You are on page 1of 60

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

Обилићев венац 5 • п.п. 312 • тел. 011/30 51 907
Текући рачуни: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Beograd
205-1031-02 Комерцијална банка

КАТАЛОГ
НАРУЏБЕНИЦА
ОТПЛАТА
ЗА 2009/2010. ГОДИНУ
ОСНОВНА ШКОЛА
СПИСАК УЏБЕНИКА, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
И ДЕЧЈИХ ИЗДАЊА

2009/2010

Купац платилац: матични број (шифра)
Назив

______________________________________________________

Поштански број

______________ Место ________________________________

Адреса

______________________________________________________

Телефон/факс

______________________________________________________

Текући рачун

______________________________________________________

ПИБ:

_____________________________

ПДВ:

_____________________________

(М.П.)

Потпис
___________________________

У Београду, априла 2009. године

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БЕОГРАД, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 5, п.п. 312
www.zavod.cо.rs
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Bgd
205-1031-02 Комерцијална банка
ДИРЕКТОР И ГЛАВНИ УРЕДНИК: 011/ 2638-463
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА РЕДАКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ: 011/ 2630-317
РЕДАКЦИЈА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ: 011/ 2026-711
РЕДАКЦИЈА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ И ВАНУЏБЕНИЧКУ ЛИТЕРАТУРУ: 011/ 2630-317
РАЧУНОВОДСТВО: 011/ 2636-570, 2181-454
ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ: 011/ 2635-142
КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
Референти:
011/30-51-900, 30-51-905, 30-51-906, 3051-909
30-51-907, 30-51-908, 30-51-988, 30-51-910
30-51-987, 30-51-911, 30-51-985, 30-51-914
Телефакс: 011/ 23-90-072, 23-90-064, 30-51-996
Е-mail: prodaja@zavod.cо.rs
МАГАЦИН
Жарково, Ул. Милорада Јовановића 11
Телефони: 011/ 25-06-168, 25-07-274, 25-06-046
Телефакс: 011/ 2506-252

КЊИЖАРЕ У БЕОГРАДУ
Обилићев венац 5
– за основну школу: тел./факс 011/ 2630-763
– за средњу школу: тел./факс 011/ 2638-405
Косовска 45, тел./факс 011/ 3224-708
Вукасовићева 50, тел./факс 011/ 3594-835
Краља Милана 19, тел./факс: 011/ 3235-409
КЊИЖАРА У НИШУ
Трг краља Александра 3, тел./факс: 018/ 511-428, 524-536
КЊИЖАРА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Владе Ћетковића 1, тел. 028/ 425-111
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ, Сремска 7
Руководилац: 021/ 522-068
Продаја: 021/ 6616-310, 6623-454
Телефакс: 021/ 522-069
Књижара: 021 /6624-433
Магацин: 021/ 419-341, 6413-180
Е-mail: zavodons@eunet.rs

2

УРЕДНИЦИ
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ – одговорни уредник за основну школу и
предшколско образовање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026-711
ДРАГОЉУБ ВАСИЋ (информатика, од играчке до рачунара) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639-552
мр БРАНИСЛАВА МАРКОВИЋ (српски језик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635-778
мр ДРАГАН ХАМОВИЋ (лектира) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2630-317
НАТАША ПРОТИЋ (почетно читање и писање, свет око нас / природа и друштво,
грађанско васпитање, физичко васпитање) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2186-998
ЈЕЛИЦА НЕДИЋ (српски као нематерњи језик). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .021/523-844
ЖАРКО ЈОВИЋ (математика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2186-850
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ (енглески језик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026-711
ВЛАДАНА АНТОНИЈЕВИЋ (немачки и руски језик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2638-877
СОЊА МАКСИМОВИЋ (француски, италијански и шпански језик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2638-877
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ (биологија, здравствено васпитање,
чувари природе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2186-850
ТАТЈАНА БОБИЋ (техничко и информатичко образовање, физика, шах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .021/523-844
ЗОРАН ТОШИЋ (географија) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2638-877
мр ЈАСМИНА МИЛАНОВИЋ (историја, свакодневни живот у прошлости) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2636-476
мр НИКОЛА СТОЈАНАЦ (хемија) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .021/523-844
мр ТАМАРА ПОПОВИЋ-НОВАКОВИЋ (ликовна и музичка култура, народна традиција) . . . . . . . 2638-877
ВЕСЕЛИН МАРИЋ (ученици са посебним потребама) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639-577
ДРАГИЦА МОРИЋ-РАДОВАНОВИЋ (наставна средства, бугарски језик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2636-971
РАДМИЛА РАДЕНКОВИЋ (наставна средства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2636-971
ДИМИТРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ (верска настава) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2185-789

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ПЕТИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ПРВИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 ОСМИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . .38 Лектира . . . . . . . .31 ШЕСТИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . .42 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ДРУГИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ШКОЛСКИ ПРИБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . .16 Лектира . . . . . . . . . . .12 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Наставна средства . . .37 СЕДМИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА .15 ТРЕЋИ РАЗРЕД Уџбеници и приручници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Лектира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Садржај ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 367.25 8% 303.75 281.36 275.25 8% 303.25 8% 303.10 31508 Анастасија Ивковић др Вук Милатовић Анастасија Ивковић др Вук Милатовић Анастасија Ивковић 11001 др Драгана Богавац Буквар + CD (интерактивни компакт диск) 11002 Како расту слова Радни листови уз Буквар Весела дружина Дидактички материјал уз Буквар Мала језичка слагалица Радни листови за српски језик Настава почетног читања и писања Приручник за учитеље уз Буквар Оријентациони распоред наставног градива српског језика у 1. разреду Душанка Бојовић Драгослав Андрић др Драгана Богавац Душанка Бојовић 11003 др Драгана Богавац Душанка Бојовић 11004 др Драгана Богавац Душанка Бојовић 31415 др Драгана Богавац Душанка Бојовић 31405 Душанка Бојовић др Драгана Богавац 11112 Јелена Миоч Нада Миоч-Станојевић 31512 Јелена Миоч Читамо и пишемо Почетница за први разред Приручник за учитеље уз Читамо и пишемо Нада Миоч-Станојевић 11115 Радмила Жежељ-Ралић 31511 11114 62030 62016 Радмила Жежељ-Ралић Живко Жарков Зона Мркаљ Зона Мркаљ Стјепан Филеки 48406 Гизела Залишевскиј Мирјана Ашковић Почетница за српски језик Приручник за учитеље уз Почетницу Градолин – бајка о словима Крива.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ 10110 Драгана Богавац Српски језик 281.20 240.75 300.75 10111 Српски језик – радна свеска 281.60 340.83 8% 438.00 8% 297.83 8% 438.00 8% 830.85 8% 395.20 209.00 769.00 171.00 8% 450.90 286.12 Методички приручник уз Буквар и Наставне листове 149.25 8% 303.00 10210 10211 10310 10311 31404 Душанка Бојовић Драгана Богавац Душанка Бојовић Оливера Ђокић Драгана Богавац Оливера Ђокић Драгана Богавац Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић Драгана Богавац Душанка Бојовић Свет око нас Свет око нас – радна свеска Приручник за извођење припремне наставе ПРВИ РАЗРЕД ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СРПСКИ ЈЕЗИК ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 11110 др Вук Милатовић Буквар + CD (интерактивни компакт диск) 405. слово – ћирилица Писанка Свеска за почетно писање Могу лепо да пишем Радни листови за припремање деце за писање и читање 5 бесплатно 717.75 Математика 281.75 Математика – радна свеска 281. права.75 281.00 8% 243.29 8% 226.39 8% 185.85 8% 395.12 417.05 225.97 405.00 8% 18% 8% 147.25 8% 303.64 8% 775.52 136.25 8% 303.03 Наручујем 7 .97 8% 161.30 11111 Наставни листови уз Буквар 365.85 338.00 8% 324.30 365.00 8% 259.

50 8% 115.00 8% 412.92 382.00 8% 457.57 106.66 171.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 393.99 8% 395.92 382.36 8% 424.00 8% 457. разреду 6 бесплатно Наручујем 7 .80 8% 335.74 8% 449.99 8% 306.92 382.57 117.26 415.27 319.02 ЧИТАНКЕ И ПРИРУЧНИЦИ 11120 др Мирољуб Вучковић Румена свитања – читанка + CD Мала звучна 11121 др Мирољуб Вучковић 31410 др Мирољуб Вучковић 11122 др Славица Јовановић 11123 др Славица Јовановић 31418 др Славица Јовановић читанка Кажи ми да ти кажем – Приручник за српски језик Приручник за учитеље уз читанку Румена свитања и Кажи ми да ти кажем Златна јабука – читанка + CD Мала звучна читанка Вежбанка уз читанку Златна јабука Приручник за учитеље уз читанку Златна јабука МАТЕМАТИКА 11210 др Милосав Марјановић Математика + CD (интерактивни компакт 11211 31504 мр Маријана Зељић Марија Капс Љиљана Симовић др Милосав Марјановић мр Маријана Зељић Марија Капс Љиљана Симовић др Милосав Марјановић 31406 Александра Мандић Марија Капс диск) Радни листови из математике Приручник за учитеље за математику Оријентациони распоред наставног градива математике у 1.74 8% 449. разреду 11215 мр Гроздана Шимић 11216 мр Гроздана Шимић Моја прва математика Радни листови из математике 31419 Приручник за учитеље уз Моју прву математику Радина Пајић мр Гроздана Шимић 11201 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић бесплатно МАТЕМАТИКА 1 + CD – уџбеник 424.01 8% 412.15 8% 126.06 424.01 8% 412.12 8% 184.04 393.50 8% 345.36 8% 424.00 8% 457.83 283.52 424.83 365.00 310.81 ново 11202 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић МАТЕМАТИКА 1 – вежбанка ново СВЕТ ОКО НАС 11310 11311 11313 Љиљана Новковић др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Биљана Гачановић 11314 Љиљана Новковић др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић 31507 Љиљана Новковић 31490 др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Свет око нас – уџбеник Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас Везе и путокази Читанка за свет око нас за први и други разред основне школе Проверанка 1 Контролна свеска уз уџбенички комплет Свет око нас Активно кроз свет око нас 1 Приручник за учитеље Водич за планирање 1 Оријентациони распоред наставног градива зa свет око нас у 1.71 213.00 353.00 8% 230.01 8% 381.57 415.

91 360.00 8% 1 026.00 979.00 8% 226.36 18% 379.40 8% 184.00 387.35 8% 221.20 321.80 8% 389.20 188.00 350.61 8% 426.24 280.26 18% 8% 8% 413.00 8% 280.10 8% 302.18 340.86 8% 485.78 205. разред за наставнике 34105 70150 70151 31806 др Зорислава Васиљевић Музички буквар др Зорислава Васиљевић 4 аудио-касете уз Музички буквар др Зорислава Васиљевић 4 компакт диска уз Музички буквар Нада Ивановић Методика општег музичког образовања за основну школу ЛИКОВНА КУЛТУРА 11322 Коста Богдановић 31820 31817 Бранислав Николић Милан Михаљчић мр Рајка Бошковић Коста Богдановић мр Рајка Бошковић мр Невена Хаџи-Јованчић 31818 мр Невена Хаџи-Јованчић Дечји атеље I – Цртање и сликање Приручник за наставу ликовне културе Дечји атеље II – Штампање и вајање Приручник за наставу ликовне културе ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 31829 др Габриела Крагујевић 31827 др Драгана Перић Физичко и здравствено васпитање Приручник за учитеље Обука пливања деце 11324 Елеонора Гвозденовић И ово сам ја Иљана Ракић ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Снежана Парезановић-Ристић Весна Јањевић-Поповић СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 11510 Зорана Ненезић 11511 Зорана Ненезић 31718 Зорана Ненезић Зорана Ненезић 31728 Душанка Хаџи-Јованчић 30620 Слободанка Ђолић РУСКИ ЈЕЗИК 11520 др Људмила Поповић Јелена Гинић 11521 др Људмила Поповић Јелена Гинић 69034 др Људмила Поповић Easy 1 + CD (интерактивни компакт диск) Уџбеник Easy 1 + CD (аудио компакт диск) Радна свеска Easy 1 Приручник за наставнике Припреме за извођење наставе енглеског језика у првом разреду – на CD-у Nicky’s Garden of Pink and Blue Песме за децу предшколског и раног школског узраста My Book оf Words Збирка пригодних песама за децу Родничок 1 Уџбеник Родничок 1 Радна свеска Родничок 1 – компакт диск Јелена Гинић 7 бесплатно 950.01 8% 336.82 1 720.97 241.84 8% 261.53 8% 367.51 200.80 Гледам и стварам Ликовна култура 449.88 8% 418.18 8% 284. и 2. разред Татјана Дробни Мирослава Петров Хајде да певамо Збирка композиција за музичку културу 1–4.24 8% 203.36 18% 379.30 170.03 325.67 8% 351.67 312.85 Приручник за учитеље за ликовну културу 210.80 321.19 Наручујем 7 .46 1 593.00 1 057.72 260.72 394.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 263.00 8% 216.78 МУЗИЧКА КУЛТУРА 11321 др Гордана Стојановић 31413 31803 Музичка култура 1 + CD др Зорислава Васиљевић Татјана Дробни др Гордана Стојановић Музичка радионица – водич за наставнике и Зорислава Васиљевић ученике за 1.

11 8% 438.06 8% 279.00 ¡Hola amigos! 1 Уџбеник 406.97 259.28 11541 Images Радна свеска 312.00 18% 401.01 8% 336.09 8% 377.80 406.01 8% 336.01 8% 336.06 8% 279.45 8% 362.06 8% 279.60 ¡Hola amigos! 1 Радна свеска 312.97 259.97 259.78 259.78 259.97 259.00 8% 280.06 8% 279.11 8% 438.01 8% 336.00 8% 270.02 312.78 69200 69234 31778 Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Images – аудио-касета Images – компакт диск Images Приручник за наставнике ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 11550 Јулијана Вучо Саша Модерц 11551 Јулијана Вучо Саша Модерц 69420 Јулијана Вучо 31701 Саша Модерц Јулијана Вучо Саша Модерц ШПАНСКИ ЈЕЗИК 11560 Јелена Филиповић 11561 69520 Јасна Стојановић Зорана Милићевић Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић Insieme! 1 Уџбеник Insieme! 1 Радна свеска Insieme! 1 – компакт диск ¡Hola amigos! 1 – компакт диск 8 Наручујем 7 .20 8% 322.78 340.20 Родничок 1 Приручник за наставнике Du und ich 1 Уџбеник Du und ich 1 Радна свеска Du und ich 1 – аудио-касета Du und ich 1 – компакт диск Du und ich 1 Приручник за наставнике ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 11540 Весна Фила Images Уџбеник 335.78 Insieme! 1 Приручник за наставнике 250.60 312.06 349.ШИФРА 1 31738 АУТОР 2 др Људмила Поповић Јелена Гинић НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 11530 Илдико Врачарић 11531 69314 69334 31758 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 298.06 8% 279.06 8% 279.78 260.

96 8% 174.19 Приручник за наставнике за народну традицију 257.63 Драгољуб Васић Драган Маринчић Драгољуб Васић ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 11316 Вера Матановић Чувари природе 1 + CD (интерактивни компакт диск) 641. Ajanoviq Edina Vejo Игњатије Мидић (превео: Златомир Јовановић) Црквени словар (Православни катихизис) Православни катихизис – приручник за наставнике основних и средњих школа Пустите к мени малене (латиница) (Католичка веронаука) Пустите к мени малене (ћирилица) (Католичка веронаука) Илмудин (ћирилица) (Исламска веронаука) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 11420 Бранка Бубањ 31408 Милеса Влајков Сандра Мали Татјана Пејовић-Себић Бранка Бубањ Милеса Влајков Сандра Мали Татјана Пејовић-Себић Ја и други Уџбеник за грађанско васпитање у 1.52 8% 313.76 290. разреду Приручник за наставнике уз уџбеник Ја и други ШАХ 11350 Данко Бокан Јосип Декић 31407 Данко Бокан Јосип Декић Шаховске чаролије уџбеник Шаховске чаролије приручник за наставнике шаха ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 11340 Драган Маринчић Од играчке до рачунара 273.42 474.76 Ilmudini (Исламска веронаука на албанском језику) 290.22 8% 329.76 169.82 8% 693.67 538.35 8% 581.10 8% 196.52 8% 313. Nishtoviq dr X.76 415.ШИФРА 1 31790 АУТОР 2 Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 290.00 182.50 161.74 8% 449.52 8% 313.09 8% 277.79 290.00 8% 172.76 290.29 8% 417.52 8% 313.65 8% 335.00 8% 313.52 8% 313.80 С колена на колено 386.76 Кханђирако графемари (Православни катихизис на ромском језику) 290. и 2.92 Бранислав Станец Вера Ђорђевић Вера Матановић Бранислав Станец Вера Ђорђевић НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 11325 31409 Силвија Перић Вилма Нишкановић Силвија Перић Вилма Нишкановић РУКЕ У ТЕСТУ 33306 Група аутора Предавање природних наука у школама Приручник за учитеље ЛЕКТИРА 11901 Јован Јовановић Змај АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ избор из поезије за децу 9 Наручујем 7 .47 11341 Од играчке до рачунара Вежбанка за први и други разред основне школе 305.25 8% 182.92 ¡Hola amigos! 1 Приручник за наставнике ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ВЕРСКА НАСТАВА 11410 Игњатије Мидић (епископ браничевски) 31411 Игњатије Мидић 11411 Андрија Копиловић 11416 Андрија Копиловић 11412 Хазема Ништовић 11413 11418 Џевдета Ајановић Едина Вејо H.20 290.52 8% 313.36 310.00 8% 511.17 31822 Чувари природе 1 Приручник за учитеље 160.58 8% 295.

94 8% 2 115.13 8% 924.15 18% 1 849.79 18% 462.52 404. разред НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70400 мр Милован Рапајић Звучна читанка 1 на аудио-касетама 1 958.08 1 279. приповетке и кратке народне умотворине на 3 компакт диска Српски акценат с лакоћом 1–8 приручник са 3 компакт диска Мали акценатски речник српског језика 1–8. приручник и аудио-касете 391. приручник и компакт дискови 522.24 1 828. епске народне песме на 6 компакт дискова Звучна антологија народне књижевности. 59 слика и аудио-касета Словарица индивидуална – ћирилица 146. лирске песме на 6 компакт дискова Звучна антологија народне књижевности.24 1 054.51 64041 Илдико Врачарић Плакат словарица за немачки језик 143.61 1 371.09 70502 Снежана Антоновић Звучна антологија народне књижевности.65 18% 169.86 18% 739.32 18% 2 927.ШИФРА 1 11905 АУТОР 2 Десанка Максимовић 11907 11909 Душан Радовић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 183.25 18% 1 618. приручник са 8 аудио-касета Мали акценатски речник српског језика 1–8.83 70399 др Вук Милатовић Озвучени буквар на аудио-касетама 587.62 2 481.15 18% 1 849.40 64040 Слободанка Трифуновић Плакат словарица за енглески језик 143.46 70398 др Вук Милатовић Озвучени буквар на компакт диску 848.51 64042 Биљана Аксентијевић Плакат словарица за француски језик 143.87 18% 1 001.51 70107 мр Милован Рапајић 70421 мр Милован Рапајић 70108 мр Милован Рапајић 70422 мр Милован Рапајић 70106 мр Милован Рапајић 70510 др Милорад Дешић 70523 др Милорад Дешић 70524 др Милорад Дешић СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 64048 Флеш карте за стране језике 64049 Постери за стране језике 10 Наручујем 7 . приручник са 8 компакт дискова Свет звукова.38 18% 616. и 2.31 70509 Снежана Антоновић Свет звукова.68 18% 693.87 18% 4 623.86 ТАКО ЈЕ ПРИЧАЛА МЕНИ МОЈА БАКА избор бајки ЈЕЗИК РАЗИГРАНИ избор народних умотворина МАЛИ ЖИВОТ – песме и проза за 1.34 8% 1 974.244.59 8% 174.24 1 828. приповетке и кратке народне умотворине на 3 аудио-касете Звучна антологија народне књижевности.07 167.65 18% 169.40 8% 198.69 62003 Звучне приче приручник.58 18% 1.32 8% 2 679.22 1 567.34 8% 1 974.85 8% 437. лирске песме на 6 аудио-касета Звучна антологија народне књижевности.66 70511 мр Милован Рапајић Звучна читанка 1 на компакт дисковима 2 481.61 856.33 64002 Зидна плакатна словарица – ћирилица 161.96 3 917.65 18% 169.41 70116 Снежана Антоновић 626.86 18% 198. епске народне песме на 6 аудио-касета Звучна антологија народне књижевности.83 8% 1 382.67 70420 мр Милован Рапајић 1 567.51 64043 Светлана Мирковић Плакат словарица за руски језик 143.72 8% 244.65 18% 169.89 18% 173.07 226.

91 261.73 8% 238. комплет зидних слика и компакт диск Збирка хорских композиција за млађи узраст Збирка духовних композиција домаћих аутора.53 8% 2 256.34 285.39 Календар природе за први разред 84.28 -Радовановић Горан Костић Будислав Татић Горан Костић МАТЕМАТИКА 64005 Марко Игњатовић 64009 Драгица Морић-Радовановић 63002 Даница Тишма 73110 Даница Тишма 60126 Нада Кораћ 73111 МУЗИЧКА КУЛТУРА 70250 Гордана Стојановић Вишеслојне зидне слике – Математика 1.00 1 044.43 296.10 Плакат словарица за италијански језик Плакат словарица за шпански језик 62072 Биљана Кордић- Домаће животиње Зидне слике Мали улични трикови 63001 Универзална свеска 64200 -Николић Даница Тишма 64205 Драгица Морић- Годишња доба. зидне слике 64202 Будислав Татић Занимљивости из природе – биљке 2 742.15 70301 Мирјана Ивановић Музичка збирка 1.07 214.39 220.00 18% 354.84 18% 3 887. на аудио-касетама уз уџбеник Музичка збирка 1. комплет зидних слика и аудио-касета Избор песама за певање 1.89 18% 165.60 8% 21.89 18% 100. III и IV разред – за ученике Мастермат – господар бројева Математички штапићи у боји 224.51 8% 2 961.69 70119 Мирјана Ивановић Избор песама за певање 1. на аудио-касетама 1 645.91 3 294. II.20 8% 282.67 520. за дечије и омладинске хорове Учимо да цртамо 1 828. на компакт дисковима 2 089.38 8% 308.80 300.10 19.34 8% 1 974.63 8% 242. на аудио-касети за ученике Музика коју волим 1.66 8% 3 469.35 169. комплет транспарентних фолија Постери за математику сабирање и одузимање множење и дељење Свеска за математику Кроз игру до знања (математичка коцка) I.60 8% 21.17 Пирамида исхране 1 828.17 208.51 8% 1 777.60 70212 Мирјана Ивановић Музичка култура 1.60 19.77 8% 1 128.95 18% 246.34 8% 1 974.56 679.10 274. на компакт диску за ученике Мирјана Ивановић Ранко Стевановић Мирјана Ивановић 70230 Мирјана Ивановић 11 Наручујем 7 .ШИФРА 1 64098 АУТОР 2 Јулијана Вучо 64099 Јасна Стојановић СВЕТ ОКО НАС 68103 Милица Ћук 64217 Марија Митровић Бранимир Инђић Будислав Татић Горан Костић Љиљана Новковић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 220.17 888.00 18% 613.21 70251 Гордана Стојановић 70120 Мирјана Ивановић 63024 Мирјана Ивановић 63027 Мирјана Ивановић 63026 Биљана Вилимон 70109 Габријела Грбић Музичке игре Приручник и 3 компакт диска 70220 Музика коју волим 1.61 139.25 8% 8% 733.91 64201 Занимљивости из природе – животиње 2 742. приручник.61 1 828.78 18% 200. на компакт диску уз уџбеник Музичка култура 1.34 8% 1 974.24 18% 252.44 8% 389.51 8% 2 961.19 360.73 8% 238.06 8% 959. приручник.61 3 212.

00 8% 248.40 369.51 8% 437.26 8% 391.83 8% 127.95 12011 Мирјана Ковачевић Радна свеска за српски језик уз Читанку плус 362.45 18% 80.13 192.82 8% 208.16 8% 271.56 100.86 8% 254.64 18% 436. разреду бесплатно 12010 др Славица Јовановић Око Сунца – читанка плус 405.ШИФРА 1 АУТОР 2 Биљана Радовић Мирјана Ивановић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 1 253.26 12115 Десанка Стојић- Учим латиницу 401.25 531.23 8% 768.00 405.02 169.80 230.70 8% 416. до 4.51 12113 659.24 251.21 8% 393.44 110.37 18% 354.00 8% 108.51 8% 437. Приручник за наставнике Читанка + CD Мала звучна читанка 31428 др Славица Јовановић 12001 Весна Алексић 31421 др Славица Јовановић Оријентациони распоред наставног градива српског језика у 2.95 362.40 8% 433. на компакт диску 70259 ОСТАЛО 62049 Вера Бојовић 62050 Вера Бојовић Кретање – библиотека „Мали истраживач” У свету електрицитета – библиотека „Мали истраживач” Биљана Кордић-Николић Саобраћајна азбука. крива.87 8% 712. дидактичка игра 11315 за ученике од 1.04 8% 573.72 8% 1 354. разреда Оливера Викторовић Драмске игре и покрет 11323 70432 Оливера Викторовић 31821 Оливера Викторовић 19016 Милорад Марић Растислав Менђан 19017 Милан Дујмовић Говорим и глумим приручник и компакт диск Драмске игре и покрет Приручник за учитеље Фрула 1 (школа за почетнике) Приручник за ученике и наставнике Чаробни свет гитаре Почетна школа за гитару ДРУГИ РАЗРЕД ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СРПСКИ ЈЕЗИК 12110 др Славица Јовановић Читанка + CD Мала звучна читанка 12111 др Славица Јовановић Наставни листови за српски језик 12112 др Славица Јовановић Српски језик + CD (интерактивни компакт диск) Настава српског језика у другом разреду основне школе.51 8% 437.18 235.95 70114 Мирјана Ивановић Ливадско звонце приручник и компакт диск Родољубиве песме 1–8.73 711.66 31427 Радмила Жежељ-Ралић Абецедар Уџбеник за учење латинице Приручник за учитеље уз уџбеник Абецедар 117.34 Косовац Биљана Поповић Радмила Жежељ-Ралић Драган Ралић -Јањушевић Десанка Стојић-Јањушевић 62029 Зона Мркаљ 12 Наручујем 7 .00 8% 118.24 12015 Ивана Цмиљановић Читам и пишем латиницу 508.81 8% 549.34 300.78 18% 200.24 385.26 8% 391.52 405. аудио-касета 70115 Мирјана Ивановић Родољубиве песме 1–8.77 364.51 31426 Приручник за учитеље уз уџбеник Учим латиницу Права. слово – латиница 68.

39 8% 283.81 8% 436.54 8% 470.06 8% 373.71 8% 414.91 МАТЕМАТИКА 12210 др Милосав Марјановић Математика + CD (интерактивни компакт диск) 12211 др Милосав Марјановић Радни листови за математику Збирка решених задатака из математике – за оне који желе и могу више 31503 др Милосав Марјановић Приручник уз уџбеник математике 12213 31420 Марија Капс Александра Мандић 12201 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић Оријентациони распоред наставног градива математике у 2.38 101.35 8% 221.43 Размишљам и стварам – ликовна култура.38 205.11 298.42 8% 357.93 273.46 ново 12202 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић МАТЕМАТИКА 2 – вежбанка ново СВЕТ ОКО НАС 12310 12312 12313 др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић др Биљана Требјешанин Биљана Гачановић Љиљана Новковић 31506 др Биљана Требјешанин 31492 Биљана Гачановић Љиљана Новковић Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Проверанка 2 Контролна свеска уз уџбенички комплет Свет око нас Активно кроз свет око нас 2 Приручник за учитеље Водич за планирање 2 Оријентациони распоред наставног градива за свет око нас у 2.70 8% 234.74 Свет око нас Уџбеник 412.94 8% 209.06 8% 373. разреду бесплатно МАТЕМАТИКА 2 + CD – уџбеник 385. разреду бесплатно МУЗИЧКА КУЛТУРА 12321 др Гордана Стојановић Музичка култура 2 + CD 31423 др Гордана Стојановић Музичка култура 2 – приручник за учитеље 12322 Коста Богдановић 299.06 193.80 8% 295.78 383.10 Размишљам и стварам Ликовна култура 463.36 8% 500.56 Марија Капс Даница Корен др Бранислав Поповић Мирјана Стојсављевић 346.41 331.66 Истраживанка Радна свеска уз уџбеник Свет око нас 403.56 346.74 435. приручник за учитеље 262.24 8% 323.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Марија Капс 385.18 216.20 8% 322.65 8% 445.76 8% 109.70 8% 416.70 8% 416.70 др Зорислава Васиљевић ЛИКОВНА КУЛТУРА 31424 мр Рајка Бошковић мр Бранислав Николић Драгица Миловановић Коста Богдановић мр Рајка Бошковић Татјана Лалић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 31828 др Габриела Крагујевић Физичко васпитање Приручник за учитеље СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 12510 Зорана Ненезић 12511 Зорана Ненезић 31719 Зорана Ненезић Easy 2 + CD (интерактивни компакт диск) Уџбеник Easy 2 + CD (аудио компакт диск) Радна свеска Easy 2 Приручник за наставнике 13 Наручујем 7 .

06 8% 279.40 412.78 Insieme! 2 Приручник за наставнике 410.42 8% 357.19 69235 31779 Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Couleurs – компакт диск Couleurs Приручник за наставнике ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 12550 Јулијана Вучо 69401 Јулијана Вучо Insieme! 2 Уџбеник Insieme! 2 Радна свеска Insieme! 2 – аудио-касета 69421 Insieme! 2 – компакт диск 259.06 8% 279.93 241.19 Du und ich 2 – компакт диск Du und ich 2 Приручник за наставнике ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 12540 Весна Фила Couleurs Уџбеник 412.93 259.00 8% 518.84 8% 261.65 8% 445.42 8% 357.78 480.65 8% 445.93 259.06 8% 279.42 8% 357.78 520.65 8% 445.66 331.00 8% 442.ШИФРА 1 АУТОР 2 Зорана Ненезић РУСКИ ЈЕЗИК 12520 др Људмила Поповић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Припреме за извођење наставе енглеског језика у другом разреду – на CD-у Цена + ПДВ 6 бесплатно 69004 др Људмила Поповић Родничок 2 Уџбеник Родничок 2 Радна свеска Родничок 2 – аудио-касета 69035 Родничок 2 – компакт диск 259.06 8% 279.00 8% 604.84 8% 261.66 331.80 ¡Hola amigos! 2 Уџбеник 412.66 12541 Couleurs Радна свеска 331.66 331.80 412.00 8% 561.78 Родничок 2 Приручник за наставнике 560.65 8% 445.66 Саша Модерц 12551 Јулијана Вучо Саша Модерц 31702 Саша Модерц Јулијана Вучо Саша Модерц Јулијана Вучо Саша Модерц ШПАНСКИ ЈЕЗИК 12560 Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић 14 Наручујем 7 .60 Јелена Гинић 12521 др Људмила Поповић Јелена Гинић 31739 Јелена Гинић др Људмила Поповић Јелена Гинић др Људмила Поповић Јелена Гинић НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 12530 Илдико Врачарић 12531 69335 31759 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Du und ich 2 Уџбеник Du und ich 2 Радна свеска 412.65 8% 445.93 241.42 8% 357.

31 8% 160.46 8% 710.90 18% 204.02 172. кући дођи Народна традиција Свуда пођи.ШИФРА 1 12561 69501 69521 31791 АУТОР 2 Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић Јелена Филиповић Јасна Стојановић Зорана Милићевић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 331.37 8% 347. на компакт дисковима 2 481.00 8% 410.79 8% 304.90 18% 204.83 15 Наручујем 7 . С.63 397.17 172.40 ¡Hola amigos! 2 Радна свеска ¡Hola amigos! 2 – аудио-касета ¡Hola amigos! 2 – компакт диск ¡Hola amigos! 2 Приручник за наставнике ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ВЕРСКА НАСТАВА 12410 Игњатије Мидић Православни катихизис 321.84 8% 261. К.50 8% 278.93 ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА Драгољуб Васић Драган Маринчић Драгољуб Васић НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 12325 Силвија Перић Вилма Нишкановић 31429 Силвија Перић Вилма Нишкановић Свуда пођи. БАШ ТО! – избор из савремене поезије за децу ново НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70401 мр Милован Рапајић Звучна читанка 2.32 8% 2 679.94 8% 323. Пушкин 12907 Добрица Ерић 12909 12911 Момчило Тешић 12913 Игор Коларов Бранко Стевановић АКО ЖЕЛИШ… – избор из савремене поезије за децу ПАЛЧИЦА – избор из Андерсенових бајки БАЈКЕ Бајка о рибару и рибици Бајка о цару Салтану ПЛАВА МЕСЕЧИНА – избор поезије за децу ЈА САМ ЧУДО ВИДЕО – избор народних загонетки.90 18% 204. на аудио-касетама 1 958. шаљивих прича и песама.01 257.33 11341 Вежбанка – Од играчке до рачунара за први и други разред 305.06 31422 Чувари природе 2 Приручник за учитеље 148.08 12340 Драган Маринчић Од играчке до рачунара 281.02 187.37 8% 347.71 299. католичка веронаука 321.42 8% 357.66 70512 мр Милован Рапајић Звучна читанка 2.22 8% 329.08 12411 Андрија Копиловић Исусови пријатељи. бајки.02 188.02 172.10 Бранислав Станец Вера Ђорђевић Вера Матановић Бранислав Станец Вера Ђорђевић ЛЕКТИРА 12901 12903 Х. басни и пословица ОТКЉУЧАНА СКРИВНИЦА – избор песама за децу Е.90 8% 204.88 8% 429. Андерсен 12905 А.93 241.94 8% 2 115.86 8% 202.84 8% 261.90 18% 204. кући дођи Народна традиција – приручник за наставнике ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 12316 Вера Матановић Чувари природе 2 + CD (интерактивни компакт диск) 657.19 241.19 380.89 172.

60 335.21 Мирјана Ивановић Музичка збирка 2.11 8% 299.92 МАТЕМАТИКА 73110 Даница Тишма Математичка коцка 208.43 3 294. таблица множења СВЕТ ОКО НАС 68203 Милица Ћук Календар природе 2 Марија Митровић Бранимир Инђић МУЗИЧКА КУЛТУРА 70221 70231 70213 70302 70121 Мирјана Ивановић Музика коју волим 2 – аудио-касета 169.00 8% 118.95 18% 246.72 405. и 3.20 246.00 8% 248.15 2 256.53 8% 8% 1 777.00 64003 Зидна словарица – латиница 150.00 18% 944. на компакт диску Избор песама за певање 2 Приручник. уз уџбеник на компакт диску Музичка култура 2. разреда.63 8% 242.32 8% 167.38 8% 308.28 155. компакт диск Музичка култура 2. разреда.78 18% 200.78 18% 200.10 84.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Мултимедијални буквар – латиница 800.56 Мастермат – господар бројева 679. комплет транспарентних фолија Постери за математику. Нада Кораћ 64006 Марко Игњатовић 64010 Радмила Раденковић Вишеслојне зидне слике – Математика 2.69 169.85 8% 162. уз уџбеник на аудио-касети 1 645.61 2 089. на аудио-касетама Музичка збирка 2. комплет зидних слика и аудио-касета Родољубиве песме 1 − 8.84 277.36 18% 379.17 ШИФРА 1 30703 60126 АУТОР 2 Поповић З.69 1 828.53 8% 2 256.38 18% 290.34 Мирјана Ивановић Музика коју волим 2 – компакт диск 285.44 8% 389.40 423.51 2 089. аудио-касета Родољубиве песме 1 − 8. Борковић Т.51 8% 437.28 224.95 Мирјана Ивановић Мирјана Ивановић 70122 Мирјана Ивановић 70114 Мирјана Ивановић 70115 Мирјана Ивановић 70255 Гордана Стојановић 70254 Гордана Стојановић ОСТАЛО 12324 Елеонора Гвозденовић Снежана Парезановић-Ристић Весна Јањевић-Поповић Вера Бојовић 62049 62050 Вера Бојовић 12311 Биљана Гачановић Марија Капс Петар Радичевић 12323 Оливера Викторовић 31425 Оливера Викторовић И ово сам ја 2 Кретање – библиотека „Мали истраживач” У свету електрицитета – библиотека „Мали истраживач” НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ Читанка за природу и друштво за 2.75 321.93 8% 457. Поповић Т.91 261.44 360.80 230.89 18% 100. разред Драмске игре и покрет 34101 др Габриела Крагујевић Драмске игре и покрет Приручник за учитеље Буквар физичког вежбања и играња 34106 др Габриела Крагујевић Дечије спортско свезнање ТРЕЋИ РАЗРЕД OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СРПСКИ ЈЕЗИК 13110 др Вук Милатовић Читанка + CD Мала звучна читанка 16 Наручујем 7 .84 18% 3 887.34 8% 1 974.20 8% 282.10 8% 733. комплет зидних слика и компакт диск Избор песама за певање 2 Приручник.44 8% 362.37 18% 354.28 110.34 300.

ШИФРА
1

13111

АУТОР
2
др Вук Милатовић

13112 др Вук Милатовић

др Славица Јовановић

31430 др Вук Милатовић
31431 Душанка Бојовић

УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК

Цена

ПДВ

3

4

5

Цена +
ПДВ
6

362,26

8%

391,24

385,70

8%

416,56

286,16

8%

309,05

Наставни листови за српски језик
Српски језик + CD (интерактивни компакт
диск)
Настава српског језика и књижевности у
трећем разреду
Приручник за наставнике
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 3. разреду

бесплатно

МАТЕМАТИКА
13210

13211

др Милосав Марјановић
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
Марија Капс
др Милосав Марјановић
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
Марија Капс
др Бранислав Поповић

Математика

31433 мр Маријана Зељић

Оријентациони распоред наставног
градива математике у 3. разреду

13201 Оливера Тодоровић

МАТЕМАТИКА 3 + CD
– уџбеник

др Бранислав Поповић

Срђан Огњановић

8%

416,56

346,06

8%

373,74

493,99

8%

533,51

101,18

8%

109,27

Радни листови из математике

Збирка решених задатака из математике
– за оне који желе и могу више
31502 др Милосав Марјановић Приручник уз уџбеник математике

13213

385,70

бесплатно

385,70

8%

416,56

346,06

8%

373,74

412,65

8%

445,66

403,81

8%

436,11

306,70

8%

331,24

182,10

8%

196,67

ново

13202 Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић

МАТЕМАТИКА 3
– вежбанка
ново

ПРИРОДА И ДРУШТВО
13310 Љиљана Новковић

Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин

13312 Љиљана Новковић

Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин

13311 Љиљана Новковић

Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин

31505 Љиљана Новковић

Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин

Природа и друштво
Уџбеник
ново
Завичајница – Радна свеска уз уџбеник
Природа и друштво
ново
Проверанка 3
Контролна свеска уз уџбенички комплет
Природа и друштво
Активно кроз природу и друштво 3
Приручник за учитеље

13313 др Бошко Влаховић

Водич за планирање 3
Оријентациони распоред наставног градива за
природу и друштво у 3. разреду
Наш крај – Западно Поморавље

319,34

8%

344,89

13317

Наш крај – Златиборски округ

333,43

8%

360,10

13319 Милан Бојанић

Наш крај – Банат

530,09

8%

572,50

13321 Сава Стекић

Наш крај – Београд и околина

319,34

8%

344,89

13322

Наш крај – Нишавски округ

319,34

8%

344,89

Наш крај – Косовскомитровачки округ

319,34

8%

344,89

Наш крај – Косовско Поморавље

319,34

8%

344,89

31493

13325
13326

Томислав Савовић
др Илија Мисаиловић

Стеван Симић
др Милутин Ђорђевић
и др.
Марко Мадуловић
Љубиша Пантовић
Ратко Стојиљковић

17

бесплатно

Наручујем
7

УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК

Цена

ПДВ

3

4

5

Цена +
ПДВ
6

Наш крај – Призренски округ

329,41

8%

355,76

13328 Владимир Кривошејев
13330 Живота Урошевић

Наш крај – Колубарски округ
Наш крај – Борски и Зајечарски округ

373,34

8%

403,21

319,34

8%

344,89

13315 Јован Илић

Мој први атлас
335,44

8%

362,28

412,65

8%

445,66

ШИФРА
1

13327

АУТОР
2
Радислав Стојановић

Милан Даниловић
Милан Савић

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13610 Зорана Ненезић

331,42

8%

357,93

69118 Зорана Ненезић

Easy 3 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
Easy 3 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
Easy 3 – аудио-касета

365,67

8%

394,92

31717

Easy 3 – приручник за наставнике

240,00

8%

259,20

Љубинка Симидријевић

13611 Зорана Ненезић

Љубинка Симидријевић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић

69128 В. Месерџија
РУСКИ ЈЕЗИК
13620 Људмила Поповић

Припреме за извођење наставе енглеског
језика у трећем разреду – на CD-у
Енглеске песме 3 – компакт диск

бесплатно
261,20

18%

308,22

412,65

8%

445,66

331,42

8%

357,93

626,86

8%

677,01

69017 Људмила Поповић

Родничок 3
Уџбеник – трећа година учења
Родничок 3
Радна свеска
Родничок 3 – аудио-касета

69037

Родничок 3 – компак диск

457,08

8%

493,65

Родничок 3
Приручник за наставнике

540,00

8%

583,20

412,65

8%

445,66

331,42

8%

357,94

457,08

8%

493,65

535,44

8%

578,28

480,00

8%

518,40

412,65

8%

445,66

Јелена Гинић

13621 Људмила Поповић
Јелена Гинић

31737

Јелена Гинић
Људмила Поповић
Јелена Гинић
Људмила Поповић
Јелена Гинић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13630 Илдико Врачарић

13631

69340

69341

31757

Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
13640 Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска

Du und ich 3
Уџбеник – трећа година учења

Du und ich 3
Радна свеска

Du und ich 3 – аудио-касета

Du und ich 3 – компакт диск

Du und ich 3
Приручник за наставнике

Mots
Уџбеник – трећа година учења

18

Наручујем
7

ШИФРА
1

13641
69217
69237
31777
69228

УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК

Цена

ПДВ

3

4

5

Цена +
ПДВ
6

331,42

8%

357,94

457,08

8%

493,65

535,44

8%

578,28

Mots
Приручник за наставнике

480,00

8%

518,40

Француске песме 3 – компакт диск

261,20

18%

308,22

412,65

8%

445,66

331,42

8%

357,94

457,08

8%

493,65

АУТОР
2
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Биљана Аксентијевић

Mots
Радна свеска
Mots – аудио-касета
Mots – компакт диск

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Insieme ! 3
13650 Јулијана Вучо
Саша Модерц

69402 Јулијана Вучо

Уџбеник – трећа година учења
Insieme ! 3
Радна свеска
Insieme ! 3 – аудио-касета

69422

Insieme ! 3 – компакт диск

535,44

8%

578,28

Insieme ! 3
Приручник за наставнике

440,00

8%

475,20

412,65

8%

445,66

331,42

8%

357,94

626,86

8%

677,01

626,86

8%

677,01

330,00

8%

356,40

359,56

8%

388,33

123,11

8%

132,96

169,78

18%

200,34

300,37

18%

354,44

463,36

8%

500,43

287,55

8%

310,55

13651 Јулијана Вучо

Саша Модерц

31703

Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц

ШПАНСКИ ЈЕЗИК
13660 Јелена Филиповић

13661

69502

69522

31792

Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац

¡Hola amigos! 3
Уџбеник – трећа година учења
¡Hola amigos! 3 – радна свеска

¡Hola amigos! 3 – аудио-касета

¡Hola amigos! 3 – компакт диск

¡Hola amigos! 3
Приручник за наставнике

МУЗИЧКА КУЛТУРА
13710 Гордана Стојановић

Музичка култура 3 + CD

63031 Габријела Грујић-Гарић

Музичко описмењавање
Радна свеска
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
аудио-касета
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
компакт диск

70114 Мирјана Ивановић
70115 Мирјана Ивановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
13810

31436

Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Бранислав Николић
Татјана Лалић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић

Учим и стварам

Учим и стварам
Приручник за учитеље за ликовну културу

19

Наручујем
7

приповедака и басни за 3.36 8% 347.93 246. разред 20 Наручујем 7 . комплет транспарентних фолија Кроз игру до знања (математичка коцка) за 1.74 8% 266.17 110.71 330.90 8% 204.53 657. разред Шевина јутарња пјесма – избор из поезије за децу Позив за игру Нови избор драмских текстова за школу Царев трећи син – избор из бајки 13911 Љубивоје Ршумовић Деца могу да полете – избор песама за децу 174.88 8% 429.11 8% 299.40 277.79 8% 244.28 397.28 173.48 180.56 13903 13907 Григор Витез 13915 НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70513 мр Милован Рапајић Звучна читанка 3 – компакт диск МАТЕМАТИКА 64007 Марко Игњатовић 73110 Даница Тишма Вишеслојне зидне слике – Математика 3.12 8% 345.41 8% 187.06 148. 2. али занат уџбеник Приручник за наставнике за народну традицију ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 13340 Драган Маринчић Од играчке до рачунара 13341 Вежбанка од играчке до рачунара Драгољуб Васић Драгољуб Васић Драган Маринчић ново ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 13309 Вера Матановић Чувари природе 3 31432 Чувари природе 3 Приручник за учитеље Бранислав Станец Вера Ђорђевић Вера Матановић Бранислав Станец Вера Ђорђевић ОСТАЛО 62049 Вера Бојовић 62050 Вера Бојовић 13815 Оливера Викторовић 31437 Оливера Викторовић Кретање – библиотека „Мали истраживач” У свету електрицитета – библиотека „Мали истраживач” Драмске игре и покрет Приручник за учитеље за драмске игре и покрет ЛЕКТИРА 13901 Луис Керол Алиса у земљи чуда 13909 Браћа Грим Приче са извора – избор народних бајки. и 4.51 8% 194.93 238.79 8% 244.44 8% 362.11 13913 Драган Лукић Столице. све.01 8% 257.01 2 638.40 320.95 18% 246.03 8% 2 849.07 335.95 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 31438 др Габриела Крагујевић Физичко васпитање Приручник за учитеље ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 13410 др Игњатије Мидић 13411 Андрија Копиловић Православни катихизис Пут живота католичка веронаука на хрватском језику ново НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 13339 Силвија Перић Вилма Нишкановић 31439 Силвија Перић Вилма Нишкановић Све.28 226.05 226. 3.38 8% 339.28 335.00 8% 248.44 8% 362.46 8% 710.18 8% 188.00 8% 356. и 4.73 314.84 18% 3 887.31 8% 160. зашто не корачаш – избор из поезије за децу 188.07 3 294.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 321.00 8% 118.91 208.80 230.

61 70256 Музичка култура 3 – компакт диск уз уџбеник 436.96 300.00 8% 324.34 285.85 362.38 8% 1 986.00 8% 470.38 8% 308.98 286.51 8% 315.91 14112 Наставни листови за српски језик 298.60 8% 309.00 70222 Мирјана Ивановић Ранко Стевановић Гордана Стојановић Мирјана Мунђа Мирјана Ивановић 70232 Мирјана Ивановић 63023 Нада Павловић-Ленаси Музика коју волим 3 – аудио-касета за ученике Музика коју волим 3 – компакт диск за ученике У свету музике – свеска за музичку културу СВЕТ ОКО НАС 68303 Милица Ћук Календар природе 3 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 14010 мр Зорана Опачић-Николић Даница Пантовић 14012 др Рајна Драгићевић 14011 мр Зорана Опачић-Николић Даница Пантовић др Рајна Драгићевић Мирјана Николић Милија Николић Мирјана Николић 31440 др Рајна Драгићевић 31441 мр Зорана Опачић-Николић Даница Пантовић Даница Пантовић Прича без краја – читанка + CD Мала звучна читанка Путокази – наставни листови за српски језик Приручник за учитеље за српски језик Оријентациони распоред наставног градива српског језика у 4.53 286.17 8% 415.26 8% 391.43 70253 Мирјана Ивановић Музичка збирка 3 – на компакт дисковима 1 839.12 84.10 8% 733. разреду бесплатно МАТЕМАТИКА 14210 др Милосав Марјановић Математика 14212 др Бранислав Поповић мр Маријана Зељић мр Александра Мандић др Милосав Марјановић др Бранислав Поповић мр Маријана Зељић мр Александра Мандић др Милосав Марјановић Мило Латковић 31455 др Бранислав Поповић мр Маријана Зељић 14201 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић 8% 415.81 8% 1 655.79 8% 459.11 8% 321.24 Српски језик и култура изражавања 385.89 18% 100.98 14111 др Милија Николић Српски језик и култура изражавања 292.78 18% 200.17 Оријентациони распоред наставног градива математике у 4.98 Наручујем 7 .17 ново 21 8% 415.34 8% 1974.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 679.93 8% 124.88 169.00 8% 129.43 1 60126 Нада Кораћ Мастермат – господар бројева МУЗИЧКА КУЛТУРА 70252 Мирјана Ивановић Музичка збирка 3 – на аудио-касетама 1 532.53 70119 Габријела Грбић Музичке игре Приручник и три компакт диска 1828. разреду бесплатно МАТЕМАТИКА 4 + CD – уџбеник 385.17 425.60 8% 309.60 Радни листови из математике Збирка задатака из математике (са решењима) 31501 др Милосав Марјановић Приручник уз уџбеник математике 14213 385.21 114.53 120.

60 8% 309.40 14332 31443 31494 Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Љиљана Новковић Биљана Гачановић др Биљана Требјешанин Водич за планирање 4 Оријентациони распоред наставног градива за природу и друштво у 4.00 412.00 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 14630 Илдико Врачарић 14631 69343 31756 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Du und ich 4 Уџбеник – четврта година учења Du und ich 4 Радна свеска Du und ich 4 – компакт диск Du und ich 4 – приручник за наставнике 22 Наручујем 7 .14 8% 696.00 8% 648.00 8% 540.75 500.42 8% 357.75 600.65 8% 445.66 331.14 8% 696. разреду бесплатно СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 14610 Зорана Ненезић Easy 4 + CD (интерактивни компакт диск) Уџбеник – четврта година учења 412.24 Активно кроз природу и друштво 4 Приручник за учитеље 280.53 МАТЕМАТИКА 4 – вежбанка ново ПРИРОДА И ДРУШТВО 14330 Љиљана Новковић Природа и друштво Уџбеник 412.65 8% 445.05 31716 Љубинка Симидријевић Ида Добријевић Зорана Ненезић Љубинка Симидријевић Ида Добријевић Зорана Ненезић Љубинка Симидријевић Ида Добријевић Зорана Ненезић Easy 4 – приручник за наставнике Припреме за извођење наставе енглеског језика у четвртом разреду – на CD-у бесплатно РУСКИ ЈЕЗИК 14620 Јелена Гинић Анита Тешић 14621 Јелена Гинић Анита Тешић 69038 Јелена Гинић 31736 Анита Тешић Јелена Гинић Анита Тешић Родничок 4 Уџбеник – четврта година учења Родничок 4 Радна свеска Родничок 4 – компакт диск Родничок 4 Приручник за наставнике 412.66 14611 Easy 4 + CD (аудио компакт диск) Радна свеска 331.42 8% 357.81 8% 436.ШИФРА 1 14202 АУТОР 2 Оливера Тодоровић Срђан Огњановић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 286.60 8% 276.65 8% 445.42 8% 357.66 331.93 255.93 645.00 8% 302.65 8% 445.93 645.66 14331 Истраживанка Радна свеска 403.70 8% 331.11 Проверанка Контролна свеска за природу и друштво 306.

ragazzi! – компакт диск Ciao.75 500.67 430.75 400.66 331.42 8% 357.00 ¡Hola amigos! 4 Уџбеник – четврта година учења 412.65 8% 445. Perdomo Gonzáles Анђелка Пејовић Маја Андријевић Jenny T.00 8% 518. Perdomo Gonzáles Анђелка Пејовић Маја Андријевић Jenny T.93 645.42 8% 357.42 8% 357.14 8% 696.40 375.14 8% 696. Perdomo Gonzáles Уџбеник – четврта година учења Ciao.36 8% 500.75 480.00 8% 540.00 8% 432.65 8% 445.70 ЛИКОВНА КУЛТУРА 31446 мр Рајка Бошковић Бранислав Николић Татјана Лалић Коста Богдановић мр Рајка Бошковић Татјана Лалић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 31448 Габриела Крагујевић Физичко васпитање Приручник за учитеље ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВЕРСКА НАСТАВА 14410 Игњатије Мидић Православни катихизис 14411 Андрија Копиловић Пут цркве католичка веронаука на хрватском језику Инес Кезић Иштван Добаи ново 23 Наручујем 7 . ragazzi! Радна свеска Ciao.70 375.66 Jours Радна свеска 331. Perdomo Gonzáles Анђелка Пејовић Маја Андријевић Jenny T.14 8% 696.56 8% 338.40 412.65 8% 445. ragazzi! 14650 Александра Блатешић 14651 Александра Блатешић 69423 Александра Блатешић 31704 Александра Блатешић ШПАНСКИ ЈЕЗИК 14660 Анђелка Пејовић 14661 69523 31793 Маја Андријевић Jenny T.65 8% 405.43 Маштам и стварам Приручник за наставнике 308.65 8% 405.00 359.02 8% 332.66 ¡Hola amigos! 4 Радна свеска 331.00 8% 464.32 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 14640 Весна Фила 14641 69238 31776 Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска Jours – компакт диск Jours Приручник за наставнике ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Ciao.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Jours + CD Уџбеник – четврта година учења 412.93 645. ragazzi! Приручник за наставнике ¡Hola amigos! 4 – компакт диск ¡Hola amigos! 4 Приручник за наставнике МУЗИЧКА КУЛТУРА 14710 др Гордана Стојановић Музичка култура 4 + CD 14810 Коста Богдановић Маштам и стварам Ликовна култура 463.93 645.

56 78.37 8% 8% 201.00 8% 248. комплет транспарентних фолија Кроз игру до знања (математичка коцка) 74509 Даница Тишма Мензуре – мере за запремину течности 24 Наручујем 7 .79 217.97 2 605.39 8% 2 813.12 8% 198.40 277.91 208.46 ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 14340 Драган Маринчић Од играчке до рачунара 14341 Вежбанка од играчке до рачунара Драгољуб Васић Драган Маринчић Драгољуб Васић ново НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 14339 Силвија Перић Вилма Нишковић 31449 Силвија Перић Вилма Нишковић Друмом ходи.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 320.01 184.90 8% 204.80 230.62 8% 219.28 201.60 8% 355. пословица и анегдота Сунце је почело да се злати – избор из поезије за децу Слоновска музика – избор из светске поезије и прозе за децу ново НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70514 Милован Рапајић МАТЕМАТИКА 64008 Марко Игњатовић Звучна читанка 4 Компакт диск 73110 Даница Тишма Вишеслојне зидне слике – Математика 4.38 8% 339.84 267.80 8% 289. обредних и обичајних народних лирских песама за 4.92 262.73 314.80 8% 235.22 203.28 278.36 18% 92.91 186.50 8% 283.37 186.11 8% 819.95 18% 246. и 5. разред Позив на путовање – избор из поезије и прозе за децу Бела грива Принц облака – избор бајки Јутро на месецу – избор из светске поезије и прозе за децу (мек повез) Мали пират – роман за децу Испеци па реци – избор народних питалица.85 329.00 8% 118.00 8% 464.12 8% 345.50 188.84 18% 3 887.28 81.53 397. загонетки.71 430.29 18% 95.22 110.11 8% 299.82 3 294.40 759.88 8% 429.51 8% 300. водом броди уџбеник Приручник за наставнике за народну традицију ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 14314 Вера Матановић Чувари природе 4 + CD 31442 Чувари природе 4 Приручник за учитеље Бранислав Станец Вера Ђорђевић Вера Матановић Бранислав Станец Вера Ђорђевић ОСТАЛО Вера Бојовић 62049 62050 Вера Бојовић 14815 Оливера Викторовић 31447 Оливера Викторовић Кретање – библиотека „Мали истраживач” У свету електрицитета – библиотека „Мали истраживач” Драмске игре и покрет Драмске игре и покрет Приручник за наставнике ЛЕКТИРА 14901 14903 Душан Радовић 14905 Рене Гијо 14907 Гроздана Олујић 14910 14911 Анто Станичић 14913 14915 Милован Данојлић 14917 Игор Коларов Град градила бјела вила – избор митолошких.

00 Правопис српског језика Ијекавско школско издање 270.88 132.00 8% 324.96 Мирјана Николић Мирјана Николић 15115 15116 др Јован Јерковић др Мато Пижурица др Митар Пешикан др Јован Јерковић др Мато Пижурица Митар Пешикан Мато Пижурица Јован Јерковић Митар Пешикан Мато Пижурица Јован Јерковић бесплатно МАТЕМАТИКА 15210 15214 др Владимир Мићић Вера Јоцковић др Ђорђе Дугошија др Војислав Андрић др Владимир Мићић Вера Јоцковић др Војислав Андрић др Ђорђе Дугошија Математика Збирка задатака из математике 25 Наручујем 7 .68 8% 378.20 8% 282.76 408.11 8% 321.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 1 697.00 123.68 8% 378.10 436.74 8% 1 833.90 8% 441.73 350.00 8% 291.56 169.20 18% 308.00 18% 324. свеска за музичку културу.12 МУЗИЧКА КУЛТУРА 70304 Мирјана Ивановић 70223 Мирјана Ивановић 70233 Мирјана Ивановић 70261 Гордана Стојановић 63031 Габријела Грујић-Гарић 63023 Нада Павловић-Ленаси Музичка збирка 4 на компакт дисковима Музика коју волим 4 аудио-касета за ученике Музика коју волим 4 на компакт диску Музичка култура 4.51 Правопис српскога језика Приручник за школе (ијекавско издање) 487.11 8% 321. разред – на CD-у 15111 др Милија Николић Српски језик и језичка култура 15112 др Милија Николић Радна свеска за српски језик 31521 др Митар Пешикан 31520 298.60 Правопис српскога језика Приручник за школе (екавско издање) 401. разреда СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 69211 Биљана Аксентијевић Француске песме 4 на аудио-касети 241.96 298.11 8% 8% 470. до 8.40 8% 433.22 472. од 3.11 8% 321. разреду Оријентациони распоред наставног градива српског језика за 5.93 8% 124.61 298.34 261.50 ПЕТИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 15110 др Љиљана Бајић Читанка + CD Мала звучна читанка 15011 др Рајна Драгићевић Српски језик и језичка култура 15012 др Љиљана Бајић Радна свеска за српски језик и књижевност др Зона Мркаљ др Зона Мркаљ др Рајна Драгићевић 31514 др Мирољуб Вучковић 73501 Јагода Жунић Настава српског језика и књижевости у 5. компакт диск уз уџбеник Свеска за музичко описмењавање У свету музике.55 350.78 18% 200.84 18% 285.37 69229 Биљана Аксентијевић Француске песме 4 на компакт диску 261.96 114.73 275.96 Правопис српског језика Екавско школско издање 300.74 8% 526.73 8% 510.

27 8% 534.42 8% 357.12 18% 118.ШИФРА 1 31950 15213 УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Приручник за наставнике уз уџбеник математике 350.46 681.11 8% 299.89 467.12 8% 504.94 8% 344. разред – на CD-у Данијела Стефановић Зорица Недељковић Биљана Крстић Зорица Недељковић бесплатно ГЕОГРАФИЈА 15325 мр Јелена Ћалић Географија 15328 Радна свеска са немим картама за географију 15320 мр Милован Миливојевић Наташа Бировљев мр Милован Миливојевић Рада Ситарица др Милутин Тадић 15327 Рада Ситарица Географија Географска читанка др Милутин Тадић ново 15326 др Милутин Тадић Радна свеска за географију 15321 Група аутора Школски географски атлас за ученике V–VIII разреда Вежбанка за географију Рада Ситарица 15323 Ивана Ж.55 8% 566.97 Припреме часова на CD-у (могуће уношење измена и штампање) ново бесплатно БИОЛОГИЈА 15330 Биљана Јанчић Биологија + CD др Радиша Јанчић (интерактивни компакт диск) 15331 мр Лепосава Симоновић.28 100.87 8% 428.60 8% 472.99 8% 467.61 422. Коцић-Мирјанић 73507 Ивана Коцић- -Мирјанић Вукосава Станојевић 483.16 АУТОР 2 др Владимир Мићић Вера Јоцковић др Војислав Андрић др Ђорђе Дугошија др Војислав Андрић др Ђорђе Дугошија др Владимир Мићић Вера Јоцковић ИСТОРИЈА 15310 Снежана Ферјанчић Историја 15311 Историјска читанка и радна свеска 31400 15313 15315 Данијела Стефановић Зорица Недељковић Снежана Ферјанчић Данијела Стефановић Зорица Недељковић Снежана Ферјанчић Данијела Стефановић Зорица Недељковић Снежана Ферјанчић Данијела Стефановић Зорица Недељковић Група аутора Приручник за наставнике уз уџбеник историје Историјски атлас за пети разред Историјски атлас за ученике V–VIII разреда 15312 Снежана Ферјанчић Тестови из историје за пети разред 73509 Оријентациони распоред наставног градива историје за 5.45 110.04 395.62 331.75 8% 447.41 171.00 8% 378.51 109.10 318.33 8% 119.34 8% 344.49 319.39 8% 185.80 277.63 414.37 8% 522.93 292.90 8% 736.89 524.Радна свеска за биологију -Милошевић 31454 Јелена Станисављевић 15332 др Слободанка Стојановић др Бранислава Буторац 15335 мр Наталија Букуров 15336 Бојана Пејовић Методички приручник и оријентациони распоред за наставнике биологије + CD Хербар за V и VII разред Биолошки практикум Приручник за рад биолошке секције Тестови за проверу знања из биологије 26 396.00 Збирка решених задатака за оне који могу и желе више 432.93 437.97 8% 316. и 6.76 495.04 8% 455.23 8% 117.14 Наручујем 7 .15 8% 426.

80 Наум Димитријевић Карин Радовановић Наум Димитријевић Решење о одобрењу из 1991. ** 27 Наручујем 7 . Ограничене залихе.34 8% 344. године.18 414.66 8% 545.19 660.80 32503 World explorers – збирка прича на енглеском језику 210.28 319.03 224.34 8% 344.36 374.00 8% 226.36 412.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 367.53 318.00 8% 226.34 8% 344.95 32502 Карин Радовановић Nature – збирка прича на енглеском језику 210.53 318.08 8% 712.95 8% 242.33 327.89 21.90 8% 397. Ограничене залихе.40 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 15375 Слободан Попов Техничко и информатичко образовање 15376 Слободан Попов Радна свеска за техничко и информатичко образовање Збирка материјала за техничко образовање 5 (са упутством за рад) ново Збирка материјала за техничко образовање Марина Петровић Никола Чудић 61500 Душан Стојановић 61501 Слободан Попов Данило Гачић СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 15610 Зорана Ненезић Johnatan Pendlebury 15611 Зорана Ненезић Johnatan Pendlebury 31651 Johnatan Pendlebury Зорана Ненезић Enjoying English 5 + CD (аудио компакт диск) Уџбеник – пета година учења Enjoying English 5 Радна свеска за пету годину учења Enjoying English 5 Приручник за наставнике Припреме за извођење наставе енглеског језика у петом разреду – на CD-у 15612 Наталија Кантар Ида Добријевић 15613 Наталија Кантар Ида Добријевић 31715 Наталија Кантар Ида Добријевић 15510 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 15511 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 31723 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 15515 мр Карин Радовановић др Наум Димитријевић 15516 мр Карин Радовановић др Наум Димитријевић 69123 мр Карин Радовановић др Наум Димитријевић 15512 др Борис Хлебец 15517 мр Здравко Игњатић мр Јелена Ковачевић 32501 Карин Радовановић * TALK TALK + CD (аудио компакт диск) Уџбеник – прва година учења TALK TALK за прву годину учења Радна свеска TALK TALK − приручник за наставнике прва година учења READY FOR ENGLISH 1* Енглески језик за прву годину учења READY FOR ENGLISH 1 – PRACTICE BOOK* Радна свеска за прву годину учења RЕАDY FOR ENGLISH 1 Приручник за наставнике SAY IT IN ENGLISH 3** Енглески језик (трећа година учења) SAY IT IN ENGLISH 3 Радна свеска за трећу годину учења SAY IT IN ENGLISH 3 компакт диск за трећу годину учења Граматика енглеског језика за основну школу Енглеско-српски и српско-енглески речник за основну школу First stories збирка прича на енглеском језику бесплатно 414.03 8% 353.69 8% 330.14 319.38 8% 447.34 8% 344.89 319.91 8% 476.60 8% 392.85 8% 344. Решење о одобрењу из 1992.41 8% 445. године.91 363.89 305.38 8% 447.89 504.89 440.42 18% 25.85 8% 344.92 8% 404.69 319.

38 321.38 8% 447.44 548.74 8% 449.38 8% 447.00 8% 321.00 8% 810.53 331.60 Your first Еnglish tests збирка тестова за енглески језик 31727 др Наум Димитријевић Test your Еnglish – збирка тестова за енглески језик English grammar tests – збирка тестова за енглески језик Test and expand your vocabulary – збирка тестова за енглески језик CLASSROOM ENGLISH Енглески језик за школску комуникацију за основну и средњу школу Тестирање у настави страних језика 69111 Анка Константиновић Енглеске песме. на компакт диску 279.00 319.34 8% 344.34 8% 344.80 331.08 8% 587.89 544.00 8% 453.60 160.96 8% 465.69 69130 Анка Константиновић Енглеске песме.61 160.16 15520 др Предраг Пипер ОРБИТА 1 + CD Уџбеник – прва година учења 414.06 18% 305.ШИФРА 1 32511 АУТОР 2 Наум Димитријевић Карин Радовановић 32512 Наум Димитријевић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 353.60 298.42 8% 357. године.68 18% 189.84 420.36 8% 347.50 8% 381. Ограничене залихе.89 ОРБИТА 1 приручник за наставнике 415.68 18% 189.04 8% 455.60 160. 28 Наручујем 7 .60 750.00 8% 281.78 270.60 Карин Радовановић 32513 Карин Радовановић Наум Димитријевић 32514 Наум Димитријевић Карин Радовановић 31726 мр Гордана Грба РУСКИ ЈЕЗИК Марина Петковић Светлана Мирковић др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 31745 др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 15528 др Људмила Поповић Јелена Гинић 15529 др Људмила Поповић Јелена Гинић 69000 др Људмила Поповић Јелена Гинић 69036 др Људмила Поповић Јелена Гинић 31747 др Људмила Поповић мр Јелена Гинић 15620 др Људмила Поповић мр Јелена Гинић 15621 др Људмила Поповић мр Јелена Гинић 31652 др Људмила Поповић мр Јелена Гинић РОДНИЧОК 5 + CD Уџбеник – пета година учења РОДНИЧОК 5 Радна свеска РОДНИЧОК 5 − приручник за наставнике 15522 др Љубица Несторов Граматика руског језика за основну школу 15527 др Богољуб Станковић Руско-српски и српско-руски речник за основну школу Руски језик у учионици Приручник за наставнике др Богољуб Станковић 31744 Валентина Девић * ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ* Руски језик за трећу годину учења ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ* Радна свеска ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ аудио-касета за трећу годину учења ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ компакт диск за трећу годину учења ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ Приручник за наставнике Решење о одобрењу из 2004.80 18% 330.68 18% 189.11 8% 357. на аудио касети 259.53 15521 ОРБИТА 1 Радна свеска 319.07 414.93 430.00 422.50 8% 592.

89 DEUTSCH FÜR KINDER 3 Приручник за наставнике 21.53 318.62 KONTAKTE 5 + CD Уџбеник за пету годину учења KONTAKTE 5 Радна свеска за пету годину учења KONTAKTE 5 Приручник за наставнике Граматика немачког језика за основну школу Немачко-српски и српско-немачки речник за основну школу Deutsch im Unterricht Немачки у настави Приручник за ученике и наставнике за основне и средње школе LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 + CD Уџбеник за прву годину учења LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 Радна свеска за прву годину учења LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 Приручник за наставнике Припреме за извођење наставе француског језика у петом разреду – на CD-у Images de France 5 + CD Уџбеник за пету годину учења Решење о одобрењу из 1992.03 107.53 318.36 610.38 8% 447.66 8% 445.42 8% 23.00 8% 658.38 8% 447. 29 бесплатно 414.24 DEUTSCH FÜR KINDER 3 Радна свеска за трећу годину учења 319. Ограничене залихе.06 8% 439.89 504.34 8% 344.00 8% 464.12 18% 126.85 8% 344.38 8% 447.80 319. године. WIR LERNEN DEUTSCH! 1 + CD Уџбеник за прву годину учења HURRA.40 414.53 Наручујем 7 .14 414.34 8% 344.85 8% 344.07 8% 488.36 407. WIR LERNEN DEUTSCH! 1 Радна свеска за прву годину учења HURRA.53 319.38 8% 447. WIR LERNEN DEUTSCH! 1 Приручник за наставнике Припреме за извођење наставе немачког језика у петом разреду – на CD-у бесплатно DEUTSCH FÜR KINDER 3* Немачки језик за трећу годину учења 452.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 414.40 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 15530 Илдико Врачарић 15531 31763 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Цвијета Шмит Ана Бабић 15535 Илдико Врачарић 15548 31764 Ана Бабић Перица Марчетић Цвијета Шмит Илдико Врачарић Ана Бабић Перица Марчетић Цвијета Шмит Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Перица Марчетић 15630 Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић 15631 Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић 31653 Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић 15532 др Јован Ђукановић 15537 др Јован Ђукановић 31770 Нада Костић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 15642 Душанка Точанац Миливојев 15643 Душанка Точанац Миливојев 31654 Душанка Точанац Миливојев Марија Блажић 15640 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска * HURRA.34 8% 344.89 430.

73 8% 418.89 353. Ограничене залихе.38 8% 447.89 335.05 8% 438.00 8% 561.48 8% 370.89 406. Решење о одобрењу из 2004. Ограничене залихе.34 8% 344.69 414.ШИФРА 1 15641 АУТОР 2 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 31775 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 15540 Весна Фила Вера Костић 15541 Весна Фила Вера Костић 31785 Весна Фила 15545 Душанка Точанац Миливојев 15546 Душанка Точанац Миливојев 69223 Душанка Точанац Миливојев 31783 Душанка Точанац Миливојев 15542 др Владо Драшковић 15543 др Пера Половина Радмила Чулајевић 69212 Биљана Аксентијевић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Images de France 5 Радна свеска за пету годину учења 318.57 18% 27. LES PETITS !** уџбеник за трећу годину учења EN AVANT.56 8% 388.78 319.08 343.95 8% 242.12 8% 185.75 18% 396.18 224.83 8% 360.53 333.00 8% 615.34 8% 344.34 8% 344. године.81 359.96 319.89 Bоnjour la France! 1* Уџбеник за прву годину учења Bоnjour la France! 1* Радна свеска за прву годину учења Bоnjour la France! 1 Приручник за наставнике EN AVANT.50 8% 381.53 333.89 172.75 259.60 319. LES PETITS !** радна свеска за трећу годину учења EN AVANT.53 319.34 8% 344.34 8% 344.34 8% 344. године. LES PETITS ! компакт диск за трећу годину учења VADEMECUM 5 Приручник за наставнике Граматика француског језика за основну школу Речник француског језика за основну школу Француске песме на аудио-касети ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 15550 Александра Блатешић 15551 Александра Блатешић 31705 Александра Блатешић AMICI 1 + CD Уџбеник за прву годину учења AMICI 1 Радна свеска за прву годину учења AMICI 1 Приручник за наставнике ШПАНСКИ ЈЕЗИК 15560 Анђелка Пејовић Маја Андријевић 15561 Анђелка Пејовић Маја Андријевић 31794 Анђелка Пејовић Маја Андријевић ¿HABLAMOS? 1 + CD Уџбеник за прву годину учења ¿HABLAMOS? 1 Радна свеска за прву годину учења ¿HABLAMOS? 1 Приручник за наставнике МУЗИЧКА КУЛТУРА 15710 др Гордана Стојановић Музичка култура 5 + CD 31810 Мирјана Мунђа Појмо и свирајмо + CD Милица Рајчевић ЛИКОВНА КУЛТУРА 15810 Коста Богдановић Ликовна култура 15811 Зоран Игњатовић 15812 Здравко Милинковић Ликовна култура за више разреде основне школе Ликовна култура 15814 Љиљана Перуновић Практикум за ликовну културу мр Рајка Бошковић Љиљана Теодоровић Бранка Зорић *? ** Решење о одобрењу из 1993.85 8% 344.06 18% 305.00 8% 676.36 Images de France 5 Приручник за наставнике 626.54 570. 30 Наручујем 7 .38 8% 447.32 319.89 23.60 414.89 387.83 8% 360.95 319.54 520.

