You are on page 1of 14
Recyclage van lampen Wouter Lemahieu 1ste master werktuigkunde-elektrotechniek Materiaalselectie bij het ontwerp Inhoud ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Indeling lampen Gloeilamp + halogeenlamp LED-lamp TL-lamp + Spaarlamp Algemeen besluit Recyclage van lampen 2 Indeling lampen Gloeilampen Spaarlampen TL-lampen LED-lampen Halogeenlampen Recyclage van lampen 3 Gloeilamp + halogeenlamp ‡ EU verbod verkoop 2012 (Gloeilamp) of 2016 (halogeen) ‡ Weinig schadelijke stoffen   Recyclage economisch niet interessant   Restafval Recyclage van lampen 4 LED-lampen ‡ Halfgeleidercomponent ‡ Bevatten verschillende metalen ‡ Samen met andere elektronische apparaten verwerkt => Inzameling lampen + verwerking samen met elektronische toestellen Recyclage van lampen 5 TL-lamp + spaarlamp =Fluorescentielampen ‡ Fluorescerend poeder + eventueel kwikdamp ‡ Spaarlamp: extra elektronische ballast Recyclage van lampen 6 TL-lamp + spaarlamp Giftig =>Klein gevaarlijk afval => Inzameling van intacte lampen Recyclage van lampen 7 TL-lamp TL-lampen: ‡ Capsules afbranden ‡ Fosforpoeder uitblazen ‡ Glas breken ‡ Eventueel fracties zuiveren ‡ Alles onder onderdruk: veiligheid+afzuigen fosfor Recyclage van lampen 8 Spaarlamp + kromme TL-lamp Spaarlamp + Kromme TL-lamp ‡ Breken van de lamp in gesloten atmosfeer ‡ Scheiden glas, metalen en kwikhoudend poeder Recyclage van lampen 9 Kwikdestillatie ‡ Zuiveren van kwikhoudend - Fluorescentiepoeder - Glasfracties ‡ Door: - Opwarmen,verdampen - Naverbranden - Condenseren ‡ Kwikdestillaat => hergebruik in industrie Recyclage van lampen 10 Hergebruik  glas: hergebruik in lampen of  Metalen: Staal- en non-ferroindustrie =>Kwik : chemische industrie  2-8% rest niet herbruikbaar Recyclage van lampen 11 Algemeen besluit Spaarlamp, TL-lamp, LED-lamp  KGA, containerpark, inzamelpunten  Speciale scheidingsinstallaties Herkenning: logo Gloeilamp + halogeenlamp => vuilbak Recyclage van lampen 12 Bedankt Recyclage van lampen 13 Referenties ‡ ‡ P. De Bruycker , TL- en kwikdamplampen en ander kwikhoudend afval , http://www.indaver.be/fileadmin/indaver.be/pdfs/dossier_tl.pdf geraadpleegd op: 10 maart 2010 Emis, Kwikdamp-verlichtingselementen : Kwikdamplampen: destillatie en immobilisatie http://www.emis.vito.be/techniekfiche/ kwikdampverlichtingselementen-kwikdamplampen-destillatie-en-immobilisatie Geraadpleegd op 10 maart 2010 M. Aucott, M. McLinden en M. Winka, Release of Mercury From Broken Fluorescent Bulbs http://www.state.nj.us/dep/dsr/research/mercury-bulbs.pdf geraadpleegd op 15 maart 2010 J. James en D. Bergeron, REPORT REGARDING THE RECYCLING OF FLUORESCENT LAMPS AND CONSUMER EDUCATION EFFORTS http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cfldep_puc/cflreportwithdep_puc .pdf geraadpleegd op 15 maart 2010 M.T. Noble , Fluorescent Light Tube Crushing: Lamp Component Separation and Recycling of Mercury Phosphors http://www.p2pays.org/ref/01/00361.pdf geraadpleegd op 15 maart 2010 Matsushita Environment Airconditioning, Fluorescent Bulb Recycling Equipment http://www.gec.jp/jsim_data/waste/waste_2/html/doc_382.html ‡ ‡ ‡ ‡ Recyclage van lampen 14