POLITICA COMERCIALĂ A UNIUNII EUROPENE

REALIZAT DE : SPECIALIZAREA : ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE GRUPA 21, AN 2

CUPRINS POLITICA COMERCIALA A UNIUNII EUROPENE............................3
1. Uniunea Europeană. Introducere. Generalităţi.............................................................3 1.1. Principalele obiective ale Uniunii Europene sunt:................................................3 1.2. Institutiile implicate in conducerea Uniunii Europene.........................................4 1.3. Moneda unică europeană – EURO........................................................................4 1.4. Constitutia Uniunii Europene................................................................................5 2. Enumerarea politicilor sectoriale cu incidenta asupra politicii comerciale comune....6 3. Politica comerciala a Uniunii Europene.......................................................................7 3.1. Regimul exportului...............................................................................................9 3.1.1. Reguli generale de export..............................................................................9 3.1.2. Regulamentul ..............................................................................................10 3.1.3. Măsurile de protecţie ...................................................................................10 3.1.4. Exportul de bunuri culturale........................................................................10 3.1.5 Produse şi tehnologii cu dublă utilizare .......................................................11 3.2. Regimul importului.............................................................................................11 3.2.1. Tariful vamal comun ..................................................................................11 3.2.2. Suspendări autonome de taxe vamale..........................................................12 3.2.3. Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)..................................13 3.2.4. Reguli generale de import............................................................................13 3.2.5. Reguli generale de import din unele ţări terţe .............................................14 3.2.6. Reguli privind licenţele de import sau de export.........................................14 3.3. Sistemul generalizat de preferinte (SGP)...........................................................15 3.3.1. Descrierea sistemului si regimul aplicat tarilor beneficiare.........................15 3.3.2. Masuri de aparare comerciala.....................................................................18 3.3.2.1. Masuri antiduping (AD) .......................................................................18 3.3.2.2. Masuri antisubventie (AS) ...................................................................18 3.3.2.3. Masuri de salvgardare (MS).................................................................19 3.3.2.4. Aparare impotriva barierelor comerciale..............................................19 3.4. Relatiile dintre Uniunea Europeana si Organizatia Mondiala a Comertului......20 3.5. Acorduri comerciale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte...................21 3.5.1. Acorduri comrciale preferentiale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte.........................................................................................................................21 3.5.2. Acorduri comrciale nepreferentiale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte.........................................................................................................................21 3.5.3. Acorduri de asociere....................................................................................22 3.6. Cooperarea României în cadrul diferitelor structuri regionale...........................23 4. Baze de date utile.......................................................................................................24 Bibliografie:...................................................................................................26

2

Olanda. Italia) a Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). iar moneda unică a fost lansată în 1999).promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993. Franţa. Uniunea Europeană. având drept suport solidaritatea. conferind un număr de drepturi civile si politice cetǎtenilor europeni). . . într-o maniera coerenta. o politică externă şi de securitate comună. de către 6 ţări europene (Belgia. 1. 3 . poziţii comune in cadrul organizaţiilor internaţionale). Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi popoarele acestora. Principalele obiective ale Uniunii Europene sunt: .sa dezvolte o zona de libertate. implicare in rezolvarea crizelor internaţionale. care a intrat in vigoare la 23 iulie 1952.POLITICA COMERCIALA A UNIUNII EUROPENE 1. securitate si justiţie (legata de funcţionarea pieţei interne si in particular de libera circulaţie a persoanelor).sa instituie cetăţenia europeana (care nu inlocuieste cetăţenia naţionala dar o completează.1. . care la data de 9 mai 1950 a prezentat un plan.să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre. comisar al planului de modernizare al Franţei de după război. Luxemburg. Planul Schuman a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin semnarea la Paris. RF Germania. pus la punct împreună cu Jean Monnet. Generalităţi Apariţia Comunităţilor Europene are la bază declaraţia ministrului francez de externe Robert Schuman. Introducere.

4 . 1. Putem afirma ca trecerea la moneda unica aduce beneficii nu numai intreprinzatorilor. Monedele lor nationale nu au o rata de schimb fixa fata de moneda unica. Aceste instituţii sunt sprijinite de alte organisme: - - Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor (organisme consultative care acorda sprijin ca poziţiile diferitelor categorii sociale si regiuni ale Uniunii Europene sa fie luate in considerare).3. cat si consumatorilor. Comisia (executivul si organismul cu drept de a iniţia legislaţie). Curtea de Justiţie (care asigura compatibilitatea cu dreptul comunitar). împreuna cu tratatele fondatoare). începând cu 1 ianuarie 2002.Banca Europeana de Investiţii (instituţia financiara a UE) – Banca Centrala Europeana (răspunzătoare de politica monetara in zona euro). Moneda unică europeană – EURO Euro – a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999 si a început să fie distribuită. prestatorilor de servicii. în toate statele membre UE. Avocatul Poporului in Uniunea Europeana (care se ocupa de plângerile cetăţenilor cu privire la administraţia la nivel european). în bancnote si monede. marilor companii.sa existe si sa se consolideze in baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene.. Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre). 1.2. Institutiile implicate in conducerea Uniunii Europene Institutiile implicate in conducerea Uniunii Europene : - Parlamentul European (ales de către popoarele statelor membre). Curtea de Conturi (responsabila de controlul folosirii fondurilor comunitare). iar cele două linii paralele simbolizează stabilitatea. Ele se refera in principal la: • Stabilitatea monetara (se elimina riscul ratei de schimb pentru tarile din zona EURO) . Sigla monedei este litera inspirată din litera grecească epsilon si de prima literă a cuvântului Europa. Care va fi efectul asupra statelor din Europa de Est? Aceste state isi pastreaza inca monedele nationale.

5 .L. Începând cu semnarea. de securitate. însă se vor înregistra mutaţii radicale şi în domeniile politic. V. propriile interese. în cadrul Uniunii. România beneficiază de posibilitatea de a participa. o Uniune a statelor membre. Din perspectiva politicului. pentru realizarea unei Uniuni Politice. putând astfel să-şi promoveze şi să-şi protejeze. mecanismele de luare a deciziilor au fost reconfigurate. mai bine. în 1993. politică şi socială. la complexele procese decizionale colective. întemeiată pe o Constituţie. deoarece a avut loc un transfer de competenţe către instituţiile comunitare. social. textul complet al Proiectului Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa. Constitutia Uniunii Europene Constituţia Uniunii Europene a fost adoptată în ziua de 19 iunie 2004 de Înalţii reprezentanţi ai celor 25 de state membre. • Reducerea inflatiei (politica monetara comuna va impiedica inflatia dintr-o tara membra sa afecteze celalte state membre). cultural etc. Cele mai importante vor fi implicaţiile economice. totodată. la 10 luni de la data când Preşedintele Convenţiei asupra viitorului Europei. s-a produs momentul politic cel mai semnificativ. fără precedent. a celor 25 de state membre. Dobândirea statutului de membru al UE a constituit o prioritate absolută a politicii externe româneşti. toate Guvernele României şi-au fixat fără excepţie ca obiectiv prioritar al programelor lor de guvernare imperativul aderării la Uniunea Europeană. Giscard d’Estaing a remis împreună cu cei doi vicepreşedinţi Giuliano Amato şi J. La 18 iunie 2004.• Scaderea preturilor datorita cresterii transparentei in domeniul costurilor. Dehaene. dar si al concurentei. în mod oficial. Calitatea de membru al UE va avea asupra României un impact major pe dimensiunile economică.4. a Acordului European de Asociere. În acelaşi timp. astfel încât acest obiectiv a devenit realitate la 1 ianuarie 2007. pe baza îndeplinirii cât mai rapide a criteriilor de aderare de la Copenhaga şi Madrid. • Transferul fondurilor se va face mai usor si mai ieftin. care consacră definitiv şi deplin Europa ca o Uniune a „cetăţenilor ei” şi. în numele Convenţiei. 1.

V – Acţiunea Externă a Uniunii.Această Constituţie reprezintă unul din cele mai mari succese ale lumii europene civilizate. precum şi cadrul instituţional. prin care instituie cadrul fundamental de reglementare şi garantare a acestora („Demnitatea”. „Politicilor şi Funcţionării Uniunii”. agricultura si pescuit. „Solidaritatea”. justitia si afacerile interne. III – Politici şi Acţiuni Interne. II – Nediscriminare şi cetăţenie. viaţa ei democratică şi cetăţenia europeană. între state. UE si-a intarit pozitia in ceea ce priveste politica comuna externa. ci si domeniile in care a dezvoltat o politica comuna europeana. dar îşi însuşeşte. între instituţii. Uniunea Europeana a creat piata unica interna printr-un sistem de legi si reglementari ce garanteaza libertatea de circulatie a persoanelor. serviciilor si capitalurilor. 2. „Libertăţile”. prin aderarea de noi state membre. Ea defineşte Uniunea Europeană şi obiectivele ei şi consacră valorile fundamentale europene. condiţie absolută pentru intrarea ei în vigoare. Constituţia preia. Cu aproape 500 de milioane de locuitori. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii. De asemenea a luat masuri pentru punerea in practica a unei politici europene pentru dezvoltarea regionala.Clauze de aplicare generală. în Partea a III-a. în Partea a II-a. Enumerarea politicilor sectoriale cu incidenta asupra politicii comerciale comune De la infiintarea sa. Uniunea Europeana produce peste 6 . A dezvoltat politici comune pentru comert. care constituie mecanismul de protecţie aplicat de CEDO – Strasbourg. Cele 25 de state membre ale UE vor avea apoi 2 ani la dispoziţie pentru a ratifica Constituţia. întrucât. competenţele Uniunii. integral şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. în decembrie 2000. Constituţia acordă un spaţiu larg. VI – Funcţionarea Uniunii şi VII – Dispoziţii Comune”. Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea. IV – Asocierea ţărilor şi a teritoriilor de peste mări. bunurilor. „Drepturile cetăţenilor” şi „Justiţia”). adoptată la Nisa. „Egalitatea”. între altele fixează echilibrele necesare între popoare. cu cele şapte titluri semnificative: I . Totodată. între vis şi realitate”.

Cercetare si inovare. Comisarul European responsabil pentru politica comercială a Uniunii poartă negocierile în numele Uniunii. Cultura. Pescuit. Politica vamala. În ceea ce priveşte runda Doha a negocierilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului. capitalurilor si persoanelor). ambele părţi au preferat să adreseze un număr de dispute în faţa organismelor de rezolvare a disputelor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Un rol deosebit în cadrul politicii comerciale a Uniunii Europene este acordat relaţiei cu Statele Unite. În cadrul negocierilor majore. În ultimii ani. Energie. Protectia Consumatorilor. reprezentanţii Statelor Membre pot lua parte de asemenea. Politica fiscala. Societatea informationala. Statele Membre cad de acord asupra mandatului de negociere cu alte state sau organizaţii internaţionale. a stat la baza coordonarii treptate a politicilor statelor membre si la dezvoltarea ulterioara a politicilor comune europene. Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC). Justitie. care este cea mai extinsă arie a politicii externe a Uniunii Europene. este în competenţa exclusivă a Comisiei Europene. Sanatate publica. dezacorduri majore între Uniunea Europeană şi Statele Unite au ieşit la 7 . Formare Profesionala si Tineret. Transporturi. Ocuparea fortei de munca. Mediu. Ajutor umanitar. Piata Interna. Drepturile omului. precum Organizaţia Mondială a Comerţului. Comert. Domeniile in care se implica UE sunt urmatoarele: Politica Agricola Comuna. Educatie. libertate si securitate. Audiovizual si Media. negocierile lungi şi dezacordurile fiind deja un element obişnuit. Politica comerciala a Uniunii Europene Comerţul. Relatii externe. Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene ce prevede crearea unei piete comune avand la baza principiul liberei circulatii (a bunurilor. 3. afaceri sociale si egalitate de sanse. Uniunea Europeană are o voce putenică când negociază ca o entitate singulară. Extindere. devenind astfel un jucator de prim rang pe plan mondial.30% din PIB-ul mondial. Siguranta alimentara. precum cele cu Organizaţia Mondială a Comerţului. Combaterea fraudei. Cu o piaţă internă de aproape 490 milioane de locuitori. Politica regionala. serviciilor. În practică. Politica industriala. Dezvoltare. ambele părţi adoptând sancţiuni reciproce sub forma tarifelor la importul unor bunuri specifice.

Considerând imensul potenţial economic al Chinei şi Indiei. importurile de produse ieftine provenind din China şi Vietnam au cauzat îngrijorarea unor State Membre ale Uniunii Europene. 8 . În timpul conflictului textil cu China din 2005. în special cele din zona Africii. De asemenea. În Statele Unite noile oportunităţi economice aduse de globalizare au fost asimilate foarte uşor. În multe state europene globalizarea a fost însă privită cu scepticism. textilele chinezeşti au fost blocate pentru o perioadă de câteva săptămâni în porturile europene ca urmare a acuzaţiilor de dumping a preţurilor aduse de către companiile textile europene. Discuţiile au fost suspendate în 2006.suprafaţă în ceea ce priveşte ajutoarele financiare acordate sectorului agricol. Multe dintre aceste dispute economice sunt cauzate de modul diferit în care guvernele europene şi cel american percep globalizarea economică. Au existat numeroase discuţii între Uniunea Europeană şi Statele Unite în privinţa stabilirii unei zone transatlantice de liber schimb comercial care ar cuprinde Uniunea Europeană şi ţările membre ale NAFTA. încălţămintea sportivă produsă în Vietnam a fost considerată de asemenea ca având un impact dăunător asupra industriei europene de încălţăminte. Uniunea Europeană poartă de asemenea discuţii cu alte structuri regionale. Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că a sabotat obiectivele de bază ale negocierilor: deschiderea economiilor vestice pentru produsele originare din statele în curs de dezvoltare. a Caraibelor şi a Pacificului. stabilirea unor relaţii comerciale cu aceste ţări ar fi extrem de benefică Uniunii Europene. fiind asociată cu pierderea locurilor de muncă şi a oportunităţilor de afaceri în detrimentul economiilor în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană a adresat ambele cazuri organismelor de rezolvare a disputelor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Dezacorduri majore au fost cauzate de asemenea de ajutoarele financiare acordate industriei aeronautice. cum ar fi MERCOSUR şi ASEAN în speranţa stabilirii unor acorduri de liber schimb comercial. În 2006. în special companiei Airbus de către statele Uniunii Europene şi companiei Boeing de către guvernul american. Totuşi până acum nu au avut loc negocieri serioase pe această temă. Uniunea Europeană a încercat să stabilească relaţii comerciale cu majoritatea regiunilor de pe glob.

România va aplica politica comercială comună a U.sistemul de preferinţe generalizat (SGP) a UE.angajamentele comerciale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). . . România înregistrase evoluţii pozitive. unele exporturi. ordinea si securitatea publică etc.măsurile de apărare comercială.tariful vamal comun.Politica Comercială Comună cuprinde ansamblul reglementărilor vamale aplicabile ţărilor terţe: a) tariful vamal comun. Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană. . 3. Reguli generale de export Exportul din Comunitatea Europeană către terţe ţări este liber şi nu este supus nici unor restricţii cantitative.1.1. respectiv: . 9 .Relaţii externe este considerat un domeniu în care. în linii generale. d) armonizarea regimurilor de sprijin acordate de către statele membre exportatorilor către ţările terţe.1. Regimul exportului 3. b) restaurarea contingentelor de import. c) restituirea taxelor antidumping (adică a taxelor aplicabile produselor importate în UE la un preţ inferior preţurilor de vânzare în ţările producătoare). în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din noiembrie 2005.E.. fiind pregătită pentru aderarea la UE.acordurile preferenţiale comerciale şi de cooperare încheiate cu ţările terţe. Referitor la îndeplinirea angajamentelor asumate în cursul negocierilor de aderare. . motivat de moralitatea. justificat. Acest principiu al libertăţii de a exporta nu interzice Statelor Membre menţinerea sau introducerea de restricţii cantitative sau de a interzice. capitolul 26 .

Măsurile de protecţie Masurile de precautie servesc la prevenirea sau remedierea unor situaţii critice. La cererea unui Stat Membru sau din proprie iniţiativă. vor fi comunicate Consiliului. precum şi Statelor Membre. cu aplicare imediată. Măsurile de protecţie se adoptă de către Consiliu (CEE).3. precum şi a celor speciale. Comisia poate adopta astfel de măsuri numai atunci când este necesară o intervenţie imediată. sau pentru a permite îndeplinirea unor angajamente internaţionale asumate de Comunitate sau de către toate Statele Membre. în aşteptarea unei decizii ulterioare a Consiliului.1. la propunerea Comisiei Europene. acordate statelor membre în legătură cu exportul anumitor produse. în special cele legate de comerţul cu produse de bază. Exportul de bunuri culturale Regulamentul Consiliului se aplică şi bunurilor culturale. Cu privire la produsele agricole. acesta este complementar reglementărilor care stabilesc organizarea comună a pieţelor agricole. 3. restricţii cantitative la export.1. Măsurile adoptate. Măsurile de protecţie pot limita exportul către anumite ţări terţe sau exporturile din anumite regiuni ale Comunităţii. 3. Regulamentul Regulamentul se aplică tuturor produselor industriale şi agricole acoperite de Tratatul Comunităţii Europene (CE). Comisia poate condiţiona exportul unui produs de prezentarea unei autorizaţii de export a cărei eliberare va fi reglementată însă în conformitate cu modalităţile şi în limitele definite de către Comisie. 10 . în special produselor rezultate din săpături arheologice şi părţilor separate provenind din monumente artistice. au fost eliminate toate derogările de la principiul libertăţii de a exporta.2.1. 3.4. datorate lipsei unor produse esenţiale. care presupun. în general. Totuşi unele interese comunitare necesită adoptarea unor măsuri adecvate. istorice şi religioase sau din şantiere arheologice.În anul 1992. pentru produse agricole transformate.

1. dar care pot fi utilizate şi pentru folosiri militare sau pentru producere de arme de distrugere în masă. Pentru punerea în aplicare a Regulamentului.Exportul de bunuri culturale este supus prezentării unei licenţe de export care este valabilă în toată Comunitatea. Regimul importului 3. 3. . numărul oficiilor vamale competente pentru efectuarea exporturilor de bunuri culturale.a evita distorsionarea schimburilor prin intermediul taxelor vamale. Statele Membre pot limita. autorităţile administrative din Statele Membre îşi acordă asistenţă reciprocă şi colaborează între ele.2. Toate Statele Membre s-au angajat să controleze exportul acestor produse în deplină conformitate cu obligaţiile şi angajamentele pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca membru al regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaţionale la care este parte. 3.2. precum şi cu Comisia.1.5 Produse şi tehnologii cu dublă utilizare „Produsele cu dublă utilizare” sunt produse sau tehnologii create pentru uz civil. 11 .a evita orientarea schimburilor în funcţie de nivelul mai scăzut al taxelor vamale în anumite ţări. Licenţele de export sunt examinate în cursul formalităţilor vamale de export. unde este necesar. Autoritatea competentă în acest domeniu din România este Agenţia Naţională de Control a Exporturilor (ANCEX) din subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Licenţa poată fi refuzată dacă bunurile culturale în cauză se regăsesc în categoria tezaurelor naţionale conform legislaţiei naţionale. Tariful vamal comun Tariful vamal comun se aplica uniform pe intreg teritoriul UE si are rolul de: .

2. Preluarea tarifului vamal comun a condus la obţinerea. sa permita anularea totala (suspendare totala) sau partiala (suspendare partiala) a drepturilor vamale aplicabile in mod normal marfurilor importate. în ansamblu. După ce România a dobandit pozitia de stat membru UE.NC corespunde exigenţelor comerţului intra-comunitar şi exporturilor ţărilor comunitare către restul lumii. fără a fi necesar să plătească taxele vamale normale prevăzute în Tariful vamal comun.. Odată cu preluarea Tarifului vamal comun. Scopul principal al suspendarilor tarifare este de a permite operatorilor economici Comunitari sa utilizeze materii prime. care nu sunt disponibile in interiorul Comunitatii. la propunerea Comisiei Europene. semifabricate sau componente. a unor condiţii de acces la mărfurile din import. in sensul ca in perioada de validitate a masurii si pentru o cantitate nelimitata sau limitata. putând beneficia toti operatorii din toate statele membre. Statele Membre nu mai au posibilitatea de a modifica în mod autonom tariful vamal comun sau de a institui în mod unilateral noi taxe vamale. Suspendări autonome de taxe vamale Suspendarile tarifare constituie o exceptie de la situatia normala. similare celor din UE. Tariful vamal comun are două componente: taxele vamale şi nomenclatorul tarifar (care se referă la Sistemul Armonizat de Descriere şi de Codificare a mărfurilor (SH). Competenţa în privinţa modificării tarifului extern comun revine Consiliului de Miniştri. Produse ce pot beneficia de suspendari tarifare : 12 . Aceasta poartă şi negocierile cu ţările terţe şi cu organismele economice internaţionale cum este OMC. mai redus faţă de nivelul trecut al taxelor vamale aplicate de România. . 3.2. la care se adaugă alte două capitole rezervate uzului naţional şi Nomenclatorul Combinat (NC). pentru operatorii economici români. Marfurile importate in regim de suspendare tarifară pot circula liber in toata Comunitatea. nivelul taxelor vamale aplicabil a fost. în vederea unei bune funcţionări a pieţei unice a UE.a răspunde nevoii de a menţine controlul la frontiera externă.

. Baza de date TARIC este utilizată de administraţiile vamale din Statele Membre pentru procesarea declaraţiilor vamale de import din ţări terţe. In vederea stabilirii de către operatorii economici a planurilor de afaceri ulterioare datei aderării României la UE. In cazul in care utilizarea unui produs este destinata unei folosinte specifice. Reguli generale de import Regulamentul se aplică importurilor de produse originare în ţări terţe. 13 . Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC) Este o baza de date destinata sa indice dispozitiile legale aplicabile (masuri tarifare sau netarifare) pentru un anumit produs. Din punct de vedere geografic. dupa caz. totodată. şi produselor originare din unele ţări terţe. când acesta este exportat.3. cu excepţia Albaniei. atunci când acesta este importat pe teritoriul vamal al UE sau. regim preferenţial. semifabricatele sau componentele care nu sunt disponibile in interiorul Comunitatii .2.echipamente si materiale destinate a fi utilizate in procesul de productie. necesare fabricarii unor produse precis identificate si care nu pun in pericol operatorii Comunitari concurenti. aceasta va fi controlata urmandu-se procedurile de control aferente destinatiei finale. .materii prime. cu excepţia produselor textile. 3. de unde se pot obţine informaţii detaliate cu privire la taxele vamale şi alte elemente ale regimului de import (SGP.4. Beneficiarii suspendarilor tarifare sunt firmele producatoare din Comunitate. care sunt acoperite prin reguli speciale pentru importuri. .produse finite utilizate ca si componente ale unui produs final in situatiile in care valoarea adaugata de asamblare este foarte mare . .piese necesare la fabricarea produselor complexe cu o mare valoare adaugata . taxe antidumping) pe produs (conform NC) în funcţie de ţara de origine a importurilor. el este un instrument de informare pentru operatorii economici. baza de date TARIC a UE poate fi accesată direct pe site-ul web al UE.2. 3. care sunt reglementate de regulile de import stabilite pentru aceste ţări. se aplică importurilor din toate ţările terţe.

să implementeze măsuri de supraveghere şi de salvgardare necesare. Reguli privind licenţele de import sau de export Licenţele de import şi de export autorizează importul sau exportul produselor care sunt în cadrul contingentelor. 3. Nu se aplică măsuri de salvgardare pentru produse originare în ţări în curs de dezvoltare atâta timp cât cota de piaţă a acelei ţări în totalul importurilor produsului respectiv în Comunitate nu depăşeşte 3%. crescute în mare măsură. incluzând. Măsurile de salvgardare se aplică pentru fiecare produs ce este pus în liberă circulaţie. sau ameninţă să cauzeze. Coreea de Nord şi Mongolia. 3. un prejudiciu grav producătorilor comunitari.6.Comunităţii Statelor Independente (CIS) şi anumite ţări din Asia (Coreea de Nord. Albania. Licenţele sunt emise în mod imediat de către statele membre când este utilizat principiul “primul venit – primul servit”. Mongolia şi Vietnam). Acest regulament se aplică produselor originare din Comunitatea Statelor Independente (CSI). sub rezerva unor posibile măsuri de salvgardare. Sunt puse în aplicare contingente în cazul unui număr de produse originare din China. China. În ceea ce priveşte membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Ele 14 . între altele: unele sortimente de încălţăminte. Regulamentul stipulează principiul libertăţii de a importa produse originare din ţări terţe. Vietnam. şi/sau în astfel de termeni şi condiţii încât cauzează. acestea sunt emise în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei Comunităţii privind cantităţile ce vor fi alocate.2. Reguli generale de import din unele ţări terţe Regulile generale vizează regimul importurilor în Comunitatea Europeană (EC) din unele ţări terţe cu monopol de stat în domeniul comerţului exterior şi se stabilesc procedurile care abilitează Comunitatea ca. atunci când se impune. China. În alte cazuri. articole din porţelan pentru masă sau de bucătărie şi articole pentru masă ori bucătărie fabricate din altceva decât porţelan. Măsuri de salvgardare pot fi aplicate când produsele sunt importate în Comunitate în astfel de cantităţi. aceste măsuri sunt cumulative.5.2.

Descrierea sistemului si regimul aplicat tarilor beneficiare Preferinţele comerciale urmăresc ca politica comercială comunitară să fie complementară cu politica de cooperare pentru dezvoltare. Introducerea de noi stimulente pentru încurajarea dezvoltării durabile şi bunei guvernări. În momentul în care România a devenit membră a UE. Reanalizarea acordurilor de retragere temporară a preferinţelor.1. Transparenţă pentru acordarea preferinţelor gradual către beneficiari.sunt valabile în toată Comunitatea. caz în care aceste licenţe sunt valabile numai în Statele Membre din regiunea în cauză. a luat parte la SGP (ca donator de preferinţe). exceptând situaţiile unde contingentele sunt limitate la una sau mai multe regiuni ale Comunităţii. 3. Îndreptarea SGP către ţările în curs de dezvoltare care au cea mai mare nevoie . Liniile directoare care stau la baza reglementărilor pentru perioada 2006-2015 urmăresc îmbunătăţirea sistemului prin: - Menţinerea de taxe vamale preferenţiale avantajoase.eficientizarea exportului prin efectuarea de importuri convenabile de materii prime şi materiale care nu se realizează în ţară şi care stau la baza producţiei de export. în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare.3. Pentru a face dovada că provin dintr-o anumită ţară.3. Sistemul generalizat de preferinte (SGP) 3. Îmbunătăţirea regulilor de origine. Tarifele preferenţiale sub GSP se aplică importurilor în vămile din UE pentru produsele care fac dovada că provin din ţările beneficiare ale acestor acorduri. a clauzelor de salvgardare şi anti-fraudă. Schema SGP mai simplă şi mai accesibilă. 15 . obţinându-se următoarele avantaje pentru operatorii economici români: . produsele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe conţinute în regulile de origine.

Produsele sensibile sunt cele care prin importul în Comunitatea Europeană (CE) pot avea o influenţă asupra celor produse în CE. Acest acord. Pentru produsele sensibile. Ecuador. Regimul general. Costa Rica. Pentru perioada 2006-2008. Sri Lanka. taxa vamală se reduce cu 3. destinat ţărilor vulnerabile. 16 . Guatemala. . Taxele vamale specifice se reduc cu 30%. Columbia. . Republica Moldova. Acestea sunt suspendate în cazul în care nivelul taxei vamale ad valorem redusă în conformitate cu prevederile SGP este de 1% sau mai puţin.realizarea importurilor de utilaje şi echipamente necesare retehnologizării sau menţinerii în funcţiune a capacităţilor de producţie existente.regimul general. Honduras. aceasta din urmă nu se reduce. Regimul special (SGP+) pentru încurajarea dezvoltării durabile şi a bunei guvernări.completarea resurselor interne prin importuri de materii prime şi materiale. protecţia mediului şi buna guvernare. acordă beneficii pentru ţările vulnerabile (reprezentând sub 1% din importurile UE în regim SGP) care acceptă principiile convenţiilor internaţionale privind drepturile sociale.regimul special pentru încurajarea dezvoltării durabile şi guvernării.regimul special pentru ţările mai puţin dezvoltate. .5 puncte procentuale. Peru. ţările care beneficiază de Acordul special pentru încurajarea dezvoltării durabile şi guvernării sunt: Bolivia. denumit şi “SGP+”.obţinerea avantajoasă de materii prime şi materiale necesare producţiei interne. Nicaragua. precum şi dacă nivelul taxei specifice este de 2 Euro sau mai puţin. pentru care preferinţele vamale tarifare diferă în funcţie de regimul aplicat ţării beneficiare: . SGP cuprinde trei acorduri. Georgia. Panama. inclusiv cele privind lupta împotriva producţiei şi traficului de droguri. Produsele SGP se împart în două categorii: sensibile şi ne-sensibile.. El Salvador şi Venezuela. dacă Tariful Vamal Comunitar cuprinde taxă ad valorem şi taxă specifică. Pentru acestea se stabilesc taxe vamale specifice sau ad valorem cuprinse în Tariful Vamal Comunitar. Mongolia. . Pentru produsele definite ca produse sensibile. Această reducere se limitează la 20% pentru textile şi îmbrăcăminte.

