Primăria oraşului Gura Humorului

Hotel „Best Western Bucovina”

Tipografia „Terra Design” Gura Humorului

Centrul Cultural „Bucovina” Suceava FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE GRAFICĂ SATIRICĂ ŞI LITERATURĂ UMORISTICĂ „UMOR LA...GURA HUMORULUI” Ediţia a XXI-a, 2011 A XXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului” va avea loc în cadrul ZILELOR HUMORULUI, în perioada 8-10 iulie 2011.
REGULAMENT - SECTIUNEA LITERATURA UMORISTICA

1. Tema ediţiei : „Ieşirea din criză”. 2. Sunt acceptate numai lucrări în limba română, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri. 3. Toate lucrările vor fi semnate, iar autorii vor preciza adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail la care pot fi contactaţi. 4. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul festivalului „Umor la Gura Humorului”, organizatorii rezervându-şi dreptul de a le folosi în materialele editate ulterior (numai cu menţionarea numelui autorului). 5. Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală la dimensiunea minima 6 x 9 cm (pe hârtie) sau 710 x 1065 pixeli (în format digital). 6. Numărul de lucrări; - Epigrame: 5 – 10 epigrame si/sau - Proză scurtă umoristică (schiţe, parodii, povestiri etc.): 3-5 lucrări 7. Se vor acorda următoarele premii: Premiul I Premiul II Premiul III 200 euro 100 euro 50 euro

8. Lucrările, fişa de înscriere, CV-ul şi fotografia se vor trimite, până la data de 30 iunie 2011: prin poştă (data poştei) – lucrări scrise în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 12, spaţierea rândurilor 150 % , la adresa Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, P-ţa Republicii, nr.2, 725300 - Gura Humorului, Judeţul Suceava

-

prin poştă (data poştei) - lucrări inscripţionate pe CD/DVD, în format doc, culese în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 12, spaţierea rândurilor 150 %, la aceeaşi adresă prin poşta electronică, cu aceleaşi caracteristici ca mai sus, la adresa de mail umorlahumor@gmail.com

-

9. Laureaţii vor fi anunţaţi pana la data de 9 iulie 2011, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere ce va avea loc duminică, 11 iulie 2011. Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate de către laureat sau organizaţia/instituţia căreia îi aparţine acesta. Organizatorii Festivalului trebuie anunţaţi pentru a face rezervările necesare. 10. În cazul în care laureaţii nu vor putea participa la festivitatea de premiere, diplomele şi premiile vor fi expediate prin poştă. 11. Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor De asemenea, juriul are latitudinea de a stabilii autorii/lucrările ce pot fi premiate de eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private. 12. Nu se percepe taxă de participare. Relaţii suplimentare: Biroul de Relaţii cu Presa al Festivalului "Umor la... Gura Humorului" prof. Elvira Romaniuc – director -Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina mobil : 00 40 730 650 741 00 40 740 926 479 e-mail: umorlahumor@gmail.com

Primăria oraşului Gura Humorului

Hotel „Best Western Bucovina”

Tipografia „Terra Design” Gura Humorului

Centrul Cultural „Bucovina” Suceava

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE CARICATURĂ ŞI LITERATURĂ UMORISTICĂ „UMOR LA...GURA HUMORULUI” Ediţia a XXI-a, 2011

FORMULAR DE INSCRIERE - SECTIUNEA LITERATURA UMORISTICA

Numele si prenumele ………………………......................…………… vârsta ................ cod poştal ............... Localitatea .................................................. str. .................................. nr. ........ bloc ......... scara ......... etaj .............. apartament ........ telefon .............................. adresa de e-mail : ........................................ website : .......................................................... Ataşez prezentului formular, următoarele : C.V. Epigrama Epigrama Epigrama Epigrama Epigrama Proza Proza Fotografie personala Epigrama Epigrama Epigrama Epigrama Epigrama

Proza Proza Proza altele Organizatorii nu restituie lucrările primite şi îşi rezervă dreptul de a le folosi în materialele editate în cadrul Festivalului, numai cu menţionarea numelui autorului. Data expedierii, Numele, prenumele si semnătura,