You are on page 1of 1

SOU,,KIRO SPANXOV – BRKO'' - KAVADARCI

PROEKTNA ZADA^A PREDMET: PRAKTIVNA NASTAVA TEMA: SISTEM ZA UPRAVUVAJNE I SPOIRAJNE KAJ AFTOMOBILITE

IZRABOTIL: SIQANOV PETRE

MENTOR: