You are on page 1of 13

EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

Tajuk 1 Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia 1.1 Definisi: Budaya :‡ cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu ‡ Budhi(Sanskrit)-kecergasan fikiran dan akal ‡ Daya(Melayu)-kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. ‡ Nik Safiah Hj Abdul Karim : tenaga, fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. ‡ Kamus Dewan, 2005 : Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. Merupakan satu cara hidup yg diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. ‡ Mohd Taib Osman, 1988 : Satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yg dpt memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dpt menyesuaikannya dgn keadaan sekeliling ‡ Dr segi bahasa-Budaya ialah Cara hidup ‡ Istilah : Satu cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir ‡ Apa jua aktiviti yang terdapat dalam persekitaran :Kesenian, Sains, Barangan, Kepercayaan, Makanan, Nilai, Pakaian, Sikap, Pertuturan bahasa, Gaya hidup, Persepsi, Tulisan 1.2 Unsur-unsur kebudayaan ‡ Peralatan dan kelengkapan ‡ Sistem ekonomi ‡ Sistem kemasyarakatan ‡ Bahasa ‡ Kesenian ‡ Pengetahuan ‡ Agama ‡ Kerajaan 1.3 Pembahagian Budaya ‡ Budaya kebendaan : ± Peralatan dan kelengkapan hidup ± Apa yang diperlukan dalam kehidupan ± Berbeza mengikut bangsa ± Contoh : rumah, kereta, pakaian, makanan, teknologi ‡ Budaya bukan kebendaan : ± Kepercayaan ± Adat istiadat ± Undang-undang 1.4 Peranan Pembentukan Budaya ‡ Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti yang melibatkan unsur ± Norma : peraturan sosial yang khusus yang menetapkan perangai yang sesuai ± Nilai : idea-idea yang perlu, betul dan baik yang dikongi bersama ± Simbol : mewakili objek, subjek dan makna ± Bahasa : sistem sosial berstruktur berdasarkan corak berbunyi yang mempunyai makna khusus ± Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental. 1.5 Ciri-ciri Budaya ‡ Dipelajari ‡ Dikongsi ‡ Bersifat sejagat ‡ Diwarisi ‡ Berubah-ubah ‡ Mempunyai unsur simbolik ‡ Mempunyai pandangan semesta ‡ Diwarisi dari generasi ke generasi ‡ Berlaku perubahan tetapi tidak ketara ‡ Berlaku dalam keadaan sosialisasi ‡ Mempunyai kuasa moral yang menimbulkan kesefahaman dalam masyarakat (normatif)

rambut lurus. badan kecil. Asimilasi: percantuman dan penyatuan ant kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan dan identiti yg sama. Akomodasi: penyesuaian ant etnik Switzerland ialah Negara yg mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik Jerman. e. Austroloid : kulit kelabu. Perpaduan: menyatupadukan seluruh masyarakat dan Negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. iii. Kelompok Kepentingan-individu yg bekerjaama utk mencapai sasaran khusus yg diperhatikan Kelompok Persahabatan-yg ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yg sama. Klasifikasi: Kelompok Tugas: bersama2 menyelesaikan sesuatu tugas/kerja.7 Demografi Def: Kajian saintifik dan statistikal tentang fertiliti (kelahiran). Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka. bentuk muka bersegi. iv.1. berpengetahuan atau kekuatan utk mencapai sesuatu pekerjaan. hidung besar. 1. bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam) Bumiputera dianggap kaum asal Malaysia. Status diri boleh dipandang penting jika mengambil bhg dlm setiap aktiviti klompok. Unsur integrasi terdiri daripada-integrasi wilayah. mata besar v. rambut kerinting. politik c. Kejayaan asimilasi bergantung kpd kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Segregasi: pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah negara. American Indian: hidung sederhana.9 Perpaduan dan Integrasi a. menikmati interaksi terus-menerus. pendidikan. Pencapaian tujuan berkepentingan bersama. kulit hitam. Kekuatan memperolehi kekuatan dlm anggota klompok melalui kerjasama.mancung.: i. ii. kebudayaan. Mongolod : hidung kurang . yang merangkumi pelbagai kaum (Melayu. Iban. mata besar 1. rambut kerinting. ii. rambut lurus @ kerinting iv. Harga diri perasaan dihargai oleh anggota klompok.6 Kelompok-dua individu atau lebih. Integrasi: mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan terpisah dari segi kebudayaan. mata agak kecil. Caucasoid : bibir nipis. rtidak ragu2. b. Akulturasi: penerimaan unsur kebudayaan dlm kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yg berbeza. Dayak. tinggi iii. ‡ Tipikal-tiada satu pun yg digemari ttp satu dpdnya lebih kerap dilakukan. berinteraksi. . mata besar. 1. kulit berwarna. 1. d. Tujuan i. rambut lurus. Afilisasi dpt memenuhi keperluan social. mortaliti (kematian). ‡ Alternatif-ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yg digemari. Negroid : kaki kurus. kulit putih. bibir tebal. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. sosial.8 ‡ ‡ ‡ ‡ Demografi Kelompok di Malaysia Terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Kaum Melayu merupakan etnik terbesar (orang yang berbudaya Melayu. Keamanan berasa lebih kuat. f. kulit merah. Kadazan Dusun) Terdiri daripada pelbagai bangsa dan kelompok: ± Melayu (54%) ± Cina (25%) ± India (7%) ± Asli ± Sikh ± Etnik di Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi di negeri tersebut) ‡ Homo-Sapiens-jenis-jenis Ras . Kadazan. hidung mancung. b. v. ekonomi. saling bergantung dan bergabung utk mencapai sasaran tertentu a. vi. perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia. lebih menentang pd halangan. mata besar. ‡ Preferred-lebih digemari iaitu ada beberapa pilihan ttp satu dpdnya lebih digemari. tinggi.5 Kategori Pola Budaya ‡ Wajib-tiada pilihan perlu patuh kpd pola yg sedia ada. ‡ Terhad-cara melaksanakan sesuatu itu dibenarkan ttp utk org2 tertentu shj.

Etnik. Prajudis pandangan negatif terhadap kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati. Amalgamasi: budaya atau ras bercampur utk membentuk jenis budaya dan ras baru. Eropah (Portugis. sering mengalami perubahan d. 2. bukan semua orang yg berketurunan dpd nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Indonesia. Pada tahun 2005.1 Bangsa ‡ Bermaksud kumpulan manusia yg sama asal usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Cara utama ialah melalui perkahwinan campur. f. Etnisiti rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik d. India y Orang India Malaysia ialah satu kaum di Malaysia yg berketurunan dpd mereka yg berhijrah dari India semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. berkepimpinan f. Buddhisme. bilangan penduduk India naik turun dengan kerap. Etnosenterisme sikap atau kepercayaan bhw kebudayaan sendiri lebih baik dpd kebudayaan kelompok lain. dll b. Kebanyakan mereka ialah keturunan pendatang dari China yang tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. i. perkahwinan sedemikian memerlukan pihak bukan beragama Islam untuk memeluk agama pasangannya. Walaupun demikian. Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap "kecinaan" mereka sebagai satu identiti etnik.2 Struktur Masyarakat/Kelas Sosial a. Belanda.satu kelompok yg boleh di kaji hubungan persaudaraan mereka. tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah "Melayu" yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia (sekitar 1. Kumpulan ini merupakan keturunan penghijrah semasa Kesultanan Melaka dan kemudiannya semasa pendudukan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda. e. Masyarakat komuniti yg saling bergantung ant golongan yg wujud bersama. h. Di bawah undang-undang Malaysia. India. Masyarakat majmuk kaum yg hidup bercampur ttp mempunyai kehidupan yg berasingan. y Penduduk India di Tanah Melayu dan Singapura sebelum terdiri terutamanya daripada orang lelaki yang meninggalkan keluarga mereka di India and Sri Lanka. Banjar. Stereotaip kenyataan umum yg negatif terhdap sesuatu kump etnik h. Dengan kata yg lain. y . Melayu Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. Di Malaysia. pemikiran. ‡ Ia juga boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain bagi kaum. Thailand. Tajuk 2 Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya 2. status. Sub Etnik eg: Jawa. Interaksi ant pelbagai budaya seperti Arab Islam. dan Madagaskar. istilah "Melayu" hanya merujuk kepada seseorang yg berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Ini adalah kerana kebanyakan orang Melayu beragama Islam. dll c. iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. lazimnya kaum ini dirujuk sebagai "orang Cina" dalam semua bahasa. kepercayaan negatif sesuatu kelompok terhadap kelompok lain melihat perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras. i. y Kaum Cina di Malaysia mengekalkan identiti komuniti yg amat ketara bezanya dengan kaum lain serta jarang berkahwin campur dengan orang Melayu atas sebab agama dan budaya. kelas. Bugis. Hinduisme. ii.5 Masihi lagi.8 juta). budaya dan politik. mempunyai budaya c.g. British) wujud sejak abad ke. Oleh itu. g. iii.000 tahun yg lalu. y Orang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2. Minang. y Menurut Perlembagaan Malaysia. kasta i. eg: Melayu. Cina. Filipina. Rasisme pandangan. dengan kedatangan dan kepulangan mereka. Cina y Orang Cina Malaysia ialah yg menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Ciri-ciri Masyarakat a. berperaturan social susun lapis. hidup berkelompok b. y Istilah "Melayu" untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah. saling berinteraksi dgn dalaman dan luaran e. Pluraliti: Masyarakat Majmuk Pluralisme budaya bukan fenomena baru.

