Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen .

Tandatangan Calon Nama Calon

: :

No. Kad Pengenalan : Angka Giliran Calon :

Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

1

Isi Kandungan
PENGHARGAAN .............................................................................................................. 3 PENGENALAN PERNIAGAAN ....................................................................................... 4 PROFIL PERNIAGAAN .................................................................................................... 5 CATATAN DALAM LEJAR ............................................................................................. 6 IMBANGAN DUGA ........................................................................................................ 18 SENARAI PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN .............................................. 20 CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJAR ........................................ 21 AKAUN KAWALAN ...................................................................................................... 29 IMBANGAN DUGA TERSELARAS.............................................................................. 30 PENYATA PENDAPATAN ............................................................................................ 33 KUNCI KIRA-KIRA ........................................................................................................ 35 TAFSIRAN NISBAH ....................................................................................................... 37 PENGIRAAN NISBAH.................................................................................................... 39 BELANJAWAN TUNAI UNTUK EMPAT TAHUN ..................................................... 41 MENGEMUKAKAN CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SEMASA DAN JANGKA PANJANG PERNIAGAAN ................................................. 43 RUMUSAN....................................................................................................................... 44

2

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya yang selalu memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada saya sewaktu saya menjalankan tugasan projek ini.

Selain itu, saya ingin megucapkan ribuan terima kasih kepada guru saya, iaitu Puan Hasniza Mohd Adenan kerana beliau telah memberikan banyak sumber tugasan ini kepada saya supaya tugasan projek ini dijalankan dengan lancar dan dapat dihantar dalam tempoh yang ditetapkan. Akhir sekali, saya juga hendak berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang sentiasa member sokongan kepada saya supaya saya tidak mudah berputus asa semasa melaksanakan tugasan projek ini.

3

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya Wong Pei Lee telah menubuhkan Perniagaan Perabot The Green Home pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual barang keperluan perabot seperti meja, kerusi dan sofa. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji RM 1 500 sebulan.

Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual barang keperluan perabot

(i)

Kurangnya perniagaan yang menjual barang keperluan perabot di lokasi perniagaan saya,

(ii) (iii)

Mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat dan Saya berminat di dalam bidang perabot.

Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual barang keperluan perabot, saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai.

Saya faham dengan melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual barangan perabot saya berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan, menanggung sendiri segala kos dan kerugian.

4

PROFIL PERNIAGAAN

i.

Nama Perniagaan

PERNIAGAAN PERABOT THE GREEN HOME

ii.

Nama Pemilik

Wong Pei Lee

iii.

Lokasi / Alamat

9B, Blok C, 2 Tkt, Jalan Daya Utama, Taman Daya, 52100 Kepong Kuala Lumpur.

iv.

Jenis Perniagaan

Milikan Tunggal

v.

Tempoh Perakaunan

1 Januari 2011 – 31 Disember 2011

vi.

Tempoh Rekod

1 Januari 2011 – 31 Januari 2011

vii.

Modal Perniagaan

RM 60 000

viii. Jumlah Pekerja

Seorang Gaji: RM 1 500

ix.

Status Perniagaan

Memulakan Perniagaan

x.

Nama dan Alamat Bank

Hong Leong Bank Berhad No.69-2, Jalan Telawi 3, Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur

xi.

Nombor Akaun

103838338383

5

CATATAN DALAM LEJAR

Akaun Premis 2011 Jan. 1 Baki b/b 135 000 2011 Jan. 31 Baki h/b 135 000

Feb. 1 baki b/b

135 000

Akaun Stok 2011 Jan. 1 Baki b/b 56 500 2011 Jan. 31 baki h/b 56 500

Feb. 1 baki b/b

56 500

Akaun Kenderaan 2011 Jan. 1 Baki b/b 40 000 2011 Jan. 31 baki h/b 40 000

Feb. 1 baki b/b

40 000

6

Akaun Lengkapan 2011 Jan. 1 Baki b/b Modal 15 000 720 15 720 15 720 2011 Jan. 31 baki h/b 15 720

Feb. 1 baki b/b

15 720

Restoran Aneka Rasa 2011 Jan. 1 Baki b/b 2 Jualan 1 300 6 200 7 500 2011 Jan. 3 Bank Diskaun Diberi 7 190 310 7 500

Feb.1 baki b/b

7 500

31 Baki h/b

7 500

Pelangi Resort Bhd. 2011 Jan. 1 Baki b/b 18 Jualan 25 Jualan 6 400 7 800 3 900 2011 Jan. 19 Pulangan Jualan 20 Bank Diskaun Diberi 31 Baki h/b 18 100 1 300 10 105 195 6 500 18 100

Feb. 1 Baki b/b

6 500

7

Hotel Seri Kota 2011 Jan. 1 Baki b/b 20 Jualan 23 Jualan 28 Jualan 12 200 6 600 8 800 11 000 2011 Jan. 24 Pulangan Jualan 10 Bank 24 Bank Diskaun Diberi 31 Baki h/b 38 600 4 400 12 200 10 450 550 27 600 38 600

Feb. 1 Baki b/b

27 600

Din Jati’s Sdn. Bhd. 2011 Jan. 7 Bank Diskaun Diberi 8 975 325 9 300 2011 Jan. 1 Baki b/b 5 Belian 2 800 6 500 9 300

31 Baki h/b

9 300

Feb. 1 Baki b/b

9 300

Siva Enterprise 2011 Jan. 14 Pulangan Jualan 25 Bank 31 Baki h/b 1 820 17 930 4 550 24 300 24 300 2011 Jan. 1 Baki b/b 12 Belian 15 200 9 100

Feb. 1 Baki b/b

4 550

8

Lim Furnitures Sdn. Bhd. 2011 Jan. 7 Bank 20 Bank 29 Pulangan Belian Diskaun Diterima 31 Baki h/b 18 500 4 389 3080 1780 231 27 980 27 980 2011 Jan. 1 Baki b/b 13 Belian 28 Belian 18 500 7 700 1 780

Feb. 1 Baki b/b

231

Akaun Pinjaman 4% 2011 Jan. 31 Baki h/b 3000 2011 Jan. 1 Baki b/b 3 000

Feb. 1 baki b/b

3 000

Akaun Pinjaman 6% 2011 Jan. 31 Bank Baki h/b 400 21 200 21 600 21 600 2011 Jan. 1 Baki b/b 21 600

Feb. 1 Baki b/b

21 200

9

Akaun Kadar Bayaran 2011 Jan. 12 Bank 560 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Baki h/b 560 280 280 560

Feb. 1 Baki b/b

280

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Baki h/b 370 2011 Jan. 1 Baki b/b 370

Feb. 1 Baki b/b

370

Akaun Susut Nilal Terkumpul Kenderaan 2011 Jan. 31 Baki h/b 12 000 2011 Jan. 1 Baki b/b 12 000

Feb. 1 Baki b/b

12 000

10

Akaun Susut Nilal Terkumpul Lengkapan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 850 2011 Jan. 1 Baki b/b 2 850

Feb. 1 Baki b/b

2 850

Akaun Modal 2011 Jan. 31 Baki h/b 218 320 2011 Jan. 1 Baki b/b Lengkapan 218 320 217 600 720 218 320

Feb. 1 Baki b/b

218 320

Akaun Ambilan 2011 Jan. 5 Belian Tunai 910 800 1 710 1 710 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 710

Feb. 1 Baki b/b

1 710

11

Akaun Belian 2011 .31 Pelbagai Pemiutang 3 Bank 8 Bank 25 080 2 100 4 400 31 580 31 580 2011 Jan. 5 Ambilan 31 Baki h/b 910 30 670

Feb. 1 Baki b/b

30 670

Akaun Pulangan Belian 2011 Jan. 31 Baki h/b 4 900 2011 Jan. 31 Pelbagai Pemiutang 4 900

Feb. 1 Baki b/b

4 900

Akaun Jualan 2011 Jan. 31 Baki h/b 58 100 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 5 Bank 19 Tunai 22 Bank 25 Bank 58 100 Feb. 1 Baki b/b 44 300 3 000 1 800 5 200 3 800 58 100 58 100

12

Akaun Pulangan Jualan 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 5 700 2011 Jan. 31 Baki h/b 5 700

Feb. 1 Baki b/b

5 700

Akaun Sewa Ruang Niaga 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 700 2011 Jan. 1 Baki b/b 6 Bank 2 700 2 400 300 2 700

Feb. 1 Baki b/b

2 700

Akaun Komisen 2011 Jan. 31 Baki h/b 500 500 2011 Jan. 8 Tunai 500 500

Feb. 1 Baki b/b

500

13

Akaun Insurans 2011 Jan. 10 Tunai 600 2011 Jan. 31 Baki h/b 600

Feb. 1 Baki b/b

600

Akaun Komputer 2011 Jan. 11 Bank 2 800 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 800

Feb. 1 Baki b/b

2 800

Akaun Angkutan Masuk 2011 Jan. 15 Tunai 450 2011 Jan. 31 Baki h/b 450

Feb. Baki b/b

450

14

Akaun Promosi 2011 Jan. 18 Bank 500 2011 Jan. 31 Baki h/b 500

Feb. 1 Baki b/b

500

Akaun Alat Tulis 2011 Jan. 20 Bank 650 2011 Jan. 31 Baki h/b 650

Feb. 1 Baki b/b

650

Akaun Pengiklanan 2011 Jan. 22 Tunai 300 2011 Jan. 31 Baki h/b 300

Feb. 1 Baki b/b

300

Akaun Belanja Am 2011 Jan. 24 Bank 500 2011 Jan. 31 Baki h/b 500

Feb. 1 Baki b/b

500

15

Akaun Derma 2011 Jan. 28 Tunai 100 2011 Jan. 31 Baki h/b 100

Feb. 1 Baki b/b

100

Akaun Upah Pembantu Kedai 2011 Jan. 31 Bank 1 040 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 040

Feb. 1 Baki b/b

1 040

Akaun Faedah Atas Pinjaman 2011 Jan. 31 Bank 120 2011 Jan. 31 Baki h/b 120

Feb. 1 Baki b/b

120

16

Akaun Gaji 2011 Jan. 31 Bank 1 000 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 000

Feb. 1 Baki b/b

1 000

Akaun Diskaun Diterima 2011 Jan. 31 Baki h/b 556 2011 Jan. 31 Pelbagai Pemiutang 556

Feb. 1 Baki b/b

556

Akaun Diskaun Diberi 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 1055 2011 Jan. 31 Baki h/b 1055

Feb. 1 Baki b/b

1055

17

Perniagaan The Green Home Imbangan Duga pada 31 Jan 2011 Butiran
Modal pada 1 Jan 2011 Ambilan Jualan Pulangan Jualan Pulangan Belian Stok 1 Jan 2011 Premis Kenderaan Lengkapan Kadar Bayaran Angkutan Masuk Tunai Bank Pinjaman 6% Pinjaman 4% Peruntukan Hutang Ragu Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 56 500 135 000 40 000 15 720 280 450 450 18 181 21 200 3 000 370 12 000 2 850 5 700 4 900 1 710 58 100

Debit

Kredit
218 320

18

Belian Diskaun Diberi Diskaun Diterima Gaji Insurans Komisen Derma Promosi Pengiklanan Pelangi Resort Bhd Hotel Seri Kota Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn Bhd Upah Pembantu Kedai Sewa Ruang Niaga Belanja Am Alat Tulis Komputer Faedah Atas Pinjaman

30 670 1 055 556 1 000 600 500 100 500 300 6 500 11 000 4 550 1 780 1 040 2 700 500 650 2 800 120

JUMLAH BESAR:

330 826

330 826

19

SENARAI PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN
1. Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM 48 600 dan harga pasaran RM 46 800.

2. Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 20% tahun mengikut kaedah garis lurus dan lengkap disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikutb kaedah baki berkurangan.

3. Peruntukan Hutang Ragu diselaraskan pada kadar 2% atas penghutang bersih.

4. Faedah atas pinjaman terakru adalah RM 40.

5. Bayaran gaji yang belum dibayar adalah RM 500.

6. Promosi terdahulu adalah RM 200.

7. Komisen terakru adalah sebanyak RM 100.

8. Bayaran pinjaman (matang 2011) iaitu sebanyak RM 1 000 sudah dibayar melalui pindahan oleh pihak bank. Tiada catatan lagi dibuat dalam buku peniagaan.

9. Belanja insurans adalah termasuk insurans peribadi pemilik sebanyak RM 200.

10. Gaji pekerja dinilaikan 50% setahun.

11. Komputer peniagaan akan ditingkat keupayaan setiap dua tahun. Belanja terlibat adalah 50% dari kos komputer.

12. Perniagaan bercadang membeli lori pada 1 Sept 2012 dengan harga RM 10 000. Bayaran deposit sebanyak 10% dari harga lori. Bayaran ansuran bermula Oktorber 2012 dengan tempoh bayaran balik 5 tahun.

20

CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJAR JURNAL
Bil. 1. Butiran Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan (Rekod belanja susut nilai kenderaan) Belanja susut nilai lengkapan Susut nilai terkumpul lengkapan (Rekod belanja susut nilai lengkapan) 2. Peruntukan hutang ragu Belanja hutang ragu (Hutang ragu 2% atas penghutang) 3. Faedah atas pinjaman Faedah atas pinjaman terakru (Belanja faedah atas pinjaman yang belum bayar) 4. Gaji Gaji terakru (Rekod gaji yang belum dibayar) 5. Belanja promosi terdahulu Promosi (Rekod promosi terlebih) 6. Komisen terakru Komisen (Rekod komisen terlebih) 100 100 200 200 500 500 40 40 20 20 107 107 F Debit 667 667 Kredit

21

7.

Pinjaman 4% Bank (Bayaran pinjaman sudah dibayar melalui pindahan pinjaman 4% dari bank)

1 000 1 000

8.

Ambilan Insurans (Termasuk insurans peribadi)

200 200

22

LEJAR
Akaun Belanja Susut Nilai Kenderaan 2011 Jan. 31 Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 667 667 667 2011 Jan. 31 Baki h/b 667

Feb. 1 Baki b/b

667

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 12 667 Jan. 1 Baki b/b 31 Belanja Susut Nilai Kenderaan 12 667 667 12 667 12 000

Feb. 1 Baki b/b

12 667

Akaun Belanja Susut Nilai Lengkapan 2011 Jan. 31 Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 107 107 107 2011 Jan. 31 Baki h/b 107

Feb. 1 Baki b/b

107

23

Akaun Promosi Terdahulu 2011 Jan. 31 Promosi 200 200 2011 Jan. 31 Baki h/b 200 200

Feb. 1 Baki b/b

200

Akaun Promosi 2011 Jan. 1 Baki b/b 500 2011 Jan. 31 Promosi Terdahulu Baki h/b 500 200 300 500

Feb. 1 Baki b/b

300

Akaun Pinjaman 4% 2011 Jan. 31 Bank Baki h/b 1 000 2 000 3 000 3 000 2011 Jan. 1 Baki b/b 3 000

Feb. 1 Baki b/b

2 000

24

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 2 957 Jan. 1 Baki b/b 31 Belanja Susut Nilai Lengkapan 2 957 2 850 107 2 957

Feb. 1 Baki b/b

2 957

Akaun Belanja Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 20 Jan. 31 Peruntukan Hutang Ragu 20 20 20

Feb. 1 Baki b/b

20

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Belanja Hutang Ragu Baki h/b 20 350 370 370 2011 Jan. 1 Baki b/b 370

Feb. 1 Baki b/b

350

25

Akaun Faedah Atas Pinjaman 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Faedah Atas Pinjaman Terakru 2011 120 Jan.1 Baki h/b 40 160 160 160

Feb. 1 Baki b/b

160

Akaun Faedah Atas Pinjaman Terakru 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 40 Jan. 31 Faedah Atas Pinjaman 40 40 40

Feb. 1 Baki b/b

40

Akaun Komisen Terakru 2011 Jan. 31 Komisen 100 100 2011 Jan. 31 Baki h/b 100 100

Feb. 1 Baki b/b

100

26

Akaun Komisen 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 600 Jan. 1 Baki b/b 31 Komisen Terakru 600 500 100 600

Feb. 1 Baki b/b

600

Akaun Ambilan 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Insurans 2011 1 710 Jan. 31 Baki h/b 200 1 910 1 910 1 910

Feb. 1 Baki b/b

1 910

Akaun Insurans 2011 Jan. 1 Baki b/b 600 2011 Jan. 31 Ambilan Baki h/b 600 200 400 600

Feb.1 Baki b/b

400

27

Akaun Gaji 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Gaji Terakru 1 000 500 1 500 1 500 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 500

Feb.1 Baki b/b

1 500

Akaun Gaji Terakru 2011 Jan. 31 Baki h/b 500 500 2011 Jan. 1 Gaji 500 500

Feb.1 Baki b/b

500

Akaun Bank 2011 Jan. 31 Baki h/b 18 181 2011 Jan. 31 Pinjaman 4% Baki h/b 18 181 1 000 17 181 18 181

Feb. 1 Baki b/b

17 181

28

AKAUN KAWALAN
Akaun Kawalan Penghutang 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Jualan 19 900 44 300 2011 Jan. 31 Bank Diskaun Diberi Pulangan Jualan Baki h/b 39 945 1 055 5 700 17 500 64 200 64 200

Feb. 1 Baki b/b

17 500

Akaun Kawalan Pemiutang 2011 Jan. 31 Bank Diskaun Diterima Pulangan Belian Baki h/b 49 794 556 4 900 6 330 61 580 61 580 2011 Jan. 1 Baki b/b Belian 36 500 25 080

Feb. 1 Baki b/b

6 330

29

Perniagaan The Green Home Imbangan Duga Terselaras pada 31 Jan 2011

Butiran
Belanja Susut Nilai Kenderaan Susut Nilai Terkumpul Kenderan Belanja Susut Nilai Lengkapan Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Peruntukan Hutang Ragu Belanja Hutang Ragu Faedah Atas Pinjaman Faedah Atas Pinjaman Terakru Gaji Gaji Terakru Promosi Terdahulu Promosi Komisen Terakru Komisen Pinjaman 4% Bank Ambilan Insurans

Debit
667

Kredit

12 667 107 2 957 350 20 160 40 1 500 500 200 300 100 600 2 000 17 181 1 910 400

30

Tunai Kenderaan Lengkapan Premis Stok Kadar Bayaran Belian Pulangan Jualan Komputer Angkutan Masuk Alat Tulis Pengiklanan Belanja Am Upah Pembantu Kedai Diskaun Diberi Derma Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Pinjaman 6% Modal Jualan

450 40 000 15 720 135 000 56 500 280 30 670 5 700 2 800 450 650 300 500 1 040 1 055 100 6 500 11 000 21 200 218 320 58 100

31

Sewa Ruang Niaga Pulangan Belian Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn. Bhd. Diskaun Diterima

2 700 4 900 4 550 1 780 556

JUMLAH BESAR:

331 240

331 240

32

Perniagaan The Green Home Penyata Pendapatan Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2011 Butir
Jualan ( - ) Pulangan Jualan ( - ) Diskaun Diberi Jualan Bersih Tolak Kos Jualan Stok Awal Belian ( - ) Pulangan Belian ( - ) Diskaun Diterima ( + )Angkutan Masuk Kos Barang Untuk Dijual ( - ) Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar ( + )Hasil: Komisen Sewa Ruang Niaga Belanja Hutang Ragu 600 2 700 20 30 670 4 900 556 25 214 450 82 164 46 800 35 364 15 981 56 500

RM

RM
58 100 5700 1 055

RM

51 345

33

3 320 19 301 ( - ) Belanja: Insurans Kadar Bayaran Promosi Alat Tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Upah Pembantu Kedai Faedah Atas Pinjaman Gaji Belanja Susut Nilai Kenderaan Belanja Susut Nilai Lengkapan 400 280 300 650 300 500 100 1 040 160 1 500 667 107 6 004 Untung Bersih 13 297

34

Perniagaan The Green Home Kunci Kira-kira Pada 31 januari 2011

Butir
Aset Bukan Semasa Komputer Kenderaan ( - ) Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Lengkapan ( - ) Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Premis

RM

RM

RM

2 800 40 000 12 667 15 720 2 957 12 763 135 000 177 896 27 333

Aset Semasa Stok Akhir Penghutang ( - ) Peruntukan Hutang Ragu Bank Tunai Komisen Terakru Promosi Terdahulu 17 500 350 17 150 17 181 450 100 200 46 800

35

81 881 ( - ) Liabiliti Semasa Pemiutang Pinjaman 4% Faedah Atas Pinjaman Terakru Gaji Terakru Modal Kerja 6 330 2 000 40 500 8 870 73 011 250 907 Ekuiti Pemilik Modal Awal ( + ) Untung Bersih ( - ) Ambilan 218 320 13 297 1 910 229 707 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman 6% 21 200 250 907

36

TAFSIRAN NISBAH

Analisis Nisbah Nisbah Keberuntungan Peratus Untung Kasar Atas Kos Jualan ( tokokan ) Peratus Untung Kasar Atas Jualan

Tafsiran

Harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 45.19% pada kosnya . Bagi setiap RM 1 jualan bersih , untung kasar yang diperolehi ialah 31 sen .

Peratus Untung Bersih Atas Jualan

Bagi setiap RM 1 jualan bersih , untung bersih yang diperolehi ialah 26 sen .

Pulangan Atas Modal

Bagi setiap RM 1 yang dilaburkan , untung bersih sebanyak 6 sen diperolehi . Nisbah Kecairan

Nisbah Semasa

Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa , perniagaan mempunyai aset semasa RM 9.23 untuk menjelaskannya .

Nisbah Ujian Asid

Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa , perniagaan mempunyai aset semasa ( tidak termasuk atok ) RM 3.96 untuk menjelaskannya .

Nisbah Ujian Mampu

Bagi setiap RM 1 jumlah aset , perniagaan mempunyai jumlah hutang sebanyak 12 sen . Nisbah Kecekapan

Kadar Pusing Ganti Stok

Perniagaan telah menggantikan atau membeli stok baru sebanyak 8 kali dalam satu tempoh perakaunan .

37

Tempoh Kutipan Hutang

Perniagaan mengambil masa 144 hari untuk mengutip hutang pelanggannya .

Tempoh Pembayaran Hutang

Perniagaan mengambil masa 92 hari untuk membayar hutang kepada pemiutangnya .

38

PENGIRAAN NISBAH

Analisis Nisbah

Pengiraan x x 100 100

Nisbah Keberuntungan Peratus Untung Kasar Atas Kos Untung Kasar = Jualan Kos Jualan ( tokokan ) RM 15981 = RM 35364 = 45.19% Peratus Untung Kasar Atas Jualan Untung Kasar = Jualan Bersih =

x

100

100 x RM 15981 RM 51345 = 31.12% Peratus Untung Bersih Atas Jualan Untung Bersih 100 = x Jualan Bersih RM 13297 x = 100 RM 51345 = 25.90% Pulangan Atas Modal Untung Bersih = x 100 Modal Awal RM 13297 x = 100 RM 218320 = 6.09% Nisbah Kecairan Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa RM 81881 = RM 8870 = 9.23 : 1 Nisbah Ujian Asid Aset Semasa - Stok Akhir = Liabiliti Semasa RM 81881 - RM 46800 = RM 8870 = 3.96 : 1 Nisbah Ujian Mampu Jumlah Liabiliti = Jumlah Aset

39

= =

RM 30070 RM 259777 0.12 : 1

Analisis Nisbah

Pengiraan x x 12 Bulan 12 Bulan

Nisbah Kecekapan Kadar Pusing Ganti Stok Kos Jualan = Stok Purata RM 35364 = RM 51800 = 8 kali Tempoh Kutipan Hutang Penghutang = Jualan Kredit RM 17500 = RM 44300 = 144 Hari Tempoh Pembayaran Hutang Pemiutang = Belian Kredit RM 6330 = RM 25080 = 92 Hari

x x

365 Hari 365 Hari

x x

365 Hari 365 Hari

40

BELANJAWAN TUNAI UNTUK EMPAT TAHUN Perniagaan The Green Home Belanjawan Tunai Bagi 4 Tahun Berakhir 31 Disember 2014 Butir 2011 RM
Baki b/b Penerimaan: Jualan Tunai Penghutang Jumlah Penerimaan 166 000 480 000 646 000 175 000 492 000 667 000 18 000

2013 RM
(97 230)

Pembayaran: Belian Pemiutang Insurans Kadar Bayaran Promosi Alat Tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Upah Pembantu Kedai Faedah Atas Pinjaman Gaji Belanja Penyelenggaran Komputer Deposit Lori Ansurans Lori 80 000 600 000 4 800 3 360 300 650 600 6 000 400 12 480 1 560 18 000 75 000 480 000 4 800 3 360 600 1 300 300 6 000 600 12 480 1 440 25 920 9 000

41

Jumlah Pembayaran

728 150

620 800

Lebihan / ( Kurangan )

( 82 150 ) (64 150 )

46 200 ( 51 030 )

42

MENGEMUKAKAN CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SEMASA DAN JANGKA PANJANG PERNIAGAAN
Demi meningkatkan prestasi semasa dan jangkaan panjang perniagaan, saya akan membuat perancangan yang melibatkan aktiviti merangka pelan tindakan untuk mencapai sesuatu matlamat perniagaan iaitu meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang.

Selain itu, saya akan membuat kawalan bagi memastikan kelancaran perancangan, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dan memahami apa yang pengguna perlukan setiap harian supaya dapat meningkatkan prestasi semasa.

Akhir sekali, saya akan mengiklankan ketika perniagaan telah tambah barang dan perkhimatan baru, melakukan penyelidikan kompetitif, dan menggunakan kajian bahawa untuk meningkatkan bahan pemasaran meningkatkan jangka panjang.

43

RUMUSAN

Perniagaan saya telah mengamalkan konsep , prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalan buku-buku perakaunan. 1. Kos Sejarah − Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira-kira.

2. Wang Sebagai Ukuran − Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia ( RM ). Ini selaras dengan konsep Wang Sebagai Ukuran.

3. Konservantisme − Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran.

4. Catatan Bergu − Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip Sistem Catatan Bergu.

44