You are on page 1of 1

TH01-SCS TH02-SCS TH03-SCS TH04-SCS TH05-SCS

TH01-SCS TH11-SCS TH12-SCS TH13-SCS TH14-SCS


TH06-SCS TH07-SCS TH08-SCS TH09-SCS TH10-SCS

Góp ý giải quyết.

1 V/v cài đặt và Update Virus, Scan virus :

.GQ:

_ Tạo file hướng dẫn cài đặt, sử dụng (đã được A.Hòa soạn xong) cần thông báo đến mọi
người.

_ Theo dõi định kì về việc download Virus (đang thực hiện bởi Cảnh) bằng file log.

_ Định kỳ theo dõi và giám sát, nhắc nhỡ các máy Client. Chế tài đối với các Client không thực
hiện dựa trên qui định đã ban hành.

2 V/v máy tính bị hư về phần cứng dẫn đến sữa chữa lâu:

Nói thêm về thủ tục khi sữa chữa về phần cứng:

+ TBi hư, P.KTTH gởi phiếu kiểm tra thiết bị (P.KTTB) xuống P.HCNS và thông báo đến người có
máy hư gởi phiếu đề xuất TBi(P.ĐXTB).

+ P.HCNS nhận P.ĐXTB rồi gởi đề xuất đến BGD .

+ BGD duyệt, P.HCNS thông báo P.KTTH để đem thiết bị đi bảo hành.

+ Bảo hành xong, P.KTTH thông báo P.HCNS để nhận tiền tạm ứng lất thiết bị về.

+ P.KTTH gắn Tbi vào máy tính rồi trả cho người sử dụng.

----> tốn gần 1 Tháng (nhận duyệt đề xuất 1 tuần, sửa chũa 1 tuần, ứng tiền không xác định, kiểm tra và gắn tbi
trả người dùng mất 2 ngày).

.GQ: