You are on page 1of 46

j

\\

.

J.-\.

lji;$\ ElilSTHru E{AUS
\,L/^L
DIL

-

tt
ll

-I
\(
tr!

:\Jg

drrlin nr:
1orialsrritir dt:r 6asTriT
q

SECTtoIvTWO_rLtsl

ae tta ))

@

A.A

Fl16l'l?l10 : fl1?qf,r{dAu 6t$n$n
q$qioudrnnvGofiet
9i

C

?DO0

1ef1,3J

---------+
t t ,

\t-l

"/

@

{z }e

12,3,4,}
@

l*fluil

I
{2}e I ,,s,n. I x
------+

@

@e {o }

O

1*n1uil

ae

X
9t

--__-}

@

6e to, g\
@

O

,r, e{gr

fre

N

I, ,T,/

_____________|

o

tare

ll

vat,al
+

@

{gIe{{gt,el

@

{ r , { 2 } }e { r , z , t 2 } }

fl

@

{t,{z}l€ I

@

a€

d

hlfi

t,z,rzl. k

x

EINSTEIN HAUS
Always the right tutorial systenr
complete solution from a single scurce

10.1 กําหนด A

= {× × เปนจํานวนเฉพาะและ 1 ≤ × ≤ 10 }เขียน

เซต A แบบแจกแจงสมาชิกไดดังขอใด
ตอไปนี้
1. {1 , 2, 3, 5}
3. {2, 3 , 4, 7}

2. {2, 3, 5, 7}
4. {2, 3 , 7}

10.2 กําหนด

{

}

A = y y − 5 = 7 หรือ y + 1 = 3 เขียนเซต A

แบบแจกแจงสมาชิกไดดังขอใดตอไปนี้
1. {2, 10}
2. {2, 12}
3. {2}
4. {12}
10.3 กําหนดให A = {2, 3, 5, 7,11...}เขียน
เซต A แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกได
ดังขอใดตอไปนี้
1. {× × เปนจํานวนเต็มคี}่
2. {× × เปนจํานวนเต็มคี่ และจํานวนเฉพาะ}

3. {× × เปนจํานวนเต็มคี่ หรือจํานวนเฉพาะ}
4. {× × เปนจํานวนเฉพาะ}

10.4 กําหนดให Ä = {×∈ I + − 5 < × < 5}
เทากับเซตใดตอไปนี้
1. A = {− 5, − 4, − 3 , − 2 ,−11}

2. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
3. A = {1, 2, 3, 5, 7 , 11,.......}
4. A = {1, 2, 3, 4}

10.6 ขอใดตอไปนี้เปนเซตจํากัด
1. {× × = 2k , k ∈ N }
2. {× ×∈ I + และ - 1 ≤ × ≤ 1}

3. {× {× ≥ − 1หรือ × ≤ 10}
4. {× 2 + 1 ≥ − 2}

10.7 ขอใดตอไปนี้เปนเซตอนันต
1. เซตของจํานวนเต็มระหวาง 1 ถึง 50
2. {×∈ I × ≥ 1}

3. {×∈ I + × + 1 = 0}
4. {×∈ I + × ≥ − 1และ × < 10}

10.8 ถา N เปนเซตของจํานวนนับ และ
ขอใดตอไปนี้ถูก
1. A = {×∈ N × + 1 ≤ 3}เปนเซตจํากัด

2. ฺB = {×∈N × - 1 ≤ 3}เปนเซตจํากัด

3. C = {×∈ N × − 2 ≤ − 3} เปนเซตอนันต
4. D = {×∈ N × − 2 ≤ 3} เปนเซตอนันต

10.9 เซตใดตอไปนี้เปนเซตอนันต (Ent)
1. {× × = × − 5}

2. {× × = × + 5}

{

}

× −1
× − 1⎫
=

× +1
× + 1⎭

3. × × 2 −2 × − 3 = 0
4. ⎨×

'.

rG':x

HAUS

1ilI\ ,EIIUSTEru
-.ul',uril
toda tqritalcltmn o
-X9Il
--,. . \37

lr- ., _- . .r. r.4li.

,

{$1c11$xs1n15
-:

EJIL EINSTEN

a1n1fi11-:fl1?n??edailfiurqsr
?rFr0 qnl
o

a d d

a€qouxlnnu6afier

I

9t

/:\(l

\D

g c

g

I 1,5,7 (

ltnt$q'

C

q

6'rnr c sirras

@

{r ic

v
v

uanuli

{r }

6e/Y

n00?{tn! {'tu00n 1,"6u

@

{u,b }c

@

{u,b }c

O

{o }c

@{ o,{s}}.

ril6m c -+

a , b It 1
t

{{

I

c

,f

tfrA?l{tlu61iltffqY|ntfrA

I
{ a,b J

@

,/

qiria.,r,fiu#Lrtfl
riatqi'rtos

I
{ o,s,i. I

@

{ o,{a

I
ft

{{s

ttGru

ll)

JJJ

lr'll
a,b

e

I

I

s € I o,r,rl

@

riruuotril
1,2,{3,a},{s},0}

a,l-r

./

fi

f___+
E N2 :

A={

x

{u,n}

@
(7 |

e

./

@ o,{s}el o,{s,},{{s,}}l

fiatosialilfu,fl"#uussr
sa{A
(1)

{1,,2,{s,n,}}

(2)

;r,{3,4,},{b}}

(3)

{t.t3,4,},6

(4)

{{

3,4, },5,6

EINSTEN

}
}

r)

./ ./
z)1(1,\
\-"--/
./

./

.f
(l)eA,/
\:_-/
./

s) 1,(rreA./
d

Rd

>(
fJ),u,6
/ \
/
\:_-/

Ad

EINSTEINHAUS
Always the right tutorial system
complete solution from a single source

3 กําหนด A = {0. A ⊂ B 4.1 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 1. 1}∈ A 3. ∅ ∈ {0} 11. {0} ขอใดตอไปนี้ ผิด 1. ∅ ⊂ {0} 4. {0} ∈ A 2. {{ 0 .2 ถา A = {∅. B ⊂ A . A = B 2. A เทียบเทากับ B 3. 1}} ขอใด ตอไปนี้ถูกตอง (เตรียมอุดม) 1. {0} ⊂ A 3.11. {0 . 0 ∈ ∅ 2. 1}}∈ A 4. {0} ⊂ ∅ 3. {∅} ∈ A 11. ∅⊂ A 4. {0. 3 }. 0. { 0 }∈ A 2. 1.4 กําหนดให A = {2. {1} }∈ A 11. B = {2} และ c = { } ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 1. {0.

8 ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 1. 2.1.11. A เทียบเทากับ B 3.5 กําหนดให A = {− 1.7 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 1.6 ถา A. A ⊂ A 2. ถา A ⊂ B และ C ⊂ B แลว A = C 11. A ⊂ B 2. {2 } ∈ {1. ∅ ⊂ A 3. ถา A ⊂ ∅ แลว A = ∅ 4. B. A ⊂ B 4. A = 8 2. ถา A ⊂ B และ C ⊂ B แลว A = C . ∅ ⊂ {∅} 2. 7} ขอใดตอไปนี้ ถูก 1. {2 } ⊄ {1. 5}และ B = {. 2} 3. ∅ ⊂ A 3. 2} 4. 2. 2 ∈ {1. C เปนเซตใด ๆ แลวขอ ใดไมเปนจริง (เตรียมอุดม) 1. ถา A ⊂ ∅ แลว A = ∅ 4. {2}} 11. B ⊂ A 11.

2. {2}}⊂ A 11. 5.10 กําหนดให A = {2. {1. เซต A มีจํานวนสมาชิกมากกวาเซต B . ∅ ⊂ A 2. A = B 4. 2. B = {2. 1 {2}} ขอใดตอไปนี้ผิด 1. ∅ ∈ A 3. A ⊂ B แต B ⊄ A 3.9 ถากําหนดให A = {∅. B ⊂ A แต A ⊄ B 2. 5} ขอใดตอไปนี้ ถูกตอง 1. 2 ∈ A 4.11. 5}.

It3 6)P(A)= I 6) Q { ? l r P ( A ) L:.l o I 1 o {s}. ..J 8J A=b I 3) q { u r P ( A ) uN0 3 )P ( A ) = e=tr) g.0 I rir e fraxr8nn druru p ( A ) fiarr8n2 qruru EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .10 5 )P ( A ) = A = t 1 " .. o ) s..I r I A . LLJ.Ld I r"rl.2 } j 5) a .i0 e= {fr. . 1 1P4(1A ) A rfrq3a{fi!rffa 2) P(A)= [d\.{ 1. [il1?tlO?[$61 1) i) 11t?t?0Tt6dgl na 2) 0 . 2 . 21\ I 4) a { u r P ( A ) $ia 4 )P ( A ) = s. t g ).sw dsA EIIUSTHil HAUS : " t': '' 6 o'lftll 13 . : 1P4(1A ) 13.

{1.3 ให A = {∅. { } ∈ P(A) 4. {∅. {1. A ⊂ P(A) 2. {∅. 2. {∅. 4∅} ∈ P(A) 2.4 ให A = {a.{∅}} ⊄ P(A) 3. {∅}} 4. {1}. {{∅}} 2. {∅}.12. 4} และ P(A) แทนเพาเวอรเซต A ตอไปนี้ขอใดถูกตอง 1. 3}. A ∩ P(A) = ∅ 4. {{2}} ∈ P(A) 4. {{1}. A ⊂ P(A) 12.1 ถา A = ∅ แลว P(P(A) คือเซตใด ตอไปนี้ 1. {a}} ขอความใด ตอไปนี้ถูกตอง 1. 3}. {2. A ∩ P(A) = ∅ 3. {{2}}. A – P(A) = {a} .{∅. {∅} 3. ∅ ⊂ P(A) 12.2 ถา A = {∅. ∅ }∈ P(A) 3. }} 12. {2}. {∅} ⊂ P(A) 2. {∅}} คือเซตใด ตอไปนี้ 1.

-4. 8 จํานวน 3. 2}}ขอ ใดตอไปนี้ผิด 1. 4 จํานวน 2.{1}. {∅. {∅}. {-1. 2} ∈ P(A) { 4. {{∅}}} แลว P(A) มีสมาชิกกี่จํานวน 1. {{1. ∅ ⊂ P(A) 4. 2}. 2}จงพิจารณาวาขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง (เตรียมอุดม) 1. ∅ ∈ P(A) 3.12.8 กําหนดให A = {1. 2}} ⊂ P(A) 12.6 ถา A = {∅. {1. {1. {0.{2}. 1} ∈ P(A) 3. 16 จํานวน 4.7 กําหนดให A = {0. {3}} แลว P(A) มีสมาชิกกี่จํานวน 1.5 ถา A = { -5. {1}∈ P(A) 2. 32 จํานวน 12. 16 จํานวน 4. A ∈ P(A) 2. 4 จํานวน 2. {1}} ∈ P(A) . 1. 32 จํานวน 12. 8 จํานวน 3.

10 ให A = {∅. 2. 4.12. 3. ขอ (1) และ (2) เปนจริง ขอ ( 1 ) เทานั้นเปนจริง ขอ (2) เทานั้นเปนจริง ขอ (1) และ (2) เปนเท็จ . ถา B = {0. X ⊂ P(P(A)) โดยที่ P(A) หมายถึง เพาเวอรเซตของ A 2. {∅}}} X = {{{∅. {∅}} จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 1. ขอ (1) และ (2) เปนจริง 2. ถา A = {× ⎜× ∈ R และ 6x – 6 = 0} แลว {{ 1 }} ∈ P(P(A)) 2. {∅. {{∅}}. {0}} แลว P(B) – B มี สมาชิก 2 จํานวน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง (สมาคมคณิตฯ) 1. จํานวนสมาชิกของ P(P( X ∩ Y ) เทากับ 16 ขอความตอไปนี้ถูกตอง (สมาคมคณิตฯ) 1. ขอ (1) และ (2) เปนเท็จ 12. ขอ (1) เทานั้นเปนจริง 3. {∅}. {∅}}}} Y = {∅ .9 จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 1. ขอ (2) เทานั้นเปนจริง 4.

3 Anr=l . .zJJ vQ er flo Lonnfl0{ n) ^^B= t{ r. . { t . ' ! g ' : .. I (At/B)= (AuB)= f n . z } . ' ' : ..HAUS EIIUSTEIIU 1orialq ft Jr drt'r6ofiri'rdr r+in nr: . _ ({ rt .I . A ntntS...ll Jf=t f.JL?\:.O._ i . ! 3 _ j- ida6 c Al0ln_12 : fll?EjtuejualrMa?lf.. : : .Fl Ft0ilila 6t BI$A hinfil{ o a{fi]Fi'. s} } n) A-B:{{ 1.tn f n.Jurfiu a 1a r .ltgt3J {enB}=i lt.t . A\JB=I . : .tuq. .lsieil (1) ENTfroaaufir:. .2p}.z}} 1 ) A t .2.& tanBi = " .\).t l L. ' ..n\ t^ " J {a B}-.6) B-A=J * nr.rr./ B = { { t . z . .taqr u r { \ .J1fi3.{ls.C"Z}'l} (B-A)= (B-A)= EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source I . I n'lsaa) .z. u }} 5 s EVIL EIT{STEINSOIIIIION n {.

-1.2 ถา A = { -5. {0}. 2. {× ∈ R⎟ × 2 . 6. 2}} 3.}.1 ถา A = {0. 2}. 1}} และ Q = {{0}. Q – P = {{0}} . × 2 + 3X + 2 = 0} 3.2X -3 = 0} 4. {× ∈ I + ⎟ 2× 2 . {1. 2}}แลวขอ ใดตอไปนี้ถูกตอง 1. 1.2X = 0} 2. 1. {0.3 กําหนด P = {0. 8} และ C = {-5. B = {0. -1}และ B = {-2. -1} 4. × = -2. {× ∈ I ⎟ 4× 2 = 4×} 3. {1. {0. 2}} . {×⎟ × ∈ I + . 2 {1. 1 {1.13. 1. -1} 13. 0. 1}} 2. -4. P ∪ Q ={ 0. × 2 + 3X + 2 = 0} 2. {1. 1} แลว A ∩ B ตรงกับ เซตในขอใดตอไปนี้ 1. 1. {×⎟ × ∈ I. {×⎟ × ∈ N. 4. {× ∈ N ⎟ 2× 2 -X – 3 = 0} 13. 0. 5. 2 . 2. P ∩ Q = {{0. -2. -3. 2}} 4. × = -2. {×⎟ × ∈ I + . กําหนด P – Q = {0. 1}แลว (A ∪ B) ∩ C จะเทากับเซตใด ตอไปนี้ 1.

(-3 .. 2 และ n n 1 1 1 . 1. [ -∞. เปนเซตที่มีสมาชิกตัวเดียว 4. ) ∪ ⎢ . เปนเซตอนันต 2. (-2. 0. B = (−∞. . .2] . 1) 2.13. เปนเซตจํากัดที่มีสมาชิกมากกวาหนึ่ง ตัว 3. 1) เซต C – (B ‘ ∩ A) ตรงกับขอใด ตอไปนี้ 1 2 1.. −1 2 . 0) 13.} 2 3 4 และ C = { -1. −1 ] 2 1 2 2. เปนเซตวาง 13. ∞] 4. (3.. − ) 4. 2) เซต (A ∩ B) – C ตรงกับขอใดตอไปนี้ 1.2 . ∞ ⎟ และ C = 3 2 ⎣2 ⎠ [− 3. 1) ∪ [3.. }} 3 4 5 แลว (A ∩ C) – B เปนจริงตามขอใด ตอไปนี้ (Ent) 1. .4 ถา A = {×⎟ × = 1 เปนจํานวนนับ B = { 0. [-3 . ….5 กําหนดให เอกภพสัมพัทธเปนเซต ของจํานวนจริง โดยที่ A = (-2. { 1 2 3 . [-2.. . 0) 3. ∞) และ C = [0.6 กําหนดให เอกภพสัมพัทธเปนเซต ของจํานวนจริง โดยที่ A = ( −2 −1 ⎡5 ⎞ . B = (-∞. [-3 . − ] 3. (-3 .

2. C’ .−1. 5.A’ = {× × เปนจํานวนคี่ และ × < 100 } 4.13. B = (− ∞. [(B' − A) ∩ C ] = [1.9 กําหนดใหเอกภพสัมพันธ υ เปน เซตของจํานวนเต็ม P = {× × + 1 = 5 หรือ × . ∞ ) และ C = [0 . 0 . A ∩ C = {× × < 25} 2. 2] ข. ก ถูก และ ข ผิด 3. A’ ∩ C’ = {× {× ≥ 100} 13. − 1) ∪ (2 . A – C = {× × ≥ 25} 3. {− 1 . ก และ ข ผิด 13.2 = 4} Q = {× 2 × + 2 = 10 หรือ 1 ≤ × ≤ 4} R = {× − 5 < × − 2 < 5} แลว {P ∪ R}− Q' ตรงกับเซตในขอใดตอไปนี้ 1. [(B' − A) ∪ (B' − C )] = [− 1 .7 กําหนดให เอกภพสัมพัทธเปนเซต ของจํานวนจริง โดยที่ A = (− 2. } 3. {1 . B’ – C = {× × เปนจํานวนคี่และ × < 24} 5. 2 . {− 2 . 4} 4. 2] ขอใดตอไปนี้ถูก 1. 3. 1} .8 ให υ = เซตของจํานวนเต็มบวก A = {× × < 100 } B = {× × ≥ 25} C = {× × เปนจํานวนคูและ × < 25 } ขอใดตอไปนี้ถูกตอง (โควตา มข) 1. 5) จง พิจารณาขอใดตอไปนี้ ก. ก และ ข ถูก 2. 0. 6} 2. ก ผิด และ ข ถูก 4. 1] . {1 . 3.

