Primăria oraşului Gura Humorului

Hotel „Best Western Bucovina”

Tipografia „Terra Design” Gura Humorului

Centrul Cultural „Bucovina” Suceava FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CARICATURĂ ŞI LITERATURĂ UMORISTICĂ „UMOR LA...GURA HUMORULUI” Ediţia a XXI-a, 2011 A XXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Caricatură şi Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului” va avea loc în cadrul ZILELOR HUMORULUI în perioada 8-10 iulie 2011. REGULAMENT – SECŢIUNEA GRAFICĂ SATIRICĂ 1. Tema ediţiei : „Ieşirea din criză”. 2. Sunt acceptate lucrări în format digital, create după 1 ianuarie 2011, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri. 3. Numărul de lucrări: 3 ( trei ). 4. Lucrările vor fi trimise până la data de 30 iunie 2011 pe adresa umorlahumor@gmail.com sau pe adresa poştală : Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa Republicii, nr. 2, 725300-Gura Humorului, judeţul Suceava, România. 5. Condiţii tehnice: - minim 1600 x 1200 pixels, format JPG – pentru lucrările trimise prin e-mail - format A 3 – pentru lucrările trimise prin poştă - tehnica de realizare a lucrărilor : liberă 6. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul festivalului „Umor la Gura Humorului”, organizatorii rezervându-şi dreptul de a le folosi în materialele editate ulterior (numai cu menţionarea numelui autorului). 7. Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere, ce se regăseşte alăturat, însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală sau un portret / autoportret caricatural la dimensiunea minima 6 x 9 cm (pe hârtie) sau 710 x 1065 pixeli (în format digital).

8. Laureaţii vor fi anunţaţi pana la data de 9 iulie 2011 pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere ce va avea loc duminică, 10 iulie 2011. 9. Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate de către laureat sau organizaţia/instituţia căreia îi aparţine iar organizatorii Festivalului trebuie anunţaţi pentru a face rezervările necesare 10. Se vor acorda următoarele premii: Premiul I : 500 EUR Premiul II : 300 EUR Premiul III : 200 EUR Premiul "George Gavrilean" - pentru debutanţii în Bucovina: 200 EUR 13. Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. De asemenea, juriul are latitudinea de a stabili lucrările/autorii ce pot fi premiaţi de eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private etc., de comun acord cu aceştia. 14. Nu se percepe taxa de participare. Relaţii suplimentare: Biroul de Relaţii cu Presa al Festivalului "Umor la... Gura Humorului" prof. Elvira Romaniuc-director- Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina telefon : 00 40 730 650 741 00 40 740 926 479 e-mail: umorlahumor@gmail.com

Primăria oraşului Gura Humorului

Hotel „Best Western Bucovina”

Tipografia „Terra Design” Gura Humorului

Centrul Cultural „Bucovina” Suceava FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CARICATURĂ ŞI LITERATURĂ UMORISTICĂ „UMOR LA...GURA HUMORULUI” Ediţia a XXI-a, 2011 Secţiunea CARICATURĂ FORMULAR DE ÎNSCRIERE / ENTRY FORM

NUMELE / NAME ……………………………………………………………………………………………… VÂRSTA / AGE……………………………………………………………………………………… ADRESA / ADDRESS……………………………………………………………………………… TELEFON / PHONE………………………………………………………………………………… EMAIL/ WEB SITE……………………………………………………………………………………… ………… Nr. TITLUL LUCRĂRII / TITLE OF THE WORK 1. 2. 3. TEHNICA / TEHNIQUE DIMENSIUNI / SIZE

Vă rugăm ataşati o notă biografică şi o fotografie personală. Please include your biography and your personal photo. Organizatorii nu restituie materialele primite! The organizers will not give back the art works received! SEMNĂTURA / SIGNATURE DATA / DATE