You are on page 1of 19

Bibliografie

A -Alexandrescu Alexandrina D. , A Propos de Fibules “Thraces” de Zimnicea, Thraco – Dacica. Bucureşti, 1976 -Agre Daniela, Thracian Ritual Practices in North-Western Bulgaria (6th-3rd Century B. C. ), în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, Bucureşti, 1996. -Agulnikov S. , Cetăţuia Cociulia – Monument Trac din Codrul Tighecilor, în Thraco-Dacica, XVII / 1 – 2, Bucureşti, 1996. - Antonescu D. , Le Calendrier de Grădiştea Muncelului. Une Nouvelle Hypothèse de Correction, în Thraco-Dacica, II / 1981, Bucureşti, 1981. -Antonescu D. , Introducere în Arhitectura Dacilor, Bucureşti, 1984. -Ardeţ A. , Ceramica Dacică şi de Tradiţie Celtică la Ulpia Traiana Sarmisegetuza, în ThracoDacica, XII / 1-2, Bucureşti, 1991. B Babeş M. , L’Unité et la Diffusion des Tribus Géto-Daces á la Lumière des Donnès Archèologiques ( IIe Siècle av. n. è. – Ier Siècle de n. è. ), Actes du IIe Congrès International de Thracologie, II, Bucureşti, 1980. -Banu I. , Zamolxis et le Phénomène des Sects, Actes du IIe Congrès International de Thracologie, II, Bucureşti, 1980. -Banaru V. , Aspecte Istoriografice ale Raporturilor dintre Greci şi Autohtoni în Procesul Colonizării Greceşti a NV Pontului Euxin, în Thraco-Dacica, XVII / 1 – 2, Bucureşti, 1996. -Barnea I. , Antroponime Traco-Dace pe Sigilii Bizantine ( II ), în Thraco-Dacica, XVII / 1 – 2, Bucureşti, 1996. -Bălos Angelica, Spații şi funcționalități în construcțiile dacice clasice. O perspectivă etnoarheologică, în Banatica, 15, 1, Reşița, 2000, pp. 135-146. - Bîrliba Mihăilescu Vrgil, Les Monnaie Romaine Républicane et Celle du Haut-Empire á l’Est de la Dacie, Actes du IIe Congrès International de Thracologie, II, Bucureşti, 1980. -Bîrliba Mihăilescu Vrgil, Dacia Răsăriteană în secolele VI-I î.e.n., Economie şi Monedă, Iaşi 1990. -Bălănescu Dana, Contribuţii Numismatice la Istoria Daciei de Sud-Vest sec. I e.n., în Symp Thrac, 5, Miercurea-Ciuc, 1987.

1

-Bănieşu N. I. Dacii Liberi din Nordul Daciei.1980. -Bichir Gh. Bucureşti. pp. Bucureşti. în BSNR. Bucureşti. 1987. Civilizaţia Geto-Dacilor Universul Ocupaţional. -Berciu D. Die Oskeleten und Ihre Helme. -Berciu Dumitru. Buridava Dacică. Considerații cu privier la Banat înainte de cucerirea romană. Timişoara. XVII / 1 – 2. Miercurea-Ciuc. -Berciu D. Bucureşti. Bucureşti. -Bejan Adrian. Bucureşti. 1981. -Boldor Andrei. Reşița. Date noi cu privire la pătrunderea sarmaților pe teritoriul geto-dacic (I). Jud.1984. în Thraco-Dacica. 1997. 1985. 439452. Geto-Dacii şi Epoca Lor. în Banatica. . 1969. . În SCIVA. 1996. în ActaMN.-Bălănescu Dana. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Bogăţiile Daciei Preromane. Arta Traco-Getică. . Bucureşti. 2000 -Botzan Marcu. -Bozu Ovidiu. 1979. în Banatica. . Bucureşti. Bucureşti. 1985-1986.Botzan Marcu. 1983-1985. . -Burda Ştefan. Reşiţa. Meşteşugurile. 1981. Tradiţii Despre Urs Moştenite de la Traco-Geto-Daci. Măruia Liviu. -Berciu D. -Burger Gisela. 1996. . Les Daces Libres de L’Epoque Romaine á la Lumiére des Données Archeologiques.Ocna de Fier – Dognecea. 15. 1996. Contribuţii la Cunoaşterea Minelor Vechi Aurifere din Zona Bocşa . 131-133. . Necropola dacică de la Iaz. 1974. -Bichir Gh. Bucureşti. -Boroneanţ Vasile.Bichir Gh. Cluj-Napoca.Bejan Adrian. -Bloedow Edmund F. XVII / 1 – 2. Drumuri de Apă. în Tibiscus.C. Nr. pp. Originalitatea Artei Traco-Getice. Timişoara. The Balkan Campaign of Alexander the Great in 335 B. Rogozea P. 135-170. 2005. 1976. Thraco – Dacica. Arheologia Peşterilor şi Minelor din România. Apele în Viaţa Poporului Român. în The Thracian World at the Crossroads of Civiliztions. 1970. Caraş-Severin. -Brizda Carol. p. Bucureşti. tom 44. Notă Suplimentară Asupra Tezaurului Monetar Roman Republican de la Tincova. 147-161. Bucureşti. . 2 . -Bona P. 1987. -Bichir Gh. în Studii Dacice. în Symp Thrac. Bucureşti. 2. Rogozea Petru. 1993. . . Dacii Liberi. în Strămoşii Poporului Român. 1990. 5. XXII-XXII. Tezaure de Aur din România. Lumea Celţilor. Bucureşti. 1. . . Structura Societăţii Geto-Dacice. . . în Thraco-Dacica. 2000. .

-II s.Mormântul Dacic de la Blandiana (Jud. XII / 1-2. . V. 1991. Cu Privire la Imitarea Vaselor Grceşti şi Romane în Sud-Estul Transilvaniei. în Symp Thrac. în Symp Thrac. în Thraco-Dacica. Mureşan P. 9. XVII . . în Symp Thrac. Miercurea-Ciuc. -Calotoiu Gheorghe. -Conovici Niculae.Căpitanu Viorel. 1992. 1980. Signes Alphabetiphormes et Inscriptions Sur la Céramique Géto-Dace du I s. -Căpitanu Viorel. Probleme Ridicate de Cercetările Arheologice de la Orşova Dierna. -Comşa Alexandra. în Symp Thrac. Prezentări Antropomorfe şi zoomorfe Descoperite în Dava de la Răcătău. în SympThrac. Bucureşti. în Studii Dacice.Căpitanu Viorel. -Ciugudean Horia.av. 1974. Cluj-Napoca. 2. -Chiş G. -Chiriac Costel. Brad und Răcătău. D. Obiecte Destinate Cultului şi Magiei Descoperite în Dava Getică de la Piscul Crăsani. During the VI-I BC. .av. Plante Folosite de Geto-Dacii din Transilvania. Nr. Astronomical Elements of the Dacian Sanctuary of Sarmisegetusa Regia. ed. 3 . în ActaMN. Nr. 1980. 5.Ch Sur la Territorie de la Roumanie. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. 1981. Bucureşti. C -Cârciumaru Marin. 1987. Anthropological Determinations Over Osteological Remnaints Discovered in Dobroudja. Objets Á Signification Culturelle Exceptionalle Dècouverts dans la Dava de Răcătău. P. Alba). Alba). 5.Comşa Maria. 1994. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations.Căpitanu Viorel. Mormântul Dacic de la Blandiana (jud. -Costea Florea. Cluj-Napoca. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Bucureşti. 1990.-Bujor E. About Some Glass Imports in the Geto-Dacian Settelments. Cluj. Thraco – Dacica. în Archaeometry in Romania. Oradea. Bucureşti. -Cigudean Horia . . 1992. 1976. . 9. în ActaNP. Bucureşti. Bucureşti. Chiş G. . 1986. Zwei Getisch-Dakische Befesatigte Siedlungen. Ursachi V. Bacău). 1996. Morariu. Frangopol. în In Memoriam Constantini Dacicoviciu.Comşa Alexandra. V. . Nr. . Bucureşti. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. 1996.Ch.ClujNapoca. . 31 – 34. Considerations on the Tumular Necropolis at Teleşti-Drăgoteşti. Miercurea-Ciuc. 1996. 1987. Bucureşti. pp. Date cu Privire la Structura Antropologică şi la Unele Ritualuri Funerare la Geto-Daci.T.J. Căpitanu Florentina. . Nr. La Céramique Dace Tournée Á La Roue de Răcătău ( dép.J. .

Dacicoviciu Hadrian. Cetăţi şi Aşezări Dacice în Sud-Vestul Transilvaniei. Bucureşti. 1976. Columna lui Traian. Oradea. Motivul “Funiei” pe Ceramica Traco-Dacică. . Bucureşti. Thraco – Dacica.Crişan Horaţiu Ion. 1989.Dacicoviciu Constantin. Societate Dacică în Epoca Statului. 8. 1977. Bucureşti..Biliotheca Mvsei Napocensis. Cluj.Dacicoviciu Hadrian. . Glodariu Ioan. .Crişan Horaţiu Ion. Burebista şi Epoca Sa. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie.Comşa Maria. Ziridava.Crişan Horaţiu Ion. Origini. Contribuţii la Problema Celţilor din Transilvania. Civilizaţia Dacă Sub domnia Marelui Rege Burebista. 1978. .Dacicoviciu Hadrian. 1980. Limbile Dacă şi Tracă în Dialectologia Indo-Europeană.Dacicoviciu Hadrian. Le Sanctuaire A de Sarmisegetuza Regia. . Baia Mare. Bucureşti. Satu MareCarei. 1986.1980. ClujNapoca. La Continuité de L’Etat Dace de Burebista á Décébale. D .Dacicoviciu Constantin. II. XVII. .Crişan Horaţiu Ion. -Dacicoviciu Hadrian. în Strămoşii Poporului Român. 1987. în SCIV. Bucureşti. Dacica. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. în Studii Dacice.Crişan Horaţiu Ion. în Symp Thrac. 1966. 1990. Spiritualitatea Geto-Dacilor. Le Caractère de la Société et de l’Etat Daces Daces á l’Epoque Classique. 5. 1971. Nr. . 1977. 4 . . în ActaNP.Comşa Maria. . în Strămoşii Poporului Român. -Crossland Ronald A. Semne Solare pe Cupele Getice Imitate Dupa Cele Deliene.a.Crişan Horaţiu Ion. în Symp Thrac. 1980. Bucureşti. Dacia de la Burebista la Cucerirea Romană. . f. 1972. Miercurea-Ciuc. Brăduţul (Arborele Vieţii) pe Ceramica Geto-Dacică şi Semnificaţia Sa Simbolică. Geto-Dacii şi Epoca Lor. 1965. .Comşa Maria. . . 1981. Dacii. 1994. Bucureşti. Fereczi Ştefan. Nr. 1968. Bucureşti. Bucureşti. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Dacicoviciu Hadrian. Ceramica Geto-Dacică. . Geto-Dacii şi Epoca Lor. 2/22. . Materiale Dacice din Necropola şi Aşezarea de la Ciumeşti şi Problema Raporturilor Dintre Daci şi Celţi în Transilvania. 1969. .Dacicoviciu Hadrian. -Crişan Horaţiu Ion.Crişan Horaţiu Ion. Arad. Bucureşti. .1980.Dacicoviciu Hadrian. Bucureşti.

Cele Mai Timpurii Descoperiri Celtice din Sud-Vestul Transilvaniei. Consideraţii Privind Materialul Faunistic Provenit din aşezarea Dacică de la Stenca Liubcovei (Jud. -David Gheorghe. Nr. Monede Daco-Getice şi Efigii Romane. Caraş-Severin). 1990. -Danov M. -Dumitroaie Gheorghe. Geometrice şi Zoomorfe. 1976. XVII .n.Dacicoviciu Hadrian. Nr. Locuirea celtică în Transilvania. în ActaNP. Scurtă Istorie a Daciei Preromane. 2006. în SCIVA. Les Fortresses Daces des Monts d’Orăştie et Leur Signification Historique. Satu Mare-Carei. Iaşi. 1980. 1976. Descoperiri Daco-Getice din sec. Descoperiri Daco-Getice de la Biharea. în AnB (S.e. Reşiţa. la Vlădiceni şi Lumea. Bucureşti. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Ceramica Dacică Pictată cu Motive Vegetale. -Donoiu Ion.n. Morminte şi Necropole Geto-Dacice în Spaţiul Est-Carpatic. -Dumitraşcu Sever. Caraş Severin). 1987. Nr. Bucureşti. 1990. Les Riches Tombes Thraces. Bucureşti. Tracia Antica. II î. -Dărăbanţ Maria. Le Sanctuaire A de Sarmisegetuza Regia. F -Ferencz Iosif Vasile. în Banatica. 1996. 1-4. Studiu Preliminarar al Materialului Faunistic din Cetatea Dacică de la Divici ( jud. . -Dumitraşcu Sever. Satu Mare-Carei. 8. II. în Strămoşii Poporului Român.Dumitraşcu Sever. Dacian Fortifications in Crişana. -Diaconu Gheorghe. tom 57.1980. Geto-Dacii şi Epoca Lor. 1976. Dietrich Oliver. pp. 8. XVI. 9-65.n.N. în Symp Thrac. în Symp Thrac.Dacicoviciu Hadrian. V-IV î. Satu Mare-Carei. -Dîmboviţa-Petrescu Mircea.ClujNapoca.e. Thraco – Dacica. Bucureşti. – 106 e. Bucureşti. 1978. Timisoara.). 1990. -Dietrich Laura. Thraco – Dacica. -Domaradzki Mieceslaw. Cluj-Napoca. Bucureşti.. Regi şi Căpetenii Geto-Dacice. 5 . în Studii Dacice. . Nr. 1980. -El Susi Georgeta.Kultur. în Symp Thrac. ). Descoperiri Dacice din Crişana (sec. în Symp Thrac. 1998. Istorie-Arheologie. 1979. Miercurea-Ciuc. Hristo. 1980. -Dinu Marin. E -El Susi Georgeta. 8. Alexianu Marius. 1985. 1981. Getisch-Dakishe Elemente in der Sîntana de Mureş. în ActaMN. Judeţul Neamţ. 5. Bucureşti. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie.

Bucureşti. 1996.Florea Costea. -Getov Ludmil. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. 1979. Nr. 8. Bucureşti. G Genčeva Iskra. Construcţii Civile din Aşezarea Dacică Fortificată de la Râşnov-“ Cetate” (judeţul Braşov).Glodariu Ioan. 1996. 1981. -Gheorghe Petre. Cluj-Napoca. 8. Bucureşti.Floarea Gelu. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. 1990. Sistemul Defensiv al Statului Dac şi Întinderea Provinciei Dacia. . 1996. 1990. Satu Mare-Carei. Eléments Iconographique et Simbolistique Á Caractére Dionisiaque Sur Les Objets de la Inventaire Des Tombe Princières Gétiques.Floarea Gelu. 6 . în Thraco-Dacica. IV/1994. VII. Bucureşti. 1981. Contribuţii la Soluţionarea Problemei Formării Oraşului la Daci. Miclea Ion. Bucureşti. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Bucureşti. 1994. II. 1992. în Studii de Istorie a Transilvaniei. . Tehnica de Confecţionare a Ceramicii Dacice Pictate şi Centre de Producţie. Thrace et Gréce. Aşezările Dacice şi Daco-Romane de la Slimnic. -Glodariu Ioan. Mărturii Arheologice Privind Civilizţia Geto-Dacă descoperite la CerneleCraiova.Florescu Radu. Satu Mare-Carei. Materiale Ceramice Descoperite pe Terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului II. în Studii de Istorie a Transilvaniei. Moşteniri Geto-Dace în Cultura Populară Romănească. Bucureşti. . XIX. Cluj. Nr. 1982. -Gheorghiu Gabriela. în Tibiscusm. . Nr. -Fol Alexander. în ActaMN. Cluj-Napoca.1994. Bucureşti. . 1988. Piese ale Unui Atelier de Reparat Vase de Bronz de la Costeşti Aflate în Depozitul Muzeului de Istorie Cluj. . Cluj-Napoca. XVII / 1 – 2. La Poterie Dace dans le Contexte de la Poiterie Peinte de L’Epoque Laténe Tardive.1994. în SympThrac. în Ephemeris Napocensis. Cluj. în Studii Dacice. în ActaNP. 1980. 9. Obiecte de Sticlă Descoperite în Cisterna de la Sarmisegetusa Regia. 1996. Caransebeş. From Burebista to Decebalus. -Florescu Radu. -Furtună A. în Symp Thrac.-Ferenczi Istvan. . -Florea Gelu. Tezaure Transilvane. Contribuţii la Cunoaşterea Metrologiei Dacilor în Vremea Domniei lui Decebal. I. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Cluj-Napoca. Observations sur les Rites Funéraires des Thraces Aux Èpoques Hellénistique et Romaine. în Symp Thrac. -Florescu Radu. 1994.Floarea Gelu.

. . 1987. Bucureşti. Societatea Geto-Dacică de la Decebal la Burebista. Structură şi Organizare.Glodariu Ioan. .Glodariu Ioan. Eugen Iaroslavschi. . în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Consideraţii Privid Organizarea Statului Dac. Cetatea de la Căpâlna şi Sistemul Defensiv al Statului Dac. Cluj. New Data About the Thracian Cult Practices at the West Point to Rodopa Mountain in the I Milenium B. L’Origine de la Conception Architectonique des Sanctuaires Daces Circulaires. 3). -Gotzev Alexey. Gostar Nicolae. în Symp Thrac. în ActaNP. 1989.Glodariu Ioan. în Ephemeris Napocensis. 1994.Glodariu Ioan. Bucureşti. în Banatica. 1973. 1980. II. 1990. La population de Dacie avant la Coquête Romaine ( Ptolémée Géogr.Glodariu Ioan. 1990. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. 8 . 7 .Glodariu Ioan. . Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. . Bucureşti. Reşiţa. Nr. 1986. Tezaurul Dacic de la Lupu. Câteva Descoperiri din Prima şi a Doua Epocă a Fierului în Clisura Dunării. . Ateliers Métalurgiques de Sarmisegetusa Dace. -Glodariu Ioan. 1982. Moga Vasile. în Symp Thrac. 1974. Nr. . 1994. 1980. Lica Vasile. .Gumă Marian. Teritoriile Regatului lui Decebal. -Gostar Nicolae. 1981. Satu Mare-Carei. Moga Vasile. Arhitectuta Dacilor. C. 1979. . . Cluj-Napoca. Bucureşti. Sistemul Defensiv al Statului Dac şi Întinderea Provinciei Dacia. 1981. Bucureşti.Glodariu Ioan. în ActaNP. Thraco – Dacica. . 8. 8.Glodariu Ioan.Glodariu Ioan. Miercurea-Ciuc. Relaţii Comerciale ale Daciei cu Lumea Elenistică şi Romană.Gumă Marian. Contribuţii la Cronologia Ceramicii Dacice în epoca Larène Târzie. 1994. . 1983.Glodariu Ioan. în Studii Dacice. Civilizaţia Fierului la Daci. . 1980. Cetatea Dacică de la Căpâlna. . 1976. în Relations Thraco-Illyrio-Helléniques.Glodariu Ioan. Aşezările Dacice şi Politica de Urbanizare Romană. Cluj-Napoca.Glodariu Ioan. III. Nr. în Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. . în Symp Thrac. II. Precizări Cronologice şi Culturale Asupra Unei Descoperiri de la Sfârşitul Primei şi Începutul Celei de a Doua Epoci a Fierului în Sud-Vestul României. -Gočeva Zlatozara. în ActaNP. XVII. Oradea. IV/1994. . Monumentes Funéraires avec Images des Cavalieres de la Moisie Inférieure. Iaşi. 5. Bucureşti. Cluj-Npoca. 1984.Glodariu Ioan. Satu Mare-Carei. Statul Dac. ClujNpoca. în Symp Thrac.

