Razvoj bibličnega misijona

Poslanstvo, vizija in strateški načrt Svetopisemske družbe Slovenije

Poslanstvo
Naše poslanstvo ima osnovo v Božji naravi in njegovem delovanju, kakor ju razodeva Sveto pismo: Bog govori svojo Besedo v svet in se tako razodeva. V tem dejanju spravlja, ozdravlja in kliče vse narode k sebi. Poslanstvo svetopisemske družbe predstavlja določen vidik tega božjega dejanja, namreč delovanje zapisane Božje besede v sodobnem svetu, ki se izvršuje v partnerstvu in v kontekstu apostolske/misijonarske poklicanosti celotne Cerkve. Naše določeno poslanstvo lahko torej povzamemo takole: Poklicani smo k razvijanju dela s Svetim pismom, da bi njegovo sporočilo lahko doseglo, izzvalo in preobrazilo življenja ter prineslo božjo spravo in ozdravljenje ljudem v naši deželi. Misiološka osnova našega dela je natančneje predstavljena v dokumentu Vloga zapisane Božje besede v odrešenjskem načrtu.

Vizija
• • • Naš cilj je učinkovito inkulturirati biblično sporočilo: odkrivati možnosti kulturno ustrezne komunikacije in zagovarjati njegov pomen za širšo družbo, da bi lahko postalo sprejet in sprejemljiv del sodobnega slovenskega življenja. Zamišljamo si novo kulturo branja Svetega pisma (oziroma sprejemanja, vsrkavanja, uživanja) v zasebnih, skupinskih in javnih sferah. To srečevanje s svetopisemskim sporočilom naj bi imelo preobrazben učinek, tako da bo oblikovalo življenja ljudi v Cerkvi in prek njih tudi življenja tistih izven nje.

Strateški načrt
• • • • • • Zaradi narave našega poslanstva je za nas ključnega pomena partnerstvo z vsemi krščanskimi cerkvami, posamezniki, gibanji in drugimi organizacijami, ki sprejemajo Sveto pismo za temeljno vrednoto in navdih. Gradimo mrežo odnosov s podobno mislečimi gibanji in skupinami v slovenskih cerkvah. Z rastjo in širitvijo te mreže si zamišljamo nastanek široke koalicije, ki bo lahko pripravila skupni dolgoročni strateški načrt za krščanski misijon v Sloveniji. V spodbudo temu bomo organizirali dogodke in dejavnosti za svetopisemsko angažiranje, ki lahko združujejo širše kroge krščanskih posameznikov in partnerskih organizacij. Razvijali bomo izdelke, ki v krščanskih skupnostih vzbujajo novo željo po Svetem pismu in bibličnem misijonu. Kolikor je mogoče naj bodo ti izdelki načrtovani skupaj z našimi partnerji, da jih bodo ti že od začetka imeli za svoje ter jih uporabljali in promovirali v svojih vplivnih področjih. Prizadevali si bomo za učinkovito komunikacijo bibličnega sporočila, ki je v naših izdelkih, in pri tem uporabljali ustaljene poti (tisk, avdio, statični internet), še bolj pa nove informacijske kanale (socialni mediji, mreže in dogodki). Slednje bomo kolikor najbolj mogoče izvajali v partnerstvih s člani naše široke koalicije. Zaradi rasti naših partnerstev in povečanega ugleda Svetopisemske družbe Slovenije kot zanesljive misijonarske organizacije (in ne kot založniške hiše, kakor

Svetopisemska družba Slovenije – Razvoj bibličnega misijona nas še vedno vidijo mnogi), bomo iz teh krogov pridobili nove donatorje in podpornike, s katerimi bomo razvijali in ohranjali dolgoročen odnos. S porastom tako zbranih sredstev bomo uravnovesili upad sredstev iz splošne prodaje, ki ga povzročajo zunanji faktorji (konkurenca, nasičenost tržišča itn.), in tako zagotovili dolgoročno finančno vzdržnost našega dela. Pripravo učinkovitih projektov in finančno podporo našemu delu bomo razvijali skupaj z drugimi svetopisemskimi družbami našega svetovnega gibanja, še posebej s tistimi ki so nam blizu. V ta namen so se svetopisemske družbe Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Albanije povezale v Zahodnobalkansko partnerstvo.

Temeljne vrednote
• Delovanje, ki odraža kvaliteto Kristusovega učlovečenja: to nas spodbuja, naj srečamo ljudi tam, kjer so: »namesto da bi ljudi pripeljali v Cerkev, pripeljimo Cerkev k ljudem«. To vključuje prečkanje kulturnih ovir in odkrivanje novih načinov komunikacije bibličnega sporočila v »jeziku« novih kulturnih skupin. Sporočanje, da obstaja usmeritev in smisel za življenje vsakogar. Poudarjanje močnega, osvobajajočega učinka biblične pripovedi: o gre za odprto zgodbo, ki vabi vsakogar, naj bo udeležen v njej, o omogoča novo identiteto, o Sveto pismo kot »orodje« za to, da ostanemo vključeni in vpisani v to novo zgodbo, o Bog kot »Emanuel«, osebno prisoten in delujoč v življenjih ljudi, o Božje kraljestvo kot (tudi) sedanja resničnost: Pismo Rimljanom 14,17. Zagovarjanje kulture upanja, ki je sad Božje besede (Pismo Rimljanom 15,13). Božja dobra novica radikalno nasprotuje občutku brezupa, ki trenutno prevladuje v Sloveniji. Sporočanje, da vera osvobaja ljudi od njihovih bremen. Preroška kritika zlih vidikov sodobne družbe. Resno vzeti biblično upanje pomeni držati se velike vizije o obnovitvi in ozdravljenju družbe, čeprav izgleda daleč in se zdi, da jo je nemogoče doseči (prim. govor Marina Luthra Kinga I Have a Dream).

• •

• • • •

Te cilje skušamo doseči z naslednjimi projekti (stanje 17. junija 2011) 1. Svetopisemski maraton (SLN 86120). 2. Novi svetopisemski prevod za mlade (SLN 86106) 3. Božja beseda skozi nove medije (SLN 86121) 4. Gradivo za preučevanje Svetega pisma v skupinah (SLN 86108)

2

Verzija: 2011-06-17