Mi-am luat hot rarea

Cred în Dumnezeu ca tat , în Isus Hristos ca fiu Cred în Duhul Sfânt c este, cred Cuvântul c e viu Cred c mai este iertare, pentru tot ce-am f cut r u De aceea alerg la tronul S u. Cred c Isus a fost jertfa, pe un lemn crucificat i-n mormânt lâng Golgota, trupul i-a fost îngropat Cred c a-nviat precum a zis, i viu s-a ar tat De aceea la El am alergat. Refren: Mi-am luat hot rârea, înapoi nu voi da, Cu privirea doar la cruce lumea-n spate o voi l sa Nu-mi va fi deloc ru ine s afirm c sunt cre tin, Voi sluji mereu prin harul S u divin. Cred Cuvântul care spune, trebuie s te na ti din nou Via a veche e sp lat i totu-i f cut nou, Cred c dragostea lui Dumnezeu se va descoperi De aceea mai mult îi voi sluji. Cred c este-un bine i un r u, tr ie ti i apoi mori, Cred c Biblia este harta, spre a cerului comori Cred c nu sunt singur în Hristos, pe mul i El ne-a salvat De aceea credin i-am jurat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful