You are on page 1of 2

SYARAT UMUM PERTANDINGAN

1. sendiri. Semua ciptaan atau hasil karya penyertaan mestilah asli dan hasil daripada idea Semua penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada atau

2.

sebelum 17hb Jun 2011. 3. Semua penyertaan yang dihantar adalah hak milik FOMCA. Ia akan digunakan bagi tujuan promosi dan pendidikan seperti poster, cetakan risalah, buku, laman web dan lain-lain. 4. Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan yang lengkap dan ditandatangani oleh peserta. 5. Pihak penganjur berhak menolak penyertaan yang tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap terhadap sebarang kerosakan, tersilap hantar atau penyertaan yang hilang. Bukti penyertaan atau pengeposan tidak diterima sebagai bukti penerimaan. 7. Warga FOMCA serta ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini. 8. Para peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan tetapi hanya berhak menerima satu hadiah utama bagi semua jenis pertandingan. 9. Keputusan panel hakim adalah muktamad. 10. Pihak penganjur tidak akan mengembalikan karya penyertaan kepada peserta. Alamatkan penyertaan kepada: Urusetia Pertandingan Kepenggunaan HPM 2011 No.1D-1, Bangunan SKPPK, Jalan SS9A/17, Sungai Way, 47300 Petaling Jaya, Selangor Untuk sebarang maklumat lanjut mengenai pertandingan, sila hubungi: Urusetia Pertandingan Kepenggunaan HPM 2011 Tel : 03-7876 2009 Faks : 03-7877 1076 E-mel : urusetia@mypengguna.com Sebarang pengumuman atau maklumat terkini akan dipaparkan melalui laman web HPM: www.mypengguna.com EBM1 Penggunaan plastik secara bijak. Malaysia EBM2 EBM3 EBE1 English EBE2 EBE3 Label makanan dalam kehidupan seharian. Produk mesra alam. Huraikan. Smart use of plastics. Food labeling and your daily life. Define eco-friendly products.

• • Esei mestilah asli dan menggunakan olahan idea sendiri. semua esei hendaklah langkau sebaris (“double line spacing”).• Panjang esei tidak melebihi 300 patah perkataan bagi Kategori A. Penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan pertandingan yang lengkap. • Esei hendaklah ditaip menggunakan tulisan “Arial 12 poin” atau menggunakan tulisan tangan yang jelas. Sama ada ditaip atau tulisan tangan.500 patah perkataan bagi Kategori D dan Kategori E. • Penyertaan esei boleh dihantar melalui e-mel ke urusetia@mypengguna. Semua penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada atau sebelum 17hb Jun 2011 .000 patah perkataan bagi Kategori B dan Kategori C dan 2.com. 1.