You are on page 1of 1

Cursul 3 Fortele care actioneazaasupraaerului

Vantulesterezultatulinteractiuniimaimultor forte dintre care cea a diferentei presiunegenereazamiscareaiarcelelalteforta de deviatiedatoratarotatieipamantului, se adaugaforta frecaresifortacentrifuga, ii modificadirectiasiviteza.

de de

Fortagradientului baric orizontal - este o caracteristicaimportanta a campului baric cepoate fi definitacavectorulindreptatdupanormalapesuprafataizobarica in sensulscaderiipresiunii. Marimeaacestui vector esteegala cu valoareascaderiipresiuniicorespunzatoareuneiunitati de distanta. G= -dp/dnundedp=diferenta de presiuneintre 2 puncte situatepeaceeasi normal fata de suprafataizobarica; dn=distantadintrecele 2 puncte considerate. Altfelspus, gradientul baric estevariatiapresiuniiatmosfericeraportata la unitatea de distanta in directive normal fata de suprafeteleizobarice. Forta de deviatie este o fortaefectiva de inertiereprezentand un caz particular al forteiCoriolis care joaca un rol important in modificareadirectieimiscarilor din atmosfera, in raport cu suprafataterestra. Ea se datoreazarotatieiPamantului in jurulaxei sale siactioneazaasupraoricaruicorpaflat in miscarepesaudeasuprasuprafeteiterestreabatandu-l de la directiainitiala: spredreapta in em.Nsisprestanga in em.S. Rotatia in jurulaxeiorizontalegenereaza component vertical a fortei de deviatie care esteindreptata in suscandparticulele de aer se deplaseazaspre E si in joscand particular se deplaseazaspre V. Forta de frecare ianasteredatoritainteractiuniinemijlocite a aerului in miscare cu suprafataterestra. In toatecazurile, candunlichidsau un gaz se scurgepe o suprafatasolidaimobila, la nivelulacesteia din urma se formeaza un stratfoartesubtire de lichidsau de gaz care ramanenemiscat. Acestaexercita o actiune de retinereasuprastratului cu scurgereimediaturmator a caruivitezaestecevamai mare. Forta de frecaregenerata de interactiuneasuprafeteiterestre cu aerul care se deplaseazapedeasupraeieste orientate in directiaopusamiscariiaeruluiiaracceleratia negative imprimata de eapoate fi scrisa: R= -k*v, unde v=viteza de miscare a aerului; k=coeficientul de frecare care depinde de caracteristicasuprafeteiterestre. Se intelegeastfelcavalorilecoeficientului de frecaresuntmaimari in regiunilemontanesiadancfregmentate maimici in , regiunile de campiesifoartemici in celeoceanice. Fortacentrifuga in afarafortei centrifuge care ianasteredatoritarotatieiPamantuluisiactioneazape vertical asupraintregii atmosphere, se constatasi o fortacentrifuga in plan orizontal care aparesi se dezvoltao de ri cateoriparticulele de aer se deplaseazapetraiectoriicurbiliniiasa cum se intampla in ciclonisianticicloni. (2 desene). Fortacentrifuga(C) este direct proportional cu patratulvitezeiparticuleloraflate in miscare (C=v2/r) si invers proportional cu raza de curbura a traiectorieiacesteia(r). In cicloniisianticiclonii de la latitudinimedii, caracterizatiprinviteze relative reduse ale vantuluisiprinvalorimari ale razelorcurburiiizobarelor, fortacentrifugaestemai mica decatforta de deviatiedatoratarotatieiPamantului. In cicloniitropicali, underazacurburiiizobarelorestemai mica iarvitezavantului mare, fortacentrifugacreste substantialdepasind-o de catevaoripeceagenerata de rotatiaPamantului. -cicloniitropicali se desfasoaradoardeasupramarilorsioceanelor, suprafatamarii are temp de 26-27gradeC. -cicloniitropicaliaducprecipitatiidar nu suntviolenti in comparative cu cei de la latitudinimedii (Tufan, Organ, Hurricane, Taifun, Cordonazo, Willy-Willis) Miscareaaeruluisuferafrecventmodificari de directiesivitezaastfelincatnumairareoriea se desfasora in plan orizontal.Analizatraiectorieiparticulelor de aer in cadrulcurentiloratmosferici a permisidentificare a 3 tipuri de miscare: miscarelaminara, miscareturbulenta, miscare in rafale. Miscarealaminaraestemiscareauniforma(faramodificari de directiesiviteza a aerului in directive orizontalasaucvasiorizontala. Ea are viteze moderate si se produce deasuprasuprafeteinetede(oceane, campii). Miscareaturbulenta se caracterizeazaprintr-o variabilitateascendenta a directieisivitezeiparticulelor de aer, ceeacecomplicafoartemultstructurainterna a curentului. Miscarea in rafale are dreptcaracteristica principal variatiile ample ale vitezei la interval scurte de timp; ea se inregistreaza cu anemometer sianemografe.