You are on page 1of 4

List Asocijacije Potrošača Srbije

REPORTER
www.apos.org.rs e-mail: aposs@sezampro.rs

POTROŠAČKI

ISSN 1452-6980

Broj 28, februar 2009.

ŠTEDLJIVE SIJALICE
Poštovani potrošači,
Za test uporednog testiranja kvaliteta štedljivih sijalica, koje su sprovele kolege iz Nemačke organizacije StiftungWarentest, i objavile u svom časopisu test 3/08, odlučili smo se sa namerom da doprinesemo opštim naporima za uštedu energije i informišemo potrošače u Srbiji kako to najbolje da urade kada su u pitanju štedljive sijalice. Da bi kupili štedljivu sijalicu- oznaka ES (Energy Saver) morate unapred znati: za koji luster, odnosno lampu je kupujete, kakvu svetlost želite, gde ste namenili da je stavite i sve to valja pažljivo proveriti i dešifrovati na deklaraciji i kutiji sijalice. Stoga predložimo da pri kupovini ES obratite pažnju na : 1. OBLIK, slikovito prikazan na kutiji. Oblik sveće pogodne je za otvoDeklaracija na 15 jezika, pa i na srpskom, ali rene lustere, oblik kugle ili kruškaste veoma nečitljiva Oznake za veličinu, svetlost za plafonjere, a oblik štapa za zatvorene treba potražiti na kutiji mimo deklaracije zidne lustere 2. VELIČINU (širina grla) na kutiji su to oznake -E27 (široko grlo) i E14 (usko grlo) 3. JAČINU , data u vatima (W - wat) , na kutiji je i slikovito prikazano koliko je to u odnosu na običnu sijalicu. Npr. - 21 W štedljive = 100 W obične sijalice. 4. NAMENU, da li je za unutra ili za van (spoljni zidovi, bašta) da li je podesna za čestu upotrebu tastera (često se pali). Ove podatke ili nemate na kutiji, ili su napisani veoma sitnim slovima. Soga obavezno proverite sa prodavcem 4. SVETLOST KOJU DAJE, na kutiji piše ili pun naziv na engleskom npr. Warm White ( topla bela svetlost) ili je data samo znaka WW827 . Zato pitajte prodavca da vam dešifruje oznake za svetlost, jel ih ima više. Kako je željena svetlost veoma bitna, prenosimo vam o tome informacije kolega iz StiftungWarentest-a. (test- 3/08) Toplo svetlo: “toplo-belo“ naziv za boju, koja najviše podseća na svetlost koju pruža obična sijalica. One imaju toplotu boje od 2700 kelvina. Toplota boje je izraz za delove svetlosti. Tako plavičasto svetlo ima visoku, a crvenkasto svetlo nisku toplotu svetlosti. Često je ona kao podatak istaknuta na pakovanju sijalice. Žuta, slabo crvenkasta svetlost je veoma omiljena u Nemačkoj, jer pruža prijatno osvetljenje u dnevnom boravku i spavaćoj sobi. Dnevno svetlo: U zemljama južne Evrope se i u stambenim prostorijama koristi hladno-belo svetlo. Ono daje spektar sunčeve svetlosti kao u podne. Toplota boje kod ovih sijalica je nešto iznad 5 000 kelvina. Verodostojnost boje: U testu je bilo tri štedljive sijalice za dnevno svetlo, čija je toplota boje: 6000 do 6500 kelvina. Njihova prednost: u odnosu na toplo-bele sijalice pružaju bolju verodostojnost boja.. Radni prostor: Sijalice za dnevno svetlo se preporučuju za radni prostor, ukoliko je verodostojnost boja važna. Potrebne su i na radnim površinama pisaćeg stola ukoliko je udaljen od izvora prirodne svetlostii ili se radi i u večernjim satima . Dnevni spektar svetlosti diže raspoloženje i sprečava pospanost. Verujemo da će vam ove informacije pomoći da lakše odaaberete štedljivu sijalicu, koja vam odgovara. Redakcija

Tekst preuzet iz časopisa test 3/2008.
U proteklih 25 godina Stiftung Warentest je sproveo 9 testova štedljivih sijalica i u kojim je obuhvaćen 191 tip ovih sijalica. Rezultati testiranja od početka 1983 potvrđuju da je vreme rada ovakvih sijalica sve duže i da su štedljive sijalica alternativa za tehnički prevaziđene obične sijalice. Životni vek - Skoro svi proizvođači na pakovanju ističu vreme rada sijalice, koje se kreće u rasponu od 6000 do 15000 sati. Kraće vreme rada od navedenog ocenjeno je sa „nedovoljno“, u tabeli su to proizvodi: Aldi(Nord)/Varilux, Ikea GSU 111 i Obi/CMI. Za neke sijalice ovi rezultati nisu dati u tabeli (testa 3/2008) jer je testiranje njihovog životnog veka još uvek trajalo. Konačni rezultati objavljeni su u testu 1/2009 . Evo kako to izgleda Relativno isplative vrednosti Megaman Compact Globe, 11 W 13 691 sati Philips G 120 Soft white, 20 W 15 500 sati Osram Dulux EL Dimmable, 20W 15 500 sati Philips Genie ww, 8 W 15 500 sati Relativno neisplative vrednosti Megaman Compackt Reflector R63, 11 W 1631 sati Ikea GSU 111, 11 W 2054 sati Isotronic R 80, 11W 1321 sati Ikea Sparsam, 7 W 2768 sati Megaman Compackt Reflector R50, 7W 1729 sati Sacom Elektronische Energiesparlampe, 7 W 1614 sati Smanjenje jačine osvetljenja - Kako odmiče vreme rada sijalice tako se smanjuje jačina osvetljenja koju sijalica pruža. Tako sijalica Osram Dulux Superstar 7W nakon 2000 sati rada daje 15 % slabije osvetljenje nego na početku rada., a Osram Duluxstar Classic A 10 W čak 17 %. Sijalica Megaman Compact Reflector R 63 sa 11 W gubi četvrtinu jačine osvetljenja u odnosu na početno. Kod reflektora nakon 10 000 sati rada jačina osvetljenja opada za 50 %, a kod štedljivih sijalica taj procenat iznosi od 36 % do 40 %. Štednja električne energije - Korišćenjem štedljive sijalice umesto obične sa podjednakom jačinom osvetljenja nakon 10 000 sati rada dolazi do uštede električne energije od 49 do 177 evra. Korišćenje štedljivih sijalica isplati se brzo, već za godinu dana i to pri svakodnevnom prosečnom radu od četiri sata. Dodatna ušteda je i to da ste oslobođeni kupovine novih običnih sijalica koje se češće moraju menjati. Kod testiranih refrektora ušteda se kreće od 30 do 40 evra. Najmanja ušteda od 15 evra je kod Isotronic R80 11 W. Netačna oznaka za wate - Kod označavanja broja wati pojedini proizvođači varaju. Tako je na primer na Isotronic sijalici obeleženo 11 W, a izmerili smo svega 7,2 W. Slično je i kod sijalice Luxxx gde je izmereno samo 13,1 W umesto naznačenih 20 W. To znači da ukoliko običnu sijalicu od 60 ili 100 W zamenite jednom od ove dve, u vašem prostoru će biti mnogo manje svetla. Zračenje - Štedlive sijalice zrače u mrežnoj frekvenciji od 50 Herca što je isto koliko zrači i većina uređaja u domaćinstvu, tj. kao obična sijalica. Dodatna elektromagnetska promenljiva polja emituje uređaj smešten u grlu sijalice kroz visoku radnu frekvencu od 30 kiloHerca, a to merimo na rastojanju od 30 i 50 centimetara. Iako se štedljive sijalice koriste već mnogo godina, za sada nema naučnih dokaza koji upućuju na zdravstvene probleme koje bi moglo izazvati njihova upotreba.

ŠTA SMO NAŠLI U NAŠIM RADNJAMA Od deset proizvođača štedljivih sijalica obuhvaćenih u testu kolega iz Nemačke, u našim prodavnicama smo pronašli dva., koji imaju i svoja predstavni]tva u Srbiji. To su Filips - Beogradu (Trg Nikole Pašića 5/V, 011/ 32-31-983 www.philips.co.yu) i Osram, (d.o.o “Osram”, Čika Ljubina 15/V, Beograd 011/228-1717 www.osram.co.yu) Međutim, proizvođački brojevi na pakovanju njihovih sijalica u našim prodavnicama nisu isti kao u testu (na tržištu Nemačke) Dobili smo informacije od ova dva proizvođača da je reč o sijalicama istog kvaliteta, ali da se proizvođački brojevi razlikuju u odnosu na pakovanje i tržište kome su namenjeni . Što se tiče cena sijalica ova dva proizvođača, one su u Srbiji niže od onih u Nemačkoj, ali se razlikuju od radnje do radnje.. U prodavnicama smo našli i jedZato valja obići više radnji i uporediti cene, isnog domaćeg proizvođača. plati

UŠTEDA ENERGIJE Nesporno je da kupovinom ES šedite energiju, pitanje je samo koliko. Iz testa (u tabeli) se vidi da sve sijalice ne štede istu količinu energije. Stoga pri kupovini obavezno pogledajte i tabelu energetskog razreda , koja se nalazi na svakoj kutiji Energetski razred "A" označava sijalicu sa najmanjom potrošnjom, odnosno, energetski najefikasniju sijalicu, razred "B" označava sijalicu sa nešto većom potrošnjom i manjom efikasnošću, i tako dalje do en. razreda "G" koji označava sijalicu sa najvećom potrošnjom i najmanjom efikasnošću. (Izvor: Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije www.seea. sr.gov.yu. Na sajtu Agencije možete naći i druge korisne informacije kako da uštedite energiju, pa predlažemo da ga posetite.

1 Θ 80 +/++/++ Dobro (1.606.0 O 49 -/O/+ Jako dobro (1. 23.4) ++ O ++ 11 / 10.5).R2 Ponedeljak. tri u pakovanju 1.00 14.2) ++16 Θ O ++0.00 95 4)Osram Duluxstar Classic A.5) O = zadovoljavajuće(2.0) ++ ++ ++ 10 / 10.00 do 15.3 Θ 66 ++/++/+ Jako dobro (1.5) ++19 Θ O ++ 0.jačine 10 do 12 wati 1)Megaman Compact Globe.8) Zadovolja vajuće (3.99 104 66 7. 7. 11W MM33012i MU111i 13.1) ++ 6 / 17 >99004) DOBRO (1.5) + ++ 11 / 11. 11W 801197xx 3.3) ++ ++ ++ 11 / 10.8) Dobro (2.99 85 3.3 O 33 +/++/++ Jako dobro (1.753) 87 10 T6 12 Proizvođački broj Raspon cena u evrima Srednja cena u evrima Ušteda električne energije u poređenju sa sijalicom iste jačine nakon 10000 sati rada izraženo u evrima test-OCENA KVALITETA 100% T E H N I Č KARAKTERISIKE OSVETLЈ.8 / 67 + ++ ++ Zadovolj (3.9 / 59 ++ ++ O Jako dobro (1.1) 4) ++ ++ 11 / 11. 11W 100.5) Θ = dovoljno(3.5) Θ ++ ++ 10 / 10.3m/ 0.2 Θ 99 ++/++/++ Jako dobro (1.4) ++19 ++ O O 1.2) ++ 8 / 23 >102004) DOBRO (2.5) + 13 / 22 >51004) ZADOVOLJA VAJUĆE (2.3) ++16 Θ O ++ 0.10 000 tima Jačina el.11 dve u pakovanju 4.3) + 14 / 22 >95004) DOBRO (2.99 do 4.50 do 14.4) ++18 ++ O O 1.11W MMO11i GSU111i 9.5m rastojanja u V/m Ukupna dužina/ najveći prečnik 147 / 98 u mm Dimmbar / sa zaštitom od lomljenog stakla Pogodnost za upotrebu napolju □/□ ■ 12 61 15 000 14 / 5 15 000 20 / 8 6 000 11 / 5 10 000 15 / 6 6 000 22 / 7 8 000 18 / 10 Nema podataka 12 / 5 10 000 12 / 5 8 13 116 / 61 85 / 45 128 / 60 122 / 64 143 / 40 116 / 44 136 / 45 116 / 61 11 □/■ ■ □/□ ■ □/□ ◘ □/■ ■ □ □/□ □ □ □/□ □ □ □/□ □ □ □ /■ □ ◘ □ ■ □ ◘ ◘ ◘ Pogodnost za brzo paljenje i ◘ često korišćenje prekidača ocene za rezultate izpitivanja : Kod jednake ocene redosled po abecedi. 10W 9)Ikea GSU 111.0 / 54 ++ ++ ++ D ++ ++ Θ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Produktivnost koja je deklari.7 O 40 ++/++/+ Jako dobro (1. ◘ = uslovno .5) ++ 10 / 21 >92004) ZADOVOLJA VAJUĆE (2.49 113 8)Tip.5) ++19 ++ O O 1.9) Dobro (2.8) Dobro (2.0 / 61 ++ ++ + Jako dobro (1.5-1.0 / 53 + ++ + Dovoljno (4.00 13.9) Zadovolja vajuće (3. februar Preuzeto iz časopisa test 3/08 test štedljive sijalice Velike sa širokim grlom – oznaka E27.11 / 10. 11w 400. ■ = da.0 O 40 -/++/+ Jako dobro (1.8) Zadovolja vajuće (3.90 9. 10W 071279 5)Aldi(Nord)/ Varilux.00 100 4009418180 416 2.0) Dobro (2. 97 DOBRO (1.3 Θ 78 O/++/++ Jako dobro (1. □ = ne.7) O 19 / izostaje1) ZA LJ Za va + Gubljenje jačine osvetljenja nakon 2000/ 10000 sati rada u %5) Srednje vreme osvetljenja do konačnog prestanka rada u satima5) Postojanost u odnosu na prekidač Verodostojnost boje Vreme starta u s Vreme potrebno do postizanja 80% osvetljenosti u s Osvetljenost na -10 C / +10 C / +40 C ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE 25% Utrošak električne energije u odnosu na običnu sijalicu iste jačine osvetljenja u % Emisija žive u odnosu na običnu sijalicu iste jačine osvetljenja Bromirani materijali za zaštitu od požara Pakovanje DEKLARACIJA 5% Životni vek Produktivnost Označavanje energije 12 4479 >9 ++ O Θ 1. ++ = jako dobro(0.0 +12 -/+/+ Jako dobro (1.8) ++ ++ 11 / 11.677.3) ++ ++ ++ ++ ++ O Jako dobro (1.332) 104 7)Philips Genie.6) O 17 /36 >81004) ZADOVOLJA VAJUĆE (2.6-2.8) ++20 Θ O ++ + ++ Ja (1 ++ ++ ++ O Jako dobro (1. 11W A VX6111AN 6)Ikea Sparsam.50 do 10.2) ++19 + O O 1.4 / 59 ++ ++ + Jako dobro (1.0 / 62 O ++ O Nedovoljno (4.2) 4) ++ + 11 / 10. .6-5.= nedovoljno(4.9 / 61 sana / merena / u odnosu na običnu sijalicu iste jačine osvetljenja Deklarisani životni vek u sa.1) Zadovolja vajuće (2. 70% Životni vek K E MM211G GSU411 11. polja (frekvencija 21 / 9 opsega 2 kHz-400kHz) u 0.4) ++16 ++ O O 1.3 / 63 + ++ ++ Jako dobro (1.4) + -1 / 38 >92004) ZADOVOLJA VAJUĆE (2.99 4.99 99 3)Megaman Liliput Plus.4) + 12 / 28 >87004) ZADOVOLJA VAJUĆE (3.6-4. A= proizvod na sniženju nije u redovnoj prodaji.2) Zadovolja vajuće (2.5) + = dobro(1.99 96 7.29. 11W 2)Megaman Compact Classic1 Matt.5).6-3.

00 158 9.8) Zadovolja vajuće (3.5) Dobro (2.3) Dovoljno (3.49 9.99 4.8) Θ 32 / 48 >79004) DOBRO (1. februar 0)Philips 60 Softone.99 3.00 21.2) Θ ++ 20 / 15.9) ++ -3 / 2 >102004) 2 / 26 99004) 3526 6850 Θ Θ O ++ 0.50 evra.2) ++ Θ ++ 21 / 18. .00 12. 11W 12)Isotronic. 6) Mnoge sijalice nisu ostvarile deklarisani životni vek.0) + O Θ 20 / 21.8) Θ 56 ++ O ++ 0.0 + 24 ++ / ++ / + Dobro (1.8) ++ + + Dovoljno (4.1) Dobro (1.99 116 20)Luxxx Energy-Saver Globe.227242 1.99 do 5. 2W 11)Obi/CMI.Pakovanje je sa tri sijalice 3.0 +17 O / ++ / + Jako dobro (1.1) Θ ++ 11 / 9.00 do 20.6) Zadovolja vajuće (3.2) + 20 + O ++ ++ Dovoljno (4.0) + + Θ 2 / 12.0) ++ -2 / 7 >94004) ZADOVO LJAVAJUĆE(3.00 do 22.0 Θ 80 + / O / ++ Dobro (2.2) DOBRO (2. 20W 830159xx 17)Osram Dulux EL Dimmable.50 35 reflektori 14)Isotronoc R80.3 / 15 ++ ++ O Zadovolj (3.99 evra.00 18. 4) Testiranje je još u toku.7) + 23 Θ O ++ 0.7 / 73 + ++ O Nedovoljno(4.6 / 97 ++ Θ O Dobro (1. 11W 62576xx .0 O38 ++ / ++ / + Zadovolja vajuće (3.8 + 17 ++ / ++ / + Dovoljno (3.49 do 5.7 / 57 Θ ++ + Nedovoljno (4.jačine 20 i 21 wat 16)Philips G 120 Soft white. 20W MM44212 WL220s 20.3 / 1 000 6 000 22 / 6 8 000 14 / 5 15 000 18 / 6 8 000 22 / 7 10 000 43 / 12 8 000 38 / 14 15 000 27 / 11 10 000 33 / 12 nema podataka 38 / 13 20 / 13.49 2.0 ++ 1 ++ / ++ / + Dobro (1.00 164 .5) ++ 17 Θ O + 0.2 O 55 + / + / ++ Dobro (1.8 / 98 + ++ Θ Dovoljno (4.00 151 19)Sacom Elektronische Energiesparž Lampe.8) ++ ++ 11 / 7.8) O 24 / 39 >95004) DOVOLJNO (4.1) ++ 2 / 13 >99004) ZADOVOLJA VAJUĆE (2.9) Dobro (1.5) O 17 / izostaje1) adovolja ajuće (3. 11W 10272 3.99 82 7 ADOVO JAVAJUĆE(3.3) ++ ++ 11 / 8. 11W BR1111i MM16832i 18. 20W 080370 18)Megaman DorS Dimming.6) Θ 16 / izostaje1) DOVOLJNO (3.6) Dovoljno (3.0 18 + /+ / + ako dobro 1.49 do 7. 21W 070692 Velike sa širokim grlom – oznaka E27.6) Dobro (2.2) Zadovolja vajuće (2.2) ++ 18 ++ O + 1.49 do 1.00 do 13.4) ++ 19 ++ O O 1.7) + 21 O ++ 0.79 1. 5) Ocenjivano je u deu o životnom veku.99 65 13)Megaman Compact Reflector R 63.49 do 9.9) ++ 10 / 21 >102004) DOBRO (2.99 OBI MC No.1) ++ 18 ++ O + 0.99 15 15)Osram Dulux SuperStar Globe.8 / 27 Θ ++ O Dovoljno (4.0 / 108 + ++ + Dovoljno (4.99 9.20W 88015 2.8) + 24 O + 0.5 / 102 + ++ Θ Dovoljno (4.2 / 40 + ++ O Zadovolj (3.6) ++ O ++ 20 / 19.2) Zadovolja vajuće (3. 2) Cena po komadu.0) + 14 / 29 >81004) DOVOLJNO (3.39 do 3.20W 13-122321 11.2) DOVOLJNO (3.1 / 54 8 000 3/5 13 / 61 142 / 42 139 / 64 104 / 63 135 / 89 191 / 116 180 / 120 155 / 57 131 / 53 169 / 118 28 / 9 /□ □/□ ◘ □ □/□ ■ □ □/□ □ ◘ □/□ □ □ □/□ ■ ■ □/□ ■ ■ ■/□ □ ■ ■/□ ■ ■ □/□ ■ □ 154 / 102 □/□ ◘ □ 1) Ovih pet proizvoda nije prošlo test.0) 4) ++ Θ 20 / 19.R3 Ponedeljak.2) + 9 / 24 >86004) ZADOVOLJA VAJUĆE (3. 23.4) ++ 19 O O ++0.6 +16 ++ / ++ / + Zadovolja vajuće (3.Pakovanje je sa dve sijalice 9.99 177 30. 3) Cena po komadu.4) O 44 Θ O + 0.6 O 51 -/+/+ Jako dobro (1.64 95 10124 2.4 O 60 ++ / ++ / + Jako dobro (1.0) 4) O O 11 / 11.

5) Zadovolja vajuće (2.0) O ++ ++ 8 / 7.0) Θ ++ 7 / 5.R4 Broj 28.7W 88055 0.2 / 50 ++ ++ Dovoljno (4.99 4. Θ dovoljno(3.□ □ ◘ polju Pogodnost za brzo paljenje i ■ ◘ □ često korišćenje prekidača ocene za rezultate izpitivanja : Kod jednake ocene redosled po abecedi. □ = ne.00 14. Lela Tasić.2 Θ 1.apos.49 90 9.49 66 Megaman Ultra Compact Candle.2) (2.0 O 35 -/Θ/+ Jako dobro (1.2) + 3 / 26 ZADOVOLЈ (2.99 85 DOBRO (1.nedovoljno(4.3 O32 O / ++ / ++ Dobro (2.6) + 15 / 30 DOBRO (2.0) (1.5).0 O 1.0) + ++ Θ 8 / 7.++ ++ ++ tu od požara Pakovanje ++ Θ + DEKLARACIJA 5% Jako dobro (1. 3) Ocenjivano je u delu o životnom veku.9 do 4. 8W 069580 Sacom ElekTronische EnergiesparLampe. ■ = da.99 do 1.8 000 10 000 10 000 tima Jačina električnog polja (fre./ +/ + + / ++ / + / +40 C ŽIVOTNA SREDINA I Jako dobro Dobro Jako dobro ZDRAVLJE 25% (1.4) Zadovolja vajuće (2.00 11..5) 2) Cena po komadu.90 do 12.5m rastojanja u V/m Ukupna dužina/ najveći preč.1 / 31 risana/ merena / u odnosu na običnu sijalicu iste jačine osvetljenja Deklarisani životni vek u sa.606.2 Θ 73 ++ / ++/ + Jako dobro (1.9) Zadovolja vajuće (2.50 49 Osram Dulux SuperStar.4) Jako dobro (2.9 / 31 7 / 7.4) ++15 Θ ++ 0.5) + dobro(1.4) O 23 / 40 DOBRO (2.9) O 18 / 39 ZADOVOLJ (2.6) + 1) O 7 / 7.6) O 13 / 38 ZADOVOLJ (2.5 / 18 ++ O Zadovolј (2.org.50 evra.0) ++ 1) Θ 7 / 6.6-3.1) O37 + + + - + O ++ Dovoljno (4. 8W 662866xx 7.8 / 7.Pakovanje je sa dve sijalice 9. Glavni i odgovorni urednik: Edina Popov.1) ++ -3 / 5 DOBRO (2.99 1.752) 49 Philips K45 Softtone.6-2.00 do 15.2 / 21 8 000 8/3 15 000 7/3 10 000 13 / 4 Nema podataka 14 / 5 15 000 9/3 127 / 45 □/□ ■ ◘ 104 / 38 □/■ ◘ ◘ 120 / 36 □/□ □ □ 126 / 41 □/□ □ □ 87 / 50 □/□ □ ■ Izdavač: ASOCIJACIJA POTROŠAČA SRBIJE . 7W 600.9) ++19 ++ O O 1.7 / 53 7 / 6.7W MM11702i CL707iCT/SE 10.6-4. i Bogdan Popović .6-5.5) Zadovolja vajuće (2.5) Jako dobro (1.5) +22 Θ O ++ 0.□ / □ □/□ □/■ mljenog stakla Pogodnost za upotrebu na.7) Dobro (2.8) Dobro (2. ◘ = uslovno O O ++ 0. jačine 7 i 8 wati Philips Genie ww. e-mail: aposs@sezampro.110 / 43 116 / 43 100 / 45 nik u mm Dimmbar/ sa zaštitom od lo.rs test štedljive sijalice Male sa uskim grlom – oznaka E14./ ++ / + . dve u pakovanju 4.04.7 / 41 ++ O Dovoljno (4.0 Θ 72 ++ / ++/ + Dobro (1. 8W Osram Dulux Super-Star Classic B7W 067173 Ikea Sparsam.3m/ 0.0) Dovoljno (4.8 / 32 ++ O Jako dobro (2.5) 1) Testiranje je još u toku.rs. O zadovoljavajuće(2. 7W BR0907i 12.99 do 8.5-1.0 O 49 -/O/+ Nedovoljno (4.19 25 reflektor Megan Compact Reflector R50.5) + 11 / 25 NEDOVOLJNO (5.00 30 Proizvođački broj Raspon cena u evrima Srednja cena u evrima Ušteda električne energije u poređenju sa sijalicom iste jačine nakon 10000 sati rada izraženo u evrima test-OCENA KVALIT.9) Zadovolja vajuće (3.APOS. .11 / 5 12 / 4 13 / 5 kvencija opsega 2 kHz-400kHz) u 0. 100% T E H N I Č K E KARAKTERISTIKE OSVETLJENJA 70% Životni vek Gubljenje jačine osvetljenja nakon 2000/ 10000 sati rada u %3) Srednje vreme osvetljenja do konačnog prestanka rada u satima3) 801159xx 3.5).9 Vreme potrebno do postizanja O 38 Θ 76 Θ 112 80% osvetljenosti u s Osvetljenost na -10 C / +10 C . februar 2009.99 8.5) Utrošak električne energije u ++14 +22 +22 odnosu na običnu sijalicu iste jačine osvetljenja u % Emisija žive u odnosu na + O + običnu sijalicu iste jačine osvetljenja Bromirani materijali za zašti.O ++ ++ kidač Verodostojnost boje O O O Vreme starta u s ++0.2) Životni vek + ++ ++ Produktivnost ++ ++ O Označavanje energije ++ ++ ++ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Produktivnost koja je dekla.7) O 22 / 54 >99001) >102001) >83001) >99001) >86001) >102001) >94001) >83001) Postojanost u odnosu na pre. www. Ivona Gruber. ++ jako dobro(0. Redakcija: Borislava Dejanović.99 49 8.9) +30 ++ O O 1.