ceea ce poate afecta unul sau toate produsele importate în sistem SGP din această ţară. Pentru anumite produse. utilizarea sistematică de practici comerciale incorecte. taxele vamale sunt suspendate în întregime pentru toate produsele.Stabilirea clasificării produsului şi a nivelului taxei vamale. Pentru acestea. Pasul 3 .Se asigură că modalitatea de transport a produselor către piaţa UE corespunde prevederilor din regulile de origine. UE poate decide retragerea temporară a preferinţelor pentru o ţară.Regimul special pentru ţările mai puţin dezvoltate. respectiv spălare de bani. Pasul 2 .Verifică dacă produsul corespunde criteriilor de origine a UE. încălcarea sistematică a regulilor privind pescuitul. Retragerea provizorie. Cum beneficiază un exportator dintr-o ţară terţă de sistemul SGP din partea Uniunii Europene: • • • • • Pasul 1 . În acest timp există anumite cote cantitative pentru care taxa vamală practicată este zero. se practică reducerea graduală a taxelor până la suspendarea lor totală. Pasul 5 . Cotele sunt cu atenţie administrate de Comisie împreună cu comitetele responsabile. încălcarea prevederilor în domeniul regulilor de origine sau cooperării administrative. Aceste documente trebuie prezentate la intrarea în vama UE. excepţie făcând armele şi muniţia. Pasul 4. .Trimite produsul însoţit de documentele justificatoare către autorităţile vamale ale UE. Aceasta poate fi consecinţa unora din cauzele următoare: încălcarea serioasă şi sistematică a convenţiilor internaţionale. cum ar fi orezul. 17 . Stabileşte codul produsului de 8 cifre conform Nomenclatorului Combinat al UE şi taxa vamală preferenţială pentru produs folosind baza de date TARIC a UE.Pregăteşte documentele de evidenţă si completează certificatul de origine Forma A sau factura curentă.exportarea de bunuri obţinute prin muncă ilegală. implicarea în comerţul cu droguri. zahărul şi bananele.

nu mai sunt aplicabile şi vice-versa.1. Măsurile de apărare comercială adoptate de ţări terţe împotriva UE pe ansamblu vor fi extinse şi asupra României. de către ţările respective. antisubvenţie şi compensatorii. Transpunerea prevederilor noului acord într-o lege comunitară care să asigure o aplicare corespunzătoare şi transparentă a noilor reguli antidumping. 3. Regulile internaţionale referitoare la subvenţii au fost întărite semnificativ odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 1995 a Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri Compensatorii. masive şi bruşte a importurilor. ca stat membru al UE.3. prin măsuri antidumping. Începând cu momentul aderării ţării noastre la UE. Transpune prevederile Acordului privind Subvenţiile stabilite în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) în scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare şi transparentă a regulilor anti-subvenţie.3.aplicate de UE la import din ţări terţe. Prevederile acestui Acord sunt incluse în Regulamentul 18 . deoarece statele comunitare formează o singură piaţă.2.2.aplicate de UE la importul din ţări terţe.3. măsurile UE în curs. iar prin măsuri de salvgardare să remedieze deteriorarea serioasă a situaţiei producătorilor comunitari ca rezultat al creşterii imprevizibile. iar în interiorul UE nu sunt posibile măsuri de apărare comercială între statele membre. negociat în cadrul Rundei Uruguay. să remedieze distorsiunile pieţei Uniunii Europene generate de practicile neloiale generate de ţări terţe. 3. cum sunt dumpingul şi subvenţiile.2. Masuri de aparare comerciala     Măsuri antidumping (AD) Măsuri antisubvenţie (AS) Măsuri de salvgardare (MS) Apărare împotriva barierelor comerciale Obiectivul Comunităţii Europene în domeniul instrumentelor de apărare comercială este ca. Masuri antiduping (AD) .2. Masuri antisubventie (AS) . în ceea ce priveşte România.3.

Următoarele trei condiţii trebuie să fie îndeplinite înainte ca să poată fi impuse măsuri compensatorii. care aplică legislaţia comunitară adecvată cu ajutorul statelor membre. Aparare impotriva barierelor comerciale 19 . respectiv.3. reducerea preţurilor producătorilor şi presiune crescută asupra producţiei. În privinţa procedurii de retragere. vânzărilor.costurile Comunităţii prin aplicarea acestor măsuri nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu beneficiile.4. Măsurile definitive pot fi impuse doar de Consiliul de Miniştri. sau o subvenţie limitată la o anumită companie. Regulamentul Comunităţii Europene/CE) se referă numai la importurile provenite din afara Uniunii. profiturilor. dând posibilitatea impunerii de măsuri compensatorii asupra bunurilor care au fost subvenţionate de către guvernele ţărilor din afara Uniunii şi al căror import în CE cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii producătorilor aceluiaşi produs din cadrul CE. 3.2. industrie sau un grup de companii sau industrii. trebuie să fie o subvenţie la export. care a intrat in vigoare la aceeaşi dată. Masuri de salvgardare (MS) . Investigaţiile se deschid la solicitarea Comunităţii Europene sau a unui stat membru UE şi durează în principiu 6 luni. 3. Comisia Europeană este cea care conduce investigaţia şi impune măsuri provizorii. productivităţii etc.3. cum ar fi scăderea cotei de piaţă. Subvenţia trebuie să fie specifică.Comunităţii Europene (CE) cu privire la protecţia împotriva importurilor subvenţionate.2. La fel ca şi în cazul măsurilor anti-dumping. decizia Comisiei este luată în urma unei întâlniri informale pentru stabilirea faptelor şi schimbarea informaţiilor între părţile implicate. Să existe un prejudiciu material adus industriei CE: vânzările produselor importate au cauzat sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu unei părţi importante a ramurii economice respective a CE. Afectarea intereselor comunitare .3.acestea se aplică în situaţia când importul unui produs creează serioase dificultăţi sau o competiţie directă cu produse similare din producţia comunitară. Responsabilitatea aplicării prevederilor Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri Compensatorii în cadrul Comunităţii Europene revine autorităţilor comunitare de la Bruxelles.

DDA are ca obiective atât o continuare a deschiderii pieţelor cât şi enunţarea unor reguli. inclusiv chestiuni din cadrul OMC. cele mai potrivite măsuri pot include: Suspendarea sau retragerea oricărei concesii rezultate ca urmare a negocierilor de politică comercială. . cu scopul de a elimina prejudiciul rezultat sau efectele contrare comerţului.Introducerea unor restricţii cantitative sau orice alte măsuri care să modifice condiţiile de import şi de export sau afectarea în alt mod a comerţului cu ţara terţă în cauză. Aceasta deoarece UE are o politică comercială comună. iar Comisia Europeană negociază în numele tuturor Statelor Membre. că în interesul Comunităţii este necesară o acţiune pentru adoptarea de măsuri de politică comercială în exercitarea drepturilor Comunităţii. Principalul obiectiv al DDA este de a aşeza “dezvoltarea” în centrul sistemului comercial mondial astfel încât sărăcia să poată fi combătută. mai ales prin intensificarea asistenţei tehnice în vederea formării de personal. .Mărirea taxelor vamale sau introducerea oricăror alte taxe la importuri. Priorităţile UE în DDA sunt următoarele: 20 . Agenda de Dezvoltare Doha (DDA – Doha Development Agenda). In momentul în care se pune în discuţie o problematică comercială. Relatiile dintre Uniunea Europeana si Organizatia Mondiala a Comertului Uniunea Europeană este unul din membrii cheie ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). ca rezultat al procedurii de examinare. - 3. UE este una dintre forţele susţinătoare ale negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC. în conformitate cu regulile internaţionale de comerţ. Când se constată. Comisia Europeană negociind acorduri şi reprezentând interesele statelor membre. UE acţionează ca o entitate unică.4. UE are o politică comercială comună ("Common Commercial Policy").Stabilirea procedurii care să permită operatorilor economici şi Statelor Membre să solicite instituţiilor Comunităţii să reacţioneze la orice barieră în calea comerţului impusă de ţări terţe. toate acestea guvernate de măsurile necesare pentru integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în sistemul comercial mondial.

în programe şi strategii de reducere a sărăciei.). UE acordă asistenţă ţărilor în curs de dezvoltare pentru integrarea comerţului în politicile lor naţionale de dezvoltare.Crearea de oportunităţi de piaţă deosebite pentru mediul de afaceri şi pentru economia mondială. . .1. Acorduri comrciale preferentiale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte Acorduri comerciale preferenţiale. Acorduri comrciale nepreferentiale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte 21 .Creşterea semnificativă a oportunităţilor comerciale atât nord-sud. UE caută soluţii viabile pentru ca ţările în curs de dezvoltare să poată pune în aplicare acordurile OMC existente ca şi pentru propunerile lor de acţiuni în direcţia „tratamentului special şi diferenţiat”. 3. În baza acestor acorduri. Acordurile comerciale preferenţiale încheiate de UE sunt grupate astfel: Spaţiul Economic European (SEE) Acorduri de Stabilizare şi Asociere Sistemul de Preferinţe Comerciale Autonome (SPCA) Acorduri de asociere Euro-mediteraneene Acorduri preferenţiale încheiate cu ţările din Africa Acorduri preferenţiale încheiate cu ţările din America Latină 3.5. produsele de export originare dintr-o ţară beneficiază de facilităţi suplimentare de acces pe piaţa ţării partenere. cât şi sud-sud. contingente tarifare etc.2.Continua liberalizare a agriculturii.5. Acorduri comerciale incheiate de Uniunea Europeana cu tari terte 3. de tip “acorduri de comerţ liber” sunt acele acorduri prin care părţile au procedat la acordarea reciprocă a unor concesii (reduceri/eliminări de taxe vamale de import. prin reglementări legate de asistenţă tehnică în vederea participării acestor ţări la negocieri şi implementarea rezultatelor DDA.5. UE încearcă să acorde această asistenţă tehnică astfel încât să răspundă nevoilor actuale ale acestor ţări..

. dar şi consultarea şi cooperarea în domeniile economic. . care poartă numele de «Acord de parteneriat şi cooperare». Ucraina. ştiinţific şi tehnic. Acorduri de asociere Pot fi distinse trei tipuri de Acorduri de asociere: .ca formă specială de asistenţă pentru dezvoltare (de exemplu: Acordurile de asociere încheiate de UE cu ţările din Africa. care se situează.ca substitut sau alternativă la statutul de membru al UE (În acest scop a fost. cu statele ASEAN (1980) etc. între Acordul de parteneriat si cooperare şi Acordul european. fără să stipuleze însă perspectiva aderării la UE.Acest tip de acord implică nu doar prevederi comerciale cum ar fi acordarea reciprocă a clauzei naţiunii celei mai favorizate. conceput Spaţiul Economic European între ţările CE şi cele 22 . O formă nouă de acord este reprezentată de «Acordul de stabilizare şi asociere». Astfel de acorduri au fost semnate cu ţările arabe exportatoare de petrol şi cu cele din Pactul Andin (1984). Un model nou de acorduri de cooperare îl constituie cele încheiate în 1997-1998 cu Federaţia Rusă. din punct de vedere al conţinutului.3. Pacific şi Caraibe sau cu ţările din bazinul Mării Mediterane).Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Asia . iniţial.Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din fosta CSI 3. Acordurile comerciale preferenţiale încheiate de UE cu ţări terţe sunt grupate astfel: Acord nepreferenţial încheiat cu Republica Moldova Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Oceania Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din Orientul Mijlociu Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America de Nord Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America Latină Acorduri nepreferenţiale încheiate cu ţările din America Latină şi Centrală . Republica Moldova şi cu alte state din fosta CSI. Fără a excede cu mult cooperarea clasică.ca etapă preliminară aderării. ele conţin elemente de noutate cum ar fi clauza de democratizare care se regăseşte si în Acordurile europene încheiate cu ţările din Europa Centrală şi de Est. cu China (1984).5.

România s-a retras din toate aceste acorduri. Din momentul integrării în UE. în virtutea competenţelor autorităţilor locale.01. bucurându-se de statutul de stat membru. Un rol catalizator în dezvoltarea euroregiunilor îl reprezintă alocarea de către Uniunea Europeană şi de către alte organisme financiare internaţionale a unor sume considerabile destinate încurajării investiţiilor şi programelor de cooperare în astfel de euroregiuni. România colaborează. Moldova România – Ucraina – Polonia România – Bulgaria – Grecia România – Ungaria – Serbia şi Muntenegru România – Bulgaria – Serbia şi Muntenegru Cooperări în cadrul euroregiunilor: 23 . la 1. aşa cum sunt ele definite în legislaţia naţională (până la 1 ian. O parte din statele AELS au aderat ulterior la UE .din AELS.Suedia. în cadrul mai multor iniţiative de cooperare şi anume: Procesul de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) Iniţiativa Central Europeană (ICE) Acordul de Liber Schimb Central European (CEFTA) Procesul de Cooperare Dunăreană Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE) Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) Cooperări trilaterale: România – Bulgaria – Turcia România – Ucraina – Rep.6. cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta. în vederea realizării obiectivelor comune. Finlanda şi Austria). Cooperarea României în cadrul diferitelor structuri regionale Cooperarea României în cadrul Euroregiunilor constă în crearea unor legături directe între regiuni şi comunităţi aflate de o parte şi de alta a frontierelor de stat. 3.1984. 2007). România a avut încheiate acorduri de comerţ preferenţiale şi nepreferenţiale cu state situate în diferite zone geografice.

 măsuri de restricţionare (interziceri ale importului şi exportului. taxe vamale adiţionale legate de conţinutul în zahăr sau făină. restricţii la import sau export. suspendări de taxe vamale. Baze de date utile În cadrul Comisiei Europene.  taxe compensatorii (countervailing charges) şi restituţii la export.  măsuri de salvgardare. legislaţie comercială etc. DG TAXUD (Taxare şi Uniune Vamală) şi DG Comerţ au pus în funcţiune o serie de baze de date on line care se adresează operatorilor economici interesaţi de măsurile în vigoare la importul/exportul în/din UE. cote tarifare şi preferinţe tarifare. de către administraţiile vamale ale Statelor Membre UE pentru realizarea operaţiunilor de vămuire. componente agricole. limite cantitative).  măsuri comerciale antidumping şi antisubvenţie. de asemenea.- Euroregiunea Carpatica Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa Euroregiunea Dunărea 21 Euroregiunea Giurgiu-Ruse Euroregiunea Dunărea de Sus Euroregiunea Danubius Euroregiunea Dunărea de Jos Euroregiunea Prutul de Sus Euroregiunea Siret-Prut-Nistru Euroregiunea Dunărea de Mijloc – Porţile de Fier Euroregiunea Dunărea Inferioară 4.     24 . Măsurile sunt grupate astfel: măsuri tarifare (taxe vamale). Aceste baze de date pot fi accesate: 1. Pe site-ul DG TAXUD (Taxare şi Uniune Vamală): Online customs tariff database – TARIC – unde se regăsesc toate măsurile aplicate la importul şi exportul în/din UE: nivelul taxelor vamale. fiind totodată un instrument de colectare a datelor statistice în vederea supravegherii importurilor sau exporturilor). (Această bază de date este folosita. măsuri luate în cadrul politicii agricole comune (PAC).

htm Binding Tariff Information – EBTI .informaţii privind suspendările tarifare autonome pot fi obţinute consultând site-ul: http://europa.ghid utilizat pentru clasificarea produselor chimice în nomenclatorul combinat.instrument pentru oferirea de asistenţă operatorilor economici în obţinerea de informaţii privind clasificarea tarifară corectă a mărfurilor care urmează a fi importate sau exportate. Ea indică balanţa pentru fiecare contingent la momentul activării (datele se actualizează la sfârşitul fiecărei zi lucrătoare).htm European Customs Inventory of Chemical Substances – ECICS . ECICS listează circa 35400 de denumiri de produse chimice (28600 substanţe chimice) în 11 limbi comunitare. precum şi pentru anii anteriori.int/comm/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm 2. împreună cu clasificarea acestora în nomenclatorul combinat.eu. http://europa. Informaţiile se obţin în urma unei cereri adresate autoritatăţilor vamale dintr-un Stat Membru şi sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.int/comm/taxation_customs/dds/en/ecicau.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm Tranzitul de mărfuri .int/comm/taxation_customs/dds/en/sushome. indiferent de Statul Membru care furnizează informaţia.eu.http://www. Pe site-ul DG Comerţ: 25 .eu.htm Autonomous Tariff Suspensions .htm Quotas & ceilings – EUROPA – bază de date utilizată pentru administrarea contingentelor tarifare preferenţiale (care se realizează de către DG TAXUD). http://europa.eu. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/qotcau.Informaţii pot fi obţinute consultând site-ul: http://europa.europa.

“The Export Helpdesk” – bază de date.org www. formalităţi de vămuire. 26 .int www. condiţii investiţionale.europedirect.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.eu4journalists. care oferă online informaţii privind accesul pe piaţa UE a produselor originare din ţările în curs de dezvoltare.uniuneaeuropeană.eu.gov.eu www. „link-uri” către autorităţi şi organizaţii cu atribuţii în promovarea comerţului. Ea furnizează informaţii privind cerinţele de import. date statistice).eu www.htm Bibliografie: www. date statistice.int/ Market Access Database este un instrument operaţional al UE care oferă exportatorilor din UE informaţii referitoare la accesul pe terţe pieţe (condiţii de acces.europa.ro www. diferite studii şi analize. obstacole întâmpinate la importul pe terţe pieţe. informaţii privind companiile din UE etc.org/politici. vizând facilitarea comerţului.ces.go.cdimm.int www.ue. http://mkaccdb. regimurile preferenţiale (aplicate/acordate ţărilor în curs de dezvoltare). nivelul taxelor vamale.ro www.eu. http://export-help.eu.cec.ilo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful