You are on page 1of 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

FIŞA POSTULUI pentru Profesori în Centre şi Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică Anul şcolar 2010 - 2011
În baza Legii Învăţământului Nr. 84/1995, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, a Legii Nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, a OMEdC nr. 5418/08.11.2005 şi a Contractului Colectiv de Muncă, se încheie astăzi, ___________________ prezenta fişă a postului. Numele şi prenumele: -------------------------------------------------------------------------Unitatea de învăţământ/ Sectorul : ---------------------------------------------------------1. Titlul postului pe care îl ocupă *: ………………………………………………………………………………
(*se completează conform specializării înscrise pe diploma de studii: de exemplu, profesor psiholog - Psihologie, profesor psihopedagog - Ştiinţele Educaţiei, profesor sociolog - Sociologie)

Domeniul: Învăţământ preuniversitar 2. Cerinţele postului: • Studii (anul absolvirii, anul obţinerii licenţei): ….………………………… • Specializarea: ………………………………………………………….…… • Vechime în muncă........……........................................................................... • Vechime în învăţământ ..………………………………………………..…... • Vechime în domeniul consilierii şcolare: …………………………………... • Grad didactic (anul obtinerii): .……………………………………………………………… • Încadrarea pe post (titular, detaşat, suplinitor): …………………………….. 3. Obiectivul postului: • Asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, parintilor si cadrelor didactice prin activitati specifice realizate la nivel individual si / sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, institutii care desfasoara activitati in domeniul educational in scopul orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor (conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică nr.5418/ 08.11.2005). 4. Relaţii ierarhice si de colaborare functionala: • se subordonează organizatoric directorului unitatii de invatamant, coordonatorului CMBAP si directorului CMBRAE • se subordoneaza financiar si administrativ directorului CMBRAE • se subordoneaza metodologic coordonatorului CMBAP • colaboreaza cu profesorii consilieri si logopezi din reteaua CMBRAE • colaboreaza cu toate cadrele didactice, părinţii şi elevii din unităţile şcolare în care funcţionează; • colaboreaza cu mediatorii şcolari şi asistenţii sociali ai CMBAP şi CMBRAE 5. Norma didactică/ timpul de lucru: Profesorul psiholog/ psihopedagog/ sociolog îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile art. 43 lit. e) din Legea Învăţământului nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/1999.
a

www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

B-dul Dimitrie Pompei Nr. 3-5 Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

repartizate astfel: • 18 ore/săptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică. cabinete medicale. 17. Elaboreaza documentele specifice activitatii de consiliere si asistenta psihopedagogica (plan managerial. 6.305.O.10.8. 6. Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale. B-dul Dimitrie Pompei Nr. ……………………………… Profesor consilier scolar. Elaborează şi completează documentele de înregistrare şi evidenţă a activităţii de consiliere şcolară (registrul de activitati. din Anexa nr 3 la OMEdC nr 5418/ 08.011 031. Colaborează cu mediatorii şcolari 6. sectorul 2 Tel. III.BUCUREŞTI Norma didactica a personalului din cabinetele de asistenta psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore pe saptamana. Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor. cadrelor didactice pe diferite teme: • Cunoaştere şi autocunoaştere. în colaborare cu consilierii pentru programe şi proiecte extracurriculare sau extraşcolare.2005. la comisiile metodice şi consiliile profesorale. informeaza. Sec. preorientare.). examinare. ………………………… a Coordonator CMBAP. Art. 2-4 ore de predare în specialitatea înscrisă pe diplomă.ro .cmbrae. comisii de expertiză. R. activităţi metodico-ştiinţifice.2. ……………………… Director CMBRAE. precum si tipurile de scoli din cadrul retelei scolare. Asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi. procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale. 6. planificari calendaristice.5. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot fi utilizate doar de către profesorul psiholog. precum şi activitatea de consiliere şi orientare a diriginţilor din unităţile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Cap. Director unitate de invatamant. protocoale de colaborare). activităţi de consiliere a părinţilor. 6. reorientare şcolară şi profesională. 6. conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România.ro office. Sprijină şi asigură asistenta si consilierea metodologică a cadrelor didactice. participare la şedinţe şi lectorate cu părinţii.Ministerul Educaţiei.1. Atribuţii (cf.6. Participa la realizarea studiilor psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale initiate de CMBAP / CMBRAE. 3-5 Bucureşti.23.7.11. Asigură. …………………….9. fisele psihopedagogice pentru beneficiarii activitatii cabinetului de asistenta psihopedagogica. colaborarea cu comunităţile locale./Fax : 021. • 22 ore/săptămână – care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară.56.cmbrae@rdsmail. • Optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi. Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică (centre logopedice. programe de interventie) 6. cabinete psihologice etc. Cercetării. Sprijină activitatea comisiilor metodice.98 www. consiliere. desfăşurate individual sau colectiv cu preşcolarii/elevii. • Adaptarea şcolii la nevoile elevilor. 6. prin intermediul metodelor. orientare. a 2-a.F al CMBAP şi al cabinetelor de asistenţă psihopedagogică) 6. stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de intervenţie şi caracterizare psihopedagogică. • Adaptarea elevilor la mediul şcolar.4. pregătirea şi corectarea rezultatelor examinărilor.11.23. 6. cadrelor didactice. profesională şi a carierei elevilor în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea. părinţilor. comportamente de risc sau disconfort psihic. 6. orienteaza si consiliaza elevii claselor terminale privind calificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal. Propune şi organizează programe specifice de consiliere si de orientare şcolară.3. 6.

23./Fax : 021.56.98 . care se vor regăsi în registrul de activităţi: 1.ro B-dul Dimitrie Pompei Nr.305.Ministerul Educaţiei.23.cmbrae@rdsmail.011 031. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .BUCUREŞTI ANEXA 1 Principalele categorii de probleme incluse în fişa postului consilierului şcolar. Cercetării.cmbrae. 3-5 Bucureşti. Cunoaştere si autocunoaştere • Imagine de sine • Respect de sine • Încredere în sine 2.ro office. • Adaptarea şcolii la necesităţile elevilor Programe / Proiecte OSP Lectorate / Şedinte Optimizarea relaţiei elevi – părinţi – cadre didactice Colaborări / Parteneriate a www. Adaptarea elevilor la mediul scolar • • • Integrarea socio-afectivă Gestionarea emoţiilor şi a conflictelor Absenteism / Abandon şcolar 3. • • • 4. sectorul 2 Tel.