P. 1
Suport de Curs Drept Civil

Suport de Curs Drept Civil

|Views: 975|Likes:
Published by Andrada Popa

More info:

Published by: Andrada Popa on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 5.2. Trăsături specifice
 • 2.2. Începutul capacităţii de folosinţă
 • 2.3. Încetarea capacităţii de folosinţă
 • 3.4. Capacitatea de exerciţiu restrânsă
 • 3.5. Lipsa capacităţii de exerciţiu
 • 3.5.3. Consecinţele lipsei capacităţii de exerciţiu
 • 1.3. Caracterele stării civile
 • 1.4. Sursele stării civile
 • 1.5. Actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă
 • 1.6. Actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă
 • 1.7. Înregistrările în registrele de stare civilă
 • 1.8. Elementele stării civile şi înregistrarea lor
 • 1.8.4. Numele persoanei şi înregistrarea lui
 • 1.10. Dovada stării civile
 • 5.2. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
 • 5.5. Suspendarea cursului prescripţiei
 • 5.6. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive
 • 2.3. Consimţământul
 • 2.5. Cauza actului juridic
 • 6.4. Menţinerea efectelor actului juridic nul în temeiul unor principii de drept

DREPT CIVIL

PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE

Suport de curs pentru Învăţământul la distanţă

1

CUPRINS

I. Informaţii generale Date de identificare a cursului ................................................. p. 3 Condiţionări ............................................................................ p. 3 Descrierea cursului şi organizarea materiei ............................. p. 3 Formatul şi tipul activităţilor .................................................... p. 4 Evaluarea şi notarea ................................................................... p. 4 Chestionare pentru lucrările de control ................................... p. 4 Studenţi cu dizabilităţi ............................................................... p. 6

II. Suportul de curs Precizări privind utilitatea suportului de curs ......................................... p. 8 Modulul I. Norma de drept civil. Raportul juridic civil ......................... p. 9 Modulul II. Capacitatea persoanei fizice …………................................ p. 19 Modulul III. Identificarea şi localizarea persoanei fizice ...………....... p. 32 Modulul IV. Persoana juridică ………………….................................... p. 41 Modulul V. Bunurile şi clasificarea lor …………. ................................ p. 50 Modulul VI. Drepturile subiective. Clasificarea, exercitarea şi ocrotirea lor Probele. Prescripţia extinctivă. …………. ........................ p. 52 Modulul VII. Actul juridic civil ………………….....................................p. 61

2

I. Informaţii generale
Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs Nume: IONEL REGHINI Birou: Cabinet 7/P, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca Str. Avram Iancu nr. 11, Telefon: 0264 595504 E-mail ireghini@law.ubbcluj.ro Date de identificare curs şi tutori DREPT CIVIL Anul I, Semestrul II Tipul cursului: obligatoriu Tutori: Conf. Ionel Reghini Asist. Şerban Diaconescu Asist. Mihai David

Condiţionări Pentru această materie nu există alte discipline a căror parcurgere şi promovare să condiţioneze înscrierea şi prezentarea la examen. Totodată, fiind prima parte a dreptului civil, materie care se studiază în continuare pe parcursul anilor II şi III, nu există alte materii cu care să aibă o conexiune directă. Totuşi, pentru o mai uşoară asimilare a materialului bibliografic este utilă revederea a două materii, respectiv: Teoria generală a dreptului şi Drept roman. Descrierea cursului şi organizarea materiei Cursul de drept civil pentru studenţii din anul I este o introducere în dreptul civil, astfel cum acesta se studiază în anii următori. El cuprinde, practic, trei părţi. O primă parte este consacrată examinării unor aspecte generale ale dreptului civil, respectiv normele dreptului civil, (specificul acestora şi aplicarea lor în timp şi spaţiu) şi raportul juridic civil şi trăsăturile sale specifice, trăsături care permit distingerea sa de alte raporturi care cad sub incidenţa dreptului privat. Partea a doua este consacrată subiectelor raporturilor juridice civile: persoanele fizice şi persoanele juridice. Sunt examinate aici probleme care privesc: capacitatea de 3

Formatul şi tipul activităţilor Pentru învăţământul la distanţă nu se organizează activităţi de predare (ore de curs). Acestea sunt practic dezbateri organizate pe grupe de studenţi cu privire la două teme mari din materia aferentă cursului şi anunţate din timp prin „Calendarul disciplinei”. specifice acesteia. La această materie. conţinut în CD-ul care se înmânează fiecărui student. actele juridice civile. care sunt un însemnat izvor al raporturilor juridice civile. etc. sunt expuse şi mai jos. condiţionează admiterea studentului la examen fără a influenţa notarea. Două forme de activitate sunt însă specifice învăţământului la distanţă.00 puncte. făcând apel la cunoştinţele dobândite ca urmare a parcurgerii materialului bibliografic. capacitatea persoanei juridice. fie se poate deduce logic. în primul rând. fiecare răspuns corect fiind apreciat cu 1. Evaluarea şi notarea Evaluarea studenţilor se face prin examen scris. reorganizarea persoanelor juridice. noţiunea de persoană juridică.timpul afectat pentru examen este de 1 oră. probele. .subiectele de examen sunt în număr de 9. bunurile care formează obiectul derivat al raporturilor juridice civile.folosinţă şi de exerciţiu a persoanei fizice. la care se adaugă un punct din oficiu. pentru actualul an universitar. elaborarea şi predarea lucrărilor la termen.utilizarea de materiale bibliografice neautorizate în timpul examenului ca şi recurgerea la mijloace tehnice pentru consultarea unei atare bibliografii pe durata examinării se sancţionează cu excluderea studentului din examen Chestionare pentru lucrările de control I Tema: STAREA CIVILĂ Termen de predare: 20 aprilie 2009 Precizare: o lucrare nu trebuie să cuprindă mai mult de 5 .subiectele de examen nu sunt redacţionale ci constau în întrebări care presupun un răspuns precis care. Cât priveşte formularea subiectelor sunt de făcut următoarele menţiuni: . Nimic nu împiedică însă pe cei înscrişi la ceastă formă de învăţământ să participe la orele de curs organizate pentru forma de învăţământ cu frecvenţă. În 4 . fie se regăseşte în materialul bibliografic. condiţiile de înfiinţare şi modurile de înfiinţare. Sunt examinate aici probleme privitoare la: drepturile subiective care intră în conţinutul raportului juridic civil. lucrările care nu se încadrează în această limită nu vor fi luate în considerare. .6 pagini. şi examenul poate fi susţinut pentru prima dată în sesiunea din luna iunie. . identificarea şi localizarea persoanei fizice. de două activităţi tutoriale. Temele şi chestionarele pentru lucrările de control. pe CD.subiectele de examen nu privesc definiţii şi nu presupun reproducerea exactă a unor pasaje din cursul scris sau din texte de lege. de asemenea.practic subiectele de examen sunt formulate la fel cu întrebările din chestionarele pentru lucrările de control. . prescripţia extinctivă. Partea a treia priveşte raportul juridic civil în ansamblul său şi principalele elemente ale acestuia. după aspectele privind evaluarea şi notarea. . Întrucât materia aceasta este prevăzută în planul de învăţământ pentru semestrul II. Este vorba. O a doua activitate constă în elaborarea a două lucrări de control a căror tematică şi dată de predare se află.

soţia introduce o acţiune în nulitatea acesteia. actele bilaterale şi contractele bilaterale. fără a face introduceri sau consideraţii colaterale. 1. rubrica privitoare la numele tatălui este completată prin consemnarea numelui concubinului mamei. numele tatălui este greşit consemnat. dacă este valabilă această înregistrare şi dacă nu este atunci arătaţi pe ce cale se va înlătura. Precizaţi. motivat. Care va fi mijlocul juridic de care va putea să se folosească? II Tema: ACTUL JURIDIC CIVIL Termen de predare: 20 mai 2010 Este valabilă precizarea făcută la prima temă. Arătaţi şi exemplificaţi care este deosebirea dintre actele unilaterale şi contactele unilaterale. va trebui să vă limitaţi la a răspunde la întrebări. 6. Cu ocazia încheierii unei căsătorii. Art. Care este soluţia ce se impune şi cu ce motivare? 4. ofiţerul de stare civilă a omis să întocmească actul de căsătorie. în străinătate. 8. În certificatul de naştere al unui copil. Cum se va stabili numele unui copil.consecinţă. Aceasta deoarece soţii erau despărţiţi în fapt de trei ani. deşi a luat consimţământul soţilor. Tatăl se adresează instanţei cu o acţiune în rectificare. La o lună după încheierea căsătoriei.” Este aplicabilă această dispoziţie şi contractului de întreţinere? 5. Care va fi soluţia instanţei? 4. pe motiv că nu a fost întocmit actul de căsătorie. Care trebuie să fie soluţia instanţei şi cu ce motivare? Cum se poate înlătura această neregularitate? 3. 2. 3. Faceţi distincţie între capacitatea de a contracta şi discernământ. Cum se sancţionează nerespectarea formei cerute pentru valabilitatea actului juridic? Daţi un exemplu de excepţie de la această sancţiune. în realitate. locuinţa proprietate personală. pe motiv că la încheierea acestuia a lipsit încuviinţarea ocrotitorului legal şi a autorităţii tutelare. această persoană doreşte să-şi clarifice situaţia. Un minor în vârstă de 17 ani închiriază. Ce se înţelege prin modificarea actelor de stare civilă. civ. Din eroare. 1645 C. pentru un an. iar soţia convieţuia notoriu în concubinaj. în cazul în care acesta este găsit şi apoi recunoscut – mai întâi de către mamă şi apoi de către tată? 7. prevede că este nul contractul de rentă-viageră. În actul de naştere al unui copil. încheiat “în favoarea unei persoane afectate de o boală de care a murit în interval de 20 zile de la data contractului. chiriaşul – o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu – cere anularea contractului. Precizaţi şi exemplificaţi ce se înţelege prin acte juridice de stare civilă şi acte de stare civilă. 2. 5 . Care copii au statut de copii din afara căsătoriei? 5. se constată fizic moartea unei persoane care se află. Care este efectul posesiei de stat? 9. Ce este confirmarea unui act juridic nul şi care sunt caracterele sale? 7. 1. După două luni de la încheierea contractului. Care sunt principiile ce cârmuiesc efectele nulităţii? 6. La întoarcerea în ţară.

Întrucât nu există publicat un material didactic elaborat pe baza reglementărilor din noul Cod civil. Prescripţia extinctivă. Norma de drept civil. 1-82) 2. Persoanele) cuprinsă anterior în programul corespunzător semestrului II al anului I de studii.pe baza căruia a fost elaborat şi suportul de curs – vă facem cunoscută structura a celor două discipline cu indicarea titlurilor şi paginilor corespunzătoare din manualul amintit. sunt de referinţă doar titlurile indicate mai jos. Producerea efectelor unui act cu executare succesivă este împiedicată de un caz de forţă majoră. Raportul juridic civil. a fost împărţită în două discipline distincte. Sub aspectul conţinutului nu au intervenit modificări. Materia este aceeaşi. În cazul în care pentru pregătirea examenului veţi folosi un alt manual (dintre cele indicate la bibliografie). (pag. (pag. Vasilescu). 82-248) 3. PRECIZĂRI I. intitulat „Introducere în dreptul civil”. Această împrejurare va determina nulitatea sau rezoluţiunea contractului? 9. 7 „Efectele actului juridic” (pag. care urmează a se studia în anul II] 2. Dreptul civil. Ed. Ş. pornind de la manualul elaborat de colectivul de cadre didactice de la facultatea noastră (I. 297-316) 5. Sfera Juridică.8. Diaconescu. P. Introducere în dreptul civil – I: 1. având denumirile „Introducere în dreptul civil – I” (semestrul I) şi. (pag. Mijloacele de probă. Urmare a modificărilor aduse planului de învăţământ. [pag. 316-353) Introducere în dreptul civil – II: 1. diferă doar repartizarea ei pe semestre. Ca atare. 6 . 2008. ediţia a 2-a. în mod evident. studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă nu li se va pretinde la examen cunoaşterea acestor noi reglementări. 353-544. (pag. deci fără pct. „Introducere în dreptul civil – II” (semestrul II). Actul juridic civil. (pag. Drepturile subiective. respectiv. (620-677) II. 577-620) 3. 248-297) 4. repartizate pe două semestre. Persoana juridică – subiect al raporturilor de drept civil. disciplina Drept civil (Partea generală. Reghini. Persoana fizică – subiect al raporturilor de drept civil. 544577). Proba raportului juridic civil. (pag. Bunurile. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre eroare şi dol? Studenţi cu dizabilităţi Studenţii afectaţi de dizabilităţi motorii sau intelectuale sunt invitaţi să contacteze titularul de curs pentru a identifica eventualele soluţii care să ofere acestora şanse egale cu a celorlalţi cursanţi. .

chiar a anumitor paragrafe. prezenţa la aceste activităţi este. cât şi în ideea că parcurgerea oricărei materii este o treaptă în procesul de formare a dumneavoastră ca practicieni ai dreptului -. Pentru a facilita fixarea cunoştinţelor de bază. indicate ca material bibliografic. să şti ce să cauţi şi unde să cauţi. există o seamă de repere fundamentale – ca. -. 4. care caracterizează diferitele instituţii juridice şi care trebuiesc reţinute. adoptarea noului Cod civil va aduce o 7 . Este. cât şi de faptul că elaborarea unui nou Cod civil nu numai că se impune dar pare a fi iminentă. cu condiţia de a nu denatura sensul reglementărilor legale pe care încercaţi să le explicaţi. Nu este cazul să memoraţi exprimările folosite de unul sau altul dintre autorii materialelor bibliografice. Dimpotrivă. utilă numai în măsura în care aţi studiat tema anunţată pentru respectiva activitate tutorială. Prin urmare. 167/1958 etc. ori chiar a alineatului în care sunt cuprinse aceste reglementări. Suportul de curs este doar o sinteză a principalelor teme şi probleme abordate în cursurile scrise.atât în perspectiva examenului ce îl veţi susţine şi care se cere promovat. deci nu sunt activităţi de predare a materiei aferente temelor anunţate. 31/1954. Reţinerea lor este necesară cu toate că informatizarea permite astăzi accesul oricui şi într-un interval scurt de timp la orice text de lege. Decretul nr. Activităţile tutoriale se desfăşoară sub forma unor discuţii. sunt evocate frecvent numeroase texte de lege. dar nu este cazul să vă încărcaţi memoria şi să pierdeţi timpul reţinând şi numărul articolului. consacrate materiei “Drept civil. este înţelegerea spiritului şi a sensului reglementărilor legale şi nu reţinerea mecanică a acestora. de exemplu. nu poţi nici să cauţi şi nici să interpretezi corect. am formulat o seamă de întrebări. Pe de altă parte însă.). Esenţial este ca. regimul juridic al nulităţilor actului juridic. desigur util să cunoaşteţi conţinutul acestora precum şi actul normativ în care ele pot fi găsite (Codul civil. “instrumente de lucru” în procesul de interpretare şi aplicare corectă a dreptului. uneori. fiindcă ele sunt veritabile şi în acelaşi timp indispensabile. Persoanele. parcurgerea suportului de curs nu este suficientă pentru pregătirea examenului la această disciplină. O prezentare într-o manieră personală a problemelor studiate nu face decât să dovedească faptul că acestea au fost înţelese. din Codul civil sau din alte acte normative. mai ales dacă ţinem seama de faptul că legislaţia noastră este într-o permanentă schimbare. 2. la sfârşitul capitolelor şi. mai întâi. Puteţi să folosiţi şi chiar este indicat să formulaţi exprimări proprii.SUPORTUL DE CURS Precizări privind utilitatea suportului de curs 1. Or. categoriile de bunuri şi regimul juridic al acestora etc. ” Ca atare. De multe ori răspunsul la acestea nu poate fi găsit în cuprinsul suportului de curs. ceea ce ne interesează . Dar. dacă nu stăpâneşti reperele de care vorbeam mai înainte. 5. Decretul nr. Ar fi un efort inutil. El poate fi dat numai în urma consultării materialului bibliografic. Pregătirea pentru acest examen presupune parcurgerea unuia dintre cursurile scrise. Suportul de curs este util prin aceea că scoate în evidenţă cele mai importante şi semnificative probleme pe care această materie le ridică şi poate contribui la fixarea cunoştinţelor dobândite în urma studiului individual. iar apoi să şti să interpretezi ceea ce ai găsit. cele care privesc condiţiile de valabilitate ale actelor juridice. În cuprinsul cursurilor scrise care le aveţi la dispoziţie. în principiu. Nu însemnă însă că nu trebuie memorat nimic. Partea generală. 3.

poate să-i ceară cumpărătorului să-l achite. Norma de drept civil. & 1. Definirea dreptului civil. Tot astfel. în principal. dreptul civil apare ca o componentă a dreptului obiectiv. spre pildă. acea persoană. Dat fiind faptul că este cursul nostru. Reghini. tratate etc. Iar. dacă este cazul. Norma de drept civil este. Această primă accepţiune a dreptului civil o vom avea în vedere ceva mai încolo. 6. dreptul civil desemnează una dintre ramurile sistemului nostru de drept. În această din urmă accepţiune. ori pentru autorii acestora. Întreaga materie este acoperită cu material bibliografic elaborat de către titularul disciplinei (în colaborare cu alţi membri ai catedrei). vom încerca. ramura dreptului civil este parte a dreptului pozitiv. Într-o a doua accepţiune. Aşa fiind. iar acela care a închiriat un bun are un drept subiectiv în temeiul căruia poate să-i ceară locatarului să plătească chiria etc. Legislaţia noastră nu defineşte dreptul civil ca ramură de drept şi nici nu îi precizează obiectul sau domeniul de reglementare. sau acel ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. Ş. 7. care nu sunt cuprinse nici în prezentul suport de curs nici în materialele (manuale. datorită obiectului lor comun de reglementare. adică o grupare de norme şi instituţii juridice reunite laolaltă. este ordonată alfabetic. Prin urmare această ordine nu indică o preferinţă a noastră pentru una sau alta dintre lucrările indicate.) care au fost publicate până la această dată. cursuri. cu excepţia primului titlu. donându-l etc. o regulă de conduită cu caracter general. autori : I. acela ce vinde un bun are un drept subiectiv în temeiul căruia poate să primească preţul bunului vândut şi. P. cu prioritate. Bibliografia indicată. în măsura în care este vorba de anumite norme juridice concrete. În literatura noastră de specialitate dreptul civil a fost şi este definit.serie întreagă de modificări legislative. „Sfera Juridică” 2008. care există şi se aplică la un moment dat. în partea de început a materiei. în calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile. poate ea însăşi să acţioneze sau poate să pretindă altuia să acţioneze într-un fel oarecare. puteţi utiliza aceea dintre lucrările indicate care vă este la îndemână. Într-o primă accepţiune dreptul civil are înţelesul de drept subiectiv. Norma de drept civil. proprietarul unui bun este titularul unui drept subiectiv în temeiul căruia el are puterea să stăpânească bunul. adică înţelesul de putere conferită unei persoane de lege sau de un act juridic. ca atare. asemenea tuturor normelor juridice sau de drept. ca în cadrul activităţilor tutoriale să insistăm asupra noilor reglementări. să îl folosească ori să îl încredinţeze altuia spre folosinţă. Aşa. Ed. îl recomandăm cu prioritate. Uneori această definiţie este completată cu precizarea că normele dreptului civil reglementează şi condiţia juridică a persoanelor fizice şi juridice. Este vorba despre lucrarea intitulată „Introducere în dreptul civil”.. putere în virtutea căreia. adică a unui ansamblu de norme de conduită care pot exista şi se pot aplica indiferent de cunoaşterea sau perceperea lor subiectivă de către persoanele fizice sau juridice. la fel cum are puterea să dispună de bun vânzându-l. cu ocazia examinării conţinutului raportului juridic civil şi a clasificării drepturilor subiective. 8 . Clasificare. după numele autorului. ca fiind acea ramură a sistemului de drept. Dimpotrivă. Noţiune. Vasilescu. Raportul juridic civil. ori consumându-i substanţa. & 2. Diaconescu. de regulă. MODULUL I Dreptul civil. Acesta este înţelesul pe care îl vom avea în vedere.

Normele dreptului civil sunt norme de drept comun. Cum problema unor astfel de cheltuieli se poate ridica în mod obişnuit şi cum este cu putinţă ca părţile să nu-i dea o rezolvare prin clauzele contractului. în bună măsură. reglementare care primeşte aplicare într-un anumit domeniu. Imperativ..care este dreptul comun -. la fel cum se pot înţelege ca fiecare să suporte o jumătate sau o anumită parte din aceste cheltuieli. şi ale ridicării în sarcina cumpărătorului. care conferă părţilor posibilitatea de a încheia acele contracte pe care ele le voiesc şi de a stabili conţinutul acestora.Ce sunt normele supletive şi care este utilitatea lor? 3. executarea contractului de vânzare-cumpărare implică. drept comun. 1. . la data încheierii contractului. în consecinţă. sunt cele de la care părţile se pot abate fără a suporta vreo consecinţă juridică. făcând uz de forţa de constrângere a statului. iar celelalte. de multe ori. Întrebări. Spre exemplu. Problema stabilirii domeniului temporal al acţiunii normelor juridice se ridică în modul cel mai 9 . părţile se pot înţelege ca toate cheltuielile să fie suportate de către vânzător ori de către cumpărător. să prevadă toate situaţiile ce se vor ivi în raporturile dintre ele şi. că “Spezele predării sunt în sarcina vânzătorului. Normele dreptului civil se pot grupa în două mari categorii: norme imperative (de ordine publică şi de ordine privată) şi norme dispozitive. printre altele. prin art. Distincţia dintre dreptul comun şi drepturile categoriale nu este numai de natură teoretică. Este vorba de distincţia dintre normele generale sau de aplicaţie generală şi normele speciale sau de aplicaţie specială. celelalte ramuri ale dreptului privat constituie doar un drept special sau categorial. ordine privată. Primele sunt acelea de la care părţile nu se pot abate. ori de câte ori (sau în măsura în care) acel domeniu nu este supus unei reglementări legale speciale.Ce sunt normele permisive? Cuvinte şi expresii cheie. dacă nu este stipulaţiune contrarie”. denumite astfel fiindcă rostul lor este acela de a suplini voinţa părţilor. pe cale de consecinţă. atunci când aceasta nu a fost exprimată îndestulător la încheierea unui contract. preventiv. Astfel.Ce înseamnă “drept comun” şi care sunt consecinţele calificării normelor de drept civil ca fiind “norme de drept comun”? 2. norme supletive. supletiv. Or. Aşa fiind. legiuitorul a instituit. Expresia drept comun desemnează norma juridică sau gruparea de norme juridice prin care se înfăptuieşte reglementarea legală generală. Prin consecinţele sale ea evocă o altă distincţie. Existenţa acestei categorii de norme juridice apare ca o necesitate în contextul libertăţii contractuale. legiuitorul a intervenit cu o dispoziţie supletivă prevăzând. prohibitiv. la nevoie. derogatorii. & 3.Cum pot fi clasificate normele imperative şi care este utilitatea acestei clasificări? 4. cheltuieli a căror repartizare între părţi se va face potrivit înţelegerii acestora. regulă ale cărei prevederi pot fi impuse. o seamă de cheltuieli legate de predarea şi de ridicarea bunurilor vândute. În altă ordine de idei. părţile nu pot sau nu vor. care se face cu ocazia clasificării nomelor juridice. de principiu. civ. Conflictele de legi în timp. Altfel spus. onerativ. 1317 C. În comparaţie cu dreptul civil . permisiv.impersonal şi de aplicare repetată. contractul este incomplet. a unui raport social sau a unui domeniu de raporturi sociale. ordine publică. normele dreptului civil sunt. Aplicarea normelor juridice în timp. nu cuprind în contract clauze care să reglementeze aceste situaţii. în multe cazuri. o categorie specială de norme juridice menite să umple “golurile” contractuale şi care sunt denumite sugestiv norme supletive.

Să ne imaginăm un exemplu. 15 (2) din Constituţie nu se mai regăseşte prevederea “ea n-are putere retroactivă”. ar avea caracter retroactiv. căsătorie. norma juridică. etc. aceleaşi de fiecare dată.1. 3) în art. o lege ordinară. legiuitorul de la 1865 a prevăzut că “Legea dispune numai pentru viitor. altfel spus. Ca urmare. 15 (2) ne ocazionează următoarele observaţii: 1) el se aplică deopotrivă atât legilor cât şi celorlalte acte normative. pe care o întâlnim în partea finală a art. este privită ca fiind purtătoarea unui principiu fundamental în materia aplicării normelor juridice în timp. care delimitează domeniul temporal de acţiune al legilor aflate în conflict. care dacă nu sunt rezolvate unitar pot crea inechităţi grave. legiuitorul intervine frecvent prin norme tranzitorii. prin aceste norme tranzitorii nu se reglementează nemijlocit anumite relaţii sociale ci se soluţionează conflictul de legi prin stabilirea domeniului temporal de aplicare al fiecăreia dintre normele aflate în conflict Existenţa unor norme tranzitorii s-ar putea spune că este soluţia ideală pentru conflictele de legi intertemporale. Prevederea din art. iar rezolvările ce se dau trebuie să fie. poate să creeze conflicte de legi (norme) în timp sau conflicte de legi intertemporale. expres sau implicit. Ca urmare. 1). Prin însăşi dispoziţia de început a Codului civil (art.” Textul art. 15 (2). în general. La data încheierii unei căsătorii. Constituţia României din 1991 prevede însă. Principiul neretroactivităţii legii a fost perceput ca fiind fundamental cât priveşte aplicarea normelor juridice (legilor) în timp. la fel cum este indicat ca ea să fie abrogată ori modificată odată cu dispariţia sau modificarea realităţilor care au generat-o. însă era vădit că el nu soluţiona complet conflictul de legi fiindcă se rezuma la determinarea domeniului temporal în care normele 10 . Sau. Potrivit acestuia norma juridică nouă (legea nouă) nu se poate aplica situaţiilor juridice trecute şi efectelor acestora. 2) legiuitorul este oprit să mai elaboreze acte normative care. Este vorba de principiul neretroactivităţii legilor (normelor juridice) . nu se poate aplica acelor situaţii şi efecte juridice care sunt anterioare momentului zero al acţiunii ei în timp.) . cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.firesc deoarece. Principiul neretroactivităţii. indicând dacă o anumită situaţie juridică este reglementată de legea veche ori de legea nouă sau. în ce măsură este reglementată de una sau de alta dintre legile aflate în conflict. În timpul căsătoriei apare o nouă reglementare a acestor relaţii. excepţie făcând dispoziţiile legale cu caracter penal şi contravenţional. de principiu. indiferent că acestea sunt de domeniul dreptului privat sau a dreptului public. dacă este cazul. în măsura în care ele s-au produs. Soluţionarea conflictelor de legi în timp în lipsa unor norme tranzitorii. 1 C. contracte. 3. Astfel de conflicte se cer însă a fi soluţionate şi în lipsa unor dispoziţii tranzitorii. a. se va naşte întrebarea: noua reglementare se aplică doar relaţiilor patrimoniale ce se vor stabili în căsătoriile care se vor încheia ulterior apariţiei ei sau şi relaţiilor ce se stabilesc în căsătoriile încheiate anterior şi care există la data intrării ei în vigoare? 3. s-a admis că legiuitorului îi este îngăduit să elaboreze legi cu caracter retroactiv prin care să fie reglementate situaţii juridice anterioare lor.2. este indicat ca ea să existe şi să se aplice doar atâta timp cât aceste realităţi există şi nu se modifică. Soluţionarea conflictelor de legi prin norme tranzitorii. ea este elaborată în considerarea unor realităţi şi. Succesiunea în timp a normelor juridice care au acelaşi domeniu de reglementare (proprietate. Datorită faptului că asemenea conflicte generează situaţii complexe. Cum însă Codul civil este. legea reglementează într-un anumit fel relaţiile patrimoniale dintre soţi. că “Legea dispune numai pentru viitor. ea n-are putere retroactivă”. civ. civ. 1 C. în art. aşa cum se obişnuieşte a se spune “legea nu este eternă”. Problema centrală a acestor conflicte este aceea de a şti dacă o anumită situaţie juridică este reglementată de legea (norma) veche sau de legea (norma) nouă.succesiune care implică existenţa unor norme vechi şi a unor norme noi -. ca atare. în bună măsură.

situaţie care raportată fiind la dreptul unui anumit stat este exprimată prin formularea: “una dintre părţi are cetăţenie sau naţionalitate străină”. deoarece normele noi nu pot retroactiva. are loc pe teritoriul altui stat decât acela al cetăţeniei părţilor. părţile pot să aibă cetăţenii sau naţionalităţi diferite. cetăţenia străină a celeilalte părţi şi faptul că bunul ce formează obiectul actului 11 .în raport de “momentul zero” al aplicării unei norme juridice . se poate ridica problema de a şti în ce măsură respectivului testament i se va aplica legea în vigoare la data întocmirii lui şi în ce măsură i se va aplica legea în vigoare la data deschiderii succesiunii. iar efectele testamentului se vor se vor supune legii în vigoare la data când ele se produc (legii noi). Potrivit acestui principiu norma juridică nouă se aplică tuturor situaţiilor juridice viitoare şi efectelor acestora. precum şi efectelor situaţiilor juridice trecute în măsura în care acestea nu s-au produs până la data aplicării normei noi. pe de o parte.întrucât legea nouă nu retroactivează şi. vor fi supuse normelor vechi.juridice nu-şi puteau găsi aplicare. Din aplicarea concurentă a acestor principii se poate contura următoarea soluţie de principiu a conflictelor de legi: situaţiile juridice trecute . situaţiile juridice pendente (facta pendentia) . prin urmare. care generează raportul juridic. & 4. Dar. nu le poate reglementa. situaţiile juridice viitoare (facta futura) – în raport de acelaşi moment – vor fi supuse numai normelor juridice noi. adică la moartea autorului său. iar legea veche nu poate ultraactiva şi. ca atare. Exemplu. etc. nu le poate reglementa -. Existenţa acestor elemente face ca raportul juridic să aibă legătură concomitent cu norme juridice ce aparţin legislaţiilor unor state diferite. fără a face referire şi la acela în care ele îşi găsesc aplicare. dar care îşi produce efectele abia la data deschiderii succesiunii. încheierea actului juridic. Soluţia care se desprinde din aplicarea concurentă şi complementară a celor două principii este aceea că forma testamentul şi celelalte condiţii de valabilitate ale acestuia. spre pildă.(facta praeterita) rămân supuse normelor juridice în vigoare la data când ele s-au stabilit şi s-au consumat (normelor vechi). deoarece normele anterioare (vechi) nu ultraactivează.în raport de acelaşi moment – în măsura în care s-au consumat. reglementează altfel decât legea anterioară efectele testamentului. Datorită faptului că principiul neretroactivităţii nu a reuşit să dea o soluţie completă conflictelor de legi în timp. b. pe de altă parte. iar. iar în măsura în care nu s-au consumat vor fi supuse normelor noi. Conflictele de legi în spaţiu şi soluţionarea lor. Astfel. datorită faptului că un anumit element al lor este un străin sau de extraneitate. se vor supune legii în vigoare la data întocmirii lui (legii vechi) . Principiul aplicării imediate a legii noi. alte cerinţe privind forma testamentului. le reglementează. iar noile dispoziţii legale prevăd. doctrinar s-a formulat un principiu complementar. În cazul unui testament putem lesne observa că el este un act juridic care se săvârşeşte de către autorul său în timpul vieţii. cetăţenia română a uneia dintre părţile unui act juridic cât şi încheierea acelui act pe teritoriul României. respectiv principiul aplicării imediate a legii (normei juridice) noi. Acţiunea normelor juridice în spaţiu. bunul care formează obiectul actului juridic se află pe teritoriul altui stat decât acela căruia părţile îi aparţin prin cetăţenie. Uneori raporturile juridice au un caracter internaţional. fiindcă legea nouă se aplică imediat şi. Astfel. dacă în perioada de timp cuprinsă între momentul întocmirii testamentului şi momentul morţii autorului său s-a schimbat legea succesorală. prin urmare. fiind totodată exclusă aplicarea normei vechi cât priveşte reglementarea situaţiilor juridice viitoare şi a efectelor lor. Or. leagă acel act şi raportul juridic pe care el îl generează de legislaţia română.

conflict de legi în spaţiu. al. norme tranzitorii. 12. un conflict al legilor privind starea civilă şi capacitatea părţilor unui raport juridic. În ce constă neretroactivitatea normelor juridice? 4. conflict de legi în timp. Ca urmare. leagă acelaşi raport juridic de legislaţia statului respectiv. generat de faptul că una dintre părţi este cetăţean român iar cealaltă este cetăţean străin. pentru acelaşi domeniu. Rezolvarea conflictului presupune determinarea reglementării legale aplicabile raportului juridic cu elemente de extraneitate sau. caracterizată prin faptul că un anumit raport juridic sau o anumită situaţie juridică se află sub incidenţa unor reglementări ce aparţin unor sisteme de drept diferite. Or. & 5. 12 .Ce sunt normele conflictuale? 8. ultraactivitate. reglementări diferite. iar rezolvarea acestora se face prin aplicarea normelor conflictuale. în însăşi textul lor. Articolul 11 din Legea nr. Neretroactivitate.prevede că “Starea. se rezolvă astfel: cetăţeanul român va avea starea (starea civilă) şi capacitatea ce îi sunt conferite de legea română atât în cazul în care el se află în România cât şi în cazul în care el se află în străinătate.Poate legiuitorul să elaboreze norme juridice care să prevadă. aspectul internaţional al acţiunii normelor juridice în spaţiu este caracterizat de posibilitatea apariţiei unor conflicte de legi. tot astfel. nu este indiferent ce lege aplicăm pentru reglementarea unui anumit raport juridic. atât în cazul în care se află la el în ţară cât şi în cazul în care se află în România Întrebări.care este principala reglementare în materie conflictuală din dreptul nostru . Fiecare stat şi-a elaborat un sistem propriu de norme juridice. În ansamblul lor. nu se prevede altfel”. aceste norme alcătuiesc ceea ce se cheamă sistemul de drept internaţional privat al fiecărui stat. 1 “Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză”. prin care se determină situaţiile în care îşi poate găsi aplicare o lege străină cât şi măsura acestei aplicări. 1. capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională. În concluzie. 105/1992 . Care sunt principiile aplicării normelor juridice în timp? 2. Ce sunt conflictele de legi în spaţiu? 7. Ce este conflictul de legi intertemporal? 5. Iar potrivit art. În ce constă elementul străin sau de extraneitate şi care sunt consecinţele sale? Cuvinte şi expresii cheie. că au un caracter imperativ? 3. Raportul juridic civil. Exemplu. element de extraneitate.juridic se află pe teritoriul altui stat. Ce sunt normele tranzitorii? 6. în condiţiile în care legislaţiile statelor conţin. afară numai dacă. este denumită doctrinar “conflict de legi în spaţiu”. Această stare. cetăţeanul străin va avea starea şi capacitatea determinate de legea sa naţionale. după caz. denumite norme conflictuale. prin dispoziţii speciale. determinarea măsurii în care acelui raport îi este aplicabilă una sau alta dintre reglementările aflate în conflict.

moartea. ceea ce pare să transforme întotdeauna un anumit raport social într-un raport juridic este existenţa unei norme juridice care reglementează acel raport. astfel încât.şi în special cele civile şi comerciale . că dacă un raport juridic izvorăşte din acte sau fapte de comerţ.a.acţiuni ale omului ori fenomene naturale –. cum sunt. Pot fi incluse în această categorie: naşterea.5. raportul juridic civil este relaţia socială care rezultă din acele împrejurări cărora normele dreptului le conferă calitatea de izvoare ale raporturilor juridice civile. de exemplu. Primele alcătuiesc categoria actelor juridice (contractul şi actul unilateral). Evidenţierea legăturii dintre raportul juridic şi izvorul său ne apare cu atât mai necesară cu cât izvorul raportului juridic poate avea un rol decisiv în determinarea naturii acestuia. defineşte contractul ca fiind “acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânşii un raport juridic”.au unele trăsături comune. în special. acela este un raport juridic de muncă şi nicidecum unul de natură civilă. să fie puse în evidenţă. egalitatea părţilor şi libertatea de voinţă a acestora.1. respectiv atunci când am enumerat izvoarele raportului juridic civil. am făcut menţiunea că este un asemenea izvor doar contractul 13 . cu prioritate şi pe înţeles. Fiind o specie a raportului juridic. principalele izvoare ale raporturilor juridice civile şi particularităţile acestora. Art. 942 C. iar celelalte alcătuiesc categoria faptelor juridice (licite şi ilicite). d) faptele licite.2.1. Generalitatea izvoarelor raportului juridic civil. Contractul civil este o specie a actului juridic civil. 5. reprezentarea şi dovezile ce sunt admise de lege pentru a proba existenţa unui act sau fapt juridic ş. izvoarele raporturilor juridice civile sunt clasificate în două grupe: evenimente sau fapte naturale şi acţiuni omeneşti.2. în cele ce preced. Acţiunile omeneşti sunt la rândul lor grupate în două categorii: acţiuni săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice şi acţiuni săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice. Evenimentele sau faptele naturale sunt acele împrejurări care se produc independent de voinţa umană şi de a căror producere normele dreptului civil leagă o seamă de efecte juridice. a. calamităţile naturale etc. Atât în lucrările de teorie generală a dreptului cât şi în cele consacrate studiului raportului juridic civil sau actului juridic civil. e) evenimentele. Prin urmare. la rândul lui. Luând drept criteriu conexiunea lor cu voinţa umană. în ceea ce priveşte capacitatea părţilor. Tocmai de aceea. 5. raportul juridic civil a fost definit. Tot astfel. Noţiune. Contractul civil. fără a ignora generalizările făcute în teoria generală a dreptului. Distincţia dintre aceste două categorii are multiple semnificaţii practice. Aceasta deoarece raporturile de drept privat . Trăsături specifice. c) faptele ilicite cauzatoare de prejudicii unei alte persoane. Contractul este un însemnat izvor al raporturilor de drept comercial şi de dreptul muncii. izvoarele raportului juridic (deci şi ale raportului juridic civil) sunt considerate a fi acele împrejurări . operaţiune care poate întâmpina unele dificultăţi mai cu seamă atunci când este vorba de raporturi de drept privat. Observând însă care este izvorul raportului juridic. ca fiind acel raport social care este reglementat de normele dreptului civil. civ. b) actul unilateral de drept civil. de exemplu. Este mai indicat ca izvoarele raportului juridic civil să fie abordate într-o manieră mai pragmatică. cărora normele dreptului le conferă eficacitate juridică. putem spune. ci unul de natură comercială. acel raport nu mai poate fi unul de natură civilă. După părerea noastră. dacă un raport juridic rezultă dintr-un contract individual de muncă. Aceste izvoare sunt: a) contractul civil.

respectiv cauzarea unui prejudiciu ca urmare a încălcării drepturilor ori a intereselor legitime ale unei persoane. 998 C. dau naştere unor raporturi juridice obligaţionale. trebuie precizat că. faptele ilicite civile sunt determinate doar generic de către legiuitor prin rezultatul lor. obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara". Este. Contractul care se încheie între un avocat şi clientul său este un contract civil întrucât. care încălcă drepturile subiective sau interesele legitime ale altei persoane şi îi cauzează astfel un prejudiciu patrimonial sau.civil. pe de altă parte.. legea nu îl califică în nici un fel. după caz. ceea ce face ca ele să-şi găsească aplicare şi în această materie. Prin urmare. expres sau implicit. revocarea unui contract de mandat. Acesta din urmă – cu toate că se numeşte unilateral –. nu trebuie confundat cu contractul unilateral. iar. de exemplu. recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei. prin faptă ilicită se desemnează acea acţiune sau inacţiune a unei persoane. în conţinutul cărora intră dreptul victimei de a cere şi de a obţine repararea prejudiciului suferit şi obligaţia corelativă a 14 . acelea care au ca obiect bunuri imobile -. este un act de structură bilaterală. înţelegerea (acordul de voinţe) prin care una dintre părţi se obligă să garanteze o obligaţie pe care cealaltă parte şi-o asumă faţă de un terţ este un contract unilateral (cauţiune sau fidejusiune) deoarece crează obligaţii numai pentru garant. Faptele cauzatoare de prejudicii. a cărui încheiere presupune un acord de voinţe. Datorită structurii sale unilaterale. În acest sens. de muncă. ori de câte ori. Exemplu. administrativ etc. b. nepatrimonial. ca atare. în schimb. pe de o parte . testamentul ş. printre altele. acel contract trebuie considerat ca fiind un contract civil. Actul unilateral de drept civil. o consecinţă a faptului că normele dreptului civil sunt dreptul comun şi în privinţa izvoarelor raporturilor juridice de drept privat. care nu pot exista decât în măsura în care legea le prevede şi le califică în mod expres drept infracţiuni ori contravenţii. Din punct de vedere al dreptului civil. cum sunt cele cu titlu gratuit. la rândul ei. în temeiul legii ori a unui contract cu intenţia de a produce efecte juridice şi care este în măsură să producă prin ea însăşi astfel de efecte. ca trăsătură a acestuia. trăsăturile sale nu justifică o calificare a lui ca fiind un contract comercial. să vorbim despre “generalitatea izvoarelor raportului juridic civil”. Exemple: denunţarea unilaterală a unui contract încheiat pe durată nedeterminată. iar această consecinţă ne îndreptăţeşte. ca necomerciale . c. care cauzează altuia prejudiciu. de muncă sau de altă natură. Actul unilateral de drept civil este o manifestare unilaterală de voinţă. Prin urmare. spre deosebire de fapta ilicită de natură penală (infracţiunea) cât şi spre deosebire de fapta ilicită de natură administrativă (contravenţia). se ridică în mod necesar problema delimitării contractului civil de alte contracte şi în special de contractul comercial. Exemplu. care dispune că “Orice faptă a omului. care mai sunt denumite sugestiv delicte civile. un anumit contract nu este ori nu poate fi calificat ca fiind unul comercial. Denumirea de contract unilateral este dată de faptul că el crează obligaţii numai pentru una dintre părţile contractante. Revocarea unui contract de mandat este un act unilateral. dacă printr-o dispoziţie expresă a legii sau prin trăsăturile sale particulare. actul juridic unilateral nu se confundă şi. pe lângă contractele esenţialmente civile. civ. Este ceea ce rezultă şi din art. ori de câte ori nu sunt aplicabile normele specifice unei alte ramuri a dreptului privat. Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii.a. deoarece nu presupune consimţământul celeilalte părţi. adică un contract. făcută (exprimată). şi a celor pe care legea le declară.ca.

În această calitate ele sunt denumite moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Plecând de la aceste reglementări. în Codul civil. sunt denumite. cunoscută sub denumirea de răspundere civilă delictuală. îndreptăţite şi. generează.2. iar dreptul patrimonial este acela care are ca obiect un bun sau. în general.3. persoană fizică sau juridică. Egalitatea părţilor şi libertatea voinţei lor. e. Sunt raporturi patrimoniale acelea care au în conţinutul lor un drept (drepturi) patrimonial (e). atunci “esenţa” egalităţii părţilor nu constă în altceva decât în faptul – sau mai ales în faptul –. ceea ce înseamnă că nu poate fi evaluat şi exprimat în bani. 5.autorului faptei ilicite de a repara prejudiciul cauzat. Denumite uneori “fapte naturale”. iar dreptul nepatrimonial este acela al cărui obiect nu are o valoare economică. ce poate fi evaluată şi exprimată în bani. d. Codul civil reglementează două fapte licite care sunt izvor de raporturi juridice obligaţionale. Exemplu. pentru cel ce a primit-o. în care părţile au fie deopotrivă calitatea de comerciant. Dreptul de proprietate. aşa cum am mai arătat.2. ori patrimoniale ori nepatrimoniale. fie una dintre ele are calitatea de comerciant. în simpla lor calitate de persoane fizice sau juridice. Faptele juridice licite generatoare de raporturi obligaţionale. îşi poate exprima voinţa. pot fi. Exemplu. Calitatea părţilor raportului juridic civil.2. ambele părţi apar. Moartea unei persoane dă naştere raporturilor juridice legate de succesiunea acelei persoane. împrejurări străine voinţei umane de survenirea cărora legea condiţionează producerea anumitor efecte juridice. spre deosebire de alte raporturi de drept privat. libere să-şi manifeste voinţa. Exemplu. Dreptul persoanei de a consimţi la prelevarea de organe sau ţesuturi în scopuri terapeutice. o valoare economică. 5. îndeosebi datorită faptului că săvârşirea lor afectează interesele altuia.fie el juridic fie de altă natură -. 5. după caz.2. pe când cealaltă parte are calitatea de consumator. dar care produc totuşi anumite efecte expres prevăzute de lege. Evenimentele. o obligaţie de restituire. cum sunt cele comerciale. din eroare. Plata unei sume de bani făcută. cealaltă fiind obligată să se supună. mai cu seamă. deopotrivă şi necondiţionat. Faptele licite mai sunt uneori şi izvoare de raporturi juridice care au în conţinutul lor drepturi reale. de regulă. către o persoană care nu este îndreptăţită să o primească. că părţile sunt în principiu. evenimentele sunt. Din punct de vedere al conţinutului lor toate raporturile juridice – deci nu numai cele civile -. Faptele juridice licite. respectiv îmbogăţirea fără justă cauză.4. 15 . Este vorba de gestiunea de afaceri şi plata nedatorată. Exemplu. În raporturile juridice de drept civil. Acestea sunt acţiuni omeneşti săvârşite voluntar şi fără intenţia de a produce efecte juridice. Aceste raporturi sunt specifice unei forme a răspunderii juridice. Caracterul preponderent patrimonial al raporturilor juridice civile. practica judecătorească şi doctrina au conturat şi un al treilea fapt licit izvor de obligaţii. Sunt raporturi nepatrimoniale acelea care au în conţinutul lor un drept (drepturi) nepatrimonial (e). Dacă opusul egalităţii este subordonarea şi dacă trăsătura caracteristică a subordonării constă în aceea că numai una dintre părţile unui anumit raport . cvasi-contracte.

Este vorba despre obligaţiile solidare şi despre obligaţiile indivizibile. Ea se prezumă până la proba contrară (art.raporturi care au în conţinutul lor drepturi ce privesc existenţa şi integritatea persoanei fizice (dreptul la viaţă. Obligaţiile indivizibile sunt acele obligaţii cu pluralitate de subiecte al căror obiect este nesusceptibil de a fi divizat. care conferă oricărui creditor solidar posibilitatea de a cere de la debitor plata în întregime a datoriei sau. De la regula divizibilităţii obiectului obligaţiilor civile cu pluralitate de subiecte. să pretindă doar partea sa şi fiind îndatorat să execute tot numai partea sa.5. în mod firesc.raporturi care au în conţinutul lor drepturi privitoare la atributele de identificare ale persoanelor fizice şi juridice. Există o pluralitate de subiecte active în cazul coproprietăţii. în următoarele categorii: . raporturi obligaţionale. care .raporturi care au în conţinutul lor drepturi generate de creaţia intelectuală (drepturile nepatrimoniale rezultate din crearea unei opere artistice. indiferent de forma ei. după caz.). Aceasta înseamnă că victima va putea să ceară oricăruia dintre autori să repare integral acel prejudiciu.tocmai fiindcă sunt excepţii de la regula divizibilităţii . fiecare subiect fiind îndreptăţit. Exemplu. fie datorită naturii sale indivizibile. În raporturile obligaţionale civile. etc. Dacă prin fapta lor ilicită mai multe persoane cauzează cuiva un prejudiciu.2. spre deosebire de cele de drept civil. . la denumire. Exemplu. iar cea de a doua este categoria raporturilor care au în conţinutul lor drepturi de creanţă. (dreptul la nume. în cazul raporturilor comerciale solidaritatea nu mai trebuie dovedită. pluralitatea de subiecte este cârmuită. Pluralitatea de subiecte poate să apară practic în toate categoriile de raporturi juridice civile. Exemplu. literare. Aceasta deoarece. sănătate.). dar în raporturile care au un subiect pasiv nedeterminat (cum sunt cele de proprietate) pluralitatea poate să privească.trebuiesc dovedite atunci când sunt invocate. . obligaţii civile sau pur şi simplu obligaţii. Prima este categoria raporturilor care au în conţinutul lor drepturi reale. fie deopotrivă atât mai multe subiecte active cât şi mai multe subiecte pasive. atunci când un raport obligaţional cunoaşte o pluralitate de subiecte. integritate corporală reputaţie etc. obligă pe oricare debitor solidar la executarea întregii prestaţii la care are dreptul creditorul. legea consacră două excepţii. Raporturile nepatrimoniale de drept civil sunt. fie datorită convenţiei părţilor care îl consideră indivizibil cu toate că prin natura sa el este divizibil. Caracterul divizibil al raportului civil cu pluralitate de subiecte. la domiciliu. fapt pentru care sunt mai sunt denumite şi raporturi reale. com. şi care sunt denumite raporturi de obligaţii. 42 C. de regula divizibilităţii. Putem vorbi despre o pluralitate de subiecte în situaţia în care un anumit raport juridic are fie mai multe subiecte active. după caz.Raporturile patrimoniale de drept civil pot fi grupate în două categorii. obiectul său se împarte între subiectele raportului. în funcţie de conţinutul lor. În primul caz indivizibilitatea este naturală iar în cel de al doilea este convenţională. autorii faptei vor răspunde solidar faţă de victimă. în situaţia unei pluralităţi de debitori (pluralitate pasivă). 5.). Obligaţiile solidare sunt acele raporturi obligaţionale cu pluralitate de subiecte. de asemenea. Aceasta înseamnă că. regula este solidaritatea (pasivă) şi nu divizibilitatea. ştiinţifice etc.). 16 . în raporturile obligaţionale cu caracter comercial. numai subiectul activ al acestora. grupate. fie mai multe subiecte pasive. Dimpotrivă.

Partea generală. 12 – pct.2. contract civil.Pag. Ed. 2000. III şi IV). Gheorghe Beleiu. Care este diferenţa dintre contractul unilateral şi actul unilateral? 5. 2. Drept civil. 1. I. fapt juridic licit. Rosetti. 1.. pluralitate. Ovidiu Ungureanu.1. Titlul I şi capitolele I şi II din Titlul II). solidaritate.Pag. Casa de editură şi presă “Şansa” S. 2.. Pentru pregătirea examenului nu se cer problemele tratate la paginile şi punctele indicate în continuare (cu precizarea că atunci când o anumită problemă este tratată pe mai multe pagini se indică doar pagina de început): Pag. De câte feluri sunt raporturile patrimoniale? 7. 8 – 11 – pct. patrimonial. 17 . act juridic unilateral.17.3. delict civil. 61 – 63. 1.4. 25 – 41 de la pct.. egalitate. Bucureşti.3. După ce criterii putem aprecia că un anumit contract este contract civil? 6. Tratat de drept civil român. (Titlurile I. Ioan Sabău-Pop. Şerban Diaconescu. contract comercial. pct. Teoria generală (Partea generală).. aferentă modulului I . 2.Pag. întrucât nu pot fi executate fracţionat. contract unilateral. Ce înţelegeţi prin generalitatea izvoarelor raportului juridic civil? 3. 1997 sau orice altă ediţie ulterioară. Introducere în dreptul civil.. Introducere. (Capitolul I şi paragrafele 1 şi 2 din Capitolul II). Ce sunt delictele civile şi prin ce se deosebesc ele de faptele ilicite cu caracter penal? 8.. Izvor al raportului juridic. indivizibilitate. “Sfera” 2008.4. 3. Drept civil român. Ce înţelegeţi prin egalitatea părţilor şi ce alte raporturi juridice se mai caracterizează prin această trăsătură? 4. (Capitolul I şi din Capitolul II – secţiunea I şi subsecţiunea I din secţiunea a II-a).. 2005(sau o ediţie ulterioară).Sunt indivizibile prin natura lor obligaţiile de a nu face. – până la 2. Ed. Beck. Ionel Reghini. 1.2.2.Pag. Ed.1. Ed “ALL”. Vol. Ce este raportul juridic civil? 2.1. 2006. 3. pct. 3. Ernest Lupan. Întrebări. 3. 2.L. Prin ce se caracterizează solidaritatea şi indivizibilitatea? Cuvinte şi expresii cheie. Paul Vasilescu. Bucureşti. .3.6. 82 – 85..R. Bucureşti. Bibliografia de bază.H. C..5. Gabriel Boroi. Capitolul I. sau orice ediţie ulterioară (Partea întâi. nepatrimonial. Introducere în dreptul civil.1. Bucureşti. la fel cum este indivizibilă şi obligaţia de a preda un bun care nu poate fi divizat fără a-şi modifica destinaţia economică iniţială (un autoturism). ediţia a VII-a. Subiectele dreptului civil. Drept civil. 1.

Doctrinar la acestea a fost adăugată şi capacitatea delictuală. În vorbirea curentă. 1. la raporturile juridice şi de a dobândi drepturi şi obligaţii. adică aptitudinea persoanei de a răspunde pentru faptele ei ilicite cauzatoare de prejudicii. acela de capacitate juridică. din Decretul nr. legiuitorul nu s-a mărginit la a folosi pur şi simplu cuvântul persoană. Pentru a desemna însă calitatea omului de “fiinţă juridică”. Consideraţii introductive. 2. căci altfel persoana fizică ar fi o formă lipsită de conţinut. ci a creat conceptul de persoană fizică. fundaţii etc. un om considerat în totalitatea însuşirilor sale fizice şi psihice. “persoana fizică” este. O asemenea vocaţie trebuie însă în mod necesar să existe. doctrinar şi jurisprudenţial şi care desemnează vocaţia sau îndreptăţirea persoanei fizice de a participa. în general. 18 . “Capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii”. mai cu seamă. al. consacrat. o denumire convenţională dată omului ca entitate juridică. & 2. Dispoziţiile legii civile fac distincţie între capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. datorită faptului că raporturile juridice s-au stabilit şi se stabilesc nu numai între indivizi dar şi între grupuri de indivizi. În limbajul juridic.1.Modulul II Capacitatea persoanei fizice. Acestea din urmă sunt persoanele juridice (societăţi comerciale. un individ al speciei umane.). Noţiunea şi caracterele capacităţii de folosinţă. asociaţii.2. Persoana fizică şi capacitatea juridică. cuvântul persoană este folosit îndeobşte pentru a desemna. 5. 31/1954. ca participant individual la raporturile juridice. Această necesară vocaţie şi-a găsit însă expresia într-un alt concept. Capacitatea de folosinţă. întâi de toate. la modul general. 1. Aşa cum am arătat. 2. Potrivit art. mai ales. & 1. cuvântul persoană a avut şi are o semnificaţie specială. el desemnând şi denumind omul în calitatea sa de “fiinţă juridică”. independent de cei care le-au creat şi le alcătuiesc. Nevoia de a crea acest concept s-a impus. respectiv între structuri create şi organizate de oameni tocmai cu scopul de a se putea realiza participarea acestora la raporturile juridice. Ea este deci o calificare dată de lege individului şi nu o însuşire sau o vocaţie specială a acestuia. Noţiune. 1.

că nimeni nu poate renunţa la capacitatea sa de folosinţă şi. fără a fi şi viabil. al 2. capacitatea de folosinţă se contopeşte şi se confundă. “Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţie. în exclusivitate. Începutul capacităţii de folosinţă. Legalitatea capacităţii de folosinţă determină implicit şi două consecinţe. 2. respectiv de la concepţie. chiar înainte de naşterea sa. 2. cu însăşi calitatea de subiect de drept. Articolul 7. în consecinţă. în cele din urmă. De aceea. 2. eventualele incapacităţi de folosinţă. Unicitatea şi universalitatea capacităţii de folosinţă constau în aceea că un om nu se poate multiplica în mai multe fiinţe juridice şi. Caracterul general al capacităţii de folosinţă a persoanei fizice este unanim acceptat şi. că eventualele restrângeri ale capacităţii de folosinţă (incapacităţi de folosinţă) trebuie să fie expres prevăzute de lege. al. Condiţiile acestei recunoaşteri. Aceasta. condiţionat şi limitat. Aceasta înseamnă că numai prin lege se poate determina momentul în care începe şi se sfârşeşte capacitatea de folosinţă. adică să se fi născut şi să nu fi decedat. la fel cum tot numai prin lege se pot determina. Legalitatea capacităţii de folosinţă rezultă din faptul este. aşa cum am mai arătat. şi este limitată fiindcă ea priveşte doar drepturile copilului nu şi obligaţiile acestuia. 7. c) copilul să fi fost conceput la 19 . spre deosebire de persoana juridică. evidenţiat în literatura noastră de specialitate. ca urmare. 31/1954. de la naştere. respectiv inalienabilitatea şi intangibilitatea ei. Este o capacitate anticipată deoarece ea se dobândeşte înainte de naştere. 31/1954. anticipat. mai cu seamă. pe de altă parte. însă numai dacă el se naşte viu”. singura cerinţă ce se impune pentru a putea vorbi despre capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este ca această persoană să existe. Dobândirea capacităţii de folosinţă din momentul naşterii persoanei. În schimb. Aceasta deoarece.1. ceea ce înseamnă că un om este aceeaşi fiinţă juridică indiferent de profesie. pe de o parte. Fiind unică. cu titlu de excepţie. 31/1954.2. în literatura de specialitate s-a apreciat că ea (această excepţie) poate găsi aplicare doar dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii : a) copilul că se nască viu. stabilit prin lege. are o capacitate specială de folosinţă. capacitatea de folosinţă este şi universală. b) copilul să fie chemat să dobândească anumite drepturi. cele ale Decretului nr. pentru a se sublinia faptul că persoana fizică.2. ca o excepţie de la regula privitoare la dobândirea capacităţii de folosinţă din momentul naşterii. ocupaţie. din Decretul nr. Această dispoziţie legală este privită ca fiind expresia unei excepţii de la regula dobândirii capacităţii de folosinţă de la naşterea persoanei. 7.1. nu poate avea mai multe capacităţi de folosinţă.2.2. Aceasta înseamnă. excepţie concretizată în aceea că persoana fizică dobândeşte capacitate de folosinţă. prin opoziţie cu persoana fizică. Potrivit art. actul de înfiinţare sau statut. orice persoană are acces la toate drepturile şi obligaţiile pe care legea le recunoaşte persoanei fizice. Prin urmare. cât şi cele ale unor convenţii internaţionale evocă ideea egalităţii capacităţii de folosinţă a tuturor persoanelor. Egalitatea capacităţii de folosinţă rezultă fără echivoc din dispoziţiile Constituţiei. din Decretul nr. Privind dispoziţia din art.Caracterul abstract al capacităţii de folosinţă subliniază faptul că. potenţial. poate avea toate şi/sau oricare dintre drepturile civile recunoscute de lege. este o capacitate condiţionată fiindcă ea se pune în discuţie doar atunci când copilul se naşte viu. dispune : “Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează o dată cu moartea acesteia”. 2. al. persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei. cât şi de deplasarea sa în spaţiu dintr-un stat în altul etc. o creaţie a legii. Recunoaşterea condiţionată a anumitor drepturi din momentul concepţiei persoanei. se spune că persoana juridică.

şi într-un caz şi în celălalt. 20 .3. fam.3.1.). legiuitorul a ţinut seama de faptul că împrejurările care ocazionează dispariţia persoanei sunt diferite şi că. cu caracter de prezumţie. A.1. mai ales. Cazul persoanei care a dispărut de la domiciliul său. pe de altă parte. Declararea dispariţiei prin hotărâre judecătorească. prin specificul lor. ele sunt socotite că au murit deodată (art. El se socoteşte de la zi la zi” (art. În acest scop. al. Aceste persoane se numesc comorienţi. în prealabil. Declararea judecătorească a morţii. B. Moartea unei persoane. lipsind vreme îndelungată. legea a instituit procedura judiciară specială a declarării morţii. 21 din Decr. fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit alteia.data dobândirii drepturilor. Potrivit art. 31/1954). Alteori persoana dispare pur şi simplu de la domiciliul ei. actul de deces al persoanei. putându-se institui curatela. Această varietate de declarare a morţii se deosebeşte de esenţial de cea prezentată mai înainte. fără a se găsi cadavrul acelei persoane. 2. 2. poate fi declarat mort. se constată. Cazul persoanei care a dispărut în împrejurări excepţionale. ele impun un tratament juridic diferit. Tocmai de aceea el a instituit două varietăţi (cazuri) ale declarării judecătoreşti a morţii: pe de o parte declararea morţii celui dispărut în împrejurări excepţionale şi. nr. pe baza acestuia.3. în registrul de stare civilă pentru decese. 16. să se parcurgă o altă procedură judecătorească.2 Încetarea capacităţii de folosinţă. criminalistică. b. că pentru a se putea admite o cerere de declarare judecătorească a dispariţiei este necesară întrunirea cumulativă a două condiţii şi anume: a. existenţa cadavrului identificat al persoanei cât şi constatarea medicală a instalării morţii. al. Rezultă. cel mai adesea şi în modul cel mai firesc. Constatarea fizică morţii. din Decretul nr. Dispariţia persoanei impune. În acesta se consemnează şi data decesului. fără a se declara în prealabil dispariţia sa. de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă să fi trecut mai mult de un an. 31/1954 “Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. 2. În urma acestei constatări se eliberează certificatul medical constatator al decesului şi apoi. 61 C. aşa cum am arătat. persoana să lipsească vreme îndelungată şi nejustificat de la domiciliul său. a cadavrului acelei persoane. care marchează începutul capacităţii de folosinţă. Uneori însă persoana dispare în împrejurări excepţionale care îndreptăţesc a se presupune moartea (război. B. din Decretul nr. aceea a declarării dispariţiei.1. într-un accident de cale ferată. necesitatea clarificării situaţiei juridice a celui dispărut. 31/1954 “Cel dispărut în cursul unor fapte de război. ceea ce se stabileşte prin prezumţia legală potrivit căreia “timpul cuprins între a treisuta şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii. faptul morţii unei persoane dispărute şi momentul când aceasta a survenit. din acest text. fără a exista ştiri din care să rezulte că ea este în viaţă. se întocmeşte. declararea morţii celui care a dispărut de la domiciliu. Încetarea capacităţii de folosinţă. într-un naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare care îndreptăţeşte a se presupune decesul. Constatarea fizică a morţii presupune. dată care marchează momentul încetării capacităţii de folosinţă şi a calităţii de subiect de drept a persoanei respective. dacă a trecut un an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă”. naufragiu). dacă este cazul. prin care se stabileşte. 16. Potrivit art. prin examinarea şi identificarea medicală şi. dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia”. prin faptul că procedura judecătorească a declarării morţii nu poate fi pornită fără ca. În cazul în care mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare.3. cutremur. Reglementând procedura declarării morţii.

pronunţată în condiţiile înfăţişate în cele ce preced. 18. nr. din prevederea art. 16. dacă este cazul. b. este obligată să stabilească data morţii. Potrivit art. prin orice mijloc de probă. pare firesc ca hotărârea judecătorească de declarare a dispariţiei să nu producă nici un efect asupra capacităţii de folosinţă a celui declarat dispărut. asemeni oricărei persoane aflate în viaţă. O primă concluzie este aceea că instanţa. dispune că “Instanţa judecătorească va putea rectifica data morţii…. În situaţia în care ziua ultimelor ştiri nu se poate stabili. la moştenirea rudelor sale predecedate. din Decretul nr. d. 21 . Aşa fiind. data morţii nu este niciodată aceea a pronunţării hotărârii declarative de moarte şi nici aceea a rămânerii irevocabile a acestei hotărâri. 39 din Decretul nr. potrivit căreia “Cel dispărut (declarat dispărut – p. 19 din Decretul. De la afişarea timp de 30 de zile a hotărârii de declarare a dispariţiei. cel dispărut va fi chemat. Cel puţin două concluzii se pot desprinde din această dispoziţie legală. potrivit art. prevăzută de art.31/1954. dacă de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă au trecut patru ani. Să fi trecut cel puţin patru ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că cel ce urmează a fi declarat mort era în viaţă. 2). 32/1954. Rectificarea datei morţii. pe de o parte. declararea judecătorească a morţii celui dispărut. alineatul ultim. a. ulterior îndeplinirii ei. Aceasta rezultă. 39 din Decretul nr. în prealabil. Indiferent după care dintre regulile menţionate se stabileşte data morţii. 31/1954. O a doua concluzie este aceea că. Declararea morţii prin hotărâre judecătorească. 32/1954. 2. iar. de asemenea prin hotărâre judecătorească.Procedura declarării judecătoreşti a dispariţiei este instituită de legiuitor cu scopul unic de a permite celor interesaţi să ceară. căsătoria celui dispărut nu se desface şi ca urmare soţul prezent nu se poate recăsători fără ca. 18. Din acest text rezultă că pentru a putea fi declarată moartea unei persoane care lipseşte de la domiciliul său. pentru calcularea termenului de patru ani se va avea în vedere ultima zi a lunii din care provin ultimele ştiri. să fi trecut cel puţin 6 luni. 31/1954). Declararea morţii nu poate fi însă hotărâtă mai înainte de împlinirea unui termen de şase luni de la data afişării extrasului de pe hotărârea prin care s-a declarat dispariţia”. al. “De îndată ce hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă. trebuie întrunite cumulativ mai multe condiţii.n. dacă se va dovedi ca adevărată o altă dată”. din moment ce se stabileşte potrivit cu împrejurările. De aceea art. La fel ca în cazul declarării dispariţiei. În aceste condiţii.) este socotit a fi în viaţă dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte. cel dispărut este socotit că a murit la data stabilită prin hotărâre ca fiind aceea a morţii”(al. Ca urmare. Stabilirea datei morţii. 31/1954. Data morţii dispărutului se stabileşte potrivit cu împrejurările (al.2. Să fi fost respectată cerinţa afişării acestei hotărâri. de altfel. ci este întotdeauna o dată stabilită prin hotărârea judecătorească de declarare a morţii. se poate spune că singurul efect cert al hotărârii de declarare a dispariţiei constă în îndeplinirea uneia dintre cerinţele de fond prevăzute de lege pentru declararea judecătorească a morţii persoanei care lipseşte de la domiciliul său. să divorţeze de cel dispărut etc. există întotdeauna posibilitatea ca ulterior să apară indicii mai concludente cu privire la data morţii sau chiar dovezi cu privire la această dată.1). Să existe o hotărâre irevocabilă de declarare a dispariţiei. 17. din Decretul nr. iar atunci când nu se poate stabili nici luna se va avea în vedere ultima zi a anului calendaristic (art. al. “Cel astfel declarat dispărut poate fi declarat mort. pe de altă parte. 1. rămasă irevocabilă”. Potrivit art. c. prin hotărârea judecătorească de declarare a morţii. fiindcă şi de îndeplinirea acestei cerinţe depinde admiterea cererii de declarare a morţii. B. data ultimelor ştiri trebuie considerată aceea la care aceste ştiri au fost emise şi nu aceea la care ele au fost recepţionate iar dovada acestei date se va putea face. din Decretul nr. succesiunea celui dispărut nu se va deschide.

şi. Aşa fiind. Pentru a preîntâmpina starea teoretică de bigamie.3. al.a. din Decretul nr. exprimată în adagiul “resoluto jure dantis. Cu toate acestea. cu precădere. Care sunt cele două varietăţi ale declarării morţii şi prin ce se deosebesc ele? 7.a. Anularea hotărârii declarative de moarte. Potrivit art. anularea unui act juridic desfiinţează atât drepturile dobândite (de primul dobânditor) prin efectul actului anulat ulterior. fam. succesiunea lui trebuie privită ca nedeschisă.). (al. Este vorba despre situaţia bunurilor celei ce a fost declarat mort şi de situaţia căsătoriei acestuia. Efectele anulării hotărârii declarative de moarte. înapoierea bunurilor sale. al 2. decât dacă se va face dovada că la data dobândirii ştia că persoana declarată moartă este în viaţă. 20 al. de la data prezumată a morţii încetează drepturile viagere ale celui dispărut (cum sunt: uzufructul. se poate cere. de către legiuitor. În ce situaţii se pune problema anulării declarative de moarte? 22 . creată de recăsătorirea soţului celui declarat mort. dreptul la rentă viageră sau întreţinere dobândite prin contracte încheiate de defunct în timpul vieţii ş. (al. cât şi drepturile subsecvente. potrivit regulii de drept. Aşa fiind. În ce situaţie se constată fizic moartea unei persoane? 6. Pe de altă parte. prin art. 1. anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea”. anularea hotărârii declarative de moarte va implica şi desfiinţarea actelor prin care moştenitorii au transmis bunuri din succesiune unor terţe persoane. a prevăzut că în cazul anulării hotărârii declarative de moarte “Cel care a fost declarat mort poate cere. a prevăzut că “În cazul în care soţul unei persoane declarate moartă s-a recăsătorit. capacitatea de folosinţă? 3. În ce condiţii se recunoaşte capacitatea copilului conceput? 4. Prin art. oricând. după aceasta. cel dispărut este socotit că a murit la data stabilită prin hotărâre. resolvitur jus accipientis”. 31/1954. Din ce moment se dobândeşte. cât mai ales pe aparenţa calităţii de moştenitor creată de hotărârea judecătorească de declarare a morţii şi eroarea comună pe care aceasta a generat-o. 31/1954. pare cât se poate de firesc ca el să redobândească bunurile avute anterior declarării morţii şi aflate la moştenitori la data anulării hotărârii declarative de moarte .Efectele hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii. dobândite de terţi prin acte încheiate cu primul dobânditor. 1). Întrebări. fiind chemaţi la moştenire acei moştenitori legali sau testamentari care erau în viaţă la data stabilită ca fiind dată a morţii. Care este prezumţia timpului legal al concepţiei? 5. Situaţia căsătoriei celui ce a fost declarat mort. Ce este capacitatea de folosinţă? 2. Din moment ce acela care a fost declarat mort este considerat că a fost tot timpul în viaţă. dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze. 2)”. Două efecte sunt avute în vedere. Cum se stabileşte data morţii declarată judecătoreşte? 8. prin art. Situaţia bunurilor celui ce a fost declarat mort. căsătoria cea nouă rămâne valabilă.” Această ultimă prevedere a art. încetează căsătoria celui declarat mort ş. De aceea legiuitorul. 18. Ca urmare. Prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. se deschide succesiunea celui declarat mort. după anularea hotărârii declarative de moarte. legiuitorul a prevăzut că “Dacă cel declarat mort este în viaţă. hotărârea declarativă de moarte este anulată. excepţie care se fundamentează atât pe buna-credinţă a dobânditorului şi caracterul oneros al dobândirii. ca fiind aceea a morţii”.1. B. 1 din Decretul nr. 22 C. 2o. “De îndată ce hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă. 20 este o excepţie de la regula restituirii bunurilor către cel ce a fost declarat mort. de regulă. legiuitorul..

“Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când persoana devine majoră. 31/1954). conţinutul şi încetarea ei sunt stabilite prin lege. intangibilitate şi indisponibilitate. 1) “Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani. instantaneu şi complet. Potrivit art. Capacitatea deplină de exerciţiu.” (al. dispariţie. persoana care suferă de alienaţie sau debilitate mintală şi nu a fost pusă sub interdicţie. 6 din Decretul nr. în urma anulării hotărârii declarative de moarte? Cuvinte şi expresii cheie. uneori. comorienţi. 2) “Minorul care se căsătoreşte dobândeşte prin aceasta capacitatea deplină de exerciţiu. Caractere.2. capacitatea de exerciţiu se caracterizează prin: legalitate.9. deoarece capacitatea de exerciţiu se poate restrânge sau înlătura numai potrivit legii deci nu şi prin voinţa titularului ei ori a unei alte persoane (art. spre deosebire de capacitatea de folosinţă . moarte judecătoreşte declarată. chiar din momentul concepţiei -. în vreme ce capacitatea de exerciţiu este o stare de drept care se dobândeşte numai de la împlinirea unei anumite vârste.” (al. Încheierea de acte juridice în vederea dobândirii şi exercitării de drepturi şi a asumării şi executării de obligaţii presupune existenţa discernământului persoanei. prezumţie. din momentul naşterii şi. adică a facultăţii de a judeca şi de a aprecia corect asupra necesităţii şi oportunităţii încheierii unui act juridic. Asemeni capacităţii de folosinţă. 3).1. ca urmare a evaluării raţionale a consecinţelor acestuia. Discernământul este o premisă a capacităţii de exerciţiu fără a se confunda însă cu aceasta din urmă. data morţii. rectificare. capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice se dobândeşte numai în măsura împlinirii unei anumite vârste.” (al. De aceea. 31/1954). egalitate. a existenţei unui discernământ suficient format şi odată cu acumularea unei experienţe corespunzătoare de viaţă. Aceasta nu însemnă însă că ar putea avea discernământ o persoană de vârstă foarte fragedă. din Decretul nr. Or. 31/1954. deoarece la fel ca în cazul capacităţii de exerciţiu nu sunt admise diferenţieri cu caracter discriminator ( art. la fel cum poate fi lipsită. Este concluzia care se desprinde mai întâi din împrejurarea că existenţa discernământului şi respectiv lipsa de discernământ sunt stări de fapt care pot caracteriza o persoană indiferent de vârsta acesteia. limitat. & 3. data ultimelor ştiri.care se dobândeşte. persoana fizică are această facultate doar de la o anumită vârstă. Capacitatea de exerciţiu. Potrivit art. 3. Dar poate avea discernământ fără a avea şi capacitate de exerciţiu o persoană apropiată de vârsta majoratului. concepţie. în măsura în care persoana a dobândit capacitatea de exerciţiu ea poate încheia orice act juridic cu excepţia acelora care îi sunt interzise expres de lege. Moarte fizic constatată.Care este situaţia bunurilor şi a căsătoriei celui care a fost declarat mort. săvârşind acte juridice”. titlu oneros. 3. Capacitatea de exerciţiu şi discernământul. al. după o oarecare experienţă de viaţă şi în condiţiile unei stări normale de sănătate mintală. Două concluzii trebuie desprinse din cele arătate până acum. 31/1954. generalitate. 5. Definiţie. de discernământ o persoană majoră care are deplină capacitate de exerciţiu. 23 .3. de exemplu. titlu gratuit. 3.8 din Decretul nr. “Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. deoarece. cum este. deoarece dobândirea. bună-credinţă. 4 din Decretul nr. 3.

în cel de al doilea caz. “Încuviinţarea se va da pentru fiecare act în parte”. părintele sau tutorele încheie el însuşi acte juridice în numele şi pe seama minorului. al. D. Capacitatea de exerciţiu restrânsă. În sfârşit. 31/1954). 130. fie în calitate de reprezentant legal al acesteia (părinte sau tutore) fie în calitate de reprezentant convenţional (mandatar).Capacitatea deplină de exerciţiu conferă persoanei îndreptăţirea de a încheia singură şi personal orice acte juridice. Dintre acestea le vom reţine. 9 din Decretul nr. 1. 3. Încuviinţarea pe care este chemat să o de a ocrotitorul legal sau/şi autoritatea tutelară pentru încheierea unor acte juridice de către minor trebuie să fie prealabilă actului.a capacităţii restrânse de exerciţiu. C. de regulă.2. B. precum şi art. 31/1954. are capacitatea de exerciţiu restrânsă” (art. 3. Capacitatea restrânsă de exerciţiu – ca. aşa cum prevede expres art. fam. “Minorul. 105. Este însă lipsit de îndoială faptul că şi încuviinţarea dată de ocrotitorul legal va trebui să aibă tot caracter individual. fam. în cele ce urmează.1. 3. iar din dispoziţiile art. atunci când nu poate ori nu doreşte să le încheie personal.9. A.printr-un act unilateral . rezultă că tot părinţii şi tutorii sunt aceia care îl reprezintă. Atât dispoziţiile legale cât şi consideraţiile doctrinare făcute pe marginea acestora. fam. 2. în primul caz. pe acelea care ne par mai semnificative. capacitatea deplină de exerciţiu îndreptăţeşte persoana să încheie acte juridice în numele şi pe seama altei persoane. părintele sau tutorele se mărgineşte doar să încuviinţeze actele pe care le încheie personal minorul. capacitatea deplină de exerciţiu conferă persoanei îndreptăţirea de a-şi stabili pe cale contractuală (deci printr-un act juridic) un reprezentant convenţional (mandatar) prin intermediul căruia să încheie acte juridice. 2) Ţinând seama de aceste dispoziţii legale. Prin urmare. spre a preveni astfel posibilele abuzuri ale terţilor. de altfel şi capacitatea deplină de exerciţiu ori lipsa acesteia -. Reglementare. Domeniul de aplicare. fam. din Decretul nr. 130 se referă în mod expres doar la încuviinţarea care se dă de către autoritatea tutelară. pentru a dobândi astfel drepturi noi ori pentru a-şi exercita drepturile ce le are şi de a-şi asuma obligaţii noi ori de a le executa pe acelea care le are. şi ale art. C. care a împlinit vârsta de paisprezece ani. De aceea. cu încuviinţarea prealabilă a părintelui sau a tutorelui. C. Caracterul prealabil şi special al încuviinţării. la încheierea actelor juridice. pe minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani. de a încheia acte juridice personal însă. Atât art. în primul caz (acela al minorilor cu 24 . fiindcă ea ar avea practic semnificaţia unei înlăturări parţiale . 1. al. permit evidenţierea unor aspecte caracteristice ale capacităţii restrânse de exerciţiu. 124. Persoanele afectate.4. pe când.” (al. putem defini capacitatea restrânsă de exerciţiu ca fiind aptitudinea persoanei. 133 C. Aspecte caracteristice. C. ”Actele juridice ale minorului cu capacitate restrânsă se încheie de către acesta.. Textul art. Ocrotitorul legal şi reprezentantul legal. 31/1954 cât şi art. priveşte doar actele juridice încheiate de către minor nu şi faptele juridice ilicite al căror autor este minorul.4. 9. Deosebirea dintre cele două situaţii în care se află părinţii şi tutorii este vădită şi ea nu ţine doar de modul de exprimare al legiuitorului Aceasta deoarece. o încuviinţare globală şi anticipată va fi lipsită de eficacitate. al. Singura categorie de persoane care beneficiază de o capacitate de exerciţiu restrânsă este aceea a minorilor având vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. 2. adică se va trebui dată pentru fiecare act în parte. fam. 133 C. din Decretul nr.4. prevăd că părinţii şi tutorii încuviinţează actele juridice pe care le încheie minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. al. În al doilea rând. al . numai cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal iar uneori şi a autorităţii tutelare. 1. Potrivit art. cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

precum şi să încheie orice alte acte care depăşesc dreptul de a administra”. Exemple. fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare. F. al.. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a fost concepută de legiuitor ca o stare tranzitorie între lipsa capacităţii de exerciţiu şi capacitatea deplină de exerciţiu.) sunt anulabile. va fi necesară şi prealabila încuviinţare a acesteia”. art. În acest sens. care prin excelenţă nu pot fi vătămătoare pentru minor. actele de înstrăinare a anumitor bunuri aflate în pericol de a pieri sau a se strica. achiziţionarea unor bilete de spectacol. în schimb. “Dacă actul pe care minorul urmează să-l încheie face parte dintre acelea pe care tutorele (minorului lipsit de capacitate de exerciţiu p. Acte pe care minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu le poate încheia valabil chiar dacă ar exista încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal şi a autorităţii tutelare. sancţiunea care se impune în cazul nesocotirii lor este aceea a nulităţii relative. dispune în al. acte de administrare: actele prin care se închiriază anumite bunuri ale minorului.capacitate de exerciţiu restrânsă).a. C. C. al. la care am făcut deja referire în legătură cu categoria anterioară. 1. R. donaţii şi nici să garanteze obligaţiile altuia” I. Actele de conservare. caracterizate prin faptul că au o valoare relativ redusă. . în mod vădit. J. care au un caracter necesar şi urgent. Acte pe care minorul le poate încheia numai cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. trimiterea unei somaţii sau notificări ş. C. Este o categorie restrânsă şi cu un conţinut expres determinat de lege. b. sunt de exemplu: înscrierea unei ipoteci în registrul de publicitate. fam. nici cu încuviinţare. Acte pe care minorul le poate încheia singur. de asemenea. 1. să facă valabil înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului. 133. părintele sau tutorele este doar un ocrotitor legal al minorului. 133. G. astfel de acte sunt: cumpărăturile obişnuite din magazine făcute în scopul satisfacerii trebuinţelor minorului. I. n. De aceea.. sunt. Încetarea capacităţii restrânse. 129. necesare satisfaceri trebuinţelor curente ale minorului. în cel de al doilea caz (acela al minorilor lipsiţi de capacitate de exerciţiu). ceea ce înseamnă că sunt sancţionate cu nulitate relativă. capacitatea restrânsă de exerciţiu va înceta fie odată cu ajungerea persoanei la majorat şi dobândirea capacităţii 25 . Acte pe care minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă le poate încheia numai cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal şi a autorităţii tutelare..) nu le poate încheia decât cu încuviinţarea autorităţii tutelare. H. în modul cel mai firesc. Potrivit art.. se execută de îndată ce au fost încheiate şi. părintele sau tutorele este şi un reprezentant legal al minorului.2. actele prin care se angajează anumite lucrări pentru repararea bunurilor minorului ş. Actele de administrare a bunurilor şi a patrimoniului în măsura în care nu sunt lezionare. stabileşte regulile ce trebuie urmate în cazul încheierii de acte juridice de către minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă.R.al. au caracterul unor măsuri de protecţie dispuse de legiuitor pentru ocrotirea minorului.n. nu pot fi păgubitoare pentru minor. de călătorie etc. c.”. renunţarea la drepturile patrimoniale ale acestuia. Iar potrivit art. I. 4 că “ Actele făcute cu încălcarea dispoziţiilor de mai sus ( adică cele din al. În această categorie sunt cuprinse numai actele de administrare a bunurilor sau a patrimoniului. şi ca finalitate păstrarea unui drept ori preîntâmpinarea pierderii lui şi presupun cheltuieli neînsemnate faţă de rezultatul lor. adică în măsura în care nu produc minorului o pagubă datorită disproporţiei vădite dintre prestaţia proprie şi prestaţia celeilalte părţi. fam. pot periclita interesele patrimoniale ale minorului. spre pildă. “Minorul nu poate să facă.133 C. potrivit art. după ce în al. 3. Ca atare. 2 şi 3. Astfel.a. Aceasta deoarece ea cuprinde doar câteva acte care. asemenea acte. Capacitatea de exerciţiu restrânsă şi rigorile ei privitoare la încheierea actelor juridice. 2 şi 3 p. Actele mărunte. “Tutorele nu poate. E. fam. 2. fam. Sancţionarea actelor încheiate fără respectarea dispoziţiilor legale privind capacitatea de exerciţiu restrânsă. a.

Prima categorie de persoane lipsite de capacitate de exerciţiu. va fi pus sub interdicţie”. b) această 26 . caracterizată de faptul că. în textele cuprinse de la art. fam. fără să-şi dea seama. g. 2. A. din cauza alienaţiei mintale ori a debilităţii mintale. 3. 142 la 151 (sub titlul “Interdicţia”). 3.) şi deoarece femeia căsătorită dobândeşte deplină capacitate de exerciţiu. fizic constatată sau judecătoreşte declarată. iar prin excepţie. 4. temporar. 142. C. fie odată cu punerea sub interdicţie judecătorească şi dobândirea statutului de persoană lipsită de capacitate de exerciţiu. prin efectul unei hotărâri judecătoreşti. cât şi în Decretul nr. prezenţa sau lipsa discernământului nu are nici o relevanţă.5. ca atare. al. fam. debilităţii mintale. 3. Punerea sub interdicţie este reglementată atât în Codul familiei. întrucât aceste acte sunt oricum anulabile pentru lipsa capacităţii de exerciţiu. b) persoana pusă sub interdicţie”. Art. Trebuie însă să precizăm şi în acest context. aceea minorilor care nu au împlinit paisprezece ani nu ridică nici o problemă sub aspectul determinării ei. Enunţare. Potrivit art. Cazuri. Aceasta deoarece atât minorii care nu au împlinit 14 ani cât şi cei puşi sub interdicţie sunt. 11 din Decretul nr. De aceea ne vom opri.5.şi. Competenţa instanţelor de judecată cât priveşte soluţionarea cererilor de punere sub interdicţie este reglementată de Codul de procedură civilă în art. o persoană lipsită de discernământ datorită alienaţiei sau debilităţii mintale este privată de capacitatea de exerciţiu şi. pare de la sine înţeles că şi capacitatea restrânsă de exerciţiu încetează odată moartea persoanei. Prin urmare. fam. la fel cum există persoane puse sub interdicţie şi. lipsirea de capacitatea de exerciţiu apare ca o măsură de protecţie a persoanei faţă de propriile sale acte. Prin urmare. B. pot încheia acte juridice care să le fie defavorabile. se poate spune că încetarea capacităţii restrânse de exerciţiu are loc şi ca urmare a căsătoriei femeii minore. aceea a persoanelor puse sub interdicţie. Reglementare. cerinţe prevăzute expres şi limitativ de art. în cele ce urmează.. Noţiune. prin textele cuprinse de la art. de regulă. În sfârşit. 31/1954. Punerea sub interdicţie este o măsură de ocrotire a persoanei fizice.cei dintâi datorită vârstei fragede iar ceilalţi datorită alienaţiei ori debilităţii mintale . şi într-un caz şi în celălalt. C. 1. lipsiţi de discernământ . al. Condiţii. dispune că: “Cel care nu are discernământ pentru a se îngriji de interesele sale. Pe de altă parte. deoarece femeia care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători. i se numeşte un tutore care să o ocrotească şi să o reprezinte în actele juridice. în consecinţă. Este ceea ce rezultă şi din faptul că există persoane capabile dar care temporar sunt lipsite de discernământ.1. sunt: a) o persoană să fie în neputinţă de a se îngriji de interesele sale. 142.2.5. s-a apreciat că cerinţele ce trebuie întrunite pentru ca o persoană să poată fi pusă sub interdicţie. se poate căsători şi femeia care a împlinit 15 ani (art. 2 şi 3. ceea ce nu face însă ca lipsa capacităţii de exerciţiu să se confunde cu lipsa discernământului. lipsite de capacitate de exerciţiu dar care. 30 la 35 (sub titlul “Procedura interdicţiei”). 32/1954. “Nu au capacitate de exerciţiu: a) minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani. în consecinţă. că în cazul actelor juridice încheiate de persoanele lipsite de capacitate. În ambele cazuri. C. pot avea discernământ.1. doar asupra celei de a doua categorii. Lipsa capacităţii de exerciţiu. lit. atunci când s-a obţinut dispensă de vârstă.Punerea sub interdicţie judecătorească. lipsa capacităţii este determinată de lipsa discernământului.depline de exerciţiu. al.

Dacă o astfel de dovadă nu va putea fi făcută acţiunea în anularea actului nu va putea fi admisă decât dacă se va proba că cel pus sub interdicţie a fost lipsit de discernământ în momentul încheierii actului juridic. pe motiv de lipsă a capacităţii de exerciţiu. În schimb. numai în cazul în care va dovedi că cel cu care interzisul a contractat a cunoscut interdicţia pe o cale oarecare. dacă este cazul. dispune actele de procedură îndeplinite de cel ce nu are exerciţiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Astfel. Legea prevede implicit interdicţia ca cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu să încheie acte juridice personal. 25 se referă în mod expres doar la minorii care nu au împlinit patrusprezece ani. 2. tutorele interzisului va putea cere anularea acestui act. pentru identitate de raţiune. actele juridice se fac de reprezentanţii lor legali”. 11 din Decretul nr. din raţiuni practice. art. la care am făcut referirile ce se cuvin atunci când ne-am ocupat de capacitatea restrânsă de exerciţiu. de către instanţa care a respins calea de atac exercitată împotriva hotărârii de admitere a cererii de punere sub interdicţie (instanţa de apel sau de recurs). 31/1954. potrivit al. ca urmare. din Decretul nr. proc civ. însă. lit. el se aplică şi în cazul celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu datorită punerii sub interdicţie judecătorească. 2 că “Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu. ce se încheie de către minorii care nu au împlinit vârsta de paisprezece ani. După cum se poate observa textul art. dar înainte ca ea să fie transcrisă -. Aspecte procedurale şi de publicitate. 32/1954 dispune că “Actele juridice. iar art. După ce a devenit irevocabilă. În acelaşi sens. 25. art. Este vorba despre actele mărunte.neputinţă să se datoreze lipsei de discernământ. civ. fără întârziere. 3).) în circumscripţia căruia se află domiciliul celui care urmează a fi pus sub interdicţie. 27 . 3. de către instanţa care a pronunţat-o sau. Transcrierea hotărârii de punere sub interdicţie în registrul anume destinat este o măsură de publicitate şi are o importanţă practică deosebită deoarece. deci ca urmare a unui proces finalizat de o hotărâre judecătorească irevocabilă. prin reprezentantul său legal şi nicidecum de către persoana capabilă care a contractat cu un incapabil. A. 43 (2) C. proc. Consecinţele lipsei capacităţii de exerciţiu. g. spre a fi transcrisă în registrul anume destinat (al. “Incapacitatea celui pus sub interdicţie nu va putea fi opusă unui al treilea decât de la data transcrierii hotărârii. Întrucât legea foloseşte exprimarea “anulabile” şi întrucât incapacitatea minorului şi a interzisului este o incapacitate de protecţie. 4. Nevalabilitatea actelor încheiate de persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. Totuşi. tutorele celui pus sub interdicţie poate cere anularea actului pe considerentul lipsei de capacitate a interzisului. 2. Aceasta poate fi invocată numai de către incapabil. instanţei locului unde naşterea celui pus sub interdicţie a fost înregistrată. nu încape îndoială că sancţiunea aplicabilă actelor încheiate personal de cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu este nulitatea relativă. se admite că atât minorul cât şi cel pus sub interdicţie pot încheia personal două categorii de acte juridice. c) lipsa de discernământ să fie cauzată de alienaţia sau debilitatea mintală de care suferă acea persoană C. afară numai dacă cel de al treilea a cunoscut interdicţia pe altă cale”. întrucât aceştia pot lua cunoştinţă despre ea consultând registrul în care a fost transcrisă şi.5. al. dispune în al. C. dacă hotărârea de punere sub interdicţie a fost transcrisă atunci ea devine opozabilă terţilor. necesare satisfacerii trebuinţelor curente ale incapabilului şi despre actele de conservare. Competenţa de a soluţiona cererea de punere sub interdicţie revine Tribunalului (art. Aceasta înseamnă că dacă cel pus sub interdicţie încheie un act juridic .3. hotărârea de punere sub interdicţie se comunică. chiar dacă nu este leziune”. Punerea sub interdicţie a unei persoane se face printr-o procedură judecătorească. sunt anulabile pentru incapacitate .după ce hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie a devenit irevocabilă.

după caz: părinţii.acte prin care se gajează sau se ipotechează bunuri ale incapabilului pentru garantarea unor datorii personale ale acestuia. Este cazul actelor de înstrăinare a bunurilor supuse pieirii sau stricăciunii. 129.4. al. curatorul.). beneficiază de regimul actelor de administrare datorită rezultatului lor. Acte pe care reprezentantul legal le poate încheia doar cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti. mai puţin cele supuse pieirii sau stricăciunii. Atunci când ne referim la aceste limite avem în vedere determinarea categoriilor de acte pe care. Per a contrario.acte prin care se renunţă la drepturile patrimoniale ale incapabilului. Persoanele şi autorităţile care au calitatea de reprezentant legal. În al doilea rând. c) în urma unei decizii a autorităţii tutelare. deşi implică înstrăinarea unor bunuri şi. al. .131. care pot fi înstrăinate de către reprezentantul legal fără încuviinţarea autorităţii tutelare (art. tutorele. În primul rând. În al treilea rând. 28 . C. oricare dintre ceilalţi reprezentanţi legali -. C. acte care se caracterizează prin faptul că. Acte pe care reprezentantul legal le poate încheia singur. preşedintele consiliului judeţean. Limitele puterilor reprezentantului legal. 4. C. fam. în situaţiile prevăzute de art.B. în numele incapabilului. 62 (2) şi 64 (3) din Legea nr. adică. fam. 126 C. În legătură cu această formă de reprezentare. potrivit art. trebuie să admitem că reprezentantul legal va putea să încheie singur. fără încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. fam. fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare.. următoarele acte: . Calitatea de reprezentant legal o au. Este vorba despre actele de conservare a bunurilor minorului sau interzisului şi actele necesare satisfacerii trebuinţelor curente ale acestuia. în general. tutorele . al. b. reprezentantul legal le poate ori nu le poate încheia. 2. după cum urmează: a) singur. 131 şi art.ridicarea sumelor de bani. pe care reprezentantul legal este obligat să le depună. Reprezentarea legală a celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu. al. 2.) . 129. b) cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. cu toate că legea nu conţine nici o dispoziţie în acest sens.1. . . înseamnă că atât tutorele cât şi ceilalţi reprezentanţi legali pot să încheie acte de administrare a bunurilor incapabilului. actele de dispoziţie asupra bunurilor incapabilului. sunt prin natura lor acte de dispoziţie. determinarea celor care au calitatea de reprezentant legal. acele acte pe care incapabilul însuşi le poate încheia personal.acte prin care se înstrăinează bunurile incapabilului.. fam. fam. trei probleme socotim necesar a fi abordate. precum şi a celor devenite nefolositoare pentru minor (incapabil). Este vorba despre: noţiunea de reprezentare legală. 129. al.şi pe cale de consecinţă. cu precădere. a. pe numele incapabilului. determinarea limitelor reprezentării legale a celor lipsiţi de capacitate. d) este oprit să le încheie chiar dacă ar exista încuviinţarea autorităţii tutelare. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului . În această categorie trebuie cuprinse potrivit art. potrivit art. ca urmare. în numele celui lipsit de capacitate de exerciţiu. acte pe care reprezentantul legal le poate încheia. 129. art. în măsura în care întrec nevoile întreţinerii incapabilului şi ale administrării bunurilor acestuia (art. atunci când acesta îi înlocuieşte pe părinţi ori pe tutore.acte care depăşesc dreptul de a administra. C. reprezentantul legal poate să încheie singur şi acte de administrare a patrimoniului incapabilului. nu poate fără încuviinţarea autorităţii tutelare să încheie “acte care depăşesc dreptul de a administra”. la o “casă de păstrare de stat”.

5.. Ce acte poate să încheie singură persoana cu capacitate restrânsă de exerciţiu? De ce trebuie făcută distincţie între reprezentantul legal şi ocrotitorul legal? 4. 3. de către reprezentantul legal. legea civilă instituie prohibiţii privitoare la încheierea anumitor acte juridice de către persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu.) etc. de o parte şi incapabil.1308. 2. C. al. medicii nu pot primi donaţii de la persoanele tratate de ei în cursul bolii care a pricinuit moartea acelor persoane. 1. c. de exemplu. cu precădere.potrivit art. vânzare care se va realiza. “În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare pentru întreţinerea şi administrarea bunurilor acestuia autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor acestuia”. civ). C. de alta (art. al. Ce sunt incapacităţile speciale de exerciţiu? Cuvinte şi expresii cheie. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui (art. 29 . desigur. 128). Care sunt persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu? 5. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. făcute în numele incapabilului şi din bunurile acestuia. reprezentantul legal nu poate. în favoarea fostului său tutore.acte prin care se garantează scu bunurile incapabilului obligaţiile altuia (fidejusiune. şi art. Sancţionarea nerespectării prevederilor privitoare la reprezentarea legală. al. fam. 129. civ. Acte pe care reprezentantul legal este oprit să le încheie. . Întrebări. C.plata creanţelor pe care le au faţă de incapabil tutorele. 2. Potrivit art.nici direct nici prin persoane interpuse -. d. 809. 126. minorul ajuns la vârsta majoratului nu poate dispune. C. pct. 1 şi 3 C. C. . soţul. civ. soţii nu pot încheia între ei contracte de vânzare-cumpărare (art. gaj. 2. Acte a căror încheiere poate fi impusă reprezentantului legal prin decizia autorităţii tutelare. 1. să cumpere aceste bunuri (art. ipotecă). Prin ce se caracterizează capacitatea de exerciţiu restrânsă? 3.. Abaterile de la dispoziţiile legale privind reprezentarea incapabililor se sancţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele care privesc nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la încheierea de acte juridice de către cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 1. 127. civ). Ce acte poate încheia personal cel lipsit de capacitate de exerciţiu? 9. 1. al. C. 2. civ. să încheie următoarele acte: .acte juridice care s-ar încheia între tutore.Ce rost are transcrierea hotărârii de punere sub interdicţie în registrul anume destinat? 7. prohibiţii care sunt reunite sub denumirea generică de incapacităţi de a contracta sau de a încheia acte juridice.). . prin donaţie sau testament. interesele personale ale incapabililor.4. În ce situaţii curatorul are calitatea de reprezentant sau ocrotitor legal? 8. fam.). al. să cumpere bunuri de la cei aflaţi sub tutelă (art. Care sunt persoanele puse sub interdicţie? 6. tutorii nu pot – nici direct nici prin persoane interpuse -. C. “dacă socotelile tutelei n-au fost prealabil date şi primite (art. a ocroti.1308. 128. Incapacităţile speciale de exerciţiu. Ce este capacitatea de exerciţiu? 2. iar mandatarii însărcinaţi să vândă bunurile unei persoane nu pot .donaţii şi alte contracte cu caracter de liberalitate. pct.). 810. la fel cum preoţii nu pot primi donaţii de la aceia pe care îi asistă spiritual în timpul celei din urmă boli (art. fam. fam. C. Uneori. în numele incapabilului. 1307 C. soţul. al. Aşa..

reprezentant legal. acte de administrare a bunurilor. acte de administrare a patrimoniului.Tutore. donaţii. autoritatea tutelară. 30 . curator. acte de dispoziţie. acte de conservare. ocrotitor legal. acte dezinteresate. liberalităţi. comisia pentru protecţia copilului.

Într-un al doilea înţeles. numele. Caracterele stării civile. 11 din Legea nr.Modulul III Identificarea şi localizarea persoanei fizice.2. recăsătorit.” În opinia noastră. astfel cum prevede art. 1.3. 1. privită ca sumă de atribute ale persoanei . starea civilă este privită ca un drept subiectiv de individualizare a persoanei. divorţat. în sensul că nu pot fi modificate decât în condiţiile stabilite de lege cât şi despre calităţi unice. 105/1992. după părerea noastră. sunt: sexul persoanei. la forţa de constrângere a statului. Acest caracter rezultă din faptul că de la început (de la naştere) şi până la sfârşit (la moarte) starea civilă este cârmuită. ca fiind ansamblul de calităţi (atribute) personale .13 din Legea cu privire la actele de stare civilă. Enunţare. o anumită vârstă. Lipsa unei definiţii legale a făcut. elementele stării civile. respectiv: a) posibilitatea omului de a se individualiza prin starea sa civilă. Tocmai datorită faptului că are o reglementare imperativă şi de ordine publică. care dispune că ”Starea. aşa cum am arătat. o sumă de atribute sau calităţi personale. sa apreciat că starea civilă cuprinde următoarele elemente: “din căsătorie. Într-un prim înţeles. starea civilă să fie definită diferit şi. 1. Aşa fiind. născut din părinţi necunoscuţi.3. prin care se dovedeşte însăşi starea civilă a unei anumite persoane. care potrivit legii trebuie evidenţiate prin actele de stare civilă. starea conjugală. în consecinţă. născut într-o anumită localitate etc. Noţiune. pe de o parte.1. Or. 1. pe de altă parte.de fapt şi juridice -. au fost reţinute prin lege ca fiind determinante pentru a individualiza o persoană în raport cu familia şi societatea. în literatura noastră de specialitate. Având în vedere acest înţeles.1. c) posibilitatea de a apela. Aceasta înseamnă că starea civilă a unei persoane nu se schimbă în funcţie de deplasarea acesteia dintr-un stat în altul ci rămâne supusă legii naţionale a respectivei persoane. Identificarea persoanei prin starea civilă. este nevoie de un criteriu care să permită decelarea acelor atribute sau calităţi care ţin de starea civilă de acelea care nu ţin sau nu ţin nemijlocit de aceasta. Prin urmare. cetăţenia. starea civilă are şi un caracter naţional. într-o definiţie lapidară se arată că starea civilă este “ mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice prin indicarea calităţilor personale având această semnificaţie. rudă sau afin cu cineva. văduv. ca tot diferite să fie şi părerile privitoare la cuprinsul stării civile.” În starea civilă a persoanei putem şi trebuie să includem doar acele calităţi (atribute) ale persoanei care interesează nu numai individul dar şi societatea şi.2. & 1. necăsătorit.3. adoptat. la nevoie. starea civilă este. Este ceea ce rezultă din art. capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice 31 . cu precădere. de lege. din afara căsătoriei. Astfel. ca. prin dispoziţii cu caracter imperativ. singurul criteriu de reunire a acelor calităţi ale persoanei care pot fi reţinute ca fiind elemente ale stării civile îl constituie actele de stare civilă. bărbat ori femeie (sexul). în sensul că este determinată de legea naţională a persoanei. căsătorit.asupra cărora vom reveni pentru a le prezenta pe larg -. drept al cărui conţinut este dat de prerogativele ce le conferă titularului său. Este vorba despre calităţi care se bucură de o anumită stabilitate. starea civilă poate fi definită. deci mai puţin de voinţa titularului ei. 1. în scopul individualizării persoanei în familie şi în societate . Conţinutul stării civile. Legalitatea stării civile. filiaţia. Naţionalitatea stării civile. b) posibilitatea de a pretinde să fie individualizat de alţii prin starea sa civilă.

3. filiaţie care rezultă din prezumţiile legale de paternitate prevăzute de art. în aceste cazuri. Caracterul legal al stării civile face ca. cele privind declararea judecătorească a morţii etc. cele privind încuviinţarea adopţiei ori desfacerea sau anularea acesteia. întotdeauna. Starea civilă . 1. spre pildă. fam. că o anumită persoană are aceeaşi stare civilă faţă de toate celelalte persoane şi nu numai faţă de unele dintre acestea. 1. sunt.chiar dacă este alcătuită din mai multe elemente. pe de o parte. va fi sancţionat cu nulitatea absolută. Indivizibilitatea stării civile. sunt acele acţiuni în justiţie care au ca obiect elemente ale stării civile ale persoanei fizice. legea să fie aceea care. 1. 1. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea unor acţiuni de stare civilă. dacă o persoană îşi ascunde filiaţia şi nu se prevalează vreme îndelungată de ea. în funcţie de obiectul şi scopul lor. Legea. acte juridice de stare civilă: actul juridic al căsătoriei.4. starea civilă rezultă direct din lege. menţionate în cele ce preced. determină starea civilă a unei anumite persoane. îndeobşte. şi actul juridic al recunoaşterii de filiaţie. Faptele de stare civilă.sunt cârmuite de legea sa naţională. Aşa spre pildă. pe de altă parte.” 1. Faptele de stare civilă sunt naşterea persoanei şi moartea acesteia. Actele juridice de stare civilă. Aplicarea legii este însă.5. tot astfel. Totuşi. Doctrinar. Imprescriptibilitatea stării civile. În consecinţă.3. dacă o persoană nu se prevalează vreme îndelungată de starea de persoană căsătorită nu înseamnă că această stare încetează. cele privind stabilirea sau contestarea filiaţiei.4. Înţelese ca operaţiuni juridice. renunţare sau revocare.3. 1. Imprescriptibilitatea extinctivă se manifestă prin aceea că oricât timp o persoană nu exercită un element al stării civile acesta nu se pierde (stinge). nu se prevede altfel.2. ceea ce îndreptăţeşte concluzia că.4. spre pildă.1. 1. afară numai dacă. oricât de îndelungată ar fi aceasta. Imprescriptibilitatea achizitivă a stării civile se concretizează în faptul că nici starea civilă şi nici vreunul dintre elementele sale nu se pot dobândi prin simpla lor exercitare în fapt. denumite uneori şi “acţiuni de stat”. spre pildă. acţiunile de stare civilă sunt grupate în următoarele categorii: 32 . Aceasta înseamnă. Acţiunile de stare civilă. uneori corelaţia dintre lege şi starea civilă este atât de strânsă încât faptele si actele de stare civilă apar ca fiind subsidiare legii. este indivizibilă atât în ansamblul ei cât şi din punct de vedere al fiecărui element privit separat. Sursele stării civile.4.4. 1. Starea civilă este imprescriptibilă atât extinctiv cât şi achizitiv. cele privind anularea căsătoriei şi desfacerea acesteia prin divorţ.3. Este. condiţionată de producerea unor fapte sau acte de stare civilă.4.3. că o persoană nu poate să accepte şi să folosească doar anumite elemente ale stării sale civile repudiindu-le pe altele şi. nu înseamnă că ea pierde această filiaţie ca urmare a nefolosirii. în cele din urmă. nu pot fi obiect de tranzacţie. Asemenea acţiuni sunt.4. oricare dintre actele. Indisponibilitatea stării civile. convenţionale sau unilaterale. creatoare sau modificatore de stare civilă. care se bucură de o relativă independenţă -. cazul filiaţiei faţă de tată a copilului din căsătorie. Indisponibilitatea stării civile şi a elementelor sale trebuie înţeleasă în sensul că ele nu pot fi cedate nici prin acte între vii nici pentru cauză de moarte. cele privind tăgada paternităţii copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei. prin dispoziţii speciale. 53 C.

Ministerul Apărării Naţionale desemnează cadrele militare care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi personalului civil şi le comunică autorităţilor administraţiei publice competente (art. Din acest punct de vedere sunt. b.5. al.” În caz de mobilizare. oraşelor şi comunelor.4. 7). de exemplu. acte de stare civilă: actul juridic al căsătoriei încheiat prin acordul de voinţe al celor doi viitori soţi. cu precădere. pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta. 3. în art. doar aparentă. în condiţiile prevăzute de prezenta lege. rezultat din manifestarea unilaterală de voinţă a autorului recunoaşterii ş. din Legea nr. starea civilă aparentă existentă anterior. Acţiuni în contestaţie de stare civilă (în contestaţie de stat). Potrivit al. modificatoare sau extinctive de stare civilă. implicit. Acesta este înţelesul pe care. Acţiuni în modificarea stării civile (în modificare de stat). 1. 1 al Legii nr. spre pildă.1. secretarului sau altor funcţionari din aparatul propriu. unde se dispune că ”Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere. Sunt acele acţiuni în justiţie prin care o persoană cere să i se stabilească (retroactiv). Acest prim înţeles este avut în vedere de Legea privind actele de stare civilă în art. Astfel. 1. Înţelesurile noţiunii de act de stare civilă. 1. în virtutea legii şi tot numai pentru viitor. prin hotărâre judecătorească. încetarea doar pentru viitor a stării civile de persoană căsătorită sau. Atât doctrinar cât şi legislativ. actele de stare civilă sunt rezultatul înregistrărilor în registrele de 33 . 119/1996.a. Mai întâi. Acestea au ca efect. acţiunile de divorţ şi cele promovate pentru desfacerea adopţiei. sau din oficiu. potrivit al. 119/1996 se prevede că “Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea. Acţiunile în modificarea stării civile sunt acelea care au ca scop şi ca efect schimbarea numai pentru viitor a stării civile existente la data introducerii lor. pe aceeaşi cale. “Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor. 3. urmată de stabilirea unei alte stări civile. al. sectoarelor municipiului Bucureşti. căsătoria sau decesul unei persoane. Sunt acele acţiuni în justiţie prin care o persoană (reclamantul) urmăreşte să i se înlăture retroactiv. deopotrivă. întrucât aceea pe care o are este . Ca înscrisuri doveditoare a faptelor şi actelor de stare civilă. b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României. 1. să se înlăture.” Mai apoi.5. În sfârşit. actul juridic al recunoaşterii de filiaţie – faţă de mamă sau/şi faţă de tată -. Legea cu privire la actele de stare civilă îl are în vedere. c) comandanţii de nave şi aeronave”. c. prin hotărâre judecătorească. prin ofiţerii de stare civilă”. “Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului. de persoană adoptată. prin acte de stare civilă se desemnează acele acte juridice care au ca efect naşterea modificarea sau stingerea unor elemente de stare civilă. după caz. 5. Actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă. Acţiuni în reclamaţie de stare civilă (în reclamaţie de stat). o anumită stare civilă şi. participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar. sectoarelor municipiului Bucureşti.a. 1. război. prin acte de stare civilă se desemnează înscrisurile doveditoare ale stării civile şi ale actelor juridice şi faptelor juridice generatoare. 2 din acelaşi articol “Sunt ofiţeri de stare civilă: primarii municipiilor. precum şi a elementelor stării civile. o anumită stare civilă. Potrivit art. Autorităţile investite cu atribuţii de stare civilă. oraşelor şi comunelor.5. sintagma “acte de stare civilă” este susceptibilă de două înţelesuri. respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari.la fel ca şi în cazul anterior -. Aşa sunt.

stare civilă. De aceea, sugestiv şi pe drept cuvânt, s-a spus că actul de stare civilă este “fila din registrul de stare civilă” completată de ofiţerul de stare civilă. Aşa fiind, din dorinţa de a evita, pe cât posibil, orice confuzie, vom folosi, în cele ce urmează, exprimarea “acte juridice de stare civilă”, atunci când ne vom referi la acte cum ar fi actul căsătoriei ori acela al recunoaşterii de filiaţie şi exprimarea “acte de stare civilă”, atunci când ne vom referi la înscrisurile doveditoare întocmite pentru dovedirea stării civile şi a faptelor ori actelor juridice de stare civilă. 1.5.2. Necesitatea şi utilitatea distincţiei dintre actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă. Această distincţie nu este una prioritar teoretică. Ea are o seamă de însemnate consecinţe practice. Astfel, în primul rând, încheierea valabilă a unui anumit act juridic de stare civilă nu este condiţionată de efectuarea înregistrării corespunzătoare lui, deci de întocmirea actului de stare civilă. Spre pildă, o căsătorie (act juridic de stare civilă) încheiată în condiţiile prevăzute de Codul familiei dar neînregistrată sau înregistrată necorespunzător în registrul de stare civilă privitor la căsătorii, va fi într-u totul valabilă. În al doilea rând, distincţia menţionată este importantă deoarece nulitatea unui act juridic de stare civilă (cum este actul căsătoriei) atrage, după sine, şi modificarea actului de stare civilă ca mijloc de dovadă. În schimb, nulitatea unui act de stare civilă pentru motivele prevăzute în art. 103 din “Metodologie” nu atrage, după sine, şi nevalabilitatea actului juridic de stare civilă. Astfel, anularea actului de căsătorie nelegal întocmit nu atrage şi nulitatea actului juridic al căsătoriei. 1.6. Actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă. 1.6.1. Noţiunea de certificat de stare civilă. Potrivit art. 13 din Legea nr. 119/1996 “Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora”. Certificatul de stare civilă nu este un act de stare civilă - aşa cum adeseori se consideră în vorbirea curentă -, ci o copie simplificată a acestuia, făcută pe un formular tipizat şi care, în mod obişnuit, nu cuprinde toate menţiunile din actul de stare civilă. Corespunzător celor trei feluri acte de stare civilă – cel de naştere, cel de căsătorie şi cel de deces –, există trei feluri de certificate de stare civilă , respectiv certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi certificatul de deces. 1.6.2. Necesitatea şi utilitatea distincţiei dintre actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă. Distincţia dintre actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă trebuie făcută, îndeosebi, datorită consecinţelor sale practice. O primă consecinţă constă în aceea că anularea, modificarea ori rectificarea unui act de stare civilă implică şi anularea certificatului de stare civilă eliberat în temeiul acelui act, urmată de eliberarea unui nou certificat ori, după caz, a unui certificat cu menţiuni. În schimb, anularea unui certificat de stare civilă, pentru motivele prevăzute de art. 12 (2) din Legea nr. 119/1996 sau de art. 127 din Metodologie, nu impune şi nici măcar nu implică vreodată modificarea sau anularea actului de stare civilă în temeiul căruia el a fost eliberat. Însă, anularea unui certificat de stare civilă va fi menţionată, în actul corespunzător de stare civilă, la rubrica “certificate eliberate”. O a doua consecinţă priveşte modul în care pot fi îndreptate eventualele erori strecurate în actele de stare civilă sau, după caz, în certificatele de stare civilă. Astfel, în cazul în care actul de stare civilă conţine rubrici care cuprind erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor, îndreptarea acestora se poate face doar în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, pronunţată ca urmare a promovării unei acţiuni în rectificarea actului de stare civilă, aşa cum se prevede în art. 57 (1) din Legea nr. 119/1996 şi în art. 101 (1) din Metodologie. În schimb, atunci când într-un certificat de stare civilă apar greşeli sau neconcordanţe cu realitatea şi ,desigur, cu actul de stare civilă în baza căruia 34

certificatul a fost eliberat, acesta din urmă se retrage şi se anulează de către autoritatea care l-a emis şi tot aceasta eliberează un nou certificat de stare civilă, fără a fi nevoie de o hotărâre judecătorească (art. 12, al. 2, din Legea nr. 119 şi art. 127 din Metodologie). 1.7. Înregistrările în registrele de stare civilă. 1.7.1. Felurile înregistrărilor de stare civilă. Din economia textelor Legii nr. 119 şi ale Metodologiei rezultă că înregistrările în registrele de stare civilă se fac în două feluri şi anume: a) prin întocmire de acte de stare civilă; b) prin înscriere de menţiuni. a. Înregistrarea prin întocmire de acte de stare civilă. Potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, înregistrarea prin întocmire de acte de stare civilă se face în trei situaţii, respectiv: la naştere – sau mai exact odată cu declararea naşterii -, când se întocmeşte actul de naştere al persoanei: la încheierea căsătoriei, când se întocmeşte actul de căsătorie al soţilor; la deces - sau mai exact la declararea decesului la organele de stare civilă -, când se întocmeşte actul de deces al persoanei. Dispoziţiile Legii nr. 119 şi ale Metodologiei, privitoare la cazurile în care se efectuează înregistrări prin întocmirea de acte de stare civilă, se cer a fi completate cu dispoziţiile art. 53 (5) din Legea nr. 273/2004, care prevăd că în, caz de adopţie, pe baza hotărârii irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent va întocmi, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. b. Înregistrarea prin înscrierea de menţiuni. Potrivit art. 44 din Legea nr. 119/1996, “În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei în următoarele cazuri: a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui; b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române; schimbarea numelui; g) deces; h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe ele; i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 1.7.2. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă. Potrivit art. 53 din Legea nr. 119/1996, întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere în următoarele două cazuri: a) dacă întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă, deşi au fost depuse înscrisurile necesare pentru întocmirea acestuia; b) dacă întocmirea actului de căsătorie a fost omisă, deşi a fost luat, în condiţiile prevăzute de lege, consimţământul soţilor. 1.7.3. Reconstituirea actelor de stare civilă. Potrivit art. 52 din Legea nr.119/1996, “Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate sau în parte; b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul sau extrasul de pe acest act”. 1.7.4. Anularea actelor de stare civilă şi a menţiunilor. Cazurile în care se poate cere anularea actelor de stare civilă sunt însă prevăzute de art. 103 (1) din Metodologie. Astfel, anularea “se poate cere în cazul când: - actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător; - actul nu trebuia întocmit la primăria respectivă; - faptul sau actul de stare civilă nu există; - nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă; - menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă; - menţiunea a fost operată cu un text greşit.”

35

1.7.5. Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor. Potrivit art. 104 din Metodologie, “Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă. Rectificarea actelor de stare civilă, spre deosebire de anularea, modificarea şi completarea acestora, nu se face prin hotărâre judecătorească ci prin dispoziţia primarului. 1.7.6. Completarea actelor de stare civilă. Nici legea nr. 119/1996 şi nici Metodologia nu precizează ce înseamnă “completarea” actelor de stare civilă. Art. 104 (2) din Metodologie precizează doar că “În caz că se face o completare, aceasta se înscrie în întregime cu cerneală roşie.” Ţinând însă seama de înţelesul comun al cuvântului “completare”, nu putem decât să conchidem că prin completarea actelor de stare civilă se desemnează întregirea acestora cu unele date privitoare la starea civilă a persoanei, date care deşi erau sau puteau fi cunoscute la momentul întocmirii actului nu au fost consemnate în rubricile corespunzătoare ale acestuia. 1.7.7. Modificarea actelor de stare civilă. Metodologia de aplicare a legii nr. 119/1996 precizează, în art. 105, că “Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, aşa cum acestea sunt descrise în capitolul III.” Prin urmare, modificarea actelor de stare civilă nu desemnează altceva decât unul dintre modurile în care se fac înregistrările în registrele de stare civilă şi anume “înregistrarea prin înscrierea de menţiuni”, care, de altfel, este reglementată distinct atât de legea nr. 119/1996 cât şi de Metodologie. 1.7.8. Acţiunile privind actele de stare civilă şi acţiunile de stare civilă. Acţiunile privind actele de stare civilă (acţiunile în anulare, modificare şi completare) nu trebuie confundate cu acţiunile de stare civilă (de stat). Între aceste două categorii de acţiuni există, în principal, deosebiri privitoare la obiectul şi efectele lor, competenţa instanţei de judecată, părţile din proces, prescripţia acţiunii şi obiectul probei. 1.8. Elementele stării civile şi înregistrarea lor 1.8.1. Sexul persoanei şi înregistrarea sa. Sexul este avut în vedere de legiuitor ca un element de identificare a persoanei, care se consemnează în actele de stare civilă, fie în baza certificatului constatator al naşterii eliberat de unitatea sanitară unde a avut loc naşterea, fie în baza procesului verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare, în cazul copilului găsit, aşa cum rezultă din art. 33, al. 1, lit. a, din Metodologie. 1.8.2. Filiaţia şi înregistrarea ei. Prin filiaţie se desemnează descendenţa unei persoane din părinţii săi. În actele de stare civilă, filiaţia se înregistrează prin completarea în actul de naştere a rubricilor privitoare la mamă şi la tată, ori prin înscrierea în acest act, atunci când este cazul, a menţiunilor corespunzătoare diferitelor moduri de stabilire a filiaţiei (recunoaştere voluntară sau hotărâre judecătorească). 1.8.3. Starea conjugală şi înregistrarea ei. Precizare. Prin stare conjugală înţelegem starea civilă a persoanei în raport cu căsătoria. Din acest punct de vedere o persoană poate avea, după caz, starea civilă de persoană căsătorită ori starea civilă de persoană necăsătorită. Starea de persoană căsătorită rezultă din actul de căsătorie întocmit cu ocazia încheierii căsătoriei; iar starea de persoană necăsătorită, ca urmare a desfacerii căsătoriei prin divorţ ori ca urmare a anulării căsătoriei, rezultă din menţiunile care se înscriu pe marginea actului de căsătorie, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus desfacerea sau anularea căsătoriei. 1.8.4. Numele persoanei şi înregistrarea lui.

36

termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia. întocmirea actului de naştere se face în baza declaraţiei scrise şi semnate de către ambii părinţi. tot spre deosebire de prenume. în condiţiile prevăzute de lege” (art. a fost atribuit de primar ori a rezultat dintr-o modificare a stării civile. al. 2. ceea ce face. al. socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. care. căsătorie. numele de familie poate fi atribuit. Cetăţenia este.1. De asemenea. Asemeni naşterii. care se transmite de la părinte la copil ca efect al filiaţiei.8. asemeni numelui de familie. respectiv a filiaţiei şi a stării conjugale. Modificarea numelui ca urmare a modificării unor elemente ale stării civile (stabilirea filiaţiei faţă de celălalt părinte. 1.G. după părerea noastră. numele de familie poate fi schimbat pe cale administrativă. Cetăţenia.9. de către primarul localităţii unde se înregistrează naşterea. din Legea nr. Spre deosebire de prenume. Pe de altă parte. 37 . În caz de neînţelegere dintre părinţi. chiar dacă reglementările specifice ei aparţin dreptului public. declararea morţii se face într-un termen de 48 de ore. de altfel. “Dacă…există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului. copiilor găsiţi sau abandonaţi şi tot la fel ca prenumele. moartea persoanei este supusă înregistrării în registrele de stare civilă. Întocmirea actului de deces se face la primăria (serviciul specializat) în a cărui rază teritorială s-a produs decesul. prenumele nu se transmite ci “este stabilit pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea”. Numele de familie sau numele patronimic este. Spre deosebire de numele de familie. este stabilit prin dispoziţie de către primarul localităţii în a cărei rază teritorială copilul a fost găsit ori s-a constatat abandonul acestuia (art. întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea morţii. indiferent dacă a fost dobândit prin efectul filiaţiei. adopţie. numele de familie “se dobândeşte prin efectul filiaţiei…. 119/1996.A. nr. cât şi acela de a sublinia apartenenţa persoanei la o anumită familie. 18. Numele de familie şi înregistrarea lui.2. 41/2003). cât şi în cazul acordării ei ulterioare ori a pierderii ei ei. În aceste din urmă cazuri se face menţiune pe marginea actului de naştere şi. Cetăţenia este supusă înregistrării odată cu înregistrarea naşterii. divorţ. alături de prenume. întocmirea actului de deces se va face doar cu aprobarea Parchetului. dacă este cazul. un element al stării civile. ca ea să fie studiată în cadrul dreptului constituţional. Declararea morţii trebuie făcută în termen de 3 zile de la data producerii sate. din O. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen. va decide autoritatea administraţiei publice locale de la locul înregistrării naşterii. unui accident sau altor cauze violente. nr. 41/2003).3. al. 3. 34 din Metodologie şi art. precum şi în cazul găsirii unui cadavru. o parte a numelui persoanei. Numele dobândit prin filiaţie se înregistrează odată cu înregistrarea naşterii. pe baza declaraţiei verbale a membrilor familiei sau a celorlalte persoane prevăzute de lege şi a certificatului medical constatator al decesului.G. din O. nu se dobândeşte ci se stabileşte. de căsătorie. În cazul copiilor găsiţi sau abandonaţi prenumele. Prenumele şi înregistrarea lui. aşa cum am văzut. la fel ca prenumele. se înregistrează prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă (de naştere şi de căsătorie).5.” B. cât şi schimbarea numelui pe cale administrativă. Potrivit art. prin dispoziţie scrisă. numele de familie se modifică în urma modificării altor elemente ale stării civile.… din care să rezulte prenumele copilului. 1. Atunci când decesul se datorează sinuciderii. Rostul său este atât acela de a permite identificarea persoanei în societate. Încetarea stării civile ca urmare a morţii persoanei.

”. “Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă. 119/1996 că “Pentru tot ceea ce reprezintă constatări personale ale ofiţerului de stare civilă. domiciliul legal se schimbă.” Potrivit art. domiciliul legal este determinat de domiciliul voluntar al persoanei care exercită ocrotirea şi nu de locuinţa efectivă a celui ocrotit. 14 din Legea nr. precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă. 2. actele de stare civilă fac dovada până la constatarea falsului prin hotărâre judecătorească definitivă. 16 starea civilă se poate dovedi prin orice mijloc de probă în faţa instanţei judecătoreşti în cazul prevăzut de art.3. cât şi odată cu schimbarea a însuşi reprezentantului sau ocrotitorului. în condiţiile legii.” Domiciliul voluntar este acela pe care persoana cu capacitate deplină de exerciţiu îl alege de bunăvoie prin stabilirea în fapt a locuinţei într-o anumită localitate din ţară. Dovada stării civile prin posesia de stat (folosinţa stării civile). De principiu. 26 (1) din OUG nr. Localizarea persoanei fizice. Potrivit art. 25 (2) în care se prevede că “Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară…” 2. după caz. Reglementarea acestui fel de domiciliu s-a făcut. 119/1996. dispunând prin art. iar potrivit art. Potrivit art. alta decât cea de domiciliu. 2. 22. & 2.1. odată cu schimbarea. Potrivit art.1.” Apoi. 1. cu intenţia vădită ca aceea să fie locuinţa ei principală. corespunzătoare unei anumite stări civile. precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. reprezentanţii sau. domiciliul ales sau convenţional nu este 38 . Domiciliul legal este acela pe care legea îl stabileşte în mod expres. reprezintă o stare de fapt îndelungată şi continuă. legiuitorul face o aplicaţie particulară a regulilor privind puterea doveditoare a înscrisurilor autentice. ca de exemplu atunci când un act de stare civilă este reconstituit ori întocmit ulterior. al. ocrotitorii legali sunt aceia care administrează bunurile incapabilului. Domiciliul legal. Reşedinţa. cu precădere în considerarea faptului că. Domiciliul ales sau convenţional. iar pentru celelalte înscrieri. Spre deosebire de domiciliul voluntar sau de drept comun. 97/2005 „Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală. 29 din OUG nr. până la proba contrară. Domiciliul voluntar. Această prezumţie va putea fi însă folosită ca mijloc de probă a stării civile doar în acele situaţii în care starea civilă poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. de regulă.10.1. cât şi de reşedinţa persoanei.4. De aceea. îl reprezintă în actele juridice şi în eventualele procese sau îi încuviinţează actele civile ori procesuale. 119/1996 (întrucât nu contravine dispoziţiilor acesteia) – “Certificatele eliberate în temeiul registrelor de stare civilă au aceeaşi putere doveditoare ca şi actele întocmite sau înscrise în registre. Prin urmare. Dovada cu actele şi certificatele de stare civilă.2. Dovada stării civile. al ocrotitorului legal. 13 din Legea nr.” 2. domiciliul legal al celui lipsit de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă este acela al reprezentantului sau. “Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară. 2. Posesia de stat sau folosinţa sării civile. 31/1954 – care nu a fost abrogat nici expres nici tacit de Legea nr. 10.2. Libertatea alegerii domiciliului este consfinţită constituţional prin art. de la sine. 97/2005. a domiciliului voluntar (de drept comun) al reprezentantului sau ocrotitorului. cum este uneori denumită.10. după caz.10. cât priveşte puterea doveditoare a actelor de stare civilă. 1. din Decretul nr. pentru persoanele care sunt lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu. Posesia de stat crează o prezumţie relativă potrivit căreia persoana care foloseşte o anumită stare civilă are în realitate acea stare civilă.

act de deces. Ce este starea civilă? 2. certificat de stare civilă. care este importanţa distincţiei dintre ele? 4. înscriere de menţiuni. Care este deosebirea dintre domiciliul voluntar şi reşedinţă? 9. Ce este domiciliul convenţional? Cuvinte şi expresii cheie. act de naştere. Întrebări. 39 . comletarea şi modificarea actelor de stare civilă? 7. reconstituire. prenume. statornic sau temporar.legat de ideea că o anumită persoană vieţuieşte. Care sunt sursele stării civile? 3. Acţiune de stat. modificare. rectificarea. act de căsătorie. Ce sunt certificatele de stare civilă şi care este importanţa distincţiei dintre ele şi actele de stare civilă? 5. Ce se înţelege prin anularea. Care sunt elementele stării civile? 8. completare. nume de familie. domiciliul ales a fost caracterizat ca fiind “un artificiu juridic” şi a fost definit ca “locuinţa (adresa) stabilită prin acordul de voinţă al părţilor actului în vederea executării sale în acel loc sau pentru soluţionarea litigiului şi comunicarea actelor de procedură”. 1. stare conjugală. Doctrinar. Ce sunt actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă. Ce este domiciliul legal? 10. întocmire ulterioară. domiciliu voluntar. domiciliu convenţional. anulare. într-un anume loc. În ce situaţii se face reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă? 6. rectificare. fapt de stare civilă. act de stare civilă. filiaţie. înscriere de menţiuni. reşedinţă. domiciliu legal. act juridic de stare civilă.

denumite persoane juridice sau persoane morale. naţionalitate. discuţiile pe marginea acestei probleme fiind uneori purtate mai degrabă pe tărâm filozofic decât juridic. Potrivit ei.1. patrimoniu propriu şi constituită pentru realizarea unui scop licit este considerată persoană juridică. Elementele constitutive ale persoanei juridice. Acest element al persoanei juridice a fost sesizat şi de către alţi autori. pentru a asigura un cadru coerent de dezvoltare al acestor subiecte de drept. pe care asociatul 40 . şi astfel să fie marginalizate în cadrul ştiinţei dreptului. Fundamentul teoretic al persoanei juridice. Dintre teoriile prin care s-a încercat fundamentarea personalităţii juridice.liste. în condiţiile şi formele prevăzute de lege. de dizolvare şi lichidare. durată. care să asigure existenţa şi funcţionarea autonomă a entităţii. În dreptul actual subiecte ale raporturilor juridice sunt atât indivizii care participă la viaţa juridică în calitate de simple persoane fizice. Nu orice entitate dotată cu organizare proprie. & 1. Pe lângă aceste trei elemente clasice considerăm că evoluţia legislaţiei impune adăugarea unuia nou. &2. De aceea. 2. patrimoniul propriu şi distinct şi scopul licit şi moral. este necesar să existe o anumită structură organizatorică internă. sediu. care merită să fie considerată ca element constitutiv distinct al persoanei juridice. şi pentru a putea asigura protecţia terţilor cu care acestea contractează. Această din urmă teorie are cei mai mulţi susţinători şi în doctrina română contemporană. 31/1954. şi anume desfăşurarea unei activităţi legitime. privit în sens larg. În opinia noastră activitate legitimă este o noţiune complexă. Legiuitorul. ceea ce a făcut ca ele să-şi piardă în parte importanţa pentru practică. e din decretul nr. propune anumite structuri organizatorice pentru fiecare tip de persoană juridică. precum şi a modalităţilor de funcţionare. care să asigure constituirea şi funcţionarea unor organe de conducere prin mijlocirea cărora voinţa ei juridică să se poată exprima şi manifesta distinct şi coerent. teoria realităţii. create de către oameni pentru satisfacerea intereselor lor. Mai este necesar ca activitatea care urmează a fi desfăşurată sub acea formă de organizare să fie considerată suficient de importantă pentru a primi o autonomie din punct de vedere juridic. prin persoană juridică înţelegem o tehnică juridică prin intermediul căreia îi este atribuită calitatea de subiect de drept unei entităţi distincte. Organizarea de sine stătătoare. Aceste trei elemente se regăsesc şi în cuprinsul prevederilor art. de reorganizare. personalitatea juridică se naşte ca urmare a unei nevoi de a asigura autonomia juridică unei activităţi îndreptată spre îndeplinirea unui scop licit. Cu privire la fundamentul teoretic al persoanei juridice au fost elaborate în decursul timpului o serie de teorii. 26 lit. în formele şi condiţiile prevăzute de lege. teoriile nonpersona. manifestându-se în viaţa juridică ca o entitate distinctă de persoana sau persoanele care au înfiinţat-o. Existenţa unei asemenea structuri organizatorice.Modulul IV Persoana juridică. Noţiunea de persoană juridică. implică de asemenea. cât şi entităţi abstracte. amintim: teoria ficţiunii. constituită facultativ de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice. Toate aceste patru elemente trebuie să se regăsească în orice tip de persoană juridică. şi care să permită coordonarea activităţii pentru care a fost aceasta creată. Pentru ca o persoană juridică să poată fi privită şi să poată acţiona ca un subiect de drept. care însă îl privesc ca parte a noţiunii de scop al persoanei juridice. determinarea elementelor ei de identificare: denumire. În mod tradiţional doctrina noastră consideră a fi elemente constitutive ale persoanei juridice organizarea proprie.

vizând satisfacerea unor interese fără caracter economic.3. Pe de altă parte. drepturilor şi obligaţiilor sale cu valoare economică. Patrimoniul persoanei juridice este propriu în sensul că există în mod distinct. distinct. incluzând toate tipurile de operaţiuni necesare funcţionării persoanei morale. ori chiar intereselor proprii ale asociaţilor care constituie persoana juridică. în acelaşi timp.sau asociaţii trebuie să o respecte. Aceasta înseamnă că. păstrându-le însă pe cele cerute imperativ de legiuitor. patrimonial. iar pentru fundaţii doar consiliul director şi comisia de cenzori. aşa cum este cazul unor asociaţii caritabile. putând eventual să o dezvolte. Un scop determinat şi licit. Clasificarea persoanelor juridice. întrucât participarea sa la viaţa juridică. care conduc activitatea curentă în conformitate cu hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor. a sindicatelor. evaluabile în bani. Activitatea legitimă. cât şi faţă de patrimoniul fiecăreia dintre persoanele care alcătuiesc entitatea în discuţie. 41 . dar pe de altă parte. Noţiunea de activitate trebuie privită în sens larg. dar el poate fi şi unul nepatrimonial. 2. cum este obţinerea unui profit. ordinii publice şi bunelor moravuri. evaluabil în bani. În mod similar în cazul asociaţiilor organele care trebuie să existe obligatoriu sunt adunarea asociaţilor. Controlul activităţii societăţii se realizează de către un cenzor sau o comisie de cenzori. în vederea realizării scopului propus. Asociaţiile şi fundaţiile nu pot desfăşura activităţi economice numai în măsura în care sunt accesorii activităţii propuse a fi desfăşurate în vederea atingerii scopului. persoana juridică nu poate lua naştere. şi. la viaţa juridică în general. Legitimitatea activităţii poate fi privită sub dublu aspect. şi autonom. Prin actul de înfiinţare şi statut asociaţii pot să dezvolte aceste structuri propuse. 2. şi modul în care urmează a se realiza să justifice crearea unui nou subiect de drept. De asemenea în acest context noţiunea de activitate implică şi modul de organizare prin care aceste operaţiuni urmează să fie realizate. În lipsa unui asemenea patrimoniu. şi pentru care au obţinut avizele şi autorizaţiile necesare. a uniunilor de creatori. a asociaţiilor profesionale sau sportive. cei care constituie persoana juridică nu pot fi obligaţi să răspundă cu patrimoniul propriu pentru obligaţiile asumate de acea persoană. Scopul persoanei juridice poate fi unul economic. Pe de o parte există legitimitatea creării unei persoane juridice.2. independent faţă de orice alt patrimoniu. în domeniul respectiv. El poate corespunde intereselor generale ale colectivităţii sau numai ale unei categorii sociale. cu care nu există o relaţie necesară. respectiv nu contravin normelor legale imperative.3. a fundaţiilor …etc. 2. &. atât faţă de patrimoniul oricărei alte persoane juridice. Aceasta înseamnă că activitatea propusă a fi desfăşurată. la circuitul civil ar fi imposibilă. legitimitatea activităţii implică cerinţa ca activitatea desfăşurată de persoana juridică să fie licită. Astfel societăţile comerciale sunt reprezentate în viaţa juridică de unul sau mai mulţi administratori. Astfel societăţile comerciale nu pot desfăşura decât activităţi cuprinse în obiectul lor de activitate. entitatea ce se vrea a fi persoană juridică trebuie să dispună de un patrimoniu propriu . Patrimoniul propriu.4. Scopul persoanei juridice reprezintă finalitatea urmărită prin desfăşurarea activităţii propuse. consiliul director şi comisia de cenzori. nici persoana juridică nu răspunde cu patrimoniul său pentru obligaţiile asumate de vreuna din persoanele care o alcătuiesc. în măsura în care acestea sunt şi licite. Aceasta trebuie să fie în concordanţă cu normele legale în vigoare dar şi cu propriile prevederi stabilite prin actul de înfiinţare şi eventualele acte de modificare.alcătuit din totalitatea bunurilor. pe de o parte. Pentru a putea participa în nume propriu şi cu răspundere proprie la circuitul civil.

mijloace de înfiinţare prin act constitutiv unilateral (ca în cazul societăţilor comerciale cu asociat unic) sau asociativ (care poate fi. condiţionată de verificarea legalităţii de către instanţele judecătoreşti şi îndeplinirea unor formalităţi ulterioare de înregistrare. Şi în cazul persoanelor juridice . în condiţiile stabilite de lege). După scopul lor. Persoane juridice de drept public şi persoane juridice de drept privat.2.pentru persoanele de drept public . Noţiunea de capacitate exprimă calitatea de subiect de drept a unei persoane (fizice sau juridice). Trebuie precizat însă că. mijloace de înfiinţare prin act de dispoziţie. După locul unde este amplasat sediul lor.ca aptitudine generală şi abstractă de a avea 42 . sindicate. asociaţii …etc. în principiu. îndeplinind. putem distinge persoane juridice care se înfiinţează prin act de dispoziţie al organului de stat competent şi persoane juridice care se înfiinţează prin act juridic (convenţie) de asociere.ca şi în acela al persoanelor fizice . partide politice. după caz. de unde şi dificultatea de a defini cu precizie fiecare dintre acestea. Astfel. fie . fie un act de asociere pentru asociaţii.prin norme aparţinând ramurilor de drept public. în perioada anterioară constituirii parlamentului ales în 1990).în cazul societăţilor comerciale.1. aptitudinea ei de a putea fi titulară de drepturi şi obligaţii. partide. şi persoanele cu scop nepatrimonial pot organiza unele activităţi anexă aducătoare de profit. în principiu.hotărârea sau decizia autorităţilor publice locale. Capacitatea persoanei juridice. adică însuşirea. După naţionalitatea lor.se face distincţia între capacitatea de folosinţă . în special de drept civil şi comercial. regii autonome …etc. societăţilor agricole. sindicate. Prima şi cea mai importantă clasificare este aceea care distinge persoanele juridice în funcţie de domeniul dreptului de care aparţin în persoane juridice de drept public şi persoanele juridice de drept privat. principalele mijloace juridice de înfiinţare a persoanelor juridice au rămas cele care se pot încadra într-una din următoarele două categorii: a. activităţile care cad în sarcina Statului şi a autorităţilor publice locale. distingem persoanele juridice române de persoanele juridice străine (care pot funcţiona şi pe teritoriul României. etc.) şi persoane cu scop nepatrimonial (organele statului.) încheiat în formele prevăzute de lege. funcţionarea şi condiţiile participării la viaţa juridică sunt stabilite . Sunt persoane juridice de drept public acelea care desfăşoară activităţi în domenii de interes public. etc. fundaţii.3. de regulă. organizaţii cooperatiste. & 5. Importanţa acestei clasificări se manifestă pe planul capacităţii juridice şi a regimului juridic aplicabil. & 4. Alte clasificări. Înfiinţarea persoanelor juridice. Distincţia dintre cele două categorii nu este uşor de precizat. cu un regim juridic deosebit de acela al persoanelor juridice cu sediul în ţară). constituirea. Dobândirea personalităţii juridice în temeiul unui asemenea act este. Importanţa acestei clasificări constă în regimul juridic aplicabil. În prezent. b. care să fie utilizat în atingerea scopului lor nepatrimonial. După modul lor de constituire. specifice fiecărei categorii de persoane morale.sau un contract de societate . 3.pentru unităţile de interes local .). iar pentru persoanele de drept privat prin norme de drept privat. persoanele juridice se pot împărţi în persoane care urmăresc un scop patrimonial (societăţi comerciale. fie hotărârea guvernului. . actul de dispoziţie utilizat în scopul înfiinţării acestor categorii de persoane juridice este fie legea (sau decretul. distingem persoane juridice cu sediul în ţară şi persoane juridice cu sediul în străinătate (care pot avea reprezentanţe sau agenţii în România.

îndeplinirea obligaţiilor şi a oricăror măsuri preliminare ce ar fi necesare. 5. sau organele administraţiei publice) dobândind de la început capacitate deplină.. aşa cum am arătat. Există însă.. de a-şi asuma şi executa obligaţiile.şi capacitatea de exerciţiu .2. patrimoniale sau nepatrimoniale.. în condiţiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de persoane juridice de acest tip. stabilit prin lege.1. Ca subiecte de drept.. dotate cu capacitate de folosinţă. Cu atât mai mult. pot dobândi bunuri.Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul”.2. În general. spre deosebire de persoanele fizice.…chiar înainte de data înregistrării sau de data actului de recunoaştere. Practic. se poate desfăşura în mai multe etape. Momentul dobândirii personalităţii juridice. 5. persoana juridică nu va putea. 31/1954. ci poate varia de la o categorie la alta. Principiul specialităţii. cu momentul în care se dobândeşte personalitatea juridică. prin încheierea de acte juridice proprii. Nu este desigur obligatoriu ca orice persoană juridică să treacă prin această fază a capacităţii anticipate de folosinţă. o limitare a capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice ce se concretizează în principiul specialităţii.drepturi şi obligaţii . 34 din decretul nr. 3 din Decretul nr. şi . pentru orice persoană juridică. 5. Momentul dobândirii personalităţii juridice este determinat prin lege şi diferă în funcţie de modul de înfiinţare şi de categoria de persoane juridice din care face parte. În ce priveşte începutul capacităţii de folosinţă. potrivit căruia . persoana juridică are capacitate chiar de la data actului de înfiinţare. este de observat că el coincide. persoane juridice din chiar momentul (data) actului de înfiinţare doar persoanele juridice care iau naştere prin act de dispoziţie şi care nu sunt supuse înregistrării. . aproape toate categoriile de persoane juridice care se înfiinţează sunt supuse unei proceduri de înregistrare sau înscriere.2. firesc. Principiul specialităţii capacită-ţii de folosinţă a persoanei juridice este consacrat expres în art. 31/1954 . conţinutul său neputând fi determinat în abstract.Persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei. Sunt deci. Deşi textul citat se referă expres numai la drepturi. ori de data îndeplinirii celorlalte cerinţe ce ar fi prevăzute. hotărâre a Guvernului. este neîndoielnică intenţia legiuitorului de a limita conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice şi pentru asumarea de obligaţii. să încheie actele juridice (prin 43 .etc. pot sta în justiţie. Dacă însă persoana juridică înfiinţată pe această cale este supusă formalităţii înregistrării. 5.2. decret. persoanele juridice au aptitudinea de a fi titulare de drepturi subiective. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice. dar numai întrucât acestea sunt cerute pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil”.ca aptitudine de a dobândi şi a-şi exercita drepturile şi. Începutul capacităţii de folosinţă. pentru persoanele juridice înfiinţate pe cale asociativă (prin act de constituire). de la o persoană juridică la alta şi chiar de la un moment la altul al existenţei aceleiaşi persoane juridice. hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local). atunci înregistrarea are un efect constitutiv. pot avea o denumire. 33 alin. cât priveşte drepturile constituite în favoarea ei. se consideră că ele există din chiar momentul intrării în vigoare a actului de dispoziţie (respectiv de la data publicării lui în Monitorul Oficial).1. Înfiinţarea persoanelor juridice este un proces complex. actul de înfiinţare sau statut”. cele înfiinţate prin act de dispoziţie nesupus înregistrării (cum ar fi de exemplu instituţiile de stat. existenţa şi capacitatea lor deplină începe abia în momentul înregistrării (sau înmatriculării). deci. Potrivit art. corelativ. un patrimoniu.. persoana având o existenţă valabilă şi o capacitate juridică deplină numai din momentul înregistrării. care. pentru persoanele juridice care se înfiinţează prin actul de dispoziţie al unui organ de stat competent (lege.

aşa cum înfiinţarea persoanei juridice implică o anumită durată. În măsura în care în cuprinsul 44 . căci răspunderea civilă delictuală (obligaţia de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapte ilicite şi culpabile) izvorăşte direct din lege . Aceeaşi concomitenţă există şi în privinţa momentului încetării capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice intervine. Cum de cele mai multe ori. că . care au. 998-999 şi 1000 al. ci fiecare are o capacitate juridică diferită. . Persoana juridică participă la viaţa juridică prin intermediul organelor sale..care să dobândească drepturi şi/sau să-şi asume obligaţii) decât în limitele concordanţei lor cu scopul ei statutar. atunci când încetează existenţa persoanei juridice ca atare (prin desfiinţare. toate. aceeaşi capacitate de folosinţă. 5. 6. 35 din decretul nr. 6. aşadar. care să poată fi lovită de nulitate. cu momentul dobândirii capacităţii de folosinţă (inclusiv a capacităţii anticipate pe timpul procesului înfiinţării persoanei). persoana juridică să păstreze o anumită capacitate de folosinţă. dar nu vor putea. iar nu şi prin fapte juridice ilicite. Potrivit dispoziţiilor art. pe durata acestui proces. sunt abilitate să exprime voinţa persoanei juridice ca atare. momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu coincide. implicit. numai dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii prin acte juridice. & 6. Modificarea pe parcurs a scopului persoanei juridice atrage după sine şi modificarea corespunzătoare a capacităţii sale de folosinţă. de regulă.persoanele juridice nu au. Prin actele de dispoziţie sau actele constitutive care dau naştere persoanei juridice se stabilesc structura organizatorică şi atribuţiile care revin fiecărui organ al noii entităţi.şi este impusă autorului faptei în favoarea victimei prejudiciate. care are loc simultan cu capacitatea ei de folosinţă. în mod firesc. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă priveşte. Din principiul specialităţii rezultă.spre deosebire de persoanele fizice. Spre deosebire de persoanele fizice. aceste organe există din chiar momentul constituirii persoanei juridice.3. să dobândească noi drepturi sau să-şi asume noi obligaţii comerciale. 31/1954. Dar.art. Funcţionarea persoanei juridice.(1) Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. reorganizare totală). nefiind condiţionată de vreo manifestare de voinţă a făptuitorului. . Trebuie însă precizat că limitarea impusă de principiul specialităţii se referă doar la capacitatea de a încheia şi a fi parte în acte juridice. plata datoriilor. Încetarea capacităţii de folosinţă. este posibil ca. în numele societăţii.2. civ. o capacitate de folosinţă egală . potrivit structurii sale organizatorice (condiţie esenţială pentru existenţa persoanei juridice). lichidatorii vor putea urmări executarea creanţelor.. predarea bunurilor şi a activului net rămas. sunt actele persoanei juridice însăşi”. Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei juridice de a dobândi şi exercita drepturi şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţii încheind personal acte juridice. Astfel. limitată însă la încheierea acelor acte juridice care sunt necesare pentru încetarea existenţei persoanei juridice şi lichidarea patrimoniului ei. tot astfel şi desfiinţarea persoanei juridice poate implica un proces mai mult sau mai puţin îndelungat. 3 C. care pentru a dobândi capacitate de exerciţiu trebuie să împlinească vârsta cerută de lege. toate.1. în funcţie de scopul ei. ca şi însăşi personalitatea ei juridică (dar cu prelungirile necesare pe durata lichidării patrimoniului persoanei juridice care încetează). Constituirea organelor de conducere. aceasta nu limitează însă capacitatea delictuală a persoanei.2. (2) Actele juridice făcute de organele persoanei juridice în limitele puterilor ce le-au fost conferite. pentru persoana juridică este suficient să aibă constituite organele care. De aceea. dizolvare urmată de lichidare. îndeplinirea măsurilor de publicitate şi a formalităţilor de radiere etc. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice.

Este reglementată în acest mod problema răspunderii delictuale a persoanei juridice.. Drept consecinţă persoana juridică are dreptul de a stabili şi modifica limitele împuternicirilor conferite organului său de conducere. astfel încât acesteia îi vor reveni drepturile şi îi vor incumba obligaţiile rezultate. aşa cum este sancţionată incapacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice. când încă asociaţia sau gruparea respectivă nu avea calitatea de persoană juridică şi prin urmare nici aptitudinea de a dobândi drepturi sau obligaţii. se poate antrena răspunderea acesteia faţă de persoana juridică. considerându-se că normele referitoare la capacitatea de exerciţiu ocrotesc în mod preponderent interesele proprii ale persoanei juridice. & 7. a atribuţiilor sau a puterilor conferite de persoana juridică sunt considerate acte ale persoanei juridice înseşi. Aceasta înseamnă că identitatea dintre voinţa exprimată de persoana care îndeplineşte funcţia de organ al persoanei juridice şi voinţa acesteia există doar în raporturile cu terţii. Chiar dacă actele au fost încheiate în limita competenţelor conferite prin statut şi lege. dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege. pentru delictele săvârşite din culpa organelor sale. Raporturile interne dintre persoana juridică şi persoanele care alcătuiesc organele sale de conducere sunt supuse regulilor contractului de mandat. Nici un text expres de lege nu se referă însă la sancţionarea actelor încheiate cu încălcarea regulilor privitoare la capacitatea de exerciţiu.statutului nu se găsesc prevederi suficiente. Aceeaşi sancţiune intervine şi pentru actele încheiate înainte de dobândirea capacităţii de folosinţă. şi există o culpă a persoanei care îndeplineşte calitatea de organ. fie în încheierea actului în numele persoanei juridice de către o persoană din colectivul acesteia care nu avea calitatea de .organ”. 45 . în limita competenţelor. atribuţiile se determină după legea care reglementează categoria respectivă de persoane juridice. şi nu interesele generale.. obşteşti. În acelaşi timp însă. Actele juridice încheiat de organ cu terţele persoane. 36 din decretul nr. atât în raporturile cu terţul păgubit. Aşa cum am arătat. această răspundere a persoanei juridice nu o înlătură pe cea proprie a autorului faptei. 31/1954. art.care consacră principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice . 31/1954 . 31/1954 se dispune că . dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcţiei lor” iar . 34 din decretul nr. care s-ar putea concretiza fie în încheierea unui act juridic de către un organ al persoanei juridice. actul de înfiinţare ori statut”.. Majoritatea autorilor au apreciat că sancţiunea ce trebuie aplicată este nulitatea relativă a actului. În literatura juridică problema naturii sancţiunii aplicabile a fost controversată. în condiţiile stabilite de structura organizatorică proprie.raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale sunt supuse. 35 alin. Sancţiunea nerespectării normelor referitoare la capacitatea persoanelor juridice.faptele ilicite atrag şi răspunderea personală a celui ce le-a săvârşit. prin asemănare..sancţionează cu nulitatea absolută orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării scopului propus de către persoana juridică care l-a încheiat. Textul citat admite existenţa unei răspunderi proprii a persoanei juridice. atât faţă de persoana juridică. dacă prin actul încheiat s-a produs un prejudiciu persoanei juridice. regulilor mandatului. cât şi faţă de cel de al treilea”. Cu caracter general prin art. însă fără a respecta delimitarea de atribuţii între organe. cu ocazia exercitării funcţiilor ce le-au fost încredinţate. deci nu o putea reprezenta. Potrivit art. 3 şi 4 din decretul nr. cât şi cu persoana juridică îndreptăţită să se regreseze împotriva lui. are dreptul de a-l revoca şi de a-i da instrucţiuni cu privire la modul cum să-i reprezinte interesele.faptele licite sau ilicite săvârşite de organele sale obligă însăşi persoana juridică. .

Constă în aceea că două sau mai multe persoane juridice existente se contopesc pentru a alcătui o persoană juridică nouă.3. care se poate realiza prin fuziune sau prin absorbţie. Toate persoanele juridice care fuzionează îşi încetează existenţa şi. care se transmite unei alte persoane juridice existente sau care se înfiinţează pe această cale. Aceasta înseamnă că entitatea respectivă trece dintr-o categorie de persoane juridice în alta.& 8. constând în înlocuirea unei forme juridice de organizare cu alta. inexistente anterior. Constă în împărţirea. constând într-o transmisiune patrimonială de la o persoană juridică (care îşi poate înceta existenţa ori şi-o poate continua. Alături de acestea doctrina mai analizează o a treia formă. Divizarea este parţială atunci când din patrimoniul unei persoane juridice . transformarea se poate realiza prin schimbarea formei juridice de desfăşurare a activităţii. Divizarea.care îşi păstrează fiinţa şi continuă să existe cu un patrimoniu diminuat . îşi continuă existenţa cu un patrimoniu sporit). Fuziunea. Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice fuzionate trec asupra noii persoane juridice astfel înfiinţate. care îşi încetează astfel existenţa. cu un patrimoniu diminuat) la o altă persoană juridică (care ia astfel naştere sau care. Dizolvarea. Încetarea persoanei juridice. Reorganizarea persoanelor juridice este un proces juridic şi economic. care îşi încetează astfel existenţa. Divizarea este totală atunci când întreg patrimoniul unei persoane juridice. 8. Spre deosebire de comasare. 31/1954 prevede două modalităţi de reorganizare: comasarea şi absorbţia. 8. de regulă. având ca efect schimbarea formei juridice de desfăşurare a activităţii.6. se împarte şi este transmis către două sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă. fie modificarea organizării juridice unei persoane. Transformarea. în tot sau în parte. preexistând. a patrimoniului unei persoane juridice între două sau mai multe alte persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă. prin contopirea lor. Ca efect al acestei modificări.4. 46 . fie o combinaţie a acestor efecte. Reorganizarea persoanelor juridice. a unei sau unor noi persoane juridice. constând în naşterea. fără ca activitatea sa să înceteze. Absorbţia. în desfăşurarea aceleiaşi activităţi.se desprinde o parte. Efectele reorganizării. divizarea. în cadrul căreia se opera o transmisiune universală. Este acea formă de reorganizare prin care o persoană juridică existentă (şi care îşi continuă existenţa) înglobează una sau mai multe alte persoane juridice existente.5. proces având ca efect fie crearea unei/unor noi persoane juridice. 8. Comasarea.1. persoanei juridice supuse transformării îi este aplicat un alt regim juridic. Noţiune. & 9. în cazul divizării are loc o transmisiune cu titlu universal. Decretul nr. 8.2. Constă într-o modificare care afectează doar o singură persoană juridică. prin reorganizare. 8. Efectele reorganizării persoanelor juridice pot fi sintetizate în următoarele consecinţe principale: a) un efect creator. în care sunt implicate una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă. care poate fi totală sau parţială (desprindere). se naşte o nouă şi unică persoană juridică. Cazurile de transformare sunt. d) un efect modificator. reorganizarea persoanelor juridice se hotărăşte de către aceleaşi organe care au hotărât înfiinţarea sau constituirea lor. În principiu. fie încetarea existenţei unor asemenea persoane. b) un efect extinctiv. printr-o transmisiune sau succesiune universală. transformarea persoanei juridice. c) un efect translativ. 8. constând în stingerea sau încetarea existenţei unei sau unor persoane juridice. prevăzute în legi speciale.

O altă modalitate. prevăzută de art. legea nr. g) moartea. Dizolvarea persoanei juridice are ca efect încetarea existenţei sale ca subiect de drept. în sensul că în conţinutul capacităţii de folosinţă reziduale intră numai aptitudinea de a avea acele drepturi şi acele obligaţii care sunt necesare pentru lichidare. d) scăderea numărului de membri sub limita minimă stabilită de lege. iar capacitatea de exerciţiu nu se mai realizează prin organele de conducere ale persoanei juridice. interdicţia. 40 din decretul nr. pentru diferitele categorii de persoane juridice. de regulă. sau insolvabilitatea asociaţilor sunt cauze de dizolvare a persoanelor juridice constituite intuitu personae. încasarea creanţelor etc. activitatea acesteia nu este preluată de alta sau alte asemenea persoane. 47 . iar procedura dizolvării silite este o procedură judiciară. ori scopul este altul decât acela declarat. respectiv pentru aşa-numitele societăţi de persoane. h) un caz special de dizolvare silită a persoanei juridice. au devenit contrare legii. în sensul că aceasta nu mai are aptitudinea de a desfăşura activităţile pentru realizarea cărora s-a înfiinţat şi de a dobândi drepturi şi obligaţii în legătură cu acestea. insolvabilitatea este o cauză generală de încetare a persoanei juridice. Încetarea personalităţii juridice poate fi decisă. în vederea ocrotirii intereselor terţilor . 172 din legea nr. c) dizolvarea printr-un act de voinţă al asociaţilor. ci prin lichidatorii desemnaţi de către persoana juridică însăşi sau de instanţa de judecată. diferitele acte normative aplicabile uneia sau alteia din categoriile de persoane juridice mai impun îndeplinirea unor forme de publicitate.) şi plata pasivului (a datoriilor). cu care s-ar încheia acte juridice în această fază. constituie de asemenea o cauză de dizolvare. respectiv organele de conducere care ar continua să facă acte în numele societăţii vor răspunde personal pentru operaţiunile pe care le-au întreprins (art. ci încetează definitiv. 31/1954. cu caracter de sancţiune. 31/1990 prevede pentru societăţile comerciale obligaţia ca pe toate actele care emană de la societatea să se facă menţiunea că este în lichidare. imposibilitatea atingerii lui. Încălcarea regulilor privitoare la capacitatea de exerciţiu este sancţionată şi în această fază potrivit regulilor generale. Cauzele generale de dizolvare sunt: a) împlinirea termenului pentru care s-a constituit o persoană juridică. prin care persoana juridică dispare ca subiect de drept este dizolvarea. operaţiune prin care se înţelege realizarea activului (care implică inventarierea bunurilor. În urma acestui proces. fuziune sau divizare totală). identică cu procedura constituirii (înfiinţării) persoanei juridice respective. f) reducerea capitalului social sub limita stabilită de lege. Prin reglementări speciale se prevăd. cauzele şi condiţiile de dizolvare. după caz. o anumite capacitate subzistă. Pentru avertizarea terţelor persoane. în cazul nerespectării ordinii de drept. priveşte situaţia în care scopul urmărit sau mijloacele întrebuinţate pentru realizarea sa. Totuşi. 31/1990). dizolvarea persoanei juridice nu este opozabilă creditorilor şi celorlalţi terţi. Dacă aceste forme nu sunt respectate. În plus dizolvarea poate fi hotărâtă de către instanţa de judecată cu titlu de sancţiune. simetric celui prin care persoana juridică a luat fiinţă. urmate de încheierea cuvenitului bilanţ de lichidare.îndreptăţiţi să facă opoziţie la dizolvare.Persoana juridică poate înceta ca efect al unui proces de reorganizare (absorbţie.şi în special a creditorilor . Procedura dizolvării voluntare este. actul de înfiinţare sau statut. respectiv realizarea activităţii propuse. e) întrucât împiedică desfăşurarea în continuare a activităţii. respectiv încetarea capacităţii sale de folosinţă şi de exerciţiu. în anumite termene ce curg de la data îndeplinirii formelor de publicitate obligatorii. în sensul că administratorii. În plus. în vederea lichidării patrimoniului ce a aparţinut persoanei juridice dizolvate. indiferent dacă reducerea se datorează unor cauze obiective (decesul unor asociaţi) sau subiective (retragerea sau excluderea). indiferent dacă a fost provocată de cauze obiective sau subiective. Aceasta este însă o capacitate specială. dimpotrivă. b) realizarea scopului pentru care persoana juridică a fost constituită sau. de acelaşi organ care poate decide înfiinţarea şi reorganizarea ei. în principiu. dizolvarea fiind pronunţată printr-o hotărâre judecătorească.

263 – 272. 4. pct. după caz. în domeniul public sau în domeniul privat al statului (când e vorba de bunuri. 1. “Sfera”. Întrebări. absorbţie. 1. 4.2.Pag. Persoană juridică.1. Persoanele. 4. Ed.H. 2000.43 cu toate subpunctele. 179 – 180. Drept civil. Gheorghe Beleiu. Introducere în dreptul civil. Paul Vasilescu. fuziune.2.40. pct. 4.16. 4. specialitatea capacităţii de folosinţă..41. Ed.1. II.L.. Pag. Şerban Diaconescu. Ed. activul net al persoanei juridice respective poate fi confiscat şi trecut. (Partea a doua).. divizare. Bucureşti. 4. sau ediţiile ulterioare apărute în acelaşi volum cu Partea generală. 7 cu toate subpunctele. pct. Capitolele II şi III. 1. Bucureşti. 4. care sunt modurile de reorganizare şi efectele acestora? 8.4. 253 – pct. 31/1954. 4.205.2.2. bunurile şi sumele băneşti care au rămas după plata datoriilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor (adică activul net) vor primi destinaţia stabilită prin actul de înfiinţare. 278 – 282. în natura lor) sau poate fi vărsat ca venit la bugetul statului (când e vorba de fonduri băneşti). Ovidiu Ungureanu. Hamangiu. 223 – 230.1. lichidare. 6.2...40.33 şi 4.1. pct.17.Pag. pct.40.. patrimoniu propriu. 2008.2.1.1. 4. “ALL”.5. Care sunt modurile de înfiinţare a persoanelor juridice? 5. Persoanele. Ionel Reghini.. în măsura în care aceste modalităţi sunt compatibile cu natura sa. Ce se înţelege prin dizolvarea persoanei juridice şi care sunt efectele acesteia? Cuvinte şi expresii cheie. 4. pct. Ed. 6.Pag.2. 53 din decretul nr.42. pct. 4. 167 – 170. Bucureşti.236.. Introducere în dreptul civil..Pag.Pag.3. 293 – 296.1.3. 48 . Cum se clasifică persoanele juridice? 4. 4. III şi IV.. C. 159 – 162.2. pct. Ernest Lupan. 1. Gabriel Boroi. 183 – 184..6. pct. Casa de editură şi presă “Şansa S. Drept civil român. Ce se înţelege prin reorganizarea persoanei juridice.34.R. 3. pct.9 – cu toate subpunctele. În cazul dizolvării silite pentru urmărirea unui scop ilicit sau cu mijloace ilicite. 7.Pag. Ce se înţelege prin principiul specialităţii capacităţii de folosinţă? 6. 197 . 231. 2007. Pag.După realizarea operaţiunilor de lichidare şi întocmirea bilanţului final. 2000. 249 – 251.Pag. sau hotărârea judecătorească de dizolvare.. Bucureşti. 4. aferentă modulelor II.4. 4.40.Pag. transformare.. Ce este persoana juridică? 2. Care este sancţiunea nerespectării normelor privitoare la capacitatea persoanei juridice? 7. 6. Drept civil. Bibliografia de bază. Persoanele. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice? 3.. 4. putând fi.3. 1. persoană juridică de drept public. 4. potrivit art. desprindere. cu toate subpunctele. transmise unei alte persoane juridice ori împărţite între asociaţii care au alcătuit persoana juridică dizolvată. statut. Ioan Sabău-Pop Tratat de drept civil român Vol.Pag. 2007. după caz.1. dizolvare. Subiectele dreptului civil. Călina Jugastru. Pentru pregătirea examenului nu se cer problemele tratate la paginile şi punctele indicate în continuare (atunci când o anumită problemă se tratează pe mai multe pagini este indicată doar pagina de început): Pag. persoană juridică de drept privat.1. Beck.

se determină prin caracterele comune întregii categorii din care ele fac parte. Bunurile generice. Sunt acelea care. adică acele bunuri care momentan sunt imobile datorită faptului că sunt legate de sol. categorie care cuprinde drepturile reale asupra bunurilor imobile şi acţiunile în justiţie privitoare la aceste bunuri. prin determinarea legii. fungibile bunurile de gen şi sunt nefungibile bunurile individual determinate. Clasificări. &1. care au o valoare economică şi care sunt susceptibile de apropriere (însuşire) sub formă de drepturi patrimoniale. datorită faptului că fie au fost ataşate perpetuu la un imobil care are acelaşi proprietar ca şi bunul mobil (obiectele de ornamentaţie ale unei clădiri). Importanţa distincţiei rezultă din faptul că. Bunuri imobile şi bunuri mobile. dar care într-un act juridic sunt privite. prin obiectul la care se aplică. competenţa instanţelor de judecată. Fungibilitatea desemnează un raport de echivalenţă. fără a li se modifica natura sau destinaţia. compensaţia legală operează doar în cazul bunurilor fungibile. Sunt acelea care. în ceea ce priveşte determinarea părţii care suportă riscul pieirii fortuite a bunului. Importanţa acestei clasificări se manifestă în regimul juridic diferit aplicabil celor două categorii de bunuri şi care priveşte îndeosebi: forma actelor de înstrăinare. Noţiune. Bunuri certe (individual determinate) şi bunuri generice (de gen). de regulă. prin anticipaţie. prin destinaţia lor.1. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile. în virtutea căruia un bun poate fi înlocuit cu altul. fie prin dinamismul propriu fie datorită intervenţiei unei forţe exterioare. Potrivit art. şi în ceea ce priveşte determinarea locului executării obligaţiei de a preda un bun înstrăinat. se determină prin trăsături specifice. Bunurile certe. de trei feluri: prin natura lor. categorie care coprinde o seamă de bunuri mobile dar care sunt privite şi tratate ca imobile. de asemenea.3. ca fiind mobile datorită desprinderii lor de la sol (o recoltă care este vândută înainte de a fi culeasă). executarea silită etc. 2. Bunurile imobile sunt de trei feluri: prin natura lor (terenurile precum şi toate bunurile care în mod natural sau artificial sunt încorporate lor – ca de exemplu clădirile. Bunurile sunt lucrurile utile omului pentru satisfacerea trebuinţelor sale materiale şi spirituale. 2. Bunurile mobile. de natură să le deosebească de orice alte bunuri din aceeaşi categorie. în actele juridice. 49 . în actele juridice. civ.4. Importanţa acestei distincţii se manifestă îndeosebi în ceea ce priveşte momentul în care are loc transmiterea dreptului de proprietate prin acte juridice translative. Sunt. recoltele prinse de rădăcini). Sunt. & 2. 2. “toate bunurile sunt mobile sau imobile”. ce le care se pot mişca dintr-un loc în altul. construcţiile subterane. categorie care cuprinde drepturile reale. 461 C. atunci când el formează obiectul unei obligaţii. fie au fost afectate cu caracter permanent pentru exploatarea agricolă sau industrială a unui imobil (utilajele unei unităţi industriale) şi au devenit astfel accesorii ale acelui imobil. de exemplu. cu anticipaţie.Modulul V Bunurile şi clasificarea lor. Aceste trăsături pot să rezulte fie din natura bunului fie din voinţa părţilor actului juridic. drepturile de creanţă şi acţiunile în justiţie privitoare la bunurile mobile.

De câte feluri sunt bunurile mobile şi imobile? 2. Distincţia dintre bunurile frugifere şi bunurile nefrugifere nu are o importanţă practică deosebită. bunuri mobile prin anticipaţie. Bibliografie: vezi pagina 75.5.8. Sunt bunuri principale acelea care au o destinaţie economică de sine stătătoare şi sunt bunuri accesorii acelea care servesc la utilizarea unui alt bun socotit. transmiterea dreptului de proprietate. după caz. 2. Bunuri mobile prin determinarea legii. posesor de bună credinţă. Importanţa distincţiei rezultă din faptul că dreptul de uzufruct se poate constitui şi contractul de împrumut de folosinţă se poate încheia numai cu privire la bunuri neconsumptibile. 2. Şi sunt indivizibile acele bunuri care prin împărţire şi-ar modifica destinaţia economică anterioară (un autoturism).2. în raport cu ele. Spre deosebire de fructe.7. în mod periodic şi fără a-şi consuma substanţa. Bunuri principale şi bunuri accesorii. Care este importanţa distincţiei dintre bunurile certe şi bunurile generice? 3. producte. Mai importantă din punct de vedere al consecinţelor practice pare să fie distincţia dintre fructe şi producte. Care este importanţa distincţiei dintre bunurile divizibile şi bunurile indivizibile? 5. Fructele pot fi. Ce sunt fructele şi productele şi care este importanţa distincţiei dintre ele? Cuvinte şi expresii cheie. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere. împrumut de folosinţă. Sunt considerate frugifere acele bunuri care. Sunt bunuri divizibile acelea care pot fi împărţite în mai multe părţi distincte fără ca prin aceasta să-şi modifice destinaţia lor economică anterioară (un teren). în ceea ce priveşte sistarea stării de coproprietate şi executarea obligaţiilor cu pluralitate de subiecte. Ce se înţelege prin fungibilitate? 4. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile. în caz de înstrăinare. Bunuri imobile prin destinaţie. îndeosebi. Sunt consumptibile bunurile a căror întrebuinţare obişnuită duce la consumarea sau înstrăinarea lor de la prima utilizare (banii. ca fiind principal. în schimb fructele se cuvin nu numai proprietarului dar şi posesorului de bună-credinţă şi uzufructuarului.6. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile. Importanţa distincţiei constă în aceea că. întrucât folosirea lor nu implică înstrăinarea sau consumarea substanţei lor la prima utilizare (un autoturism). Întrebări. uzufruct. dau naştere altor bunuri numite fructe. Distincţia prezintă importanţă. productele sunt tot bunuri care rezultă dintr-un alt bun dar consumă substanţa acestuia. la fel cum fructe (civile) pot rezulta şi din bunuri socotite a fi nefrugifere. 1. bunul accesoriu urmează soarta juridică a bunului principal. Şi sunt nefrugifere acele bunuri care nu sunt apte de a produce fructe. suportarea riscului pieirii fortuite a bunului. 50 . naturale industriale şi civile. 2. alimentele)le acele bunuri care pot fi utilizate în mod repetat sau continuu. dacă părţile nu au convenit altfel. fructe. în special datorită faptului că producte pot rezulta şi din bunuri frugifere. Productele se cuvin de regulă proprietarului. compensaţie legală.

Drepturile reale. alcătuit din toate celelalte persoane. (extrapatrimoniale) sunt acelea care au un conţinut ce nu poate fi nici evaluat nici exprimat în bani. exercitarea şi ocrotirea lor. de a da. & 1. Clasificarea drepturilor subiective. Sunt acele drepturi patrimoniale în temeiul cărora titularul îşi poate exercita atributele. totodată. sunt opozabile numai subiectului pasiv. fără a avea nevoie de concursul unei alte persoane. de a face ori de a nu face. ele nu pot fi exercitate prin reprezentare.4. De exemplu. Ele sunt drepturi absolute – având ca urmare toate trăsăturile acestei categorii de drepturi -. & 2. pe de altă parte. toate celelalte persoane au îndatorirea generală şi negativă de a se abţine de la orice acţiune care ar putea aduce atingere dreptului subiectiv. Noţiunea de drept subiectiv. îndeobşte. De exemplu.5. onoare. acţiunile prin care ele se apără sunt prescriptibile şi. după caz. de regulă. Drepturile nepatrimoniale. Prin urmare raportul juridic – în cazul unor astfel de drepturi – se stabileşte între un subiect activ determinat şi un subiect pasiv nedeterminat. Conţinutul raportului juridic este alcătuit din drepturile şi obligaţiile părţilor. sunt patrimoniale atât drepturile de creanţă cât şi drepturile reale. conferă titularului lor dreptul de urmărire şi preferinţă şi sunt limitate la număr. dreptul la viaţă. putând fi constituite doar acele drepturi reale pe care legea le prevede în mod expres. definit ca fiind posibilitatea juridică a titularului său de a avea o anumită conduită. transmisibile. obligaţia corelativă dreptului poate fi.1. imprescriptibile şi. Drepturile patrimoniale sunt. aceste drepturi pot fi exercitate prin reprezentare.determinate din chiar momentul încheierii raportului juridic -.3. 2. în mod direct asupra bunului care formează obiectul dreptului. drepturile absolute sunt opozabile tuturor. atunci când au o existenţă de sine stătătoare (dreptul de proprietate şi dezmembrămintele 51 . prin forţa de constrângere a statului. Drepturile relative. Drepturile nepatrimoniale sunt netransmisibile. la nevoie. drepturile relative se caracterizează prin următoarele trăsături: ambele subiecte sunt determinate. sunt relative toate drepturile de creanţă. 2. De exemplu. sunt drepturi absolute drepturile personale extrapatrimoniale şi drepturile reale. de regulă. Sunt acelea cărora le corespunde obligaţia generală a tuturor persoanelor de a se abţine de a le încălca. în mod obişnuit. Drepturile reale sunt principale. Drepturile patrimoniale. 2. Sunt cele cărora le corespunde obligaţia uneia sau mai multor persoane . 2. Drepturile absolute. acţiunile prin care ele se apără sunt. de a face sau de a nu face ceva.Modulul VI Drepturile subiective. De exemplu. de a da. Dreptul civil subiectiv este. Clasificarea. care poate fi impusă. aceste drepturi au un caracter personal. Spre deosebire de drepturile absolute.2. Sunt acelea care au un conţinut economic. garantată de lege prin putinţa de a pretinde subiectului pasiv o anumită comportare corespunzătoare. 2. integritate corporală etc. adică din drepturile subiectului activ şi obligaţiile subiectului pasiv. ce poate fi evaluat şi exprimat în bani. ceea ce înseamnă că.

adică să îndeplinească o obligaţie corelativă dreptului creditorului.7. Ce sunt drepturile subiective? 2. o conduită ilicită care se cere sancţionată. constituie un abuz de drept. civ. Exercitarea unui drept subiectiv cu depăşirea limitelor sale şi. & 3. după împrejurări.subiectul pasiv este obligat să se supună. sunt asemenea drepturi: dreptul uneia dintre părţile contractante de a denunţa unilateral un contract cu executare succesivă încheiat pe o perioadă nedeterminată. Ce sunt drepturile reale principale? 5 Care sunt consecinţele distincţiei dintre drepturile patrimoniale şi drepturile nepatrimoniale? 6. gajul). Prin ce se deosebesc drepturile absolute de cele relative? 3. . dreptul de opţiune succesorală ş. drepturile de creanţă se caracterizează. Cum poate fi sancţionat abuzul de drept? Cuvinte şi expresii cheie. fiind drepturi relative au toate trăsăturile caracteristice acestei categorii de drepturi şi sunt nelimitate ca număr. Sunt o categorie de drepturi civile subiective. 52 . poate pretinde subiectului pasiv. Exercitarea drepturilor subiective. să dea.exercitarea dreptului potestativ semnifică întotdeauna o ingerinţă în sfera de interese juridice a unei alte persoane. 598 C. Întrebări. Prin ce se deosebesc drepturile reale de cele de creanţă? 4. Sunt acele drepturi patrimoniale în temeiul cărora subiectul activ. cu interzicerea exercitării dreptului respectiv şi cu obligarea la repararea prejudiciului cauzat altuia. Acestea sunt considerate limitele externe ale oricărui drept subiectiv. să lase subiectul activ să facă ceea ce îi permite dreptul potestativ. Numite şi drepturi personale. şi înăuntrul limitelor juridice conturate de atributele specifice oricărui drept subiectiv. numit creditor.a. Ce este abuzul de drept? 7. cu depăşirea limitelor sale interne. care sunt determinate de scopul în vederea căruia acel drept este recunoscut de lege. Drepturile potestative. în limitele legii părţile putând să constituie orice fel de drept de creanţă. 2. mai cu seamă atunci când prin aceasta s-a vătămat un drept sau un interes legitim al unei alte persoane. Drepturile potestative.). Orice drept subiectiv poate fi exercitat doar înăuntrul limitelor materiale determinate de însăşi obiectul său. Abuzul de drept. atunci când ele se constituie pentru garantarea unui drept de creanţă (ipoteca. deşi sunt o categorie eterogenă. 2. cu refuzul de a acorda ocrotire dreptului subiectiv. Abuzul de drept este. dreptul de a comuniza zidul despărţitor a două fonduri învecinate (art. . distinctă de aceea a drepturilor reale şi de creanţă. în special. Spre exemplu. în special prin faptul că. s-a preconizat ca abuzul de drept să fie sancţionat. În lipsa unor prevederi legale.acestuia) şi sunt accesorii. în ultimă instanţă. Pe lângă ele orice drept subiectiv are şi limite interne.obiectul lor este o situaţie juridică. . 1. să facă ori să nu facă ceva.conferă titularului lor (numit potentior) posibilitatea de a acţiona discreţionar în scopul stingerii ori modificării situaţiei juridice care constituie obiectul dreptului potestativ. Drepturile de creanţă.6. numit debitor. au următoarele trăsături comune: .

drept nepatrimonial (extrapatrimonial). dacă poartă semnătura părţilor. Înscrisul autentic care este nevalabil datorită necompetenţei agentului care l-a întocmit ori datorită nerespectării solemnităţilor prevăzute de lege poate avea valoare de înscris sub semnătură privată. drept potestativ. modificat ori chiar s-a stins. Înscrisurile sub semnătură privată prin care se constată obligaţia unilaterală a uneia dintre părţi de a plăti o sumă de bani ori o cantitate de bunuri fungibile. în principiu. Precizări introductive. părţile aflate în proces pot încheia convenţii asupra probelor. Înscrisurile sub semnătură privată care constată convenţii sinalagmatice trebuie să fie întocmite în atâtea exemplare originale câte părţi cu interese contrare există. mărturisirea. înscrisul autentic este “acela care s-a făcut cu solemnităţile prevăzute de lege. a fost restrâns. multiplicat etc. Înscrisurile sub semnătură privată. până la proba contrară. Dar.2. & 4. înaintea semnăturii. Pentru a putea fi valorificate şi ocrotite. poate fi dactilografiat. mărturia. atât între părţi cât şi faţă de terţi. dar care totuşi au fost consemnate în acesta.3. Codul civil reglementează următoarele mijloace de probă: înscrisurile (autentice şi sub semnătură privată). se admite că. odată ce reclamantul a făcut dovada actului sau faptului din care s-a născut dreptul pretins de el. 4. atât între părţi cât şi faţă de terţi. drept relativ. Aceste convenţii vor fi admise cu condiţia de a nu contraveni reglementărilor cu caracter imperativ cât şi cu condiţia de a nu îngreuna sarcina probei. Înscrisurile autentice. Menţiunile ce cuprind constatări personale ale agentului instrumentator fac dovada deplină. de un funcţionar public. Menţiunile care nu legătură cu obiectul actului juridic constatat prin înscrisul autentic. sarcina probei trece asupra pârâtului care.Drept subiectiv. Menţiunile consemnate de agentul instrumentator în baza declaraţiilor părţilor fac dovadă deplină. De la regula potrivit căreia singura cerinţă de valabilitate a unui astfel de înscris este semnătura părţilor. ori să poarte. Nerespectarea acestei cerinţe face ca înscrisul respectiv să aibă doar valoare de început de dovadă scrisă. Un asemenea înscris poate fi scris de una dintre părţi. drept real. iar fiecare exemplar trebuie să poarte o menţiune despre numărul de exemplare întocmit. Deoarece dispoziţiile legale care reglementează probele – cuprinse în principal în Codul civil şi Codul de procedură civilă – au un caracter dispozitiv. Întrucât problema dovedirii unui drept se ridică în situaţia în care acel drept urmează a fi valorificat ori atunci când se solicită ocrotirea dreptului respectiv printr-o acţiune în justiţie. Aşadar obiectul probelor sau dovezilor nu îl constituie însăşi drepturile şi obligaţiile ci actele şi faptele juridice din care acestea rezultă. adică reclamantului. Înscrisul sub semnătură privată este acela care poartă semnătura părţilor sau a părţii de la care el emană. Probele. Potrivit art. va trebui să dovedească faptul că datorită anumitor cauze dreptul pretins de reclamant nu s-a născut. trebuie ori să fie scrise în întregime de mâna celui care se obligă. prezumţiile. drepturile subiective trebuiesc dovedite prin intermediul probelor.” Puterea doveditoare a unui astfel de înscris trebuie apreciată în raport de diferitele menţiuni pe care el le poate cuprinde. până la înscrierea în fals. de un terţ. 1170 C. drept patrimonial. sarcina probei revine celui care invocă dreptul respectiv. drept absolut. atunci când este vorba de o acţiune în justiţie. 4.1. au valoare de început de dovadă scrisă. civ. Probele sunt acele mijloace legale cu ajutorul cărora se stabileşte existenţa unor acte sau fapte juridice din care rezultă drepturi şi obligaţii. 53 . Dovada drepturilor subiective. legea consacră două excepţii.. care are drept de a funcţiona în locul unde actul s-a făcut. abuz de drept. 4. drept de creanţă. după împrejurări.

rostul prezumţiilor este acela de a deplasa obiectul probei de la un fapt care nu poate fi dovedit în mod direct sau este greu de dovedit. 1 şi 2. 2. ceea ce rezultă din al. în cazul actelor solemne şi în cazul actelor pentru a căror dovedire legea cere în mod expres forma scrisă.6. Aceste limitări . 1. Prezumţiile. Dacă o astfel de mărturisire a fost făcută verbal. Cât priveşte dovedirea actelor juridice. Mărturia este relatarea făcută oral în faţa instanţei de către o terţă persoană. Admisibilitatea mărturiei. indivizibilă. Mărturisirea poate fi revocată doar atunci când a fost făcută ca urmare a unei erori de fapt în care s-a aflat autorul ei şi este. dovada cu martori nu se poate face împotriva şi peste conţinutul acestuia. el are aceeaşi forţă probantă ca şi înscrisul autentic. Data înscrisului sub semnătură privată face dovada deplină între părţi până la proba contrară. Prin urmare.. în cursul procesului în care urmează a fi folosită ca probă şi se referă la obiectul acelui proces. 1 şi 2 se pot semnala atât în sensul restrângerii admisibilităţii probei cu martori cât şi în sensul lărgirii acestei posibilităţi. atunci ea poate fi folosită ca mijloc de probă numai în acele situaţii în care este admisă şi proba cu martori. iar potrivit al. indiferent de valoarea obiectului actului juridic. Puterea doveditoare a probei cu martori este lăsată la aprecierea instanţei. indiferent de valoarea actului. Potrivit al. Mărturisirea este judiciară. 4.5. civ. indiferent de valoarea obiectului. declaraţie de natură a produce efecte împotriva autorului ei. În schimb dovada cu martori poate fi admisă. 1191 C.care privesc doar părţile actului juridic deci nu şi terţii . Forţa probantă (puterea doveditoare) a înscrisului sub semnătură privată decurge din semnătura părţilor. Este declaraţia uneia dintre părţile în proces prin care aceasta recunoaşte ca adevărat un act sau un fapt pe care adversarul ei din proces îşi întemeiază pretenţiile. Dacă înscrisul a fost recunoscut ori dacă a fost reţinut în urma verificării. dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 250 lei nu se poate face decât prin înscris autentic sau sub semnătură privată. Proba cu martori este admisă practic necondiţionat şi nelimitat cât priveşte dovedirea faptelor juridice. prin al. care permite părţilor să convină ca şi în cazurile prevăzute de al.menţiunea “bun şi aprobat pentru…” (sau alta asemănătoare). Astfel dovada cu martori nu poate fi admisă. urmată de indicarea în cifre şi litere a sumei de bani ori a cantităţii de bunuri. 4. atunci când există un început de dovadă scrisă şi atunci când a existat o imposibilitate materială ori morală de preconstituire a unui înscris. ori o imposibilitate materială de conservare a acestuia. acte sau fapte de care a luat cunoştinţă personal. prin unul dintre modurile prevăzute expres de lege. Mărturisirea. orice mărturisire făcută în alte condiţii. civ. cu privire la acte sau fapte petrecute în trecut şi aflate în legătură cu pretenţiile părţilor.nu au caracter imperativ. Potrivit art. atunci când se face în faţa instanţei de judecată. Începutul de dovadă scrisă este o “scriere” care provine de la partea căreia i se opune şi care face credibil faptul pretins de către cel care o invocă (foloseşte). 4. dacă a fost întocmit un înscris. chiar în faţa unei instanţe judecătoreşti. De aceea înscrisul sub semnătură privată se prezintă părţii căreia i se opune spre a fi recunoscut sau tăgăduit de către aceasta. Nerespectarea acestei cerinţe face ca înscrisul respectiv să valoreze doar ca început de dovadă. Mărturia (proba testimonială). să se poată face dovada cu martori dacă aceasta priveşte drepturi de care ele pot să dispună. numită martor. iar în caz de nerecunoaştere este supus verificării prin procedura verificării de scripte. în principiu. 1 şi 2. art. la un 54 . Faţă de terţi această dată devine opozabilă numai din momentul în care a dobândit caracter de dată certă. aduce două însemnate limitări. este o mărturisire extrajudiciară. prezumţiile sunt consecinţele (concluziile) pe care legea sau magistratul le desprind dintr-un fapt cunoscut cu privire la un fapt necunoscut. Excepţii de la limitările prevăzute în al. 1199 C.4. 3 al aceluiaşi articol. Prin urmare..

fapt conex care este susceptibil de a fi dovedit nemijlocit. terţi. Care este obiectul probelor? 3. Care este forţa probantă a înscrisurilor sub semnătură privată? 6. mărturisire extrajudiciară. Reglementare. putând fi combătute prin dovada contarară. făcută cu orice mijloc de probă. care prevede că “orice clauză care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă” şi din prevederile art. în realitate. însă constituie veritabile mijloace de probă doar acele prezumţii care sunt în măsură să genereze o probabilitate. deplasarea obiectului probei. Codul comercial. În ce condiţii sunt admise convenţiile asupra probelor? 4. al. Reglementările din Decretul nr. ceea ce rezultă din art. sunt admise numai când este admisă şi dovada cu martori. sunt deopotrivă relative. Care este utilitatea date certe? 7. în privinţa actelor juridice dovada cu martori este admisă. Ce este mărturia extrajudiciară şi când este ea admisă ca mijloc de probă? 10. 5. Prin ce se caracterizează prezumţiile simple sau judecătoreşti? Cuvinte şi expresii cheie. în aceste cazuri ceea ce se urmăreşte a se dovedi este un fapt conex încheierii actului juridic şi nu actul juridic însăşi. agent instrumentator. Ce sunt înscrisurile autentice şi care este forţa lor probantă? 5. prin prevederile Decretului nr. Primele se caracterizează prin faptul că nu admit dovada contrară. 1.1. Ce este începutul de dovadă scrisă şi care este utilitatea sa? 9. 167/1958 au un caracter imperativ. convenţii asupra probelor. convenţii sinalagmatice. eroare de fapt. & 5. 3. respectiv. fapte juridice. care se poate face. o seamă de prevederi în această materie existând însă şi în Codul civil. Prezumţiile simple sau judecătoreşti. înscriere în fals. mărturisire judiciară. Prescripţia extinctivă. După cum această deplasare a obiectului probei şi. Întrebări. dată certă. 18 care prevede că 55 . De asemenea. numite şi prezumţii simple sau prezumţii de fapt Prezumţiile legale pot fi – în funcţie de forţa lor probantă – prezumţii absolute şi prezumţii relative. 1191 şi excepţiile de la acesta. prin ori ce mijloc de probă. prezumţie. 1. obiectul probei. în principal. a dreptului de a cere executarea silită. În ce cazuri este admisă proba cu martori? 8. în materie de acte juridice. bunuri fungibile. pe lângă faptul că sunt opera magistratului se mai caracterizează prin următoarele trăsături: sunt nelimitate la număr. după caz. Dovadă. dol sau violenţă. Prescripţia extinctivă este reglementată. adică nelimitat în materie de fapte juridice şi în condiţiile prevăzute de art. indiferent de valoarea actului şi chiar dacă există un înscris constatator. prezumţiile se împart în prezumţii legale şi prezumţii judecătoreşti. Noţiune. Prin prescripţie extinctivă se desemnează stingerea dreptului la acţiune (în justiţie) ori. în unele cazuri. fiindcă. în vreme ce celelalte admit această dovadă. atunci când un act este atacat pe motiv că s-a făcut pin fraudă. iar în alte cazuri numai prin anumite mijloace de probă sau numai de către anumite persoane. Cui revine sarcina probei? 2. sarcina probei. Codul familiei şi în alte acte normative. acte juridice. ca urmare a neexercitării lui în termenul prevăzut de lege. după cum concluziile ce se impun sunt opera legii sau a magistratului. părţi. 167/1958.

Ca efect al prescripţiei extinctive nu se stinge însă dreptul subiectiv. ar fi dispărut. Aceste acţiuni rămân supuse. în cele din urmă. penalităţi. domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive. în principal. Prin excepţie. întrucât ar fi vorba de o plată nedatorată. Într-un al doilea înţeles. cu precădere. Prin urmare. Acesta este dreptul la acţiune în înţeles procesual.“instanţa judecătorească … este obligată ca. Domeniul de aplicare al Decretului 167/1958. drept prevăzut şi garantat prin însăşi prevederile Constituţiei.” 5. Or. 5.al. Ca urmare. din punct de vedere al prescripţiei extinctive. Sintagma “drept la acţiune” are două înţelesuri.1. 1. 1. acţiunile cu obiect nepatrimonial. Acesta este dreptul care se stinge ca urmare a prescripţiei extinctive. din oficiu. altfel spus nu se aplică acţiunilor privind drepturile reale. 167/1958. drepturi reale. adică îndreptăţirea celui ce a exercitat dreptul la acţiune în sens procesual de a obţine o hotărâre a instanţei de judecată. chiar dacă la data executării nu ştia că termenul prescripţiei era împlinit”. judecarea acţiunii ori executarea silită. 167/1958. potrivit art.3. o expresie a dreptului de petiţionare. şi din art. întrucât obiectul acţiunii. acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei. nu are dreptul să ceară înapoierea prestaţiei. Prin urmare. dacă dreptul subiectiv s-ar fi stins prin prescripţie. respectiv dreptul subiectiv. ceea ce înseamnă că ele se aplică şi acţiunilor nepatrimoniale pe care legea le declară prescriptibile. dispoziţiile sale nu se aplică dreptului la acţiune privitor la dreptul de proprietate. Într-un prim înţeles prin ea se desemnează dreptul oricărei persoane de a se adresa instanţei de judecată cu o acţiune (cerere). acţiuni reale prin care se valorifică şi se ocrotesc. Articolul 1. precum şi acţiunilor reale. în constituie acţiunile prin care se apără drepturi de creanţă. care dispune că “Debitorul care a executat obligaţia după ce dreptul la acţiune al creditorului s-a prescris.). prevederilor corespunzătoare din Codul civil. Acest efect este circumscris chiar de art. uzufruct. în măsura în care sunt compatibile cu specificul acestora. în măsura în care este necesar. abitaţie. prin drept la acţiune se desemnează dreptul la acţiune în sens material. 21 din Decretul nr. 56 .2. cu precizarea că prevederile Decretului constituie dreptul comun în materie de prescripţie. Odată cu el se stinge şi dreptul la acţiune privind eventualele pretenţii accesorii (dobânzi. din Decretul nr. Este ceea ce rezultă. garanţii etc. acţiunea în tăgada paternităţii. Acţiunile cu caracter patrimonial se pot împărţi în două categorii. potrivit Codului familiei sunt prescriptibile: acţiunea în nulitatea relativă a căsătoriei. Totodată. iar repunerea în termenul de prescripţie nu ar avea rost. Efectul prescripţiei extinctive. prevede că prin prescripţie se stinge dreptul la acţiune având un obiect patrimonial. imprescriptibile. prin care cel ce a nesocotit un drept subiectiv este “condamnat” să îl respecte. acţiuni personale. Potrivit art. aşa cum ea este reglementată de Decretul nr. al. uz. la cerere sau chiar din oficiu.167. care prevede că “Dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. din prevederile art. 19 care reglementează posibilitatea instanţei de judecată de a dispune. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau a unui alt titlu executoriu. atunci creditorul ar trebui să înapoieze ceea ce a primit. să cerceteze dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este prescris. în cazul în care constată că sunt temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depăşit. El nu se poate stinge prin prescripţie deoarece este. din capul locului. 6 prin prescripţie se stinge şi dreptul de a cere executarea silită. 20. în principiu. servitute şi superficie. prin care se valorifică şi se ocrotesc drepturi nepatrimoniale sunt. domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive se limitează la acţiunile cu caracter patrimonial. prin care se valorifică şi se ocrotesc drepturi de creanţă.

art. Data descoperirii viciilor ascunse ale unui lucru transmis ori ale unei lucrări executate. Termene generale şi termene speciale.4. 1890 din Codul civil. care coincide cu data încheierii actului juridic. şi pentru dreptul de a cere executarea silită. 3 şi 6 din Decret prevăd un termen general de 3 ani. pentru fiecare prejudiciu curge un termen de prescripţie distinct. dar nu mai târziu de un an de la predarea lucrului sau a lucrării. Data când reprezentantul sau ocrotitorul legal al unei persoane lipsite de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă a luat cunoştinţă despre încheierea actului juridic de către cel lipsit de capacitate deplină. în mod expres şi pentru o anumită acţiune. Termenele generale sunt acelea care se aplică ori de câte ori legea nu prevede. în cazul în care dreptul ocrotit prin acţiune şi. Dimpotrivă. 5. în timp. în cazul obligaţiilor care urmează să fie executate la cererea creditorului şi a acelora al căror termen de executare nu este stabilit. dar nu mai târziu de 18 luni de la încheierea actului juridic. afară de cazul în care ar exista o dispoziţie expresă în acest sens. în cazul în care se cere anularea unui act juridic pe motiv de viciere a consimţământului prin eroare sau dol. Data descoperirii erorii sau dolului.4. 7. implicit actul juridic din care s-a născut dreptul.5. respectiv termenele generale şi termenele speciale. este afectat de o condiţie suspensivă sau de un termen suspensiv. dar pot fi şi mai lungi decât acesta sau chiar egale cu el.4. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea. un alt termen. iar cât priveşte dreptul la acţiune pentru valorificarea drepturilor reale. Momentul din care începe să curgă termenul de prescripţie. Afară de această regulă. Data naşterii raportului juridic. calculat de la data când prejudiciul a fost cunoscut sau trebuia să fie cunoscut. al. Ca regulă. Ele sunt. Spre exemplificare se pot aminti următoarele momente. nu este hotărâtoare durata acestuia ci domeniul său de aplicare. pentru calificarea unui termen de prescripţie ca fiind special. precum şi în cazul îmbogăţirii fără just temei şi a gestiunii de afaceri. în cazul în care se cere anularea unui act juridic pe motiv de viciere a consimţământului prin violenţă. dar nu mai târziu de 18 luni de la încheierea actului juridic. Data încetării violenţei.1). Termenele speciale sunt prevăzute expres de lege pentru anumite acţiuni. Termenul de prescripţie este intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune.2. Termenele de prescripţie şi momentul din care încep să curgă. potrivit art. 167/1958 prevede câteva momente concrete. este momentul în care s-a născut dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită (art. însă cel mai târziu la împlinirea a trei ani de la predarea acesteia. Legea face distincţie între două categorii de termene de prescripţie. care se restrânge la o anumită acţiune sau categorie de acţiuni. de regulă. la fel cum modificarea sau abrogarea unor termene speciale nu aduce atingere termenelor generale. Aşa fiind modificarea termenului general nu aduce atingere termenelor speciale. prin care se ocrotesc drepturi de creanţă. Data când s-a împlinit condiţia sau a expirat termenul. Cât priveşte acţiunile personale. Atunci când este vorba despre prejudicii care se produc succesiv. mai scurte decât termenul general. stabilite în funcţie de specificul anumitor acte sau fapte juridice. Prin urmare. termenul general de prescripţie este de 30 de ani. în cazul dreptului la acţiunea în repararea unei pagube pricinuită printr-o faptă ilicită. Decretul nr.1. Data descoperirii viciilor unei construcţii. 5. abrogarea unui termen special de prescripţie poate face să devină aplicabil termenul general. 57 .

identică cu cea anterioară. Noţiune. . . Pentru ca titularul dreptului la acţiune să nu fie prejudiciat în ipoteza în cauza de suspendare ar surveni spre sfârşitul termenului de prescripţie. 15.5.Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie. pe de altă parte. Aceste cauze sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.atunci când creditorul sau debitorul fac parte din forţele armate şi acestea se află pe picior de război. precum şi între orice altă persoană care.1. Pe lângă acestea mai sunt prevăzute şi următoarele cazuri speciale în care prescripţia se suspendă: . suspendarea este o “pauză” care intervine în curgerea termenului de prescripţie. 167/1958. 5. Asemeni suspendării. 5. ştergerea perioadei din termenul de prescripţie care s-a scurs până la ivirea cauzei de întrerupere şi.5. .atunci când titularul dreptului la acţiune este lipsit de capacitate ori este un minor cu capacitate restrânsă şi nu are un reprezentant sau un ocrotitor legal. din momentul în care s-a oprit. Noţiune. Cauzele de suspendare. pe de o parte.Data la care trebuia executată fiecare prestaţie.6.până la rezolvarea reclamaţiei administrative făcute de cel îndreptăţit cu privire la despăgubiri sau restituiri în temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de poştă ţi telecomunicaţii. ceea ce ar face ca lui să îi rămână la îndemână o perioadă scurtă de timp pentru introducerea acţiunii. 5.1. 2.2. în temeiul legii sau a unei hotărâri judecătoreşti. Suspendarea cursului prescripţiei. s-a prevăzut că “prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de şase luni. care nu se vor împlini decât după expirarea unui termen de o lună de la suspendare. făcută de cel în favoarea căruia curge prescripţia. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive. Instanţa va constata doar existenţa cauzei de suspendare şi efectul acesteia.6.între soţi pe toată durata căsătoriei.atunci când cel împotriva căruia curge prescripţia este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de întrerupere.între părinţi sau tutore şi cel care se află sub ocrotirea lor. Cauzele de întrerupere a prescripţiei. cu excepţia prescripţiilor mai scurte de 6 luni. . Practic. Prin suspendarea cursului prescripţiei se înţelege oprirea cursului firesc al prescripţiei. ceea ce înseamnă că părţile prin acordul lor de voinţe nu vor putea să creeze cauze de suspendare diferite de cele legale şi nici nu vor pute să le înlăture pe cele existente. cursul prescripţiei nu se reia ci reîncepe. Potrivit Decretului nr. însă spre deosebire de suspendare. începerea cursului uni noi prescripţii. în cazul actelor care se execută prin prestaţii succesive. prin art.6. Întreruperea prescripţiei intervine în cazurile expres prevăzute de lege şi are ca efect.2. între curator şi acei pe care îi reprezintă. al. adică de către debitor. efectele întreruperii se produc de drept. cursul prescripţiei se suspendă în următoarele cazuri generale: .” Efectele suspendării se produc de drept. 5. fără a fi nevoie de o hotărâre judecătorească în acest sens. socotit de la încetarea cauzei de suspendare. administrează bunurile altora şi cei ale căror bunuri sunt astfel administrate. 5. 58 . atunci când se iveşte o împrejurare căreia legea îi conferă calitatea de cauză legală de suspendare. cât timp socotelile nu au fost date şi aprobate. 5.5. atunci când cauza de suspendare dispare. însă cel mai târziu până la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei. . urmată de reluarea curgerii prescripţiei.

5. pe de o parte. 19 din Decretul nr. “Termenele statornicite pe ani luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului. ziua în cursul căreia prescripţia începe nu intră în calcul. Întrebări. Cum operează suspendarea prescripţiei şi care este efectul ei? 10. Din ce moment începe să curgă termenul de prescripţie în cazul unui act juridic afectat de un termen extinctiv? 8. drept la acţiune în sens procesual. Ce este repunerea în termen? Cuvinte şi expresii cheie. 19 face referire la cauze temeinic justificate. “Termenul prescripţiei se calculează pe zile şi nu pe ore. cu condiţia de a fi admisă printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. vicii ascunse. Din ce moment începe să curgă termenul de prescripţie al unei acţiuni pentru repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită? 9. aceste cauze nu trebuie să aibă caracterele forţei majore fiindcă aceasta duce “de drept” la suspendarea prescripţiei. acţiune reală. întrerupere. când s-a pronunţat încetarea procesului şi când cererea a fost anulată. Care este regula privitoare la momentul din care începe să curgă termenul de prescripţie? 7. dar prescripţia achizitivă? 2. instanţa de judecată poate.- - Introducerea unei cereri de chemare în judecată chiar la o instanţă necompetentă. ce se înţelege prin acestea. civ. Repunerea în termenul de prescripţie. drept la acţiune în sens material.7. fiindcă atunci repunerea în termen nu se justifică. sa perimat ori cel care a făcut-o a renunţat la ea. 101 C. 59 . lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare”. civ. ceea ce însemnă că prescripţia nu se va întrerupe atunci când cerererea este respinsă. prescripţie achizitivă. “prescripţia nu se socoteşte câştigată decât după împlinirea celei din urmă zile a termenului defipt prin lege. 1887 C. 1889 C. fără a preciza. termen general. Ce este prescripţia extinctivă. dreptul de a cere executarea silită. Textul art.” Iar potrivit art. Cum se poate argumenta faptul că dreptul subiectiv nu se stinge ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie? 4. Prin urmare. caz de forţă majoră. Care este domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive? 5. Prescripţie extinctivă.8. acţiune personală. termen special. 1. pe de altă parte. Săvârşirea unui act începător de executare. să excludă culpa titularului dreptului la acţiune. măcar exemplificativ. să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii ori să încuviinţeze executare silită. proc civ. Ce este cazul de forţă majoră şi care sunt consecinţele sale asupra prescripţiei extinctive? 11.Prin ce se caracterizează termenele speciale de prescripţie? 6. 167/1958. Potrivit art. suspendare. în cazul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depăşit. Doctrinar şi jurisprudenţial s-a admis că aceste cauze trebuie. potrivit art. Repunerea în termen poate fi dispusă numai înăuntrul unui termen de o lună de la încetarea cauzelor temeinic justificate. Ce caracter au normele care reglementează prescripţia extinctivă? 3. Potrivit art.”. iar. repunere în termen. Calculul termenelor de prescripţie. 5. caz care priveşte dreptul de a cere executarea silită.

60 .Bibliografie: vezi pagina 75.

vânzareacumpărarea. 61 . cum este vânzarea-cumpărarea. Sunt rezultatul unei manifestări de voinţă unilaterale care. Acte constitutive. fără a primi în schimb un echivalent. Sunt acelea care se formează ca urmare a acordului de voinţe dintre două sau mai multe persoane. Acestea din urmă sunt denumite astfel (bilaterale) fiindcă. De exemplu un contracte de depozit gratuit. la data încheierii actului. dacă este cazul. contractul de întreţinere. De exemplu. Sunt acelea prin care se constituie drepturi şi obligaţii care nu au existat până la data încheierii lor. de regulă. adică cu intenţia de a genera. Acestea din urmă sunt . modifica ori stinge un raport juridic. Liberalităţi. De exemplu un mandat gratuit (fără plată). acte bilaterale însă se numesc unilaterale fiindcă generează obligaţii numai pentru una dintre părţi. Acte bilaterale şi multilaterale. Acte cu titlu oneros. De exemplu testamentul. în principal. spre deosebire de contractele unilaterale. Acte unilaterale. Sunt acelea în care fiecare dintre părţi urmăreşte să realizeze un folos patrimonial dând în schimb un echivalent. Acte cu titlu gratuit. Actul juridic civil – privit ca operaţiune juridică – constă într-o manifestare de voinţă sau într-un acord de voinţe. De exemplu donaţia. Sunt acelea care se încheie în considerarea morţii autorului lor sau. Sunt acele acte cu titlu oneros în care părţile cunosc sau pot cunoaşte chiar din momentul încheierii lor întinderea prestaţiilor la care se îndatorează şi pe care le privesc ca fiind echivalente. existenţa şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. De exemplu. Aceasta depinde de un element viitor şi nesigur. Actele juridice civile pot fi grupate.din punct de vedere al modului în care se formează -. dau naştere la drepturi şi obligaţii corelative şi interdependente pentru ambele părţi. & 1. În aceste acte răspunderea pentru neexecutare este apreciată cu mai puţină rigurozitate.Modulul VII Actul juridic civil. Sunt acele acte cu titlu oneros în care părţile sau cel puţin una dintre ele nu cunosc. Categoria actelor bilaterale nu se confundă cu aceea a contractelor bilaterale sau sinalagmatice. în schimb capacitatea de a le încheia cunoaşte o seamă de restrângeri. Noţiune. Categorii de acte. într-una din categoriile care urmează. Acte aleatorii. Actele unilaterale – cum este testamentul – nu trebuie confundate cu contractele unilaterale – cum este donaţia. săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice. au caracter aleatoriu: contractul de rentă-viageră. De exemplu actul de constituire a unei ipoteci asupra unui imobil al debitorului. a cărui producere crează pentru părţi şanse de pierdere sau de câştig. Tocmai datorită acestei echivalenţe a prestaţiilor numai actele comutative pot fi anulate pe motiv de leziune. Nu este însă exclus ca o asemenea manifestare de voinţă să provină de la mai multe persoane care acţionează mânate de acelaşi interes şi pentru realizarea aceluiaşi scop. Acte comutative. Sunt acele acte cu titlu gratuit a căror a căror încheiere şi executare duce la diminuarea patrimoniului uneia dintre părţi. provine de la o singură persoană. Ele se numesc contracte sau convenţii. a uneia dintre părţi. Acte dezinteresate. Este o categorie de acte opusă actelor cu titlu oneros şi caracterizată prin aceea că una dintre părţi procură celeilalte un folos patrimonial. Acte pentru cauză de moarte. Sunt acele acte cu titlu gratuit a căror încheiere şi executare nu duce la diminuarea patrimoniului niciuneia dintre părţi. contractul de asigurare etc.

ele nedepinzând de vreun alt act juridic. după caz. Sunt acelea care au o denumire legală şi o reglementare legală corespunzătoare. un caracter urgent. Efectele acestor acte retroactivează până în momentul stabilirii raportului juridic din care s-au născut drepturile care se consolidează. grevarea cu sarcini reale (uzufruct. Sunt acelea care au ca rezultat ieşirea unui bun din patrimoniul celui care le încheie ori. Acte numite. simplul consimţământ fiind suficient. Drepturile şi obligaţiile părţilor nu mai rezultă din voinţa părţilor ci din acea reglementare. De menţionat că consensualismul constituie regula în dreptul nostru civil. mai este necesară şi predarea bunului care formează obiectul contractului. de regulă. Sun acelea care se pot încheia valabil fără ca voinţa părţilor să trebuiască a fi exprimată într-o formă anume. un anumit statut legal. presupun cheltuieli reduse în comparaţie cu rezultatul lor şi nu pot fi păgubitoare pentru cel ce le face. De exemplu. un contract de fidejusiune (cauţiune) este un contract accesoriu fiindcă nu poate exista fără un alt contract – spre pildă vânzarecumpărare -. Sunt acelea care nu au o existenţă de sine stătătoare. De aceea asemenea acte pot fi încheiate şi de cei lipsiţi de capacitate deplină de exerciţiu. Sunt acelea pentru a căror încheiere valabilă. cu condiţia de a nu fi lezionare. pe lângă consimţământul părţilor.Acte translative. Sunt acelea prin care anumite drepturi care există la data încheierii lor se transmit din patrimoniul uneia dintre părţi în patrimoniul celeilalte părţi. de regulă sancţiunea nulităţii absolute. Astfel. care. De exemplu contractul de împrumut. De exemplu. actul căsătoriei este un act condiţie. De aceea pot fi încheiate şi de persoane cu capacitatea de exerciţiu restrânsă. De exemplu. Sunt acelea în care voinţa părţilor are dor rolul de a face aplicabilă o anumită reglementare legală. trebuie calificată ca un act de dispoziţie. prin natura sa. are un caracter declarativ convenţia prin care coproprietarii unui bun consimt la împărţirea bunului şi încetarea stării de coproprietate. uz etc. deoarece drepturile şi obligaţiile soţilor rezultă din prevederile legii şi nu din voinţa acestora.) a unui bun din patrimoniul celui ce le încheie. drepturile şi obligaţiile ce le revin. Acte de conservare. Acte de administrare. Acte subiective. 62 . Acte declarative. Sunt acelea care au o existenţă de sine stătătoare. Actele accesorii urmează soarta juridică a actului principal. Uneori actele de administrare pot să privească însăţi patrimoniul persoanei. Acte solemne. deşi. Acte de dispoziţie. Acte principale. Ele au. Acte reale. Aceasta deoarece rostul fidejusiunii este acela de a garanta executarea obligaţiilor pe care acesta din urmă le generează. este privită totuşi ca un act de administrare a patrimoniului. înstrăinarea unor bunuri supuse stricăciunii. Sunt acelea în care părţile stabilesc ele însele. Acte consensuale. ceea ce însemnă că dacă actul principal este nul va fi lipsit de efecte şi actul accesoriu. Sunt acelea prin care se urmăreşte punerea în valoare a unui bun. Aceasta deoarece drepturile foştilor coproprietari asupra părţilor din bun primite ca urmare a împărţelii sunt considerate ca fiind dobândite de la data când s-a născut starea de coproprietate şi nu de la data când s-a făcut împărţeala. Sunt acelea prin care părţile confirmă sau consolidează anumite drepturi preexistente în raport de momentu încheierii actului juridic. Sunt acelea a căror valabilitate este condiţionată de exprimarea consimţământului într-o anumită formă. întrucât depind de un alt act juridic. Nerespectarea formei cerute de lege pentru valabilitatea actului atrage. Sunt acelea prin care se urmăreşte evitarea pierderii unui drept ori diminuarea lui. caz în care se admite că ele pot duce la înstrăinarea unor bunuri. considerat principal. este forma înscrisului autentic şi uneori forma înscrisului sub semnătură privată. Acte accesorii. în limitele libertăţii contractuale. Ele nu implică înstrăinarea bunului şi sunt folositoare celui care le face. Acte condiţie. de regulă.

consimţământul trebuie să provină de la o persoană care are discernământ în momentul în care consimte. Eroarea. renta-viageră este un contract numit. civ. iar excepţia.2. Ele sunt rezultatul voinţei părţilor şi ca urmare valabilitatea lor se apreciază prin prisma condiţiilor esenţiale şi generale de valabilitate a actelor juridice.” Cu toate că textul califică aceste condiţii ca fiind esenţiale doar pentru valabilitatea convenţiilor. capacitatea de a contracta: 2. 2. eroarea este un viciu al consimţământului numai în două situaţii: a) atunci când ea priveşte calităţile substanţiale 63 . este incapacitatea. Cerinţe. practic.2. printr-o atitudine din care rezultă neîndoielnic voinţa persoanei de a încheia actul juridic. prin ea însăşi. ca o a cincea condiţie. Privit în primul dintre înţelesurile arătate. acordul de voinţe prin care se încheie un act juridic bilateral sau multilateral. civ. În primul rând. Potrivit art.1.. …4. Din prevederile art. adică de a încheia acte juridice. un obiect determinat. dol. Prin consimţământ se desemnează. În actele juridice eroarea este o falsă reprezentare pe care părţile sau una dintre ele o au cu privire la un element sau aspect al actului juridic. 4. sunt incapabili de a contracta. rezultă că regula este capacitatea de a încheia acte juridice. decât în cazul în care o dispoziţie a legii ori o înţelegere a părţilor i-ar conferi în mod expres această semnificaţie. doctrinar se admite că ele sunt necesar de a fi întrunite pentru valabilitatea oricărui act juridic. În al treilea rând. 948 C. capacitatea părţilor actului juridic se apreciază în raport de momentul încheierii actului juridic.. capacitatea de a încheia acte juridice este sinonimă cu capacitatea de exerciţiu şi. În al patrulea rând. 2. contractul de întreţinere – apropiat de cel de rentă viageră -.3. iar. De aceea nu are valoare de consimţământ o declaraţie de voinţă făcută în glumă ori sub condiţie pur potestativă.1.3. 2. de a se obliga din punct de vedere juridic. Condiţiile generale şi esenţiale pentru valabilitatea actelor juridice. În general. manifestarea (declaraţia) de voinţă trebuie făcută cu intenţia de a produce efecte de natură juridică. 2. fie că el este bilateral fie că este unilateral. deoarece are o reglementare proprie. consimţământul nu trebuie să fie viciat prin eroare. Minorii. consimţământul trebuie să întrunească anumite cerinţe pentru a putea duce la încheierea unui act juridic valabil. Potrivit art. ori prin leziune.3. La fel ca şi celelalte condiţii de valabilitate. următorii: 1. civ. pe de o parte manifestarea voinţei fiecăreia dintre părţi de a încheia actul juridic. Această exteriorizare se poate face expres – verbal sau în scris – ori tacit.Actele nenumite sunt acelea pe care legea nu le reglementează în mod expres. Potrivit art. În genere toţi acei cărora legea le-a prohibit oarecare contracte. 2. se precizează că în cazul actelor solemne. 950 C. Noţiune. civ. Consimţământul. violenţă. care întotdeauna trebuie să fie expres prevăzută de lege. A. prevăzute de lege pentru anumite acte juridice asemănătoare lor. consimţământul trebuie exteriorizat într-un mod care să facă posibilă cunoaşterea lui de către cealaltă parte. la aceste patru condiţii de valabilitate mai trebuie adăugată şi forma actului juridic. & 2. Interzişii. în schimb. o cauză licită. În al doilea rând. 954 C. Tăcerea. fără a se ţine seama şi de condiţiile speciale. Rezultă din aceste dispoziţii că. consimţământul valabil al părţii ce se obligă. “condiţiile esnţiale pentru valabilitatea unei convenţii sunt: 1. eroarea este o falsă reprezentare a realităţii. Enunţare. De exemplu. 949 C. prin urmare îi sunt aplicabile regulile acolo arătate. nu poate avea valoare de consimţământ. Pe de altă parte. este nenumit fiindcă nu are o astfel de reglementare. pe de altă parte. Capacitatea. 2. 3.

Dolul constă în inducerea în eroare a unei persoane. din Decretul nr. acesta este considerat ca un obiect exterior la care se referă actul juridic. D. Pentru a duce la vicierea consimţământului. în scopul de a o determina să încheie un act juridic. în aşa fel încât I se insuflă o teamă de natură să o facă să încheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi încheiat. dar numai în contractele în care consideraţia persoanei este hotărâtoare pentru încheierea lor (contractele intuitu personae). atunci când a suferit un prejudiciu. fără încuviinţarea ocrotitorului legal. în actele juridice mai pot să apară cazuri de erori grave care. 25. violenţa ca viciu de consimţământ nu presupune acte propriu-zise de violenţă ci se rezumă la o ameninţare a persoanei şi. ci eroarea. Spre deosebire de dol violenţa nu trebuie să provină neapărat de la cealaltă parte. în vreme ce sfera erorii cauzat prin dol se extinde la orice element sau aspect care. numite erori indiferente. sau într-o inacţiune (abţinere) caz în care suntem în prezenţa unui dol pasiv. pregătire etc. pe de o parte. prin folosirea unor mijloace viclene. ceea ce viciază consimţământul este teama provocată de această ameninţare şi nu ameninţarea în sine. Prin obiect al actului juridic trebuie să înţelegem prestaţia pe care creditorul o poate pretinde. din cauza disproporţiei ce există. la data încheierii contractului. 1.sfera erorii viciu de consimţământ se limitează la calităţile substanţiale ale obiectului actului juridic şi la partea cu care se contractează. pentru partea indusă în eroare. un delict civil. 31/1954. B.). Ca viciu al consimţământului. însă asemeni dolului violenţa poate da naştere unei acţiuni în anularea actului cât şi unei acţiuni în despăgubiri. Prin prevederile art. cel puţin din următoarele două motive: . Ceea ce viciază consimţământul nu este acţiunea vicleană în sine. leziunea nu este un viciu al consimţământului. domeniul de aplicare al leziunii ca viciu de consimţământ a fost restrâns la actele de administrare a bunurilor şi a patrimoniului. reticent sau omisiv. mai pot să apară şi unele erori nesemnificative din punct de vedere juridic. care poate îndreptăţi pe cel înşelat atât la o acţiune în nulitatea relativă a actului juridic cât şi la o acţiune în despăgubiri. C. Pentru 64 . Dolul (viclenia). Afară de aceste erori care viciază consimţământul. între prestaţia proprie şi prestaţia celeilalte părţi. al. dolul este şi o faptă ilicită. Violenţa. În sfârşit. este determinant la încheierea contractului. violenţa constă în ameninţarea unei persoane cu producerea unui rău. vârstă. care nu afectează cu nimic valabilitatea actului juridic. în temeiul angajamentului luat prin încheierea actului juridic. să aibă un caracter determinant şi să provină de la cealaltă parte ori de la reprezentantul sau complicele celeilalte părţi. Atunci când prestaţia priveşte un bun.4. 2. Este paguba materială pe care o suferă una dintre părţile unui contract oneros şi comutativ. încheiate de minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă. în vreme ce eroarea viciu de consimţământ ocazionează doar o acţiune în anularea actului. Leziunea. Obiectul actului juridic. pe care această acţiune o cauzează celeilalte părţi. Prin urmare. practic. Partea al cărei consimţământ a fost viciat prin eroare este îndreptăţită să promoveze o acţiune în nulitatea relativă a actului juridic. ci o neregularitate a actului juridic care priveşte obiectul contractelor oneroase şi comutative. Este cazul erorii asupra naturii actului juridic şi al erorii asupra identităţii obiectului acestuia. falsa reprezentare a realităţii. Cu toate acestea dolul se cere a fi reglementat şi tratat distinct de eroarea viciu de consimţământ. Manopera dolosivă poate să constea într-o acţiune. împiedică formarea consimţământului numite şi erori obstacol sau distructive de voinţă. Pentru a vicia consimţământul.ale obiectului. cu caracter oneros şi comutativ. pe de altă parte. Practic. ceea ce se apreciază ţinându-se seama de particularităţile persoanei ameninţate (sex. b) atunci când priveşte persoana celeilalte părţi (identitatea sau calităţile acesteia). iar debitorul este obligat să o săvârşească. ameninţarea trebuie să fi fost injustă şi determinantă pentru cel ameninţat. caz în care suntem în prezenţa unui dol activ sau comisiv. adică acele însuşiri ale acestuia care au fost esenţiale pentru partea aflată în eroare şi au determinat-o să-şi dea consimţământul. manoperele viclene trebuie să fie săvârşite cu intenţie.

Înţeleasă ca scop al actului juridic. Noţiune. urmăreau un scop ilicit sau contrar regulilor de comportament social. dar se poate angaja să determine (convingă) pe altul să încheie un act. în schimb este valabil actul juridic care are drept obiect bunuri viitoare. dar are şi anumite motive particulare care îl îndeamnă la aceasta. Este un element concret. Cerinţele şi proba cauzei. în dreptul nostru este cârmuită de două principii şi anume: a) principiul libertăţii sau autonomiei voinţei juridice.obiectul să fie posibil de realizat. care constă în mobilul principal ce a determinat hotărârea de a încheia un anumit act juridic concret. . Este un element abstract şi invariabil în cadrul aceleiaşi categorii de acte juridice.în cazul actelor translative de drepturi. cauza acestuia trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: să existe. b) principiul priorităţii voinţei interne (reale) faţă de voinţa declarată. de exemplu.1. 2. cel ce se obligă să transmită un drept trebuie să fie titularul său. cu precizarea că obiectul este considerat imposibil numai atunci când este vorba de o imposibilitate absolută şi nu de una care priveşte doar părţile contractante şi rezultă din nepriceperea or neştiinţa acestora. care determină consimţământul şi explică de ce anume s-a încheiat actul juridic. în contractele cu titlu gratuit este intenţia de a gratifica pe altul etc. dar care.ca actul juridic să ţie valabil.trebuie să întrunească următoarele cerinţe: . de exemplu. ceea ce înseamnă că nu este valabil actul juridic încheiat cu privire la un bun care la data încheierii actului era pierit.obiectul să fie licit. deoarece nu poate promite şi angaja fapta altuia. .obiectul să fie determinat sau cel puţin determinabil. cum ar fi recompensarea beneficiarului donaţiei pentru un serviciu făcut donatorului. subiectiv şi variabil de la un contract la altul.bunul la care se referă prestaţia să existe sau să poată exista. Pentru ca actul juridic să fie valabil. în contractele reale scopul imediat este consideraţia remiterii bunului care formează obiectul contractului. 2. scopul imediat al uneia dintre părţi este consideraţia (reprezentarea mentală) a contraprestaţiei ce urmează a fi executată de către cealaltă parte. în contractele sinalagmatice.2. adică actul juridic să nu fie 65 . în realitate. Ea este un element de factură psihică. ori intenţia de a-l determina pe donatar (ă) să accepte începerea unor relaţii de concubinaj ori să menţină asemenea relaţii etc.5. care. ci numai acele motive (mobiluri) care sunt şi pot fi considerate determinante pentru exprimarea consimţământului.bunul la care se referă prestaţia să fie în circuitul civil. . cum este vânzarea-cumpărarea. Prin cauză a actului juridic se înţelege scopul pentru realizarea căruia se încheie un act juridic. Aşa. Existenţa unui asemenea scop al actului juridic nu poate fi negată deoarece este lesne de observat că. Cauza concretă (scopul mediat). adică legea să nu interzică înstrăinarea sau grevarea sa prin acte juridice. Alături de consimţământ. cauza cuprinde două elemente: cauza abstractă (scopul imediat) şi cauza concretă (scopul mediat). 2.5. obiectul său – inclusiv obiectul exterior . cauza este un element al voinţei juridice. De precizat este însă faptul că nu orice motiv (mobil) avut în vedere de părţi poate fi reţinut în conţinutul noţiunii de cauză. . Cauza actului juridic. adică părţile să prevadă suficiente elemente care să permită o determinare viitoare a obiectului. întrucât a permis instanţelor de judecată examineze legalitatea şi moralitatea unor acte care aparent erau perfect valabile. Cauza abstractă (scopul imediat). adică să nu fie potrivnic legii.obiectul să constea într-un fapt personal al celui ce se obligă. în cazul unui contract de donaţie. donatorul nu numai că doreşte să-l gratifice pe donatar. Includerea scopului mediat în noţiunea de cauză s-a vădit a fi utilă din punct de vedere practic.5. . .

