Mga kagawarang tagapagpaganap ng Pilipinas

Ang mga Kagawarang Tagapagpaganap ng Pilipinas, (na kilala rin bilang "Gabinete") ay ang pinakamalaking bahagi ng pambansang sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga kagawaran ay nagbubuo ng pinakamalaking bahagi ng burukrasya ng bansa.May kabuuang labing-siyam na kagawarang ehekutibo. Ang mga kalihim ng Gabinete ay inaatasan payuhan ang Pangulo sa iba't ibang gawain ng estado gaya ng pagsasaka, pagbabadyet, pananalapi, edukasyon, at kagalingang panlipunan, pambansang tanggulan, ugnayang panlabas atbp. Sila ay ninonomina ng Pangulo at inihaharap sa Commission on Appointments, isang sangay ng Mababang Kapulungan ng Pilipinas na kumukumpirma sa lahat ng mga ininatalaga pinuno ng estado. Kung ang mga ito ay maitalaga, sila ay makatatanggap ng titulong kalihim, at magsisimulang gawin ang kanilang takdang gawa. Noong panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos, ayon sa mandato ng Saligang batas ng 1973, binago niya ang mga kagawaran at ginawang mga ministri mula 1978 at sa pagwawakas ng kanyang pamahalaan. Kaya't ang Kagawaran ng Edukasyon ay naging Ministri ng

Talaan ng mga dating Kagawaran at Ministri

[baguhin]

Mga Kagawaran
• • • • • • • •

Department Department Department Department Department Department Department Department

of of of of of of of of

Agriculture and Commerce[DAC] Environment and Natural Resources[DENR] the Budget and Management[DBM] Commerce and IndustryB[DCI] Finance, Agriculture, and Commerce[DFAC] Finance and Reconstruction [DFR] General Services[DGS] Health and Public Welfare[DOH]

Favila . 1992 Marso 22. Agriculture and Commerce[DOJ] Justice. Labor and Welfare[DOJ] Labor[DOL] Land Reform/Agrarian Reform[DOLAR] National Defense and Communications[DNDC] National Defense and Interior[DNDI] National Defense. Health. Alabastro Jesli A. Kagawaran Kagawaran ng Agham at Teknolohiya Department of Science and Technology Dagl Pagkatatag at DOST Enero 30. Cabral Kagawaran ng Kalakalan at Industriya DTI Peter B. 1897 Kagawaran ng Enerhiya Department of Energy Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal Department of the Interior and Local Government DILG Ronaldo V. and Public Welfare [DPIH] Public Instruction and Information[DPII] Public Works and Highways[DPWH] Social Welfare and Development[DSWD] Education[DEPED] Tala ng mga kasalukuyang kagawaran Ang lahat ng mga kagawaran ay nakatala sa paggamit ng kanilang pangalang Filipino sa itaas at ng kanilang pangalang Ingles sa ibaba. Lapus Angelo T. Reyes Kagawaran ng Edukasyon Department of Education DepE Agosto 11. d 2001 DOE Disyembre 9. D 1987 Hunyo 23. Puno Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad Department of Social Welfare and Development DSW Enero 30. Esperanza I. 1987 Kalihim Estrella F.• • • • • • • • • • • • • • • • Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Department of Labor[DNDP] Department of Department of Department of Department of Department of Department of Information and Public Relations[DIPR] Instruction[DOI] the Interior and Local Government[DTIL] Justice. Public Works. Communications and Public Instruction [DPI] Public Instruction.

Nasser C. Rolando G. C 1979 Kagawaran ng Turismo Department of Tourism DOT Mayo 11. Jr. 1933 Hunyo 23. Andaya. Roque Arthur C. 1897 Kagawaran ng Paggawa at Empleyo Department of Labor and Employment DOLE DA DOF Kagawaran ng Pagsasaka Department of Agriculture Kagawaran ng Pananalapi Department of Finance Kagawaran ng Repormang Pansakahan Department of Agrarian Reform DAR Setyembre 10. Jr. 1898 Francisco T. Ebdane. Marianito C. H 1987 Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala Department of Budget and Management DBM Abril 25. 1935 Teodoro. Gilberto C. Kagawaran ng Katarungan Department of Justice DOJ Setyembre 26. Teves Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan Department of Public Works and Highways DPW Enero 30. Durano DFA Hunyo 23. 1898 Marso 17. Romulo Kagawaran ng Ugnayang Panlabas Department of Foreign Affairs .Department of Trade and Industry 1898 DOH Hunyo 23. 1936 Disyembre 8. Jr. Yap Margarito B. Mendoza Kagawaran ng Tanggulang Pambansa Department of National Defense DND Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon Department of Transportation and Communications DOT Hulyo 23. 1971 Pangandaman Disyembre 21. 1973 Joseph H. Raul M. Duque III Kagawaran ng Kalusugan Department of Health Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na DEN Enero 30. Gonzalez 1898 Hermogenes E. 1898 Alberto G. Atienza. Leandro R. Jr. Kayamanan 1987 Department of Environment and Natural R Resources Jose L.

Panganiban Richard Alvin M. Saludo Jesus G. ngunit hindi sila mga kalihim ng mga kagawarang tagapagpaganap. 1976 Bakante Tanggapan ng Kalihim ng Gabinete Office of the Cabinet Secretary OCS OPS Ricardo L. 2004 Namamahala CICT Ray Anthony Roxas-Chua III Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan National Anti-Poverty Commission NAPC Hunyo 30. Ito ay ang mga sumusunod: Tanggapan Komisyon sa Teknolohiyang Pangimpormasyon at Pangkomunikasyon Commission on Information and Communications Technology Dagl Pagkatatag at Enero 12. 1970 Cerge M. 1936 Eduardo R. A 1987 Ralph G. na nangangahulugang maaari silang dumalaw sa mga pagtitipon ng Gabinete para sa mga natatanging dahilan. Nalupta Pambansang Komisyon sa Kabataan National Youth Commission NYC Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad National Economic and Development Authority NED Hulyo 22. Remonde Tanggapan ng Hepe ng Pampanguluhang Pamamahala Office of the Presidential Chief of Staff PCS Hulyo 29. Recto Pamunuan ng Pampanguluhang Pamamahala Presidential Management Staff PMS Hulyo 29. Tanggapan ng Pangalawang Pangulo Office of the Vice-President OVP Nobyembre .Mga tanggapang pampangasiwaan na may antas-Gabinete May iilang mga posisyon sa ilalim ng tagapagpaganap na may antas-Gabinete. Dureza Tanggapan ng Kalihim ng Pamamahayag Office of the Press Secretary Tanggapan ng Kalihim ng Tagapagpaganap Office of the Executive Secretary OES Enero 30. 1998 Hunyo 7. Ermita Manuel "Noli" L. 1995 Domingo F.

1935 de Castro .15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful