You are on page 1of 4

tin ha ca h tiu ha

H tiu ho ng vt pht trin theo chiu hng t n gin n phc tp v thch nghi vi cc loi thc n khc nhau. 1. Tiu ho ng vt cha c h tiu ho ng vt nguyn sinh l ng vt cha c h tiu ho: C th ng vt nguyn sinh cu to t mt t bo nn ly thc n trc tip t ngoi mi trng thng qua qu trnh thc bo. Qu trnh tiu ho thc n ng vt nguyn sinh m in hnh l trng giy din ra qua cc giai on sau: - Khi tip xc vi thc n mng sinh cht lm su vo to thnh ti thc bo. - Ming ti thc bo khp li, hnh thnh khng bo tiu ho cha thc n bn trong. - Khng bo tiu ho gn v dung hp vi cc lizxm. Cc enzim ca lizxm thu phn cc cht dinh dng phc tp trong thc n thnh cc cht dinh dng n gin. Cc cht dinh dng n gin c hp th t khng bo tiu ho vo t bo cht, cung cp nguyn liu v nng lng cho cc hot ng sng. Phn thc n khng c tiu ho trong khng bo c thi ra khi t bo theo kiu xut bo. Nh vy qu trnh tiu ho thc n ng vt nguyn sinh l qu trnh tiu ho ho hc v qu trnh ny din ra bn trong t bo (tiu ho ni bo) 2. Tiu ho ng vt c ti tiu ho Cc loi Rut khoang v Giun dp c ti tiu ho.

Thnh c th ca ng vt c ti tiu ho m in hnh l thu tc c cu to t hai lp t bo. Lp t bo bn trong to thnh ti tiu ho, lp t bo ny bao gm 2 loi t bo : t bo tuyn tit enzim vo xoang ti tiu ho v t bo c roi c kh nng thc bo v tiu ho ni bo cc mnh vn thc n. Ti tiu ho c mt l thng duy nht ra bn ngoi. L thng va lm chc nng ca ming, va lm chc nng ca hu mn, ngha l thc n i qua l thng vo ti, ng thi cc cht thi cng i qua l thng ra ngoi. Khi thc n t ming vo ti tiu ho, t bo tuyn trn thnh ti tit enzim vo xoang ti tiu ho: Thc n c cc enzim thu phn thnh cc mnh nh. Cc mnh thc n ny c cc t bo c roi thc bo v tiu ho ni bo. Cc cht dinh dng n gin to thnh c c th s dng. Nh vy trong ti tiu ho thc n va c tiu ho ngoi bo (tiu ho bn ngoi t bo nh enzim) va c tiu ho ni bo (tiu ho bn trong t bo, ging nh trng giy).

So vi ng vt nguyn sinh, ng vt c ti tiu ho c th n c thc n c kch thc ln hn. 3. Tiu ha ng vt c ng tiu ha ng tiu ha c ng vt c xng sng (c, lng c, b st, chim, th) v nhiu loi ng vt khng xng sng nh giun t, cn trng.

ng tiu ho cng vi cc tuyn tiu ho nh tuyn nc bt, tuyn tu, gan to thnh h tiu ho. ng tiu ho c chia lm cc on chnh : ming, thc qun, d dy, rut non, rut gi. ng tiu ho ca chim, giun t c thm diu. H tiu ho dng ng phn ho thnh cc c quan khc nhau. Mi c quan c c im cu to khc nhau, m nhn nhng chc nng tiu ho nht nh, gip cho qu trnh tiu ho t hiu qu cao. Trong ng tiu ho, thc n c tiu ho ngoi bo thng qua qu trnh bin i c hc v ho hc thnh cc dng n gin d hp th. Qu trnh tiu ho c hc thc n c tc dng lm nh thc n, trn u thc n vi dch tiu ho do vy lm tng hiu qu tc dng ca tiu ho ho hc. Qu trnh tiu ho ho hc thc n nh xc tc ca cc enzim tiu ho. Cc enzim xc tc qu trnh thu phn cc cht hu c phc tp trong thc n thnh cc cht hu c n gin. Cc cht hu c n gin ch yu c rut hp th, sau i theo ng mu v bch huyt n cc t bo, cc c quan ca c th.