You are on page 1of 35

APROB _____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2005

P L A N -CONSPECT petrecerii antrenamentului tragerii de luptă cu efectivul plutonului 11 companiei I de învăţământ cu AKM şi RPK TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr.1 cu AKM şi RPK. SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. De îndeplinit şedinţa Nr.1 cu AKM şi RPK; 2. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate; 3. De cultivat încredere în capacităţile proprii. DURATA: 90min. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic. ASIGURAREA MATERIALĂ: AKM conform statelor , fanioane – 4 buc.

Nr. d/r 1 I II -

Întrebări instructive şi esenţa conţinutului 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul; Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei; anunţ scopurile şedinţei;

T min 3 5,

Indicaţii metodice 4

80,

Reperele: (numesc reperele). Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. După datele cercetării, pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia .... Aliniamentul de desfăşurare .... Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________, în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră, precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii); • îndreptarea armamentului spre oameni, în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu; • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat, cu muniţie defectată, în direcţii de tragere periculoase, precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje); • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane, lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere), fără comanda conducătorului (comandantului). Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 1 INSTRUCŢIE - ZIUA Tragerea de pe loc asupra obiectivelor fixe - ob.1 – ţinta piept nr.4 (cu cecuri), pe un panou de 0,75x0,75m la distanţa de 100m; se trage în poziţia culcat-rezemat,foc lovitură cu lovitură.

1

2 - ob.2 – ţinta alergând nr.8a, la distanţa de 200m, după determinarea tragerii la obiectivul 1; se trage din poziţia în genunchi şi apoi în picioare foc lovitură cu lovitură timp nelimitat. Cartuşe: 5, din care 3 pentru primul obiectiv. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: - „FOARTE BINE” – ambele obiective, obţinând 30 puncte; - „BINE” – ambele obiective, obţinând 25 puncte; - „SATISFĂCĂTOR” – un obiectiv, obţinând 15 puncte. MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Pentru tragerea asupra ob.1 pe aliniamentul de plecare trăgătorul primeşte 3cartuşe le controlează încarcă încărcătoarele şi le întroduce îngeanta portîncărcătoare. La comanda: „PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE - MARŞ” , trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere, iau poziţia pentru luptă sepregătesc pentru tragere şi raportează pe rînd cînd sînt gata începînd cu flancul stîng. La comanda: „FOC” , trăgători execută tragerea cu trei cartuşe asupra obiectivului 1, iar apoi, asupra obiectivului 2, până la lovirea acestuia sau expirarea timpului de apariţie. După terminarea tragerii, trăgătorii rămân în poziţia în picioare şi execută operaţiunile prevăzute în art. 61-63. După semnalul: „ÎNCETAREA”, la comanda: „PE ALINIAMENTUL ŢINTELOR - MARŞ”, trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor, la 1-2 paşi în faţa acestora, iar şeful sectorului de tragere arată unde au fost plasate loviturile, luând, în acelaşi timp, măsurile de lipire a urmelor gloanţelor. ŞEDINŢA 1 DE INSTRUCŢIE ZIUA Ob.1 infanteria culcată-2 ţinte nr.6,apar de două ori cite 15s.la intervalul 10s.se trage din poziţia din picioare rezemat din locaş RPK pe crîcane. Un culuar 10 X 10m începînd la D. 30m faţă de poziţia de tragere în care se aruncă grenada de exerciţiu din locaş. Ob.2-ţinta brîu nr.7 apare pentru 15s. Se trage din poziţia în genunchi cu mitraliera pe crăcane după scimbarea poziţiei de tragere. Foarte bine-ţinte şi o grenadă în culuar, sau 3 ţinte. Bine-două ţinte şi o grenadă în culuar sau 2 ţinte. Satisfăcător-o ţintă

3

4

anunţ notele. verific prezenţa muniţiilor la trăgători. execut controlul armamentului. 3 10i 4 „____”______________2005 Conducătorul la locul de instruire ______________________ ______________________ . pun sarcina pentru pregătirea individuală.1 III - 2 PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei.

fanioane – 4 buc. . SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. ASIGURAREA MATERIALĂ: Puşca cu lunetă SVD . METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic..1 cu puşca cu lunetă SVD.1 cu puşca cu lunetă SVD 2.APROB _____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie II de învăţământ cu puşca cu lunetă SVD TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr.4 buc. cartuşe de luptă. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate. De cultivat încredere în capacităţile proprii. DURATA: 6 ore. De îndeplinit şedinţa Nr. 3.

. precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii). PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei.. Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat. Reperele: (numesc reperele).. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). cu muniţie defectată. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia .Nr... Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. T min 3 15.. în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. Aliniamentul de desfăşurare . în direcţii de tragere periculoase.. • îndreptarea armamentului spre oameni. Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră. lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere). După datele cercetării. anunţ scopurile şedinţei. Indicaţii metodice 4 215. fără comanda conducătorului (comandantului). d/r 1 I II - Întrebări instructive şi esenţa conţinutului 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul.

„SATISFĂCĂTOR” – o ţintă. După ce toţi trăgătorii au lovit obiectivul (sau s-a terminat timpul de apariţie) şi au asigurat armele.S.ob.1 2 Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 1 INSTRUCŢIE .2 ţinta brâu nr.ZIUA Tragerea de pe loc.1 infanteria culcată – 2 ţinte piept nr. După terminarea tragerii se execută operaţiunile prevăzute în art. . .6. se trage din poziţia în picioare rezemat din locaş (mitraliera pe crăcane).L.ob. după schimbarea poziţiei de tragere asupra obiectivelor care apar .„BINE” – o ţintă şi o grenadă în culoar sau 2 ţinte. apar de două ori câte 15 s la interval 10 s.„FOARTE BINE” – două ţinte şi o grenadă în culoar.FOC” . La comanda „SCHIMBAŢI POZIŢIA DE TRAGERE” trăgătorii ies repede din locaş şi ocup poziţia de tragere în genunchi de după un adăpost. 1 5a.ÎNCĂRCAŢI”. lovesc următorul obiectiv. 6 350-450 5 (2) LL 2 7 400-500 3 4 MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Trăgătorii primesc încărcătorul (banda) cu cartuşe pe aliniamentul de plecare. . .7 apare pentru 15 s. trăgătorii aruncă grenadele de instrucţie în culoar.un culoar 10x10 m începând la distanţa de 30 m faţă de poziţia de tragere în care se aruncă grenada de mână de exerciţiu defensivă din locaş (tranşee). Şeful sectorului de tragere după ce le dă misiunea de luptă. după schimbarea poziţiei de tragere. trăgătorii ocupă locaşul de tragere trecând târâş sub baraj de sârmă şi încarcă armamentul. Şeful sectorului de tragere dă comanda „PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE PENTRU LUPTĂ ÎN PICIOARE . P. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . sau 3 ţinte. . şeful sectorului de tragere dă comanda „PREGĂTIŢI GRENADELE” şi „CU GRENADE . La executarea şedinţei pe timp de noapte grenada nu se aruncă. face semnalul pentru apariţia primului obiectiv.61-63. se trage din poziţia în genunchi (cu mitraliera pe crăcane).

verific prezenţa muniţiilor la trăgători. 3 10i 4 „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ . execut controlul armamentului. anunţ notele.1 III - 2 PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. pun sarcina pentru pregătirea individuală.

APROB _____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie II de învăţământ cu puşca cu lunetă SVD TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr. DURATA: 6 ore. De cultivat încredere în capacităţile proprii..4 buc. SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. cartuşe de luptă. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. 3. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic.2 cu puşca cu lunetă SVD 2. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate. ASIGURAREA MATERIALĂ: Puşca cu lunetă SVD . fanioane – 4 buc. De îndeplinit şedinţa Nr.2 cu puşca cu lunetă SVD. .

PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. cu muniţie defectată. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. Indicaţii metodice 4 215.. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului.. Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră.. • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat. Reperele: (numesc reperele). . precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii). d/r 1 I II - Întrebări instructive şi esenţa conţinutului 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul. anunţ scopurile şedinţei. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie.. • îndreptarea armamentului spre oameni. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje).. în direcţii de tragere periculoase. După datele cercetării. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia . lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere).. Aliniamentul de desfăşurare . Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________.Nr. T min 3 15. fără comanda conducătorului (comandantului).

L. 1 (instrucţia focului).10 care apare de 2 ori câte 15 s. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . P. ulterior trec prin baraj de sârmă târâş.6 apare pentru 15 s. după deplasări asupra obiectivelor care apar .S. .5m înălţime asupra căreia se aruncă cu o grenadă de instrucţie ofensivă.„FOARTE BINE” – două obiective şi o grenadă în culoar şi prin fereastra machetă.8 care apare pentru 15 s.1 2 Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 2 INSTRUCŢIE – ZIUA ŞI NOAPTEA Tragerea de pe loc. ocupă poziţia de tragere în gropile de bombă lângă .„SATISFĂCĂTOR” – un obiectiv.macheta unei ferestre cu dimensiunile 1. . la care trăgătorii îndeplinesc baremul nr.2 ţinta alergând nr. se trage din poziţia în genunchi după schimbarea poziţiei de tragere.ob.ob.1 ţinta piept nr. . se trage din poziţia culcat – rezemat. se trage din poziţia la alegerea trăgătorului. .5x1.ob. la interval de 10s.„BINE” – două obiective şi o grenadă în culoar sau prin fereastra machetă.un culoar 10x10m începând la distanţa de 30 m faţă de poziţia de tragere în care se aruncă o grenadă F-1 de exerciţiu în timp de 15 s.ÎNCĂRCAŢI”. 1 5a 150-250 6 (2) 2 8b 350-450 3 4 3 10a 450-550 MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Trăgătorii primesc încărcătorul (banda) cu cartuşe pe aliniamentul de plecare. Şeful sectorului de tragere dă comanda „PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE PENTRU LUPTĂ CULCAT . pe timp de noapte grenada nu se aruncă.3 ţinta mitralieră nr.2m dispusă la 1. . .

61-63. LA ATAC . După expirarea termenului de apariţie (după lovirea obiectivelor) şeful sectorului de tragere dă comenzile: „PREGĂTIŢI GRENADELE” şi „CU GRENADE . Şeful sectorului de tragere după ce le dă misiunea de luptă.ÎNAINTE”.. târâş le aduc pe aliniamentul de tragere de luptă (baremul nr. Trăgătorii se deplasează la o distanţă de 50m şi aruncă grenadele în macheta ferestrei dispus la o distanţă de 20m faţă de trăgători. Trăgătorii aruncă grenadele de instrucţie în culoar. La comanda „SCHIMBAŢI POZIŢIA DE TRAGERE” trăgătorii ies repede din tranşee şi schimbă poziţia de tragere şi din poziţia culcat – nerezemat lovesc obiectivul 2. Obiectivul 3 se loveşte după deplasarea ulterioară de cel puţin 20m din poziţia în genunchi de după macheta ferestrei. după ce s-a executat tragerea asupra celor 2 obiective şeful sectorului de tragere dă comanda: „DIRECŢIA .care se află lada cu „muniţii” (greutatea 26-30kg). face semnalul pentru apariţia primului obiectiv. După terminarea tragerii se execută operaţiunile prevăzute în art. 1 2 3 4 .3 – instrucţia tactică) la care trăgătorii ocupă poziţia de tragere şi încarcă armamentul. La descoperirea primului obiectiv trăgătorii execută foc din propria iniţiativă.FOC”..

10i „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ APROB _____________________________ . verific prezenţa muniţiilor la trăgători. execut controlul armamentului.III - PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. anunţ notele. pun sarcina pentru pregătirea individuală.

2. fanioane – 4 buc._____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie II de învăţământ cu pistolul TT/PM TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr. d/r Întrebări instructive şi esenţa conţinutului T min Indicaţii metodice . LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. De îndeplinit şedinţa Nr.. De cultivat încredere în capacităţile proprii. cartuşe de luptă.2 cu pistolul. DURATA: 6 ore. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate. Nr. SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. 3. ASIGURAREA MATERIALĂ: Pistol TT/PM – 4 buc.2 cu pistolul TT/PM.

După datele cercetării.. în direcţii de tragere periculoase. PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. Reperele: (numesc reperele). Aliniamentul de desfăşurare . 4 215. fără comanda conducătorului (comandantului). Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca.1 I II - 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul. anunţ scopurile şedinţei.. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii). Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni.. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia . Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________.. • îndreptarea armamentului spre oameni. cu muniţie defectată. 3 15. 1 2 3 4 . lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere)...

din care 3 pentru primul obiectiv.ob. iau poziţia pentru luptă în genunchi. introduc cartuş pe ţeavă şi rămân în această poziţie.ob.Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 2 INSTRUCŢIE . cu capacul deschis.MARŞ” .ZIUA Tragerea din diferite poziţii asupra obiectivelor fixe şi care apar . iar până la lovirea acestuia sau expirarea timpului de apariţie descarcă pistolul şi introduc încărcătorul cu 5 cartuşe. fără a introduce cartuş pe ţeavă.1 – ţinta alergând nr.2 – compus din 3 ţinte brâu nr. 61-63. iar pe celelalte 5 în alt încărcător. scot pistolul. şi le introduc 3 într-un încărcător. trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere.„SATISFĂCĂTOR” – două ţinte.8 la distanţa 30 m apare 2/3 din suprafaţă o dată pentru 15 s. Cartuşe: 8. Primul încărcător îl introduc în mânerul pistolului. . La comanda: „FOC” . pistolul în toc. trăgători execută tragerea asupra obiectivului 1. 1 2 3 4 . . La comanda şefului sectorului de tragere iau poziţia pentru luptă în picioare şi la apariţia obiectivului 2 execută foc asupra acestuia până la lovirea acestuia sau expirarea timpului de apariţie. După terminarea tragerii. înapoia unui trunchi de copac.7 dispusă pe un front de 6m la distanţa de 25m se trage din poziţia în picioare. La comanda: „PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE . 3 din cele 4 ţinte.„BINE” – ambele obiective.„FOARTE BINE” – ambele obiective. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Trăgătorii primesc cele 8 cartuşe pe aliniamentul de plecare. . se trage din poziţia în genunchi. 2 din cele 4 ţinte. trăgătorii rămân în poziţia în picioare şi execută operaţiunile prevăzute în art.

10i „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ APROB .III - PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. execut controlul armamentului. pun sarcina pentru pregătirea individuală. verific prezenţa muniţiilor la trăgători. anunţ notele.

ASIGURAREA MATERIALĂ: TAB – 2 buc.. De cultivat încredere în capacităţile proprii._____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie I de învăţământ din armamentul TAB TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr. Nr. 2. fanioane – 4 buc. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. cartuşe de luptă. 3.2 din armamentul TAB SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. De îndeplinit şedinţa Nr. Întrebări instructive şi esenţa conţinutului T Indicaţii . DURATA: 6 ore.2 din armamentul TAB. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate.

fără comanda conducătorului (comandantului). Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________. anunţ scopurile şedinţei..ob. Aliniamentul de desfăşurare . După datele cercetării. Reperele: (numesc reperele). precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii).. PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni.d/r 1 I II - 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul. .1 – ţinta mitralieră nr. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia .10. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu.. Lateral de direcţia de deplasare a TAB – ului. la distanţa de 400m.. • îndreptarea armamentului spre oameni.. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. apare de 2 ori cîte 15s. dispusă la 25 – 30m. în direcţii de tragere periculoase. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca.. lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere). metodice 4 215. cu muniţie defectată.. min 3 15. Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 2 DE LUPTĂ – ZIUA ŞI NOAPTEA Tragerea de pe loc şi din opriri scurte asupra obiectivelor care apar şi se mişcă .

1 2 la interval de 10s. MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Autovehiculul se află pe aliniamentul de plecare. La distanţa de 450m. comandanţii de grupă dau comanda: „ÎNAINTE” şi se execută un salt de 25m. după deplasare. Distanţa de la aliniamentul de deschidere a focului şi până la aliniamentul de încetare a focului 75-100m.ob. cu viteza de 10-15 km/oră. Motokilometri: 0.. 3 4 1 2 3 4 .3km pentru fiecare trăgător.ob. foc în serii. Mecanicii-conductori îşi coordonează deplasarea corespunzător acţiunii autovehiculelor de pe celelalte direcţii.3 – ţinta TAB nr. se deplasează sub un unghi de 15-25o faţă de direcţia de tragere. pe distanţa de 25-30m.2 – ţinta servantul aruncătorului de grenade antitanc nr. dată de conducătorul tragerii (şeful sectorului de tragere). După executarea tragerii asupra primului obiectiv.„SATISFĂCĂTOR” – un obiectiv. Lateral de direcţia de deplasare a TAB – ului. .„BINE” – două obiective (2 ţinte). 14. autovehiculul se deplasează de front cu viteza de 1215km/oră. După trecerea timpului opririi sau după lovirea obiectivului.5mm. cu mitraliera cal. pe distanţa de maximum 100m. . .62mm. conducătorul tragerii (şeful sectorului de tragere) dă semnalul pentru apariţia primului obiectiv în vederea tragerii. tragerea se execută din oprire cu mitraliera PKT. cu viteza de 12-15 km/oră.5mm. 7. din care 4 cu glonţ trasor pentru mitraliera cal. tragerea se execută de pe loc. trăgătorii la mitralieră raportează descoperirea lui.. .FOC”. După 10s.30. Deplasarea obiectivului 3 începe la 10s după ce autovehiculele au ajuns pe aliniamentul respectiv şi se trage de pe loc cu mitraliera KPVT din proprie iniţiativă. la distanţa de 700m. Deplasarea autovehiculului: frontală. timp de 10s pentru identificare. iar comandanţii de grupe comandă „DIN OPRIRE – FOC”. .7 ambele pe front de 2m. cu mitraliera PKT. Cartuşe: . foc în serii. La comanda „ÎNAINTE”..14. dispuse la 25 – 30m. tragerea se execută de pe loc. La descoperirea obiectivului. apare pentru 30s. foc în serii. iar trăgătorii se pregătesc pentru tragere. trăgători raportează comandanţilor de grupe care comandă: „DE PE LOC .16.9 şi o ţintă brâu nr. Când apare al doilea obiectiv. din care 8 cu glonţ trasor pentru mitraliera cal. conducătorul tragerii (şeful sectorului de tragere) dă semnalul să apară primul obiectiv. La această comandă mecanicii-conductori (şoferii) opresc autovehiculele. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . Când autovehiculul se apropie de aliniamentul de deschidere a focului.„FOARTE BINE” – toate obiectivele (3 ţinte). în partea opusă ţintei mitralieră. 13. mecaniciiconductori continuă deplasarea fără a mai aştepta alt ordin sau comandă.

verific prezenţa muniţiilor la trăgători. 10i „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ APROB . anunţ notele. execut controlul armamentului.III - PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. pun sarcina pentru pregătirea individuală.

4 buc. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate._____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie I de învăţământ cu puşca cu lunetă SVD TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr.3 cu puşca cu lunetă SVD 2.3 cu puşca cu lunetă SVD. ASIGURAREA MATERIALĂ: Puşca cu lunetă SVD . LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. De cultivat încredere în capacităţile proprii. Nr. Întrebări instructive şi esenţa conţinutului T Indicaţii . DURATA: 6 ore.. fanioane – 4 buc. SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic. 3. cartuşe de luptă. De îndeplinit şedinţa Nr.

După datele cercetării.. Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________. metodice 4 215. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. anunţ scopurile şedinţei. Aliniamentul de desfăşurare . 1 2 3 4 ... precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii).. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere). PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. în direcţii de tragere periculoase. • îndreptarea armamentului spre oameni. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane.. Reperele: (numesc reperele).d/r 1 I II - 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul. min 3 15. fără comanda conducătorului (comandantului).. cu muniţie defectată. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia . • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat.

Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 3 LUPTĂ – ZIUA ŞI NOAPTEA Tragerea de pe loc.10 şi ţinta piept apar de 2 ori câte 10s la interval de 10 s.ob.„FOARTE BINE” – trei obiective lovite şi câte o grenadă în culoar şi la precizie sau patru ţinte. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de plecare la 30 m . .L. după schimbarea poziţiei de tragere – culcat nerezemat (la a doua demonstrare). se trage din poziţia în picioare din locaş (la prima demonstrare a obiectivului).5-2m/s.2 ţinta servantul aruncătorului de grenade nr. . . . prima apariţie pentru descoperirea obiectivului de către trăgător se trage din poziţia la alegere după un adăpost.ob.6 este pus într-un cerc cu diametrul de 4m la distanţa 25m măsurată din centrul cercului asupra căruia se aruncă o grenadă de mână de exerciţiu defensivă din poziţia în picioare timp de 15 s.S. P. 1 5a.2) şi o grenadă la precizie sau la distanţă sau trei ţinte. .„BINE” – două obiective lovite (obligatoriu ob.un culoar 10x10m începând la distanţa de 30 m faţă de poziţia de tragere în care se aruncă o grenadă F-1 de exerciţiu din poziţia în picioare în timp de 10 s pe timp de noapte grenada nu se aruncă. 10a LL 102) 200-300 2 9a 350-450 3 8 450-550 MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI 1.ob.ţinta piept nr.„SATISFĂCĂTOR” – un obiectiv.9 apare de două ori pentru 15s la interval de 30 s. după salturi scurte din diferite poziţii asupra obiectivelor care apar şi se deplasează . .3 ţinta alergând nr.8 se deplasează o dată la distanţa 60m sub un unghi de 15-25ocu viteza de 1.1 punct de foc – ţinta mitralieră nr.

15 – instrucţia focului). 2. După ce s-a excutat tragerea asupra ob.1 (instrucţia tactică) trecând obligatoriu târâş sub barajul de sârmă 10x10m „obişnuit”.FOC”. După lovirea primului obiectiv (expirarea timpului de apariţie) operatorii ridică imediat obiectivul nr. la comanda şefului sectorului de tragere schimbă poziţia de tragere şi la a doua demonstrare a obiectivului execută tragerea din poziţia culcat nerezemat (mitraliera pe crăcane). c)după deplasare cel puţin 10-15m ocupă poziţia de tragere în tanşee. şeful sectorului de tragere pune misiunea de luptă şi la comanda: „ÎNAINTE” trăgătorii: a) execută baremul nr.înapoia aliniamentului de tragere.2 1 2 obligând pe trăgător să-l descopere după ce a fost schimbată poziţia de 3 4 . trăgătorii aruncă câte o grenadă de instrucţie în culoar. Şeful sectorului de tragere face semnalul pentru apariţia primului obiectiv. nimicesc „santinela” (manechinul) cu baioneta-pumnal. La prima apariţie a obiectivului trăgătorii tag din poziţia în picioare din locaş (tranşee). b) ocupă poziţia de tragere în groapa de bombă unde încarcă încărcătorul cu 30 cartuşe de instrucţie (barem nr. şeful sectorului de tragere dă comenzile: „PREGĂTIŢI GRENADELE” şi „CU GRENADELE .1.

6163.tragere. 1 2 3 4 . se deplasează la o distanţă cel puţin 30 m şi când ajung la 25m faţă de ţinta piept nr. După terminarea tragerii se execută operaţiunile prevăzute în art. iar ob. La comanda „DIRECŢIA .3 se loveşte dint-o groapă de bombă din poziţia culcat după o deplasare de 20-30m. 3..ÎNAINTE” trăgătorii trec în atac pe direcţia ordonată. LA ATAC ..6 dispusă într-un cerc – aruncă grenadele de instrucţie. Obiectivul 2 la a doua apariţie se loveşte dinapoia unui adăpost din poziţia la alegere.

anunţ notele. pun sarcina pentru pregătirea individuală. verific prezenţa muniţiilor la trăgători. 10i „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ APROB _____________________________ . execut controlul armamentului.III - PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei.

SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. 3.4 buc._____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie I de învăţământ cu puşca cu lunetă SVD TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr.. De îndeplinit şedinţa Nr. De cultivat încredere în capacităţile proprii. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic.4 cu puşca cu lunetă SVD 2. Nr. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”.4 cu puşca cu lunetă SVD. DURATA: 6 ore. ASIGURAREA MATERIALĂ: Puşca cu lunetă SVD . cartuşe de luptă. fanioane – 4 buc. d/r Întrebări instructive şi esenţa conţinutului T min Indicaţii metodice .

în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului.. Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. în direcţii de tragere periculoase. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat.1 I II - 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul.... 1 2 3 4 . 4 215. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia .. cu muniţie defectată. • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. fără comanda conducătorului (comandantului). Reperele: (numesc reperele). PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii). lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere). Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________.. • îndreptarea armamentului spre oameni. Aliniamentul de desfăşurare . anunţ scopurile şedinţei. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. După datele cercetării. 3 15.

3 patrula – 2 ţinte nr.2-3m/s. ziua şi noaptea. după salturi scurte din diferite poziţii asupra obiectivelor care apar şi se deplasează . Dacă santinela în foişorul de observare nu este nimicită.„BINE” – toate obiectivele.. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: . care apar de 2ori pentru 10s. ziua şi 15s.ob. apare de 2 ori câte 10s şi 15s. inclusiv santinela în foişorul de observare din prima lovitură (noaptea toate obiectivele din prima demonstrare). Succesiunea demonstrării obiectivelor nu se stabileşte.). Schimbarea poziţiilor de trage se execută la comanda şefului sectorului de tragere. distanţa de tragere – 400 – 500m. . inclusiv santinela în foişorul de observare din prima demonstrare (noaptea – toate obiectivele). MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Din poziţia de plecare lunetiştii după ce au primit muniţa au încărcat – o în 2 încărcătoare.1 santinela în foişorul de observare – ţinta brîu nr. Muniţia alocată: .2 santinela culcat – ţinta cap nr..„FOARTE BINE” – toate obiectivele din prima demonstrare. la comanda şefului sectorului de tragere „ÎNAINTE” în ascuns se deplasează spre aliniamentul indicat cu misiunea de a nimici santinela în foişorul de observare şi ulterior – obiectivele care apar şi se mişcă în sectorul de tragere indicat.„SATISFĂCĂTOR” – 2 obiective.7.5a. noaptea la interval 5 – 15s.ob.10 cartuşe. distanţa de tragere 300 – 400m. inclusiv santinela în foişorul de observare.Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 4 LUPTĂ – ZIUA ŞI NOAPTEA Tragerea de pe loc. . din care 3 cu glonţ trasor. . . noaptea la interval de 5 .15s. . poziţia de tragere – de după un machet de fereastră la prima demonstrare a obiectivului şi din poziţia din copac la a 2a demonstrare.(poate fi înlocuit cu 2 ţinte alergând.8 se deplasează de 2 ori la distanţa 60m dus şi întors sub un unghi de 15-25o cu viteza de 1. 61-63. apare de două ori pentru 15s la interval de 5 – 15s. După terminarea tragerii se execută operaţiunile prevăzute în art. trăgătorul la tragere ulterioară nu se admite. se trage din poziţia în picioare din locaş (la prima demonstrare a obiectivului) distanţa – 500m.ob.poziţia de tragere – în genunchi dinapoia unui adăpost.

1 III - 2 PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. 3 10i 4 „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ APROB . verific prezenţa muniţiilor la trăgători. execut controlul armamentului. anunţ notele. pun sarcina pentru pregătirea individuală.

4 buc. SCOPUL EDUCATIV ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT: 1. De cultivat încredere în capacităţile proprii. 3. De îndeplinit şedinţa Nr.4 cu puşca cu lunetă SVD. De îndeplinit cu stricteţe prevederile măsurilor de securitate._____________________________ _____________________________ _____________________________ „_____”__________________ 2004 PLANUL petrecerii tragerii de luptă cu efectivul companie I de învăţământ cu puşca cu lunetă SVD TEMA: Îndeplinirea şedinţei Nr.4 cu puşca cu lunetă SVD 2. ASIGURAREA MATERIALĂ: Puşca cu lunetă SVD . cartuşe de luptă.. METODA DIDACTICĂ: Îndeplinit practic. DURATA: 6 ore. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Poligonul „Bulboaca”. Nr. fanioane – 4 buc. Întrebări instructive şi esenţa conţinutului T Indicaţii .

.. precum şi când este ridicat steagul alb la punctul de comandă (de sector ) şi pe adăposturi (pe blindaje). • lăsarea armelor încărcate în orice loc sau transmiterea acestora altor persoane. Inamicul cu forţele de un batalion de infanterie este concentrat în localitatea Cobusca. anunţ scopurile şedinţei. După datele cercetării.. în stânga _____________ şi de creat condiţii pentru înaintarea forţelor principale asupra inamicului. fără comanda conducătorului (comandantului). metodice 4 215.d/r 1 I II - 2 PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ Primesc raportul. Se interzice categoric: • încărcarea armamentului cu cartuşe de luptă şi de manevră... precum şi cu grenade de luptă şi inerte până la semnalul „Foc” (comanda conducătorului tragerii). min 3 15. în direcţii de tragere periculoase. Plutonul __________ a companiei 3 ocupă apărarea pe aliniamentul ___________ cu misiunea de a opri şi nimici inamicul cu focul de pe loc în direcţia de bază ____________ limitele focului: în dreapta _____________. 1 2 3 4 . PARTEA PRINCIPALĂ anunţ denumirea temei şi a şedinţei. cu muniţie defectată. Pe data de _____________ la ora ____________se aşteaptă deplasarea inamicului în direcţia: localitatea Cobusca – localitatea Cimişeni. • deschiderea şi executarea focului cu armament defectat. Reperele: (numesc reperele). Aliniamentul de desfăşurare . • îndreptarea armamentului spre oameni. în lături şi în spatele câmpului de tragere indiferent de faptul dacă este încărcat sau nu. lăsarea armelor individuale pe poziţia de tragere (pe locul pentru tragere).. pe data de ____________ aproximativ la ora ___________ se aşteaptă întâlnirea companiei „B” a inamicului în direcţia . Verific prezenţa şi pregătirea efectivului de ocupaţie.

15s. inclusiv santinela în foişorul de observare. Dacă santinela în foişorul de observare nu este nimicită. noaptea la interval 5 – 15s. . apare de două ori pentru 15s la interval de 5 – 15s. 61-63. ziua şi 15s. După terminarea tragerii se execută operaţiunile prevăzute în art.7. inclusiv santinela în foişorul de observare din prima demonstrare (noaptea – toate obiectivele). care apar de 2ori pentru 10s. .(poate fi înlocuit cu 2 ţinte alergând.. apare de 2 ori câte 10s şi 15s. se trage din poziţia în picioare din locaş (la prima demonstrare a obiectivului) distanţa – 500m. .10 cartuşe.2-3m/s.poziţia de tragere – în genunchi dinapoia unui adăpost. după salturi scurte din diferite poziţii asupra obiectivelor care apar şi se deplasează . inclusiv santinela în foişorul de observare din prima lovitură (noaptea toate obiectivele din prima demonstrare).„SATISFĂCĂTOR” – 2 obiective. Schimbarea poziţiilor de trage se execută la comanda şefului sectorului de tragere. Aprecierea: să se lovească pentru calificativul: .2 santinela culcat – ţinta cap nr. . noaptea la interval de 5 .„FOARTE BINE” – toate obiectivele din prima demonstrare.8 se deplasează de 2 ori la distanţa 60m dus şi întors sub un unghi de 15-25o cu viteza de 1. din care 3 cu glonţ trasor. . trăgătorul la tragere ulterioară nu se admite.3 patrula – 2 ţinte nr.ob. poziţia de tragere – de după un machet de fereastră la prima demonstrare a obiectivului şi din poziţia din copac la a 2a demonstrare.1 santinela în foişorul de observare – ţinta brîu nr. distanţa de tragere 300 – 400m. la comanda şefului sectorului de tragere „ÎNAINTE” în ascuns se deplasează spre aliniamentul indicat cu misiunea de a nimici santinela în foişorul de observare şi ulterior – obiectivele care apar şi se mişcă în sectorul de tragere indicat.Condiţiile îndeplinirii şedinţei ŞEDINŢA 4 LUPTĂ – ZIUA ŞI NOAPTEA Tragerea de pe loc. Succesiunea demonstrării obiectivelor nu se stabileşte.). MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI Din poziţia de plecare lunetiştii după ce au primit muniţa au încărcat – o în 2 încărcătoare. distanţa de tragere – 400 – 500m.„BINE” – toate obiectivele.5a..ob. Muniţia alocată: . ziua şi noaptea.ob.

pun sarcina pentru pregătirea individuală.1 III - 2 PARTEA FINALĂ anunţ tema şi scopul şedinţei. anunţ notele. verific prezenţa muniţiilor la trăgători. 3 10i 4 „____”______________2004 Lector ______________________ ______________________ . execut controlul armamentului.