În ce situaţii eroarea viciază consimţământul? 7. legea pretinde ca actul juridic să se încheie într-o anumită formă. potrivit căruia valabilitatea actului juridic nu este condiţionată de exprimarea consimţământului într-o anumită formă specială. să fie licită. acte consensuale. ca în cazul testamentului olograf. scop imediat. Forma ad probationem. după caz. Ce este dolul reticent? 8. & 4. contractul de locaţiune care nu a fost pus în executare nu poate fi dovedit decât printr-un înscris autentic ori sub semnătură privată. act cu titlu oneros. Care sunt deosebirile dintre actele unilaterale şi contractele unilaterale? 2. contact bilateral. de cele mai multe ori. condiţia. într-un înscris autentic – ca în cazul donaţiilor -. sau într-un înscris sub semnătură privată. uneori. Care este domeniul de aplicare al leziunii? 9. Modalităţile actului juridic. Ce sunt actele condiţie? 5. circuit civil. uneori. act cu titlu gratuit. Modalităţile actului juridic sunt: termenul. acte solemne. liberalităţi. Aşa. 3. de exemplu. actul este valabil şi îşi produce efectele. este impusă. Forma ad validitatem este cerută în cazul actelor juridice solemne. el nu poate fi dovedit. & 3. Aşa fiind. 967) instituie o prezumţie de existenţă şi legalitate a cauzei.lipsit de cauză. 1. trebuie să facă dovada lipsei sau nelegalităţii acesteia. adică să nu contravină legii sau bunelor moravuri. Ce sunt contractele cu titlu oneros şi contractele aleatorii? 3. adică să nu fie falsă (întemeiată pe o credinţă greşită). Întrebări. Ce este cauza concretă (scopul mediat)? Cuvinte şi expresii cheie. să fie reală. Care sunt condiţiile generale şi esenţiale de valabilitate ale actelor juridice? 6. Dimpotrivă. Aşa cum am mai arătat. 3. care poate fi cerută: pentru valabilitatea actului (ad validitatem). În ce condiţii este considerat imposibil obiectul actului juridic? 10. executarea sau chiar existenţa drepturilor şi obligaţiilor care se nasc din actul juridic. Forma actului juridic. în ipoteza unui litigiu între părţi. 66 . act bilateral. Neîndeplinirea acestei forme nu afectează valabilitatea actului. leziune. nulitatea absolută a actului juridic. atâta doar că. indiferent care ar fi valoarea acestuia. Ea se concretizează.2. sarcina. de regulă. dezinteresate. actul juridic civil este cârmuit de principiul consensualismului. scop mediat. Totuşi. Cât priveşte proba cauzei este de observat că prevederile Codului civil (art. violenţă. acte reale. contract unilateral. Nerespestarea ei atrage. discernământ.1. ori numai pentru a face opozabil actul faţă de terţi. pentru dovada actului (ad probationem). Act unilateral. eroare. de lege pentru dovedirea actului juridic. De câte feluri sunt actele de administrare? 4. acela care susţine inexistenţa sau nelegalitatea cauzei. dol. Acestea sunt anumite împrejurări viitoare care determină.

În lipsa unei clauze exprese termenul se consideră (prezumă) a fi stabilit în favoarea celui care se obligă (a debitorului). ori în favoarea ambelor părţi. creditorul poate lua măsuri de conservare a dreptului său. iar atunci când termenul a fost stabilit în favoarea ambelor părţi. stingerea drepturilor şi obligaţiilor care s-au născut din actul juridic. Condiţia suspensivă. până la împlinirea termenului drepturile şi obligaţiile există şi se execută. Este acela care amână – până la împlinirea lui – exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor care se nasc din actul juridic. Este un eveniment viitor şi sigur cât priveşte producerea lui. condiţia potestativă simplă. Termenul convenţional. De exemplu moartea unei persoane. La împlinirea termenului aceste drepturi şi obligaţii se sting. Atâta vreme cât această condiţie nu s-a realizat: creditorul nu poate să pretindă executarea obligaţiei. pentru viitor. Este acela pe care legea în prevede. care suportă şi riscul pieirii fortuite a acestuia. Prin urmare.4. debitorul nu poate fi obligat să execute. care constă într-un eveniment a cărui producere depinde de voinţa uneia dintre părţi şi voinţa unei terţe persoane determinate. creditorul poate face acte de conservare a bunului. deci bunul înstrăinat rămâne în proprietatea înstrăinătorului. Un astfel de termen poate fi prevăzut în favoarea debitorului. dar nici nu poate cere executarea obligaţiei înainte de împlinirea termenului . Este acela care constă într-un eveniment ce este sigur că se va realiza. Termenul suspensiv. care constă într-un eveniment a cărui producere depinde de hazard. iar dacă a executat voluntar poate cere restituirea a ceea ce a executat. atrage nevalabilitatea actului. Atunci când această condiţie se realizează drepturile şi obligaţiile dobândite sau asumate prin actul juridic se consolidează retroactiv – de la dat încheierii actului juridic -. Termenul cert. după caz. 67 . a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa uneia dintre părţi şi care. sau încetarea efectelor actului juridic. Termenul extinctiv. Prin urmare aceste drepturi şi obligaţii se nasc însă nu pot ţi exercitate sau nu trebuie executate până ce termenul se împlineşte. 4. De aici următoarele consecinţe: dacă debitorul – în favoarea căruia se prezumă că s-a stabilit termenul – execută obligaţia înainte de termen. Condiţia poate fi de mai multe feluri. înainte de împlinirea termenului. în mod expres şi independent de voinţa părţilor. efectul translativ al actului juridic nu se produce. Cu toate acestea. condiţia pur potestativă. Este acela pe care părţile îl stabilesc prin contract. de care depinde. uneori. ca şi cum actul nu ar fi afectat de termen. renunţarea la el se poate face doar prin consensul părţilor. termenul de prescripţie extinctivă nu începe să curgă. în funcţie de natura evenimentului în care se concretizează şi de corelaţia acestuia cu voinţa umană. condiţia mixtă. Termenul. Este acela a cărui împlinire determină. a cărei realizare depinde de voinţa uneia dintre părţi concretizată într-o anumită faptă săvârşită de aceasta. Termenul incert. poate cere garanţii debitorului şi poate ceda dreptul afectat de condiţie. Condiţia. creditorul nu poate refuza plate astfel făcută . Termenul legal. Este un eveniment viitor şi nesigur cât priveşte realizarea sa.2. Este aceea de realizarea căreia depinde însăşi naşterea efectelor (drepturilor şi obligaţiilor) specifice actului juridic. condiţia cazuală.1. Interesul acestei distincţii constă în aceea că partea în favoarea căreia a fost stipulat termenul poate să renunţe la beneficiul lui. începerea executării drepturilor şi obligaţiilor care se nasc din actul juridic. putem distinge următoarele feluri de condiţii. Astfel. atunci când are caracter suspensiv şi îl priveşte pe cel care se obligă. până la împlinirea termenului termenul de prescripţie nu începe să curgă. de care depinde însăşi naşterea drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din actul juridic. Este acela al cărui moment de împlinire poate fi cunoscut chiar de la data încheierii actului juridic. fără a se şti cu exactitate când anume. a creditorului. ori de voinţa uneia dintre părţi şi voinţa unei persoane nedeterminate. De exemplu o dată calendaristică. el face o plată vlebilă pe care nu o poate cere înapoi ca fiind nedatorată.

Comparaţie. au stabilit ca efectele să se producă numai pentru viitor. Este o modalitate specifică actelor cu titlu gratuit şi constă într-o obligaţie pe care dispunătorul o impune celui gratificat. Prin urmare. încheiate de dobânditorul sub condiţie suspensivă cu terţe persoane. În această categorie trebuie menţionaţi: succesorii universali şi cu titlu universal. în cazul în care condiţia nu se realizează sau este sigur că nu se va mai realiza. Prin excepţie. se desfiinţează.4. 5. În cazul în care condiţia se realizează: prestaţiile executate se restituie. & 5. Sarcina. iar în cazul în care sarcina nu este îndeplinită atunci dispunătorul este îndreptăţit să ceară revocarea actului. Este de exemplu cazul contractului de mandat. drepturile consimţite de dobânditorul unui bun. eventualele prestaţii deja executate se restituie. Principiul irevocabilităţii. însă tot sub condiţie rezolutorie. implicit. 4. De aceea: cât timp condiţia nu s-a realizat. atunci actul juridic se consolidează. Principiul forţei obligatorii. 2) termenul afectează numai executarea drepturilor şi obligaţiilor. În sfârşit. Această obligaţie poate fi instituită în favoarea dispunătorului. nu şi faţă de terţele persoane. garanţiile consimţite de debitor se desfiinţează.3. Potrivit acestuia. 4. actul juridic se impune a fi respectat întocmai atât de către părţi cât şi de către instanţa de judecată. în vreme ce condiţia afectează însăşi existenţa acestora. afară de cazul în care este vorba de acte cu executare succesivă şi afară de cazul în care părţile. în timp ce condiţia este un eveniment viitor şi nesigur. nu poate fi revocat unilateral de către una dintre părţi. dreptul dobândit poate fi transmis. Aceste efecte constau în naşterea modificarea sau stingerea unor raporturi juridice şi. actul juridic îşi produce efectele numai faţă de părţile care l-au încheiat. până la realizarea condiţiei. Efectele actelor juridice sunt cârmuite de trei principii. 5. însă actele de conservare şi administrare a bunului. Este aceea a cărei realizare duce la desfiinţarea retroactivă a drepturilor şi obligaţiilor care s-au născut din actul juridic. în măsura în care a fost legal încheiat.însă prescripţia extinctivă curge numai de la data realizării condiţiei. 68 . Efectele actului juridic. potrivit legii. dobânditorul unui bun devine proprietar şi suportă riscul pieirii bunului. 5. să includă în contract clauze care să permită revocarea unilaterală a acestuia de către una dintre ele sau de oricare dintre ele. se păstrează iar cele de dispoziţie se desfiinţează. legea permite revocarea unilaterală. părţile pot. efectele actului juridic se consolidează retroactiv de la data încheierii lui. în beneficiul unei terţe persoane. în vreme ce efectele condiţiei se produc retroactiv. De asemenea. ci numai prin consimţământul mutual al părţilor care l-au încheiat. Potrivit acestuia. 3) efectele termenului se produc numai pentru viitor. Condiţia rezolutorie. prin convenţia lor.1. În sfârşit. atunci când condiţia nu se realizează sau când este sigur că nu se va realiza.3. actul juridic şi în special contractul. actul juridic produce efecte ca şi cum nu ar fi fost afectat de modalităţi. Anumite efecte ale acului juridic afectează însă pe aceia care. Potrivit acestuia. obligaţiile debitorului trebuie executate. în special în cazul contractelor cu executare succesivă încheiate pe durată nedeterminată. Între termen şi condiţie se pot semnala următoarele deosebiri principale: 1) termenul este un eveniment viitor şi sigur. în favoarea celui gratificat sau în favoarea unei terţe persoane. În cazul în care sarcina este îndeplinită. iar drepturile consimţite de debitor în favoarea terţilor se consolidează în vreme ce drepturile consimţite de creditor se desfiinţează. au calitatea de avânzicauză. Principiul relativităţii efectelor. în principiu.2. a drepturilor şi obligaţiilor care intră în conţinutul acestora.

2. avânzi-cauză. condiţie rezolutorie. termen extinctiv.succesorii cu titlu particular. Sunt acelea care desfiinţează doar efectele anumitor clauze ale actului juridic. Problema care se ridică în cazul acestor nulităţi este aceea de a stabili dacă. condiţie suspensivă. Care poate fi rostul formei actului juridic? 2. Categoria nulităţilor 69 . va fi sancţionată cu nulitate numai acea clauză. sarcină. Noţiune. orice convenţie contrară este nulă etc. însă aplicarea lor rezultă din faptul că norma juridică ce se nesocoteşte cu ocazia încheierii actului juridic are un caracter imperativ. relativitate. Prin ce se deosebeşte condiţia suspensivă de cea rezolutorie? 11. Nulităţi absolute. Nulităţi exprese Sunt acelea pe care legea le prevede în mod expres prin dispoziţii de genul: încălcarea prevederilor de mai sus se sancţionează cu nulitatea. condiţie mixtă. Atât dispoziţiile legale. Ce este condiţia? 6. & 6. 6. irevocabilitate. Care sunt principiile ce cârmuiesc efectele actelor juridice? Cuvinte şi expresii cheie. 1. creditorii chirografari. În beneficiul cui se prezumă că a fost prevăzut termenul? 10. Nulităţi virtuale. creditori chirografari.1. Întrebări. ad probationem. consimţământ mutual. Sunt acelea care se impun datorită încălcării unor dispoziţii legale care ocrotesc un interes precumpănitor public. în anumite condiţii. Care este consecinţa nerespectării formei cerute ad validitatem? 3. tot numai în anumite condiţii. Spre pildă dacă într-un contract există o clauză care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei extinctive. Care sunt deosebirile dintre termen şi condiţie? 7. Clasificarea nulităţilor. Ad validitatem. ori de câte ori se pune problema nulităţii unui act juridic trebuie să ne raportăm la momentul încheierii unui act juridic.1. 6. Ce este termenul? 5.2. Ce este sarcina? 12. restul prevederilor contractuale fiind valabile şi producătoare de efecte juridice. este vorba despre o nulitate relativă sau de o nulitate absolută. În ce constă condiţia mixtă şi cea potestativă simplă? 8. termen suspensiv. 6. Prin ce se deosebeşte termenul extinctiv de cel suspensiv? 9. Sunt acelea pe care legea nu le prevede în mod expres. Nulităţi totale. nepermiţând ca acesta să producă vreun efect. Sunt acelea care desfiinţează actul juridic în întregul său. Nulitatea este sancţiunea civilă care desfiinţează. Nulitatea actului juridic. cât mai ales doctrina fac o seamă de clasificări ale nulităţilor. condiţie cazuală. cu caracter retroactiv. efectele unui act juridic încheiat cu încălcarea unor dispoziţii legale cu caracter imperativ. Nulităţi parţiale. condiţie potestativă. în speţă. Prin urmare. Care este consecinţa nerespectării formei ad probationem? 4.

atunci când.din oficiu. caracterul ilicit al cauzei sau obiectului actului juridic. Totuşi. deoarece pot exista nulităţi relative totale. încălcarea unei prohibiţii legale de a contracta care ocroteşte un interes public. Actul sancţionat cu nulitate relativă poate fi confirmat. iar cealaltă parte s-ar opune invocând nulitatea acestuia. b. este admisă şi confirmarea unor astfel de acte. A. Prin excepţie. adică oricât timp ar fi trecut de la încheierea actului juridic. Termenul de prescripţie este. Aşa. Întrucât confirmarea presupune o 70 . a.2. în ipoteza în care una dintre părţi ar cere executarea actului. confirmate. c. Inadmisibilitatea confirmării actului nul absolut. lipsa consimţământului şi a capacităţii de folosinţă. Nulitatea absolută poate fi invocată de către orice persoană interesată (care justifică un interes legitim legat de constatarea nulităţii actului) precum şi de către instanţa de judecată . în cazul în care anulabilitatea actului este determinată de vicierea consimţământului uneia dintre părţi. Confirmarea se poate face de către persoana îndreptăţită să invoce nulitatea şi are ca efect validarea actului. Principalele cazuri de nulitate relativă sunt: vicierea consimţământului. Principalele cazuri de nulitate absolută sunt: nerespectarea formei prevăzute de lege. Spre deosebire de nulitatea absolută. de trei ani şi curge din momentele arătate cu ocazia prezentării prescripţiei extinctive. Nulitatea absolută poate fi invocată oricând. Nulitatea absolută se deosebeşte de cea relativă prin regimul juridic diferit. oricând şi pe cale de excepţie. se pot semnala cazuri în care această acţiune este prescriptibilă. Prin urmare între aceste două feluri de nulităţi nu există deosebiri de efecte. c. dacă este sau nu este prescriptibilă acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea unui act. numai de către partea sau persoana ocrotită prin dispoziţia legală încălcată. frauda la lege etc. Stabilirea regimului juridic al nulităţii presupune a se da răspuns la următoarele întrebări: cine poate invoca nulitatea. prin care se ocroteşte un interes precumpănitor privat. încheierea actelor juridice cu nerespectarea regulilor privind reprezentarea incapabililor şi încuviinţarea actelor celor cu capacitate restrânsă. dacă poate fi confirmat sau validat într-un alt mod actul sancţionat cu nulitate? a. Spre deosebire de actele sancţionate cu nulitate relativă. Acţiunea în nulitate relativă este prescriptibilă. cea relativo poate fi invocată – printr-o acţiune în justiţie -. de exemplu. ceea ce înseamnă că pot exista nulităţi absolute şi totale. care nu mai poate fi atacat cu o acţiune în anulare. A. 6. Este. nesocotirea unei prohibiţii de a contacta instituită în vederea protejării unui interes personal. ulterior încheierii lui. de exemplu. Îndreptăţirea de a invoca nulitatea relativă. Nulitatea absolută poate fi invocată. Totodată.2. deoarece acţiunea în nulitate absolută este imprescriptibilă. pe parcursul procesului privind executarea actului juridic. la fel cum pot exista nulităţi absolute parţiale. b. etc. instanţa constată că există o cauză de nulitate absolută a acestuia. de exemplu. Regimul juridic se referă la aceleaşi trei aspecte. Nulităţi relative. cazul împlinirii vârstei matrimoniale. de regulă. B. ori de către reprezentantul sau ocrotitorul ei legal. de regulă.absolute nu se confundă cu aceea a nulităţilor totale. în cazul actelor solemne. Sunt acelea care se impun datorită încălcării unor dispoziţii legale cu caracter imperativ. numai această parte va fi în măsură să ceară anularea actului. cele sancţionate cu nulitate absolută nu pot fi. cel general. de regulă. Categoria nulităţilor relative nu se confundă cu aceea a nulităţilor parţiale. B. de regulă. Îndreptăţirea de a invoca nulitatea absolută. după ce căsătoria a fost deja încheiată. întrucât şi una şi cealaltă desfiinţează retroactiv efectele actului juridic. Regimul juridic. Imprescriptibilitatea acţiunii în nulitate absolută. la fel cum pot exista nulităţi relative parţiale. atât legislativ cât şi doctrinar şi jurisprudeţnial se pot semnala cazuri în care un act juridic sancţionat cu nulitate absolută este validat prin îndeplinirea unei cerinţe legale.

retroactivă a efectelor actului juridic. un act juridic. confirmarea prezintă următoarele caractere: este un act unilateral. prin întocmirea unui înscris constatator al actului confirmativ.3. Efectele nulităţii sunt aceleaşi. 6. este un act declarativ întrucât îşi produce efectele de la data încheierii actului confirmat şi nu de la data când confirmarea a fost făcută. Ca atare. 485 C. 6. dar ea poate fi manifestată şi tacit şi poate rezulta din executarea voluntară a actului juridic de către cel îndreptăţit să invoce nulitatea. civ. în temeiul drepturilor dobândite prin actul juridic nul sau anulabil. aparenţa că respectiva persoană are calitatea de ofiţer de stare 71 . care face ca actul nul sau anulabil să fie privit şi tratat ca şi cum nu ar fi fost încheiat. ceea ce înseamnă că efectele deja produse nu se desfiinţează. de regulă. Principiul validităţii aparenţei în drept. respectiv consolidează actul confirmat. Aşa. Această intenţie se poate manifesta expres. cu respectarea prevederilor prezentei legi. asupra calităţii celui ce încheie actul. a încheiat cu terţii acte de conservare sau de administrare a bunului.4. la rândul lor. aşa cum a rezultat. întrucât prestaţiile părţilor sau a uneia dintre ele au fost executate. au încheiat. acel act nu îşi va mai putea produce efectele. indiferent în posesia cui el se află. dacă părţile. dacă un act de stare civilă a fost întocmit sau chiar încheiat de o persoană care exercită atribuţiile de ofiţer de stare civilă cu toate că nu are această calitate. ea este îndreptăţită să păstreze – în temeiul art.” Aceasta deoarece exercitarea “în mod public” a acestor atribuţii este de natură să creeze. . Efectele nulităţii. prevăzând că “Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă. în cazul în care partea obligată la restituirea unei prestaţii primite este de bună-credinţă. 7 face o aplicaţie a principiului validităţii aparenţei în drept.1. indiferent dacă ea este absolută sau relativă şi constau în suprimarea. acel act ar trebui anulat pentru necompetenţa celui care l-a încheiat. acestea se vor desfiinţa odată cu desfiinţarea drepturilor părţilor. sunt valabile. în art. întrucât cel care face confirmarea renunţă practic la dreptul de a mai ataca actul. confirmarea trebuie să întrunească cerinţele generale de valabilitate ale actelor juridice şi să fie făcută cu intenţia de a confirma actul anulabil. împărtăşită de o mare parte dintre membrii unei comunităţi. dacă acela care este obligat la restituirea unui bun dobândit printr-un act juridic nul. de principiul retroactivităţii. se consideră că atunci când un act juridic a fost încheiat în condiţiile în care există o eroare comună şi greu de înlăturat. în cazul actelor cu executare succesivă – care se execută printr-o prestaţie continuă sau printr-un şir de prestaţii succesive -. Cu toate acestea Legea 119/1996. acestea se restituie. Prin tradiţie juridică.fructele bunului pe care îl restituie. respectiv a actelor încheiate cu terţii de către părţile actului juridic nul. Efectele nulităţii sunt cârmuite. pe de o parte. este un act consensual. ele nu se vor desfiinţa fiindcă sunt profitabile acestuia. De la aceste principii se cunosc o seamă de excepţii. este un act abdicativ. după ce acesta a luat cunoştinţă despre existenţa cauzei de nulitate. dacă efectele actului s-au produs. Ca act juridic. acte juridice şi au constituit anumite drepturi în favoarea terţilor. Din acest principiu decurg altele două şi anume: principiul repunerii părţilor în starea anterioară (restitutio in integrum) şi principiul desfiinţării actelor subsecvente. la rândul ei. cu toate că cel care l-a încheiat nu are calitatea necesară. În sfârşit. Apoi. de exemplu. nulitatea operează numai pentru viitor. acel act trebuie considerat valabil. Prin urmare: dacă actul nu a fost executat şi nulitatea este invocată. ea este. Menţinerea efectelor actului juridic nul în temeiul unor principii de drept. 6. Astfel.4. întrucât nu se cere îndeplinirea vreunei condiţii speciale de formă pentru valabilitatea sa. chiar dacă acea persoană nu avea această calitate. întrucât nu presupune şi acceptul celeilalte părţi a actului confirmat.manifestare de voinţă a celui care o face şi întrucât produce efecte juridice.

deci nu retroactiv. în cazul acesteia actul a fost valabil încheiat. dacă desfiinţarea actului este aceea care produce aceste prejudiciul. datorită efectelor sale retroactive. are şi într-o atare situaţie.2. poate crea prejudicii celeilalte părţi. putem observa că acest act. trebuie întrunite următoarele codiţii: să existe aceleaşi părţi sau cel puţin una dintre ele. prevăzând că minorul nu are acţiune în resciziune (anulare) contra obligaţiilor ce rezultă din “delictele sau cvazi-delictele sale. să existe. pe de altă parte. Actul juridic este. care s-au făcut cu intenţia de a produce anumite efecte juridice. înainte de înstrăinare. o răspundere delictuală. În exemplul dat. această manifestare de voinţă poate avea şi alte efecte decât acelea care sunt specifice actului juridic nul. cu toate că este nul. 6. dar produce aceleaşi efecte ca şi un act unilateral prin care autorul legatului ar fi procedat la revocarea expresă a acestuia. de evitare a acestui prejudiciu este menţinerea efectelor actului. Este practic o rezoluţiune a contractelor cu executare succesivă. legislaţia civilă reglementează şi alte cazuri de ineficacitate a actului juridic.fiindcă este nul. noul act să întrunească cerinţele de valabilitate specifice actelor juridice. este de natură să creeze o eroare comună cu privire la calitatea de ofiţer de stare civilă a acelei persoane. 1162. în plus. Principiul conversiunii actului juridic nul. părţile prin voinţa exprimată la încheierea actului juridic nul să nu excludă posibilitatea conversiunii. nulitatea este aplicabilă tuturor actelor juridice. în vreme ce în cazul rezoluţiunii este o răspundere contractuală.4. în special. Principiul răspunderii civile delictuale. ceea ce înseamnă că nu este vorba de o conversiune în cazul nulităţii parţiale. fiindcă. Aceasta deoarece. Pentru a fi în prezenţa unei conversiuni a actului juridic. Nulitatea actului juridic. Ca atare. actul de înstrăinare a bunului nu produce efectele sale specifice – transmiterea dreptului de proprietate de la înstrăinător la dobânditor .3. Codul civil face o aplicaţie a acestui principiu în art. ca urmare a neexecutării de către cealaltă parte a obligaţiilor ce îi revin.5. în vreme ce rezoluţiunea este aplicabilă numai contractelor sinalagmatice cu executare instantanee. Prin urmare. răspunderea pentru daunele pricinuite prin desfiinţarea actului este. care se pot evidenţia în raport de fiecare cauză de ineficacitate în parte. Comparaţii. Alături de nulitate. va avea totuşi ca efect revocarea legatului făcut anterior înstrăinării. efecte. atât în actul nul cât şi în cel rezultat în urma conversiunii. intenţia de a înstrăina. Or. în cazul nulităţii. între cele două acte. valoarea de act unilateral de revocare a legatului. la cererea uneia dintre părţi. prin faptul că produce efecte numai pentru viitor. în vreme ce cauzele rezoluţiunii sunt ulterioare încheierii actului. Această manifestare de voinţă este o realitate care caracterizează şi un act sancţionat cu nulitate. efecte care se produc independent şi indiferent de soarta actului pentru a cărui încheiere voinţa a fost exprimată. conversiunea actului juridic nul desemnează acea situaţie în care un act sancţionat cu nulitate produce efectele specifice unui alt act. Se deosebeşte de nulitate în special prin următoarele trăsături: cauzele nulităţii sunt contemporane cu încheierea actului juridic. înstrăinarea unui bun asupra căruia proprietarul a dispus. Rezoluţiunea. printr-un legat.4. Între acestea şi nulitate există însă o seamă de deosebiri. actul nul să fie desfiinţat în întregime. 6. formă). Presupunând că actul de înstrăinare este nul datorită nerespectării cerinţelor legale privind forma sa. Constă în desfiinţarea cu caracter retroactiv a unui contract sinalagmatic şi cu executare imediată (dintr-o dată).civilă şi. Spre pildă. Rezilierea. De aceea ea se deosebeşte de nulitate prin trăsăturile specifice rezoluţiunii şi. 72 . concretizată în manifestarea de voinţă exprimată cu ocazia încheierii actului de înstrăinare. atunci cel mai potrivit mod de reparare sau. în esenţa lui. datorită unor cauze ce-i sunt imputabile. mai exact.” 6. are şi valoarea unui act unilateral de revocare a respectivului legat. un element de diferenţiere (de natură. o manifestare de voinţă sau un acord de voinţe.

spre deosebire de nulitate.5. 4.Pag. după caz: retractarea consimţământului la un act juridic. pe de altă parte? 5. desfiinţarea prin consimţământ mutual a unui contract.. 4.Pag...2. pct. 5.2.3.6.. inopozabilitate.2. Revocarea. Constă în lipsirea de efecte a unui act juridic. 2. acte juridice valabil încheiate şi are cauze ulterioare încheierii actului juridic. restitutio in integrum. nulitate relativă... validitatea aparenţei în drept. nulitate parţială.4. Despre tradiţiune. Puteţi stabili vreo corelaţie între nulităţile relative de cele absolute. un legat devine caduc în ipoteza în care beneficiarul lui. Vasilescu. 5. 5. denunţarea unui contract cu executare succesivă încheiat pe durată nedeterminată. 5. Care sunt aspectele ce caracterizează regimul juridic al nulităţilor? 6.2. revocare. în mod obiectiv. Spre pildă. desfiinţarea prin hotărâre judecătorească a unui act cu titlu gratuit.1.3.2.3. Introducere în dreptul civil. În ce constă principiul validităţii aparenţei în drept? 8. Care sunt principiile ce cârmuiesc efectele nulităţilor? 7.3..1. Caducitatea. caducitate..2. 2008. Diaconescu. 351 – 352.3. nulitate absolută.2. 1. 2. 4. moare înaintea testatorului. aferentă modulelor V – VII. validare. P. revocarea are înţelesuri diferite şi poate desemna. 398 – 400. Bibliografia de bază. Pentru pregătirea examenului nu se cer problemele tratate la paginile şi punctele indicate în continuare (atunci când o problemă este tratată pe mai multe pagini este indicată doar pagina de început): Pag. inopozabilitate şi caducitate? 11. cum ar fi revocarea unui mandat. datorită unui eveniment independent de voinţa părţilor.1. I.1. pct. s-a încheiat cu respectarea cerinţelor legale de valabilitate privind fondul sau forma sa. Prin ce se deosebesc nulităţile totale de cele parţiale? 4. 1. Priveşte un act juridic care. nulitate totală. Reghini. nulitate virtuală. producerea efectelor acestuia. spre deosebire de nulitate. Ce este conversiunea actului juridic nul şi care sunt condiţiile sale? 9. reziliere.1.5. Prin ce se deosebesc nulităţile exprese de cele virtuale? 3. Ed. Priveşte. 5.Inopozabilitatea. În funcţie de specificul actului la care se aplică. pct. . pct..2. cum ar fi revocarea unui testament. Care sunt deosebirile dintre nulitate. conversiune.2.Pag.2. nulitate expresă. legatarul. regim juridic. 73 . confirmare. pe de o parte şi cele parţiale şi totale.1. care survine ulterior încheierii sale valabile şi împiedică. „Sfera Juridică”. Şi de această dată. Ce se înţelege prin revocarea actelor juridice? Cuvinte şi expresii cheie.6. Ş. 358 – 378. de asemenea.Pag..2.. Nulitate. rezoluţiune. Ce este nulitatea? 2. pentru neîndeplinirea sarcinilor de care este afectat etc. 5. Întrebări. 4. fraudă la lege.2. 212. 407 – 410. dar care nu a respectat cerinţele prevăzute pentru opozabilitatea sa faţă de terţi.2. Care sunt deosebirile dintre nulitate şi rezoluţiune? 10. actul este valabil şi cauzele de ineficacitate sunt ulterioare încheierii lui.. 304 – 309.

pct. Introducere în dreptul civil.Pag. Capitolele III. 5.. (Titlurile IV. Ernest Lupan. 5..1.4. Ovidiu Ungureanu.3.. cu subpuncte. 472 – 474. 410. 418 – 425.4.2.1.5. 7 integral. 2006.. 629 – 630.. C.. pct. Ioan Sabău-Pop Tratat de drept civil român. Ed. Bucureşti.mai puţin Importanţa pag. Introducere.2. Ed.Pag. 3. 5 şi 6 din Capitolul II. Partea generală. Pag..714. 614 -615.3.3.3. Gheorghe Beleiu.3. Titlurile III şi IV).Pag. pct.. pct.5.5.5. Drept civil.4. 584 – 585.Pag. 3.4.2...1.1.Pag. IV şi V din Titlul II. sau o ediţie ulterioară (Partea întâi.R. pct. pct. Subiectele dreptului civil.1.Pag.2.. 6. 544 – 576.3. 5. pct. 3. 665 – pct.Pag. cu subpunctele. 74 . 4.Pag.Pag. 412. 4. VII).. 5.4.2.Pag. 2. Vol.H. pct. 492 – 497. 601 – 603.4. Drept civil. Beck.2.Pag. sau o ediţie ulterioară (paragrafele 3. IV şi V).4. IV şi V). 2.4. 5. 529 – 530.4. 1. 5.2. pct. . cu subpuncte. VI. – 413. Ed.6. Bucureşti. 1.4. Capitolele III. Drept civil român.3. pct.6. Capitolele III. pct.4. 517 – 518.... Pag. “Rosetti”. pct. 6. I. 4. pct. Gabriel Boroi.Pag. 5.2.. 6.6. “ALL”.6.Pag. Casa de editură şi presă “Şansa S.2. 5.. 618 – 619. 4. 3. pct. . 3. pct. Bucureşti 1997 sau o ediţie ulterioară (din Capitolul II: subsecţiunile a II-a şi a III-a din secţiunea I şi secţiunile a II-a şi a III-a. 507 – 509.2. 639 – 645. 1.L. V.3.Pag. Teoria generală (partea generală). 623 – 625. 2000. 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->