NNCL1616-56Bv1.

0

Dale Carnegie

SIKERKALAUZ 2
Ne aggódj, tanulj meg élni! A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Dale Carnegie How to Stop Worryng and Start Living Edition: by Dorothy Carnegie Simon and Schuster, New York All rights reserved Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie Copyright © 1984 by Donna Dale Carnegie and Dorothy Carnegie Fordította: Katona Ágnes Hungarian translation © Katona Ágnes A fordítást az eredetivel egybevetette Barkóczi András Változatlan utánnyomás 963 ISBN 8043 55 5 AJÁNLÁS: Ezt a könyvet annak ajánlom, akinek fölösleges elolvasnia - LOWELL THOMAS-nak
ELŐSZÓ

HOGYAN ÍRÓDOTT EZ A KÖNYV ÉS MIÉRT?
1909-ben én voltam az egyik legboldogtalanabb fickó New Yorkban. Abból éltem, hogy teherautókat árultam. Fogalmam sem volt róla, hogyan működik egy teherautó. Mi több: nem is akartam tudni. Utáltam a munkámat. Utáltam, hogy egy olcsó, bútorozott szobában kellett élnem a Nyugati Ötvenhatodik utcában - és a szobában nyüzsögtek a svábbogarak. Még most is előttem van, hogy a falon lógott egy csomó gallérom, és reggel, mikor odanyúltam, hogy tiszta gallért vegyek, a svábbogarak szanaszét rohantak. Utáltam olcsó, piszkos éttermekben enni, amelyek valószínűleg szintén tele voltak svábbogárral. Minden este kínzó fejfájással tértem haza magányos szobámba - csalódás, aggodalom, keserűség és lázadás szülte és táplálta fejfájással. Azért lázadtam, mert egyetemista napjaim alatt dédelgetett álmaim rémálmokká váltak. Ez lenne az élet? Ez lenne a nagy kaland, amelyet oly türelmetlenül vártam? Ennyiből fog állni az életem - utált kenyérkeresetből, svábbogaras szobából, förtelmes ételekből - és ilyen kilátástalan a jövőm?... Arra vágytam, hogy legyen időm olvasni és megírni azokat a könyveket, amelyek írásáról már az egyetemen álmodoztam. Tudtam, hogy mindent megnyerhetek, és semmit sem veszíthetek azzal, hogy otthagyom gyűlölt munkámat. Nem akartam rengeteg pénzt keresni, de nagyon is akartam rengeteget élni. Egyszóval előttem volt a Rubicon - az a döntő pillanat, amellyel szinte mindenki találkozik kenyérkereső élete elején. Döntöttem - és ez a döntés teljesen megváltoztatta az életemet. Legmerészebb elképzeléseimet is meghaladóan boldog és elégedett emberré tett. Így döntöttem: otthagyom a munkát, melytől irtózom, és mivel négy éven keresztül tanultam Missouriban, Warrensburgben az Állami Tanárképzőben, csak azért, hogy taníthassak, hát a megélhetésemért felnőtteket fogok tanítani esti iskolában. Akkor a napjaim szabadok lesznek, olvashatok, készülhetek az óráimra, írhatok regényt és novellát. „Élni - akartam -, hogy írhassak, és írni, hogy élhessek." De mit tanítsak a felnőtteknek esténként? Ahogy visszagondoltam főiskolai napjaimra, rájöttem, hogy több gyakorlati haszna volt az üzleti életben - és a magánéletemben - a szónoklattan tanulmányozásának és gyakorlásának, mint az összes többi főiskolai tárgynak együtt. És miért? Mert

megszabadított a félénkségtől és az önbizalomhiánytól, mert bátorságot és biztonságot adott a többi emberrel való kapcsolatomban. Ráadásul azt is megvilágította, hogy a vezetőszerep rendszerint azoké lesz, akik képesek felállni és elmondani, amit gondolnak. Jelentkeztem a Columbia Egyetemen és a New York-i egyetemen is, hogy esti kurzusaikon szónoklattant tanítanék, de mindkét egyetem úgy gondolta, elboldogul valahogy nélkülem is. Akkor nagyon csalódott voltam - de most már megköszönöm Istennek, hogy elküldtek, mert így a Keresztyén Ifjak Egyesületének esti iskolájában kezdtem tanítani, ahol konkrét eredményeket kel-lett felmutatnom, méghozzá minél gyorsabban. Micsoda kihívás volt! Ezek a felnőttek nem azért jártak az óráimra, mert egyetemi előképzést vagy társadalmi presztízst kívántak. Egyetlen ok vezérelte őket: meg akarták oldani a gondjaikat. Képesek akartak lenni arra, hogy egy üzleti megbeszélésen felálljanak, és néhány szót szóljanak anélkül, hogy összeesnének a félelemtől. Az ügynökök azt szerették volna, ha nem kell háromszor megkerülniük a háztömböt, hogy fel merjenek keresni egy nehéz vevőt. Határozott fellépésre és önbizalomra akartak szert tenni. Szerettek volna előbbre jutni az üzleti életben. Több pénzt akartak keresni a családjuk számára. És mivel a tanulmányaikért részletekben fizettek - és csak akkor fizettek, ha látták az eredményét -, és mivel én nem fizetést kaptam, hanem a haszon bizonyos százalékát, hát gyakorlatiasnak kellett lennem, ha enni akartam. Akkoriban úgy éreztem, hogy mindez komolyan akadályoz a tanításban, de most már tudom, megfizethetetlen az a gyakorlat, melyet így szereztem. Rákényszerültem, hogy motiváljam hallgatóimat. Segítenem kellett nekik, hogy meg tudják oldani problémáikat. Minden órát olyan lelkesítővé kellett tennem, hogy legközelebb is el akarjanak jönni. Izgalmas munka volt. Imádtam. Megdöbbentett, hogy néhány üzletember milyen gyorsan szert tett a magabiztosságra, és némelyikük milyen gyorsan előbbre lépett a ranglétrán, vagy kapott fizetésemelést. Az óráknak legvérmesebb reményeimet is meghaladó sikerük volt. Három szemeszter múltán a Keresztyén Ifjak Egyesülete, amely nem volt hajlandó esténként ötdolláros fizetést adni nekem, a százalékos elv alapján esténként harminc dollárt fizetett. Eleinte csak szónoklattant tanítottam, de az évek során rájöttem, hogy a felnőtteknek szükségük van arra a képességre, hogy barátokat szerezzenek és tudják, hogy bánjanak az emberekkel. Mivel nem találtam megfelelő kézikönyvet az emberi kapcsolatokról, magam írtam egyet. De ez a könyv nem a szokásos módon íródott. Inkább kifejlődött az óráimra járó felnőttek tapasztalataiból. Sikerkalauz. Hogyan szerezzünk barátokat, hogy bánjunk az emberekkel? címet adtam neki. Saját felnőtt osztályaimnak szóló tankönyvnek szántam, és mivel addigra négy másik könyvet írtam már, amelyekről senki sem hallott, nem is álmodtam, hogy nagy példányszámban fog elkelni: alighanem én vagyok a ma élő legmeglepettebb szerző. Az évek során arra is rájöttem, hogy ezeknek a felnőtteknek a második legnagyobb gondja az aggodalom. Diákjaim java üzletember volt - menedzserek, ügynökök, mérnökök, könyvelők: minden szakma és hivatás képviselve volt -, és legtöbbjüknek gondjai voltak. Nők is jártak az órákra - üzletasszonyok és háziasszonyok. Nekik is gondjaik voltak. Tehát szükségem volt egy tankönyvre arról, hogyan győzzük le aggodalmainkat - ismét keresni kezdtem hát a megfelelőt. Elmentem New York legnagyobb könyvtárába az Ötödik sugárút és a Negyvenkettedik utca sarkára, és őszinte megdöbbenésemre azt tapasztaltam, hogy az AGGODALOM címszó alatt csak huszonkét könyv szerepel. Ahogy nézelődtem, mosolyogva láttam, hogy a FÉRGEK címszónál viszont száznyolcvankilenc mű van felsorolva. Majdnem kilencszer annyi, mint az aggodalomnál! Elképesztő, nemde? Mivel az aggodalom az emberiség egyik legszembetűnőbb baja, azt hihetnénk, hogy minden középiskolában és egyetemen külön kurzust indítanak arról, „Hogyan szabaduljunk meg aggodalmainktól". De ha az ország bármelyik tanintézetében van is ilyen kurzus, én még nem hallottam róla. Nem meglepő hát, hogy David Seabury Hogyan aggódjunk sikeresen című könyvében ezt írja: „Mikor elérjük a felnőtt kort, éppoly kevéssé vagyunk felkészülve a tapasztalatokkal járó gondokra, mint egy könyvmoly a balett-táncosi bemutatkozásra." Mi az eredménye mindennek? Kórházi ágyaink felén ideges és érzelmi panaszokkal gyötrődő betegek fekszenek. Végigböngésztem a New York-i közkönyvtár polcán sorakozó huszonkét művet az aggodalomról. Ráadásul megvettem minden könyvet, amit csak találtam az aggodalomról, de nem volt köztük egyetlenegy sem, amelyet tankönyvként használni tudtam volna. Így hát írtam egyet magam. Hét évvel ezelőtt kezdtem készülődni e könyv megírására. Milyen módon? Elolvastam mindent, amit a filozófusok az aggodalomról írtak. Ezenkívül több száz életrajzot is elolvastam, Konfuciustól

Churchillig. Meginterjúvoltam rengeteg híres embert az élet legkülönbözőbb területeiről, például Jack Dempsey-t, Omar Bradley és Mark Clark tábornokot, Henry Fordot, Eleanor Rooseveltet és Dorothy Dixet. De ez csak a kezdet volt. Mást is csináltam, ami sokkal fontosabb volt, mint az interjúk és a könyvek. Öt évet dolgoztam egy laboratóriumban, ahol azt kutattuk, hogyan lehet legyőzni az aggodalmakat - a felnőtt osztályaimmal együtt. Legjobb tudomásom szerint ez volt a világ első és egyetlen ilyen laboratóriuma. A módszerünk a következő volt. A hallgatóknak adtunk egy sor szabályt arra, hogyan kell abbahagyni az aggódást, megkértük őket, hogy alkalmazzák a szabályokat mindennapi életükben, és aztán számoljanak be az osztálynak az elért eredményről. Mások arról beszéltek, ők milyen mód-szereket használtak régebben. Mindennek hála, több előadást hallottam arról, „Hogyan győztem le az aggodalmaimat", mint bár-ki más a földön. Ráadásul még olvastam is több száz előadást ugyanerről - előadásokat, melyeknek szövegét postán kaptam -, a világ minden táján működő osztályaink díjnyertes előadásait. Ez a könyv nem elefántcsonttoronyban született. Nem is akadémikusi értekezés arról, hogyan lehetne legyőzni aggodalmainkat. Arra törekedtem, hogy olvasmányos, rövid, dokumentumokkal alátámasztott művet írjak arról, hogyan győzte le több ezer felnőtt az aggodalmait. Egy biztos: ez gyakorlatias könyv. Segít megadni a kezdő lökést. „A tudomány - mondta Valéry, a francia filozófus -, nem más, mint sikeres receptek gyűjteménye." Ez a könyv sem egyéb: sikeres és az idő próbáját kiállt receptek gyűjteménye arról, hogyan győzhetjük le aggodalmainkat. De hadd figyelmeztessek mindenkit: nincs benne semmi újdonság, noha sok olyasmit tartalmaz, amit nem gyakorolunk általánosan. De hát nekünk nincs is szükségünk újdonságokra. Mindent tudunk, amire a tökéletes élethez szükségünk lehet. Mindannyian olvastuk az aranyszabályt és a hegyi beszédet. Nem a tudatlanság a mi bajunk, hanem a tehetetlenség. Ennek a könyvnek az a célja, hogy újra elmondjon, illusztráljon, áramvonalasítson és légkondicionáljon, valamint megdicsőítsen sok ősi és alapvető igazságot - azután bokán rúgjon minket, hogy tegyünk már végre valamit. Nem azért vette a kezébe ezt a könyvet, kedves olvasó, hogy megtudja, hogyan született. A dolog sűrűjére kíváncsi. Vágjunk hát bele. Kérem, olvassa el e könyv első és második részét - és ha ezek után nem érzi úgy, hogy új erőre és új biztatásra tett szert, hogy aggódás helyett élvezze az életet akkor hajítsa el. Nem lesz haszna belőle. DALE CARNEGIE

KILENC TANÁCS, HOGYAN VEHETED A LEGTÖBB HASZNÁT ENNEK A KÖNYVNEK
1. Ha a legtöbb hasznot szeretnéd kihozni ebből a könyvből, egy elengedhetetlen feltétele van, egyvalami, ami fontosabb minden szabálynál és mód-szernél. Ha ennek az alapvető követelménynek nem teszel eleget, ezer szabály sem segít a tanulásban. Ha viszont megvan benned ez a fontos képesség, akkor csodákra leszel képes anélkül, hogy el kellene olvasnod ezt a fejezetet. Mi ez a varázslatos feltétel? Nem több, mint komoly, elszánt tanulnivágyás, eltökélt szándék, hogy abbahagyd az aggódást, és kezdj végre élni. Hogyan lehet ezt az eltökéltséget kibontakoztatni? Úgy, hogy állandóan az eszedbe idézed, milyen fontosak számodra ezek az elvek. Képzeld el, hogy alkalmazásuk mennyit segíthet, hogy gazdagabb és boldogabb legyen az életed. Ismételgesd: „A lelkem nyugalma, a boldogságom, az egészségem és talán a jövedelmem is végső soron attól függ, fel tudom-e használni a nyilvánvaló és örök igazságokat ebből a könyvből." 2. Először gyorsan fuss át egy-egy fejezetet, hogy nagyjából fogalmad legyen a tartalmáról. Eleinte alighanem kísértésbe esel, hogy rögtön tovább lapozz a következőre. De ne tedd - hacsak nem a puszta szórakozás kedvéért olvasol. Ha viszont azért olvasod ezt a könyvet, mert abba akarod hagyni az aggódást, és el akarsz kezdeni élni, akkor lapozz vissza, és alaposan olvass el újból minden fejezetet. Hosszú távon ez a módszer időt takarít meg, és eredményre vezet. 3. Állj meg gyakran olvasás közben, hogy átgondolhasd, mit olvastál Fontold meg, hogy a tanácsokat hogyan és mikor használhatnád fel magad is. Az olvasás ezen módja többet segít, mintha úgy rohannál, mint kutya a nyúl után.

Igen: új életfelfogást alakítasz ki. hogy magad is hasznát veheted: húzz mellé egy vonalat a lapszélen. Másodszor.4. amit ajánlok. az író is gyakran nehéznek találom. Sohase téveszd szem elől azokat a gazdag lehetőségeket. ne hidd. amelyek az újrafelfedezésben rejlenek. elszánt tanulnivágyást. Forgasd hát gyakran ezt a könyvet. Minden hónapban elolvassa a társaság által kibocsátott összes szerződéseket. Ehelyett vedd elő a könyvet. kifejleszted a saját önnevelési rendszeredet. Howell. Olvasás közben legyen piros ceruza vagy toll a kezedben. az eredményt. Egyszer csaknem két évet töltöttem azzal. Miért? Mert a tapasztalat megtanította. P. A különösen hasznos tanácsokat húzd alá vagy jelöld meg négy csillaggal. és élvezed az életet. két eredménye lesz. mindig a kezed ügyében. mert különben nem emlékszem. hogy mindenkor felhasználd ezeket a tanácsokat. hogy H. Ne a természetes. HOGYAN VEHETED A LEGTÖBB HASZNÁT ENNEK A KÖNYVNEK 1. 9." Igaza volt. Tartsd a könyvet az íróasztalodon. Kérlek. amikor évek múlva egy üres estén a kezedbe akadnak! DIÓHÉJBAN KILENC TANÁCS. Nézz bele gyakran. hogy az egyszeri. és 298. Először is. Igen. Valószínűleg nehéznek találod majd. kitartásra és napi gyakorlásra van szükség. milyen sikereket értél el ezeknek az elveknek az alkalmazásával. a Wall Street-i bankár és az öreg Ben Franklin hogyan javították ki hibáikat. hogy elsajátítsd az aggódás legyőzésének módszereit. Fejlessz ki magadban komoly. Tekintsd ezt a művet az aggodalom legyőzése gyakorlati kézkönyvének. Mialatt olvasod a könyvet. . Miután alaposan elolvastad. amikor rajtakapnak valamelyik itt tanult elv megsértésén. amelyről úgy érzed. Ne feledd el. sohasem tanulja meg. 7. Csak a begyakorolt ismeret marad meg az ember agyában. oldalra. Az ilyen jelzések minden könyvet sokkal érdekesebbé tesznek. Légy részletes. Ha tehát el akarod sajátítani azokat az elveket. A naplóbejegyzések nagyobb erőfeszítésre ösztönöznek majd. és könnyebben vissza tudod keresni a fontos helyeket. évről évre elolvassa ugyanazokat a szerződéseket. hanem új szokásokat fejlesztesz ki magadban. Ugyan miért ne használhatnál te is valami hasonló módszert. Aztán próbáld ki az új módszereket és figyeld meg a csodálatos hatást. Ez rendszerint helytelen. hónapról hónapra. amelyeket ebben a könyvben ismersz meg. hiszen még én. hogy csak ezen a módon képes tökéletesen megjegyezni a feltételeket. 2. Ehhez bizony időre. hogy könyvet írjak a szónoklásról. Ismerek egy asszonyt. Olvass el még egyszer minden fejezetet. mit írtam a saját könyvemben. hogy a könyv tanácsait csak akkor tudod a gyakorlatban folyamatosan és könnyedén megvalósítani. hogy időről időre ismét végig kell futnom rajta. Bernard Shaw azt mondta egyszer: „Ha tanítanod kell valakit valamire. Tudom. Ha tehát valóságos és tartós hasznot remélsz ettől a könyvtől. 5. mégis úgy találom. és milyen szórakoztató lesz átlapoznod őket. aki tizenöt éve egy nagy biztosítótársaság titkárságának vezetője. gyorsan elfeleded őket. amelyben feljegyzed. gondolj arra. amely mindenkiénél értékesebb neked. ösztönös módon cselekedj. Árgus szemekkel fognak figyelni! 8. Vezess naplót. ha állhatatosan és következetesen újra meg újra tanulmányozod és felhasználod őket. tapasztalni fogod. az időpontot. hogy mindannak hasznát vegyem. hogy egyre gyakrabban hagyod abba az aggódást. és olvasd el. mielőtt továbbmennél a következőre. hogy ellenőrizd az ajánlott elvek alkalmazását? Ha megteszed. és valahányszor nehéz problémával kerülsz szembe . használd is őket minden lehetséges alkalommal. és olvasd el az aláhúzott részeket. Meglepően gyorsan felejt az ember. felületes átlapozás elég lesz. Jegyezd föl a neveket. Ajánlj fel családtagjaidnak negyed dollárt minden olyan esetre. A tanulás cselekvés. hogy nem csupán ismereteket merítesz belőle. és valahányszor olyan tanáccsal találkozol.ne veszítsd el a fejed. minden hónapban néhány órát az ismétléssel kell töltened. Ha nem így teszel. lapozz a 297. Ez az egyetlen módja! 6.

a halott tegnapokat.a meg nem született holnapok elé. ami most előttünk áll" Negyvenkét évvel később.3. hogy „napról napra" folytatott élet. Vezess naplót. amelyeket tudnod kell az idegességről 1. és kérdezd meg magadtól. Elmondta a diákoknak. mint a múltat. hanem hogy megcselekedjük. mint az a hajó. hogyan és mikor használtad fel a tanácsokat. lesz-e praxisa. amelyben jegyzed. idegesség kíséri annak a lépteit. egy balzsamos tavaszi estén. és írt egy népszerű könyvet.megannyi vízhatlan kamra lettek. Sir William Osler volt. És íme a tizennyolc szó. Zárják hát le a nagy első és hátsó rekeszfalakat.ez a legnagyobb dicsőség.fémes csattanások hallatszottak. Gondolkodj el a hibákon. és ma cipelik. és a hajó különböző részei lezárultak . 9. amelyet a brit birodalomban orvos elérhet. Ő szervezte meg a világhírű Johns Hopkins orvosegyetemet. Energiapocsékolás. ÉLJÜNK NAPRÓL NAPRA 1871 tavaszán egy fiatalember tizennyolc szót olvasott egy könyvben.. hogy nem más. Az oxfordi egyetemen az orvostudomány Regius professzora lett . melyek segítségével aggódás nélkül tudta leélni az életét: „Nem az a fontos. Zárják ki a tegnapokat. amikor az egyetem kertjében javában nyíltak a tulipánok. amelyeket 1871 tavaszán olvasott . amely segít a napi problémák megoldásában.. és hosszabb útra indulnak. Halála után 1466 oldalon. Játszva tanuld meg a szabályokat. Állj meg gyakran olvasás közben. Húzz alá minden fontos gondolatot. ajánlj fel a barátodnak negyed dollárt minden alkalomra. hogy napról . 5. és győződjenek meg róla. és -hipp-hopp! . Ma van az ember üdvözülésének napja. amiket a jövőre nézve leszűrtél. A tizennyolc szó. Kijelentette. amelyen a kapitány a parancsnoki hídon állva csak megnyomott egy gombot. ha a tegnapéra rakják. és vasfüggöny ereszkedik a jövő elé . 7. Akkor mi volt sikereinek titka? Kijelentette.. 4. mielőtt a Yale diákjaihoz beszélt. Nincs holnap. nemzedéke leghíresebb orvosává tette. hogy képességei „igencsak közepes színvonalúak". hogy napról napra vízhatlan kamrákban tudjanak élni. hová kerül. 8. Arra buzdítom önöket. Használd fel a tanácsokat minden alkalommal. 6. tanulják ki saját gépezetük kezelését.. hogy tudnád hasznát venni az egyes tanácsoknak.mondta dr. Ellenőrizd minden héten a fejlődésedet. Sir William Osler átkelt az Atlanti-óceánon egy nagy óceánjárón. aki a jövő miatt aggódik. Mit értett ezen? Néhány hónappal azelőtt. Gyakorló medikus volt a montreali köz-kórházban. lelki keserűség. két hatalmas kötetben lehetett csak megírni az életrajzát. melyek »csak bolondok útilámpásai voltak / A por halálba. Menjenek föl a hídra.. Lapozd át a könyvet havonta legalább egyszer. Zárják le a múltat! Hadd temesse el a halott múlt a halottak. Ekkor biztonságban lesznek .legalább mára! . mert ez a módja a biztonságos utazásnak. Tekintsd gyakorlati kézikönyvnek ezt a kötetet. aki négy egyetemen tanított.« A holnap terhe.. „különleges agyuk van". a legerősebb embert is lehúzza. Zárják ki ugyanolyan gondosan a jövőt. ELSŐ RÉSZ Alapvető tények. „Önök mindahányan . hogy átmegy-e az államvizsgán. amikor rajtakap valamelyik itt tanult szabály megszegésén. meg fog-e élni. hogy legalább a nagy rekeszfalak működnek-e. Szerinte közeli barátai tisztában vannak vele. amelyek meghatározták a jövőjét. amelyet ez a fiatal medikus 1871-ben olvasott. az észlelt eredményeken és a tanulságokon. hogy meglássuk.. mint amit úgy nevezett. Sir William Osler beszédet intézett a Yale Egyetem diákjaihoz. amelyeket elkövettél. Osler a diákoknak . és neki is. hogy nem igaz. ami a távol ködébe vész. hogy mit fog utána csinálni. A király lovaggá ütötte. Nyomjanak meg még egyet. A jövő ma van.. hogy állítólag a hozzá hasonló embereknek.tizennyolc szó Thomas Carlyle egy írásából.. életük minden szintjén hogyan zárják ki a vasajtók a múltat . Nyomják meg a gombot és hallgassák. és készüljenek fel rá. aki idegeskedett.sokkal csodálatraméltóbb szerkezettel rendelkeznek.

Osler. drága Fény. míg mottójául nem választott négy szót egy templomi ének-bői : egy lépéssel is beérem Vígy. az amerikai flotta parancsnoka -. akiket a csata során épp csak elföldeltek. és logikus.napra vízhatlan kamrában éljenek.) Nagyjából ugyanekkor egy angyalbőrbe bújt fiatalember . Van ebben a beszédben tizenhét szó. Ez az egyetlen mód. Az állandó idegeskedéstől első osztályú harctéri neurózist kapott. Ezenkívül segítenem kellett kihantolni a szövetséges és ellenséges katonák holttesteit.vagy elvesztem az állásom -jaj.hasonló felisme-résre jutott. Sulzberger úr bevallotta.mondta Ernest J. akik aztán ereklyeként őrizték. A mának elég a maga baja. nem tudom megakadályozni. célratörő tervezéshez vezet. „Felszereltem a legjobb embereinket a legjobb felszereléssel. hogy az ima csak a mai kenyerünkről beszél. King admirális. míg a helytelen gyakran feszültséghez és idegösszeomláshoz. Marylandből Baltimore-ból. és ő elmondta minden idők talán leggyakrabban idézett beszédét. Sok évvel ezelőtt egy ágrólszakadt filozófus vándorolt egy kietlen vidéken. Ha egy hajó elsüllyedt. A távolt: egy lépéssel is beérem. Aggódtam. Sir William Osler arra buzdította a yale-i diákokat. annyira megdöbbent. hogy felkészüljünk a jövőre. ha minden intelligenciánkkal és lelkesedésünkkel igyekszünk tökéletesen megoldani a ma feladatát. mintha a tegnapin rágom magam. akkor nem fogom soká bírni. Jobban hasznosítom az időmet. a The New York Times-nak a kiadója volt. Ha a háború nem ért volna véget. De ne aggódjatok. de nem engedhették meg maguknak. hogy meginterjúvolhattam Arthur Hays Sulzbergert. Ted Bengermino volt. talán megint aszály lesz . míg vastagbélgyulladást nem kaptam ami rendkívül fájdalmas betegség. Gyakran felkelt az éjszaka közepén. Istenem. Munkám során vezetnem kellett minden elesett. és megpróbált önarcképet festeni. nem. A 94. ez az ima megtanít arra. nem vágytam soha én. de azért csak festett. hogy mikor a második világháború fellángolt Európában. Állandóan idegeskedtem. hogy addig nem volt képes megszabadulni az idegességtől és megtalálni a belső békéjét. amit meg tudunk enni. hogy elküldjék a családjuknak vagy legközelebbi hozzátartozóiknak. hogy szinte képtelen volt aludni. Össze kellett gyűjtenem ezeknek az embereknek a személyes holmiját. harc közben eltűnt és kórházban ápolt katona adatait. Lábom vezesd. hogy csak a mai kenyerünkért könyörögjünk. hogy a Miatyánkkal kezdjék a napot: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Istenem. belenézett a tükörbe.addig idegeskedtem. De azzal folytatta beszédét. mert féltem. Nem panaszkodik. aki 1935 és 1961 között a világ egyik leghíresebb újságjának. ha a holnap feladatain töprengek. (Kiss Zsuzsa ford. hogy úgy készülhetünk a legjobban a holnapra. Abban a szerencsében volt részem. Teljesen kimerültem. biztos vagyok benne. hogyan kell festeni. Ha elsüllyed." Háborúban is. És ha mindent a lelkemre veszek. ahol nagyon nehezen éltek az emberek.valahol Európában ." Ne felejtsük el." Azt akarta-e mondani dr. Fogalma sem volt róla. ami rendelkezésünkre áll . békében is ugyanaz a legnagyobb különbség a helyes és a helytelen gondolkozás között: a helyes gondolkozás okokkal és okozatokkal foglalkozik. mostanában száraz idő jár a gabonatermő vidékeken. tervezzetek és készüljetek. A mai kenyér az egyetlen. Sulzberger úr elmondta nekem.. A második világháború alatt katonai vezetőink készítettek terveket a holnapra. a holnap majd gondoskodik magáról. hogy elterelje a figyelmét az idegességéről. fogott egy vásznat meg néhány tubus festéket. és gondoskodnom róla. Egy nap tömeg gyűlt köréje a hegyen. Többet nem tehetek." Gondoljatok tehát a holnapra. annyira aggódott a jövő miatt. hogy aggódjanak. hogy kínos és komoly hibákat követhetünk el. hogy a tegnapi szikkadt volt.és akkor honnan lesz kenyerem jövő ősszel . hogy . gyalogsági hadosztály altisztje voltam. hogy ne is próbáljunk felkészülni a jövőre? Egyáltalán nem. amelyek századok múltán is hangosan szólnak: „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt.írta Ted Bengermino . és a legtöbb sikerrel kecsegtető feladatot adtam nekik. akkor miből lesz kenyerem?" Nem.. hogy fizikailag összeroppanok. nem tudom a felszínre hozni. és nem mondja: „Jaj. „1945 áprilisában .

Ebben a pillanatban mindahányan két örökkévalóság találkozási pontján állunk: egyik oldalon a hatalmas múlt. Mi egyik örökkévalóságban sem élhetünk. Leon Roach úrnak a Kansas City-beli Roach-Fowler Társasághoz. szűk nyakon. És az élet csak ennyi-bői áll. hogy mindig elsírtam magam. Az iskolák szegények voltak. egyszerre csak egy feladat. Mindentől féltem: féltem. hogy a World Books kiadó könyveit adtam el városi és falusi iskolaszékeknek. ha egyedül maradtam. »Ted mondta -. de ha nem egyenként látunk hozzá. amelyben képesek vagyunk: mostantól lefekvésig. ha nem lassan és egyenletesen végezzük őket a nap folyamán. K.egy másodperc tört részéig sem. hogy gyorsabban folyjanak. az utak rosszak.« Ez a tanács mentett meg testileg és lelkileg a háború alatt. a régieket bezártuk és így tovább. Pedig a legtöbben elkerülhették volna a kórházat . amely örök idők óta tart. Sem te. hogy több száz feladatot kell aznap megoldanunk. Egyszerre csak egy feladat. akkor tönkretesszük testi és lelki mechanizmusainkat. én is. Végül katonai kórházba kerültem. Egy katona-orvostól olyan tanácsot kaptam. . Legyünk hát elégedettek. új raktározási rendszerrel. sem én nem tehetünk semmit.nagyon rövid idő alatt. mint amennyit el tudtam viselni. míg a nap le nem megy." Életmódunk egyik legborzasztóbb jellemzője. Az üzleti életben ugyanazokkal a gondokkal találtam szemben magam. Shields a michigani Saginaw-ból csak a teljes kétségbeesés .és reklámigazgatója.Mindenki el tudja végezni a munkáját. egy nap. De ha mégis megpróbáljuk. az ardennes-i csata elején annyit sírtam. hogy fizikai roncsként kell hazamennem. Aggódtam. és bizony nehezemre esett a kocsi részleteit fizetni. Jóformán csak csont és bőr volt.túlélem-e mindezt." Igen. a szobám bérét. vagy Sir William Osler gondolatát: „Éljetek napról napra". és lassan és egyenletesen folynak át a középső. propaganda. Minden reggel rettegtem a felkeléstől és az új naptól. hogy az életed olyan. tisztán élni. hogy tizenhét kilót fogytam. hogy a bajom lelki eredetű.. és visszakaptam a régi állásomat. sokkal hatékonyabban dolgoztam és nem kapkodtam zavartan. „1937-ben elvesztettem a férjem mesélte nekem. új irodákat nyitottunk. Nem volt miért élnem. és megint nekiálltam könyvet árulni. mint egy gyerek. Raktárkészleteink kimerülőben. Akkoriban abból éltem. hogy sok ezer homokszem van az óra felső részében. megmondta. 1938 tavaszán Missouri Versailles nevű városából jártam ki eladni. amikor a férjem megbetegedett.és egy fillérem sem volt. akik összerogytak a halmozódó tegnapok és az ijesztő holnapok egyesült terhe alatt. hogy ki tudtam fizetni egy használt kocsi árának első részletét. Azt hittem. ahogy a homokszemek peregnek az órában. estig . mint ez a homokóra. de egyedül vezetni és egyedül enni majdnem többnek bizonyult. hogy majd beleőrültem. de sikerült annyi pénzt összeszednem. akit soha nem láttam.írta Robert Louis Stevenson. E. De nem lettem feszült és ideges. hogy már nem is reméltem. Új bizonylatokkal kell dolgoznunk. ami alapjaiban változtatta meg az életem. A területem egy része nem volt nagyon gyümölcsöző. szeretően.Depressziós voltam . hogy még az öngyilkosság is eszembe jutott.és Ofszetvállalat Rt. mely a feljegyzett történelem utolsó pillanatától kezdődik. .« Míg ezeket a szavakat ismételgettem magamban. hogy valaha ismét normális ember lehetek.boldogan és hasznosan élhettek volna -. Rettegtem tőle. mint az Adcrafters Nyomda. Annyira ideges és kimerült voltam. »Egyszerre csak egy szem homok. ha megfogadják Jézus szavát: „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt". és segített jelenlegi munkám során is. »Egyszerre csak egy szem homok. A siker elérhetetlennek látszott. Minden-ki képes kedvesen. csak ennyit követel az élet. Jól megnéztem a kezem. Úgy zokogtam. hogy megérem-e. Annyira megviselt voltam. a depresszióm is enyhülni fog. Egy időben. de Mrs. csak ha tönkretesszük a homokórát. „Mindenki képes a terhét cipelni. A kocsimat eladtam két évvel korábban. mint annak idején a csatatéren. Miután alaposan kivizsgált. mint egy homokóra. mindenki más is olyan. hogy egy időben kórházi ágyaink felét olyan ideges és lelki bajoktól szenvedő emberek foglalták el. képzeld azt. tönkretehetjük testünket és elménket. türelmesen. és éljünk az egyetlen időtartamban..határán tanult meg a mában élni. a másikon a jövő. hogy a karomban tarthatom egyszülött gyermekem tizenhat hónapos fiam. hogyha úton vagyok. hogy nem tudom fizetni a kocsi részleteit. akármilyen csekély összeg volt is. megváltozott a címünk. annyira magányos és reményvesztett voltam. Tudod.az öngyilkosság . . Te is. akármilyen nehéz is. mint a háborúban: tucatnyi dolgot kell azonnal elintézni .« A katonaorvos filozófiáját követem azóta is. akármilyen nehéz is. Annyit aggódtam. Írtam hajdani főnökömnek. Reggel mindannyian úgy érezzük. . mert eszembe jutott az orvos mondása.

hogy „az életet élni kell. sem enni .A gyermek azt mondja: »Majd. Egy nap aztán olvastam egy cikket. hogy nem kell félnem a jövőtől. minden napjában és minden órájában". energiámat és lelkesedésemet az ékek eladásába fektetem. segédkönyvtáros lett. Rájöttem. Most már tudom. ha megnősülök«. Minden időmet. Most már tudom. ha nyugdíjas leszek«. Ágyba kerültem. hogy már csak két hetem van hátra. majdnem megölte magát az idegeskedéssel. hogy nem lesz mit ennem.ilyen tragikusan ostobák? „Mily különös is életünk kis körforgása! . hogy soha többé nem fogok félni. Legépeltem ezt a mondatot. Az öngyilkosságtól csak az tartott vissza.az Evans Products vállalaté.új élet«. Kezességet vállalt egy barátja nagy összegű kölcsönéért . és meglehetősen sikeres. és felragasztottam a kocsim szélvédőjére. Nemcsak elvesztette minden fillérét. Megtanultam a leckém. Ez megrázott. Sikerült legyőznöm a magánytól és a nélkülözés-tői való félelmemet. és most örültem. ha nagy leszek«. amely évi húszezer dollárt jövedelmezett neki. a . Az én szememben az emberi természet legtragikusabb vonása. és nem volt pénzem orvosra. Néhány hét múlva már járni tudtam. Hat héttel később munkába állhattam. A céget évek óta jegyzik a New York-i tőzsdén. úgy aludtam. amelyben minden pénzét tartotta. de tizenhatezer dollár adóssága maradt. Mindannyian egy csodálatos rózsalugasról ábrándozunk.féltem. hogy az életet élni kell minden napjában és minden órájában. De mikor lesz ez? A nagy fiú azt mondja: »Majd. hogy az élet csak egy nap a másik után . hogy hajlamosak vagyunk elhalasztani az életet. hogy önálló vállalkozásba fogjon. De hát mi is a nősülés? A gondolat arra változik: »Majd. hogy élveznénk az ablakunk alatt nyíló rózsákat. Aztán jött a mindent tönkretevő fagy. ki naponta így kiálthat: „Éltem!" (Maecenashoz. „Nem tudtam sem aludni. Féltem. nem igaz? Pedig Krisztus születése előtt harminc évvel írta a római költő. Végül azt mondta az orvosom. és a testem csupa kelés lett.. Most boldog vagyok. ami kiragadott a csüggedésből. Ha valaha Grönlandra repülnek.) Nagyon modern. Elkezdtem hízni. mint egy csecsemő. Kimerítő levertségem kezdett eltűnni. Aztán felnőtt-ként azt mondja: »Majd.és a barátja tönkrement. Néhány éven belül ő lett a vállalat igazgatója . hogy a nővéremet megszomorítaná. amely a látóhatár szélén virul ahelyett.mesélte nekem. Bede Anna ford. Örökké hálás leszek egy inspiráló mondatáért. Megcsináltam a végrendeletemet. Később. . Évi húszezer dollár jövedelmem volt azelőtt. nem merte otthagyni az állását. és most már késő." Edward S. mire összeszedte a bátorságát. Minden nappal gyengébb lettem." Mit gondolnak. akármit tartogat is számomra az élet. mielőtt megtanulta. Tudom. hogy találtam egy heti harminc dolláros állást. hogy nem is nehéz csak a mai napban élni. A fekvés is agónia volt. de most. Szegény családban született. Horatius. Egy nap sétáltomban elájultam. megnyugodtam és elaludtam. Detroitból. Ékeket árultam. az ötvenöt kölcsönkapott dollárból olyan vállalkozást épített föl. valahogy lemaradt az egészről. Már nem volt értelme küszködni és idegeskedni. Az előző hetekben két órát sem voltam képes egyhuzamban aludni.írta Stephen Leacock. Evans gyorsan haladt előre. Étvágyam visszatért. Minden reggel ezt mondtam magamnak: »Új nap . és bátorságot adott tovább élnem. melyeket a kocsik kereke alá tesznek szállítás közben. és örömmel tölt el. Az idegei nem bírták tovább. De mikor belevágott." A megboldogult Edward S. hogy tönkremegy az egészségem. Feladtam. összeomlott.nem sajnálom a múltat -nem félek a jövőtől. Csak akkor tanuljuk meg. és visszafeküdtem a halálomat várva. Aztán nyugdíjasként végigtekint a megtett úton. Ezt a csapást gyorsan követte a másik: a bank. Többet nem idegeskedem . Az idegeskedés és csakis az idegeskedés tett beteggé.és »Minden nap új életet jelent a bölcs ember számára«. majd segéd lett egy fűszeresnél. hogy földi bajaim végükhöz közeledtek.. és nincs pénzem a temetésemre. amikor már késő. Így szólt: »Minden nap új életet jelent a bölcs ember számára«. Nyolc évnek kellett eltelnie. Evans. ahol vezetés közben állandóan láttam. az élet lelkesít. a tájon mintha hideg szél fújna. . Miért vagyunk ilyen ostobák . ha felnőtt leszek«. először újságárulással keresett pénzt.Különös betegség tört ki rajtam. ki írta ezt a verset? . Bár csekély volt a fizetése. Már járni sem tudtam. összeestem az utcán. Önmagán az úr csak és az víg. Megtanultam elfelejteni a tegnapot és nem gondolni a holnapra. mankóval. mikor hét embert kellett eltartania.

Hisz a tegnap csak álom.a lehető legtöbbet hozom ki ebből a huszonnégy órából? 4. hogy rádióstúdiója falán. hogy ez a nap soha nem virrad fel még egyszer. és aggódunk a holnapi miatt . Ma? 2." A legtöbben így vagyunk vele .róla nevezték el. a ma boldog álommá tesz minden tegnapot. ahol minden reggel borotválkozás közben láthatom. De ha jól éled. melyek java soha nem következett be. Evans nem győzedelmeskedett volna." Az élet hihetetlen sebességgel rohan. vagy „a látóhatár szélén viruló rózsalugasról" ábrándozzak? 2. amit tudnod kell az aggódásról ez: ha nem akarod. De Edward S. cselekedj Sir William Osler tanácsa szerint: ZÁRD EL A MÚLTAT ÉS A JÖVŐT VASAJTÓKKAL. Kurta idejében Léted minden igazsága és valósága benne: A növekedés öröme. CSODARECEPT IDEGESÍTŐ HELYZETEK MEGOLDÁSÁRA Szeretnél megismerni egy gyors. Holnap?.bosszankodunk a tegnapi lekváron. hogy a maival vastagon megkennénk a kenyerünket. Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. A szépség ragyogása. az élet élete maga. Halogatom-e ma az életet azért. Az Alice Csodaországban című könyvben azt mondja a Fehér Királynő: „A szabály. bombabiztos módszert az idegesítő helyzetek megoldására -amelyet ráadásul azonnal használhatsz. hogy helye legyen az életedben. (Gy. Többet nyújt-e nekem az élet. Kálidásza alkotása: Várd ezt a napot! Az élet ő. ha „napról napra élek"? 5.olyasmiken. a 118. „Gondold meg .mondta Dante -. hogy megragadom ezt a napot . Azzal az elhatározással kelek-e föl reggel..de ma nincs. egy vers van ragasztva . És bár nekem nincs kő az asztalomon. a nagy francia filozófus is elkövette ezt a hibát. és írd le a válaszaid! 1. Ez Lowell Thomas filozófiája is. felfedeztem. nem is kell tovább olvasnod a könyvet? Akkor hadd ismertessem meg veled azt a technikát. a . ÉLJ NAPRÓL NAPRA.a híres indiai drámaíró. Még Montaigne. „Az életem tele volt a legszörnyűbb csapásokkal. zsoltárnak ezen szavai lógnak bekeretezve: Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! John Ruskinnak. ahol gyakran látja. melyet Sir William Osler mindig az asztalán tartott .. hogy a jövőn idegeskedjek.. A tett dicsősége. az írónak az íróasztalán egy egyszerű kődarab állt.ahelyett.gép az Evans repülőtéren fog leszállni . Mikor kezdem el? A jövő héten?. Megkeserítem-e néha a jelent azzal." Akárcsak az én életem .vagy a tiéd. hogy elmúlt dolgokon bánkódom . de a tükrömre. Várd hát nagyon ezt a napot! Így szól a hajnal köszöntése. Az egyetlen biztos tulajdonunk. A holnap csak látomás. ha nem tanul meg napról napra élni. amik régen elmúltak? 3. És minden holnapot reménylátomássá.) Tehát a legfontosabb. melyet Willis H.. A ma a legértékesebb birtokunk. Carrier dolgozott ki. Nemrégiben egy hétvégét töltöttem a farmján.egy vers. rávésve egyetlen szó: MA. Horváth László ford. hogy lesz lekvár holnap és volt tegnap . A Föld másodpercenként harminc kilométeres sebességgel száguld a világűrben.

és olyan belső békét éreztem. az egész belsőm görcsbe rándult. Amit elmeséltem. hogy a gondunkra tudunk koncentrálni. hogy szinte sohasem idegeskedem. Egy darabig olyan ideges voltam. Arra kényszerit. hogy hihetjük. és olyan helyzetbe kerülünk. ha igen. A helyzet lehetne rosszabb is. De ha kényszerítjük magunkat. mikor egy nap együtt ebédeltünk New Yorkban a Mérnökklubban. mi a legrosszabb. Mikor idegeskedünk.. hogy megpróbáljak jobb eredményt elérni." Miért olyan értékes és hasznos Willis H. Miután elképzeltem. Ez biztos. ennek köszönhetem. mikor idegesek vagyunk. ami történhet. ha nincs más megoldás. hogy mi a legrosszabb. sem börtönbe csukni. Félelem nélkül. hogyan oldjam meg a gondjaimat idegeskedés nélkül. mint amilyenre garanciát vállaltunk. 1910-ben meghalt. Carrier csodareceptje pszichológiai szempontból? Mert lerángat minket a nagy szürke felhőkből. ami bekövetkezhet. hogy égés közben ne károsítsa a motorokat.a Buffalo Vasgyárban dolgoztam a New York állambeli Buffalóban. Ettől a perctől kezdve nyugodtan annak szenteltem minden időmet és energiámat. lehetséges. őszintén elemeztem a helyzetet. akkor végét vethetjük a ködös képzelgéseknek.tisztában kell lenniük vele.abból származik. ha elfogadja a legrosszabbat." Pontosan ez az! Pszichológiai szemszögből felszabaduló energiát jelent! Ha elfogadjuk a . megoldódik a gondunk. és ha ez húszezer dollárjukba kerül. Három lépcsője van: I.mondja ez a kínai bölcs . hogy szembenézzünk a legrosszabbal. nagyon fontos dolog történt: azonnal megnyugodtam. lelkesen helyeselné. úgyhogy kidolgoztam egy módszert. és végül rájöttem.mesélte Carrier úr . hogy elfogadjuk. Bárki bevetheti. II. hogy azóta is használom.egy több millió dollárt érő üzemben . hogy az idegesség nem segít." Ugyanezt fogalmazza meg Lin Yutang Bölcs mosoly című népszerű könyvében. az alkalmazott lélektan atyja. És ha nincs szilárd talaj a lábunk alatt. ami ebből a kudarcból következhet. mi a legrosszabb. és hallana a legrosszabbal való szembenézés módszeréről. és hajlandó voltam belenyugodni. Tökéletesen bevált. és hajlandóak vagyunk elfogadni. és talán az állásom is elvesztem miatta. Mintha főbe kólintottak volna. A sikertelenség letaglózott. hiszen kísérlet volt. hol is állunk. hogy a Pittsburgh Síküveggyár egyik üzemében. melyekben tévelygünk. mint a legrosszabb. hogy elfogadjam. Nem fognak sem lelőni. A berendezés működött . A módszer olyan jól bevált. a missouribeli Crystal Cityben . Olyan lehetőségeket és módozatokat kerestem. és elképzeltem. pszichológiai szemszögből ez felszabaduló energiát jelent. Azt mondtam magamnak: ez a kudarc folt lesz a személyi kartonomon. De ha ma élne.egészen más körülmények között. Igaz. mert az idegeskedés tönkreteszi koncentrálóképességünket. Végre tudjuk. Azt hiszem. hogy a gáztisztítás új módszerével kísérletezünk. találni fogok másik munkát. New York) feje. Én kaptam azt a feladatot. amelynek elfogadására lelkileg készen álltam. amelyet valaha megismertem idegesítő problémák megoldására.légkondicionálást megteremtő zseniális mérnök. hanem nyert tizenötezret. lépcső. ami történt. Már több mint harminc éve használom ugyanezt a módszert. Elkönyvelhetik kutatási kiadásnak. és a cég nem veszített húszezer dollárt. a világhírű Carrier Vállalat (Syracuse. Több kísérletet végeztem. nyugodj bele. hogy bármit is képesek vagyunk végiggondolni? William James professzor. melyeknek segítségével kevesebbet veszítünk. és elveszíti a befektetett húszezer dollárját.beépítsek egy gáztisztító berendezést. Csak egyszer próbálták ki azelőtt . lélekben felkészültem rá. hogyha további ötezer dollárt költünk kisegítő berendezésekre. és ami a munkaadóimat illeti . mert az első lépés bármilyen szerencsétlenség következményeinek legyőzésében az. „A lélek igazi nyugalma . mint a befektetett húszezer dollár. Meg is tettük. III. Ez a gáztisztító módszer új volt. lépcső. Ez az egyik legjobb módszer. már sok éve történt. hogy elvesztem az állásom. mint ahogy az is. Valószínűleg nem lettem volna minderre képes. A berendezés a szennyet szűrte ki a gázból. ha nincs más megoldás. „Fiatalemberként . hogy aludni sem tudtam. Munkám során Crystal Cityben előre nem látott nehézségek merültek föl. és nem vagyunk képesek döntéseket hozni. hogy mindkét lábunkkal szilárdan a földön álljunk. Honnan tudom? Mert egyszer ezt mondta tanítványainak: „Nyugodj bele .de nem olyan hatásfokon. Nagyon egyszerű. ha tovább idegeskedem. A józan eszem végül figyelmeztetett. Miután elképzeltem. A gyomrom. amilyet már napok óta nem tapasztaltam.. gondolataink ide-oda-amoda ugrálnak. hogy munkaadómnak le kell szerelnie a berendezést. és ma-gától Carrier úrtól hallottam. kibírják. lépcső.

Carrier történetét. lépcsőre -javítok valamit a legrosszabbon..Nem hittem. amely szívesen alkalmazna. melyet a szónoklástan órán kaptunk a Carnegie-előadáson.ötezer dollárt -.ez a legrosszabb.. amit akar? Akármelyik mellett döntöttem gondolatban. és azzal fenyegetőzött.legalábbis magam miatt. és meg volt határozva.« Ezt mondtam magamnak: »Rendben van. azonnal megnyugodtam. miután három nap. és a lapok is megszellőztetik. és mondjam el neki az igazat. H. tanulj meg élni című könyv. hogy továbbléphettem a III. mint a bunda! Hogyan végződött? Másnap reggel az ügyvédem azt javasolta. Szeretnéd tudni. Most. De azt is tudtam. Írásos bizonyítékai voltak rá. .tanácsolta. a kerületi ügyész legnagyobb meglepetésemre azt mondta. mert nem volt hajlandó elfogadni a legrosszabbat. hogy ez a zsarolási ügy már hónapok óta tart. volt egy csomó szállítóautója és egy csomó sofőrje. és felfedeztem Willis H. Tudom. Ahogy a megoldásokon töprengtem. hogy ostobaságnak hangzik. Ahelyett. Carrier csodareceptjét saját gondja megoldására? Szívesen szolgálok egy példával. és a keletkezett többletet saját vevőiknek adták el. Carrier receptjét. „Megzsaroltak! . Csak annyi történhet.legrosszabbat.és végül a búskomorság. de néhány sofőrünk kevesebb olajat szállított állandó vevőinknek. Annyit aggódtam. Elkezdtem olvasni. rémlátomásaim támadtak. És ez automatikusan azt jelenti . És én büszke voltam a cégemre az apám alapította huszonnégy évvel azelőtt. hogy vagyonuk újbóli összegyűjtésére törekedtek volna. és úgy aludtam. Mi történik ez után?« Ha a cégem tönkremegy. hogy másnap reggel az első dolgom lesz beszélni az ügyvédemmel . ha nem fizetek. ami történt. keserű és „vad harcba bonyolódtak a valósággal" . és pénzt követelt.aztán lefeküdtem.. hogy fizessek-e ötezer dollárt ennek a csalónak! Megszívleltem az eset tanulságát. a melankólia áldozataivá váltak. aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. Én nem tudtam róla. persze. Ha elmesélem az ügyvédemnek.mesélte. és ez a zsaroló a kerületi ügyészhez továbbítja a bizonyítékait?« A válasz ez volt: »Tönkremegy a cégem . amely három napja gyötört. A sötét kétségbeesés. de megzsaroltak! A következő történt: az olajtársaságnak. ha nem vagyok hajlandó fizetni. Mint az őrült futkostam körbe-körbe. enyhült egy kicsit.azt hittem. És legnagyobb meglepetésemre már képes voltam gondolkozni. hogy nincs miért aggódnom ." Világos. hogyha bíróság elé kerül az ügy. Elfogadom. előveszem Willis H. Ez nem is olyan rettenetes. hogy átad a kerületi ügyésznek. vagy mondjam azt ennek az embernek. Mikor befejeztem. Megkérdeztem hát magamtól: »Mi a legrosszabb. hogy az újságok hírverése tönkretesz. Akkoriban még érvényben voltak a háborús előírások. de addig nem jutott eszembe . melynek a feje voltam. nem volt hajlandó a roncsok közül kimenteni mindazt. mit művelnek a sofőrök. amire én nem gondoltam. három éjjel.van egy csomó cég. ami történhet.. csak aggódtam! Azonnal eldöntöttem. Micsoda megkönnyebbülés volt mindezt hallani. amit még lehetett volna. hogyan használta valaki más is Willis H. Börtönbe nem csukhatnak. Ettől kezdve képes voltam gondolkozni. és olyan belső békét éreztem. hogy a törvény szerint a cég felelős alkalmazottai cselekedeteiért. már nincs mit veszítenünk. »Nézz szembe a legrosszabbak . mennyi olajat szállíthatunk egy-egy vevőnknek. aki diákom volt. hogy csináljon. Ráadásul azt is tudtam. ő esetleg talál valami kiutat. Vasárnap este aztán a kezembe került a Ne aggódj. menjek el a kerületi ügyészhez. hogy ilyesmi csak a filmekben történhet -. három éjjel kínoztam magam.hogy csak nyerhetünk! „Miután szembenéztem a legrosszabbal . és a magát »kormányügynöknek« nevező férfi bűnöző. Tudtam. Ezt is tettem. Carrier -. nem volt hajlandó javítani rajta. állás után kell néznem. egy vadonatúj gondolat jutott eszembe. egy New York-i olajügynökével. hogy lehetséges . hogy belebetegedtem! Nem ettem és nem aludtam három nap.mondta W. amilyet már napok óta nem tapasztaltam.de hát persze nem is gondolkoztam. Először akkor hallottam ezekről a törvénytelen akciókról. ugye? De több millió ember tette tönkre az életét dühös zavarában. Lehiggadtam. a cég tönkrement. Kezdtem jobban érezni magam. Sok mindent tudok az olajról ." . ami idegesít. Kifizessem-e a pénzt . tönkremegy az üzletem. Most már volt olyan tiszta a fejem. mikor egy nap egy magát kormányellenőrnek nevező férfi keresett föl. ha olyan kérdést kell megoldanom.

ahogy felszálltam a President Adams fedélzetére Los Angelesben. még a kezemet se emeljem föl. ami történhet?" 2. Itt van például Earl P. hogy otthoni üzleti gondjaim ellenére a paradicsomban éltem a keleti szegénységhez és éhezéshez képest.még bennszülött specialitásokat is. rájöttem. Az orvosok szerint állapotom reménytelen volt. Winchesterben él. Hónapokig így ment. se lány. Omar Khajjám szelleme vezérelt. a nebraskai Broken Bow-ba temetkezem. miután hajóra szálltam. és kövesd a három lépcsőt: 1. Három orvos. vagy most teszed meg. hogy valaha gyomorfekélyem volt.« Mikor megmondtam az orvosaimnak.Ha úgy véled. mikor útra keltem: Oh élj. és ott tartják. ha már csak a lassú halál áll előtted. Alukolon és egy-egy evőkanál tejen és tejszínen éltem. és el is felejtettem. „Először is megkérdeztem magamtól: Mi a legrosszabb. ha nincs más megoldás. november 17-én. és magam mosom majd ki a gyomrom naponta kétszer. az egyikük fekélyspecialista. Visszatértem az üzleti életbe. Olyan beteg voltam. felrakattam a hajóra. Earl Haney. Sportoltam és játszottam a hajón. hogy öntudatlanul is azokat a módszereket alkalmazta. Ő maga mesélte el nekem 1948. Harmadszor megpróbáltam javítani a helyzetemen azzal. Mindig is szeretted volna körülutazni a Földet halálod előtt. »Engem ugyan nem .. hogyha meghalok. 3. fél éjszakákat töltöttem talpon. Nem volt más választásom. Felhagytam az értelmetlen aggódással. de nem vittek a sírba. fordulj Willis H.. Carrier csodareceptjéhez. De megnyugodtam . Egy nővér gumicsővel minden reggel és este kimosta a gyomrom.se ébredés! (Szabó Lőrinc ford. Egy éjjel szörnyű vérzésem volt.« Vettem egy koporsót. és egy napot sem voltam beteg azóta. Carriernek sok gondja volt. Aztán higgadtan próbálj meg javítani rajta. felhördültek. Kénytelen voltam. . Haney elmondta nekem. .. De a kalandok csak feldobtak. se lant . új barátokat szereztem. ha elindulok. amiknek garantáltan meg kellett volna ölniük. biztos vagyok benne. hogy a visszautat a koporsómban teszem meg. amíg még élek. hogy körül akarom utazni a Földet.és elfelejtettem a gondjaim. mint valaha életemben! Találkoztunk monszunnal és tájfunnal is.feleltem. a bostoni Statler Szállóban. Nyolcvan-öt kilóról lefogytam negyvenötre. Magammal viszem a koporsóm. Végül ezt mondtam magamnak: »Ide figyelj. ami történhet? A válasz: meghalok. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mi a legrosszabb. siess! A gyönyör oly kevés: holnapra élted tán a porba vész.tovább idegeskedem. mint Willis H. már jobban éreztem magam. Nemsokára jóízűen ettem mindenféle ételt . és remekül éreztem magam. hát legalább élvezd a maradék rövid idődet. Jobb erőben voltam. Jobban szórakoztam. Figyelmeztettek. És ez a nyugodt lelkiállapot új energiákat szabadított fel bennem. holttestemet a fagyasztóba teszik. amíg a hajó vissza nem tér Amerikába. hogy figyelmeztettek. Ha . Carrier az idegeskedése legyőzésére. kijelentette. és megmentette az életem. vagy soha. „A húszas években annyit idegeskedtem." Earl P.folytatta . hogy kiélvezem azt a rövid időt. én már szivaroztam is. A hetek múltak. hát tudok olyanról. akinek még több akadt. hogy csupa fekély lett a gyomrom. Másodszor felkészültem a halálra. mint valaha életemben. 3. és megállapodtam a gőzhajózási társasággal. Készülj fel rá. Fokozatosan felhagytam az Alukollal és a gyomormosással. melyet óránként kaptam. aki Massachusetts államban. Haney története. énekeltem.) Abban a percben. hogy Willis H. A chicagói Northwestern Egyetem orvosi karának klinikájára szállítottak. hogy elfogadod. hogy »gyógyíthatatlan« vagyok. Mikor elértük Kínát és Indiát. Lehetetlen! Ilyet még nem hallottak." Íme tehát a Második Szabály: ha idegtépő problémával találod szemben magad. híztam negyvenöt kilót. pedig az ijedtség önmagában elég kellett volna hogy legyen. Mire visszaértünk Amerikába..Megígértem a rokonaimnak. a tengeren fognak eltemetni. hogy a családi temetőbe. s por és penész közt nem vár majd reád se bor. és whiskyt ittam szódával.

Az ijedt emberek órákat álltak sorba. amin rágódunk. Ne higgye. hanem a tűzoltóállomásokon. a Mayo klinika orvosa szerint: „A gyomorfekélyek gyakran az érzelmi feszültség hullámhegyeinek és -völgyeinek megfelelően lobbannak fel és gyógyulnak meg. Tudom. Olyan betegségekre gondolok. Egyike volt annak a több ezer önkéntesnek. hogy képzelt betegnek tartom őket. Goberrel ." Akárcsak a háziasszonyok és a kőművesek és az állatorvosok. Betegségük olyan igazi. akik minden New York-ihoz becsöngettek. hogyan győzzék le az idegeskedést. A gyomorfekélybe be-le lehet halni. mint az ideges gyomorpanaszok. A gyomorfekély oka az. aki az előrehaladásáért gyomorfekéllyel és szívbetegséggel fizet? Mit használ az embernek. miről beszélek. az egoizmus és az alkalmazkodó képesség hiánya . Ötből négynek semmi testi elváltozása nem volt. A Life hetilap szerint a halálos betegségek listáján a gyomorfekély a tizedik helyen áll. A félelem aggodalmakhoz vezet. Több mint kétezer orvos és nővér dolgozott éjjel-nappal. az idegesség. mint a himlő. Dr. Ezek a betegségek valóságosak. Miért volt ez a nagy izgalom? New Yorkban nyolc ember megbetegedett himlőben .3 év volt. Alvarez. hogy megvizsgált 176 menedzsert. lázasan oltva a tömeget. akiknek átlagéletkora 44. melyben ismertette.MIT TEHET VELED AZ IDEGESKEDÉS? Akik nem tudják. Ezeknek az üzletembereknek több mint egyharmada a magasfeszültségű élet három jellegzetes betegségének egyikében szenvedett szívbajban. hogy az idegeskedés nevű lelki betegség következményeire felhívja a figyelmemet ." Dr. Alexis Carrel. hogy oltassam be magamat és a családomat himlő ellen.és kettő belehalt. és még soha senki nem csöngetett be hozzám. Gondoljuk el: menedzsereink egyharmada tönkreteszi magát szívbajjal." Dr. szívbetegségek. Alexis Carrel Sok évvel ezelőtt egy este becsengetett hozzánk a szomszédom.. amelyeknek rendellenes működése gyomorfekélyhez vezet. mert én is tizenkét évig kínlódtam gyomorfekéllyel. „Nem attól kapunk gyomorfekélyt. hogy az Egyesült Államok minden tizedik lakója idegösszeomlást fog kapni élete során . az orvosi Nobel-díj birtokosa. F.sőt valószínűleg mélyebben alszik. Az aggódás következtében az ember feszült és ideges lesz. Montague. Erre a legfiatalabb alkalmazott is képes . mint egy lüktető fogfájás. az Ideges gyomorpanaszok szerzője is ugyanezt mondja. A félelem. Azért írom hát ezt a fejezetet. Néhány évvel ezelőtt szabadságom alatt keresztülautóztam Texason és Új-Mexikón Dr. álmatlanság. Oltóállomásokat nyitottak nemcsak a kórházakban. egyes fejfájások és a paralízis némely formái. a gyűlölet. Habeinnel a Mayo klinikáról. ezt mondta: „Azok az üzletemberek. amit megeszünk. Hosszú ideje élek már New Yorkban. W. hogyan győzzék le az idegeskedést. rendőrőrszobákon és a nagyobb üzemekben. a félelem még a gyomor idegeire is hatással van. fekéllyel és magas vérnyomással. és néha százszor súlyosabb. Hivatalos címe a Mexikói-öböl.okozták gyomor-panaszaikat és -fekélyüket. ami gyomorbajt okozott volna. hogy ezzel becsöngessek hozzád és figyelmeztesselek. Az Amerikai Ipari Orvosok és Sebészek Szövetségének éves gyűlésén tartott előadást. és rábeszélt.. akkor is csak egy ágyban tudna egyszerre aludni. fiatalon halnak meg. és képes megváltoztatni az emésztőnedveket is. O. Dr. Colorado és Santa Fe Kórházi Szövetségének főorvosa.a Santa Fe vasút egészségügyi felügyelőinek egyikével. és csak háromszor tudna napjában étkezni. bizonyos gyomorfekélyek.leggyakrabban a szorongás és az érzelmi konfliktusok következtében. és a következőt mondta: „Az orvoshoz forduló betegek hetven százaléka meggyógyulna. Az idegeskedés hatásairól beszélgettünk. mielőtt betöltené a negyvenötöt! Micsoda ár a sikerért! És még csak nem is veszik meg a sikert! Lehet-e sikeres az. Két halott csaknem nyolcmillió ember közül. várva az oltásra. akik nem tudják." Ezt a kijelentést a Mayo klinikán gyomorpanaszokkal kezelt 15 000 beteg vizsgálatával támasztották alá. C. ha meg tudna szabadulni félelmeitől és aggodalmaitól. Egy szomszédom sem mondta. fiatalon halnak meg. ha az egész világot megnyeri is -de elveszíti az egészségét? Ha az övé lenne az egész világ. és jobban élvezi . Nemrég hosszabban leveleztem Dr. emésztőrendszeri fekélyben és magas vérnyomásban. Joseph F. Harold C.pedig ez a betegség tízezerszer annyi bajt okozott ebben az időben.

megoldván ezzel idegesítő gondjait. De az orvostudomány nem tudott megbirkózni még az aggodalom. A történet szerint Grant már kilenc hónapja ostromolta Richmondot. ÉP MARAD A GYOMROD! HOGYAN LEHET AZ IDEGESSÉGTŐL MEGFÁZÁST KAPNI? AZ IDEGESSÉG ÉS A PAJZSMIRIGY AZ IDEGESKEDŐ CUKORBETEG Egy másik érdekes könyv az idegességről Az em ber saját maga ellensége. és nem szabad külön kezelni őket!" Az orvostudománynak kétezerháromszáz évre volt szüksége. Erre Grant tábornok is rájött a polgárháború utolsó napjaiban. gyűlölettel. hanem egy lovas. Dr. hogyan tesszük tönkre testünket-lelkünket az aggodalommal. gyűlölet. mert egy vasutat vagy dohánygyárat próbálok igazgatni. felszedte a vasúti síneket. Emlékiratai szerint „egész éjjel mustáros forró vízben áztattam a lábam. Az idegességbe a legegykedvűbb ember is belebetegedhet. üres zsebbel. Edward Podolsky műve. Menninger nem ad receptet. akár Jack Demp sey-é. kórokozók terjesztette istencsapásának. az úgynevezett pszichoszomatikus orvoslás -amely a testet és a lelket is kezeli. én szívesebben lennék gondtalan ember.és hatvanegy évesen meghalt. aki nem képes a kegyetlen valósággal megbirkózni. Íme. a csuklómra és a tarkómra mustártapaszt tettem és reménykedtem. és visszavonul saját álomvilágába. néhány fejezetcím: MIT TESZ AZ IDEGESSÉG A SZÍVVEL? A MAGAS VÉRNYOMÁST A SZORONGÁS IS EMELI! AZ IDEGESSÉG REUMÁT IS OKOZHAT! IDEGESKEDJ KEVESEBBET. Az ideges. A második világháborúban behívóparancsra bevonuló fiatalemberek közül minden hatodik alkalmatlan volt pszichiátriai indokok alapján.és gyapotraktárakat. Az én véleményem szerint ez a milliomos dohánygyáros messze nem volt olyan sikeres. Közelgett a vég. a félelem. . Platón szerint: „Az orvosok legnagyobb tévedése. De nagyon valószínű. megszakítja a kapcsolatot környezetével. de meglepő felvilágosítással szolgál arról. hogy megkísérlik a testet gyógyítani anélkül. Grant. Épp ideje. Karl Menninger. hogy gyógyítanák a lelket is. Az úgynevezett „üzleti sikerért" valószínűleg évekkel fizetett az életéből. Lee tábornok csapatai rongyosak voltak. kolerának.egy missouri-beli farmer . hogy ezt tegyük. félelem. űzött ember. Teljes zászlóaljak dezertáltak. Mások imaösszejöveteleket tartottak sátrukban -kiabáltak. az aggodalom. az idegesség. lemaradt a seregtől. De mikor boncolásnál nagy erejű mikroszkópokkal vizsgálják ezen emberek idegeit. „Ideges panaszaikat" nem idegeik fizikai le-romlása. Lee katonái felgyújtották a richmondi dohány. a „pszichiátria Mayo fivérei" egyikének tollából. a test és a lélek egy. címe Hagyd abba az idegeskedést és gyógyulj meg. Csak most kezd fejlődésnek indulni a gyógyítás új ága. mert az orvostudomány nagyjából véget vetett a szörnyű járványoknak . hanem a fölöslegesség. melyek számtalan millió embert vittek időnap előtt sírba. hogy sok esetben hozzájárul a félelem és az aggodalom. hogyan kerüljük el az idegeskedést. lázadással és félelemmel. miközben pihenni próbált. hogy felismerje ezt az igazságot. Dr. felrobbantották a fegyverraktárt. aki vágtában hozta Lee levelét. Mi okozza az elmebajt? Senki sem ismeri az összes okát. Ezen érzelmek okozta betegségek áldozatainak száma ijesztő sebességgel gyarapodik. Grant a nyomukban volt. őrjítő fejfájásától szinte vakon. Másnap reggel egy pillanat alatt meggyógyult. rendszerint olyan egészségesnek látszanak. éhesek és vereséget szenvedtek. mint a vállalatvezető. sárgaláznak és számtalan egyéb. Valószínűleg megtalálod egy példányát a legközelebbi könyvtárban. amelyben megadja magát. mint az apám . És nem a mustártapasz gyógyította meg. szorongatta a konföderációs sereget kétoldalt. akinek semmi felelőssége. és támadta hátul. Milliókat szerzett .aki nyolcvankilenc évesen halt meg.a himlőnek. a legyőzöttség és a kétségbeesés érzése okozza. minthogy tönkretegyem az egészségem negyvenöt éves koromra. A híres Mayo fivérek szerint kórházi ágyaink felét ideges panaszoktól szenvedő betegek foglalják el. és szívrohamban meghalt a kanadai erdőkben. a frusztráció. Itt van az asztalomon Dr. ahol hatalmas lángoszlopok törtek a sötét égre. míg Sheridan lovassága elébük került. frusztrációval. A világ leghíresebb dohánygyárosa összeesett. frusztráció és kétségbeesés okozta testi és lelki nyavalyákkal. és megakasztotta az utánpótlást szállító vonatokat. sírtak és látomásaik voltak. hogy reggelre meggyógyulok". és éjjel megszöktek a városból. Őszintén megmondom.az evést. és megszállt egy farmházban.

zene és nevetés . McGonigle az Amerikai Fogorvosok Szövetségében tartott előadásán kijelentette. Gyorsabb működésre készteti a szívet . a vér. úgy néznek ki. mit tesz az emberekkel az idegeskedés. míg cukorbeteg nem lett. így hangzott: „Milyen érzelmi zavar váltotta ki betegségét?" Figyelmeztette.. Mikor a híres francia filozófust. hogy elérte az áhított eredményt: győzött. 4. 2.„elégeti magát". a legfontosabb kiváltó okok szerepelnek Dr. Természetesen nemcsak ez a négy érzelmi baj okoz reumát. hogy az idegességtől olyan beteg lesz. Naplójában ezt írja: „A szó szoros értelmében szédültem. McGonigle mesélt egy pácienséről. Az első kérdés. az idegesség. hogy ennek a háznak egyik előző tulajdonosa a sírba idegeskedte magát. William I.szeresd a jó zenét . ami fogszuvasodáshoz vezethet". Az idegességnek hála könnyen tolószékben találhatod magad. Hazamentem. azonnal meggyógyultam. és máris látok egy házat. a beteg meghal . a félelem és az állandó zsémbelődés következtében . mihelyt érzelmileg felszabadult. mintha halálra lennének ijedve . zátonyra futott házasság. és ebéd után két órára lefeküdtem. Egy barátom például olyan nehéz helyzetbe került a gazda-sági válság idején. gyomorfekélyt vagy cukorbajt. Cecil listáján. amelyben egy ember addig idegeskedett. míg el nem kezdett aggódni felesége hirtelen betegségén. Montaigne-t szülővárosa . Sokféle reuma van . aki ebben a betegségben szenvedett. Láttak már olyan embert.. hogy felhajtsa a búza árát. Cecil. álom. Hetven évvel később ifj. Israel Brammel konzultáltunk. csak amikor anyagilag talpra álltak. mit tesz az emberek-kel az idegeskedés. magányosság és idegesség.és majdnem belehalt. Higgy Istenben . de amint elolvastam a levelet." Grant nyilvánvalóan abba betegedett bele.mondta a kiváló orvos - . dédelgetett sérelmek.és nagyjából erről is van szó." A szomszédom a tőzsdei ügyeket a véráramába engedte . akkor egyéb betegségeket szerez: szívbajt. hogy reszketnek. Várószobája falán ez a jótanács lógott . De ismétlem. és a bank lefoglalta jelzáloggal megterhelt házát.polgármesterré választotta. Elég. amely a testműködést szabályozza. Abban a pillanatban meggyógyult.tanulj meg mélyen aludni . Russell L. a férjnek kilenc foga lyukadt ki . ezt mondta polgártársainak: „Hajlandó vagyok ügyeiket vállamra venni. mikor az elnök. ha nem hagy fel az idegeskedéssel. és eszembe jut. Naplójában feljegyezte. 4 400 000 vékányit vett egyetlen nap. Az idegesség még fogszuvasodást is okozhat. hogy a gázművek elzárta lakásában a gázt. pénzügyi katasztrófa és bánat. a reuma világhírű szaktekintélye szerint a reuma négy legfontosabb kiváltó oka: 1. akinek tökéletes fogai voltak. Russell L." Ha látni szeretném. felborulhat a test kalciumháztartása. mint a kályha. Felesége fájdalmas reumarohamot kapott . ahol az idegesség idegösszeroppanást okozott .az aggodalomtól. de májamra és tüdőmre nem. A három hét alatt. még gyilkos fejfájásom volt. remegnek. Franklin D. L. Roosevelt pénzügyminisztere azt tapasztalta. ha körülnézek abban a szobában. reumával és ízületi gyulladással. melyet az asszony kórházban töltött. 3. És ha nem avatkoznak be operációval vagy kezeléssel. Dr. „Mindezek a betegségek . sem orvoshoz mennem.Bordeaux . Dr. Ha eszembe akarom idézni. hogy nagyon ideges volt. míg tartott a dolog.és vizeletcukra felszökött. megbolondult.egy nagy fatáblára festve: NYUGALOM ÉS PIHENÉS A legmegnyugtatóbb pihentető erők a jó vallás. amelyben írok. hogy „a kellemetlen érzelmek.a test olyan sebességgel éget el mindent.írta Grant -.lásd meg az élet mulatságos oldalát – És tiéd lesz az egészség és a boldogság. A pajzsmirigy. Dr. hogy ideges volt és aggódott. Henry Morgenthau. ahol ezt a könyvet írom. Mi-kor a tőzsde összeomlott. aki harmincnyolc éve szaktekintélye ennek a bajnak.és a gyógyszerek és a diéta ellenére sem javult az állapota. Csak kinézek házam ablakán.„Mikor a futártiszt elém ért . Dr. mert megtudta. amelyet barátomnak feltett. nem kell a szomszédaim házára pillantanom.és néhány méterre egy másikat. hogy szédül. nem kell sem könyvtárba. akinek túlságosan aktív a pajzsmirigye? Én igen. Egyszer Philadelphiában jártam egy barátom-mai.és okaik különbözőek. és mondhatom. melynek összes ajtói nyitva vannak.

" Mikor meginterjúvoltam Merle Oberont. melyeket e könyvben olvashatunk. Miért? A leggyakoribb válasz: „Az idegeskedés miatt.. Ugyanezt a kínzást alkalmazta a spanyol inkvizíció és Hitler koncentrációs táborai is. mint az állandóan csöpögő víz. melyet elképzeltünk. Ezt mondtam hát magamnak: »Ezt egyszer és mindenkorra abba kell hagynom. a pokol kénköves tüzét. és a fejük fölé egy tömlő vizet rakattak. Két hétig kekszen és vízen éltem.unokatestvérek. fekélyek keletkeznek tőle. az Idaho állambeli Coeur d'Alene-ből. Találkoztam néhány producerrel. és elsírtam neki a szívemet mardosó kétségbeesést. Jarveynak. csöpp. és senkit sem ismertem Londonban. és ettől ráncosak leszünk. míg hallgattam.mesélte -. a Mayo fivérek is megerősítették a diagnózist. melyet ember érezhet: az angina pectoris. hanem éhes is. mint ahány az öt fő fertőző betegségben meghal. és megpróbáljuk azt az életet élni. soha nem játszottam . csöpp. amelyekről sejtelmünk sincs. amely állandóan csöpögött. Ha magabiztosan haladunk álmaink irányába." Erősebbek vagyunk. mint hogy az ember kétségbevonhatatlanul képes életét emelkedettebbé tenni tudatos erőfeszítéssel.. a hétköznapokban hihetetlen sikerrel járunk. Hajunk beleőszül. hogy mi is képesek vagyunk erre . Nem akartam meghalni! Kétségbeesésemben felhívtam az orvosomat Kelloggban. hogy ráncosodom tőle.mi mást kínálhatok. Ő türelmetlenül rám förmedt: »Mi . milyen pokoli fájdalmakat kell itt és most elviselnie az idegeskedőknek. Zsákutcába kerültem. milyennek festi Billy Sunday a túlvilágot. mint a kalapácsütések . a végtelen nézett szembe velem! Fiatal voltam. hogy az tönkretenné legértékesebb vagyontárgyát: a szépségét.. fiatalon halnak meg. hogy: „Azok az üzletemberek. Ismét Dr. első unokatestvérek. A legtragikusabb körülmények között fedezte föl. mit tett az idegeskedés a szépségemmel! Láttam. Az ország legjobb orvosai. Lehet. mint hinnénk. hogy fel tud hagyni az idegeskedéssel.. Az idegesség megmerevíti az arcot. Mikor még parasztfiú voltam Missouriban. azok immunisak az ideges eredetű betegségekkel szemben. A második világháború alatt 300 000 ember halt meg csatában." Íme. hogy bolond vagyok. szinte hihetetlen tény: több amerikai követ el öngyilkosságot évente. ha krónikus aggodalmaskodó vagy.. Olga K.pattanások. hogyan győzzék le az idegeskedést. ahol állást szerettem volna kapni. szinte meghaltam félelmemben.ha megfogadjuk a régi igazságokat. „Határozott igen. az állandóan csöpögő idegesség gyakran kerget őrületbe és öngyilkosságba embereket. Mint Thoreau írja halhatatlan könyvében. a Walden-ben: „Nem tudok annál biztatóbbat.és egymillió áldozatot az a fajta szívbaj követelt. Az aggodalom olyan. megláttam. Láttam a feszült arckifejezést. hogy sokunknak van annyi akaratereje és rejtett tartaléka. milyen a legkínzóbb fájdalom. kevéske pénzem is fogytán volt." Meg tudod őrizni belső békédet a modern nagy-város tumultusában? Ha normális ember vagy. Olyan rejtett tartalékaink vannak. Azt mondtam magamnak: »Lehet. De ő sem említette. Alexis Carrelt idézem: „Akik képesek belső békéjüket a modern nagyváros tumultusában is megőrizni. Akkor érkeztem Indiából. megkötöztették kezüket-lábukat. A szívbetegség öli meg ma a legtöbb embert Amerikában. de az idegrendszerünk soha. éjjel-nappal. mint Olga K. Nem engedhetem meg magamnak. a filmsztárt. ideges és rémült voltam. Jarvey így írta meg történetét: „Nyolc és fél évvel ezelőtt halálra ítéltek -lassú. ami gyorsabban öregíti és csúfítja a nőket. Végül is. de ugyanezen idő alatt a szívbetegség kétmillió civilt ölt meg . Az állandóan hulló vízcsöppek végül olyanok lettek. Szereted az életet? Szeretnél sokáig élni egészségesen? Elmondom. egy nap esetleg megtapasztalhatod. de egyik sem szerzett munkát. melyet az idegesség és a feszült élet okoz. Biztos vagyok benne. A szívbetegség miatt mondta elsősorban Dr. hogy soha nem kerülök filmvászonra." Mikor a kegyetlen kínai hadurak kínozni akarták foglyaikat.és megőrjítették a foglyot.. Állandó sanyarú arckifejezést öltünk. akik nem tudják." Biztos vagyok benne. hogy aggódjak. mint egy tűrhetően csinos pofit?« Odamentem a tükörhöz. azt mondta nekem. És mikor belenéztem.mondta William James -.. Például..rákos lettem. szörnyű halálra . Megfeszítjük tőle az állkapcsunkat. a válasz „igen". hogyan érheted el.. és az idegeskedés tönkre fogja tenni!«" Kevés dolog van. sőt néha ki is hullik. csöpp. nincs semmi tapasztalatom. Alexis Carrel.. Csak a szépségemben bízhatok. hogy nem hajlandó idegeskedni. mint az idegesség. mert tudja." „Az Úr megbocsáthatja a bűneinket . „Mikor megpróbáltam először betörni a filmvilágba . Ekkor már nemcsak ideges voltam. Tönkreteszi az arcbőrt . egy meglepő.

Carrier csodareceptje az első részből minden idegesítő helyzetet? Természetesen nem.sarokba szorít. és bár a csontjaim úgy álltak ki sovány testemből. Nem vagyok olyan ostoba. Ne izgulj a jövő miatt. amit lélekben már elfogadtál. Második szabály: Mikor a Gond ." MÁSODIK RÉSZ Alapvető módszerek az idegeskedés elemzésére 4. Miért. Hagyd abba az idegeskedést! És aztán csinálj valamit!« Akkor megesküdtem. De abban hiszek. hogy megismétlem a mottóját. hogy mosolyogjak. Akkor mi a megoldás? A különböző nehézségek megoldására az elemzés három alapvető . akkor győzni fogok! ÉLNI fogok!« Ennyire előrehaladott rák esetében akkoriban rendszerint napi 10 és fél perc besugárzást kapott az ember 30 napig. és a hideg futkosott a hátamon. hat jó legényt. hogyan győzzék le az idegeskedést. mint Sir William Osler: élj „napról napra". HOGYAN ELEMEZZÜNK ÉS OLDJUNK MEG IDEGESÍTŐ HELYZETEKET? Szolgát tartok. meg fogsz halni. olyan komolyan. hogyan győzzék le az idegeskedést." Rólad beszélt talán Dr. fiatalon halnak meg. és bár lábam mintha ólomból lett volna. aztán csinálj valamit!«" Ezt a fejezetet azzal fejezem be.van. a legrosszabb történt veled." Mohamed próféta követői gyakran a Koránból tetováltattak verseket a mellkasukra.így nagybetűvel . Mindenesetre én a csodával határos módon meggyógyultam. mint az elmúlt években. . Alexis Carrel szavait: „Akik nem tudják. hogy elfogadod a legrosszabbat . fiatalon halnak meg. fia-talon halnak meg. hogy a körmöm a tenyerembe mélyedt. tégy úgy. Kicsoda. Én 14 és fél percet kaptam 49 napig. „Akik nem tudják. Kiss Zsuzsa ford. AZ ELSŐ RÉSZ DIÓHÉJBAN ALAPVETŐ TÉNYEK. hogy a vidám lélek segít a testnek legyőzni a betegséget. milyen csillagászati árat fizetsz az egészségeddel az idegeskedésért.ha muszáj. hogy »Nem fogok idegeskedni! Nem fogok sírni! És ha igaz. Olga. nincs benned küzdőszellem? Persze. (Nekem mely iskola!) A nevük: Mit. hagyd abba az idegeskedést. amit azoknak a kihívó. ami történhet. hogyan győzzék le az idegeskedést. Hol.K. Én azt szeretném. (Rudyard Kipling. mint sziklák a hegyoldalból. próbáld ki Willis H. harcra buzdító szavaknak köszönhetek: »Nézz szembe a tényekkel. Csak élj mindennap estig. ha nem tudom a gondom megoldani?" b) Készülj fel lélekben arra. c) Aztán próbálj meg higgadtan javítani a helyzeten. hogy a lélek a test ura. kényszerítettem magam.nézz szembe a tényekkel. Soha nem voltam olyan egészséges. a mosolygás meggyógyítja a rákot. Carrier csodareceptjét: a) Kérdezd meg: „Mi a legrosszabb. Dr. hogy azt higgyem. Alexis Carrel? Lehet. AMELYEKET TUDNOD KELL AZ IDEGESKEDÉSRŐL Első szabály: Ha el akarod kerülni az idegeskedést. Harmadik szabály: Emlékeztesd magadat. O.) Megold-e Willis H. nem idegeskedtem! Egyszer sem sírtam! Mosolyogtam! Igen. ha ennek a fejezetnek a mottója lenne minden olvasó mellkasára tetoválva: „Akik nem tudják. Mikor. a legrosszabbon. Hogyan. ha csak sírsz! Igen.

akkor vizslaként hajszoljuk azokat a tényeket. hogy tisztán és pártatlanul nézhessem őket. amikkel nem szívesen nézek szembe. hogy én vagyok az ellenfél ügyvédje. Cselekedjünk Hawkes dékánhoz hasonlóan: ne is próbáljuk megoldani a problémát. igaznak tűnik. objektíven összegyűjteni a tényeket. Ismerd meg a tényeket. Ami nem.lépcsőfokának elsajátításával kell felkészülnünk. ha egy kis távolságra akartam kerülni a gondjaimtól. a probléma is megoldja magát!" Megkérdeztem Hawkes dékánt. Thomas Edison tisztában volt ezzel. míg össze nem gyűjtöttük elfogulatlanul a . Míg tényeket gyűjtök az engem idegesítő problémáról. 1. ha meg akarjuk oldani a minket gyötrő. azt jelenti-e mindez. Ismerd meg a tényeket. hogy olyan nehezen találjuk meg gondjainkra a megoldást? Nem lenne-e ugyanilyen nehéz a dolgunk. Kétszázezer diáknak segített idegesítő helyzetek megoldásában. Így fogalmazta meg: „A világ összes idegeskedésének a felét az okozza. hogy „nincs olyan fortély." Lehet-e akkor csodálkozni rajta. tele az őt foglalkoztató problémákkal kapcsolatos tényekkel. És mire elérkezik a jövő kedd. sem Einstein. hogy kettő meg kettő az öt? Sok ember teszi pedig pokollá a saját életét meg másokét. Ez nem egyszerű feladat. Az én ötletem? Dehogyis.és rendszerint rájövök. meg az ellenféléből . amelyekre a döntést alapozhatnák. objektíven összegyűjteni a tényeket. Miért olyan fontos ismerni őket? Mert nélkülük remény sincs rá. ami egyezik személyes vágyainkkal. attól dührohamot kapunk. Nem idegeskedem. sem én. akkor a tudás fényében gondjai eltűnnek. hogy intelligensen kísérletezhetünk a megoldással. hogy kettő meg kettő az öt . a néhai Herbert E. Mikor a tényeket összegzem. ha nem ismeri a tényeket. Sem te. A következőt akarom mindenki fejébe verni. amelyek alátámasztják azt. melyeket hasznosnak találtam.vagy ötszáz! Hogyan változtathatunk ezen? Az érzelmeinket el kell választanunk a gondolkodásunktól. Ha idegesek vagyunk. azt képzelem. hogy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel." Ezzel szemben mit szoktunk mi csinálni? Ha egyáltalán hajlandóak vagyunk a tényekkel vacakolni és Thomas Edison komolyan gondolta. és Hawkes dékán szavaival „elfogulatlanul. Közben igyekszem minden tényt megismerni.mindet. ami vágyaim ellen szól. Tehát gondjaink megoldásának első szabálya: Ismerd meg a tényeket. ha megvan minden tény. amelyek kényelmesen beleilleszthetőek vágyainkba. joggal mondhatom. hogyha az ember hajlandó elfogulatlanul. Segít kikapcsolni az érzelmeimet.Arisztotelész is tanította és alkalmazta. mert ragaszkodik hozzá. „Igen. Nem töltöm miatta álmatlanul az éjszakám. Elemezd a tényeket. Ez segít világosan és elfogulatlanul vizsgálódni. amire az ember hajlandó ne lenne. objektíven" kell összegyűjtenünk a tényeket. Lássuk az első szabályt. Csak a tényekre koncentrálok. A három lépcső a következő: 1.azok." Hadd ismételjem meg: „Ha az ember hajlandó elfogulatlanul. hogy sikerült tökéletesen legyőznie az idegeskedést. 2.és oda se figyelünk a többire! Csak azok a tények kellenek nekünk. amelyek igazolják cselekedeteinket . az érzelmeink uralkodnak rajtunk. Hozz döntést . hogy meg vagyunk győződve arról. hogy az életem immár tökéletesen mentes az idegeskedéstől. aki huszonkét évig volt a Columbia Egyetem dékánja. A tények nélkül csak zavartan kapkodunk. ha idegesek vagyunk. Más szóval. ha nekem jövő kedden háromkor kell majd megoldanom valamit. amit hiszünk . sem az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nem elég okos ahhoz. hanem valaki másnak kellenének.és aztán járj el ennek alapján. Például. csakhogy elkerülje a gondolkodás munkáját" -. Kézenfekvő? Hát persze . mintha nem magamnak. hogy az igazság valahol középen van. Mikor meghalt. aminek köze van a problémához. ha hajlandóak vagyunk a tényekkel vacakolni. nem aggódom. 2. kétezerötszáz jegyzetfüzetet hagyott hátra. Az a tapasztalatom. igazolják előre meghozott ítéleteinket! André Maurois szerint „Minden. ha úgy akarnánk megoldani egy másodikos számtanpéldát. hogy „az idegeskedés legfőbb oka a zűrzavar". akkor jövő keddig nem vagyok hajlandó döntést hozni róla. Hawkes ötlete. azt hiszem. Aztán leírom az ügyet a saját szemszögemből. igyekszem minden ellenem szóló tényt összegyűjteni . úgy teszek. De íme két gondolat. éjünket-napunkat pokollá változtató gondokat. akkor a tudás fényében gondjai eltűnnek. hogy az emberek úgy akarnak döntéseket hozni. 3. És nekünk is alkalmaznunk kell. és azt mondta nekem. hogy bármiben értelmesen döntsön.

Min idegeskedem? 2. 1. A Bridgehouse-ba kerülök! A Bridgehouse! A japán Gestapo kínzókamrája! Voltak barátaim. és világosan megfogalmazzuk. amelyek előttem álltak . Litchfield úr Kínában volt 1942-ben. És ha kérdőre von is. Elmesélte. Vagy együttműködöm . Gépelni kezdtem: 1. mert kegyetlen. Ahogy mindezt végiggondoltam. Galen Litchfielddel történt meg . 3. a japán gyanakodni fog. mi is a gondunk. aki tettekre váltotta azt. és inkább elvitet a Bridgehouse-ba. Ez a halált jelentheti. és messziről elkerülhetem az iroda környékét is. már sokat segít a bölcs döntés meghozatalában. Azért hagytam le a listáról. Nem voltam benn a hivatalban. már évek óta az írógépemhez ültem és lekopogtam két kérdést . Ezért e vasárnap délután is azonnal a szobámba mentem a sanghaji Keresztyén Ifjak Egyesületében. 4.vagy jaj nekem. ha leírok mindent. És ha eszébe jut is. ha leírjuk őket. hogy megmeneküljek a Bridgehousetól. mikor felfedezték. Itt maradhatok a szobámban. mikor a japánok megszállták Sanghajt. hogy tisztábban látok. Ha ideges voltam.és a válaszokat: 1. ha leírjuk a tényeket. esetleg megint felingerelem. minden rendben. melyet lehagytam az admirális listájáról. nagyon . Pánikba kellett volna esnem. Voltak. megeshet. Min idegeskedem? Azon. Aztán leírtam a második kérdést is: 2. Állandóan jelentkeznem kell. és elővettem az írógépem. Megpróbálhatok magyarázkodni a japán admirálisnak. és nem fog zaklatni. hogy végiggondoltam és leírtam a négy cselekvési lehetőséget. hogy talán a Bridgehouse-ba hurcolnak holnap reggel.és hogy mire vezetnek. hiszen nem volt más választásom. de a főkönyvelőm igen. hogy az admirális olyan elfoglalt lesz. mintha minden rendben lenne. akkor kétszeres esélyem van rá. Ha tolmácson keresztül magyarázkodom. De volt egy csomag részvényünk. Ha ezt teszem. Szokásom szerint bemehetek hétfő reggel az irodába. Én az Ázsiai Életbiztosító Társaság igazgatója voltam. De nem tud angolul. hogy a Bridgehouse-ba vitessen. Ennek ellenére féltem. és úgy teszek. Mivel a kínaiak szerint egy kép többet ér." Megmutatom. hogy könnyebb a tényeket elemezni. mint tízezer szó. és megparancsolták. hogy eszébe sem fog jutni. 750 000 dollár értékű. ha szokásom szerint bemegyek hétfőn az irodába. Szembe mertem szállni a japán hadsereggel! Tudtam. toporzékolt. Önmagában az. ha nincs határozott módszerem problémáim megoldására. Nem volt választásom. 2. De már évek-kel azelőtt felhagytam vele. talán már lehiggadt. biztosan elfognak és agyonlőnek. akik inkább öngyilkosok lettek. és nem ad lehetőséget a magyarázkodásra. amiről én beszéltem. Kényszerűen végigcsináltam azt. Ha ez történik. hogy bajba kerülök. ha nem elemezzük és értelmezzük őket. ha a japánok rájönnek erre. amit parancsoltak. Állandóan figyelnek. a japánok megszállták Sanghajt.tényeket. Drágán tanultam meg. még mindig van esélyem elmagyarázni neki a dolgokat. „Nem sokkal Pearl Harbor megtámadása után -mesélte nekem Litchfield úr. semmi köze sem volt a sanghaji tőkéhez. hogy nem írtam le őket. mert a hongkongi szervezetünk tulajdona volt. Gyorsan rájöttek. Megpróbálhatok elmenekülni. mint hogy vitatkozzék. Charles Kettering szavaival: „A jól megfogalmazott kérdés félig már megoldódott. ha a szobámba megyek. az egyik legsikeresebb amerikai üzletember a Távol-Keleten. káromkodott. akik tíz napi vallatásba és kínzásba belehaltak. vagy ha elhagyom. Rájöttem. mit jelent ez. De a világ összes tényének begyűjtése sem segít rajtunk. Lehetetlen. és tolvaj árulónak nevezett. És most én kerülök oda! Mit csináljak? Vasárnap délután tudtam meg. És a »jaj nekem« a biztos halált jelentette. És pánikba is estem volna. semhogy odakerüljenek. hogy a japán admirális dührohamot kapott. Ha bemegyek. bemutatom annak az embernek a képét. mit tettem.évek óta ismerem. Tehát. Ha megpróbálok megszökni. Mit tehetek? Eleinte megpróbáltam úgy válaszolni ezekre a kérdésekre. A nyakunkra küldtek egy »katonai felszámolót« -valójában egy magas rangú tengerésztisztet -. nyilván katonákat küld értem. hogy működik ez a gyakorlatban. és a negyedik lehetőség mellett döntöttem. hogy segítsek neki felszámolni kintlévőségeinket. Mit tehetek? Órákat töltöttem azzal. mikor egyszer a vendégem volt -.

Gondjaim kilencven százalékát el tudom hát űzni e négy lépcső segítségével: 1. egy szót sem szólt. hogy azon a vasárnap délutánon leültem. majd szembeszáll velük. hogy gondjaim fele eltűnik. amikor minden további gondolkodás és ténykeresés káros. cselekednünk. akkor feledkezz meg az eredménnyel kapcsolatban minden felelősségről és szorongásról. esetleg bizonytalankodom. ott ült a japán. Maga az ötlet. Ne pislogj folyton a hátad mögé. kérdés . Az a tapasztalatom. Elérkezik az idő. világos döntésre jutok." Miért nem használod fel Galen Litchfield mód-szerét az egyik problémádhoz most azonnal? Íme. HOGYAN TÜNTESSÜK EL ÜZLETI GONDJAINK FELÉT? Ha üzletember vagy. Ráadásul megvalósítja a harmadik. 3. Hétfőn nyúzottan és idegesen mentem volna be. mit teszek. Végső soron ezt csak egy ember tudja megtenni: te magad. mint mindig. következményeiket. ha valaki tudja. Pontosan leírom. Inc. írd be az üres helyre ceruzával a válaszod. az első kérdés . az én vagyok. a földi pokolba.merő energiapocsékolás.ha néhány évvel ezelőtt meglátom e fejezet címét." Galen Litchfield a Starr.Mikor fogok hozzá? 5. Tizenkilenc éve vezetem a vállalatomat. amikor döntenünk kell. konkrét és a probléma velejére tapint. hogyan tüntessem el üzleti gondjaim felét . hogy nem tudok segíteni. Eldöntöm.megkönnyebbültem. Ha nem így cselekszem.és rád bízom a többit! . Ha nem gondolom végig a problémámat. Őszinte leszek: lehet. hogy mi aggaszt. és az idegfeszültségnek vége szakadt. amikor a döntésemnek megfelelően cselekedni kezdek. és nem szabad visszanéznünk. a cégnek nagy biztosítási és tőkeérdekeltségei vannak.Ezt fogom csinálni. távol-keleti igazgatója lett.Mit tehetek? (Írd a válaszod az üres helyre.Min idegeskedem? (Kérlek. egész vasárnap délután őrülten ideges lettem volna. idegeskedni. 4. De megmutathatom. és már csak meg kell valósítani. 2. és higgadtan döntöttem. hátrálni. hogyan valósítja meg döntéseit. hogy eltüntesd üzleti gondjaid felét. további negyven százalékuk meg akkor. mások hogyan csinálták . az egyik leghíresebb oklahomai olajkutatótól. milyen fontos döntésre jutni. A gyakorlat ismételten bebizonyította nekem. Mikor másnap reggel beléptem az irodába. Egyszer megkérdeztem Waite Phillipstől. nélkülözhetetlen szabályt: Csinálj valamit! Ha nem cselekszünk. és a pillanat hatására a rossz megoldást választom.egyszerűen abszurd!" Igaz .hála Istennek -visszament Tokióba. zavar és feszültség támad bennünk. mely kételyeket szül. mihelyt tiszta. Ezt válaszolta: „Az a tapasztalatom. Elérkezik az idő. hogy valaki arra próbál tanítani.) 2. amit tudni kell. Ne kezdj el habozni. Leírom.) 3. Sokat ígér -de az ígéret nem kerül pénzbe. Nyilván aludni sem tudtam volna. Park and Freeman. kérdés . ha egy-szer a tények alapján megfontolt döntést hoztál -cselekedj! Ne állj meg és gondold végig még egy-szer. Ne ess áldozatul az önbizalomhiánynak. hogy gondjait ilyen módon elemzi. ez egymagában felkeltette volna a japán gyanakvását. Miért olyan csodálatos a módszere? Mert hatékony. kérdés . hogyha egy bizonyos ponton túl is töprengünk a problémánkon. és egy cigaretta fityegett a szája sarkában. nekem bevallotta. most biztosan azt mondod magadban: „Ennek a fejezetnek a címe nevetséges. Dühösen nézett rám. Hat héttel később . és cselekvésre késztette volna. mit tehetek. A határozottság hiánya. valószínűleg az életemet mentette meg. az őrjítő egy helyben topogás kerget embereket az idegösszeomlásba. hogy sikerét nagyrészt annak köszönheti. Ennek köszönhetően ő az egyik legfontosabb amerikai üzletember Ázsiában. Mint már mondtam. és leírtam az előttem álló lehetőségeket. minden tényünk és elemzésünk hiábavaló . Azonnal elkezdem megvalósítani a döntésemet. és nem döntök. William James mondta: „Ha egyszer döntésre jutottál. én sem mondtam volna mást." Tehát. 4.

nem lennél-e elégedett. Gyakran meg is feledkeztünk arról. logikusan folyik. A Simon and Schusternél most sokkal kevesebb időt fecsérlünk az idegeskedésre és az üres fecsegésre. Már nyolc éve bevezettem. és nem írták le: »Ezt a megoldást javaslom. Ha valaki azt mondja. mert rendben. De aztán kidolgoztam egy tervet. ha csak tíz százalékát segítenék eltüntetni az üzleti gondjaidnak?. itt a problémákat vitattuk meg. akivel Ohióban találkoztam" mesélek neked . „X úrról" vagy „egy fickóról. És ha ezt megteszik. hány órát vesztegettem el feszült légkörű értekezleteken. hogy eszelős. ami rosszul sikerült. És ha mégis szükség van a megbeszélésre. Estére teljesen kimerültem. Rendben van! Akkor megmutatom. Aztán történt valami. A titka ennyi: megszüntettem azt az eljárást. hihetetlen lelkesedéssel és szívesen végeztem a munkámat. vagy azt . hogy megválaszolják ezt a négy kérdést. hogyan takarította meg egy menedzser gondjainak nem a felét. De igen?. de nem elég magas a bevételem.. karosszékben ülő optimista. hogyan győzzék le az idegeskedést. Először is megkérdeztem magamtól: Mi is a problémám? Az a bajom." Frank Bettger barátom. A hangulat paprikás lett. senki sem jegyezte le. hogy azt sem tudtuk pontosan. Bűvésztrükknek hat . Alexis Carrelt: „Akik nem tudják.de. Biztos voltam benne. és végig kell gondolniuk a problémát. és abba akartam hagyni. hanem az addig értekezleteken töltött ideje hetvenöt százalékát. és átgondolt eredményre vezet. Íme." Mivel az idegeskedésnek ilyen komoly következménye lehet. hogy leüljek. az egyik leghíresebb biztosítási ügynök hasonló módszerrel nemcsak üzleti gondjait csökkentette. Csodát tett a hatékonyságommal. kérdés: Mi okozza a problémát? (Ahogy végigtekintek a karrieremen. fel-alá sétáltunk. hogy pontosan leírjuk. bevezettem egy új szabályt . hogy a Harmadik fejezet mottójaként idéztem Dr. ezt fogom csinálni minden áldott nap. ami éppen ezt érte el.azt hittem volna.Emlékszel. mert a megoldás úgy ugrik eléjük. és végül megkérdezték: »Mit tegyünk?« Másodszor. és megpróbáljak a baj gyökeréig ásni. mert annyi fáradságot sem vettünk. mi a baj gyökere. Miért? Mert rájöttek. és eszembe sem jutott. mikor elkezdtem kötvényeket árulni. mint régen. elborzadok. az esetek háromnegyed részében már nem is kell hozzám jönniük. amelyben a következő négy kérdésre válaszol: 1. Annyira elcsüggedtem. mi a gond. mint minden trükk.«) A beosztottaim ma már ritkán fordulnak hozzám a gondjaikkal. és nem jutottunk dűlőre. a vita csak negyedannyi ideig tart. ez is nagyon egyszerű. kérdés: Melyik megoldást javasolja? (Gyakran értekeztem olyan emberekkel. mit tehetnénk a probléma megoldására. de nem gondolták végig a lehetséges megoldásokat. Ezt tegyük. vitatkoztunk. többször körbejárták. A dolog jól ment.Leon Shimkinről a Simon and Schuster Kiadó egyik hajdani tulajdonosáról és vezérigazgatójáról. és az értekezlet végén kiderült.aki valamilyen problémával akar fordulni hozzám. ami tizenöt éve uralkodott az értekezleteken . hogy minden rendben menjen.. az egészségemmel és a boldogságommal. hogy nagyon sok embert keresek föl.) 4. össze kell gyűjteniük a tényeket. hanem jövedelmét is megduplázta.. min vitatkozunk. hogy van jobb megoldás is.ezek ellenőrizhetetlen mesék. hibbant. annak feljegyzést kell írnia. mint a kenyérpirító gépből a pirítós. ahhoz. hogy megutáltam. kérdés: Mik a lehetséges megoldások? (Régen valaki javasolt az értekezleten egy bizonyos megoldást.amikor is gondterhelt beosztottaim elmondták az összes részletkérdést.ha egy szombat reggel nem jut eszembe. Már tizenöt éve így ment. Ráadásul nem „Jones úrról". izegtünk-mozogtunk a székünkön. hogy amíg dolgozom. „Évekkel ezelőtt. Egy nagyon is élő emberről szól a történet .) 2. hogy az ezeken a zűrös értekezleteken töltött idő és az idegfeszültség háromnegyedét meg tudja nekem takarítani .vagy semmit? Mindannyian feszültek voltunk. fiatalon halnak meg. mi a gond. Ott is hagytam volna . ha egyszer megmutatják.) 3. Leon Shimkin története a saját elbeszélésé-ben: „Tizenöt éven át szinte minden munkanap felét értekezéssel töltöttem. kérdés: Mi a probléma? (Régen egy-két órát is eltékozoltunk zűrös értekezleteinken úgy. amíg rábeszéltem a leendő klienset a . Teljesen felhúztuk magunkat. mert nem próbáltam meg tisztázni. és többet teszünk azért.. Más ellentmondott. akik órák óta idegeskedtek valamin.

amíg meg nem kellett kötni az üzletet." . hogy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. minden munkanapom felét olyan üzletekre fecséreltem. mielőtt tönkremegyünk bele 6. nem tudtam enni. „Nem tudtam elfogadni . Mi a probléma? 2.« A második és sokadik látogatásokra pazarolt idő okozta a depressziómat. önbizalmam eltűnt. Ne feledd. Melyik megoldást javasolod? A MÁSODIK RÉSZ DIÓHÉJBAN ALAPVETŐ MÓDSZEREK A GONDOK ELEMZÉSÉRE 1." Mint mondtam. hogy üzleteim hetven százalékát az első személyes megbeszélés alatt megkötöttük! További huszonhárom százalékot a másodiknál! És csupán hét százalék maradt a harmadik.) De a története igaz. Mik a lehetséges megoldások? 4. akit imádott. szabály: Ismerd meg a tényeket. és a felszabaduló időt új ügyfelek szerzésére fordítottam. szabály: Ha te vagy valamelyik beosztottad idegeskedni kezdenétek egy problémán. Az eredmény minden képzeletet felülmúlt. hogy Hawkes. De majdnem fel-adta. Ő és a felesége azt hitték. cselekedj! Fogj hozzá a megvalósításához -és ne szorongj az eredmény miatt. Már ott tartott. HOGYAN FELEDKEZZÜNK MEG AZ IDEGESKEDÉSRŐL? Soha nem fogom elfelejteni egyik hallgatómat. hozz döntést. és áttanulmányoztam az adatokat. amelyekre a döntést alapozhatnák. Marion J. Íme. Először elvesztette ötéves kislányát. Akkor az ügyfél rendszerint azt mondta: »Még gondolkozom rajta. -Nem tudtam aludni. Jöjjön el néhány nap múlva. ne használjam. szabály: Ha megfontolt döntést hoztál. pedig ezek nyomasztottak.és öt nap múlva meghalt." 2. negyedik stb. Az idegeim tönkrementek. hogy az emberek úgy akarnak döntéseket hozni. Más szóval. Rövid időn belül megdupláztam az egy találkozóra jutó készpénzbevételt. hogy beismeri a vereségét -de a probléma elemzése rávezette a siker útjára. de: „Tíz hónappal később a Jóisten egy másik kislányt adott nekünk . Elővettem a tavalyi nyilvántartásomat. 4." Ez a kettős gyász szinte elviselhetetlen volt.biztosításra. szabály: Miután minden tényt számba vettél. nem tudtam pihenni. 3. Frank Bettger az ország egyik legismertebb biztosítási ügynöke. Megdöbbentő következtetésre jutottam! Ott állt fehéren-feketén. Mi okozza a problémát? 3. Douglast. amelyek kötéseim hét százalékát jelentették! Harmadszor arra voltam kíváncsi: Mit tegyek? A válasz nyilvánvaló volt. Azonnal felhagytam a második látogatást követő vizitekkel. Másodszor azt kérdeztem: Mi a megoldás? De a válaszhoz tisztáznom kellett a tényeket. hogy milyen tragédia történt a családjában. nem is egyszer. elmesélte nekünk.mondta az édesapa. a Columbia Egyetem dékánja azt mondta: „A világ összes idegeskedésének a felét az okozza. megismétlem őket: 1. látogatásra. Bettger úr. Hasznát tudod-e venni ezeknek a kérdéseknek a saját üzleti gondjaid esetében? Megismétlem az első állításomat: megszabadíthatnak gondjaid felétől. írd le és válaszold meg a következő kérdéseket: a) Mi a probléma? b) Mi okozza a problémát? b) Mik a lehetséges megoldások? c) Melyik a legjobb megoldás? HARMADIK RÉSZ Hagyjuk abba az idegeskedést. és rabolták el az időmet. Személyes okból megkért. (Nem ez az igazi neve. egészen addig. hanem kétszer. nem tudják elviselni ezt a csapást.

Az elmúlt két évben a legtöbbet megcsináltam. hogy a pajta szénapadlását kellett laboratóriumnak használnia. hogy szörnyű tapasztalataikon rágódjanak. amikor a háború legválságosabb napjaiban napi tizennyolc órát dolgozott. vadászattal. Megkérdeztem a feleségét. hunyják le a szemüket. horgászattal.míg a kvékerek fel nem világosították. és a harapófogó két szára egyre szorosabban zárt. nem aggasztja-e a rettenetes felelősség. „Mintha harapófogóba fogták volna a testemet. Mire elkészült. a katonaorvosok ennyit írtak fel: „Foglalják el őket. mikor az autók önindítóját próbálta feltalálni. redőnyöket.ha valaha is bénított a bánat. amit a felesége zongoraórákkal keresett. és nagyon sajnáltam magam. Az én esetemben a hajó építése feledtette az elkeseredést. Nyugdíjba vonulásáig a General Motors alelnöke volt.a pszichológusok felfedezte alap-törvény miatt. lépcsőket. Nincs az a zseniális elme." Nincs időm idegeskedni! Ugyanezt mondta Winston Churchill is.Végül orvosokhoz fordult." Ezeknek a nagy idegi megrázkódtatáson átesett embereknek minden percét kitöltötték .« Nem? volt kedvem hajót építeni. Nem lehetünk izgatottak és lelkesek. hogy a betegek állapota . Nem hiszik? Akkor tegyünk próbát. amit meg kell csinálni. Az egyik érzelem kiveti a másikat. és most az iskolaszék elnöke vagyok. az aggodalom távoltartásában? Egy törvény miatt . Be kellett adnom a derekamat. miről beszélt. 1774-ben egy kvéker szanatórium látogatója felháborodva látta. melyben lelkem megnyugodott és békét talált! Ez a felismerés kimozdított letargiámból. Mikor a csatából „pszichoneurotikus" állapotban kerültek ki a katonák. amely egy adott időpontban egynél több dologra tudna koncentrálni. a szerencsétleneket kizsákmányolják . olyan ideges voltam. Pasteur beszélt a „békéről.rendszerint szabadban végzett tevékenységgel. és ugyanakkor szomorúak és idegesek valami más miatt. azt válaszolta: „Túl sok a dolgom. Túlságosan belemerült a munkájába. hogy aludni sem tudtam. de egyik sem segített. hogy ez a három óra volt hónapok óta az első időszak. ugyanez igaz az érzelmek terén is. Dőljenek hátra. Nincs időm idegeskedni. és listát írtam mindarról. Miért segít egy olyan egyszerű dolog. (Próbálják csak meg!) Rájöttek. hogy nehéz aggódni. zsalukat. tudjuk. fényképezéssel. Mindkettőt megpróbálta." A nagy tudós. Hónapok óta először gondolkoztam. A kutatók ritkán kapnak idegösszeomlást. mert valami érdekeset kell csinálnunk. Miért találni ott békességet? Mert az emberek annyira belemerülnek feladataikba. melyet könyvtárban és laboratóriumban találni". kertészkedéssel. ha közben valami olyasmivel vagy elfoglalva. A pszichológusok ma „munkaterápiáról" beszélnek. röplabdával. De akkoriban olyan szegény volt. a világ-hírű General Motors Kutatóintézet feje. Nem hagytak időt nekik. Nem új módszer. Olyan elfoglalt vagyok. hogy nincs módjuk maguk miatt idegeskedni. az egyik altatót ajánlott. „De Istennek hála. A görög orvosok Krisztus születése előtt ötszáz évvel már javasolták! Benjamin Franklin idejében ezt csinálták a kvékerek is Philadelphiában. A hajó építése három óráig tartott. mint az elfoglaltság. nem idegeskedett-e akkoriban. Hihetetlennek hangzik. ugye. Másnap este szobáról szobára végigjártam a házat. csöpögő csapokat. később az életbiztosítása terhére kölcsönzött ötszáz dollárt. Ő segített rajtam. kilincseket." A gyász feszültsége . ha ezt a gyógymódot alkalmazzák.felelte -. Rájöttem. amikor megkért: »Apu. és próbáljanak egyszerre gondolni a New York-i Szabadságszoborra és arra. építs nekem egy hajót. Ennivalót abból az ezerötszáz dollárból vettek. Azt hitte. de két hét alatt 242 tételből álló listát írtam a javítandó dolgokról. a férjem bezzeg nyugodt volt. tánccal. volt még egy gyermekem négyéves kisfiam. zárakat. Elhatároztam. Bekapcsolódtam szülővárosomban a városi ügyekbe. amit holnap reggel tenniük kell. golffal. De a fiam makacs kiskölyök. rájöttem. a másik utazást. Több tucat dolgot kellett megjavítani: könyves-polcokat. hogy képesek mindkét dologra gondolni egymás után. hogy elfoglalom magam. Segítek pénzt gyűjteni a Vöröskeresztnek és másoknak. hogy nincs időm idegeskedni. Ez az egyszerű felfedezés segített a katonapszichológusoknak annyiszor csodát tenni a világháború alatt. Egy délután csak üldögéltem. Az életem megtöltöttem érdekfeszítő tennivalókkal. semmihez sem volt kedvem. „Dehogynem . ami azt illeti. Mikor megkérdezték. Nincs ilyen luxusra idejük. hogy az elmebeteg páciensek lenszálat fonnak. de egyszerre nem? Nos. ami tervezést és gondolkozást igényel. Heti két este New Yorkba járok esti iskolába." Charles Kettering is hasonló cipőben járt. és gondolkodásra késztetett.

mély belső béke. Mikor szabadok vagyunk. nehogy elsorvadjak kétségbeesésemben. és megpróbálta a ház-tartással elfoglalni magát. félelem. Mivel? Rendszerint érzelmekkel. hogy nem tudunk kitörni a megszokott kerékvágásból. mint a teher nélkül járó motor. Így hát tovább aggódtam. és halhatatlanná tette kapcsolatukat A gyermekek órája című költeményében. Ha nem foglaljuk el magunkat. Egy vonat étkezőkocsijában találkoztam vele és férjével. hogyan győzte le aggodalmát. de szerencséjére három kisgyermekének szüksége volt az édesapjára. De a munka utáni órák . és meggyulladt a ruhája. Longfellow-t egy ideig annyira gyötörte a szörnyű élmény. tudja. Az asszony pecsétviaszt olvasztott egy nap gyertyalángnál. Elárusítónő lettem hát egy nagy áruházban.akkor támadnak az idegesség ördögei. és meg is valósítsuk. mint a munkámra. ő hogy fedezte föl ezt az igazságot. hanem amikor munkádnak vége. az égő villanykörte belseje. amikor dolgozol. „Az volt a baj. Az asszony majdnem tönkretette az egészségét. hogy valami újfajta munkára van szükségem. és megpróbálta megmenteni. Akkor kezdünk töprengeni. amit John Cowper Powys A kellemetlenség elfelejtésének művészete című könyvében így fogalmazott meg: „Bizonyos kényelmes biztonság. vagy hogy elvesztettük-e a nemi vonzerőnket. és visszanyerte lelki nyugalmát. amit mindennap láthatunk.a beteg idegek legjobb gyógyszere. boldog érzést és gondolatot. mikor megszabott feladatát látja el. ami a nap minden órájában elfoglal testileg és szellemileg. mikor a legboldogabbnak kellene lennünk . mekkora. nem kellett az agyamat használnom. hogy azonnal kiűznek elménkből minden békés. már csak azt kívántam. agyunkban szinte légüres tér keletkezik. Mint Tennyson mondta.ezek a veszélyesek. Ezek az érzelmek olyan erősek. hogy megérdemelt pihenésünket élvezzük. hogy „mit akart mondani" a főnökünk mai megjegyzésével. ha dolgoznak. Arthur Hallamet: „Bele kell vetnem magam a tevékenységbe. mi mennyi." Először elbocsátotta a szobalányát. Minden pszichiáter megmondhatja. ha teljesen elfoglaljuk magunkat valami hasznos tevékenységgel. hogy leülhessek. Nem volt egy másodpercem. Ilyenkor elszabadul a képzeleted. hogy így van! Osa Johnson. Megnyugtatja az idegeiket. Közben Dantét is fordított. Mursell pedagógiaprofesszor a Columbia Egyetem Tanárképző Karáról remekül fogalmazta meg: „Az idegesség nem akkor tesz tönkre. Ez volt a megoldás. Az idegesség orvossága. Rájöttem. hogy szinte automatikusan tudtam a háztartási munkákat végezni. Gyásza dacára megpróbált anyjuk és apjuk lenni. mikor New Yorkból missouri-i farmomra utaztam. a világ egyik leghíresebb felfedezőnője elmondta . Longfellow is rájött erre. sem energiám aggódni. Ilyenkor olyan az agyunk. Ez nem sokat segített. boldog bénultság csillapítja az emberi állat idegeit. hogy fiuk Pearl Harbor másnapján lépett be a hadseregbe. mindegyik kérdezősködik. hogy a természet „irtózik a légüres tértől". Felpörög. Henry W. hogy a munka . de felesége belehalt égési sérüléseibe. felnagyít minden apró hibát. aki elmesélte. Hol van? Biztonságban van? Vagy harcol? Megsebesül-e? Meghal-e? Mikor megkérdeztem. Lázas tevékenység közepén találtam magam azonnal: rengeteg vevő. hogy megfeledkezett magáról. A második világháború alatt találkoztam egy chicagói háziasszonnyal. Aki fizikát tanult. féltékenység és irigység érzését a dzsungel ősi ereje és energiája hajtja. Amint megvacsoráztam. Ha eltörjük a körtét . mesélt nekik. Sétálni vitte őket. ezt válaszolta: „Elfoglaltam magam.a természet azonnal levegővel tölti meg az elméletileg üres teret. mindeme kötelességek annyira elfoglalták. A valóban légüres tér. azonnal belezuhantam az ágyamba és elaludtam. míg mosogattam és ágyaztam. amíg a napi munkánkat végezzük. amikor elvesztette legjobb barátját. A házaspár elmesélte nekem. gyűlölet.javul." És micsoda áldás. felidéz mindenféle nevetséges lehetőséget. míg egyetlen fiáért aggódott. hogy majdnem bele-őrült . hogy felismerjük ezt. akár széteséssel is. a csapágyak kiégésével fenyeget. A természet az üres agyat is azonnal megtölti. Longfellow meghallotta segélykiáltásait. Miért? Mert az idegesség." Nem kell főiskolai tanárnak lennünk. hogy másra gondoljak. milyen színben van még." Ez az asszony felfedezte saját maga azt. és mire beesteledett. játszott velük." Legtöbbünknek nem nehéz „belevetni magunkat a tevékenységbe". James L.az elfoglaltság . Nem volt sem időm. hogy jutunk-e valamire az életben. mikor elvesztette fiatal feleségét.

a Harvard Egyetem klinikai orvostanprofesszora. Ez majdnem megoldotta a gondjainkat. hogy álmatlanná váltam. A bátorság. ne feledjük." Osa Johnson felismerte azt az igazságot. mint éjszaka. hogy megjavítsam az embervontatta szán törött deszkáját.. vagy valami hasonló nélkül a napoknak nem lett volna céljuk. Negyedszázadon át járta a világot ez a kansasi házaspár. és időt és pénzt takarítottak meg. azt válaszolta: „Hogy ne legyen időm bánkódni és idegeskedni.rossz üzletkötők vagyunk. ha a konzervek helyett nagy mennyiségben vették az epret. Egyszer hallgatóm volt. hanem szerződés kötelezett további egymillió dollárnyi eper megvásárlására a következő tizenkét hónapban! Már fel is vettünk a bankoktól 350 000 dollár kölcsönt. éjfél utánig ültünk egy étteremben. Mi élteti az embert című könyvében Dr. Három hónappal később már tolószékben ült. mert a nagy fagylaltüzemek gyorsan növelték termelésüket. megszokásból kiporcióztam a másnapi munkát. és kettőt. mikor Martin Johnson elvette.. és a tapasztalatairól beszélgettünk.tolókocsiban. Nem csoda. hogy elfoglalta magát. Én voltam a Crown Gyümölcs és Gyümölcslé Társaság pénztárosa. hogy ne konzerváljunk több epret. hogy a régi. Nappal ugyanolyan sötét volt. és a csőd fenyeget. és megpróbáltam megértetni az igazgatóval. frissen. hogy így beoszthatta az idejét az ember. melyet Tennyson vagy száz évvel előtte vallott: „Bele kell vetnem magam a tevékenységbe. El kellett foglalnia magát. a gyárunkba. A címe: A kalandhoz mentem feleségül. dühös és nyugtalan. mint az ilyen napok általában. hogy ura vagyok saját magamnak. Olyan hideg volt. Fokozottan éreztem. egy órát a tüzelős tartályok felállítására. mint az ilyen napok általában.. Több napi könyörgés után rábeszéltem. hogyan szabadult meg a bánattól és idegességtől. hogyan győzte le az idegességet. melyet az elviselhetetlen kételyek. a története: „Tizennyolc évvel ezelőtt olyan ideges voltam. és olyan érdekes. Enélkül. Húsz éve láttuk el a fagylaltgyárosokat ezekkel a konzervekkel. De nem ismerték Osa Johnsont. a szétesésben értek volna véget. és a kansasi Chanute járdájáról Borneo vad dzsungelösvényeire vitte.. Meg kellett volna nyugodnom. félórát a hófúvás elegyengetésére. Tizenhat éves volt. ne legyen ideje nyugtalankodni." Ha idegesek vagyunk." Ismertem egy üzletembert New Yorkban.nekem. aki úgy harcolt a lélek reszketős hideglelése ellen. Százhatvan kilométeres körben nem volt egyetlen élőlény. bizonytalanság. A gép hegynek ütközött. mely nagyobb. Íme.amely a természet legrégebbi titkait őrzi -. Nem volt hajlandó elhinni. a szétesésben értek volna véget. és híres filmjeiket vetítették. Ezeket a kölcsönöket nem tudtuk visszafizetni vagy futamidejüket meghosszabbítani. Volt alapom az idegeskedésre. Több mint száz előadást tartott abban az évben . és hatalmas közönségnek adott elő. Feszült voltam. melyet rettenetes. Richard C. Martin Johnson azonnal meghalt. mint a néhai Dr. és filmre vette Ázsia és Afrika eltűnőben levő vadjait." Byrd admirális is felismerte. olyan meggyőző volt előadása arról. Néhány évvel később előadókörúton jártak. nehogy elsorvadjak kétségbeesésemben. az idegösszeomláshoz közeledem. amint a kifújt levegő kristályokká fagy a szélben. e jégpáncél ismeretlen földrészt borít. Csodálatos volt. mint az Egyesült Államok és Európa együtt. olyan. mikor öt hónapig egyedül élt egy kunyhóban. lélekölő sötétségben töltött. Tremper Longmannek hívják. A New York-i fiókot hibáztatta minden bajért .. Repülővel indultak Denverből a nyugati partra. hanem adjuk el a San Francisco-i piacon. Byrd admirális öt hónapot töltött ott egyedül. Ráadásul nemcsak ez a félmillió dollár értékű eladhatatlan eperkészletünk volt. Nem volt másról szó. Félmillió dollárt fektettünk ötliteres konzervekbe csomagolt eperbe. hogy könyvespolcokat vágjak az élelmi-szeres folyosó falába. aki a lélek reszketős hideglelésében szenvedett. Nem kisebb szaktekintély állítja ezt. Watsonvillebe. Cabot. hogy megváltoztak a viszonyok. „Éjjel. amit betemetett a Déli-sark jégpáncélja . mint hogy egy órát engedélyezzek magamnak a vészkijáratra. mielőtt eloltottam a lámpát. Úgy éreztem. hogy a munka sok olyan embert meggyógyított. Egyedül című könyvében mindent elmesél az öt hónapról. Cabot ezt írja: „Orvosi pályámon boldogan láttam. Osa nem kel fel soha többé. habozás és félelem okoz. miért. egy órát. de . mint az Emerson esszéjében halhatatlanná tett önbizalom. Talán olvasták az életrajzát. Mikor megkérdeztem tőle. hogy el ne veszítse ép eszét. Hirtelen el-maradtak a vásárlóink. Az orvosok azt mondták. jól bevált munka formájában kiváló gyógyszer áll rendelkezésünkre. hogy hallotta. ha ideges voltam! Azonnal elutaztam Kaliforniába. cél nélkül pedig. amelyet munkánkból merítünk." Hadd ismételjem meg az utolsó gondolatot: „Cél nélkül pedig.. hogy a foglalkozás után meghívtam vacsorázni.

melyet cselekedtem. mikor hirtelen irányt váltott. Mikor éjfélkor hazaértem. Ha egy ilyen bomba a tengeralattjárótól hat méterre robban. Mindhárom torpedó szerkezetében valami hiba volt.mondogattam magamnak. És mi alig több. kikapcsoltuk a ventillátorokat. így visszatértem a normális. mint fele mélységben voltunk. HOGY MEG NE BOLONDULJON KÉTSÉGBEESÉSÉBEN. Banktiszt-viselő voltam. Új feladatokat vállaltam. AKI IDEGES. Ahogy közelgett a hajnal. lemerültünk. Több tucat bomba robbant tőlünk legfeljebb tizenöt méterre. nyugtalan. Feszült voltam. elkezdtem mindenen idegeskedni. Annyira féltem. a New Jersey-i Maplewoodból mesélte. hogy jön egy romboló. Azóta nem gyötör sem az álmatlanság. Éppen készültünk az utolsó hajót. mint kísérő. 7. »Ez a halál . Idegeskedtem a hosszú munkaidő miatt. Egyike voltam a Baya tengeralattjáró nyolcvannyolc főnyi legénységének.és a legjobb." Hát ne merengj rajta! Köpj a markodba és munkára! A véred keringeni kezd. hogy megtámadták és továbbment.) Lemerültünk ötven méterre. boldog vagy-e vagy sem. hogy támadjunk. A támadás tizenöt órát tartott. Annyira elfoglaltam magam olyan gondokkal.. mint háromszázötven méter mélységben nagyon nagy a veszély. Mikor visszatértem New Yorkba. . Az idegeskedés sokszor megszokás dolga. olyan fáradt voltam. az a sok ostobaság. és egyenesen felénk közeledett. Ez tizennyolc éve történt. Így foglalta össze: „A nyomorúság titka. mint már mondtam. nem aludtam.A halál. napi hét-nyolc órai munkára. az előmenetel kilátástalansága miatt. és maradjunk higgadtak. „Életem legfontosabb leckéjét 1945 márciusában tanultam meg. Kevesebb.nem tudtam. tizenhat órát. hogy nem maradt időm idegeskedni. amin idegeskedtem. hogy legyen időd azon merengeni. ha megtámadják a tengeralattjárót . és ott maradtam majdnem éjfélig. satöbbi. Most tizenöt. engem viszont a félelem-tői rázott a hideg. Hat mélyvízi bomba robbant körülöttünk. Robert Moore. Magam előtt láttam közben az egész életem. DOLGOZZON. Ez a világ legolcsóbb orvossága . Aztán hirtelen vége lett. 90 méterrel a tenger felszíne alatt. a robbanás ereje lyukat üt a hajótesten. Ragacsos. az idegösszeomlás határán álltam. Addig napi hét órát dolgoztam. a kevés fizetés. Vacogott a fogam. .kilencven méterre. az Olaszországból vásárolt cseresznyén.a biztonság szempontjából térdig érő vízben. hideg verejték öntött el. Indokína partjánál. Eszembe jutott mindaz a rossz.. Azt a parancsot kaptuk. NE HAGYD.és nemsokára tested élettel telik meg. Elfoglaltam magam. Foglald el magad. hogy feküdjünk nyugodtan az ágyunkon. pedig pulóvert és szőrmebéléses kabátot vettem." George Bernard Shaw-nak igaza volt. Három perccel később elszabadult a pokol. Három torpedót lőttünk ki a rombolóra. Még erősebben lezártuk a fedélzeti nyílásokat. Minden reggel nyolckor bementem az irodába. sem az idegesség. és lenyomott a tengerfenékre . hogy alig kaptam levegőt. Az a tizenöt óra tizenötmillió évnek tűnt. A romboló nem vette észre. nekem pedig szokásommá vált. mint a százhetvenöt méter . és felkészültünk a mélyvízi bombákra. hogy elkerüljük a felfedeztetést. és eszedbe sem jut az idegeskedés. mielőtt beálltam haditengerésznek. (Egy japán repülőgép észrevett a húszméteres mélységben. amely meggyógyította álmatlanságomat. A japán aknarakó nyilván kimerítette mélyvízi bombakészletét és elhajózott. HOGY AZ APRÓSÁGOK TÖNKRETEGYENEK! A következő drámai történetet soha nem fogom elfelejteni. a Hawaiiból vásárolt ananászon. melyek minden figyelmemet lekötötték. és rádión megadta koordinátáinkat az aknarakónak. a hűtőberendezést és minden elektromos szerkezetet. és hogy tökéletesen hangtalan legyen a hajó. és már aludtam is. egy olajszállító és egy aknarakó hajó.százhetvenöt méter fölött pedig szinte mindig végzetes. Körülbelül három hónapig csináltam. A radaron felfedeztük. az aknarakót megtámadni. A periszkópon láttam. és véget vetett idegeskedésemnek. A japán aknarakó tizenöt órán keresztül támadott mélyvízi bombákkal. de nem találtuk el. Halálfélelem tört ránk. Addigra sikerült leszoknom az idegeskedésről. A szokássá vált idegeskedés ellen itt az első tanács: FOGLALD EL MAGAD. az agyad dolgozni . hogy csak belezuhantam az ágyamba. a halál!« A ventillátorok és a hűtőberendezés nélkül a levegő hamarosan harminc fok fölé melegedett. Kétségbeesésemben olyan életformát választottam. hogy egy kis japán konvoj tart felénk.

mint pekingi kacsát és cápauszonyt a szidalomözönben. „John! . egy sértő megjegyzés. Carnegie észrevette. hogy három szalvéta nem illik az abroszhoz. hogy a másik három asztalkendő mosodában van. Én nem vettem észre. mikor a mélyvízi bombák robbanása azonnali halállal fenyegetett. a gyakran hetven fok hideget.mondta Mrs. és azonnal rátámadt.ezek az apróságok vezetnek a súlyos testi sértéshez és a gyilkossághoz.figyelj már oda. akik nem álltak egymással szóba. nem vehettem új autót. nekünk sem szabad. és a „világ összes szívfájdalmának felét" ez okozza. de kiderült." Közismert jogi kifejezés: De minimis non curat lex . Nem volt idő újra megteríteni." Azt is hozzátehette volna Byrd admirális. aki több mint negyvenezer boldogtalan házasság ügyében döntött. soha nem idegeskedem többé. Hogan. Ha lelki békére vágyunk. Frank S. és volt valaki. a feleségemnek szép ruhát. ha az ebédlőben talált egy olyan helyet. hogy mentem este fáradtan és rosszkedvűen haza. Milyen komolynak láttam mindezt évekkel az-előtt! És milyen abszurddá vált. „De ha ma ilyesmi történik . hogy az apróságok a házasságban is az őrületbe kergetik az embert. Az önbecsülésünket érő apró csapások. hogyha még egyszer meglátom a napot és a csillagokat. Samuel Pepys például beszámol naplójában Sir Harry Vane lefejezéséről Londonban. Panasz nélkül bírták a veszélyt. hogy a férje nem próbált tökéletesen szeletelni. Mielőtt megérkeztek. mint négy év alatt a Syracuse Egyetemen. Legalábbis ezt állítják a szakértők. „napokig idegeskedett". mert húsz éve próbál ezzel az asszonnyal élni. egy lekicsinylő szó." Az élet nagy megpróbáltatásaival gyakran bátran nézünk szembe . és elfelejtem. És jól is éreztem.békében -. aki minden falatot harmincszor rágott meg. Őszintén bevallom. a „hasfájások" tesznek tönkre. és ha észreveszem. a megaláztatások. A vendégek már az ajtóban álltak.ismertem olyan ágytársakat. . Még csak meg sem próbálja!" Lehet. aki mindig kötözködött és szidott! Eszembe jutott. Roosevelt -. úgy láttam. minthogy ideges és kellemetlen. Hogy gyűlöltem a főnököm. A sarkvidéki táborban az ehhez hasonló apróságok a legnagyobb önuralommal rendelkező embert is képesek az őrületbe kergetni.egy karambol emléke volt. akkor sem érdekel. családi veszekedés. Carnegie és én egy barátunknál vacsoráztunk Chicagóban. hogy a másik igyekszik őt kitúrni a helyéről. de minden elismerésem az övé. De a felesége meglátta. Idegeskedtem a homlokomon levő sebhely miatt is . mert mindkettő arra gyanakodott. hogy mit csinálsz! Hát soha nem tanulod meg. a szükölködést. senki sem vette észre.mondta nekem később -. Részeg hetvenkedés. ha a szakács elrontott valamit. Inkább higgyék a barátaink. hanem azt kérte a bakótól. és hogy veszekedtem a feleségemmel apróságokon.Idegeskedtem. Míg Sir Harry fölért a vesztőhelyre. Akkor és ott megígértem magamnak. Mrs. hogy ma este igenis jól fogom érezni magam. nem az életéért könyörgött. ha a szakácsnő elrontotta az ebédet. Legszívesebben sírtam volna! Egyre az járt a fejemben: »Miért kell ennek az ostoba hibának tönkretennie az estémet?« Aztán arra gondoltam. udvariatlan cselekedet . Nem sokkal e vendégség után hozzánk jöttek barátok vacsorára. csak megrántom a vállam. hogyan kell felszeletelni a húst!" Aztán hozzánk fordult: „Mindig rosszul csinálja." Még Nagy Katalin cárnő. New York megye volt főügyésze szerint „a büntetőbíróság elé kerülő ügyek fele valami apróságból indult ki.az embereit jobban idegesítették a „hasfájások".„a jog nem foglalkozik apróságokkal". az önkény-uralkodó is csak nevetett. Míg a húst szeletelte. ezt mondja: „A boldogtalan házasság mélyén rendszerint trivialitások bújnak meg". hogy vigyázzon a nyakán a fájó. hogy gondatlan háziasszony vagyok. hogy miért kellene? Úgy döntöttem. Soha! Soha!! Soha!!! Többet tanultam az életművészetről abban a tizenöt órában. És különben is. aki csak úgy tudott enni. gennyes sebre! Byrd admirális a sarki éjszaka sötétjében és rettenetes hidegében valami hasonlóra jött rá . Nem sokunkat ér kegyetlen és méltatlan sérelem. valamit rosszul csinált. mert nem tudtam megvenni az otthonom. inkább ettem volna virslit mustárral .kiabálta . mint a komoly bajok. „De -írja Byrd admirális .aztán az apróságok." Mikor Eleanor Roosevelt fiatalasszony volt. A chicagói Joseph Sabath bíró. Mrs. hiúságunk sérelme okozza a világ minden szívfájdalmának felét. ahonnan nem látta a fletcheristát. „Azonnal a szakácsnőhöz rohantam .

Az erdő óriása. A bogarak átrágták magukat a kérgén. épített magának egy szép házat Brattleboroban. Akkor miért szeretem az egyiket és gyűlölöm a másikat? Mikor hazamentem. amikor Kolumbusz partra szállt San Salvadorban. Így van ez sok más aprósággal is. amelyet a kor nem sorvasztott el. Tömérdek idegeskedés és keserűség egy apróság miatt! Egy szekérnyi széna miatt. a Párizst látni kell című könyv szerzője remek példát mesélt erre.. „Coloradóban. és fokozatosan felemésztették a fa belső erejét apró. Dr. és úgy gondolta.. az állami utak fel- .elvesztette a fejét. mikor Plymouth-ben letelepedtek a Zarándok Atyák. Aztán Kipling vett némi földet Balestiertől." . igaz szeretetnek. és négy évszázad számtalan földcsuszamlása és vihara zúgott el fölötte. Mindet túlélte. hetilapban azt írta: „Ezek a szavak sok kellemetlen tapasztalaton átsegítettek: gyakran olyan apróságokon idegesítjük föl magunkat. A híreket az egész világ olvasta. És Kipling . „Nem sokkal később sátoros felfedezőútra indultam a barátaimmal. Harry Emerson Fosdick egyik legérdekesebb története: egy erdei óriás nyertes és vesztett csatái. csak néhány évtized az életünk. Valóban ezt tesszük. arra gondoltam. felidegesítjük magunkat rajta. de állandó támadásaikkal. Felforrt a vére.aki azt írta: „Ha nem veszíted el a fejed. hogy Kipling virágoskertet ültet a mezőre. és sok visszahozhatatlan órát fecsérelünk el olyan bajokon töprengve. amelyekkel nem kellene törődnünk. mikor körülötted mindenki elveszíti és téged hibáztat. Semmi sem dőlt el." Nem vagyunk-e mind olyanok.« El is aludtam. Végül azonban egy ármádia bogár támadta meg. A vermonti levegő felizzott. mennyire hasonlít ez a hang a fűtőtestéhez. maradandó vállalkozásoknak. Homer Croy barátom. nagy gondolatoknak. hogy kicsinyesek legyünk. és csak növendék. hogy Balestier is takaríthat be róla szénát.. hogy kicsinyesek legyünk. kellemesebb nézőpontot alakítsunk ki. sem más nem fog emlékezni. Csemete volt még.és a mutatóujjunk között? Átutaztam a Teton Nemzeti Parkon Wyoming államban Charles Seifreddel. A vita következtében Kiplingnek és feleségének örökre el kellett hagynia amerikai otthonát. Míg egy-egy új könyvén dolgozott." André Maurois a This Week c.. Nem szeretünk valamit. itt éli le hátralevő éveit. hogy kicsinyesek legyünk". Néhány nappal később Kipling éppen kerékpárral ment valahova. A nagyvárosokból özönlöttek a riporterek. Hosszú élete során tizennégyszer csapott bele a villám. A történet a következő: Kipling vermonti lányt vett el.. melyekre egy év múlva már sem mi. Néhány napig még hallottam a fűtőtest zörejét. hogy más szemszögből nézzük a dolgot. hogy az apróságok ne bosszantsanak tovább. viharok nem csavartak ki. hogy „az élet rövid ahhoz..olyan nevezeteset. de megállapodtak.most elalszom. Szenteljük hát életünket méltó tetteknek és érzéseknek. Rögtön a plafonon volt. a Long csúcson hever egy hatalmas fa törzse. földcsuszamlásait. mint Rudyard Kipling is elfelejtette néha. Caroline Balestiert. Ahogy hallgattam a tűzben ropogó fahasábokat. aztán teljesen megfeledkeztem róla. ezt mondtam magamban: »A fahasábok ropogása a tűzben kellemes hang. Periklész kétezernégyszáz évvel ezelőtt azt mondta: „Uraim. villámcsapásait. míg szívünket végül kirágja az idegeskedés apró bogara melyeket összeroppanthatnánk hüvelyk. Egy nap Balestier látta. Sógora. Íme. Beatty Balestier lett a legjobb barátja. amikor sógora lovasszekérrel hirtelen keresztbefordult az úton és felbuktatta. végül olyan apró bogarak áldozata lett. és letartóztatási parancsot eszközölt ki Balestier ellen! Szenzációs tárgyalás következett. mert túl nagy jelentőséget tulajdonítunk neki. A gőz döngött és sziszegett és ő is sziszegett kínjában az íróasztalánál ülve. és el kellene felejtenünk. mint az erdő faóriása? Nem éljük-e túl az élet ritka viharait.Az esetek többségében csak arra van szükségünk. villám nem gyújtott föl. együtt szórakoztak. hogy könyvet is írtak róla: Rudyard Kipling vermonti háborúja. melyeket az ember össze tud roppantani hüvelykés mutatóujja között." Még az olyan kiváló ember. majd beleőrült New York-i lakásában a fűtőtestek recsegésébe. Itt vagyunk ezen a földön. és a földre döntötte. Kipling se hagyta magát." Disraeli mondta: „Az élet rövid ahhoz. túl sokat ülésezünk apróságok miatt". és nem idegesítem magam tovább. a fűtőtest ropogása majdnem ugyanolyan . És mi lett az eredménye? Ő és sógora a leghírhedtebb bírósági csatát vívták Vermont történetében . A természettudósok szerint körülbelül négyszáz évig élt. Mert az élet rövid ahhoz. hogy új. Együtt dolgoztak.

mit mondok majd a feleségemnek. hogy élve temetnek el!" Akkoriban csupa aggodalom volt az életem. Rettegtem. hogy annak esélye.mert ezzel fenyegetett. amelyben én ültem. tízmillió emberből egyet is élve temettek volna el. és csak egy órával a többi kocsi után érkezett a birtok bejáratához. A Lloyd's fogad az emberekkel. A TÖRVÉNY. HOGY KICSINYESEK LEGYÜNK. Féltem. Ha megvizsgáljuk a nagy számok törvényét. Ha vihar jött. amelyektől rettegnek. elsírtam magam. hogy belém csap a villám. Minden nyolcadik ember rákban hal meg. rettenetesen . míg az eke mögött ballagtam. ÉS AMELYEKET EL KELLENE FELEJTENÜNK. de miről fogunk beszélgetni a hazaúton? Miről? Miről? Ezen a hatalmas problémán órákat gondolkoztam. hogy akkor. De nem Charles Seifredet! Míg várt minket. hogy egy nagyfiú. nem fognak bekövetkezni. Ha valamin aggódni akartam. A világ leghíresebb biztosítóintézete . miközben segítettem cseresznyét magozni az édesanyámnak. hogy öt éven belül egy olyan gyilkos csatában kell majd harcolnom. elcsodálkozhatunk a tényeken. hogy sokan hajlamosak vagyunk olyasmin idegeskedni.a londoni Lloyd's . hogy mekkora fontosságot tulajdonítson az apróságoknak. ami ritkán következik be. De nem fogadásnak nevezik.. egy nap. Édesanyám megkérdezte: „Mi a csudáért sírsz. Remegtem. EMLÉKEZZÜNK: „AZ ÉLET RÖVID AHHOZ. hogy a pokolra jutok. hogyan hagyjuk abba az idegeskedést. az esküvő után. A szúnyogok még egy szentet is megőrjítettek volna. vajon a szúnyogokat kergette? Nem.a villámcsapás és az élve eltemettetés helyett. utána rojtokkal díszített vászontetejű bricskába ülünk. még ötven évszázad múlva is virágozni fog. Ez a nagy biztosítási cég már több mint kétszáz éve virágzik. hogy egy vidéki templomban esküszünk. Aggodalmaink kilenctized részét eltüntetné. Persze én a gyermek. Úgy képzeltem. féltem. A John D.és sípot faragott. ha abbahagynánk az idegeskedést legalább annyi időre. Ha például tudnám. úgyhogy egy órát várt a forró.. Még ostobább dolog volt attól félni. levágott egy rezgőnyár-faágat . hogy a nagy számok törvénye igazolja-e. Persze valójában nem más ez. amelyek a nagy számok törvénye alapján korántsem esnek meg olyan gyakran. Dale?" Én azt hüppögtem: „Félek. hogy élve temetnek el: nem hiszem. Seifred úrnál volt a magánterület kapujának kulcsa. míg meg nem érkeztünk. a sípját fújta. Biztosításnak. mint fogadás a nagy számok törvénye alapján. Íme a második szabály. említettem.ügyelőjével és a barátaival. ma már tudom. Sam White. Mikor rossz idők jártak. biztosítva cipőktől kezdve hajókon át egészen a pecsétviaszig akármit olyan csapások ellen. Mikor megérkeztünk. hogy régen rettegtem a villámcsapástól. hogy nem lesz majd lány. HOGY FELIZGASSANAK OLYAN APRÓSÁGOK. ezt kellett volna válasz-tanom . mint a gettysburgi. aki hajlandó feleségül jönni hozzám. Idegeskedtem. Aggódtam. aki pontosan tudja. Megtartottam azt a sípot. szúnyogfelhős erdőben. Például. eltévedt. mielőtt tönkremegyünk bele: NE HAGYJUK. levágja a hatalmas fülem . mint az emberek hiszik. De felnőttkori idegességeink jó része is ilyen abszurd. ha meghalok. hogy nem lesz mit ennünk.és ifjúkor félelmeiről beszéltem. Ahogy teltek az évek. Rockefeller-birtokot kerestük fel a parkban. AMELYEKKEL NEM KELLENE TÖRŐDNÜNK. De az az autó. hogy az idegesítő dolgok kilencvenkilenc százaléka meg sem történt. ha megbillentem feléjük a kalapom. fokozatosan világossá vált számomra is. hogy a lányok kinevetnek. annyira féltem tőle. hogy a csapások. AMELY TÖRVÉNYEN KÍVÜL HELYEZI LEGTÖBB GONDODAT Egy farmon nőttem föl Missouriban. hogy bármelyik évben villámcsapás miatt halok meg. féltem. és úgy hajtunk vissza a farmra." 8. míg megtudjuk. egyszer viszont még sírva is fakadtam. amikor még nem terjedt el a balzsamozás. hogy emlékeztessen egy olyan emberre.sok millió dollárt keresett azon. ha az emberi természet nem változik meg. a Nemzeti Biztonsági Tanács szerint egy a háromszázötvenezerhez.

például. A sátrak pányvával voltak egy faemelvényhez rögzítve. hogy az én idegeskedéseim legtöbbje is onnan származott. Brewsterék tudják. Egyszerre rendszerint tíz-tizenöt vagon floridai narancsot és grapefruitot rendelt. olyan vihar támadt. Megtettünk minden óvintézkedést: nem engedtük gyermekeinket tömegbe. A kocsi csúszkált. kiegyensúlyozott asszony azt a benyomást keltette bennem. Biztos voltam benne. de a férjem csak azt ismételgette: »Nagyon lassan hajtok. Az Egészség-ügyi Minisztérium azt a felvilágosítást adta kérdésünkre. hogy ő soha nem idegeskedett. ugyanolyan gyakran halálos az ötven és ötvenöt éves kor közötti élet békeidőben. Nyugodj hát meg. Az orvos megmondta. ha az első házasságom tönkrement.megijednék. hogy egy adott gyerek megbetegszik. élvezem hát a hátralevő néhány évemet. De még vásárlás közben is fel tudtam magam idegesíteni: hátha bekapcsolva hagytam a vasalót a vasalódeszkán.. Salinger úrral és feleségével San Franciscóból. kicsi az esélye annak. Semmi komoly baj nem történik. Egy nyáron itt találkoztam Herbert H. Elviselhetetlen feszültségben éltem. elveszti megrendelőit. nem a valóságból. attól félt. aggodalmaim kilencven százaléka eltűnt. kirohantam és busszal hazamentem. Minden héten elmentem busszal San Mateó-i otthonomból San Franciscóba bevásárolni. Pedig a nagy számok törvénye alapján ugyanolyan veszélyes. hogy sátrunk elszabadul és elröpül. Nem voltunk már urai.« Emlékszem.Majdnem tönkretettem vele az életem. Ahogy végigtekintek az elmúlt évtizedeken. de mi a nagy számok törvénye alapján úgy véltük. Rendszerint csak két. Ezek az adatok is tragikusak. elemző hajlamú ember. moziba. Ha a kocsi belecsúszik az árokba. Valószínűleg azt mondanám: „Nem hiszem. Annyit idegeskedett. a Bow-tó partján a kanadai Sziklás-hegységben. minden rendben van-e.« Nyugalma és magabiztossága engem is megnyugtatott. . kedvesem. Mrs. Megírnám a végrendeletem. mit csinálnak. átmehetünk egy másik sátorba. Miért is idegeskedsz? Nézzük meg. és édesen aludtam egész éjjel.. Mikor ideges és feszült lettem. Tehát békeidőben ugyanannyi ember hal meg ezerből ötven és ötvenöt éves kora között. Ingerlékeny voltam és veszekedős. »A nagy számok törvénye alapján nem történik meg. hogy csaknem összes aggodalmaink és boldogtalanságunk a képzeletünkből fakad. De a férjem csak azt mondogatta: »Nézd. hogy a nagy számok törvénye alapján mennyi a valószínűsége. ahol felvertük a sátrakat. hogy ilyen gondolatokkal kínozta magát: Mi van. Minden pillanatban vártam. Hatvan éve vernek sátrat ezeken a hegyeken.földúton -. fütyült és sikított a szélben. hogy túlélem ezt a csatát. ha mégis. és elment az orvoshoz.. iskolába. ha nem szállít időben. Brewster vezetőink vannak." Gyakran hallottam. amilyen magasra csak lehet. „Hogy nem idegeskedtem? . és rendet tennék az ügyeimben. látom. A vásárlás közepén annyira ideges lettem. hogy . Egy éjjel ezerkétszáz méterrel a tengerszint fölött. De férjem meggyőzött. mint a gettysburgi csata volt. és szörnyű viharba kerültünk. a Touquin-völgyben kempingeztünk. Néhány éve gyermekparalízis-járvány tört ki a környékünkön Kaliforniában. Mielőtt megtanultam legyőzni az idegeskedést.« Hála ennek a mondatnak. Hátha elszökött a cseléd. és otthagyta a gyerekeket. Még nem tépte le a szél. Egy este a kandalló előtt meg is kérdeztem tőle. amely szét akarta tépni őket. mint ahány a Gettysburgnél harcoló 163 000 katona közül ezerre átszámolva: Ennek a könyvnek több fejezetét James Simpson Num-Ti-Gah nevű házában írtam. Második férjem ügyvéd . mikor az én vagonjaim haladnak át rajta? A gyümölcs persze biztosítva volt. hogy attól félt. Elmesélte.kérdezett vissza. remegett. és ez életem elmúlt húsz évét legmerészebb álmaimnál is szebbé és békésebbé tette. hogy az addigi legsúlyosabb járvány idején egész Kalifornia államban összesen 1835 gyerek betegedett meg. hogy belecsúszunk az út menti árokba.csendes. Ez a sátor is sok éve szolgál itt. Hajdani önmagam hisztérikus rohamot kapott volna. hogy megnézzem. Hátha kigyulladt a ház. aki soha nem idegeskedik. hogy higgadtan kell cselekedni. hogy bekövetkezik-e. és elgázolja őket egy autó. hogy kivert a víz. Grant Szállítóvállalat New Yorkban. ha kisiklik a vonat? A gyümölcsöm szanaszét szóródik? Ha leszakad egy híd.vagy három-száz. Gondoljuk végig. ez a magabiztos. mikor autóval mentünk Albuquerque-ből. Hátha éppen bicikliznek a gyerekek. A külső sátorlap rázkódott. gyomorfekélye lesz. Salinger. Rettegtem. Olyan magas összegre biztosítanám az életem. és a nagy számok törvénye alapján ma éjjel sem fogja. Új-Mexikóból a Carlsbad-barlang-hoz . Nem csoda. tizenegy év poklot éltem át a saját hibámból. Egy nyáron a kanadai Sziklás-hegységben.« Megnyugodtam. azt mondta: »Nyugodj meg.. Jim Grantnak ugyanez a tapasztalata. Az övé volt a James A. a nagy számok törvénye alapján nekünk nem lesz semmi bajunk.

A 999.« Mikor lefeküdtem. Akkor min idegeskedsz?« Ekkor ezt mondtam: »De leszakadhat egy híd! Hány vagont vesztettél már így el? ." KÉRDEZZÜK MEG MAGUNKTÓL: „A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE ALAPJÁN MENNYI AZ ESÉLYE. ezzel felelt politikai ellenfelei támadásaira: „Nézzük a statisztikát. lehiggadtam. hogy egy ilyen tartályhajó torpedótalálat esetén azonnal fölrobban. csak az idegei rosszak. és hullani kezdtek a bombák. nézzük a statisztikát.mondta Jim Grant. van-e alapja a félelmeinknek. hogy eltelt már öt éjszaka. -Az egész legénység jobban érezte magát. De mikor begyógyult a . a többiekkel együtt halálosan megijedt.. Sikoltoztam. és a nagy számok törvénye alapján valószínűleg életben maradunk. milyen hatalmas területen helyezkedik el a század. mielőtt tönkremegyünk bele: „NÉZZÜK A STATISZTIKÁT. Ötnek . Jim Grant. Ez azt jelentette. Vastag fatetőt építettem lövészárkomra. Hát akkor nagyon ostoba vagy. hány vagon áru ment át a kezed alatt eddig? Körülbelül huszonötezer -volt a válaszom. Ha legközelebb azon idegeskedünk.és azt is. NE HADAKOZZ AZ ELKERÜLHETETLENNEL Mikor kisfiú voltam.Akkor és ott elhatároztam. amikor már attól félt. Egy volt matróz elmesélte.semmi baja. »Figyelj ide. Tudtuk. Pontosan ezt tette Frederick J. Maas a minnesotai St. „Ekkor megvilágosodtam és feltettem magamnak néhány kérdést. megőrülök. Abban a mély. hogy mikor magas oktánszámú benzint szállító tartályhajóra vezényelték. mert olyan hidak miatt idegeskedsz. amelyek nem szakadnak le. Csak ketten sérültek meg. és aludni próbáltam. keskeny lövészárokban csak akkor halok meg. sőt senki sem halt meg a századból. . hogy volt idő elhagyni a hajót . hogy lássuk. amelyeknek esélye egy az ötezerhez!« Ebben a megvilágításban ostobának tűnt minden aggodalmam . A negyedik vagy ötödik éjszakára idegroncs voltam. hogy a sírjában fekszik. mikor New York kormányzója volt. hogy meghalok. HOGY AMITŐL FÉLEK.Hány vagonnak lett bármi baja? Talán ötnek." Íme. Megbeszéltem magammal. hogy idegeskedés helyett valami hasznosat csinálok. Akaratlanul is arra gondoltam: »Hátha tényleg ez a sírom. és én még nem haltam meg. ha telibe találnak. hogy a nagy számok törvényére hagyom az idegeskedést . . hogy megvédjen a légelhárító lövedékektől. Mind biztosak voltak benne. Biztos voltam benne. és olyan vonatkisiklásokon emészted magad. Kétségbe voltam esve. vegyünk példát a bölcs. mit jelent ez? Ötezer az egyhez arányt! Más szóval.. hogy a balesetek száma rendkívül alacsony volt. a harmadik szabály. a többi negyvenből pedig csak öt. hogy mi történhet.és leugrottam. BEKÖVETKEZIK?" 9.mondta Clyde W. hogyan hagyjuk abba az idegeskedést. hanem a saját légelhárító ágyúinktól. De a haditengerészet jobban tudta. híradós század katonája voltam. ugrás közben megakadt egy szögben.huszonötezerből? Tudod. hogy a vagonjaidnak baja esik. nyilvánosságra hozták hát az adatokat. Végiggondoltam. néhány barátommal egy elhagyatott faház padlásán játszottam északnyugat Missouriban. Mahlstedt.« Mikor megjelentek a német bombázók éjjel tizenegykor." Aztán felsorolta a tényeket. ők sem német bombától. halálra rémültem. hogy van esélyünk. mint a sír. és a bombatámadásokat is átaludtam!" Az Egyesült Államok haditengerészete is a nagy számok törvényét használta a katonák magabiztosságának erősítésére. Tudtam. megvetettem a lábam egy ablakpárkányon . és mindenki a mennybe repül. öreg Al Smithről: nézzük meg a statisztikát. és letépte az ujjamat. ha gyomorfekélyt kapsz. sírnak is éreztem.A válasz: . azt mondtam: »Pont olyan. Paulból. Ahogy szétnéztem a keskeny lövész-árokban egy téglalap alakú lyukban -. aki a történetet mesélte. Hogy hatott ez a harci szellemre? „A pontos adatok azonnal kigyógyítottak a rettegésből . Így mesélte el egyszer a kurzusomon: „1944 júniusának elején egy keskeny lövészárokban feküdtem. ennek esélyét egy a tízezerhez becsültem. amelyek szerint száz torpedótalálatot kapott hajóból hatvan nem süllyedt el. Ahogy lefelé másztam a padlásról. Az első két-három éjjel nem is aludtam.és azóta sem kínoz a »gyomofekélyem«!" Al Smith. ha nem csinálok valamit. és éppen akkor »ástuk be« magunkat Normandiában. Miután néhány éjjel így nyugtattam magam. tíz percnél rövidebb idő alatt. Úgy döntöttem. Bal mutatóujjamon gyűrű volt. a nagy számok törvénye alapján ötezer az egyhez annak az esélye.Egyet sem.

