Tervezési szempontok és irányelvek fedettuszodák légtechnikájának tervezéséhez

Lektorálta:

Dr. Kontra Jenõ a mûszaki tud. kandidátusa BME Épületenergetikai Tanszék

Szerzõk: Ladányi Zoltán okl. gépészmérnök Székely Szabolcs okl. gépészmérnök Flachner Pál okl. gépészmérnök

Tisztelt Olvasó! A fedettuszodák tervezésével kapcsolatos Magyar Szabvány nincs, létezik egy tervezési segédlet, melyet 1978-ban adtak ki. A folyamatosan gyorsuló mûszaki fejlõdés idõszakában napról napra újabb megoldások születnek. A mai mûszaki életben 10 évnél idõsebb technológiát elavultnak lehet tekinteni. Mivel a magyar szabványok és tervezési segédletek nem követték a megváltozott technológiákat és igényeket, a tervezõ igen nehéz helyzetben van, amikor korszerû fedettuszodát szeretne tervezni. Ezzel a kiadvánnyal a szeretnénk az építész-, és gépész tervezõmérnökök munkáját megkönnyíteni. A segédlet a VDI 2089-es német tervezési segédletre és számos szakirodalomra épülve igyekszik az uszodák klimatizálásánál felmerülõ valamennyi kérdésre választ adni. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdése, megjegyzése van, forduljon bizalommal irodánkhoz: MENERGA HUNGÁRIA Energiatechnikai Kft. 1112 Budapest, Péterhegyi út 48. Telefon (06 1) 248 13 05 Fax (06 1) 310 30 31 E-mail: menerga@menerga.hu Honlap: www.menerga.hu

Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09

1

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÕ .......................................................................................................................................... 5 2. ÉPÍTÉSZETI, ÉPÜLETFIZIKAI SZEMPONTOK......................................................................................................... 7

2.1 Uszodatér kialakítása: .......................................................................................................................................................... 7 2.1.1 Határoló szerkezetek ........................................................................................................................................................ 8 2.1.1.1 Hõszigeteltség............................................................................................................................................................ 8 2.1.1.2 Alkalmazott anyagok ................................................................................................................................................ 9 2.1.1.3 Szerkezeti rétegrendek ........................................................................................................................................... 10 2.1.1.4 Átszellõztetés .................................................................................................................................................... 12 2.1.2 Belsõ helyiségek kialakítása ......................................................................................................................................... 13 2.1.2.1 Privát uszodák ......................................................................................................................................................... 13 2.1.2.2 Kommunális uszodák ............................................................................................................................................. 13 2.2 Gépészeti terek kialakítása ............................................................................................................................................... 14 2.3 Építészet, épületfizika összefoglalása ............................................................................................................................. 14
3. GÉPÉSZETI SZEMPONTOK .................................................................................................................................... 15

3.1 Kiinduló alapadatok ........................................................................................................................................................... 15 3.1.1 Hõmérsékletek ................................................................................................................................................................ 15 Medencevíz hõmérséklet ..................................................................................................................................................... 15 Teremlevegõ hõmérséklet ................................................................................................................................................... 15 Felületi hõmérsékletek......................................................................................................................................................... 16 3.1.2 Teremlevegõ páratartalom ............................................................................................................................................ 16 3.2 Levegõáramok meghatározása......................................................................................................................................... 17 3.2.1 Uszodatér ......................................................................................................................................................................... 17 Méretezési adatok ................................................................................................................................................................ 17 Bepárolgó vízmennyiség meghatározása.......................................................................................................................... 17 Befúvandó légmennyiség meghatározása ......................................................................................................................... 19 Szag-, és károsanyag koncentrációk ................................................................................................................................. 19 3.2.2 Személyzeti helyiségek.................................................................................................................................................. 19 3.2.3 Vizes helyiségek ............................................................................................................................................................. 19 3.2.4 Öltözõk............................................................................................................................................................................. 20 3.2.5 Egyéb helyiségek ............................................................................................................................................................ 20 3.3 Hõszükségletek ..................................................................................................................................................................... 20 3.3.1 Az épület transzmissziós hõvesztesége ....................................................................................................................... 20 3.3.2 A légtechnikai szellõzõ berendezések hõigénye ........................................................................................................ 20 Uszoda légkezelõjének hõigénye........................................................................................................................................ 20 Öltözõk és mellékhelyiségek légkezelõjének hõigénye ................................................................................................... 20 Zuhanyzó terek légkezelõjének hõigénye .......................................................................................................................... 20 3.3.3 Medencevíz hõigénye fürdõüzemben .......................................................................................................................... 20 3.3.4 Medencevíz hõigénye újratöltésnél ............................................................................................................................. 21 3.3.5 Használati melegvíz hõigénye ...................................................................................................................................... 21 3.4 A légcsatornák hõszigetelése ............................................................................................................................................. 21
2 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09

3.5 Energiafelhasználás............................................................................................................................................................. 21 3.5.1 Az energiahordozó és a hõvisszanyerõ kiválasztása ................................................................................................. 21 3.5.2 Friss levegõvel történõ szellõztetés ............................................................................................................................. 22 3.5.3 Visszakevert levegõvel történõ szellõztetés ............................................................................................................... 22 3.5.4 Hõvisszanyerés az elszívott levegõbõl és az elfolyó vizekbõl ................................................................................. 22 Hõvisszanyerõ berendezések .............................................................................................................................................. 22 Hõvisszanyerõ berendezésekben lejátszódó folyamatok................................................................................................. 23 Rekuperatív rendszerû hõcserélõk ..................................................................................................................................... 24 Közvetítõ közeg felhasználása nélküli hõcserélõk............................................................................24 Közvetítõközeges hõvisszanyerõk ...................................................................................................24 Hõszivattyú......................................................................................................................................25 Hõcsöves hõvisszanyerõ .................................................................................................................25 Regeneratív rendszerû hõcserélõk ..................................................................................................................................... 25 Helyi légszárító berendezések .........................................................................................................26 3.5.4.1 Hõvisszanyerés az uszoda levegõjébõl ................................................................................................................. 26 3.5.4.2 Hõvisszanyerés az öltözõk és mellékhelyiségek levegõjébõl ............................................................................ 26 3.5.4.3 Hõvisszanyerés a zuhanyzóhelyiségek levegõjébõl ............................................................................................ 26 3.5.4.4 Hõvisszanyerés az elfolyó vizekbõl ....................................................................................................................... 27 3.6 Légvezetés .............................................................................................................................................................................. 27 3.6.1 Külsõ levegõ légcsatorna............................................................................................................................................... 27 3.6.2 Befúvó légcsatorna ......................................................................................................................................................... 27 3.6.3 Elszívó légcsatorna ......................................................................................................................................................... 28 3.6.4 Kidobó légcsatorna ......................................................................................................................................................... 28 3.7 MENERGA légkezelõ berendezések ............................................................................................................................... 29 3.7.1 Ventilátor technológia ................................................................................................................................................... 29 3.7.2 Szabályozás technika ..................................................................................................................................................... 29 3.7.3 Uszodatér páramentesítõ légkezelõje .......................................................................................................................... 30 Rekuperatív hõvisszanyerõs páramentesítõk .................................................................................................................... 30 ThermoCond 23-as típus.................................................................................................................30 ThermoCond 34-es típus.................................................................................................................31 Hõszivattyús páramentesítõk .............................................................................................................................................. 31 ThermoCond 21-es és 25-ös típus ..................................................................................................31 Rekuperatív hõvisszanyerõs és hõszivattyús kombinált páramentesítõk...................................................................... 32 ThermoCond 22-es és 26-os típus ..................................................................................................32 ThermoCond 27-es típus.................................................................................................................33 ThermoCond 36-os típus.................................................................................................................33 3.7.4 Öltözõk mellékhelyiségek légkezelõje ........................................................................................................................ 34 Rekuperatív hõvisszanyerõs légkezelõk ............................................................................................................................ 34 Trisolair 52-es típus .........................................................................................................................35 Dosolair 54-es típus.........................................................................................................................35 Regeneratív hõvisszanyerõs légkezelõk ............................................................................................................................ 36 Resolair 64-es típus.........................................................................................................................36 3.8 Elfolyó vizek MENERGA hõvisszanyerõ berendezése ............................................................................................... 38 AquaCond 44-es típus.....................................................................................................................38 3.9 Pezsgõfürdõ MENERGA vízelõkészítõje ....................................................................................................................... 39 Whirlpool-Adapter............................................................................................................................39

Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09

3

................................1 AquaCond alkalmazási példa: hõvisszanyerés a zuhanyvizekbõl és a szûrõ visszamosatásból................................. 41 4...........................................................................................................................4 MELLÉKLETEK .................................................... 40 4....... 40 4..........3 Méretezõlap ....................................................................................................... 42 4...................................5 Átszellõztetett tetõk a DIN 4108 szerint ..................................................................... entalpiája h(1+x)S és sûrûsége rS a hõmérséklet függvényében...............4 Telített állapotú levegõ parciális vízgõznyomása pS..............2 Whirlpool-Adapter beépítési példa .......................................................... abszolút nedvességtartalma xS................................................. 43 4 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 ............................................................................... 40 4....................................................

nyilvános uszodákat a használat függvényében további csoportokra lehet bontani: § sportuszoda § tanuszoda § termálfürdõ § élményfürdõ Fontos megjegyezni. ahol könnyû olyan hibát elkövetni. oldal. manapság a szórakozás élmény nyújtása és a több célú medencekialakítás (gyerek. Az uszodában olyan légállapotot kell megvalósítani. hogy az uszodákkal kapcsolatosan a fürdõvendégek által támasztott építészeti és használati igények az elmúlt években jelentõsen változtak. esetleg pihenni szeretnének az uszoda jellegétõl függõen. és karbantartási számlákat kifizeti. úszó stb. mert ettõl függ. ami egyrészt biztosítja a mezítelen ember jó közérzetét. amennyiben az épület hõszigeteltsége megfelelõ. étterem.) beépítése. és követelményszintet. masszázs. Az uszoda jellegétõl függetlenül általánosan igaz. a vízfelületrõl a levegõbe bepárolgó vízgõz elszállításához. hogy az uszodatérben minél alacsonyabb zajterhelés elérése a cél. az egyéb gépészeti berendezésekkel együtt. Ezért fontos egy uszoda tervezésének megkezdése elõtt a beruházóval vagy építtetõvel meghatároztatni a pontos igény-. épületfizika § Épületgépészet-légtechnika . Ezen feltételek teljesítéséhez páramentesítõ légkezelõ berendezés beépítése Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 5 szükséges. Fejlõdött a fedettuszodák természetes világítása is. magánuszoda 2. statikus-. Padlófûtés kialakítása is csak a padló hõmérsékletének temperálása céljából jöhet szóba. kommunális uszoda a kommunális. Légtechnikai szempontból a helyiségben keletkezett pára szennyezõdésnek számít. fürdést tették lehetõvé.) vált alapvetõ követelménnyé. a kívánt cél elérése érdekében. csak nagyon kis hõteljesítmény bevitelét teszi lehetõvé. melyet mindig ki kell egészíteni további szolgáltatásokkal pl. vadvíz. ahol az építész-. tartószerkezet.A megfelelõ és gazdaságos páramentesítõ berendezés kiválasztása Az uszodákban az emberek sportolni. Az uszodákat két fõ csoportra lehet osztani: 1. vagyis az alapadatok meghatározásától szorosan együtt kell mûködni. az épületgépész feladata. azon belül tervezési szakirányokat kell figyelembe venni: § Építészet. amely az esztétikus külsõ a tökéletes mûködés és a magas komfortfokozat mellett gazdaságosan üzemeltethetõ.és felülvilágítókkal ellátott medenceterek iránti igény. A cél pedig olyan uszoda megvalósítása. szórakozni. kozmetika stb. hogy azt mesterségesen biztosítsa. amelynek elszállításáról gondoskodnunk kell. hogy milyen helyiségeket ill. masszázs. Ezzel a megoldással elkerülhetõ az egyéb statikus fûtések (radiátor konvektor stb. ill. A légkezelõ berendezés beépítésével (a páramentesítés miatt) lehetõség nyílik az uszodatér légfûtéssel való kifûtésére. Általános bevezetõ Fedettuszodát építeni bonyolult feladat. Ennek megfelelõen a párátlanító légkezelõ berendezést sehol nem ajánlott az uszodatérben elhelyezni (még privátuszodákban sem!). amely összhangban van a tér mesterséges megvilágításával. a káprázás mentes. A feladat. tereket kell kialakítani. mert a padló maximális megengedhetõ hõmérsékletének és a teremlevegõ hõmérsékletének a különbsége. és gépésztervezõnek a kezdetektõl.1.A szükséges légmennyiség meghatározása . Egy uszoda tervezésekor a következõ szakágakat. bonyolultságából és összetettségébõl adódóan komplex tervezést igényel. csúszda. pancsoló.A megfelelõ légvezetés megtervezése . . és megakadályozza az épületszerkezet károsodását. melynek késõbbi kijavítása tetemes költséggel jár vagy esetenként lehetetlen. amikor a mûködéshez szükséges energia-. A légkezelõ berendezésnek külön gépházban van a helye. Amíg néhány évtizede a szögletes medenceformák és egyszerû kialakítások az úszást. büfé. Mivel ez a fedettuszodákban természetes úton nem alakul ki. szauna. ahol a beruházó kedve akkor sem fog elmenni az uszodájától.

kialakítási igényt a gépészeti berendezéseknek is követniük kell. megfelelõ számú fürdõvendéget az uszodába csalni. ill. ma már elképzelhetetlen egy uszoda gazdaságos üzemeltetése. a „természet” felé nyitott belsõ terek kialakítása növények. Figyelembe véve a magas energiafelhasználást és az elmúlt évek fokozatos energia árnövekedését. 6 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . új. vidám színek alkalmazása. A modern.A hagyományos értelemben vett fürdõ szolgáltatás ma már egyedül nem tud gazdaságos üzemet kitermelni. sok üvegfelület. energiatakarékos gépészeti berendezések alkalmazása nélkül. jobb hõvisszanyerõ rendszereket kellett kifejleszteni. Ezt az új formai. A modern uszodák építészeti kialakítása ezzel az új igényszinttel együtt változik: lekerekített formák.

Ez természetesen tetszõleges lehet. Nyári idõszakban éppen ezért lehetõség szerint direkt kapcsolatot alakítanak ki a beltér és a külsõ környezet között (nyitott nyílászárók. A mai modern építészet az épületek homlokzatainak kialakításánál egyre több üvegfelületet alkalmaz. hanem a csarnok jelentõs hõterhelésével is. A falszerkezet rétegrendjét. A légtechnikai méretezésbõl adódó szükséges szellõzõlevegõ óránkénti mennyiségének. 2. Az uszoda épülete nem ritkán teljesen üvegházszerû kialakítást kap. a. 25 méteres medenceméret jellemzõ. Páraképzõdésre hatással van a medence túlfolyójának kialakítása is. a medence kialakítását. Az utóbbi idõben kedveltek a lekerekített szabálytalan medenceformák is. stb. a belsõ tér kialakítását. ezért a . ábra szerinti kialakítás terjedt el.1 Uszodatér kialakítása: Az építész tervezi meg a használati igényeknek megfelelõen a medence méretét. a keletkezett hõt lehetõség szerint fokozott légcserével kell elvinni. Az alacsony belmagasság (privát-. feszített víztükör 1. Építészeti. Így van ez az uszodák esetében is. A légtechnikai rendszer kialakítására ezek a tényezõk mind hatással vannak. az épületszerkezetek tulajdonságait. de a 4-5. Nagyobb uszodákban 50×21. ábra. ahol az úszócsarnok magában már egy kompromisszum a szabadban való fürdés vágya és az idõjárási behatások elleni védekezés kényszere között. 33. b. Az építészeti szempontoknál szükséges még megemlíteni a medencetér. és a helyiség térfogatának aránya adja meg a helyiségre jellemzõ légcsereszámot. Épületfizikai vizsgálatok alapján lehet eldönteni kell-e a hõszigetelés vastagságát növelni. az üvegezettségi arányt. csak a versenycélú úszómedencék méretét kötik elõírásokhoz. A külsõ határolószerkezetbe épített üveg – alacsony felületi hõmérséklete miatt – téli idõszakban az egyik legveszélyesebb felület páralecsapódás szempontjából. privátuszodákban az eladási statisztikák szerint 8×4 ill. tanmedencék esetében) kis helyiségtérfogatot eredményez.3×18 ill. Uszodák légkezelõ berendezései általában hûteni nem szoktak. 10×4 méteres méret a legelterjedtebb. Nagyobb fedett uszodáknál a tetõszerkezet íves tartókkal való kialakítása miatt a belsõ tér nagysága több ezer légköbméter lehet. A megfelelõ mûködéshez már az építésztervek készítésének stádiumában gépészeti szempontokra is tekintettel kell lenni. ábra.2. A hideg felületek a sugárzásos hõcsere miatt kedvezõtlenül befolyásolják a fürdõvendég komfortérzetét. 3 1/h értékre adódik. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 7 A medence mérete az. Két jellemzõ megoldást mutat az 1. azonban ebben az esetben a párolgás intenzitása a vízfelesleg csatornába lezúduló jellege miatt fokozottabb (kb. 20 %-kal). rétegrendjét. esetleg párazáró réteget beépíteni. ami elsõsorban meghatározza a párolgási felület nagyságát. Uszodák esetében ez az érték minimálisan kb. Ezekben az esetekben a légtechnikai berendezés tervezése során nemcsak a fokozottabb nyári páraterheléssel kell számolni. hõhidak helyét és méretét. továbbá ezeken a felületeken a helyiség hõvesztesége is jelentõs. úszócsarnok térfogatának nagyságát. mozgatható tetõszerkezet). épületfizikai szempontok Az uszoda építészeti tervdokumentációja határozza meg a határolószerkezetek méretét. az épület hõtehetetlenségét mind figyelembe kell venni a légtechnikai rendszer tervezése során. esetenként 8-10-szeres légcsere is kialakítható. a szigetelõanyagok vastagságát. süllyesztett víztükör Korszerûbb uszodákban esztétikus megjelenése miatt az 1/a.

megfelelõ légcsereszám elérése itt nem szokott gondot okozni. Új uszodák létesítése során ezért célszerû. További gondot jelent. ahol a külsõ felületek hõszigetelésére fokozottan oda kell figyelni a következõ okokból: • a transzmissziós hõveszteség minél alacsonyabb értéken tartásának érdekében ⇒ kisebb fûtési igény • a külsõ határoló elemek felületi hõmérsékletének magas értéken tartása. Elõnyösebb tehát.p.: 2m magas üvegfelület esetén 200 m3/h. mely során a befújt levegõ közvetlenül a medence vízfelülete felett áramolhat el. amely megakadályozza a páralecsapódást és a huzatjelenséget. c) a penészesedés kockázatának elkerüléséhez. vagy a meleg levegõnek a fentrõl lefelé történõ befúvása.1. a harmatpont hõmérséklete 20°C. A benntartózkodók megfelelõ komfortérzetét energetikailag gazdaságosan akkor érjük el. Szabványos uszodatér légállapot esetén (30°C/55% r. b) a páralecsapódás elkerüléséhez. az üvegtáblák megfújásával ellenáramot alakíthatunk ki a hideg levegõ lefele irányuló áramlásával szemben.5 cm lehet.1. Kedvezõtlen megoldás olyan légvezetési rendszer kialakítása. A svájci uszoda-szabvány elõírja az üvegfelületek magasságának függvényében az üvegfelület mentén bevezetendõ levegõ mennyiségét (pl. Ez a hideg levegõáram a tartózkodási zónába érve erõs huzatérzetet kelthet. nagyobb légmennyiség esetén a párhuzamos rések száma 2-3-ra nõ.1. serkentve ezzel a medencevíz párolgását. mérete és elhelyezése határozza meg. Ami azt jelenti. Megfigyelhetõ. A hideg levegõ áramlására azonban tekintettel lehetünk a légvezetési rendszer megfelelõ kialakításával. Amint arról már szó esett. 2. 8 Ablakfelületek légvezetési rendszerre gyakorolt hatását Svájcban már az uszodatechnikai elõírásokban is szigorúan figyelembe veszik. amelyek az üvegfelületek mentén egyenletesen osztják el a befújt levegõt (bõvebben lásd 3. ezáltal felgyorsul a medence vizének párolgása. hogy az uszodatérben lévõ bármely 20°C alatti felületen párakicsapódás történik. Ezzel a megoldással úgyszólván egy láthatatlan meleg légfüggöny alakul ki az ablakfelületek elõtt. és sûrûségének növekedése miatt lefele áramlik. Ezt döntõen a légbevezetõ anemosztátok típusa. A túl alacsony felületi hõmérséklet felületi kondenzáció veszélyével jár. Légtechnikai gyakorlatban erre a célra speciálisan kialakított résbefúvók szolgálnak.alakítjuk ki. ha a falszerkezet melegen tartását fokozott hõszigeteléssel érjük el. és a kedvezõtlen huzathatás elkerülhetõ.1 Hõszigeteltség Az uszodatér magas hõmérsékletû helyiség.6 fejezetben). Kisebb fal felületi hõmérsékletek esetén a szellõzõ levegõ hõmérsékletét kellene emelni. mert az emberi test és a fal közti sugárzásos hõcsere a meghatározó. ami nagyobb energiafelhasználással jár.). A párakicsapódás következménye üvegfelületek esetén a kellemetlen Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . ha az építész és a gépésztervezõ együttmûködik az uszodatér kialakításában és a légvezetés meghatározásában.1 Határoló szerkezetek A határoló szerkezetek. 4m magas üvegfelület esetén 300 m3/h folyóméterenként). hogy lent az uszoda padlószintjén a hideg levegõ összegyûlve kiszorítja a vízfelület feletti párahatárréteget. ezáltal a kondenzáció elkerülése érdekében. 2. hogy az uszoda levegõje a hideg ablakfelületek mentén lehûl. Az üvegfelületek télen hideg légáramlatokat indukálhatnak. A rés mérete 1-1. falak állagvédelmi és hõérzeti méretezésének célja: a) a belsõ felület hõmérséklete megfelelõen nagy legyen a benntartózkodók hõérzete biztosításához. A légcsatorna és a résbefúvók utólagos padlóba építése sok esetben nagy nehézségekbe ütközik. A szerkezetek megfelelõ hõátbocsátási tényezõje épületfizikai vonatkozásban játszik nagy szerepet. a modern építészet elõszeretettel alkalmaz uszodacsarnok kialakításánál nagy üvegfelületeket. Amennyiben a légbevezetést a padlószintben a hideg felületek elõtt rendszerint ezek az ablakfelületek . ha a belsõ felületek elegendõen magas hõmérsékletét biztosítjuk. Az épület esztétikai megjelenése mellett ennek jelentõs légtechnikai vonatkozásai is vannak.

és így az épület részt vesz a 24 órás napi hõmérséklet-ingadozás kiegyenlítésében. anyagok megengedhetõ nedvességtartalma alatt azt a maximális nedvességtartalmat értjük. a benapozás (káprázás) elleni védelem. Uszodákban ez ugyanúgy van. üvegfal külsõ levegõvel vagy fûtetlen padlással érintkezõ földdel vagy fûtetlen térrel érintkezõ üvegezés keret 0. A minimális követelmény a mai kor üveggyártásának színvonalán az 1. száraz terek esetében. 5-8 cm kapilláris kondenzációhoz (lásd 3. mint üvegfelületek határozzák meg. Nyáron a belsõ tér túlmelegedésének veszélye csekélyebb. amelynél a nedvességtartalomtól függõ fizikai-kémiai hatások a rendeltetésszerû használatot még nem akadályozzák vagy zavarják (korhadás.3 kmax 2 W/m K 0. penészesedése. a megvilágítás térbeli eloszlása. Üvegek Mivel az üvegezések felületi hõmérséklete nagyban befolyásolja a közérzetet az uszodában.1. Fontos ezek hatásfoka. A gyártók ezt két rétegû nemesgáztöltésû üvegezéssel tudják megoldani. Milyen nagy lehet a külsõ üvegfelület? A külsõ üvegfelületek nagyságát egyrészt az építész tervezõi elképzelés. korrózió). mert az épület fûtésére rásegít.1.35 0. táblázatban láthatóak az egyes épületszerkezetek hõátbocsátási értékeinek javasolt maximális értékei. A hõtechnikailag optimális légrés vastagsága 16 mm. falak esetében pedig azok elszínezõdése. és amely mellett az anyagok hõvezetési tényezõje még nem nõ meg olyan mértékben. A nagy üvegfelületek által az uszoda optikailag kapcsolatba kerül a kerttel.1. azaz felmelegedéshez vezet.2 fejezetben) tartozó érték. Télen ez hasznos. Megjegyezzük azonban. hogy uszodák esetén a háromrétegû üveg beépítése sem túlzás. 10 cm kb. gombásodása és idõvel a vakolat lehullása. Az 1. az uszodavíz elnyeli és a hõ azokban. amelyek a nedvességre különösen érzékenyek. mintegy tárolókapacitásban hasznosul. De éppen az ilyen nagy felületû üvegezések esetén kell ügyelni a magas hõszigeteltségi fokozatú üvegek alkalmazására a huzatérzet elkerülése érdekében. üvegajtó.2 Alkalmazott anyagok Megengedhetõ nedvességtartalom A szerkezetek. amely zaj elleni védelmet jól tudja biztosítani.látványhatás (üvegen lecsorgó víz). világosabb lesz és hozzájárul a kellemes közérzethez az uszodában.5 1. mert egyrészt amúgy is magasabb Épületszerkezetek javasolt maximális hõátbocsátási értékei Épületszerkezet külsõ levegõvel érintkezõ Külsõ falak földdel érintkezõ Tetõ Padló Ablak. mert a bejutó hõt a burkolatok. mint más. 2.1 W/m2K hõátbocsátási tényezõvel rendelkezõ üveg. ezért az uszodában nagyon jól hõszigetelõ üvegezését kell alkalmazni. ami az elfogadhatónál nagyobb hõáramokat okozna.25 0. Ajánlott a háromrétegû thermopán üveg. másrészt a belsõ tér természetes megvilágításának követelményei határozzák meg.55 1. Állagvédelmi szempontból a megengedhetõ nedvesség-tartalom mértéke néhány anyagnál a Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 9 . Az üvegezéseken beáramló napsugárzási energia lényegében elnyelõdik a belsõ térben. Ezt a határt a fa és egyes szálas szigetelõanyagok esetében érdemes betartani. táblázat A hõszigetelések kialakításánál ügyelni kell szigetelõ réteg folytonosságára és a hõhídmentes kialakításra. A belsõ tér nappali. 20 cm kb. természetes megvilágítását az üvegezett bevilágítók. Ezen értékek eléréséhez a következõ szigetelés vastagságok ajánlottak: Tetõ: Külsõ fal talaj felületén érintkezõ: Külsõ fal külsõ levegõvel érintkezõ felületén: kb.1 1.

Ablakkeretek Az ablakkereteknek jól kell bírni az állandó magas páraterhelést. ami a párát az uszodából kifelé próbálja juttatni az épületszerkezeteken keresztül. Ezt a tulajdonságot a faszerkezet felerõsítésének minden részleténél figyelembe kell venni. Mi történik. másrészt a nagy hõelnyelõ maga a medence víztömeg. ami tragédiához vezethet. a felületi kondenzációról korábban már ejtettünk szót és itt is hasonló dolog történik. A gyakorlati tapasztalatok szerint a csak függõleges üvegezéssel kialakított uszoda soha nem melegszik túl. Különbözõ tartóelemek konzolok alkalmazásánál (pl. viszont a hõszigetelõ képességük gyengébb. vetemedésre. mert a nagyobb hõmérséklethez nagyobb parciális nyomás tartozik. ezért minden anyag. az egész álmennyezet leszakadhat. Ebben az összefüggésben pl. hogy csak jól kiérlelt és kiszárított faanyag kerüljön beépítésre. Ezt a feltételt alapvetõen a mûanyag és az alumínium felületû keretek elégítik ki. Ez a nyomáskülönbség az a hajtóerõ. A mûanyag profilok hosszú élettartamúak és könnyen tisztíthatóak. mert állandó magas páratartalom esetén hajlamos a fokozott nedvességfelvételre és fennáll a veszélye. ami a szerkezetet drasztikusan roncsolja. Amely a fedett uszodák. így sokáig rejtve maradhat. álmennyezet felerõsítése) ügyelni kell a korrózióálló anyagok felhasználására. A hagyományos acélok. Az egyes rétegek hõmérséklete az épületbõl kifelé haladva csökken. hanem egymástól távolságot tartava kell fektetni. A felülvilágítók alkalmazásával viszont óvatosan kell bánni. mely állandó magas páratartalomban fokozottan hajlamos a deformálódásra. hogy elveszíti a szilárdságát. Tartószerkezeti szempontból legjobban bevált fatartós rendszer a többrétegû. Második lépésben télen hidegebb külsõ hõmérséklet esetén a kicsapódott nedvesség meg is fagyhat. nem vetemedik. de közben folyamatosan rongálja a szerkezetet. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . A lakóépületeknél általában alkalmazott termikusan elválasztott alumínium profilok hõszigetelõ képessége többnyire kevés a felületi kondenzáció elkerüléséhez.1. hogy a pára bejusson az épület szerkezetbe. Fa A fa egy természetes építõanyag. amelynek hõntartásához így kevesebb hõre van szükség. A pára hõmérséklete is ennek megfelelõen kifelé haladva csökken. A beépítésnél az elemeket nem nutféderrel. A határoló szerkezetek rétegrendjének meghatározásakor a fentiek szerint két alapvetõ szempontot kell figyelembe venni: − Meg kell akadályozni.3 Szerkezeti rétegrendek A párás uszodai levegõben lévõ vízgõz parciális nyomása lényegesen magasabb a külsõ hidegebb levegõben lévõ vízgõz parciális nyomásánál. Egy uszodában a klimatikus követelmények jelentõsen eltérnek egy normál lakóházétól. ragasztott tartószerkezet. ezért a hideg téli napokon kondenzátum képzõdhet a keret felületén. 2. ahol fagypont alatti hõmérséklet fordulhat elõ. A gyártóktól minden esetben ennek megfelelõ garanciát kell megkövetelni. ha a pára bejut az épület szerkezetbe? A nedvesség a szerkezetbe bejutva próbál az egyes rétegeken áthaladni. Alumínium profilok alkalmazásánál az üveg és a keret közötti termikus elválasztást egy homogén hõszigetelõ anyaggal kell megvalósítani. azon rétegeibe. a felhasználásra kerülõ anyagok kiválasztásánál szakértõ véleményét kikérni. vasak elkorrodálásával megszûnik azok teherhordó képessége. Az épületszerkezeten belüli kondenzáció azért veszélyesebb. Egyéb anyagok Az építtetõnek mindig tanácsos. mert nincs határozott száliránya. Alapvetõ fontosságú. Esztétikus megjelenése miatt is ajánlott. mert nem látható.1.a megengedett belsõ hõmérséklet. fürdõk tartó vázát alkotja. Elsõ lépésben kondenzálódik. és halmazállapot változásokon megy át. ami az uszodatérben található állandó 10 fokozott páraterhelésnek van kitéve. a gipsz anyagokat különösen kritikusan kell megvizsgálni.

diagram Páragátló réteggel ellátott falszerkezet Páranyomás viszonyai vakolat párazárás hõszigetelés fal Uszodáknál a vizes helyiségek. Oldalfalak rétegrendje Legfontosabb szempont. ábra A többrétegû falszerkezet.diagram). A párafékezõ réteg helyes megválasztása és a kellõ vastagságú külsõ hõszigetelés esetén a parciális vízgõznyomás vonala mindenütt a telítési nyomás vonala alatt marad. külsõ vakolat t fal fal párazáró réteg hõszig. A vízgõz nyomás-hõmérséklet (p-t) függvényt a vízszintes tengelyén hõmérséklet léptékben ábrázoljuk (1. hogy azon a legkisebb károkozás nélkül távozhasson a külsõ tér felé. 3. Ezt az ott uralkodó hõmérsékletekhez tartozó telítési vízgõznyomás görbéjéhez viszonyítva.− Amennyiben a pára mégis bejutott az épületszerkezetbe. tehát sehol nem keletkezik kondenzáció a szerkezetben. külsõ vakolat t fal fal hõszig. sem a kifagyás nem tud létrejönni.réteghatáraira számítható és szerkeszthetõ a tartós üzemi (téli) viszonyok között ott uralkodó parciális vízgõznyomás értéke. t 2. p telítési görbe pt pi páragátló réteg pe t hõszig. hogy a hõszigetelést a fal p telítési görbe pt pi páranyomás vonala külsõ oldalára kell elhelyezni. a medenceterek külsõ falszerkezeteit a belsõ oldalon párazáró réteggel kell ellátni (2.ilyen az uszodák külsõ falszerkezete. mert az így melegen tartott falszerkezetben sem a kondenzáció. diagram Párazáró réteggel ellátott falszerkezet páranyomás viszonyai Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 11 . diagram). külsõ tér belsõ tér t 1. ábrázolással is képet kaphatunk a stacioner páratechnikai viszonyokról. pe t hõszig. Ez azért lényeges. lehetõvé kell tenni.

ha a kéthéjú tetõ vagy dongaszerkezet alsó rétege légáteresztõvé válik. ezenkívül hajlamos lehet az algásodásra. Polikarbonát beépítése nem javasolt. külsõ vakolat t fal fal l hõszig. lehetõleg kasírozott alumínium fóliával. A felülvilágítóknál ügyelni kell a felhasznált anyagokra. hogy a falszerkezetbe mégis bejutó nedvességet elszállítsa a légréteg.4 Átszellõztetés A kéthéjú hidegtetõk esetében konvektív nedvességtranszport alakul ki. pala stb. táblázat).és párazáró legalsó rétegnél. mert csak páragátló. Vagyis nem szabad bezárni a légrést. Ennek célja. Amennyiben a felülvilágító nyitható. ha a légrés vastagsága megfelelõ (l. mivel a pára a legkisebb réseket is megtalálva kiszivároghat. diagram A kiszellõztetett fal páravándorlása Jól mûködõ kiszellõztetésrõl akkor lehet beszélni. Uszodáknál akkor léphet fel. A tetõbe gyakran terveznek felülvilágítót a medencetér világosabbá tétele érdekében. é § § § § § párazáró fólia (alufólia) hõszigetelés tetõfólia (perforált mûanyag) kiszellõztetett légrés tetõfedés (cserép. az üvegek és az alumínium kasírozott fóliák. vagyis folytonossági hiány lép fel a lég. A hõszigetelõ rétegbõl fölfelé a levegõvel együtt áramlik a pára. A párazáró réteg 100% -ban megakadályozza a pára átjutását. Tetõk rétegrendje A tetõk esetében a helyes rétegrend belülrõl kifelé haladva: 12 A szigetelõ anyag minden esetben szálasanyag kell legyen: ásványgyapot. melynek mennyisége nagyságrendekkel meghaladja a diffúziós vízgõzáramot.1. és a párás levegõ elvezetése fent teljes hosszában mûködhet. de teljes mértékben nem akadályozza meg. Ezeknél a megoldásoknál is a többrétegû hõszigetelõ üvegek alkalmazása válik be leginkább. mivel hõszigetelõ képessége nem kielégítõ. Hõszigetelése és sugárzó hõ elleni védelme nyáron elõnyös. ábra 2. Tetõk esetében a párazáró fóliák illesztéseinél a tökéletes eldolgozásra különös gondot kell fordítani. fokozottan kell ügyelni a szerkezet légmentes zárására. Ilyenek pl. Megjegyzés: meg kell különböztetni párazáró és páragátló rétegeket.1. Szokásos megoldás még a külsõ oldali párakiszellõzõ réteg kialakítása. Ekkor a belsõ nedves térbõl odaáramló Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . diagram). és ezzel megszûnik a belsõ kondenzáció veszélye (3.) p pt pi belsõ vakolat pe t hõszig. Ezek a különféle mûanyag fóliák. 2. tetõ burkolat tetõfólia (perforált) hõszigetelés párazárás kiszellõztetett légrés 3. hogy a nagy páranyomás esés a párazáró rétegen következik be.Az ábrán (p-t diagram) jól látható. ami egyúttal hõmérséklet – csökkenést nem okoz. A páragátló réteg lassítja a pára áthaladást. t 3. vagy üvegpaplan. mert annak hõszigetelõ hatása kevésbé fontos.

pontos illesztése. magaspontokon legyenek elhelyezve. ha a szellõzõnyílásokat ténylegesen érheti szélhatás. A kéthéjú hidegtetõk a teljes felületre kiterjedõ mindenhol átöblítõ légréteggel ill. csatlakozásokat valamennyi rés légzáró tömítésével. légtér vastagsága a szerkezeti kialakítástól függ. és minden oldalról magasabb épületek veszik körül.). és a szellõzõnyílások a lejtés figyelembevételével mély. Legjobb leválasztási mód. táblázat tartalmazza a különbözõ helyiségek minimális nagyságát az uszoda vízfelületének négyzetméterére vonatkoztatva. 2. és a teljes tetõszerkezet tönkremegy. Tetõ hajlásszög A szellõzõ keresztmetszet mérete Légréteg vastagság 5 cm 200cm2/fm és/vagy 2 cm 6 cm 8 cm Eresz mentén Gerinc/ él-gerinc mentén < 10° 10° A teljes vetületi tetõfelület 2 ‰-e. Azonos légtérben különbözõ légállapot megvalósítása nem lehetséges. álmennyezet) légzáró módon kell kialakítani.1. Ez azért fontos. lehegesztésével. külön-külön legalább két egymással szemben fekvõ eresz mentén Az ereszhez tartozó A teljes (tényleges) tetõfelület 2 ‰-e mindkét tetõfelület 5%-a egymással szemben fekvõ eresz mentén és 200cm2/fm 2. a felsõ héj alsó felületén mért esésvonalhossz 10 m 10 m 15 m > 15 m Szükséges diffúziós egyenértékû légrétegvastagság 10 m 2m 5m 10 m - - - légmozgás nem következik be szélcsendes idõben. üvegfalakkal stb. - A 4. valamint ha a tetõ sûrû beépítésû környezetben van. táblázatban megadott értékek alsó határértékek. Az 2. Az átszellõztetett tetõk DIN 4108 szerint követelményeit az alábbi táblázat tartalmazza. Ennek érdekében a felsõ födémsík lejtésben legyen. mert ezeknek a helyiségeknek a kívánt belsõ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 13 légállapota.1.5. Ez csak akkor feltételezhetõ.2. leragasztásával vagy más egyenértékû módon kell kialakítani..2. . Az alsó héjat (térelhatároló födémet. melyeket lehetõség szerint túl kell teljesíteni. légtérben hõmérsékletkülönbség (felmelegedés) következtében felfelé áramlás indul meg.1.2 Kommunális uszodák A 3.ha alaprajzi lehetõség van rá. . kondi terem stb.a zárt közlekedõtérrel való elválasztás. Ezeket a tervezésnél figyelembe kell venni. Ezért az áttöréseket.1 Privát uszodák Az egyes helyiségek kialakításánál a legfontosabb szempont. ha megfelelõ keresztmetszetû légrétegben ill. Kislejtésû tetõszerkezeteknél légmozgás csak szélhatás és nyomáskülönbség (torlónyomás és szívás) hatására jön létre. Ezért különösen fontos a legalsó párazáró rétegek átlapolt.levegõbõl a víz kicsapódik. 2. hogy a medence teret el kell választani az egyéb helyiségektõl (nappali. eltér a medencetérétõl. légtérrel.ill. Átszellõzés akkor jön létre. A terek leválasztása különbözõ módokon oldható meg. . mellékletben találhatók ábrák az átszellõztetett tetõk kialakításáról. mérete jelentõsen befolyásolja az uszoda használhatóságát és komfortját. A kívánt Szaruhossz ill. beés kiszellõzõ nyílásokkal rendelkezzenek. falakkal. táblázat 2. A nyílások méretezése a szellõztetett légréteg ill.2 Belsõ helyiségek kialakítása Az egyes belsõ helyiségek kialakítása.

2 m /m 0.5 °C. ellenõrizni. a gépházat úgy kell elhelyezni.és födémszerkezetek állagvédelmi ellenõrzése Nagy légtömörség nedvesség elleni 14 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 .− öltözök alapterülete bejárati csarnok alapterülete mellékhelyiségek alapterülete 0. Ha ezt a rendszert bármely pontján megbontjuk. 2. Gyakori meghibásodás pl. csak az építészet és gépészet közös rendszerként való megvalósítása esetén érhetjük el. Mielõbbi egyeztetés a gépésztervezõvel. Ez a megoldás amellett.1 m /m 2 2 2 2 2 2 Hõhídmentes kialakítás a csomópontoknál is. hogy a fedettuszodák megfelelõ gépészeti és épületfizikai kialakítás nélkül nem tudnak rendeltetésszerûen üzemelni. épületfizika gépészet gépészet 4.2 Gépészeti terek kialakítása Az uszodák kialakításánál az egyik legfontosabb szempont hogy az uszodatér alá legyen pincézve.5 m /m 0. hogy a fürdõvendégek a medence használata elõtt is zuhanyozzanak.3 Építészet. Az állagvédelmi ellenõrzéshez a külsõ hõmérséklet értéke: t= . − 3. ahol a páravándorlásból eredõ falnedvesedés. szerelt tetõszerkezetek gyors állagromlása. Talajba épített medence esetén repedésbõl adódó szivárgás helyének megtalálása és a hiba kijavítása rendkívül nehezen megoldható. ábra Az építésztervezõknek figyelembe kell venni. A szellõzõgépház és a kazánház ne legyen azonos légtérben. hogy ezek a csatlakozások megoldhatóak legyenek. táblázat A zuhanyzókat célszerû a medencetér és az öltözõk közé helyezni. penészképzõdés hosszú folyamat után következik be. A megfelelõ méretû és belmagasságú szellõzõgépház kialakításához konzultáció szükséges a gépésztervezõvel.és középületek esetében. Az épületszerkezetek hõ. A nem megfelelõ tervezés és kivitelezés az uszodák esetében sokkal gyorsabban kialakuló épületkárosodásokat okoz. hogy lényegesen leegyszerûsíti a gépészeti szerelvények elhelyezését. akkor már nem lehet a megfelelõ üzemet biztosítani. ami lehetõvé teszi. amit sokszor csak a tetõ teljes cseréjével lehet kijavítani. hõszigetelés Épületszerkezetek védelme Fal. 2.és páravándorlásának folyamatát mindenkor számítással és szerkesztéssel kell megtervezni. mint az egyéb lakó. A megfelelõ kialakítást. hogy a medence fala kívülrõl körbejárható legyen. a többrétegû. és kidobott levegõ csatlakozása van. összefoglalása Legfontosabb követelmények: − − − − − Jó minõségû anyagok beépítése Épületszerkezetek hõvédelme. lehetõvé teszi a késõbbiekben az esetleg elõforduló medence szerkezeti hibák egyszerûbb kijavítását. Mivel a légkezelõ gépnek frisslevegõ-.

.léghõmérséklet. Egyes üzemeltetõk a terem hõmérsékletének csökkentésével próbálják a medencevíz párolgását csökkenteni. táblázat tartalmazza. .1 Kiinduló alapadatok 3. 28 °C-os vízhõmérséklettel tudjuk a kellemes közérzetet biztosítani. Medence típus úszómedence ugrómedence hullámmedence pancsoló medence élmény medence gyógymedence pezsgõfürdõ izzasztófürdõk medencéi melegmedence hideg merülõmedence 35 15 Vízhõmérséklet tv °C 28 32 36 37 4. Gépészeti szempontok Az uszodák légtechnikai berendezései olyan állapotú levegõt állítanak elõ. hogy emelkedése a párolgás mértékének növekedését okozza. Tekintettel kell lenni azonban a légtechnikai berendezés kialakításánál. A vízhõfok amellett. Az ehhez szükséges levegõ mennyiségét ezáltal a légtechnikai rendszer méretét . párolgással. Privátuszodáknál kb. . Ez a hõleadás hõvezetéssel. táblázat Teremlevegõ hõmérséklet A mezítelen testrõl az azt beborító vízréteg párolgásának következtében további hõelvonás következik be. A vízben tartózkodó test konvekcióval jelentõs hõt ad le. Ennek a fejezetnek a méretezésekkel kapcsolatos része a német VDI 2089 tervezési segédletre épül.vízfelület mérete és mozgása a medence használatából adódóan. A medencevízre vonatkozó méretezési hõmérséklet értékeket (tv) a 4. Ilyen esetekben a berendezés levegõvel érintkezõ felületein célszerû védõréteg kialakítása.3. 3. A teremlevegõre vonatkozó méretezési hõmérséklet értékeket az 5. hiszen ez a levegõbe jutó vízgõz által korrozív hatást gyakorolhat a rendszer elemeire. Termálfürdõk esetében döntõ szerepet játszik a rendelkezésre álló termálvíz hõmérséklete. használatával. de a 34°C-ot nem meghaladó értéken kell tartani. tanmedencéknél. Mivel a teremlevegõ hõmérsékletének csökkenésével a levegõ parciális nyomása is csökken.belsõ levegõ relatív nedvességtartalma. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 15 A vízmasszázs kedvezõ izomlazító hatását is csak 3538°C-os vízhõfok mellett tudja kifejteni. táblázat tartalmazza. meghatározó tényezõ a léghõmérséklet. amelyek a medence típusával. a termálvíz kémiai összetételére is. Ennek a hõveszteségnek a csökkentése érdekében az uszodatér hõmérsékletét üzem közben a medencevíz hõmérsékleténél 2-4 K-nel magasabb. és az ehhez tartozó páratartalom megfelelõ értékének kialakításában.vízhõmérséklet. konvekcióval és légzéssel történik.a medencetérbe bepárolgott víz mennyisége határozza meg. de gyakran a medence használók életkorát is figyelembe kell venni (pl. Ezek az uszoda használatával kapcsolatos párolgást befolyásoló tényezõk a következõk lehetnek: . éppen fordított hatást váltanak ki és növekedni fog a párolgás mértéke. üzemével szoros kapcsolatban állnak. A medence vizének párolgását olyan tényezõk befolyásolják. . amely a helyiségbe juttatva képes az ott keletkezett pára felvételére és elszállítására. amit metabolikus hõnek nevezünk.1. gyermekek úszásoktatása esetén ). amelynek mértéke függ a víz hõmérsékletétõl és a benne tartózkodó mozgásától.1 Hõmérsékletek Medencevíz hõmérséklet Az emberi test állandóan hõt ad le a környezetének.

3 g/kg). személyzeti terem zuhanyzó. táblázat tartalmazza.7 mbar parciális vízgõznyomás ami megfelel x=14. A szorpcióra bõvebben a szerkezeten belüli nedvességtranszport folyamatoknál szeretnék kitérni. hogy megakadályozzuk az uszodatérben lévõ fém-. Túl magas relatív páratartalom fülledtség érzetet okoz. a nagyobb átmérõjûek magasabb relatív nedvességtartalom mellett telítõdnek folyékony vízzel. mivel serkenti a bõrfelület párolgását és hidegérzetet okoz. táblázat 3. a harmatponti hõmérséklettõl. Ennek megfelelõen a 7.2 Teremlevegõ páratartalom Általánosan elmondható. a belsõ légállapotot úgy kell meghatározni. hanem abszolút nedvességtartalom határértéket (14. Még egyszer hangsúlyozzuk.3 g/kg abszolút nedvességtartalmú levegõnek. és a belsõ levegõ hõmérsékletének növekedésével a megengedhetõ páratartalom csökken. A teremlevegõ relatív páratartalmának a fiziológiailag elviselhetõ értéken kell lennie. úszómester-. Kapilláris kondenzáció A belsõ felületképzés elemi méretû üregeiben.1. és faszerkezetek károsodását. mellékhelyiségek és lépcsõházak öltözõk elsõsegély-. járataiban (a kapillárisokban) a folyékony halmazállapotú víz már akkor megjelenik. Ennek megfelelõen a teremlevegõ relatív páratartalmának értékét a 40%<f<64% tartományban kell tartani. táblázat tartalmazza az egyes hõmérsékleteknek megfelelõ elõírt relatív páratartalom értékeket. Ennek az empirikus értéknek a túllépése csak akkor engedhetõ meg. Az uszodatér levegõjének relatív páratartalma % 54 51 48 45 43 Az uszodatér levegõjének hõmérséklete °C 30 31 32 33 34 5. A fülledtségi határ mezítelen ember esetén pD=22. táblázat Amennyiben az uszodában nincsen fürdõüzem. A kisebb átmérõjû kapillárisok alacsonyabb. Az egészen kicsiny Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 6. hozzátartozó vizes helyiségekkel uszoda 18 24 22 27 30 max. Ez a jelenség az anyagok szorpciós tulajdonságain alapul. amikor még messze vagyunk a telítési légállapottól. Ezeken a napokon magasabb f érték is elfogadott. ami túlnyomórészt csak a melegebb hónapokban fordulhat elõ. 22 28 26 31 34 x=9 g/kg értéket. elõcsarnok. táblázat Felületi hõmérsékletek A felületi hõmérsékletre vonatkozó méretezési értékeket a 6. hogy a szabvány nem relatív páratartalom határértéket határoz meg. hogy alacsonyabb léghõmérséklet mellett magasabb relatív páratartalom engedhetõ meg. és fekvõ felületek padló felület mezítláb fûtõfelület érintésvédelem nélkül érintésvédelemmel 32 Felületi hõmérséklet °C 40 t 50 tetszõleges 22 7. Felület típus ülõ-. ha a külsõ levegõ abszolút nedvességtartalma meghaladja az 16 .Méretezési hõmérsékletek VDI 2089 szerint Teremhõmérséklet °C Helyiség rendeltetése (tv függvényében) min. A túl alacsony páratartalom is kedvezõtlen.