. 8 .Iaroslavski Eugen. Contribuţii la Geografia Istorică a Banatului în SecoleleIV-XII. 1980. 1982.Haimovici Sergiu. -Haimovici Sergiu. în Thraco-Dacica. Bucureşti. -Hordet Kurt. 9. . Dacia Antiqua. Cercetările din Anii 1995-1996. Bucureşti. Bucureşti. în Symp Thrac. în Symp Thrac. Săcărin C. Bucureşti. Consideraţii Privind Geneza Primei Epoci a Fierului în Sud-Vestul României. 1987. VI. 1976.Gumă Marian. .Gramatopol M. Luca Adrian Sabin. Fragen der Dakischen Laténechronologie. Vestigii de Civilizaţie Dacică în Zona Piemontului Bănăţean. Reşiţa. Câteva Precizări Asupra Unor Descoperiri Aparţinând Primei şi Celei de a Doua Epoci a Fierului din Sud-Vestul.Gumă Marian. Reşiţa. Bucureşti. în Banatica. . 1995. Bucureşti. Nr. . 1987. 1986. Miercurea-Ciuc. Paleofauna din Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic şi Reprezentarea Ei în Toreutica şi pe Monezile Traco-Geto-Dace. Thraco – Dacica. 1981.). 1997. Cluj-Napoca. -Gramatopol M.Gumă Marian. Raport Preliminar. 5. în AnB (S. în Studii Dacice. 5. în SympThrac.-Gumă Marian. Artă şi Arheologie Dacică şi Romană. Rustoiu Aurel. XVII / 1 – 2. Au Prelucrat Dacii Sticla? . XII / 1-2. . Câteva Precizări Asupra Unor Descoperiri Aparţinând Primei şi Celei de a Doua Epoci a Fierului Din Sud-Vestul României. 1992. în Symp Thrac. 1990. Câteva Precizări Asupra Unor Tipuri de Coifuri de la Sfârşitul Primei Epoci a Fierului şi Începutul Celei de a Doua Descoperite în Sud-Vestul României. 10. Bucureşti. Bucureşti. în Thraco-Dacica. -Gyuriş Alexandru. 1987. Căsătoria cu Plată la Geto-Daci şi Ecourile Ei în Ceremonialul Nupţial Românesc “Dolobina” . 1991. . L’Habitat Civi de Sarmisegetusa. I -Iaroslavski Eugen. Creşterea Animalelor la Geto-Dacii din Porţiunea Extracarpatică a Teritoriului României. . în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. 1996. H .Gumă Marian. 1982. . Oradea. Nr. Şantierul Arheologic de la Divici. Reşiţa. în Banatica. Timişoara. Săcărin Caius.Gumă Marian. -Hâncu A. Nr. Arheologie-Istorie.N. 1980. II. . Principalele Rezultate ale Cercetărilor Arheologice efectuate în Cetatea Dacică de la Divici între Anii 1985-1987. Miercurea-Ciuc.. în Banatica.Gumă Marian. . în Cercetări Arheologice În Aria Nord-Tracă II.

în Symp Thrac. 1990.e. Noi Mărturii Privind Geţii din Dobrogea în a Doua Epocă a Fierului. L -Lazarovici Gheorghe.n (Perioada La Tene şi Romană). I. Vases Daciques en Fer Aux Anses en Forme D’Oiseaux. 1990.n. Oancea D. . 9. în Symp Thrac. Satu Mare-Carei. Bucureşti. Câteva Observaţii Asupra Siclei Produse la Sarmisegetuza Regia.Kotigorošcko Vjačeslav. Oradea. Nr. Indicatorul Localităţilor din România. în SympThrac. în Symp Thrac. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. în Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. Consideraţii Privind Dacii Liberi din Epoca Romană şi Postromană. -Lazin Gheorghe.Irimia Mihai. Roman Times. Unele Consideraţii Privind Sfărşitul Latènului Geto-Dacic în Dobrogea. în ActaNP.n. 8. -Irimia Mihai. Bucureşti. n. Nr. 1980.Kotigorošcko Vjačeslav. Bucureşti. Nr. Bucureşti.-Iordan Ion. . 1990. Nr. 1992. 1990. Gâştenu Petre. XII – XIII. Satu Mare-Carei. XII / 1-2. . Les Monnaies Greques et la Frappe de Monnaies Thrace du Pont á L’Èpoque Préromaine. Remember. în BiblThr. 1994. e. în AnB ( S. J -Jurkova J. 1974. – I e. în Symp Thrac. Nr. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Bucureşti. N. Nr. Civilizaţia Dacică în sec.Iaroslavschi Eugen. . Satu Mare-Carei. 1994. 1991. II î. 1990.-V e. . în Symp Thrac. 8. Satu Mare-Carei. 8. ). Cluj-Npoca. -Iaroslavschi Eugen. K -Kotigorošcko Vjačeslav. în Symp Thrac. 1986. Antichităţiile Dacice din Zona Tisei Superirioare. 9 . Pottery Production in Upper Tisa in La Téne. Ţinuturile Tisei Superioare în Veacurile III î. în Thraco-Dacica. în Nord-Vestul României. 8. Timişoara. Satu MareCarei.Lazin Gheorghe. 8. .Kotigorošcko Vjačeslav. . Bucureşti. Problèmes de la Chronologie de la Chronologie de la Culture Dace de la Region de la Heute-Tisza. Arheologie-Istorie. 2004-2005. 1995. II. Sălăjenu Eugen. . . -Iaroslavschi Eugen. Dacii în Zona Tisei Superioare. -Kotigorošcko Vjačeslav. Bucureşti. Opinii Privind Soarele de Andezit de la Sarmisegetuza Regia. 1996. 2005.

N. Arheologie-Istorie. Descoperiri din Banat.-Lupu Nicolae. pp.Medeleţ Florin. -Marton Roska. I. 2005. în AnB (S.Medeleţ Florin. 1978. Cluj-Napoca. Interferenţe Artistice şi Perpetuarea Unui Motiv Zoomorf în Epoca Laténe. 10 . În Legătură cu Expediţia Întreprinsă de Alexandru Macedonla Dunăre în 335. Tilişca. -Măruia Liviu. în StComc. VII-VIII.Medeleţ Florin. 1981. . Bucureşti. . Arheologie şi Istorie (II). II / 1981. 1991. 1977.). Erdély Régészeti Repertóriuma. . . -Medeleţ Florin.. Știri antice asupra fortificațiilor la daco – geți. Bucureşti . Timişora. Bucureşti. Arheologie-Istorie III. Caransebeş. 63 – 68.Mărghitan Liviu. Cluj-Npoca. De Când Datează la Daco-Geţi Concepţia Construiri Sitemului de Fortificaţii? .). în AnB (S. Aşezarea Dacică de la Arpaşu de Sus. .Matei Horia C. Bucureşti. Prezenţa Dacică în Banat. Glodariu I. .). 1989. -. Tipologia Brăţărilor Spiralice Dacice din Argint. . -Mărghitan Liviu. -Luca Sabin Adrian. Bucureşti.Medeleţ Florin.Medeleţ Florin. Reşiţa. în Banatica.N. -Matei Horia C. Contribuţii la Problema şi la Repertoriul Movilelor de Pămân din Banat. Contribuţii la Repertoriul Numismatic al Banatului. Un Stadiu al Cercetărilor. 1987. IV în. Cluj-Napoca. Epoca Laténe Sec. în Studii Dacice. Timişoara. Reşiţa. Lumea Antică. -Marcu Mariana.N). Ion Buligan. 1942. Dacia Protoistorică şi Familia Simuliidelelor. Fortificaţii Dacice şi Romane. 2004-2005/28-29. III. 1979. 1994. în Studii Dacice. 2000. 1976. -Mădescu Dragoş. Timişoara. în AnB (S. Timişoara. 1999-2000. Timişoara. . -Mărghitan Liviu. Aşezările Arheologice de pe Căţănaş. . 1979. ArheologieIstorie VII-VIII. În Legătură cu Marea Spirală Dacică din Argint Aflată în Muzeul Naţional din Belgrad. d. 2005. în AnB (S. Bucureşti. Kolozsvar. Bucureşti. Mic Dicţionar Biografic.Medeleț Fl. M -Macrea M. Sibiu). în SIB.106. Două Morminte Dacice Descoperite la Tilişca ( Jud.N. . Arheologie-Istorie. Contribuţii Privind Precluarea Metalelor în Aşezările Daco-Romane din SudEstul Transilvaniei. în ActaMN. Chr. în Tibiscus. 1981. Banatul în Lumina Arheologiei. 1994. Bucureşti. O Istorie a Romei Antice. -Lupu Nicolae. 1981. . 2000. în Thraco-Dacica. 1982. -Medeleţ Florin. 1970. 1993. Au Sujet D’Une Grande Spirale Dacique En Argent du Musée National De Belgrade. Timişoara. .

Bucureşti. 1981. -Mitrvski Dragi. Geto-Dacii. Omagiu Profesorului Ioan Glodariu. în AnB (S. Cluj-Napoca. 1980. N 11 . în Symp Thrac. Cluj-Npoca.N). în Studii de Istorie Antică. -Mitrea Bucur. . în SCIV. Fruchter Eugen.V. în ActaMN. Bucureşti. în SympThrac.N). II / 1981. Zona Porţilor de Fier Ale Dunării. Miercurea-Ciuc. De Caraş-Severin). 5.Moga Vasile. . Bucureşti. Arheologie Istorie . Nr. 2/22. 2004. Alba).X – XI / 1.Moscalu Emil. Á Propos de L’Éxploatation des Metaux Precieuxes dans la Dacia Préromaine. Radu Florescu. Problema Monedeler Postume de Tip II aflate în Dacia. 8. IV. Piese de argint din Cetaea din Cetatea Dacică de la Piatra Craivii. Ceramica Traco-Getică. Timişoara. . 1990. Bucureşti. Aşezarea Dacică de la Piatra Craivii (Jud. 1983. . Timişoara. Un Couvercle de Vase Dacique Au Manche En Forme De Tete D’Aigle Decouvert A Divici ( Le Dep. Timişoara.Moscalu Emil. 9. Mihăilescu Gabriel. Inètrferences Mèditerranèennes dans la Culture des GètoDaces. în Thraco-Dacica. Depozitul de Unelte Agricole Dacice de la Căpâlna. Archaeological Evidence on the Relations Between Macedonia and Thrace. Istoricul Cercetărilor Arheologice Dintre Baziş şi Orşova pe Malul Românesc al Dunării (Partea I-Până la Cucerirea Romană). .Medeleţ Florin. în Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Bucureşti. 1992. Nr. 1987. 2001. -Moga Vasile.Medeleţ Florin. Cluj-Napoca. .Moscalu Emil. Oradea. Arheologie-Istorie. 1996. Sarea Daciei Preistorice. în Symp Thrac. în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations.Medeleţ Florin. Asupra Tezaurului Luat de Romani în Timpul Regelui Decebal.Medeleţ Florin. Nr. -Miclea Ion. 1971. Bucureşti. în AnB (S.Medeleţ Florin.. . 1981. 2002-2003. 1979. Arheologie-Istorie. Satu Mare-Carei. Bucureşti. -Moscalu Emil.Coiful Greco-Ilir de la Găvojdia (jud. 1980. în Studii Dacice. 1986. 1997.N). în AnB (S. Timiş). în Symp Thrac.Moga Vasile. Quelques Aspects du “Problème Scithe” dans l’ Aire Thrace Septentrionale. 1995. Probleme ale Artei Traco-Getice pe Tezaurul de la Peretu. . II. .

1987. în Thraco-Dacica. 1992. în Thraco-Dacica.Pădureanu Eugen D. Nr. Problema Relaţiilor Dintre Daci şi Celţi în Nord-Vestul României în Lumina Izvoarelor Arheologice. P -Palincaş Nona. Getica. Timişoara. XIV/1-2. Un Complex Funerar din Secolul V î. -Pârvan Vasile. Bucureşti. 1992. în AnB(S.Unele Consideraţii Istorice. Figurină din lut de epocă Latene cu character magic descoperită la Popeşri. Bucureşti. . Giurgiu. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. Jud. . Arheologie-Istorie. jud.e. -Niculiţă Ion. Bucureşti. 9. tom 46. Importuri Greco-Elenistice în Descoperirile Celtice din Nord-Vestul României. în Lumina Noilor Descoperiri Arheologice. în SympThrac. . Arheologie-Istorie. Nr. Timişora. Aşezarea Dacică Timpurie de la Cuvin. în Symp Thrac.Pârvan Vasile. Problema Prototipului Zeiţelor “Danubiene”. 1999-2000. Nr. . Necropola Laténe de la Pişcolţ. 2. Bucureşti.Németi Ioan. 1994. . în AnB (S.Niculiţă Ion. Locuirea Umană a Peşterilor din Banat Până în Epoca Romană. în Symp Thrac. Relations Thraco-IllyrioHelléniques. Bucureşti. 9. Miercurea-Ciuc. Satu Mare-Carei.Pădureanu Eugen. 1993. -Petrescu Sorin M. . VII-VIII. în SCIVA.Németi Ioan. 8. 5. . Descoperiri Aparţinând Epocii Fierului în Peşterile din Munţii Aninei. . 2000. . Hbitatul Traco-Getic de la Butuceni. Arad. Oprinescu Adriana. 12 . 1997. 1994. B. 2000. 93-104. Aşezarea Dacică Timpurie de la Cuvin. Bucureşti. Bucureşti. 1996. -Nemeti Irina.Niculiţă Ion. Jud. Bucureşti. Bucureşti.N). . în Thraco-Dacica. 8. Á Propos des Premieres Contacts Entre Greces et Thraces au Bas-Dnister. 1994. Nr. Relaţiile Populaţiei Autohtone din Nordul şi Vestul Pontului Euxin cu Lumea Greacă în Mileniul I î. Imagini Divine în Arta Daciei Preromane. 1990.n.N. 1995. Chr.Jud. în SympThrac. IV.). . 1990. în Symp Thrac. XVII / 1 – 2. 1990. Dacia. Cetatea Getică de la Butuceni. . pp. . Timişoara. .-Németi Ioan. Noi Descoperiri Arheologice în Aşezarea Fortificată de la Păuliş-Dealul Bătrân. Arad. Bucureşti. Satu Mare. O -Okhotnikov S. Descoperit în Banat. 1967. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. . V. Nemeti Sorin. XI/1-2. 1982.Petrescu Sorin M. Satu Mare-Carei. -Pădureanu Vasile.

1976. Preda C. II. în The Thracian World at the Crossroads of Civiliztions. Bucureşti.Argeş. -Protase D. Utii. Corallii. XII-XIII. 1985. 1997. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. în Strămoşii Poporului Român. e. . -Petolescu Constantin C. Semnificative Mărturii ale Monedelor Geto-Dacice. Piefigii. Tyrageţii.Gètes – Imitations de Type Macédonien. Traditions Autochtones dans la Céramique Provinciale Romaine de Dacie Méridionale. . Á Propos du Nom des Daces. -Popov Dimitar. Thraco – Dacica. certitudine şi adevăr în interpretarea şi înțelegerea monetăriei getodacice. . -Preda Constantin. Siensii. Cercetări Arheologice în Transilvania (I-IV). Geto-Dacii şi Epoca Lor. I. -Popilian G. în SCIV. Caraş-Severin). Bucureşti. în Thraco-Dacica.). Fortificaţiile Dacice de la Obreja (Jud. II / 1981. vol. Bonn. Bucureşti. în AnB (S. Sur les Monnaies Thraco. 1981. Predavensii. 1987. n. Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Thraco – Dacica. Bucureşti. Ratacensii. Arheologie-Istorie.Preda Constantin. Albocensii. -Plopşor-Nicolăescu Dardu. Zamoloxis (Le Dieu Aux Différents Noms). .1980. în Zeitschrift Für Papyrologie und Epighraphik. Geto-Dacii şi Epoca Lor. . Sargeţii. Le Nomadisme dans les Communautés Ethno-Culturelles Achéo-Hellénique et Thraco-Pélasigique. Reşiţa. Potulatensii. în Strămoşii Poporului Român. 4. Singii. 1976. . Actes du IIe Congrès International de Thracologie. tom 38. pp 323-334. Contribuţii la repertoriul Arheologic al Localităţilor Judeţului CaraşSeverin din Paleolitic până în Secolul al V – lea î. 2004-2005. Sabocii. 1980. Thraco – Dacica. Considérations Anthropologique Sur L’Ensemble Rituel Géto-Dace de Conţeşti. 3/22. 1980. Bucureşti. -Petrovszky Richard.Preda Constantin. Bucureşti. -Preda Constantin. Ein Apollohiligtum in der Nähe von Tibiscum. Die Geto-Dakische Numismatik. Cotensii. Bucureşti. 1976. în Banatica. -Protopopescu Vlad.1956. 13 . -Porožanov Kalin. Geto-Dacii. A Existat la Geto-Daci Concepţia Greco-Romană despre “Obolul lui Charon” . Tagrii. Ceiasigii. Ergebnisse un Aussichten. Ȋ ntre ipoteză.N.1980. Peiengeţii. în SCIVA. Bucureşti. II. Bucureşti. -Popescu Dorin. 1994. Alic Daniel. -Piso Ioan. 1975. Napeii. . Petru Rogozea. II. Geto-Dacii în Epoca Romană în Lumina Izvoarelor Epigrafice. Carpadocii. Siginii..Petrescu Sorin M. în Materiale şi Cercetări Arheologice. . 1971. Bucureşti . Bucureşti. Bucureşti.

Rustoiu Aurel. -Rămuranu Ioan. 1996. II î.-sec. Bucureşti. . 1992. în Strămoşii Poporului Român. -Rusu M. . Bucureşti. -Russu I. 1976. Etnogeneza Românilor. Chr. A Celtic Ceramic Import In The Getic Setelment of Sucidava-Celei. Alba Iulia. Bucureşti. Tehnici.I. C. 1996. 14 .R -Rădulescu Adrian. Peşteri din Judeţul Caraş-Severin – Cercetări Arheologice(III). Elemente Traco-Getice în Imperiul Roman şi în Bizantyum.I.I. . în In Memoriam Constantini Daicoviciu. New Archaeological Finds in the Cave from Romăneşti. Ce Ştim Despre Limba Traco-Geto-Dacilor. II. Începuturile Metalurgiei Fierului în Transilvania. în Banatica. . Bucureşti. Le Christianisme Chez les Thraco-Phygiens d’Asie Mineure et Chez les Thraco-Géto-daces de la Péninsule Balkanique. VII. Bucureşti.Rogozea Petru. . Bucureşti. Ceramica Dacică din Aşezarea Romană de la Tibiscum-Dovadă a Continuităţii. Bucureşti. în Symp Thrac. Tropaeum Traiani. New Archeological Finds in the Cave from Româneşti County. în The Early Hallstat Period (1200 – 700 B. 1969. Archeological Reserches in the Danube Iron Gate Karstic Zone. 1980. .Rogozea Petru.Russu I. Ceramica Dacică din Aşezarea Romană de la Tibiscum(I). The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. în Tibiscum. în Symp Thrac. I d. 1974. în SympThrac. GetoDacii şi Epoca Lor. 1987.Russu I. Ilirii. Bucureşti. .Rogozea Petru. XIV/1-2. Miercurea-Ciuc. XV.Rogozea Petru.. Nr. . Bucureşti. în Thraco-Dacica. 9.I. 5. Cluj. Cercetări Arheologice în Endocarstul din Sud-Vestul României.Rustoiu Aurel. Metalurgia Bronzului la Daci (sec. Chr. Monumentul şi Cetatea. Reşiţa.Russu I. 1981. Bucureşti. ) in South-Eastern Europe.Rogozea Petru. -Rustoiu Aurel. . Ateliere şi Produse din Bronz. 1993. .).1980. . 1988. Observaţii Privind Ceramica Laténe cu Grafit în Pastă din România. 1987.Rogozea Petru. în BiblThrac. 1994. 1986. 1988. . 1992. Caransebeş.Rogozea Petru. Bucureşti. în Tibiscum. Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Nr. Timiş County.

Observaţii Privind Tipologia şi Cronologia Fortificaţiilor Daco-Getice din Piatră Nefasontă.Rustoiu Aurel. Miercurea-Ciuc. n. Sticlă şi Bronz din Aşezarea Dacică de la SighişoaraWitenberg.Sanie Silviu. Bucureşti. S . 2000.Rustoiu Aurel.Rustoiu Aurel. Frencz Vasile Iosif.n. 2002. Influences Celtique dans L’Orfèvrerie Dacique du I siècle av. în The Thracian World at the Crossroads of Civiliztions. Arheologie-Istorie. ). I. 2002. I î. în Studii de Istorie a Transilvaniei. 1992 .. în 15 .n.e. Bucureşti. (S. VIIVIII. în Symp Thrac. Satu MareCarei. . Arheologie-Istorie. . . Aspecte ale Religiei Geto-Dacice în Unele Scrieri Antice şi pe Columna Traiana.în AnB.Rustoiu Aurel.Rustoiu Aurel. A Celtic Import in the Getic Settelment of Sucidava.e. O Podoabă de Coral. e. Ein Dakisher Bronzearmring im Norden Deutschlands. . Bucureşti.N.N. Plastica şi Unele Aspecte Ale Cultelor şi Credinţelor Geto-Dacice. 5.Rustoiu Aurel. IX. Arheologie-Istorie.). von Silvaş. 1987. Cluj-Napoca. în Symp Thrac. N. 1990. Bucureşti. 1986. . în Ephemeris Napocensis. 1993.Rustoiu Aurel. 1997. 2001.Celei. Cluj. 1999-2000. I î.-I e. Bucureşti. .Rustoiu Aurel. XIXIII/1-2. în Thraco-Dacica. în AnB (S. . 1994. Neue Präzisierungen Bezüglich des “Kelischen Grabes” Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. Grupa Răsăriteană a Podoabelor Dacice (Un Studiu Privind Relaţiile InterRegionale în Dacia Preromană în Sec. C. . Un Tip de Brăţări Dacice Mai Puţin Cunoscut.). . 1994. Observaţii Privind Înmormântările Tumulare din Dacia Preromană (sec. Nr.1994. IV/1994. ) în AnB (S. în Thraco-Dacica. I î. 1991.Rustoiu Aurel. Un Atelier Monetar în Cetăţuia Geto-Dacică de la Barboşi-Galaţi.Sanie Silviu. . – I e. în Studii de Istorie a Transilvaniei.n.). 8. Un Suport de Vas Roman din Cetatea Dacică de la Divici. Observaţii Privind Înmormântarile Tumulare din Dacia Preromană (sec. Timişoara. .Rustoiu Aurel.Rustoiu Aurel. –I e. în Studii Dacice. Timişora. -Sanie Silviu.Rustoiu Aurel. 1994. în Symp Thrac. Bucureşti. J. XII / 1-2. .n. 1981. în Symp Thrac. Oradea. Cluj-Napoca. ) . Piese Ornamentale de Car din Dacia Preromană. Cluj. n. II.

The Thracian World at the Crossroads of 16 . Bucureşti.ateliere. posibile interpretări.Sîrbu Valeriu. Oradea. Die Traianssäule: Einige Reliefdarstellungen als Quellengeschichte für die GetoDakische Religion. Cités et Établissementes Fortifiés Entre les Carpates Méridionales. 5. 323-334. C. în SympThrac. Timişoara. .Sîrbu Valeriu. în Festschrift Für Gheorghe Lazarovici. . Damian Paul. Frangopol. Chr. Bucureşti. 1976. Trohani George.Sîrbu Valeriu. ) (materiale.Sîrbu Valeriu. pp. 8. 4. Galaţi. Nr. Bucureşti. Considerații pe marginea primei publicații ştințifice dedicate brățărilor de aur dacice. 1980. -Sîrbu Valeriu. în Festschrift für Florin Medeleţ Zum 60. . Plastica Antropomorfă şi Zoomorfă Traco-Geto-Dacică în Mileniul I î.Sîrbu Valeriu. Miercurea-Ciuc. 2001.--Sanie Silviu. II.). n. 9.e. 2. Thraco – Dacica. pp. ed. 195-205. în Symp Thrac. -Stîngă Ion. n. V. 15. Geburtstag. în Archaeometry in Romania. Satu MareCarei. 105134. . Les Gétes de la Dobrudja Septentrionale du VIe – Ier Siécle av. . . Dèpôts d’ Hommes et D’ Animaux dans/sous les Demeures dans la Monde Thrace au Hallstat et La Tène. Découvertes Archéologique Inédites Apartenant á L’Epoque Laténe dans la Départament de Mehedinţi. Florea Gelu. 1-30. -Stanescu F. Actes du IIe Congrès International de Thracologie. Nr. 1992. 1992.Sîrbu Valeriu.Sîrbu Valeriu. P. în Symp Thrac. . în Civiliztions. . 303-322. 1986. Cavalerul în arta tracică (sec V a. tom 59-60. Religioase şi Magice în Lumea Geto-Dacilor. în Symp Thrac. – I d. -Schindler Wolfgang. 1. . pp. 1997. Înhumări Rituale de Animale Descoperite în Aşezările Geto-Dacice de la Căscioarele (Jud.Nochmals. Ciocea Elvira. Casius Dio und die Königsstadt der Daker. iconografie. Le Danube et le Mer Noir. -Simion Gavrilă. Nr. Astronomical significances of the sacred precinct at Sarmisegetusa Regia (Romania). pp. Semnificaţia Magico-Religioasă a Unor Gropi din Aşezări şi Complexe de Cult Geto-Dacice. 1987. Nr.Sîrbu Valeriu. Călăraşi). -Spânu Daniel. è. 2004. pp. Bucureşti. 1993. 1990. V. tom 38. Reşița. Bucureşti. 1987.T. 2008-2009. Morariu. Credinţe şi Practici Funerae. 1990. 2000. în SCIVA. . . Practiques Magiques Chez Le Thraco-Géto-Daces. Credințe magico-religioase ale dacilor reflectate în descoperirile arhelologice. I. în SympThrac. în SCIVA. 9. Timişoara. în Banatica. tehnici. Chr.