. 1) rljurfre'l0uugl 6 do v ^ia a t A z') c\ l1_lu t{qila r n0?13J fi r....Jt?f nN1n n?tuu. 23 ri#: ( A a) C ) .e riluqirfiisr{o'[o t.5. +.4.l rilu rfrnfl . 1.2 LLy. 1. ..r .) {. 1 ..3.Jds]tgnfl ?to u? I 6ddaud. r0t9l?st (A. 4) rilurtsrirr A/-\.'ln0l fll lU= .0.39l? J.\C) s=f r i rituuAn c u#:6'nfiasiiuB oan nrflag) EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source . .i ( 2) A = { x / x .. p-Jn D=1u't'.1 . 1i 1 1 I J A_ /'/' 234 c={1.:{B HAUS EIIUSTEIru '[a rriu'rn1: rialqftsT dr:r 6osirirdT s i. .2.l-l l-I.Z rf[uarutuilu } EVIL EINSTEIN SOTUTION n n = 1.}.tF {iB/ 2/ }} I1- 0.

x < 2 0} P={*e[r tx=n+3.b ) p'n o' = ( puo)/ ( P u o) = V (Puo)= fras EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .4s z.rdurn ) ./ .': -.lnritir dtrr6a{rirdrr+isrnr: '.iitn rflu'irururfie.8 /.1 i{: .2.'. - .2./0.+. druuotr?lonnrru#rult'yrf 6o EVILEINSTEIN p = { x e I . (3) EN2 . 3 . I 1 {.* 2Q P- P'n o' 6a rqfl{a'Lo q'7q v 1) g t t t v ./ () 2) 11. 4 .EllusTEllll llAUS I lu ti.( ./r// g. l-. O={reptX=n+3rdrn rflu'iruaurfiru{urn } 6.4 j 3) {r. .3.1s. t .:} 4 ) \ t .

: 1 .VIL.INSTETN A = { u."}} r)(a-{b..t" }.@.}} c) (A {u.{b}.{b}h {"} s) ln ={n. ."}lu{r} = { u. .@ loel 1." }} ffoloqnolor n) (A {b.} ".. l .b..{u}.: .O o) r) fio EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source . r * + :: .. {u }.1 O. HAU5 EIIUSTEIITI '[a drr+is'ln15 ria'loritJTdt:r 6ofrrir ru : _.@.{r. .})u{u} ={u.{b}}i {"} = {{ n. __: (4) EN 1: E. { n }} o) (A {^. : :. { n }. { b.-:": ..

10] A-C CC 2 3 4 (A-C) / : ts 2 3 4 710 / (A-c)-B 00 0€ 2 3 4 110 oau (7.rcf n.: U. 1 0I [2. \.(9.L I0 . s ) u ( 7 .HilSTElnI HAU5 1orial oft #r dr:r 6osili'rdr uiur n1: 6) rJl E o .tln EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from_a single source . EVII=_EIILSTEIN A=[2. 1 01 n) (9.3 )\t. ) R CrilU{?{q.61 B = [ 3. V b.l q \ \J/ l z .101 B ('r Pt.7] tl 2 3 4 b 2 3 4 6 7 910 2 3 4 6 7 910 2 3 4 6 7 910 /Y A lU C=[4. luA bYl I d .C ) .9] Lonnv\&ilfrvr{U=[2.B I d o d r t l o n) ( 7 ./' A u f r ' : tA( .

{?uyt"dt = 5) n (A)-nl4-OP(A) ) ax. atli?uilfltnil 6) nIP(A)- Al+nlA-P(A) -n(( P(A)-/n(A-P(A)) EINSTEIN HAUS '' j .EIruSTHHHAUS 1c ria'[srrir#r ftt'r 6 a#rir oirruiur nr : alal r+ drueudilrfin 1) n(A(JB)= 1) n(A)+ n(B)-n(AnB) 2) n(AL/BL-/c)= 2) n(A)+ n(B)*n(C) -n (AnB)-n(BnC)-n(An) + n (enBnC) 3) n{A-B}= 4) n(P(A)-A)= 3) n(A)- n(AnB) 5) n(A-P(A)= 4) n(P(A)-n(P(A)nA) 6) "[t(A)-{u[e-P(A1 . i? qt1...

n ( P (A ) .J W - 1fi q t f i uA & p t A ) EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .n (PIAI_O_B_) t f u l qrnuna? v o a ! v 4 = /'. .. g. A={ {g}.1 tr -1"-. { s } .t.lgltr! A qr A .1 } } s . n-f fl'- t p-! L)- t Ttr\Trrr I]I\I 4 I \ ] s. { s }.{ r }}i rufrrr"dn P(A ) .t0. 1}} n{P(A)-A) P( A) = L?\l1L1o{rqnsal A =n(P(A) -n(P(A) nA) rufrrrqn P(A) .P ( A ) ) rvirfurvrfler It do at | (y i l s ' l n u B [ r F t3 0 i ? e) nt(f-Alu(A-I) =n(U-A)+ntA-Xl -nrpDff"(A-n)i tt'l n ( PA ) .n (P ( A) f) A ).L L ./ qlENtt: A = { s . o .e ) u ( A . lol P( A) = b .\d.3 .Jor l.{ ry}}{o.R fiarrfinfiqir _L q -3=29 g. 1 .{ r } .).n = n ( P ( A ) .rit .{J'rdtrr 6or?rirdr ' ?) ENl: 7 ) EVIr ETNSTETN.e fidrurunrurfin Mile v AVtouAV ei 32 fir irsr"finr A 3. a .i..o. { t .l a)\ O.13 fiaqir o.i3 a? B)EVITEINSTEIN./ .EIIUSTEIil HAUS r+in n'r: 1aria'[q.lsl. z } } P(A) rfluylrrnairqflrar A ufrrqruruam8n ?ra{r{91 ( P (A ) . { o .o.B ) = n (P(A) .{o.

n (Af) n (A-P) P(A) -5-2=3 -^u {]nu A & p ( A ) .frr U U Y I d HAUS ./ t1 f1 - P (A ) g .irr ar'.ltbJt.lln^l = 33-0 ?? .JsrnuLrn 2 q? 30+2-0 l. oli* i.nr = n (A ).Ld 9) do u I u l.lgl ./ .HAUS Hffi$gSTHru 'l *"-'f. .1. J n u .l rLl . dt Jr dtrr 6 ofrrlrtir rr./ .

. ..6.a . . < l atu?lldulqdaYt ACXCB AC X CB) 4\ n ( X C B ) .3 . ?. .rrTeri'ar .6 } Gl0tt23=B t'dfl a..B ovi 4) qtu'tuflLL{grv. 3. v V rVc/ 3) X= | nL A rLn?Llr LoLSa?].4.ETrusTHffHAUS ruit r nr: 1cria.: 1) no utllut 2.:.5.-a: -a -. .O1 { 2. .' '.: .= B t" fql o V .:u1 9) I z) r. : -.d a d B ?lourgtcrt{€t t) dturufrt-lt'i'qfr'tuslo?o': v\4g. . 5.t-tdTtnffut"d9l } (JJA-^) n=|y'y.4..qruru ( X C B$nv nu A rrn?Lor{g]?r{ =25-B n (X c B unvX r-\ A =/l =32-$=24L6Vl z) qturufru. : t .6 ? = 2. : -. 4 2 / o 9 t v I t R- - {2. .] d A .n ( = 2 5..qrriorursar B fifiurfla5rqo .. v xn^=f I = qturui{n B .3.l Aq = 24 tflFl X CB I it-NSTEIN HAUS -: - -ii: {r. EVLLEINSTEIN ..t$lit #rdr:r 6afirir sTr fl0 15 nredirsugst. g r d a Q vrruaaal{qrnvrruaa LuB n(XCBunyXnA+g) fla 4.)' .

b . c.:.T.e.iru'rursexfugc x cA pirfiifraloqiohf. ".4 2 1.5 316 432 EVILLINS-TEIN BCXCA A fIP-J X_ A.i :' t::i51J .d.f // airrarn 4 = 2 =16 EINSTEINHAUS a'::n::.c .':.b. d .f)unvB={u.} ( rnt rufrr.b.l:: 1.E$USTEllullAUS 1oria'[CIrit J'rdt:r 6osilirfrr rti m nr: l 5) ENr f6 Lails r i ra = { u .1ql* l :r1i"" . 1. 1.

6 .EilUSTEIUHAUS 1oria't$dt #'rdt:'r6ofrrirfir uirr nr: 6) EN! EIIILEIXSTEJN Iovrei r i r g = { b . . 7 .6. .}2 u0 n v B ={ r . .j'iil:1"u' 1i':i:I i-'*:r..l] . B nlrvirfii{atorqiabfi( unr ) fi:Lrqqfloe 10 1. 3 . .t1'-: :. 2 .1b } =z ttny 1' r)tt 2tu-ztt = ztt(2u-1) = 31 X 2" EINSTEINHAUS 1""1Ty-:... .7. . 63x2 tj = n(XcA): = n(XCAttayXCB CB 2tu = { b. . 1 5 } XCA rufrrqrurua:lEn'lurtor x lilflu {rl" rfluffuiqqrarA LLdu rray X q. . .. 7x2 10 3 31YJ d flu (- 11 2 3'p-' n(XCA)-n lx C A I ll 4.i : jl' :.

? .c } . 2 .b. .EllusTEfilI|AUS 1arialqft #rdtm6aririrdruim nr: .b .=r sus'c. B _ { t . 3 .3.n ( S n B n" ^' L Ln0nNtQtn a. z \ ( En 1 drurur"dsl S sar e dr S a\ B + A rvirriuivir'Lo s) fla n (S C A ) .c = 64-16 = 48 t"i'gl EINSTEINHAUS AtEr.*rii -fr) ... r:h+r e'ieftt i::*i.i1g1. q n(sce ttnu 7)ENr snB# Tond i r i ' a : { t .t i i.

g-16./. -i.fu0} irnv a = { o...EIN Iond lfi'A= {g.5i.EIITSTHIUffAUS 1arial qdtJr dt:r 6 ori'rlroiTuirr nr: 8) ENt EVII ]LINST.Jlxl = qrururfi'l ahtlqfl c c B T o u o ec n c l 1 € c fru*.z-3..L6 = 128 tSA EINSTEINHAUS e.* 1. -4.4-g.$:' 11 .4. t{.111 i l'*-. -9.::5. L.:: l l* csi'.frc }wirfuMrtor B .*2...: * :1..q...16} 6o.= .-z.. -4. -t .3.1 aa.l l*l rfluorururfiru} (En1) {c c el o e c unv1.-20.20 \ oruruamfinrorrfiqr B= {x e Al .1.7 rRonorn B na 2 .{ o.9-16.

.g) i r R y S :{ n n c A u R y l f p v # a g .rza r4n = 384 4nA .2.J.=-Dqiruruarlrfrnsor s MrfirLrvir'Ler I f n(BC A) -n(1 f g uavgcB) f lel q7 2 -.EffiSTHru$AUS *"o ..crz ...2 :.l rli'xr nr : oria"[srrit #'rdt:r 6 as]'droY'i 9) ENT qa 47 EVII EINSTEIN A= t 1.

. B liluiqg. (B-A)] =7 nr:lflu(8.i A = 20x2 n{B)=b firt'l(e-B)LJ(B-A)i A -t n(AXB)=40 9J ttel J i{ clc c AIJ B itnv " nrcr<alr I v r$ t?ltnttvl-tto n[( A-B)t . ..) L.r.VILEINSTEIN nruuo A.J 1 + 10 + 45 = 56 L{91 EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source . .."-rrtS.5)irirriu cc-At'tJBrrnun(C)< 2 6 o f( I n(C)=2 )'l n(c)=1 I t n(C)=0 Itol *f tol + fto''l I.J t.i.. -: 10) E N f l A 4 6 E.EIIUSTEIIUHAUS 1oria'[odt ir drm6orTrircirr+ig'rn'r: q :i'.t n(AxB)=n(A)xn(B)=40 a r q r i i u= B x 5 n(A)=a = 4A -- tux. ..

(A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 4. (B ∪ A) ∩ (∅ ∪ A) ≠ A 14. c – (A ∪ B) = (C – A) ∪ (C – B) 2. A ∪ (B ∪ C) 3.4 ถาให A. (A’ ∩ C’) ∩ (A’ ∩ B’) 2.2 กําหนดให A. (A – C) ∩ (A – B) 3. B ⊂ C และ (C – B) ⊂ A ก็ ตอเมื่อ A ∪ B = C 4. (A’ – B) ∩ B ≠ ∅ 4. A – C = A ∩ C 3. C.14. (C – A) ∩ (C – B) 2. A ∩ (B ∪ C) 14. (A ∩ B’) ⊂ (B ∩ A’) 2. A ⊂ C . C เปนเซตใด ๆ และ ∅ เปนเซตวางแลว ขอใดตอไปนี้เปนจริง (สมาคมคณิต ฯ ) 1. (A’ ∪ B ∪ C’) = A ∪ B ∪ C 14. A ⊂ B 3. B และ C เปนเซตใด ๆ แลว [( A ∪ B)’ ∩ (A ∪ C)’]’ เทากับ เซตใดตอไปนี้ 1. (C – A) ∪ (C – B) 4.3 ให A. D เปนเซตใด ๆ C – (A ∪ B) เทากับขอใดตอไปนี้ 1. B และ C เปนเซตใด ๆ ขอใดตอไปนี้ถูก (โอลิมปก) 1. (A – C) ∪ (A – B) 14. B. ถา A ∩ B = A ∩ C แลว B = C 3.5 กําหนดให A และ B เปนสับเซต ใด ๆ ขอเอกภพสัมพัทธ υ พิจารณา ขอความตอไปนี้ 1. (A – B) ∩ (B – A) = ∅ 2. (B – A)’ ⊂ (A – B)’ . B.1 กําหนดให A.

6} และ n( C ) = 6 ถา A ∪ C เทากับ B ∪ C แลวเขตในขอใดตอไปนี้ไมใช สับเซต ของ C 1. 2} 3. .. . 1. ถูกตอง 2 ขอ คือ ก และ ข 3. .⎬⎬ 2 ⎩3 4 5 ⎭⎭ ⎩ ⎭ แลว (A ∩ C) – B เปนจริงตามขอใด ตอไปนี้ (Ent) 1. (2) และ (3) ตางก็สมมูลกัน 14.8 ถา ⎧ ⎫ A = ⎨× ⎧⎨ × = 1 − และ n เปนจํานวนนับ⎬ 2 n ⎩ ⎩ 1 1 1 B = ⎧⎨0. 3) B = {0. เปนเซตจํากัดที่มีสมาชิกมากกวาหนึ่ง 3.ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง (วัฏจักร) 1. B และ C เปนเซตใด ๆ ซึ่ง A = (1. ถูกตอง 2 ขอ คือ ข และ ค 14. . 4. 2. เปนเซตวาง . {0.⎫⎬ และ C = 2 3 4 ⎭ ⎩ ⎧ 1 ⎧1 2 3 ⎫⎫ ⎨− 1.7 กําหนดให A. 0. ... (1) และ (3) เทานั้นที่สมมูลกัน 3.... (1) .6 พิจารณาขอความตอไปนี้ ก.. ถูกตองทุกขอ 2. 4} 4. 4. 1. ∅ 2. (1) และ (2) เทานั้นที่สมมูลกัน 2. (2) และ (3) เทานั้นที่สมมูลกัน 4. ถูกตอง 2 ขอ คือ ก และ ค 4. 6} 14. ⎨ . (A – B) – C= A – (B ∪ C) ข.. 0. {1 .. . เปนเซตที่มีสมาชิกตัวเดียว 4. 2 . {− 1. (A – C) ∩ (B – C) = (A ∩ B) – C ค. เปนแซตอนันต 2. A ∩ (B – C) = (A ∩ B) – (A ∩ C) ขอความตอไปนี้ถูกตอง 1.

0. A = {− 10. − 7. 3. 5. 0. 1. ก ถูก และ ข ผิด 3.9 ถากําหนด A – B {− 10. 4} และเซต A มี จํานวนสมาชิกเทากับ 8 จงพิจารณา ขอความตอไปนี้ ก. B เปนสับเซตของ A ข. 2. ก ผิด และ ข ผิด . − 7. 5}.14. 4. ก ถูก และ ข ถูก 2. B = {2. 1. 6} ขอใดตอไปนี้ถูก 1. ก ผิด และ ข ถูก 4.

A’ ∪ B’ 4. (A ∩ B)’ 3. (A’ ∪ B’)’ .2 จากแผนภาพเวนน-ออยเลอร บริเวณสวนที่แรเงาตรงกับเซตในขอใด ตอไปนี้ 1. A’ ∩ B’ 2. A’ – B 3.1 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1. A ∩ B’ 4. B’ 2. A’ ∪ B 15.15.

[(A – B) ∪ (B – A)]’ 4. (A ∩ B’) ∩ (A’ ∪ B’) 2.3 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1. (A ∩ B’) ∪ (A’ ∪ B’) 3. [(A ∩ B) ∩ (B ∩ C)] 2. A ∩ (B ∪ C) . A ∪ (B ∪ C) 4.15. [(A – B) ∩ (B – A)]’ 15. [(A∪ B) ∪ (B ∪ C)] 3.4 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1.

[A ∪ (B ∪ C)] ∩ (B ∩ C) 3. [(A ∩ B) ∪ C] ∪ (B ∪ C) 4.5 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1. 4.15. 3. (A ∪ B’)’ ∩ C (A’ ∩ B’) ∩ C’ (A’ ∪ B’)’ ∩ C’ (A’ ∩ B’) ∪ C . [A ∩ (B ∪ C)] ∪ (B ∩ C) 2. 2. [(A ∪ B) ∩ C] ∩ (B ∪ C) 15.6 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1.

(B – C) ∪ (B – A) 4. [ (A ∩ B’) ∩ C’] ∪ (A ∩ C’) .8 จากแผนภาพเวนน – ออยเลอร บริเวณสวนที่แรงเงาตรงกับเซตในขอใด ตอไปนี้ 1.C] ∪ (A – C) 2. (B – A) ∩ (B – C) 2.B) . [ ( A ∩ B’) ∩ C’ ] ∪ (C’ ∩ A) 4. B ∪ (A ∪ C) 15.15. [( A – B) ∩ C’ ] ∪ (C – A) 3. B ∩ (A ∩ C) 3. [( A .7 เซตใดตอไปนี้สอดคลองกับ บริเวณสวนที่แรงเงาของแผนภาพเวนนออยเลอร 1.

: .nltrr1tv.-:l: i:l: t. 9rolju[o d]Jilaq?trilTn{Lil q v /-\ tE\ €\tq]8ilEEn8{l EINSTEINHAUS : . { 3 t ' t q ( f tl-6u) 1 fl9^r9 r 9 nr9Dr fUl ue r lb9l lJ9t t^r Dr 9t rt dv\l 9 r "i }l nI il tttvntt nrn ) 1 .tnn v n + n + 1l L_l +LJ) (' l tl tt l ll .. : i . l t : : t-'. . . t ' l q i : i ' . .Xo til n:tn nlT?fl90d01JtillLu no 1) lole tq il l P_ t9 l n'tq^I h uu nbbn ru I I vt z) bylo\bto. ..: .l tul A ( I A a | d . .. .t i : i ] r ..-ennEr[er aog.' .:.:'-. . : . d t d r m 9 r .i . .. 1::. I hTIbU 6l l q a n s) A t 6l av ' V .?1.T{AUs EIroSTEIffiI 'l tir raim nr : oria'tr'rrird'riir:r 6 op?r['r j n1n]il 16 nl?uldlu?utxrf n*u:Jr[D.'.v 1 . . y .

20 4. n(A) = 28. 2 จํานวน 3. 5 . 10 2. 3 จํานวน 4. 20 2.3 กําหนดให A .16. 6 4. 4 จํานวน 16. n(A ∪ B)’= 20 แลว n(B – A) เทากับขอใดตอไปนี้ 1. 3 4. n(A ∪ B) = 20 แลว n(B – A) เทากับขอใดตอไปนี้ 1. 15 3. 5 3. 8 2. 9 2.2 กําหนดให A. 40 16. 12 16. 20 . 10 . B เปนเซตใด ๆ n (υ ) ช 30. n(A ∩ B) = 5 และ n(A ∪ B) = 25 แลว n(A) มีคาตรงกับขอใดตอไปนี้ 1.4 กําหนดให A และ B เปนเซตใด ซึ่ง n(A – B) เทากับ n(B – A).5 ถาเซต A มีสมาชิก 8 จํานวน เซต B มีสมาชิก 6 จํานวน และ A และ B มี สมาชิกรวมกันจํานวน แลวจํานวนสมาชิก (B – A) และจํานวนสมาชิกของ (A – B) ตามลําดับตรงกับขอใดตอไปนี้ 1. n(A’) = 15. 3 . 1 จํานวน 2. 11 4. 7 3. 10 3. 10 . B เปนเซตใดที่ n (υ ) = 60.1 ถา A ∩ B มีสมาชิก 3 จํานวน A ∪ B มีสมาชิก 5 จํานวน โดยที่ A และ B มีจํานวนสมาชิกเทากัน แลว A – B จะมี สมาชิกกี่จํานวน 1. 5 16.

5 2. 15 4. n( A ∩ C) = 8. 14 3. 2 2. A ∩ C. 10 4. 1. 13 16. B. 14 และ 18 ตามลําดับ ถา A ∩ B. 0. 18 .6 ให A . n(C) = 28. 10 และ 2 ตามลําดับ แลว จํานวนสมาชิกของเซต (A ∩ C) – B.7 กําหนดให A. B(A ∪ C) และ C – (A ∪ B) ตามลําดับ คือขอใดตอไปนี้ 1. 2 3. 7 3. 0 4. 0 16. 8. B และ C เปนเซตซึ่งมี จํานวนสมาชิกเทากับ 25 . 6. 6. B. 11 2. n(A ∩ B ∩ C) = 3 n(( A ∩ B) – C = 2 . 2. 6. C เปนเซต ถา n(B) = 42. C เปนเซต โดยที่ (A ∩ B) ⊂ ( B ∩ C) ถา n (A) = 25 . n(B ∩ C) = 7. n(C) = 23 . 6.16. 1. B ∩ C และ A ∩ B ∩ C ซึ่งมีจํานวนสมาชิก เทากับ 6. n(A – (B ∪ C)) = 20 และ n(A ∪ B ∪ C) = 80 แลว n(A’ ∩ B ∩ C) เทากับขอใดตอไปนี้ (Ent มีนา) 1. n (A ∩ C) = 10 และ n(A ∪ B ∪ C) = 49 แลว n(B) เทากับขอใดตอไปนี้ (Ent ตุลา) 1.8 กําหนดให A.