− nincs oldott tápanyag (ugyancsak kis valószínûségû eset). A teremben keletkezõ vízgõzmennyiség valamint a szag-. fejezetben említett területek esetében engedélyezett a visszakeverés vagy a térfogatáram csökkentése 50%-ig. Amennyiben a külsõ levegõ hõmérséklet alacsonyabb mint –1°C. és károsanyag koncentráció határozza meg a szükséges frisslevegõ tömegáramot.3.3) Öltözõk (lásd 3. kizárólag a 3.4mbar) és az uszodatér méretezési légállapotából xL=14. még egyéb feltételeknek is fenn kell állniuk (spóra.2. a belsõ hõmérséklethez tartozó relatív páratartalom értékektõl.1) Személyzeti helyiségek (lásd 3. szaunák) esetleg szükséges légkezelõ berendezéseket a helyiségek használatának a függvényében kell méretezni. átmeneti hatású eljárás.4. fejezetekhez tartozó légkezelõ berendezéseknél meghatározott szükséges befújt légmennyiségeknek az uszoda üzemideje alatt 100% frisslevegõnek kell lenni.2.x-diagramból kell kikeresni. fitness-termek. akkor a penészképzõdés elmaradásának a következõ okai lehetnek: − a helyiség levegõjében nem volt spóra (szinte valószínûtlen eset).5) A 3. 3. Mûködése függ a külsõ levegõ abszolút nedvességtartalmától. A penészképzõdés hõ.2. − a felületképzés pórusainak átmérõje a gombafonalakhoz viszonyítva túl kicsi. 3.2. A tapasztalat szerint 3-5 egymást követõ nap folyamán kell a kapilláris kondenzációnak fennállnia ahhoz. Légcsereszámra történõ méretezés nem megengedett! Bepárolgó vízmennyiség meghatározása A medencetér levegõjébe bepárolgó vízmennyiség meghatározásánál a kiindulási adat a medence vízfelülete. hogy a penészképzõdés folyamata beinduljon.átmérõjû pórusok telítõdése azonban még nem okozza a nedvességtartalom meredek növekedését. A szokásos felületképzések esetében ϕ ≈ 75 %1 relatív levegõ nedvességtartalom mellett a kapilláris kondenzáció kialakul. Az elõcsarnokokhoz és egyéb helyiségekhez (pl.2.és páratechnikai feltételei A penészképzõdésnek szükséges elõfeltétele a kapilláris kondenzáció létrejötte és huzamosabb fennállása. A számítások során az egyes méretezési adatokat a h.4.2. oldott tápanyag.2) Vizes helyiségek (lásd 3. A kapilláris kondenzáció megakadályozásával a penészképzõdést megelõzhetjük. és a belsõ térben kívánt abszolút ill. és a 3.2.2 Levegõáramok meghatározása Az uszodák vizes helyiségeiben keletkezõ légnedvesség döntõ hányadát a szellõzõ levegõvel szállítjuk el. Ahhoz. hogy a penészképzõdés valóban bekövetkezzék. 3.4) Elõcsarnokok és egyéb helyiségek (gépházak is) szükség szerint (lásd 3.2.2. az csak egy bizonyos pórusátmérõ fölött észlelhetõ. A bepárolgó víztömegáramra érvényes a Dalton párolgási egyenlet: a falfelület hõmérsékletével azonos hõmérsékletû levegõben értendõ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 17 .. Amennyiben a kapilláris kondenzációt nem akadályozzuk meg. de a mérgek megjelenése belsõ térben nem elõnyös).2. 1 Légkezelõ berendezések alkalmazása a következõ területeken szükséges: − − − − − Uszodatér (lásd 3.2.7 mbar) kell meghatározni.3 g/kg (pD=22.1 Uszodatér Méretezési adatok A maximális frisslevegõ tömegáramot a nyári frisslevegõ légállapotából: abszolút nedvességtartalma x=9 g/kg (pD=14. pórusméret). − a felületkezelés mérgezõ gombaölõ szerrel kezelt (ez utólagos javításoknál elõforduló.

A vízfelület nyugalma esetén a vízfelületen olyan páraréteg alakul ki. vagy fürdõmedence különbözõ használati viszonyainak megfelelõen. ellen áramoltató. 15. Ebben az esetben a teljes bepárolgó víztömegáram: mW=e AM (PS-Pg)+VL rL (xS-xZ) [g/h] e VL rL xS =11 g/m2 h mbar bevezetett levegõ térfogatáram [m3/h] a bevezetett levegõ sûrûsége kg/m3 a kilépõ levegõáram vízgõztartalma g/kg (irányadó érték: telített állapot a vízhõmérsékleten) a bevezetett levegõáram vízgõztartalma g/kg xZ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . számai és üzemmódjaik függvényében további bepárolgás várható. patakok kialakítása. vízesés. táblázat). gyakran algásodás veszélyével is jár. hogy költséges lehet.000 g/h m 500-700 g/h m 8. A gyakorlatban ezeket a vizes attrakciókat bizonyos egyidejûséggel (0. Nagyobb párolgási tényezõvel kell számolnunk pl.000-5. és megnöveli a párolgó vízfelület méretét (hullámzás. élménymedencék létesítése.5) célszerû üzemeltetni.lefedik. 18 A párolgás intenzitásának csökkentésére a medence vizét .000 g/h max. azok tulajdonságai. 300 g/h ülés max.mW=e AM (PS-Pg) [g/h] AM PS Pg e medencevíz felülete [m2] vízgõznyomás medencevíz hõmérsékleten [mbar] parciális gõznyomás a teremlevegõben [mbar] empirikus bepárolgási tényezõ [g/m2 h mbar] az úszó-. 3. mint egy olyannál amelyben idõs emberek tartózkodnak. Magyarországon is egyre inkább terjed az ún. 0.3-0. szökõkút. ezért a medencék üzemszüneti letakarása nem használatos.amennyiben lehetõség van rá (üzemszüneti idõben) . Ez az eljárás amellett. A medence használata során a vízben végzett mozgás azonban kedvezõtlen a határréteg kialakulására. alacsony felhasználószám a vízfelületre vonatkozóan 20 kommunális uszoda normál üzem 28 élményfürdõ (tájékoztató érték *) 35 hullámfürdõ (a hullámgép üzemelése alatt) * Olyan élményfürdõknél. A párolgás üzemszüneti mértékét fedettuszodákban a klimatizáló berendezés szabályozástechnikailag is csökkentheti (például a relatív nedvesség megengedett határértékének eltolásával). egy pancsoló medencénél. vízcseppek). kis vízfelület. táblázat Pezsgõfürdõknél még a medencevízbe bevezetett levegõáramot is figyelembe kell venni a számításkor. 5.000 g/h max. komprimált levegõ víz alatti véletlenszerû bevezetése. hullámfürdõ. vízágyú.) egyenként vagy egymással egyidejûleg. másrészt a medence párolgási felülete is ekkor a legkisebb. amely gátolja a párolgás folyamatát.5 letakart medence (párolgás csak a túlfolyóból) 5 nyugodt vízfelület 15 lakóházi uszoda. ahol sok vízi attrakció üzemel (csúszda. stb.000 g/h max. A medence használata és a párolgás intenzitása közötti összefüggést a különbözõ méretezési módszerek tapasztalati párolgási tényezõkkel veszik figyelembe. amit a páramentesítõ légkezelõ berendezés méretezésénél figyelembe kell venni (8. Ezekben a medencékben különbözõ vizes attrakciók szórakoztatják a fürdõzõket: Vízi attrakció csúszda vízi gomba vízágyú szökõkút a medence aljából víz alatti ülõpad víz befúvással vízesés vadvízi csatorna bepárolgás 300-500 g/h m 3.

Még elõírás szerint adagolt klór mennyiség esetén sem valósul meg a tökéletes fertõtlenítés. A teremben úgy kell meghatározni a légvezetést – a fürdõvendégek tartózkodási zónájában a huzatmentességre ügyelve – hogy az hozzájáruljon a vízfelületen keresztüli károsanyag koncentráció leépüléshez. CH4. mivel az ember számára érezhetõ szagküszöb a MAK-érték alatt van (pl. A hõszivattyú alkalmazása energiagazdálkodási kérdés. 3. H2S). és ásványvizeknél azok specifikus gázösszetevõire különösen ügyelni kell (pl. a hõszivattyú alkalmazása nem feltétlenül szükséges.2.2 Személyzeti helyiségek Úszómester. az uszoda páramentesítéséhez egy légmennyiséget ír elõ. sokan azonnal valamilyen hõszivattyús megoldásra gondolnak. A szükséges frisslevegõ térfogatáram a következõképpen határozható meg: V=C / (CMAK-CFL) m3/h Befúvandó légmennyiség meghatározása A szárításhoz meghatározása: szükséges levegõ tömegáram mL= mW / (xL-xZL) kg/h a bepárolgó víz tömegáram kg/h a befújt levegõ abszolút nedvességtartalma g/kg (14. és káros anyagok egyedileg vagy összeadódva negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.2. A termálvíz gáztalanítását a hévízkút közelében elõírás szerint 0. amely másként jelentkezik a villamos áram termelés és fogyasztás szintjén. A fürdõüzem alatt a frisslevegõ hányad >30%. A különbözõ szag-.3 g/kg) xZL a bevezetett levegõáram vízgõztartalma g/kg (9 g/kg) Magyarországon. WC-k V=100 m3/h ülésenként vagy állásonként A maximális elszívott térfogatáram nem haladhatja meg a helyiség légköbméterenkénti 15 m3/h-t. Termál-. Szag-.és egészségügyi helyiségek: V=25 m3/h a vonatkoztatva.A berendezés méretezésénél az uszoda üzemmódjai közül azt kell alapul venni. hogy a szabvány. H2S-nél a MAK-érték 0. bruttó alapterület m2-ére Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 19 .8 l/Nm3 értékig el kell végezni. és károsanyag koncentrációk A fürdõvendégek szerves és szervetlen anyagokat. Ezért a berendezés kialakításával lehetõvé kell tenni a befújt levegõárammal egy ismétlõdõ külsõ levegõs üzemet 1°C-nál magasabb külsõ hõmérséklet esetén. amelyiknél az egy órai átlagos bepárolgási mennyiség a legmagasabb! A VDI szerint a napi átlagos terhelésre való méretezés nem megengedett! Ilyen esetekben számítással meg kell vizsgálni a gázkoncentráció megengedhetõségét a MAK-érték segítségével. a MAK-érték elérése nélkül. 3. Ezért fontos itt megjegyezni. CO2. mikroorganizmusokat visznek be a fürdõvízbe. mW xL C károsanyag kibocsátás [m3/h] CMAK MAK-érték [mg/m3] CFL károsanyag koncentráció a külsõ (friss) levegõben [mg/m3] A fiziológiai jó közérzet megteremtéséhez gyakran nem elegendõ a MAK-érték betartása. amikor uszodai páramentesítés szóba kerül. többek között a robbanásveszélyes metántartalom eltávolítása miatt is.1 szerese).3 Vizes helyiségek Zuhanyzó helyiségek V=220 m3/h zuhanyállásonként A maximális befújt térfogatáram nem haladhatja meg a helyiség légköbméterenkénti 30 m3/h-t.

mint pl. 3.3.5 Egyéb helyiségek Az egyéb helyiségekben.4) • QHMV a vízfelmelegítés hõigénye (lásd 3. megfelelõ szabályozással).3.3.3. külsõ levegõ entalpiája [kJ/kg] Öltözõk és mellékhelyiségek légkezelõjének hõigénye QSZ=VSZ cp f (tB-tK) [kW] VSZ cp f tB tK a befújt levegõ térfogatárama [m3/s] a befújt levegõ fajhõje [kJ/kg K] a levegõ sûrûsége [kg/m3] a befújt levegõ hõmérséklete [°C] a kevert ill.2 A légtechnikai szellõzõ berendezések N mF cpv tMV tFV 20 Zuhanyzó terek légkezelõjének hõigénye QSZ=VSZ cp f (tB-tK) [kW] Az idõnként megnövekvõ parciális vízgõznyomás miatt -épületfizikai okokból . A vonatkozó szabványok és segédletek elõírásai szerint kell a befújt levegõ tömegáramát meghatározni. külsõ levegõ hõmérséklete [°C] Egyéni kabinos öltözõk V=15 m3/h a bruttó alapterület m2-ére vonatkoztatva 3.2.9-ig Az uszoda teljes hõigénye: QH=fE · (QT+QSZ+(QP+QV) / 3+QHMV / 2) 3.3.3) • QV a pótvíz hõigénye (lásd 3.3.16 Wh/kg K a medencevíz hõmérséklet [°C] a frissvíz hõmérséklete [°C] Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 hõigénye Uszoda légkezelõjének hõigénye QSZ = mL (hB-hK) [kW] .3 Hõszükségletek Egy uszoda hõvesztesége a következõ tényezõkbõl tevõdik össze: • QT Az épület transzmissziós hõvesztesége (lásd 3.a befújt levegõ hõmérsékletének a teremhõmérsékleténél ca 6 K-el magasabbnak kell lennie (túlmelegedésre ügyelni.3. 3.2) • QP a medencevíz párolgásos hõvesztesége (lásd 3.3 Medencevíz hõigénye fürdõüzemben Az uszodák medencevizének hõigénye fürdõüzemben a következõkbõl tevõdik össze: − a medencevíz párolgásának hõigénye: QV mV r mV · r [kW] bepárolgó víz tömegárama [kg/s] párolgáshõ medencevíz hõmérsékleten [kJ/kg] − a frissvíz utánpótlás hõigénye. ami frissvíz mennyiségétõl és a látogatók számától (névleges terhelés l/h-ban) függ: QFV = N · mF · cpv · (tMV-tFV) a látogatók száma frissvíz utánpótlás [kg/fõ] a víz fajhõje [Wh/kg K] cpv =1.4 Öltözõk Nagylégterû öltözõ V=20 m3/h a vonatkoztatva bruttó alapterület m2-ére QSZ hB hK a befújt levegõ tömegárama [kg/s] a befújt levegõ entalpiája [kJ/kg] a kevert ill. az épület szellõztetésének hõszükséglete (lásd 3.6-tól 0.2.3.5) • fE egyidejûségi tényezõ 0. fitnessterem.1 Az épület transzmissziós hõvesztesége Az épület transzmissziós hõveszteségét a szabvány szerint kell meghatározni. 3. szauna.3.1) • QSZ.

az egy üzemóra alatti fürdõvendégek számát értjük.5. 3. táblázat). Ez a szám a medence vízfelületébõl.27-ig) (12-tõl 16 l/perc) a víz fajhõje [Wh/kg K] melegvíz hõmérséklet [°C].5 Használati melegvíz hõigénye A HMV hõigénye a beépített zuhanyállásoktól függ.8) tárolókapacitás faktor. A medence vízfelülete [m2] 150-ig 151-tõl 450-ig minden további 150 Beépítendõ zuhanyállások száma [db] 10 20 10 9.08 m3.F AM aU aF n [fõ/h] f1 f2 egyidejûségi faktor a zuhanyzók óránkénti kihasználtságának függvényében (0. és az egy személynek szükséges vízfelületbõl számítható ki: N=AM n/aU. A hõszigetelõ anyagok kiválasztásánál és azok védelménél a következõ szempontokat kell vizsgálni: − hõvezetési képesség − anyagszilárdság − kémiai ellenálló képesség − mechanikai igénybevétel − nem éghetõség Mechanikai hatásoknak kitett helyen a légcsatornákat és szerelvényeket védõburkolattal kell ellátni.4 A légcsatornák hõszigetelése A hõszigetelés kialakításánál figyelembe kell venni a tûzvédelmi követelményeket. Ettõl való eltérés esetén pl. A HMV hõigényét a következõ összefüggésbõl lehet meghatározni: Z mZ cpv tM tH QHMV=Z mZ cpv (tM-tH) f1 f2 [kW] a zuhanyállások száma zuhanyvíz szükséglet [kg/s]. üzemviteli okokból. Különleges esetekben.20-tõl 0.Egy medence névleges terhelésén. gazdaságossági szempontokat.4 Medencevíz hõigénye újratöltésnél A medencevíz felfûtési ideje nem lehet 24 óránál több. a medence vízfelületének függvényében határozható meg (l.16 Wh/kg K 3. és a környezetre való kihatásukat kell figyelembe venni. Megújuló energiaforrások felhasználásának lehetõségét meg kell vizsgálni.6 – 0. mely a méretezés alapjául szolgál.3. termálvizes fürdõkben a felhasználás 100% több is lehet. (0. táblázat A személyenkénti zuhanyvíz szükséglet 0.7 m2/fõ személyek cserélõdése [1/h] A medence falán keresztüli hõveszteség elhanyagolható. (Különbözõ vizsgálatok szerint egy fürdõben az összes vízfelhasználás átlagosan 130-200 l/fõ) Az egyidejûségi tényezõ két faktorra osztható: Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 21 .5 Energiafelhasználás 3. 3. A hõcserélõ teljesítményét az újratöltéshez a következõ módon lehet kiszámítani: QU= mU cpv (tMV-tFV) [kW] mF cpv a víz tömegárama [kg/s] a víz fajhõje [kJ/kg K] cpv =1.5 m2/fõ fürdõmedencék esetén 2.3. (42°C) hidegvíz hõmérséklete [°C] a medence felülete [m2] úszó és ugrómedencék esetén 4. mint pl.1 Az energiahordozó és a hõvisszanyerõ kiválasztása Az alkalmazott energiahordozó és hõvisszanyerõ berendezések kiválasztásánál.05 és 0. 9. az üzemeltetõvel egyeztetni kell. A szükséges zuhanyállások száma. 3.

A külsõ friss levegõ nedvességtartalma kisebb mint a csarnokban lévõ levegõé. Ez a nedvességtartalom különbség teszi lehetõvé a csarnok levegõjének szárítását.Hõvisszanyerés hatásfoka ill. Ezt elkerülendõ a külsõ friss levegõt majdnem minden esetben elõ kell fûteni.6 > 0.6 > 4. akkor a frisslevegõ és helyiségbõl távozó levegõ keveredési pontja a telített mezõbe eshet. A gazdaságtalan üzemet esetenként a szállított levegõ térfogatáramának fokozatos vagy fokozatmentes szabályozásával lehet csökkenteni. ill.3 Visszakevert levegõvel történõ szellõztetés A rendszer kialakítása olyan. de magas üzemeltetési költségeket jelent.2 Friss levegõvel történõ szellõztetés A frisslevegõvel történõ szellõztetés a szellõzõberendezések legegyszerûbb típusa.6 közvetítõközeges hõvisszanyerõ > 0. táblázat 3. A csarnokba bejuttatott friss levegõt a befúvás elõtt szûrõn és fûtõkaloriferen vezetik keresztül. kommunális uszoda légkezelõje fürdõüzemének -a kötelezõ frisslevegõ. Ha a külsõ levegõt nem fûtjük elõ. hogy zsalun keresztül lehetõség van a távozó levegõ egy részének a visszakeverésére.6 > 0. A jelenleg használatos hõvisszanyerõ berendezések az alábbiak szerint csoportosíthatók: 22 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése .6 > 0. közepes külsõ hõmérséklet pl. Ezáltal a kalorifer teljesítményigénye csökken. aminek következtében a levegõbõl nedvesség csapódhat ki.5 hõszivattyú + rekuperátor > 4. amely nem más. 9°C/80% 10. teljesítményszám Helyiség rendeltetése regeneratív hõvisszanyerõ uszoda öltözõk-. A légcsatorna hálózat kiépítésének költségei megegyeznek a hõvisszanyerõs rendszereknél felmerülõ költségekkel. Ezáltal szinten tartható a helyiség levegõjének páratartalma minimális frisslevegõ felfûtés igénye mellett. és a távozó levegõ hõtartalma mindenféle hasznosítás nélkül a szabadba kerül. hiszen a keverék hõmérséklete a visszakeverés mértékétõl függõen közel áll a távozó levegõ hõmérsékletéhez. 3. Visszakeveréses rendszerek szabályozását úgy alakítják ki. de a rendszer kivitelezése bonyolultabb. A visszakeverés mértékének a kötelezõ friss levegõ mennyiség szab határt.5. Gazdaságilag kedvezõbb megoldás mint a frisslevegõs ködtelenítés. hiszen nagy mennyiségû hideg levegõt kell felmelegíteni. és mellékhelyiségek zuhanyzók > 0.5 Légállapotok: terem légállapot 30°C/ 54%.5. hogy a zsaluzat mindig a fejlõdõ pára mennyiségének megfelelõ frisslevegõt engedi a medencetérbe jutni.6 > 0.4 Hõvisszanyerés az elszívott levegõbõl és az elfolyó vizekbõl Hõvisszanyerõ berendezések A szellõztetõ rendszerek üzemeltetésekor az egyik legjelentõsebb veszteség a távozó levegõvel elvitt hõáram. 3. A távozó levegõ entalpiájának hasznosítása különbözõ kialakítású hõvisszanyerõ (hõcserélõ) készülékekkel lehetséges. mint egy légfûtõ berendezés. Ez az eljárás viszonylag egyszerû kialakításhoz és olcsó beruházáshoz vezet.5. amely 20-40 m3/h/fõ értékre vehetõ fel. A felhasznált levegõ kifúvása közvetlenül a szabadba történik.75 rekuperatív hõvisszanyerõ > 0.

A rekuperatív hõcserélõkben nincs anyag(nedvesség-) csere. levegõáramok iránya állandó A hõvisszanyerõk két nagy csoportja között az alapvetõ különbség az. h. segítségével definiálhatjuk a hõcserére jellemzõ megvalósulási fokot. Hõvisszanyerõ berendezésekben lejátszódó folyamatok Egy általános hõvisszanyerési folyamat látható a 5. A folyamat során a melegebb közeg hõjének egy részét átadja a hidegebb közegnek. míg a rekuperatív hõcserélõknél egy száraz hõcsere történik. mikor kondenzáció a hõcsere során nem lép fel. ábra általános esetet mutat be. t t1 4 1 t4 t2 2 3 t3 x t1 a) Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . Ezáltal hõmérséklete és nedvességtartalma is lecsökken. a hõt felvevõ közegé pedig megnõ. hõcsere közvetítõ közeggel § körfolyamattal összekötött bordáscsöves hõcserélõ kényszerített áramlással § hûtõkörfolyamattal összekötött bordáscsöves hõcserélõ kényszerített áramlással § hõcsöves hõcserélõ vízszintes és függõleges beépítésben regeneratív rendszerû hõcserélõk § tárolótömeg áll és a levegõáramokat periódikusan cserélik § tárolótömeg forog. míg a rekuperatív rendszereknél csak hõcsere lehetséges. a b) esetben – és uszodáknál ez tekinthetõ általános esetnek – van nedvességkicsapódás. hogy a fûtõ vagy fûtött (hûtõ vagy hûtött) közeg hõmérsékletváltozása hogy viszonyul a legnagyobb hõmérsékletkülönbséghez (hõmérséklet visszanyerési hatásfok). A megvalósulási fok azt mutatja meg. h. Az 5. ábra Mivel a megvalósulási fok a hõvisszanyerés megvalósulásának jóságára utal.rekuperatív rendszerû hõcserélõk: a légáramok között a hõcsere közvetlen § lemezes hõcserélõ § simacsöves hõcserélõ közvetett hõcsere. a szakirodalomban jósági foknak illetve hõvisszanyerési foknak is nevezik. hogy a regeneratív rendszerû hõcserélõknél a két levegõáram között anyagcserét is megengedünk. A regeneratív hõcserélõk ezáltal a légáramok között a látens hõt is cserélik. h = (t4-t3) / (t1-t3) a távozó levegõ száraz hõmérséklete a hõcserélõ elõtt. friss levegõ száraz hõmérséklete a hõcserélõ után. ábrán. 23 t3 t4 friss levegõ hõmérséklete a hõcserélõ elõtt. ezért az ezekre jellemzõ folyamatábra az elõbbihez képest módosul Az a) ábra azt az esetet mutatja. t 1 t1 t4 t2 t3 2 3 4 x 5.

Ez a tulajdonsága fõleg az algásodás elkerülése szempontjából kedvezõ. Mivel a távozó levegõ nedvességtartalma magas. ezért a hõvisszanyerés mértékének szabályozására a friss levegõcsatornába bypass beépítése szükséges. keresztáramú hõcserélõk. Ezeknek a hõcserélõknek nagy elõnye az agresszív közegeknek (pl. felületén semmiféle anyag nem tapad meg. Hátránya azonban a korrózív anyagokkal szembeni kisebb ellenállása.két csoportra oszthatók. A hõcserélõ szennyezõdésekre teljesen érzéketlen. hiszen a helység túlfûtését eredményezné. A kedvezõ hõátadási viszonyok miatt ezeknek a hõcserélõknek a hõvisszanyerési foka viszonylag magas (50-60 % fokozatonként). 300400 Pa lehet. A távozó levegõ. ha a távozó és friss levegõt szállító csatorna távolabb van egymástól. vagy többszörös keresztáramú lehet. melyek között szivattyúval hõátadó közeget cirkuláltatnak. Hátránya az üveg kis mechanikai szilárdsága. A keresztáramú hõcserélõknél az áramlatokat elválasztó lemezek anyaga szerint megkülönböztetünk: üveglemezes hõcserélõt. amely ezt a hõt a friss levegõnek "közvetíti". lúg-. ezért a szerkezetnek korrózióállónak kell lennie. a viszonylag rossz hõvezetési tényezõje a vékony lemezek miatt a hõátadásban nem játszik szerepet. és korrózióálló.attól függõen. ezért a csatornák között a nyomáskülönbség üvegminõségtõl függõen max. 24 . azonban az áramlási ellenállás növekedése miatt kettõs keresztáramnál többet ritkán alkalmaznak. tehát a két áram keveredése nem léphet fel. sav-. A polipropilént a gyártás során ragasztani is csak különleges eljárással lehet. a hõcserélõ a ventilátorok elhelyezésére nem érzékeny. t2 3 2 t3 A nagyobb szilárdság miatt a légcsatornák között nagyobb nyomáskülönbség engedhetõ meg. a hideg frisslevegõnek történõ hõátadás során a hõcserélõben fennáll a kondenzáció lehetõsége. A lemezes hõcserélõkben a hõátadási viszonyok szempontjából kedvezõ turbulens áramlás elérése érdekében a levegõ áramlási sebessége 3-8 m/s érték között változhat. hõjének egy részét átadja a folyadéknak. Közvetítõ közeg felhasználása nélküli hõcserélõk Ezekben a berendezésekben a légáramok egymástól szilárd fallal elválasztva haladnak.h. Rekuperatív rendszerû hõcserélõk A rekuperatív rendszerek . uszoda levegõjében lévõ klórtartalmú vízgõz) való tökéletes ellenállóképesség. Ezek rendszerint lemezes kivitelû. hogy a hõátadás egy vagy több lépcsõben történik . A hõcserélõ beépítése egy-. Közvetítõközeges hõvisszanyerõk A belsõ térbõl elvezetett elhasznált levegõ entalpiája akkor is hasznosítható. t t1 4 1 t4 Az üveg elõnye a jó korrózióállóság. x polipropilén hõcserélõk. alumíniumlemezes hõcserélõt. Közvetítõ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 b) Mivel a hõvisszanyerés a nyári idõszakban a távozó levegõbõl felesleges lenne. A két levegõáramba hõcserélõket helyeznek el.

olaj. ami felszáll a csõ felsõ részébe. pl. akkor is hõt nyerhetünk vissza a távozó levegõbõl. fõtétele értelmében alacsonyabb hõmérsékletû helyrõl magasabb hõmérsékletû helyre külsõ munkavégzés befektetése nélkül hõ nem áramlik. Regeneratív rendszerû hõcserélõk Regeneratív hõvisszanyerõ berendezésekben a két áramló közeg között anyagcsere is lehetséges. hogy a hõátadás több lépcsõben történik. amikor a frisslevegõ fûtése a kondenzátorral felesleges lenne. hanem a nedvesség kondenzálásával is. A vízszintes elrendezésû csõben porózus betétet helyeznek el. A levegõben lévõ nedvesség kicsapódik. ha azt a harmatponti hõmérséklete alá hûtjük. Kedvezõtlen továbbá. Ezáltal a kompresszor teljesítményfelvétele nagymértékben csökkenthetõ. Segédenergia nélküli önálló hûtõkörfolyamatként üzemel. Nyári idõszakban. hogy a hõátadó közeg szállítása is hõveszteséggel jár. A hõszivattyús levegõszárítás energiaköltségeit csökkenteni lehet a távozó és a frisslevegõ közötti hõcserével. A hûtõközeg gõze a hidegebb légáram hatására kondenzálódik és a nehézségi erõtér hatására folyik vissza a csõ alsó részébe. A hûtõközeget a kapilláris hatás továbbítja a csõ egyik végébõl a másikba. vagy ennél magasabb hatásfokot garantálnak. Hõcsöves hõvisszanyerõ A hõcsöves hõvisszanyerõ lényegében egy hûtõközeggel töltött bordázott csõ. a hideget pedig a tetejére vezetik rá. használható pl. amelynek egyik vége Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 25 mint elpárologtató. A vízszintes elrendezésû hõcsövek a gyakorlatban kevésbé elterjedtek. Az elérhetõ jósági fok 7080 % közötti. a körfolyamat hõjét a medence vizének fûtésében. freonos hûtõközeg) áramoltatunk. A megoldás elõnye. illetve a kondenzátor elõtt a frisslevegõt elõfûthetjük. a külsõ levegõcsatornába a kondenzátort helyezik el. A légkezelõ berendezések gazdaságos üzeme céljából a különbözõ hõvisszanyerési módokat gyakran együttesen is alkalmazzák. és ez a hõvisszanyerés hatásosságát rontja. és a körfolyamat munkaigényét kompresszorral biztosítjuk. hogy már meglévõ rendszerekbe utólagosan is beépíthetõ. a nedves levegõ lehûl. amely a hõfelvétel illetve a hõleadás során halmazállapotot vált. Ekkora . Az ilyen hõvisszanyerési rendszerek jósági foka megfelelõ kivitelezés mellett is csak kb. és a hõcserélõ felületén víz válik ki. Amennyiben – rögzített csatornák esetén – télen és nyáron is üzemeltetni akarjuk a termocsöves hõvisszanyerõ berendezést. Példaként említenénk az R12-es jelû közeg betiltását. kombinálják. Ez történik a körfolyamat elpárologtatóján. valamint hogy a mai berendezésekben igen elterjedt R22 beépítése is tilos 2000-tõl. A lehûlt levegõt aztán visszakeverve. A meleg levegõ leadva hõjét elpárologtatja a hûtõközeget. ha annak a hõmérséklete alacsonyabb. Hátránya. de a gyakorlat még ettõl is sokszor elmarad. A hõszivattyú hõvisszanyerõs alkalmazása során a távozó levegõcsatornába az elpárologtatót. akik 90 %.közegként különféle folyadékok felhasználhatók. 30%. a kondenzátoron keresztül vezetve fûtjük vissza és fújjuk be a terembe. Egy hõcsõ vagy egy lemezes hõcserélõ beépítésével az elpárologtató elõtt a távozó (szárítandó) levegõt elõhûthetjük. A freonos közvetítõközeges hõvisszanyerõ berendezésekben a felhasznált hûtõközegre ma már szigorú környezetvédelmi elõírások vonatkoznak. mert az uszoda levegõjét nemcsak frisslevegõ bevezetésével lehet szárazabbá tenni. akkor vízszintesen kell beépíteni. ami nagymértékben javítja a hõvisszanyerés hatásosságát. glykol stb. Függõleges elrendezés esetén a meleg levegõáramot a hõcsõ aljára. ez jobb hõcserét jelent. de vannak gyártók. Amennyiben azonban a beépített hõcserélõk között olyan közvetítõközeget (pl. az R407C hûtõközeg. A hõszivattyús hûtõkörfolyamatnak az uszodaklimatizálásnál azért is nagy szerepe van. illetve a használati melegvíz elõállítása során hasznosíthatjuk. a hõcserélõk áramlási ellenállásának és helyigényének figyelembevételével. Hõszivattyú A termodinamika II. másik vége mint kondenzátor mûködik.

5.1 Hõvisszanyerés az uszoda levegõjébõl Az uszoda levegõjébõl való hõvisszanyeréshez a következõ készülékeket lehet alkalmazni: − rekuperatív lemezes hõvisszanyerõ (1.4. táblázat). hogy kompakt. egy idõ után a víz is túlmelegszik ezáltal fokozva a párolgást. úgy a zuhanyzóhelyiség elszívott levegõjének idõnkénti magas páratartalma kihasználható. üzemeltetése különösebb elõzetes tervezést nem igényel.5.hõvisszanyerési fok mellett utófûtõ kaloriferre esetenként már nincs is szükség. A hûtõkörfolyamat összességében hõt termel. Ezek a készülékek a medencetérben (falon. Helyi légszárító berendezések A központi légkezelõ berendezések mellett . falsarokban) kerülnek elhelyezésre. a kondenzátumot az elpárologtató alatt elhelyezett edény gyûjti össze. ezáltal csökkenne az adott légmennyiséggel medencetérbõl elvihetõ pára mennyisége. 10. mert a medence vize hõtárolásra nem alkalmas. A helység frisslevegõ igény ellátása sem megoldott. a kondenzátor a levegõnek leadja egyrészt az elpárologtatón felvett hõt. tornatermek. 3. 3. a feleslegesen magas villamosenergia költség.inkább csak kisebb uszodákban . illetve gondoskodni kell a kondenzátum elvezetésérõl. A szellõzõlevegõ nedvességtartalmát növelné a távozólevegõtõl visszanyert nedvesség – ami egyes esetekben 60-75% is lehet –. ahol a páratartalom feldúsulhat. valamint az uszodatérben a kompresszor és a ventilátor által keltett zaj.3 fokozatú) − hõcsöves hõvisszanyerõ − közvetítõközeges hõvisszanyerõ − hõszivattyú.2 Hõvisszanyerés az öltözõk és mellékhelyiségek levegõjébõl Az öltözõk és mellékhelyiségek levegõjébõl való hõvisszanyeréshez a következõ készülékeket lehet alkalmazni: − rekuperatív lemezes hõvisszanyerõ − hõcsöves hõvisszanyerõ − regeneratív hõvisszanyerõ − forgódobos − akkumulátoros − közvetítõközeges hõvisszanyerõ (l. amelyet idõszakosan üríteni kell. Ez nyáron kedvezõtlen. az elpárologtatón és a kondenzátoron ventilátor hajtja át az uszoda levegõjét. A berendezés elõnye. További hátránya. másrészt a kompresszor munkájának a hõjét is. a várható átlagos párolgási tömegáram esetén. táblázat). magas hatásfokkal és ill. alacsonyabb vízpárolgás esetén is (pl. A kidobott levegõbõl való hõvisszanyerõ készüléknek. Uszodáknál azonban a regeneratív rendszerû hõvisszanyerõk nem alkalmazhatóak. sörözõk szellõztetésére. 3.4. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 26 . ahol gazdaságosan kell nagymennyiségû frisslevegõt a beltérbe juttatni a levegõ kiszáradása nélkül.5. használaton kívüli medence esetén) kedvezõbb teljesítményszám érhetõ el.5. A túlfûtés problémáját a medencevíz melegítõ kondenzátor beépítése sem oldja meg tökéletesen.4.2. Mint ismeretes.3 Hõvisszanyerés a zuhanyzóhelyiségek levegõjébõl A hõvisszanyeréshez a 3. Amennyiben a hõvisszanyeréshez hõszivattyút alkalmaznak. Az ilyen szellõztetõ berendezések jól hasznosíthatók tárgyalótermek.1 fejezet szerinti készülékek alkalmazhatóak. nincs szükség csatornahálózatra. Többfokozatú kompresszor alkalmazásával. teljesítményszámmal kell rendelkeznie (10. A lehûlt levegõt befújás elõtt a kondenzátor fûti vissza.elterjedtek a helyi légszárító berendezések is. A levegõben lévõ pára az elpárologtatón lekondenzálódik. Ezeket az értékeket pl. Mûködésük alapvetõen egy hûtõkörfolyamatra épül. hõszivattyúknál a szárítóegység és egy rekuperatív hõvisszanyerõ kombinációjával lehet elérni. hogy a helyiségben lokálisan átöblítetlen (holt) terek alakulhatnak ki.4. mivel a berendezés feleslegesen fûti az uszoda levegõjét. Hátránya.

Ezt pl. Oldalfalba épített rácson keresztül. 2m-re legyen).4.2 Befúvó légcsatorna A befúvásnál lehetõség szerint törekedni kell arra.3.6 Légvezetés A megfelelõ légvezetés kialakítása az uszodában.5. Hatásfok (f) ill.6. táblázat). A rács elhelyezésénél a helyi adottságokat figyelembe kell venni (pl. résbefúvó alkalmazásával lehet megvalósítani. (l. ábra 3. 3. 3. elengedhetetlenül szükséges a megfelelõ teremklíma eléréséhez. Esetenként elõfordulhat. A kondenzáció elkerülése érdekében a légcsatornát teljes hosszában hõszigetelni kell A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az irányadóak. táblázat Ezeknek az elfolyó vizeknek a szétválasztott begyûjtéséhez külön csõvezetékeket kell tervezni.70 > 7.5 Hõvisszanyerõ rekuperátor hõszivattyú + rekuperátor 7. utcafront esetén a légrács alja a földtõl min. Hõmérsékletek: elfolyó víz 30°C. Zöldövezet esetén lehetséges angol aknán keresztül frisslevegõt bevezetni (privátuszodáknál elterjedt megoldás). frissvíz 10°C 11. A résbefúvókat a gerinc légcsatornáról Ø110-es vezetékekkel tápláljuk meg. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 27 . A 8. ábrán látható a résbefúvó beépítésénél kialakuló rétegrend. a víztárolók túlfolyóvizeibõl és a szûrõ visszamosatásból való hõvisszanyeréshez a következõ készülékek alkalmazhatók: − rekuperatív hõvisszanyerõ − hõszivattyú. A frisslevegõ rácsokon (esõvédõ fixzsalu) a levegõ sebessége ne legyen nagyobb 1 -2 m/s-nál.6.4 Hõvisszanyerés az elfolyó vizekbõl A zuhanyvizekbõl. hogy az egyébként megfelelõen méretezett légkezelõ berendezés a helytelen légvezetési rendszer miatt nem tudja megfelelõen ellátni feladatát. hogy alulról fújjunk be az ablakok elõtt. A hõvisszanyerõ készülékeknek önmûködõ tisztító szerkezettel kell rendelkezniük. 11. Az Ø110-es födémáttörések folyóméterenkénti számát a befúvandó légmennyiség dönti el.1 Külsõ levegõ légcsatorna A frisslevegõ vételére több megoldás is lehetséges. a jó átöblítéshez és az épületszerkezeti károsodások megelõzéséhez. A levegõ elosztásához szükséges légcsatorna hálózatot négy vezetékszakaszra lehet osztani: § külsõlevegõ légcsatorna: a frisslevegõ légkezelõ berendezésbe való juttatása § befúvó légcsatorna: a kezelt levegõ befúvása az uszodatérbe § elszívó légcsatorna: a párás uszodai levegõ elvezetése a légkezelõhöz § kidobó légcsatorna: a használt levegõ épületbõl való kivezetése Mind a négy légcsatornába a szellõzõgép közelében hangtompító elem beépítése szükséges. teljesítményszám (e) > 0.

Oldalfalba épített rács esetén a frisslevegõ rácstól legalább 4-5 m távolságot kell betartani a rendszer rövidre záródásának elkerülése érdekében. ábrán látható a résbefúvó beépítése elõtti állapot az Ø110es PVC áttörések be vannak helyezve a födémbe. ezért nem érdemes bonyolult elszívó hálózatot kiépíteni.5 m/s-nál. A 10. A befúvásból mindössze egy vékony rés látszódik a padlóban. Ellenkezõ esetben az egyes leágazásoknál szabályozó pillangószelepek beépítése szükséges. hogy a következõ légsebességeket lehetõleg ne lépjük túl: § gépházon belül vmax=6-7 m/s § gépházon kívül gerincvezetéken vmax=4-5 m/s § befúvás közelében ágvezetéken vmax=3-4 m/s § a befúvó elemeken a gyártók javaslatai szerint 28 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . 3. Mivel a befúvás alulról történik a helyiség átöblítése érdekében az elszívást célszerû a helyiség magaspontján elhelyezni. A befúvó légcsatorna hálózatot teljes hosszában szigetelni kell a hõveszteség csökkentése érdekében A légcsatornák keresztmetszetét úgy kell megválasztani. 3. Irányítottan elszívni nem lehetséges. Az elszívó rácsokon a levegõ sebessége ne legyen nagyobb 1.6. ábra A 9. Kisebb uszodák esetén elég egy rácson keresztül elszívni.úsztatott beton Elválasztó fólia hõszigetelés vízszigetelés födém MENERGA résbefúvó I-es típus Az egyenletes levegõelosztás érdekében a résbefúvó mentén az elosztóvezetéket folyamatosan szûkíteni kell. A legújabb magas hatásfokkal üzemelõ hõvisszanyerõk alkalmazása esetében a kidobó légcsatornát. vagy ha lehetõség van rá körgyûrût kialakítva még jobb légelosztás valósítható meg.5 m/s-nál. A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az irányadóak. ugyanúgy mint a külsõlevegõs légcsatornát szigetelni kell. A kidobó rácsokon a levegõ sebessége ne legyen nagyobb 1.4 Kidobó légcsatorna Az elhasznált levegõ épületbõl való kijuttatására a legkedvezõbb megoldás az épület tetején elhelyezett légrácson keresztül való kidobás A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az irányadóak. de ez sem törvényszerû.3 Elszívó légcsatorna Befúvó légcsatorna 8.6. ábrán a résbefúvó beépítése és a burkolás utáni végleges állapot látható.

Ezzel szemben a MENERGA berendezések szabadonfutó. ábrán a DDC kezelõfelülete látható. a kapcsolószekrények tartalmazzák a szabályozáshoz szükséges összes elemet (érzékelõk. 3.7 MENERGA légkezelõ berendezések A MENERGA cég. − Távolsági felügyelet lehetséges modemen keresztül. már több mint 20 éve.és nyomásoptimalizált járókerekek által − Elmarad az ékszíjmeghajtások teljesítményvesztesége Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 29 12. ábra A solVent rendszer elõnyei: − Magas ventilátor hatásfok a teljesítmény.). A motorok frekvenciaváltóval rendelkeznek. ábra . A kisebb légszállítású berendezések elektromos kommutálóegységgel egyenirányított eC-ventilátorokkal vannak felszerelve. − Hibák kijelzése a DDC-n szöveges formában. energiatakarékos. berendezések kialakításánál az elsõdleges szempontok az energiatakarékos üzemelés. és az üzembiztonság.2 Szabályozás technika A berendezések komplett automatikával rendelkeznek. melyek a következõ funkciókat teszik lehetõvé: − Az érzékelõk és zsalumozgatóktól visszajelzés a DDC-re. motortengelyre ékelt. motorvédelmek. 3.1 Ventilátor technológia Az uszodai berendezések 24 órás üzemben mûködnek.3. stb. melyek a frekvenciaváltós motorokhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. − Alacsony dinamikus nyomásveszteség − Alacsony hangnyomásszint. így egymás ellen nem tudnak dolgozni. ezáltal kisebb hangtompítók − A teljesítmény pontos illesztése a munkapontra. − Kívánt értékek egyszerû megváltoztatása. A 12.7. − Hõmérséklet kompenzációs térfogatáram szabályozás (a szállított térfogatáram meghatározása mérõperem pontossággal történik) kijelzés a DDC-n. hõvisszanyerõs komfort légtechnikai és speciális uszodai és légkezelõ berendezések A fejlesztésével gyártásával foglalkozik. A frekvenciaváltós solVent. − A berendezések egymással is kommunikálnak. 11. A gépek C-BUSos DDC-vel vannak ellátva. mely fokozatmentes fordulatszám szabályozást tesz lehetõvé. és a hagyományos csigaházas ventilátor közötti árkülönbség 1 év alatt megtérül. A hagyományosan alkalmazott megoldás az ékszíjmeghajtású csigaházas ventilátorok. heti idõprogramok beállítása. hátrahajló lapátozású. radiális járókerekû ventilátorokkal vannak felszerelve (solVent egység).7. Minden készülék kompakt felépítésû és a mûködéshez szükséges minden szabályozóelemet tartalmaz. − Szûrõfelügyelet szûrõelkoszolódás Pa-ban kijelezve. ezért cégünk uszodai gépet már csak ezzel a ventilátor technológiával kínál. zsalumozgatók. A standard berendezések mellett lehetõség van egyedi berendezések rendelésére is. Ezért gazdaságos üzemû ventilátorok alkalmazásával jelentõs energia megtakarítás érhetõ.

ahol átadja az érezhetõ-. A befúvó ventilátor által beszívott frisslevegõ felveszi az elszívott levegõ hõjét.7. Szállításkor a nagyobb berendezések három. a fûtõkaloriferrel felfûtve. fûtéséhez és szellõztetéséhez beleértve minden szabályozó és vezérlõ elemet. ábra Páramentesítõ üzem Páramentesítõ üzemben. A készülék 400-5. 13. 13. a tripla lemezes hõcserélõ elõtt elvezetve.300 m3/h méretekben áll rendelkezésre (l. A ki-be szellõztetés hagyományos folyamata. Fûtési üzemben az uszodából elszívott levegõ. A keletkezõ kondenzátum a berendezésbõl elvezetésre kerül. magas energiaszükséglethez vezet. ábra).3. kéttengelyû készülék esetén hat részre vannak bontva. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . a párás-meleg uszodából elszívott levegõ a külsõ levegõhöz képest kereszt-ellenkeresztáramban át van vezetve a tripla lemezes hõcserélõn. Az építkezésen való összeszereléshez csak kevés munkaidõ szükséges. A berendezés csak annyi frisslevegõt használ amennyi a páramentesítéshez szükséges. Rekuperatív hõvisszanyerõs páramentesítõk ThermoCond 23-as típus Tripla kereszt-ellen-keresztáramú polipropilén hõvisszanyerõvel (80% feletti hatásfok). hogy a berendezés gazdaságos üzemmódja biztosítva legyen. A tripla kereszt-ellen-keresztáramú lemezes hõcserélõben. 30 A szivattyús melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferben az így elõfûtött külsõ frisslevegõ -az uszoda hõszükségletének megfelelõenaz uszodatér hõmérsékletére lesz utófûtve. Fûtõüzem A melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferrel történik az uszoda fûtése visszakevert üzemben. a befúvó ventilátorral van visszavezetve az uszodába. ahol minden üzemállapotát kontrollálják és minden szabályozót optimálisan beállítanak. Nyári üzemben vagy túl magas uszodatér hõmérséklet esetén. szellõztetni és fûteni kell.3 Uszodatér páramentesítõ légkezelõje Az ember számára kellemes teremklíma megteremtéséhez és az épület károsodásának elkerüléséhez minden uszodát párátlanítani. Mielõtt egy gép elhagyja a gyárat próbaüzemen fut át. Berendezés koncepció A MENERGA uszodai páramentesítõ berendezések kompakt felépítésûek és tartalmaznak minden szükséges építõelemet az uszoda páramentesítéséhez. majd a külsõ környezetbe kifúvásra kerül. az uszodából elszívott levegõ érezhetõ hõje (alacsony külsõ hõmérséklet esetén a rejtett hõ egy része is) három fokozatban. Magasabb külsõ hõmérséklet esetén megvalósítható a szabályozott hõvisszanyerés.átadódik a külsõ levegõnek (h=80%). ezzel a bypass kapcsolással megnövelhetõ a légmennyiség. és részben a rejtett hõjét is a külsõ levegõnek. a tripla lemezes hõcserélõt megkerülõ légvezetés által (bypass zsalu opció). majd annak felfûtését jelenti. és a melegvízfûtésû kalorifer által utófûtve kerül az uszodatérbe. ami a párás-meleg uszoda levegõ és a száraz-hideg külsõ levegõ kicserélését. Alacsonyabb energiafelhasználás valósítható meg a meleg uszoda levegõ hõtartalmának felhasználásával.