Despre complexitatea mărimilor etniice. în Strămoşii Poporului Român. tom 49. Bucureşti. 1981. Dacii.1980. 1. 1998. Die Trakishen Könige und die Westpontischen Apoikien. 17 . 61-96. Cluj-Napoca. Bucureşti. Relations ThracoIllyrio-Helléniques. Miercurea-Ciuc. în Symp Thrac. Bucureşti. Thraco – Dacica. Relations Thraco-Illyrio-Helléniques. . în Symp Thrac.Trohani George. Bucureşti. 19794. 1990. Satu Mare-Carei. -Tatu Hristache. Agricultura Tracilor şi Geto-Dacilor Văzută de Izvoarele Antice.Trohani George. J. -Strobel Karl. -Trynkowski Jan. . 2. Aşezarea Geto-Dacică de la Huşi-Corni. -Teodor Silvia. politice şi culturale ale istoriei spațiului Dunării de Jos (II).Nicu Mircea. în Tibiscum. Geto-Dacii şi Epoca Lor. 5. 1981. Bucureşti. Nouvelles Données sur la Culture Géto-Dace du Sud-Est de la Transylvanye. în SCIVA. Un Rezumat de Informare Asupra Valorii Documentare a Columnei lui Traian sub Raport Forestier. Dacii. .XVI. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Ţau Stela. 1986. 207-228. pp.-Stoiculescu Cristian D. . în ActaNP. Nr. în Studii Dacice. 9. Nr. Materiale de Construcţie din Lut Ars în Aşezările Geto-Dace. în Symp Thrac. Contribuţii la Istoria Geto-Dacilor din centrul Câmpiei Române. în Thraco-Dacica. . tom 49. Descoperiri Dacice şi Romane în Ţara Haţegului. Sur le Problème des Seux D’Argile (Dolia) Daciques dans le Sud-Est de Transilvanye. Nr. -Teodor Silvia. Bucureşti. T -Tačeva Margarita. I. -Strobel Karl. Cluj-Napoca. Oradea. 8.Trohani George. Bucureşti. -Székely Zoltán. 1992. Încă Odată Despre “Deceballus Per Scorilo”. 1994. Rituri şi Ritualuri de Înmormântare la Geţi în Teritoriul Est-Carpatic. C. 1998. -Tanţău Rodica.Trohani George. în ActaNP. -Székely Zoltán. Despre complexitatea mărimilor etniice. 1996. Podoabe de Argint Daco-Getice. 1994. în SCIVA. Cluj-Napoca. 1994. II / 1981. . 1976. în SympThrac. Le Décor de la Céramique Tournée Découverte dans les Habitats Gètes de la Plaine de Danube au IIe-Ie Siecleapr. -Trohani George. Vase-Colonete Geto-Dacice. 1986. 1987. politice şi culturale ale istoriei spațiului Dunării de Jos (II). pp.

Bucureşti. C. 1986. C. în Thraco-Dacica. Consideraţii Istorice. 1996. Vasilescu Mihai. . 1991. Horia Ciugudean. 5.1980. 18 . 1987. XII / 1-2.1980. Consideraţii Privind Semnificaţia Cuvântului Cométai. în Symp Thrac. Necropola Hallstatiană de la Ferigile. XVII / 1 – 2. în Strămoşii Poporului Român. Thraco – Dacica.Vulpe Alexandru. . . Mărturii Arheologice Despre Istoria Mai Multor Generaţii de Geţi. Bucureşti. Bucureşti. de L’Est des Carpares Pendant les VI-III Siécles av. Monografie Arheologică.Vulpe Alexandru. I. 1967. Bucureşti. n. în The Thracian World at the Crossroads of Civiliztions. de L’Est des Carpares Pendant les VI-III Siécles av. Cluj-napoca. 1976 . -Ursachi Vasile. Civilizaţia Dacică Timpurie în Aria Intracarpatică a României. V -Valentin Vasiliev. La Cité Géto-Dace. La Tophographié des Forteresses Géto-Daces. Dovezi de Scriere la Geto-Daci. J. . Bucureşti. Mari Personalităţi ale Tracilor de Nord Înainte de Burebista. în Symp Thrac. -Ursachi Vasile. în Strămoşii Poporului Român. Bucureşti. J. Oradea. The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. . Une Contribution Archéologique Á L’Ètude de la Religion des Géto-Daces. U -Ursulescu Nicolae. Bucureşti. Problema Agatârşilor. Geto-Dacii şi Epoca Lor.-Tudor Dumitru. La Tophographié des Forteresses Géto-Daces. Bucureşti. Bucureşti. Aldea.VulpeAlexandru. . Bucureşti. Thraco – Dacica. în The Thracian World at the Crossroads of Civiliztions. Cultura Materială a Geto-Dacilor din Câmpia Munteniei. Geto-Dacii şi Epoca Lor. . 1976. 1988. 1996. Z -Zanoci Aurel. 1997.Zanoci Aurel. ClujNapoca. 1996. Ioan Al. Bucuresti. 1981. Nr. Popescu Eugenia. La Nécropole Tumulaire Gète de Popeşti.Vulpe Radu.Vulpe Radu. Bucureşti.Zanoci Aurel. Burebista. Geto-Dacii şi Epoca Lor. . Columna Lui Traian Monument Al Etnogenezei Românilor. Populaţia Autohtonă şi Alogenă la Est de Carpaţi în Secolele II – I î.1980.Vulpe Alexandru. . e. Cultul Cavalerilor Danubieni. Miercurea-Ciuc. în Studii Dacice. -Vulpe Radu. în Strămoşii Poporului Român. 1991. -Turcu Mioara. în Thraco-Dacica.

Cronica Cercetărilor Arheologice. . 1986. 19 . Belgrad. 1960. în Tibiscum. în Symp Thrac. 1972. Timişoara.Zirra Vlad.‫ ٭٭٭‬Noi Descoperiri Arheologice în Judeţul Caraş-Severin. Cluj-Bucureşti. I. Bucureşti. Oradea. Bucureşti 1971. Thraco – Dacica. 1994. -‫ ٭٭٭‬Istoria României. 1976. -‫ ٭٭٭‬Scoridisci and the Autochtohtons. Le Problèmes des Celtes dans L’Espace du Bas. -‫ ٭٭٭‬Istoria României în Date. Campania 1993. în Tibiscum. . Bucureşti. 1992. . Satu Mare. Cercetările Arheologice de la Coţofenii din Dos.‫ ٭٭٭‬Noi Descoperiri Arheologice în Judeţul Caraş-Severin(IV). -‫ ٭٭٭‬Ilirii şi Dacii. -‫ ٭٭٭‬Repertoriul Arheplogic al Mureşului Inferior. 1986. 1999. 1988.-Zirra Vlad.Danube.