139 . n(A ∩ B ∩ C) = 32 . B และ เปนเซตที่ n(A ∪ B) = 91 . n( A ∩ ( B ∪ C) = 2 4. n (A ∩ B ∩ C) = 1 16. 129 4. 119 3. C เปนเซต ซึ่งมีเงื่อนไขวา n(A) = n(B) = n(C) = 3 และ n(A ∩ B) = n( B ∩ C) = n(A ∩ C) = 2 ถา A ∪ B ∪ C = υ แลวขอ ใดตอไปนี้ผิด (Ent มีนา) 1. n(A ∪ B) = 4 2. n( A ∪ (B ∩ C) = 3 3.9 กําหนดใหเอกภพสัมพันธคือเซต υ = {1. 4. 2. n(( A ∩ C) – B) = 6. B. n(B ∪ C) = 75. n (A ∪ C) = 79.16. 5} และ A. n((B ∩ C) – A) = 2 จงหา n (A ∪ B ∪ C ) มีคาตรงกับขอใดตอไปนี้ 1. n(( A ∩ B) – 1. 102 2. 3.10 กําหนดให A.

n( A\-lC ) = 79. n(tane)-c) = ta. n( AABf)C) = 32. n( B\-/C ) = 75.EIIUSTEIIUHAUS 'l orial nrit Jr dt:r 6ofrrirdr r+i51n1: 1) ilnwr.B. Iorri nl.(t nncl-A) = z a{ur n( A\JB\JC ) ( En 1 ) 193 294 395 496 i r\/t Alwa'ys the right tutorial system complete solution from a single source .ruo'Lvi A.n((Anc)-B)= 6.Ciilurqflfin( eLle ) = 92.

O*@*@ 2x+2y+22+3(58)=246 x + y+ z +3(29)- 123 . . ./ C ) .X * y + z + i 5 8) =36+58 =Y EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .l x + y+ z=1.HAUS EIIUSTEIIU "[arial qritiT drrr 6ofirir d'n+itrln1: . q n(AtrB) --x+y+(58) :92o- n(BU/C) =x +z+(58)= n(B\rC) = y+z*58=79e 75€.23-87 x + y+ z-36 n ( A [ J B t .

c tilurqqfufiftaultdr rLnv .3x-3+4-2x+ x=5 EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source . B.x I * x = 5 . = ?+( 2-x)+x + (2-x)=3 n(B): n(C)=?+4-x-3 ? =x-1 x-1 x-1 2-x I 2-x x 2-x \'4 ^'-l N(u)=n(AUB\JC) -5 3 [x .a\tjfrffer(En1) 2 n(AL-/BnC ) -.F.s nrrnuolri'ronnvrfrerfivrfda } n(A ) = n(B ) A.HilSTEIITI }IAUS larialqritir dr:T6 o{ri'rdT uin n1r S) EN1 Tanei lqqu ={1.3.n ( C ) = 3 t t f i v n (A n B ) = n ( B f .4. \ C ) = n(AAC ) = zffi ewB(JC= u ut6': 1 n( AUB) : 4 n(A a\Bf\C) I fra1e. 3 n( AO(BL/C )) = 2 3 n( Aa\Ba\C ) = L X 2-x 2-x ?.3 _)..1 ] + 2 [ 2 . n(AnB)=2 n(BnC)=2 n(AnC)=2 I I Y n(A.2.

a n(PI( guB)) = zn(At-is)=26'=G4 n-a) n ( p I (a . 1 : rf i . ! j S i . : . i .EllllsTE$ullAus 1arialoft Jr dt:r 6afrrirdTutn1n'r: 4) ENl Iend ardirrqfl t# pi"l u?ruw{rr?a{rsqsar "'to1 " ruflun(x)uruqruruarifrnrat fir R LrnyB Lilu " = rqnfitn(P(AAB))4 unvn((AnB)x AAB)) -p(A-B)rl(B-A))) = 12ri#':n(p(ArJB) Mrril{o wrrfiu{a1e'(En1) 116 z. ' r . . i s . ' . SI i " . g: i. : i i r . . . . " . . . .A ) )= 2 n ( A . : 1 . . : .B ) u ( B .B ) u ( =2n =10 n (ptAL-/B)-Pt( a4 =z-z n- = 64 n A-B)rJ( B-A)l ) ' 16=48 EINSTEINHAUS & i V . . l l : l r . Jo ) = 4=2nteAe) n (P(AnB =22 n(A\. r . . : 1 '1 . : . B) -o 348 456 (B-A) n(A-B)t :n(A\JB)-n(AuB) = 6-2 A . t .

.1x < 24 -n(AnB)-n(BnC) 3.C tilU t"6qy. = n(A) +n (B ) + n ( C ) 1 18(.\. q v d'lliTljt{fl o Qv *'lnaTvrff r riir.HAUS ETIUSTEIIU la ria'[q dt Srdtm 6 o{ri'r dr r+irr n'r5 5) EN1 tG [effu o. n(B) = 5x. 21.l'l{n ia -o- X 911$flU A.tuotd'u rfiuronnrr.t r\ Y-x ? X n(A) = 5x.ir v .24(-x<27 4.r fiae..n[(A\rB\rC)'] = 6o .x<21 2.20 ufrr x iiluqS.1d}.:]f\nrdl]uqlo$1.n8 | z4a ?o{Lfrsi or Gr a x Lo''ltu n(x) LtylilQll. n(C) = 4x Y-x o n(AOB) =n(BAC) =n(AAC) =y n(AnBnC) = x./BtJC)1 = 240-60=5x+5x+4x -y-v-v +X 5x-y =60 y-x =20 O O x =20 Y =40 EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .{?1.27(x<30 -n(AnC) +(A\rB\JC) n(u-(4.iqr:rfroiosiahifi n (At-r B (JC .B.x .

ltnildoft0 (5 .{ t_ o 212 3. g '.JS.n(B)= L4.2) = 6x3 =18 EINSTEINHAUS Always the right tutorial system complete solution from a single source .3 9t6ltljl.n(A)= B.n ( A f\ B ) 16 = B+14-n(Af)B) n(AnB)=6 (enB)x (CxA)=6xnlC-A) ia l.-'.6.18 4.4 A=B = i.n(C)= 5 ttnvn(AflBf\C) = 2 n((Af\B)x ( c .e LLnyC rflurqflfu n(ALJB) B=1.Y.24 n (An B ) x ( C -A ) = n (A a) B )xn (C .HAUS HIUSTEIITI drilis1 n1r la rialoritJT {rm 6 ogTriT .:.A I firflulrl'lfrrvirfirlfia'lo eirryqornar .A) n ( A\J b ) --n ( A) + n (B ) . 6) EN1 Tonei '[rX e.