You are on page 1of 16

VSITE_Pismeni ispit_{Photographic} datum: 2. veliace 2011. iz Kolokvija 1.... 1.

T dijagrarnu zavisnosti brzine 0 vremenu v=f(t) za gibanje nekog tijela, predoceno je povrsinom ispod krivulje brzine: A. srednje ubrzanje tijela u vremenu ~t B. srednja brzina tijela C. put prijeden u vremenu ~t D. rad tijela obavljen u vremenu ~t E. kineticka energija tijela 2. Camac je usmjeren preko rijeke pod kutom 90· u odnosu pl'el11asmjeru njezina toka. Brzina call1ca prema vodi je 5 mis, a brzina toka rijeke je 2 m/s. Najkraca udaljenost medu obalama jest 200 m. Koliko dugo camac plovi od jedne do druge obale? 3. Prevaljeni put kod vertikalnog hitca opisan je: A. linearnom funkcijom vremena B. kvadratnom funkcijom vremena

C.. \Jt

D.-¢'t

E. eksponencijalnom

funkcijom vremena

4. Na tijelo mase 5 kg djeluju istodobno dvije sile: Sila 3 N usmjerena je pl'el11aistoku, a sila 4 N prema sjeveru. Izracunajte ubrzanje tijela. 5. Tijelo koje slobodno pada prevali put x za vrijeme T. Za koje vrijeme tijelo prevali dvostruki put? A. T-v2 B. -v(2T) C.4T D.2T E. 2-vT 6. Predmet mase 0.5 kg zbog trenja jednoliko klizi niz kosinu s kutom nagiba 30°. Kolikom silom treba djelovati na tijelo u smjeru gibanja da bi se jednoliko uspinjalo istom brzinomf A.2,7N

B.4,9N C. 8,3 N D.9,8N
E. 10,2 N 7. Koliki je rad potreban da se zaustavi automobil mase 1000 kg, brzine 72 km/h? 8. Kamen mase 0,2 kg pao je s neke visine za 1,44 s. Kolikaje EK tijela na polovini puta?

2 Pa E. uronjen je u vodu. Lift mase 10 tona spusta se jednoliko ubrzano u rudnik. 2. Valjak od krutog materijala. mjehuric je pod tlakom od. 1.20 m/s-' E.2· 105 Pa D. Nikakvom B.l. 0. Ako je napetost uzeta 90 kN.. 10 m/s2 B. Na koju visinu iznad Zemljine povrsine treba podici tijelo da hi se tezina umanjila dva puta? Polumjer zakrivljenosti Zemlje jest R=6.iz Kolokvija 2 .105 J/kg .3..4·106. 100 111/s2 C. ubrzanje liftajest A.. Koliko topline treba za zagrijavanje _1-0itara vode od 15°C do 55°C? Specificni toplinski I kapacitet vode jest 4200 J/(kg°C) S. koji visi na niti. 1 okret=2n radijana 3. Silom kojaje jednaka tezini vode 4.2Pa B. Mjehuric zraka nalazi se 2 m ispod povrsine vode. Silom ovisnom 0 gustoci valjka D. 1. 105Pa C. Silom koja je jednaka po velicini uzgonu a ima smjer vertikalan prema dolje C. gustoca vode jest 1000 kg/m''. g=10 m/s-' A. Ako je atmosferski tlak 105Pa. Koliko iznosi omjer gustoce tijela i gustoce vode? 5. a specificna toplina taljena leda je 3.2· 105 Pa 7. Svojom tezinom E. Izracunajte kutnu brzinu zamasnjaka koji se vrti jednoliko i napravi 200 okreta u minuti. Koliko je topline potrebno da se 3 kg leda temperature -20°C rastali i da se temperatura tako dobivene vode povisi na SO°C? Specificni toplinski kapacitet ledaje 2100 J/(kg°C). Kojom ukupnom silom djeluje valjak na vodu? A. Tijelo pliva na vodi tako da se 113 obujma tijela nalazi iznad povrsine vode. 1.Slm/s2 D. vode 4200 J/(kg°C). 0.S4 111/s2 6.

.

vo t -11.ttt '2. -..~ ~~ ~~~~¥ ® .I V) =.

- _____. . s t: ./j_ {....... s..~.' fR z: S"'N . h..~'-= 3\.~ - ~_ FR. A 1M ."'-J. ~ s-.-. oil .

- --._. L _1 'T T I ::{iT :. (1-) L1} fi_:._ .ff2 » ----- ------- - -._ - _-0' _ •• . ---- -- -- ~-------- - -- __ o __ o~o o __ o .

. .~ -s.~ + ft .::' ~ +f-ltiM.·~ c: '>-0" ::2·o·r· 1'Q1"O::.(.:.' (1) r::.f.. 2 ~~'A1.F.= 01 g N @ .

"hNi..·-~~ =[D . {..~s-:. """\T1.D • t6 J ~·&nlE~+fp:. . ""'tlX .. LOoo" tNt.... hIM> ...."1~~ ft::1...w= '6. 1.. A hi ~ ~ k--"::< ~.A.:: "-Of) "L tV·..'·.f: .. fe_.d~ 2../o Ept It-= iv-. 1-0 ..~ 1.If. . ·1" ~~ 1 :. Er. {..:"":0 I' ... L '} 000 J t."S ~.10..J _ . l o . O. ~tt.~LrS .. ~ -r <l ie"~. == =-.~1 _.~~ ~ ~. h-~""''''' .

A 21M. '~~~ fl=- (NUt ~ ~~ . ='d .1~ ito Lo ~i-'£T~ ~-) R =: 6· ~ . 1.L: I ~("_6~r ~ .. lot ~ t~~ r'~d~B' . .

g [(+-( .. -h.kz:R·(f1...4l ....::. ~ co : i.f...»- ?:rr ~ 60 ':> ... . o... ··t~-=...l·'I· to (. ~ ~ s: fi ..~th KR -1) ~ ~::f2_R-R ._ -lOk~..

.\j Vw{t z: 1: '\/ .V .~ .® ~v -_ .

_E_ INI 1M..s z- 1 _:j FN .z ~~ -.: +:~l.. 4 N ~."C'Jct' ~ .:..C<..~ ::F. z. lu. ~H~ 5._ ~ M~S FrJ ~ Fd~ Gts:... t. @ ..v~ ... (1) DOl) ~ ftJ :.~vt+ t£·"to...:~ Sv % Vkctt- ~~= 5) ...2.~ fa . to VV\ F"rJ t\~::: ~ -_ fvJ ~ ~~ ~ F"N -==~).

(0 ' l f z: U-lor p::: lcS. 1:0 t~+ ~~t.T 1.> Pc.. 0 00 c.J~: ). © . f :::lo'S"' + ·lO()o.

:.::: S~~(_ c. ~. 4t ~ q~ lO·~2.( b'6'.<>t>· ~ .=r-) V z: to ~ i~"'{r-"C ~'" ~ 1M':: (0 's -tt. 000 Lro J ::::_ HJ 1..bg . c..> ~Z:()O ~"c J Q .

- .-_ - - __ ....

::: LC)() 3' ~ D» i =« .Lt.oo 3· '3· C) : 2-0 z: {26 000 1000 J ex l?J 1.{.:: W1.:..tQt.. z: j: 3 'l s.j j •~ 0 J c) fI()J z: ~ cv6 t . J-.. ~ CL' ~ t :::.