You are on page 1of 11

PROJECTE REUTILITZAC DE LLIBRES DE TEXT

PASSA-ME L

Escola Cau de la Guineu - Juny 2011

PRESENTACI
Volem posar en marxa un programa de reutilitzaci de llibres de text el proper curs 2011-2012, consistent en crear un stock de llibres de text a l escola que anir passant de curs en curs, sempre que estigui en bon estat.

Es tracta d un projecte obert i dinmic que haurem de revisar cada any, degut a les particularitats de la nostra escola.

OBJECTIUS
Pedaggics:
- Fomentar la responsabilitat, tenint cura del material escolar - Consolidar valors de solidaritat, respecte als bens comuns i la capacitat de compartir - Afegim un pas ms en la concienciaci del reciclatge: recuperar, reutilitzar i reciclar

Ecolgics: Socials:
- Educar en el consum racional i sostenible - Fomentar la cooperaci entre l alumnat, les famlies i el professorat

Econmics:
- Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text

PARTICULARITATS
De moment noms podem reutilitzar un llibre, ja que la resta sn per fer-hi exercicis escrits i per tant fungibles. Tenim un nombre oscillant d'alumnes depenent de la promoci (de 25 a 50). No tenim encara tots els cursos de primria en marxa. Anem creixent any a any. Aix implica la compra de llibres cada any per anar completant el nostre stock.

PARTICIPANTS
En el curs 2011-2012, es portaria a terme en els cursos 1er i 2on de primria. A mida que l escola creixi es va afegint un curs per any (sempre de primria). A mida que avancem en el projecte safegiran altres materials descola ( diccionaris, atlas ) baixant aix la despesa en material escolar.

LLIBRES A REUTILITZAR
1er: Lectures 1. Ed.Text. Galera

2on: Lectures 2. Ed.Text. Galera

FUNCIONAMENT
L AMPA
-Compra els llibres de text, folre i etiquetes. Fa inventari i revisi de l'estat dels llibres, els folra i prepara pel curs segent. -Conscienciaran i vetllaran perqu els alumnes tinguin cura dels llibres. -Tindran cura que els seus fills no malmetin els llibres. -Quan sigui el cas, els retornaran al Centre en acabar el curs.

LES MESTRES PARES

CONSELL ESCOLAR
-Donar el vist-i-plau al projecte -Supervisar el funcionament i els comptes.

COMISSIO DE SEGUIMENT
Hem de crear una comissi de seguiment, que com a mnim ha d'estar integrada per:

-President/a del Consell Escolar (o persona en qui es delegui) -Secretari/a del Centre -Un/a mestre/a -Dos pares/mares, com a mnim un d'ells de l'Ampa -Ms endavant si es creu convenient es pot implicar algn membre de l'alumnat.

ESTALVI ECONMIC
Cost del llibre 16 per curs Cost pels pares: 5 per curs, en concepte de lloguer del llibre L estalvi per la famlia s de 11 per curs. Clcul fet amb els preus del 2011 i basats en la reutilitzaci del llibre Lectures 1 i 2

COM PUC PARTICIPAR?


Les famlies que vulguin participar del projecte, hauran de signar el full d adhesi, en el que s especifica la normativa d us. S ha de ser soci de l Ampa i estar al corrent de pagament.