You are on page 1of 30

KAEDAH KAJIAN

Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian semasa menjalankan kerja kursus Sejarah ini. Antara kaedah tersebut ialah lawatan,rujukan,melayari internet serta membuat pemerhatian. Melalui kaedah lawatan dan pemerhatian,saya dan rakan-rakan telah melawat ke kawasan kajian bersama–sama rakan untuk mencari maklumat tentang bangunan KESEDAR itu. Melalui kaedah rujukan,saya telah menjalankan rujukan terhadap surat khabar,majalah,buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan KESEDAR ini. Saya juga telah mengunjungi pejabat KESEDAR yang terletak di Mengkebang,Kuala Krai,Kelantan. Saya juga telah menggunakan kaedah melayari internet untuk mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan. Alamat laman web yang telah saya layari ialah: http://www.kesedar.gov.my/subsidiary/kesedar_inn_sdn_bhd melalui kaedah pemerhatian pula,saya telah memerhatikan aktiviti atau kerja yang dilakukan oleh para pekerja di pejabat yang telah saya lawati tersebut.

OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini telah dibuat untuk memenuhi keperluan kerja kursus Sejarah tingkatan 3 pada tahun 2011. Sepanjang pembuatan kerja kursus ini,saya telah menetapkan beberapa objektif kajian dalam kajian saya ini iaitu Institusi Pentadbiran Tempatan KESEDAR Mengkebang 18000,Kuala Krai,Kelantan. Antaranya ialah: Memahami tugas,peranan serta tanggungjawab ahli-ahli dalam pejabat dan pentadbiran KESEDAR Mengkebang. Melahirkan perasaan bangga dan harmoni kepada pemimpin Pejabat Operasi KESEDAR Mengkebang. Menambahkan pengetahuan tentang peranan yang dimainkan oleh para pentadbir KESEDAR Mengkebang. Menyenaraikan urutan ketua-ketua organisasi setempat.

Melalui kajian ini juga,saya bersyukur kerana berpeluang untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi mengenai pejabat Operasi KESEDAR Mengkebang,18000,Kuala Krai,Kelantan.

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu,syukur ke hadrat ilahi dengan rahmat dan kurnianya dapat saya siapkan kerja kursus sejarah ini dengan jayanya. Saya juga dapat menyiapkan kerja kursus ini dalamtempoh yang telah ditetapkan oleh guru. Di sini,saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada pengetua SMKM,Tuan Hj Zahari bin Jaafar .beliau telah memberikan keizinan kepada saya untuk mengkaji tentang latar belakang kesedar. Seterusnya,saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru sejarah saya iaitu Encik Razali bin Che Hamid kerana beliau telah banyak betungkus lumus membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya iaitu Wan Malzelam B. Wan Mohamad dan Rafiah bt Mohd Daud yang tidak putus-putus memberikan sokongan dan dorongan kepada saya dalam menyiapkan tugasan yang diberikan ini.mereka telah banyak memberikan bantuan dari segi kewangan untuk membeli barangan dalam menyiapkan kerja kursus sejarah ini. Akhir kata,saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan – rakan saya iaitu Nur Shafini bt Mohd Shaari,Nur Earma Farhana bt Zulkifli,FatinHalawatul Aiman dan Siti Rasyidah yang telah banyak membantu saya menyiapkan kerja kursus ini.

PERANAN EKONOMI Matlamat program ini adalah untuk melahir dan meningkatkan bilangan usahawan yang Berjaya melalui aktiviti-aktiviti kesahawanan.KESEDAR mampu mewujudkan 500 orang usahawan industri luar bandar.lawatan ke perusahaan yang berjaya serta menyediakan bantuan-bantuan pembungkusan prroduk dan penganjuran penyertaan ekspo bagi pemasaran produk-produk hasil luar bandar.KESEDAR telah melahirkn seramai 198 orang usahawan dalam bidang industri pembuatan dan perkhidmatan di kawasan Kelantan Selatan dan dijangkakan pada tahun 2011.promosi dan pameran infrastruktur industriluar Bandar dan bantuan-bantuan pembiayaan kewangan dan peralatan. . Sehingga kini. Peranan KESEDAR bagi membantu usahawan di kawasan Kelantan Selatan agar mampu berdaya saing menjadi usahawan berjya adalah melalui penganjuran kursus-kursus dan latihan atau seminar.

Padang Golf.gemilang dan terbilang.pendidikan dan sukan berikutan daya tarikannya yang tersendiri.kegiatan lasak mendaki bukit semulajadi serta Lata Rek dan hutan-hutan hujan tropika yang luas tanpa diusik selama 130 juta tahun. Salah satu destinasi pelancongan yang semakin mendapat perhatian ramai ialah Lata Berangin yang terletak di Kuala Krai.mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan bidang kerja serta mempertingkatkan budaya pengengganan dalam semua aspek kerja menjamin mayarakat hidup selesa daan mendapat bekalan air dan bekalan elektrik yang sempurna. Usaha-usaha penggalakan pelancongan di kawasan Kelantan Selatan akan terus dilaksanakan oleh KESEDAR dengan membangunkan produk-produk pelancongan berasaskan pertanian. Bagi mereka yang menggemari sukan air lasak boleh lah menyusuri Sungai Mat Kerinting yang deras dan berjeram. PELANCONGAN KESEDAR juga tidak ketinggalan dalam sector pelancongan dengan keindahan alam semula jadinya yang mampu menarik keuntungan pelancong-pelancong tempatan dan antarabangsa. . Produk-produk lain yang ada di kawaasaan KESEDAR ialah Lata Papan.ekologi.air terjun dan pemandangan hijau.Kelantan merupakan kawasan persinggahan dan perkelahan cantik yang dikelilingi bukit bakau. KESEDAR akan terus mempromosikan kawasan Kelantan Selatan sebagai destinasi pelancongan yang menarik melalui penganjuran acara-acara bersesuaian secara berkalasupaya sector pelancongan yang menarik melalui penganjuran acara-acara bersesuaian secara berkala supaya sector pelancongan jangka pendek dan jangka panjang sector ini mengutamakan kegiatan-kegiatan ekonominya yang boleh dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk menjana pendapatan.KEMASYARAKATAN Bersama-sama memastikan KESEDAR menjadi organisasi cemerlang.

KESEDAR akan terus dilaksanakan pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam di kawasan Kelantan Selantan meliputi pembangunan pusat latihan KESEDAR perpustakaan awam dan kompleks sukan Gua Musang. Dalam tempoh RMK-9. . kesedar juga membina tempat – tempat ibadat serentak dengan pembangunan-pembangunan lain yang dilaksanakan. Jalan-jalan kampung dan jalan-jalan perkhidmatan dalam bandar telah diraikan taraf hidup dari semasa ke semasa.KEBAJIKAN Tempoh 30 tahun yang lalu KESEDAR telah memainkan peranan yang diamanahkan dengan menyediakan infrastruktur yang mencukupi dan berkualiti di segenap pelosok wilayah Kelantan Selatan. Lojing dan jalan asing Kuala Berang telah boleh dilalui. KESEDAR telah menyediakan 90%. Penduduk juga telah mendapat kemudahan bekalan elektrik 24 jam di seluruh kawasan Kelantan Selatan. Setiap kawasan dan kawasan operasi KESEDAR mempunyai masjid atau surau yang menjadi satu saliran untuk membentuk sikap dan jati diri masyarakat yang disimpan.kepada penduduk Kelantan Selatan dengan bekalan air bersih dan 10% bagi mendapatkan bekalan air bersih separuh rawatan. Jalan-jalan penghubung utama iaitu Gua Musang-Kuala Krai. Elemen pembangunan tidak boleh terlepas daripada kemajuan dalam bidang kerohanian .

00(100%) daripada peruntukan yang diluluskan.290 penduduk telah mendapat faedah dari segi pelaksanaan program ini pada tahun 2009. .program pengurangan kemiskinan diluluskan peruntukan sebanyak RM89.00(99.13 projek di wilayah Kuala Krai 8 projek di wilayah Jeli/Tanah Merah.000.865.Tumpuan program ini adalah kerja menaik taraf jalan pembangunan dan pembinaan jambatan bagi mewujudkan rangkaian perhubungan yang lebih cepat dan memberi impak kepada sosioekonomi penduduk di Kelantan Selatan. Peruntukan berjumlah RM 2947 437 telah diluluskan untuk program ini bagi tahun 2009. - PENCAPAIAN Sebanyak 31 projek jalan kampung terdiri daripada 27 projek jalan(39km)dan empat jambatan telah disiapkan pada tahun 2009 dengan perbelanjaan RM2.946.PERKEMBANGAN KEMAJUAN YANG DICAPAI JALAN-JALAN KAMPUNG Tahun 2009 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program Jalan-Jalan Kampung dalam RMK-9. Sebanyak tiga siri kursus yang melibatkan 120 orang peserta telah dilaksanakan pada tahun 2009. Seramai 12. PROGRAM PENGURANGAN KEMISKINAN PENGURANGAN KEMISKINAN Program ini bermatlamat untuk mensifarkan golongan miskan tegar di kalangan rakyat Kelantan menjelang tahun 2010.Pada tahun 2009.10 projek dilaksanakan di wilayah Gua Musang.00 bagi pelaksanaan satu projek iaitu Program Pembangunan Muda Insan.9%). Daripada 31 projek tersebut.000. - PENCAPAIAN Program Pembangunan Modal Insan telah membelanjakan RM87.

membantu. Kawasan Kelantan Selatan terletak di Selatan Negarai Kelantan bersempadan dengan Thailand di utara. Penubuhan KESEDAR bertujuan mengimbangimnisbah kepadatan penduduk di antara Kelantan Selatan dengan Kelantan Utara.Jajahan Kuala Krai(235.Negeri Perak di bawah.tempat tinggal.menggalak.mengusaha. .Perdana Menteri Malysia pada 5 Mac 1978 di Kampung Batu Gajah.pertanian.wilayah KESEDAR merangkumi kawasan seluas 1.Jajahan Jeli(128. Pelancaran perasmian penubuhannya disempurnakan oleh allayarham Tun Hussein Onn.perindustrian dan perdagangan dalam wilayah Kelantan Selatan.304ha)dan sebahagian Jajahan Tanah Merah(72.Tanah Merah.membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.234 juta hektar terdiri daripada keseluruhan Jajahan Gua Musang(797.sosial.mengawal dan menyelaras pembangunan ekonomi.263ha) Bidang tugas dan peranan KESEDAR dijelaskan oleh seksyen 41 akta KESEDAR 1978 iaitu memaju.Kelantan.689ha).negeri Pahang di selatan dan negeri Terngganu di timur.LATAR BELAKANG Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan(KESEDAR)merupakan sebuah lembaga Kemajuan Wilayah yang ditubuhkan pada 1 Mei 1978 di bawah Akta KESEDAR 1978(akta 203).976ha).

membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan Kelantan Selatan. Oleh yang demikian. .mengusaha pembanguna tempat tinggal.membantu.Akta 203(Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978)digubal.menggalak. Memaju.pertanian. PERANAN/TANGGUNGJAWAB • • • Memaju.perusahaan dan perdagangan dalam kawasan Kelantan Selatan.UNDANG –UNDANG TUBUH Suatu akta digubal untuk memperbadankan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan dan untuk mengadakan peruntukan mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengannya. CARA PELANTIKAN PENTADBIRAN TEMPATAN • Pentadbir Rancangan Pemulihan Tanah(RPT)KESEDAR Mengkebang dilantik melalui tawaran yang dikeluarkan oleh pihak KESEDAR.menggalak. Mengawal dan menyelaras kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas kawasan Kelantan Selatan.

00(45. Untuk tahun 2009. Sepuluh projek kemudahan awam meliputi 1 projek di Gua Musang. . PENCAPAIAN Perbelanjaan sebanyak RM2.jalan pertanian. Di RKT Renok Baru.000.ia dapat membantu meningkatkan kualiti hidup dan secara tidak langsung kegiatan ekonomi penduduk di 24 RPT KESEDAR.0%)telah dibuat pada tahun 2009.3 projek telah dilaksanakan iaitu terdiri dari dua projek di Wilayah Kuala Krai dan satu projek di Wilayah Jeli. Di bawah satu projek jalan kampung. Empat projek di bawah program ini beserta dengan jumlah peruntukan adalah jalan kampung.34 hektar)dan RKT Chalil(577 hektar).00 telah diluluskan bagi pelaksanaan program ini dalam bentuk pinjaman dari perbendaharaan. kawasan yang terlibat dengan kerja tanam semula ialah di RKT Paloh 2(470.700.peruntukan RM 6 000.pembekalan anak benih dan baja telah dilaksanakan di wilayah Jeli dan Kuala Krai bagi meningkatkan hasil dusun peneroka RPT.kerja penyelenggaraan di kawasan fasa satu(424 hektar)dan fasa dua(378 hektar)telah dibuat sepanjang tahun 2009/ Program Pembukaan Tanah (RKT) Objektif program ini adalah menyedia dan menaik taraf infrastruktur di 24 Rancangan Pemulihan Tanah KESEDAR.TANAM SEMULA SAWIT Program ini bermatlamat menanam semula ladang peneroka yang tidak produktif kerana faktor usia pokok akan digantikan dengan benih yang bermutu tinggi. Dibawah projek Pemulihan Dusun.kemudahan awam dan pemulihan dusun. Untuk projek jalan pertanian sebanyak 4 projek telah dilaksanakan iaitu 2 projek di Wilayah Jeli.4 projek di Wilayah Kuala Krai dan 5 projek di Wilayah Jeli. Melalui penyediaan kemudahan awam.505.

Institusi Pentadbiran Tempatan juga menganjurkan program gotong royong perdana yang melibatkan pelbagai kaum melalui. .tersemat juga sikap hormat menghormati antara kaum semasa menghadiri majlis tersebut. Hal ini bersesuaian dengan slogan kerajaan Malaysia pada hari ini iaitu konsep 1 Malaysia. Selain itu juga.pelbagai kaum turut serta memeriahkan suasana tersebut. maka lahirlah perasaan muhibah dan semangat bermasyarakat. Di samping itu juga. Melalui penganjuran rumah terbuka ini. Terdapat pelbagai cara yang dilaksanakan oleh Institusi Pentadbiran Tempatan untuk memperkukuhkan integrasi nasional. Melalui program ini. Antaranya ialah penganjuran Rumah terbuka 1 Malaysia setiap kali selepas perayaan.jelaslah melalui program-program yang memperkukuhkan intergrasi nasional di negara kita demi mencapai hasrat kerajaan Malaysia untuk mewujudkan konsep 1 Malaysia.semangat bekerjasama dan tolong menolong dapat dipupuk dalam masyarakat berbilang kaum.Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuhkan intergrasi nasional di negara kita? Sebagai rakyat Malaysia kita haruslah berbangga kerana mempunyai Institusi pentadbiran Tempatan yang berusaha memperkukuh Intergrasi Nasional di negara kita ini. Kepekaan ini akan menyebabkan masyarakat lebih bersefahaman dan bermuafakat untuk menjayakan satu-satunya program yang seterusnya dapat mengukuhkan intergrasi nasional. Melalui majlis ini juga. Program ini juga akan menyebabkan masyarakat yang berbilang bangsa akan peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara. Contonya. Kesimpulannya.masalah kebersihan dan penyakit yang diiklankan oleh media cetak dan media elektronik.

Terkini.ia adalah bagi membiayai projek-projek pertanian jangks pendek(termasuk ternakan).634.beberapa jenis skim bantuan telah disediakan.639. Pinjaman TEKP ini boleh dibuat secara individu atau koperasi bagi membiayai modal pusingan perniagaan. Pemohon yang layak ditetapkan akan menerima pembiayaan antara RM10.pembungkusan.KESEDAR juga menyediakan kilang bimbingan bagi melatih pengusaha menceburi bidang pembuatan dengan menggunakan mesin-mesin yang lengkap dan di dalam premis kilang yang diluluskan pihak berkuasa. Jumlah pembiayaan yang boleh diperolehi oleh skim ini adalah sehingga RM 5.668.000.pembuatan. Kemudahan-kemudahan lain termasuklah pelbagai kursus yang dianjurkan(pemasaran.seramai 113 orang telah mendapat kemudahan pembiayaan dengan peruntukan sebanyak RM1. Sementara itu. Disamping bantuan pinjaman yang disediakan. Pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan akan menerima jumlah pembiayaan antara RM5000-RM20. seramai 81 orang pengusaha dengan peruntukan sebanyak RM1.000.000.913 telah dibiayai hingga Ogos 2005.461.ia dikhususkan kepada pembiayaan mesin dan kelengkapan untuk menjalankan projek industri luar bandar.bagi Skim Bantuan Pinjaman ES.pengurusan kewangan dan lain-lain)dan penyertaan serta penganjuran ekspo bagi memasarkan produk-produk yang dihasilkan pengusaha-pengusaha. skim yang dipanggil Skim Pinjaman Tabung Ekonomi Peneroka/Penduduk(TEKP)adalah pinjaman yang disediakan kepada penduduk Kelantan Selatan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perniagaan. sehingga kini.TABUNG PINJAMAN KEUSAHAWANAN KESEDAR Dalam usaha KESEDAR menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil Luar Bandar yang maju serta berdaya saing. . Bagi Skim Bantuan ILB.KESEDAR juga banyak menyediakan kemudahan-kemudahan lain dalam memajukan kegiatan ekonomi di Kelantan Selatan. sehingga Ogos 2005 seramai 213 orang pengusaha telah mendapat kemudahan daripada skim ini iaitu dengan jumlah peruntukan sebanyak RM816. Pinjaman ini telah dimulakan sejak tahun 1983.000 hingga RM50.

Membangunkan modal insan yang boleh membantu mencapai pembangunan Kelantan Selatan. Merancang dan melaksana program pembangunan fizikal yang berkualiti. Melahirkan masyarakat yang sejahtera. Melaksanakan program pembangunan sosio-ekonomi dengan mengeksploitasi sumber-sumber tempatan. Objektif Membasmi Kemiskinan. Menyusun Semula Masyarakat.Visi - Peneraju utama kemajuan Kelantan Selatan menjadi wilayah luar bandar termaju di Malaysia. .harmonis dan produktif. menarik dan menguntungkan dengan masyarakat yang sejahtera dan berkualiti. Mewujudkan kawasan Kelantan Selatan yang maju. Misi Memacu dan menjana pembangunan wilayah Kelantan Selatan. Menyedia Dan Menaik Taraf Kemudahan Infrastruktur Fizikal Dan Sosial.

.

.

.

RUMUSAN .

saya telah mengenalpasati beberapa unsur yang terdapat patriotisme yang dapat diterapkan di dalam kerja kursus Sejarah ini.kita haruslah menyemai semangat cinta akan tanah air dan berbangga dengan adanya Intitut Pentadbiran Tempatan seperti KESEDAR. Oleh sebab itu. Melalui kajian ini juga.saya juga dapat mengetahui dengan lebih tepat dan mendalam tentang Rancangan dam Pembangunan Tanah dan Wilayah KESEDAR. Antara unsur patriotisme yang dapat diambil ialah semangat bekerjasama dan semangat setiakawan. Hal ini kerana saya telah mendapatkan pelbagai maklumat dari rakan-rakan.Melalui kajian kerja kursus Sejarah yang telah saya jalankan mengenai Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah KESEDAR.saya dapat mengenalpasti mengenai peranan dan perkembangan KESEDAR.guruguru serta pegawai KESEDAR dalam mendaptkan pelbagai maklumat. NAMA RASMI KESEDAR : . Selain itu.

LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN BIODATA .

Wan Mohamad Tarikh Lahir : 4 April 1959 Tempat Lahir : Kg Laut.Kelantan No I/C : 590404-03-5027 Bil adik beradik : 9 Orang (anak sulung) Pencapaian : STP Pekerjaan : Pengurus Operasi KESEDAR Tempat Kerja : 1981(6 Bulan)Pejabat Operasi Jelawang :1981-1998 Pejabat Operasi Mengkebang :1998-2007 Pejabat Operasi Sg.Tumpat.Sam :2007.Nama : Wan Malzelam b.sekarang Pejabat Operasi Mengkebang .

.

.

.

.

.

.

KUALA KRAI.KELANTAN .SMK MENGKEBANG 18000.

KERJA KURSUS SEJARAH NAMA : WAN NUR SYAZWANIE BT WAN MALZELAM TINGKATAN : 3 ELITE NAMA GURU : EN RAZALI BIN CHE HAMID .