Kepercayaan ini kian terhakis akibat daripada pendalaman akidah Islam dan juga perkembangan teknologi. Tetapi Agama mempunyai makna yang lebih luas. ii. Rakyat : golongan diperintah Kelas Masyarakat Sekarang a. Dalam masyarakat Melayu. simbol dgn pengertian yg digunakan dgn sewenanag-wenang.yang zahir seperti bangunan. malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka. Mentera i. aturcara2 yg disusun dgn sistem komunikasi yg kompleks Cole(1998). b. atau seru sejenis pengucapan yang berentak puisi yang mengandungi unsur sihir dan bertujuan bagi menpengaruhi atau mengawal sesuatu perkara untuk memenuhi kenginan penuturnya. kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. (seperti kawasan tertentu. 2.seperti sembahyang. iii.seperti jambi. gua. Pernyataan. . roh. Perlakuan. Pembesar : pembesar negeri / daerah d. y alat menyalurkan idea.ii. c. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama. y disampaikan dgn cara halus. Golongan memerintah b. tuan. perayaan dan upacara. sintaksis-bentuk pertuturan. Pada masa kini. pokok atau batu besar). Mentera diambil daripada perkataan sanskrit "mantra" atau "manir" yang merujuk kepada kata-kata dalam kitab suci penganut Hindu. Kepercayaan ini terdapat meluas dikalangan kebudayaan yang menanam padi secara turun temurun dan tidak terhad kepada orang-orang Melayu sahaja. Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan. kepercayaan terhadap semangat padi semakin pudar dan hanya diamalkan oleh golongan tua sahaja. v. datuk. atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti Dewa. y tujuan utk mendidik. 2. antaranya jin. Contohnya masjid. Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukanmemihak (propositional attitude). Dalam konteks ini.3 ‡ ‡ ‡ i. Sikap. kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai semangat yang mengawalnya. Pantang Larang y tunjuk ajar dan nasihat kpd anak cucu yg masih mentah dlm kehidupan harian. d. golongan yg diperintah Kepercayaan Bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Benda-benda material. iii. yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif. Dalam konteks agama pula. azimat dan tangkal Animismi i. ii. Kepercayaan semangat padi ini merupakan satu kepercayaan kuno yang diwarisi dari zaman animisme. dan penunggu. dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. iv. ii.seperti sikap hormat. membuat sajian. iii. merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dikalangan manusia primitif purba kala. iii. y Linguistik-kajian ttg bunyi. dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua pekara yang sangat berkaitan. mambang. ii. Mentera dianggap mempunyai kuasa ghaib yang luar-biasa yang membolehkan pembacanya mengawal seseorang atau alam semulajadi. y satu set simbol2. Agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut: a. Seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu pekara itu akan disertai oleh perasaan 'pasti' atau kepastian terhadap pekara yang berkenaan. Veda. kepercayaan dikenali sebagai Akidah ataupun Iman. kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral. Sultan : kelas hierarki tertinggi b. mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia. iii.mantera dan kalimat suci. gereja. serapah. mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini. Bangsawan : terdiri dpd kaum keluarga diraja c. Bahasa y sistem komunikasi yg menggunakan bunyi.4 Kelas Masyarakat Tradisional a. ii. kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama. tulisan-bentuk huruf. Agama i. Semangat Padi i. dikenali sebagai jampi.

percampuran beri peluang murid bergaul dgn lebih tertib. cepat matang iv. benda-benda. c. berinti kacang. peperangan 5. 13. b. umur seks pekerjaan penemuan baru(kaedah. Meminang dan bertunang-utk mengenali pasangan dgn lebih mendalam sebelum nikah. ii. Semasa bersalini. etnik 9. perempuan bersopan dan berhemah. Membisikkan nama tuham-Gayatti Mantiram ke telinga bayi. kaappu-perlindungan. 5. meluaskan lgi ruang persefahaman dan toleransi. Memberi nama 2. Mandi selepas bersalin iii. iii. penjajahan 4. menyapu madu pd lidah bayi utk kecantikan. btanggungjawab. 11. ii. 2. 4. mempengaruhi iklim di dlm bilik darjah ii. menghormati perbezaan yg wujud vi. 14. 10. 2. Mendodoi bayi iv. . Adat Resam Cina y kelahiran-mengandung dijaga oleh ibu mertua. 3. Adat Resam Melayu 1. y Kenduri selepas kelahiran-kuih khas berbentuk bulat berwarna merah kuning. nama keluarga. Kematian-mengadakan kenduri aruah utk sedekah kpd si mati. v. Cukur jambul-cukur jambul bayi yg baru lahir. Perubahan Bahasa 1. perpindahan 6. 16. Membawa bayi pulang ke rumah ii.5 Adat Resam y caran yg telah ditentukan utk melakukan sesuatu yg telah diakui oleh masyarakat. kelas sosial 8. y diwarisi turun-temurun. nama bayi terdiri dpd 3 perkataan. kerana pertembungan masyarakat dan budaya. nama segenerasi. (Valaikaappu) dilakukan ketika mengandung sulung menjangkau usia 7-9 bln. y isbat kpd pelaku samada positif atau negatif. i. mellenggang perut-amalan utk wanita yg telah genap tujuh bln hamil. peralatan) pendidikan penghijrahan agama status ekonomi 2. tau su dan telur diberikan kepada saudara-mara. Tujuan utk beri nama kpd bayi yg akan lahir. y amalan yg piawai-kelaziman yg diharapkan dpd anggota masyarakat.i. Suul-kandungan ibu. Mementingkan anak lelaki. Bersunat-utk lelaki dan perempuan persediaan utk menempuh alam remaja.6 Jantina i. Sewakktu mengandungi. lelaki lebih keras dan agresif iii. kerana penyesuaian dlm organisasi sosial. nama sendiri. 3. y Cukur rambut-pengiktirafan org baru ke dlm masyarakat mereka. Adat Resam India a. iii. Dipakaikan gelang tangan baru (Suulkaappu). 12. 15. ii. Selepas bersalin i. Upacara potong tali pusat. perubahan populasi 7.

diploma. 3. Tajuk 4 Ketaksamaan Peluang Pendidikan 4. Kelas Sosial A. Kumpulan Minoriti Asli.keadaan) tidak sama ant gambaran dan hakikat. Guru y Bangsa. golongan atasan. Amalan patriarki(sistem masyarakat yg sebahagian besar kekuasaannya dipegang oleh kaum lelaki. b. kadazan. iii. d.-org kaya. Indigenous. Lima kelas sosial yg boleh dibezakan: a.-berpendidikan tinggi. Faktor2nya: i. Zaman tradisional-fungsi wanita terhad sbg pembantu suami. pertengahan bawahan. kurang kemudahan dan infrastruktur.tidak mengajar mengikut kelas sosial y Kepercayaan-tidak menyentuh aspek2 agama y Bahasa-jurang bahasa dialek y Jantina-layanan berbeza antara jantina 3.-berkelulusan amat rendah @ tiada berpendidikan formal. berpendidikan PMR-SPM. Jantina i. y Kelas sosial. perlakuan dan ciri2 yg sesuai utk lelaki dan wanita. c.-berkelulusan sekolah menengah.sekolah bandar dan luar bandar y Kepercayaan-sekolah agama y Bahasa-bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah y Jantina-sekolah kekaki dan sekolah perempuan. Masyarakat Pendalaman a. Kecenderungan pemilihan kursus di institusi pengajian tinggi. Menerima pendidikan tidak formal shj melalui keturunan. Wujud status berbeza.3. pertengahan atasan. ahli2 korporat. y Kelas sosial-pergaulan tidak mengikut jurang sosial. cita-cita. Zaman penjajah-peluang pengajian diutamakan utk golongan lelaki shj.2. iv. v.2. D.)budaya lelaki sbg ketua dan dominasi ke atas wanita dan kanak-kanak. kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dlm sesuatu bangsa yg sama. sekolah dan guru. Sistem meritokrasi(sistem sosial yg menyanjung tinggi kedudukan seseorang kerana kebolehannya)pemilihan berdasarkan pencapaian akademik. murud dan masyarakat pribumi. e. Faktor geografi mempengaruhi budaya sesebuah kump itu eg: kaum asli.3.tidak mengajar mengikut kelompok y Kelas sosial. C. kesihatan.bekerja dgn kemahiran. sijil. pengaruh rakan sebaya. berjawatan dlm sesuatu organisasi. Murid y Bangsa-bersosial dalam kelompok y Kelas sosial-golongan atasan dan bawahan y Kepercayaan-sosialisasi mengikut agama y Bahasa-kelompok dialek y Jantina-interaksi antara jantina 3. Sesuatu kump etnik dlm sesebuah masyarakat yg mempunyai jumlah ahli yg kecil. Sekolah y Bangsa-sekolah jenis cina dan india.Tajuk 3 Implikasi Kepelbagaian Sosio Budaya 3.1.1.prasarana kurang lengkap(letrik. bawah. 4. vi. Karl Marx adalah kategori individu yg mempunyai hubungan yg sama terhadap pengeluaran spt sistem pengagihan dan pertukaran. c.4 Kurikulum Tersirat y Bangsa-mererapkan nilai budaya masyarakat. jalan) . struktur keluarga. d. Kamus Dewan edisi 3-Ketidaksamaan perihal (sifat. air. y Kepercayaan-tidak menekankan hanya kepada agama islam y Bahasa-menghormati bahasa ibuda dan dialek y Jantina-tahu batasan pergaulan. Rohan Melghan(1986). 4. ii. b. B. profesional. pekerja-pekerja kolar biru. Faktor2nya Ekonomi.

e) Menimbulkan komflik dlm hidup.Kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yg sama utk cemerlang termasuklah daripada SK dan SJK. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. taraf ekonomi dan tahap kupayaan murid. Bermasalah pembelajaran iii. o 1517 sekolah rendah dan 68 sekolah menengah tiada bekalan air. ekuiti dan kualiti dapat ditingkatkan. tidak mendapat perhatian dr masyarakat luar viii. kebajikan pelajar dan kemiskinan termasuklah kemiskinan dalam bandar. Jurang Antara Tahap Pencapaian Pelajar merujuk kepada kesulitan menguasai 3M.-P&P tidak menarik. ii. 4. bermasalah sesio-emosi f) 7 kategori kanak2 istimewa: i. jasmani. tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. iaitu : i. iv. Dasar Dan Matlamat A. Jurang Sosioekonomi merujuk kepada perbezaan daripada segi tahap kesihatan. kekurangan akses dan pendedahan dr dunia luar v. e. seisi keluarga terlibat sbg tenaga kerja. Guru tak pandai guna bahasa pribumi-murid tak faham. Kecelaruan tingkah laku iv. Murid Berkeperluan Khas a) Dr. tidak memperjuangkan hak2 mereka vii. Kerencetan mentel ii. Jurang Antara Pelajar Normal Dan Bekeperluan Khas merujuk kepada perbezaan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses p&p pelajar bekeperluan khas termasuklah yang kurang upaya. y Janakuasa yang ada berkuasa rendah dan tidak cukup utk menampung penggunaan ICT di sekolah y Sukar mendapatkan bekalan diesel terutama sekolah-sekolah yang jauh di pedalaman. c) Mereka menghadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa. Dasar KPM adalah utk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi. sukar menerima perubahan/pembaharuan dlm cara hidup seharian vi. y Cabaran KPM adalah untuk membekalkan janakuasa yang berkuasa tinggi iaitu 30-35KVa. sekolah Orang Asli dan sekolah di pedalaman. Kesannya-kump minoriti akan jdi mundur dlm bidang pend. murid tak minat belajar. ii. iii.5. system pend belum menyentuh system belajar mereka(asli). berpegang teguh kpd budaya hidup tradisional. d) Kanak2 pintar cerdas. menyediakan mekanisme penyelenggaraan janakuasa dan pembekalan diesel agar sekolah-sekolah ini dapat memanfaatkan penggunaan ICT sepenuhnya untuk p&p. iii. kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan. . Cacat penglihatan vi.4. v. kaum. b) masalah khusus. iv. yg mempunyai mental jauh lebih tinggi dpd rakan sebaya-sistem pend sedia ada tidak dpt memberi manfaat kpdnya. Cacat fizikal vii. Pintar-cerdas dan berbakat istimewa 4. B. pintar cerdas dan berbakat. ix. KPM telah mengenalpasti jurang pendidikan yg perlu dirapatkan supaya akses. Jurang Digital merupakan perbezaan daripada segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dikalangan guru. sosial @ emosi. Jurang Bandar Dan Luar Bandar ketidaksamarataan daripada segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama di Sekolah Kurang Murid (SKM). b) Dua kategori murid berkeperluan khas a) masalah. Kekurangan Kemudahan Asas y 767 sekolah rendah dan 28 sekolah menengah belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam.Chua Tee Tee (1982)-satu program pendidikan yg dirancang khas utk kanak2 istimewa. luar biasa dr segi intelek. f. jantina. disiplin. wujud jurang ant jenis sekolah.

semua sekolah luar bandar akan dilengkapkan dengan makmal kompute. kognitif.keadaan daif dan . bekalan air disediakan melalui kaedah bekalan air graviti. perkakasan. Cabaran KPM memastikan agar infrastruktur. ii. Aspek Fizikal i. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Sekolah-sekolah akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar SchoolNet dan bagi sebahagian sekolah di luar bandar dan pedalaman. B.Bagi sekolah-sekolah tersebut. Penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh dipedalaman. terdapat 2. C. pusat akses akan dibina. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. Aspek Fizikal y Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti. Aktiviti mengecat dan melukis mural. 5. iii. y Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan pemadam api. Menyusun atur tempat duduk spy terdapat kesamarataan taburan di ant murid-murid dari pelbagai kump etnik. D.(kurang 150 orang).7%) sekolah rendah yang dikategorikan sebagai SKM. televisyen dan multimedia. o Bekalan air graviti menggunakan air dari sungai atau air terjun manakala penuaian hujan pula menggunakan air tadahan hujan. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid Jaket Keselamatan Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Skim Baucer Tuisyen (SBT) Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kleas Persediaan Universiti (BKPU) Asrama Harian Tajuk 5 . Hampir 90 % SKM . bilik komputer dan perkakasan yang mencukupi.SKM amalkan pengajaran kelas bercantum (multigrade teaching)mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan.masalah kekurangan peruntukan.0 bilion setiap keluarga miskin dan golongan kurang upaya melalui program berikut : Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) Bantuan Makanan Asrama.1 Kriteria-kriteria Fizikal Umum Persekitaran Bilik Darjah yg Mesra Budaya A. Tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Sekolah Kurang Murid 2005.warni yang ceria dan lembut. terang dan lembut.2 Kriteria-kriteria Fizikal Spesifik A. perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada sekolah-sekolah di kawasan luar bandar.261 (29. y Sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. y Mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Bantuan Dan Program Sokongan KPM memperuntukkanlebih daripada RM 1. Tugasan yg di berikan oleh guru dapat di bincang diruang ini. Ruang untuk bekerja-penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong-menolong ant murid dari pelbagai latarbelakng dan budaya. Jumlah murid yang terlalu kecil . Sudut2 Pembelajaran y Sudut aktiviti yg dpt membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. Libatkan semua murid berlainan etnik membantu guru. . program pembestarian sekolah. o E. kemudahan dan guru terlatih. 5. y Mengecat dinding dengan warna . y Memasang langsir dengan warna yang ceria. penuaian hujan (rain harvesting) dan telaga tiub (tube well).Konsep dan Tujuan Pengurusan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah mewujudkan satu suasana serta iklim pemb yang kondusif dgn mengambil kira keunikan perspektif dr pelbagai latar belakang budaya dan sosial. y Melukis mural diswekitar kelas.

4. Wujudkan sudut sejarah dan patriotik. Kuasa dalaman yg mengawal minat dan tingkahlaku iii. Permainan Tradisional y Penerapan budaya nilai-nilai murni dalam objektif pembelajaran (afektif) y Penghasilan bahan bantu mengajar yang mampu melibatkan keseluruhan pelajar y Memastikan bilik darjah dalam keadaan yang baik dan selesa sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan B.3 Peranan guru sebagai Physical Enviroment Designer . Membangkitkan dan mengekalkan minat ii. Semasa P&P y Pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah Eg : Sodiodrama. Penglibatan murid dlm setiap akt bertambah. Sudut pemb elektronik adalah penting.4. Main peranan y Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya y Tidak memilih kasih. Berada dlm kebimbangan ii. Menerima demokrasi vii. bertolak ansur dan bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dan kesejahteraan y Menggalakkan murid bertanya dan bersoal jawab serta mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi y Melaksanakan aktiviti yang memerlukan pelajar berinteraksi dengan aktif antara satu sama lain y Guru menjadi role-model yang terbaik untuk dijadikan teladan kepada pelajar y Pelaksanaan peraturan yang dapat membentuk peribadi pelajar y Melaksanakan tindakan yang sewajarnya kepada pelajar yang melakukan kesalahan dengan setimpal.B. Menerima rakan-rakan yg berbeza 5. Sebelum P&P y Perlu mengetahui latar belakang murid terlebih dahulu y Perlu faham dengan mendalam perasaan setiap murid y Mengkikis pra sangka y Perlu mengetahui latar belakang kebudayaan. 5. menghayati nilai-nilai spt bekerjasama. 5. Membangkitkan naluri ingin tahu x. A. iv. Semangat kerjasama xi. Memahami emosi rakan sebaya xii. v.1 Implikasi positif i. Perubahan emosi-perubahan sikap . iv. Dapat memupuk. sudut sejarah dan sudut patriotik. risalah yg mengandungi informasi mengenai sesuatu kaum atau kumpulan etnik. Sudut2 Pembelajaran i.4 Pengurusan Sosio Emosi 5. ii. y Pemilihan tajuk pembelajaran yang berkaitan kepelbagaian budaya Eg : Perayaan di Malaysia. Boleh menganggung konflik yg berlaku ix. Selain sudut-sudut biasa. berat sebelah dan sentiasa bersikap adil kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang pelajar y Memberi pujian dan galakan kepada pelajar yang baik dan aktif dalam kelas y Tidak memburuk-buruk dan merendah-rendahkan pelajar terutama sekali di hadapan pelajar lain y Tidak menyentuh isu-isu sensitif yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak y Menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung kepada pelajar di samping penekanan kepada aspek akademik y Menekankan kepentingan perpaduan. Meneruskan aktiviti dlm pemb. Menyediakan sudut bacaan di mana bahan bacaan adalah terdiri dari buku. Suka berjenaka viii. agama dan adat setiap murid dengan mendalam. tolong menolong serta toleransi. di mana sudut-sudut ini akan meyedarkan murid-murid betapa pentingnya perpaduan ant kaum-kaum iii. wujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Disenangi kawan vi.2 Implikasi negatif i. Sediakan pelbagai aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pemb tersebut utk menarik minat murid. di mana murid dari pelabagi latar belakang etnik dapat menggunakan perisian software yang di sediakan oleh guru seperti aktiviti interaktif dan multimedia untuk dapat melaksanakan tugasan dalam kumpulan.

y Antara kumpulan terbesarnya ialah melayu. puitis. malas. iban dan lain-lain lagi. Sentiasa memikirkan perubahan b.5. Prestasi terjejas v. Permusuhan kaum II.5. banjar. y Rakyat di negara kita terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Guna pendekatan mikro vi.-adakan masa rehat. Pelajar yang berani sahaja aktif. y Koontz(1990). 5. y Terdapat dua perkara utama yang perlu diteliti dan terbukti menjadi asas kepada pembinaan hubungan kaum di Malaysia iaitu politik dan pendidikan. bosan. b) Ganjaran pelbagai bentuk-hadiah. 5. y Guru sebagai pemimpin perlu mempunyai keberkesanan komunikasi dan kecekapan dalam hubungan sesama manusia. o Gaya kepimpinan ini tidak mengajar pelajar bersikap berdikari. Autokratik o Guru akan menetapkan semua keputusan.4. Guru jgn bersikap pilih kasih iv. india. o Pemimpin bercorak kekerasan.5 Hubungan Antara Kelompok Etnik 5. Demokratik . Menjadi pemimpin yang proaktif y Terdapat TIGA jenis gaya kepimpinan iaitu: i. Pelajar berkemungkinan. o Interaksi antara guru dengan pelajar adalah sehala.Topik ini mengandungi aspek-aspek: a) Gaya kepemimpinan autokratik. Beri kesedaran ttg pentingnya hub. Pemberian Kuota IV.1 Pengenalan y Malaysia mempunyai lebih daripada 24 juta penduduk dalam tahun 2005. Putus asa iv. Sangkaan yg salah kpd rakan Peranan Guru a) Berikan pujian dan galakan kpd murid yg mengambil bhg.3 iii. ii. Tersisih vi. ia sentiasa menjadi agenda utama dalam pengurusan masyarakat di negara ini. aktiviti kinestatik eg: muzik.3 Langkah-langkah Memupuk Perhubungan Ant Kaum i. III. Suka berada dlm kelompok masing2. kadazan-dusun. y Guru sebagai pemimpin berwawasan mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut: a.5. Galakan belajar bahasa lain selain BM dan BI vii.Kepimpinan ditakrif sebagai kebolehan untuk menggunakan pengaruh interpersonal melalui komunikasi untuk mencapai matlamat.5.2 Masalah Yang Melibatkan Hubungan Kaum/Etnik I. Gubal semula matapelajaran sejarah v. motivasi menurun. Tidak menerima kontrak sosial 5. Pelajar mungkin menarik diri daripada mengikuti kegiatan-kegiatan yang di rancangkan. etnik ii. y Dengan jumlah kumpulan etnik yang seramai ini di negara kita. Seorang pemikir yang berkesan c.1 Pengenalan . teater. Pecahkan kelompok besar kpd kecil iii. demokratik dan laissez faire dalam komunikasi bilik darjah. o Guru tidak berkongsi kuasa dengan sesiapa di dalam kelasnya. Pupuk semangat kekitaan selalui pelbagai aktiviti Tajuk 6 Kemahiran Komunikasi Guru 6. Pelajar agak pasif dan banyak mendengar sahaja. cina. token dll c) Denda yg tidak menjejaskan emosi d) Hubungan baik ant guru dan murid e) Pastikan hubungan baik juga ant rakan sekelas f) Beri peluang bersosial g) Banyakkan peng berpusatkan murid h) Bila rasa letih.

± Kreativiti pelajar boleh ditingkatkan dengan cara membenarkan mereka merangka dan melakukan aktiviti yang disukai. Setiap pelajar diterima dengan hati yang terbuka. 6. ia boleh diatasi dengan menggunakan pelbagai kaedah dan peralatan Guru perlu membuat perancangan aktiviti dengan seimbang agar pelajar berasa seronok semasa melakukan aktiviti serta dapat manfaatkan isi pengajaran. Murid tidak berasa diri terkongkong. b) Aktiviti berstruktur dan tidak berstruktur yang dapat membantu guru. apa yang patut difahami dan sebanyak mana perlu dipelajari. Walaupun guru tidak dapat lari daripada merancang aktiviti secara berstruktur. Lantas ia mencetus motivasi dalaman dan menarik perhatian pelajar. Dilakukan dengan cara memberi penerangan atau demonstrasi kepada semua pelajar sebagai satu kumpulan besar. Suasana pembelajaran adalah harmonis. y Murid akan berada di dalam suasana terumbang-ambing. lakonan. Sahsiah guru seimbang. baik. Guru demokratik dapat kerjasama daripada murid. lagu. y Guru kurang memberi bimbingan dan bersikap tidak acuh dalam pengajaran. pergerakan atau animasi. Berstruktur i. iii. Setiap bilik darjah adalah unik kerana guru dan pelajar bersifat kreatif dalam menyusun peralatan dan perkakasan di dalamnya. guru dihormati dan disegani mewujudkan pembelajaran yang berkesan. y Corak kepimpinan ini sesuai untuk pelajar dewasa yang boleh menentukan hala tuju dan matlamat yang ingin dicapai (Meyers. Rust & Wayne. Guru bertindak sebagai fasilitator. y Interaksi di antara guru dan pelajar amat kurang tetapi interaksi pelajar dengan pelajar amat kerap berlaku kerana guru membiarkan pelajarnya berbuat sesuka hati. sentiasa mengawal emosi dan menjaga hati pelajar. Tidak Berstruktur Setiap pelajar digalakkan mengembangkan potensi kendiri. ± Dengan penggunaan perkakasan seperti di atas. Merangsang aktiviti ± Dalam merancang pelajaran. ± Guru dapat membantu murid lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran mereka sendiri. Memotivasi dan menarik perhatian pelajar. y Guru tidak berusaha menentukan cara bagaimana pelajar patut belajar. Aspek hubungan dengan pelajar dijaga. mengelak tingkah laku dan pandangan yang negatif. video. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan aktiviti untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran mereka. 6. 2001. muzik. Peranan alat bantuan mengajar. Namun. guru dapat menyediakan pengajaran dan aktiviti pada tahap berbeza mengikut pencapaian pelajar. Keputusan akan dibuat secara perundingan atau mesyuarat. Guru akan melayan pelajarnya secara sama rata. perkaitan di antara isi pengajaran dan nilai dapat dikaitkan dengan pengalaman sebenar pelajar.2 Rumusan Guru perlu mahir dalam aspek perhubungan manusia dan individu. aspek melibatkan deria atau Multiple Intelligence (MI) sangat perlu ditekankan. iv. ii. Pelajar sebagai penerima ilmu yang pasif. Bilik darjah bersifat fleksibel kerana perkakasan boleh diubah mengikut keperluan. Huraian tentang cara meningkatkan minat serta merangsang kreativiti pelajar. arahan komputer. ± Dengan perancangan yang betul. poster. serta v. Aktiviti berfokus pada guru. . ± Para pelajar amat digalakkan diberi peluang membuat pilihan dalam aktiviti dan penilaian. iii. gambar.2 Bahan Bantu Belajar Dibahagikan kepada tiga bahagian. serba salah dan kadar pembelajaran adalah rendah. Mempermudah penyampaian isi kandungan. Menganggap semua individu di dalam kelasnya sebagai satu komuniti. kuasa guru tetap ada. Laissez Faire y Guru memberi hak kebebasan sepenuhnya kepada pelajar. ± Isi kandungan boleh disampaikan dengan lebih mudah dengan bantuan peralatan dan teknik yang sesuai seperti power point.

LatihanLatihan Kemahiran dan Keusahawanan akan dilaksanakan. Kumpulan Dewasa y Kumpulan dewasa ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu : y Wanita y Bagi kategori ini program-program seperti Penggerak Wanita Orang Asli.1. Juruperunding. Menulis dan Mengira. . kemahiran berfikir. Agensi-Agensi Kerajaan. keusahawanan. Š Penerimaan dan penglibatan aktif masayarakat Orang Asli. 2. y Semua peringkat y Bagi kategori ini. Peringkat Rendah (7-12 tahun) Tujuan pendidikan peringkat rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M iaitu Membaca.1. Swasta dan para akademik.171. Swasta dan Juruperunding. Cabaran.1 Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Pinggir Bandar 7. konsep asas sains.1 Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan. Š Pihak Juru Perunding akan dilibatkan dengan program/projek kajian-kajian seperti kajian penilaian semula pelan dan kajian program/projek yang dilaksanakan secara outsourcing . keagamaan dan kerohanian serta pendidikan literasi fungsian dilaksanakan. Ia bagi membolehkan kanak-kanak berumur 5+ tahun memperoleh pendidikan awalan yang kukuh dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah.3 Pelaksanaan Pelan Tindakan. Peringkat Tercicir Tumpuan akan diberi kepada belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan dan juga ibu bapa yang tidak pernah bersekolah supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. Š Agensi Kerajaan akan banyak terlibat dengan program/projek yang berbentuk penyediaan kemudahan prasarana pendidikan.1. pembangunan minda. akan dijalankan oleh pelbagai agensi Kerajaan.000. Dalam melaksanakan pelan ini. program celik huruf akan dipertingkatkan kepada golongan dewasa yang buta huruf. seni dan rekreasi dan penerapan nilai-nilai murni tegasnya program pra-sekolah dan renah adalah asas kepada pembangunan dan pengembangan domain kognitif. Peringkat Menengah (13-18 tahun) Pendidikan Menengah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ tahun hingga 17+ tahun. 3. Pencapaian dan kejayaan pelan ini bergantung kepada beberapa faktor berikut : Š Komitmen yang tinggi daripada pegawai-pegawai JHEOA dan agensi pelaksana. 7. Š Penyediaan peruntukan yang mencukupi. afektif dan selari dengan hasrat falsafah Pendidikan Kebangsaan. Peringkat Pra Sekolah (5-6 tahun) Š Tujuan pendidikan Pra Sekolah adalah untuk menyediakan asa kukuh yang sebelum pendidikan formal. peruntukan sebanyak RM6. Keperluan Peruntukan. Pada peringkat ini penekanan diberi kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan memberi fokus kepada pendidikan umum pada tahun 7 dan 8 persekolahan supaya setiap pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang ilmu. Badan Bukan Kerajaan (NGO).00 diperlukan bagi melaksanakan pelbagai program/projek. Badan Bukan Kerajaan (NGO). Š Kerjsama yang erat dan mantap dikalangan Kementerian. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Š NGO pula penglibatan mereka lebih tertumpu kepada program/projek perubahan minda. Objektif bertujuan : Menyediakan program/aktiviti khusus dan keperluan peruntukan di kawasan pinggir 7.2 Kumpulan sasar program terdiri dari 4 kumpulan iaitu : 1. Disamping itu. 5.Tajuk 7 Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya 7. latihan-latihan kemahiran. Program Kesejahteraan Keluarga. Š Dalam tempoh pelaksanaan pelan ini. 4. Latihan-latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan peluangpeluang pekerjaan.

Š Kokurikulum Š Kertas ujian bulanan Š Sukan tahunan sekolah Š Kegiatan pendidikan islam/pendidikan moral Š MSSM Bantuan Persekolahan Š Buku tulis dan buku kerja Š Alat tulis Š Pakaian seragam sekolah Š Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). Š Bantuan ini diberikan bagi membantu meringankan beban masyarakat Orang Asli dalam membiayai persekolahan dan pengajian anak-anak mereka. sabun mandi. . Jenis-Jenis Bantuan: A:Sekolah Rendah dan Menengah. seperti ubat gigi. kapur kasut. Š Tambang pengangkutan ke sekolah. tuala mandi). sabun pencuci. Menengah dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan.Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA Š disediakan bagi membantu pelajar Orang Asli diperingkat Sekolah Rendah. Yuran Persekolahan. Š Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).