80 8% 289.68 8% 173.40 8% 311.43 15903 Марк Твен ТОМ СОЈЕР 267.12 8% 198.47 198.22 288.00 574.84 428.80 8% 289.53 267.81 184.47 759.38 848.27 18% 211.47 288.78 8% 267.40 8% 311.13 18% 677.60 15915 Бранко В.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 160.16 РОБИНСОН КРУСО 361.00 18% 82.85 15913 Бранислав Нушић НИЈЕ БЛАГО НИ СРЕБРО НИ ЗЛАТО – неисторијске народне песме и песме о Немањићима и Мрњавчевићима ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА – 50 шаљивих народних приповедака ХАЈДУЦИ 247.32 18% 2 927.87 18% 4 623.67 ФИЗИЧКА КУЛТУРА 31831 др Драгољуб Вишњић Настава физичког васпитања од V до VIII разреда основне школе ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 31455 Мирослава Петров Ивана Петричић Драгана Петров Хор и оркестар Приручник за наставнике 15410 Игњатије Мидић Православни катихизис 15411 Андрија Копиловић Пут закона католичка веронаука на хрватском језику Инес Кезић Иштван Добаи ново 15337 Вера Ђорђевић Чувари природе 5 15340 Информатика и рачунарство др Вера Матановић др Слободан Јовановић Драган Маринчић Драгољуб Васић 15341 Драган Маринчић Драгољуб Васић 15316 Марко Шуица Вежбанка за информатику и рачунарство + CD Свакодневни живот у прошлости за пети разред ЛЕКТИРА 15901 Данијел Дефо 15911 ОСТАЛО 15322 др Бранислав Шеварлић Астрономски атлас и др.44 8% 214.09 70.56 8% 386.34 8% 235.96 3 917.32 357.97 34791 Александар Дудуковић Приче са хоризонта (грчка митологија) 500.00 8% 540.47 856.62 2 481.13 8% 924.87 18% 1 001.22 15909 218.11 8% 819.60 82. НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70510 др Милован Дешић 70523 Милорад Дешић 70524 Милорад Дешић МАТЕМАТИКА 33237 мр Станоје Петровић Јован Мартић Милан Петковић ГЕОГРАФИЈА 64106 67504 др Милутин Тадић Српски акценат са лакоћом приручник и три компакт диска Мали акценатски речник српског језика приручник и осам аудио-касета Мали акценатски речник српског језика приручник и осам компакт дискова Дидактичко-методички приручник за наставу математике од V до VIII разреда основне школе Сунчев планетарни систем Општа географија – планета Земља V разред – CD ROM 31 Наручујем 7 .76 8% 89.21 8% 462. Радичевић ПЕСМЕ О МАЈЦИ 196.51 8% 390.

00 8% 108.67 Комплет слика из географије V разред – за ученике Родослов грчког Олимпа Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца (постер) Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца (мапа) Историја старог века CD (интерактивни компакт диск) БИОЛОГИЈА 64201 Б.51 8% 2 961.18 54. и 6.96 298.75 8% 447.91 Пирамида исхране 1 828. Костић Б.28 279. разред – на CD-у Мирјана Николић Милка Андрић 73601 Јагода Жунић бесплатно МАТЕМАТИКА 16210 др Ђорђе Дугошија 16214 31960 др Војислав Андрић Вера Јоцковић др Владимир Мићић др Ђорђе Дугошија др Војислав Андрић Вера Јоцковић др Владимир Мићић др Ђорђе Дугошија др Војислав Андрић Вера Јоцковић др Владимир Мићић Математика 431.80 8% 302.00 8% 154.96 143.51 8% 2 961.04 18% 2 080.10 64217 Г. Митић ИСТОРИЈА 64259 64262 Снежана Ферјанчић 64263 Снежана Ферјанчић 67560 мр Снежана Ферјанчић др Раде Михаљчић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 1 763. Татић Занимљивости из природе – животиње 2 742. разреду Приручник за наставнике Оријентациони распоред наставног градива српског језика за 6. Татић Г.10 8% 3 159.61 2 925. Стевановић.44 414.52 16212 Збирка задатака из математике за оне који могу и желе више 298.44 8% 465. Татић Г.67 8% 362.73 8% 510.11 472.00 18% 584.87 18% 1 001.78 8% 317.96 335.11 8% 321. Костић Б.00 Збирка задатака из математике Приручник за наставнике 16213 Оливера Тодоровић Збирка задатака из математике 335. Костић ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Конструкторски комплет К 1 61502 др Драган Голубовић др Предраг Ружичић за V и VI разред ШЕСТИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 16110 др Милка Андрић Читанка + CD мала звучна читанка 16111 др Милија Николић Српски језик и језичка култура 16112 др Милија Николић Радна свеска за српски језик и књижевност 31515 др Милка Андрић Настава српског језика и књижевности у 6. разред основне школе ИСТОРИЈА 16310 Раде Михаљчић Историја 32 Наручујем 7 .39 293.11 8% 321.67 8% 362.ШИФРА 1 64112 АУТОР 2 Тадић.34 8% 1 974.74 8% 59.11 8% 321.52 100.91 64202 Занимљивости из природе – биљке 2 742.12 848.96 495.55 298.93 32250 Срђан Огњановић др Ђорђе Дугошија др Војислав Андрић Вера Јоцковић др Владимир Мићић Драгољуб Милошевић Математичка читанка за 5.

21 8% 462.19 8% 362.97 8% 145.96 8% 141.91 508.34 8% 344.28 335.23 8% 117.28 264.91 319.58 8% 285.89 277.01 566.46 374.48 8% 347.49 8% 375.26 134.41 8% 549.14 437.89 Историјска читанка и радна свеска 16313 Раде Михаљчић Историјски атлас за шести разред 31398 Приручник за наставнике за шести разред ново Марко Шуица Снежана Кнежевић Раде Михаљчић Марко Шуица Снежана Кнежевић ГЕОГРАФИЈА 16320 Рада Ситарица Географија 16321 Рада Ситарица Географска читанка 16322 Радна свеска за географију др Милутин Тадић др Милутин Тадић Рада Ситарица др Милутин Тадић 73607 Ивана Коцић- -Мирјанић Вукосава Станојевић 16323 мр Ивана Ж.61 347.92 8% 404.29 335.94 8% 344.97 18% 296.ШИФРА 1 16311 АУТОР 2 Марко Шуица Снежана Кнежевић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 321.77 367.82 130.46 8% 375.47 319.11 8% 299.08 429.75 250.17 БИОЛОГИЈА 16330 др Бригита Петров 16334 др Бригита Петров 16331 мр Наталија Букуров 16333 Васа Павковић 15333 др Радосав Секулић 31465 др Јелена Станисављевић др Бригита Петров Биологија + CD (интерактивни компакт диск) Радна свеска за биологију Биолошки практикум Приручник за рад биолошке секције Упознај наше дневне лептире Упознајмо инсекте Методички приручник и оријентациони распоред за наставнике биологије + CD ФИЗИКА 16350 Дарко Капор Физика 16354 Јован Шетрајчић Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Јован Шетрајчић Бранислав Цветковић Милан Распоповић 16357 Јован Шетрајчић Вежбанка из физике 16359 Милан Распоповић Физика са збирком задатака. Коцић- Припреме часова на CD-у (могуће уношење измена и штампање) бесплатно ново Вежбанка за географију (неме карте) -Мирјанић 109.01 8% 357.34 8% 344.97 428.50 8% 611.90 8% 397.44 8% 362. лабораторијским вежбама и тестовима ново 16351 Татјана Бобић Тестови знања из физике 16352 Душанка Обадовић Једноставни огледи 31967 Приручник за наставнике Милица Павков Маја Стојановић Дарко Капор Милан Распоповић ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 16375 Слободан Попов Тијана Тешан 16376 Слободан Попов Никола Чудић Техничко и информатичко образовање Радна свеска за техничко и информатичко образовање 33 Наручујем 7 .33 327.60 8% 472.20 318.55 8% 463.44 347.

91 414.04 8% 455.38 8% 447.38 8% 447.15 319.92 8% 404.42 18% 25.15 21.ШИФРА 1 61600 АУТОР 2 Боја Стефановић 61601 Слободан Попов УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Збирка материјала за техничко образовање 6 740.91 422.53 ОРБИТА 2 – радна свеска – друга година учења 319.70 8% 330.53 ENJOYING ENGLISH 6 – радна свеска за енглески језик – шеста година учења 318.38 8% 447.00 8% 799.89 ОРБИТА 2 – приручник за наставнике 374.89 305.20 ново Збирка материјала за техничко образовање 440.36 ENJOYING ENGLISH 6 – приручник за наставнике 374.91 СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 16610 Зорана Ненезић Jonathan Pendlebury Ида Добријевић 16611 Зорана Ненезић Jonathan Pendlebury Ида Добријевић 31661 Jonathan Pendlebury Зорана Ненезић ENJOYING ENGLISH + CD (аудио компакт диск) – уџбеник за енглески језик – шеста година учења Припреме за извођење наставе енглеског језика у шестом разреду – на CD-у 16612 Наталија Кантар 16613 Наталија Кантар 31714 Наталија Кантар 16510 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 16511 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 69124 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 31725 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић ТАLK TALK 2 + CD (аудио компакт диск) – уџбеник за енглески језик – друга година учења бесплатно 414.91 345.92 8% 404.92 8% 404.85 8% 344. ** 34 Наручујем 7 .34 8% 344.85 8% 344.18 414.51 8% 373.36 374.28 ОРБИТА 2 + CD – уџбеник – друга година учења 419.80 TALK TALK 2 – радна свеска за енглески језик – друга година учења TALK TALK 2 – приручник за наставнике READY FOR ENGLISH 2* Енглески језик за другу годину учења READY FOR ENGLISH 2 – PRACTICE BOOK Радна свеска за другу годину учења READY FOR ENGLISH 2 компакт диск за другу годину учења READY FOR ENGLISH 2 Приручник за наставнике РУСКИ ЈЕЗИК 16520 др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 16521 др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 31767 др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 16620 Људмила Поповић Јелена Гинић 16621 Људмила Поповић Јелена Гинић 31662 Људмила Поповић Јелена Гинић 16522 др Људмила Поповић Јелена Гинић * РОДНИЧОК 6 + CD – уџбеник – шеста година учења РОДНИЧОК 6 – радна свеска – шеста година учења РОДНИЧОК 6 – приручник за наставнике ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ 4** Руски језик за четврту годину учења Решење о одобрењу из 1992. године.38 8% 447.34 8% 344.85 8% 344. Ограничене залихе.91 8% 476. Решење о одобрењу из 2005.53 318. године.36 374. Ограничене залихе.53 318.92 8% 404.

92 8% 404.58 8% 390.92 8% 404.85 8% 344. ** 35 Наручујем 7 .38 8% 447. WIR LERNEN DEUTSCH! 2 – радна свеска HURRA.34 8% 344.91 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 16642 Душанка Точанац Миливојев 16643 Душанка Точанац Миливојев 31668 Душанка Точанац Миливојев * Решење о одобрењу из 2005.42 8% 357.98 414.42 18% 25.53 319. Ограничене залихе.91 DEUTSCH FÜR KINDER 4** Немачки језик за четврту годину учења 361.89 DEUTSCH FÜR KINDER 4 компакт диск за четврту годину учења 305.85 8% 344.70 8% 330.34 8% 344.36 KONTAKTE 6 – приручник за наставнике 374. године. WIR LERNEN DEUTSCH! 2 – приручник за наставнике Припреме за извођење наставе немачког језика у шестом разреду – на CD-у бесплатно KONTAKTE 6 + CD – уџбеник – шеста година учења 414.89 374.28 LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 + CD – уџбеник – друга година учења 414.92 8% 404.38 8% 447.91 502.91 ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ 4* Радна свеска за четврту годину учења ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ 4 две аудио-касете за четврту годину учења ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЬIБКИ 4 компакт диск за четврту годину учења НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 16530 Илдико Врачарић 16531 31765 16630 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Цвијета Шмит Илдико Врачарић Ана Бабић Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Цвијета Шмит Ана Бабић Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић Александра Обрадовић 16631 Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић Александра Обрадовић 31663 Гордана Летић-Глишић Јасна Мајсторовић Александра Обрадовић 16533 Илдико Врачарић 16534 69325 31766 Ана Бабић Цвијета Шмит Перица Марчетић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Перица Марчетић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Перица Марчетић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Перица Марчетић HURRA.38 8% 447. године.36 LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 – приручник за наставнике 374. Ограничене залихе.15 DEUTSCH FÜR KINDER 4 Приручник за наставнике 21.53 KONTAKTE 6 – радна свеска – шеста година учења 318. Решење о одобрењу из 1993.ШИФРА 1 16523 АУТОР 2 др Људмила Поповић Јелена Гинић 69011 др Људмила Поповић Јелена Гинић 69028 др Људмила Поповић Јелена Гинић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 331. WIR LERNEN DEUTSCHI! 2 + CD – уџбеник – друга година учења HURRA.93 374.51 DEUTSCH FÜR KINDER 4 Радна свеска за четврту годину учења 319.53 LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 – радна свеска – друга година учења 318.92 8% 404.76 8% 542.

ШИФРА 1 АУТОР 2 Марија Блажић 16640 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 16641 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 31664 Весна Фила Милица ГолубовићТасевска- 16543 Душанка Точанац- УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Припреме за извођење наставе француског језика у шестом разреду – на CD-у IMAGES DE FRANCE 6 + CD – уџбеник – шеста година учења 414.44 8% 578.15 8% 197.21 8% 462.36 374.92 8% 404.85 8% 344.34 8% 344.89 319.47 -Миливојев 16544 Душанка Точанац-Миливојев 31786 -Миливојев Душанка Точанац Миливојев Душанка Точанац-Миливојев ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК AMICI 2 + CD 16550 Александра Блатешић Јасмина Стојковић 16551 Александра Блатешић Јасмина Стојковић 31706 Александра Блатешић Јасмина Стојковић – уџбеник – друга година учења AMICI 2 – радна свеска – друга година учења AMICI 2 – приручник за наставнике ШПАНСКИ ЈЕЗИК 16560 Анђелка Пејовић Маја Андријевић 16561 Анђелка Пејовић Маја Андријевић 31795 Анђелка Пејовић Маја Андријевић ¿HABLAMOS? 2 + CD – уџбеник – друга година учења ¿HABLAMOS? 2 – радна свеска – друга година учења ¿HABLAMOS? 2 – приручник за наставнике МУЗИЧКА КУЛТУРА 16710 др Гордана Стојановић Музичка култура + CD 16711 Оливера Ђурић Музичка култура + CD Милица Рајчевић ЛИКОВНА КУЛТУРА 16810 Здравко Милинковић Ликовна култура 16811 Коста Богдановић Ликовна култура 16814 Љиљана Перуновић Практикум за ликовну културу Љиљана Теодоровић мр Рајка Бошковић Бранка Зорић ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 16337 16340 * Вера Ђорђевић др Вера Матановић др Слободан Јовановић Драгољуб Васић Драган Маринчић Миодраг Стојановић Чувари природе 6 Рачунарство и информатика Решење о одобрењу из 2005.89 319. LES PETITS !* Уџбеник – четврта година учења EN AVANT.36 374.89 319.36 374.92 8% 404.89 457.53 IMAGES DE FRANCE 6 – радна свеска – шеста година учења 318.38 8% 447.91 319. LES PETITS !* Радна свеска – четврта година учења EN AVANT.08 8% 493.85 8% 344.91 476. 36 Наручујем 7 . LES PETITS ! – компакт диск 535.38 8% 447.85 8% 344.91 414.28 VADEMECUM 6 Приручник за наставнике 374.63 319.85 759.34 8% 344.34 8% 344.84 428. године.91 414.38 8% 447.53 318.92 8% 404.53 318.11 8% 819. LES PETITS ! – аудио-касета 69225 EN AVANT.51 8% 514.65 IMAGES DE FRANCE 6 – приручник за наставнике бесплатно ново 69206 Душанка Точанац- EN AVANT.34 8% 344.89 183.34 8% 344.92 8% 404. Ограничене залихе.

18 64255 Радивој Радић ПАЛЕОЛОЗИ – мапа 54.00 8% 754.62 64239 Андрија Веселиновић ЛАЗАРЕВИЋИ – мапа 37.12 64266 Смиља Марјановић- КАПЕТИ И ВАЛОА – постер 279.80 8% 302.80 8% 289. у Косову – избор народних песама о Косовском боју и покосовским временима Спомиње се Краљевићу Марко 226.92 16915 ОСТАЛО 31467 Оливера Викторовић 31966 Оливера Викторовић 34796 Група аутора Драмска радионица 1 Драмска радионица 1 Приручник за наставнике In nomine Dei.78 288.84 8% 226.93 172.97 267.18 64257 Катарина Тешић ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – мапа 54.79 8% 244.80 8% 235. госпо.12 64256 Катарина Тешић ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – постер 279.ШИФРА 1 16341 16410 АУТОР 2 Драгољуб Васић Драган Маринчић Миодраг Стојановић Игњатије Мидић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 334.97 8% 161.18 64237 Андрија Веселиновић НЕМАЊИЋИ – мапа 37.80 8% 302.74 8% 59.47 8% 281.22 699.80 8% 302.22 16907 Ференц Молнар Дечаци Павлове улице 260.74 8% 59.18 64241 Андрија Веселиновић БРАНКОВИЋИ – мапа 37.79 64240 Андрија Веселиновић БРАНКОВИЋИ – постери 279.74 8% 59.90 8% 186.77 8% 40.80 8% 302.77 8% 40.40 8% 311.18 64253 Радивој Радић КОМНИНИ – мапа 54.80 8% 302.77 8% 40.47 288.31 16913 Сви осташе. кратка историја крсташких ратова НАСТАВНА СРЕДСТВА ИСТОРИЈА Родослови 64236 Андрија Веселиновић НЕМАЊИЋИ – постери 279.84 8% 226.80 8% 302.79 64242 Андрија Веселиновић КОТРОМАНИЋИ – постери 209.77 8% 40.47 Вежбанка за рачунарство и информатику Православни катихизис ново 16411 Андрија Копиловић Инес Кезић Иштван Добаи Исусов пут католичка веронаука на хрватском језику ново ЛЕКТИРА 16903 Бранко Ћопић Орлови рано лете 226.73 149.40 8% 311.79 8% 244.79 64252 Радивој Радић КОМНИНИ – постер 279.12 64254 Радивој Радић ПАЛЕОЛОЗИ – постер 279.98 8% 361.93 16905 Тоне Селишкар Дружина Сињи галеб 217.62 64243 Андрија Веселиновић КОТРОМАНИЋИ – мапа 37.79 64238 Андрија Веселиновић ЛАЗАРЕВИЋИ – постери 209.18 -Душанић 37 Наручујем 7 .

века и првој половини 13.44 64410 Милош Благојевић Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој четвртини 15.69 279.16 472. 1 828.80 54.06 18% 305.30 МУЗИЧКА КУЛТУРА 70235 др Гордана Стојановић Нада Ћирић СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 69112 Анка Константиновић 69131 Анка Константиновић 69213 Биљана Аксентијевић 69231 Биљана Аксентијевић Jingle Bells. Мишић Србија у другој половини 12.44 64407 Милош Благојевић Српске земље 1356–1371. века Европа половином 14. века 1 828.44 ШИФРА 1 64267 64226 АУТОР 2 Смиља Марјановић-Душанић Смиља Марјановић-Душанић Андрија Веселиновић ФИЗИКА 74203 Компас за ученике 41.44 8% 465.73 350.96 18% 49.15 259.73 8% 510.96 Наручујем 7 .62 59.34 18% 2 157.34 18% 2 157. 1 828. компакт диск СЕДМИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 17010 др Милка Андрић Читанка ново 17011 др Александар Српски језик и језичка култура Милановић 17012 др Милка Андрић 17111 др Александар Милановић др Милија Николић ново Радна свеска за српски језик ново Српски језик и језичка култура ново 17112 др Милија Николић Радна свеска за српски језик 73701 Јагода Жунић ново Оријентациони распоред наставног градива српског језика за 7. енглеске песме аудио-касета Jingle Bells.16 259.44 64406 С.51 8% 300.74 8% 8% 8% 8% 226. разред – на CD-у 17210 др Војислав Андрић Математика бесплатно МАТЕМАТИКА др Ђорђе Дугошија Вера Јоцковић др Владимир Мићић ново 38 431.30 320.12 Српске земље 1282–1321.68 8% 378.68 8% 378.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 КАПЕТИ – мапа 54.34 18% 2 157.12 64264 64265 Андрија Веселиновић 64223 Андрија Веселиновић 64224 Андрија Веселиновић Историјске карте 64401 Милош Благојевић МРЊАВЧЕВИЋИ (постер) МРЊАВЧЕВИЋИ (мапа) ЦРНОЈЕВИЋИ (постер) ЦРНОЈЕВИЋИ (мапа) 209.74 8% 59.80 18% 330.70 8% 330.74 279. века 1 828. аудио-касета Француске песме 6.44 64402 Милош Благојевић 1 828.74 8% 59.34 18% 2 157.34 18% 2 157.80 18% 330.65 8% 346.65 8% 346.44 64409 Милош Благојевић Српске земље 1373–1395.18 59.69 279. 1 828.55 350.12 302.51 34100 Миливој Југин Сви смо космонаути 278.73 320.34 18% 2 157.79 Музика коју волим 6 компакт диск за ученике 305.06 18% 305. енглеске песме компакт диск Француске песме 6.84 54.12 ВАЛОА – мапа 54.

34 8% 344.47 8% 498.71 437.50 8% 611.65 8% 405.81 БИОЛОГИЈА 17330 др Јелена Ђорђевић Биологија ново 17331 др Јелена Ђорђевић Радна свеска за биологију ново 17335 Смиљка Стевановић 17336 Катица Пауновић Бригита Петров Катица Пауновић Бригита Петров 17333 мр Наталија Букуров Биологија ново Радна свеска за биологију ново Биолошки практикум Приручник за рад биолошке секције ФИЗИКА 17355 Дарко Капор Јован Шетрајчић 17356 Милан Распоповић Јован Шетрајчић Бранислав Цветковић Физика ново Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама ново 17357 Јован Шетрајчић Вежбанка из физике 17359 Милан Распоповић Физика са збирком задатака.26 203.89 461.12 8% 504.70 335.90 18% 284.26 415.69 240.49 363.52 463.44 347. лабораторијским вежбама и тестовима ново 17351 Татјана Бобић Тестови знања из физике ново 17352 Душанка Обадовић Једноставни огледи 31977 Приручник за наставнике за физику Милица Павков Маја Стојановић Дарко Капор Милан Распоповић 39 Наручујем 7 .27 8% 534.19 8% 362.58 483.97 165.67 8% 362.60 8% 392.89 Збирка задатака из математике ново Збирка задатака из математике за оне који желе и могу више ново ИСТОРИЈА Историја 17310 ново Историјска читанка и радна свеска 17311 ново ГЕОГРАФИЈА 17320 Милутин Тадић Географија ново 17321 Рада Ситарица Географска читанка др Милутин Тадић 17322 Милутин Тадић прерађено Радна свеска за географију ново 73707 Милена Перишић Коста Николић Припреме часова на CD-у (могуће уношење измена и штампање) бесплатно ново 17323 мр Ивана Ж.96 8% 141.07 8% 472.39 319.69 467.50 8% 178.50 8% 500.49 363.12 8% 504.ШИФРА 1 17214 17213 АУТОР 2 др Војислав Андрић др Ђорђе Дугошија Вера Јоцковић др Владимир Мићић др Војислав Андрић др Ђорђе Дугошија Вера Јоцковић др Владимир Мићић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 335.53 8% 219. Коцић- Вежбанка за географију (неме карте) 17324 мр Ана Милановић Збирка задатака са такмичења из географије за седми и осми разред -Мирјанић Марко Милошевић мр Милован Миливојевић ново 109.60 8% 392.82 130.23 8% 117.74 467.16 375.89 8% 449.04 495.46 8% 375.99 8% 522.01 566.

60 8% 392.30 343.48 8% 370.18 8% 370.48 8% 370.29 8% 310.13 8% 461.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 417.13 8% 461.40 8% 433.48 8% 370.69 319.30 318.85 8% 344. реакције) ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 17370 Иван Тасић Драгана Глушац 17371 Иван Тасић Драгана Глушац 61701 Драган Голубовић Техничко и информатичко образовање ново Радна свеска за техничко и информатичко образовање ново Збирка материјала за техничко образовање др Ђурђе Перишић ИНФОРМАТИКА 17340 17341 Драгољуб Васић Миодраг Стојановић Драган Маринчић Драган Маринчић Драгољуб Васић Миодраг Стојановић Информатика и рачунарство СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 17601 Катарина Ковачевић Jonathan Pendlebury 17611 Катарина Ковачевић Jonathan Pendlebury 17612 Наталија Кантар 17613 Наталија Кантар ENЈОYING ENGLISH 7 + CD (аудио компакт диск) Уџбеник ново ENЈОYING ENGLISH 7 WORKBOOK – Радна свеска за енглески језик ново Припреме за извођење наставе енглеског језика у седмом разреду – на CD-у TALK TALK 3 + CD (аудио компакт диск) уџбеник за енглески језик – трећа година учења ново TALK TALK 3 радна свеска за енглески језик – трећа година учења ново бесплатно 427. обрасци.02 ново 401.30 287.96 РУСКИ ЈЕЗИК 17520 Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 17521 Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић ОРБИТА 3 + CD – Уџбеник ново ОРБИТА 3 – Радна свеска ново 40 Наручујем 7 .98 8% 361.21 343.52 Вежбанка из информатике и рачунарства ново 334.65 363.89 739.33 343.90 8% 451.96 83.13 8% 461.34 8% 344. формуле.78 427.96 342.27 ХЕМИЈА 17360 др Љуба Мандић 17361 др Јасминка Королија Дејан Даниловић др Љуба Мандић др Јасминка Королија Дејан Даниловић 31971 др Јасминка Королија др Љуба Мандић 17365 Полка Симић 76002 Невенка Крстајић Невенка Каделбург Дејан Даниловић Хемија ново Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама ново Приручник за наставнике уз уџбеник хемије за VII разред основне школе прерађено Корак по корак у свет хемије Збирка задатака Репетиторијум градива из физике и хемије за основну школу (дефиниције.94 8% 90.36 427.83 8% 799.

30 107. WIR LERNEN DEUTSCH! 3 + CD – Уџбеник HURRA.69 414.13 8% 461.53 Наручујем 7 . WIR LERNEN DEUTSCH! 3 – Радна свеска Припреме за извођење наставе немачког језика у седмом разреду – на CD-у DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE аудио-касета DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE компакт диск DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE Приручник за наставнике PRÉSENT две аудио-касете PRÉSENT – Приручник за наставнике Француски језик у настави Приручник за наставнике за основну и средњу школу LE FRANÇAIS POUR NOUS 3 + CD – уџбеник за француски језик – трећа година учења ново 41 бесплатно 652.40 107.38 8% 447.13 8% 461.12 8% 115.17 8% 987.98 8% 705.36 РОДНИЧОК 7 + CD – Уџбеник ново 17621 Људмила Поповић Јелена Гинић РОДНИЧОК 7 – Радна свеска ново 31749 др Вера Николић Марија Межински 31744 Валентина Девић Методика наставе руског језика са практикумом Руски језик у настави Приручник за наставнике за основну и средњу школу НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 17630 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић КОНТАКТЕ 7 + CD – Уџбеник ново 17631 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић КОНТАКТЕ 7 – Радна свеска ново 69338 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић 17530 Илдико Врачарић 17531 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Цвијета Шмит Ана Бабић 69317 Илдико Врачарић 69337 31768 Ана Бабић Цвјета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвјета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 69208 Весна Фила 31787 Весна Фила 31784 Милица Голубовић-Тасевска Љубодраг Ивошевић 17642 Душанка Точанац Миливојев KONTAKTE 7 Компакт диск HURRA.22 914.30 343.85 8% 344.01 480.69 8% 993.48 8% 370.12 18% 126.60 427.30 ново 318.40 626.68 18% 189.30 343.60 160.68 18% 189.13 8% 461.27 ново 427.ШИФРА 1 17620 АУТОР 2 Људмила Поповић Јелена Гинић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 427.86 8% 677.48 8% 370.96 919.96 160.00 8% 518.

38 8% 447.48 8% 370.53 318.00 218.36 343.37 18% 219.85 8% 344.38 8% 447.30 198.34 8% 235.90 18% 204.96 343.94 184.48 8% 370.96 149.02 186.36 414. веку ЛЕКТИРА 17903 17905 Стеван Сремац 17909 Мирослав Антић 17915 17917 ВЕНАЦ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ – избор из Савиних списа.82 8% 175.85 8% 344.97 162.12 8% 8% 315.48 8% 370.48 8% 370.36 414. народних предања и уметничке поезије о Светом Сави ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА ПЛАВИ ЧУПЕРАК ШТО ОДВРЖЕ ТЕБЕ У ХАЈДУКЕ – избор народних песама о хајдуцима И ЈУНАЧКИ ЖИВОТ ОДРЖАТИ – избор народних песама о ускоцима и крајишницима 42 Наручујем 7 .85 8% 344.36 LE FRANÇAIS POUR NOUS 3 – радна свеска за француски језик – трећа година учења ново Припреме за извођење француског језика у седмом разреду – на CD-у IMAGES DE FRANCE 7 + CD – уџбеник за француски језик за шесту годину учења ново IMAGES DE FRANCE 7 – радна свеска за француски језик за шесту годину учења ново бесплатно 414.85 8% 344.92 ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 17550 Александра Блатешић Јасмина Стојковић Катарина Завишин 17551 Александра Блатешић Јасмина Стојковић Катарина Завишин AMICI 3 + CD – уџбеник за италијански језик – трећа година учења ново AMICI 3 – радна свеска за италијански језик – трећа година учења ново ШПАНСКИ ЈЕЗИК 17560 Анђелка Пејовић Маја Андријевић 17561 Анђелка Пејовић Маја Андријевић ¿HABLAMOS? 3 + CD – уџбеник за шпански језик – трећа година учења ново ¿HABLAMOS? 3 – радна свеска за шпански језик – трећа година учења ново МУЗИЧКА КУЛТУРА 17710 др Гордана Стојановић Музичка култура + CD Милица Рајчевић 17712 Соња Маринковић ново Музичка култура + CD Дубравка Лонцовић Славица Стефановић Тијана Маринковић ново ЛИКОВНА КУЛТУРА 17810 др Здравко Милинковић Ликовна култура за VII разред ново 17811 Коста Богдановић Ликовна култура Рајка Бошковић ново ОСТАЛО 31477 Оливера Викторовић 31976 Оливера Викторовић 34793 Александра Вулетић Јасна Мијаиловић Драмска радионица 2 Драмска радионица 2 Приручник за наставнике Између посела и балова Свакодневни живот у Србији у 19.96 343.38 8% 447.81 291.85 450.53 318.00 8% 486.96 343.85 172.ШИФРА 1 17643 АУТОР 2 Душанка Точанац Миливојев Живана Баратовић 17640 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 17641 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 318.97 8% 161.53 318.

18 64247 Катарина Тешић ХАБЗБУРЗИ – мапа 37. Љушић С. века 1 828.80 8% 302.79 64244 Катарина Тешић БУРБОНИ – постер 279. Мишић Европска Турска крајем 16. зидне слике 157. Љушић П. шпански – мапа 37.80 8% 302.61 64418 С. 1 828.61 64420 Хабзбуршка монархија у 19.77 8% 40.77 8% 40.18 64249 Катарина Тешић РОМАНОВИ – мапа 37.80 8% 302.18 64235 Радош Љушић ПЕТРОВИЋИ – мапа 37.77 8% 40. веку 1 828. Дабић Р.18 64231 Радош Љушић КАРАЂОРЂЕВИЋИ – мапа 37.34 8% 1 974.26 8% 1 912.49 1 771.02 186.80 8% 302. Мишић Европа половином 15.80 8% 302.34 8% 1 974. веку 1 828.79 64250 Катарина Тешић БУРБОНИ. века Хабзбуршка монархија од 16. Мишић 1 828.92 ЖЕТВУ ЖЕЛА ВИЛА И ДЕВОЈКА – избор посленичких народних лирских песама 17921 Антоaн де Сент-Егзипери МАЛИ ПРИНЦ 17919 НАСТАВНА СРЕДСТВА ИСТОРИЈА Родослови 64230 Радош Љушић КАРАЂОРЂЕВИЋИ – постер 279.77 8% 40.44 64417 С.79 64246 Катарина Тешић ХАБЗБУРЗИ – постер 279.34 8% 1 974.86 8% 170.79 64248 Катарина Тешић РОМАНОВИ – постер 279.18 64245 Катарина Тешић БУРБОНИ.77 8% 40.61 Црна Гора 1913.61 Србија 1878–1913.77 8% 40. Мишић Црна Гора у 18. Љушић 43 Наручујем 7 . до 18.80 8% 302.80 8% 302. 1 828. Љушић Војна крајина у Аустрији и Турској крајем 18. Рајић Р.79 64232 Радош Љушић ОБРЕНОВИЋИ – постер 279.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 172.34 18% 2 157.61 Србија 1804–1833.18 64233 Радош Љушић ОБРЕНОВИЋИ – мапа 37. француски – мапа 37. Крестић Р. Рајић Р. века 1 828.12 64258 Породично стабло (родословна шема) – постер ЗНАМЕНИТИ СРБИ.61 64227 Историјске карте 64421 64422 64423 В.96 64415 С.61 64419 Р.74 8% 59.37 18% 219. и 19.34 8% 1 974.34 8% 1 974.34 18% 2 157.77 8% 40. Љушић С. века 1 828.18 64261 Ема Миљковић ОСМАНЛИЈЕ – мапа 54. 1 828.34 8% 1 974.79 64234 Радош Љушић ПЕТРОВИЋИ – постер 279.79 64260 Ема Миљковић ОСМАНЛИЈЕ – постер 279.90 18% 204.44 64416 С.34 8% 1 974.

00 8% 3 564.61 Привреда Србије 1904–1914.38 472.93 8% 105. Миљковић Србија од 1804–1833. (атласна карта) МУЗИЧКА КУЛТУРА 70236 др Гордана Стојановић Нада Ћирић СРПСКИ ЈЕЗИК 70425 мр Милован Рапајић 75215 Љубица Поповић-Бјелица 75213 Љубица Поповић-Бјелица Музика коју волим 7 компакт диск Мала звучна читанка 7 – компакт диск за ученике Иво Андрић II видео касета Јован Дучић видео касета СТРАНИ ЈЕЗИК 69214 Биљана Аксентијевић A LA CLAIRE FONTAINE француске песме на аудио-касети ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Конструкторски комплет К 2 61702 др Драган Голубовић др Предраг Ружичић за VII и VIII разред ХЕМИЈА Периодни систем елемената зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII разред прерађено Периодни систем елемената 2 зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII разред Периодни систем елемената за ученике 32 x 23 cm у боји за VII и VIII разред прерађено 64211 64214 64300 ФИЗИКА Сунчев планетарни систем – за ученике 64106 ОСМИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 18010 др Љиљана Бајић Читанка 18011 др Душка Кликовац Српски језик др Зона Мркаљ 44 Наручујем 7 .88 18% 181.93 8% 105.37 3 300.76 261. Јагодић Р.93 8% 105. за о. (атласна карта) Турско царство 19 в.76 97.58 153.76 97.68 8% 378. Рајић 64317 Радош Љушић С.ш. в. за с.10 261.88 18% 181.ш.84 18% 285.ш.93 8% 105.93 8% 105. 1 828.93 8% 105.73 АУТОР 2 Р. Крестић 64322 Радош Љушић С.34 8% 1 974. Јагодић Радош Љушић С.20 8% 282. Јагодић 64326 Радош Љушић Е.76 8% 89. Љушић М. (атласна карта) Србија од 1878–1913.76 97. Рајић 64321 Радош Љушић П.93 8% 105. Дабић 64325 Радош Љушић М. (атласна карта) Хабзбуршка монархија у 19.34 8% 1 974. (атласна карта) Османско царство 16–18.22 261.58 61.00 153. Рајић 64323 Радош Љушић С. в. (атласна карта) Србија од 1804–1833.20 18% 308.ШИФРА 1 64424 64425 64316 УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Османско царство у 19. (атласна карта) Хабзбуршка монархија 16–18.93 8% 105. в. Љушић М.20 18% 308. веку 1 828. за с. в.13 8% 66. за о. 20.55 350.61 97.76 97.76 97.22 261.76 97.73 8% 510.76 97. – поч.22 241.02 82. (атласна карта) Србија од 1878–1913.20 18% 308.ш. Рајић 64324 Радош Љушић В.

42 8% 98.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 350. обрасци) ИСТОРИЈА 18310 Сузана Рајић Историја 18311 Историјска читанка 18313 Коста Николић Небојша Јовановић Бранка Бечановић Биљана Стојановић Сузана Рајић Коста Николић Небојша Јовановић Радна свеска за историју ГЕОГРАФИЈА 18320 др Србољуб Стаменковић мр Драгица Гатарић Стаменковић мр Драгица Гатарић 18323 мр Ивана Коцић- Вежбанка за географију (неме карте) -Мирјанић БИОЛОГИЈА 18330 др Смиљка Стевановић.40 18328 др Србољуб Радна свеска са немим картама за географију 395.11 8% 321.16 374.01 ШИФРА 1 18012 31988 АУТОР 2 др Љиљана Бајић др Зона Мркаљ др Душка Кликовац др Љиљана Бајић др Зона Мркаљ др Душка Кликовац 18113 мр Јован Вуксановић Добрила Летић Радна свеска за српски језик Српски језик Приручник за наставнике Српски језик и књижевност Репетиторијум градива од 5.37 8% 336.00 8% 345.89 206.68 8% 378.96 Збирка задатака из математике 298.00 8% 205. разред основне школе 190.18 319.28 Математика 298.73 320.65 8% 405.71 18% 243. и 8.96 Приручник за наставнике 135.34 8% 344.23 8% 117.Биологија 18334 -Пиштељић мр Катица Пауновић мр Катица Пауновић 18333 мр Наталија Букуров Радна свеска за биологију 18332 Мирјана Унчанин Биолошки практикум Приручник за рад биолошке секције Тестови за проверу знања из биологије 18355 Дарко Капор Физика 18356 Јован Шетрајчић Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама ФИЗИКА Јован Шетрајчић Милан Распоповић Бранислав Цветковић 18357 Јован Шетрајчић Вежбанка из физике 45 Наручујем 7 .70 319.15 8% 426.75 8% 420. формуле.46 8% 482.92 88.80 Математичка читанка за 7.76 109.70 8% 404.05 18% 103.26 8% 366.93 18321 др Стеван Станковић Географска читанка 339.90 415.60 311. до 8. разреда МАТЕМАТИКА 18210 18211 31980 32253 др Душан Аднађевић Драгослав Милић др Душан Аднађевић Драгослав Милић др Душан Аднађевић Драгослав Милић Драгољуб Милошевић Борисав Симић 76000 Ненад Лазаревић Бранислава Бајковић Репетиторијум градива из математике за основну и средњу школу (Дефиниције.11 8% 321.73 529.89 Географија + карта Србије (израда – Војногеографски институт) 389.97 446.68 335.09 8% 571.20 91.19 8% 362.42 375.34 8% 344.00 8% 145.89 8% 449.

96 8% 141.34 8% 344.64 8% 384.00 8% 486.33 343.89 Збирка материјала за техничко образовање 587.80 8% 429.96 83. обрасци.33 ОРБИТА 4 Приручник за наставнике 355.91 8% 524.00 319. формуле.69 8% 478.15 450.74 8% 484.42 61801 Ђурђе Перишић Драган Голубовић Ђурђе Перишић Драган Голубовић Ђурђе Перишић ИНФОРМАТИКА 18372 Миодраг Стојановић Драгољуб Васић Основи информатике и рачунарства СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 18515 Катарина Ковачевић Jonathan Pendlebury 18516 Катарина Ковачевић Jonathan Pendlebury 31730 Катарина Ковачевић Jonathan Pendlebury 18510 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић 69127 др Наум Димитријевић мр Карин Радовановић ENЈОYING ENGLISH 8 + CD (аудио компакт диск) Уџбеник ENЈОYING ENGLISH 8 Радна свеска ENЈОYING ENGLISH 8 Приручник за наставнике READY FOR ENGLISH 4 Уџбеник READY FOR ENGLISH 4 компакт диск уз уџбеник РУСКИ ЈЕЗИК 18520 др Предраг Пипер ОРБИТА 4 Уџбеник 442.81 8% 396.89 18371 Радна свеска за техничко образовање 319.78 31742 Марина Петковић Светлана Мирковић др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић 69051 др Предраг Пипер Марина Петковић Светлана Мирковић НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 18535 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић KONTAKTE 8 Уџбеник 46 Наручујем 7 .09 ОРБИТА 4 компакт диск уз уџбеник 501.44 347.40 8% 541.76 8% 616.48 8% 370.22 417.89 570.65 Тестови знања из физике 18352 Душанка Обадовић Једноставни огледи 31987 Приручник за наставнике физике Милица Павков Маја Стојановић Дарко Капор ХЕМИЈА 18360 др Љуба Мандић Хемија 18362 Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама др Јасминка Королија Дејан Даниловић др Љуба Мандић др Јасминка Королија Дејан Даниловић 76002 Невенка Крстајић Невенка Каделбург Дејан Даниловић Репетиторијум градива из физике и хемије за основну школу (дефиниције.11 18521 ОРБИТА 4 Радна свеска 367.90 8% 397.34 8% 344.26 267.ШИФРА 1 18351 АУТОР 2 Татјана Бобић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 130.64 366.34 8% 344. реакције) ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 18370 Драган Голубовић Техничко образовање 319.90 8% 451.46 8% 375.88 8% 634.62 448.94 8% 90.91 397.51 485.80 8% 289.

30 213.00 407.34 8% 344.46 HIER ET DEMAIN Компакт диск 501.47 343. Ликовна култура за 8.65 8% 346.79 8% 354.44 8% 578.96 460.71 213.51 650.12 8% 115.69 HIER ET DEMAIN Уџбеник 361.01 535.84 8% 440.64 453.40 8% 541.64 319.71 KONTAKTE 8 Радна свеска KONTAKTE 8 Приручник за наставнике KONTAKTE 8 компакт диск DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE Уџбеник DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE Радна свеска DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE – компакт диск DEUTSCH FÜR ЈUGENDLICHE – приручник за наставнике HIER ET DEMAIN Приручник за наставнике ново 31782 Душанка Точанац Француски језик 8 Уџбеник Француски језик 8 Радна свеска VADEMECUM 8 – приручник за наставнике 69253 Француски језик 8 – компакт диск Миливојев 18546 Душанка Точанац Миливојев Миливојев Душанка Точанац Миливојев МУЗИЧКА КУЛТУРА 18710 др Гордана Стојановић Музичка култура Надежда Ћирић ЛИКОВНА КУЛТУРА 18810 Здравко Милинковић и др.51 HIER ET DEMAIN Радна свеска 313.00 8% 702.ШИФРА 1 18536 АУТОР 2 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић 31762 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић 69345 Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић 18533 Илдико Врачарић 18534 69339 31769 Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић Илдико Врачарић Ана Бабић Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 18540 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 18541 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 69251 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 31789 Весна Фила Милица Голубовић-Тасевска 18545 Душанка Точанац УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 343.80 1 140.28 107.00 8% 496.31 18% 251.00 1 140.48 8% 370.39 8% 338.58 8% 390.48 8% 370.41 8% 1 231. разред ЛЕКТИРА 18913 18901 Бранко Ћопић Два су цвијета у бостану расла – избор из љубавних и породичних народних лирских песама Доживљаји Николетине Бурсаћа 47 Наручујем 7 .28 327.31 18% 251.96 415.74 8% 449.41 8% 1 231.96 8% 490.89 320.

00 8% 561.10 8% 362.90 18% 204. Перовић Историја III 4 309. Перовић Историја II 4 309. роман 233.89 18% 1 525.39 67903 М.20 336. кратка историја ваздухопловства Србија у Великом рату М. филозофско-предавачко и пригодно беседништво) И камен би речима подигао – беседе 1 приручник и компакт дискови (војничко.90 8% 204. избор из новије српске поезије ново Између маште и стварности – избор из савремене приповетке Шешир проф. филозофско-предавачко и пригодно беседништво) И камен би речима подигао – беседе 2 приручник и аудио-касете (духовно и пригодно беседништво) И камен би речима подигао – беседе 2 приручник и компакт дискови (духовно и пригодно беседништво) И камен би речима подигао – беседе 3 приручник и аудио-касете (политичко и пригодно беседништво) И камен би речима подигао – беседе 3 приручник и компакт дискови (политичко и пригодно беседништво) ИСТОРИЈА Серија дијапозитива 67900 М.00 8% 754.58 18% 924. Перовић Историја I 4 309.61 783.65 18% 5 085.65 18% 5 085.61 18903 18917 Славко Стаменић 18915 др Миливој Ненин 18919 Милован Витезовић ОСТАЛО 31487 Оливера Викторовић Драмска радионица 3 34795 Љ. Косте Вујића.99 233.62 1 292.58 18% 924.81 18905 Иво Андрић Уста раја ко из земље трава – избор епских народних песама о ослобођењу Србије и Црне Горе У завади са светом – приповетке о деци 188.52 8% 252. Сарамандић Тамо далеко 34794 Дедалови снови.60 518.22 520. Максимовић Д.92 279. Младеновић НАСТАВНА СРЕДСТВА СРПСКИ ЈЕЗИК 70426 мр Милован Рапајић 70503 др Милорад Дешић 70506 др Милорад Дешић 70504 др Милорад Дешић 70507 др Милорад Дешић 70505 др Милорад Дешић 70508 др Милорад Дешић Звучна читанка – компакт диск за ученике И камен би речима подигао – беседе 1 приручник и аудио-касета (војничко.00 699.61 783.65 18% 5 085.39 67901 М.39 67902 М.16 783.39 48 Наручујем 7 . судско.52 8% 252.01 18911 То је песма што истина није – избор шаљивих лирских народних песама Бескрајна моћ говора. судско.80 18% 330.20 267. Перовић Историја IV 4 309.01 18909 Бранислав Нушић Сумњиво лице – комедија у два чина 188.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 199.58 18% 924.80 8% 289.84 18% 235.65 18% 5 085.89 18% 1 525.89 18% 1 525.52 8% 560.99 336.10 8% 362.62 1 292.62 1 292. Цветковић 34797 Б.

80 348.58 61. разред прерађено 64211 64214 64300 ГЕОГРАФИЈА 64106 Сунчев систем планета.56 440.38 18329 Република Србија – физичко-географска карта 1 : 1 500 000 (израда – Војногеографски институт) 115.88 18% 181.83 8% 476.96 8% 460.64 8% 520. компакт диск за ученике Збирка хорских композиција за старији узраст Збирка духовних композиција домаћих аутора за дечије и омладинске хорове ОС НОВНА МУ З ИЧК А Ш КОЛА 21838 Алесандар Пандуровић Биљана Јелић Весна Александровић 19010 Весна Цветковић Јасмина Михаљица 19012 Зорислава Васиљевић 19020 Ивана Дробни Весна Цветковић Јасмина Михаљица 19029 Весна Александровић Биљана Јелић 19030 Александра Јовић-Милетић Зоран Николић 19040 Гордана Стојановић 19044 Александра Јовић-Милетић Зоран Николић Весна Александровић Солфеђо и теорија музике за I и II разред четворогодишње и I разред двогодишње основне музичке школе Солфеђо за I разред шестогодишње основне музичке школе Теорија музике Солфеђо за II разред шестогодишње основне музичке школе Солфеђо за III четворогодишње и II разред двогодишње основне музичке школе Солфеђо 3 за III разред шестогодишње основне музичке школе Солфеђо за IV разред шестогодишње основне музичке школе Солфеђо за IV разред четворогодишње музичке школе 49 Наручујем 7 .06 18% 305. у боји.17 481.36 8% 376.10 440.61 8% 475.00 8% 385. и 8.58 153. 7. 32 × 23 cm.17 ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Комплет за лемљење 74300 СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 69114 Анка Константиновић 69133 Анка Константиновић 69215 Биљана Аксентијевић 69233 Биљана Аксентијевић Where have all the flowers gone енглеске песме на аудио-касети Where have all the flowers gone енглеске песме на CD-у Le dernier jour d’école француске песме на аудио-касети Le dernier jour d’école француске песме на CD-у МУЗИЧКА КУЛТУРА 70237 др Гордана Стојановић др Нада Ћирић 63025 Мирјана Ивановић 63027 Невенка Здјелар Снежана Радовановић Мирјана Ивановић Музика коју волим 8. 7.75 357.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 153.89 209.23 387.08 8% 252.73 8% 418.37 279. за ученике 82.18 234.37 259.61 259.76 8% 89.69 241.05 8% 551.80 214.80 8% 302.84 18% 285.69 241.84 18% 247.86 425.13 8% 66.64 8% 124.04 514. и 8.24 18% 252.88 18% 181. разред прерађено Периодни систем елемената 2 – зидна слика 100 × 70 cm у боји Периодни систем елемената – за ученике.06 18% 305.02 ХЕМИЈА Периодни систем елемената – зидна слика 100 × 70 cm у боји.84 18% 285.

32 8% 506.44 428.22 30612 Виолинска почетница 212.10 8% 229.53 423.64 8% 457.91 8% 376.84 258.53 344.64 8% 457.70 8% 433.77 348.06 596.39 391.53 423.64 8% 457.40 8% 422.05 8% 414.71 401.00 8% 451.94 8% 474.21 8% 462.66 8% 644.53 423.50 8% 1265.80 30613 Љиљана Степановић Солфеђо за VI разред основне музичке школе Методичке основе вокално-инструменталне наставе ново Основни принципи учења народног певања + CD за основну и средњу музичку школу ново Фрула 1 (школа за почетнике) Приручник за ученике и наставнике Чаробни свет гитаре Почетна школа за гитару Увођење у музику и свирање на клавиру с професором + CD Виолинска почетница + CD 1171.87 475.29 423.73 Солфеђо за V разред основне музичке школе 935.21 469.53 423.64 8% 457.82 19060 19068 др Ивана Дробни 19069 мр Сања Ранковић 19016 Милорад Марић Растислав Менђан 19017 Милан Дујмовић 30615 Мирослава Лили Петровић 30614 19011 Светлана Вилић Љиљана Степановић Светлана Вилић Мирослава Лили Петровић Зоран Ракић 19021 Зоран Ракић 19035 Зоран Ракић 19043 Зоран Ракић 19053 Зоран Ракић 19061 Зоран Ракић 19013 Радивоје Лазић 19014 Радивоје Лазић 19022 Радивоје Лазић 19023 Радивоје Лазић 19033 Радивоје Лазић 19034 Радивоје Лазић 19041 Радивоје Лазић 19042 Радивоје Лазић 19031 Зоран Вукосављев 19032 Зоран Вукосављев Хармоника за I разред основне музичке школе Хармоника за II разред основне музичке школе Хармоника за III разред основне музичке школе Хармоника за IV разред основне музичке школе Хармоника за V разред основне музичке школе Хармоника за VI разред основне музичке школе Учим кларинет за I разред основне музичке школе Распевани кларинет за I разред основне музичке школе Учим кларинет за II разред основне музичке школе Распевани кларинет за II разред основне музичке школе Учим кларинет за III разред основне музичке школе Распевани кларинет за III разред основне музичке школе Учим кларинет за IV разред основне музичке школе Распевани кларинет за IV разред основне музичке школе Избор композиција за хармонику за III и IV разред основне музичке школе (свеска I) Избор композиција за хармонику за III и IV разред основне музичке школе (свеска II) 50 Наручујем 7 .48 8% 513.07 Дечији прсти на диркама клавира 418.64 8% 457.47 423.52 549.64 8% 457.34 8% 593.45 8% 469.50 8% 372.64 8% 457.53 434.ШИФРА 1 19050 АУТОР 2 Гордана Стојановић Александра Јовић-Милетић Зоран Милетић Весна Цветковић Јасмина Михаљица УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 438.06 384.53 423.00 8% 1009.38 546.53 423.64 8% 457.97 8% 590.69 8% 279.

60 32203 Александар Поповић СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА 320.00 32224 Бранислав Петровић ЖАНКА 280.00 32215 Игор Коларов АГИ И ЕМА 300.80 350.00 8% 788.60 451.60 32201 Бранислав Нушић АУТОБИОГРАФИЈА 470.00 32207 Брана Цветковић ПРЕДСТАВА У ПРАЗНОЈ ШУПИ 400.50 8% 372.00 8% 507.89 18% 165.72 139.07 234.40 260.80 360.00 8% 280.80 730.00 32208 Бранко Ћопић МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ 470.93 8% 388.00 8% 345.00 8% 280.40 51 Наручујем 7 .24 18% 252. А.00 8% 388.00 32211 Валентин Распутин ШТА ДА КАЖЕМ ВРАНИ 360.00 8% 324.80 470.40 442.00 8% 237.80 32212 Никола Тесла МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ 260.00 8% 540.00 32218 Игор Коларов 32219 Бранко Стевановић 32199 Мошо Одаловић ДВАНАЕСТО МОРЕ ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА ГДЕ ЈЕ ЛАМПИНО ДЕТЕ 430.00 8% 302.80 32213 Милутин Миланковић 32214 Бранислав Петровић КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ ДА ВИДИШ ЧУДА 560.40 32210 Селма Лагерлеф САГА О НИЛСУ ХОЛГЕРСОНУ 500.00 8% 648.ШИФРА 1 19051 АУТОР 2 Зоран Вукосављев 19052 Зоран Вукосављев 63024 Мирјана Ивановић 63025 Мирјана Ивановић 63027 Мирјана Ивановић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 344.06 359.00 8% 572.00 8% 432.00 8% 388.00 8% 507. Биргер 32204 Карло Колоди ЧУДНОВАТИ ДОЖИВЉАЈИ БАРОНА МИНХАУЗЕНА ПИНОКИО 32205 Александар Вучо САН И ЈАВА ХРАБРОГ КОЧЕ 220.08 8% 252.00 8% 378.80 214.00 8% 8% 464.00 8% 604.60 32206 Хенрик Сјенкјевич КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ 600.00 410.00 8% 487.60 32209 Ален Фурније ВЕЛИКИ МОН 530.00 8% 324.00 8% 324.80 Избор композиција за хармонику за V и VI разред основне музичке школе (свеска I) Избор композиција за хармонику за V и VI разред основне музичке школе (свеска II) Збирка хорских композиција − млађи узраст Збирка хорских композиција − старији узраст Збирка духовних композиција домаћих аутора за дечје и омладинске хорове КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКА АНТОЛОГИЈА 32181 Никола Вујчић СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 32202 Г.00 32221 Бранко Стевановић ПРИЧА О ПРИНЦУ ЈЕДИНЦУ 300.00 8% 507.08 БИБЛИОТЕКА КЊИГА И ПО ново 32200 Градимир Стојковић СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ ново БИБЛИОТЕКА ЗЛАТОКРИЛА 32222 Дејан Алексић ПУСТОЛОВИНЕ ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ 300.

00 8% 210.00 8% 151.00 30086 Жо Естланд КУЋА МОГ ДЕДЕ 150.00 8% 432.00 8% 615.00 32226 Милован Данојлић ВЕЛИКА ПИЈАЦА 380. ИНДИЈАНКЕ 160.00 8% 432.00 32223 Мирослав Цера ДОВДЕ МИ ЈЕ ВИШЕ 570.00 8% 8% 8% 8% 8% 432.20 475.40 30078 Стеван Раичковић 30080 Весна Алексић ТРИ ПРИЧЕ МОЈА ЖУТА ГЕРДА 180.80 32231 Игор Коларов КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ 400.20 30082 Снежана Гњидић КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО САША 230.00 8% 248.20 ШИФРА 1 32225 АУТОР 2 Игор Коларов Михаиловић Дејан Алексић Миленко Пајић Весна Алексић Игор Коларов Бранко Стевановић МОЈА ПРИЧА 30083 Немања Паштар СТРАНАЦ У КУЋИ 195.00 18% 188.20 529.00 18% 188.00 8% 205.00 30533 Драгана Абрамовић САТ 270.00 32228 Дејан Алексић НА ПРИМЕР 260.00 8% 162.00 8% 162.00 ВОЛИМ ДА ЧИТАМ 30084 Фани Жоли ТАЈНЕ ОБИЧНИХ СТВАРИ Драгана Абрамовић НОВАЦ 400.00 18% 188.20 34058 Коста Тадић ПИСМА ИЗ САРАЈЕВА 95.00 30087 Жо Естланд ОЛУЈА У КУЋИ 150.00 8% 162.60 32232 32233 32234 32235 32230 БОЖИЋНА ПРИЧА МАЛИ МАРКО МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ БУРЕНЦЕ ЛЕПО ТИ КАЖЕМ 400.00 8% 8% 194.80 НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ 150.00 421.80 30179 КАКО СМО ДОШЛИ НА СВЕТ? 160.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ 350.60 30089 Љиљана Ћук НАПУКЛА ЧАША 140.40 118.00 8% 291.00 30085 Жо Естланд ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ 150.80 30182 ВУЛКАНИ И ПЛАНИНЕ 160.60 30088 Јасмина Петровић О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ 190.00 8% 102.00 30531 Драгана Абрамовић ОЛОВКА 400.00 594.80 30181 ПУТОВАЊЕ У СВЕМИР 160.00 8% 162.00 550.80 30180 ИНДИЈАНЦИ.00 8% 280.80 30530 КАЛЕИДОСКОП (7–9 година) 52 Наручујем 7 .40 32227 Матија Бећковић ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА 400.00 8% 410.00 18% 188.00 440.00 30532 Драгана Абрамовић КЊИГА 450.00 18% 531.00 18% 472.00 390.60 30178 СРЕДЊОВЕКОВНИ ЗАМАК 160.00 18% 472.00 110.00 8% 378.00 18% 188.00 490.

80 30184 КРОМАЊОНЦИ 160.75 8% 442.00 18% 283.26 326. За децу лако ментално ометену у развоју ПРВИ РАЗРЕД 48210 Драгослава Драгић Буквар са читанком и поукама о језику 48211 др Велимир Сотировић Математика 62004 Мала индивидуална рачунаљка низ до десет Мала индивидуална рачунаљка бројни низ до двадесет Природа и друштво др Душан Липовац Мило Латковић Вукица Јосић 62005 Вукица Јосић 48212 др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић 53 Наручујем 7 .80 30188 ВЕЛИКА ОТКРИЋА 160.53 289.00 33290 ТАЈНЕ И ЧУДА ПРИРОДЕ – са Интернет везама 700.20 КАЛЕИДОСКОП (9–12 година) ПОСЕБНА ИЗДАЊА 30109 НЕБЕСКО ОГЛЕДАЛО 310.00 18% 188.80 30190 РЕЛИГИЈЕ СВЕТА 240.00 18% 283.20 30197 ПУСТИЊА 240.20 30192 УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ 240.00 8% 756.80 30187 ЖИВОТ НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ 160.00 18% 188.26 520.80 30185 ЏУНГЛА 160.74 УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА А.00 18% 283.00 18% 283.20 30191 МОРЕ 240.00 18% 283.00 18% 283.20 30198 ПИСАТИ И КОМУНИЦИРАТИ 240.20 30195 СУНЧЕВ СИСТЕМ 240.00 18% 188.20 30196 МАЈЕ.00 8% 334.49 18% 385.97 18% 614.00 18% 283.00 18% 188. АСТЕЦИ И ИНКЕ 240.20 30193 ПИРАТИ И ГУСАРИ 240.00 8% 972.00 18% 188.49 18% 385.00 409.00 18% 283.00 18% 188.80 30186 ДОБА ФАРАОНА 160.80 30218 ОКОЛИНКО 310.00 18% 283.43 8% 312.80 30189 ДИНОСАУРУСИ 160.00 18% 188.58 326.80 33291 КЊИГА ЗНАЊА – са Интернет везама 900.20 30194 СИСАРИ 240.20 30199 ГМИЗАВЦИ И ВОДОЗЕМЦИ 240.00 18% 283.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 30183 ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ 160.00 8% 334.

96 48265 Основи технике 298.41 8% 487.04 8% 455.11 8% 321.96 ДРУГИ РАЗРЕД 48220 др Властимир 48221 48222 Миладиновић Момир Секулић Сава Стекић Живорад Бајић Методије Војдановић др Велимир Сотировић др Душан Липовац Мило Латковић др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић Читанка Математика Природа и друштво ТРЕЋИ РАЗРЕД 48230 Сава Стекић 48231 48232 Љиљана Булатовић др Властимир Миладиновић др Властимир Миладиновић Срђанка Мајсторов др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић Читанка са поукама о језику Математика Природа и друштво ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 48240 Драгослава Драгић Читанка са поукама о језику 48241 др Властимир Математика 48242 Природа и друштво 48243 Миладиновић Срђанка Мајсторов др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић Вуле Милановић Основи технике ПЕТИ РАЗРЕД Читанка са поукама о језику 48253 др Властимир Миладиновић Неда Рогановић Ненад Тошић Оливера Тошић Радмила Ожеговић-Шкрбић мр Надeжда Лукић Вуле Милановић 48260 Мирјана Даниловић Читанка 472.96 451.80 298.ШИФРА АУТОР УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 1 2 3 4 5 Цена + ПДВ 6 405.51 8% 437.81 298.70 8% 416.40 8% 433.52 298.96 298.96 298.51 298.19 385.73 8% 510.95 401.96 339.96 298.11 8% 321.11 8% 321.43 8% 366.56 311.17 8% 415.11 8% 321.98 422.11 8% 321.96 385.11 8% 321.64 8% 528.11 8% 321.17 313.55 48261 Ненад Тошић Математика 298.96 489.11 8% 321.14 8% 338.27 8% 336.11 8% 321.58 48250 48251 48254 Математика Природа и друштво Основи технике ШЕСТИ Оливера Тошић Вуле Милановић 48264 Радмила Ожеговић- Природа и друштво 48262 Домаћинство -Шкрбић мр Надежда Лукић Гордана Дулић др Александар Ћордић Драгослава Драгић РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД 48271 др Властимир Читанка са поукама о језику Миладиновић Неда Рогановић 54 Наручујем 7 .

11 8% 321.60 495.96 298.81 298.11 8% 321.11 8% 321.96 Техничко образовање 298.68 8% 298.96 298. разред ПЕТИ РАЗРЕД 48350 Вера Андоновић Читанка са поукама о језику 48351 Математика 48352 Иванка Вујовић др Душан Липовац Мило Латковић др Велимир Сотировић Вера Мушкиња Познавање природе 55 Наручујем 7 .89 298.27 8% 534.11 8% 321.96 298.96 Математика Природа и друштво Техничко образовање ОСМИ РАЗРЕД 48280 др Властимир Читанка са поукама о језику 48281 Математика 48284 48285 Миладиновић Неда Рогановић др Велимир Сотировић др Душан Липовац Мило Латковић др Александар Ћордић Вуле Милановић Мирјана Даниловић Веселин Марић Б. За децу оштећеног слуха ПРВИ РАЗРЕД 48310 Иванка Вујовић Буквар са читанком и поукама о језику 48311 Математика Вера Андоновић др Душан Липовац др Велимир Сотировић Мило Латковић ДРУГИ РАЗРЕД 48320 48321 др Надежда Димић мр Добросав Димић Милена Димић др Душан Липовац др Велимир Сотировић Мило Латковић Читанка са поукама о језику Математика ТРЕЋИ РАЗРЕД 48330 др Надежда Димић Читанка са поукама о језику 48331 Математика 48332 мр Добросав Димић Милена Димић др Душан Липовац др Велимир Сотировић Мило Латковић др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић Природа и друштво ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 48340 мр Добросав Димић Читанка са поукама о језику 48341 Математика 48342 48343 др Надежда Димић др Душан Липовац др Велимир Сотировић Мило Латковић др Љубомир Савић мр Добросав Димић Милош Вучковић Звонимир Дурајлија Драган Мишковић Природа и друштво Основи технике за 4.96 298.11 8% 321.ШИФРА 1 48272 48275 48274 АУТОР 2 др Велимир Сотировић др Душан Липовац Мило Латковић Мирјана Даниловић-Гојков др Александар Ћордић др Александар Ћордић Вуле Милановић УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 339. 5.11 8% 321.96 298.11 8% 321.81 276.11 8% 321.11 8% 321.96 276.96 298.11 8% 321.11 8% 321.96 298.44 8% 366.96 298.11 8% 321.96 298.96 298.96 298.68 8% 298.96 298.11 8% 321. и 6.11 8% 321.11 8% 321.96 298.11 8% 321.11 8% 321.96 Природа и друштво 298.

34 8% 344. разред ШЕСТИ РАЗРЕД 48360 Иванка Вујовић Златомир Стефановић др Стеван Станковић 48343 Звонимир Дурајлија 48361 др Велимир Сотировић Основи технике за 4.11 8% 321.34 8% 344.96 Техничко образовање 319.92 8% 374.89 48383 Боривоје Пејновић Физика 319.11 8% 321.34 8% 344.89 48377 Домаћинство 298.67 Биологија 298.89 48376 Иванка Вујовић Хемија 319.04 8% 455.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 298.21 8% 462. и 6.89 48385 Вера Жугић Биологија 319.80 48365 Географија 508.11 8% 321. и 6.11 8% 321.96 ШИФРА 1 48353 48354 АУТОР 2 Вера Мушкиња Иванка Вујовић Гордана Дулић 48343 Звонимир Дурајлија Драган Мишковић Познавање друштва Домаћинство за 5.96 48373 Боривоје Пејновић Физика 319.47 48354 Гордана Дулић Домаћинство за 5.11 8% 321.21 8% 462.96 Историја 298.96 298.96 48364 др Венцеслав Глишић Историја 422.11 8% 321.11 8% 321.96 Читанка са поукама о језику 298.96 48362 Вера Мушкиња Познавање природе 298.34 8% 344.41 8% 549.08 298.11 8% 321.11 8% 321.96 48370 Надежда Јовановић Читанка са поукама о језику 298. разред Математика 48363 Физика 319. 5.34 8% 344.11 8% 321. разред 298.47 Драган Мишковић Мило Латковић др Душан Липовац Боривоје Пејновић СЕДМИ РАЗРЕД 48372 48375 48378 Вера Андоновић Мило Латковић др Велимир Сотировић др Душан Липовац др Венцеслав Глишић Златомир Стефановић Вера Жугић Вера Мушкиња Љиљана Вуковић Мирјана Јаковљевић Десанка Ристић Звонимир Дурајлија Драган Мишковић ОСМИ РАЗРЕД 48380 Иванка Вујовић Читанка 48381 Математика 48382 Вера Мушкиња Мило Латковић Велимир Сотировић др Душан Липовац др Венцеслав Глишић Вера Мушкиња Љиљана Вуковић 56 Наручујем 7 .34 8% 344.89 298.96 298.11 8% 321. 5.11 8% 321.96 48371 Математика 298.96 Историја 346.11 8% 321.11 8% 321. и 6.34 8% 344. разред Основи технике за 4.96 48384 др Стеван Станковић Географија 319. и 6.96 298.96 298.11 8% 321.89 48366 Вера Жугић Биологија 428.89 48386 Иванка Вујовић Хемија 428.

49 18% 98.69 Патолошки неразвијен говор деце 64.12 32. 649.00 18% 765.88 18% 357.59 18% 23.00 18% 765.60 18% 62.38 18% 616.98 64. За слепе и слабовиде ученике ПРВИ РАЗРЕД 70502 Снежана Антоновић 70509 Снежана Антоновић 70116 Снежана Антоновић 70117 Снежана Антоновић Свет звукова приручник и аудио-касете Свет звукова приручник и компакт дискови Звучне приче приручник..69 822.17 18% 285.77 18% 84. а он.77 18% 84.40 88. 59 слика и аудио-касете Звучне приче приручник. Приручници за наставнике 48390 др Војин Матић 48391 Момир Секулић Четири есеја о развоју говора 48395 др Спасенија Српски језик Приручник за наставнике Говор и језик деце у развоју 48394 Мој први речник 48389 48402 Владисављевић Ђорђе Костић др Смиљка Васић др Љубомир Савић др Љиљана Брајовић др Зорица Матејић Весна Радоман др Спасенија Владисављевић Зорка Петровић Слух и слушна оштећења Говор и језик.32 18% 75.УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 Домаћинство 298.85 131.90 Развој говора код деце са расцепом усне 71.81 18% 104.52 48418 Живота Урошевић Математичка вежбанка 201.41 18% 155. језик и говор 48406 Гизела Залишевскиј Основе логопедског рада у нижим разредима основне школе Основе методике рада у специјалним школама Приручник за почетно читање и писање 48407 Живот и дело Валентина Аја 48403 48405 др Зоран Љујић 48408 48398 Мирјана Ашковић др Љубомир Савић Живојин Цветковић мр Соња Павловић др Спасенија Владисављевић др Нада Доброта Весна Вуковић Весна Вуковић 48422 Ранко Вуковић 48419 Весна Вуковић Властимир Миладиновић Методика наставе српског језика за Нада Рогановић ЛМО 48420 Ранка Тодоровић 48412 мр Рада Којић 48413 Јагода Јовановић- Радни листови вежбе за развој перцепције у раном узрасту Адаптивни потенцијал ментално ретардираних Логопесмарица I -Станковић 57 Наручујем 7 .96 Техничко образовање 319.29 8% 226.95 8% 218.11 8% 321.82 48421 Ја читам. био сам и бићу 649. ти пишеш.10 18% 690.69 48396 Зора Ристић Говор церебрално парализованог детета 83. 59 слика и компакт дискови Г.07 77.76 52.42 302.90 209.37 18% 38.79 18% 462.03 71.69 ШИФРА 1 48387 48388 АУТОР 2 Марија Јаковљевић Десанка Ристић Драган Мишковић Звонимир Дурајлија В.20 180.10 18% 90.31 522.89 391.06 19.80 71.86 18% 739.77 18% 84..32 18% 75.40 18% 212.00 18% 765.34 8% 344.75 18% 970.41 626.11 48397 Ранко Вуковић Шта они раде 649.82 Јесам.87 242.82 585.

Зоран Димитријевић 48410 Наталија Јанковић48416 -Лежаков Светлана Матовић 48213 др Властимир Миладиновић Габриела Галер Габриела Галер УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК Цена ПДВ 3 4 5 Цена + ПДВ 6 706.67 18% 431. изговори Фризуре (Приручник за наставнике и ученике) Музичка култура 1–4 (Приручник за наставнике) 48427 др Љубомир Савић Музичка култура I – IV разреда за децу ЛМО на 2 касете Приче у сликама за подстицај говорног развоја Преглед историје опште логопедије 72398 Блок за ликовну културу бр.54 65.94 36.51 18% 833.04 18% 35.94 289.59 318.12 18% 30.50 8% 585.21 36.70 8% 217. 3 26. 5 32. препознај.53 365.68 180. 4 30.30 18% 77.43 18% 341.49 201.89 18% 299.71 18% 53.82 72399 Блок за ликовну културу бр.84 542. каро Зоран Милић 72301 Светислав Тодић Зоран Милић 58 Наручујем 7 .90 Аутизам данас Вежбе и игре за физичко васпитање деце и омладине ометене у развоју Слушај.31 8% 39.31 8% 39.05 45.66 18% 38.59 18% 375.45 72400 Блок за ликовну културу бр.40 18% 212. дикто 63015 Свеска А4.ШИФРА 1 48415 48417 АУТОР 2 др Светомир Бојанин и др.87 253.21 70118 48424 Светлана Тодоровић ШКОЛСКИ ПРИБОР 72300 Светислав Тодић 63013 Технички блок А3 хамер са оквиром и таблицом Технички блок А4 хамер са оквиром и таблицом Свеска А4.