You are on page 1of 1

6. Descrie principiile SAE.

(definirea SAE 0,50; descrierea categoriilor) Administratia Uniunii reprezinta ansamblul autoritatilor nationale si comunitare ce colaboreaza in formulare politicilor europene, prin mijlocirea retelelor administrative, a parteneriatelor transfrontaliere si interregionale si a institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor comunitare. 1. PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII. 2. PRINCIPIUL SUBSIDIARITATII. 3. PRINCIPIUL DESCHIDERII SI TRANSPARENTEI. 4. PRINCIPIUL PARTENERIATULUI SI COOPERARII. 5. PRINCIPIUL NEDISCRIMINARII. 6. PRINCIPIUL PROPORTIONALITATII. 7. PRINCIPIUL RESPONSABILITATII. 8. PRINCIPIUL EFICIENTEI SI EFICACITATII. 9. PRINCIPIUL STATULUI DE DREPT.