske for alle 9. klasser, men ved særlige tilfælde kan børn få dispensation og derved blive fritaget. Noget, der altså er sket i tre ud af fire tilfælde i fjor. »Det er svært at sige, om det er et højt eller lavt tal. En del af dem, der får specialundervisning, er jo væsentlig handicappede. Men det er et fagligt problem, at mange ikke får en

Fakta

Et forventet tal på et overset område Tallene fra undersøgelsen er dog netop et bevis på, at man har taget udgangspunkt i den enkelte elev. Det mener AnneMette Winther, uddannelsesordfører i Venstre. »Det er et udtryk for, at der har været en faglig vurdering inde over hver elev. Man er jo som udgangspunkt ikke fritaget for afgangsprøven, så jeg synes ikke, at der er for mange, der får dispensation. Det er, som man kunne forvente,« siger hun.

- Center for Ligebehandling af Handicappede undersøgte i 2009 fagligheden i landets specialskoler og -klasser. - Fire procent af eleverne i 9. og 10. klasse gennemførte en fuld afgangsprøve, 22 procent var oppe i dele af prøven, mens 74 procent ikke var oppe i noget. - I 2007 blev det gjort obligatorisk at tage folkeskolens afgangsprøve. En lov, som også specialskoler og – klasser er inkluderet.

- Elever kan dog få dispensation, hvis PPR og skolen vurderer det.

Kilde: Center for Ligebehandling af handicappede og Undervisningsministeriet.