You are on page 1of 5

Produsele finite ale unei fabrici, reprezentând articole de încălţăminte sunt livrate clienţilor.

La livrare se întocmesc facturi care conţin data livrării articolele de incălţăminte, fiecare dintre ele într-o anumită cantitate şi la un anumit preţ unitar, cota TVA corespunzătoare articolului respectiv. O asemenea situaţie s-ar putea reprezenta prin urmatoarea schemă EAC: entităţi: {Articol_încălţăminte, Factura_livrare} corespondenţă: {Se_facturează} atribute {cod, denumire, model, culoare, mărime} pentru Articol_încălţăminte {nr_factura, data_factura, cota_TVA} pentru Factura_livrare {cantitate_facturată, preţ_livrare} pentru Se_facturează identificatori: {cod} pentru Articol_încălţăminte {nr_factură} pentru Factură_livrare La realizarea modelului conceptual este necesar să se ţină seama şi de regulile pe care datele trebuie să le respecte permanent. Acestea se numesc restricţii de integritate (RI). Exemple de RI: eliminarea redundanţelor (repetărilor) şi a omonimelor în denumirea entităţilor, atributelor, corespondenţelor; valorile atributelor cu rol de identificator trebuie să fie unice şi nenule; în cazul asocierilor, orice realizare a acestora impune existenţa realizărilor entităţilor participante (este vorba de integritate referenţială); cardinalităţile minime şi maxime se stabilesc pe baza regulilor de desfăşurare a activităţii în sectorul vizat. Exemplu:

cardinalitate minimă 0: un client al fabricii poate să rămână în această postură, chiar dacă într-o anumită perioadă nu i se trimite nici o factură de livrare; cardinalitate minimă 1: întocmirea unei facturi trebuie să vizeze un client; cardinalitate maximă 1: la livrare, orice factură este trimisă unui client al fabricii; respectarea unor restricţii de domeniu, cum ar fi: data facturii să nu fie anterioară datei curente; mărimea articolelor de încălţăminte să fie cuprinsă în intervalul [34-46]; respectarea corelaţiilor între valorile atributelor din entităţi diferite sau între cele din entităţi şi din asocieri; de exemplu, cantitate_facturată să satisfacă relaţia cantitate_facturată + 20 >= cantitate_în_stoc, pentru fiecare articol de încălţăminte facturat;

incluziunea de roluri: un rol al entităţii într-o asociere impune un alt rol al său întro a doua asociere : excluziunea de roluri: apare în situaţia în care roluri ale aceleiaşi entităţi se exclud reciproc: egalitatea de roluri: înseamnă o restricţie de incluziune reciprocă între două roluri ale aceleiaşi entităţi: Asemănător se stabilesc şi restricţiile de incluziune. Considera ca toate materialele cuprinse pe o anumita factura sunt destinate unei singure magazii. facturile.în cazul identificării entităţilor prin intermediul rolurilor asumate de alte entităţi într-o asociere. de asemenea. care nu depinde de furnizor. cât şi toate entităţile participante. Materialele sunt receptionate de o magazie pe baza facturii si sunt eliberate sectiilor de productie pe baza bonurilor de consum. În etapa a doua acest model trebuie transformat în modelul logic (relational) si apoi în modelul fizic (ACCESS). prin trecerea de la MCD la MLD. Pe baza intrarilor (facturi) si a iesirilor (bonuri de consum) se doreste determinarea nivelului stocurilor de materiale. logic şi fizic.1 sau 1. apoi. tipurile de materiale si bonurile de consum.1 .1. Managementul acestei întreprinderi doreste realizarea unui sistem informatic de gestiune a materialelor. Modelul conceptual al datelor: . Se doreste ca în cadrul acestui sistem sa se evidentieze furnizorii. 0. magaziile. Proiectarea unei baze de date presupune realizarea modelelor conceptual. ca materialele au un pret unitar de achizitie fix. iar ale celei identificator. Vom presupune. Conform teoriei proiectarii bazelor de date trebuie sa definim mai întâi modelul conceptual al datelor (modelul entitate-atribut-corespondenta). corespondenţa respectivă trebuie să nu fie ciclică. de la MLD la MFD. apoi cardinalităţile entităţii identificate să fie 1. excluziune şi egalitate de asocieri – dacă există – care vizează atât asocierea (toate rolurile dintr-o asociere).

dinspre entitatea Material (1.  Identificarea corespondentelor: Furnizor . Material. Corespondenta LINIE BON DE CONSUM dinspre entitatea Material (0. Dinspre entitatea Bon de consum (1. de unde rezulta o corespondenta EMITE) Factura .1) factura este emisa de cel putin si de cel mult un furnizor (cardinalitate 1.Material ( Într-o factura sunt cuprinse de la 1 la n materiale în diferite cantitati.n) o factura contine cel putin un material (cardinalitate minima 1). de unde rezulta o corespondenta LINIE FACTURA cu atributul Cantitate intrata ) Factura .n) un material poate sa nu fie inclus în nici un bon de consum (cardinalitate minima 0). o factura poate contine mai multe materiale (cardinalitate maxima n). dinspre entitatea Factura (1. un material poate fi inclus în mai multe facturi (cardinalitate maxima n). de unde rezulta corespondenta REALIZEAZA ) Facturi-Facturi ( O factura poate fi stornata de 0 sau n facturi de stornare.n) un material este inclus în cel putin o factura (cardinalitate minima 1).Material ( Într-un bon de consum sunt cuprinse de la 1 la n materiale în diferite cantitati. . dinspre entitatea Factura (1. un furnizor poate emite mai multe facturi (cardinalitate maxima n). de unde rezulta corespondenta SE STORNEAZA )  Stabilirea cardinalitatilor: Corespondenta EMITE dinspre entitatea Furnizor (1.1) factura este trimisa la cel mult si la cel putin o magazie (cardinalitate 1.1). Corespondenta LINIE FACTURA dinspre entitatea Factura (1. Factura.Magazie ( O magazie poate primi de la 1 la n facturi.Magazie ( O magazie emite de la 1 la n bonuri de consum.n) o magazie primeste cel putin o factura (cardinalitate minima 1). o magazie poate primi mai multe facturi (cardinalitate maxima n). Corespondenta PRIMESTE dinspre entitatea Magazie (1.n) un bon de consum contine cel putin un material (cardinalitate minima 1).Factura ( Un furnizor poate emite de la 1 la n facturi. un material poate fi inclus în mai multe bonuri de consum (cardinalitate maxima n). Magazie si Bon de consum.1). de unde corespondenta LINIE BON DE CONSUM cu atributul Cantitate iesita ) Bon de consum . de unde rezulta o corespondenta PRIMESTE ) Bon de consum .În urma analizei problemei rezulta urmatoarele entitati: Furnizor.n) un furnizor emite cel putin o factura (cardinalitate minima 1).

Corespondenta DESTINAT dinspre entitatea Bon de consum (1.1) un bon de consum este destinat cel putin si cel mult unei magazii (cardinalitate 1. 2.n) unei magazii îi este destinat cel putin un bon de consum (cardinalitate minima 1).1). Daca ambele cardinalitati maximale sunt n.un bon de consum poate contine mai multe materiale (cardinalitate maxima n). se creeaza o noua relatie care contine cheile celor doua entitati si atributele asocierii. Modelul logic (relational) al datelor: . Fiecarei entitati din MCD ii corespunde in modelul logic o schema de relatie . 3. Reguli de trecere de la MCD la MLD : 1. unei magazii îi sunt destinate mai multe bonuri de consum (cardinalitate maxima n). Daca exista cel putin o cardinalitate maximala 1 in relatie pentru o entitate in tabelul corespunzator in MLD se adauga cheia entitatii cu care intra in asociere. dinspre entitatea Magazie (1.

legaturile dintre tabele sunt asigurate prin corespondentele între cheile primare si cele externe.În figura urmatoare se prezinta transformarea MLD ACCESS (MF. Trecerea de la MLD la MFD se face utilizând facilitatile si instrumentele oferite de SGBD-ul ales. dupa cum urmeaza: relatiile se transpun în tabele. relationate cu cele privind clientii si produsele comandate de acestia. Deoarece SGBD Access implementeaza în totalitate teoria modelului relational. . trecerea de la MLD la MFD se face foarte simplu.modelul fizic): într-o baza de date Modelul conceptual poate fi completat cu datele privind evidenta anilor si a lunilor din fiecare an.