PARTEA I

FUNDAMENTE ALE ECONOMIEI

„Teoria economică este ştiinţa despre modul în care oamenii şi societatea învaţă să aleagă, cu trecerea timpului, cu ajutorul banilor sau fără participarea lor, acele resurse de producţie rare pentru producerea diferitelor mărfuri în prezent şi în viitor – între diferiţi oameni şi diferite grupări ale societăţii. Teoria economică alte sau economia politică, cum o numesc de obicei, se întrepătrunde strâns cu importante ştiinţa discipline politică universitare: (politologia) şi sociologia,

antropologia; toate acestea sunt ştiinţe sociale – ale căror obiecte de studiu se suprapun parţial cu obiectul teoriei economice.” Paul A. Samuelson

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful