You are on page 1of 3

PSIHODIAGNOZA AFECTIVITÃTII

MATURIZARE AFECTIVÃ - C(MA)
Diagnoza afectivitãtii este o poartã de acces pentru diagnoza personalitãtii. Psihodiagnoza afectivitãtii s-a realizat mai ales pe directia diagnosticului formelor de tulburare a componentelor afectivitãtii: - depresie - dezechilibru etc. mai putine fiind elementele de diagnozã care sã exploreze afectivitatea în sens “pozitiv”. Este important sã pornim de la cunoasterea dimensiunilor afectivitãtii (caracteristicile majore si parametrii psiho-comportamentali în plan afectiv): ∗ polaritatea ∗ tonalitatea afectivã (tonusul hedonic) ∗ intensitatea trãirilor emotionale ∗ stabilitatea emotionalã (echilibru-nonechilibru) Autorii studiazã si alte dimensiuni ale afectivitãtii: ⇒ Florian Stefãnescu-Goangã: lucrare monograficã privind labilitatea emotionalã ⇒ Gheorghe Zapan: - considerã cã temperamentul se relevã prin particularitãtile reactivitãtii emotional afective - a sugerat un demers de psihodiagnozã al temperamentului a.î. sã surprindã si particularitãti de ordin temperamental oglindite în planul afectiv Cercetãrile recente pe plan international surprind dificultãtile apãrute în caracterizarea comportamentului afectiv; unele surprind chiar “limbajul emotiilor” - dict.psih. si declaratii descriptive ale subiectilor care în descrierea lor folosesc anumiti termeni: 556 termeni descriptivi pentru stãrile afective pe care le trãiesc subiectii. Indicatori mai relevanti în caracterizarea afectivitãtii: ∗ intensitatea corelatã cu nivelul reactivitãtii emotionale (diagnosticul pragului de stabilitate) ∗ durata corelatã cu stabilitatea si echilibrul emotional ∗ dinamica afectivitãtii ∗ stilul afectiv ∗ expresivitatea diferentiatã a afectivitãtii ∗ gradul de maturizare afectivã - indicator major ce se coreleazã cu maturizarea psihicã generalã a subiectului Pentru maturizare afectivã (MA) pot fi relevante urmãtoarele dimensiuni ale comportamentului afectiv: 1. echilibrul emotional 2. capacitatea de autocontrol 3. capacitatea de participare afectivã 4. posibilitatea de a rezista la stres si la frustrãri 5. capacitatea de comunicare afectivã 6. tonus afectiv dominant stenic 7. intensitate adecvatã a trãirilor afective 8. capacitatea de interiorizare afectivã 9. intelectualizarea, socializarea afectivitãtii 10. dimensiunea axiologicã a afectivitãtii - continutul si sensul valoric al trãirilor afective

Alte elemente: ∗ capacitatea de comprehensiune afectivã, de empatie, de transpãtrundere, capacitatea de a întelege trãirile celuilalt ∗ tandretea (G.Berger) - afectivitate dãruitã altuia

EVALUAREA . 23. 76 6. personalã. emotii. 25. la conditiile de sãnãtate. 74 2. 66 4. 48. 33. O probã expresã de afectivitate privind diagnoza normalitãtii este proba FRIEDMANN. 67. 50. însotirea acestor liste cu 5 trepte de estimare si analiza datelor pe calculator: corelatia multiplã Proba poate fi utilizatã ca o probã accesibilã profesorilor în cunoasterea elevilor (se retin 25 itemi). 31. 60. 47. 58. 58. 75 . 43. 57.evaluare în sens invers: a = 4 puncte . 75 1. Rezistenta la situatii emotionale . 6. Proba de adaptare BELL comportã 5 note de adaptare: familialã. 40. Confort psihoafectiv . 68. 46. agitat. Cum poate fi perfectatã proba: ∗ includerea în probã si a altor dimensiuni. 12. 4. 27.incapacitate de a rezista la stres. 49. 42. temeri itemi: 9. 37. 28. 67. În structura probei fiecare item este însotit de 5 trepte de estimare. 66 3. excluderea celor redundante ∗ aplicarea mijl.disconfort psihoafectiv itemi: 8. 7. SCHMIESCHECK. 22. 63. 55.stil iritativ.impulsivitate itemi: 19.se utilizeazã un punctaj de la 0 la 4 puncte. 5. 72 7. 70 9. FREIBURG (FPI). 51. 54. 16. socialã. 29. Varianta prescurtatã: 25 itemi Majoritatea itemilor: a = 0 puncte b = 1 punct c = 2 puncte d = 3 puncte e = 4 puncte Exceptie itemii: 8. 26. încordat itemi: 18. 53. 73 8. 52. 15. o anumitã conceptie asupra dimensiunilor în caracterizarea comportamentului afectiv luând în considerare elementele care ne relevã capacitatea de adaptare afectivã. 43. 21. emotionalã. 20. 35. Tonus hedonic (stenic): liniste interioarã . EYSENCK. 59. 30. 13. 44. 54 5. 69. 45. 65 10. 47.Diversele probe psihologice cuprind sectiuni relevante pentru diagnoza afectivitãtii: SZONDY.labilitate emotionalã itemi: 2. 24. 32. ETALONARE . 28.suspiciune itemi: 2. Stãpânire de sine . 13. WOODWORTH-MATHEWS. 29. Proba MA cuprinde 76 itemi raportati la 10 indicatori psiho-afectivi care relevã capacitatea de adaptare afectivã si de maturizare emotionalã: Echilibrul emotional . frustrare itemi: 3. Stilul moderat de reactivitate emotionalã .neliniste. 61.5 trepte: totdeauna deseori uneori rareori niciodatã Structura probei reflectã asadar. 45. Capacitatea de relationare socio-afectivã adecvatã itemi: 14. Capacitatea de adaptare socio-afectivã . 32. Capacitatea de participare afectivã itemi: 17. 34. 56. CATTELL. 71. 36. 39. 41. 59. 11. 10. LUSCHER. 62. de dg. pe un numãr mare de subiecti si prelucrarea datelor prin analiza multifactorialã ∗ utilizarea listelor de adjective afective multiple. Capacitatea de interiorizare afectivã (autocontrol al comportamentului afectiv) itemi: 1.

219 220 .99 100 .249 250 .164 165 .149 150 .179 180 .b = 3 puncte c = 2 puncte d = 1 punct e = 0 puncte ETALON GLOBAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 .189 190 .304 nivel foarte scãzut al MA nivel slab al MA nivel mediu al MA nivel bun de MA nivel foarte bun de MA .199 200 .119 120 .