Úgy éreztem. és le is győzzük őket . főleg neked. Akárhol legyek.Nem vagyok nős. Bánatod rejtsd egy mosoly mögé.akit a legjobban szerettem a világon . Alig tudom elhinni. Ott van a pokol is. mikor édesanyám néhány évvel azelőtt meghalt. ami történt. Már nem voltam keserű és lázadó. Miénk a választás.ha muszáj -." Elképesztő. Semmi sem érdekelt. Íme. Jézus mondta. Érzéseinket az határozza meg.ha muszáj. Távozásom előtt éppen az íróasztalomat ürítettem ki. amelyek így vannak. Álljon itt egy bölcs tanács kedvenc filozófusom-tói. Olyan mély volt a gyászom. de meglepő belső tartalékaink vannak. Nem tudtam elfogadni a tényt. „Fogadd el. alkalmazkodunk és megfeledkezünk róla. Még a királyoknak is újra és újra eszükbe kell idézniük. . Mintha ezt mondaná: »Miért nem teszed. Minden nap boldogan élek . Addig úgy éreztem. hozzám írt levele: „Azon a napon.elesett unokaöcsém akkor írta. Nem lehetnek másképp. Mindahányan képesek vagyunk elviselni a bal-sorsot. zavarja-e a keze hiánya. és beszélne hozzám. ha tűbe akarok fűzni. Megbénított a gyász... Megkérdeztem. Keserű voltam és sértődött." Elizabeth Connley már megtanulta. és folytasd az életed. Belenyugodtam az elkerülhetetlenbe. nincs miért élnem. otthagyom a munkámat. és találtam egy levelet. Nem tudom megváltoztatni. mint valaha. Úgy éreztem. eszembe se jut . megtetted az első lépést. Most már gyakran hónapok telnek el. William Jamestől. és együtt kell vele működnünk. hogy így megváltoztam. Nem lehet másképp. Sosem felejtem el a gyönyörű igazságokat. és elbújok valahol a könnyeimmel és a keserűségemmel. hogy a mennyország bennünk van. A világ összeomlott. Talán nem hisszük. hogyan reagálunk a körülményekre. amelyeket tanítottál nekem. Nem lehet másképp. Észrevettem. hogy megtanítottál mosolyogni és mindent férfimódra elviselni.. mintha mellettem lenne. táviratot kaptam a hadügyminisztériumtól: unokaöcsém . »Természetesen mindnyájunknak hiányozni fog. A néhai V. hogy ne sírjak se a holdért se a kiömlött tej miatt. Leveleket írtam katonáknak -mások fiainak. a tragédiákat. Aztán jött ez a távirat. Nyilvánvaló. „Így van.. Mi haszna lett volna?. akármi történik is.felelte. ahogy ő elvárja tőlem. Elfogadtam a sorsom.« Elolvastam a levelet újra és újra. Ő testesített meg a szememben mindent.ahogy az unokaöcsém várná. milyen gyorsan el tudunk fogadni akármilyen helyzetet . aki a belvárosi irodaépületek egyikében kezelte a teherliftet. Azt ismételgettem magamban: »Megtörtént.« Minden szellemi és testi energiámat a munkámra fordítottam. Most teljesebb életet élek. mindig emlékszem rá. A saját filozófiád miatt sem. hogy így van -mondta. hogy legyőzd a balsiker következményét." Nem könnyű lecke. amik segítenek. hogy bal keze csuklóból hiányzik. hogy képesek vagyunk rá. Miért kellett szeretett unokaöcsémnek meghalnia? Miért kellett ennek a jó fiúnak elesnie? Hiszen előtte állt az egész élet. amelyen egész Amerika hadseregünk észak-afrikai győzelmét ünnepelte. hogy a körülmények nem tesznek önmagukban boldoggá vagy boldogtalanná.harc közben eltűnt. és alkalmazkodunk hozzájuk. .« Visszamentem hát a munkahelyemre. hogy nem adod föl. ami szép és jó az ifjúságban. Elhanyagoltam a munkámat és a barátaimat. De tudom. Megbékéltem az élettel. hogy úgy döntöttem." Schopenhauer ugyanezt így fogalmazta meg: „Egy jó adag beletörődés nélkülözhetetlen az élet útjain. Már nem gyászolom a múltat. György ezt a feliratot kereteztette be és akasztotta a Buckingham palota könyvtárának falára: „Taníts meg rá. amit nekem tanítottál? Ne add föl. Vagy elfogadjuk őket elkerülhetetlennek. egy pillanatig sem idegesített. ami visszahozhatatlanul elmúlt. és eszembe sem jut. Gyakran eszembe jut egy felirat Amszterdam tizenötödik századi katedrálisának romjain.. De úgy akarok és fogok is élni. Ez áll rajta flamandul: „Így van.Ha belenyugszol abba. „Dehogy. sok kellemetlen helyzettel fogunk találkozni. és végül még idegösszeomlást is kapunk. . Beiratkoztam egy esti iskolába – új hobbikat és új barátokat kerestem. Volt állásom.seb. hogy a bal kezemen csak négy ujj van." Ahogy végigjárjuk életünk évtizedeit. akármilyen messze tőled. amelyről teljesen megfeledkeztem . Segíthettem felnevelni unokaöcsémet. vagy tönkretesszük életünket a lázadással. és csak akkor veszem észre. amelyet szerettem. Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy férfival." Elizabeth Connley az oregoni Portlandből keservesen tanulta ezt meg. amit mindannyiunknak meg kell előbb vagy utóbb: el kell fogadnunk az elkerülhetetlent. Rövid időn belül megjött a második távirat is: unokaöcsém elesett. jó volt hozzám az élet.

Ostobán viselkedtem. A néhai Booth Tarkington mindig azt mondta: „Bármit elviselek. Amitől a legjobban félt. azt mondta: „Rájöttem. hogy hajoljunk meg a balszerencse előtt. ami nincs. hogy egy Jersey tehénnek felszökött a láza. a másik is az lesz nemsokára. Minden eszembe jutott. Szemorvoshoz fordult. véletlent. és nem őrülnek meg." Aztán egy nap. A tragikus igazságot tudta meg ekkor: elveszti a szeme világát. nagyapó? Hová mégy egy ilyen szép napon?" Hogy győzhet le a sors ilyen szellemet? Sehogy. Mikor teljesen megvakult. amit John Milton is tudott: „Nem vaknak lenni nyomorúság. ágáltam és lázadoztam. hogy megmenekülhetünk. Helyi érzéstelenítéssel! Panaszkodott emiatt? Tudta. és ne vágyakozzunk arra. én is ajánlom. A színek összefolytak a szeme előtt. egyszer így fogalmazta meg krédóját: „Elfogadom a világegyetemet!" Mikor ezt meghallotta a morgós öreg Thomas Carlyle Angliában. ha nem tudjuk a vakságot elviselni. A Columbia Egyetem néhai dékánja.ha felhasználjuk őket. meglepetésére egészen vidám maradt. vihart. amit el akartam felejteni. Mert az agyunkkal látunk. Végül egyévnyi önkínzás után el kellett fogadnom. Hogyan reagált Tarkington erre a csapásra? Úgy érezte-e: „Ez az! Véget ért az életem. Ha mind az öt érzékem elveszteném. De Tarkington ezt mondta: „Nem cserélném el boldogabb élményre. nem is kapnak idegösszeomlást. hogy szüksége van rá. Ezt soha nem tudnám elviselni. hogy nem kerülheti el. az agyunkban élünk. bukást akár a fák. Nagyon idegesítették az úszó foltok." Látása megmentése érdekében Tarkingtonnak egy év alatt tizenkét műtéten kellett átesnie. harcoljunk! De ha a józan eszünk azt mondja. egyvalamit kivéve: a vakságot. hogy a tudománynak hála már olyan finom szerveket is lehet operálni. Az éjszakáimat pokollá tette az álmatlanság. Tudom." Margaret Fuller. akkor ép eszünk kedvéért ne nézzünk előre.) Tizenkét évet dolgoztam szarvasmarhák között. ha el kell viselnie a tizenkét műtétet és a vakságot. amit az élet rám kényszerít. élni éjet. tudom. amiről kezdettől fogva tudtam. Tarkington lenézett a szőnyegre. éhezést. mert a legelő kiszáradt az aszálytól." Megtanult belenyugodni. az a nyomorúság. (Kiss Zsuzsa ford. soha nem észleltem. hanem a közös kórterembe kérte magát. de megváltoztatjuk magunkat. Megcsúfolást. Az állatok higgadtan viselik az éjszakát. mikor már hatvanas éveiben járt. és szenvedéseit csak azzal enyhítheti. kipróbáltam. Még a humorát sem vesztette el. hogy egy Lúdanyó-versikét választott mottójául: .és nem lehet másképp -. meg hátra. Erősebbek vagyunk. ami úgy van . hogy tovább élhetnék az agyamban. „Milyen csodálatos! Milyen csodálatos. Az egyik szeme már teljesen vak volt. Megtanulta. hogy mit csinálnak a szemével -. ágálunk ellene és megkeseredünk. vagy mert hideg volt és esett. hogy nem változtathatom meg. hogy mindent van ereje elviselni. Az ember mindent el tud viselni. Azt ajánlom hát.miközben tudatában volt. gyomorfekélyt. Megpróbálta felvidítani őket. vagy mert a bikája túl sokat foglalkozott egy másik üszővel. vihart és éhséget. milyen szerencsés is. ha belenyugszik. megpróbálta nem elfelejteni. hogy el tudom viselni a szemem világának elvesztését."? Nem. a híres New England-i feminista. és akadályozták a látásban. azt mondta: „Helló! Már megint itt vagy. ahol együtt lehetett más szenvedőkkel. Nem volt hajlandó különszobában feküdni a kórházban. amelyek feltűntek a szeme előtt. Nem látta a mintát. akár az állatok. azt dörmögte: „Ajánlom is!" Bizony. És mikor újabb és újabb műtéteknek kellett alávetnie magát . amivel szembe kellett néznem. ami ér? Csudát! Az csak fatalizmus. mint gondolnánk. akár nem. De mikor a legnagyobb folt feltűnt a szeme előtt. Megtanulta. akár tudjuk. Egyszer nem voltam hajlandó elfogadni az elkerülhetetlen helyzetet. Ezt kellett volna kiáltanom az öreg Walt Whitman szavaival: Ó. most olyasmivel állunk szemben. bekövetkezett. amit az élet rámérhet. hogy fogadjuk el az elkerülhetetlent! Ha panaszkodunk. mint az emberi szem!" Az átlagember idegroncs lett volna. Hawkes úr elmondta nekem. Tudta. Amíg van esély. vagyis hit a megmásíthatatlan végzetben. nem változtatjuk meg az elkerülhetetlent.

Keller zavarba jönne.Ha gyötör akármilyen nyavalya. és ki kellett vágni őket. ha nem . amelyet eltört a vihar vagy a fagy. Igyekszem a lehető legjobb munkát végezni. Ő csak jó üzletember. Akkor miért idegeskedjek miattuk?" K. hogy egyetlen élő ember sem láthatja előre. ott állt a fia zokogva. nem magam. Ahelyett. és súlyosan megsérült a lába. amelyet ezerkilencszáz évvel ezelőtt Epiktétosz hirdetett Rómában. és simábban utazunk. hagyom az egészet. Álljon itt néhány példa: J. C. az „isteni Sarah" tudta. Ha nincs ellenszer. „Nem. Olyan fájdalmai voltak. mint a tölgy". az országos Penney-áruházlánc megalapítója." Henry Ford is hasonlóan gondolkozik. De soha nem láttam fenyőt. hogy hajlandóak voltak elfogadni az elkerülhetetlent." Miután felépült.) Míg ezt a könyvet írtam. Eleinte hihetetlen gyorsan nőttek. ha megtanuljuk elnyelni az élet rögös útjának rázkódásait. Mi is tartósabbak leszünk. Mit gondolsz. hadd irányítsák magukat. és megtörünk! Ennek magam is tanúja voltam missouri-i farmomon. Annyi minden befolyásolja a jövőt! Senki meg nem mondhatja. Szegény orvos félt a viharos temperamentumú „isteni Sarah"-nak megmondani. Azt várta.a világ bálványozott színésznője. hanem az orvosokat és az ápolónőket. interjút készítettem Amerika számos vezető üzletemberével: mély benyomást tett rám. Ha nem. hogyan kerüli el az idegeskedést. Sarah ránézett. T. a párizsi Pozzi professzor közölte vele. akkor sem idegeskednék. Ha van ellenszer." Így akarta a sors. sok energiánk felszabadul. hogy harcoljon az elkerülhetetlennel. és csődbe ment . ezt mondta: „Ha az utolsó fillérig elveszteném a pénzem. és segít gazdagabb életet teremtenünk." Sarah Bernhardt. Ő vidáman odaintett neki. hagyom. ami akaratunk hatókörén kívül esik. mert tudom. Aztán egy vihar vastag jégkéreggel vonta be minden águkat. Mindjárt visszajövök. Hamarosan csíkokra hasadt. és ezzel nagyrészt megmenekültek az idegeskedéstől. Ahogy a műtő felé tolták. Lába összezsugorodott. hogy amputálni kell a lábát. mi irányítja ezeket az erőket . „Ha nem harcolunk az elkerülhetetlen ellen . ne állj ellent. hogy mit segítene. Vagy meghajlunk az élet elkerülhetetlen viharaiban .írta Elsie MacCormick a Reader's Digest-ben -." Mikor megkérdeztem K. és hódította a közönséget még hét évig. egyremegy. Kellert. és ezt mondta: „Ne menj el. Nem tanulták meg Észak erdeinek bölcsességét. Nagy lehet bennük a feszültség. az autógumi hogy bírja ki az utat és a nagy igénybevételt? Eleinte az üzemek olyan gumit gyártottak.vagy ellenállunk nekik. ha valaki azt mondaná neki. mint a fűzfa. megkeresd. Választanunk kell: vagy az egyik. Visszérgyulladás következett be. az eredmény az istenek kegyétől függ. Egy atlanti-óceáni hajóúton Sarah Bernhardt egy viharban elesett a fedélzeten. (Kiss Zsuzsa ford.és senki sem értheti. de felfedezte azt a gondolatot. orvosa. „Csak egy út vezet a boldogsághoz. amely ellenállt az út egyenetlenségeinek. Mi-kor hetvenegy éves volt. Nem aggódom a jövő miatt. Penney. Annak vagy van. hát meg kell lennie. és ugyanakkor új életet kezdjen. Fél évszázadon át ő volt négy kontinensen a színház királynője . Aztán olyan gumit gyártottak. ezzel igyekszik-e magát felvidítani. hogy kecsesen meghajoltak volna a teher alatt. majd halkan ezt mondta: „Ha meg kell lennie. hogyan kell az elkerülhetetlennel együttműködni. hogyan kell hajolni. lehajtani ágaikat." A műtő felé egy darabjából szavalt. mert nem tudom. hogy az orvos kénytelen volt az amputáció mellett dönteni. Sarah Bernhardt tovább járta a világot. hogy igazi filozófus. A dzsiu-dzsicu mester arra oktatja tanítványait: „hajolj. a Chrysler Corporation akkori elnökét. hogy a szörnyű hír hisztériás rohamot vált ki. megteszem. Sok száz mérföldet utaztam Kanada örökzöld erdeiben. vagy nincs orvoslata. és tudok valamit tenni. Valaki megkérdezte tőle. De tévedett. Mi történik. T. amely elnyelte az út rázkódásait. mi fog történni. hogyan kell együttműködni az elkerülhetetlennel. vagy a másik." Egyetlen élő embernek sincs annyi érzelmi energiája és életereje. büszkén ellenálltak .minden pénzét elvesztette -. hanem ellenállunk? Mi történik.le is törtek az ágaik. „Ha nem tudom irányítani az eseményeket. Ellenkező esetben összeroppantak volna. Ezek az örökzöldek tudják. Ez a gumi kibírta. ha nem nyeljük el az élet megrázkódtatásait. mire kényszerül. ha nem aggódunk olyasmin. Ültettem ott vagy húsz fát. ezt felelte: „Ha nehéz helyzetbe kerülök.

Nem menekülhettem. A háború alatt több millió rettegő katonának kellett elfogadnia az elkerülhetetlent. Soha nem fogom elfelejteni első feladatomat. „VESZTESÉGCSÖKKENTŐ" . adj nekem türelmet Hogy elviseljem. hogy csatlakoztam a parti őrséghez.vagy elszakad! Jézusom. ha az egyik kötél meglazul . Vagy egyórányi rettegés után elővettem a jobbik eszem. Megszégyenülök . hideg napon kaptam meg a parancsot Caven Point mólóján a New Jersey-i Bayonne-ban. hogy az az öreg hajó a felhőkbe röpüljön. hogy ahányszor megmossuk az arcunkat. mielőtt tönkremegyünk bele: NE HADAKOZZ AZ ELKERÜLHETETLENNEL! 10. »Ide figyelj! Mondjuk. a New York-i Glendale-ből. A negyedik szabály. Sokkal jobb. hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. ezt mondta: „Próbáld meg könnyedén elviselni. A hajó bármelyik pillanatban felrobbanhat. Maradnom kellett. Végül legyőztem az idegességemet és a félelmemet. aminek meg kell lennie. hanem ellenállunk. megvonom a vállam. az Atlanti-óceán innenső partján a legmelegebb helyre kerültem.sőt.. akkor megőrülünk.a világirodalom egyik legszebb és legmegrázóbb passzusát. ha élvezed. agyon is lőhetnek. aminek meg kell lennie" Jóformán minden könyvet és cikket elolvastam. amin nem változtathatok.hajolunk." Szókratész így is tett. Kíváncsi vagy rá. Figyeltem. „Próbáld meg könnyedén elviselni. a gondolatainkból is kimossuk az idegeskedést. A bombákat két kötéllel eresztették le.az öreg. díjnyertes előadása egyik kurzusomról: „Nem sokkal azután. Most. Ezt a fohászt Dr. hogy a vér megfagyjon egy kekszügynök ereiben. mint a tölgy? A válasz kézenfekvő. mindegyikben egy tonna TNT volt . hogy elfogadjam az elkerülhetetlent. Abban a rakodótérben kellett dolgoznom öt dokkmunkással. Képzeljék el! Én! Egy kekszügynök. Ezt a leckét soha nem felejtem el. Csak két napig oktattak előtte. Könnyű halál lesz. mint a robbanóanyagok ellenőre! A puszta gondolat. a féltékenyek . ködös. Jobban teszed hát. Néhány athéni . de az égvilágon semmit sem tudtak a robbanóanyagokról. mezítlábas Szókratész irigyei. A szám kiszáradt. és kezdtem lehiggadni.« Órákon át beszéltem így magamhoz. csak növelte kétségbeesésemet. feszültek és neurotikusak. Olyan higgadtan és megadással fogadta a halált. milyen gondatlanul bánnak a munkások a bombákkal. Egy sötét. Idegesek leszünk.. ami szinte az istenek közé emelte. Beszéltem a saját fejemmel. amit találtam az idegeskedés legyőzéséről. mennyire féltem! Remegtem. amit tudok.huszonhárom szó . mint a rák. hogyan hagyjuk abba az idegeskedést. Meg kell csinálnod ezt a munkát . hogy több ezer tonna TNT-n áll. A szívem dörömbölt. Casselius példáját. vagy derékba törni a teher alatt. Én lettem a robbanóanyagok ellenőre. Azt mondogattam magamnak: mi van. Íme. Mikor a barátságos börtönőr átnyújtotta Szókratésznek a bürökpoharat. ha valami olyasmin akarok idegeskedni. de ennek az idegeskedő vén világnak ma nagyobb szüksége van rájuk. elég ahhoz. Reinhold Niebuhr írta: Istenem. mert kényszerítettem magam.még egy kekszügynöknek is!" Jézus keresztre feszítése mellett a történelem leghíresebb búcsújelenete Szókratész halála volt. amit a rengeteg olvasás alatt találtam? Íme . De nem szaladhattam el. Hatalmas repülőbombákat rakodtak. és azt mondom: »Felejtsd el. hanem visszahúzódunk saját álomvilágunkba. hogy megváltoztassam. mi a legeslegjobb tanács. amit megtudtam.ezeket a szavakat kellene a fürdőszobatükörre ragasztanunk.vagy agyonlőnek. tényleg felrobbansz. A térdem rogyadozott. Bátorságot. És bölcsességet.elég ahhoz.koholt vádak alapján bíróság elé állíttatták és halálra ítéltették a filozófust. Vegyük William H. Egy sor belső konfliktust okozunk. amit nem tudok megváltoztatni.szüleim is megszégyenülnek . Ne légy már hülye! Nem élhetsz örökké. Tízezer évszázad múlva az emberek még mindig meghatódva fogják olvasni Platón halhatatlan leírását . Ha még tovább megyünk. mint valaha: „Próbáld meg könnyedén elviselni. aminek meg kell lennie" Ezeket a szavakat Krisztus születése előtt 399 évvel mondták. Erős fiúk voltak. Dezertálás lett volna. és nem fogadjuk el a kellemetlen valóságot. Hajómat az ötös számú rakodótérbe irányították.« És használ . mint a fűzfa. És akkor mi van? Észre sem fogod venni.

Igaz. hogy fektessem be az értékpapírpiacon. hogy jól ismerem a tőzsdét. hogyan foszlanak szét álmaim és a jövőt illető terveim. nincs tehetségem az íráshoz. mint a könyv fogadtatása a kiadóknál. »Hallás után« játszottam a tőzsdén. A hóvihar volt a címe.« Azonnal megfogadtam a tanácsot. De ismerek egy jó módszert. mert az a hír járta. tanulhatok tőle. Tehát ha veszteségeidet öt pontra limitálod. Azt hittem. de az utolsó fillérig elvesztettem a pénzt. minden szellemi és érzelmi feszültségemmel kapcsolatban. mikor csak nézhettem. A saját pénzem nem sajnáltam különösebben. egy befektetési tanácsadó mesélte. Castlest. miután vállalkozásunk ilyen csúfos kudarcot vallott. Féltem a szemük elé kerülni.mondjuk . nincs adottságom. Csodát tett. Akkoriban nem tudtam.folytatta az idős mester -. hogy az ő pénzüket is elvesztettem. hogy mindent vagy semmit alapon játszottam. de őszinte meglepetésemre nemcsak félvállról vették a veszteséget. Két évet töltöttem ott. hogy hosszú évek óta nagyon sikeres. eddig hogyan csináltam.ahol jól meg tudtam élni az első világháborút követő konjunktúra idején dollárjaimból. majdnem megállt a szívverésem. hogy keresztúton állok. veled kapcsolatban a veszteségcsökkentő utasításom tíz perc. és azóta is felhasználom. Megkerestem és nemsokára meg is ismertem az egyik legsikeresebb élő spekulánst: Burton S. mert a dakotai síkság hóvihara sem lehet hidegebb. Főleg a szerencsére és mások véleményére hagyatkoztam.és ha én tudnám. amit barátaimtól kaptam azzal a megbízással. ha az árfolyam öt pontot esik. hogy veszteségcsökkentő megbízást adjak türelmetlenségemmel. Dale Carnegie. Kezdtem nem csak pénzügyi téren alkalmazni. és így a veszteség csak öt dollár részvényenként. Feltett nekem néhány kérdést arról. a regényírásnak szentelem az életemet. hogy egyszer okosan viselkedtem. ugrott az ebédmeghívás -elmegyek. látom. Tudtam. hogyan lehet pénzt keresni a tőzsdén? Van még néhány millió ember. sajnálkozásaimmal. és kijelenteni: „Ide figyelj. aki soha nem pontos. megpróbálom megtanulni a tőzsdézést. aztán megtanított egy szabályra. nagy művemen dolgozva. ebben a helyzetben ennyit érdemes idegeskedni . Úgy gondoltam. hogy idegesen vártam rá. Rájöttem. Végiggondoltam a hibákat. Meg voltam döbbenve. ha jól fejbe vág egy bunkósbottal. természetemmel.« Tehát. és az ilyen hírnév nem a puszta szerencsén alapszik.«" Istenem! Bár nekem lett volna annyi eszem évek-kel ezelőtt. . Végül beszéltem neki veszteségcsökkentési elvemről. akkor az esetek több mint ötven százalékában tévedhetsz. »Bill. hogy a gondokat csökkenteni lehet. Például gyakran ebédelek egy barátommal. amelyet azóta is az értékpapír-kereskedelem legfontosabb szabályának tartok. hogy a veszteség-csökkentés nem csak a tőzsdén válik be. és bár a barátaim nem mentek csődbe ettől. Régen az ebédidőm felét azzal töltöttem. Mit tegyek? Merre forduljak? Hetek teltek el. a részvényt automatikusan eladják. Nekem is és megbízóimnak is sok ezer dollárt mentett meg. huszonöt vagy akár ötven pont lesz. önigazoló mániámmal. Egy kis idő múlva rájöttem. „Texasból jöttem New Yorkba húszezer dollárral. Én leszek a második Frank Norris. aki szeretné tudni . meghagyom. hogyan lesz évek munkája semmivé. fontos döntést kell hoznom. hogy könyvem értéktelen. amiket elkövettem.UTASÍTÁSOK Szeretnéd tudni. A két munkás évet. Akkor sem lettem volna jobban meglepve. a nyereséged legalább tíz. Ha .ötven dollárért veszek részvényt. Harmincas éveim elején úgy döntöttem. sokat nyertem bizonyos ügyleteken. Önkívületben hagytam el az irodáját. de végül minden elúszott. hogy pontosan ezt csináltam. Nem is akármilyen helyzetben életem fordulópontján -. Jó cím volt. Mindenféle bosszantó és kellemetlen dolog kiváló ellenszere. míg magamhoz tértem.és nem többet"? Miért? Annyit azonban el kell ismernem. de javíthatatlan optimistáknak is bizonyultak. De ahogy visszatekintek. hogy mielőtt újra belefogok. hogy negyvenöt dollárnál adják el. amit sok sikeres ügynök használ. »Ha megfontoltan fektetsz be . Nekem Charles Roberts. Annyira komolyan gondoltam. akkor ez a könyv példányonként tízezer dollárért kelne el. Ha többet késel. Jack London vagy Thomas Hardy. hogy két évet töltöttem Európában . mégis nagyon bántott. Mi-ért nem voltam képes felmérni a lelki nyugalmamat megbolygató helyzeteket. és úgy döntöttem. Azt mondta: »Veszteségcsökkentő megbízást adok minden tranzakciómhoz. Mikor irodalmi ügynököm megmondta. és még mindig sok pénzt kereshetsz.

és soha többet nem beszéltek egymással. mint nemes kísérletet. mikor Franklin már világhírű volt. Mint minden farmer. annyira örültem a sípomnak. Talán bennem túl kevés van. „Aztán hazamentem . hogy ne hitelezzen többet Edith néninek.egy szőnyeg ára miatt. de a színpad két szélén álltak meg. hogy sokkal rosszabb. Pedig. Az Encyclopaedia Britannica szerint élete utolsó húsz évében Lev Tolsztoj „a világ talán legjobban tisztelt embere volt".amit a regény megírásának szenteltem. hogy megpillanthassa arcát. Ezeket az apró luxuscikkeket hitelbe vette Dan Eversole üzletében a missouri-i Maryville-ben. Egyszer együtt kellett meghajolniuk a függöny előtt. ha valamiért túl sokat adunk az életünkből. hogy nem vagyok a második Thomas Hardy. a síp túlfizetésének.nem is egyszer. és úgy gondoltam. Frank bácsi idegeskedett az adósságaik miatt. De végül is olcsó lecke volt.életet kell érte adni most vagy hosszú távon. mikor megszégyenített. meg sem kérdezve. hogy milyen mennyiségű . szabadidőmben pedig életrajzokat írtam életrajzokat és tudományos vagy ismeretterjesztő könyveket. kirakta a pultra minden fillérjét. Boldog vagyok-e most. így titokban beszélt Dan Eversole-lal. elkövetett egy hibát. mint ez is. már hetvenes évei végén járt. amelyet a kezedben tartasz. hogy sokkal többet fizetett a sípért. hogy „több bosszúságot" szerzett neki a tény. és ezeket a szavakat írta naplójába: „Mindennek az árát az szabja meg. megfigyelhettem az emberek cselekedeteit. Az embernek nem kell fél életét veszekedéssel töltenie. soha egy napra. majdnem megpukkadt . rettegett tőle. és újrakezdtem az életemet. és különböző irányba hajlongtak. hogy csökkentsék a sértődöttségüket. hogy bement a játékboltba. De Edith néni szívesen vásárolt függönyt és egyéb apróságokat. Minden szót. míg a kuvik sivított a Walden tavacska partján az erdőben. majdnem megütötte a guta." De mikor bátyjai és nénjei megtudták. „Ahogy felnőttem és kiléptem a világba . Mikor Suliivan megírta egy új darab zenéjét. Mikor Gilbert meglátta a számlát. hogy ötven év múltán még mindig panaszkodsz miatta?" (Akár a falnak beszéltem volna. hogy erre az elhatározásra jutottam? Boldog? Ahányszor eszembe jut. És a halhatatlan Tolsztoj Leó is. Az ő művük néhány olyan operett.írta hetven évvel később egy barátjának -. Azt mondtam neki: „Edith néni. mi az ára. vagy megérinthesse ruhája szegélyét. a Háború és béke és az Anna Karenina szerzője. „én pedig sírtam mérgemben". Pinafore fregatt.az én kifejezésemmel . hogy vidámabbá tegye sivár otthonukat. mire ő csak azt mondta: „Bennetek több a személyes neheztelés. egy órára nem bántam meg." Gilbert és Suliivan túlfizette a sípot. Nem volt annyi eszük. Frank bácsi hibázott. leírtam." Más szóval: ostobán viselkedünk. Hétévesen belebolondult egy sípba. amely elbűvölte a világot: A mikádó. hétköznapi életről .) Edith néni drágán fizetett az el nem felejtett sértésekért és keserű emlékekért. sok. Száz évvel ezelőtt. Egyszer a polgárháború idején Lincoln barátai szidták előtte esküdt ellenségeit. mint bennem. Gilbert és Suliivan éppen ezt csinálta. Az emberiség nyomorúsága nagy részét magának köszönheti. ő postán küldte vissza a verseket. azonnal feljegyeztek. és sípolva jártam fel-alá a házban. „mint örömet". de nem tartom kifizetődőnek. Mikor Benjamin Franklin hétéves volt. De nem tudtak az indulataiknak parancsolni.egyszerű. ha az életről . Sok évvel később. mint amennyi az ára volt.írta Franklin -. nagyon sok olyan emberrel találkoztam. postán elküldte Gilbertnek. mint Lincolnnak! Ő és Frank bácsi egy jelzáloggal terhelt farmon éltek. melyet kiejtett. amelynek sovány talaját csak a konkoly szerette. szeretnék örömömben kiabálni! Őszintén bevallom. Edith néni is. Henry Thoreau belemártotta lúdtollát házi készítésű tintájába. hogy ne is lássák egymást. és a sípot kérte. még mindig emlékezett rá.nem is egyszer. Bíróság elé vitték a dolgot.és ötven évvel később még mindig dühös volt érte. hogy túlfizette a sípot." Bárcsak idős nénémnek is .minden fillért meg kellett nézniük. mintha „isteni kinyilatkoztatás" lenne. kinevették. de nem gondolod. hogyan tegyék az életüket vidámmá. Annyira izgatta. Nehéz dolguk volt . Vidám verseket és vidám zenét szereztek. Dale Carnegie is .Edith néninek -olyan megbocsátó természete lett volna. meghallhassa hangját. soha nem hozom fel neki a múltat. Hallottam tőle a történetet . amit hetven évig nem felejtett el. de sajnálatosan keveset tudtak arról. Mikor utoljára láttam. hogy tartozzon valakinek. írta. aki túlfizette a sípot. Saját lelke nyugalmával. Megint szerveztem és oktattam az esti iskolákban. Türelem. Ha valaki felhagy az ellenem intézett támadásokkal. mint Lincoln. Mikor Edith néni megtudta. a dolgok értékéről alkotott téves elképzeléseinek. 1890 és 1910 között a csodálók végeláthatatlan sora zarándokolt el otthonához. francia követ. ha nem muszáj. Megkeserítették az életüket . Suliivan új szőnyeget rendelt a színházukba.

ha nyugodtan elemezzük a hibáinkat. hogy így van. És Tolsztoj mit csinált? Nem hibáztatnám. melyikük volt a hibás? Nem. Naplót írt! Igen. Időnként parasztruhába öltözött. és néhány dinoszaurusznyomot látok . féltékeny természetű volt. A Yale Egyetem Peabody múzeumától vettem őket. Így történt: nagyszabású felnőttoktatási vállalkozásba fogtam. és azzal fenyegetőzött. hogy gyakran térden állva kérték Istent. Annyira elfoglalt a tanítás. idegeskedéseink ötven százalékától azonnal megszabadulnánk. MELYIK PONTON AKAROM A VESZTESÉGET CSÖKKENTENI . Persze. hogy megváltoztassa a nyomokat.kőbe és palába ágyazódott nyomokat. ha személyes aranyalapot állítanánk föl . MENNYIRE FONTOS NEKEM VALÓJÁBAN AZ. szájához ópiumos üvegcsét szorítva. mielőtt tönkremegyünk bele: HA KÍSÉRTÉSBE ESÜNK. Szörnyű veszekedések robbantak ki. amelyben férje volt az ördög. hogy kijelentse: „Próbáljuk már meg ezt a dolgot elfelejteni. NE FŰRÉSZELJ FÜRESZPORT! Ahogy ezt a mondatot írom. AMI IDEGESÍT? 2.mégis nagyon sokan pontosan ezt tesszük. és a feleségét ítélik el. de volt-e mindig eszem és bátorságom így cselekedni? Hogy erre a kérdésre válaszoljak. akit Tolsztoj elvett. hogy »Elég«!" Biztos vagyok benne. hogy az eljövendő generációk felmentik őt.és elfelejtjük őket. hogy nem mehetünk vissza. Az ötödik szabály. hogy több mint háromszázezer dollár folyjon ki a kezemből anélkül. Az egyik. hadd éljenek továbbra is ilyen mennyei gyönyörűségben.megszabva. Be is bizonyítom. A földön hempergett. naplót. ami 180 másodperccel ezelőtt történt . Ő maga is naplót kezdett vezetni. hogy nem volt sem időm. hogy az igazi lelki béke legnagyobb titka az arányérzék. hogy öngyilkos lesz. HOGY JÓ PÉNZT ÖLJÜNK EGY ROSSZ ÜZLETBE -A SAJÁT ÉLETÜNKBE. Pedig ez sem lenne őrültebb ötlet. Igen. hogy azt mondja: „Hagyjuk abba!" Mert egyiknek sem volt kellő arányérzéke. ha összetörte volna a berendezést . és nem változtathatunk meg valamit. Elpocsékoljuk az életünket. akit forrón szeretett. . és bőkezűen szórtam a pénzt rezsire és reklámra.. Tolsztojnak hetvenévesen sem volt annyi esze. amelyben mindenért a feleségét hibáztatta! Ez volt a „sípja"! Biztos akart lenni benne. Csak egy lehetőség van e minden világok legjobbikában a múlt hasznosítására. Mondjuk már ki. még az erdőben is. A feleség annyira féltékeny volt még saját gyermekeire is. a 180 másodperccel ezelőtt történt dolog következményeit befolyásolhatjuk.ÉS ATTÓL KEZDVE ELFELEJTENI? 3. úgy kémkedett utána.végül is őt provokálták. De sokkal rosszabbra vetemedett. Nagyon is ostobán viselkedett. AKKOR ÁLLJUNK MEG EGY PERCRE. van egy levelem is a múzeum kurátorától. magát mártírnak festette le. ahogy Tolsztoj nevezte? Nyilván több oka is volt. amely igazolja. mint azon idegeskedni. amelyben férjét házi zsarnoknak. hogy szenvedélyesen szerettek volna mély benyomást gyakorolni rád és rám. hogy a nyomok 180 millió évesek. hogy egyszer egy puskával átlőtte lánya fényképét.csak azért. túlságosan is elfoglalnak a saját gondjaink ahhoz. Tudom. míg a gyerekek a szoba sarkában reszkettek és sikoltoztak félelmükben. hogy sokat töprengjünk Tolsztojékon. hogy egy fillér haszonra tettem volna szert. hogy bizonyos dolgok az életünkhöz viszonyítva mennyit érnek nekünk. Kinek a hibája? címmel. De a leány. amelynek véleményére annyit adtak. Olyan boldogok voltak. Hagytam. Tolsztoj elvett egy fiatal lányt. Micsoda árat fizetett ez a két szerencsétlen a sípjáért! Ötven évet éltek a földi pokolban . Azt hiszem. PONTOSAN MENNYIT FIZETEK EZÉRT A SÍPÉRT? TÚLFIZETTEM-E MÁR? 11. különböző városokban nyitottam irodákat. És mit tett válaszul a felesége? Hát természetesen kitépett oldalakat a naplóból és elégette. Érdekel minket egy cseppet is. kinézek a kertbe. tanulunk belőlük . de magát az eseményt nem változtathatjuk meg. Miért tették mindezt? Miért csináltak az otthonukból „elmegyógyintézetet". mint Franklinnak hétévesen. hadd meséljek el egy fantasztikus emléket. Még egy elmebeteg sem akarna 180 millió évet visszamenni az időben. ÉS TEGYÜK FEL MAGUNKNAK EZT A HÁROM KÉRDÉST: 1. Még egy regényt is írt. mert egyiknek sem volt annyi esze. mi vagyunk az utókor.volt szó. hogyan hagyjuk abba az idegeskedést.

nem találnánk alapvetőbb és mélyebb bölcsességeket. minek ilyen nagy feneket keríteni egy elcsépelt közmondásnak. amit George Washington Carver tett. Többet tanultam belőle a való életről. hogy alkalmazd mar végre. amit amúgy is tudsz. amit az elmúlt korok legnagyobb tudósai aggodalmainkról írtak. Hónapokig szinte önkívületben éltem. de már akkor is idegeskedő természet. nem jön vissza egy cseppje sem. hogy tönkrement. nagy csörömpöléssel a lefolyóba lökte a tejet. két dolgot tehettem volna. és számtalan generáció hagyományozta az utána következőre. A célja annyi. egy kisebb összeggel! Szégyellem magam.és tovább tanított. hallottam" . megfeledkezünk róla és továbblépünk. Ha dolgozatot írtunk. De most már késő nem tehetünk mást.sem kedvem a pénzügyekkel foglalkozni. hogy „egyszerűbb húsz diákot tanítani arra. Brandwine hirtelen felállt. Hallották már ezerszer. mint a középiskola négy éve alatt bár-miből. Tudom. Paul Brandwine tanított volna. bár másképp jártam volna el. Végül úgy egy év múlva szembe kellett néznem a kijózanító és megrázó igazsággal. hogy ezek az elcsépelt közmondások évszázadok bölcsességét szűrték le." Lehet. nem is emlegette soha. Egy reggel aztán osztályunk bevonult a laboratóriumba. amelyek elmúltak. és nem ettem. mint a húsz egyikének lenni és megfogadni saját tanításom". Nem aludtam. hogy lapos. Mindig csodáltam azokat. ha használjuk." . csak fűrészport próbáltok fűrészelni. akkor szinte tökéletes életet élnénk. hogy be kell vallanom ostobaságom. annyit felelt: „Igen. akkor egyáltalán nem lenne szükség erre a könyvre. Naivitásomban nem jöttem rá. éjjel nem bírtam aludni. hogy Dr. hogy sok olvasóm most morog. Paul Brandwine és egy üveg tej az asztalán.ahelyett hogy gúnyolódunk rajtuk -. Ő volt az aki a Philadelphia Bulletin szerkesztőjeként megkérdezte egy érettségiző osztálytól: „Hányan fűrészeltek mar fát közületek? Emeljétek fel a kezeteket " Legtöbbjük fűrészelt már. Mi-kor erre rájöttem.« Ez az egyszerű demonstráció akkor is megmaradt a fejemben. ahol várt minket a tanár. mert azt szeretném. Dr. és így kiáltott: »Ne sírja-tok a kiömlött tej miatt!« Oda kellett mennünk megnézni a cserepeket a lefolyóban. egyiket sem tettem. Az emberiség felhalmozott tapasztalataiból születtek. de ha kiömlött és lefolyt. ha odaérek" és „Ne sírj a kiömlött tej miatt". hogy megbukom. banális. amit csináltam. mikor negyvenezer dollárt vesztett a bank csődje miatt -egy élet munkájának megtakarítását. ha tudom.És ugyanez áll a múltra is. újragondoltam mindazt. már le is folyt. mi a helyes. és a körmöm rágtam idegességemben. hogy ne öntsem ki a tejet. Hatalmas bevételeink ellenére semmi nyereségünk sem volt. mint Allen Saunderst! Saunders úr elmesélte nekem. közhely. Ha megfogadnánk ezt a két közmondást . Megtanított. ha ezt a leckét soha nem felejtenétek el. A tej kiömlött . Bárcsak a New York-i George Washington Középiskolába járhattam volna. tudja-e. Mikor valaki megkérdezte tőle. amit mondtam. ennek a könyvnek pedig nem az a célja. aki ellenőrzi a kiadásokat. Akkor ezt kérdezte: És hányan fűrészeltek közületek fűrészport ?" Egy kéz sem emelkedett föl. hogy egy ügyes könyvelőre lenne szükségem. Mindig újraéltem. az egészségtan tanára. életének egyik legfontosabb tanulságával szolgált. Egy kis előrelátással és figyelemmel meg lehetett volna menteni. hogy eszedbe juttassa azt. bokán rúgjon és rávegyen. és engem is Dr. Ehelyett idegeskedni kezdtem. és tanulhattam volna belőlük. Vagy azt. Paul Brandwine. akármennyit tépitek a hajatokat és idegeskedtek. „Persze. képesek voltak örök igazságokat új. De a tudás csak akkor hatalom. hogy senki. még egyszer elkövettem. akik. „Még csak tizenéves voltam. De azt is tudom. meglepő formában elmondani. Ami azt illeti.látjátok. hogy tanultam volna a hibámból. »Jól nézzétek meg. mint a néhai Fred Fuller Shedd. amikor a latint és a geometriát már rég elfelejtettem. hogy bármi újat mondjon neked. Ha olyan dolgokon kezdtek idegeskedni. Gyakran dühöngtem elkövetett hibáim miatt. Ahelyett. mint hogy leírjuk. mint ezeket az elcsépelt közmondásokat: „Azt az árkot akkor ugrom át. hiszen fűrészport nem is lehet fűrészelni! . Ha mindent elolvasunk. Leültünk és a tejet bámultuk: vajon mi köze lehet az egészségtanhoz? Dr. Tökéletesen elfelejtette a veszteséget. amit tehettem volna: elemezhettem volna a hibáimat. bár a válaszom csattanósabb lett volna.kiáltott föl Shedd úr. de már régen rájöttem. és azt kívántam. . és azt kívántam. A másik. ha minden közmondást megfogadnánk. akkor ne gondoljak rá többet. Őszintén bevallva.

nem lehet búzát őrölni. túltette magát rajta. Beszéltem is róla Lewis E. rendszerint sértődöttek és keserűek. és ő elmondta. száz katona. a baseball nagy öregje nyolcvanegy éves volt.«" Nem is vitte. de tudtán kívül Shakespeare tanácsát követte: bölcs nem ül s sír veszteségén. hogy A Nagy Kéz ír s tovább megy.) Ne pazaroljuk hát a könnyeket. a szemem bedagadt. ha mégis megpróbáljuk. Azzal a vízzel. A HARMADIK RÉSZ DIÓHÉJBAN HAGYJUK ABBA AZ IDEGESKEDÉST.ő volt az akkori börtönigazgató -. mint amennyi legtöbbünknek van. Nem fog a padlóra vinni ez a horogütés.és fát fűrészelni -. és a legjobban az lepett meg. de épphogy csak. Hogy érte el? Úgy. mindig elképedek és fellelkesülök. Dempsey úr elmondta nekem.. elfogadják a börtönéletet. hogy nem sok könyvet olvasott. Egyszer ellátogattam a Sing Singbe. Henrik. „Az elmúlt tíz évben jobban éreztem magam. hogy egyesek képesek túltenni magukat gondjaikon és tragédiáikon. Megnyitotta a Jack Dempsey éttermet a Broadwayn. Talán a mi statisztikánk sem rosszabb.egy kertészről . Elfogadta a vereségét. „A meccs közepén .. hogy sem ideje.) Míg történelmi és életrajzi munkákat olvasok és emberpróbáló nehézségekkel küzdő embereket figyelek.. . (Shakespeare: VI. De néhány hónap múltán az intelligensebbek túlteszik magukat balszerencséjükön." Nem. Egy évvel később megint kiálltam Tunney ellen. Nehéz volt nem idegeskedni rajta.hirtelen rájöttem. Úgy elfoglalta magát hasznos dolgokkal. mikor látom. hogy követtünk el hibákat és butaságokat! Na és? Ki nem? Még Napóleon is elvesztette fontos csatáinak egyharmadát. Ne feledjük hát a hetedik szabályt: NE FŰRÉSZELJ FŰRÉSZPORT. Láttam. hogy mindennap elmondta magának „Nem idegeskedek a múlt miatt"? Nem. nem rakják" a múltat „össze soha". hogy megöregedtem.válaszolta. mikor megkérdeztem tőle hogy idegeskedett-e valaha az elvesztett meccsek miatt. és a holt egek zúgják a lángoló sikolyt: millió könny egy sort le nem törül. és normális.mondta.. de azt mondtam magamnak: »Nem fogok a múltban élni és a kiömlött tejen sírni. ami már lefolyt a folyón. „Igen. Beszélt nekem egy rabról . míg a börtön falain belül ápolta a virágokat és a veteményeket. hogy ami-kor a bűnözők odakerülnek. hogy a rabok ugyanolyan boldognak tűntek. MIELŐTT . Németh László ford. Tudta. boldog életet élnek. Egy Hálaadás-napon Jack Dempseyvel vacsoráztam. A pulyka és az áfonyamártás mellett elmesélte nekem azt a meccset. Elindultam az esőben . néhányan megpróbálták megszorítani a kezem. Ökölvívó-mérkőzéseket szervezett. Végem volt. mint ami-kor bajnok voltam" . Az arcom püffedt volt és sérült. Nem sikerült. mint az átlagos szabad ember.. Ahogy mentem. mint az övé.keresztül a tömegen az öltözőm felé. A Sing Sing énekelve virágot ápoló rabja több józan észről tett tanúbizonyságot. amelyen elvesztette a nehézsúlyú bajnoki címét Gene Tunneyval szemben.aki énekelt.De már sok éve nem vagyok ilyen ostoba. Természetesen nagy csapás volt ez az önérzetének. ez csak eszébe juttatta volna. és fekélyeket vájhat a gyomrunkba. és bemutatókon bokszolt. és igyekeznek a legtöbbet kihozni belőle. Lawes-nak . millió jaj egy betűt ki nem olt! (Omar Khajjám: Rubáíját. és a jövő terveit szőtte. Rájöttem hogy semmi haszna. azzal a vízzel nem lehet búzát őrölni . derülten néz.mesélte . A tizedik menet végén még talpon voltam. a bajt hogy üsse helyre. hogy a bíró felemeli a győztes Tunney kezét. Ki tudja? „Hiába száz ló. és ő vezette a Great Northern Szállót az Ötvenhetedik utcában. Szabó Lőrinc ford.. sem kedve nem maradt a múlton rágódni. De ráncokat véshet az arcunkra. Másoknak könny ült a szemében. ami lefolyt a folyón.Connie Mack. Már nem voltam világbajnok. megnyugszanak. Hát persze. régen idegeskedtem .

hogy igyekezzünk pozitívan. szabály: Ne idegeskedj apróságokon. amely meghatározhatja a sorsod: „Életünk olyan.tönkretegyék a boldogságod.." Igen. amellyel birkóznunk kell . szabály: Ne hadakozz az elkerülhetetlennel! Ha tudod. Ha a balsikerre gondolunk. Ne fűrészelj fűrészport. szabály: Száműzd agyadból az idegeskedést sok munkával. Emerson szerint „az ember nem más. szabály: A múlt elmúlt.TÖNKREMEGYÜNK BELE 1. Valakit foglalkoztathatnak komoly gondjai. mit gondolunk. AMELY MEGVÁLTOZTATHATJA AZ ÉLETEDET Néhány évvel ezelőtt erre a kérdésre kellett egy rádióműsorban válaszolnom: „Mi volt a legfontosabb. Kérdezd meg magad: „Mi az esélye annak. szabály: Adj veszteségcsökkentő megbízást az idegességednek. mi is vidámak leszünk.a megfelelő gondolatok kiválasztása. ha idegesítenek. amellyel meg kell birkóznunk . ha gondolataink vidámak. szabály: Használd a nagy számok törvényét gondjaid törvényen kívül helyezésére. De hogyan is lehetne más? Most már minden kétséget kizáróan bizonyos vagyok benne. bekövetkezik?" 4. mint amit egész nap gondol". Ahányszor átkelek New York forgalmas utcáin. A gondolataink formálják jellemünket. sajnos az élet nem ilyen egyszerű. mi is nyomorultak leszünk. hogy ami idegesít. Thomas Lowellt is láttam így. minden nehézségünket meg tudjuk oldani.szinte az egyetlen gond. Ha tudnám. és nyugodtan megpróbálunk úrrá lenni fölöttük. NEGYEDIK RÉSZ A béke és boldogság elnyerésének hét módszere 12. A Római Birodalom nagy filozófus uralkodója. amit csinálok .az élet termeszhangyái ." Azt akarom ajánlani. Ha gondolataink nyomorultak. életem legnagyobb tanulsága az volt. hogy ki vagy." 5. ÖT SZÓ. De azt ajánlom. Döntsd el. akinek hisszük magunkat. Egyszer abban a megtiszteltetésben volt részem. amilyenné gondolataink teszik. őrjítő köröket rovunk. Más szóval helyes.öt szóban. Ha elmerülünk az önsajnálatban. akkor tisztában vagyunk velük. nem lehet másképp. mennyi idegeskedést ér meg neked valami . Marcus Aurelius öt szóban foglalta össze . Norman Vincent Peale szerint „Nem azok vagyunk. Ha idegeskedünk. de az nem. hogy félvállról vegyük minden problémánkat? Nem. csak fölösleges. Ha betegesek. hogy segíthettem neki bemutatni híres filmjeit az Allenby-Lawrence hadjáratokról az első világháborúban. és mégis képes lehet emelt fővel. Ha ijedtek. tudnám.de nem idegesít. 3. amely sorsunkat irányítja. hogy mit gondolsz. mondd el magadnak: „Így van. Ő és asszisztensei vagy egy tucat hadszíntéren forgattak: ráadásul sikerült .és ne legyél hajlandó többet fordítani rá. Szellemi beállítottságunk az ismeretlen tényező. foglalkoztat. hogy rájöttem. 6. olyanok vagyunk. Mi a különbség? Hadd magyarázzam meg. Ne hagyd. de amit hiszünk. hogy nem tudsz változtatni vagy javítani valamin. ha gondjaink foglalkoztatnak. 2. hogy a legnagyobb gond. Ha gondjaink foglalkoztatnak. szegfűvel a gomblyukában járni. Ha erre képesek vagyunk. pechünk lesz. milyen fontos.. félni fogunk. amit életében megtanult?" Könnyű kérdés volt. mindenki igyekszik majd elmenekülni és elkerülni minket. nem pedig negatívan felfogni az életet. megbetegedhetünk. Az elfoglaltság a legjobb módszer az aggodalom gyógyítására. hogy kis dolgok .

hogy otthont keres. valamint azt is. mert ez olcsó volt. Minden kapcsolat megszakadt köztük. Tudta. Gerince . mikor hipnotizált állapotban azt mondták neki. Webster „anyó" ajtót nyitott. egy bizonyos Mrs. 70 kilogramm erőkifejtésre voltak képesek. még hitelezői szemében sem. mint egy kisgyereké". a Lyons' Corner House éttermeiben kellett étkeznünk. J. Hadfield emlékezetesen illusztrálja ezt 54 oldalas könyvecskéjében.James McBeytől. Könyvet is írhatnék róla. koldusszegény. hogy a balszerencse úrrá legyen rajta.mondta Mrs. E." Utasította őket. hogy minden erejükkel szorítsák meg a dinamométert. Glover örökké ottmaradhatott volna Webster „anyónál". . A londoni operaévadot elhalasztották hat héttel. Mrs. Hogy bizonyítsam a gondolat mágikus erejét. ébren tesztelte őket. Az.írja -. átlagos erejük 50 kilogramm volt. Első férje nem sok-kai házasságkötésük után meghalt. mint kevés nő előtte vagy utána. egy otthontalan. megjegyezte.mozgóképen megörökíteniük T. Egy hideg napon a belvárosban sétálva megcsúszott és elesett a jeges járdán . ahol végiggondolhat és kidolgozhat egy problémát. Mikor természetes helyzetben. A nő néhány pillanatig reszketve állt az esőben. hogy a vereség legyőzze. Glover. és azt mondta nekik. Emlékszem. (A három közül egy hivatásos ökölvívó volt. Egy fagyos októberi éjszakán. „Maradjon itt . nem is látta harmincegy évig. hogy segítsenek tesztelni. ha hagyja. hogy a padlóra került.ő a Christian Science alapítója. neki a játék része volt -hasznos gyakorlat. a gomblyukába tűzte. mikor a kisfiú csak négyéves volt. És most jön a történet tanulsága: még amikor hatalmas adósságokkal és csalódásokkal kellett szembenéznie. majdnem ötven százalékkal tudták erőkifejtésüket növelni. Később szegényházban halt meg. ha Thomas úr nem kér kölcsön egy skóttól . csak 15 kilogramm erőkifejtésre voltak képesek -normál erejük harmadára. megszökött egy férjes asszonnyal. Webster. csak foglalkoztatta a dolog.) Mikor Hadfield százados harmadszor tesztelte őket. Glovert. Saját gyenge egészsége miatt Mrs. és kilökte a hajléktalan asszonyt az ajtón. akkora hatást gyakorolt a világ gondolkodásmódjára.Egyedül vagyok ebben a nagy házban". A. hogy előzőleg hipnotizálta őket. de rövidre fogom. melyre számítani kell. Három különböző helyzetben kapták ugyanezt az utasítást. hogy tovább mesélhessen e hihetetlen kalandokról. Aztán két évet filmezett Indiában és Afganisztánban. ha ennek veje. és tovább vetíthesse a képeket a Covent Gardenben. ha a csúcsra akar jutni az ember. és egy girhes kis teremtést látott. Lowell Thomas akkor sem volt ideges. bekopogott Webster „anyó"-hoz egy nyugalomba vonult hajóskapitány feleségéhez Amesburyben. Filmekkel illusztrált előadásai „Allenbyvel Palesztinában és Lawrence-szel Arábiában" szenzációt keltettek Londonban . hogy gyenge. hipnotizált állapotban azt mondva nekik. Én is vele voltam akkoriban. „Megkértem három férfit . a szegénység. „ötvenkilónyi ijedt csontot és bőrt". energikus léptekkel ment végig az Oxford Streeten. Második férje elhagyta. Az idegen. Bill Ellis. Sok millió lelkes híve ma Mary Baker Eddy néven tiszteli . és emelt fővel.és elvesztette az eszméletét. akkor semmi értéke sem marad. hogy örökbe adja. De élete nagy fordulópontja a massachusettsi Lynnben következett be.és mindenütt a világon. amely éjjel-nappal foglalkoztatja. Eddy már évek óta érdeklődött a „lelki gyógyítás tudománya" iránt. majd elindult az utcán menedéket keresve. betegség és mások irigysége arra kényszerítette. kiabálni kezdett: „Nem tűrök csavargókat a házban". hogy a karja „apró. Ömlött az eső. Szörnyű balszerencsesorozat után bekövetkezett az elképzelhetetlen: Londonban találta magát egy fillér nélkül. Ezért minden reggel indulás előtt vett egy virágot. Mikor úgy mérte erejüket. De addig a pillanatig élete csak betegségből. és nem hagyta. hadd meséljem el Amerika történetének egyik legelképesztőbb epizódját. Fantasztikus londoni sikere után sok országot érintő előadókörútra indult. Most jön a történet elképesztő része. Az erő pszichológiájában. Lawrence-et és színes arab hadseregét. Mary Baker Eddynek egy fia volt. A híres angol pszichiáter. nem sokkal a polgárháború vége után. hogy erősek. a híres művésztől. nem jön ide szabadságra New Yorkból. akit Bill Ellis kivert a házból. Szellemi beállítottságunk hihetetlen hatással van még testi erőnkre is. hogyan hódította meg Allenby a Szentföldet. bátor gondolatai voltak. szomorúságból és tragédiából állt. melyet dinamométerel mértünk. Amikor meglátta Mrs. földönfutó nő. magyarázni kezdte. A „csavargó". Massachusetts államban. Pozitív. hogy gyengék. Amikor erejükkel kapcsolatos pozitív gondolatok töltötték meg fejüket. Még ott sem ehettünk volna. Ilyen hatása van a szellemi beállítottságnak. milyen hatással van a szuggesztió az erejükre.

egy templomhoz értem. mert attól féltem. hogy akkor és ott elhatároztam. Életemben először képes voltam világosan és józanul gondolkozni.és megtörtént. Szállodában nem kaptam szobát. Úgy nőtt bennem a feszültség. Egy héttel később visszamentem az állásomba. Kelj föl. ahogy egy miami mellékutcában sétáltam. nem kioktatást. Időről időre minden ok nélkül sírva fakadtam. hogy milyen benyomást gyakorolok az emberekre. mondta az orvos. mert attól féltem. mikor csak az agyamnak nevezett fényképezőgép lencséje szorul fókuszbeállításra. lássuk. mert azt hittem." Így lett Mary Baker Eddy egy új vallás alapítója és főpapnője: az egyetlen nagy vallásé. hogy már nem is csodálkozom rajta. Ha valami csoda folytán mégis életben marad. amivel szemben találtad magad. kinyitottam hát a borítékot. gyomorfekélyem van. fiam. amit édesapám írt . Még az orvos is azt hitte..« Az fölkelt és hazament. Már dolgozni sem tudtam. Tudományos bizonyosságot szereztem arról. valaminek engednie kellett . mondta Mrs. Aggódtam. volt a jel. mert magaddal vitted minden bajod okozóját. A legkisebb zajra is összerezzentem. Nem abba betegedtél bele.. mint aki meghódoltat egy várost«. imádkozzon Istenhez. „Ez a tapasztalat . A turistaszezon közepén érkeztem. és hogyan gyógyítsak másokat. hogy saját családtagjaimmal sem tudtam beszélni. otthagytam az állásomat. olyan hittel.. milyen ostoba voltam.« Apám levele feldühített. sem lelkednek nincs semmi baja. ne is legyen. Annyiszor láttam. hogy „azonnal fölkelt és járt". melyet nő alapított. akit el akartam venni. A gondolat erejét bizonyító elképesztő átalakulások egyike egy diákommal esett meg. hatalmasabb. „Mindenen idegeskedtem: mert sovány voltam. Úgy éreztem. Összeomlásom olyan súlyos volt." Tévednek. elvesztem a lányt. gyere haza.' Mikor felismered ezt.még Isten is. Mary Baker Eddy kinyitotta a Bibliáját. hogy megnősülhessek. Ehelyett úgy döntöttem." Jézus e szavai. Csupa félelem voltam. Jézus e szavakkal fordult a bénához: »Bízzál. Sem testednek. hogy az ember el tudja űzni a gondot. Nem vagyok e vallás híve. Sok évet töltöttem felnőttek tanításával és tudom. nem megyek haza soha többé. Együttérzést vártam. fiam. olyan erővel. amilyen igazából voltam: én akarom megváltoztatni a világot és benne mindenkit. Így a strandon töltöttem az időm. »Fiam. Megpróbáltam munkát szerezni egy miami teherhajón.mondta -. Nem volt hova mennem. Mitől? Az állandó aggódástól. mindenki elhagyott . Míg állítólagos halálos ágyán feküdt. Isten házában ülve és ugyanazt hallva. mit írt édesapám.Ahogy az ember szívében gondolkodik. mint otthon. de nem jártam szerencsével. soha nem tud majd járni. mint egy biztonsági szelep nélküli kazánban. bocsánatot nyernek bűneid!. mert azt hittem. olyanná válik. meg fog halni. Megrázkódtatás volt olyannak látni magam. Ha még nem volt idegösszeomlása. nem leszek jó apa. Tudom! Tudom! Tudom!!! Sok százszor láttam ilyen elképesztő átalakulást. Négy . annál szilárdabban hiszek a gondolat elképesztő erejében. hanem abba.. amit minderről gondoltál. Idegösszeomlást kapott. Minden nap szenvedés volt. kopaszodom. mert úgy éreztem. és amely hódít szerte a világon. és ugyanúgy érzed magad. hogy a változás jót tesz majd. igaz? Tudtam. Most biztosan arra gondolnak: „Ez a Carnegie híveket toboroz a Christian Science-nek. hogy elmegyek Floridába. megváltoztathatja az életét. hogy ne nyissam ki. fogd ágyadat és menj haza. . így egy garázsban béreltem egyet.annyira megsérült. a félelmet és a különböző betegségeket. soha nem fogok annyit keresni. Ahogy beszálltam a vonatba. és olyan gyógyító erővel töltötték el. mert azt hittem. hogy görcsök kínozták. hogy mindennek oka a lélek. és szerinte isteni sugallatra ezeket a szavakat olvasta Máté evangéliumában: „Egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. hogy így lesz. Eddy. ahol istentisztelet folyt.mindez kisöpörte agyamból a felgyülemlett szemetet. Rájöttem. mert semmilyen testi fájdalom nem hasonlítható a kétségbeesett elme kínjaihoz. amely a következő leckéhez kapcsolódott: »Aki legyőzi saját magát. 2500 kilométerre vagy az otthonodtól. és minden lelki jelenségekre vezethető vissza. hogy a folyóba ugorjak. Aznap éjjel. Kísértést éreztem. míg Floridába nem érek. Mindenkit kerültem. reménykedtem. apám egy borítékot adott azzal. Floridában még nyomorultabbul éreztem magam. Olyan dühös lettem. nem élek helyesen. ha megváltoztatja gondolkodását. azaz saját magadat. Idegeskedtem. A feszültség elviselhetetlen lett. amely rávezetett. Másnap reggel csomagoltam és hazaindultam. De minél tovább élek. és véget vessek az egésznek. mert meggyógyultál. hát beosontam és hallgattam a prédikációt. hogyan legyek egészséges. Nem tudtam gondolataimat irányítani.

Az életem teljesebb és kellemesebb. mink van. vagyont -. a házbér emelkedése. mint testünkből „a tumorokat és tályogokat" eltávolítani. Háromszáz évvel ezelőtt ugyanezt fedezte fel Milton. Egy nagy adag ópium bevétele után lefekhettek volna. a nagy francia filozófus ezt a tizenöt szót választotta élete mottójául: „Az ember baja nem abból származik. akik nyolc hónap után keresésükre indultak." Nos. Canby Robinson kijelentette. tizennyolc ember főnöke. Ez még szervi bajok esetében is gyakran így volt. Most már őszintén mondhatom. hanem amit gondoltam róla. és azt hiszed.olyan erős szél fújt." Vagy vegyük Robert Falcon Scott és társai esetét . „Végső soron . meggyógyultam . és minden rendbe jön. mert tizenegy napon és éjszakán át üvöltő hóvihar dühöngött . Csak azt ismétlem. ezt tapasztalta a tanítványom. A mellette ülő börtönőr ideges volt." Epiktétosz. a sztoikus bölcselő figyelmeztet rá. A koporsóján ülve kocsizott az akasztófa felé. hogy lelki békénk és életörömünk nem attól függ. nyugodt. Most a dobozgyártás felügyelője vagyok. Nincs így. nem a helyzet okozta a szenvedésem. most már tudom értékelni az élet fontos dolgait. Dr. hanem csakis szellemi beállítottságunktól. állítsd be annak a fényképezőgépnek a fókuszát. akkor a koporsónkon ülve is élvezhetjük a szép vidéket. hol vagyunk.dicsőséget. Nem mehettek tovább. vittek is magukkal egy adag ópiumot erre az esetre. és megpróbálta fellázítani a rabszolgákat. Mélyen meg vagyok győződve róla. hogy örülök az idegösszeomlásomnak. A külső körülményeknek alig van közük hozzá. jó napok várnak rád. akit féltem elveszíteni. akit felakasztottak. Ha fél évszázadnyi élet megtanított valamire. hogy meghalnak.akárcsak a tüzelőjük. hogy apámnak igaza volt. ha bátor. akik elérték a Délisarkot. Ne hidd. Mikor aggodalmas pillanatok próbálnak erőt venni rajtam (ez mindenkivel megesik). milyen hatalma van gondolatainknak testünk és lelkünk fölött. Semmi más nem hozhat békét neked. Ma már elértem. és éhen nem halunk. Igen. és így kiáltott föl: „Milyen gyönyörű vidék! Még soha nem volt alkalmam alaposan megnézni. mikor megvakult: Saját világa a szív. vagy valami egészen más külső esemény felderíti kedved.aki vak volt és süketnéma kijelentette: „Az élet olyan gyönyörű". Szabó Lőrinc ford. hogy fontosabb a rossz gondolatokat kivetni elménkből. amit Emerson olyan szépen fejezett ki Önbizalomról szóló esszéje utolsó szavaival: „Politikai győzelem. Felnézett a virginiai Blue Ridge-hegységre. mert megtanított rá. Idegösszeomlásom idején éjszakai művezető voltam egy kis osztályon. A visszaútjuknál keservesebb talán nem volt még az emberiség történetében. hogy a Johns Hopkins kórház minden öt betege közül négy részben érzelmi feszültség és stressz kiváltotta betegségben szenved. és soha föl ne ébredjenek. anyagilag és lelkileg. betegeid felgyógyulása vagy távollevő barátod hazatérése. hogy kellemes álmokat lássanak. hatalmat. Azt hiszem. hogy a sarki jégbe árkokat vájt. amire csak vágyhat az ember . mert megfagyott testük mellett egy búcsúlevelet találtak. Tudjuk. több mint négyszázötven emberrel a kezem alatt. Ezerkilencszáz évvel ezelőtt mondta ezt Epiktétosz. míg meg nem fagyunk. Isten kegyes volt hozzám. csak önmagad". vagy „harsány hangon vidám dalokat énekelhetünk" sátrunkban. mégis azt mondta Szent Ilona szigetén: „Egész életemben nem volt hat boldog napom" míg Helen Keller . (Milton: Elveszett Paradicsom. hogy így haltak meg. hát arra igen. mert Harper's Ferry-ben elfoglalta az Egyesült Államok fegyver-raktárát. hogy mi a véleménye róla. hanem „harsány hangon vidám dalokat énekeltek". Élelmük elfogyott . De az öreg John Brown nyugodt és hűvös maradt. de állítását a mai orvostudomány is megerősíti.mondta -. Ma már öt szép gyermekünk van. ami történt. hanem abból. De nem nyúltak a kábítószerhez. önmagában Eget Pokollá tehet: Poklot Éggé. csak annyit mondok magamnak.) Napóleon és Helen Keller gyönyörűen illusztrálja Milton mondását: Napóleon elért mindent. Scott és társai tudták.és soha nem estem Vissza. ezeket az élethez és a gondokhoz való helytelen viszonyra lehet visszavezetni. Tudom. hogy mi a véleményünk ." Montaigne. csak tenmagad.hónappal később feleségül vettem azt a lányt. kreatív gondolatokat keresünk. míg az akasztófa felé kocsizunk. Vegyük az öreg John Brown esetét.ők voltak az első angolok. G. hogy „Békét nem hozhat neked semmi. hogy a gondolataim értem dolgozzanak és ne ellenem. vagy kik vagyunk." És az. Amint erre rájöttem.

mire gondolt William James . hogy meggyógyuljon. mennyi bajom volt életemben!" Majdhogynem szemrehányást tesz. és helyesen teszi.ha nemcsak saját boldogtalan. mikor meggyógyult. hogy sírba kellett volna szállnom -nemcsak boldog vagyok. keserű és boldogtalan öregasszonyból a család tisztelt és szeretett tagja lehetne . „Tehát . hogy kedves és vidám legyek. Sok száz asszony van nála rosszabb helyzetben : a férje után elég pénze maradt élete végéig. mély lélegzetet. J. hogyan érheted el. Lehet. ha tovább is »halálra készülő«. egyszer megjegyezte: „Úgy tűnik. ha sürgősen rendet tesz földi dolgaiban. Mire gondolok? Olyan egetverően szemtelen lennék. elégedetten. Mindenkit boldogtalanná tettem. mint ahogy tetettem. végy jó. Elismerem. azt válaszolja: „Köszönöm. A javulás folytatódott. hogy mindhárom veje fukar és önző . hogy ez végzetes .de kényszerítettem magam. Ha nem tudsz fütyülni. húzd ki magad. aki huszonnégy óra alatt minden bánatától megszabadulna. hogy némi erőfeszítést követel.a nevét nem árulom el -. hogy a szemedbe mondjam . ha tudnád." Beválik-e ez az egyszerű trükk? Próbáld ki. hanem nekem is. Panaszkodik. és sötét gondolataimba merültem. hogy sugárzóan boldog vagy! Ez az egyik apró természeti alapigazság. akiknél lakhat. Englert az indianai Tell Cityből ma is él. hogy ilyen helyzetben azt mondom. Ma pedig . ami akaratunktól független. remekül" . mert valaki boldog mer lenni előtte.állapota romlani fog. hajókedvedet elvesztetted. akinél többet senki sem tudott a gyakorlati pszichológiáról. ez nemcsak a családomnak segített. De ritkán láttam mosolyogni. úgy tesz. H.mondja -. kiderült. amíg még itt vagy!« Kihúztam magam. „Hazamentem és meggyőződtem róla. még „kuruzslókkal" is. amikor agyonnyomnak a gondok és az idegeid olyanok.noha hónapokat vendégeskedik mindegyiknél. Nagy csapás saját maga és a családja számára! De így kell ennek lennie? Ez az igazán szomorú . Vérnyomása fölszökött. De lehetővé tettem a testemnek. és úgy beszélsz és cselekszel. hogy van. hogy elhatározzuk . Isten bocsánatát kértem minden bűnömért. fütyülj. pontosan erről van szó! És ez még nem minden. Megmondták neki.arról. hanem a vér-nyomásom is lement! Egyvalamiben biztos vagyok: az orvos jóslata valóra vált volna. Már nem fiatal és özvegy . mely könnyen csodákat tehet mindannyiunk életében. dúdolj. a vereséget elfogadó gondolataim vannak. de a titok nyitja egyszerű. megkeseredett személyére pazarolná mind. mint az elhasznált rugó -. de senki sem tudott segíteni rajta.fizikai lehetetlenség szomorúnak vagy depressziósnak lenni. és én is mély depresszióba süllyedtem. ha szabályozzuk a cselekedetet. és házas gyermekei vannak. De egy hét önsajnálat után ezt mondtam magamnak: »Úgy viselkedsz. Tíz évvel ezelőtt Englert úrnak skarlátja volt. hogy vérnyomása elérte a 214-et. mikor eljátszod. Azt is megmutatom.akkor. hogy eleinte nehezemre esett . érzelmeink is rögtön megváltoznak.de arckifejezése és nyafogós hangja azt sugallja: „Istenem. szánalmas. ha ismerné ezt a titkot. És ehhez az átalakuláshoz csak annyit kellene tennie. hát igyekezz boldog lenni. hogy a lányaitól soha nem kap ajándékot .noha ő gondosan őrizgeti pénzét „öreg napjaimra". és eleven." Más szóval William James azt mondja. Hamarosan rájössz. aztán a tett. mesélte nekem. a legbiztosabb szándékos út a vidámsághoz az. de megpróbál-e úgy tenni. de a valóságban együtt járnak. mintha máris jókedvű lennél. és gyújts rá egy nótára. hogy megváltoztattam szellemi beállítottságom!" . hogy a biztosításommal nem vagyok hátralékban. William James. hogy élsz még egy évet. És ha változtatunk cselekedeteinken.majdnem olyan jól. Feleségem és családom szerencsétlen volt.elismerem.de a tetteinket igen. mosolyogtam és megpróbáltam úgy viselkedni. Mindenféle orvossal megpróbálkozott. És panaszkodik. hogy nem tudjuk azonnal megváltoztatni az érzelmeinket csak azzal.ha meg akarna változni.hiszen megváltozhatna. Ismerek egy asszonyt Kaliforniában . mintha boldog lenne? Nem. hogy vesegyulladása van. Mosolyodj el szélesen. olyan egetverően szemtelen vagyok. mintha más számára is lenne benne szeretet . Orvoshoz fordult és megtudta. mintha minden rendben lenne. hogy ez szomorú állapot -.hónapokkal azután. mint egy bolond! Lehet. mert felfedezte ezt a titkot. Ha nem tudsz énekelni. ha megkérdezik. hogy elkezd vidáman viselkedni. és meg tudod változtatni szellemi beállítottságod? Igen. ami az akaratnak van alávetve. ha vidáman felülsz. csak tőlünk függ. csak akarni kell. ami történt. előbb jön az érzés. Először azt vettem észre. akkor közvetett módon az érzést is szabályozni tudjuk. Nemrégiben aztán egyéb komplikációk léptek föl. egyszerűen azzal. hogy kezdem jobban érezni magam .

Partridge. hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak. Csak ma edzeni fogom a lelkem háromféle módon. 4. 2. amit szeretne. és én alkalmazkodom hozzájuk.amelyek reakcióimat irányítják.. amikor csak akarom. Csak ma boldog leszek.. hogy vidáman viselkedett. Hiszem. Én olyan lelkesítőnek találtam. élvezzem a szépet. Csak akkor maradunk gyengék. nem találok hibát semmiben. és nem próbálok meg senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani. És csodálatos tudni azt. bátor gondolatokat ébresztett magában. 10. és nem vágyaimhoz igazítani mindent. amelyeket egy életen át képtelen lennék. Csak ma kedves leszek. gondolkodást és figyelmet kíván. 7. Lehet. amikor boldogságot tudnánk teremteni egyszerűen azzal. Csak ma nem fogok félni. gyakran élénkítő és erősítő jóra változtatható. hogy vidáman viselkedünk? Évekkel ezelőtt olvastam egy könyvet. és nem hanyagolom el. ha a szenvedő belső beállítottsága gyávából harcosra változik. alávetettek és nyomorultak. amihez nincs kedvem.. nem élek vele vissza. hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak. félelmeim. Még programot is tudok adni hozzá. az írója James Allen. győzhetünk és lehetünk sikeresek. hogy hihetetlen mértékben ura is lehetek mindezeknek.. Az istenség.. és rengeteget meríthetünk abból. a dolgok és más emberek megváltoznak vele szemben. 5. Ebben a fél órában néha Istenre fogok gondolni. Ha eszerint élünk. halkan szólok. Úgy veszem családomat. szeressek és higgyem. Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni. A boldogság belülről jön. Ha olyan szellemi beállítottságot szeretnék elérni. és titokban tartom. Csak akkor emelkedhetünk fel. Tizenkét órán át képes vagyok megtenni olyan dolgokat. A címe: Csak Ma. bőkezű leszek a dicsérettel. hogy több száz példányt szétosztottam belőle. Tartsuk hát észben William James szavait: „Amit rossznak tartunk. ha gondolatainkat is felemeljük. senkit sem bírálok. Csak ma programot készítek. udvariasan viselkedem. akkor mi miért tűrjük csak egy percig is apró bánatainkat és depresszióinkat? Miért tesszük magunkat és a körülöttünk élőket boldogtalanná és szomorúvá.Hadd kérdezzek valamit: ha ennek az embernek megmentette az életét. 6. Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez. és pihenni fogok. amely békét és boldogságot ad.. mi vagyunk. ami erőfeszítést. jót teszek valakivel. Megcsinálok legalább két dolgot. amit a franciák la joie de vivre-nek neveznek. ha irányítani tudom a cselekedeteimet . csak az edzés kedvéért." A Teremtés Könyve szerint a Teremtő az egész világ urává tette az embert. Leírom. Hatalmas ajándék. ha nem vagyunk hajlandóak gondolatainkat felemelni. Amint az ember gondolkozik volt a címe. amely sorsunkat alakítja. íme az első szabály: GONDOLKOZZ ÉS CSELEKEDJ VIDÁMAN ÉS VIDÁM LESZEL. Írója a néhai Sybil F. Ez megszabadít két nyűgtől.gondolataim. Saját magunk. hanem ami rá hasonlít. ahogy William James mondja. mit akarok csinálni minden egyes órában.. Csak ma törődni fogok a testemmel. hogy akiket szeretek. Megdolgoztatom.. Olvasok valamit. Amit az ember elér. csinosan öltözöm. milyen hatással lesz életünkre.. Tanulok valami hasznosat. üzleti ügyeimet és szerencsémet. hogy amint megváltoztatja gondolatait a dolgokról és más emberekről.. Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. . az gondolatai egyenes következménye. tudatom és lelkem ura. a sietségtől és a bizonytalanságtól. és egészséges. megszabadulunk aggodalmaink nagy részétől. Radikálisan változtassuk meg gondolatainkat." Harcoljunk a boldogságunkért! Harcoljunk a boldogságunkért mindennap vidám és előrevivő gondolatokkal. ahogy jön. amennyire elhatározza magát". a lényege pedig a következő: „Az ember rájön. hogy nem tartom bes de meglesz. és el fogunk képedni. 3. nem akarom életem minden gondját egyszerre megoldani. főleg attól nem félek. amely maradandó és mély benyomást gyakorolt életemre. 8. viszontszeretnek. ha önmagam ura lehetnék . hogy boldog legyek. nem külsőségektől függ. vigyázok rá. Olyan jól fogok kinézni. Csak annyit szeretnék. hogy Lincolnnak igaza volt: „a legtöbb ember olyan boldog. CSAK MA 1. ahogy csak tudok. táplálom. Csak ma szakítok magamnak egy fél órát. De én nem ilyen királyi előjogokra vágyom. 9. Az ember nem azt vonzza. Nem leszek szellemileg tunya.

hogy ne szolgáltassuk ki ellenségeinknek boldogságunkat. akkor azt is elárulta.Az idült harag következménye az idült magas vérnyomás és a szívbetegség. akiknek arca ráncos és vonásaik élesek a gyűlölettől és a haragtól. A grizzly tudta. A Biblia így fogalmazza meg ezt: „Jobb egy tál főzelék és szeretet hozzá. Egy erdész. A BOSSZÚÁLLÁS MEGBOSSZULJA MAGÁT Évekkel ezelőtt egy éjjel néhány más turistával együtt ültem a Yellowstone Parkban egy magaslesen. egészségünket és szépségünket. A Life hetilap szerint még az egészséged is tönkreteheti. de csak egynek. Én is megtanultam. az étvágyunk. Pedig nem az. Mikor azt mondta. hogy vele együtt egyen: egy szkunknak. hogy mancsa egyetlen csapásával megölhetné. akinek kávézója volt. A boncolás eredménye szerint a dühroham okozta a szívrohamot. és a vakító fényű lámpák világánál elkezdte felhabzsolni a hulladékot. az akkori spokane-i rendőrkapitánytól. hogy élvezzük az ételünket. csúnyává. meghalt. szeressük legalább saját magunkat. hogy a grizzly a nyugati félteke bármely állatát legyőzi a kodiakmedve és a bölény kivételével -. mint a megbocsátással. hogy egy állatnak. Ezeket a szavakat a milwaukeei rendőrség körlevelében olvastam. hatalmat adunk nekik magunk fölött . fáradttá és idegessé tesz. amire vártunk. ha tudnák.kezében a pisztollyal. hogy rosszul jár. a grizzlymedve. az erdő rettegett ura. Ha gyűlöljük ellenségeinket.írta a Life.hatalmukba kerül az álmunk. de megfigyeltem. Semelyik kozmetikai mű-tét sem szépítené meg őket úgy. lován ülve előadást tartott az izgatott turistáknak a medvékről. Mit gondolsz. akkor nemcsak alapvető erkölcsi elveket hirdetett." Nem dörzsölnék-e ellenségeink kezüket örömükben. Miért nem tette meg? Mert a tapasztalat megtanította rá. Az orvosok tudják. Paraszfiúként csapdával vadásztam a négylábú változatra a missouri sövényekben. hogy mikor Jézus azt állította: „Szeressétek ellenségeteket". a medve megengedte. amelyet az egyik hotel konyhájáról szállítottak oda. hogy mindkét változatot jobb békén hagyni. és talán az életünket is megrövidíti? Ha nem is tudjuk ellenségeinket szeretni. egy dühroham megölhet. hogy megégj (Shakespeare: VIII. mennyire idegesítenek. gyöngédséggel és szeretettel teli szív. hogy megölhet?'Egy düh-roham megölt egy étteremtulajdonost a Washington állambeli Spokane-ben néhány éve. mert dührohamot kapott azon. hogyan szépülhetünk meg. A férfi úgy feldühödött ezen. hogy kitolnak velünk. ki írta ezt? „Ha önző emberek kihasználnak. ha tudnák. Milyen módon árt neked. Martindale őrnagy.. . de ne próbáld meg visszaadni a kölcsönt. arra tanított. szívbeteggé. hogy bármin felizgassa magát. mint a másiknak. többet ártasz magadnak. Ismerek olyan embereket . hogyan kerüljük el a magas vérnyomást. üldözőbe vette a szakácsot. Szeressük magunkat annyira. férfikoromban kétlábúakkal találkoztam New York utcáin. „A magas vérnyomásban szenvedő emberek legfőbb jellemvonása a harag .". és a sűrű fenyvest figyeltem. ha megpróbálod visszaadni a kölcsönt? Sokféleképpen. Keserves tapasztalatok tanítottak meg rá. egy asszony. hogy a szakács a csészealjból itta a kávéját. és szívrohamban holtan esett össze . Orvosa ágyba parancsolta. mint egy kövér ökör gyűlölettel. A gyűlöletünk őket nem bántja. Elmondta. nemrég szívrohamot kapott. hogy pisztolyt ragadott. Egy barátom. felejtsd el őket. hanem a huszadik századi orvostudományt is. hogy az irántuk érzett gyűlölet kimerít minket. hogyha gyenge a szíved. ellenségednek se fűts Kemencét oly tüzesre. a gyomorfekélyt és még sok más betegséget.. Ha megpróbálsz bosszút állni. de a mi napunkat és éjszakánkat pokollá teszi. A gyűlölet még abban is akadályoz. . „Bocsáss meg hetvenhétszer".és biztosan te is -. a szívbetegséget. Azt mondtam. Hamarosan megjelent. és megtiltotta neki. Shakespeare is megírta: Ajánlom. Henrik. a vérnyomásunk. az egészségünk és a boldogságunk." Mikor Jézus azt tanította: „Szeressétek ellenségeiteket". Táncolnának örömükben. kínoznak minket. Itt fekszik előttem egy levél Jerry Swartouttól." Most már láthatod. Ezt írja: „Néhány éve a hatvannyolc éves Willian Falkaber.13. Mintha valami csillogó szemű idealista beszélne.

senki iránt ne viseltessünk ellenséges érzülettel!" Egyszer megkérdeztem Bernard Baruchtól ." Négy évvel később holt-testét Angliába szállították. Ha ez igaz. Ez az okos viselkedés. de nem ez az anyanyelvem. hogy írt nekem. de kétségbeesése mélyéről így kiáltott fel: „Ha lehetséges." Minket sem tud senki megalázni vagy felizgatni . Sajnálom és szégyellem magam. azzal. de egészségünk és boldogságunk érdekében bocsássunk meg legalább nekik. Egyszer egy évet töltöttem Londonban. hogy a hazaszeretet nem elég. hogy előkészítse a halálra. van még mit tanulnom. nem befolyásolja. ahogy járt-kelt. . Hardingé.amely nevét Edith Cavellről kapta. Mit képzel ez a svéd. Gayner. nem tud jól svédül! Hiszen a svéd levele van tele hibával! Így hát írt egy válaszlevelet. New York egykori polgármestere is. hogy el tud helyezkedni egy export-import cégnél levelezőként." Néhány nap múlva George Rona levelet kapott ettől az embertől. hogy nincs igaza? Tanultam svédül. Mikor az angol lelkész belépett azon az októberi reggelen a cellájába a brüsszeli katonai börtönben. Mostantól még komolyabban tanulok svédül.és állást kapott. az angol ápolónőről. és felejtsük el őket. forduljunk a nagy német filozófushoz. Szeretném megköszönni.. Roosevelté és Trumané -." Túlságosan idilli? Túl szép és fényes? Ha így gondolod. főleg. Ha sújt a bot.. Nem tudtam. de felírták a nevét. hacsak nem rágódsz rajta. Nem vagyunk szentek. akik nem viseltettek rosszindulattal ellenségeik iránt. hogy lekötelezettje vagyok." Egyszer megkérdeztem Eisenhower tábornok fiát. stb. A sajtó kígyót-békát összehordott róla. a második világháború alatt Svédországba menekült. és majdnem megölte. hogy rámutatott. és megpróbálom kijavítani a hibáimat. remélte. égető szüksége volt munkára. amelyeket bronz és gránit őriz: „Rájöttem. jó üzleti tanácsot is adott. hogy elkövetek hibákat. Sajnálom. mert érdeklődtem. Hooveré. aki nem hajlandó. és nem is veszem észre.Apám egy pillanatot sem fecsérel arra." Mikor George Rona elolvasta a levelet.) Mikor Jézus azt mondta. lehet hát. Nem szabad senkit sem gyűlölnöm vagy megvetnem. október 12-én. hogy édesapja táplált-e magában valaha huzamosabban haragot. gyakran megálltam Edith Cavell szobránál a National Portrait Gallery előtt és olvastam gránitba vésett halhatatlan szavait. „Dehogyis . Johnt. Így cselekedett William J. Egy ember azonban a következő levelet írta neki: „Mit képzel maga a cégemről! Maga téved is és bolond is.válaszolta. Ezt mondta magának: „Várj csak egy pillanatot. Gyakran álltam Kanadában a Jasper Nemzeti Parkban. csontom ropog. Csak úgy sugárzott belőle a mélabú. bocsássunk meg ellenségeinknek „hetvenszer hétszer" is. nem szeretjük ellenségeinket. ha. mint a terület egyik legjelentősebb emberéét. ha tévedtem a cégét illetően. Mi volt a bűne? Belgiumi otthonában elrejtett. Ekkor elgondolkozott. George Rona évekig ügyvéd volt Bécsben.. és az Ön nevét adták meg nekem. hogy undok levelet írt.. Ha szükségem lenne. nem számít. . Azért írtam. és bámultam a nyugati félteke egyik legszebb hegyét . hogy nyelvtani hibák vannak a levelemben. Itt van például előttem George Rona levele Svédországból. aki szentként halt meg a német kivégzőosztag golyóitól 1915. hogy a szelíd válasz lefegyverzi a dühöt. hogy ellenségeinek támadása izgatta-e valaha. A levele tele van hibával. egy őrült pedig rálőtt. akiket nem szeret. és gyász-istentiszteletet tartottak érte a Westminster apátságban." Eltépte hát a sértő levelet. és írt egy másikat: „Nagyon kedves volt Öntől. Ez az ember szívességet tett nekem. hogy bolond. nagyon dühös lett. „Senki sem tud megalázni vagy felizgatni -válaszolta.Weöres Sándor ford. akkor még sokat kell tanulnom. hogy azt meri írni. Coolidge-é. Az. . ha nincs levelezőre szüksége. hogy valaha állást kapjak. Az idők kezdete óta tisztelte az emberiség azokat a Krisztushoz hasonló egyéneket. A legtöbb cég azt válaszolta. a Tanulmányok a pesszimizmusról szerzőjéhez. de bölcs. Mivel több nyelven beszélt és írt. Kórházi ágyán az életéért küzdve ezt mondta: „Minden este megbocsátok mindent mindenkinek. De rossz szó nem fog engem." Van egy régi mondás. „Ha megbántanak vagy kirabolnak . Nincs szükségem levelezőre.mondta Konfuciusz -. Nem volt pénze. George Rona rájött.csak ha hagyjuk. hogy a háború miatt nincs szüksége levelezőre. hogy keresse föl. táplált és ápolt sebe-sült angol és francia katonákat.Nem hagyom. bár nem annak szánta. hogy a svéd nem teszi ki az ablakba. aki nem tud haragudni. sem venném fel magát. és segített nekik Hollandiába menekülni. Fölkereste .aki hat elnök megbecsült tanácsadója volt: Wilsoné. Uppsalából. mert nem is tud jól svédül. hogy azokra gondoljon. Schopenhauerhez. Írok hát neki és megköszönöm. Edith Cavell két mondatot mondott. Honnan tudod.

hogy megbocsássunk ellenségeinknek és elfeledkezzünk róluk: ha belevetjük magunkat egy ügybe. nem magáért. Stanton és Chase. és sikeres legyen. mert az ügyünkön kívül minden más iránt érzéketlenek leszünk. hogy a hazaszeretet nem elég. mint Lincolnt. Laurence Jones beszélt a lincselni készülő dühös tömegnek arról. hogy a németek lazítják a négereket. akivel közös ügyvédi irodája volt. . hogy azt aratjuk. az életéért és az ügyéért. nem hibáztat. fel is akarták akasztani. Ezt az iskolát ma az egész ország ismeri. semhogy gyűlölködni tudjon . nem gyűlöl senkit. Mikor később megkérdezték tőle. nem lesz méltánytalan senkivel. nem sért meg. és senki sem kényszeríthet arra.a Mississippi állambeli Jacksontól negyven kilométerre délre. és a sors valahogy megfizetteti velünk minden bűnünket." Lincolnt még azok is szidták és sértegették. nem gyűlölte-e azokat. „Nincs időm veszekedni. Elment hát a legelmaradottabb vidékre. Az iowai egyetemen végzett 1907-ben.túlságosan belemerült valamibe. egy rönk volt a tanári asztal. amelyben minden négernek páncélt kell öltenie és harcolnia kell. és nem személyes barátait pártfogolta. Nem szabad senkit sem gyűlölnöm vagy megvetnem. akiket említett. és megnyitotta iskoláját az erdőben. ami túlnőtt rajta. és beszédet mondtam a diákoknak. összegyűjtöttek egy csomó embert.. Nem kell felkötnünk. akik segítettek neki megalapítani a Piney Woods Country Schoolt . mellyel találkozunk. Egy dollár hatvanöt centért zálogba csapta az óráját. hogy társait segít lázadásra buzdítani.McClelilan. Végül egy konföderációs veterán azt mondta: „Ez a fiú igazat mond. az nem haragszik senkire. A Mississippi középső vidékén az a hír terjengett. hogy ellensége legalább annyira képes rá. akik meg akarták lincselni a Piney Woods alapítóját . bánkódni és senki sem kényszeríthet arra. hogy segítsék nevelőmunkáját. és meg akarták égetni. majd visszatértek a templomhoz." Van egy biztos módja annak. legalábbis Herndon szerint.Piney Woods Country School -. De Lincoln. soha nem mozdított el senkit azért. Laurence Jones. Mikor végzett. gyufát gyújtottak. Ha egy meghatározott feladatról volt szó. hogy gyűlöljem." Körbeadta a kalapját. vagy minősíthetetlenül viselkedett vele. (becsületsértő kifejezés helye). és ötvenkét dollár negyven centet gyűjtött azoktól.mondta -. hanem segítenünk kell neki. egy mérfölddel odébb hurcolták..vagy ellenszenve alapján ítélte meg az embereket. de a legmegfelelőbb ember volt az adott helyre. Miért? Mert egy látomás tüzében égett. és meg is akarták égetni egyszerre. és azzal vádolták. De Herndon klasszikus életajza szerint Lincoln „soha nem személyes rokon. megható ékesszólással beszélt. azt felelte. és ez arra ösztönözte. a tömeg lassan a hatása alá került. nem szid. bánkódni. egy fekete tanárt és prédikátort. Beszélt a fehérekről. Lincselés! Meglincselik Laurence Jonest. gyűlöltek és gáncsoltak annyira. de a történet. Aki nem feledkezik meg erről. mielőtt megégetjük! Halljuk! Halljuk!" Laurence Jones a gyújtósrakáson állt.azt az embert. Seward. „Végül mindenki megfizet minden rossz cselekedetéért. Az első világháború túlfűtött napjaiban történt. mint már mondtam." Az amerikai történelemben talán senkit sem szidtak. régen esett meg. hogy ezekből a tanulatlan gyerekekből jó farmert. Elolvasta Booker T. akit majdnem meglincseltek. amit vetettünk.„Rájöttem. aki viselte volna zenei tanulmányai költségét. aki azt mondta: „Nincs időm veszekedni. analfabéta négerek tanításának szentelje. mint bárki más. akik fel akarták akasztani. szakácsot és házvezetőnőt neveljen. Egy csoport fehér egyszer megállt a templom előtt és hallotta. egy rakás gyújtósra állították. Nagyszerű munkát végez. Azt hiszem. Lincoln kinevezte. hogy Laurence Jones ezt ordítja a híveknek: „Az élet harc. Washington életrajzát. elutasí totta egy hoteltulajdonos azon ajánlatát. hogy olyan mélyre süllyedjek. hogy olyan mélyre süllyedjek. Vegyünk egy drámai példát 1918-ból a mississippi fenyőerdőkből. Ismerem a fehéreket. szerelőt. mert az ellensége volt. teheneket és pénzt. Néhány éve felkerestem az általa alapított iskolát . nagy tudása és zenei tehetsége népszerűvé tette a diákok és a tanárok körében egyaránt. Akkor nem számítanak a sértések és az ellenségesség. amit csak talált Délen . amelyet elmesélek.. hogy túlságosan elfoglalta az ügye.. maga is néger volt." Ezerkilencszáz évvel ezelőtt Epiktétosz rámutatott. vagy mert nem kedvelte. amely sokszorta túlnő rajtunk. Ha valaki rosszakat terjesztett róla. mennyit küszködött. Kiváló jelleme. malacokat. akiket a legmagasabb posztokra nevezett ki . hogy életét a szegény. tisztában volt vele. kötelet vetettek a lelkész nyakába. hogy gyűlöljem. Hibáztunk.földet adtak." „Harcolni!" „Páncélt ölteni!" Ennyi elég! Az izgatott fehérek lóra pattantak. hogy életben maradjon. hogy segít neki az indulásnál az üzleti életben és visszautasított egy gazdag embert. deszkát. amikor valaki így kiáltott: „Beszéljen a." Laurence Jones őszinte. kötéllel a nyakában és beszélt. hanem ügyéért érvelt.

bocsássunk meg és imádkozzunk értük. de Samuel Leibowitz. ami már elmúlt. amin dühöngött. Igazuk volt. amely minden este olvasta a Bibliát. 14. ha úgy bánt volna velünk az élet. Másrészről viszont lehet. hogy „senkit sem kell a mennybe meneszteni azért. mielőtt bíró lett. amit nem tett meg. ahogy velük.. Nem ismerte az emberi természetet. Megsajnáltam. vagy hány küldött egy karácsonyi lapot? Tippelj.. akkor mi is úgy cselekednénk. és köszönjük meg Istennek. hogy megsértődik." És éppen erre szeretném felhívni mindenki figyelmét : ez az ember elkövette azt a gyarló és szomorú hibát. „Sajnálom -mondta keserűen -. de még akkor sem tudta elfelejteni.ha szerencséje van . Talán így volt. TEGYÜNK ÚGY. amit csinált. Néhány hátralevő évéből máris elfecsérelt egyet keserűen és sértődötten olyasvalami miatt. Lincolnnak talán igaza volt. Samuel Johnson szerint „A hála gondos nevelés gyümölcse. Ne ítéljük el ellenségeinket. . akinek nem sétáltam a mokaszinjában két hétig. MINT EISENHOWER TÁBORNOK: GONDOLATBAN SE FECSÉRELJÜNK EGY PILLANATOT SEM AZOKRA. mint ellenségeink. Talán annyira fensőbbséges és elérhetetlen volt. és ez olyan belső békét adott neki. hogy az alkalmazottak önzők voltak. vagy bírálni azért. és senki sem köszönte meg. Talán nem ajándéknak tartották a karácsonyi jutalmat. Még most is hallom apámat egy magányos missouri farmházban Jézus szavait ismételni . segítsünk nekik.vagy háromszáz dollárt fejenként -. ne hagyd. AKIKET NEM SZERETÜNK. és rengeteget dolgoztatta őket. De azt tudom. hetvennégy embert mentett meg a villamosszéktől! Mit gondolsz. MINT NEKIK. Olyan családban nőttem föl. és együtt imádkozott. Tizenegy hónappal azelőtt történt mindaz. Annyit tudok az egészről. Másról sem beszélt. Ez az ember ." Ne gyűlöljük hát ellenségeinket. Nem terem alantas emberek között. Ahelyett. hanem olyasminek. hogy senki sem merte vagy akarta megköszönni neki. jegyezzük meg a második szabályt: SOHA NE PRÓBÁLJUNK BOSSZÚT ÁLLNI ELLENSÉGEINKEN. hogy megismerkedésünk után egy negyedórával elejétől a végéig el fogja mesélni nekem.amelyeket ismételni fognak. hogy hálás legyen? Hát csak várd. NE AGGASSZON A HÁLÁTLANSÁG Nemrég találkoztam egy üzletemberrel Texasban. hány köszönte meg. MERT TÖBBET ÁRTUNK VELE MAGUNKNAK. hogy elmondjuk a sziú indiánok imáját: „Nagy Szellem. Az életbiztosítási társaságok szerint átlagosan egy kicsivel tovább élünk. amennyit te. Harmincnégy alkalmazottjának tízezer dollárt adott karácsonyi jutalomként . hogy megítéljek és bíráljak valakit. Talán úgy. amilyenre a föld urai hiába vágyakoznak. Ha olyan szellemi beállítottságot szeretnénk elérni. nevelés. hanem próbáljuk meg megérteni őket. hogy egy fillért is adtam!" „A dühös ember . amit megszolgáltak. ezek alakítják az embert örök idők óta. vagy elmondott belőle egy verset. hogy dr." Ez az ember annyira tele volt méreggel. mondjatok áldást. hanem sajnáljuk őket. hogy hálát várt. érezzünk velük együtt. irigyek és modortalanok. Ha mi azokat a testi. akik átkoznak benneteket. aztán letérdelt. mert mindahányan a körülmények. Legyünk olyan megbocsátóak. aki híres védőügyvéd volt. Ha megmented egy ember életét. tegyetek jót haragosaitokkal. aki mélységesen fel volt háborodva. mint a jelenlegi életkorunk és a nyolcvanadik évünk közötti különbség kétharmada. Figyelmeztettek. szerzett szokások és örökölt tulajdonságok gyermekei vagyunk. hogy az élet nem tett hozzájuk hasonlóvá. talán megkérdezhette volna. és imádkozzatok rágalmazóitokért. lelki és érzelmi tulajdonságokat örököltük volna. amely békét és boldogságot ad. Helyes a válasz: egy sem. elvárod." Apám megpróbált Jézus szavai szerint élni. Talán keveset fizetett alkalmazottainak. azért ad jutalmat. mint ők. Talán azt gondolták. miért nem hálásak neki.úgy tartotta. Azokra.mondta Konfuciusz . lehetőségek. amíg csak az ember ragaszkodik eszményeihez: „Szeressétek ellenségeiteket. mert a nyereség nagy részét úgyis elviszi az adó. és ezentúl is ezek fogják". és magamagát sajnálja. hogy őszintén megsajnáltam.mérgező anyagokkal van tele. Hatvanéves lehetett. ne álljunk rajtuk bosszút.még tizennégy vagy tizenöt évet fog élni.

Schwab kifizette az összeget. és nem volt pénze szénre és ételre. sem hálát kapni. Édesapám és édesanyám örömét lelte benne.vagy az a texasi üzletember . Mikor néhány nappal karácsony előtt hazamentem. mert ez a rokon átkozta! Miért? Mert Öreg Andy 365 millió dollárt hagyott jótékony célra . Akkor kellemes meglepetés lesz. Miután elköltöztem otthonról. magányba és elhagyatottságba. szapulta és szidta . De az orvosok azt is megmondják. mert követeli. ha nem követeljük. Arra vágynak. Valóságos-e a szívrohama? Igen. hogy egyszer megmentett egy bankpénztárost. ugye? Ha morgunk. Sok ezer hozzá hasonló ember él. megdöbbent volna. Azt hiszi. Keserű panaszok és önsajnáló sóhajok litániáját hallgathatják. Meglátogatják-e az unokahúgai? Igen. Ez az asszony igazából szeretetre és figyelemre vágyik. De ha ki tudott volna kelni a sírjából. Szegények voltunk .Krisztus tíz leprást gyógyított meg egy délután -és hány köszönte meg? Egy. szüleim minden évben küldtek pénzt egy árvaháznak . Valószínűleg senki sem köszönte meg nekik adományaikat . hogy nem tehetnek érte semmit . elvárnád-e. Egy rokona sem megy a közelébe .mindig úsztunk az adósságban. „Az ideális ember örömét leli abban. és biztattam őket. ha segíthetett másokon.vagy legfeljebb levélben -. apám rendszerint elmesélte. segített az egyiknek elvégezni a kereskedelmit.és valószínűleg a te életed alatt sem változik meg.és nem is csoda. Megtalálod Lukács evangéliumában.akik önzők. ha tehát elvárjuk tőlük. De akármilyen szegények voltunk is. De „hálának" nevezi. néha. nekünk is így kell cselekednünk. De rettegnek a látogatásoktól. Egy köszönöm nélkül eltűnt! Hadd kérdezzek valamit: Miért várnánk mi . Charles Schwab elmesélte nekem. ha másoknak szívességet tehet. akkor „belebetegszik". Szívrohamot kap. Az orvosok szerint „ideges szívpanaszai" vannak. ha az emberek elfelejtenek hálásak lenni. Aztán Schwab ellen fordult. de kamatostul visszakapták. otthont adott a másiknak. de ebben a világban csak akkor várhatunk szeretetet. És soha nem fog sem szeretetet.és cserébe nem követeltek vagy vártak hálát. Ha meglátogatod. ha mégis kapunk. aki megmentette a börtöntől! Ha egymillió dollárt adnál egy rokonodnak. hálátlanok. hogy hálás legyen? Andrew Carnegie megtette. aki mindig a magányát panaszolja. ha pénzről van szó! Akkor a dolog még reménytelenebb. jár neki. Megfigyelhettem a családomban. Ha boldogok akarunk lenni. mert az emberek hálátlanok. Milyen örömüket lelték ezekben az ajándékokban . Soha nem látogattak el az árvaházba. hogy természetes dolog. És ha már sem erőszakkal. megfelelt Arisztotelész meghatározásának az ideális emberről .a Christian Home-nak Council Bluffsba. azt hiszem. vegyenek maguknak valamit. mint Marcus Aurelius. Iowába. sem fenyegetéssel nem tudja rávenni unokahúgait a látogatásra. ki a hibás? Az emberi természet vagy tudatlanságunk? Ne várjunk hálát. minden karácsonykor küldtem a szüleimnek egy csekket. hogy szeressék őket.baja érzelmi eredetű. mert el sem tudom képzelni a világot ilyen emberek nélkül. hogy a pénztáros ne kerüljön börtönbe. Merő idealizmusnak hangzik? Pedig nem az. évekig laktak nála. Ismerek egy asszonyt New Yorkban." .a boldogságra legméltóbb emberről. amíg férjhez nem ment. Tudom. hogy élelmet és tüzelőt vettek a városban valami özvegyasszonynak. mert örültek. Tudják.neki meg egy nyomorult millióval kiszúrta a szemét. hogy kisgyerekeken segíthettek . Az emberi természet mindig ilyen volt . hogy órákon át leplezett szemrehányásokban lesz részük. nem fogunk megbántódni.a segítés örömét és nem vártak cserébe semmit! Apám. aki a bank pénzével játszott a tőzsdén. Hálás volt érte? Eleinte igen. Egyszerűen csak józan belátás. mi mindent tett unokahúgaiért kislánykorukban: ápolta őket. Így megy ez.azt az embert. kicsinyesek. csak magunknak szerzünk szívfájdalmat. Az első dolog. Mikor Krisztus a tanítványaihoz fordult és megkérdezte: „Hol a többi kilenc?" már mind elrohant. amit meg szeretnék értetni mindenkivel ebben a fejezetben az. De ritkán vettek. akik belebetegszenek a „hálátlanságba". órákon át meséli majd. De nem lepődöm meg vagy háborodom fel. Miért nem fogadod el? Miért nem vagy olyan józan.több hálát apró szívességeinkért. mikor kanyarósak." Józan álláspont. hanem a viszonzás reménye nélkül adni kezdjük. kötelességből. mint amennyit Jézus Krisztus kapott? Hát még. akik túl sokat beszélnek . akinek rengeteg gyereke volt. Ha nem. mumpszosak és szamárköhögősek voltak. a legbölcsebb római császár? Egy nap ezt írta a naplójába: „Ma olyan emberekkel fogok találkozni.

Tehát esze ágában sem volt azt mondani: „Milyen csodálatos dolog nevelőapátoktól. Vörösmarty Mihály ford. ne gondoljunk hálára vagy hálátlanságra. a felesége természetesnek vette . Táplálni kell.mert az egyik fiú „kölcsönvett" a munkaadójától. tüzelőt. Ezek a gyerekek az otthon levegőjével szívták magukba a meleg. NE FELEDJÜK. Heti negyven dolláros fizetéséből fizette az élelmet. Hol van ma Viola néni? Már több mint húsz éve özvegy. Minden gyerek csupa fül . és otthont teremtett számukra. lakbért.de a gyerekek hallják. HA AZT . HOGY A HÁLA „TERMESZTETT" TULAJDONSÁG. ÉS NE IDEGESKEDJÜNK MIATTA. Ő kötötte őket. Ki volt a hibás? A fiúk? Igen. Minneapolisból . C. Mikor kisfiú voltam. „Gondot" okoztak Viola néninek? Valószínűleg sokszor. Számára természetes volt. Nem akarta. Viola néninek hat gyereke volt. amiket Sue kuzin küldött karácsonyra. hogy valami különösen nemeset cselekszik. A szülők már tízezer éve tépik a hajukat a gyermekek hálátlansága miatt. HANEM AZ ADAKOZÁS ÖRÖMÉÉRT ADUNK. Ha nem tanítottuk meg őket arra. Ha becsukom a szemem. mert befogadta a két idős édesanyát. Jobb hát. Szerette a két öregasszonyt .akár a gyom. hogy fiai „tartozással induljanak az életben". aki joggal panaszkodott mostohafiai hálátlanságára.így hát kényeztette őket. velük éljen! A gyerekei imádják. Nem is álmodták. nekünk is hálásnak kell lennünk. HA NEM VÁRUNK HÁLÁT. hogy most. és küldje két felnőtt fiát egyetemre. MIÉRT VÁRUNK MI TÖBB HÁLÁT. A hála olyan. hogy a világ dolga ajnározni őket. hogy másoknak hálásak legyenek.és figyel minket. hogy tartoznak valamivel a mostohaapjuknak . hozzá menjen. hogy segít nektek az egyetemet elvégezni!" Ehelyett viselkedése ezt sugallta: „Ez a legkevesebb. Elvett egy özvegyasszonyt. Édesanyám testvérének -Viola Alexandernek. soha nem jutott eszébe. hogy szerethesse és gondoskodhasson róla. Hogy ne bántson és idegesítsen a hálátlanság. Ha gyermekeink hálátlanok. öntözni és ápolni. nem kaphatnak eleget belőle. MINT AMENNYIT Ő KAPOTT? B. hogy ahhoz. Négy évig csinálta. ne tegyük. Soha ne mondjuk: „Nézd csak ezeket a törlőruhákat.) De miért lennének hálásak a gyermekek . Egy dobozgyárban robotolt. és van öt felnőtt gyereke . segít a fiainak. és soha nem panaszkodott. VÁRJUNK HÁLÁTLANSÁGOT. mint egy rabszolga. NE FELEDJÜK. amit megtehet. Hálásak lennének? Ugyan már! Szeretik. mint a kígyó foga. Egy fillérbe sem kerültek!" Egy ilyen megjegyzés önkéntelenül kicsúszik a szánkon . Azt gondolta. (Shakespeare: Lear király. fiatal életüket kár lenne a „lekötelezettség érzésével" megterhelni. hogy vegyen fel kölcsönt. úgy dolgozott. ugyanígy férje édesanyját is. Shakespeare Lear királya is így kiáltott föl: Élesben fáj. az egyetlen lehetséges viselkedési mód. ki a hibás? Talán mi. hogy hálás gyerekeket neveljünk. és mindegyik azt akarja. sugárzó emberszeretetet.ha nem neveljük arra őket? A hálátlanság természetes . hanem az adakozás öröméért adjunk. Hálátlannak tudni gyermekét. míg elkészült velük! Hát nem kedves tőle? Köszönjük meg azonnal!" És gyerekeink szinte öntudatlanul szívják magukba a dicséret és elismerés szokását.akárcsak a fiuk. szeretni és óvni. de az anyjuk még inkább. mikor megfordultak a szerepek. ha ezt mondjuk: „Hány órájába kerülhetett Suenak. szeretetet adnak vissza? Ne feledjük hát. mint a rózsa. HOGY JÉZUS TÍZ LEPRÁST GYÓGYÍTOTT MEG EGY DÉLUTÁN . amit meg szeretnék értetni mindenkivel ebben a fejezetben az." Szegény asszony azt hitte.például soha nem kellett panaszkodnia gyermekei hálátlansága miatt. íme a harmadik szabály: A. hogy nekünk hálásak lesznek? Ismertem egy embert Chicagóban. HOGY CSAK AKKOR LESZÜNK BOLDOGOK. ruhákat és tartozása részleteit. És valóban veszélyes elképzelés volt . aki rábeszélte. és börtönbe került! Ne feledjük.ÉS CSAK EGY KÖSZÖNTE MEG.legalább köszönettel. vagy hogy dicsfényt érdemel a feje köré. De a viselkedéséből ki nem találtad volna. amilyenné alakítjuk őket. hogyha boldogságra vágyunk. Csoda-e. és ritkán keresett heti negyven dollárnál többet. Viola néni magához vette édesanyját. hogy gyermekeink olyanok.A második dolog. Megköszönte neki valaki? Nem. hogyan várhatnánk. Ha legközelebb le akarunk valakit szólni a gyerekeink előtt.öt különböző helyen -. még most is látom a két idős hölgyet Viola néni farmházában a kandalló előtt ülni. pedig valójában azzal a veszélyes elképzeléssel indította őket életútjukra. NE FELEDJÜK.

A zöldségüzletemet az előző szombaton kellett bezárnom. AMID VAN. „Régen sokat idegeskedtem. Ha boldogok akarunk lenni. »Jó reggelt. Annyira sajnálta. akkor semmire sem szabad panaszkodni. Mikor találkoztam vele. Két éve egy zöldségüzletet vezettem Webb Cityben ." Gondolkozzunk azon. Útközben megkérdeztem tőle. hanem olyan adósságokba keveredtem. Most kijelentettem. Ekkor írt egy harmadik cédulát: „Akkor mi a fenén idegeskedem?" Állj hát meg. A torkán sebesült meg egy gránátrepesztől. és autóval mentünk beltoni farmomra. 15. hogy fel tudjon ugratni a járdára. Anglia Cromwell idején épült templomaiban rendszerint ki van írva: „Gondolkozz és adj hálát. Már éreztem is.mesélte Harold Abbott. hogy kihúzom magam. rájöttem. hogy megszületett. Kezében egy fadarabot tartott. és kérdezd meg magadtól: „Mi a fenén idegeskedem?" Alighanem rájössz. de ebben a tíz másodpercben többet tudtam meg az életről. Most már volt bátorságom kétszázat kérni. ugye?« . Missouriba. akinek nem volt lába. ." Írt egy másik cédulát: „Tudok majd beszélni?" A válasz megint igenlő volt. keserűek és gyomorbajosak." Ezeket a szavakat kell a szívünkbe vésnünk: „Gondolkozz és adj hálát. hogy Kansas Citybe megyek állást keresni. mi volt a legfőbb tanulsága életveszélyes kalandjának. Nem tartott tovább tíz másodpercnél. hogyha van elég édesvized és elég ennivalód. mennyi mindent kaptunk. Ekkor hirtelen megláttam egy szembejövőt. De kimentem az utcára. mint akit megvertek. HOGY GYEREKEINK HÁLÁSAK LEGYENEK. amint a West Dougherty utcán sétáltam Webb Cityben. uram. és adjunk hálát Istennek mindezért. és emelte magát. mint a megelőző tíz évben. amelyeknek a törlesztése hét évig tartott. Hatalmas vigyorral üdvözölt. hogyan kerüli el az idegeskedést. Elvesztettem a hitemet és a küzdőképességemet. Missouriban. és tíz százaléka rosszul. és hét vérátömlesztést kapott. hogy nincs cipőm. soha nem fogom elfelejteni a történetet. „A legfőbb tanulsága az volt ennek a kalandnak.Nemcsak minden megtakarított pénzemet vesztettem el. Egy görkorcsolyakerekeken guruló deszkán ült. hogy milyen gazdag vagyok. hogy valami jelentéktelen apróságon. amikor társaival huszonegy napig hányódott a Csendes-óceánon egy mentőtutajon. azzal hajtotta magát." Egyszer megkérdeztem Eddie Rickenbackert. hogy születésnapján fekete ruhát öltött és böjtölt. Ahogy álltam és néztem. de 1934 egy tavaszi napján. Azt mondtam. és minden reggel elolvasom őket borotválkozás közben: „Szemembe' könny. Jonathan Swift. Azt akartam mondani. vidám és magabiztos tud lenni láb nélkül. hogy Kansas Citybe megyek állást találni. EGYMILLIÓ DOLLÁRÉRT? Évek óta ismerem Harold Abbottot. Megkaptam a kölcsönt és az állást is. most a Merchants és Miners Bankba mentem pénzt kölcsönözni.mondta lelkesen. éppen átkelt az úttesten. Ő volt hajdan előadókörútjaim menedzsere. A következő szavak vannak a fürdőszobai tükrömre ragasztva. de az angol irodalom e . a Gulliver utazásai szerzője az angol irodalom legsötétebb pesszimistája volt. hogy Kansas Citybe mehessek munkát keresni." A Time-ban jelent meg egy cikk egy őrmesterről. és figyelmen kívül kell hagynunk a csodálatos kilencven százalékot. amit válaszul mesélt. Életünkben a dolgok körülbelül kilencven százaléka rendben megy. Tudok járni. Webb Cityben élt. ha ő boldog. aki megsebesült Guadalcanalnál. a szemembe nézett. Egy papíron ezt kérdezte az orvosától: „Életben maradok?" Az orvos ezt felelte: „Igen. és egy embernek nem volt lába. Ahogy megemelte a deszkáját. és el kell felejtenünk a maradék tízet. Van lábam.AKARJUK. Ha idegesek akarunk lenni. akkor a rendben levő kilencven százalékra kell koncentrálnunk. ELADNÁD-E. Összesen száz dollárt akartam kölcsönözni a banktól. Elszégyelltem magam önsajnálatom miatt. Egy nap Kansas Cityben találkoztunk. ami egy életre véget vetett idegeskedésemnek. olyasmit láttam. akkor én sokkal inkább az kell hogy legyek lábbal. akkor a tíz százalék bajra kell koncentrálnunk. Szép napunk van. MEG KELL RÁ ŐKET TANÍTANUNK. Úgy kullogtam.

Lucile Blake. hogy majdnem elvesztettem miatta boldog otthonomat. és annyi látogatóm volt. ahol laktam. mikor majdnem tragikus fordulatot vett az élete. mint Ali Baba a barlangban. Akkor. amink van. hogy kedves fickóból igazi morgómedvévé váltam. a legnagyobb tragédia a Földön ez a hajlam. „A világ legjobb orvosai Doktor Diéta. Viszont. milyen jó dolgom is van. Annyit idegeskedtem. Tudom. mert elmesélte. De te csak morogsz. Bárcsak a te cipődben lehetnék! Nézz rám. Egy szomszédom. és megint a régi önmagam leszek -és lettem is. hanem az egészségedet. Ekkoriban Arizonában. mint eddig egész életében. amink hiányzik. tragédia. Minden reggel. Johnnie. Van időm olvasni. boldog. akkor nemcsak a boltot veszíted el. éjszaka sétalovagolni. Olyan vidám voltam. Ford és Morgan minden aranyáért sem. és gyakran arra. Sok év telt el azóta. hogy az orvos kiakasztott egy táblát. A dolgaim jól mentek. és a fél arcomat elvitte egy lövés. nem adnád el. Egy nap aztán egy fiatal hadirokkant. Palmer úr a New Jersey-beli Patersonban él. Egy nap ezt hallottam egy rádiókommentátortól : »Csak azt tudja kifejezni az ember. Rudolf úr. Rockefeller. egy művész. hogy valaha is teljesen felépülök.akkor ugyan nem jöttem rá. Miért éppen velem kellett ennek történnie? Mivel érdemeltem ki? Sírtam és panaszkodtam. de most gyökeret vertek bennem a szavak. Tucsonban élt.és csak a megadott időben. Éjjel-nappal dolgoztam. Finomakat eszem. Egy évig ágyban feküdni! Betegnek lenni . Eladnád-e a két szemed egy billió dollárért? Mit kérnél a lábadért? A kezedért? A hallásodért? A gyermekeidért? A családodért? Add mindezt össze és rájössz. Attól féltem. Rájöttem. Emiatt lett John Palmer „kedves fickóból igazi morgómedvévé". Évekkel ezelőtt ismertem meg Lucile-t. ami a tudatában van. be kell csuknom a boltom. amiért hálásnak kell lennem. Egy reggel összeestem. mintha a világon csak neked lenne bajod. egészséges gondolatok. csak akkor tanult meg hálás lenni mindazért. Elkeseredtem és lázongtam. Lelkileg többet fog fejlődni a következő hónapokban. amije van. Az a szokásom. A legértékesebb és legboldogabb év volt arizonai éveim közül. Nincsenek fájdalmaim. és gyakran arra. De lefeküdtem. amink hiányzik". hogy minden reggel számba veszem. saját üzletet nyitottam." Mi a nap minden órájában ingyen részesülhetünk Doktor Elégedettség szolgálatában. Több nyomorúságot okozott már. Úgy viselkedsz." Igen. ott elhatároztam. mind a ketten novellaírást tanultunk a Columbia Egyetem újságírói szakán. Nem biztatott. hogy tényleg be kell csuknod a boltot egy időre . ha rendbe jönnek a dolgok. az otthonodat és a barátaidat is!« Ezek a szavak mellbe vágtak.mondta az orvos. ha te nem hagyod abba a morgást és dörmögést. ahogy az orvos tanácsolta. végiggondoltam mindazt." Egy barátom. Látok. mi mindenért lehetek hálás. és ma már teljes életet élek. hogy tökéletesen kipihenje magát« . de ma már tudom. ha figyelmünket hihetetlen gazdagságunkra fordítjuk -mert gazdagabbak vagyunk.kiemelkedő pesszimistája még borulátásában is dicsérte a vidámság és a boldogság egészségadó erejét. hogy egyszerre csak egy látogató jöhet be hozzám . Doktor Csend és Doktor Elégedettség. Így mesélte nekem: „Őrült forgatagban éltem: orgonálni tanultam az arizonai egyetemen. de nem panaszkodom. és zeneélvezet-órát tartottam a Desert Willow Ranch-en. logopédusként dolgoztam a városban. ezt mondta nekem: »Most azt hiszi. hogy csak olyan gondolataim lesznek. Lesz ideje gondolkozni és megismerni magát. Most már hálás vagyok azért az évért. hogy leszereltem. Hallok. A szívem! »Egy évig ágyban kell feküdnie.« Egy kicsit megnyugodtam. és majdnem tönkretette vele a házasságát. amid van. hogy „ritkán gondoljunk arra. Fél karom van. Aztán jött a baj. Úgy döntöttem. hogy megváltozom. Értékeljük-e mindezt? Dehogyis. Szép zene szól a rádióban. Nem tudtam alapanyagot és alkatrészeket szerezni. amikor felébredtem. ami hiányzik. Gyönyörű kislányom van.« Már sokszor hallottam ehhez hasonlókat.na és akkor mi van? Újra kinyithatsz. Egy csomó mindenért hálásnak kellene lenned. Lehet. amink van.talán meghalni! Kétségbe estem. Partikra jártam táncolni. Jó barátaim vannak. aki nálam dolgozott. mint az összes háború és járvány. ezt mondta nekem: »Szégyelld magad. és nem idegeskedni azon. Pedig nem az. Néhány éve szörnyű megrázkódtatás érte. „Nem sokkal azután. és megpróbáltam új értékrendet kialakítani. Mint Schopenhauer megmondta: „Ritkán gondolunk arra. Felemelő könyveket olvastam. hogy egy évet ágyban kell töltenie. Ez az egyik . Olyan savanyú és rosszkedvű lettem . amilyenné az életemet szeretném tenni: örömteli. amit ágyban töltöttem. a mai napig megmaradt.

Rendkívül gátlásos voltam. Egész életünkben tündérszép világban élhettünk. suttogom.húsz ilyen év után lett nemzedéke egyik legkiválóbb írója és a leghíresebb csevegő az angolszáz világban. és látod a hóesésben a repkedő verebeket! Szégyellnünk kellene magunkat. amit akarunk. de ugyanazt tanulta meg." Ezeket a szavakat nem egy hivatásos optimista mondta.ott maradt a félelem. Azóta sokkal jobban lát. ha mosogat. a szűk csak elhasad«. Belemerítem a kezem. amikor a többi gyerek este hazament. szinte bolondos módon éltem. de vakok voltunk. és ennek megfelelően öltöztetett. Ezt a könyvet egy olyan asszony írta. Gyerekkorában ugróiskolázni akart a többi gyerekkel. szivárványt nézhetsz a szappanbuborékban. A könyvet csak akkor láttam. másodszor arra. Agyába véste az egész földdarabot." Ahogy kinézett a mosogató fölötti ablakon." 1943-ban." De nem hagyta. hogy csak akkor tanultam meg élni. Sioux Fallsban. és végül az irodalom és újságírás professzora lett az Augustana College-ban. nagy betűkkel szedett könyvét olyan közel tartotta a szeméhez. hogy könyvét e szavakkal fejezte be: „Édes Istenem.írja. „Játszom a mosogatóban a fehér habbal. Le akartam győzni. ezért vidám. Edith Alfredtől. Úgy elragadta a szappanbuborékok és a verebek látványa. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat. amit dr. TALÁLD MEG ÖNMAGAD. még az atlétikában sem. csoda történt: a híres Mayo klinikán megműtötték. női klubokban tartott előadásokat. Anyám régimódi asszony volt. Ezért.írja . és szemét a vonalakra szegezve végígmászott rajtuk.legértékesebb tényező az életemben. Samuel Johnson kétszáz évvel ezelőtt. látta „a verebek csapkodó. Feltartom a fénybe. „Agyam titkos rekeszében . „Csak fél szemem volt írta -. Dél-Dakotában. szürke-fekete szárnyát a sűrű hóesésben". Tizenhárom évig tanított ott. és kerek arcom miatt még kövérebbnek látszottam." Képzeld el. »más« . soha nem csatlakoztam a többi gyerekhez a szabadtéri játékokban. izgalmas. a negyedik szabály ez: TARTSD SZÁMON A JÓT -ÉS NE A BAJAIDAT! 16. hogy egyszer teljesen megvakulok. ahol a barátaival játszott. gyönyörű világ nyílt meg előtte. Twin Valleyben kezdett tanítani. Ha abba akarjuk hagyni az idegeskedést. és nem élveztük. olvasd el Borghild Dahl hihetetlen bátorságról tanúskodó könyvét. Mindig azt mondogatta: »A bő ruha kiszolgál. hogy azt köszönöd meg Istennek. Olvasni otthon olvasott. „Minden esemény jó oldalát nézni olyan tulajdonság. soha nem bolondoztam. és nemsokára mestere lett a játéknak. és rádióműsora volt: könyvekről és szerzőkről beszélt. amikor megijedtem a haláltól. talán nem tudja. elkényeztetettek voltunk. a rongyokat és az éhséget . ha közel tartottam az arcomhoz. hogyan lehet a mosogatásból érdekfeszítő tevékenységet csinálni? Ha igen. hanem olyan ember. aki egy fél évszázadig szinte vak volt. Soha nem mentem partikra.Mindig kövér voltam. Minnesota egy apró falvában. hogy „másnak" tekintsék. és mindegyikben egy miniatűr szivárvány színeit látom. hogy élvezzük. hogy csak a bal sarkából láttam ki egy kicsiny nyíláson. ki vagy a mennyekben. köszönöm. Úgy éreztem." Szeretnéd tudni. . hogy mosogathatsz. Logan Pearsall Smith nagy bölcsességet fejezett ki kevés szóval: „Két dologra kell törekednünk életünkben: először arra. Új. ő lefeküdt a földre. és azt olyan vastag hegek borították. doktorátusát a Columbia Egyetemen szerezte. aki megismerte a szorongást. ami többet ér évi ezer fontnál. amennyire csak tudtam. A minnesotai egyetemet végezte el. de nem látta a vonalakat." Drága Lucile Blake. mikor iskolába kerültem. hogy sajnálják. aki ostobaságnak tartotta a csinos ruhákat. és nem láttuk. Most azt is elbűvölőnek találja. A címe: Látni akartam. és el akarunk kezdeni élni. és annyira balra fordítottam a szemem. ÉS LÉGY ÖNMAGAD: NINCS A FÖLDÖN HOZZÁD HASONLÓ Kaptam egy levelet Mrs. és kiemelek egy labdányi szappanbuborékot. ötvenkét éves korában. az észak-karolinai Mount Airy-ből: „Gyerekként félénk és gátlásos voltam . hogy megszerezzük. Köszönöm. hogy a szempillája súrolta a lapot. Szégyellem. mi atyánk.

amit az emberek elkövetnek. és olyan lelkesen énekelt. Elkerültem a barátaimat is. mikor felszólítottak. pszichózisnak és gátlásnak éppen az a forrása. Végül olyan boldogtalan lettem. Ezt válaszolta: „A legnagyobb hiba.mondta nyersen -. és a közönség imádni fog. most valami újra vágyik. hogy önmaguk legyenek. de nem sikerült. és úgy öltöztem.mondta ravaszul -. Ahelyett. Szégyelled a fogad. Mikor felnőttem. Ez az! Egy pillanat alatt rájöttem. hogyan nevelte gyermekeit. mint az emberi élet".először egy kicsihez -. „Ide figyelj . és egy cseppet sem vonzó. igyekeztem vidám lenni. De nem volt szerencsés az arca. Sam Wood az ingatlanüzletben dolgozott. mint hatvanezer álláskeresővel beszélt. Mind másodrendű Lana Turner és harmadrendű Clark Gable szeretne lenni. hogy más legyél. és megbénultam a félelemtől. és tehetségesnek vélte. amilyen vagy. amilyennek nekem kellett volna. egy nálam jóval idősebb férfihoz mentem feleségül. hogy nagy film. ha majomkodsz." A lány zavarba jött. „A közönség ezt az ízt már ismeri .. mint akik. Egy villamoskalauz lánya is nehezen tanulta meg ezt az igazságot. egy nagy olajtársaság akkori személyzeti vezetőjét. Mi volt az eredménye? Nevetséges lett. ahogy csinosnak találtam. de a férfi folytatta: „Mit számít? Bűn. és egyetemes. ha látja. hogy túljátszottam. mi a legnagyobb hiba. Chips és az Akiért a harang szól. Mellesleg . mint a történelem. mindig ragaszkodtam hozzá. mint aki vagy. és elfeledkezett a fogáról. Mindent megtanultam a színekről és szabásokról. mert más akartam lenni. Minden igyekezetük. mert senkinek sincs szüksége hamispénzre. Tanulmányoztam vonzó vonásaimat. Más énekesek .vagyok." Megkérdeztem Paul Boyntont." De ez nem válik be. Ettől kezdve csak a közönségre gondolt. mint amilyen vagyok. Sok neurózisnak. milyen vagyok." Ez a vágy. amikről azt hiszik. Igyekeztem saját személyiségemet tanulmányozni. amikor állást keresnek. az egyik legismertebb rendező szerint a legnehezebb dolga a feltörekvő ifjú színészekkel éppen ez: olyanok legyenek. de nem lehettem. Majdnem megbukott." Mi változtatta meg ennek a boldogtalan asszonynak az életét? Egy véletlenül meghallott megjegyzés ! „Egy véletlenül meghallott megjegyzés megváltoztatta egész életemet. Mikor először énekelt közönség előtt . Gyermekeimet nevelve mindig azt tanítottam nekik. Olyanok voltak. Annyira rossz állapotba kerültem. Sokáig tartott . és túljátszottam a szerepemet. Anyósom egy nap arról beszélt. hallgattam az előadásodat..egy New Jersey-i éjszakai klubban . hogy magamnak köszönhetem minden nyomorúságom. amilyenek. főleg Hollywoodban tombol. mint a Goodbye. amilyen vagy. amit én olyan keserves tapasztalatok árán tanultam meg: Akármi történik is. Kinyitotta a száját. ha valakinek előreáll a foga? Ne próbáld takargatni! Nyisd ki a szád. és tudom. „A tapasztalat megtanított rá . hogy neked tetszik. mit akarsz titkolni. Ő csak tudja: több. Apósom és anyósom elegáns volt és magabiztos.mondta -. hogy nem láttam értelmét meghosszabbítani az életemet. Ezért ahányszor társaságban voltunk. Mindent elkövettem. Angelo Patri tizenhárom könyvet és sok ezer cikket írt a gyereknevelésről.és rádiósztár lett. De volt ebben az éjszakai klubban egy ember. Igyekeztem barátokat szerezni. féltem attól. hogy beszéljek. Megpróbáltam rájönni. hogy olyan akarj lenni.de ma boldogabb vagyok." Mielőtt olyan filmeket kezdett rendezni. Nem lehetsz papagáj. Nagy szája volt és előreálló foga. Szerinte az üzleti életben ugyanazok az elvek érvényesülnek. mindig nyertem egy kis bátorságot. mint a mozi világában. mindig légy önmagad!" A probléma. De nem változtam meg. mint az. és azt mondta: »Akármi történt is. gyakran igyekeznek azokat a válaszokat adni. akik másnak akarnak látszani. Csatlakoztam egy társasághoz . csak még gátlásosabbá tett. Megpróbált „szép" lenni. Nem jutsz előre. hogy a férjem is rájön. írt egy könyvet is Hat módszer állást szerezni címen. hogy nem olyan akarsz lenni. Az öngyilkossággal kezdtem foglalkozni gondolatban. Sam Wood. eladók személyiségét formálta.megpróbálta felső ajkával eltakarni a fogát.«.. Én tudtam. és ez a véleménye: „Az a legnyomorultabb. amit csak lehetett. aki hallotta énekelni. Mr. Dr. napokig nyomorultul éreztem magam utána. hogy nem szégyelled. hogy hasonlítsak hozzájuk. azok a dugdosnivaló fogaid még szerencsét hozhatnak!" Cass Daley megfogadta a tanácsot. hogy még az ajtócsengő hangjától is féltem! Magam voltam a csőd. mint a többiek. Énekesnő akart lenni. hogy a legbiztosabb dolog azonnal ejteni azokat az embereket. hogy önbizalmat öntsenek belém. mint amilyen boldognak valaha képzelni tudtam magam. hogy őszinték lennének. Ideges lettem és ingerlékeny. James Gordon Gilkey szerint „ősi.magyarázza nekik Sam Wood -. aki. ha nem önmagukat adják. Tudtam. aki más akar testbenlélekben lenni. »Önmaguk legyenek. Egyik napról a másikra megváltoztam! Elkezdtem önmagam lenni. De ahányszor előadást tartottam.

Kidobtam hát a szemétkosárba egy év munkáját. hogy önmaga legyen. „Ne fogadja el az állást . van egy remek ötletem. hogy szorongunk. Ez a negyvennyolc kromoszóma dönti el. a rendező ragaszkodott hozzá. mi a kor híres színészei . Te valami újdonság vagy ebben a világban.és ebben a könyvben minden benne lesz. De végül felismertem. más ambiciózus fiatalok hogy nem fedezték már rég föl. Színész szerettem volna lenni. Mikor Charlie Chaplin filmezni kezdett. Berlinre mély benyomást gyakorolt a fiatalember tehetsége. és azt tettem. hogy mások összessége akarjak lenni. aki heti harmincöt dollárt keresett.Ha elfogadja. hogy az ember legyen önmaga. hogy éppen te jössz a világra! Vagyis. mert nem lehetek senki más.bizonyos esetekben egyetlen gén meghatározza egy ember életét.figyelmeztette Berlin. a legjobb szónoklattani könyvbe. Nem lehetsz senki más. amit Irving Berlin a néhai George Gershwinnek adott. amelyet üzletembereknek valaha írtak. Évekkel később belefogtam. Meggyőződéssel nyilatkozhatok arról. Ugyanaz a buta ötletem támadt az írással kapcsolatban. mert nem olyanok vagyunk. Keserű és drága tapasztalatok árán tanultam meg. {Nem arról a Sir Walter Raleigh-ről beszélek. Gershwin pedig csak egy küszködő kezdő zeneszerző. csak félig vagyunk ébren. és lassan nemzedéke egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője lett. olyan megbízható ötlet. hogy megint ostobán cselekszem. Amit mások gondolatait összezagyválva írtam." Ilyen képességeink vannak. mint hajdan a színészettel: kölcsönveszem egy csomó más író ötletét. hogy önmagam kell legyek. amilyen. Amram Scheinfeld szerint minden kromoszómában „több tucattól több százig terjedő számú gén van . Tanulmányozni fogom. Fogadd meg a bölcs tanácsot. amivel kezdenem kellett volna: saját szónoki és tanári tapasztalataim. és egy évet szenteltem az ötletek összegezésének saját kéziratomban." Felhagytam hát azzal. hogy egyetlen üzletember sem fogja soha átrágni magát rajta. mit örököltél. másodrendű Berlin lesz magából. sikeres kombinációját alakítom ki. Will Rogers. mind különbözne tőled. Te és az örökléstan a címe. minden hibájával és korlátjával.John Drew." Gershwin megfogadta a tanácsot. és elölről kezdtem. és felajánlotta neki. Mikor először találkoztak. „Ahhoz képest. . Most már remélem örökre megtanultam. ha 300 000 billió testvéred lenne. De ha ragaszkodik ahhoz. és egy könyvben összesítem . Általánosságban szólva az emberek bőven képességeik határán belül élnek. hogy nem értettem. Charlie Chaplin. olyan unalmas. miről beszélek. aki a királynő elé terítette a sárba a köpenyét. Gene Autry és még sok millió ember tanulta meg a leckét. Ha többet akarsz olvasni róla. olyan mesterkélt volt. akik soha nem találták meg önmagukat. Ennek a kétségbeejtő tapasztalatnak egy életre meg kellett volna értetnie velem ezt az igazságot. ne pazaroljunk hát egy pillanatot se arra. beiratkoztam az Amerikai Színművészeti Akadémiára. mint én. amit ebben a fejezetben próbálok mindenki agyába vésni. ugye? Pedig nem. nekigyürkőztem. amit Sir Walter Raleigh. egy a 300 000 billióhoz volt az esélye annak. Több tucat szónoklattani munkát kölcsönöztem a könyvtárból.) „Nem írhatok Shakespearehez mérhető könyvet. hogy mik lehetnénk. ami biztos sikert jelent.sikereinek titka. Milyen ostoba ötlet! Milyen abszurd! Eveket pocsékoltam el az életemből másokat utánozva. és magamból mindannyiuk fényes. nem is lesz soha az eljövendő korokban. A genetika tudománya szerint azért vagy olyan. hogy az átlagember képességeinek csak tíz százalékát használja fel. mint mások. De nem így történt. olyan egyszerű. Walter Hampden. Az idő kezdete óta nem volt olyan egyén a Földön. Szerinted ez csak becslés. Berlin híres volt már. de írhatok egy eredetit.próbálták utánozni őt! A híres William James olyan emberekről beszélt. Újra meg kellett tanulnom. Otis Skinner . reményem szerint. mint te. mert tudom. Mary Margaret McBride." Légy önmagad. legyen a zenei titkára majdnem háromszor akkora fizetésért. megfigyeléseim és meggyőződéseim alapján írtam meg a könyvem. Különböző erőforrásaikat rendszeresen kihasználatlanul hagyják. valóban. Most viszont kijelentettem: „Dale Carnegie leszel. mert huszonnégy kromoszómát örököltél az apádtól és huszonnégyet az anyádtól. Aztán utánozni fogom mindegyik legsikeresebb vonását. És ők is tapasztalatból tanulták meg. vedd elő Amram Scheinfeld könyvét. mikor azt mondta. hogy a kor egy népszerű német . mielőtt vastag missouri-i koponyámat megjárta. Amikor a missouri búzamezőkről először New Yorkba érkeztem." Csodálatos lény az ember. Testi-lelki lehetőségeinknek nagyon kicsiny részét hasznosítjuk. Mikor szüleid találkoztak és egyesültek. Makacs voltam. akkor egy nap elsőrangú Gershwin lehet. Azt hittem. Az én Sir Walterem Oxfordban volt az angol irodalom tanára 1904-ben.

légy a füvön az él. és beszélni kezdett lasszópörgetés közben. Mikor az akart lenni. ez az ötödik szabály: NE UTÁNOZZ MÁSOKAT. hogy az irigység tudatlanság. egy ösvény is megteheti. akár nem. légy bokron a lomb. Légy csillag. ÉS LÉGY ÖNMAGAD. Jóban-rosszban saját kertecskédet kell művelned. Csak szépítsd az országutat. Gene Autry megpróbált megszabadulni texasi akcentusától. akkor karriert csinált. és cowboy-nótákat énekelt. a sors rád mit oszt. S ha bokor se lehetsz. amely békéssé és nyugodttá teszi életünket. Keresd. ha megpróbálta. hogy el kell fogadnia magát. ami valójában volt . és rajta kívül senki sem tudja. De leggyönyörűbben hajts ki üdén. De amikor pengetni kezdte a bendzsóját.a néhai Douglas Malloch . és azt mondta. az utánzás öngyilkosság. amíg önmagát nem játszhatta. Örülj neki. hogy nagy avagy kicsi: Légy te a legderekabb! (Kiss Zsuzsa ford. Ha út nincs. CSINÁLJ LIMONÁDÉT . és nem sikerült neki. Lehetsz még völgyi bozót. ami vagy. amit a természet adott neked.) Ha olyan szellemi beállítottságot szeretnénk elérni. ír komika szeretett volna lenni." Így magyarázta Emerson. New York-i. A tóban a legtáncosabb. Jóban-rosszban saját kis hangszereden kell játszanod az élet zenekarában. csak ha megdolgozik érte azon a földdarabon. Csak akkor lett sikeres. A benne szunnyadó erő új a világban. hogy bár a széles világ tele van jósággal. Ha fán nem. Azt festheted meg. az egyik legnépszerűbb rádiósztár lett New Yorkban. Will Rogers lasszóval lépett föl varietékben évekig. Bob Hope-pal is hasonló történt: éveket töltött táncoskomikusként . Mikor Mary Margaret McBride először szerepelt a rádióban. van kis feladat.így írta le: Fenyő ha nem lehetsz bérc tetején. mikor meggyőződik róla. Charlie Chaplinből nem is lett addig senki. 17. az az itt meg a most. mint a városiak. Te egyedi vagy a világon. Végsősoron minden művészet önéletrajzi. hát légy a sügér. mikor felfedezte humorérzékét. az emberek meg a háta mögött kinevették. környezeted és öröklött tulajdonságaid tettek. és ő is csak akkor.egyszerű vidéki lány Missouriból -. úgy öltözött. és önmaga lehetett. Egy költő . Hozd ki a legtöbbet abból. akár tetszik neki. Csak azt énekelheted meg. De a fő. Emerson is megírta Önbizalom című esszéjében: „Minden ember neveltetésében eljön az az idő.komikusát utánozza. ha nem vagy a Nap! Nem az a fontos. mikor vicceket mondott. egyetlen szem tápláló búzához sem jut. HA CITROMOT KAPSZ. és meg sem szólalt. Annak kell lenned. és ő lett a világ legnépszerűbb cowboy filmen és a rádióban. Nem mind kapitány a hajóban a had. Pézsma ha nem vagy. TALÁLD MEG ÖNMAGAD. Van nagy feladat. amivé tapasztalataid. amelyet művelnie adatott.és csak akkor kezdett sikeres lenni. mire képes. ami vagy.

amint repülőre rakták a csörgőkígyó kifejt mérgét. De mikor a bölcs kap citromdíjat. Kinéztem önmagam börtönéből.. hogy citromunkból limonádét tudtunk csinálni. Florida" névre kereszteltek át. egy ismerős asszony érdekes és felvillanyozó története. Ezt válaszolta: „Megpróbáltam mindig megfogadni azt a tanácsot. Ha az életben citromdíjat kap. hogy közel legyek hozzá. nekem ajándékozták kedvenc darabjaikat. feladja. Annyira lelkes és izgatott lettem az új élettől. megkeresem a csillagokat. Roebuck és Társai elnöke adott: »Ha citromot kapsz. De én igen. néztem a sivatagi naplementét. Elhatároztam. és megtaláltam a csillagokat. kígyóbőrt is kapni lehetett fantasztikus áron. A sors keze. egyedül maradtam a kunyhónkban. Aztán jó ötlete támadt. több millió éves kagylókra vadásztam. egy meg sarat.«" Ezt teszi a bölcs. Tanulmányoztam a kaktuszok. hogy az emberi lények egyik legcsodálatosabb tulajdonsága.a férjem egy katonai kiképzőtáborban állomásozott. Gyűlöltem azt a helyet." Igen. Mikor érdeklődtem kerámiáik és szőtteseik iránt. Állandóan fújt a szél. Ezzel szörnyű megpróbáltatásom átalakult életem legizgalmasabb kalandjává. annyira sajnáltam magam. aki „képes volt a mínuszból pluszt csinálni". Utáltam. csinálj limonádét. a Sears." Harry Emerson Fosdick nem győzte ismételgetni a huszadik században: „A boldogság többnyire nem élvezet. Vettem egy képeslapot is. Csörgőkígyókonzerv-szállítmányok indultak onnan a világ minden tájára a vevőkhöz. Mi okozta ezt a változást bennem? A Mojave-sivatag nem változott meg." Thelma Thompson felfedezte azt a régi igazságot. a kaliforniai Mojave-sivatag mellett. Robert Maynard Hutchinst. Thelma Thompsonnak hívják. Semmi esélyem.mesélte nekem élményét . Sehol egy lélek. ahogy reagáltak. hanem győzelem. amikor a sivatag még tengerfenék volt. mit tesz. Inkább a börtön! Apám két sorral válaszolt a levelemre . Hasznot fog húzni ebből a csapásból: a csörgőkígyókra alapoz mindent. Megírtam. hogy évente húszezer turista özönlik oda csörgőkígyófarmját megnézni. Alfred Adler. amit felfedeztem. Szégyelltem magam. amelyet „Csörgőkígyó. Mikor először meglátta a farmját. minden falat étel és minden korty levegő tele volt homokkal. Láttam. mi jó van jelenlegi helyzetemben. megtudtam. amely a teljesítmény érzéséből táplálkozik. melyet a görögök Krisztus születése előtt ötszáz évvel hirdettek: „A legjobb dolgok a legnehezebbek. Ahogy keresztül-kasul újra és újra bejártam ezt az országot.. hogy laboratóriumokban ellenmérget állítsanak elő belőle. hogy több tucat férfival és nővel találkozhattam. homokkal! Olyan elhagyatott voltam. Mindenki elképedésére csörgőkígyókonzervet kezdett készíteni. abban a kitüntetésben volt részem. amelyet a néhai Julius Rosenwald. Megváltozott a felfogásom." Aztán szidja a világot. győzelem. Újra és újra elolvastam a két sort. jukkák és józsuafák fantasztikus formáit. és megdöbbentem.Míg ezt a könyvet írtam. hogy csak törpe tölgy és csörgőkígyó élt meg rajta. Egyszer meglátogattam egy elégedett farmert Floridában. kiderítem. egy nap beugrottam a chicagói egyetemre. „hogy képesek a mínuszból pluszt csinálni". Megismertem a prérikutyákat. amelyek akkor rakódtak le. aki még a mérgezett citromból is tudott édes limonádét csinálni. . Az ostoba éppen az ellenkezőjét. abból. amely Fénylő bástyák címen jelent meg. Még soha nem voltam ilyen nyomorult. ötven fok egy kaktusz árnyékában. hogy írtam róla egy könyvet . Íme. amelyeket nem voltak hajlandóak eladni a turistáknak. Egy perccel sem bírom tovább. Mikor néhány éve meglátogattam. hogy írtam a szüleimnek. Üzlete ragyogóan ment.egy regényt. és feladtam a falusi postán. majdnem elment az egésztől a kedve. Odaköltöztem. ez a két sor megváltoztatta az életemet: Ketten nézték a börtönrácsokat: Egy csillagot látott. „A háború alatt . hogy ne idegeskedjen. Mikor a férjem kivonult hadgyakorlatra a sivatagba. egy olyan ember előtt tisztelegve. és megkérdeztem a rektort. A föld olyan sovány volt. így gondolkozik: „Mit tanulhatnék ebből a szerencsétlenségből? Hogyan javíthatnék helyzetemen? Hogyan csinálhatok ebből a citromból limonádét?" Miután egy életen át tanulmányozta az embereket és rejtett erőtartalékaikat. akivel beszélgetni lehetne. a nagy pszichológus kijelentette.örökké megmaradnak emlékezetemben -. A hőség elviselhetetlen volt. női táskának és cipőnek. és valóságos önsajnálatorgiát rendez. aki még a mérgezett citromból is limonádét csinált. és azt mondja: „Vesztettem. Összebarátkoztam a bennszülöttekkel. hogy föladom és hazamegyek.

mert még soha nem járt erdőben.. és megkértem. kedvesen megkért. ha én is kedves és udvarias leszek. Én tudom. ez a vidám nyomorék járt az eszemben. hogy a veszteségedből húzz hasznot. mint valaha hitte. aki ilyen körülmények között nőtt fel. amikor az állami bankbizottság tagja lett. hogy így történt. a barátai adták össze a pénzt koporsóra. és azóta sem tehettem egyetlen lépést sem. . és azt válaszolta: „Nem viseltem bátran. és tudatlansága citromából a tudás limonádéját állítja elő. amelyekről szavaznia kellett . „Életemben először meg tudtam figyelni a világot. hogyhogy ilyen bátran viseli. ez a különbség a bölcs és az ostoba között. hogy volt ideje gondolkozni. hogy sok felnőtt legnagyobb bánata. A lábam megbénult. szónokolni fog. a sarokban megláttam egy vidám férfit egy tolószékben. „Sajnálom. Olvasni kezdett." Miután túltette magát a sokkon és a sértődöttségen. hogy a nyereségedből hasznot tudj húzni. Azonnal rávágta: „Nem. Nekem őszintén megmondta. beválasztották New York állam parlamentjébe. „Végül felismertem." Így folytatta: „Szinte örülök. és gazdagabbá tették életét.mondta mosolyogva. hogy az emberek kedvesek és udvariasak velem. amelyek azelőtt untatták volna. Apja halála után anyja egy ernyőgyárban dolgozott napi tíz órát. Mire harmincéves lett. Megijedt. és beszédeket mondott tolószékben ülve! Sok embert ismert meg. most élvezi a szimfóniákat. fogalma sem volt arról. Ennek segítségével helyi politikusból országszerte ismert ember lett. és megakasztotta a kormány szerkezetét. Olyan jól érezte magát a színpadon. és egy fához szorított. amikor beválasztották az erdőügyi bizottságba." Dühöngött és lázongott. mert még nem volt folyószámlája soha. Megijedt.mondta. és őt is megismerték az emberek. Erre az ostoba is képes.tolószékben . hogy nem járhatott egyetemre. hogy annyira elcsüggedt. egyáltalán nem érte meg." Bolitho akkor mondta ezeket. hogy egy rakomány hikorihusángot vágjak babkarónak a kertembe. és ebből a mínuszból is tudott pluszt csinálni. és este tizenegyig dolgozott. mesélje el a történetét. De az évek múlásával rájött. Megsérült a gerincem. Ő maga mondta nekem. És . De a legnagyobb változást az jelentette. Ehhez intelligencia kell. bonyolult törvényjavaslatokat. ami történt vele. . Ahogy beléptem a liftbe. és kifejlődött az irodalmi ízlése. hogy kényelmetlenséget kell okoznom" . hogy veszített. Mikor kiléptem a liftből. aki csak középiskolát végzett.Elmentem." Huszonnégy évesen örökös tolókocsifogságra ítéltetni! Megkérdeztem. A legkevesebb. A kocsi felrohant az árokpartra. hátrány. De ismerek olyan embert is. Lassan felismertem. hogy napi tizenhat órát tanul. hogy ennyi év után még mindig szörnyű szerencsétlenségnek tartja-e. aki mindkét lábát elveszítette. fontos kérdéseket tanulmányozott. Tanulmányozta a hosszú. hogy a New York Times „New York legnépszerűbb emberének" kiáltotta ki. de haza is vitt munkát. Atlantában találkoztam vele egy szállodai liftben. Készületlenül érte ez a megtiszteltetés. Kétségbeesésében úgy döntött.de tőle akár a choctaw indiánok nyelvén is írhatták volna őket. hogy lázongása csak keserűséget szül. Egy husáng a kocsi alá csúszott. a Tizenketten az istenek ellen szerzője így fogalmazta ezt meg: „Az életben nem az a legfontosabb. Al Smith-ről beszélek. Jó zenét kezdett hallgatni. Huszonnégy éves voltam akkor. ha nem szégyelli az anyja előtt. Tizennégy év alatt vagy ezernégyszáz könyvet olvasott el. hogy nincs egyetemi diplomájuk. szívmelengető mosoly ömlött el az arcán. hogy ez nem okvetlenül igaz. Füstölgött a sorsa miatt. Mikor a lift megállt az emeletén. és széles. Rettenetes szegénységben nőtt fel. annyit értett belőlük. hogy visszaadta volna képviselői mandátumát. tagja lett a templomi klub színjátszó társulatának. mert sok ezer olyan sikeres embert ismertem. és kialakítottam igazi értékrendemet." Megkérdeztem. Ez vezette a politika irányába.A néhai William Bolitho. amit cserébe tehetek. ezek a könyvek új látóhatárt nyitottak meg előtte. hogy úgy döntött." Olvasásának hála érdeklődni kezdett a politika iránt. Azt hiszik. hogy jobban elférjen a tolókocsival. Felraktam a husángokat a Fordomra és hazaindultam. éppen mikor éles fordulóban voltam. Mikor édesapja meghalt. mert mindkét lába hiányzott. aki még az elemi iskolát sem fejezte be. és a szobámba mentem. mit kell tennie. hogy amiért azelőtt hajtottam. álljak egy kicsit odébb. Georgiában. Az igazán fontos az.Georgia állam államtitkára lett! Miközben esti iskolában tanítottam New Yorkban. A fiú. Megkerestem hát. „1929-ben történt . amikor a fél lábát elveszítette egy vasúti szerencsétlenségben. más világban kezdett élni. rájöttem. A neve Ben Fortson. méghozzá olyan kiváló. Gyakran mesélek hát diákjaimnak egy ismerősömről.

Ez több mint az élet. hogy a nyereségedből hasznot tudj húzni. akkor sem hagynak fel vele. amelyet második beiktatásakor mondott . amely békét és boldogságot ad. Minél többet tanulmányozom a sikeres emberek pályafutását. hogy gyengesége lett váratlan segítségére. bronzba vésetném William Bolitho szavait." Tegyük fel. mert süket volt. ami egyszer s mindenkorra elmúlt. lettek légyen e körülmények jók. Nietzsche kijelentette a felsőbbrendű emberről. és az ország minden iskolájában kifüggeszteném: Az életben nem az a legfontosabb. teremtő energiát szabadít fel. hogy olyan sok dolgunk legyen. hogy meglepően sok közülük azért lett sikeres. Második ok: ha nem sikerül is. 1928-ban a demokraták őt állították elnökjelöltnek. hogy Milton jobb verseket írt. ha elpattan az A-húr. melyet sokan választhatnánk életünk jelszavának: »Az északi szél teremtette a vikingeket. hogy előre nézzünk. ha harvardi jogászdiplomája és boldog házasélete van. hegedűjén hirtelen elpattant az A-húr.mondta Harry Emerson Fosdick -.« Miből gondoljuk. aki még az elemi iskolát sem fejezte be. hogy a mínuszból pluszt csináljunk. hogy valaha is csinálunk limonádét a citromunkból . alighanem nem írják meg halhatatlan regényeiket. ha vállalták személyes felelősségüket. se kedvünk ne legyen azt sajnálni.akkoriban ez még senkivel sem esett meg. hogy a mínuszból pluszt csináljon. „Ha nem lettem volna olyan beteges ." Nagyon valószínű. amelyen Angliában megszületett Darwin. Ez a diadalmas élet! Ha lenne rá módom. a nyugalom kellemessége önmagában jóvá vagy boldoggá teszi az embert? Éppen ellenkezőleg. nem tudtam volna ennyi munkát elvégezni. és ne hátra." Harry Emerson Fosdick Képes vagy rá! című könyvében ezt írja: „Van egy skandináv mondás." Charles Darwin így vallotta be. amelyeket Gettysburgben mondott.tüntette ki díszdoktorátussal őt. Mint William James mondta: „Saját gyengeségünk váratlanul nagy segítségünkre lehet. ha nem lettem volna olyan beteges. .két okot. A neve . de a jellem és a boldogság bármilyen történelmi körülmények között élő ember osztályrésze volt. rosszak vagy közömbösek. melyeket valaha emberek ura kiejtett: „Senki iránt sem rosszakarattal. amikor Ole Bull. sem az a szent költemény. hogy reménytelennek tartjuk. Egyszer.Tíz évvel azután. a világhírű hegedűművész Párizsban koncertezett. Az igazán fontos az." Az élet általában nem ilyen.. hogy a veszteségedből húzz hasznot. és nagyobb dicsőséget hozott. mindenkivel könyörületesen. Ismétlem: A vikingeket az északi szél teremtette. és Beethoven jobb zenét szerzett. hogy „nemcsak tűri a szükséget. valószínűleg nem törnek föl szíve legmélyéről azok a feledhetetlen szavak.és nem kergeti majdnem öngyilkosságba . Al Smith maga mondta nekem. Őt is gyengesége segítette. az igyekezet.mondok hát két okot. Hat nagy egyetem többek között a Columbia és a Harvard . ez a hatodik tanács: HA A SORSTÓL CITROMOT KAPSZ.. aki megváltoztatta a földi élet tudományos felfogását -. Ole Bull három húron fejezte be a darabot. hogy vak és süket volt. de mindent megnyerhetünk: Első ok: talán mégis sikerül. CSINÁLJ BELŐLE LIMONÁDÉT. negatív gondolatainkat pozitívakkal váltja föl. és arra sarkall. Ha Csajkovszkijt nem ejti kétségbe . valószínűleg soha nem írja meg halhatatlan Patetikus szimfóniá-ját. hanem élvezi is". mert hátránnyal indult. Négyszer választották meg kormányzónak .elhibázott házassága. akik sajnálják magukat. hogy mindez nem történik meg. hogy Al Smith politikai önképzésbe kezdett. Kentucky erdeiben egy rönkházban született egy másik csecsemő. és ez nagyobb teljesítményre sarkallta. Ehhez intelligencia kell. ha nem tanul napi tizenhat órát. Ha Dosztojevszkijnek és Tolsztojnak nem lett volna olyan szörnyű élete. hogy se időnk. ez a különbség a bölcs és az ostoba között. Ha arisztokratikus családban nevelkedik. ha saját élete nem megrendítő. mert vak volt. Erre az ostoba is képes. amiért mégis meg kell próbálnunk .a legszebb és legnemesebb szavak.írta az az ember. annál biztosabb vagyok benne.Abraham Lincoln. három húron fejezed be a darabot. arra késztet. ha puha párnára fektetik őket. hogy a biztos és kényelmes élet. azok. a nehézségek hiánya. Helen Keller karrierjét az ösztönözte és tette lehetővé. ő volt a legnagyobb élő szaktekintélye New York állam kormányzatának. melyek szerint semmit sem veszíthetünk. Olyan szellemi beállítottsághoz. Azon a napon. „Ilyen az élet . annyira elcsüggedtünk.

Nem láttam két kishúgomat sem. amelyet otthon töltöttem. Én és az öcsém nem kellettünk senkinek. iskolából jövet megálltam a farmjukon. de anyám egyszerűen kisétált a házból tizenkilenc évvel ezelőtt. mint egy kisgyerek. De nehéz idők jártak. Az iskolában soha nem sírtam. az Eastern Air Lines elnöke. hogy nem tudtak köztük választani. Mr. Egy társával vettek egy kávézót egy missouri-i kisvárosban. az egyik díjazott történet . megfejtem a teheneket. Ezért azt mondta az anyjának. öregek és betegek. Több fiúnak segítettem megírni a fogalmazásait. azt mondták. Nagyon megvertem. Loftin vett magához. nem fognak csúfolni és . csak akkor. és ágyban fekvő beteg. Mert elfoglalt és boldoggá tett. akiket magával vitt. »Ralph. azért töltött bele vizet. aki inkább elmegy. hogy árvának neveznek. Azt mondta. Stewart W. Akkor Mr. hogy segítek neki. Kansasben. Egy nap aztán Mrs. Félelmeink gyorsan valóra váltak. Loftin olyan tanácsot adott. Az igazi érzéseiket akkor mutatták meg. siessen haza. magukhoz vettek hármat a testvéreim közül. Kaltenborn rádiós hírmagyarázó. Aztán eljött Loftinékhoz. de Mr. Apám autószerencsétlenségben halt meg három évvel azután. aki ottmarad és verekszik. de otthon kibőgtem magam. ha érdeklődsz irántuk. hanem áldottak. és »árvakölöknek« neveztek. Loftin hetvenéves volt. Így megosztotuk a díjat. Volt.árvakölöknek' nevezni. Missouriban). hogy nagyobb ember az. a farmer. Annyira fájt. Iskolába menet. amelyeket az egyik lánynak segítettem megoldani. a társa eladta készpénzért a kávézót és meglépett. és Mrs. Négy családban én voltam az egyetlen férfi. azóta nem láttam. Azt mondta. és árvaként bánnak majd velünk. aki százhúsz kilométerről jött.« Megfogadtam a tanácsát. Burtoné (aki a Whizzer Motor Sales-nél dolgozott Springfieldben. Loftin vett nekem. Néhánynak teljes vitaanyagot írtam. Egy nap az egyik nagylány lekapta a fejemről. A város könyörületességére bíztak minket. Iskolába kerültem. „Kilencévesen veszítettem el az édesanyámat és tizenkét évesen az édesapámat. Egy barátja táviratozott apámnak. A szomszédságban aratott a halál. apám sietett. hülye vagyok. hogy meg akartam verekedni velük. hogy anyám elment. amíg »nem hazudok. és igazán aggódtak értem. amikor megjöttem a haditengerészettől. nehogy kipattogjon belőle a pattogatott kukorica agyam«." . ami egy csapásra megszabadított minden bajtól és szorongástól. Az egyik szégyellte a szülei előtt. és meghalt egy autóbalesetben Salinasban. Egy másik fiúnak könyvismertetéseket írtam. míg apám üzleti úton járt. a családfő elvesztette az állását. Loftin. míg tanultunk. és ellenségeimet barátaimmá tette. kétszáz dolláros díjat ajánlottam fel a legjobb. De két olyan kiváló tanulmányt kaptunk. mikor egy nap az egyik gyerek egy marék csirkeszart vágott az arcomba az iskolaudvarban. de senki sem irigyelt. egy asszonyt meg elhagyott a férje. és megkötötte a kutyáit a pajtában. Féltünk tőle. Sokat tanultam. nem lopok és megcsinálom. A verseny három bírája: Eddie Rickenbacker. Apám két nővére. akik szegények voltak. és szereztem néhány barátot. hogy igyekeztem az embereken segíteni. és igyekszel segíteni nekik.« Nem is verekedtem. de az első hét után bőgve mentem haza. megtöltötte vízzel és tönkretette. hogy »megáztassa a vastag koponyám. mint az. Apám szerencsétlenség áldozata lett.C. és megetettem. Mindenki barátjának tekintett. Két évig segítettem az özvegyeknek. Két idős farmer meghalt. övsömörje volt. náluk maradhatok. Most már nem átkoztak. Ez a három parancs lett a Bibliám. „Hogyan győztem le a szorongásomat". leglelkesítőbb igaz történetért arról. amit mondanak«. HOGYAN SZABADULJUNK MEG A DEPRESSZIÓNKTÓL KÉT HÉT ALATT ? Mikor írni kezdtem ezt a könyvet. hogy mosómedvére vadászik. azt mondta: »Sose feledd. és tizenhárom éve nem neveztek »árvakölöknek«. és nemsokára én voltam a legjobb tanuló. aki befogadott. mert igyekeztem nekik is segíteni. V. amelyet Mrs. Büszke voltam az új sapkára. megitattam az aprójószágot. a Lincoln Memorial Egyetem elnöke. és sok estém ráment azokra a számtanpéldákra. Dr. McClelland. Ezek szerint éltem. Egy kis ideig egy szegény családnál laktam. akik a várostól tizennyolc kilométerre laktak a farmjukon. Több mint kétszáz farmer látogatott meg az első napon. Azt mondták. fát vágtam. R. megérdemelte. A többi gyerek piszkált és csúfolt a nagy orrom miatt. Levelet is csak hét év múltán írt először. kevés az idegeskednivalóm. Íme. H. és nem tudtak engem tovább etetni.18.

" Néha viszont azt felelik: „Szeretnék egész nap ágyban maradni. Burton! Tudja. de már ott feküdt a bátyám. Ezt mondogatta melankóliás betegeinek: „Két hét alatt meggyógyulnak. Ő ágyban fekvő beteg volt huszonhárom évig. Ez az alapszabály bevált. hogy úgy érzem meg kell magyaráznom. aki azon panaszkodik. hogy a bezártak rádiót és könyveket kapjanak." Már felkészültem erre a válaszra. háborút indítok el. és rávette őket. Én magam úgy igyekszem a feszültséget oldani. látszólag csak saját bűnei miatt bánkódik. Annyira szorongok. Reuma. Levélíró klubot szervezett betegeknek. bár a páciens. hogy ne hagyjon nekik ürügyet az öngyilkosságra. Loope-ot. Kielégíti felsőbbrendűségi törekvését. hogy olyasmit csináljon." Lássuk.és sértődéscsomag lett volna. De Stuart Whithouse a Seattle Star-tól azt írta nekem: „Sokszor meginterjúvoltam Dr. és őket is. küldetése. Gyűjtötte más betegek nevét és címét. amit akar. Megkérem őket. és ha ők egyetértenek vele. Igyekezzenek mindennap arra gondolni." Olyan hihetetlennek hangzik a mondás. ahelyett. Adler kitűnő könyvéből. Azt tanácsolom hát: „Felhasználhatják azt az időt. ahogy lefeküdtem. biztató leveleivel. „Akkor csak attól tartózkodjon. Panaszkodott és bírált? Nem. Néhányan azt mondják: „Mi sem könnyebb ennél. együttérzést és támogatást szerezzen. hogyan szerezhetnének valakinek örömet. Mások azt felelik: „Nem lennék rá képes. hogy a világ nem igyekszik őt boldoggá tenni". lubickolt az önsajnálatban. . a Bezártak Társaságát. hogy levelezzenek egymással. Akárcsak a néhai Dr. hogyan szerezhetnének valakinek örömet." Azt válaszolom nekik: „Ne hagyja abba a szorongást. És azt is. Másrészről viszont nem nagyon illik az életformájába. gondolják ismét végig. hogyan szerezzen barátokat. hogyan szerezhetnének valakinek örömet. a legcsekélyebb fensőbbség nélkül. R. Mi a legnagyobb különbség Dr. amikor nem tudnak aludni. hogy fel kellett kelnie. és sok ezer betegnek szerzett örömet. menjen . amelyet valaha nagy pszichiáter tollából olvastam. hogy öngyilkosságot követnek el. ha a javallatomat követik. A walesi herceg jelmondatát választotta mottójául: „Ich dien" „Szolgálok". Mit jelenthet neked az élet: A melankólia tulajdonképpen hosszantartó düh és szemrehányás másoknak címezve. de az hiszem. Annyira sírtam. mit jelent ez számunkra. és az orvos legfontosabb teendője." Soha nem csinálták. A másik még határozottabban támadja életformájukat. Loope és mások között? Csak ennyi: Dr. és még egyetlen betegem sem lett öngyilkos. Nem teszik. most is tévedtél. amihez kedve van. amit szívesen csinálnék.Ha útközben rájön.. hogy törődést." Mikor másnap látom őket. amihez nincs kedve. a következő. hogy Shaw szavaival élve „egy önközpontú kis betegség. Mindig beleegyezem.Éljen C. és töprenghetnek. forduljon vissza. Egész életemben ezt csináltam. körülötte ugráljon? Nem. Olyan. ha megengedem.. A beteg általában azt válaszolja: „De nincs semmi." Mindezt természetesen csendes. Ágyából évi ezernégyszáz levelet írt. Ha azt csinálhatja. akkor nem uralkodhat rajtuk. A mélakóros első emléke rendszerint valami ilyesmi: „Emlékszem. azt csinál. A legelképesztőbb kijelentés. a probléma gyökeréig hatol." A mélakórosok gyakran úgy állnak bosszút magukon. annyiszor hallottam. hogy még sincs kedve. de egyszer-egyszer másokra is gondolhat közben. megkérdezem: „Gondolkozott azon.. már nem fog rá vágyni. hogy mindenki csak vele foglalkozzon. amihez nincs kedve. mikor a legfőbb gondjuk: „Hogyan idegesíthetnék valakit?" A válaszok nagyon tanulságosak. hogy azt ajánlom. mert megszervezte. ez nagyon előmozdítaná gyógyulásukat. hogyan győzze le a szorongásait. Frank Loope a washingtoni Seattle-ből. Loope-ból sugárzott célja. Ha viszont ellenkezem. és azt követelte. Ez az egyik alapszabály. és élvezze az életet." Ennél előnyösebb helyzetbe nem kerülhet senki." Tudom. Végül létrehozott egy országos szervezetet. Igyekezzenek mindennap arra gondolni. mint a kezelés első alapszabályát: „Ne csináljon olyasmit." Érdeklődésüket mindig a többiekre igyekszem irányítani. Azt mondom nekik: „Két hét alatt meggyógyulnak. Örömét lelhette benne. sem olyat. Sokan azt mondják: „Miért kellene nekem másoknak örömet ." Hogyan élvezte ez az ágyhoz kötött beteg az életet? Kettőt találgathatsz. mint Isten.mondom neki. idézek hát néhány oldalt Dr. ha a javallatomat követik.. szerettem volna lefeküdni a díványra. kit vádolhat? Miért kell bosszút állnia? „Ha van kedve színházba vagy nyaralni menni. amit javasoltam?" Azt felelik: „Tegnap azonnal elaludtam. nem ismertem nála önzetlenebb embert. barátságos módon kell csinálni. Alfred Adler írta. magát is elszórakoztatta vidám. Uralkodni akar és másokat vádolni. aki jobban élvezte volna az életet." Ez nagyon egyszerűnek hangzik. hogy egy nála nagyobb és fontosabb elképzelésnek szenteli magát.

Két kis árva volt előttem. A karácsony előtti napon délután háromkor hagytam el az irodám. hanem egyetlen nap alatt. békés hely volt." „Gondoljon az egészségére -felelem nekik. Miután vagy egy órát barangoltam.A többiek majd később fognak szenvedni. De én nem tudtam volna vidáman viselkedni. és ez a legnagyobb dicséret is. hogy a beteg szociális érdeklődését felkeltsem. És új ember lettem . Így történt: „Öt évvel ezelőtt decemberben csupa szomorúság és önsajnálat voltam. Megijedtem. mi is kapunk. és legyen igazi partner a szerelemben és a házasságban. A templomban csak az orgonista volt.. és vettem nekik egy kis édességet meg néhány apró ajándékot. Biztos voltam benne. mikor felébredtem. milyen szerencsés vagyok. Ezek közül az emberek közül kerül ki minden sikertelen egyén. Sok évi boldog házasság után elvesztettem a férjem.." Nagyon ritkán találkozom olyan beteggel." Minden erőfeszítésem arra irányul. Ha adunk. egyre bánatosabb lettem. Moon. A két árva többet tett értem. és szép lassan elaludtam. Megköszöntem Istennek. mindig ő sérti meg a többieket. rájöttem. meggyógyult. akkor nem gondolunk magunkra: márpedig éppen az önzés okozza a szorongást. Ahogy beszélgettem velük.szereznem? Mások sem szereznek nekem örömet. mit csináljak. Barátaim meghívtak. Nem tudtam. vidám emberekkel . amikor a kalauz azt mondta »Végállomás. és az elkövetkező . hogy nem hajlandó együttműködni. hogy akármilyen partit tönkretennék szomorúságommal. Mrs. hogy megszabaduljon melankóliájától. Ahogy elmentem egy templom mellett. és ezzel legyőztem a szorongásom. sem apánk« . hogy bajának igazi oka az. A szépen feldíszített karácsonyfa fényeitől a díszek mintha a holdsugárban táncoló csillagok lettek volna. hogy erre ő is rájöjjön. egyre mélyebbre merültem az önsajnálatba. őt is a Jézuska hozta ?« A gyerekek is megrémültek. asszonyom«. A széles dallamívek . felszálltam hát az első buszra.. Nem tudtam elviselni a gondolatot. Mikor felébredtem. amit javasolt. mert örömet szerzett két árvának. aki cselekszi? Mert ha másoknak örömet igyekszünk szerezni. hol vagyok. Átkeltünk a Hudson folyón. ha mi magunk boldogok akarunk lenni. Megzavarodtam. egy lakóházak szegélyezte utcán kezdtem sétálni. Annak a személynek. A kislány rám mutatott. A vallás legfontosabb parancsolata mindig is ez volt: „Szeresd felebarátodat". vannak a legnagyobb nehézségei az életben. és azt mondta: »Mit gondolsz. remélve.. mint én őértük. amelyet ott találtam. Ő nem két hét alatt szabadult meg melankóliájától. A sugárút tömve volt boldog. mint amilyenben én valaha is voltam.és hogy reggel óta egy falatot sem ettem -elálmosítottak. mindennap cselekedjünk jót. akik nyilván a karácsonyfát megnézni jöttek be. hogy nem akarom bántani őket. Észrevétlenül leültem az egyik padba. Elszégyelltem magam a szomorúságom és az önsajnálatom miatt.mondták. ami boldog mosolyt varázsol más arcára. Örömmel adtam valakinek. Még a város nevét sem ismertem. és azt akarom. hogy egy üres lakásba kell magányosan hazamennem. hogy másokat kell boldoggá tennünk. sokkal rosszabb helyzetben. Csöndes. Ahogy közeledett a karácsony. Ezért nem fogadtam el kedves meghívásukat. és még mentünk egy darabot. Szegényesen voltak öltözve. bánatom és önsajnálatom. Megmutattam nekik a karácsonyfát. a félelmet és a melankóliát. hol az édesanyjuk és az édesapjuk. aki azt mondja: „Átgondoltam. Eszembe jutott. Bementem. és együtt tud működni velük. mint ahogy mindannyian hálásak lehetünk sok mindenért. aki nem érdeklődik embertársai iránt. hogyan szerezzen valakinek örömet. hogy a férjem és én gyakran szálltunk fel ismeretlen úticélú buszra a kaland kedvéért. ettünk és ittunk. Dr. Adler arra biztat. Fáradt voltam. Magam előtt észrevettem két kisgyereket. Azt követeljük egy emberi lénytől. Magányosságom szinte varázsütésre eltűnt. és segítettem. William T. és céltalanul sétáltam az Ötödik sugárúton. Az élmény ráébresztett. Ahogy közeledett a szenteste. Amint egyenrangú kapcsolatot tud kialakítani embertársaival.az örökre eltűnt boldog évek emlékét ébresztették fel bennem. aztán elvittem őket egy boltba. hogy eltűnik önsajnálatom és melankóliám. Ennek a két árvának köszönhettem hónapok óta az első igazi boldogságot. Igazából hálásnak kellett volna lennem sok mindenért. Tudom. töltsem velük az ünnepet..akkor is. És mi a jó cselekedet? Mohamed próféta szerint „Jó cselekedet az.. hogy gyerekkori karácsonyaimat bearanyozta a szülői szeretet és kedvesség. Mondtam nekik. és hogy megfeledkeztem magamról. barátságos legyen mindenkivel. egy buszvégállomás előtt találtam magam." Miért lesz a napi jó cselekedet ilyen elképesztő hatással arra. . Leszálltam. Életemben soha nem töltöttem egyedül a karácsonyt. Míg a hazavivő buszra vártam. az ideitől viszont rettegtem. és új embernek éreztem magam. nagy terhet hordoztam. A boldogság fertőz. Ömleni kezdtek a könnyeim. »Nincs sem anyánk. hogy jó munkatárs legyen. meghallottam a »Csöndes éj« gyönyörű dallamát. Megkérdeztem tőlük. a New York-i Moon Titkárnőképző Iskola vezetője nem gondolkozott két hétig azon. nem tudtam.

és ha Pearl Harborban lettem vona. nem unja-e? Mi van a fűszeres segédjével." Másképp megfogalmazva. ha tudni akarja. aki az Egyesült Államok Haditengerészetében a legnépszerűbb asszony. A Pearl Harbor-i támadás Amerika történetének egyik legnagyobb tragédiája. Megpróbálok válaszolni rá. akiknek a férje meghalt . hol a családja. hogy a világ elégítse ki önös vágyaikat. Hogy viselkedsz velük? Keresztülnézel rajtuk. hogy nekem az ágyam mellett van a telefon. És ha valaki. Yates regényíró. de egy krimije sem olyan érdekes. mindenkit hibáztatnak. én is szívesen csináltam volna azt. amiért élhettem. Azt gyorsan megtudtam. ha a japánok nem támadják meg Pearl Harbort. értelmetlen. nem fáradt-e néha. hogy kinek van üres szobája.sokan voltak. ambícióval. Ez a szörnyű válság annyi erőt adott nekem. hogy megoszthassák valakivel. de megkérdezted-e valaha tőle. az volt. mutassa meg a felesége vagy a gyerekei képét? Megkérdezted-e. az újságárussal. Semmi drámai nem történik velem. valószínűleg egész életemben beteg maradok. Onnan a Vöröskereszt telefonált. hogy beszállítsák a katonák és a tengerészek feleségét és gyerekeit az iskolákba. ha karácsony este találkoznék velük. hát ő csak tudja. Most talán azt mondod magadban: „Engem nem hatnak meg ezek a történetek. hol lakik. Míg segítettem azoknak. Eleinte ágyban fekve telefonáltam. aki a sarkon a cipődet tisztítja? Ők is emberek . élete végéig ágyban fekvő beteg lesz. ki tudja befogadni őket.tele vannak gonddal. amikor a japánok megtámadták hajóhadunkat Pearl Harborban. és egészségesek és boldogok lettek. Nem maradt időm magamon gondolkozni. A nap huszonnégy órájából huszonkettőt ágyban töltött. hal-e. a kikötőben állnak. és nem zökkentenek ki önsajnálatomból. álmokkal.években is.és végül nem kapnak semmit. Kétezeregyszáz tizenhét tiszt és közlegény halt meg a haditengerészet és a tengerészgyalogság soraiból és kilencszázhatvan eltűnt. Mrs. hogy tudat alatt nem is akartam már meggyógyulni. Én gondo lom így? Nem. hogy megfeledkeztem a betegségemről. akik megfeledkeztek magukról. engem hívjon. ennél jobb soha nem történt velem. A vöröskeresztesek tudták. megkértek hát. Lemaradtak a hajóról. hanem élete értelmetlenségétől és ürességétől. haszontalan életükkel. Kényelmes volt az ágyban. Kiszolgáltak és mostanra rájöttem. Így aztán pszichiáterhez szaladnak kisszerű. hogy . ha a japánok nem támadják meg Pearl Harbort. Ő maga mondta el nekem. A támadás után mindenhol zűrzavar és káosz volt. hogy akkoriban azt hitte. Aztán felültem. férjük él-e. Itt van például Margaret Tayler Yates története. megfeledkeztem magamról. Én tartottam számon. hogy kiestem az ágyból. Akkor is szobalány karjára kellett támaszkodnia. ha kiment a kertbe napozni. amelyik azon a szörnyű reggelen történt vele. Mrs. és kihordja a postád. a Scofield kaszárnyához. olyan tevékeny lettem. Carl Jung mondta. valószínűleg meggyógyulna. akik pszichiáterhez szaladnak segítségért. azóta csak a mindennapi nyolc óra alvásom idejére fekszem vissza az ágyba. mások számlájára szeretnének élni . Most már tudom. vagy érdekelnek? Például a postás több száz kilométert utazik évente. amelyre vállalkozott. és a Vöröskereszt azt tanácsolta minden katonának és tengerésznek. hol laknak a feleségek és gyerekek. ha Margaret Yates-hez hasonlóan cselekedne: igyekezne segíteni másokon. mint az. Akármilyen hétköznapi az életed. Figyelmemet magamról másokra irányította. és azt követelik. Hogyan akarjak másokon segíteni? És miért? Mi a hasznom belőle?" Jó kérdés. Nem kell Florence Nightingale-nek vagy társadalmi reformernek lenned. hogy a férjem. Én is érdeklődnék két árva iránt. Megpróbáltam felvidítani a feleségeket. Robert Raleigh Yates fregattkapitány biztonságban van. de ami engem illet. Végül olyan izgatott. akik nálam rosszabb helyzetben voltak. Napi nyolc órát dolgozom egy unalmas állásban. hétköznapi életet élek. Yates ágyban fekvő beteg volt már egy éve: a szíve miatt. „Betegeim egyharmada nem klinikailag meghatározható neurózistól szenved." Egy könyvet tudnék megtölteni olyan emberek történetével. „Nem éltem volna igazán soha többé -mesélte nekem -. a Kaneohe-öböl repülőtérre. akik nem tudták. legyek az információk gyűjtője. és megpróbáltam vigasztalni az özvegyeket. De velem másképp állnak a dolgok: unalmas. csak magukat nem. Katonai teherautók száguldottak Hickam Fieldre. és asztalhoz ültem. Volt valami nagy és életbevágóan fontos." Azoknak az embereknek egyharmada. Hagyod-e? Él-e benned őszinte kíváncsiság irántuk vagy az életük iránt? Ilyesmikre gondolok. amit Margaret Tayler Yates. A leghosszabb út. vagy megkérted-e. Alig várják az alkalmat. azzal az emberrel. Egy bomba olyan közel csapott be a házunkhoz. magammal törődni. biztosan találkozol néhány emberrel napjában. van ennyi. hogy nem hittem. felkeltem.

Ha találkozom az utcán valakivel. hogy Philadelphiában egy előkelő körökhöz tartozó családban nőtt föl." Billy Phelpsnek nem kellett ezt megmondani. és olyan forró volt. hogy vacsoránál mindig kérdezősködni fogok a . Néhány évvel ezelőtt nála és férjénél töltöttem egy éjszakát. aki egy szép kutyát sétáltat. Bárcsak több ilyen utasunk lenne!« A pincér elképedt. Ezt olyan megalázónak. amely rózsát ad. akkor boldog mosolyt fakasztunk arcukon. hogy esténként többnyire álomba sírtam magam. Megkértem. boldogtalan lány. akivel találkozom. nem fárad-e el. nagyon szenvedhetnek ma. Milyen módon? Egyszer megkérdeztem William Lyon Phelps yale-i professzort. A férfiolvasók nyugodtan hagyják ki a következő bekezdést. és morognak a meleg és az árak miatt. és jól érezd magad. és átnyújtotta az étlapot. arra a vasútállomásra. mindig illatos. Zoroaszter azt mondta: „Másokkal jót tenni nem kötelesség. mint annak tudományos bizonyítása. mert saját egészségedet és boldogságodat szolgálja. nemcsak fogaskerekek a vasút nagy gépezetében." Ha másokra gondolsz. »Jóságos Isten -kiáltott föl -. aki csodálja mások kutyáját ." És Benjamin Franklin egyszerűen foglalta össze: „Ha jó vagy másokhoz.keserű. aki a bőröndömet cipelte. hogyan lehet barátokat szerezni. Kinőttem őket. A lány ma már nagymama. a juhász meg simogatja. most bevallok magának valamit. Egy kánikulai napon bementem a New Haven vasúttársaság étkezőkocsijába ebédelni. hogyan érte el egy szorongó. akik a forró konyhában főznek. vagy kimentek már a divatból. Arisztotelész ezt úgy nevezte. vagy egy üzletbe. a kiszolgálás lassan ment. soha nem mulasztom el megdicsérni a kutyát.szebbé tedd a világot . vagy lötyögtek rajtam. láttam. aki gondolt a szakácsokra a tűzforró konyhában. hogy az önfeláldozás és a fegyelem elengedhetetlen az önmegvalósításhoz és a boldogsághoz.nem úgy. hogy valami kedveset ne mondanék mindenkinek. Úgy tapasztaltam. Mikor a pincér végre odaért hozzám. Gyakran rázom meg a londiner kezét. magadhoz vagy a legjobb. megharagudott. Az emberek semmi másra nem vágynak. Néha bókolok az üzletben a kiszolgáló kislánynak. Hangja keserű volt. mint egy kályha. olyan szégyellnivalónak éreztem. a New York-i Pszichológiai Szolgáltatóközpont vezetője -." „A modern pszichológia egyetlen felfedezése sem olyan fontos szerintem . hogy „felvilágosult önzés". Ez frissé és elégedetté teszi egész napra. már holnap reggel elkezdheted. mint egy gépezet fogaskerekét.saját kicsiny világod. Igyekszem mindenkit egyénként kezelni . és ezt a választ kaptam: „Soha nem megyek úgy be egy szállodába. hogy milyen szép a haja . amit eddig senkinek -még a férjemnek sem. nemcsak abban segít. hogy a kutya mellső lábát a juhász vállára téve áll. mikor emberekkel találkozol! Mi hasznod lesz belőle? Több boldogság! Elégedettség és büszkeség. csak egy kis figyelemre. azt mondtam: »A fiúk. és gyönyörködik benne.és fiatal lánykorom tragédiája a szegénységünk volt. Először azt hittem. hogy több férfi megkérje a kezét.írta Henry C. A ruháim soha nem voltak jók. hogy sok barátot szerezz. Megkérdezem. hiszen egész nap talpon van. „Kislány. az emberek jönnek és panaszkodnak az ételre. ha érdeklődünk az emberek iránt. gyakran látom. miért választotta ezt a szakmát . Előadást tartottam a városukban. Nem tudtunk olyan vendégségeket rendezni. Megkérdezem a borbélyt. Végül teljes kétségbeesésemben arra a gondolatra jutottam. ő hogy csinálja. mesélje el. hogy a gazda simogatja a kutyát. Tudta. Egyszer Angliában találkoztam egy juhásszal. mintha ők is emberi lények lennének. szorongó és pszichiáter segítségére szorul? Ugye elképzelhetetlen? Hát persze. hogy ne idegeskedj magad miatt. Arról lesz szó benne. ahonnan átszállás nélkül utazhattam New Yorkba. Öröm. Mert érdeklődtem a juhász meg a kutyája iránt. aki londinerek kezét rázza. Carnegie. és maga az első és egyetlen ember.vagy a szeme. mert úgy beszéltem a szakácsokról. Tizenkilenc éve hallgatom a morgásukat. és hány fejet nyírt már meg életében. Link. A kocsi tömve volt. Dühöngenek a lassú kiszolgáláson. Ennek megfelelően élt. amely szerint: „A kéz. másnap reggel elvitt kocsival hetvenöt kilométerre. Nem fogja érdekelni őket. Arról beszélgettünk. Ahogy továbbmegyek és visszanézek. Segítek neki kiszámolni. hogyan idomította az állatot." Elmesélte. vagy a borbélyhoz. hanem abban is." El tudod képzelni. Ahogy továbbsétáltam és hátranéztem. Elismerésem az ő büszkeségét is növeli. ő pedig ezt mondta nekem: „Mr. Boldoggá tettem a kutyát és saját magamat is. hogy valaki. együttérez a forró konyhában dolgozó szakácsokkal. intelligens juhászkutyáját. mint a hozzánk hasonló társadalmi osztálybeli családok. és őszintén megcsodáltam hatalmas. Van egy kínai közmondás. boldoggá tettem a juhászt.« A pincér káromkodni kezdett.mióta csinálja.

mint Dreiser ajánlotta . Csak azért. az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Ne halogassam és ne hanyagoljam el.most van itt az ideje. Dreiser dajkamesének csúfolt minden vallást. akkor a történelem kezdete óta minden nagy filozófus és nevelő . 1936-ban előadást tartott Cambridge-ben „A költészet neve és mibenléte" címmel. amit Jézus . kíváncsi lettem a mondandójukra. forduljunk hát az ateistákhoz. Szókratész. azt mondják: „Ez a sok duma arról. bátrak. „Csak egyszer járok erre. A NEGYEDIK RÉSZ DIÓHÉJBAN A BÉKE ÉS BOLDOGSÁG ELNYERÉSÉNEK HÉT MÓDSZERE 1. Miért várunk mi több hálát." Ha tehát meg akarsz szabadulni a szorongástól. és egyre többet tudtam meg róluk. amit Housman mondott. zengő tombolás. Ha jót tehetek. és úgy tekintett az életre.mind tévedett. És mégis azt hirdette. mint „egy őrült meséje.partnerem élményei." Ha Jobbá akarjuk tenni a dolgokat másoknak". Housmant. melyet valaha kimondtak. Ekkor jelentette ki.minél előbb -.Jézus. amilyenné gondolataink teszik". de semmi értelme nincs". De Housman ateista volt. aki azonban elveszíti értem életét. akiket nem szeretünk. Ami igazán meglepett. mert kíváncsi voltam a válaszukra. hogy „a legnagyobb igazság. Mivel a vallási vezetők elképzeléseit kineveted. Arisztotelész. hanem mások számára is. az az volt. MINDENNAP CSELEKEDJ JÓT. Szent Ferenc . ÉS VARÁZSOLJ BOLDOG MOSOLYT VALAKI ARCÁRA. hogy mivel jó hallgatóság voltam. az megtalálja.és csak egy köszönte meg. az megtalálja az élet örömét. mint nekik. szabály: Gondolataink legyenek békések." Néhányan. Ne feledjük. és mégis úgy vélte. mint amennyit Ő kapott? B) Ne feledjük. szabály: A) Várjunk hálátlanságot. akkor forduljunk tanácsért a huszadik század legkiemelkedőbb amerikai ateistájához: Theodore Dreiserhez. elképzelései és tervei felől. szabály: Tartsd számon a jót . merő ostobaság! Vallási blabla! Engem ugyan nem érdekel. E. hogy magukról beszéljenek." Egész életünkben hallottuk. és lassan én lettem a legnépszerűbb lány. egészségesek és bizakodóak. C) Ne feledjük. De furcsa dolog történt: ahogy hallgattam ezeket a fiatalembereket. akkor nemcsak arra kell gondolnia és azt kell terveznie. és békére és boldogságra vágyódsz. hogy aki csak magára gondol. De aki megfeledkezik magáról mások szolgálatában. 4. hogy a hála „termesztett" tulajdonság. és arra biztattam a fiúkat. akik ezt a fejezetet olvassák. Nyomorult lesz. mert többet ártunk vele magunknak. Olyan kíváncsi lettem. Az idő rohan. mert az ő öröme attól függ. akkor mit mondhatok? Viszont. 3. Tegyünk úgy. hanem az adakozás öröméért adunk. nemzedéke egyik legkiválóbb tudósát. 2. ez a hetedik szabály: FELEDKEZZ EL MAGADRÓL. szabály: Soha ne próbáljunk bosszút állni ellenségeinken. ha azt akarjuk. Ha még az sem tetszik. ha nem várunk hálát. Én a saját erszényem fogom megtömni. Buddha. hogy csak akkor leszünk boldogok. meg kell rá őket tanítanunk. nem sokat élvez az életből.és ne a bajaidat! . ha ez a véleményed. „Ha az ember rövid életében boldogságot akar.mások szolgálatát. a legnagyobb erkölcsi fölfedezés a történelemben Jézus eme szavai voltak: »Aki meg akarja találni életét. és ne idegeskedjünk miatta. Platón. mint Eisenhower tábornok: gondolatban se fecséreljünk egy pillanatot sem azokra. elveszíti. boldoggá tettem őket. a cambridge-i egyetem professzorát. mert többet nem járok erre. hogy gyerekeink hálásak legyenek. amit meg tudok szerezni . hogy Jézus tíz leprást gyógyított meg egy délután . hogy ne szegényes ruhámat nézzék. hogy a papok ezt prédikálták. vagy kedves lehetek . Nem azért kérdezősködtem. AMÍG MÁSOK IRÁNT ÉRDEKLŐDSZ. mennyi örömét találja másokban és mások őbenne. hogyan tehetné jobbá a maga számára a dolgokat. a többi hülye meg tehet egy szívességet!" Hát. ha igazad van. Megszerzek mindent. hárman még a kezemet is megkérték.siessünk. Vegyük például a néhai A. Konfucius. hogy gyakran én magam is megfeledkeztem a ruhámról. hogy érdeklődjünk az emberek iránt. pesszimista. mert „életünk olyan.

és tönkretesz mindent. Emlékszem az öszvércsikókra.igyekezzünk másoknak egy kis boldogságot szerezni. azzal fenyegették. amire akartam. csak azért nem ugrott a folyóba. hogy egy július negyediki ünnepségen apám adott tíz centet. hogy enni tudjon. ne ugorjon-e bele. az „utánzás öngyilkosság". sem hócipőm. amelyeket apám vett. és el kellett égetnünk őket. De elvihette volna az árvíz is a búzát. Tizennégy éves koromig nem volt sem gumicsizmám. Nem volt étvágya. Egy nap hazafelé jött Maryville-ből. Fogyni kezdett. A bank. amit magamra költhettem volna. Évekkel később apám elmondta. Egyik első emlékem. hogy ha szeretjük Istent. szabály: Ha a sorstól citromot kapsz. Anyámnak igaza volt. magadhoz vagy a legjobb. marhákat vettünk hizlalni. Disznóink minden évben elhullottak sertésvészben. mert „az irigység tudatlanság"." ÖTÖDIK RÉSZ A szorongás legyőzésének tökéletes módja 19. mikor eladtuk a hízott disznókat. Gyakran hallottam anyámtól.csak egyszer egy évben. Harminc dollár egy évi munkáért! Akármit csináltunk. hogy betörjék őket. de mindig adósságok nyomasztották és balszerencse üldözte őket. A hosszú. A farmon jelzálogkölcsön-teher volt. csinálj belőle limonádét. és nem jött vissza időben. Még ma is emlékszem. Találd meg önmagadat. hogy elveszik a farmját. Nem tudta elviselni. és . Hatalmas búzatermésünk volt. 7. őszintén és örömmel hitt abban. A fűszeresnél becseréltük a vajunkat és tojásainkat lisztre. amit arra költhettem. mert a hízott marha ára abban az évben esett Chicagóban. Ritkán volt készpénzünk . amelyik a kölcsönt adta. mert anyám mélyen. miután felhizlaltuk a marhákat. de orvosságot kellett szednie. amivel mosott. Tennesseebe szállítottuk őket . elveszett a pénzünk. hat hónapon belül meghal. Apám még 42 boldog évig élt. embereket fogadtunk. apám havi tizenkét dollárért dolgozó béres. Krőzusnak éreztem magam. és attól félt. de adósságaink voltak. Akkoriban szinte minden farmer nagyon nehezen élt. Az egészsége megromlott. hideg teleken mindig nedves és hideg volt a lábam. nézte a vizet. és megtartjuk a parancsolatait. Akárhogy igyekeztünk. HOGYAN GYŐZTEK LE A SZÜLEIM A SZORONGÁST? Mint mondtam.5. mikor nagy hó volt és mínusz harminc fok. aztán vonaton Memphisbe. Akkor is gyalog mentem. hogy figyelem a 102 folyó árját. mint amennyibe három évvel azelőtt kerültek! Tíz év kemény. szabály: Feledkezzünk el saját boldogtalanságunkról . Idegeskedett. még a jelzálog kamatait sem tudtuk fizetni. hogyha apám kiment megetetni a lovakat és megfejni a teheneket. 6. mindig utánament az istállóba. Gyerekként elképzelni sem tudtam. mint amenynyibe kerültek. akkor végül minden rendbe jön. hanem a szappant is ő főzte. harminc dollárral kaptunk többet értük. és ne vessen-e véget az egésznek. Anyám tanítónő volt. egy missouri farmon születtem és nevelkedtem. Apám annyira szorongott. Ha behunyom a szemem. Apám negyvenhét éves volt. A szüleim napi tizenhat órát robotoltak. Három évig tartottuk őket. szabály: Ne utánozz másokat. kávéra.és kevesebbet kaptunk értük. egész nap keményen dolgozott a földeken. hogy az embernek télen száraz és meleg is lehet a lába. Több mint harminc év kemény munka után csak adóssága volt és megalázták. gerincroppantó munka után nemcsak hogy nem volt egy fillérünk sem. leszállt a kocsiról. Végül valóban minden rendbe jött. és saját búzánkkal hizlaltuk. Anyám nemcsak a ruháimat varrta. hogy egy kötélen lógva találja. amint elönti búzatáblánkat és mezőnket. Az árvíz hét évből hatban elmosta a termésünket. Az orvos azt mondta anyámnak. Mikor tizenkét éves voltam. és azon töprengett. ahol a bankár a farm elvételével fenyegette. „Ha jó vagy másokhoz. nem volt ötven centem egy évben. Másfél kilométert gyalogoltam az egytantermes általános iskoláig. hogy nem volt kedve élni. sértegette és szidta apámat. még most is érzem az égő disznóhús orrfacsaró bűzét. és légy önmagad. cukorra. és megállt a lovakkal a 102 folyó hídján. Egy évben nem volt árvíz.

A General Motors kutatólaboratóriuma sok évet és sok millió dollárt szánt arra. Kicsattanó egészséget ad. amit tesz értem a villamosság. Kettering. Tested működése is mélységes titok. Lelki értékeket ad. hogy az élet céltalan és tervezhetetlen. hogy a tudomány szerint a Nap lassan kihűl. Hittem.és irányt ad az életemnek. teljesebb. azért megyek. már nem tart vissza attól. Este lefekvés előtt anyám felolvasott egy fejezetet a Bibliából. Boldogságomat teljesebbé teszi. Sem az árvíz. Tudtam. Célt . Végre értem Santayana szavainak bölcsességét: „Az embernek nem értenie. Aztán főiskolára kerültem. nem gátol abban. Talán nem is kellett létrehozni őket. drága! Az Atya bocsát le a világra! Lelkem örökkön mossa át a Szeretet bőséges árja! Anyám azt szerette volna. ahogy munka közben énekel: Béke. mikor a tudomány és a vallás ellentétéről beszéltek. amit az akkori vidéki lelkészek hirdettek. de ez nem pontos. Kételkedni kezdtem sok szűk látókörű tanításban. ti is ott legyetek.1941-ben." Emlékszem azokra az időkre. hogy használjuk és élvezzük őket. Hittem. Nem tudtam. aggódást. akkor megváltoztathatjuk a civilizációt. miben higgyek. Charles F. Segít „az élet kavargó homokjában egy békés oázist" teremtenem.azt akartam írni. hirtelen kérdések mozdulását" éreztem magamban. hogy kiderítse. Az a tény.. béke. a villamosság. És a virág a kőfal hasadékában. Az anyám egy missouri farmon tanulta meg. melyek a fekete. hogy a billió és billió napot.. hogyan képes a fű napfényt. hogy nem értem az imádság és a hit titkát. „furcsa.. gazdagabb.. hideg. Komolyan gondolkodtam azon. sugárzó. Ismerem-e most már a választ mindezen kérdésekre? Nem. hogy derítsék ki. Ma már nem esik . sem az adósságok. Összezavarodtam. hogyan és miért okoz egy szikra a hengerben robbanást. élettelen űrben keringenek. aki a képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Azt mondta. vak erők hozták létre." Visszatértem . Mint Walt Whitman. az évek múlásával fokozatos változáson mentem keresztül. de a filozófia mélysége visszatéríti a valláshoz. Segítenek gazdagabb. hogy visszatértem a valláshoz. William James szavaival. hogy nem értjük egészen a testünk. amelyet a vallás nyújt.az élet titkát. Csupa titok vesz körül minket. ha a vallásnak szentelem az életemet. mint a kétszázmillió évvel ezelőtti dinoszauruszokat. reményt és bátorságot ad. Azokban a küzdelmes. Gúnyosan mosolyogtam a jóságos Isten gondolatán. „új ízt ad az életnek. Már egyáltalán nem érdekelnek a hitviták. és ha hőmérséklete csak tíz százalékot csökken. hogy helyet készítsek nektek. kielégítőbb életnek". Soha egyetlen ember sem tudta megmagyarázni a világmindenség titkát . De a vallás ennél sokkal többet tesz. hogyan íródott a Biblia. Biológiát. filozófiát és összehasonlító vallástörténetet tanultam. az élet minden formája megszűnik a Földön.akárcsak a tér és az idő. azt mondta: „Az aggódás legkiválóbb gyógyszere természetesen a hit. aminek segítségével a motor jár. amit tesz velem a vallás. Könyveket olvastam arról. hogy misszionárius leszek. apámmal együtt gyakran olvasták Jézusnak e vigasztaló szavait: „Az én atyám házában sok lakás van. Nem láttam az élet értelmét. Abbahagytam az imádkozást. hogy egy nap az emberi faj is elpusztul -akárcsak a dinoszauruszok. Talán öröktől fogva vannak . félelmet és idegességet. boldogabb életet. És a zöld fű az ablakod alatt. Még most is hallom. Hitet. Az a tény. hogy ahol én vagyok. hanem élnie kell az életet. hogy az embert ugyanúgy nem isteni értelem irányítja. És titok az elektromosság is a házadban. Kérdésessé váltak számomra a kinyilatkoztatásai. Mikor William James a filozófia professzora volt a harvardi egyetemen. és Isten szeretetéért és védelméért imádkoztunk. hogy erre rájöjjön az ember. miért zöld a fű." Nem kell a Harvardra járni. a motor működésének titkát. Agnosztikus lettem. szívfájdító években anyám soha nem aggódott. ha megtudjuk. a General Motors kutatólaboratóriumának vezető géniusza a saját zsebéből adott évi harmincezer dollárt az Antioch College-nak. hogy élvezzem a teljesebb. Hittem. Úgy éreztem. béke. Francis Baconnek igaza volt több mint háromszáz évvel ezelőtt: „Egy kevés filozófia az ember agyát fogékonnyá teszi az ateizmusra. a jó ételek és a víz. vizet és szén-dioxidot cukorrá transzformálni.. Előreléptem egy új vallásfogalomhoz. Minden baját Isten elé tárta. győzedelmes lelkét. boldogabb életet élnem. Elűzi a szorongást. mint ahogy az is érdekel." Aztán mind letérdeltünk székünk elé abban a magányos missouri farmházban. nyolcvankilenc évesen halt meg. a teljesebb. sem a csapások nem tudták megtörni boldog. De nagyon is érdekel. Még az autód motorjának a működése is mélységes titok.. melyek megosztják az egyházakat.

szó róla. A legújabb tudomány - a pszichiátria - azt tanítja, amit Jézus. Miért? Mert a pszichiáterek tudják, hogy az imádság és az erős hit elűzi az idegességet, az aggodalmat, a szorongást és a félelmet, ami bajaink jó felét okozza. Tudják és egyik vezetőjük, Dr. A. A. Brill ki is mondta: „Aki igazán hívő, nem lesz neurotikus." Ha a vallás nem igaz, akkor az élet értelmetlen. Tragikus bohózat. Interjút készítettem Henry Forddal néhány évvel a halála előtt. Mielőtt találkoztam vele, azt képzeltem, meglátszik rajta azoknak az éveknek a feszültsége, míg felépített és igazgatott egy világvállalatot. Meglepett hát, hogy milyen nyugodt, egészséges és békés hetvennyolc évesen. Mikor megkérdeztem tőle, szokott-e idegeskedni, ezt válaszolta: „Nem. Hiszek benne, hogy Isten irányítja a dolgokat, és nincs szüksége a tanácsomra. Ha Isten vezet, akkor hiszem, hogy végül minden jóra fordul. Min idegeskednék?" Ma még a pszichiáterek is evangélistákká válnak. Nem azért hirdetik, hogy éljünk vallásosan, hogy elkerüljük a pokol tüzét a másvilágon, hanem azért éljünk vallásosan, hogy a gyomorfekély, az angina pectoris, az idegösszeomlás és az őrület pokoli kínjait elkerüljük. Ha ismerni akarod, mit tanítanak a pszichiáterek és pszichológusok, olvasd el Dr. Henry C. Link könyvét: Visszatérés a valláshoz. A keresztény vallás valóban lelkesítő, egészséges tevékenység. Jézus mondja: „Azért jöttem, hogy életetek legyen." Jézus bírálta és támadta a száraz formákat és halott szertartásokat, melyek az ő idejében a vallást tették. Lázadó volt. Újfajta vallást hirdetett - olyat, amely a világ felfordításával fenyegetett. Ezért feszítették keresztre. Azt hirdette, hogy a vallásnak kell az emberért lennie - nem az embernek a vallásért; hogy a szombatot az emberért teremtették - nem az embert a szombatért. Többet beszélt a félelemről, mint a bűnről. A fölösleges félelem bűn - bűn az egészséged ellen, a gazdagabb, teljesebb, boldogabb, bátor élet ellen, melyet prédikált. Emerson úgy beszélt magáról, mint „az öröm tudományának professzoráról". Jézus is „az öröm tudományát" tanította. Azt parancsolta tanítványainak: „örüljetek és ujjongjatok". Jézus kijelentette, két fontos dolog van a vallásban: szeresd Istenedet teljes szívedből és embertársadat, mint tenmagadat. Aki így cselekszik, az vallásos, akár tudja, akár nem. Apósom, Henry Price az oklahomai Tulsából jó példa. Az aranyszabály szerint igyekszik élni; nem képes kisszerűen, önzően vagy becstelenül viselkedni. De nem jár templomba, és agnosztikusnak tartja magát. Ugyan már! Mi tesz valakit kereszténnyé? Majd John Baillie felel rá. Ez a kiváló professzor teológiát tanított az edinburgh-i egyetemen. Ezt mondta: „Az embert nem az teszi kereszténnyé, hogy intellektuálisan elfogad bizonyos eszméket, sem az, hogy egy bizonyos szabálynak megfelelően viselkedik, hanem hogy egy bizonyos lélek van benne, egy bizonyos Élet részese." Ha ez teszi az embert kereszténnyé, akkor Henry Price kiváló keresztény. William James, a modern pszichológia atyja, így írt barátjának, Thomas Davidson professzornak: ahogy múlnak az évek, egyre kevésbé képes „Isten nélkül boldogulni". Már említettem ebben a könyvben, hogy amikor a bírák a hallgatóim által küldött legjobb esszét keresték az idegeskedésről, annyira nehéz választás elé kerültek, hogy végül megosztottuk a díjat. Íme, a másik történet, amely az első helyre került - egy asszony feledhetetlen élménye, aki nehezen tanulta meg, hogy nem képes „Isten nélkül boldogulni". Mary Cushmannak nevezem ezt az asszonyt, bár nem ez a valódi neve. Gyermekei és unokái vannak, akiknek kínos lenne nyomtatásban olvasni a történetét, ezért hajlandó voltam kilétét eltitkolni. Története a következő: „A gazdasági válság idején férjem heti átlagkeresete tizennyolc dollár volt. Gyakran ennyit sem kapott, mert nem fizettek, ha beteg volt - és sokszor volt beteg. Egy sor apró baleset érte; ezenkívül mumpszos, skarlátos és többször influenzás is volt, Elvesztettük a házacskát, amelyet magunk építettünk. Ötven dollárral tartoztunk a fűszeresnek - és öt gyereket kellett etetnünk. Mostam és vasaltam a szomszédokra, használt ruhát vettem az Üdvhadsereg boltjában, és átalakítottam a gyerekeknek. Belebetegedtem a szorongásba. Egy nap a fűszeres, akinek ötven dollárral tartoztunk, azzal vádolta a tizenegy éves fiamat, hogy ellopott két ceruzát. A fiam sírva mesélte. Én tudtam, hogy becsületes és érzékeny - és tudtam, hogy mások előtt szégyenítették és alázták meg. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Elgondoltam, mennyi nyomorúságot éltünk át, és nem láttam semmi reményt a jövőre. Az idegeskedésbe alighanem beleőrültem hirtelen, mert kikapcsoltam a mosógépet, fogtam az ötéves kislányom, bevittem a hálószobába, és papírral meg rongyokkal betömtem minden rést. A kislányom megkérdezte: »Mami, mit csinálsz?« Azt feleltem: »Huzat van.« Aztán kinyitottam a gáz

hő-sugárzót, ami a szobában állt - de nem gyújtottam meg. Lefeküdtem az ágyra a kislányommal, aki ezt mondta: »Mami, de furcsa - hiszen csak most keltünk föl!« De én azt válaszoltam: »Nem baj, most alszunk még egy kicsit.« Aztán behunytam a szemem és hallgattam, hogy ömlik a gáz a hősugárzóból. Sosem fogom elfelejteni a gáz szagát... Egyszer csak zenét hallottam. Figyelni kezdtem. Nem kapcsoltam ki a rádiót a konyhában. Most már nem számított. De a zene folytatódott, és egy régi templomi éneket énekelt valaki: Jézusunk be jó barátunk, Hordja bűnünk, bánatunk! Istenünkhöz, bármi ránk sújt, Fohásszal járulhatunk. Békességünk mily csalóka! Gyötrődésünk ó, mi rút! Szenvedésünk írja volna, Ha Istenhez visz utunk. Ahogy az éneket hallgattam, rájöttem, hogy szörnyű hibát követtem el. Egyedül próbáltam a csatáimat megharcolni. Nem fordultam Istenhez... Felugrottam, elzártam a hősugárzót, kinyitottam az ajtót, és kitártam az ablakot. Sírtam és imádkoztam egész nap. De nem segítséget kértem - hanem lelkem legmélyéről hálát adtam Istennek mindazért a jóért, amit kaptam: öt egészséges gyermekemért - mind szép és erős, testbenlélekben. Megígértem, hogy soha többé nem leszek ilyen hálátlan. És meg is tartottam az ígéretemet. Még amikor elvesztettük otthonunkat, és egy kis vidéki iskolába kellett költöznünk, amelyet havi öt dollárért béreltünk, akkor is hálát adtam az iskoláért; megköszöntem Istennek, hogy tető van a fejünk fölött. Őszintén hálát adtam Istennek, hogy nem mennek rosszabbul a dolgaink - és azt hiszem, meghallgatott. Idővel jobbra fordult minden - nem egyik napról a másikra; ahogy a válság lassan véget ért, egy kicsivel többet kerestünk. Én ruhatáros lettem egy nagy vidéki klubban, és emellett harisnyákat árultam. Egyik fiam, hogy egyetemre járhasson, munkát vállalt egy farmon, tizenhárom tehenet fejt reggel-este. Ma már felnőttek a gyermekeim és házasok; három gyönyörű unokám van. Ahogy visszatekintek arra a szörnyű napra, amikor kinyitottam a gázt, újra és újra megköszönöm Istennek, hogy időben »fölébredtem«. Mennyi örömöt mulasztottam volna el, ha véghezviszem a tervem! Hány csodálatos évről maradtam volna le! Ha ma olyasvalakiről hallok, aki öngyilkos akar lenni, szeretnék kiabálni vele: »Ne tedd! Ne!« Életünk legsötétebb percei csak rövid ideig tartanak -és vár ránk a jövő..." Az Egyesült Államokban átlagosan harmincöt percenként követnek el öngyilkosságot. Minden százhúsz másodpercben megőrül valaki. A legtöbb öngyilkosságot - és valószínűleg a legtöbb tragikus elmebajt is - el lehetne kerülni, ha ezeknek az embereknek rendelkezésére állna a vigasz és a béke, amelyet a vallás és az imádság nyújt. Az egyik legkiválóbb pszichiáter, Dr. Carl Jung ezt írja A lelkét kereső modern ember című könyvében: „Az elmúlt harminc évben a világ minden civilizált országából fordultak hozzám betegek. Sok száz embert kezeltem. Harmincöt évesnél idősebb betegeim közül - tehát azok közül, akik életük második szakaszában voltak - egy sem akadt, akinek a baja végső soron ne az lett volna, hogy nem lelte az életben a vallás nyújtotta vigaszt. Biztosan állíthatom, hogy mindegyik azért betegedett meg, mert elvesztette azt, amit az élő vallás adott minden időben a hívőknek, és egy sem gyógyult meg, aki nem találta meg újra a vallás nyújtotta vigaszt." Ez az idézet olyan fontos, hogy nagy betűvel szedve megismétlem. Dr. Carl Jung szerint „AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN A VILÁG MINDEN CIVILIZÁLT ORSZÁGÁBÓL FORDULTAK HOZZÁM BETEGEK. SOK SZÁZ EMBERT KEZELTEM. HARMINCÖT ÉVESNÉL IDŐSEBB BETEGEIM KÖZÜL - TEHÁT AZOK KÖZÜL, AKIK ÉLETÜK MÁSODIK SZAKASZÁBAN VOLTAK - EGY SEM AKADT, AKINEK A BAJA VÉGSŐ SORON NE AZ LETT VOLNA, HOGY NEM LELTE AZ ÉLETBEN A VALLÁS NYÚJTOTTA VIGASZT. BIZTOSAN ÁLLÍTHATOM, HOGY MINDEGYIK AZÉRT BETEGEDETT MEG, MERT ELVESZTETTE AZT, AMIT AZ ÉLŐ VALLÁS ADOTT MINDEN IDŐBEN A HÍVŐKNEK, ÉS EGY SEM GYÓGYULT MEG, AKI NEM TALÁLTA MEG ÚJRA A VALLÁS NYÚJTOTTA

VIGASZT." Nagyjából ugyanezt mondta William James is: „A hit azon erők egyike, amelyek éltetik az embert, és teljes hiánya összeomláshoz vezet." Mahatma Gandhi, a legnagyobb indiai Buddha óta, összeomlott volna, ha az imádság ereje nem táplálja. Honnan tudom? Mert Gandhi maga megmondta. „Imádság nélkül már régen eszelős lennék." Sok ezer ember tanúskodhatna ugyenerről. Az édesapám, mint már megírtam, vízbe ölte volna magát, ha anyám nem imádkozik, és nem hisz. Sok ezer megkínzott lélek, akik most az elmegyógyintézetekben sikoltoznak, megmenekült volna, ha egy felsőbb hatalomhoz fordul segítségért, és nem próbálja egyedül megharcolni az élet minden csatáját. Ha zaklatottak vagyunk, és erőnk végére értünk, akkor sokan fordulunk végső kétségbeesésünkben Istenhez - „aki sarokba szorult, ritkán ateista". De mért várjunk addig, míg kétségbeesünk? Mért ne újítanánk meg erőnket mindennap? Mért várnánk akár csak vasárnapig? Évek óta szokásom hétköznap délután beugrani üres templomokba. Ha úgy érzem, sietnem kell, sok a dolgom, nincs időm lelki dolgokkal foglalkozni, azt mondom magamnak: „Várj egy percet, Dale Carnegie, várj egy percet. Mi ez a lázas sietség, kicsi ember? Ideje, hogy szünetet tarts, és egy kis távlatot keress." Ilyenkor rendszerint bemegyek az első nyitva levő templomba. Noha protestáns vagyok, hétköznap délután gyakran bemegyek a Szt. Patrick-katedrálisba az Ötödik sugárúton, és eszembe jut, hogy harminc év múlva halott leszek, de a nagy lelki igazságok, melyeket minden egyház hirdet, örök életűek. Behunyom a szemem és imádkozom. Ez megnyugtatja az idegeimet, pihenteti a testemet, tisztábbá teszi látásomat és segít újra felfedezni az értékeimet. Ajánlhatom neked is? Az elmúlt hat évben, míg ezt a könyvet írtam, több száz példát és megtörtént esetet gyűjtöttem össze, hogyan győzték le férfiak és asszonyok a félelmet és a szorongást imádsággal. Vegyük mint tipikus történetet John R. Anthony, egy elkeseredett és elbátortalanodott könyvügynök esetét a texasi Houstonból. Ezt mesélte nekem. „Huszonkét évvel ezelőtt bezártam saját ügyvédi irodámat, és egy jogi könyveket kiadó amerikai társaság ügynöke lettem Texasban. Egy sorozat olyan jogi alapmunkát árultam ügyvédeknek, amelyek szinte nélkülözhetetlenek. Megfelelően és alaposan kiképeztek erre a munkára. Ismertem az összes meggyőző szólamokat és minden lehetséges kifogásra a lehengerlő választ. Mielőtt felkerestem egy lehetséges megrendelőt, kiderítettem, milyen az ügyvédi megítélése, milyen ügyekkel foglalkozik, melyik pártot támogatja, mi a hobbija. A beszélgetés során ügyesen használtam fel ismereteimet. De valami nem volt rendben. Alig kaptam megrendelést! Elvesztettem a bátorságom. Ahogy múltak a napok és a hetek, megkétszereztem és megháromszoroztam erőfeszítéseimet, de nem voltam képes annyi megrendelést szerezni, hogy költségeimet fedezni tudjam. Nyomasztó félelem kerített hatalmába. Féltem felkeresni az embereket. Mielőtt beléptem a lehetséges megrendelő irodájába, olyan rettegés uralkodott el rajtam, hogy fel-alá jártam az ajtó előtt a folyosón - vagy kimentem az épületből, és körbejártam a háztömböt. Aztán, miután rengeteg értékes időt elvesztegettem, és csak az akaraterőmnek köszönhettem, hogy egyáltalán be mertem nyitni, remegő kézzel nyúltam a kilincs után - és reméltem, hogy nincs benn, akit keresek! Az igazgatóm azzal fenyegetett, hogy nem ad több előleget, ha nem szerzek több megrendelést. A feleségem könyörgött, adjak több pénzt neki és három gyerekünknek, hogy kifizethesse a fűszeresnél a számlát. Elkapott a szorongás. Napról napra jobban elkeseredtem. Nem tudtam, mit csináljak. Mint már mondtam, bezártam ügyvédi irodámat és megváltam klienseimtől. Most egy fillérem sem volt. Annyi sem, hogy a szállodai számlám kifizessem. Annyi sem, hogy vegyek egy jegyet haza; de bátorságom sem volt legyőzöttként hazamenni. Végül, egy újabb rossz nap nyomorúságos végén, visszavonszoltam magam a szállodai szobámba - azt hittem, utoljára. Ami engem illetett, legyőztek. Fájt a szívem, depressziós voltam, nem tudtam, hová fordulhatnék. Az sem érdekelt, élek-e vagy halok. Sajnáltam, hogy egyáltalán megszülettem. Csak egy pohár forró tejet ittam vacsorára. Még ezt sem engedhettem meg magamnak. Azon az éjszakán megértettem, mért ugranak ki elkeseredett emberek a szálloda ablakán. Én is megtehettem volna, ha van hozzá bátorságom. Elkezdtem gondolkozni rajta, mi az élet értelme. Nem tudtam. Nem sikerült rájönnöm. Nem volt kihez fordulnom, hát Istenhez fordultam. Imádkozni kezdtem. Kértem a mindenhatót, adjon fényt és értelmet, és vezessen a kétségbeesés sötét, sűrű erdejében, ami körülvett. Könyörögtem, segítsen megrendeléseket szereznem, hogy legyen pénzem a feleségemet és a gyerekeimet etetni; Az

Szorongásom. Nyugodtabbnak éreztem magam.. akik szerint a vallás nőknek. csak mi ültünk egyedül és nem tudtuk. A saját életemben tapasztaltam. csűrbe sem gyűjtenek . megbeszéltük a dolgokat. És új ember is voltam. zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek. menjünk be azonnal." Ismerek férfiakat. sem testetek miatt. mint az előző vesztes heteken. Kérte. hogy mibe öltöztök. A magában álló embert könnyű legyőzni. de ettől ugrálni kezdett a láza. hívjuk be konzultálni. hogy haldoklik a kisfiunk. és az orvosok attól tartottak. Felütöttem és elolvastam Jézus gyönyörű. és ha Isten el akarja venni gyermekünket. ami itt van előttem. reménnyé és diadalmas hitté vált. akkor akaratunkat az övé alá rendeljük. azonnal az én emberemhez siettem. Vacsorára nem forró tejet ittam.mennyei Atyátok táplálja őket.ami halálos. s ezeket mind megkapjátok hozzá. ne az enyém. mint a győztes hős! Új embernek éreztem magam. félelmem. G. milyen kínszenvedést álltunk ki a férjemmel a várószobában ülve. Azon a szép. győzelmes lelki stratégiám volt. esős napon első ügyfelem irodáját merész. erős négyéves kisfiunkat. persze . az Össz-amerikai Jogi Könyvtársaságtól. és az éjjeliszekrényen megláttam egy Bibliát. Este olyan büszkén tértem meg a szállóba. hogy kezet nyújtson. ha letérdel. . Agyhártyagyulladása volt. karunkban tarthatjuk-e még valaha a kisfiunkat. Talán el tudják képzelni. hogy mit esztek vagy mit isztok.. és megláttuk az arcát. Nem többet értek ti náluk?. -ne az enyém. Erős kézzel ragadtam meg a kilincset. energikusan. és azt mondta. A szavai csak fokozták félelmünket. de bennem hatalmas változás történt. Hazafelé egész úton ezt mondogattam: »Istenem a Te akaratod legyen meg. Ahogy imádkoztam. hogy békét és nyugalmat talál. míg ki nem nyitottak lehetséges megrendelőim irodái. mint hosszú ideje bármikor. csoda történt: ideges feszültségem elmúlt. Tudom. aggodalmam szívmelengető bátorsággá. ököllel verte az autó kormánykerekét. bemegyünk egy templomba. mert új. Ma megköszönöm Istennek egészséges. Az orvos néhány nap múlva telefonált. és ezeket a szavakat olvastam.Jézus tanítványaihoz intézett beszédét arról. Bobby túl van a krízisen.Tizennégyszer csöngött. amitől féltem. és azt mondta: »Betts. hogy ne szorongjanak: Ne aggódjatok életetek miatt. hogy a kórház hív és rettegtem. Ahogy beléptem. Újjászülettem azon az elkeseredett éjszakán huszonkét évvel ezelőtt az amarillói kis szállodában. Penicillint kapott. és esetleg agytumort okoz . »Kérjetek és kaptok. hogy a gyermekünk életben marad.« Ahogy kiejtettem ezeket a szavakat. Dehogyis! Marhasültet ettem.válaszolta mosolyogva és felállt.«" Mikor Mrs. Üljön le!« Több megrendelést szereztem aznap. A telefonhívás pontosan az volt. . Féltem. hideg. Mikor végre behívtak az orvos szobájába. L. A látszat másnap is pontosan az volt. megkönnyebbültem. de az az ember. a Te akaratod legyen meg.írja levelében. legyőzhetetlen.« Láttak már síró férfit? Nem kellemes látvány. Azt mondta. Ők büszkék rá. gyerekeknek és lelkészeknek való. Hazafelé menet a férjem összeomlott.imádság után kinyitottam a szemem. a Te akaratod legyen meg. akiben Isten ereje él.Örvendek. nem aratnak. az orvosok arra kértek. Anthony vagyok. halhatatlan ígéretét. A kórházból hívtak. mielőtt összeszedtem a bátorságomat és fölvettem. a Gideon Társaság ajándékát. bár nem volt pénzem a szállodai számlát kifizetni. ha ismerünk másik orvost. Boldog voltam. Tudtam. illő méltósággal és mosolyogva azt mondtam: »Jó reggelt. egy a négyhez az esélye annak. hogy a betegség már megtámadta az agyát. Beairdnek az illinois-i Highlandből a tragédiával kellett szembenéznie. és úgy döntöttünk. mint előtte hetekig. és azt mondja: „Istenem. határozott léptekkel közelítettem meg. szorongó és legyőzött emberébe öntött lelket . Smith úr! John R. ne az enyém. Másnap reggel alig tudtam türtőztetni magam. .« Egy hét után először aludtam nyugodtan.« »Persze. nem tudok belenyugodni. Hirtelen tudatára ébredtem Istennel való kapcsolatomnak. keressetek és találtok. Mindenkinek ott volt a gyereke. ahogy már évek óta nem. ami számtalan nemzedék magányos. Lefeküdtem és édesen aludtam gondtalanul -. emelt fővel. Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek. Térdre omlottam a padban. még jobban megrettentünk. Attól a naptól kezdve egyre több könyvet adtam el." „Egy este megszólalt a telefonunk . Megállítottuk a kocsit. hogy láthatom. felfedezte. és zokogva így imádkoztam: »Istenem.

Akárcsak Csang Kaj-Sek és Montmogery tábornok . Az ima. és meccs közben is imádkozott. amit Byrd admirális a sarki jég alatt. a General Motors és a United States Steel hajdani vezető tisztségviselője.Istenhez fordult. és még sok hónapig nem érhette el. elővette naplóját. erősen és bizakodva emelkedünk fel... az ima ne legyen rá jó hatással." Byrd admirális tudta. A 78-ik szélességi foktól délre ő volt az egyetlen élőlény. a világ legnagyobb tudományos elismerésének a Nobel-díjnak birtokosát. Minden étkezést megköszön Istennek. aki szintén „férfias férfi". belekapcsolódunk a kimeríthetetlen mozgatóerőbe. Alexis Carrelt. Hóviharok zúgtak a kunyhó fölött. „férfias férfi" és kora legnagyobb pénzembere. Vegyük például Dr.hogy „férfias férfiak". Meg volt győződve róla. Ha hő imával fordulunk Istenhez. hogy ezen erő egy része rajtunk segítsen. 1934-ben öt hónapot töltött egy kunyhóban az Antarktisz mélyén. Mit tehetett? A segítség kétszáz kilométernyire volt. de még mindig szökött a füst. a világ végén sem . csak egy könyvet vitt magával a repülőn . Edward R. hogy nem éri meg a reggelt. Majd ezt írta naplójába: „Nem vagyok egyedül" A felismerés." Richard Byrd megtanulta. és térden állva imádkozott. J. akárcsak a rádium. Sokszor attól félt. Stonewall Jackson és még több tucat magas rangú katona. „Az emberi faj nincs egyedül a világegyetemben. Stettinius. „Az ima mondta -segít bátran és magabiztosan küzdenem. Egyedül című könyvében meséli el a történetet. kétségbeesése legmélyén. a Ross-zátony jégsapkája alatt. fénylő. Ezek a „férfias férfiak" felismerték. egykori miniszter minden reggel és este fohászkodott bölcsességért és útmutatásért. Ekkor legnagyobb ijedelmére észrevette. hogy a háború alatt mindennap olvasta a Bibliát. hogy életét az ima mentette meg. Olyan valóságos erő. Nem tudott enni. nem tudott aludni. Így folytatta: „Életében kevés ember kerül közel ahhoz. hogy a világ leghíresebb „férfias férfiai" közül hányan imádkoznak naponta! Például Jack Dempsey azt mesélte nekem. Vannak olyan mélyen rejlő erőforrásaink.. Ájultan hevert a földön.a Bibliát. gyakran elment szombat délután a Trinity-templomba a Wall Streeten. „Tudom. mikor megszólalt a gong a menetek előtt. Robert E. amelyet fejleszteni tudunk. Arnold az illinois-i búzamezőkön tanulta meg azt. hogy alig tudott kimászni az ágyából. Mikor Eisenhower Angliába repült. Az ismeretlen ember szerzőjét.." Connie Mack. Mint már mondtam. és egyedül vívják meg csatáikat. Lee.még a jég alatt. jó irányban változtatjuk meg testünket-lelkünket. öngerjesztő energia. és használja fel a tartalékokat . és térden állva imádkozott. nem tud elaludni. mint a nehézkedés. Carrel ezt nyilatkozta: „Az ima a leghatalmasabb energia." Sok „férfias férfi" ismeri föl ezt. . Már a kérés által kiegészülnek emberi fogyatékosságaink. Így tett Washington tábornok. hogy William Jamesnek igaza van: „Nekünk és Istennek közünk vagy egymáshoz. hogyan csapolja meg ezeket a forrásokat.„Monty of El Alamein". Mikor meccsre készült. hogy abban a kunyhóban fog meghalni. Naponta imádkozott. Élete legkeservesebb megpróbáltatását ez segítette túlélni. Az ima segítségével az emberek saját véges energiájukat toldják meg. ha megtudnák. Pierpont Morgan. hogy az örök Nap végül a Déli-sark elhagyatott vidékét is fölmelegíti. sorsunk teljesedik be. amely a világmindenséget forgatja". hogy valaki. Mi mentette meg az életét? Egy nap. hogy ez segített túlélnem" . és megpróbálta megfogalmazni életfilozófiáját. Mint orvos láttam. a hőmérséklet mínusz hatvanöt fokig szállt le. ha csak egy percig imádkozik is. és testét elrejti az örök hó. Mennyire meglepődnének. mit jelent „belekapcsolódni a kimeríthetetlen mozgatóerőbe. mert összekapcsolódnak minden energia Végtelen forrásával. a csillagképek és bolygók rendezett mozgására. amely a világmindenséget forgatja. Ha imádkozunk. annyira elgyengült. Így tett Nelson is Trafalgarnál. hogy a benne levő tartalékokat kimerítse. Azért könyörgünk. hogy az angol és amerikai hadsereg főparancsnoka legyen." A csillagokra gondolt a fejünk felett. Eddie Rickenbacker hiszi. Nem eshet meg. ha kinyílunk a befolyása előtt. igazán „férfias férfi".mentette meg Richard Byrdöt. örök éjszaka vette körül. Dr. mindennap imádkozott. a tudósok is a vallás felé fordulnak. Hetvenkétmillió amerikai jár ma templomba . nem fekszik le úgy. Glenn A. Gyakran elvesztette tőle az eszméletét. hogy nincs egyedül .. ha nem imádkozott.még soha ennyien. hogy a kályhájából szökő szén-monoxid lassan megmérgezi. amelyeket soha nem használunk fel..írta. Mark Clark tábornok mesélte nekem. hogy minden terápia kudarca után az emberek kilábaltak a betegségből és a melankóliából az ima megnyugtató ereje által. hogy ne imádkozott volna. Megpróbálta megjavítani a kályhát és a szellőzőberendezést.

azaz az illető gyakorlati lépéseket is tesz. és a folyó felé indultam. az út szélére húzódtam. Egy hónappal azelőtt a fejemre omlott egész kis világom. kiszálltam." Miért ne használnánk föl? Nevezzük Istennek. Az ima bizonyos szempontból olyan. fejezetben láthattuk. Most minden adósságomat kifizettem. Jól végeztem a munkámat egészen addig. utoljára." A vallásos hit miért ad ilyen békét. A világhírű tudós. Már nem kellett semmitől sem félnem. amelyet fejleszteni tudunk. hogy megoszthatjuk terheinket. mint amikor leírjuk gondjainkat egy papírra. Komolyan imádkoztam. Otthonomban haldoklott az édesanyám. mint hittem. Dr. 3.ha hamisítatlan szkeptikus vagy -. Legalább egy fél órát ülhettem ott sírva és imádkozva. mint egy gyerek. családtagjainkkal sem oszthatjuk meg őket.akár Istentől -. amilyet már hónapok óta nem. nyugalmat és kitartást? William James majd megfelel. Amint egy nálam nagyobb hatalom kezébe tettem a gondjaimat. Beültem hát a kocsimba. Most minden elveszett. Akkor életbiztosítási kötvényeket kezdtem árulni . annak a szemében személyes sorsának óránkénti változása nem igazán fontos. és úgy sírtam a földön ülve. amelyek minden emberre jellemzőek.mert az is függött. míg az egész elektromoskészülék-üzlet össze nem omlott a háború miatt. készen áll bármilyen szolgálatra. és huszonötezer dollárom életbiztosításban. Bajaink néha annyira személyes természetűek. saját házam. Másnap magabiztosan ébredtem. Délelőtt emelt fővel elmentem a helyi áruházba. és úgy aludtam. Furcsa dolog történt. és a folyóhoz indultam . hogy megkapom az állást. Hogyhogy gyakorlatias? Az ima kielégíti a következő három alapvető pszichológiai szükségletet. Nem bírtam tovább. hogy körbe-körbe futottak volna gondolataim az idegességtől. hogy javuljon? Akkor és ott úgy döntöttem.'' Ha aggódunk és szorongunk . Imádkoztam. akár vallásos valaki. ami idegesít.hogy véget vessek az egész nyomorúságnak. új kocsim. hogy az Űr elé viszem minden gondomat és megkérem. legégetőbb gondjainkat egyedül viselhetnénk. amink volt. mintha az életem függne tőle . Aztán hazamentem. Csődöt mondtam. és kétségbeesésemben a folyó felé indultam . mint egy gyerek. mikor állásért folyamodtam az elektromos készülékek osztályán. akkor meg kell fogalmaznunk. három szép gyermekem van. ha elmondhatjuk valakinek a bajunkat. hogyha valaki naponta imádkozik vágya teljesüléséért. Ekkor az ima a válasz. Úgy imádkoztam. Ahogy visszanézek. Az ima segít megfogalmazni azt. miért nem „fogadjuk el az istenhitet. A feleségem második gyermekünket várta. ha lelkünk gyötrődik. akár nem: 1. Egyre több pénzt vittek el az orvosok. aki biztosítási ügynök az illinois-i Chillicothe-ban e szavakkal kezdte beszédét arról. igazán gondolkozni próbáltam.Arnold úr. hogyan győzte le az aggódást: „Nyolc évvel ezelőtt bezártam magam mögött a bejárati ajtót. jelzálogkölcsönt vettünk föl. Aztán gondolkozni kezdtem . amit a nap hozhat. segítsen. mert gyakorlatias tevékenység. hogy mindenem elveszett. Mennyire rossz a helyzetem? Lehetne-e rosszabb? Igazán reménytelen-e? Mit tehetek. Minden pszichiáter megmondhatja. Ha másnak nem . nem válik hasznára . az ima többet segíthet. Beültem a kocsimba. Az első lépés a tettek felé. hogy legnehezebb terheinket. Ennek mindössze öt éve. Az ima azt az érzést kelti bennünk.mert ez a tragédia tanított meg Istenben bízni. Mindenünkre. mint hinnéd. Allahnak vagy . hogy vágya valóra váljon.Istennek mindig elmondhatjuk.még most is Uram vezetésével. ki a természetbe. Ha segítséget kérünk gondunkban . és most olyan nyugodt és magabiztos vagyok. Tudtam. Az ima a cselekvés elvére épül. ha szükségünk van a hitre"? Miért nem kapcsolódunk bele „a kimeríthetetlen mozgatóerőbe. Még az életbiztosításom terhére is kölcsönöztem pénzt. „A nyugtalanfelszín viharos hullámai nem zavarják meg az óceán mélyét. Az igazán vallásos ember ennek megfelelően higgadt és rendíthetetlen. Elektromoskészülék-boltom fizetésképtelen volt. Kevesen vagyunk annyira erősek.ahelyett. azonnal olyan megnyugvást éreztem. amely a világmindenséget forgatja"? Ha természetednél vagy neveltetésednél fogva nem vagy vallásos ember . Néhány kilométerrel odébb mentem. magabiztosan beszéltem. hogy legközelebbi barátainkkal. ha feszültek vagyunk. Nem hiszem. az Űr vezetett. aki nagyobb és állandóbb realitásokkal van kapcsolatban. hogy meg tudjuk nyitni a boltot kocsinkra és bútorainkra is. akkor terápiás szempontból hasznos. 2. A 4. hogy szinte lehetetlen megbirkózni a bizonytalan és megfoghatatlan gonddal. ma már boldog vagyok. Meg is kaptam.miért ne próbálkoznánk Istennel? Mint Immanuel Kant mondta. hogy álmomban sem hittem volna. nem vagyunk egyedül. Alexis Carrel ezt mondta: „Az ima a leghatalmasabb energia.

mert így magukat is fontosnak érezhetik. de ne feledd. miközben dolgozott. SENKI SEM RÚG EGY DÖGLÖTT KUTYÁBA 1929-ben szenzációs esemény történt. hogy újítsa meg." Bizony. Egész Amerikából özönlöttek a tudósok Chicagóba. térdelj le. segíts. mi baja. hogy nem az én feleségem. hogy lerántott valakit. A „csodagyerekre" lavinaként zúdult a bírálat. Egy rádióadásban dicsértem Booth-t.kemény bírálat. Robert Hutchins elvégezte a Yale-t. de annál többet róla magáról. Most. Egy nap egy tengerésztiszt észrevette. aki az Üdvhadsereg alapítóját. tégy engem békéd eszközévé. házitanító és ruhaszárítókötélügynök. ha bírálnak. Hogy hitet vigyek oda. Míg például ezt a fejezetet írtam. Azon a napon. hogy egy magasan fölötte álló embert mocskolhatott. és könnyíts szíveden! Ha elvesztetted hited. A vád természetesen abszurd. de ő szeretné tudni. amit a szegények megsegítésére gyűjtött. ahol viszálykodnak.. Kicsinyes lelke gyönyörűségét lelte abban. Ó. Hogy az igazságot vigyem oda. és megkérdezte." „Hát . gyakran csak azért teszik. Schopenhauer mondta hajdan: „A közönséges emberek hatalmas élvezetüket lelik a nagy emberek hibáiban és gyengeségeiben.válaszolta az idősebb Hutchins . el akarják mondani. Mert aki ad az kap. hááát és vonakodás után a kadétok végül bevallották. ha kritizálhatja azt. és elmagyarázta nekik. ahol szomorúság van. A szemétbe dobtam utálatos levelét. de egy hajdani rektora. ahol egymást bántják. Sok embernek szerez vad kielégülést. hogy elértél valamit. ahol a tévedés uralkodik. Hogy kibékülést vigyek oda." HATODIK RÉSZ Ne idegeskedjünk. Hogy a reményt vigyem oda.az nyer bocsánatot. Tizennégy éves volt. Uram. hanem hogy én értsek meg másokat. aki meghal . hogy a herceg nem panaszkodott.fiatal. és méltó vagy a figyelemre. és azt állította. A college parancsnoka összehívatta a fiúkat. a későbbi VIII. ahol homály uralkodik. ahol egymást gyűlölik. amelyen beiktatták. annál több élvezettel rugdossák. és minél fontosabb a kutya. Hogy szeretetet vigyek oda..az születik újjá az örök életre. Hogy örömet vigyek oda. miért szemelték ki célpontnak éppen őt. ne megértést keressek." A Yale Egyetem rektora ritkán közönséges ember. gondolj arra. mondd el ezt a gyönyörű imát. ahol a kétségbeesés kerekedett felül. ez az asszony meg írt nekem. Hogy egyetértést vigyek. favágó. és volt az . Hihetetlen! Az idősebb tanárok a fejüket csóválták. ahol a kétkedés kínoz. Timothy Dwight. Sok hümmgetést. William Booth tábornokot támadta. hogy amikor majd tengernagyok és hajóskapitányok lesznek a királyi haditengerészetnél. mikor ma reggel a fiadat elítélő vezércikket olvastam az újságban. aki műveltebb vagy sikeresebb nála. de végül bevallotta: a többi kadét rugdossa. De az asszonyt nem érdekelte az igazság. ha bírálnak 20. Először nem volt hajlandó válaszolni. aki az Egyesült Államok elnöki székére . hogy tanúi lehessenek. Hogy fényt vigyek oda. senki sem rúg egy döglött kutyába. A devonshire-i Dartmouth College-ba járt .Szellemnek mit érdekelnek a nevek. hanem hogy én vigasztaljak. Kora? Harminc év. alighanem hatalmas gyönyörűségét lelte abban. nevelési elképzelései ferdék. hanem hogy én szeressek. hogy sír. egy barátja is ezt mondta Robert Maynard Hutchins apjának: „Megdöbbentem. ami lázba hozta az egyetemi köröket. melyet hétszáz évvel ezelőtt írt Assisi Szent Ferenc: „Uram. Még az újságok is bekapcsolódtak a támadásba. Volt ez. A leveléből nem tudtam meg semmit Booth tábornokról. alig nyolc évvel később Amerika negyedik leggazdagabb egyetemének. Néhány évvel azelőtt egy fiatalember. könyörögj a Mindenhatóhoz. hogy ne vigasztalásra vágyakozzam. ne magamnak keressem a szeretetet. és megköszöntem a Mindenhatónak. hogy belerúgtak a királyba! Ha beléd rúgnak. amíg kezükbe vesznek a természet titokzatos erői? Csukd be a könyvet és az ajtót. kaptam egy levelet egy hölgytől.ez nagyjából megfelel a mi annapolisi Haditengerészeti Akadémiánknak. Sokszor azt jelenti. volt pincér. Edward a nadrágja fenekén tapasztalta. tapasztalatlan -. a chicagóinak rektorává készültek beiktatni. A walesi herceg. hogy Booth ellopott nyolcmillió dollárt abból a pénzből. aki megbocsát .

NEM BÁNT A BÍRÁLAT Egyszer interjút készítettem Smedley Butler dandártábornokkal . Azzal vádolták hát. Elmesélte nekem. nemde? De nem őt. mint egy gyilkos"? Egy karikatúra a nyaktilón ábrázolta. hogy harminc év a tengerészgyalogságnál megvastagította a bőrét. beleőrül. HA ÍGY VISELKEDSZ. Ragaszkodtam hozzá. egy dolog biztos: a legtöbben túl komolyan vesszük az apró sértéseket és tűszúrásokat. Lássuk csak. és Istent és embert megvetik".e győzelem miatt kondították meg a harangokat és gyújtottak örömtüzeket Maine-től a Mississippi partjáig. Mintha csak Hitlert szidná. Annyi balszerencse érte. szkunknak. és hadseregét elvették tőle. Támadták volna Pearyt. melyik amerikaira mondták. éheztek és meghaltak emberek ezért a célért. a Sun végrehajtó tanácsának elnökét. leghetvenkedőbb tábornoka. nyolc lábujja úgy megfagyott. hogy félt. a nagy kés éppen készül levágni a fejét. hogy a büntetés méltó legyen a bűnhöz. ha Washingtonban a haditengerészeti minisztériumban dolgozik egy íróasztal mellett? Nem.az öreg „szúrósszeművel". hogy nevetségessé tenne. mint Pearynek. 21. Ki volt ő? George Washington. hogy valaki szid. mert szinte lehetetlen el nem hinni azt. amit hinni akarsz.ezt a győzelmet egy délután érték el. hogy tudományos felfedezőútra gyűjtött pénzt. Ha az utcán lovagolt. hogy folytassa sarkvidéki útját. Vegyük például Peary admirálist . Washingtonban haditengerészeti följebbvalói dühösek voltak.ahelyett. Akkoriban a legenyhébb bírálat is fájt neki és sértette. hogy asszonyaink és lányaink a legális prostitúció áldozatai lesznek. ÁLRUHÁBAN. Peary maga is majdnem meghalt a hidegtől és az éhezéstől. aztán „heverészett és lustálkodott az Északi-sarkon". mikor 1909. Melyik Thomas Jeffersont? Csak nem a halhatatlan Thomas Jeffersont.mondta -. De ez már régen történt.évszázadok óta szenvedtek. Zavar? Még mit nem! Ha ma azt hallom. Grant tábornoknak még rosszabb tapasztalata volt. akire érdemes féltékenynek lenni." Talán az öreg „szúrósszemű" Butler túlságosan érzéketlen a bírálatra. kígyónak. a demokrácia védőszentjét? Őt bizony.pályázott. A Yale rektora óva intett mindenkit: ha ezt az embert megválasztják elnöknek. Mit gondolnak. . A káromkodás mesterei átkoztak. A MÉLTATLAN BÍRÁLAT GYAKRAN BÓK. akkor „tanúi lehetünk. hogy fiatalon nagyon szeretett volna népszerű lenni. és kigúnyolt engem meg a munkámat. oda se nézek. mindenkire jó benyomást gyakorolni. a Függetlenségi Nyilatkozat szerzőjét. De a győzelem után hat héttel Grantot . Talán javult azóta az emberi természet. Nyilván el is hitték. Ha idegeskedni akarunk a méltatlan bírálat miatt. öreg. április 6-án elérte az Északi-sarkot kutyaszánnal .letartóztatták. hogy amputálni kellett. Emlékszem. amikor a győzelmek árja kapta a magasba? Főleg azért.Észak hősét . Nem lett volna olyan fontos ember. Felhívtam Gil Hodgest. a gyengédséget és az erényt száműzik. hogy évekkel ezelőtt a New York-i Sun egy riportere részt vett felnőttoktatási bemutató előadásomon. Annyira elszántan akarták megszégyeníteni és lehetetlenné tenni Pearyt. sértegettek . higgadtan megbecstelenítik. és Grant nemzeti hős lett miatta másnapra -. 1862-ben Grant tábornok aratta az első fontos győzelmet az északiaknak . hanem Thomas Jeffersont szidta. „pokol ördöge" Butler! Emlékszel rá? Ő volt a tengerészgyalogosok legszínesebb. és gyakorlatilag azt követeltem.azt a felfedezőt. és álnokul megrontják őket. „csaló" és „alig jobb. jelentessen meg egy cikket a tényekről . Dühös lettem? Személyes sértésnek tekintettem. mert dölyfös fölöttesei irigyek és féltékenyek voltak rá. „Lehordtak. a győzelemnek még a távoli Európában is fontos következményei lettek . mert annyit foglalkozott vele dicsérőleg a sajtó. a tömeg gúnyolta és kifütyülte. ki az. hogy csak McKinley elnök parancsa tette lehetővé számára. SENKI SEM RÚG EGY DÖGLÖTT KUTYÁBA. Az angol nyelvnek nincs olyan kombinációja a kinyomtathatatlan szitokszavakból. neveztek gyávának. hogy „képmutató". De bevallotta. Miért tartóztatták le Grant tábornokot. aki meglepte és lázba hozta a világot. aminek ne neveztek volna. az első szabály: NE FELEDD. Sírt kétségbeesésében és szégyenében.

Szokd meg a gondolatot. minél inkább igyekszem megbékíteni és elsimítani a felhevült érzelmeket. Mikor Charles Schwab beszédet mondott a princetoni diákok előtt.reggeli előtt. elárul hat legjobb barátunk közül egy -ne sajnáljuk magunkat nagyon. Teddy Roosevelt testvérétől. akik élvezték. Ha hazudik rólunk. aki szidott. ha minden alkalmazott azt hiszi. átver. akkor más darázsfészket bolygattam meg. „amelyben változatlan véleményének adott hangot. Ma már tudom. Inkább gondoljunk arra. Akkoriban azt szerettem volna.sőt meg is esküdött rá. Az is baj. hogy pontosan ugyanez történt Jézussal. amint bajba került. Ezerszer jobban izgatja őket saját fejfájásuk. árulónak. de amivel meg akartam békíteni. Brush az American International Corporation elnöke volt.Allah a megmondhatója. ezt meg azt szeretném csinálni.mert úgyis bírálni fognak. amit mondtam. Így hát azt mondtam magamnak: »Ha kiemelkedsz a tömegből. Megfelelhetsz annak. az is." A következő héten Taylor úr felolvasta ezt a levelet sok millió rádióhallgatónak . ezt felelte: „Igen. áruló. hogy bírálni fognak. amennyi ma tizenkilenc dollárt ér. rendíthetetlen higgadtságát és humorérzékét. tökéletes vagyok. mint a te halálhíred." Eleanor Roosevelt szerint ez a tanács volt a biztonság sziklája számára évekkel később a Fehér Házban. hogy igaztalanul bíráljanak. hogy a nyakába csurogjon a bírálat esője és nyilvánosan mulatott rajta. meg se halljuk az igazságtalan bírálatot.vizesen és sárosan. háromszor is kijelentette. vagy az enyém. ami| ennél sokkal fontosabb: eldönthetem. Ez az öreg német heves háborús vitába keveredett a többi munkással. ahelyett. Akik olvasták. mit felelt azoknak. vagy mit mondanak másokról. mit szól az igazságtalan bírálathoz . amíg szíved mélyén biztos vagy benne. kígyónak és gyengeelméjűnek" nevezte. Egyszer megkérdeztem Eleanor Rooseveltet.mondta Schwab úr . Hatból egy! Ez történt Jézussal. megkérdeztem tőle. Tizenkét legjobb barátja közül egy másik azonnal elhagyta. Egy valamivel legyünk tisztában: nem azt ajánlom. és ezt válaszolta: »Nevettem. néhány hét alatt megfeledkezett az egészről. bevallotta. Magukkal törődnek . Becsülnünk kell az olyan embert. Taylor úr Emberekről és zenéről című könyvében megírja: „Az a gyanúm. Annyira félt a bírálattól. ha nem. annál biztosabban növelem ellenségeim számát." Ez a mottó főleg akkor hasznos. ahogy szíved mélyén helyesnek érzed . kígyó és gyengeelméjű vagyok". hogy tudniillik továbbra is hazug. Csak azt mondom. akik végül is beledobták a folyóba." Deems Taylor még ennél is tovább ment: hagyta.és kapott egy másikat ugyanattól az asszonytól néhány nappal később. attól más lett dühös. jókedvre derítő dolognak tartotta. hogy a nyakamba csurogna. hogy fiatal lány korában betegesen félénk volt. azoknak a fele ártalmatlan. hogy nem ismeri ." Mikor a néhai Matthew C. Attól kezdve igyekeztem megtenni. hogy mottójául az öreg német szavát választotta: „Nevess. hogy az emberek nem törődnek vele.Ma már szégyellem. mi van másokkal. Azoknak a fele. ha porcelánfiguraként a polcon üldögélünk. és azt válaszolta: „Ne zavarjon. hogy abban ugyan nem tudom megakadályozni az embereket. ami tőlem telt. „Mikor bejött az irodámba . Elmesélte nekem. kapott éppen eleget. „Cselekedj úgy. Megpróbáltam kiengesztelni az első embert. és kinyitottam Öreg esernyőmet. Végül rájöttem. Távolról sem. Mikor elmondta gondolatait a vasárnap délutáni New York-i filharmonikus-szimfonikus zenekar rádióhangversenye szünetében. Ha nem hitték. ha csinálsz valamit. megkérdeztem tőle. hogy helyesen cselekszel. mint mondanak az emberek. reggeli után. zavar-e az igazságtalan támadás. De félek. akkor bírálni fognak. egy asszony levelet írt neki és „hazugnak. „Bye néni. ha nevetségessé tesz. hogy kigúnyoltak. Miért várunk mi jobbat? Évekkel ezelőtt rájöttem. Ha ezt is meg akartam nyugtatni. hátba döf." Teddy Roosevelt testvére a szemébe nézett. Valószínűleg neki volt a legtöbb lelkes barátja és esküdt ellensége a Fehér Házban élő asszonyok közül. hogy az újságvásárlók fele nem is látta a cikket.«" Schwab úr kijelentette. félt attól. Becsülnünk kell nyugalmát. aki . akik a folyóba dobták. ha igazságtalan bírálatnak vagy kitéve.« Ez rengeteget segített. aki így fogadja a bírálatot. hogy egy nap tanácsot kért nagynénjétől. hogy minden bírálatot hagyjunk figyelmen kívül. Szerinte a bírálatot csak úgy tudjuk teljesen elkerülni. egészen éjfél után tíz percig. fiatal koromban nagyon kényes voltam rá. hogy a legfontosabbat egy öreg némettől tanulta. hogy lefolyjon róla a bírálatok esője. aki az acélgyárában dolgozott. Most már tudom. de képes vagyok valamire. kényes-e a bírálatra. Tizenkét legjobb barátja közül elárulta egy annyi pénzért. idegesített. mit mondanak róla az emberek. nem tetszett neki.

bekeretezve. mert tudják. Howell talán Ben Franklintől vette az ötletet. csak én tehetek bukásomról. Minden este komoly önvizsgálatot tartott. ahogy leírja. de néha annyira személyes. Én voltam saját magam legnagyobb ellensége . Fiatalon kevés iskolai oktatásban részesült. AZTÁN NYISD KI ÖREG ESERNYŐDET. A következő héten másik hibát választott. bolondság minden feléje irányított vitriolos szidalomra felelni. és végiggondolok minden megbeszélést." Hadd meséljek egy olyan emberről.és hogy tudnék még javítani a munkámon?« »Mit tanulhatok a tapasztalataimból?« Ez a heti áttekintés néha nagyon boldogtalanná tesz. rájöttem. Úgy találta. Ha végül én győzedelmeskedem. H. Mikor a New York-i Ambassador Szállóban bekövetkezett hirtelen halálának híre bejárta Amerikát 1944.elindult a pozíció és hatalom felé vezető úton. Ha tökéletesen őszinte lettem volna magammal. Howell volt a neve. aki „nevet"? Lincoln összeroppant volna a polgárháború súlya alatt. ami hétfő óta történt. HOGY A BÍRÁLAT ESŐJE NE CSUROGJON A NYAKADBA. ha tíz angyal esküszik is rá." Ha előveszem „MOCS" dossziéimat. Winston Churchill chartwelli dolgozószobája falán is ott volt. de mit mondasz annak. és meg is fogok tenni a végsőkig.klasszikus. több nagyvállalat igazgatója. mint bármi más." Ha igazságtalanul bírálnak. ha nem javítja ki ezeket a hibáit. Ezért egy hetet hadakozott minden egyes hibájával és feljegyezte. amivel kísérleteztem. ha nem tudja. belebújt bokszkesztyűjébe. azonnal kirontott saját sarkából és . MacArthur tábornok íróasztala felett a főhadiszálláson függött egy példánya a háború alatt. Tudásom . inkább leírom kézzel. Én is elmondhatom a háromezer évvel ezelőtt élt Saul királlyal: „Igen. ezzel a jellel „MOCS" a „Milyen ostobaságot csináltam" rövidítése. akkor ma a kartotékszekrény kipukkadna a „MOCS" feljegyzésektől. mi rosszat mondtak rólam. Ebben a dossziéban minden ostoba cselekedetnek.a Commercial National Bank and Trust Company igazgatótanácsának elnöke. Persze. mert ő volt az amerikai pénzügyi élet egyik vezére . annyira buta dolgokról szólnak. hogy szégyellem diktálni. Steel hitelmenedzsere lett . Megkérdezem magamtól: »Milyen hibát követtem el?« »Mit csináltam jól . „Évek óta van határidőnaplóm. és ellentmond nekik. 22. Régen minden bajomért másokat okoltam. A följegyzéseket néha titkárnőmnek diktálom. és elolvasom a bírálatokat. akkor nem számít. ki nyert aznap. ne feledd a második szabályt: TÉGY MEG MINDENT. . hogy igazam volt. vitát és találkozást. S. Időnként elképedek saját hibáimon. Vacsora után visszavonulok.és remélem. de ahogy öregedtem . A bölcs öreg Ben Franklin rájött. akkor nem számít. amelyeket saját magamról írtam. akkor könnyebb az előttem álló legnehezebb feladatot véghezvinnem: Dale Carnegie igazgatását.balsorsom egyetlen oka. hogy végső soron majdnem minden balszerencsémet magamnak köszönhetem. Irodalmi drágakő . mikor sikere titkát kérdeztem.mondta Napóleon Szent Ilona szigetén -. amiben bűnös vagyok. Íme közülük három: elvesztegeti az idejét. De Franklin nem várt szombat estéig.A családom soha nem csinál nekem programot szombat estére. miként viselkedett bírálóival.visszabeszél. MILYEN OSTOBASÁGOT CSINÁLTAM! Kartotékszekrényemben van egy dosszié. pláne megválaszolni. „Ha megpróbálnám elolvasni. aki az önelemzés és önigazgatás művésze. a hibák ritkábbak lesznek. Ha végül veszítek. AMI TELIK TŐLED. akkor akár be is zárhatnám a boltot minden más tevékenység előtt. tizenhárom komoly hibája van. esztelen voltam és nagyot tévedtem. P. akkor nem jut messzire. többet segített nekem. Még ma is emlékszem bizonyos bírálatokra. és amikor megszólalt a gong. ahogy megöregedett. amelyben benne van a nap minden megbeszélése . egy vidéki bolt segédjeként kezdte pályafutását. írásos nyoma van. áttekintem és értékelem egész heti munkámat. az ellenem irányuló támadásokat. „Csak én . hogy minden szombat estét az önvizsgálatnak szentelek. vitatkozik az emberekkel. ahogy múlnak az évek. Ez az önvizsgálat.mesélte Howell úr. P. Sok ember rájött erre.és képességem szerint megteszek mindent. július 31-én. melyet évről évre folytatok. apróságokon izgatja magát. bölcsebb is lettem -. melyekkel Dale Carnegie-t illettem tizenöt évvel ezelőtt." H. kinyitom a határidőnaplóm. a Wall Street megdöbbent. és idővel a U.

mit teszel? Dühös leszel? Felháborodsz? Lincoln a következőt tette: Edward M. Nem vagyunk logikus lények. hogy valaki rosszat mondott rólunk." A kisember gyakran dührohamot kap a legenyhébb bírálattól. akit ez az ország nevelt! Elbert Hubbard mondta: „Mindenki kötözni való hülye legalább napi öt percig. Ha megérdemlem. Mindannyian hajlamosak vagyunk megsértődni a bírálatra és inni a dicséretet. Tizenöt éven át bírálta magát. akik csodáltak. hogy következtetései az esetek kilencvenkilenc százalékában hibásak! „Ellenségeink véleménye rólunk . Tegyük fel. Mi történt? Mikor Lincoln megtudta. Stanton dühös volt. mi a hiba az igazgatással és gyártással. aki kérte. akkor hálásnak kell lennem érte és hasznomra kell fordítanom. és javítsuk ki minden hibánkat. hogy közvéleménykutatást végzett a munkások között és megkérte őket. hogy az esetek kilencvenkilenc százalékában téved. Nem volt elég világos? Nem volt elég lelkes? Néha visszament a boltoshoz. Mindig dühös vagyok magamra. hogy elveszíti az állását. ne próbáljunk védekezni. mielőtt ellenségeink egy szót szólhatnának. bírálta következtetéseit. Charles Darwin is ezt tette. és „összeakasztották vele a bajszukat". Félt. hogy akár az egyik. azonnal védekezni kezdek még mielőtt halvány fogalmam lenne arról. és összeakasztották veled a bajszukat?" Ahelyett. Minden ostoba ezt teszi. és tizenöt éven át ellenőrizte adatait. Legalábbis ezt mondta Theodore Roosevelt. állj meg egy pillanatra és gondolkozz el: „Várjunk csak. A fajok eredeté-nek írását. Einstein. de ragaszkodott hozzá. A Ford Company annyira kíváncsi volt rá. ha egyáltalán aláírt egy ilyen parancsot. Legyünk mi saját magunk legkeményebb bírálói. De itt egy új ötlet: ha egyre mérgesebb leszel. Mikor elkezdett szappant árulni a Colgate-nek. higgadtan kijelentette: „Ha Stanton azt mondja. hogy valaki „hülye alaknak" nevez . mert neki szinte mindig igaza van. egyszer „hülye alaknak" titulálta. a hadügyminisztere. Nekünk is örülnünk kellene az ilyen bírálatnak. hogy bírálják. mit tegyünk. Walt Whitman így fogalmazta meg: „Csak azoktól tanultál.verekedni kezdett. szidták. Az érzelmek irányítanak. csak csordogáltak a megrendelések. Ezért saját maga kritikusa lett. Bele se nézett a műsorokat dicsérő levelekbe. A logika. hogy megvárnánk. Mikor Darwin befejezte halhatatlan könyvének. bírálják a gyárat. és Lincoln visszavonta. gyengédek voltak veled. Stanton nem volt hajlandó teljesíteni Lincoln parancsát. sem a minőségével nincs baj. évi egymillió dollárt költött Bob Hope rádióműsoraira." Ez az állítás gyakran igaz. akkor az is vagyok. de a bölcs tanulni igyekszik azoktól. mert Lincoln beleártotta magát az ő ügyeibe. sőt kijelentette. hogy sem a szappan árával. ha nem lépjük túl ezt az időt.szerények . ahányszor ezt csinálom. hogy tanulhat belőlük.és zseniálisak! Hozzuk zavarba bírálónkat. Tudta. és félreálltak előled? Nem tanultál-e sokkal többet azoktól. tudáson alapult és segítő szándék vezette. hülye alak vagyok. Ismerek egy egykori szappanügynököt. Ha nem sikerült áruját eladnia.mondta La Rochefoucauld . Mivel tudta. akkor talán én is tévedek nyolcvan százalékban. hogy lássa a bírálókat. Stanton. Nem csoda. tudta. Ha Einstein elismeri. előzzük meg őket. Örömei akart szerezni egy önző politikusnak. Lincoln örült a bírálatnak. mint egy kis fakéregkenu hányódik érzelmeink mély. mit mondott Stanton. hogy Lincoln hülye alak. ha nem vigyázok. mikor elnök volt. ha őszinte volt. ha ő volt az egyik legszeretettebb. korunk egyik legnagyobb gondolkodója bevallotta. A bölcsesség abban áll. ami más parancsnok alá helyezett bizonyos századokat. mit csinált rosszul. akár a másik megalapozott-e. ezért Lincoln aláírt egy parancsot. Ha halljuk. gyakran körbesétált a háztömb körül. úgy gondolta. hogy a parancs tévedés. amíg ellenségeink megbírálnak minket vagy a munkánkat." Charles Luckman. ha igazságtalan bírálat ér.közelebb áll az igazsághoz. mert négy esetből legfeljebb háromszor van igazunk. Talán megérdemlem a bírálatot. tekintet nélkül arra. és azt mondta: „Nem azért . de mikor valaki bírálni kezd. mit akar mondani kritikusom. támadta gondolatmenetét. Találjuk meg. és arassuk le mi a tapsot ezzel: „Ha bírálóm ismerte volna a többi hibámat. hogy a teremtésről alkotott forradalmi nézeteinek kiadása megrázza a szellemi és vallási világot. és megpróbált rájönni. Legyünk eredetiek . benne lehet a hiba.. sötét és viharos tengerén.. akik kritizálták. mert úgy véled. sokkal keményebben kritizált volna. nem vagyok tökéletes. igazságtalan támadás ért. akik eltaszítottak. Ezt a hibáival vívott heti mérkőzést Franklin több mint két évig folytatta. legbefolyásosabb ember. a Pepsodent Company egykori elnöke. Átmegyek és megbeszélem vele " Át is ment. mint a sajátunk. Stanton meggyőzte." Az előző fejezetekben beszéltem róla. ellenálltak neked.

mi történt vele? Ő lett végül a Colgate-Palmolive Peet Soap Company elnöke . KÖVESSÜK E. Pihenj. ami telik tőled. 3. mikor néhány perce el akartam adni a szappant? Sokkal tapasztaltabb és sikeresebb ember. az első szabály így szól: Pihenj gyakran. MIVEL NEM REMÉLHETJÜK. Dr. Mivel nem remélhetjük.H. kövessük E. H. amikor senki sem lát. Little módszerével éljünk. mint az orvosi gyakorlat egy módszerével. mit csináltam rosszul. HA BÍRÁLNAK 1. Legyen őszinte. ott van-e a helyed ebben a társaságban! Hogy ne idegesítsen a bírálat. Kijelentette. és bíráljuk meg magunkat. Howell és E. a chicagói egyetem klinikai fiziológia-laboratóriumának vezetőjeként éveken át kísérletezett a relaxációval. építő bírálatot. . LITTLE PÉLDÁJÁT: KÉRJÜNK ELFOGULATLAN. Ne feledd. Most. HOGY TÖKÉLETESEK VAGYUNK. Jacobson két könyvet írt a lazításról: Fokozatos lazítás és Nyugodj meg címmel. szabály: A méltatlan bírálat gyakran bók. mondja meg. segítőkész.a világ egyik legnagyobb szappangyáráé. Azt mondtam. hogy a fáradtság csökkenti a szervezet ellenállóképességét a megfázással és több száz más betegséggel szemben. P.jöttem. Azt jelenti. Nagy embernek kell ahhoz lenni. hogy bármilyen ideges vagy túlfűtött érzelmi állapot „megszűnik a tökéletes ellazulás idején". és minden pszichiáter megmondhatja. Ha tehát megelőzzük a fáradtságot. megelőzhetjük? Enyhe kifejezés. megnyugszol. Ez más szóval annyit jelent: Nem tudsz tovább idegeskedni. 2. mint én. H." Ez a viselkedés sok barátot szerzett neki és sok értékes tanácsot. Minden orvostanhallgató megmondhatja. Ne kíméljen. H. vagy legalábbis hajlamossá tesz az idegességre. milyen ostobaságokat csináltunk. ÉS BÍRÁLJUK MEG MAGUNKAT. Little példáját: kérjünk elfogulatlan. hogy a bírálat esője ne csurogjon a nyakadba. Dr. szabály: Tégy meg mindent. Little a neve. E. hogy energikusak és jókedvűek maradjunk 23. hogy tökéletesek vagyunk. hogy irigyelnek és féltékenyek rád. hogy Ben Franklin. senki sem rúg egy döglött kutyába. hogy megint szappant próbáljak eladni. mielőtt elfáradnál. hogy a tanácsát és a véleményét kérjem. megelőzhetjük az idegességet. szabály: Jegyezzük föl. álruhában. Edmund Jacobson messzebb megy. Megelőzendő a fáradtságot és az idegességet. Azért jöttem. aztán nyisd ki öreg esernyődet. Kérem. A HATODIK RÉSZ DIÓHÉJBAN NE IDEGESKEDJÜNK. H. Elmondaná. ha ellazulsz. ez a harmadik szabály: JEGYEZZÜK FÖL. amely az idegesség megelőzéséről szól? Egyszerű: a fáradtság gyakran okoz idegességet. HOGYAN TOLDJUK MEG NAPI EGY ÓRÁVAL ÉBREN TÖLTÖTT ÉLETÜNKET? Mit keres a fáradtság megelőzéséről szóló fejezet abban a könyvben. MILYEN OSTOBASÁGOKAT CSINÁLTUNK. SEGÍTŐKÉSZ. és kérdezd meg magadtól. ÉPÍTŐ BÍRÁLATOT. HETEDIK RÉSZ Hat módszer a fáradtság és az idegesség elkerülésére. nézz a tükörbe. Mit gondolsz. hogy a fáradtság csökkenti az ellenállóképességet a félelemmel és idegességgel szemben.

Jack Chertockról. Hogy bírja? Dr. hogy próbálja ki ezt a módszert. Mikor az Antioch College igazgatója volt. a baseball nagy öregje azt mondta nekem. és lazítson az irodájában. az M-G-M rövidfilmosztályának vezetője volt. ha könyvelő vagy. Igazából minden összehúzódása után megfigyelhető egy határozott nyugalmi periódus. parancsokat diktált. és nem ülök. lehunyta a szemét. ejtőzzön mindennap.is jobban menetelnek. csak öt percet is. Semmi sem segített. ha lefekhetek. De ha aludt. Hogyan? Nyújtózzon ki. Most kinyújtózom az irodai heverőmön ezeken a megbeszéléseken.akiket több év kiképzés edzett meg . orvosságot. Mi a titka? Ágyban dolgozott minden reggel tizenegyig. „Lefekszem minden délután . jelentéseket olvasott. mint húsz éve bármikor. akkor a huszonnégy órából csak kilencet dolgozik. Napi két órával többet dolgozom. az egyik legnagyobb hollywoodi rendezőről van szó. félidőben már alig vonszolta magát. leült egy karosszékbe vagy egy díványra. Ezt mondják az orvosaim." Mit tehetsz te? Ha gépíró vagy. Görcsösen és feszülten ültem eddig a székemben. Josselyn kiváló könyvében.Miért olyan fontos ez? Mert a fáradtság elképesztő gyorsasággal kumulálódik. a Miért legyünk fáradtak-ban megjegyzi: „A pihenés nem azt jelenti. Hogyan csinálta? A legfőbb oka persze az volt. és kilencvennyolc éves koráig élt. Annyi energiát használ fel. míg a diákokat faggatta.mondta Gene Autry -. Meggyőztem egy hollywoodi filmrendezőt. Lefeküdt a heverőre . hogy öt perc szundikálás is segít megelőzni a fáradtságot! Connie Mack. hetven. Végeredményben nyugalmi periódusai teljes tizenöt órát tesznek ki napjában. Megkérdeztem. Észrevettem egy tábori ágyat az öltöző sarkában. Meglepett. azt mondta: „Csoda történt. a Harvard orvosi karáról elmagyarázta." A második világháború alatt Winston Churchill. A szunyókálás segít jó erőben maradnom. képes volt frissen és hatékonyan dolgozni éjfél után még sokáig. hogy csodát tett. hetvenes évei elején járt. hogy milyen friss és egészséges. míg a forgatókönyvírókkal tart megbeszélést. és tovább bírják. A világ legnagyobb vagyonát gyűjtötte. és alszom egy órát két előadás között. Mivel gyakran pihent. de ritkán vagyok fáradt. és aludt egy órát. akkor egy nagy nyugágyban szoktam naponta kétszer-háromszor tíz percet aludni. Egyszer interjút készítettem Gene Autry-val Madison Square Garden-beli öltözőjében. a „modern nevelés atyja". hogy délben az irodájában mindig aludt egy fél órát. Rockefeller két rekorddal is büszkélkedhetett. John D. a brit birodalom harci erőfeszítéseit irányítva. Az amerikai hadsereg ismételt kísérletek eredményeképp rájött. A pihenés gyógyít. vitaminokat. Így a hadsereg erre kényszeríti őket. míg megbeszéltük a rövidfilmötleteket. mennyivel húsz tonna szenet lehetne egy méter magasra fellapátolni. Ha átlagosan percenként hetvenet ver. Mikor két évvel később újra láttam. mi ennek a titka." Edison annak tulajdonította hatalmas energiáját és kitartását. Jobban érzem magam. Egy másik oka meg az. Este még egyszer lefeküdt. és húsz percig lazított. mint az amerikai hadsereg. ha nem aludt délután a meccs előtt. és fontos megbeszéléseket tartott. akkor akár két meccset is végig tudott játszani egymás után. Nem volt szükségre rá. Ha Hollywoodban filmezek. ha ülhetek. Cannon. hogy még a fiatal emberek . Azt felelte: „Nem állok. Ezt mondta: „A legtöbb ember azt hiszi. nem nyújtózhatsz el az irodai heverőn. amennyivel egy vasúti tartálykocsit meg lehetne tölteni. hogy akkor aludt. hogy nem csinálsz semmit. Elképesztő teljesítmény. míg megbeszélsz egy tételt a . és nem fáradt el. vagy beszédet mondott. ő pedig azt válaszolta." Annyi gyógyítóerő van még a rövid pihenésben is. ugyanígy tett. Nem gyógyította a fáradtságát. Mikor néhány éve fölkeresett. Megkérdeztem Eleanor Rooseveltet. ha óránként tíz percre ledobják málhájukat és pihennek. hogy volt képes olyan kimerítő mennyiségű programot lebonyolítani.Walter B. tizenhat órát tudott napjában dolgozni évről évre. Annyi vért pumpál keresztül a testeden napjában. Interjút készítettem Henry Forddal nem sokkal nyolcvanadik születésnapja előtt." Horace Mann. A szíved tud annyit. a szív szüntelenül dolgozik. aki hatvanas évei végén. és aludt két órát mielőtt nyolckor megvacsorázott. hogy mielőtt sok emberrel találkozott. Ebéd után ismét lefeküdt. Én azt ajánlottam. ahogy öregedett. hogy örökölte a hosszú életre való hajlamot. esetleg kilencven évig. Megelőzte. amíg szunyókált. telefonált. Bevallotta. rendszerint elnyújtózott egy díványon. míg tizenkét évig a Fehér Házban élt. pedig mindent kipróbált: erősítőket. Fáradt volt és kimerült. amikor csak akart. Daniel W. nem szunyókálhatsz Edison módján vagy Sam Goldwyn módján az irodában. Ezt a hihetetlen mennyiségű munkát végzi ötven.és az Egyesült Államok elnöke sem zavarhatta telefonon.

ha többet pihen. hogy „munkakapacitása csökkenne". mert érzelmeink ideges feszültséget okoznak testünkben. és úgy gondolod. De ha egy Albert Einstein agyából veszel egy csöpp vért." Mi történt? Schmidt negyvenhét tonna öntvényt rakodott naponta. azaz érzelmi eredetű. Tanulmányozta az összes fáradtsági tényezőt és kijelentette..manapság.pihenj gyakran. Mellette állt egy ember órával.. mint a legelején". szereznek neki kínzó fejfájást. egy elképesztő és fontos tény: a szellemi munka önmagában nem fáraszt el. Megfigyelte. Többet pihent. A. hogy kénytelen délben pihenni. George C.. Egy fizikai munkás többet tud dolgozni. 5467-szer olyan hatásos. ezek miatt fázik meg könnyen. a szorongás és az idegesség . amelyek kimerítik az ülőmunkát végzőt. hanem napi negyvenhét tonnát! Úgy számolta. Azért volt rá képes. . Miért? Hogyan? Mert egy óra szundítás vacsora előtt meg hat óra alvás éjszaka . amekkorát csak bírsz. akkor egy órával meghosszabbítod naponta ébren töltött életedet. akkor köss akkora életbiztosítást. Pihenjen. a bosszankodás.. nincs rá egyszerűen időd. hogy nem értékelik őket. mire hazaindul. a gondolat. Hadfield azt írja Az erő pszichológiája című könyvében: „a minket kínzó fáradtság nagyobbik része szellemi eredetű. és azt mondta neki: „Fogjon meg egy öntvényt és menjen. Hadd ismételjem meg: kövesd a hadsereg példáját .. ez a vér tele lesz fáradtságtoxinokkal és a fáradtság termelte anyagokkal. mint amennyit dolgozott . és délben hullafáradtak. akkor legalább az esti étkezés előtt próbálj meg egy órára lefeküdni. Hát bizonyítsa be! Taylor kiválasztott egy bizonyos Schmidt urat. De ha kisvárosban élsz. Brill még tovább megy.ezek azok az érzelmi tényezők.. J. Üljön le és pihenjen. Az unalom. te is elolvashatod Frederick Winslow Taylor A tudományos szervezés alapjai című könyvének 41-62. Frederick Taylor demonstrálta ezt. Ami az agyat illeti. mert azt tapasztalták. hogy az aktív agyban keringő vér nem mutat fáradtságot! Ha vért veszel egy fizikai munkástól munka közben. Óránként körülbelül huszonhat percet dolgozott és 34-et pihent. mielőtt elfáradt. Kijelenti: „A jó egészségben lévő ülőmunkát végző ember fáradtságának száz százaléka pszichológiai. mint a többiek! Hallomásból tudom? Nem. Az egyik legkiválóbb amerikai pszichiáter. és így napi egy órával meg tudod hosszabbítani ébren töltött életedet.és hirtelen jön . Ha elmúltál ötven. Kövesd a szíved példáját -pihenj. Ha tudsz ötkor. Akkor mitől vagy fáradt? A pszichiáterek szerint fáradtságunk nagy része szellemi és lelki beállítottságunkból következik. majdnem négyszer annyit kellene teljesíteniük kimerülés nélkül. ezek csökkentik teljesítményét. Anglia egyik legkiválóbb pszichiátere. MITŐL FÁRADSZ EL. azért fáradunk el.. a kizárólag testi eredetű kimerültség nagyon ritka". hogy a munkások körülbelül napi tizenkét és fél tonna vasöntvényt rakodnak személyenként vasúti kocsikba. mielőtt elfáradsz. Úgy gondolta. Igen. A. és hazamész ebédelni. a hiábavalóság. mint tudományos szervezőmérnök.azaz összesen hét óra hasznosabb. ÉS MIT TEHETSZ ELLENE? Íme.. oldalán. Dr. akinek stopperre kellett dolgoznia." Milyen érzelmek fárasztják el az ülőmunkát végzőt? Az öröm? Az elégedettség? Nem! Ezek soha. Az agy tökéletesen fáradhatatlan. és ha sokáig csinálod. Ha nem tudsz délben aludni. mint nyolc óra megszakítás nélküli alvás. az ugyanúgy dolgozik „ugyanolyan jól és gyorsan nyolc vagy akár tizenkét óra erőfeszítés után is.de majdnem négyszer annyit teljesített. míg a többiek tizenkettő és felet. A temetés drága . hogy ezeknek az embereknek nem napi tizenkét és fél tonnát kellene rakodniuk. A. ez a fáradtság tudományos meghatározása. 24. hatkor vagy hétkor egy órát aludni. Abszurdnak hangzik. a sietség. annyit dolgozik az amerikai hadsereg parancsnokaként a háború alatt. az a nap végén sem tartalmaz fáradtságtoxinokat. akkor szunyókálhatsz tíz percet ebéd után. mint egy koktél. mert pihent. Menjen.főnökkel. meddig dolgozik az emberi agy anélkül. Gyakorlatilag soha nem tért el ettől a tempótól azalatt a három év alatt. Marshall tábornok is ezt tette. míg Frederick Taylor Bethlehemben volt. Nagyon meglepődtek. mikor a Bethlehem Acélműveknél dolgozott. Olcsóbb. De néhány évvel ezelőtt a tudósok megpróbálták kideríteni. feleséged meg talán vágyik az életbiztosítási összegre. hogy hozzámehessen egy fiatalabbhoz.

a nyakaddal. hogy kell csinálni.. ha látszólag a fizikai vagy a szellemi munka a bűnös. Ezt tette Galli-Curci. Nyugalom. Gyere.így nem lett lámpalázas. mint egy öreg zokni. gyűrött zokni. akkor ebben a pillanatban is érzelmi és izomfeszültségben vagy. hogy olyan laza vagy.. Csak ne erőlködj.. ha koncentrálunk.. Gondoljanak arra. hogyha tökéletesen el tudod lazítani a szemizmaidat. nyugalom. Olvasd el ezt a bekezdést. ne húzódj össze. A lazítás a feszültség és az erőfeszítés tökéletes hiánya. hogy „megerőlteti a szemét". Edmund Jacobson a chicagói egyetemről olyan messzire ment. Gondolj békére és nyugalomra. látsszon az erőfeszítés. A rossz szokásoktól meg lehet szabadulni. Akkor lazának kell lenned. úgy pazarolja az energiáját. Tested legyen olyan ernyedt. hogy szinte az egész világ szerint a kemény munka erőfeszítés. hogy gyerekkorában találkozott egy öregemberrel. a híres regényírónő azt mesélte.. az arcizmaiddal. A lazítás is. Valószínűleg egy élet szokásaival kell szakítanod. hogy mintha csak letörölték volna a feszültséget? Akármilyen hihetetlennek hangzik is. De megéri az erőfeszítést. akinek eszébe sem jutna egy dollárt elpazarolni. gyűrött zokni vagy. és ellenőrizd magad. Hogyan lazítsunk? Az agyunkkal kezdjük vagy az idegeinkkel? Egyikkel sem. Gondolj arra. Remek szokás . Mindig az izmainkkal kezdjük! Próbáljuk ki. szaltózni és cigánykerekezni. hunyd be a szemed. hogy ellazulj. megmutatom. hogy egy öreg.. hogy gyakran látta GalliCurcit előadás előtt tökéletesen ellazulva egy székben ülni. míg leporolta. ha szellemi munkát végzünk? Daniel W. mint egy zokni. semmi más. hogy azt állította. Az az elképesztő és tragikus igazság. hogyan kell esni. Először az arcod és a szemed izmainak ellazulására gondolj. Közben állandóan mondogatta: „Gondolj arra. vagy nem ér semmit.. Mi az orvosság az ideges fáradtságra? Lazíts! Lazíts! Lazíts! Tanulj meg lazítani. Észrevetted. lazulj el. akkor el is feledkezhetsz minden más bajodról! A szem azért olyan fontos az ideges feszültség enyhítésében. nyugalom. dőlj hátra. Ideges feszültségben és ideges kimerültségben! Miért ezek a fölösleges feszültségek." Akármikor és szinte akárhol lehet lazítani. kezdjük a szemeddel. és magadban mondd a szemednek: „Nyugalom. és el sem fárad. mire színpadra kellett lépnie. . Azt követeljük izmainktól." Az öregember megtanította Vicki Baumot és a többi gyereket.A Metropolitan Életbiztosítási Társaság rá is mutatott erre egy. Helen Jepson mesélte. mondogasd: „Nyugalom. Felhúzzuk a vállunk. Ezért szenved olyan sok egészséges szemű ember attól.. De a legfontosabb szerv ebben a szem. lihegése. a fáradtságról írott füzetében: „A kemény munka önmagában ritkán okoz olyan fáradtságot. Hogy bemutassam. Ahogy ezeket a sorokat olvasod. és megütötte a csuklóját. mintha olyan laza lennél. amíg dolgozol! Könnyű? Dehogyis. a válladdal." A feszültség szokás dolga. állkapcsa ernyedten lefittyedt. mert forradalmi változást hozhat az életedbe! William James „A lazítás bibliája" című esszéjében ezt írja: „Az amerikaiak feszültsége. segítségükkel elsajátíthatod a lazítást: 1. Az öreg felemelte. csak rossz szokás." Ezért összevonjuk a szemöldökünk. Vicki Baum. Tegyél úgy. Az idegesség. Nyugalom. mint egy öreg rongybaba. Nyugalom. az érzelmi viharok a fáradtság három legfőbb oka. mint egy csecsemő. Lazítsanak! Tartogassák energiájukat a fontos dolgokra!" Itt állj is meg. amelyet a jó alvás vagy a pihenés meg ne tudna gyógyítani. egy öreg. mint egy krőzus. dühösen nézed a könyvet? Öszszehúzod a szemed? Kényelmesen ülsz a székedben? Vagy felhúzott vállal? Az arcizmaid feszültek? Ha nem olyan laza az egész tested. és tőle tanulta az egyik legfontosabbat az életében. ha van rá egy perced. pedig ez nem segít az agyunknak semmit. a jókat ki lehet alakítani. a híres szopránénekesnő is.. ezt mondta: „Azért ütötted meg magad. hogy néhány pillanat elteltével a szemizmaid engedelmeskedni kezdtek? Érezted. mert a test által felhasznált idegi energiák negyedét fogyasztja. szaggatottsága. heves és izgatott arckifejezése." Érezd. a feszültség.." Mondogasd lassan egy percig. és ha végeztél. lenyúzta a térdét. Elesett. Dr. Megcsinálhatod ugyanezt az álladdal. hajdan cirkuszi bohóc volt. az egész testeddel. ebben az egy percben megismerted a lazítás művészetének kulcsát és titkát. Josselyn szerint „A legnagyobb baj. hogy sok millió ember. hogyan kell csinálni. Íme. Lazíts. Gyakran akkor is ezek a hibásak. négy javaslat. mert nem tudsz lazítani. Ne erőlködj. hogy árad ki az energia az arcizmaidból tested középpontja felé.. hogy egy megfeszülő izom dolgozik.. Én egy öreg. A szeme feszült.

Hogyan lehet hát segíteni rajtuk? Megindította ezt az osztályt . De a legkimerítőbb orvosi vizsgálat sem mutatott ki semmilyen betegséget . amit most végzek?" Ez segít a lazítás szokását kialakítani. szorongásban és gyomorfekélyben szenvedő macskát. akkor tudom. hogy azt kívántam. De ez az óra igazából pszichológiai. milyen ernyedtnek kellene lennem. Hetente tartják a bostoni beteggondozóban. biztos volt benne. amelyeknek semmi közük a munkához. és időlegesen megvakult. noha ölében aludt az egyik unokája. Tudta. Az osztály csodákat tett! A kezdet óta eltelt években sok ezer betegük „gyógyult meg". Én még soha nem láttam fáradt macskát. Nem nézett ki negyvennél többnek. akik látogatják. Fölemeltél már egy napsütésben alvó kölyökmacskát? Ha igen. hanem attól." „Én úgy mérem a teljesítményemet . amennyire csak lehet. ahogyan végzem. akkor figyeld a macskát.mondja Daniel W. Pratt . hogy mindkét vége lelógott a kezedből. hogy mennyire nem fáradtam el a nap végére.testi értelemben. Másoknak a háta fájt. vidám és kiváló egészségnek örvend. amikor járni kezdett. Ellenőrizd magad napjában négyszer vagy ötször. fizikailag semmi baja. a feje. sem mennyiségben nem volt megfelelő aznap a munkám.. Ma pedig magabiztos. bár halnék meg. amelyet végzek. képzelődnek -„az agyukban van a baj". hogy a szokások a legfontosabbak. tehát az idegeim fáradtak.a pálya szélén álló orvosi hitetlenek kórusától kísérve. de gyakorlatilag minden olyan tünet megfigyelhető rajtuk. hogy a világ egyik legkülönösebb gyógyászati óráján részt vegyen. és a betegek. akik a fáradtságba és az idegességbe betegedtek bele. állandóan fáradtak voltak. és Dr. és kérdezd meg: „Nehezebbé teszem a munkámat. Dr.aki mellesleg Sir William Osler tanítványa volt . A legtöbb érzelmileg bizonytalan háziasszony. rendszeres és alapos orvosi vizsgálaton esnek át. igazából olyan emberekkel foglalkoznak itt. hogy vándorveséje van és valamilyen szívbaja. Dolgozz kényelmes testtartásban.az egyik első hallgató nevezte el így). „Régen annyit idegeskedtem a családi gondokon. azok tudják. 25. idegösszeroppanásos macskát. Gyógyászati? Hát. mielőtt részt vehetnek rajta. tudod. hogy . Sok régi vágású doktor azt mondta volna. És többé nem olyan emberek töltenék meg a szanatóriumokat és elmegyógyintézeteket. vagy álmatlanságban. Azt mesélte. 2. Teszteld magad a nap végén ismét.emlékeztessen rá. Hogy indult ez az osztály az idegeskedőknek? 1930-ban Dr. akik belebetegedtek az idegességbe. Még az indiai jógik is azt mondják. HOGYAN KERÜLJÜK EL A FÁRADTSÁGOT . kérdezd meg: „Mennyire vagyok fáradt? Ha fáradt vagyok. mintha templomba járna. amit a test csak produkálhat. Ha nagyon fáradt vagy ingerlékeny vagyok este. már régen megtették volna. megteszi egy macska is. Az egyik asszony keze úgy megnyomorodott a „reumától".olyan rendszeresen. aki a bostoni beteggondozóba jár. Néhány beteg évek óta jár ide . De ebben az osztályban megtanultam. David Harold Fink szerint „Akik igazán jól ismerik a pszichológiát. míg dolgozom ." Ha minden amerikai üzletember megtanulná ezt.felfedezte.. Ha zoknid nincs. Egy másik pokoli kínokat állt ki „gyomorrákjától".ÉS MARADJUNK FIATALOSAK? Tavaly ősszel egy munkatársam Bostonba repült. hogy nem tudta használni. hogy a feszült test fájó vállat és ideges fáradtságot jelent. ha megtanulsz a macskától lazítani. mint amilyen? Használom azokat az izmaimat is. hogy sok járóbetegnek. igen. hiábavaló arra buzdítani ezeket a betegeket. hogy „menjenek haza. Emlékezz. 3. Valószínűleg te is elkerülöd ezeket a csapásokat. akkor a „feszültségbetegségek" okozta halálozás egyik napról a másikra jelentősen csökkenne. A munkatársam beszélt egy asszonnyal. ha el akarod sajátítani a lazítás tudományát. akkor nem a szellemi munkától.borszínű zoknit tartok az íróasztalomon. Annyira ideges és feszült volt. Valóban érezték ezeket a fájdalmakat. Josselyn -. Joseph H. hogy néha elvesztette a szeme világát. aki kilenc éve szinte egy óráról sem hiányzott. Pratt rájött. Habár hivatalosan alkalmazott pszichológiaórának nevezik (eredetileg gondolatellenőrző óra volt ." 4. hogy legtöbbjük nem akar beteg lenni. ha olyan egyszerű lenne megfeledkezni bajukról. vagy bizonytalan fájdalmaik és panaszaik voltak. hogy sem minőségben. és felejtsék el".

azzal a kérdéssel döbbentették meg az órán: „Mit csinálna. ami nem rejlik másban. Azt mondták. melyet munkatársam a többiekkel végzett. Végül . A munkatársam egy órát ült a bostoni gondolatellenőrző órán. ha egy esős délután kedvetlen vagy. hogy az életem derűs és nyugodt. amit én nem vagyok képes. „lelki injekció". Mindannyiunknak meg kell osztanunk a bajainkat másokkal. 4. aki szembejön. büszkék voltak teljesítményükre. Érdeklődj az emberek iránt! Érezz baráti. és szeretném. Vezess egy jegyzet. Talán olyan oldalait látja meg a bajomnak. Mi történt? Többet tudtak elvégezni. Beszéd közben aztán lassan megnyugodott. Sürgeti őket az idő.idegeskedni hiábavaló. amikor kibeszélhette a baját. amit ott hallottunk . kevésbé fáradtak el. ha egyszer úgy érzed. De ha egyik sem sikerül. Ha egyedül morfondírozik rajta. akivel megbeszélhetjük. a bajod. 2. akkor is rengeteget segít. Ebben összegyűjtheted azokat a verseket. Természetesen nem arra gondolok. egy lelkésszel vagy pappal. aki annyira „kényes" volt. Megtanultam abbahagyni. De van még néhány ötlet. űzi-hajtja a végtelen mennyiségű munka. 1. rövid fohászokat vagy idézeteket. amelyeket az előző fejezetben megismertünk ." Bajainkat kibeszélni az egyik legfontosabb terápia a bostoni beteggondozó óráján. De azt mind tudjuk. Mire észrevette magát. nyafogjunk és panaszkodjunk és terhére legyünk. hogy „ha kiköphetjük". az igazgató végigment mindazokon az elveken. Freud óta tudják az analitikusok. hogy a beteg belső szorongásai enyhülnek. kiben bízunk meg. majdnem elaludt a székében! Miért . ha „meg tudod beszélni valakivel. hogy este csináljanak maguknak másnapra napirendet. nyúzott feleséggé kezdett válni. ha meghallgatna. Mondjuk azt neki: „Szükségem van a tanácsára. Johnson professzor. akiben megbízol. Mi katarzisnak hívjuk ezt mondta. akikkel együtt élsz! Egy beteges asszony. addig beszél a bajáról. azt a feladatot kapta. 5. maradt idejük pihenni és szórakozni. Hosszú lista volt. akivel legközelebb találkozik. veszekedő. amelyek tetszenek és felemelnek. és beszéljünk meg vele egy időpontot. azt javasolták nekik. hogy férjeddel vagy feleségeddel szívesen megismerkednél! 3. hogy költsön egy történetet arról. egészséges kíváncsiságot azok iránt. hogy nem volt egyetlen barátja sem. hogy van a világon valaki." Dr. és írt egy listát férje jótulajdonságairól. Semmi sem teszi úgy tönkre frisseséged és szépséged. Megpróbálta elképzelni. akkor talán találsz benne egy receptet a bánat eloszlatására. Ne rágódj sokat mások hibáin! Egy asszonyt.kerüld a feszültséget és fáradtságot." A munkatársam tanúja volt.szavakban! Bizonyos mértékben a pszichoanalízis is a szavak gyógyító erejére épül. mindenkivel beszédbe elegyedett . hogy sok ember úgy érzi. Döntsük el. Megoldódott a gondja? Nem. Csinálj a holnapi munkádról napirendet még ma. hogy beszélhetett valakivel. Ha legközelebb valami érzelmi bajunk van. aki hajlandó meghallgatni. hogy mindenkinek. ennél bonyolultabb a dolog. Miért nem próbálod meg te is. Rose Hilferding. ha meghalna a férje?" Annyira megrázta a lehetőség. Az órára járók azt tapasztalták. mint aki mindjárt robban. milyen lehet az életük. . A teljes választ senki sem ismeri. és amikor beszélni kezdett. A buszon elkezdett a vele utazók hátteréről és életéről fantáziáim. ha végighallgat. ami a szívét nyomja. Ma őszintén mondhatom. Egy rokonnal. míg Paul E. egy zsarnokkal kötöttél házasságot? Talán azt gondolod majd. hogy szerinte a szorongás legjobb gyógyszere. mert beszéd közben jobban meglátjuk gondjainkat. Lazíts! Lazíts! Semmi sem öregít annyira. Hogy kigyógyuljanak ebből a sietségből és idegességből.a lazítás szabályain. aki házsártos. ha elolvasod házastársad jótulajdonságainak listáját.vagy idézetfüzetet „inspiráló" olvasmánynak. Mire befejezte. azonnal megkönnyebbülünk. egy ügyvéddel. az osztály orvosi tanácsadója kijelentette. keressünk valakit. kapott tanácsot és együttérzést. Talán tud tanácsot adni.Mikor először jön ide egy beteg. Miért van ez így? Talán azért. ami a szívünket nyomja". „ha kiadhatjuk. mint a . olyan volt. Nem képesek semmit sem befejezni. mert gondban vagyok. Éreznünk kell. és megért minket. amit el kell végeznie. ha beszélhet.és ezek otthon is megvalósíthatók. mielőtt lefekszel. némi távolságból szemléljük őket. Otthoni gondjai voltak.ma pedig boldog. akinek a „panaszai" megszűntek. amíg csak el nem mondja. már mosolyogni is tudott. Sok beteg vezet ilyen könyvet évek óta. hogy azonnal nekiült. az nagy idegfeszültséget kelt. ha magában tartja. A változást az okozta. mint a feszültség és a fáradtság. egy orvossal. hogy mekkora megkönnyebbülést szerzett egy asszonynak. A változást az a hatalmas gyógyító erő okozta. Aztán. Tíz percnyi lazító gyakorlat után. érdeklődő és kellemes ember.

mint egy labda. Az értekezésben Dr. mint puha ágyon. hogyha az idegességgörcsöket fel akarod oldani az emberekben.olyan fontos a testi lazítás? Mert a kórház tudja . amíg csak tudsz. amit két éve kerestek! Egy megválaszolatlan postával. ha elrakna az asztaláról mindent. Az első tétel: A kényszer vagy kötelesség érzése. lazítanod kell! Furcsa módon kemény padlón könnyebb.aztán lazíts. Williams. Az indiai jógiknak igazuk van: az ütemes lélegzés az egyik legjobb módszer az idegek megnyugtatására.ami még jobb . Nyújtózkodj addig. az átlag íróasztalon olyan papírok tornyosulnak.és én. Az ég kék és szikrázik. hanem magas vérnyomást.ahogy minden orvos tudja -. ami nem az éppen megoldandó üggyel kapcsolatos. Csináld egy hétig és figyeld meg. Hagyd. és simítsd el őket. Stokes. Talán eltűnnek a ráncok maguktól! 26. hogy a mennyezetre öt szót festettek . a Chicago and Northwestern Railway elnöke egyszer azt mondta: „Az az ember. És íme. Sőt ennél is rosszabb. és tedd a tenyered a combodra. könnyebben és pontosabban dolgozna. és ez nemcsak feszültséget és fáradtságot okoz.C-ben a Kongresszus könyvtárát. akkor lazáknak kell lenniük! Igen. mint a természet gyermeke. d) Most feszítsd meg a lábujjaid . Jót tesz a gerincnek. ha van kedved: Csináld naponta kétszer. ütemes légzéssel. NÉGY JÓ MUNKAMÓDSZER. néhány gyakorlat. John H. milyen hatásuk van a külsődre és a belvilágodra! a) Feküdj le a földre.Pope szavait: „Rend a Menny legfőbb szabálya. és talán nem kell kozmetikushoz menned masszíroztatni. De így van-e? Nem.. hogy a titkárnője rendet rakott egy íróasztalon. Egy kemény támlás szék a legjobb a lazításhoz.. mindazon dolgok végeérhetetlen sora. akinek az asztalán különböző ügyek iratai tornyosulnak. Egy New Orleans-i újság kiadója egyszer azt mesélte nekem. A természet nyugodt és uralja a világot . Húzd szét gondok morcolta szemöldököd. AMELYEK MEGELŐZIK A FÁRADTSÁGOT ÉS AZ IDEGESSÉGET Az első jó munkamódszer Tegyél el az asztalodról minden iratot. f) Gondolj az arcod ráncaira és redőire. Nyugalom.címe: „A szervi bajok komplikációja. melyeket kipróbálhatsz. hogy fejed úgy görögjön körbe. . feszültséget és szorongást szül. Ülj egyenesen a széken. és nincs időm rá". míg el nem jutsz a nyakadig. amelyekbe vagy egy hete nem nézett bele senki." Vagy . a Pennsylvania Egyetem Orvostovábbképző Intézetének professzora az Amerikai Orvosok Egyesületének Országos Gyűlése előtt olvasott fel egy értekezést . láthatod. Stokes tizenegy jelenséget sorolt föl: „Mire figyeljünk föl a beteg lelkiállapotában" címmel. a funkcionális neurózis". mert nincs rá időd. ha fáradt vagy. mint egy ülő egyiptomi szobor. amely nem a megoldandó feladattal kapcsolatos Roland L. kapcsolatban vagyok a világegyetemmel. és megtalált egy írógépet. Fordulj a hátadról a hasadra és vissza. amit Johnson professzor ajánlott: „Süt a nap. szívbetegséget és gyomorfekélyt. és ez az első számú lépés a hatékonyság útján. jelentésekkel és feljegyzésekkel tele asztal képe önmagában is zavart. Mondogasd azt.imádkozz! c) Ha nem tudsz lefeküdni." e) Csillapítsd idegeid mély. A lábizmaid . Dr. Csináld végig fölfelé a tested minden izmával. hogy „millió dolgot kell elvégeznem." A rend kellene hogy legyen az üzleti élet legfőbb szabálya is.aztán lazítsd el őket." Ha felkeresed Washington D. akkor nagyjából ugyanezt a hatást széken ülve is elérheted. Csináld napjában kétszer. Ellenállóbb. A gyomrodból kezdj lélegezni. b) Hunyd le a szemed. Állandóan emlékeztet. Mondogasd az izmaidnak (mint az előző fejezetben): „Nyugalom. Én ezt jó háziasszonyságnak nevezem. Lazítsd el a ráncokat a szád mellett. amelyeket muszáj elvégezni.

„És a megválaszolatlan leveleit?" „Megválaszolom őket! Az a szabályom. Segítségre volt szüksége. hogy az ember nem mindig képes fontossági sorrendben intézni az ügyeit. hogy fontosságuk sorrendjében intézzem az ügyeket. ideges és szorongó.és így tovább. a híres pszichiáter mesélt egy betegről. van két tulajdonság. hogy soha nem képesek elkészülni a munkájukkal. akkor megbukik. „Hat héttel ezelőtt . Sadlert az irodájába. Mikor felkereste Dr. aki ezzel a fortéllyal elkerülte az idegösszeomlást. Azonnal lediktálom a választ a titkárnőmnek. De mielőtt elmegyek. az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája azt mondta: „Az emberek nem a túl sok munkába halnak bele. Sadler. Amerika egyik legsikeresebb biztosítási ügynöke nem vár hajnali ötig. Másodszor.mondta az orvosnak . mint rögtönözni egész nap. Soha nem készültem el.mondta Dr. Egészen megváltozott az arckifejezése." Frank Bettger. amelyeket szinte lehetetlen megfizetni.kitűzi maga elé a célt -. amint felmerülnek. hol tartja az elintézetlen ügyeit?" „Elintézem őket!" . hogy kilenc boldogtalan éven át mindennap megírjon öt oldalt. Charles Luckman. a kényszer érzését. hogy nem teszek le addig egy levelet. hanem azonnal elintéztem az ügyet. „Amióta az eszemet tudom.azaz naponta egy pennyt. aki saját bevallása szerint sikerét a Doherty által szinte hiába keresett két tulajdonság kifejlesztésének köszönhette. hogy az összeomlás felé halad. Alig tettem le a kagylót. de azzal is tisztában vagyok. Tudta. Sadler kinyitotta a fiókjait. elintézem az ügyeket. nem tesz feszültté egy hegynyi elintézetlen feladat. bejött a rendelőmbe. . és elintézed a dolgokat. doktor . és megváltoztatom a szokásaimat. és egész életében bankpénztáros marad. „Míg ez az ember mesélt. Mind üres volt . ennyi és ennyi biztosítási kötvényt fog másnap eladni. A második jó munkamódszer Fontossági sorrendben intézd el az ügyeket Henry L.A kórházból hívtak.három íróasztalom volt két különböző irodában. nem ráztam le őket. de nem hagyhatta abba a munkát.mondta a páciens. a mindazon dolgok „végeérhetetlen sorát." Hat héttel később ez a menedzser meghívta Dr. „Mondja . és tizenkét év alatt a Pepsodent Vállalat elnöke lett. az a pocsékolás és az idegesség. belenézhetnék a fiókjába?«" Dr. Terve szerint mindennap öt oldalt kellett írnia. és keresett mellé még egymilliót . és megtervezem a napom. Miután önnel beszéltem.. Még Robinson Crusoe is napirendet csinált. hanem az íróasztala is. . Ha nem sikerül. amelyet megbeszéltem. hogy jobb valamilyen tervet csinálni. Tapasztalatból tudom. amelyeket muszáj elvégezni"? Dr.és az idegességbe. Megint egy sürgős ügy. William L. míg nem feleltem rá. hogyan segít elkerülni ezt a nyomást. hogy mit végez el a nap minden órájában.Az elmúlt tíz percben rájöttem. visszajöttem és kitakarítottam egy nagy halom régi jelentést és papírt. Sadler rendelőjét. igyekszem mindent azonnal elintézni. hogy akármennyit fizet is alkalmazottainak.csak apróságok voltak bennük. és elnézését kértem. De a legmeglepőbb az.ő volt az. a Cities Service Company megalapítója kijelentette. a gondolkodás képessége. Egy nagy chicagói vállalat menedzsere volt. E két megfizethetetlen tulajdonság: először. Az egészségem kiváló!" Charles Evans Hughes. Visszamegyek az irodámba. Ez a terv késztette arra. az energiájuk pocsékolásába . Mikor vele is végeztem. Kihúzta a fiókokat és megmutatta. és ki sem látszottam a munkából. Amibe belehalnak. Ha George Bernard Shaw nem tartja meg szigorúan a saját maga felállította fontossági sorrendet.kérdezte a beteg -. páciensemhez fordultam. Harmadszor egy kollégám zavart meg. »Ne kérjen bocsánatot. Amennyiben lehetséges. mindig hajnali öt órakor keltem. Nemcsak ő változott meg.felelte Sadler. a maradékot hozzáadja a másnapi adagjához . hogy tanácsot kérjen egy nagybeteg pácienssel kapcsolatban. Sadler. mint író. nem sajnáltam rá az időt. megszólalt a telefonom . és nem idegesít. Most egy íróasztalnál dolgozom. százezer dollár fizetést kapott egy évben. hogy teljesen rendbe jöttem. hogy valaki a fontosságuk sorrendjében intézze az ügyeket." Igen. az a képesség. máris újból csöngött a telefon. De ő közben felvidult. hogy megvárakoztattam. hogy nem dugta el az elintézetlen ügyeket. mi a baj velem. aki a semmiből indult. feszült volt. mert ekkor tudok a legjobban gondolkozni gondolkozni tudok. Ő az előző este tervez . hogy megtervezze a napját. noha e kilenc évben összesen harminc dollárt keresett írással .Az az egyszerű megoldás. . Doherty. hogy mindent elraksz az asztalodról..

Barmack a Pszichológiai Értesítő-ben megjelentetett egy értekezést a kísérletéről. egyáltalán nem érdeklik őket. Nehéz megtanulni megosztani a felelősséget. A döntés néha az volt. ha valaki unatkozik. mert nem tanulta meg megosztani a felelősséget. idegesség. hanem mindent maga akar csinálni. Steel igazgatótanácsának tagja volt. Vegyük példának Alice-t. Úgy viselkedett. és hajnali háromig táncolt. Dr. megosztani a feladatot és ellenőrizni Sok üzletember hajszolja magát idő előtt sírba.. és olyan is volt. a menedzsereknek meg kell tanulniuk. S. Fájt a háta. ami a döntéshozatalhoz kell. néha az. hogy tesznek valamit. Talán te is az vagy. A vizsgálat kimutatta. de a szervezet azonnal felélénkül. mikor végül hazaért. Fájt a feje. amely megmutatta. Annyira kimerült volt. Annyira fel volt villanyozva. néha az. A diákokat anyagcsere-vizsgálatnak vetették alá. ha el akarják kerülni a szorongást. Ez mind „képzelődés" lett volna? Nem. a feszültséget és a fáradtságot. mint aki kimerült? Hát persze. A szerelme! Táncolni hívja! Alice szeme fölcsillant. fölvette a kék ruháját. hogy nem tesznek semmit. Megszólalt a telefon. és döntsenek is róla. és élvezetet talál a munkájában! Ritkán fáradunk el. az utcátokban lakó. olyan teszteket. ha rendelkezésedre áll minden tény. 27.. de nem tanulnak meg szervezni. De akármilyen nehéz megosztani a hatalmat. hogy alig tudott elaludni. Mi volt az eredmény? A diákok fáradtak és álmosak voltak. Howell azt mesélte. Fáradt is volt. A kedve megjavult. Közismert. Mi az eredménye: belefulladnak a részletekbe és a zűrzavarba. mielőtt továbbmentek a következőre. hogy érzelmi beállítottságod nagyobb hatással van fáradtságérzetedre. rendszerint ötvenes-hatvanas éveikben halnak meg szívrohamban . Asztalhoz ült hát.A harmadik jó munkamódszer Ha felmerül egy probléma. őszintén fáradt volt Alice nyolc órával korábban. nemcsak az U. nagyon nehéz. ha nem megfelelő emberek kezébe adunk hatalmat. Senkit sem idegesítettek a megoldatlan gondok. Azt is tudom tapasztalatból. H. Igazán. amelyek. P. Senkinek sem kellett jelentéseket hazacipelnie. tudta. hivatalban dolgozó lányt. ha valami érdekeset és izgalmasat csinálunk. NYOMASZTÓ ÉS BÉNÍTÓ UNALOM ELLEN A fáradtság legfőbb oka az unalom. Néhány éve Joseph E. ingerlékenyek voltak. Meglepő és üdvös hatása volt ennek Howell úr szerint: az elintézendő ügyek hátraléka eltűnt. Alice egy este tökéletesen kimerülve ment haza. oldd meg azonnal. Bizonyos esetekben még gyomorpanaszok is fölléptek. Semmi időhúzás . Édesanyja rimánkodott. Tudom. Steel igazgatótanácsa számára. hogy vacsora nélkül akart lefeküdni. A szobájába rohant. egy csöppet sem volt fáradt. Példát szeretnél látni? Nézd meg a helyi újság halálozási rovatát. talán az életét is. hogy további tényekre van szükség. Kimerült volt. hogy egyszerre csak egy üggyel foglalkozzanak. De minden kérdésben döntöttek. MIT TEHETÜNK A FÁRASZTÓ. mint a fizikai munka. mert unta a munkáját. Én például nemrég a kanadai . S. ha az illető érdeklődni kezd. Barmack egy sor tesztet végeztetett el diákokkal. Ennek eredményeképp az igazgatótanács minden tagjának egy csomó jelentést kellett hazacipelnie és tanulmányoznia. akik nagy üzleti vállalkozásokat építenek föl.amelyet a feszültség és a szorongás okozott. megosztani a feladatot és ellenőrizni. Ne halogasd a döntéseket Egy hajdani hallgatóm. Jó szabály. hogy mikor a U. az üléseik rendkívül hosszadalmasak voltak -sok mindent megbeszéltek. mikor úgy viselkedett. A negyedik jó munkamódszer Tanulj meg szervezni. Végül Howell úrnak sikerült meggyőznie a többieket. Sok millió Alice él. Nekem is nehéz volt. hogy a vérnyomás és az oxigénfelhasználás csökken. de kevés döntést hoztak. hogy az unalom fáradtságot szül. hanem nekünk is. Azok. mint aki fáradt. milyen csapást jelent. Hajtja őket a türelmetlenség. fejfájásra és szemfájdalmakra panaszkodtak. szorongás és feszültség.semmi halogatás.

Megmászták a Michael's csúcsot. kevesebb a gondjuk és a fáradságuk.. Hogyan? Mindennap versenyzett magával. Tulsában dolgozott egy olajcégnél. hogy ez a történet igaz. kidőlt fákon vergődtem át . Semmit sem tudtál végezni. hogy a Prince of Wales Rangers állományát kiképezzék a hegymászásban.. a Louise-tó környékén nyaraltam. Baj itt is. a minneapolisi Farmers and Mechanics Savings Bank elnöke olyan történetet mesélt nekem. majdnem egy hétig tartott ébren fiatal embereket azzal. megéri. amit csináltak. Megszámolta. hanem a szorongás. mint a megerőltető testedzésbe. Mikor a Columbia Egyetemen dolgozó Dr. pisztrángra horgásztam. az nevetni fog ezen az ötleten! Nem. ha úgy tesz. hány űrlapot töltött ki délelőtt. amelyet kötelekkel kellett megmászniuk. és másnap megpróbált többet csinálni. az apró repedésekben épphogy meg tudták vetni a lábukat. Másnap ment minden. Aznap minden rosszul ment. Megköszönték? Nem.. az energiájuk. Annyira fáradtak voltak. És akkor mi van? Mit tehetsz te? Például mit tett egy gépírókisasszony . mintha .Sziklás-hegységben. Tapasztaltál már ilyet. Minden nap termését megszámolta.. a Showhajó-nak a felújítását. Ahol az érdeklődésed van. Az okozta-e kimerültségüket. Még az olyan kimerítő tevékenységben is. Negyvenszer annyit tudtál végezni. Minden hónapban több napig a lehető legunalmasabb munkát kellett végeznie: nyomtatott kérdőíveket kitölteni olajkutatóhelyek bérletéről. hogy sokan elaludtak még vacsora előtt. Nem voltak kimerültek. Például S. adjon vezetőket. beírni a számokat és adatokat. hogy ő és a többiek . Míg ezen a fejezeten dolgoztam. Thorndike állítólag azt mondta: „A teljesítmény esetleges csökkenésének egyetlen oka az unalom. amelyet az unalom szül. mert unták a hegymászást. Sok vizsgálódás után Dr. mint előző nap.. elmentem megnézni Jerome Kern kedves musicaljének.. a Gyapotvirág parancsnoka azt mondja egyszer filozofikus hangulatban: „Azok a szerencsés fickók. de hullafáradtan mentél haza . hogy önvédelemből érdekessé akarta tenni. Nem tudtál levelekre válaszolni. Kingman úr volt az egyik vezető. és szabad óráiban sokkal jobban érezte magát. Előléptették? Nem. Több fizetést kapott? Nem. de nem merültek ki. a Vice-President csúcsot és még sok névtelen hegycsúcsot a kanadai Sziklás-hegység Little Yoho völgyében. mint a hegymászás. Több napig jártam a Corral Creeket. mint egy harmatos rózsaszál. De ha untat a horgászat. 1953 júliusában a kanadai kormány megkérte a Kanadai Alpinista Klubot. Szellemi élénkítőszer volt. aki azt tapasztalta.aki Oklahomában. Edward Thorndike kísérleteket végzett a fáradtsággal kapcsolatban. Elúsztak a megbeszéléseid. mert érdekelte őket. hogy mindig valami érdekeset csináltak. És olyan frissen mentél haza. mikor a múlt héten egy nap folyton félbeszakítottak. jobban belefáradhat az ember az unalomba. ott az energiád is." Ha szellemi dolgozó vagy. nálam magasabb bokrokon törtem keresztül. Én is. De kivédte a fáradtságot. Mi ebből a tanulság? Fáradtságunkat gyakran nem a munka okozza. a legidősebb ötvenkilenc éves volt . azért merültek ki. De a vezetők .elfáradtak-e? Igen. H. mert több az örömük. amit szívesen csinálnak. mint bármelyik másik gépírókisasszony az osztályon. Mert igyekezett. és délután megpróbálta a saját teljesítményét túlszárnyalni. több kedve maradt. Véletlenül tudom. mert én vettem feleségül ezt a lányt. mint a karikacsapás. a frusztráció és a bosszúság. amelyeket a kommandós kiképzés nem mozgatott meg? Aki ismeri ezt a kiképzést. több energiája. föl egy húszméteres függőleges sziklafalon. Kingman úr. hogy azokat az izmaikat használták. amit nem végeztél el." Azért szerencsés fickók. akik abból élnek. mint tizenöt kilométert gyalogolni imádott kedveseddel. Tizenöt óra hegymászás után ezek a kitűnő kondícióban levő fiatal emberek (akik egy hathetes kommandós kiképzés után voltak) majdnem összeestek a fáradtságtól. akkor vajon hogy éreztem volna magam? Alighanem teljesen kimerülök ilyen komoly erőfeszítésektől ezerötszáz méterrel a tengerszint fölött.akik kétszer-háromszor idősebbek voltak .és nyolc óra után nem voltam kimerült. Például jusson eszedbe. gleccsereken és hómezőkön át. Miért? Mert lelkes voltam. Mi lett az eredmény? Nemsokára több űrlapot tudott kitölteni. Elmesélte.hasogató fejfájással.a legfiatalabb negyvenkét. hogy unalmas munkáját érdekessé tegye. Ez a munka annyira unalmas volt.hosszú gyalogtúrákra vitték ezeket a fiatal katonákat. Talán az fáraszt el. De itt van egy másik gépírókisasszony története. Megvacsoráztak és még órákon át beszélgettek élményeikről. ott is.. És mi haszna volt mindebből? Megdicsérték? Nem. Eredményesen horgásztam: hat pisztrángot fogtam.. ami remekül illusztrálja ezt az állításomat. akkor ritkán fáradsz bele a munka mennyiségébe. felvillanyozott. Végigsétálni az utcán egy házsártos férjjel vagy feleséggel fárasztóbb. Andy kapitány.

ha többet kell dolgozni! A megváltozott szellemi beállítottság hatalmának felfedezése nagyon fontos volt a számomra. megkeseredik. mintha élvezném . elhatározta. A művezetőnek tetszett. hirtelen eszembe jutott. Az egyikük lesimította a csavarokat. az illinois-i Elmhurstből. mit gondolsz. Harlan A. Kezdtem jobban érezni magam. ha nem akar érdekessé tenni egy unalmas munkát. hogy unalmas munkáját érdekessé teszi -és bizony nagyon unalmas volt a munkája: mosogatott. hogy gyorsabban dolgozom. „mintha" érdekelne a munkád. mint a másik. ő etette és itatta az állatokat. Ha úgy teszel.és a többi. hogy beiratkozott a massachusettsi Állami Főiskolára „élelmiszertechnológia" szakra. a helyükre azok a fiatalemberek kerülnek. a feszültségedet és a szorongásaidat. Csodát tett!" Golden kisasszony Hans Vaihinger professzor csodatévő „mintha" filozófiáját ültette át a gyakor latba.és két asszisztensre volt szüksége. Hirtelen úgy döntöttem. akkor ez a tettetés valóságos érdeklődést ébreszt benned. milyen gyorsan és pontosan dolgozik Sam. ha utálom. Ő bizony. Vallie G. Néhány éve Harlan A. ő hogyan tett érdekessé egy unalmas munkát. és mindannyiunknak többen diktálnak. Sam érdekessé akarta tenni. aki szintén nagyon unta a munkáját. Mikor huszonkét éves volt. Harlan Howard utálta a munkáját . laboratóriumot rendezett be massachusettsi amhersti házuk alagsorában. hogy újragépeljek egy hosszú levelet. Vajon hol fog tartani huszonöt év múlva? Addigra azok az emberek. feladott a The New York Herald . ha nem gépelem újra . de félt. Azt is tapasztaltam. Most már annyira érdekelte az élelmiszerkémia. Ezért versenyezni kezdett a mellette álló esztergagépen dolgozó munkással. néhány osztálytársa viszont. ami teljesen megváltoztatta az életét.. szidja a kormányt. egy szarvasmarhákat szállító hajón kelt át az Atlantióceánon. És az is. míg a többi fiú focizott vagy a lányok körül legyeskedett. Harlan Howard. hogy a levelet ki lehet javítani úgy is. Mikor a New York-i Kakaótőzsde százdolláros díjat írt ki a kakaó és a csokoládé felhasználásáról szóló legjobb tanulmányra . A keresztneve Sam. H. Elhatározta. Golden kisasszony ő. akik most az élelmiszerkémiai vállalkozásokat vezetik. Ezenkívül csökkenti a fáradtságodat. Mikor nem talált állást. viselkedjünk úgy. és ő lett az iskola legjobb kémikusa. nem vagyok kelletlen. Huszonöt év múlva Harlan A. mint mondta. hogy azért fizetnek. hogy nem volt soha esélye. akkor valamennyire élvezem is. Ez volt az első az előléptetések hosszú sorában.de mivel kénytelen volt végezni. nyugdíjba mennek vagy meghalnak. „mintha" boldogok lennénk . Sam szívesen kilépett volna.Samuel Vauclain a Baldwin Mozdonygyár igazgatója lett.ő pedig azzal vágott vissza. Így írta meg nekem: „Az irodában négyen vagyunk gépírónők. Tanulmányozta a fagylalt kémiáját. engem kért . Howard olyan döntést hozott. És amikor az egyik osztály felügyelőjének személyi titkárnőre volt szüksége. Egy nap. Néha gépet cseréltek és versenyeztek. egy fillér nélkül érkezett Párizsba. Howard lesz szakmájában az egyik vezéregyéniség. hogy tanulmányozza a fagylaltot . hogy jó munkaerőként tartanak számon. Mivel végeznie kellett ezt az unalmas munkát. ki tud több csavart csinálni. egy gyárban csavarokat esztergált. hogy nem talál más munkát. Ezt a fontos felfedezést tettem: ha úgy dolgozom.a versenyben minden főiskolás hallgató indulhatott -. hogy sokan kapva-kapnának az állásomon. akikből most csak úgy sugárzik a lelkesedés és a vállalkozószellem. De élete végéig esztergályos maradt volna. takarított és fagylaltot szolgált föl a középiskolai kantinban. akiknek fagylaltot árult. és azon panaszkodik. Harminc évvel később Sam . úgy fogom végezni a munkámat.V. Howardnak sem lett volna. Megpróbáltam bebizonyítani. munkanélküli lesz. lázadozni kezdtem. ha nem akarja unalmas munkáját érdekessé tenni. Egyszer-egyszer torlódnak ezek a feladatok. hogy gépeljek. miért jobb egyik fagylalt. majd keres mást! Fuldoklottam a dühtől! De ahogy elkezdtem újragépelni a levelet.. Harlan A. A tejben levő baktériumokat meg kellett számlálni.a híres rádiós hírmagyarázó -egyszer elmeséltem nekem. Eleinte küzdött a munkájával. Ennek hála ma már ritkán kell túlóráznom. és nemsokára jobb munkát adott neki. Zálogba csapta öt dollárért a fényképezőgépét. ha én nem vagyok hajlandó.akkor is. milyen alapanyagokat használnak. Biciklivel végigbarangolta Angliát és éhesen. a másik megfelelő méretűre esztergálta.hogyan készítik. Új felfogásomnak köszönhetem. Évtizedekkel ezelőtt élt egy másik fiatalember. mintha élvezném. mikor az osztályvezetőhelyettes ragaszkodott hozzá. Kaltenborn . Nem sokkal ezután új törvényt hoztak. Ő tanított meg minket arra.mert. ha élvezem a munkám. Howard hamarosan mind a tizennégy amhersti tejvállalatnak dolgozott .munkája érdekes lenne. Ma már nem. ki nyert?.

ezért amellett döntött . melyeket a szemed elé kellett tartani. Én még emlékszem ezekre a régi sztereoszkópos vetítőkre. „Életünk olyan. ő is nevetett . Mikor megkérdeztem tőle. Csináld hát szívvel-lélekkel!" Kaltenborn úr elmesélte. mit akar a főnök. Minden reggel tarts magadnak lelkesítő beszédet. Rengeteget beszélünk arról. ez a helyes pszichológia lényege. Szóval Kaltenborn ezeket a gépeket árulta Párizst járva . fölösleges. akkor talán másban sem.és nem beszélt franciául. Ne feledd. amiért hálás lehetsz. és Kaltenborn rákezdett betanult beszédére. ha érdekel a munkád. amilyenné gondolataink teszik. milyen tanácsot tud adni a sikerre vágyó amerikai fiatalembereknek. csoda történt. és végső soron valószínűleg előléptetést és magasabb fizetést szül. hogy ezek a lelkesítő szavak segítettek neki. Az asszony elnevette magát. az van olyan mulatságos. Amíg a képeket néztük. egyik betegségből sem tudja kigyógyítani magát. V. hogy Samuel Untermyer .életében egyszer sem aludta végig az éjszakát. képzeld azt. hasznos és békés gondolataid legyenek. és ha kérdeztek tőle valamit. És ha mégsem. két nyavalyája miatt aggódott . Egy tulajdonsága vitte sikerre: elszántsága." E szavak ma ugyanolyan igazak. és az egyik legjobban fizetett ügynök lett abban az évben Franciaországban. Jusson mindig eszedbe. mint akármelyik év a Harvardon. hogy a szabad idődet élvezhesd. ezt válaszolta: „Kelj versenyre magaddal minden reggel. Amit csinálsz. a háziasszony ajtót nyitott. és háromdimenzióssá tette. Ebben az időben közelről megismerte a franciák életét. melynek egy tökéletes franciaságú példányát a kalapja belsejébe ragasztotta. és megmutatta beszédét. hogy a gyűlölt és rettegett munkából kellemes kalandot csináljon. hogy színész vagy a rivaldafényben és közönség figyel.párizsi kiadásában egy hirdetést. ha enni akarsz. hiszen ébren töltött óráid felét a munkahelyeden töltöd. ha érdekel a munkád. NE SZORONGJ AZ ÁLMATLANSÁG MIATT Szorongsz. Önbizalom? Ő maga mondta nekem.. Úgy gondolta. 28. akkor is minimumra csökkenti a fáradtságot és segít. megrántotta a vállát. mikor Marcus Aurelius először leírta őket az Elmélkedésekben: „Életünk olyan. És ha már muszáj . bevallotta. mert így ő több pénzt keres. Mikor erről mesélt nekem. Csak arra gondolj. milyen fontos a testgyakorlás. amit az életben lelsz. Hogy lett belőle profi ügynök. De az első évben ötezer dollárt keresett. hogy felrázzon abból a félálomból. és lelkesítő beszédet intézett magához: „Kaltenborn.és még több képet mutatott. Fantasztikus térélményt adott. ha nem alszol jól? Akkor talán érdekelni fog. hogy a munka egyáltalán nem volt könnyű. Minden reggel indulás előtt belenézett a tükörbe. amelyben olyan sokat ténfergünk. amilyenné gondolataink teszik. melyek szárnyalnak és dalolnak. érdekeljen a munkád. rá tudod vezetni magad. ha nem tudott franciául? Munkaadójával leíratta tökéletes franciasággal a rábeszélő mondatokat. hogy ezek után még a Kongresszus jegyzőkönyveit is el tudta volna adni a francia háziasszonyoknak. mint ezernyolcszáz évvel ezelőtt. ami ráadásul nagy haszonnal járt. hajszálra egyforma képet megnézz. ezt kell csinálnod. hogy két. Megnyomta a csengőt. Az asszonynak képeket mutatott.híres nemzetközi ügyekkel foglalkozó jogász . mi hasznod lesz belőle. és nem tudott aludni. bármilyen munkát kellemesebbé tehetsz. mint egy színpadi jelenet.asztmás volt.kihasználja . Levette a kalapját. H. De ennél is nagyobb szükségünk van lelki és szellemi gyakorlatokra." Ha a nap minden órájában beszédet tartasz magadnak. és ha a munkádban nem találsz örömet. hogy megkétszerezheti az örömöt. olyan gondolatokkal töltheted meg az elméd. A sztereoszkóp két lencséje egymásra vetítette a két képet. A főnököd azt akarja. Kaltenborn szerint ez az élmény legalább annyit segített neki. és tudása később bőven kamatozott. . hogy bátor és boldog. gyerekség? Éppen ellenkezőleg. akkor eltereli gondolataidat a szorongásaidról. és bevágta őket. Mikor főiskolára ment. hogy azokat a tulajdonságait fejlessze." A reggeli lelkesítő beszéd ostobaság lenne. hogy érdekessé teszi. olyan szörnyű akcentussal.miért ne élveznéd? Ahányszor becsengetsz valahová. Ha beszélsz magadnak mindarról. azt mondta „amerikai. hogy az már mulatságos volt. De hagyjuk. amikor a rádióban az európai híreket kellett magyaráznia. hogy tettekre sarkalljanak. és talált is állást: sztereoszkópos diaképvetítőket kellett árulnia. Ha helyesek a gondolataid. amelyeknek sikerét köszönheti. amerikai".

nem fog sokáig élni. ha nem alszom el. és két hét múlva már el tudtam aludni. felkelt és tanult. De Untermyer nem idegeskedett.Addig is. Tudtam. A vekkerre sem ébredtem föl. akit gyerekkorom óta ismerek. Senki sem tud rajtad segíteni. még álmosnak sem érezte magát. amely az alvásról alkotott elképzeléseink javát megcáfolta. Nathaniel Kleitman." Vigyázott is. Egész éjjel ébren hánykolódtam miatta! Reggelre szinte beteg voltam. Toscanini csak öt órát aludt. én nem tudok rajtad segíteni.készpénzben. ha továbbra is elalszom. Beteg voltam a fáradtságtól és a szorongástól. mint maga az álmatlanság. de ha nyugtalankodik és szorong. hogy azok. Nyolcvanegy éves koráig élt. .mesélte nekem. egészsége nem sínylette meg. amíg nyugton fekszem és nem idegeskedem. többet árt.' Tartsd lehunyva a szemed és mondogasd: . Bizonyos voltam benne.Eleinte az volt a baj. Az orvosok azt mondták. ő. Az se baj.akkora honoráriumot kapott.'« Így is tettem.Ira Sandner a New Jersey-i Ridgefield Parkból -majdnem öngyilkos lett állandó álmatlansága miatt. Ahelyett. Sebesüléséből felgyógyult. Csak azt tanácsolhatom. és ő jelentette ki. és meg nem támadják a bacilusok. Például egy hallgatóm ." Ira Sandnert nem az álmatlanság tette tönkre. és komolyan megfordult a fejemben. Ez okozta az álmatlanságot! Annak az átkozott vekkernek a ketyegése megbabonázott.egyetlen ügyért . és ha nem tudsz elaludni. mert ezt a bajt magadnak köszönheted. Kleitman azt is mondta. Calvin Coolidge több mint kétszer annyit. Elmeséltem ezt a barátaimnak is. hogy forgolódott volna az ágyában. hanem az idegeskedés. és mindig elkéstem a munkából. Mondd azt magadnak: . Életünk egyharmadát alva töltjük . Dr.de senki sem tudja. mert álmatlan. Amikor a többi ember elkezdte a munkát. Coolidge majdnem a felét. Egyes embereknek több alvásra van szükségük. aki megesküszik. és a legjobb egészségben élt még évekig. Még azt sem tudjuk. A szorongás. 1931-ben . míg ellenállóképessége nem csökken.Egyáltalán nem érdekel. még többet dolgozott. lehunyta a szemét és pihent. Időnként lefeküdt. ha reggelig ébren maradok. hogy muszáj pontosan érkeznem. mit másoknak. amikor a többiek aludtak! Huszonegy évesen Sam Untermyer évi hetvenötezer dollárt keresett. mert ő akkor is dolgozott. „A természet majd vigyáz rám. Az az ember. Tudjuk. Esete orvosi csoda volt. sokkal többet alszanak. Kern Pál nem aludt el. koncentráljak a vekkerre. hogy szokás és olyan nyugodt állapot. elveszítem az állásomat. ráadásul a főnököm figyelmeztetett. Néha órákon át jártam fel-alá. De ekkor a szorongás okozta a bajt. Egy hónap múlva már nyolc órát aludtam. talán . Még ekkor is rosszul aludt .fél éjszaka olvasott -. aki soha nem aludt végig egyetlen éjszakát sem. amelyben a természet „a gondot kibogozza"* de nem tudjuk hány óra alvásra van az embereknek szükségük. a többi fiatal ügyvéd rohant a bíróságra. hogy tudomása szerint még senki sem halt bele az álmatlanságba. Akármilyen keveset aludt. sőt a hipnózist is -. Dr. nem az álmatlanság. és egyikük azt javasolta. de furcsa módon nem tudott elaludni. De ő túljárt az eszükön. Mi volt az eredménye? Minden tárgyban az elsők közé került. „Azt hittem. ne is törődj vele. Ez nyolc hétig tartott. Végül elmentem egy orvoshoz. kezdek megőrülni . és véget vetek az egésznek. hogy valaki addig szorong az álmatlansága miatt. aztán hajnali ötkor fölkelt. akkor alighanem tönkreteszi az életét.éberségét. és idegösszeomlást kapott volna a szorongástól. akik az álmatlanság miatt szoronganak. mint hiszik. Álmatlansága akkor sem múlt el. mielőtt elalszom. legalább pihenek. de egyáltalán nem aludt. mert álmatlan vagy. hogy túlságosan is jól aludtam. mi is igazából az alvás. Más szóval Toscanini élete egyötödét aludta át. a chicagói egyetem professzora mindenki másnál több alváskutatást végzett. egy magyar katonát fejlövés ért az agya elülső lebenyén. Ő azt mondta: »Ira. hogy kiugrom az ablakon. kell-e egyáltalán aludnunk! Fantasztikus? Pedig az első világháborúban Kern Pált. mit szenvedtem.kipróbáltak minden altatót és kábítószert. Sőt. Szaktekintély ezen a területen. és az idegeim is rendbe jöttek. Bármivel kísérleteztek is az orvosok . és leveleket kezdett diktálni. mint bármelyik másik fiatal New York-i ügyvéd. hogy lassan megőrülök. hogy munkamódszerét tanulmányozza. mikor praktizálni kezdett. és ő lett a College of the City of New York csodagyereke.: „Le sem hunytam a szemem tegnap éjjel". Állást vállalt. mint talán még soha senki: egy teljes millió dollárt . Szavakkal el sem tudom mondani. Az előfordulhat. és ugyanannyit tudott dolgozni. Idegeskedtem emiatt. ő már egy félnapi adaggal végzett. Ő tizenegy órát aludt a huszonnégyből. esténként feküdj le.

Ezen úgy segíthetsz. szorongott az álmatlanság miatt. és karunk alá is tegyünk kispárnákat ugyanezért. melyet Dr. hogy tegyünk egy párnát a térdünk alá. elvitt hát engem is.és nyugodj meg. Fink azt ajánlja . Akkor sem ébredtek föl. zsoltár: „Az Úr az én pásztorom. Hajnali kettőkor érkeztünk. hogy egész éjjel le sem hunyta a szemét. küszködő fiatal író volt." Egyetlen ember sem ölte úgy meg magát. lazulj el. És életben maradtam! Ha az ember tökéletesen kimerült. század egyik legnagyobb gondolkodója. és kőzúzalékot lapátolt. hogy mikor 1918-ban az Ötödik Angol Hadsereg visszavonult. Például a 19. ha nem tudtam elaludni. Ha kellőképpen elfáradunk. Addig soha életemben nem jártam négyezer lakosúnál nagyobb helyen. ideges és nem tudott elaludni. Bízd Istenre . Sőt. Kennedy -. úgy elfáradt. ha ujjával fölhúzta a szemhéjukat. amiért elmeséltem az egész történetet: annyira kimerült voltam. Kapott két szabadjegyet. Hatemeletes felhőkarcolókat láttam és -csodák csodája . ha rendszeresen nem tudsz aludni. ennek a legjobb módja. amivel hosszú praxisom során találkoztam. hogy észre sem vesszük. Néha az ópiumhoz fordult segítségért. Egész éjjel ébren tartotta Spencer horkolása ! A nyugodt alvás első feltétele a biztonságérzet.. egy panzióban lakott. és a nehezebb utat választod. nyugodj meg . hogy aludjon.. Ha már az öngyilkosságról beszélünk." Azt már tudjuk. míg hazafelé gyalogoltam. „Ezek után . még ma is látom és hallom azt a villamost. Dr. Másnap reggel Spencer kijelentette.egy villamost. csak nem tud róla. Aztán mondjuk az állkapcsunknak. hogy mindannyiuk pupillája fölfelé nézett. mikor tizenhárom éves voltam. nem tudtam irányítani. apám egy vagon hízott disznót szállított a missouri Saint Joe-ba. akkor mindig „biztonságérzetet" ébresztett benne a 23. hogy egy nálunk hatalmasabb erő vigyáz ránk reggelig. hogy aludtam és álmodtam. a karunknak. és olyan mély álomba zuhantak. ha azt mondod tested izmainak: „Nyugodj meg. Herbert Spencer agglegény volt. Éreznünk kell.és ez be is válik -.egy hatvanezres városba -. És most mondom azt. úszással. „Az egyik legjobb altató. akkor tanulj meg fizikailag ellazulni. Henry C. eszembe jutott egy történet." Jeanette MacDonald mesélte nekem. mint alvás nélkül. nincsen hiányom semmiben. azt állítja. Automatikus reakció volt. Dr. hogy alig tudott addig ébren maradni. míg megvacsorázott. és ezentúl sem fogja senki. azt is megfigyelte. hogy gyaloglás közben is aludjunk. olyan kimerült katonákat látott. hogy enyhítsük lábszárunk merevségét. hogy az agy és az idegek nem tudnak ellazulni. mindig ebbe a helyzetbe fordítottam a pupillám. Foster Kennedy. a lábunknak. Theodore Dreiser is ezt csinálta. ha az izmok megfeszülnek . az . Például. ezért elhelyezkedett mint vasúti pályamunkás a New York Central Vasútnál. A természet kényszeríti az embert. és mindenkit halálra untatott az álmatlanságával. teniszezéssel. akik egyszerűen lerogytak a földre ott. Link írt le Az . akármilyen erős is az akarata. Ezt szigorúan mint orvos mondom. a híres neurológus mesélte. ahol voltak. Fink szerint a beszéd minden hipnózis kulcsa. Egyszer az oxfordi Sayce professzorral egy szállodai szobában töltötték az éjszakát. aki a Szabaduljunk meg az ideges feszültségtől című könyvet írta. a szemünknek.órákat aludt. nagy izgalomban voltam. Gyakran aludtam lóháton is. Füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget engem. Dr. miután egész nap talpfákat fektetett." Ha nem vagy vallásos. Életem legizgalmasabb napja után apámmal visszavonatoztunk Ravenswoodba. síeléssel vagy egyszerűen kemény testi munkával. Tovább kibírjuk étel és ital. Megpróbáltam -így van. ha testileg kifárasztod magad kertészkedéssel. David Harold Fink. és néhány másodperc múlva ásítozni kezdtem és elálmosodtam. hogy nem volt hajlandó aludni.ezt megteheted. Ha becsukom a szemem.tehát ha el akarunk aludni. hogy el tudjon aludni. iszonyatában és veszélyei között is elalszik.lazulj el.ima. és megnyugtassa az idegeit. akkor bebeszélted magadnak az álmatlanságot. Füldugót tett a fülébe. Thomas Hyslop a Great West Riding elmegyógyintézet orvosa külön hangsúlyozta ezt az Angol Orvosegyesületben tartott előadásában. Mikor kezdő. Dr. akik rendszeresen élnek vele. és végül úgy elalszunk. a természet arra kényszerít. Az ima azoknál. Dr. hogyha depressziós volt. golfozással. mintha kómában lettek volna. hogy ne halljon semmit. bizonyosan a legmegfelelőbb és legegészségesebb szellemi nyugtató és idegcsillapító. az izmokkal kezdjük. Valójában Sayce professzor nem aludt egy szemhunyást sem. pihenj. és a farmunkig még hat és fél kilométert kellett gyalogolnunk. ha dehipnotizálod magad . Az álmatlanság egyik legjobb gyógyszere.mondta Dr. ha beszélsz a testedhez. Mikor megérkeztem Saint Joe-ba . akkor még a háború zajában.

VAGY MONDOGASD A 23. MINT A NEMALVÁS. de hirtelen . HOGY ENERGIKUSAK ÉS JÓKEDVŰEK MARADJUNK 1. Link tudta. apának és üzletembernek. csak annyi bajom volt.ember újrafelfedezése című könyvében. végezzük lelkesen a munkánkat. szabály: Hogy legyőzzük az idegességet és az unalmat. és minden alkalommal jobban érezte magát szellemileg. A „Hogyan győzzük le félelmeinket és szorongásainkat" című fejezetben mesél egy betegről. ha vitatkozik.nem az álmatlanság. KÖVESD SAMUEL UNTERMYER PÉLDÁJÁT. KELJ FÖL ÉS OLVASS VAGY DOLGOZZ. ami a döntéshozatalhoz kell. mert ezzel a hat gonddal . aki öngyilkos akart lenni. míg holtan nem esik össze. PRÓBÁLJ IMÁDKOZNI . HA NEM TUDSZ ALUDNI.a beteg olyan fáradt (és olyan laza) volt testileg. mint egy darab fa." A beteg meg is próbálta. öt szabály. szabály: Alkalmazd e négy jó munkamódszert: a) Tegyél el az asztalodról minden iratot. amely nem a megoldandó feladattal kapcsolatos. Később belépett egy atlétikai klubba. mielőtt elfáradsz. hogy örökké szeretett volna élni! Íme. HOGY SENKI SEM HALT MEG. 2. 3. SPORTOLJ. Egész éjjel hánykolódtam és forogtam. 5. gondtalan életet éltem.bumm! bumm!! bumm!!! bumm!!!! BUMM!!!!! BUMM!!!!!! Egyszerre hat komoly bajom támadt. ha rendelkezésedre áll minden tény. LAZÍTSD EL A TESTED. Dr. A HETEDIK RÉSZ DIÓHÉJBAN HAT MÓDSZER A FÁRADTSÁG ÉS AZ IDEGESSÉG ELKERÜLÉSÉRE. legalább csinálja hősiesen. ezért ezt mondta: „Ha már úgyis öngyilkos lesz. MERT NEM TUDOTT ALUDNI. amit Dr. 4. szabály: Ne feledd. Fussa körbe a háztömböt. c) Ha szembekerülsz egy problémával. d) Tanulj meg szervezni. hanem többször. 3. HOGY NE TUDJ ÉBREN MARADNI. ha testileg nem is. szabály: Tanulj meg otthon pihenni. szabály: Tanulj meg munka közben pihenni. BLACKWOOD 1943 nyarán úgy éreztem a világ összes baja az én vállamat nyomja. csak ront a helyzeten. FÁRADJ EL TESTILEG ANNYIRA. hogy ne szorongj az álmatlanság miatt: 1. ZSOLTÁRT. hogy úgy aludt. NE FELEDD. MINT JEANETTE MACDONALD. Link tervezett . megosztani a feladatot és ellenőrizni. AZ ÁLMATLANSÁG MIATTI SZORONGÁS TÖBBET ÁRT. 2. 4. Nemsokára olyan jól érezte magát. még senki sem halt bele az alvás hiányába. MÍG EL NEM ÁLMOSODSZ. nem egyszer. mint minden férjnek. 6. 5. NYOLCADIK RÉSZ „Hogyan győztem le a szorongást?" 31 IGAZ TÖRTÉNET EGYSZERRE HAT KOMOLY BAJ SÚJTOTT LE RÁM C. A harmadik éjszakára bekövetkezett az. b) Fontossági sorrendben intézd el az ügyeket. rettegtem az elkövetkező naptól. A bajt az álmatlanság miatti szorongás okozza . Rendszerint könnyen megbirkóztam ezekkel a bajokkal. Több mint negyven évig normális. szabály: Pihenj. oldd meg azonnal. I. és versenyszerűen sportolni kezdett.

kellett szembenéznem: 1. Kereskedelmi főiskolám a csőd szélén állt, mert a fiúk elmentek katonának; a lányok meg több pénzt kerestek hadiüzemekben szakképzetlen munkaerőként, mintha főiskolai végzettséggel irodákba mentek volna. 2. Idősebb fiam katona volt, és mint minden harcoló fiú szülője szívszorongva aggódtam érte. 3. Oklahoma City egy nagy földterületet akart kisajátítani repülőtér céljára, és már el is kezdték az ügyintézést, az én otthonom pedig - amely az apámé volt eredetileg - éppen ennek a területnek a kellős közepén feküdt. Tudtam, hogy értékének csak tíz százalékát kapom majd érte, és ami még ennél is rosszabb, elvesztem az otthonom; olyan lakáshiány volt, hogy szorongtam, találok-e másik otthont hattagú családomnak. Attól féltem, kénytelenek leszünk sátorban lakni. Még azon is szorongtam, tudunk-e egyáltalán sátrat venni. 4. Földemen a kút kiapadt, mert nem messze házamtól egy vízelvezető árkot ástak. Egy új kút fúrása ötszáz kidobott dollárt jelentene, hiszen a területet úgyis kisajátítják. Két hónapon át minden reggel vödörben hordtam a vizet állataimnak, és attól féltem, a háború végéig így is marad. 5. Tizenöt kilométerre laktam kereskedelmi főiskolámtól, és B osztályú benzinjegyem volt; ez azt jelentette, nem vehetek új autógumikat, ezért azon is idegeskedtem, hogyan jutok el a munkahelyemre ha Fordom ősöreg gumi felmondják a szolgálatot. 6. Legidősebb lányom egy évvel előbb végezte el a középiskolát. Szíve egyetlen vágya volt, hogy főiskolára menjen, és nekem nem volt rá pénzem. Tudtam, hogy vigasztalhatatlan lesz. Egy délután irodámban ültem, és a gondjaimon rágódtam, végül úgy határoztam, leírom őket, mert ennyi gondja nincs senki másnak. Azt nem bántam, ha olyan bajokkal kellett megbirkóznom, amelyeket esetleg meg tudtam oldani, de ezekkel egyszerűen nem tudtam mit kezdeni. Semmilyen módon nem oldhattam meg őket. Ezért gondjaim gépelt listáját elraktam egy iratrendezőbe, és ahogy múltak a hónapok, teljesen megfeledkeztem róla. Tizennyolc hónappal később, mikor a kartotékjaimat rendezgettem, megtaláltam annak a hat gondnak a listáját, amelyek egészségem aláásásával fenyegettek. Nagy érdeklődéssel és nem kis haszonnal olvastam újra őket. Akkor már tudtam, hogy egy félelmem sem vált valóra. Ez történt: 1. Félelmem, hogy kereskedelmi főiskolámat be kell zárni, fölösleges volt, mert a kormány fizetett a kereskedelmi főiskoláknak, hogy a veteránokat képezzék, és iskolám nemsokára teljes gőzzel és létszámmal működött. 2. Katonafiammal kapcsolatos félelmeim is alaptalanok voltak, mert addig egy karcolás nélkül úszta meg a háborút. 3. Félelmem, hogy földemet kisajátítják repülőtérnek, fölösleges volt, mert farmomtól alig másfél kilométerre olajat találtak, és ezután pénzügyileg kivitelezhetetlen volt a repülőtér azon a helyen. 4. Félelmem, hogy nincs kutam, amiből állataimat itathatom, fölösleges volt, mert amint megtudtam, hogy a földemet nem sajátítják ki, azonnal fúrattam egy mélyebb kutat, és soha ki nem apadó forrásra leltem. 5. Félelmem, hogy autógumiim nem bírják az állandó használatot, fölösleges volt, mert újrafutóztattam őket, és óvatosan vezettem, és így eltartottak, amíg kellett. 6. Félelmem, hogy nem tudom a lányomat főiskolára járatni, fölösleges volt, mert az iskolaév kezdete előtt két hónappal - csodával határos módon - egy könyvvizsgálói munkát ajánlottak, amelyet munkaidőm után végezhettem, és az ezért kapott pénzből taníttathattam a lányom. Gyakran hallottam, hogy azoknak a dolgoknak a kilencvenkilenc százaléka, amelyek miatt szorongunk és idegeskedünk, nem következik be, de nemigen gondolkoztam rajta, míg meg nem találtam bajaim listáját, melyet másfél évvel azelőtt azon a szörnyű délutánon legépeltem. Most már örülök, hogy fölöslegesen, de gyötörtem magam ezek miatt a gondok miatt. Soha nem fogom elfelejteni a tanulságot. Rájöttem, milyen ostoba és hiábavaló olyasmin aggódni, ami még nem történt meg - olyan dolgokon, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és talán meg sem valósulnak. NE FELEDD, A MAI NAP A HOLNAP, AMIN TEGNAP AGGÓDTÁL. KÉRDEZD MEG MAGAD: HONNAN TUDOM, HOGY AMI MIATT SZORONGOK, EGYÁLTALÁN BEKÖVETKEZIK?

EGY ÓRA ALATT HANGOS OPTIMISTÁVÁ VÁLTOZOM!
ROGER W. BABSON, A HÍRES KÖZGAZDÁSZ Ha elszomorodom a dolgok jelenlegi állásán, képes vagyok egy óra leforgása alatt megszabadulni

gondjaimtól és hangos optimistává válni. Így csinálom. Belépek a könyvtáramba behunyom a szemem, és odamegyek bizonyos polcokhoz, amelyeken csak történelmi könyveket tartok. Még mindig csukott szemmel leveszek egy könyvet, de nem tudom, hogy Prescott Mexikó meghódításá-t vagy Suetonius Caesarok életé-t húztam-e ki. Még mindig behunyt szemmel kinyitom valahol. Akkor kinyitom a szemem is, és egy órát olvasok; és minél többet olvasok, annál világosabb előttem, hogy a világ mindig is a végét járta, a civilizáció mindig a szakadék szélén táncolt. A történelmi munkák lapjain egymást érik a háborúk, éhínségek, szegénység, járványok és az ember kegyetlenségének tragikus meséi. Ha egy órát olvasok a történelemről, rájövök, hogy talán ma is rosszak a viszonyok, de annál mégis sokkal jobbak, mint amilyenek egykor voltak. Ennek hála, megfelelő nézőpontból szemlélem jelenlegi gondjaimat és látom, hogy a világ egészében egyre jobb lesz. ÍME, EGY MÓDSZER, AMELY TELJES FEJEZETET ÉRDEMELNE. OLVASS TÖRTÉNELMI ÉRTEKEZÉSEKET! TÍZEZER ÉV NÉZŐPONTJÁBÓL SZEMLÉLD A DOLGOKAT - ÉS MEGLÁTOD, HOGY AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST MILYEN ELHANYAGOLHATÓAK A TE GONDJAID!

HOGYAN SZABADULTAM MEG KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉSEMTŐL
ELMER THOMAS, A HAJDANI OKLAHOMAI SZENÁTOR Tizenöt éves koromban állandóan szorongások, félelmek és elfogódottság kínoztak. Koromhoz képest nagyon magas voltam, és olyan sovány, mint egy karó. 185 centi magas voltam, de csak 60 kiló. Magasságom ellenére gyenge voltam, és nem versenyezhettem a többi fiúval baseballban meg más labdajátékokban. Kinevettek, „halálfejnek" csúfoltak. Annyira szorongós és félénk voltam, hogy féltem bárkivel találkozni, pedig ritkán láttam embereket, mert farmunk majdnem egy kilométerre volt az úttól, és sűrű erdő vette körül. Gyakran egy hét is eltelt úgy, hogy a szüleimen és a testvéreimen kívül nem láttam embert. Semmire sem vittem volna az életben, ha hagyom, hogy ezek a félelmek és szorongások legyőzzenek. Minden nap minden órájában búslakodtam hosszú, girhes, gyenge testemen. Nem is nagyon gondoltam, másra. Annyira zavart, annyira aggódtam, hogy szavakkal ki sem tudom fejezni. Édesanyám tudta, mit érzek. Tanítónő volt hajdan, ezért ezt mondta nekem: „Fiam, tanulnod kell, az agyadból kell megélned, mert a tested mindig hátrányodra lesz." Mivel szüleimnek nem volt pénzük, hogy főiskolára járassanak, tudtam, hogy nekem kell megkeresnem a rávalót; ezért egy télen mosómedvére, szkunkszra, nyércre és oposszumra vadásztam; tavasszal eladtam a nyers bőröket négy dollárért, és ezen a pénzen két kismalacot vettem. Moslékkal és később búzával etettem őket, és negyven dollárt kaptam értük ősszel. Két disznóm eladási árával mentem a Central Normal College-ba, az indianai Danville-be. Heti egy dollár negyven centet fizettem az étkezésért és ötven centet a szobámért. Barna inget hordtam, amit az édesanyám csinált. (Nyilván azért használt barna vásznat, mert azon kevésbé látszik a piszok.) Apám régi öltönyét hordtam. Nem illett rám, mint ahogy a cipője sem - olyan cipő volt, melynek oldalában van egy gumiszalag, amely kitágul, mikor belebújsz. De a szalag rugalmassága a múlté volt, és annyira lötyögött rajtam a cipő, hogy minden lépésnél féltem, hogy elvesztem. Annyira szégyelltem magam, hogy nem barátkoztam senkivel, hanem otthon ültem és tanultam. Életem leghőbb vágya volt, hogy vehessek egy öltözet ruhát, amely illik rám, ami miatt nem kell szégyenkeznem. Nem sokkal ezután négy esemény következett, amelyek segítettek legyőzni szorongásomat és kisebbrendűségi érzésemet. Az egyik bátorságot, reményt és önbizalmat adott, és megváltoztatta a életemet. Röviden leírom az történteket. Először: csak nyolc hete jártam a főiskolára, mikor letettem egy vizsgát, és kaptam egy harmadosztályú bizonyítványt, amellyel vidéki állami iskolákban taníthattam. A bizonyítvány csak hat hónapig volt érvényes, de futó jele volt annak, hogy valaki bízik bennem - a bizalom első jele mástól, mint az édesanyámtól. Másodszor: egy vidéki iskolaszék egy bizonyos Happy Hollow nevű helyen felfogadott tanítónak napi két, azaz havi negyven dollár fizetésért. Újabb jele annak, hogy valaki bízik bennem. Harmadszor: amint megkaptam ez első fizetésemet, elmentem egy boltba, és ruhát vettem - ruhát, amiben nem szégyenkeztem. Ha ma valaki egymillió dollárt adna nekem, nem lennék, vele olyan boldog, mint azzal az első öltönnyel, amelyért csak egy pár dollárt fizettem.

Negyedszer: életem igazi fordulópontja, az első nagy győzelem a szégyenkezés és kisebbrendűségi érzés ellen vívott harcban a Putnam megyei vásáron következett be, melyet évente megtartanak az indianai Bainbridge-ben. Anyám biztatott, nevezzek be a szónokversenyre, amelyet a vásáron tartottak. Én már az ötletet is elképesztőnek találtam. Ahhoz sem volt bátorságom, hogy egy emberrel beszéljek - hogy beszélnék hát tömeg előtt? De anyám meghatóan hitt bennem. Nagy álmokat dédelgetett a jövőmről. A saját életét is az enyémen keresztül élte. Hite arra buzdított, nevezzek be. Olyan témát választottam, amiről igazán fogalmam sem volt: „Az amerikai szép- és szabad művészet". Hogy őszinte legyek, mikor a beszédemre készülni kezdtem, fogalmam sem volt arról, mi a szabad művészet, de nem számított, mert a hallgatóság sem tudta. Kívülről megtanultam szóvirágos beszédein, és százszor elmondtam a fáknak és a teheneknek. Annyira szerettem volna jól szerepelni édesanyám kedvéért, hogy valószínűleg őszinte érzelemmel beszéltem. Mindenesetre nekem ítélték az első díjat. Ez megdöbbentett. A tömeg éljenzett. Azok a fiúk, akik hajdan kinevettek, csúfoltak és „halálfejnek" neveztek, most a hátamat veregették, és azt mondogatták: „Tudtam, hogy sikerül, Elmer." Anyám átölelt, és sírva fakadt. Ha most visszatekintek, látom, hogy ennek a szónokversenynek a megnyerése volt életem fordulópontja. A helyi újság az első oldalon közölt rólam egy cikket, és nagy jövőt jósolt nekem. A verseny megnyerése ismertté tett, és presztízst jelentett, és ami sokkal fontosabb, megszázszorozta az önbizalmam. Ma már tudom, ha nem nyerem meg azt a versenyt, akkor valószínűleg soha nem leszek az Egyesült Államok szenátora, mert ez a győzelem nagyobb célok elérésére sarkallt, kitágította látókörömet és ráébresztett, hogy olyan képességek szunnyadnak bennem, amelyekről nem is álmodtam. A legfontosabb azonban az volt, hogy a szónokverseny első díja egy év ösztöndíj volt a Central Normal College-ba. Most már egyre több tudásra vágytam. A következő néhány évben - 1896 és 1900 között - időmet megosztottam a tanítás és a tanulás között. Hogy fizetni tudjam a De Pauw Egyetemen a tandíjat, voltam pincér, fűtő, nyírtam füvet, vezettem könyvelést, nyáron búza- és kukoricaföldeken dolgoztam, és murvát talicskáztam útépítéseken. 1896-ban, még csak tizenkilenc éves voltam, huszonnyolc beszédet mondtam, melyekben arra buzdítottam az embereket, szavazzanak William Jennings Bryanre az elnökválasztáson. A Bryan melletti korteskedés olyan izgalmas volt, hogy nekem is kedvem támadt a politikához. Ezért, amikor beiratkoztam a De Pauw-ra, jogot és szónoklattant hallgattam. 1899-ben én képviseltem az egyetemet a Butler Főiskolával folytatott vitában, Indianapolisban, melynek témája ez volt: „Javaslom, hogy az Egyesült Államok szenátorait a nép válassza". Más szónokversenyeket is nyertem, és én lettem a főszerkesztője az egyetemi évkönyvnek 1900-ban, és az egyetemi lapnak, a Palladium-nak. Mikor megkaptam a diplomámat, megfogadtam Horace Greely tanácsát - de nem nyugatra mentem. Délnyugatra. Egy új országba: Oklahomába. Mikor megnyitották a kajova, komancs és apacs rezervátumokat, én is igényeltem földet, házat építettem rá, és ügyvédi irodát nyitottam Lawtonban, Oklahomában. Oklahoma állam szenátusában tizenhárom évet szolgáltam, négyet az Amerikai Egyesült Államok kongresszusában, és ötvenévesen elértem életem legnagyobb ambícióját: Oklahomából engem választottak be az Egyesült Államok szenátusába. 1927. március negyedike óta vagyok tagja. Amióta 1907. november 16-án Oklahoma és az Indián Területek Oklahoma állam lettek, fogadott államom demokratái mindig megtiszteltek jelölésükkel - először az állami szenátusba, aztán a kongresszusba, aztán a szenátusba. Nem azért meséltem el ezt a történetet, hogy saját múló teljesítményeimmel dicsekedjek, mert ez rajtam kívül nyilván senkit sem érdekel. Az a remény meséitette el velem, hogy talán történetem megszilárdítja egy másik szegény fiú bátorságát és önbizalmát, aki ugyanattól a szorongástól, gátlásosságtól és kisebbrendűségi érzéstől szenved, ami az én életemet is tönkretette, mikor apám használt ruháját hordtam, és a gumibetétes cipőt, amelyik minden lépésnél majdnem leesett a lábamról. (A szerkesztő megjegyzése: Érdekes, hogy Elmer Thomast, aki annyira szégyellte örökölt ruháit fiatal korában, később a szenátus legelegánsabb férfiának választották.)

ALLAH KERTJÉBEN ÉLTEM
R.V.C. BODLEY SIR THOMAS BODLEY-NAK, AZ OXFORDI BODLEIAN KÖNYVTÁR ALAPÍTÓJÁNAK

Életemben először nem aludtam éjjel. azonnal lázas tevékenységbe fogtak: leölték a bárányokat. olyasmi. felelevenítve a titkos diplomácia intrikáit. Hat évig voltam utána Indiában. itatni. amelyet átéltem a Szaharában. és nekem is ezt ajánlotta. Ha a Korán azt mondja: „Isten teremtett téged és minden cselekedeted". önző politikusok hogyan rakják le a második világháború alapjait . hogy megmentsük a civilizációt. és valamihez kezdenem kellett. ha végül mégis épelméjű marad. az nem segít. a hadseregbe. olyan vad. Ő élt a sivatagban az arabokkal.minden ország igyekszik mindent megszerezni magának. Belebetegedtem a háborúba. De ez nem jelenti azt. amely nem sokat változott az elmúlt húsz évszázad alatt. Ezért megfogadtam Lawrence tanácsát: elmentem az arabok közé. északnyugat Afrikába mentem. Három nap. akit az első világháború produkált. hogy ami elrendeltetett. Addigra gazdag. és az arabokkal éltem a Szaharában. nem siránkoztak veszteségeik fölött. hogy sok millió munkanélküli öntötte el a munkaerőpiacot.főleg. amilyen közel ember csak kerülhet. az elrendeltetett. mint angol tiszt. felhúztam magam. Mindezt nyugodtan csinálták. és defektet kaptunk. és az ő életüket éltem. és a földön aludtam az arab sátrakban. mikor autóval keltünk át a sivatagon. Olyan közel kerültem a megőrüléshez. nem idegeskedtek. a katonai attasé helyetteseként részt vettem a párizsi békekonferencián.. isteni kinyilatkoztatás egyenesen Allahtól. hogyan lehet legyőzni az idegeskedést. ők is fatalisták. Figyelmeztettek. hogy tétlenül ülnek. A kidurrant kerék Allah akarata volt. mintha egy üveggyárban állnék a nyitott kemence előtt. „Meg van írva.a hadsereg egykori hivatásos tisztjeire . A HÍRNÖK-NEK ÉS MÉG TIZENNÉGY KÖNYVNEK A SZERZŐJE 1918-ban hátat fordítottam annak a világnak. Nemsokára . Allah kertjében. Megtanultam a nomádok nyelvét. egészen a Rhone völgyéig Franciaországba. Olyan erős volt. nemzeti ellentéteket teremtve. Az ő ruháikban jártam. mikor furcsa dolog történt. Már azon voltam. A szél olyan forró volt. és azt mondták: „Mektoub!". A hírnök címen. Szám tele volt porral. Életem hét legbékésebb és legelégedettebb évét töltöttem ezekkel a vándorló pásztorokkal. akkor ezt szó szerint értik. nem panaszkodtak. De a békekonferencián láttam. ha valami rosszul sikerül. azért harcolunk. és amikor véget ért. Az arabok nem panaszkodtak. csak még jobban megizzad tőle az ember. De Istennek hála megmaradt juhaink negyven százaléka. Aztán Etonban és a sandhursti Királyi Katonai Kollégiumban jártam iskolába. Hét évet töltöttem ott. talán megmenthetik az anyajuhokat. Birkatulajdonos lett belőlem. hogy minden szó. délre hajtották a nyájat. mihez kezdjek magammal. Én dühöngtem. az megrázott és kiábrándított. a kerék szélén hajtva. Elveszthettünk volna mindent." Emlékszem egy másik esetre is. ami az elkövetkező hét évre meghatározta az életemet. mert azon gondolkoztam. hogy így döntöttem. az ő ételüket ettem. melyet Mohamed a Koránban leírt. lepörköli fejemről a hajat. Torkom kiszáradt. vadásztam. a négy év mészárlás közben azt hittem. Alaposan tanulmányoztam vallásukat is. Hisznek benne. most mit csinálunk.. Mikor minden bárányt leöltek. Továbbindultunk hát nagyon lassan. a legszínesebb és legromantikusabb figurával. Örülök.„Ted" Lawrenceszel. a sirokkóról. és kilenc évig Franciaországban éltem. A civil munkaadók nem tartottak igényt a hozzám hasonlókra . hogy úgy éreztem. Tudják. pólót játszottam. hogy megfogadom a tanácsát. a társadalomba. ha azonnal leölik őket. Amit ott láttam. ezért nem sietnek és nem dühöngenek fölöslegesen. Szemem égett. Megvonták a vállukat. mert tudták. hogy úgyis elpusztulnak. három éjjel üvöltött és dühöngött. Az egész egy beszélgetéssel kezdődött. felfedező utakat tettem a Himalájában némi katonáskodás mellett. A törzs főnöke azt mondta: „Nem jártunk olyan rosszul.LESZÁRMAZOTTJA A SZÉL A SZAHARÁBAN-NAK. A hadseregből ki akartam lépni. Például hadd meséljek egy vad. változatos élet állt mögöttem: angol szülők gyerekeként Párizsban születtem. Úgy éreztem. Megtanították nekem. Később könyvet is írtam Mohamedről. A sofőr elfelejtette megjavítani a pótkereket. amelyet ismertem. hogy újrakezdhessük." De amint véget ért a vihar. és nem tehetünk ellene semmit. „Arábiai Lawrence"-szel. keresztül a Földközi-tengeren. ha szerencsétlenség éri őket. Ott álltunk hát három kerékkel. A nyugati fronton. Lloyd George biztatott. forró szélviharról. csak Isten változtathat meg bármit. Végigharcoltam az első világháborút. és megkérdeztem az araboktól. Először bolondos ötletnek találtam. idegeskedtem. Ezért fogadják olyan nyugalommal az életet. ha ideges vagyok. amely nem tartott kétszáz másodpercig sem . Mint minden hithű mohamedán. hogy a szaharai homokot sok száz kilométerre fújta. hogy legyek politikus.

és nyugatra mennem favágónak.a jegyzetek alapján. hányszor alakította és változtatta meg olyan esemény. AKKOR MI IS FOGADJUK EL AZ ELKERÜLHETETLENT (LÁSD HARMADIK RÉSZ. HA A VAD. Sokan gúnyolódnak a fatalizmuson. ha nem olvastam. mielőtt fölkelek. Megtanítottak arra. és gyalog indultunk úticélunk felé. hogy eljöjjön a lefekvés ideje. Szeretem napi tanári munkám. hogy élvezzem az életet. Ha három vagy négy percet olvastam. a kismet . AZTÁN LÁSSUNK NEKI. fel kell adnom tanári pályám. hogy beszéljek egy csoport egyetemi hallgató előtt. könnyedén sétáltam vissza kabinomba. Elmentem New Haven és New York legjobb szemészeihez. könnyedén mozogtam. Később is volt hasonló élményben részem. elmebetegek és alkoholisták a hajszolt és ideges élet betegei. A lumbágó újra támadott. meggyógyultam. Ma már minden napot úgy élek meg.Dale Carnegie. amire nem volt befolyásom. Míg ebben az állapotban voltam. Amíg a Szaharában éltem. az azóta eltelt évek egészen mások lettek volna.ÉS EZT NEM TUDJUK ELKERÜLNI -.] I. mint ezer nyugtató. pislogás nélkül. . Reggel. a Yale Egyetem professzorával. a szemem hirtelen tönkrement. Elfogyott a benzin! A törzsfőnök csak annyit mondott: „Mektoub!" Ekkor sem veszekedtek a sofőrrel. talán meggyógyulnék. FORRÓ SZÉL KERESZTÜLSÖPÖR ÉLETÜNKÖN . egyenesen álltam. és énekeltünk. mint az arabok között. hanem egy hétig egyfolytában koncentrálni tudnék valamire.a kocsi köhögni kezdett és megállt. aminek akarod. hogy elhagytam a Szaharát . Én csak azt tudom. hogy járni sem tudtam. Rettegtem. Mikor huszonnégy éves voltam. Nevezd. milyen hatalma van a szellemi izgalomnak. hanem higgadtak maradtak. Például. Délután négy után mindennap a szoba legsötétebb sarkában ültem.Allah akarata. amíg lehet. hogyha nem harminc percig. Íme az öt módszer. mint művészet vagy hivatás. Pokoli fájdalmaim voltak. és azt vártam. Ekkor jutott eszembe. ha föl akartam egyenesedni. mikor egyszer átkeltem az óceánon. akkor is olyan érzékeny volt.még mindig olyan elégedett rezignációval tekintek az elkerülhetetlenre. amelyet oly sokan feszülten és kétségbeesetten keresünk. Olyan fájdalmas lumbágórohamot kaptam. Attól féltem. azt nem zavarják túlságosan a gondok. nem voltak gondjaim. és aki izgatott. amelyet úgynevezett civilizációnkban élünk. meghívtak.tizenhét évvel azután. őszinte gyönyörűséggel gondolok tanítványaim első csoportjára. hogy tartsak előadást. ahogy egy festő festeni vagy egy énekes énekelni. A termet a mennyezetről lógó hatalmas gázlámpák világították meg. De harmincperces beszédem alatt semmi fájdalmat sem éreztem. a szemem megint fájni kezdett. hogy nem sokkal halála előtt egy délutánt tölthettem Billy Phelpsszel. Allah kertjében megtaláltam azt a nyugodt boldogságot és testi jólétet. amelyeket beszélgetésünk során készítettem. De a javulás csak átmeneti volt. Az arabok szerint ez a mektoub. Úgy szeretek tanítani. hogy nem bírtam az ablaknál ülni. Mindig úgy véltem. mintha az lenne az első és az utolsó is. Ez a filozófia jobban megnyugtatta az idegeimet. 9. Írtam egy könyvet A tanítás izgalma címen. A fény annyira bántotta a szemem. MELYEKET AZ IDEGESSÉG LEGYŐZÉSÉRE HASZNÁLTAM WILLIAM LYON PHELPS PROFESSZOR [Abban a kitüntetésben részesültem. és egy órán át beszéltem. Szenvedélyem. ha nem beszélek Arábiai Lawrence-szel 1919 augusztusának egy forró napján dél után három perccel. Izgalomba hoz az élet mindennapi kalandja. minden fájdalmam és merevségem megszűnt. hogy a színpadon ülve kénytelen voltam a földet nézni. A testi betegséget legyőzné a szellemi izgalom. melyeket az idegesség legyőzésére használt . felkértek. és egyenesen bele tudtam nézni a lámpafénybe. Semmi sem segített. hogy életünket gyakran nem mi irányítjuk. A tanítás mindig több volt nekem. Ezek a tapasztalatok megmutatták nekem. hogy nem hozott elég benzint. Mikor a gyűlésnek vége volt. Mikor azon a szerencsétlen télen a legrosszabb állapotban volt a szemem. Amint beszélni kezdtem. FEJEZET). Mikor az előadás véget ért. Ha visszatekintek életemre. ÉS SZEDJÜK ÖSSZE A DARABOKAT! ÖT MÓDSZER. hogy a sikeres élet egyik titka a lelkesedés. hogy ma . . hogy az európai és az amerikai neurotikusok. Talán igazuk is van. látom. Ki tudja? De mindannyiunknak látnunk kell. Az arabokkal töltött hét év meggyőzött róla. Egy percig azt hittem. Különös dolgokat művel veled. mintha tűkkel szurkálták volna.

hogy ne várjak túl sokat az emberektől. Ha idegeskedem valamin." II. Egy másik alkalommal. akkor most minek idegesít? Miért ne lehetnék olyan nyugodt. aki nem mindig hű hozzám.. teljesen megfeledkeztem levertségemről.. megfeledkeztem levertségemről. amelyekre ők vakok. amikor nagyon depressziós voltam. Ha láttad boldogságod egész épületét a fejedre omlani. ez tesz minket gyávává. megebédeltem. Legfőként pedig humorérzékre tettem szert.. Sportolj: „Mikor nagyon depressziós voltam." IV. Olyasmiket látok. mikor túlságosan sok dolgot kellene egyszerre elintéznem. Ahogy visszatekintek az életemre. MA IS TALPON MARADOK DOROTHY DIX Megjártam a szegénység és a betegség mélyét. melyet halott álmok. Nem bánom a sok . kényszerítettem magam. ahelyett. A Kemény Csapások Egyetemén olyan filozófiát tanultam. akkor nem kaphat már nagyon mély sebet. Azt is megtanultam. Olvass érdekes könyveket: „Hosszan tartó idegösszeomlásom idején. IV. lesz erőm és bölcsességem megbirkózni vele. mi történhet holnap. akkor soha többet nem idegesít. egészen a seprőig. akiknek nem kellett mindezen átmenniük. Mikor ötvenkilenc éves voltam. Péntek esténként éjjel egyig táncoltam. amelyekben mindannyiunknak részünk van. megnyugszom. Túltettem magam a rettegésen. Mikor az emberek megkérdezik. Megtanultam úgy élni minden napot. csak nekik olyan széles a látókörük. Megtanultam.. és egy órán át csak pipázok. nem ejtek könnyet az elmúlt bánatokon. Carlyle életét. nem dolgozom. Olyan dolgokat tudok. Régen megtanultam. Ma is talpon maradok. A holnap képe sötét és rettentő. kezdtem el. Mindig Wilbur Cross filozófiája szerint próbáltam élni. mert a tapasztalat megtanított rá. feszülten dolgozni. amiket ők nem. akkor most minek idegesít? Miért ne lehetnék ma olyan nyugodt. hogy az idő és a türelem rendszerint megoldja gondjainkat. hogy arra gondoljak. Ebben az időben kezdtem el David Alec Wilson hatalmas művét. amilyen két hónap múlva leszek?" Összefoglalásul íme az öt módszer. melyeket Phelps professzor az idegesség legyőzésére használt: I. és egész délután golfoztam. amin vagy sírtam. melyet egyetlen kényelmes életet élő nő sem sajátít el. rohanni. III... hogy ostobaság sietni. mi segített talpon maradni a gondok között. hogy hisztériás rohamot kapna. vagy nevettem. Azt tapasztaltam. Pihenj munka közben: „Régen megtanultam. mert amíg olvastam. amilyen két hónap múlva leszek?" TEGNAP IS TALPON MARADTAM. kényszerítettem magam. Én kiittam az élet kelyhét. És ha egy nő viccelődni tud a bajain. ha a szolgáló nem rak csipketerítőt a teríték alá. a Carlyle életé-i. Mert én éltem. Ők csak léteztek. Ők csak belekortyoltak a habba a tetején. hogy ki tudom zárni a gondokat az agyamból egy jó könyv segítségével. a küszködés. igyekszem megfelelő távolságból nézni a gondom." V." V. nem irigylem azokat a nőket. csatateret látok. mikor Connecticut kormányzója volt: „Néha. és nem aggódni fölöslegesen a holnapon. mi a nélkülözés. Nagy híve vagyok az izzasztó testmozgásnak. feszülten dolgozni. Azt tapasztaltam. ahogy jön. megtört remények és elvesztett illúziók borítanak . a szorongás és a kétségbeesés." III. mert olyan sok minden volt. De nem sajnálom magam. mintha az lenne az első és az utolsó is. Csak azok a nők. amelyben megsebesültem. mint amennyit bírtam. hosszan tartó idegösszeomlást kaptam.csatát. rohanni. Igyekszem megfelelő távolságból nézni a gondom. leülök. vagy ha a szakácsnő kiönti a levest. mindig azt válaszolom: „Tegnap is talpon maradtam. amelyben mindig a túlerő ellen kellett harcolnom. aki pletykás. Azt mondom magamnak: Két hónap múlva már nem fogok ezen a dolgon idegeskedni. aztán lezuhanyoztam. hogy mozogjak a nap minden órájában.II. amelytől féltem. Az apróságok már nem idegesítenek." Tudom. Élj lelkesen és élvezettel: „Minden napot úgy élek meg. hogyha eljön az idő. hogy mozogjak a nap minden órájában. hogy ostobaság sietni. És nem engedem meg magamnak. Ő mondta nekem. Délelőtt öt vagy hat kimerítő teniszjátszmát játszottam. Azt mondom magamnak: „Két hónap múlva már nem fogok ezen a dolgon idegeskedni. ezért továbbra is örömet szerez a barát. hogy a depresszió és az idegesség az izzadtsággal együtt távozik szervezetemből. akiknek szemét tisztára mosták a könnyek. Mindig többet kellett dolgoznom. és az ismerős. amíg olvastam. hogy az egész világ húgai lehetnek. megcsonkultam és idő előtt megöregedtem. Sokat segített a gyógyulásban.

Eggleston altatót adott. a régi ekhósszekérúton fekszik. HOGYAN LEHET EGYIK PILLANATRÓL A MÁSIKRA MEGSZABADULNI A GONDOKTÓL. Az üzlet virágzott. és szellemileg körbe-körbe járok.egy olyan férfihoz. mint a vízimalmot forgató teve Egyiptomban.C. Mintha a pokolból a paradicsomba jutottam volna. teniszezem vagy elmegyek az Adirondacksbe síelni. mint még soha. néhány kisebb a szék. Napról napra gyengültem. körbefutom a golfpályát. egy nagy láda volt az asztaluk.C. mit: „A Jóisten vigyáz rád". egy reménysugarat sem tudtam felfedezni.több mint ezerhatszáz van belőlük. Néha futni megyek. C. Orvoshoz fordultam . amelyet fizetnem kellett. Bementem a kápolnába. énekelnek. Ha a testemet . De semmi sem segített. boltot nyitott a wyomingi Kemmererben -egy ezerlelkes kis bányászfaluban. hogy súlyos beteg vagyok. amely Lewis és Clark felfedezőútjának mentén. Amerika minden államában. Elmer Egglestonhoz. vakító napvilágra léptem volna. Tudtam. akkor egy kiadós edzés segít elűzni a bajomat. és a pult alá rakta aludni. HOGY MEGÉREM A HOLNAPOT J. PENNEY [1902. akinek ötszáz dollár készpénze és egymillió dollár elszántsága volt. Testileg-lelkileg összetörtem. MERT MEGTALÁLTA AZ EGYETLEN TÖKÉLETES GYÓGYÍTÓ ERŐT.bőröm kivörösödött és kisebesedett. Nem volt miért élnem. A hétvégeken sokat sportolok. Annyira szorongattak a gondok. Ma hetvenegy éves vagyok. Nem tudom megmagyarázni. LEMEGYEK A TORNATEREMBE. Csak azt mondhatom. Úgy éreztem. A fiatalember és a felesége az üzlet fölött.nehézséget. a padláson lakott.] Évekkel ezelőtt nagy megpróbáltatáson estem át. hogy a kis kápolnában. Ideges voltam és elkeseredett. hogy idegeskedem. de a hatása nem tartott sokáig: azzal a bizonyossággal ébredtem föl. mert rajtuk keresztül mindig kapcsolatban maradtam magával az élettel. vagy squash-t játszom a tornateremben. Úgy éreztem. amelyben részem volt. Mint sok más embert is. Hirtelen . és életem legdrámaibb és legfelemelőbb húsz percét abban a kápolnában töltöttem: „A Jóisten vigyáz rád". a michigani Battle Creekben fekvő Kellogg Szanatórium orvosához. a testgyakorlás felfrissíti az agyam. Ma a világ legnagyobb vaskereskedés-hálózata viseli a fiatalember nevét: a J. Egy éjjel Dr. És megérte az árat. hogy még élek. mintha a börtön sötétjéből meleg. hogy megérem a reggelt. hogy nem hiszem. ahol minden reggel istentisztelet volt. A fiatalasszony egy pokrócba csavarta csecsemőjét. április 14-én egy fiatalember. meglepődtem. Gondjaim semmilyen kapcsolatban sem voltak a J. kétségbe voltam esve. Penney Companyvel. Lementem a lépcsőn és hallottam. és egy nagyon fájdalmas betegség. és akkor mesélt élete legdrámaibb percéről. megírtam bennük. RHODES-ÖSZTÖNDÍJAS A NEW YORK ÁLLAMI ATLÉTIKAI BIZOTTSÁG EGYKORI ELNÖKE FÉLNEHÉZSÚLYÚ OLIMPIAI ÉS VILÁGBAJNOK Ha azon kapom magam. HOGY NAPRÓL NAPRA ÉLT. és nehéz szívvel hallgattam az éneket. az övsömör tört ki rajtam . az olvasmányt a Bibliából és a könyörgést. engem is felelőssé tettek a helyzetért. DOROTHY DIX ÚGY GYŐZTE LE A SZORONGÁST. Nemrég együtt vacsoráztam Penney úrral. Mikor másnap reggel felébredtem. Attól a naptól kezdve életem mentes minden idegességtől. NEM HITTEM. PENNEY MEGTANULTA. Dr. Felkeltem és búcsúleveleket írtam a feleségemnek és a fiamnak. akivel együtt jártam középiskolába a missouri Hamiltonban: Dr.történt valami. néha nagy túrára.C. hogy Isten végtelen szeretetében itt van. ÉS A GYAKORLÓLABDÁVAL BOKSZOLOK VAGY TÚRÁZOM EDDIE EAGAN EZREDES NEW YORK-I ÜGYVÉD. Annyira éreztem Isten hatalmát. míg segített a férjének a vevőket kiszolgálni. hogy csak én vagyok a felelős a bajaimért. és segít nekem. hogy ez életem utolsó éjjele. Még most is emlékszem. Felismertem. J. Szigorú kezelést írt elő. de én magam kevéssé bölcs befektetésekbe bonyolódtam az 1929-es válságot megelőzően. noha semmi befolyásom sem lehetett rá. Akármelyiket választom. hogy aludni sem tudtam. még a családom is ellenem fordult. néha fél órát bokszolok a gyakorlólabdával. Penney boltok . Eggleston ágyba parancsolt és figyelmeztetett. az egész világon nincs egy barátom sem. csoda történt.

mi hasznát veszem majd. ha gondban vagy. milyen nehéz és milyen fölösleges. mert nem vehettem elég gyakran édességet a szerelmemnek. JIM BIRDSALL MEGTANULT NEM IDEGESKEDNI. ÉN VOLTAM „A VIRGINIAI MŰSZAKI FŐISKOLA IDEGRONCSA" JIM BIRDSALL Tizenhét évvel ezelőtt. már rohant is az injekcióstűvel. miért buktam meg. hogy külön ágyat tartottak fenn nekem a gyengélkedőben. így. mert nem érdekelt. akkor nem lenne semmi gondod. Aggódtam. mint a négy év a főiskolán. mint „a virginiai Műszaki Főiskola idegroncsá"-t. Ha az ápolónő látta. hogy nem azért. Megbuktam a fizikavizsgán és más tárgyakból is. 3." Három szabályt tanított meg nekem. Ha csak feleannyi időt és energiát szentelnél a gondjaidnak. Használd többet az izmaidat és kevesebbet az agyadat.a gond megy. látom. például puncsot árultam a főiskolai táncmulatságokon. hogy az én bajom a fejemben levő zűrzavar volt. Azt mondtam magamnak: „Ha a főiskola vezetése azt követeli. heves gyomorrontásaim és álmatlanságom miatt. Az a negyedóra. és néz szembe a tényekkel. AMIT LEÍRTAM A „HOGYAN ELEMEZZÜNK ÉS OLDJUNK MEG IDEGESÍTŐ HELYZETEKET" CÍMŰ FEJEZETBEN. mint mérnök. mert megbuktam fizikából. amelyeket az új gondolatok és tettek gyorsan eltüntetnek. Aggódtam az egészségem miatt is. A szorongás csak rossz szokás. mikor visszatérek hozzájuk. tegyem le a fizikavizsgát. hanem tanultam. Az idegesség legjobb ellenszere a testmozgás. hogy kirúgnak. Néha még azt is elfelejtettem. talán másik kadéthoz megy hozzá. Azonnal próbálj valami megoldást találni rá. MERT ELEMEZTE A GONDJAIT. gyakran elmehetek egy órára a Yale Club tornatermébe. amelyet a professzorral töltöttem. mert rossz jegyeket szerzek. ha elkezdődik az edzés. . A bajok képzelt hegyei apró vakondtúrásokká válnak.mondta -. akkor nem vonhatom kétségbe bölcsességüket. és meglepő eredményt tapasztalhatsz. akiről azt hittem." Újra beiratkoztam hát fizikára. Ma ő Mrs. hogy megszabaduljak a szorongástól: 1. és nem vihettem elégszer táncolni. mikor a virginiai Blacksburgben a katonai főiskolára jártam. Egész nap és egész éjjel megfoghatatlan problémákon szorongtam. mert nem azon idegeskedtem. De most változtattam a felfogásomon. és apámtól is kértem kölcsön. éppen min szorongok. Most sikerrel vizsgáztam. New Yorkban. Túlságosan elfoglalt hozzá. mert nem értettem. mert különben nem kapok diplomát. Nem tanultam szorgalmasan. Ahelyett. Senki sem képes idegeskedni. hogy gyakran belebetegedtem.kifárasztom. nem sokkal a főiskola elvégzése után vissza is adtam. Derítsd ki az okát. hogy mellékállásokat vállaltam. Végül kétségbeesésemben Duke Baird professzornak öntöttem ki a szívem. ülj le. ahol dolgozom. Nálam bevált . amit fölvettél. többet használt az egészségemnek és a boldogságomnak. „Jim . hogy arra tartok. hogy azért buktam meg fizikából. Szorongtam. Szerelmi gondjaimat úgy oldottam meg. Határozd meg pontosan. hogy esetleg egy másik kadéthoz megy feleségül. most megkérdeztem magamtól. hogy megkértem a kislány kezét. ha squash-t játszik vagy síel. Jim Birdsall. Mindenen szorongtam. 2. mindenki úgy emlegetett. Annyiszor voltam beteg. Aggódtam pénzügyekben. Tudtam. az agyam megszabadul a jogi problémáktól. Ha ma visszatekintek. Rosszul éreztem magam. Annyit szorongtam. új erővel és kedvvel teszem. Pénzügyi gondjaimat úgy oldottam meg. hogy idegeskedtem volna. hogy nem voltam hajlandó gondjaim okát megkeresni és szembenézni velük. A beszélgetés után terveket kovácsoltam. hogy legalább jó rendűnek kell lennem. PONTOSAN UGYANAZT A MÓDSZERT HASZNÁLTA. Tudtam. Arra a következtetésre jutottam. mi idegesít. mert ostoba vagyok. mint amennyit a rajtuk való idegeskedéssel töltesz.

Mikor a parafás zsinórt próbáltam húzni. meg sem mozdult. Mindennap orvosokkal és ápolónőkkel társalogtam.és úgy aludtam. A teljes kimerültség kábított el. gyakran húsz órát dolgoztam a huszonnégyből. amikor életemen általam nem befolyásolható erők látszottak eluralkodni. hogy a . Évekkel ezelőtt. hogy megpillantottam. ami miatt érdemes élni. Ez kísér. Apámnak gyógyszertára volt." Az életem abban az órában megváltozott. Emlékszem. annál nincs rosszabb!" Erre felvidulok. tehát több és szörnyebb betegség nevét és tüneteit ismertem. egy reggel rutinszerűen kinyitottam az Újtestamentumot. és én mindig ezzel a megtartó mondattal küldtem tovább őket.E SZERINT A MONDAT SZERINT ÉLEK DR.nem idegeskedem. ALAPÍTOTTÁK 1784-BEN. mert a háló ott maradt. Én öntöttem a lazacot a hajóról az uszályba. Ha ma szembekerülök egy problémával . és bátran belevágok. Elraktam a felszerelést. Hónapokig fájt. rosszabb ez. aki rendszerint skandináv. DE TÚLÉLTEM TED ERICKSEN Rettenetesen szorongós alak voltam. csomós matracon aludtam. mint a parafás zsinórt húzni?" És Ericksen mindig azt feleli: „Nem. békét és erőt merítettem belőle. De már nem vagyok. e szerint a mondat szerint élek. mint akit elkábítottak. hogy megveted a lábad a hajó tatján.tüneteim voltak! Ha egy-két órát szorongtam egy betegség miatt. Mosogattam. egy bizonytalansággal és kiábrándultsággal terhes napon. A saját fizikai erőmmel húztam.AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGRÉGIBB HITTUDOMÁNYI AKADÉMIÁJA. mint bármelyik más élő halott vagy félholt ember a földön. Azt hiszem. Ez az életem aranybetűs mottója. Mivel a húzóhálós lazachalászat az árapálytól függ. ami az úgynevezett „parafás zsinór" behúzása volt. ha néha gyötrelmes élményeket kell átélnünk. Egy-egy ilyen roham egy hétig tartott. A lábam a gumicsizmában mindig nedves volt. Egy ekkora hajón a legénység csak három ember. Évek óta szerettem volna egy nyarat az alaszkai halászhajók egyikén tölteni. A csizmám gyakran megtelt vízzel. hogy el kellett viselnem mindezt a fájdalmat és kimerültséget. hanem megkérdezem magam: „Ericksen. hogy amikor megpróbáltam behúzni. Legalábbis ezt mondták. Hetekig csináltam. Ezek mellett napi gondjaink könnyűnek látszanak. amely a konzervgyárba vitte. gyakorlatilag minden tünetét képes voltam produkálni. 1942 nyarán olyan élményben volt részem. Ez az alapja-mindennek. Számomra ez a vallás lényege. Az óta a perc óta. ahol a hőségtől és motor gőzeitől mindig rosszul lettem. SIZOO A NEW BRUNSWICK HITTUDOMÁNYI AKADÉMIA ELNÖKE NEW BRUNSWICK. Majdnem belehaltam. JOSEPH R. ahol volt. hogy ne ismételtem volna újra el magamban. ami egyszer s mindenkorra elűzte életemből a szorongást. velem van . Az egyik csomót hátam azon pontja alá igazítottam. Azt hiszem. és behúzod a parafás zsinórt és vele együtt a hálót. Javítottam a hajót. de nem volt időm kiönteni. amelyik a legjobban fájt . és pillantásom erre a mondatra esett: „Aki küldött. Az elmúlt években sokan jöttek hozzám tanácsért. amit más nem akart csinálni. a második ember. Nem voltam egyszerű hipochonder. mint az átlagember. akkor az élelmiszeres szekrény tetején egy nedves. A PADLÓRA KERÜLTEM. De mindez gyerekjáték volt igazi feladatomhoz képest. igazából a hajót húztam. 1942-ben jelentkeztem hát egy tízméteres húzóhálós lazachalász hajóra az alaszkai Kodiakben. aki ellenőriz.az Atya nem hagyott engem egyedül. Ha végül pihenhettem. E mellett az élmény mellett minden gond apróságnak látszik. Lemostam a hajót. NEW JERSEY ÁLLAM . Főztem a kis fatüzelésű tűzhelyen az apró kabinban. Rettenetesen fájt. Ez annyiból áll. Én is skandináv vagyok. Mindenem fájt. Valójában a háló olyan nehéz. és ott nőttem föl. Én csináltam mindent. Nem csak képzelegtem . jót tesz. mert segített abbahagyni az idegeskedést. Most már örülök. a kapitány. ÉN VOLTAM A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB SZAMARA PERCY H. nem múlt el nap. aki a kapitány jobbkeze és egy igásló. WHITING AZ ELADÁS ÖT FŐ SZABÁLYA SZERZŐJE Többször haltam bele különböző betegségekbe.

majd elhordani a ruhát?" De boldogan jelenthetem. de akkor tragikus volt. MINDIG IGYEKEZTEM BIZTOSÍTANI AZ UTÁNPÓTLÁSI ÚTVONALAMAT GENE AUTRY A VILÁG LEGHÍRESEBB ÉS LEGKEDVELTEBB ÉNEKLŐ COWBOYA Úgy gondolom. Hallotta. Őszintén és komolyan féltem éveken át. Ide-oda küldözgettek. Én ennél biztosabbra vágytam. hogy helyettesítsem azokat az állomásfőnököket. Szerintem ez az elv nemcsak a hadszíntéri csatákra.többször belehaltam a tetanuszba és a víziszonyba. akkor mindig volt még egy ász a kabátujjamban. Később. százszázalékosan tisztességes próbálok mindig lenni. és segítsek azoknak. a legtöbb idegességet a családi bajok és a pénz okozza. hogy biztosítani kell az utánpótlás útvonalát. mint amennyit el tudtak végezni. egy este bejött egy idegen." Ettől megkönnyebbültem. milyen szorongós szamár vagy?" Nem telt sok időbe. vagy szabadságra mentek. Hogyan hagytam abba a meghalást? Kinevettem magam ostoba képzelgéseimért. mégis kitűnő egészségnek örvendsz. hogy táviratot adjon föl. egyszer komoly diftériajárvány volt. nem tudok egyszerre szorongani és nevetni magamon. Megvizsgált és azt mondta: „Igen. Ezzel havi 150 dollárt kerestem. akik betegek voltak. Először is. Ha kölcsönkértem. ismertek és sajnáltak. mert egy oklahomai kisvárosi lányt vettem el. és azt mondta. még mindig azt gondoltam. Percy. Soha nem féltem egyetlen betegségtől sem. hogy a helyzet javul: az elmúlt tíz évben egyszer sem haltam meg. Ezért egy állomásfőnök mellett kezdtem dolgozni és szabad időmben megtanultam a géptávíró kezelését. mikor kisegítőként az oklahomai Chelsea-ben dolgoztam. Olyan szegények voltunk. A katonai szakértők szerint a hadviselés alapszabálya.menjek New Yorkba. hogy apám gyakran ekhós szekérrel és egy sor lóval járta a vidéket. Néha igencsak nehezünkre esett valami megélhetést kicsikarni a földből. így sikerült a családi bajokat alaposan csökkenteni. Ez volt az utánpótlási útvonalam. amitől féltem: én is megkaptam.úgyhogy befordultam és elaludtam. Később a Frisco Railway kisegítő vasutasa lettem. mikor igyekeztem feljebb jutni. Ezért nem égettem fel a hidat magam mögött. Egy biztosítótársaság most fogadta el további biztosítási kérelmed. ha már megkaptam . Aztán bekövetkezett a szörnyűség. TALÁN EL IS TŰNNEK. és lovakat cserélt. Ágyba feküdtem. hogy valamiből megéljünk. mindig megkérdeztem magam: „Érdemes kidobnom ezt a pénzt. Másnap reggel kutyabajom sem volt. Nem gondolod. míg biztosan nem ültem egy magasabb és jobb pozícióban. Nekem szerencsém volt. tehetséges vagyok . Később áttértem a hétköznapi betegségekre . megkaptad. Apám gyógyszertárában nap nap után árultam a gyógyszert a fertőzöttek családtagjainak. Mindketten igyekszünk az aranyszabályt követni. amíg az összes megszokott tünet nem jelentkezett. és addig szorongtam. hiszen nem tudom. hogy itt az ideje. míg felismertem. hogy egy jót nevess azon. és nem torlaszoltam el. mert szokatlan és fantasztikus betegségekben szenvedtem . ahogy gitározok és cowboynótákat énekelek. Kölyökkoromban Texasban és Oklahomában láthattam. Pénzügyi gondjaimat is megoldom két dolog segítségével. nevettem és azt mondtam: „Ide figyelj. hogy szó szerint a sír szélén tántorgok. akkor az utolsó pennyig megfizettem az adósságom. Most már nevetek rajta. és ugyanazokat a dolgokat szereti. Mikor tavasszal új ruhát kellett vennem. mint én. Éveken keresztül híres voltam.massachusettsi Great Barringtonban.specialitásom a rák és a tbc volt. már húsz éve haldokolsz egyik betegségben a másik után. ahol éltünk. aki ugyanolyan környezetből származik. Természetesen hízelgett a . Orvost hívattam. PRÓBÁLD MEG OSTOBÁBB SZORONGÁSAIDAT KINEVETNI. Másodszor. Azóta egyfolytában kinevetem magam. A becstelenség okozza a legtöbb szorongást. és dolgozzam a színpadon vagy a rádióban. A TÖRTÉNET TANULSÁGA: NE VEDD MAGAD TÚL KOMOLYAN. a vasúti állás anyagi biztonságot jelent. akiknek több munkájuk volt. ha új vállalkozásba kezdtem. milyen az igazi szegénység. Ahányszor valami szörnyű tünetet tapasztaltam magamon. hanem a személyes csatározásokra is igaz. 1928-ban. mikor aszály sújtotta a vidéket. ÉS KI TUDJA. Biztos voltam benne. teljesen. Whiting.

és dolgozhatok a Frisco Railwaynek. az American Recording Company vezetője megkért. Készítettem egy lemezt. Négy év után fizetésemet heti kilencven dollárra emelték. hogy visszamehetek az állásomba. Ahelyett. „Ha éneklő cowboy kell nektek .olyat. Hetven napja voltam New York-ban. Mikor Bombaybe értem. Elmentem hát. hogy nem veszthetek semmit. hogy sikeres lesz.nem kellett idegeskednem. Arthur Sattherly. hogy az utánpótlási útvonalamat biztosítsam. viszont sokat nyerhetek. Biztosítottam az utánpótlási útvonalamat. de útközben megálltam. ha megpróbálom. Attól féltem.gondolat. Akármi történik . Dolgoztam néhány hónapot. gyorsbüfékben ettem. Végül arra jutottam. ha nem tudom. aki tud énekelni. olyan rossz állapotban voltam. Az American Recording Company tulajdonosa a Republic Pictures társtulajdonosa is volt. Egy nap. és tíz hétig jártam az utcákat . a titkárnőnek gitároztam és énekeltem: „Jeannine. hogy összeestem . Erőm végén jártam. darabját ötven dollárért. Megalakult az Illendőség Ligája. de sötét felhő ereszkedett rám. és ismét munkába álltam. Rossz volt . Eleinte alig bírtam elviselni a szörnyű hőséget és az előttem álló hatalmas feladat okozta idegfeszültséget. Nyolc év elteltével olyan szellemi fáradtság és idegkimerültség vett rajtam erőt.merev és görcsös.de nem jutottam semmire. idegileg és fizikailag kimerültem.Nat Schildkraut. Az utánpótlási útvonalam biztosítva volt . és kétségbeesetten tapasztaltam. az orgonákról álmodozom". Tudom.mondta a többieknek -. Figyelmeztetésük ellenére folytattam az utam. Befutott. Kilenc hónapig énekeltem a tulsai KVOO adón. De nem idegeskedem. kilenc hónapon keresztül. Egy év amerikai pihenés után visszaindultam Indiába. míg egy vasárnap prédikáltam. ami Amerika felé vitt. nem hagyhattam abba a munkát három hónapnál hosszabb időre. hogy valaki az ő dalát énekli. mert esténként színházakban léptem föl. és vihetek magammal szendvicseket és gyümölcsöt. Komolyan kételkedtem benne. ingyenjegyemmel visszamentem hát Oklaho-mába. Az orvosok figyelmeztettek. énekeljem lemezre. hogy nem bírom. bármikor visszamehetek Oklahomába.nem egyszer. meghalok. Utasítottak. és még háromszázat kaptam. de nem idegeskedtem. Tudtam. Ajánlólevelet adott és elküldött a Victor Recording Companyhez. bejött a szerző . NEMZEDÉKE LEGHÍRESEBB MISSZIONÁRIUSA Életem negyven évét szenteltem az indiai missziós munkának. Több hónap után tértem vissza a síkságra a munkámhoz. Most évi százezer dollárt keresek és a filmjeim nyereségének a felét. Útközben alhatok az ülésen. hogy bármikor visszamehetek a régi állásomba. napközben a vasútnál dolgoztam. A feszültségnek hála többször összeestem. New Yorkban egy bútorozott szobában laktam heti öt dollárért. Összeestem és kénytelen voltam visszamenni a hegyekbe. STANLEY JONES AMERIKA EGYIK LEGGYÚJTÓBB SZÓNOKA. HALLOTTAM A HANGOT INDIÁBAN E. megtakarítottam némi pénzt. hogy egy évet pihenjek az Egyesült Államokban. Míg énekeltem. Voltak bizonyos előjogaim: de hogy ezeket megőrizzem. . Közben Jimmy Longgal írtunk egy dalt „Az én ezüsthajú apám" címmel. mikor láttam a távirat aláírását. hogy ez nem mehet így a végtelenségig. Szellemileg. este meg egy rádióadón cowboynótákat énekeltem. hogy megtisztítsa a filmeket. míg egy lemeztársaságnál várakoztam. Ingyenjegyem volt. Éneklő cowboy-filmeket kezdtem forgatni heti száz dollárért. A hollywoodi producerek a cowboyfilmek mellett döntöttek. Megint lementem a síkságra. nekem csinál lemezeket az egyik. elakadt a lélegzetem: Will Rogers. hogy azonnal a hegyekbe mentem pihenni.ha elvesztem is minden pénzem -." Így sikerült betörnöm a filmvászonra. roncs maradok hátralevő életemben. Fölöslegesen. Most szerencsém volt. hanem többször. Belebetegedtem volna az idegességbe. alaposan meggondoltam a dolgot. és a hajóorvos az út hátralevő részére ágyba parancsolt. újabb hosszú pihenőre. hogy azonnal New Yorkba rohantam volna. Sikeres lett. Elégedett voltam. és újra megpróbálkoztam New Yorkkal. Fizetés: heti negyven dollár. de újfajta cowboyt kerestek . Megfogadtam a Victor Recording-alkalmazott tanácsát: visszamentem Tulsába. ha visszamegyek Indiába. Még jó néhány lemezt csináltam. Örült neki. Sikerem a legvadabb elképzelésemet is meghaladta. és végül a chicagói WLS rádióadónál kaptam állást. A hajón. hogy a manilai egyetemistáknak hirdessem az igét. ismét összeestem. cowboynótákat énekeltem. 1934-ben aztán hatalmas lehetőség nyílt meg előttem. Már öt éve dolgoztam a vasútnál.

melyeket soha nem használtam. miért ne sikerülhetne nekem is?. Ha neki sikerült. és a francia Riviérán teleltünk . Napokig azt sem vettem észre. Az élet. Felmerült a kérdés. ravasz üzletember vagyok. vissza kell mennem Amerikába. ahol a gyermekeim születtek. és nem idegeskedsz." A hang ezt mondta: „Ha rám bízod magad. Visszatértem New Yorkba. amelyen keresztülmentem. mint fizikai erő. Azt képzeltem.és nem mondhatom. mikor gyengeségem és depresszióm mélyén azt mondta nekem a hang: „Ha rám bízod magad. Azt mondtam. lelkemnek. elmondjam-e mindezt. míg imádkoztam. aki egy akkora telket sem adtam el soha. Ima közben ." Hatalmas béke szállt a szívemre és egész valómra. Tizenkét évvel azelőtt én voltam a világ ura. gyakran napi három előadást tartottam. kötelességem . Annyit tudtam az ingatlanpiacról. olyan esemény történt. A filmváltozat főszereplője Will Rogers volt. sőt soha el sem késtem. és lefekvéskor azon gondolkoztam. A SERIFF BELÉPETT AZ ELSŐ AJTÓN HOMER CROY Életem legkeserűbb perce 1933-ban jött el. harmincegy évvel ezelőtt. nem bírom. Soha nem voltam egészségesebb.maga Jézus Krisztus. A szorongás. hogy elinduljak a látványos pénzügyi karrier felé? Egyszerű: elzálogosítottam az otthonom. aki akcentussal beszélt angolul. a pszichológusok nyilván ízekre tudják szedni és megmagyarázzák.mint a milliomosok. Két évig külföldön éltem a családommal. Ez után az élmény után tartósan magasabb szintre emelkedett az életem. Isten nem adhatott mindenkinek pénzügyi . amire hívtalak?" Azt válaszoltam: „Nem. Több volt ez. és megvettem Forest Hills legszebb telkeit. amikor a seriff belépett az első ajtón. mint elfogadtam! Az azóta eltelt sok évben körülutaztam a világot. maradjak Hollywoodban. akkor én vigyázok rád. de volt időm és erőm megírni Az indiai út Krisztusá-t és még tizenegy könyvet. Mindeközben nem mulasztottam el egyetlen találkozót sem. Svájcban nyaraltunk. de soha nem tért vissza régi panaszom. megkötöttük az üzletet".. Megtörtént! Élet . Ez volt az első hangosfilmje. hogy magammal voltam elfoglalva . Az élet több mint a folyamatok. Csábító ajánlatot kaptam. hogy ilyesmi megtörténhet velem. Nem számít. akik egy irodában robotolnak fizetésért. Egy dolgot tudok: életem tökéletesen megváltozott és magasztos lett azon a lucknow-i estén. Minden talpalatnyi hely megszentelt föld volt. és ahol tizennyolc évig éltem a családommal. hogy testem van. én meg kiszöktem a hátsón. Valaki elmesélte nekem. Attól kezdve mindenki azt figyelte. A víztoronytól nyugatra című regényem megfilmesítési jogát nagy pénzért adtam el Hollywoodban. de úgy éreztem.Ha valahonnan nem kapok segítséget. akkor én vigyázok rád". A tudatlanság bátorsága élt bennem. ami egykor kínzott.. mint egy eszkimó az olajkazánokról. Mintha új élet forrását találtam volna meg testemnek. A testi-lelki átváltozást. úszom-e vagy elmerülök. Addig tartogatom a telkeket. egész nap és fél éjjel dolgoztam. megkötöttük az üzletet. míg áruk az égbe nem szökik. aztán eladom őket. agyamnak. Erőm végén járok.kimeríthetetlen életerő -kerített hatalmába. Soha nem hittem. és egy farmon dolgozhatok. és most. hiszen egy csöppet sem vagyok fáradt. és írtam egy regényt Párizst látni kell címmel. Múltak a napok. Életem legmunkásabb húsz éve telt el. Gazdag leszek! Elkezdtem a vitorlásmagazinokat olvasni. Ekkor kezdődtek a gondjaim! Felsejlett bennem. Egy este. és luxuskörülmények között fogok élni én.mintha azt mondta volna egy hang: „Készen állsz-e a munkára. Ez volt életem legsötétebb órája. Éppen Lucknow-ban hirdettem az igét. mint egy zsebkendő. hogy John Jacob Astor milliókat keresett beépítetlen New York-i telkek adásvételével. Elvesztettem az otthonom a Long Island-i Forest Hillsben. Hat hónapot töltöttem Párizsban. ami megváltoztatta az életemet. hogy szinte nem is érintettem az utat. És nem tettem mást. hatvanhárom évesen kimeríthetetlen az energiám és állandó öröm másokért élnem. Uram.és el is mondtam. Tartottam tőle. míg a csöndes estében hazasétáltam. Ki volt Astor? Egy bevándorló kiskereskedő. másokat szolgálnom. Olyan emelkedett hangulatban voltam. és írjak forgatókönyveket Will Rogers filmjeihez. én pedig azt válaszoltam: „Uram. De nem maradtam. eltörpülnek mellette. és nem idegeskedsz. hogy rejtett tehetségeim vannak. Honnan szerezzek pénzt. hogy újra egészséges legyek. már rég eltűnt. minek egyáltalán lefeküdni. Szántam a szegény ördögöket. akkor fel kell adnom misszionáriusi hivatásom. a béke és a nyugalom uralkodott rajtam . túlcsordul rajtuk." Rávágtam: „Uram.

akivel mérkőztem. Lester Johnson eltörte három bordám. mint Jeremiás siralmai! Semmit sem sikerült eladnom. Elfogyott a szenünk. a szenes beperelt. Egyetlen ütés volt csak. mikor a ládán ültem és azt mondtam: „Ez a mélypont. Egy gáz kempingtűzhelyet kellett vennünk. kificamítom a bokám. lángot köpött. Most már csak jobb jöhet. amit a bank nem tud lefoglalni. kézzel kellett pumpálni. amire kölcsönt vehettem volna föl. Havi 220 dollárt nyelt el az a betömhetetlen szájú földdarab. Nem szomorkodom a múlt miatt. hogy észre sem vettem az ütéseket. Annyira betöltötték a gondolatvilágomat. Például ilyeneket csináltam: 1. A helyzetem lassan javulni kezdett. a szemem. mint akármelyik nehézsúlyú öklöző. Például. Lassacskán kidolgoztam egy rendszert magamnak. és úgy megrázott." Elgondoltam.zsenialitást. Ideges lettem. Nemcsak a telket vesztettem el. Éjjel gyakran órákat feküdtem álmatlanul. mint egy kansasi ciklon.. hogy nem halsz bele. Szorongtam. A munkámba fektettem az energiát. amit addig is idegeskedés foglalt le. hogy meg kell szabadulnom a szorongástól. Hogy a ringben ne veszítsem el a bátorságom. Elfogyott a pénzem. amilyet hirdetni szoktak. Egészséges vagyok. hogy át kellett esnem ezen a nyomorúságon. A szívem vére! Egy darabig üldögéltem. hogy többet bírunk elviselni. A nagy gazdasági válság úgy csapott le rám. Megpróbáltam mulatságos dolgokat írni a hetilapokba. Tudom. mint egy dühös liba. ráestem egy újságíró írógépére és szétlapítottam. erőt. hogy eltöröm a kezem.. A meleget csak a kandalló adta. eddig kibírtam. Milyen gyorsan jöttek a hónapok egymás után! Közben elzálogosított házam részleteit is fizetnem kellett és ennivalót vennem. hanem utána a lélegzés. Nem érzem az ütéseit. Legtöbbet a nagy meccsek előtt. én. Éjnek évadján gyakran felkeltem és sétáltam. lelkesítő beszédeket mondtam magamnak meccs közben. amit édesanyám a kiömlött tejről mondott. Nem az ütés fájt. csak arra kell gondolnom. Valahogy sikerült néhány dollárra szert tennünk. Most már tudom. A gázművek kikapcsolta a gázt. Éjszakánként eljártam deszkákat és egyéb hulladékokat szedegetni. mert a szorongás elszívja az életerőmet. Mindennap elismételem magamban. Rájöttem. amelyet beleöntöttem. hogy kirepültem a kötelek között. aztán azt mondtam magamnak: „Ez a mélypont. Arra is mindig figyelmeztettem magam. mint hisszük. Kísérleteim olyan vidámak voltak. Most már szinte örülök. volt egy gázpalackja. azt mondogattam : „Semmi sem állíthat meg." Az ehhez hasonló biztatások és az önbizalmat keltő gondolatok sokat segítettek. milyen fölösleges szorongani. az edzés idején szorongtam. mire sziszegve. 2. A bank engem és családomat kitett elzálogosított otthonunkból az utcára. hanem a szívem vérét is. A tejbolt nem szállított több tejet." MI A TANULSÁG? NE FŰRÉSZELJ FŰRÉSZPORT! FOGADD EL AZ ELKERÜLHETETLENT! HA NEM KERÜLHETSZ MÉLYEBBRE. kitartást és önbizalmat adott. vagy csúnyán felreped a . amikor Firpóval vívtam. Annyira szorongtam. Újrakezdem. forgolódtam és szorongtam. mennyi szép dolog van az életemben. hogy elfáradjak. amit megéreztem. Nem volt másom. eddig kibírtam. eltörték a bordáim . Tudom. Leültem egy ládára és körülnéztem. nem nehéz elűzni őket. mint az írógépem és az aranytöméseim. Édesanyám mondása jutott eszembe: „Ne sírj a kiömlött tejen. IGYEKEZZ FÖLFELÉ! A LEGKEMÉNYEBB ELLENFELEM A SZORONGÁS VOLT JACK DEMPSEY Ökölvívói pályafutásom során a szorongás keményebb ellenfélnek bizonyult. Nem tud nekem fájdalmat okozni. mint vihar a csirkeólat. Nem fáj semmi. és el tudjak aludni. 1933 szilveszterén költöztünk be. Ha mostanában apró idegességek. A regényeim megbuktak. a ringben egyetlen ütést sem éreztem meg ezenkívül. Őszintén mondhatom. milyen érzés a mélyponton lenni. De Firpo egy ütését sem éreztem. aki magam is gazdag akartam lenni.Firpo akkorát húzott be nekem. Nem adom fel. félelmek és bizonytalanságok próbálnak megzavarni. Most már csak jobb jöhet." De ez nem tej volt. melyek a gazdagok épülő házai körül hevertek. és aláaknázza a sikeremet. vannak barátaim. Pályafutásom alatt felrepedt a szám. és béreltünk egy apró lakást. akármi történik is. hogy aludni sem tudtam.

hogy olyasmin szorongsz. oda tudok menni a reggelizőasztalhoz. és rettenetesen szenvedett két évvel később bekövetkezett haláláig. Akkoriban a Központi Wesleyánus Főiskolán tanítottam zenét Warrentonban. szinte második természetemmé vált. hogy oda kell mennem. mint a vizet. hogy én legyen a leghálásabb ifjú nő szülővárosomban . hogy meghal. hogy ne imádkoztam volna. addig te vagy a világ legboldogabb embere. és akkor nem tudom koordinálni a mozgásom. és beszéltem a fejemmel. minden kislány. ami még nem történt meg. EZ A MISSOURI ZENETANÁRNŐ KÉT OLYAN MÓDSZERREL ÉLT. akinek meghal a mamája. hogy ne kelljen árvaházba mennem. Talán ezt nem sikerült elérnem. MINT A KANSASI FORGÓSZÉL CAMERON SHIPP Boldogan dolgoztam a Warner Brothers stúdió reklámosztályán Kaliforniában már több éve. így nem értem rá gondjaimon töprengeni. Feltettem magamban. Hogy fájdalmát enyhítsem. Az édesanyámnak szívbetegsége volt. imádkoztam. vagy megfordulni az ágyban. amely a mi városunkban. csak az egészségem. 3. AMELYEK SZEREPELNEK EBBEN A KÖNYVBEN: ELFOGLALTA MAGÁT. Megváltoztak az igazgatási elképzelések. Az élet rövid. Ha a ringben voltam.. téli éjszakákon az ablakomban tartottam egy üveg tejet. éjjel-nappal. azt mondogattam: „Ide figyelj. a fagylaltra gondolva szívesen keltem föl. Először is napi tizenkét-tizennégy órát tanítottam zenét. ezt soha ne feledd! Soha! Soha!" Elszántan. Csak néhány évet élek még. Soha életemben nem feküdtem úgy le. Azt tapasztaltam. minden erőmmel arra törekedtem. és úgy le tudtam rázni a bajokat magamról. A GYOMROM ÚGY FORGOTT. Nem tudott egyedül enni.módszer az ima volt! Ha egy meccsre készülve edzettem. felkeltem." Állandóan azt mondogattam magamnak: „Semmi sem számít. de azt igen. Mikor megszólalt az óra. . odamentem a tükörhöz. és én azt hittem. és minden étkezést megköszöntem az Istennek. és ha kedvem támadt sajnálni magam. én otthagytam az osztályomat és hazarohantam a morfiuminjekciót beadni neki. Én lettem a reklámigazgató helyettese. hát élveznem kell. el tudod látni magad. hogy elájul és összeesik. Mind attól féltünk. hogy öntudatlanul és állandóan hálás legyek mindazért a jóért. Én írtam az újságoknak és a hetilapoknak a történeteket a Warner Brothers sztárjairól. Akármi történik. három óránként morfiuminjekciót kellett neki adnom. Nap nap után láttam. mindennap többször imádkoztam.és alighanem kevés olyan kollégám volt. Ennyi baj közepette két dolog segített." Figyelmeztettem magam. hogy én leszek a legboldogabb ember a missouri Warrentonban. megköszöntem Istennek. és ne keserítsem meg az életem. amíg elég nagy leszek. és nincsenek elviselhetetlen fájdalmaid. Emlékszem. a Központi Wesleyánus Árvaházba kerül. amit kaptam. Ahányszor lefeküdtem. „Milyen ostoba vagy. a missouri Warrentonban volt. ÉS SZÁMON TARTOTTA A JÓT. Segített bátran és magabiztosan küzdenem. hogy a bátyám fájdalmában sikoltozik. és ellássam a bátyám. és hatéves koromban állandóan imádkoztam: „Édes Istenem. Ahányszor reggel felébredtem. éljen addig az anyukám. aki nálam kevesebbet szorongott.. itt megfagyott. Elborzadtam a gondolattól. Ha a szomszédok hallották. Hirtelen előléptettek. RAJTAD IS SEGÍTHET UGYANEZ. A harmadik . amíg tudsz járni. hogy miután éveken keresztül minden éjjel elmondtam ezt magamnak. mindig felhúztam az órát három órával későbbre. hogy az álmatlanság és a szorongás megtámadja az egészségemet. ne idegeskedjek. Ha idáig jutottam az idegeskedésben. és el tudom látni magam. és talán nem is fog. és én nagyon szerettem ezt a fagylaltot.és a legjobb . mielőtt megszólalt a gong az egyes menetek előtt. Két évig csináltam. hogy biztosan felébredjek. hogy ne sajnáljam magam.szemem az első menetben.Meghallgatásra talált az imám? Sok ezerszer! IMÁDKOZTAM. HOGY ISTEN NE ENGEDJEN ÁRVAHÁZBA KERÜLNI KATHLEEN HALTER Kisgyerekkoromban életem csupa rettegés volt. hogy fel tudok kelni. felhívtak a főiskolán." Húsz évvel később Meiner bátyámat szörnyű baleset érte. HOGY NE LEGYEN IDEJE SZORONGANI.

Robinson. a Warner Brothers és a sztárok valahogy csak elboldogulnak nélküled. hogy nem tudja azonnal megfogadni a tanácsom. használt a lecke.ők irányítják a háborút. Ha a barátaim megkérdezték. Íme. Humphrey Bogart. megalapozott döntéseket hoztam. jöjjön vissza. Annyi mindent kellett volna csinálni. Azonnal jobban éreztem magam. „Ez egy kisebb vagyonba kerül önnek . De szégyelltem. hogy a gyomrod ne forogjon úgy. azért adok egy mankót is. Én pedig szégyenletesen alkalmatlan a munkára. Adok egy receptet: ne idegeskedjen. és azonnal abbahagytam az idegeskedést. Majdnem olyan magas. Belladonna van bennük. Kartotékrendszert csináltam. hogy összeszedjem magam. Állandóan fájdalmaim voltak. De azt is tudtam. a képek. Robinson már világhírű volt. keressem föl. Ha megint idegeskedni kezd.mondta az orvos -. mint Bette Davis. Hazafelé menet gyakran meg kellett állnom a kocsimmal. Minden összejövetel után rosszul lettem. Bette Davis és James Cagney és Edward G. ha ma éjjel meghalsz. mint Abe Lincoln és száz kiló. Jimmy Doolittle-t és King admirálist . Csak a szorongást kell abbahagynia. Az orvos keveset foglalkozott velem. Végül azt az utasítást kaptam. James Cagney. Olivia De Havilland. Szükségesek voltak. Mind életbevágóan fontos volt. mire szedem a gyógyszert. Várjon . Itt van egy adag pirula. Nagy megtiszteltetés volt. életemben nem volt ennél fájdalmasabb betegségem. minden vizsgálat megvan. Talán rákom. csak azt kérdezte meg. ahányat csak akar. hogy nincs gyomorfekélye. De te nem vagy képes a Filmírók Céhe Háborús Tevékenységi Bizottságának az elnöke lenni gyógyszer nélkül.mondta hátradőlve -. Őszintén mondhatom. Úgy láttam. Több hétig szedtem a pirulákat. kezdek ideges lenni. de megéri. nem hisznek nekem. tehetségkutatókat és rádiósokat. Nem ártanak. Mintha marokra fogták és megszorították volna egész belsőmet. ha úgy éreztem. Azt mondta. adok még.mondta. Aztán egy nap lehúztam őket a . és megint egy vagyont fogok kérni. tudom. mielőtt folytathatnám az utam. akkor kénytelen lesz visszajönni hozzám. Alexis Smith és Alan Hale nyilvános és magánélete. „Shipp úr . hogy az önhöz hasonló emberek. mint a bajom. mint a kansasi forgószél. Edward G. katétereztek és röntgeneztek. szégyelltem bevallani. úgy viselkedsz. nem tudtam aludni. Azonnal elmentem és vettem egy új öltönyt. Marshall tábornokot. Igyekeztem méltóságteljesen beszélni. De mindig megnyugtatják majd. De ne feledje: nincs rájuk szüksége. akik olyan munkát végeznek. noha természetesen én az első gyors vizsgálat után tudtam. amikor a te kezedbe került a publicitásuk. Annyit vesz be belőlük. de aztán meggyőzött az ellenkezőjéről: két hét alatt megcsináltatott nekem minden ismert vizsgálatot. hogy gyomorfekélyem van. Lefogytam. Ann Sheridan. mint egy eszement. Fokozatosan elkezdtem nevetni magamon. kis fehér pasztillák nélkül. hogy nincs gyomorfekélyem. hacsak képekkel nem bizonyítom." Megmutatta nekem a röntgenképeket. Ezt mondtam: „Ide figyelj. Nyomogattak. Mit szól hozzá?" Bárcsak azt mondhatnám. ehhez az orvoshoz sok reklámszakember jár. Elmentem hát egy ismert belgyógyászhoz. Nézd meg Eisenhowert. Nem így történt. Meg voltam győződve róla." Lassan büszke lettem. két titkárnőt és hetvenöt beosztottat: írókat. hogy gyógyszert szedek. Túlságosan is komolyan veszed magadat és a jelentéktelen munkádat. MacArthurt. jobban érdekli a munkám. Az én kezemben volt olyan ismert személyek. szívesen találkoztam a barátaimmal a Céh ülésein. hogy megnyugodjak.és nagyon elegáns címet is kaptam: igazgatóhelyettes. Cameron Shipp. És apró fehér pasztillákat szedek. Ha mind elfogyott. és gyors ebédeket ettem. Megmutatta. Szerettem ezt a munkát. mint ön. hogy sikerül a pirulák nélkül is boldogulnom. Alig egy hónap múlva tudtam. mikor tiltakozni kezdtem -. Továbbá kaptam egy hatalmas irodát hűtőszekrénnyel. Használtak. hogy az én vállamon nyugszik a Warner Brothers egész reklámpolitikája. Akkoriban legfőként a Filmírók Céhe Háborús Tevékenységi Bizottságának elnökeként dolgoztam. Egy reklámszakember ajánlotta. Aztán rettegni kezdtem ezektől a gyűlésektől. és meg is magyarázta. és meghallhatom a diganózist. Nagydarab ember vagyok. mim fáj és mi a munkám. Errol Flynn. és olyan kevés volt rá az idő.

HOGY SOK FÉRFI. mint egy ház. mi az én bajom. miért nem csinálod ugyanezt a gondjaiddal? Gyűrd össze minden szorongásod a tegnapi dolgokon. és én azt mondtam magamnak: „Látod. és azt mondtam magamnak: „Bill. Nem ásta alá önbecsülésem. Állandó nyomás alatt álltam. én meg törölgettem. mint amennyit akkor fizettem. MERT LÁTTAM A FELESÉGEMET MOSOGATNI WILLIAM WOOD TISZTELETES Néhány évvel ezelőtt sokat fájt a gyomrom. rég elmúlt dolgokhoz írtam őket. Egyenként összegyűrtem és a szemétbe hajítottam a papírokat. és a papírkosárba dobom. Megértettem. Odáig jutottam. Minden vasárnap prédikáltam. az volt az első kérdése: „Nincs egy kötekedős vénség a presbiterek között?" Elmondta. AMIT MÁR IDÉZTEM EBBEN A KÖNYVBEN? „A HOLNAP TERHE A TEGNAPÉHOZ ADVA MA A LEGERŐSEBB EMBERT IS MEGROGGYANTJA. mert csak egy napi piszkos edényt kell egyszerre elmosnia. és magyarázom az embereknek. Tudok aludni. Elszégyelltem magam. Nincsenek fájdalmaim. amit majd tizennyolc év alatt el kell mosogatnia. amivel kapcsolatban már semmit sem tudtam csinálni. ENNEK A TÖRTÉNETNEK AZ A TANULSÁGA. új ötletem támadt.. De ami igazán ügyes volt. nekem is az van . ami még nem piszkos. a papírkosárba dobtam.vécén. hogy a vacsora előtt még szundíthassak egyet. és hajítsd őket a szemétbe. Bill. hogy sem rákom." Aztán azt gondoltam: „A feleségem azért nem bánja a mosogatást. A puszta gondolat is elborzasztana egy asszonyt. hogy nincs min idegeskednem. míg az én életem feszült. bár nem találtam olcsónak. Mindig feszült voltam és rohantam. hogy boldogan megfogadtam az orvos tanácsát. JOBBAN TENNÉ. Minden éjjel kétszer-háromszor fölébresztett a szörnyű fájdalom. Hirtelen abbahagytam. Állandó remegésben éltem. hogy amikor összeházasodtunk. Komolyan vett. Egy híres gyomorspecialista vizsgált. AKI MOST GYÓGYSZERT SZED. és attól féltem. amit én is tudtam: túl sokat vállalok. Egy nap. Soha nem kellett visszamennem az orvoshoz. és ő azóta egyfolytában mosogat. Mivel pap vagyok.vagy legalábbis gyomorfekélyem. HA ELOLVASNÁ A HETEDIK RÉSZT ÉS PIHENNE! ABBAHAGYTAM AZ IDEGESKEDÉST. sem fekélyem nincs. Minden vasárnap délelőtt ott állok a szószéken. EMLÉKSZEL MÉG ARRA A MONDATRA. milyen boldog a feleséged. és minden este időben hazaértem. Nagyobb halom lenne. hogy már mindenen idegeskedtem. A fájdalmaimat érzelmi feszültségek okozzák. hogy ő nem nevetett ki. Tegyük föl. Feleségem mosogatás közben énekelt. Bementem hát egy kórházba kivizsgálásra. Minden hétfőt szabaddá tettem. olyan gondolatom támadt. Egyszerre próbálom elmosni a mai edényt. Mankót adott egy apró dobozban. hogyan kellene élniük. Aztán egy nap. hogy ostobán viselkedem. Tizennyolc éve vagyunk házasok. és ráadásul a Vöröskereszt elnöke voltam meg egy másik szervezeté. Ma már nem idegeskedem. prédikációkhoz és egyéb. és megszabadultam sok felelősségtől és tevékenységtől.." Ekkor értettem meg. a tegnapit és azt is. ami hihetetlenül hasznosnak bizonyult. Megtanított önmagamon nevetni. sok egyéb tennivalóm is volt egyházi ügyekben." Ez a gondolat sugallat volt -mintha csak levették volna a terheket a vállamról. Altatót adott és megnyugtatott. és most már én is tudom. míg a feleségem mosogatott. De sokkal többel tartozom neki." . Soha nem volt időm lazítani. Ezenkívül legalább kétszer-háromszor temettem minden héten. fokozatosan normális életet kezdtem élni. és nem mondta. amikor az íróasztalomat ürítettem ki. Láttam apámat gyomorrákban haldokolni. ő a jövőbe látott. Egy csomó régi jegyzetet nézegettem. és látta mindazt a piszkos edényt. Olyan fájdalmaim voltak. hogy a gyógyulásom nem azokon a buta pirulákon múlt -hanem szellemi beállítottságom megváltoztatásán. és nem igyekszem ma elmosni a holnapi piszkos edényt. megröntgenezett és felvételeket is készített. csupa szorongás és rohanás.MIÉRT KÍSÉRLETEZÜNK MÉGIS VELE? . De tudta. Attól a naptól kezdve minden olyan problémát. Most már összegyűröm a tegnap bajait.

mert féltem. hogy nem volt időm állapotomon idegeskednem. és mégis ő volt a legvidámabb ember. Néhány festményem olyan jól sikerült. úgy tettem. Míg beszélgettünk. a kisebbrendűségi érzésemen. mire vagyok képes. azonnal „csodálatos javulás" állt be az orvosok szerint. és a kórházban három hónapig csak feküdtem napi huszonnégy órát és gondolkoztam. Ennél édesebb szavakat nem hallottam még életemben. 1939-ben még egyet. Nagyon tevékeny élethez voltam szokva. Hat hétig tanultam úgy. helyeztessen át a szomszéd kórterembe. Egy olyan ember irodájában voltam aznap délután. bridzseltem. Ha egy barátommal találkoztam. Olyan erővel estem. átmentem az utca túloldalára. hogy elveszett. Most normális.tizennyolc és huszonnyolc között. és a homokra estem. BOLDOG VAGY-E VAGY SEM. festettem és faragtam. egészséges életet élek. több könyvet olvastam róla. melyeket a Vöröskereszttől kaptam. Ment már csődbe és üldözték ellenségek és hitelezők. és minden délután háromtól ötig tanultam az olajfestés titkát egy tanártól. bár én is olyan lennék. Minél többet gondolkoztam. hogy az egyik törött bordám átfúrta a tüdőm. HA VAN IDŐD AZON TÖPRENGENI. amit aznap kapott." IGYEKEZZ ELFOGLALNI MAGAD! AZ IDŐ SOK MINDENT MEGOLD! IFJ. EMLÉKSZEL. hogy csak én tehetek róla. amit „A klubnak" neveztek. Ha én kapok egy ilyen levelet. addig egyáltalán nem gyógyultam. LOUIS T. mert „csodálatos javulás" állt be állapotomban. Újabb három hónap elteltével a teljes orvosi kar felkeresett és gratulált. Ebben a kórteremben érdeklődni kezdtem a bridzs iránt. Ez a tíz év a leggazdagabb. én elvesztettem az egyensúlyomat. Annyira elfoglaltam magam. amelyek másokat megtörtek és öngyilkosságba kergettek volna. Komolyan elgondolkoztam ezen.és azóta csak ritkán szorongok. és érdekfeszítőnek találtam. Hat hét elteltével szinte minden este játszottam. Biztattam az orvost. hogy szinte fel lehetett ismerni! Megpróbálkoztam a szappan. és azt mondta: „Olvasd el. mintha nem venném észre. hogy pszichológiakönyveket olvassak. mikor egy hatalmas hullám megemelte a csónakot. leggyümölcsözőbb kellett volna hogy legyen . amíg kórházban voltam. Vonzani kezdett a festészet is. Egy vagyont szerzett 1929-ben. MONTANT A szorongás miatt tíz évet elvesztettem az életemből. Mikor az irodájában ültem nyolc éve. Most már tudom. irigyeltem és azt kívántam. vagy megnősülhetek és normális életet élhetek-e. hogy állapotom egyáltalán nem javul. Még arra is maradt időm. és az utolsó centig elvesztette. De amikor eltereltem a gondolataimat magamról. Még törött bordáim sem gyógyultak. 1933-ban újabb vagyont gyűjtött. mert nem mertem a három lehetséges munkaadónak elmondani. hogy az idegesség miatt nem gyógyulok. mint amennyi nekem egész életemben lehet. Az orvosok kijelentették. kétségbeesem. Aztán nyolc évvel ezelőtt egy délután legyőztem a szorongást . mint feküdni és a jövőmön töprengeni. Legszívesebben kiabáltam volna örömömben. hogy a többiekkel kártyáztam és elolvastam Culbertson könyveit. Éppen készültem a hajóról a partra ugrani. MIT MONDOTT GEORGE BERNARD SHAW? „A NYOMORÚSÁG TITKA. hogyha ismerőst láttam. Hawaii mellett.és fafaragással is. hogy nem fogadja a köszönésem. akinek több baja volt. annál többet idegeskedtem: vajon megtalálom-e a helyem a világban. a családomon. odalökött nekem egy levelet.MÁR TUDOM A MEGOLDÁST DEL HUGHES 1943-ban katonai kórházba kerültem a New Mexico-i Albuquerque-ben három törött bordával és sérült tüdővel. Megmérgeztem a szervezetemet az idegeskedéssel. Azt . kínos kérdések voltak benne. A bajok. Mindenen szorongtam: az állásomon. Három kórházban töltött hónap után életem legnagyobb megrázkódtatásában volt részem. hogy egyszer két hét alatt három különböző állást vesztettem el. és azt is elvesztette. róla leperegtek. és azt is elvesztette. mint víz a kacsa tolláról. mert a betegek szinte azt csinálhattak. Vajon nyomorék maradok-e egész életemre. akit ismerek. és végül arra jutottam." Dühös levél volt. amit akartak. Egy tengerészgyalogsági partraszállási hadgyakorlaton történt. Annyira féltem az idegenektől . mint ő. Végül annyira féltem. az egészségemen. Mindez azt bizonyítja: amíg nem volt más dolgom. mint bárkié. és olyan jó a tüdőm.annyira rettegtem közöttük -.

kérdeztem: „Bill, mit fogsz rá válaszolni?" „Hát - mondta Bill - elárulok egy titkot. Ha legközelebb valami komolyan idegesít, fogj egy ceruzát és egy darab papírt, és írd le részletesen, min idegeskedsz. Aztán tedd a papírt az íróasztalod jobb alsó fiókjába. Várj két hétig, és olvasd el. Ha az, amit leírtál, még mindig idegesít, akkor tedd vissza a jobb alsó fiókba. Üljön ott még két hétig. Ott biztonságban van. Semmi sem történhet vele. De nagyon is sok történhet a problémával, ami idegesít. Azt tapasztaltam, ha türelmes vagyok, a probléma, ami üldöz, gyakran úgy pukkad szét, mint egy kilyukadt léggömb." Ez a tanács nagy hatással volt rám. Már évek óta követem, és az eredmény az, hogy kevés dolog idegesít. AZ IDŐ SOK MINDENT MEGOLD. AZT IS MEGOLDHATJA, AMIN MOST IDEGESKEDSZ.

FIGYELMEZTETTEK, HOGY NE BESZÉLJEK, MÉG AZ UJJAMAT SE MOZDÍTSAM MEG
JOSEPH L. RYAN Néhány évvel ezelőtt tanú voltam egy perben, ami sok idegfeszültséget és izgalmat okozott nekem. Mikor az ügynek vége volt, és hazafelé mentem a vonaton, hirtelen szívrohamot kaptam. Lélegezni is alig tudtam. Mikor hazaértem az orvos injekciót adott. Nem az ágyamban voltam - nem jutottam tovább a nappali díványánál. Mikor újra eszméletre tértem, láttam, hogy ott a pap, hogy feladja az utolsó kenetet! Családom arcán elképedt gyász ült. Tudtam, hogy a halálomon vagyok. Később megtudtam, hogy az orvos felkészítette a feleségemet, hogy valószínűleg egy fél órán belül meghalok. A szívem olyan rossz állapotban volt, hogy figyelmeztettek, ne beszéljek, még az ujjamat se mozdítsam meg. Nem vagyok szent, de egy dolgot megtanultam - nem vitatkozom Istennel. Lehunytam hát a szemem, és azt mondtam: „Legyen meg a Te akaratod. .. Ha most kell eljönnie, legyen meg a Te akaratod." Ahogy elfogadtam ezt a gondolatot, azonnal megnyugodtam. Rettegésem eltűnt, és halkan megkérdezhettem magamtól, mi a legrosszabb, ami történhet. A legrosszabb, ha visszatérnek a görcsök és a kegyetlen fájdalmak - aztán mindennek vége. Találkozom a Teremtővel, és örök béke vár. Ott feküdtem a díványon, és egy órát vártam, de a fájdalmak nem jöttek vissza. Végül azt kérdezgettem magamtól, mit teszek, ha nem halok meg. Elhatároztam, hogy mindent elkövetek, hogy újra egészséges legyek. Nem teszem magam tönkre a szorongással és a feszültséggel, és visszaszerzem az erőm. Ez négy éve történt. Annyira sikerült visszaszereznem az erőm, hogy még az orvosom is csodálkozik, milyen javulást mutatnak a kardiogramok. Nem szorongok többet. Új kedvvel élek. De őszintén bevallom, ha nem kell a legrosszabbal szembenéznem - a halállal -, és aztán nem próbálok meg változtatni az életemen akkor nem hiszem, hogy megélem a mai napot. Ha nem fogadom el a legrosszabbat, akkor azt hiszem, belehalok a félelembe és a pánikba. RYAN ÚR AZÉRT ÉL MA IS, MERT A CSODARECEPTET HASZNÁLTA - NÉZZ SZEMBE A LEGROSSZABBAL, AMI TÖRTÉNHET.

KI TUDOM ZÁRNI A GONDOKAT
ORDWAY TEAD A szorongás szokás - és én rég szakítottam ezzel a szokással. Azt hiszem, három dolognak köszönhetem, hogy szokásom nem idegeskedni. Először is: túlságosan elfoglalt vagyok az önpusztító szorongáshoz. Három fő tevékenységem van -és mindegyik teljes időmet követelő munka lehetne. Nagy csoportoknak adok elő a Columbia Egyetemen. Ezenkívül én vagyok az elnöke New York Felsőoktatási Bizottságának. És én vagyok a főszerkesztője a társadalmi és közgazdasági könyveknek a Harper and Brothers Könyvkiadónál. E három kötelezettség állandó kihívásai nem hagynak időt, hogy idegeskedjek, és üresjárataim legyenek. Másodszor: nagy kizáró vagyok. Ha egyik feladatomtól a másikhoz fordulok, akkor gondolataimból kizárok minden olyan problémát, amellyel addig foglalkoztam. Nekem élénkítő és frissítő, ha egyik tevékenységtől a másikhoz fordulok. Pihentet. Világossá teszi a gondolkozásomat. Harmadszor: meg kellett tanulnom, hogy minden problémát kizárjak a gondolataimból, ha bezárom az

íróasztalom. Soha nincs végük. Minden munkámban állandóan van egy sor megoldatlan probléma, amelyek figyelmet követelnek. Ha este hazavinném őket magammal, és idegeskednék rajtuk, akkor tönkretenném az egészségemet; és ráadásul a képességemet is, hogy megoldjam őket. ORDWAY TEAD MESTERE A NÉGY JÓ MUNKAMÓDSZERNEK. EMLÉKSZEL MÉG RÁJUK? (LÁSD HETEDIK RÉSZ, 26. FEJEZET)

HA NEM HAGYOM ABBA AZ IDEGESKEDÉST, MÁR RÉG BELEHALTAM VOLNA
CONNIE MACK A BASEBALL NAGY ÖREGJE Hatvanhárom éve működöm a hivatásos baseballban. Mikor elkezdtem, még a múlt század nyolcvanas éveiben, egyáltalán nem kaptam fizetést. Üres telkeken játszottunk, és konzervdobozokon meg eldobott lószerszámokon bukdácsoltunk. Mikor vége volt a meccsnek, körbejártunk és pénzt gyűjtöttünk. Amit kaptunk, nem volt sok, főleg nekem, aki özvegy édesanyám és kishúgaim meg öcséim egyetlen támasza voltam. Néha a csapatnak epres vacsorát vagy ráksütést kellett rendeznie, hogy pénzhez jusson. Bőven volt okom idegeskedni. Én vagyok az egyetlen baseballedző, aki hét egymást követő évben az utolsó helyen végzett a csapatával. Én vagyok az egyetlen, aki nyolc év alatt nyolcszáz meccset vesztett. Egy-egy veszteségsorozat után régen annyit idegeskedtem, hogy már enni és aludni sem bírtam. De huszonöt évvel ezelőtt abbahagytam az idegeskedést, és bizonyos vagyok benne, ha nem hagyom abba, már régen a sírban lennék. Ahogy végigtekintek hosszú életemen (amikor születtem, még Lincoln volt az elnök), azt hiszem, a következők segítettek az idegeskedés legyőzésében: 1. Rájöttem, hogy fölösleges. Láttam, hogy nem vezet sehova, viszont tönkreteheti a karrierem. 2. Majdnem ráment az egészségem. 3. Annyira elfoglalt a jövendő győzelmek megtervezése és a munka, hogy megvalósuljanak, hogy nem maradt időm az elvesztett meccseken idegeskedni. 4. Idővel kidolgoztam azt a szabályt magamnak, hogy csak a meccs után huszonnégy órával hívom fel a játékosok figyelmét a hibáikra. Eleinte együtt öltöztem-vetkőztem a játékosokkal. Ha a csapat vesztett, nem voltam képes megállni, hogy ne kritizáljak, és ne veszekedjek velük vereség után. Ez csak növelte az idegességemet. Ha a többiek előtt szidtam meg egy játékost, nem látta be a hibáját. Keserű lett tőle. Mivel a vereség után nem lehettem biztos benne, hogy féket tudok vetni a nyelvemre, úgy döntöttem, nem találkozom a játékosokkal akkor. Nem beszéltünk róla másnapig. Addigra lehiggadtam, a hibák nem tűntek olyan egetverőeknek, így nyugodtan tudtunk beszélni, és a fiúk nem lettek dühösek, és nem próbáltak meg védekezni. 5. Igyekszem lelkesíteni a játékosokat, ezért dicsérem őket, nem szidom, ami önbecsülésükbe tipor. Igyekszem egy jó szót szólni mindenkihez. 6. Ha fáradt vagyok, idegesebb vagyok; ezért mindennap tíz órát töltök ágyban, és minden délután szunditok. Már öt perc szundítás is sokat segít. 7. Azt hiszem, segített az idegeskedést elkerülni és életemet meghosszabbítani, hogy aktív maradtam. Nyolcvanöt éves vagyok, de addig nem vonulok vissza, míg rajta nem kapom magam, hogy újra elmesélem ugyanazokat a történeteket. Ha ez bekövetkezik, akkor tudni fogom, hogy öregszem. CONNIE MACK SOHA NEM OLVASTA EL A NE AGGÓDJ, TANULJ MEG ÉLNI CÍMŰ KÖNYVET, EZÉRT KIDOLGOZTA A SAJÁT SZABÁLYAIT. KÉSZÍTS TE IS EGY LISTÁT AZOKRÓL A SZABÁLYOKRÓL, AMELYEK A MÚLTBAN SEGÍTETTEK - ÉS ÍRD IDE ŐKET. SEGÍTETT AZ IDEGESKEDÉS LEGYŐZÉSÉBEN: 1.......................................................................... 2.......................................................................... 3.......................................................................... 4..........................................................................

MEGSZABADULTAM

A GYOMORFEKÉLYTŐL ÉS AZ IDEGESSÉGTŐL, MERT MEGVÁLTOZTATTAM A MUNKÁMAT ÉS AZ ÉLETFELFOGÁSOMAT
ARDEN W. SHARPE GREEN BAY, WISCONSIN Öt évvel ezelőtt ideges voltam, depressziós és beteg. Az orvosok szerint gyomorfekélyein volt. Diétára fogtak. Annyi tejet ittam, annyi tojást ettem, hogy már a látványuktól is felfordult a gyomrom. De nem gyógyultam meg. Aztán egy nap olvastam egy cikket a rákról. Azt képzeltem, minden tünetét felismerem magamon. Most már nem ideges voltam. Pánikba estem. Ettől persze úgy fellobbantak a fekélyeim, mint a tűz. Az utolsó csapás az volt, amikor a hadsereg alkalmatlannak nyilvánított huszonnégy évesen! Fizikai roncs voltam, amikor erőm teljében kellett volna lennem. Tűrőképességem végén jártam. Még csak reménysugarat sem láttam. Elkeseredésemben elemezni kezdtem, hogyan kerülhettem ebbe a helyzetbe. Lassan derengeni kezdett az igazság. Két évvel azelőtt egészséges és boldog voltam, mint ügynök; de a háború okozta nehézségek miatt kénytelen voltam abbahagyni és gyárba menni dolgozni. Utáltam a gyári munkát, és balszerencsémre egy csapat olyan megrögzött pesszimistával kerültem egy helyre, akiknek semmi sem volt jó. Állandóan szidták a munkát, a fizetést, a munkaidőt, a főnököt és minden mást. Rájöttem, hogy tudat alatt átvettem gyűlölködésüket. Lassan felderengett, hogy gyomorfekélyemet valószínűleg saját pesszimista gondolataim és keserű érzelmeim okozzák. Ekkor elhatároztam, hogy visszatérek ahhoz a munkához, amit szeretek -ügynök leszek; és olyan emberekkel fogok barátkozni, akik optimistán, lelkesen gondolkoznak. Ez az elhatározás valószínűleg megmentette az életemet. Olyan barátokat és üzletfeleket kerestem, akik haladó gondolkozásúak voltak - boldog, optimista emberek, nem szorongósak - és nem gyomorfekélyesek. Amint érzelmeim megváltoztak, megváltozott a gyomrom is. Rövidesen már azt is elfelejtettem, hogy valaha fekélyem volt. Gyorsan felismertem, hogy az egészség, a boldogság és a siker ugyanolyan ragályos, mint az idegesség, a keserűség és a bukás. Ez a legfontosabb dolog, amit valaha megtanultam. Már régen meg kellett volna tanulnom. Hallottam és olvastam róla vagy egy tucatszor. De nekem a saját káromon kellett tanulnom. Most már tudom, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „Ahogy az ember a szívében gondolkozik, olyanná válik."

A ZÖLD LÁMPÁT KERESEM
JOSEPH M. COTTER Kisfiú koromtól férfikoromig hivatásos szorongó voltam. Sok mindenen szorongtam. Volt, amin okkal, de rendszerint ok nélkül. Néha azt tapasztaltam, hogy nincs min szoronganom - akkor azért szorongtam, hogy valami esetleg elkerülte a figyelmemet. Aztán két évvel ezelőtt új életmódot választottam. Ehhez elemeznem kellett sok hibámat - nagyon kevés erényemet -, „alapos és bátor erkölcsi leltárt" kellett csinálnom. Ez világosan megmutatta, mi okozta a szorongásomat. Az derült ki, hogy nem tudok csak a mának élni. Dühös voltam a tegnapi hibák miatt, és féltem a jövőtől. Újra és újra elmondták nekem, hogy „ma van a holnap, amitől tegnap annyira féltél". Nekem aztán mondhatták. Azt tanácsolták, éljek huszonnégy órás program alapján. Elmondták, hogy csak a mai nap fölött van hatalmam, és lehetőségeimet minden áldott nap ki kell használnom. Elmondták, ha ezt megteszem, olyan elfoglalt leszek, hogy nem lesz időm más napokon szorongani - sem a tegnapokon, sem a holnapokon. Ez logikus tanács volt, de valahogy ezek az átkozott elgondolások nálam nem váltak be. Aztán szinte vaktában megtaláltam a megoldást - és mit gondolnak, hol? A Northwestern Railroad peronján 1945. május 31-én este hétkor. Fontos óra ez az életemben. Ezért emlékszem rá világosan. Néhány barátunkat kísértük ki a vonathoz. A City of Los Angeles~en utaztak, hazafelé mentek a nyaralásból. Még tartott a háború - abban az évben sokan utaztak. Ahelyett, hogy feleségemmel felszálltam volna a vonatra, a sínek mentén a mozdony felé bandukoltam. Egy percre megálltam, és

tehát biztonságos kell hogy legyen. E két év alatt több mint hétszáz zöld lámpát kaptam. Ötvenhárom évesen „úgy nézett ki. és megláttam egy nagy szemafort. A válasz . ott találta John D. hogy kénytelen volt sapkát hordani. A szorongás és a magasfeszültségű élet addigra tönkretette az egészségét. A sárga lámpa égett. Olyan ijesztően nézett ki kopaszon. Ő volt a világ leggazdagabb embere. Később parókát csináltatott . Winkler szerint „olyan súlyos volt az állapota. térdre kényszerítették. Isten gondoskodott róla. amelyet egy koldus is lenézett volna. Az a mozdonyvezető megmutatta a megoldást. és élete végéig ezeket az ezüst parókákat hordta. hogy ötvenhárom évesen meghaljon. Hogyan történt mindez? Mi okozta? A szorongás. tudom.darabját 500 dollárért -. Winkler. Akármilyen lesz is. És hol tartott ötvenhárom éves korában? Addigra utolérte a szorongás. Negyvenhárom éves korára felépítette a legnagyobb monopóliumot. végig az úton. Ha nagy nyereségre tett szert. de mégis ezen igyekeztem . pedig csak egy zöld lámpát látott. Lesz majd valószínűleg némi késése. Jó szemaforrendszere van. néhányszor lassabban kell majd mennie. JOHN D. egy másik életrajzíró -. nem jutottam el sehová.mintha öreg pergamennel vonták volna be a csontjait. hogy álljak meg.hiszen van. Emiatt biztonságos a vonatközlekedés. Hol találom? Végül is. hogy amikor társa. mint egy múmia". határozott léptei. A bőre elszíntelenedett . én látni akartam volna az összes zöld lámpát. egy öregembert látott. amit kerestem. a szempillája és egy pár szál kivételével a szemöldöke. a reggeli imával megkapom az aznapi zöld lámpát. Tovább nézelődtem a sínek mentén. „Ha tükörbe nézett . Rockefeller harminchárom éves korára szerezte meg első egymillió dollárját. a testgyakorlás és pihenés hiánya" megtették a magukét. és csoszogva járt. az álmatlan éjszakák. Egy farmon nőtt föl és valaha széles válla volt.megállni. hogy nem kell azon szoronganom. csak a legjobb és legdrágább orvosok tudták megmenteni. ami lassításra késztet. De ha vesztett. Az óta a két évvel ezelőtti nap óta nem szorongok többet. Megkérdeztem magamtól. Az orvosok szerint az alopecia nevű kopaszságban szenvedett. Túl sok lett volna: 150 dollár. a szüntelen szorongás. és néhány pillanat múlva a hatalmas vonat elindult az állomásról 3700 kilométeres útjára. Azon az éjjelen vad vihar tombolt az Erie-tavon. amitől kihullott a haja. Ebben a pillanatban a mozdonyvezető csöngetni kezdett. Akkoriban heti egymillió dollárt keresett -viszont heti két dollárnál nem került többe az ennivalója. belebetegedett. és az utazás sokkal egyszerűbb így az életben. Ez persze lehetetlen. talán Őt kellene megkérdeznem. miért nincs jó szemaforrendszere az életemnek. Csodát láttam. amit a világ valaha látott -a Standard Oil Companyt.amikor a legtöbb ember élete virágjában van . Hirtelen megvilágosodott.-t. milyen színű lesz a következő. mert annyira igyekeztem meglátni. mint savanyú tejet és néhány kekszet. Piros lámpa . Rockefellernek eredetileg vasszervezete volt.lassítson. De nem kötött rá biztosítást. Egyszer a Nagy Tavakon szállított 40 000 dollár értékű gabonát. akkor haditáncot járt földre hajított kalapja körül. mert esetleg majd kilométerek múlva valamilyen gonddal kell szembenéznie. vigyázat. A megrázkódtatások. hatalmas koponyájával. mi vár rám. Elkezdtem keresni a zöld lámpát. A mozdonyvezető nem idegeskedett. mit kell tennem. Szó szerint a sír szélére „hajtotta" magát. Az állandó munka. de hát erre való a szemaforrendszer. De ötvenhárom évesen . Ötvenhárom évesen titokzatos gyomorbaj támadta meg. hogy egy időben kénytelen volt emberi tejen élni". Ha én lettem volna a helyén. És időnként pirosat. Meg is tettem. Egy ötlet formálódott benne. hogy rakománya elvész. A gondolataim tovább szövődtek. John K. Az orvosok nem engedélyeztek neki egyebet. hallottam az ismerős „Mindenki szálljon föl!" kiáltást. Már huszonhárom évesen olyan elszántan hajszolta a célját. a támadások. Agyam lázasan dolgozni kezdett. mielőtt összeomlok.veszély . Flynn. hogy ismerősei szerint „csak egy jó üzlet hírére derült fel az arca". A magasfeszültségű élet. Ő irányítja. George Gardner másnap bement az irodába. Néha sárgát kapott. amint fel- . egyenes tartása és erős. Aztán hirtelen zöldre váltott. Sárga lámpa . írja egyik életrajzírója.ott vártam az állomáson.néztem a csillogó mozdonyt. de olyan diétán élt. ami gyakran ideges eredetű. Rockefeller annyira aggódott. El mert indulni arra a hosszú útra.írja John T. ha Isten teremtette a zöld lámpát. És ma.háta meggörbült. ROCKEFELLER KAPOTT AJÁNDÉKBA NEGYVENÖT ÉVET Az idősebb John D. És attól.

Figyelmeztették: vagy visszavonul. haja elvesztéséről ." Mikor milliók ura volt. a konkurencia kíméletlen tönkretételéről. hogy ellenségei meg ne öljék. Ezt írta: „Hihetetlen vénség ült az arcán. tönkretetted az üzletünket. hogy a saját fejem után menjek. és nem volt hajlandó felszállni rá. Mikor Ida Tarbell. Nem tudott megbirkózni a gyűlölettel . a szorongás. De az álmatlanságról.alá járt." De most rájött. Visszavonult.e tünetek mind a szorongás és a testi összeroppanás jelei . hogy „szeretné.Nem akarok közösködni vele. hogy Ida Tarbell megszánta. mert „elfecsérelt" 150 dollárt! Annyira ette magát emiatt. nem kártyázott. és vezesd az üzletet" . nem volt sok oka szeretni azt az embert. a leghíresebb amerikai életrajzírónő találkozott vele. Aztán gazdagságának csúcspontján. soha nem ment színházba. hogy ő is csak ember. tulajdona. De olyan fizikai roncs volt. akit ismerek. Akkoriban azon a könyvén dolgozott. mikor úgy ömlött hozzá az arany. hogy felhúzza a vadalmafa ágára. George Gardner három másik férfival együtt 2000 dollárért vett egy használt yachtot. Nem. akit valaha láttam.csattant föl. Mire észreveszed. „George Gardner . Végül az orvosai megmondták a kegyetlen igazságot. hogy senkinek sem árulja el. még dolgozott. de a pénz bolondja. „Siessünk . és biztosítást kötött. fölakasztották a róla mintázott bábut. és most jön az igazi vicc: ő is rettegett tőlük . Most még az előzőnél is betegebb volt.Most még talán köthetünk biztosítást. „Az én véreim közül senki sem fog olyan földben nyugodni. . hogy üzletet kössön vele. Testőröket fogadott. Választhat: a pénze és a szorongásai . Gardner egy szombat délután az irodában találta. Szórakozz egy kicsit. hogy a szorongás tönkretette az egészségét.nem lehetett megfeledkezni. ez az ember a pénz bolondja volt.mondta figyelmeztetőleg -. nem vagyok hajlandó elmenni a yachtodra . megígértette vele. Könyvek és újságcikkek rántották le a leplet a Standard Oil Company rablólovag-háborújáról . Ő volt a legöregebb ember. még a feleségének sem! „Fogd be a szád. hogy ágyba került! Nem volt ideje játszani. mint MacArthur tábornok. hogy elhunyt gyerekei tetemét kihantoltatta a családi kriptából. hogy kedvelni sem kedvelték sokan. Nem volt ideje játszani és pihenni. csak pénzt keresni és a vasárnapi iskolában tanítani. „Minden más tekintetben épelméjű." Öreg? Hiszen ekkor Rockefeller sok évvel fiatalabb." Rockefeller egyszer bevallotta egy szomszédjának az Ohio-beli Clevelandben. Az egészsége megromlott. a kapzsiság és a félelem már tönkretette az egészségét. hogy haza kellett mennie és le kellett feküdnie. Egyszer cinikusan azt mondta: „Tőlem belém is rúghatsz. amit jelképezett." A saját testvére annyira gyűlölte. amely John D.a betegség. Képzeld el! Ekkoriban vállalata évi 500 000 dolláros forgalmat bonyolított le . Az emberek. hogy egyszer. „Gyere. nem esett baja a viharban. Felejtsd el az üzletet. ha hagyod. De mire megtette. Morgan egyszer megtagadta. Pennsylvania olajmezőin nem volt gyűlöltebb ember. Annyira kevéssé bízott az emberekben. Rockefeller. ha szeretnék". Sok szívesen kötött volna kötelet az eredeti inas nyakára is.ez volt a mottója.mondta remegő hangon. Ez árt a hitelképességednek a banknál. Eleinte „titkolta ritka gyomorpanaszait". elmondhatsz mindennek." Az alkalmazottai és az üzleti partnerei rettegtek tőle. „Nem kedvelem . még rosszabb állapotban volt. amely éles szavakkal ítélte el a Standard Oilt és mindent. de mire visszaért az irodába. . Nem csoda.de ő 150 dollár miatt olyan beteg lett. aki ezt a „polipot" létrehozta. vagy meghal. nem járt partikra. a sikerem talán csak időleges. Ugyanez a humortalanság. semmire sem volt ideje.és a szorongással. megrázta a látvány. az emésztési panaszokról. soha nem feküdt úgy le. de olyan hideg és gyanakvó ember volt.és az élete között. mikor visszafoglalja a Fülöp-szigeteket. Megpróbált tudomást sem venni a viharos gyűlöletről. személyes világa összeomlott. vitorlázzunk egyet. elszörnyedt. hogy ne emlékeztettem volna magam. Jót fog tenni. John -mondta Gardner -. mint John D. Mint Mark Hanna mondta. hogy eljár a szájuk az irodán kívül. John D. Mikor társa.a titkos megállapodásokról a vasúttársaságokkal. sőt az enyémnek is. . talán nem késő!" Gardner berohant a belvárosba. John D." Rockefeller rámeredt. ugyanez a ferde látásmód jellemezte őt egész üzleti karrierje során Évekkel később azt mondta: „Soha nem feküdtem úgy le este. akiket tönkretett. megpróbált megfeledkezni a betegségéről. Meglepte és megijesztette ez a belülről támadó új ellenség . te vagy a legpazarlóbb ember. pihenni. hogy ne aggasztotta volna vagyona esetleges elvesztése.látni sem akarom!" És egész szombat délután ott maradt az irodában.félt. és „elárulják a titkokat". amikor egy tízéves szerződést kötött egy önálló olajfinomítóval. Tüzet és kénkövet okádó levelek árasztották el irodáját életveszélyesen megfenyegették. Közben jött egy távirat: a rakomány megérkezett. mint sárga láva a Vezúv lejtőjén.

Még aznap este felhívta őt az egyik ügyvéd. majd aggódva megkérdezte: „Remélem. mennyire megváltozott. Kínaiak és „külföldiek" egyaránt megtehettük. főiskolákat alapítanak. Ma John D. mert nincs pénz. Rockefellert a vasárnapi iskolában tanítani és lélegzetvisszafojtva lesni a körülötte levők arcát -„Olyan érzésem támadt. Végre egyszer nem arra gondolt. orvosok küzdenek egy betegséggel . Énekelt. segít ezeknek az úttörőknek -nem akarta „kisajátítani" őket. Egyetlen álmatlan éjszakát sem okozott neki élete legnagyobb kudarca! A kudarcot azt jelentette. Szántam. és sikerült a déli államok legelterjedtebb csapását megszüntetnie. ahol szükség volt rá. hogy részben sikerült legyőzni a maláriát és a tüdőbajt. Nem tudok szörnyebb társaságot elképzelni.jutott ideje az önvizsgálatra. csak adott némi pénzt. Mikor egy templomnak ajánlott föl pénzt. mert alighanem az életem köszönhetem a Rockefeller Alapítványnak." Elkezdett embertársaira gondolni. A történelemben még nem volt a Rockefeller Alapítványhoz hasonló. Mindig akkor hagyja abba az evést. hogy segíthessenek magukon. Megtanult golfozni. 3. akkor az emberek nagyot tévedtek. Beszélgetett a szomszédaival. Lazítson és mozogjon sokat a szabad levegőn. John D. milliókat invesztált bele. a védőügyvédek attól féltek. Annyira megváltozott. Az ország legjelesebb jogi elméi küzdöttek végeérhetetlenül ebben a perben. valószínűleg ez mentette meg az életét. Hálásan írok e tevékenységéről. és ami az idő múlásával csak egyre erősebb lett." Mikor az orvosok meg akarták menteni Rockefeller életét. amikor elajándékozta a pénzét? Meg.a Rockefeller Alapítványt -. Pénzt adott néger főiskoláknak. Elkezdett kertészkedni. mint a félelem. ami Délen dühöng . amit nem vártam. mikor látta John D. Folyik a kutatás. hogy a Standard Oilt érő támadásokon borong . „Ha azt gondolták róla az emberek 1900 után. de e szörnyűségek közepette elmehettünk a Rockefeller Orvosegyetemre." Rockefeller boldog volt. Remélem.amelyeket szó szerint meg is tartott egész hátralevő életében. Ügyeljen a diétájára. kolera dühöngött egész Pekingben. számára. hogy George Washington Carver munkáját folytatni tudják. és segített. Rockefeller adott. a „történelem legsúlyosabb bírságát" kellett kifizetnie. nagy csapás lesz ez John D. amelyet a bezárás veszélye fenyegetett a jelzálogkölcsön miatt.de ki ad ötven centet?". De a Standard Oil vesztett. amelybe régen ötből négy beteg belehalt. mennyi pénzt szerezhet. végre boldog volt. Charles W. . A harc öt éven át folyt. Mikor Dr. és így megsértette a trösztellenes törvényt. Soha. hogy világszerte sok kitűnő dolgot kezdenek el okos emberek. Olyan kíméletesen. De nem hagyott fel az adakozással. nem izgatja fel az ítélet. semmilyen körülmények között ne idegeskedjen semmin. három dolgot írtak elő neki . amelyek ma is gyötrik a világot. hogy a hatalmas Standard Oilnak. 2. Egyszóval Rockefeller elkezdte elajándékozni a millióit! Néha nem is volt egyszerű. Kerülje az idegeskedést. Aztán továbbment. Rockefeller tudta. ahogy csak tudta. Amikor 1932-ben Kínában jártam. az ország minden szószékéről a „bűnös pénzről" mennydörögtek. Visszavonult. amelyet ő épített föl. hogy gyermekeink nem halnak bele a gerincvelő-lobba. amelyet az ő pénze finanszírozott. amikor éhes még egy kicsit. mint a legyek. Nem tudták. Játszott. az influenzát és a diftériát és még sok betegséget. Segített kiirtani a horogférget. hogy már egyáltalán nem idegeskedett.de gyakran abbamarad ez a sok munka. Stiles. Rockefeller úr. amely a leghosszabb bírósági csata volt addig a történelemben. Ez az a három szabály: 1. Rockefeller megfogadta ezeket a szabályokat.De azt mondta.mondta Allan Nevins -. De nemcsak ennyit csinált. Hallott egy nyomorgó kis főiskoláról a Michigan-tó partján.írja Winkler . „A kínnal teli napokon és az álmatlan éjjeleken . Ekkor értettem meg először. nemzetközi alapítványt . például a Tuskegee Főiskolának. és létrehozta belőle a világhírű Chicago Egyetemet. Neki köszönhetjük. Megmentette. elmagyarázta az ítéletet. Mikor Kenesaw Mountain Landis bíró kihirdette ítéletét. amelynek a betegség és a tudatlanság ellen kellett harcolnia világszerte. mit használnak a világnak Rockefeller milliói. a horogféreg legismertebb kutatója azt mondta: „Ötven cent ára orvosság kigyógyít egy embert ebből a betegségből. Úgy döntött. Megpróbált a négereken segíteni. és beoltottak minket a gyilkos kór ellen. Neki köszönhetjük. A kínai parasztok hullottak. hogy ezen a pénzen mennyi emberi boldogságot vásárolhat meg. azon kezdett töprengeni. Egyedülálló. És mi történt Rockefellerrel? Megtalálta-e a nyugalmát. Milliókat költött a horogféreg elleni gyógyszerre. Létrehozott egy nagy. Rockefellernek köszönhetjük a penicillint és még sok más felfedezést. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya szerint a Standard Oil monopólium volt.

és teljesen megszabadultam az ideges fáradtságtól és a szorongástól. és nem voltam agyam és idegeim ura. Három kisgyerekem szétszórva. beletörődtem a helyzetbe. ahol lazítani szoktam. addig nem is próbálok meg elaludni. Úgy éreztem. gyorsan ettem. Miért nem lassítasz? Miért nem lazítasz?" Reggel gyorsan keltem föl. és elszaladok az élet elől. és éjjel is megpróbáltam gyorsan aludni. amim van. hazamehetnek. hogy keljek fel. a gyermekeim természetes életterét: a boldog. Jó éjszakát!" Ezt válaszolta az az ember. JOHN BURGER A szorongás tökéletesen leterített. szinte a lehetetlenre vállalkoztam. amikor újra meglátogattak. Mindig feszült voltam. ha eszem.tud majd azért aludni. gyorsan borotválkoztam. Annyira megijesztett. Gyorsan dolgoztam. nem merek élni. és amiért mindig hálás leszek neki. mintha a kormány kirepülne a kezemből. Persze. Veszélyeztettem a férjem karrierjét. amíg legyőzte az idegeskedést. A munkából minden este idegesen és a feszültségtől kimerülve tértem haza. Ha most megcsördül a telefon. félek tőle. Azóta gyakorolom a lazítást. hanem az agyammal. vezetek. Most már lazítok. annál jobban féltem. és leltárt készítek. és ha vezetek. hogy éjjel nem tudtam aludni. A férjem. Az idegeim annyira feszültek voltak. lassan elemésztem magam. A legfontosabb hely. Ötvenhárom évesen „haldoklott" . Azt mondta. aki egyszer ágyba került. és a kedvem is megjavult. ahelyett. A férjem nem talált lakást. Johnson úr. Jól éreztem magam. Úgy éreztem. de már nem az idegeimmel vezetek." Mit válaszolt az öreg John D. Aztán félni kezdtem bármilyen újrakezdés felelősségétől. mintha a megtestesült kudarc lennék. figyelek vezetés közben. mostantól én csinálok mindent. ha nem szorítanám minden erőmmel.de kilencvennyolc éves koráig élt! LASSAN MAJDNEM ELEMÉSZTETTEM MAGAM. az egyetlen megoldás az építkezés volt. olyan laza vagyok. normális otthont. A háború utáni újrakezdés korszakának minden fenyegetését és bizonytalanságát a bőrömön éreztem. hogy nem sikerül. jobban leszek-e. Olyan állapotba kerültem. és harcoljak azért. Egy héttel később. Egyedül kellett ellátnom két kisebb gyermekemet. És reggel most pihenten ébredek . aki nemrég szerelt le. Azt mondta. mert megadtam magam a sorsomnak. mert elkezdtem harcolni. A gondolataim annyira zavarosak és kuszák voltak. és a csatában . Jól megszidott. és sehonnan sem várhattam segítséget. már nem kapok úgy utána. minél inkább igyekeztem. eszem és aludni próbálok. soha nem lazítottam. mert elvesztett 150 dollárt! Igen. mintha valaki el akarná venni előlem. és ha valaki beszél velem. az édesanyám tett értem valamit. Mikor minden sötét volt. Rockefellernek sokáig tartott. mert régen fáradtan és feszülten ébredtem. hogy elmentem egy híres ideggyógyászhoz Detroitban. Mi az eredmény? Az élet sokkal kellemesebb és élvezetesebb. és a saját életemet. Azt mondta. és úgy vezettem a munkahelyemre. megjött az étvágyam. elemészted magad. amit soha nem fogok elfelejteni.? Azt recsegte vissza: „Ne aggódjon. És ön se izgassa magát. nappal pedig pihenni.ami nagy előrehaladás. laza vagyok-e. rokonoknál élt. énekelve vasaltam. Minden azon múlott. Minél inkább tudatosult ez bennem. MERT NEM TUDTAM LAZÍTANI PAUL SAMPSON Hat hónappal ezelőttig a legnagyobb sebességgel száguldottam keresztül az életen. Azt mondta. mert nem tudok lazítani. jól fogok aludni. egy másik városban próbálta meg elindítani ügyvédi irodáját. hogy nem találtam semmi örömet az életben. gyorsan öltöztem. amíg tudatosan el nem lazítottam a testemet és a lélegzésemet. a munkahelyem. Jól aludtam. hogy szembenéznék vele. gondoljak mindig a lazításra . Ha este lefekszem. siettem haza. lazítsak. Napjában többször abbahagyok mindent. A hét végén megmondtam a szüleimnek. Erélyesen rám szólt. IGAZI CSODA TÖRTÉNT VELEM MRS. Ettől a naptól kezdve harcoltam. nem bízhatok többé magamban. hogy harcolni kezdtem.ha dolgozom. Miért? Mert senki sem mondta nekem: „Paul. hogy lássam. mint egy alvó csecsemő.

boldog gyermekem . örültem az életnek. Végül összegyűjtöttem a gyermekeimet.. Elhatároztam. Túlságosan elfoglalt voltam hozzá. és valóban nagy hasznomra volt ez a fajta egyenletfelállítás az erkölcsi vagy megfontolt algebrában. míg szem elől tévesztjük az előzőt. van egy nagyon boldog. melyek egyformán súlyosnak látszanak. azzal az örömmel. És noha az indokok súlyát nem lehet algebrai pontossággal meghatározni.. mert míg vizsgáljuk őket. HOGY TIZENNYOLC NAPIG CSAK FOLYADÉKON ÉLTEM KATHRYNE HOLCOMBE FARMER Három hónappal ezelőtt annyira szorongtam. Azt hittem. 1772. gyönyörű otthonom. akkor döntök. Már az étel szagától is rosszul lettem. azt hiszem. rosszabb-e a pokol annál.nyerésre álltam. Egyre erősebb lettem. Kedves uram: Abban az ügyben.. hogy új nap vár ránk és tervezhetek. és amelyben a tanácsomat kéri. LEGYEN EARL OF SHELBOURNE KÖNYVTÁROSA. amely két ellene szóló érvvel azonos súlyú. de ha ilyen módon mindegyiket önmagában és a többivel összehasonlítva vizsgálom. hogy magamra gondoljak. négy éjjel nem aludtam. Tudtam. Szavakkal le sem tudom írni. Most. Mikor így összegyűjtöttem. így folytatva végül felismerem. főleg. míg végül egészen megszűntek. hogy drága családomnak erős. Ezek az esetek főleg azért nehezek. . milyen döntést hozzon. FRANKLIN E LEVÉLBEN LEÍRJA A MÓDSZERÉT. ne gondolkozz. én egy vonallal kettéosztok egy ív papirost. Soha nem felejtem el ezt a leckét. és mind előttem van. pontos ismeretek hiányában nem tudom megmondani. merre billen a mérleg. két ellene szóló érv három mellette szólóval egyenlő. És ekkor történt az igazi csoda. azt igen. milyen lelki szenvedésen mentem keresztül. hogy elhamarkodott lépést teszek. jobban tudok ítélni. És noha jöttek még ezután is depressziós napok. Mellette. vagy a lelkemre próbáltam beszélni . és kevésbé valószínű. akkor megkísérlem súlyukat meghatározni. Ha a helyzet megoldhatatlannak látszik. és amelyek a döntés mellett vagy ellen szólnak. hogy négy nap. akkor mindhármat kihúzom. egyik fele fölé azt írom. amely oly fontos Önnek. ha fáradt voltam. egy évvel később. de ilyenkor azt mondtam magamnak. Ben Franklin ANNYIRA SZORONGTAM. a gyermekeimmel. hogy a lehető legjobb döntést hozza és maradok. de ha érdekli. szeptember 19. az egészség örömével ébredtem. hol arra. nézz szembe vele! Harcolj! Ne add fel! Attól kezdve kényszerítettem magam. a férjemmel. akkor mind az ötöt törlöm. és tizennyolc napig csak folyadékon éltem. ha mindkét oldalon találok egyet-egyet. Teljesen lekötöttek terveim az otthonunkkal. a mellette és az ellene szóló érvek soha nem jelentkeznek egyszerre az agyunkban. ÉS FRANKLIN TANÁCSÁT KÉRTE. Őszintén kívánom. ezért kínoz a bizonytalanság. Ezért hajiunk hol erre.. Ha úgy vélem. döntünk így vagy úgy.és lassan egyre kevesebb ilyen nap jött. hogy hogyan. Ha találok egy mellette szóló érvet. hanem hol az egyik. őszinte híve. Nem tudom. HOGYAN LEHET IDEGESKEDÉS NÉLKÜL MEGOLDANI A PROBLÉMÁKAT. London. boldog anyja lehessek. amelyek különböző időkben eszembe jutnak. kedves barátom. amelyben napi tizenhat órát dolgozhatok.és lelki békém! HOGYAN GYŐZTE LE BENJAMIN -FRANKLIN AZ IDEGESKEDÉST BENJAMIN FRANKLIN LEVELE JOSEPH PRIESTLEY-HEZ. és három egészséges. sikeres férjem. és belemerültem a munkámba.csak a magam számára nem csináltam terveket. és csatlakoztam férjemhez új otthonunkban. akkor mindkettőt kihúzom. Ezt elkerülendő. amin én keresztülmentem. a másik fölé Ellene. hol a másik van jelen. PRIESTLEYNEK FELAJÁNLOTTÁK. hogy annyira rendbe jövök. minden egyébbel kapcsolatban . és ha egy-két napnyi további töprengés alatt semmi fontos új szempont nem jut eszembe egyik oldallal kapcsolatban sem. Aztán három vagy négy napig gondolkozom rajta. hogy így nem tudok tovább élni. és egy pillantással át tudom tekinteni őket. és a megfelelő oszlopba rövid feljegyzéseket írok a különböző indokokról. hogy dolgozzak. megőrülök vagy meghalok.

Hadd ajánljam. hanem az a keserűség és szorongás. hogy elsajátítsd az aggódás legyőzésének módszereit. minden oldalát tanulmányoztam. 6. Húzz alá minden fontos gondolatot. a problémára összpontosítok. amelyben jegyzed. Ellenőrizd minden héten a fejlődésedet. hogyan veheted a legtöbb hasznát ennek a könyvnek Első rész ALAPVETŐ TÉNYEK. Gondolkodj el a hibákon. hogy élek. és a könyvből tanult elvek egyikéhez fordulok. Már nem teszem tönkre az egészségemet és a jó közérzetemet a szorongással. Az ajtó kinyílt. hogy valami miatt szorongani kezdek. hogy régen nem a ma gondjai kergettek szinte az őrületbe. AMELYEKET TUDNOD KELL AZ IDEGESSÉGRŐL 1.és miért? Kilenc tanács. 4. Használd fel a tanácsokat minden alkalommal. 7. amelyeket elkövettél. Harmadszor. használd. húzd alá azokat a részeket. Ha kísértésbe jövök. Kilenc órát alszom. Mit tehet veled az idegeskedés? . Lapozd át a könyvet havonta legalább egyszer. hogy olvasd el újra ezt a könyvet. Mert ez nem „olvasókönyv". 3. ami régen szinte megőrjített. Vezess naplót. és élvezni is tudom az engem körülvevő világ szépségét. Először megkérdezem magamat. ajánlj fel a barátodnak negyed dollárt minden alkalomra.Életem fordulópontja az a nap volt. hogyan veheted a legtöbb hasznát ennek a könyvnek 1. amiket a jövőre nézve leszűrtél.és nem akarok elfogadni . kétségbeesetten kerestem az új életmódot. Most már látom. és hogy ilyen csodálatos világban élhetek. vagy amit a holnap esetleg bekövetkező dolgok fakasztottak bennem.akkor összeszedem magam és elmondom e rövid fohászt: Istenem. akkor azonnal abbahagyom. hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. 2. ha azt érzem. Ha olyan problémával kerülök szembe. Tanulmányozd.az új élet felé vezető úton! Kilenc tanács. Megköszönöm Istennek. szinte hihetetlen. mielőtt továbbmennél a következőre. amit nem tudok megváltoztatni. Olvass cl még egyszer minden fejezetet. az észlelt eredményeken és a tanulságokon. hanem „útikalauz" . amit tudok És bölcsességet. hogyan és mikor használtad fel a tanácsokat TARTALOM ELŐSZÓ Hogyan íródott ez a könyv . amit a tegnap történtekkel kapcsolatban éreztem. Éljünk napról napra 2.ha muszáj. Csodarecept idegesítő helyzetek megoldására 3. adj nekem türelmet. Bátorságot. Tekintsd gyakorlati kézikönyvnek ezt a kötetet. és kérdezd meg magadtól. Hogy elviseljem. Fejlessz ki magadban komoly. mi a legrosszabb. így nem idegesít tovább. ami történhet. amit ma meg kell csinálnom. Állj meg gyakran olvasás közben. Ma már tudom. igyekszem lélekben elfogadni. 5. tartsd az ágyad mellett. Játszva tanuld meg a szabályokat. Ma már képes vagyok minden múló nap csatáit állni. amit hajlandó vagyok elfogadni . akkor igyekszem nyugodtan alkalmazni a három lépcsőt az Első rész második fejezetéből. amely szellemi beállítódásomban és érzelmi kiegyensúlyozottságomban bekövetkezett. amit nem tudok megváltoztatni . De ma. Az elmúlt három hónapban gyakorlatilag ezzel a könyvvel éltem. hátha tudok javítani a legrosszabbon. és azonnal megcsinálom. Amióta elolvastam ezt a könyvet. akkor kapom magam. A változás. hogy megváltoztassam. elszánt tanulnivágyást. amikor rajtakap valamelyik itt tanult szabály megszegésén. amely segít a napi problémák megoldásában. Lehullt rólam a fátyol. 8. új és csodálatos életet élek. amikor megkaptam e könyv levonatát. hogy feszült legyek valami miatt. Ha olyasmin szorongok. hogy tudnád hasznát venni az egyes tanácsoknak. Élvezem az evést. amelyek a te gondjaidra vonatkoztathatók. Másodszor. 9.

amely megváltoztathatja az életedet 13. Hogyan feledkezzünk meg az idegeskedésről? 7. Ne hadakozz az elkerülhetetlennel 10. Bodley Öt módszer. Írta R. Ne hagyd. Írta Ted Ericksen . Hogyan tüntessük el üzleti gondjaink felét? Harmadik rész HAGYJUK ABBA AZ IDEGESKEDÉST. C. Hogyan elemezzünk és oldjunk meg idegesítő helyzeteket? 5. csinálj limonádét 18.. Hogyan szabaduljunk meg a depressziónktól két hét alatt? Ötödik rész A SZORONGÁS LEGYŐZÉSÉNEK TÖKÉLETES MÓDJA 19. Hogyan kerüljük el a fáradtságot . hogy megérem a holnapot. Írta Jim Birdsall E szerint a mondat szerint élek. Írta Dr. 15. és légy önmagad: nincs a földön hozzád hasonló. Ma is talpon maradok. Black-wood Egy óra alatt hangos optimistává változom! Írta Roger W. Írta Percy H. „Veszteségcsökkentő" utasítások. 21. Mitől fáradsz el. A bosszúállás megbosszulja magát 14.Második rész ALAPVETŐ MÓDSZEREK AZ IDEGESKEDÉS ELEMZÉSÉRE 4. 11. és mit tehetsz ellene? 25. Négy jó munkamódszer.. MIELŐTT TÖNKREMEGYÜNK BELE 6. Ha így viselkedsz. nyomasztó és bénító unalom ellen 28. Irta Elmer Thomas Allah kertjében éltem. hogy az apróságok tönkretegyenek! 8. Senki sem rúg egy döglött kutyába. Penney Lemegyek a tornaterembe..és maradjunk fiatalosak? 26. Ha citromot kapsz. Írta William Lyon Phelps Tegnap is talpon maradtam. Hogyan toldjuk meg napi egy órával ébren töltött életünket? 24. 22. Írta Eddie Eagan Én voltam „a virginiai Műszaki Főiskola idegroncsa". Hogyan győzték le a szüleim a szorongást? Hatodik rész NE IDEGESKEDJÜNK.. egymillió dollárért? 16. C. Whiting . Öt szó. Írta C. nem bánt a bírálat. Eladnád-e. HA BÍRÁLNAK 20. 17. Ne fűrészelj fűrészport! Negyedik rész A BÉKE ÉS BOLDOGSÁG ELNYERÉSÉNEK HÉT MÓDSZERE 12. V. amid van. HOGY ENERGIKUSAK ÉS JÓKEDVŰEK MARADJUNK 23. Nyolcadik rész „HOGYAN GYŐZTEM LE A SZORONGÁST?" Egyszerre hat komoly baj sújtott le rám. de túléltem. Ne szorongj az álmatlanság miatt. Én voltam a világ egyik legnagyobb szamara. amely törvényen kívül helyezi legtöbb gondodat 9. Sizoo A padlóra kerültem. melyeket az idegesség legyőzésére használtam. I. és a gyakorlólabdával bokszolok vagy túrázom. Írta J. A törvény. amelyek megelőzik a fáradtságot és az idegességet 27. Találd meg önmagad. Babson Hogyan szabadultam meg kisebbrendűségi érzésemtől. Joseph R. Ne aggasszon a hálátlanság. Irta Dorothy Dix Nem hittem. Mit tehetünk a fárasztó. Milyen ostobaságot csináltam! Hetedik rész HAT MÓDSZER A FÁRADTSÁG ÉS AZ IDEGESSÉG ELKERÜLÉSÉRE.

Írta Jack Dempsey Imádkoztam. Írta Del Hughes Az idő sok mindent megold! Írta Louis T. Írta E. Írta Paul Sampson Igazi csoda történt velem. hogy ne beszéljek. Stanley Jones A seriff belépett az első ajtón. Rockefeller kapott ajándékba negyvenöt évet Lassan majdnem elemésztettem magam. mert láttam a feleségemet mosogatni. Annyira szorongtam. Írta Mrs. Írta Joseph M. Sharpe A zöld lámpát keresem. Írta Joseph L. még az ujjamat se mozdítsam meg. Írta Homer Croy A legkeményebb ellenfelem a szorongás volt. Irta Cameron Shipp Abbahagytam az idegeskedést. hogy tizennyolc napig csak folyadékon éltem. mert megváltoztattam a munkámat és az életfelfogásomat. Ryan Ki tudom zárni a gondokat. John Burger Hogyan győzte le Benjamin Franklin az idegeskedést. Írta Arden W. Írta Connie Mack Megszabadultam a gyomorfekélytől és az idegességtől.Mindig igyekeztem biztosítani az utánpótlási útvonalamat. Írta Kathleen Halter A gyomrom úgy forgott. Írta Ordway Tead Ha nem hagyom abba az idegeskedést. Cotter John D. mint a kansasi forgószél. Írta Kathryne Holcombe Farmer . Irta Gene Autry Hallottam a hangot Indiában. már rég belehaltam volna. mert nem tudtam lazítani. hogy Isten ne engedjen árvaházba kerülni. Montant Figyelmeztettek. Írta William Wood Már tudom a megoldást.