A hõszivattyú kondenzátorában. versenyuszodákhoz nyilvános fürdõkhöz. az uszodából elszívott levegõ hõszivattyúval történõ harmatpont alá hûtésével. ábra A berendezés hoteluszodákhoz. a fûtõkaloriferrel felfûtve. gyógyfürdõkhöz. ezzel a bypass kapcsolással megnövelhetõ a légmennyiség. A felmelegített levegõ. Így a hõszivattyú folyamat befektetett energiája – mint hõvisszanyerés – 100% -ban a befújt levegõ fûtésére fordítódik. a párás-meleg uszodából elszívott levegõ a külsõ levegõhöz képest keresztellenáramban át van vezetve a dupla lemezes hõcserélõn. és részben a rejtett hõjét is a külsõ levegõnek. és a melegvízfûtésû kalorifer által utófûtve kerül az uszodatérbe. minden energiaveszteség nélkül. a dupla lemezes hõcserélõt részben megkerülõ légvezetés által. 80% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfokkal. A hûtés által az uszoda levegõjében található nedvesség nagy része kicsapódik. A készülék 6. Magasabb külsõ hõmérséklet esetén megvalósítható a szabályozott hõvisszanyerés. az így kiszárított levegõ visszamelegszik a szárítási folyamatban kinyert szenzibilis és latens hõ felhasználásával.ThermoCond 34-es típus kétfokozatú rekuperatív hõvisszanyerõvel. meghatározott külsõlevegõ hányad bekeverése (higiéniai okokból) lehetséges. a befúvó ventilátorral van visszavezetve az uszodába. A keletkezõ kondenzátum a berendezésbõl elvezetésre kerül. Az uszoda levegõjének frissítéséhez. Fûtõüzem A melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferrel történik az uszoda fûtése visszakevert üzemben. ahol átadja az érezhetõ-. a dupla lemezes hõcserélõ 15. Nyári üzemben vagy túl magas uszodatér hõmérséklet esetén.000-36. az uszodába vissza van vezetve. Hõszivattyús páramentesítõk ThermoCond 21-es és 25-ös típus 14. Ezután az így kiszárított levegõt a saját – lehûtésnél elvont – hõjével visszafûtve.000 m3/h méretekben áll rendelkezésre (l. majd a külsõ környezetbe kifúvásra kerül. A befúvó ventilátor által beszívott frisslevegõ felveszi az elszívott levegõ hõjét. Fûtési üzemben az uszodából elszívott levegõ. élményfürdõkhöz lett kifejlesztve Páramentesítõ üzem Páramentesítõ üzemben. 14. Páramentesítõ üzem télen A párás-meleg uszodából elszívott levegõ a hõszivattyú elpárologtatójában harmatpont alá hûl. ábra). A hõszivattyú mûködtetéséhez szükséges befektetett energia hõvisszanyerésként áll rendelkezésre. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 31 . ábra ThermoCond 21-es típus A hagyományos ki-be szellõztetéssel szemben lényegesen alacsonyabb energiafelhasználás szükséges az uszoda páramentesítéséhez. elõtt elvezetve.

A hõcsõben található hûtõközeg elpárolog és elvonja az uszodából elszívott levegõ hõjének egy részét. Rekuperatív hõvisszanyerõs és hõszivattyús kombinált páramentesítõk ThermoCond 22-es és 26-os típus hõcsöves hõvisszanyerõvel. Páramentesítõ üzem nyáron Magas külsõ hõmérséklet esetén. hogy a páramentesítési folyamatban felszabaduló hõ minden esetben az uszoda fûtésére fordítódjon. a visszakeverõ-kidobó ventilátor a kompresszorral egyidõben kikapcsol. Az elszívott levegõ egy része a szabadba távozik.000 m3/h légszállítással rendelhetõek. elsõsorban nagyobb privát-. Visszapárolgás Annak megakadályozásához. közvetlenül a kondenzátoron és a fûtõkaloriferen keresztül az uszodába van vezetve.700 – 6. Nagyobb páraelvonási igénynél (fürdõüzem) – többfokozatú higrosztáttal szabályozva – a visszakevert levegõbe egy megfelelõ mennyiségû frisslevegõ kerül bekeverésre. egy MENERGA berendezés utólagos beépítése estén. a szárítási folyamatban kinyert szenzibilis és latens hõ fûti vissza. A hõszivattyú kondenzátorában. pl. és hõszivattyúval 16. elsõsorban kisebb privát-. még el nem vezetett kondenzátum ismét párologjon. A ThermoCond 21-es típusok 800 . hogy az elpárologtatóban található. és nyilvános uszodákhoz. Így biztosított. a gép átveszi annak a szabályozását.a hõcsõben található hûtõközeg kondenzálódik. Fûtõüzem A szivattyús-melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferrel történik a uszoda fûtése visszakevert üzemben. A levegõ egy bypass-zsalun keresztül az elpárologtató elõtt. elkerülhetõ a szükségtelen áramfelhasználás. Az elszívott levegõ egy része a szabadba Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 32 . Az uszoda levegõjének frissítéséhez. a berendezés automatikusan átkapcsol a gazdaságosabb ki-be szellõztetés üzemre.3. A hûtés által az uszoda levegõjében található nedvesség nagy része kicsapódik. Kiegészítõ fûtõtest nem szükséges. és az uszoda levegõjébe visszakerüljön (ez több liter is lehet). A lehûtött és kiszárított levegõ ellenáramban át van vezetve a hõcsõ felsõ részén. Az utána kapcsolt hõszivattyú elpárologtatójában az elõhûtött uszodai levegõ harmatpont alá hûl. Így a hõszivattyú folyamat befektetett energiája – mint hõvisszanyerés – 100% -ban a befújt levegõ fûtésére fordítódik. Ezáltal a ventilátorok meghajtásához szükséges elektromos energia felhasználás csökken. ahol felveszi az elõhûtés folyamán elvont hõt. a levegõt. Amennyiben az uszodában már van egyéb fûtõtest. ábra Páramentesítõ üzem télen A párás-meleg uszodából elszívott levegõ elõször a rekuperatív hõvisszanyerõhöz (hõcsõ) van vezetve. A ThermoCond 25-ös típusok 2. a külsõ levegõ bekeverése manuálisan is kapcsolható. az uszodába vissza van vezetve. A felmelegített levegõ.Nagyobb páraelvonási igénynél (fürdõüzem) – többfokozatú higrosztáttal szabályozva – a visszekevert levegõbe egy megfelelõ mennyiségû frisslevegõ kerül bekeverésre. a páramentesítési folyamat befejezésekor. és kisebb nyilvános uszodákhoz. A visszakeverõkidobó ventilátor rövid mûködési idejével.400 m3/h légszállítással rendelhetõek. Visszakevert üzemben fûtés és páramentesítés nélkül a berendezés szállított térfogatárama lecsökken. nyáron és átmeneti idõszakban.

80% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfokkal. A visszakeverõ-kidobó ventilátor rövid mûködési idejével.2. a külsõ levegõ bekeverése manuálisan is kapcsolható.távozik.000 m3/h légszállítással rendelhetõek. A lehûtött uszodai levegõ a szabadba távozik. Visszapárolgás Annak megakadályozásához. 17. hogy az elpárologtatóban található. Amennyiben két víz kondenzátor található a berendezésben. és az uszoda levegõjébe visszakerüljön (ez több liter is lehet). vagy a használati melegvíz kondenzátorra. az elpárologtatót elkerülve. Páramentesítõ üzem nyáron Magas külsõ hõmérséklet esetén. versenyuszodákhoz nyilvános fürdõkhöz. és kisebb nyilvános uszodákhoz. Hõleadás a medencevíznek illetve a használati melegvíznek Igény szerint a MENERGA klímaberendezés kiegészíthetõ egy medencevíz melegítõ kondenzátorral (MMK) és/vagy egy használati melegvíz melegítõ kondenzátorral (HMK). ThermoCond 36-os típus kétfokozatú rekuperatív hõvisszanyerõvel.000-36. akkor a további hõ a medencevíznek adódik le. a hûtõkör átkapcsol a léghûtésû kondenzátorról a medencevíz-. A ThermoCond 22-es típusok 900 . felesleges hõ elõször a használati melegvíznek adódik át. A ThermoCond 26-os típusok 2. a hõcsõ zsalurendszere lezár és a levegõáram. Ebben az üzemállapotban. ábra A berendezés hoteluszodákhoz. és nyilvános uszodákhoz.800-5. 17. és hõszivattyúval A készülék 6. ha a használati melegvíz igény is ki van elégítve. a visszakeverõ-kidobó ventilátor a kompresszorral egyidõben kikapcsol. ábra). a berendezés automatikusan átkapcsol a gazdaságosabb ki-be szellõztetés üzemre. de még az uszodában hõre van szükség. még el nem vezetett kondenzátum ismét párologjon. közvetlenül kondenzátoron és a fûtési kaloriferen keresztül az uszodába vissza van vezetve (visszakevert üzem).700 m3/h légszállítással rendelhetõek. a berendezés hõszivattyú üzemre kapcsol át. nyáron és átmeneti idõszakban.000 m3/h méretekben áll rendelkezésre (l. és hõszivattyúval Ez a készülék a 23-as típus hõszivattyúval kiegészített változata A készülék 2. Az uszoda levegõjének frissítéséhez. elsõsorban nagyobb privát-. és az ennek megfelelõ külsõ levegõ belép a berendezésbe. a páramentesítési folyamat befejezésekor. ThermoCond 27-es típus Tripla kereszt-ellen-keresztáramú polipropilén hõvisszanyerõvel (80% feletti hatásfok).300 m3/h méretekben áll rendelkezésre. elsõsorban kisebb privát-. Ezáltal a nyáron gazdaságtalanul üzemelõ kazánt teljesen ki lehet kapcsolni. elkerülhetõ a szükségtelen áramfelhasználás. gyógyfürdõkhöz. újra a szabadba távozik Ezzel a külsõ levegõbõl elvont hõvel – amennyiben vízkondenzátorok be vannak építve a gépbe – fûthetõ a medencevíz és a használati melegvíz. a külsõ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 33 levegõ az elpárologtatón átvezetve és ott lehûtve. Mielõtt a páraelvonási folyamatban felszabaduló hõ az uszodát túlfûtené. . Hõelvonás a külsõ levegõbõl Amennyiben nyáron vagy átmeneti idõszakban az uszoda páratartalma elérte a kívánt értéket.700 – 6.

és az uszoda levegõjébe kerüljön. Eközben másik oldalról a hõátadás egy elõhûtésként mûködik. az elszívó ventilátor a szárítási folyamat befejezése után a kompresszorral együtt kikapcsol. A lehûtött és kiszárított levegõ ellenáramban ismét átáramlik a lemezes hõcserélõn. Az elszívó ventilátor rövidebb üzemidejével együtt elkerülhetõ a szükségtelen áramfelhasználás. alacsony értéken tartható. Visszapárolgás Annak megakadályozására. hogy az elpárologtatóban található kondenzátum (ami néhány liter is lehet) ismét visszapárologjon. a bypass zsaluk teljes nyitásával a légteljesítmény 110%ra növelhetõ. a higiéniai okokból szükséges frisslevegõ mennyiség be van keverve. a dupla lemezes hõcserélõ hõvisszanyerése folyamatosan üzemel. a dupla lemezes hõcserélõ hõvisszanyerése a bypass zsalukkal az uszoda hõszükségletének megfelelõen szabályozva van.7. Ezáltal a levegõben lévõ nedvességtartalom jelentõs része kondenzátumként kicsapódik. a befúvó ventilátorral van visszavezetve a uszodába. mely az uszodai párás levegõt annak harmatpontjának közelébe hûti. amikor egyidejûleg a külsõ levegõ páratartalma is magas. Egy meghatározott frisslevegõ hányad bekeverése. Fûtõüzem A szivattyús melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferrel történik a uszoda fûtése visszakevert üzemben. az uszoda levegõjének megújításához (higiéniai okokból szükséges) megvalósítható. Páramentesítõ üzem nyáron Nyári üzemben ill.4 Öltözõk mellékhelyiségek légkezelõje Rekuperatív hõvisszanyerõs légkezelõk Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . Páramentesítés nyugalmi üzemben A párás-meleg uszodából elszívott levegõ egy része. a visszakevert uszodai levegõbe. mint hõvisszanyerés. magas külsõ hõmérséklet esetén ki-be szellõztet (lásd fent). Fûtési üzemben az uszodából elszívott levegõ a dupla lemezes hõcserélõ elõtt elvezetve. A hideg frisslevegõ megnöveli az elõhûtés hatást a dupla lemezes hõcserélõben. A hõszivattyú kompresszorának elektromos energia felvétele teljes egészében a befújt levegõ fûtésére fordítódik. a hõszivattyú hõvisszanyerése az uszoda mindenkori hõszükségletéhez igazodik. A frisslevegõ mennyissége a külsõ levegõ és a szárítási igény függvénye. Magasabb külsõ hõmérséklet esetén a berendezés kibe szellõztet.élményfürdõkhöz lett kifejlesztve. a fûtõkaloriferrel felfûtve. és ezáltal a berendezés szárítási teljesítményét. és a hõszivattyú közvetlen elpárologtatóján lehûl. és az uszodából elszívott levegõ által elõmelegszik. Kiugróan magas külsõ hõmérséklet esetén. átmeneti idõszakban a berendezés rész-kidobott levegõ-frisslevegõ üzemre kapcsol át: a lehûtött uszodából elszívott levegõ egy része a szabadba 34 kidobásra kerül és az ezzel azonos mennyiségû melegebb frisslevegõ beáramlik. és ezáltal a kompresszor áramfelvétele. Ebben az üzemállapotban az uszoda szárítása a frisslevegõvel történik. Ebben az üzemállapotban a hõszivattyú nem üzemel. a dupla lemezes hõvisszanyerõn kereszt-ellenáramban keresztül haladva elõhûl. és a 34-es típus hõszivattyúval kiegészített változata. Páramentesítés fürdõ üzemben Fürdõüzemben. ami a dupla lemezes hõvisszanyerõn átáramolva és a visszakevert levegõhányaddal egyesülve az uszodába van vezetve. A hõszivattyú és egy dupla lemezes hõcserélõ együttes alkalmazása estén a hõszivattyú teljesítménye. Az elõmelegített és kiszárított levegõ keveredik a meghatározott részarányú visszakevert levegõvel és a hõszivattyú kondenzátorán a szárítási folyamatban elvont hõvel felmelegítve az uszodatérbe áramlik. Átmeneti idõszakban a berendezés részfrisslevegõs üzemben mûködik ill. 3.

19. és befújt levegõ.300 rendelkezésre (l. Dosolair 54-es típus kétfokozatú rekuperatív hõvisszanyerõvel.Trisolair 52-es típus Tripla kereszt-ellen-keresztáramú polipropilén hõvisszanyerõvel (80% feletti hatásfok). Téli üzem Téli üzemben a terembõl elszívott levegõ érezhetõ hõjét (alacsony külsõ hõmérséklet esetén a rejtett hõ egy részét is) elvonja a berendezés és átadja a külsõ frisslevegõnek. Ebben az esetben a frisslevegõ egy része a hõvisszanyerõ felett van vezetve.200-36. a kidobott levegõbõl való hõ-visszanyeréssel elõmelegíti a befújt levegõt. a másikon a külsõ-. ábra). Nyári üzem 18. 75% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfokkal. A készülék 400-5. a berendezés szabad hûtési üzemben üzemelhet. Visszakevert üzem esetén a készülék léghevítõ berendezésként is üzemeltethetõ.000 m3/h méretekben áll rendelkezésre (l. 18. háromfokozatú hõvisszanyeréssel dolgozik. Ameddig a terembõl elszívott levegõ hõmérséklete a külsõ levegõ hõmérséklete alatt van. mely lehetõvé teszi a szabályozott hõvisszanyerést. a frisslevegõ a háromszoros hõvisszanyerõben a hidegebb elszívott levegõ segítségével elõhûl. A lehûtött teremlevegõ a szabadba távozik. ábra . Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 35 Nyári üzemben a Trisolair klímaberendezés a „hideg” visszanyerésére is képes. amin kereszt-ellen-keresztáramban áramlik át egyik oldalon az elszívott-. a másikon a külsõ-. ha rendelkezik bypass zsaluval. a szivattyús melegvíz-fûtésû léghevítõ kaloriferen átáramolva a kívánt hõmérsékletre utófûtve a terembe beáramlik. a kereszt-ellenkeresztáramú lemezes hõcserélõjének köszönhetõen. A készülék 1. Átmeneti idõszakban való üzemelés esetén fennáll a veszélye – különösen nagy belsõ hõterhelés esetén – a terem túlfûtésének. Amennyiben nyári üzemben a külsõ hõmérséklet a teremhõmérsékletnél hidegebb. Ebben az esetben a frisslevegõ teljes egészében a hõvisszanyerõ felett vezetve azt kikerülve áramlik át a berendezésen. A Trisolair légkezelõ berendezés. m3/h méretekben áll Alkalmazástól függõen lehetõség van a befújt levegõ mennyiségének növelésére visszakeverés által (kiegészítõ zsalu szükséges). az elõmelegített külsõ levegõ. ábra A háromszoros rekuperatív hõvisszanyerõvel rendelkezõ Trisolair berendezés gazdaságos módon oldja meg ezeket a feladatokat: § Télen. Ilyen alkalmazási esetekben a berendezés kiegészíthetõ egy hõcserélõ megkerülõ bypass zsaluval. ábra). és befújt levegõ. § Nyáron a kidobott levegõbõl való „hidegvisszanyeréssel” elõhûti a befújt levegõt. Mûködés A Trisolair berendezés szíve a háromszoros lemezes hõcserélõ. 19. és kidobott levegõ. és a 80% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfoka miatt az üzemeltetési költségek különösen alacsonyak.

Ameddig a terembõl 36 elszívott levegõ hõmérséklete a külsõ levegõ hõmérséklete alatt van. Amennyiben nyári üzemben a külsõ hõmérséklet a teremhõmérsékletnél hidegebb. A Dosolair berendezés rendelkezik hõcserélõt megkerülõ bypass zsalukkal. ábra A Resolair hõvisszanyerõ rendszer a legmagasabb hõmérséklet hatásfokkal. az elõmelegített külsõ levegõ.00-32. A lehûtött teremlevegõ a szabadba távozik. a berendezés szabad hûtési üzemben üzemel. a kidobott levegõbõl való hõ-visszanyeréssel elõmelegíti a befújt levegõt § Nyáron a kidobott levegõbõl való „hidegvisszanyeréssel” hûti a befújt levegõt. és befújt levegõ. ami lehetõvé teheti az utófûtõ elhagyását. 20. Mûködés A Dosolair berendezés lelke a két darab sorba kapcsolt lemezes hõcserélõ. a berendezés a frisslevegõt 20°C-ra melegíti fel. felett vezetve azt kikerülve nyomásveszteség nélkül áramlik át a berendezésen. A készülék 6. ami lehetõvé teszi a térfogatáram 10%-al való megnövelését. a szivattyús melegvíz-fûtésû léghevítõ kaloriferen átáramolva a kívánt hõmérsékletre utófûtve a terembe beáramlik. ábra). Visszakevert üzem esetén a készülék léghevítõ berendezésként is üzemeltethetõ. a másikon a külsõ-. a legmagasabb ismert hõmérséklet visszanyerõ hatásfokkal dolgozik. Nyári üzem Nyári üzemben a Dosolair klímaberendezés a „hideg” visszanyerésére is képes. a frisslevegõ a kétszeres hõvisszanyerõben a hidegebb elszívott levegõ segítségével elõhûl. mely lehetõvé teszi a szabályozott hõvisszanyerést. Amennyiben a külsõ hõmérséklet –10°C a terembõl elszívott levegõ hõmérséklete pedig 22°C. § Télen. Átmeneti idõszakban való üzemelés esetén fennáll a veszélye – különösen nagy belsõ hõterhelés esetén – a terem túlfûtésének. A Dosolair légkezelõ berendezés. kétfokozatú hõvisszanyeréssel dolgozik. Ebben az esetben a frisslevegõ és a kidobott levegõ teljes egészében a hõvisszanyerõ alatt. és kidobott levegõ. Regeneratív hõvisszanyerõs légkezelõk Resolair 64-es típus 90% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfokkal. rendkívül gazdaságosan üzemel. 20. a kidobott levegõbõl való hõ-visszanyeréssel elõmelegíti a befújt levegõt § Nyáron a kidobott levegõbõl való „hidegvisszanyeréssel” elõhûti a befújt levegõt. Téli üzem Téli üzemben a terembõl elszívott levegõ érezhetõ hõjét (alacsony külsõ hõmérséklet esetén a rejtett hõ egy részét is) elvonja a berendezés és átadja a külsõ frisslevegõnek. ill.A kétszeres rekuperatív hõvisszanyerõvel rendelkezõ Dosolair berendezés gazdaságos módon oldja meg ezeket a feladatokat: § Télen. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . amelyeken kereszt-áramban áramlik át egyik oldalon az elszívott-.000 m3/h méretekben áll rendelkezésre (l. a dupla lemezes hõcserélõjének köszönhetõen. Ez egyszerû kivitelezést és magas berendezésköltség csökkenést jelent. Alkalmazástól függõen lehetõség van a befújt levegõ mennyiségének növelésére visszakeverés által (kiegészítõ zsalu szükséges). A Resolair légkezelõ berendezés. és a 75% feletti hõmérséklet visszanyerõ hatásfoka miatt az üzemeltetési költségek különösen alacsonyak. Ebben az esetben a frisslevegõ és a kidobott levegõ egy része a hõvisszanyerõt kikerülve áramlik.

Az elszívó-.Mûködés A készülék két hõvisszanyerõ egységet tartalmaz. 21. a légutak átváltásához. Mivel a berendezés „teremhideg visszanyerés” funkcióval rendelkezik az utánkapcsolt hûtõregiszter szükséges hûtõ teljesítménye lényegesen alacsonyabb. Emelkedõ külsõ hõmérséklet esetén az átkapcsolási ciklus megfelelõ változtatásával a hõvisszanyerés a szabad hûtésig csökken. Hûtés A Resolair berendezés hûtõregiszterrel való kiegészítése esetén a befújt levegõ hûtése megoldható. ami a latens hõ visszanyerés mellett. -15°C és +20°C közötti külsõ levegõ hõmérséklet tartományban 90% fölött van. és ezt a visszanyert energiát a befújt levegõnek leadja. Amennyiben a helyiségben statikus fûtés vagy olyan belsõ hõterhelés van. A MENERGA regeneratív energia cserélõ rendszerének hõmérséklet hatásfoka. amelyeken váltakozva áramlik át a külsõ levegõ és a kidobott levegõ. ezzel egyidejûleg a másik egység a tárolt hõt átadja a hideg külsõ levegõnek. ábra A 21. mely a transzmissziós hõveszteséget fedezi. Mindkét egységhez zsalurendszer tartozik. mint a hõvisszanyerésnél. éjszaka). Amennyiben a külsõ hõmérséklet túllépi a terem hõmérsékletet. Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 37 . és a befúvó ventilátor egyidejûleg szívja a hideg külsõ levegõt az egyik ill. mint a hagyományos klíma berendezések alkalmazásánál. egyéb fûtés hiánya vagy nem elegendõ belsõ hõterhelés esetén a Resolair berendezés kiegészíthetõ fûtõregiszterrel. A szabad hûtésnél a zsaluk nyitva maradnak úgy. hogy a berendezés hõvisszanyerés nélkül ki-be szellõztet. a berendezés visszakapcsolja az alap ciklusát és „teremhideg visszanyerés” üzemben dolgozik tovább ugyan olyan magas hatásfokkal. A berendezés a kidobott levegõ csaknem teljes hõenergiáját visszanyeri. akkor utófûtõ készülék beépítése nem szükséges. A 68-as típusok önálló beépített hûtõgéppel rendelkeznek. Funkció bõvítések Fûtés Szükség esetén. A frisslevegõ és a kidobott levegõ akkumulátorokban való állandó cseréjébõl magas nedvesség visszanyerés (45-65%) adódik. nagy hõérzékenységû akkumulátor anyagból. A szabályozás kibõvítésével és egy kiegészítõ visszakeverõ zsalu beépítésével lehetõség van tiszta visszakevert fûtõüzem megvalósítására (pl. A légáramot szabályozó zsaluk elektromos meghajtó motorokkal üzemelnek. a legtöbb alkalmazási esetben lehetõvé teszi télen az utónedvesítõ elhagyását. ábrán látható a Resolair berendezés üzem közbeni két ciklusa. a meleg teremlevegõt a másik hõvisszanyerõ egységen keresztül. Az egyik akkumulátor egységben tárolódik a terembõl elszívott levegõ hõje.

mint pl. ábra A MENERGA AquaCond berendezés képes a szennyvíz hõjét elvonni és ezzel a hideg frissvizet felfûteni. A hõcserélõcsövek felületén lerakódó szennyezõk automatikusan rontják a hõátadást és a szennyvíz útjának teljes elzáródásához is vezethetnek.3. Ezenkívül az AquaCond berendezés rendelkezik egy automatikus szerkezettel. mellékletben látható a berendezésre egy alkalmazási példa. ábra A tisztító szerkezet nélkül. megakadályozza a szennyvíz frissvízbe való jutását (24.1. A 4. mely a hõcserélõben a szennyvíz útját tisztítja (23. zsírok és más anyagok a lehûlés következtében a hõcserélõ felületén lerakódnak.ábra). ábra). haj stb. r á t o r oldott szappanok. szennyvíz 31°C e kondenzátor melegvíz 35°C M tisztítótestek e k u p kompresszor r átfolyás szabályozó frissvíz 10°C elpárologtató kilépõ víz 8°C 24. hogy a meleg vízben 38 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . A hõcserélõ korrodálódása esetén. és ezáltal megakadályozzák a bevonatképzõdést. A készülék biztonsági hõcserélõvel van felszerelve.8 Elfolyó vizek MENERGA hõvisszanyerõ berendezése AquaCond 44-es típus 22. változó vízszintmagasság a szennyvíztárolóban. még egyenletes áramlás esetén is fennáll annak a veszélye. A durva szennyezõdéseket. szilárd testek. ábra 23. Az automatikus hõcserélõ tisztító szerkezet rendszeres idõközönként tisztítótesteket nyom át a szennyvíz útján keresztül. elõszûrõvel a szennyvízbõl ki kell választani. Amennyiben a szennyvíz szerves szennyezõket is tartalmaz akkor még baktérium elszaporodás és iszaplerakódás is történhet a hõcserélõ felületén. A tisztítótestek oldják a lerakódásokat a csõfalról. Automatikus átfolyás szabályozó gondoskodik a szennyvíz egyenletes átfolyásáról még változó külsõ feltételek esetén is pl. Az elõszûrõ rendszeres tisztítása mellett a berendezés hosszú ideig mûködõképes karbantartás nélkül. A tisztítótestek hosszú élettartamúak.

és a nagy szûrõberendezéssel van elõ készítve. gyakran nem képes kifogástalan vízminõséget garantálni. Ezzel szemben egy nagyobb fürdõmedence szabványnak megfelelõ vízelõkészítõ berendezése kifogástalanul és megbízhatóan mûködik. A MENERGA Whirlpool-Adapter összeköti a pezsgõfürdõt a nagy fürdõmedence vízelõkészítõ berendezéseivel és gondoskodik a szükséges hõmérsékletnövelésrõl. és ez a hõ a pezsgõfürdõ tiszta vízének átadható. 25. Ezek következménye a szennyezõanyagok koncentrációjának növekedése. Ezt megakadályozandó a Whirlpool-Adapter kiegészíthetõ egy hõszivattyúval. A 4. Mûködés A fürdõmedence vízkörébõl a szûrõegység után a tiszta víz egy része a rekuperatív hõcserélõn és a fûtõelemen keresztül a pezsgõfürdõhöz van vezetve.3. A hõszivattyú elpárologtatójában a használtvíz hõjének további része vonható el.9 Pezsgõfürdõ MENERGA vízelõkészítõje Whirlpool-Adapter Kombinált vízellátás pezsgõfürdõkhöz és vízelõkészítés a A Whirlpool-Adapter rekuperatív hõcserélõjében a tisztavíz. mint a fürdõmedence vize. még ha a szabványnak meg is felel. Ezért az utófûtõnek csak 1-2 K-t kell fûteni. Ez a hõ fûti a fürdõmedence vízkörét és csökkenti a központi medencevíz fûtõberendezés teljesítmény igényét. hogy a pezsgõfürdõbõl visszafolyó víz túlfûti a medence vizét. A Whirlpool-Adapter a higiéniai problémát hõtechnikai eszközökkel oldja meg. 40 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 . Ez arra vezethetõ vissza. Kisebb fürdõmedence vagy erõs napsugárzás terheléssel rendelkezõ nagyobb medence esetén fennáll a lehetõsége annak. hogy a pezsgõfürdõ gyakran túl sok személy tartózkodik egyszerre.2. Ezáltal a hõmérsékletek teljes kiegyenlítése valósítható meg. A visszafolyó használt víz a lehûlés után is 1-2 K-nel magasabb hõmérsékletû. a használtvíz hõjébõl a pezsgõfürdõ vízhõmérsékletének közelébe melegszik. A kis víztartalom és a baktériumszaporodáshoz ideális hõmérséklet súlyosbítja a problémát. mellékletben látható a berendezésre egy alkalmazási példa. ábra Külön vízelõkészítõ berendezés a pezsgõfürdõhöz. A pezsgõfürdõ kiegyenlítõ tartályából a használt víz a rekuperatív hõvisszanyerõn keresztül a fürdõmedence tárolótartályába van vezetve.

4 Mellékletek 4.2 Whirlpool-Adapter beépítési példa pezsgõfürdõ úszómedence kiegyenlítõ tartály utófûtõ kiegyenlítõ tartály utófûtõ keringtetõ szivattyúk M M (-) (+) hõszivattyú nagymedence vízelõkészítõ berendezése (+) (-) elõszûrõ M szivattyú MENERGA 40 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 .1 AquaCond alkalmazási példa: hõvisszanyerés a zuhanyvizekbõl és a szûrõ visszamosatásból úszómedence 28°C kiegyenlítõ tartály úszós kapcsoló 40°C zuhanyok melegvíz tároló melegvíz tároló 70°C / 50°C 60°C szûrõ 32°C 10°C 10°C hõmérséklet érzékelõ úszós kapcsoló MENERGA szennyvíz tároló (*) szûrõ (*) (*) (+) (-) 28°C frissvíz 10°C (*) kiegészítõként rendelhetõ kilépõ víz 8°C 4.

4.7) A teremlevegõ abszolút nedvességtartalma (max.3 Méretezõlap Uszoda levegõjébe bepárolgó vízmennyiség számítása és ennek elszállításához szükséges levegõ térfogatáram meghatározása Méretezés a VDI-2089 –es szabvány szerint (94/8 kiadás) és tapasztalati értékekkel Objektum: Az uszoda méretezési adatai: Medencevíz hõmérséklet Vízgõznyomás medencevíz hõmérsékleten Teremlevegõ hõmérséklet A teremlevegõ relatív páratartalma Parciális gõznyomás a teremlevegõben (max. 14. m ⋅( 2 - )mbar = g/h Befújt levegõ térfogatárama a szárításhoz VDI szerint • • w g/h VBL =  =  = 3 (XL – XBL) ⋅ rBL ( ) g/kg ⋅ kg/m Bepárolgó vízmennyiség tapasztalati értékek alapján • g 2 m = e⋅Am⋅(PS – Pg) =  ⋅ m ⋅( 2 m ⋅ h ⋅ mbar m /h 3 - )mbar = g/h Befújt levegõ térfogatárama a tapasztalati értékek alapján • • w g/h VBL =  =  = 3 (XL – XBL) ⋅ rBL ( ) g/kg ⋅ kg/m Légcsereszám: _____________________________________ 1/h Választott méretezési érték: __________________________ m /h 3 m /h 3 Berendezés típus: ________________ Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 41 .3 VDI 2089) A befújt levegõ abszolút nedvességtartalma (9 VDI 2089) Befújt levegõ sûrûsége Medence vízfelülete Az uszodatér légtérfogata Empirikus bepárolgási tényezõ a méretezéshez Privátuszoda: Nyilvános fürdõ: Lakóház uszoda élményfürdõ hullámfürdõ *Vízi attrakciók bepárologtatását külön figyelembe kell venni! Bepárolgó vízmennyiség VDI szerint • g m = e⋅Am⋅(PS – Pg) =  ⋅ 2 m ⋅ h ⋅ mbar (középérték: 1. 22.2) ϑv PS ϑL fL Pg XL XBL rBL Am VU e VDI 2089 15 20 28 35 Dátum: °C mbar °C % mbar g/kg g/kg kg/m m m 2 2 3 3 g/m ⋅h⋅mbar ⋅ Tapasztalati érték 8 normál 10 feszített víztük.

4.4 Telített állapotú levegõ parciális vízgõznyomása pS. abszolút nedvességtartalma xS. entalpiája h(1+x)S és sûrûsége rS a hõmérséklet függvényében 42 Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 .

5 Átszellõztetett tetõk a DIN 4108 szerint Fedettuszodák légtechnikájának tervezése 2000/09 43 .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful