T

801 '
• ..,. 'w;"
i


• • W ~ •

-

. . ••
• • • •

t

~..

~

• Gu

1
1W

_.lrwUtl' etc, 1;1 -_ - ~rIlIl nUBl't~~,-

~Iil' ..

,~f.1I'

rQlRELE OF - . .

rn

!

~1.m

_. '·_lad.! . -~ 1

., :li f'ii t~ce·,
I!'

uhL'1

~i In m!,d~,·

1

oeblul 1\1 In fJ CTP-lUIllJJJJi,;,
!Of-

'IlI!"!Ii'l::Ii

tel@v.l'lrlro1Jl

pli)fI"1i.~i Ulre"igrlJl i • Int~D&ce11. 'uchB!n..l. al~_ '.' a~~~at.i ,te1.~ trol'lJl ~ e lma B .ne 5 abl JUiil w utm:lwwl

i3llele
,~,

tDru·
I

g: 12L-S~ ~_ D 8.

Jt In PM. ~

a

-~ al11mhtea21 pr ~ sursa de a11lrentare l~ tensiunea -c;Q~ SUrQ de aliiJerltare a CIP..ylui se '81i~t~~ de 18 rffeau8 df: ctJrent altemativ O! 2m Va!. In P3Rer'u1!lJ!1 ~tlrii la te~J 3S igu!;iI' 1-1iI' cI prl:u este biflE· fhat~.

die'

~

In (i},ll iar l~echfttJl

intri

f1

., pr1za.

stRIl:T IRTERllS !

"iiJac~ at IlQlnti!3it: mroot I~L1lI['11e ~i dae~ re1~'!iln't.~ lJllli.lrrnsE!J' .1"1 .(;!Of1~m J Ifii' lr;tc-el'C'at)1!; a~:E'OOl'l\!a lellmtizCleW:Uii ~ l:3Ilaarl ~t .' ,;;tcj.;i railti- wtortUl. eET!tin spa ~;ttnsaL D ~ ~ p_rQVDaC~ trnl'-ianza[~ turtum[ CltcuitelQt' .f:k'1 al Ii IlWlI'l-

.. 5. introducetl doul triplu~re

It'

Sf fOln~a

vi

corooana de retea

eu iZQlatta E~rDm is; ~ in aee~l priza ..

~ scoitej~i. din p(f"i2,~ ·,,1 ~eifi1t1:~~i·i,~ l[Daet 11'11i W_1ll;a c1~f\l1 at'luniJe 0: f8zy,ltat' ob~ID£:re:~ ~aJjulili. co~tlll
Il

t~· ,:81 irnenrt~r:',ea ele&·t~1c~ ..

al;~
1103 I '$li.5

mIn

Iul"lJi ...

tie'

.

oonfiglJ['ati~1 ClP=u.llrli '~. ~e"'i ~ g~;:'fl~l~ alB' pI'DliUw:ilJ.i
IT 'fI' ,1.:-&5,11

pl.5;t~1 iC!/!i':aJ ~.f~ ~r'cm ~i'~'i!j]Dr

m 'au aw _ m•

~UR

~i&.J1

ElI,'" ~.

,-~!!~

I .Ii. ~~'I'lJ"!B U!I biIl.~II~.

••

~. ~-nr' c: ~I~

Fata. vaz.utll.
to

-

I

l15 All

07

sa

Inlocuili

sigu:ranteie

CI1

alta valori ~It
ta~l ..

cele' .pee-

tntruc!t '!'i5ca~1 sa ~a el~tr~u
tabil ~ iiez:.'\lre pe~ru 'ii

.. SA folcsi ~.l sO 1:15 de ali mant-a-r~CIJ

~acu 1 oos::farn.rt
iiii~_IIIIIIiuIiii_ _ _~~~ ~_~~~~~~~----~~.--~.-.::~~::

...-~
:15
16 17 ID.S ~~
=--

.J

Alegeti. un ~aD Qe lucru Gar~ ~ wI ~ita
~unzl aii£,IB) ~1 C3:s&tciro;L Instalatea esta b:tNtrl de s~l~. tIP ~ tels\I:lzQr
,

(la 0 dllst:arj'ta~cnr.t!:5-

un 5~~iu cunlcr-

Nfl,;

dbServa'urmltoare1e
ton8CW tUntl etc)
m:tens1e (lJqlIlv
IJeI'1tr-u

.. ." ~11nl atent1e...

rnufe/ooneetD£i:

va trebJ1,e:: B priz;" 'trlpla ~tivtti gin. sp t~ &1'....;01 ,:L v.eli
mutt perftru

F1I'~'a

IIII!!!!I-------'

B , 12 U IQRG£ GW VIDEO ~
INC Nt ~l

_~------_~--!!"""li!-'----=~~-=--~.
RfSH

11 12

.ll,

l~

__m
-;--.

__::.
[l'

hi:

=~

- pRtI ~

I;

F,ala A

AI

61.1] V,f*
21' ]0 All

\lldemJtin ~tnE

butOfl pentru in t tlaliZ~I'e'

- - --- - - -- -----

'"-~-~-----.~... ~.--.-,--=---=~

:DC-1M
RESET

l~~lr~ casetoton

IIIJra Intrare-

mota l.e:sire
s~81

TV.

M-Ifl: AV

4 te,l rB sud i 0 2 - 1f0~1

5 - t.e~ire

VU1B.C

1 - ~ir.e
1

nm;onftCta t

~ Vee.

- (8

cl·

c... , ..
lE!(tERME

-aGRII

IlUrtU:CDJ

_ _"._. __

*Ulu1) ~I!IiIWo)

"

aaprJmd

pi PJSB

!KJ la· me-I PGn~t11_ dB l1r:lu.. ,in tn 1mi~l.blrru.ra GD'S !}i ex~rtft. ~ Ie ~i eel euleil-

Bl_~rUre

-~ca

IIIIlMJ1'ia

in
dB

ionlr

utl l co

ilL cuI lCli
1JJ1 00 tu

Ie

b1
I

__

OJ.".

nlw.rea

alinEntarii elec=
"ualat.l-

ae." erd {ae

"1 .JiJrnedli-al lei ortc infm:rma't; ll . ta tea de disc. l. idbil!!S1P ~l deCl m i difiGll de PI~OUra

[a

lEr_ibil
df:4!B~I]lJl

1111~l~~~
__ itiyele

'~:..Il1Il~~_~':~~~.;<'~"lI

poe e cIteva ore f~ - £aSeta magna iea -

rrnpr.

"_
p,rm

me,

§1 CUlt se iucl:Bal~ cu

l1rI1tati

~

dlmensiwfl,f!!!l13

tneJl'Oria
]a

stt

~ul

,1 datelar sau ~ ~tru utilizator .. S!nt der1ood.te uperfter!te'· SI:n:'e deose6ire de .micl"oprooesrnr ~ nai este derun1f ,1 unitate cimtrallu a ap-are ulut., CIP-ul ~itl peri $riQe 1n otinfiguratia ~i~:

~.

per, ertea sIrit

care pemit introclJ· em3 coruniCfte3 informat;i Llor 00
C8
iii

...tastawra

.. te1evi2er sau monitor "Idea
tntr'-D cmnguratie extins~ ~ Pt"l n achizi iionares' uner circoite de legJturl special~ (inte.t:f·a~a) t 5e mai pot

..dlfuzor II> casetntoo

t

I'U a ezc 1 a 0 ~lemJl . des.eoa pe ectalll ? f 1.2 C'e" ech1Piimente he~f'1B tre ~tnI a Iucra CJ.J tIP.,.IuU. l'

,.IliJ['m,tJ 1 i

t

lx·

e s~ ~' -

J a ['e&llia

II

oal0.u.a

I

1.)

8ta~~

Ca5~tCl1cnul r"pJ es ne~oiE! $' el 1

permanent'

_ ~r,~

C-11:I

.. inrIRt imantA

.. ooitate eo disc flnibil • joystick ~ Tastatura a S:f!pIJJ'I'1 to are, C\J a m~ti de scr is (formatl din TA.STE)J rar ope.ratia Cle utilizare se ~ te "TAS1AREu. Ve~i a la 1mc:apitolul 3 r:ll ea aee un naod deosebi t de tunc~iooare. =ii dB- utf.Lrzare
T elJN imrul.

ClaviJtura

CIP-ulut

denumita TASrATUftA} es~e

R 1.1 PrggrRJl apl-:ca -e ~i rtateIe ~ c '" R 1 ..2 CIP-ul plus tslE'VizoT NUS case.'tfIfrn 11IJ1tipli p}UiS r;a: luti ds- ]eg~tud'" R 1~3 a).. Cind do 1111 5~ trJdrdm ll_f'"nIftll1"";l1!l'R'
cas~t..l. tu) .. Gj,nd am in'toows

1115

pri.n tasta;;bur; P~. ~ CarB' e.se tJi'ne s4 Ie '1l.1'l.l. pe ~U IE QPfi..real 31· mentlti i ~IJP~ u - .,
J~

~

Pentru vi~~11zarea ~ialagulul ell calculatorul ~i a rezul tatBlar prelucrk-i i PUteti falas i teleU-l znrul tN'S.. albNrgN l:liiI,U

color.

D1fIJZGrU1 are
careB

eunate (ndOdi i) ..
~ ~8'I.a

lrmrpcrat Pl'ogt' lar

till
880

difuzor ca;re 'ill va s ala in care ~tet bbt ne d.ltet' te'

~ticl

-.'

WhL'UOaEita' tans1unii ·QAnr:a,._re.
CIIlnlll'ln •

este folosita ea suport 00 M!MJRIE E lERNA, PIt ~ Rat Rsalvau ( eg sua) proQl"amale , -mJLta ifIternI, peutru a preveni IInIn!l! are-a-

C)l:o&.,

~_a.e.
(It 0 ~

..

til caaeta!on

.. a1 Illi!Atau!_ de ta ,1 pen detet:tl,
0 ~

ob1pi.
"

ru
0"

dar

8

In

le

elM

Mnd

'18

ptOdUc8

"~a

I" 'it1 'T ..I~ 'B!iriBfj.: I• 'j ~~_.dtre~iB iiiI~IiI!W'!il' e.ice' Intre: I ~t'el:d~ JwBi.:!iL g)I' I J 1 liter-a i) (H a :iZ&t'Q) Il .r"r~1) . mrt af .~~~i obe.'Ii c. ('11 e--: . l ~ .. .er'd.::"'il: ~ .. 1. dl~ibUlr1 ur:.e19".

1l8ta~i utmttolrele elractare abaerv!nd PI ecran litera d wt'lcr 1 c acterele . tan - 2) e-lor naarl~ C. H 55 1 H IP~I'" 15..w. num lJ cl P or: MOD CUR-Nt e I( L C E' G 13.. Po recTan a eN II ~INJt ~ Iu. 55 . -_ . \It!:I ••CIRClE H II nlyole de dduI t Itl 1 .CS ss ap!Ui..cs ."~ 2 SS ..fl~te: .58 tentlU IUCCII a abt1"..cs cureorul dew ne C mwi' I nd (C$ 2 2 1 CUt z ..

..inim'~"· .~NA~ ~f\~ ~~u e:~~b!:ll'a~tmr. lR£SET bl .mal.il iflli:rwurul l '~:~E1~ 1rtdlc:]{' ~iN 1n motliJl K~ ]J)il:l'!tL ~ .:lFlf:rllldGf'51 De' 'd~5.~m~m:~~ !Ji.jt.. g :"cull.2..'laI'....'1.. I '~~.e..t..C'e'1~ llXi~t'e PI'._ Irl!JFl~:.~:t ~lwati:t:B OO[\'-Sililr.is.PJ.z.~~ W Q :malle ~a~.~ l:..g: . SI!. a~JoIIIl~'t 1i~~(]I] ~'.a '~~&.tt....-~ ~-. ~ ~ I ~ -~~~~"--=- ------..e''d~s~ .n]liilil~U~r d@.inS!!Jn].f..!IS I~~~!l 1. -de lNl'lEFlF!REfQIiI.e _ dU~~1! rOOiJI~~~f1~~. EJa5...rOe' In':IJiftIVI!iI~ ...e~ ·3. OOER: 1 t ~ II ~ ~ ht.ne se ~1:lm p_r]u~ ~S~~Ba ~.li:JIli.atIJ~lUJi.=-~~ . I: !' Ie ..UrIi ~\ i CIp -Ul1' I I J t I I' ~' . I . in &Oot1!9IUitt. M'SIC !ii '~nSrQ~' ' '.l~~j_ ..I.:Et.~ iJUm:Ufi. ~te 100' obloo...el1bati." ~.1 ~l CllJitrun' ali ~..~a!ea ~~_e~ B ~IM iRG rl~I'UA.~rlr¢.. [1 ~te: -mmd..~ 0 Ce ~~ \':e~... E~t~:~t4 u~i1 '~~'~ . In . 1j1ll11'lS:B~jjJ~~1.:I~~ ~---- rurmr. ra~ut ~~..--"~~~-..--~ . p~' 'QPR~I. FJ:ograhll.' If.-_ _ DU~~i~r~be~~l~~N ~ 1'.

11 IDe . penttu f1I.IIm .JmI:!tO 9999 ~ tar£!hEi ulteriClt" lnchele n. Ptcgr~l BASICS adnlte canst tu1t din LlNIl DE PROGRAM nume[ote e (11n11nr.. .J c!8.1atl SUP.."..:fNT.~ il T Itj Co. 1. Ir_ tastel ~ .11 .. .: 11 (.--o 11'1S Nl:t!u Progl'EillUl de 1 n e 11ll1'tl 1 vitChsa 1 ru . II 'J ~ tlr:g8~ el C. putea 11nii ~tnse lntre 1 $1 intercala Al. 1 t ta ec an "Vfrti -c C:Dt'act. nut le~ pr .~t l~r~Bnr.. ...st!el de 5 tu . .rj...T '~5!111'j a. memQrati • 0 1101e noul ~ tn l.e c.d~).m Ii.r1011J~1 • acr~rJJlI1.uJ in trtlducer'ti lima eta <cEur~ :Ill . [ dO • D i..leu ItoN! parnlt lnt:toduce 1 progrartlUl de mai sus .~ rna ill file pr.j eer .:Y ---.~J..PftIIlte . . u S 1 sal tul 1.LMtrodu NT) lntetWlftorul pi ~ dact gISB.O: StOP .an" a !SII1.....e 1..---..tB stfel acrart prtn af! Gt'S! In Q SASlC-S yer ! 1ea llrne na tor [lU. ~l piA l1iU.arK" Ii roat Cb~ct. '.) 8 ff.. DIU BCl'arului.l rJ a e) C\.ll . ISte t F .. Sin a_. 'I :: r B.B: pmN.: I I 'lm. ns _ .-& PtoW8llU1 11 8~R . .tIDIJ:'e ~ tntreg1 i de ab1c.. 1 nl..i pantru a '58 p educe Silt rlal_"a LinJa de pr~[am poate f1: pU~ln tn:ma ul.1' ~a9~m.u ..'.rot ? n LIn un RIm de introtklcer I! rrI:t-o .l'atl .troducere"" unei lin I? A~ltV.. QupI ce B~l tastat cont1nutul lJflel lin! i !I liC'tiona ENT> ~ ea Unia sA fi~ Jf8W. Cum eW'!ntuaJe 1ini no1 Be din'1 ~ ~8 in 1'. • .

~l~ .t1Q1I' ~ l:fcJ~i]~l_.~ ''1: 1)" 1R:o.!.1 '~." Ej(." -.~"\liat-1.'~~ i'J'rol 1ns:~.lf.a.al:f.• rlv.~t . m_B..e ~t~~tl ll.l._ JnSuu~ur8 Relulfat· 'I' '" ! ~\ta\:i. iiMerlaill: .I ~'l ~!=:t2'i' ~~~... iI1 uh '~'i.' OI:1se.mn<.. ..t-et.Iii !.~d o~este l~l ~cui t1ii BU MUil ccn. 5~ ~nlPtlWiU.~ .~l.Il]_B"~a.nilJit .'t PMgl"BRli.antll-..&:a 511 ~S'11P.'~~E~l·tatl ~:> fill I~ Pfb9~a1it.Jl '~1alila] t:t~l :~~ ar!~Bil!iI. i~1 ~p 1.C\.t.let:.If'! ~i.Sl(P.~~itt E] ~I~.ul.61:.l .._. £i~i t'=~"~~ 9'1 flWt g . .1~C~~l'i .l1j1P Fl'em:l'.te.=a+b . I..~~ 141 ~: . .j(du1 Cb·~r. '~14ll ~.~~~=-~-~~~'=""'=' iJ J ~~~l ~ "i' l.I'" .). tt'j=i.IiUmII'U].)9. L ~~.1 ~Jilile .r....'". ~~. ~ ~~el''il.:a ~t !JJ"Il rE!ila~ C1 totul B '~1!Il OPt'.w:.= a 'JJ.'t 8rl.LIJl :(EtJfl> Pa S~ ecnn IlI!'Bi<p:acfl~ ~l]o~ral'i'!Ul~..~Ji' '~=~.gop 5t".~.. I :ca~cu1'W~i~ S~~'i LEI UH -c. I.~Bti. ~9. 411::1 t.UnB a ult W.8_'. .etul PJ:'..mdte~~ \~r.:2."!'1 ~~tm .~" ~'i ~Pl~ .!i1!8 _: Ul . ~alt ~:J1!!!11U! .iJFg oP-r.p._~.iJ·MiJ~e .1.&CG1ati. -i. .~1ltibJ':t -aI:II'.kl illiIlIe~'5~ M opm~1 (!~rl Iln.t if'i t~a~~e' a~fel '~fie ~~?~ I~!lte ~"B~~'" te~tl)li~i! ta.~~fI! -_Z":"*F~--'-~ 111 .. .. m linii 6iI . ~liai.epEli£U ill~~'!iiIi'!~" Ck!u .inUti.tn~h .Ui ~ P~"']~~t •.a-' lEl p~...~~~ Ol:@...~ l:a a d!JJ.1 I llill.. ~~~~.Ml'W ~_ . ~hea € irfl9i[JdJls~. 11 Qt.U' la ~~ in~tructi.1 I '~!).

2 s 25. bR1U! STOP 2'9. ncerca epteztnt u·n ~te.~1 .. I" a 1 .BAlin: u1 CU I E ~J'~ $ter ..2. 8C1'tn lIrI'ter.pl'ogr . SI . -progrlhJl de pe eCran . Repeta~l: RUN 8-1091 35 (care peete 1 -«od ficat. .. t .>' .L I1nl1 cur _ta l1:Sl' ...1ar "-I • .au fast "1NSERATE11 MtrtJC~ a-li 1 11n a 45 ntre 4.pa e ~narul (NT..18 ba)zl ute ued1 tatl~11 inia 41" cENT> • I1n1 45 8ste repus! 18 lceul dar G 5pate RUN aa? 1d b:?~ <EM'.prampt8r-ul dB l~ie 85te deplasa in 1 ni8 41 • Prompter-ul qe 11nie es deplas In n!a '5 <E.af .N1~ . 11 INPUT PRINT STOP JI LET ~rea_ll "" calCIJLeal cafe y:cJ1 or le lui c=a:--~" I" iii 1iil D I" chtar ac~M Ut~atoaIea $e~ven I de cpera~1 : 5 <ENT:> . HGdtf1calt· 1 n ..i n program ~NT> cENT).aJ .!!aNT>.af~za .S 28. l tits l'EI.110ta a1 in progrBll'l t~a+b·)8 . 11nl! vide" em n prj 1&n i 1 _) 1· .._.cE _1' ~--'.. 'tast nd CS+ • ccrevtit •.stabl11~. (CS 1) ( 7) (~1) .rezultatu} ".ta 3.aste edltltl ca lini~ cu~tt l1n.." no Ie • "'.qll"l~. STOP [NT)!' sta:T"' aIIIDi.U eats I'~d Is IDCul . 8 ccna ~ is s rl Semnul Lin a curentl poate (1 mod1flcatl pri~ e~ terea (afilarea) el 1I blu ecranulut I printr-a comandI tie at:l tar.'i'l'l 51.e ~a b e a IInJgra~LI. Jnaerc ~l c~NT> -tB'nI! til wI ants io[ dlspare c·P+b-l 1 tl 0t'IrII e ewtu 8 Bf"tIarB" ooTO 18 ~EHT> .r (1Ild1cator) de UNll QUREHTA ~l el arati Intatde8una ultima l1n1e intradUsD SBu ~>11 2' INPUT .

~ ~.tgt!na 11111'ps-n I'iiJ a ~'8 . 'Crf.~~' -~I Un. --' .'l. 11n: '8 .u t p'tl'l nl ' 'u' '-.i h!..a~. " _.e' I nu 1&1 a-8 . ftur.. _ . 1 _ PAtJS(.. :tac~' 1_.ArtJl ~ ~\tCll"-~l -at 1 '- ttl .~afi!1 ~' :~~~ ~~tfa. eele nol.~am l~ IT _.J:I t-I !B'il'1 ~e..'_ __ '.~!t7grpter.~ 9 ".t :1nrJllm\~ rJe -ttl (I 11.~---~------.~eu IS"orol l' (_lIt eerln?')1 't"l rl ~nde. stlbi.tSnt.mgI'iil"l:Jilt. ..i B'.lU!~" pr~w ! i. ~ matnl:.-I'll b~IS CJra 1.J!E "-Itj.u1.J5 __~'" IjJ_nie '"" fif!!.1.. _ &QI .A~ BREAl( I _ 1ClaD'. S1}.'te.:' .. Mt ~ lim.. '~e[ o. ".~nt[-D 11nle'~de IP"o-._ z.i1iQ'FJ urw~ pr.~~U~'81 un~'l p'rsg 1m ~ 8R!AiC (I:S+iPACE ) STOP (N.liIJ! BU.'i IGeditl u"e1 . l .[.CifJ.ei e_cu ~i..:. . truc~_wmbfI de ClPt"lteSn. oplB-'lte ec~r" .gp~'fi1 c.i _ penbil!l!l ela - -c [".j .~ p: .tt!!l' 1-1 98 lntm .MO~lt'lC.I.min .1 di n n8IIl' .100". In ~~le .t.ul de l!1rrti1e Iwnntm eu 9' 1. FAUSE pe(mi tie QP("' r._'_. PO Di pe~ iOldl dI Pt'carMUl. opt _ t In- I'uapi tul-!Q."de (1fI~§tJj . _ .n.'21 tll~a. ..I ~. '~atit.'e w _ ~.l~~ .1)I:3mul :. unljJ'x prOGl'am:: RIIlN sau RIJ'N 1'iIt'.i.1 . CC5 8) salJ .1 b ~ 'ne 1j I _U (Mac._ <00". CiJi~e progl' - -. plm.tnl~ 1.llffl. (C6+&).la 11~'-~:'eE'-..ll ~ .l ~ e•• . (at 1~ar:a plogramamculul.... 11 ~rlt 5 Iff' -11 INPUl' '1 ~ .lm~ n -[lfi:rorllt !.e t:LS PIAI. I' - .lll _:_01 Cu. 'I :.._ NE".E"a~ll!.. DpeE'.I~ ~~ '~n__ ..E'KeGIU ~ 'i. I~ . .-el..a II:ra gecu:ndel f .La5atlSS' . e-Jeeclial' Rial i:IJ 1 uJ..) _"I . PiJS_-..- - a! 1-..i! ~' .1 rrtrurJuc. -licit8l'1i1 Ai) rw. 'saUl au • (-cS 1) _.am tl!-. taltl'l JlSi!1t_[~ cmntInu81)a3 afll11if 1.'-1 'cmI_..' r.1 5wE:'g _res' unu~p-rCOl'81! din . -' t ~ Ie'lllJ n.r? ~6S I!IJ 1 te 511u tAr! ~ prlet.. lEal po'a t'El' ':I..Linl de: progt. tn!tr'B'~liIp311 DllO.JJ:7'~lc:i) e9. (C5jU !lorul : lJ.Ju~Ji. -pls. p1 ~ ProDl. til!r-.JG.. ~ .1. ~Be' pas I: I~ENT). at 1.A:rl. .l'ntre~l~ )t8c. la p~arul ee Dr rcDml ~58 -.to! ~ .lraJtul 51 ~mll II 1..eM'1 - litHO gil.el= til ~ tJpr~~t ~[_N1'~ In IBCRl ... prqgr .I ~ 1:.rwea pc.f -d Dr'c .'.te.tu fI!!Cr n -(Ip liI.af'acterelefi!1~m:..I~.l~~ntilll C lnl CI~e _ pgt..ee .: 8. -_:'tie 0 v _ til In £:Qnt flU t "tliJ Ii .'..ell f!}(ec.IH"I81118 ) .1.i 0 pl'~.p.

5Ch1ima~l lint ]0 lIl'· Jel:: .un nau ..urogr. 1 tl :E - _- ..PV Acu.:.ptIIUpU1 de dill ..· . axecut'. 'Io"W'IM1.

~iiI!Ii 1.1 ".erdo!f $.l~_ ."~ l!t.

.J.1t'1JS l1e dfin paan (['t d carea la pu Inpenen' •...:z M I.ANI 8 OR t1 l1li1 t~IIIII'~l 2... ... Ai 1 o ~ .1 se 2" It 811(8Cy .. 1+16/8-2 ..~ El*lPlUt 2/8-2 ts e ") 7] • ) ... .. .ueil !1qj§r11mal' I....iileafr _ Ell e' o 18 tlnga 111 dnapt . < a cb. fnUJmeJ.lu )+4 .. aatfe11 1.\ar a !Ie de fie-a..!Ie_[ " Va 2 . lor ASCII ale caratt telcE:' '!It.. .t tat" e-. a cantruntlnd rezultata1e cu =-"1 'I'.era tor.CRIIA~I Ul"lllltoaCI8 ~ IN D€CYT1E ) fn [1 fir . MlT 7.l KZ!I!a.> a..)... ce-te la I ra~l .2 2-2 I r£W . cu q.. j/ (EJ'1IUl't. 5<. P. 1 ... p> ... '·.~."... "!. :I "Eu are tD~l [£"I!I ss ~ a ud" cadi! 10il.~RI.i dB De . 1- -Jq..Ipreel l-.. .

.nLNtfai 5 cat'am~E'8 abcue -12')4.ln..wnEIJ'~ 11(8 tQ.irul: .' .J.LnEC' efta ~ Ce sa: ~.re:r:iA pot avea: sau -l_& ahiOllIe .~l Qre! ".SWili t3.m.UPr' M Intrl -)8 ~'l7 ~imIal (real) ~ eL ~ (m:hi alent CLI '. "SAWT !~I a 'a1 _ _ S.OJ saj de l~mI'":e lLI'arecel ij.. ':.1 ll.laS'ltJ~S.o13.Jn ~!1i.e ~te ~'.-E!' In .'u. 1!IiBlj1 ~un~! e\lentuai ...& bcdi Ib~ ~[ilrmat U='~ ~. ':!: prin deplasBre. 1 i.5. w ~enPil1: linie b :I'ank) . ui ~ Fie .~-eal.~~ + G ::.~ S=(nl TO n_!) .O 1- iIrt9i!5HQ.~ _~ ~ une .iJ!lal CaE.'fii~ (.!!. c 1.eg C. II..m1~t'f!fir-ete 1i1struGUJJru DJ e~_emtje .e.'2i) ~I 95 ssu 95 {1U!rttru 8.=-1 ~tJ '!I.! II sallJ "'~n ~ \l.. ~eci i..nl prlf111l CaI'[r.1ne' r'ep['B..lIiUlfn~ 2'-8 ~fI .lJt':!1 fo~mt 'CIJriIs tantela -f -f~ !lr.c:_ mar..\uJ[iabile lr !reb-uI' ~ ~iJ1 1~!. III ( --~". l:J1 ~: Al-uDA sau tll!' ~~1~ tr~nghLulu ~]Ll ll' •• aGlrR de a be .~ y Itteg: -..nfrr.a i~rB"dr8~ta a punctulUl.~a' ~rmr ~ub~ir.[i~J..aleri cu 1..9e:rJi11L1\' ': ~ in! !. ~-D rPO. :_2:l s ~rn::.. !J'_~_ln':'t! '~:t pifr."_&4 -~Be8e12J--l. f~J~ie ow':. '!Ierif wErt 11' a:pulVlJ·· prl:'e.!. i ru.lJi.23E-~~1~E-1 ~"iI'~iEt=SE - u: Ojie ~~ lint tr-e1 11:tele Intl:.l :~_~i": 1~ RON ) SU__l) 10 f ami ell ~ 7'.ir .~ '(iEI" 12:. :" l!='Jiail'li I2Il!ntrw U i'll . c S~ poate IjiIi..0 ) unge n este un Intr.ma. ~l!t!i'iIl ~r.'1II8t 1Iil111 1 t1li I il[li u* tI dir un ~ I.SC'ter..]Ie.111~lllrl _I I'll PRINT lI~s"t:rul '"RTNT "tri. ...a.aJ"e:ii:pJ.I~l leats I'iD:l. ~ lell astfal:: Cel e !O:1r:te miot pat fl e~rtllialt'e 11l4DDaoUO~].~.ifl1?romrc!:ru!l1 U:Ji..Il. .este a oo'nsblntl .n_1 ut'llll~I'de.r..' ..'..:apr.le I extr.ll~. ufa. Mlntl!iiil E' _ nUJ1ilrlJl ZE!ciro'81 (in IocUl V'lrgulei 9B :r.~~ an" pOZ: ~ • puflG'tulu! zecinll.DlCfSejte !puncttJl) I J.UabcdaLi ~_f ~tt r'IIRI"IeVF.. D_acl eJiipcnentul 88U _pGziti/v ~ru l'ftP8C cb. ""E.~ 1 ut ..iUJ ~t . NE~ '41 p~.leiJ de . IW--'YIrMI in prQgDCIrn! variac 18 G(£W7II7i _S IJ 't8 ~ rori JtIe cJa~ cte~e.'4.l IICW1i SillY lDnetlt. NWfie[sll! ·oa'_ ~:t rt1al'i.aJ~e 9 mant.H~tJif 131 sUb~ir'l!Jlui 02 til t.' HifIAe".1. ai. bl !'fir sau a '!Iari blla..l~-.lS-t'la.::a1cu1 -.S-.~ .~12..D.$.fiveaz.'T a au.od futen 13 t61 Un~xJ3firpl].. se fel.Jst ocllJ"cem l'~~~I. TO 7' 121 LET .llP£~Vunl~ '31 PftliUi< IS II PIUKl "11n~~."l.-'~liD 11) plUWl "pfiJl*lvaL'la ~Ee ~in .al siiJb.sub.irur' Dr :sB.. llablle _"~~ if! I .~@ $1._..uU'e~r!..

tIl) Ikhl • cu - ... I: iI ..

11 .F.6 4 'Fro b}\ u OOOOtUl". co 8 Ca uf~e' a in5trc.'"E-If·42 50 :rF y~3 n£N Gum ~.... 'UJ."-_.001 PRiNT ~~IA[B/.t:i'l.. . M 4 . fi afl:!?ellte ~mltbarele a} ..__ ~i{!e'? . . 8[f'j_ . 00/'00) R ~. ''..1r . +.0000000 l' :4 . c) x:=l. WI.~ ~ . 'I ni..'0 IiII1n'I-:.. ·~Oer. I!... I 1 .44E-1 a) JOO 1..C:'k_ii . :fl... OJ ~'~ ~. ==~= ... '~Sf(lIi i&!ll}Ce 5e va Yi!:::..ij'. .riL· ~tIl~ ... 0 'valo.: ..inf IrolS tant.Jl (p...4 . = (da/loo) .a} 'V.DS~n. '20 IF' b$~II:!i.If s(.L.lllt iSmI e~OO1tl. w(i~.OS!: ~ '" tIP IR 4· .[~ SO· lui " ~1~1 l'l~i -a.~.__ ~: _: 'nYIm.~iij..'2 ..~az. jiam . t 4.4..£6 ..:! ~ffi? . OO[JOOO~J~. IlleI'lt:ro1 y' rv...~~rd.rltate) exeootl t 'I' EmEIIR 1n (l(rd!in~ t: 1m e~eootia _ "o.4... 2£+..'$1 4. .i~at lpr.s'..l BAS...U:'+.r.al urmatoare]or .'@:le e) Ce se iiirtj~Ui.~ buou.1 b) ]l~ge'E-6 nB'IIiI=.= ~ ~ ~ .5' lin) 5 .01 S:rDP ~I PRINT oIiI'VfRDE : IG®TO...ros.. .a'n.d) 10..]0 LET ~ 'BIEN Mlm' Us.~loar:e~ 1".mn CIPH11 JO FIIUNl' ~1:r1j!m-ret....4h~ ~!lII~I. co'.20 7n '0 IF ~~l lHEN ~(n~7·0 . ..I.t:M: 01 'Dlidioo ~r.~) ..0. ~.x 1i.' 'I: ..!:lijli'"Cli1li ~y-iI!...12:00000000 b) O~.ta nurnerlce:' 10' " R' 4.+1 b .~ 5 ~) 1.u~Jiunll ~ ei' lf~ .all' ttmetics ise' 'Scf.C:i"U:.ogltam: OOpa le)!:eajrtar:e~ urfll~tO:rulu i...t'.Ii . :... -~=~~ 2t 7 (c ._.2 '5~ .~. wea ctt.i. oilJpl t:xecLEt~h~ lda.:IT ~~~ sam . Ie .l3' AND: 11>15 THEN PRINT' .. a f. (a.irrtrDdllJoBti lpentru:r J.}120E2i . fotme zie-oirmll Qbi~ui. . ~ .in:I'Wl a l~t.am . S) x~~.1~sul Ils~nt . y" .~ .iI.l b.i~~l.~. )'~! . ~I'=J. m~'ers~ C~ .lll. l~~~ J...a~ ...it? 1G151 ~'I .'~' 1) ~='ll~b=l]_ __ (rl~i 1 _ _ -L-.' )( . b) 1.~20 - a' x d..~ ~111IA1'M_..iI l!Wr..i! '1i1jl ~I!.ezu1-ta't~i~.5 Cum VQf.-...ac. ~GOm . .~4.IC~ DR .4. ~~_"" nwnere': ...I'~' tJr.este ~5taMe ''ij.'. iII...-:>:.'9 1 b) ·4. 'SS .-C!. .) x~8 'y.101 IF ~iii:2 "HENI OOl1." t .r 4.....IJ fI ~~ ~ ... ~2' .~ . I.---) .[nt 'II'i~riabllel!'i:' Id )Care "{s.l! .:t\e:t't tl de i...pera. "' . 10 !b n d Ce ~aj va ti 6ri~at...o ~o sam um P'RI'Ii.._ . 10 )C8I[Er slnt Iii) prQQTatn e )CaE'E! ..'f-iio ~n.b d ~ .. 0.s maol :!lntrOOJcet. afi~ ~'~ =~.~.!' .~ OO.iIi.."I'U:i'~ .. 20 ~t ! 4. W..~'~.Scr'iB~i 'f~ rlAstC pmit rul cajPJlul expI'~~liilor: + a.art11 ...:~ _oo!ilstMtl!le : _' ....9: Ii progr~lui 'Va.~..!.i i 1&r' . l J • '2) ~=:20..t..J. daiD~ introduc:em ~ . 7102. __..[ 4.:~1 . " ill ~ "ill 1~.6 Care . .. .-.! prilQi r. '1 $...11 fie' urmawul ~lUI p:[1~'Q ~ . y::l ._ .' ! 10 'PRIN-f IIiM·rQ~ti..' !!J!!UI.

_ ~' ~ ~_ 30 rfftut -" "a'_"_ff .'ttuc.cENT> Nota.ii.p~il'l inteI['1E1!p[le~.~' Idi8. c P~o. It JI..- I • ~- n .j III . ca b 'cele tt:el J. 20· RIll 10 linitle <00> .101 ..1 idtr...t: __~.. .C 1!1~~" .col WI ect:anilJliUli gJtept' .9tml 'Vartabila~ nuneflidi -iIIall .tal II!Ym:U"!iiI'I:::II c·. .6051W ~! 5» PIUHl d ~D . t( d=a~.Pare~ de..: .. -1 t.Di!llU~~I d1. H . 1~ An.l JIIE!Sa' ~ I af'l$a.n~~_'I_ i :DrUr .in in~.fi'lIIo.. ~.j3e' ~.~.I 1ai' ~ p[]S]J~r' I ~f inaEltlmat19.tWne~ . 3D lNAJT 48 ltST Rtrf 60 STtI- 50 NIttT d LEt ... Anula~l de execup·fi!.i 2I1.rI! lip ~t.l pI'~1.> .talo-ri pentN Ii c 3. CUfSi!lI CI1 D _in~ea ~i~ ~lJiefi a. :i!I_e .. . ~ ~' ~ . II' .. :i"~f~i: I4ir~l le---:~s:ten' - In RE51i 20 HtP:1Jf 3D INPUT 10 :nllPlIJJT alOl ~~i"~ HI u'l o= I! .D-a+b+c lIaOlll 31 8 .IT.ta ~ tI"rtr'ebltor tn ..

Sfi..i pr:aor~l all1t~[Lor.4 RB}.1 if!itI'o.e s.i:rgU[I.:.1'e': 10 PRINT T 1. v. .[.. '2 J 6 .3~i ce se afi~a:z~ ~ af' $a re di:fe:f'i t In~hij1atl .1~ ~ to [MIA 8.IG ~\ ~!.a .WI prol...n e nd eLI CO. C lOlr de 'e 1mPune sfi~a!7 ~ Q~sf!vati p.i-~~i vi._ RU~' C..1 ~i nota1:i I\e1.B alrD!~e'a.ooce.elY 1'·.i 01.IU!liiJr'U ~~ 51~irilati in R~N' ..~. ~rvati IC~ I§PBrtl IJ vi rg. 19 .~B LET d. anti uCc:ihstantt ~F' . date.\ 201. [j~l~J.~ . COI tinutu I .ewr~ie1 rlspun~lli:l ov·s.jiBa!>~ I€Zllltate:lle urnl alltllfi QB. 2. a lin ii irJ'e af' .1 prl1graQJ1.a DATA tost apliCata In tJltl pa te "8 1.tneii '~-~I s. 20 PRUU 35 lltJ'iT> .is .el:: 3D PRlNi z '[-5m~' ~O..e :ji e.. :azl.ceoo. Sehimati ~ _~ti ~~ de~i lini.h din roo ~-z'ijlt:a~ul: x.J4S"1B9012Jt!!56' e '01 I 20 PRINT TAB .i J' 20 PRINT it'. ...i:.6 . de -. _..t~ Ad. 10 READ 'x l( 30 1&0 10 lIal 40 IDA1'. lifl-a2ID. 6 J.a $fI:~~.instE'uGt·iulleiJ! PRI'll':~ deel toodtd..te·a. HalWl.1 -af $es:zl.. _ 5Q PR1NT d' ilSO FI~ S10' ..eg ma. ~ir Dl.zl. re2tJltBm-le .1ni.:91J1lilll: dlapa cum -cu pum:. [Xel:U' i!r~' p:rngr~l.o:a~ 10 DATA 2~oi 6 ]~: RE_AO EllNbc 'O{f> DATA 2' E~eoJtat-i P~~.. i..!!!!!:}oarea m:lnstiliITtei ~ ~It' $..l to .~~.". .I [J '!!!II""II"-~=.I\U 00 10.__ . ~ .. AAula~.Pt'l:lgram.. 17 ~ 5~ SGhirftmlml .cr:Eln oottller.olI1inniiil"~i 1 Inia 201 8!S.rRINT ~~ I )'. ~RIN T i~a12]A.tf..~I(Pil!if1ct ~i 'lil'iliguUt: -_s.ci 1ntrQoo~i OJ Credefl : liD PRINT '1l1l'Wta...:_~ ~ ~ __ ...tU:i wpl npiat.21 22.. ~i ..JCifTiUl:!il~ ve(['1 ~iC:8~ ca S8 'IIi) iiilfl~.a d ' ~f:l!..sf'i:ijeql: pe dou3 colae -'. DA'~lA lOjJ2 No't~ti ~d1l!~ de a ri~~rre'.~- READ . kIu: .~ 'I ~...! l8i '.lult~tul i:.Sch~tl Ce 18 no PRINT o 11n1a 110= "G U aflfU:Z~ IWPI OS rlrlLiltst? _ .truGfill111 REM) 8ASIC-S e~t~. -.j sas .~trogram..Pt'ogE:am(dhlM' lneintea ~ns. 14.} a 15..J. Ma.111 ~Linlia S. I pl EI)I.=i~ .lnoeplnd au po~itia J.(la ma~\n:~a _ -r:~r~1'II.... :(. 'ltllN Nnt. ~ ita tela 5 t. ""~ )" pcz if:i i O1 fAB .. Ga aile uoo·i ].! L 'laniterioJr if ..are '$i. IillU 1 Slllb l'tul II'.o." jj nt a l~a te' 1.wtBilt ~rvnrt_""'1 mJmeric..Grlnstahte.~ -..'i'IB~OI2.QJM 'V 1.fB2urltarte'lor l"I~ftllt~t eels 51 12. 2 I] intl'\OO s-a .rguHli: ~ 18 lciui jlOQ~l ~raftt'llut ~ i H- se ..T.~dwpi ~) .l1iJZIti.intrcduceti:: p ~I'LET 2~~!y . 10 ~!. ~~~~_ l~ I14.

j p!DiZ ti..e.1m' ~~ma rniimem~ W"!DI' OO"/L "S1ITta~...u.. t~ j ffrn~ Q$.." ll!PRlHT 2. 2 cl..t~a fE5aljU!: ilJt cl !PJ~ .e jll5~liun~ h~~. IIiiIJJJ ~ .1).B2521' 51 tastaturA~ se ~~te RQD dir~ 5::11 ~t.. I~]l~ ~.IQI ~ :stettge linN.c:~ lJ13lteb 'I.pel ft~.n?a l'Ili . . al mteIoi' 9E: a.LCI.S~ qI ~ c@ Pentru ~hIn' i~~ ~ ~i mal efMit a1.~~ ~ (.re date ~rU ~.:ati~azj. van-abi. ~I . iJi15! if fl..-lOll _ linie eel _i Clie. Purt~t i 00d loorlG 1IirtD:'odt... .!I'~l·abil. lna:intea instDJC tIunti S1'._Ie: READ MlA 8 I!Il ~ lns~~ [l/nA ~TA ..telc allll~t "ttl ~-j ~ 'ot: ~ ~ 1ialori pentru' \rarlabilele gj::e::i~~ fJlm MilA r~iM . ~ tl ~.Ui.~T DtFtlf' .ImJ:1!! daite' ~ ml. Sinta¥8:' E.fA[I '::.~ rie~' :.filP:I"lI# .1 wifgJll.Jrtea inSt~li REAll.le \\1'1 ~:2" ~".8d'1Y1b~i 1:"1 ~"!O mtlH u. . IlacJ ~uI de ~le In prcgE_.:: abJ.9Uid rn_~ r. f:1 11&1 . rn'~n ~m ~ ..4 ! ij.1 ~ .1EI (~oa~' ID.l!i::I~ 'I~/~ ~Jl~) __'~[!W' ~'~S:l DAIA variabile .-o s. w li.fr! - in ~~ PGZ~t~~ Ir..{~ 1 d ~~i4 [1e i~ .".U~r Ptiittu l51Il~J:lI~I~~tLii' n. 1IP..l~ liii"ill '~ ~.u:e... Fie Dbliftiie$ts Sir tGatf! iRstnte1dmih DAT.. la '8fiI1l-tul prQgl"..' dm li5tel.:t~ P..~~es.:L~ .tl PI! ~l =tie opdt. ~ _.. (.ill DAIA 2:5jl10Jt l!rIj'n m.' \!: In I~OO.~w...-nJl'U 2 1(J~fU. .a. dt1ar !ji Inai.' _Wa I~ .-LEi:Jl£ ~'t Ii -seoara'be._~ [n _~J ~~ OOA poa.d ·11 Lm:U:w l 1:1 iDK:..~_~ ~~it!iw mt. 20 l£ACJ _3d PR__lNf flit Ins~tJ. -9& as~. uClJW!mt~' I brine' oe:u' tb4..b . 40. de DFUT ~tln. 1 ~1S'truc'I~ te ~TA ~l. rII.epte eei le ca:l1t3 ea da.iooo_~.aJ irr5t -.g.! :t.~ 'pl'tl1lltr.'..p-l~ta iUJ.II'Plul de lmPli. pi me .~~~ e4~. P.

ifiE:!\?i _ £:Y ':2Q P:HNl ~ t .1:1.cu. I .. Z ~~'~:I:~~~I~ ~.~~''+':ZIJ ) 10 ifmM . I I I I' I I. .11 ~errpl€ care ~I~a. SJ vii m1tayl.... it 10 PRI:fH "'Olm51619~U12]4:5~le!iO'.:r"~ -]I ' I 5inbxali' f~NT PRINT ~'5ilLli ffiMI [i1 'I I I I.e5ll7Jl..pl iatfi~H'ell~ DRd a:: §.aI'~ .ge~a LUi '.lfT z=1 _ .:I Vtirgula a~tmf· ..:lJ I . '0 U 1i 1IP-(x. I!!Il . 3.. ~ !~'iiI.liI. 11l LET U tIlta1il ce se ~llriot i r. . I I x..g.. ..i REN (lp. les.21. I r . _._'c5'" JI! is I I I I IlL ••• lii:"dc!!-. .. . S . tdr~.. .~ ~ REM' n:J1 f'(!~ daIt.BI1Iil.l'"1 ~ --..ooDRT'ea in lPlL"~'!W'l' II ynnr ~~i~ IfISik.z.la]4J5"ia. III .a:rea Nzul11:..u~11ufll€a 8Iiiali~ea2.leB'f! ~MlJlhte'~ Ilar' unul ~ID' 19. ]i'l af~~ar~a sef"1l11[. .li 20 PI!NT ~~~.~raD! 4".lu.a '~tmiFe.tt' 'l'3a i rna:r~ DeGl9. .. sep.w.~ rwl.~ .:t". ~ II I . ruIa.le p!r.af~~= op' ~lET y.~I!I :. s._~. 'i!!' . .s'1.'~. e. 2' i'.nt'r~duc:e'~i11 ~~i:~~ti1ll1i .2 ~Il'!aa!tet l L~ IPEHH~f afJO$tl'iof. II II I I ! '.t1i1 oolearna dJin CiUe dl :iJ!l1C9a.:og£~ .. ...sm .~. ") . fOI"lJla : f"Rl!f11..ij~ I: 'ii'ij. I .ure.1(_._. "' .:lZ i(. i"l RElit in~r~...i .r..1 :2 ~ ~~GSto9 10 \'~:rt~b~l!!l!Jil' din.119 es18 le](~eu'i. .00 l~ II!t~) tlIt~8 JJ!1I8'tl 'W1 I' IEs.o:t iuniji [0 'fi . .a ~tog£':~i.'TIB 2~5~'! f 'li.9 ~1Il11' . I []J .. Po!.JJIIUI '.Ji:I...ill'!] p~'.n ..QINl~ U!I 11" II!ID 1E~ .ptClWC scs. i .I"m'I" ~~ WIlli '0 Sf.i1!lcu:te PRINT .~j!'1 ~ .M1:. I .r' ~Ni. :2 ]00 Iii.-... TAB '. I I I ! ~m~l ..1~ 1m oorrtlnua!:e ~ l1fi1J..IDI.....i Ail c: ~ mjn~i11e' ~jll1lJi 'Sl~ mal I=ilOam . i .i i~~'1 ': i~lJN ~li.J L ..ams!Jle ~sr~ 'iantnJl.5 PRiNT 5:"6 Ii i1I__ sepa~ :j "..Jran c:~tenm t .X¥Y. _ POZiti~! e~~ti linltl-e: • u~ C' :r~iifil.AnfE.. :n.20 ~ROO TAB S-~~I f ilj.. .:_ 20 REH calct1l!m~11 IlII8dia ultmBtic3 ]01 ·5D IRfJiII IEiiilloo!ul tnBdi... ~..i~i!J1 ~. iiil tl n~t8't(!1 10 lfirm XtY'IZ .I I. ...'JU ]'~'~ . i : .te: b.~_:_:.. t.TAB 6. .a~~jei~l et iii -OQutJ!iil1[iar cel~ . I I _C!i!lil_~ :.. I I Iii .a~emeti1ea ~cj ~E8 de GU~:e' o~1 cemi fn ·~si~: penni!e ~ ~.~it Clj C!. :r. I OM! I Hllltjl I I I.-. : I I II I I I I I I .I!k. 25 PRINt .'Iif~'~'II~' ~'l! I' l~mF- 'H.1 PRtNT AT 7 11 AT .t~ "llslartl ~Jli'OCl p!.. .Cltt~e ..Z .... 1. - REM int~~~ ~....3.aJ diJn altl~a di·r\ CQli!i~ni 16 ~oana 0 t£W valoaree lui . .-. 20 Ln' '~(~""*:2JlJI ~J S1. p~ am rRG _.ali. I I ! I . ~ t .'J' .--... .' d :iJ]i1It~njl)J~eli . : I I : I ..~fa Utilii!arBai iLnsRu.a ~~lWl: ~t ta~ [. ... Ialre' ~ elect an...a6.~'Y' !5 IwET ~-I )9 FAiNii' '" D~I ... Tn~l~ = I I I M.1'-... '~Ii"Si ..tlgul_.ell3.afj~~ 30 PRIm x~v 4Di PR:ENT x i 11 mil ~ 0' lWe yitli l.d.~'te~ eE.1 i .. ....80 PAINT ill "01 !III.-. 111""'" I I .t.OO. I ~R1Ni 'l~¥~ as.

__ .i d.1lU [3'i Codifi~rea·programului.Prelwcdki-: 15 TOTAL:. in rc' .1O't:. penttu I!u€ulul ceruti!i( -sutl !'o~ st. ~ r@.srte ".If l.s~ = varlo~ rr' .ftMtatW 00.1IIiiiiiiII .c"Sn'§1~].. Glt liB. nL~ic' ''c - .'4iti "r' :In'ttio-· ce.aeEl~air. GIlt =-. p~~lralllJl) .~te' sa st! lacl !nul 35 I tfe 1 ~ + TOTAl ..ti!i ~.4 ~!_·[_I_ - oom:~~ 60 LEJ x=f Execota1\ii p\Eqt'mruJ.: c=cantitidea.ce se - ~~\l : --~e' be: cttai .x=_ PttIVtanl. -. difertl rn V=i1 lost cm1aiUl" ~_ tawle? c1 o~ sa.:"'~. De . .!nt'I'rl:r:i..~ nki OJ .varea E8Btltalte totall . .~ p~~.!l antia-rumr ate. t '0 !9~.SE "InsuJl1ella tutalill.a'l atul.va~i X=.:~~ .I"'!i!"-i!i ~~. tJ ~- L lJ!..w lOTAl dBGa..tlt a:la. ua.z~.-.1")1 (~II!I c.e~tt1:~ . TOTAL + e 0 .-l:: .m . nou nt'rodusl _ .. ~ cl .abi lEd roT _ ..rDp' 'in Ci~UTilfl.1 . littie - 1} 'faTAl.:IJQE!i .in t·ala.3 va ri. -Uet'l.. .~ pit} 1 ~ !iI.~~~~ lOO'losniil 16 .aliJ.te oj 1.Ulal' ...." .. .[lentJ.-_ 0.Cj:J ~UIl.t .tl ..~- .sfi: e:el e:toar~ l'FJ: ~. se SCI: 'Ie: Uri p.\laiDatee.' p8 al"t:l.

~aID de pe: oaoo.1 CE! DElel .famul pentrul til.f:E' -IlrelrJJ:rllri:. 001 pe ne. .a ClJfrI v-am mal ~pu~ Cl'P-!!Jl pr..r.!:lii5eiQfonul dlfS..'..:n:eal ...N~i Uem'l.t au 7" OI]OOO1l ':55 ---- '2.SURe t $.i lnl1.'_:I tProoedai I .e eXl't:lJta'tl S/SItI.:1===== A. IS T~ -+l '11 ~'/a~~. • ~ ~E!!Cviln'~a de' 'nclr.l1.I e)iU'd$ii t 51 1 Oe H Vii eft..band'el..-..V3 0 r:aset! (.(tmw. ~ s.milliU .a a ~_~ LOAD '1 nlllme program~'i urmeazl ~e ~Jil!lli'Id. lila.i.t!) . pif!llne.lCflr. .am ca:t'e II pe CIP-ul ..['a pr'.i LC'AtJ n .lntJ!ctruee'.etat..! pe 0 ~setl -IMatlel {me. e' ecutaD Q :~ pgram Q abar.~r.ti. .1 .e~@ClliJltl!i1 urma·tcrul pI"ogt'url' 10 lfl B.'i'U 9' e~ala -f. [l AL"· 2'.lram in.pe.' .' Iie"J. -.uner t tabule sl u.fEllt I~um tI:tU tC r lrl!l£ve"t In !omdabll.-s'~i din I"I()U .i!8FU ZS LET tcl!Ei 1 RUM ~. ~~lnrl]lIe' [~ 2 .1 ~I fll~g.. 11 etfl~at tlacl S1f1 .s:trtlcl1u~lf18a READ I .lte: cle 1. R.iI1:'8'I. banda. ~t:e'i :f:l una fosJt 981Yst eli UJ'lIi Mliyfil 1 .s dactSl se .(eCtl:t4 utlllitoru..!lde leQ!tqrl I:nelrt.!i1 .gpriti bandal lS-"spiird..e'Zi"~1 _tmmar~_va~tlj da a po tea.1' 1 s. 1_rrtlioduGlnd Qees cs de f'apt .call"G. IntroCklct'C lnparcarea pt:I:'JJlramlcr de FIG (ifls~tl ICA!~TrTA]"E =.limg~all1el~ n cootinuare vd vol prap. tars I!'N ~[\~ IcSpul de 8~91 .U e grftpall de lqs1cl.. nt. .1 l~il[.I.aQDQmI.. ~9tl ~~n91derattmplrt1t ~!_l~ __ tn ~t1Qlr8.al tldat~ ~ fflfitnll ace3atB \18 I'i oeVQ1.ti.:«~l Pentru Incefea.LliI3:..i.urtl! (lJ1itrellJ.~'1 IrJlJ!jJl 2.~U.i[lmooee~i !ntr=un pro!.1e lZ: wlori pI'Q9. Pr09t~rnele se d1fUlzeez. load! _ r1 lIoo1e .o' 00...1 .I 11n :1.t 111.16k!.l 111 iif. .i~ei:z'l .. 'I iJ'i13 tn~lt.L.pe't Z'o.e -C~E'g' ~' put~~ i uttllza alt easet. . \\II velr.I(J!. or:i:zontale potnJ. 'fel eu Say de :'. 4'01 GC 'UJ 10 fk:~ill3ti.tl putea f1 af1.el'pYril[zi.-.9!' Bml .cDr.trea ~lQJlato!Ql~i ca em le i vsdet1 ..GIP""u a.j:[I.rcgl'iHlIIlll 8 DPI"1.spat': t p1r_. . ~i m:'Iem_IIJ~. bElIJlilu1s.['am' 10tel JO LET.nlrul .Ga'jil.gI:a11i1I'I' deo~n:-et:e ~:tle C~UlJ~~ Ii3Bfulari~. 81Srte oofDl'n1lltl n::ntins'!!l~ CL!tta.aten11e ce ave~l deja RB ~seta lntre elf " case-teton ~ 1" Ice vE..' Os._ ~n~e~lstrall::e.r'ilstoo~luhillnl1 REm t '.~ In IJID}I1e or ieInd dar! 1:1. J1 _.at(~~:< a) .irtca lre1lU!.lrU.a."'.~ s:J La salva.cafDi)eill acellUl:n pra.. 5 ~OOIP~.l. i.1 1 s:~t'." late' aGeea de tl ul'timl :solut:ie Ip...VJ3!IDeili . l' 'ta.t. .l j ~i iapQl ef~~l.i:liu:erlijlri natalJ:~ite.e:t@ .JEllr:[~tl.1 "ll de PtO.~ l~e.e aiel towJl e5te~ tn c. alfHnUmBrlCI ecranu 'col [)iII1I!I '.l!il. .~B.l nu.['Q'lne' ~ pe eC\Eal1 se af.Jll.I'lS real zett '8 I"'IgJri U'temel~ datBt ve~ dDrt eventual sl le pbtraii ~hllilllpr..teb.t Ipt'iml pr~gr.e irrlcll"oa.:(l!!!1x".2a")..!.QIft~SPECTR~I .t. ell BREAJ<). rl!'ii~erCi a " 1n..i sa :fi.t~~'~.lJ:PFfINf~lb=.f':loolt sal. ~l tlIDB alin\iat la..1.iliEI m5sjului f!'(Uf BElli a ea ui €lIt U b)·_ ~itj blnda . ~4o e.~'le .It~' is tlvea fti:jte j~i ilU _Il~o. "Z..t instr:uc:i.p[log(f~ui 1J1Zrrwzi dugile! olip'ltoi£i19 Inso. P.. din IJma~oar...1 opllgatE)[':t -'~ '''1.rElr!'UI dl"U1cat : I ~B :1 e V8 [..~9t' tn mVRA PIPRHUIt P£ DeOI![:B2 CA5£f1 P.a piLi ns'' c. La IllIltbrUl tOltal. a ll~gi:.pec!:flc ~ c) .~c rapid ~Rapoi.~i$~i casetofcrrul'J furu:~i sabl.~LET' b:.'J.. I .~.' dungf:11e errDr.l~ ~t.calt '. PRINT :x )l!i!ii.' :sJ 1:0 ~fll!l1t1 lmat iMinn e -. de UI1de 91 J.i1ftru ·8 -'-i P[1oQr'BifUl CGflUiilf:l~ I~U n~le olutat JPecl f.dacl W:m.rarla axteml a C1P-ului).5.~ 1 -i1l*DllLel dl cal..1 1 -taWi 'e'~eC\Jtl. 0 ca:setai ~'Bli Ii nerlbd1ltl!lr' <5a lE (N!9 ~ UInU i _ " " _i p:~ 081SBte' .1allzllna rill .. -2 CSI:iB este SJ!:~p. !"t~~lst['.1 ~JlU dacl _SP8il'e me.

t :US:rt e pre111..egereaPI'CIgn"I.t .eu :~az. 'PftId'~utlll J z. lnaitt.edilcEJ'al~l. fiJe ~e[llJt8 astfIJ11.. em.1 1) 1 US.' .4 IP-r6 .al unei .:ta fC . .nd LUifgin"ti 11.= ti.~ip. ~n UrrtIiItor~ . tcm.ilt12' Ita - em..af.~ rii" l..'~~Im!ltr1.1e BASn:' pen1ru: r .Olr.'iitJJJBSJ ( em)" l~lli1mea (~m)7 1 '= hi . vohRdld . Illl'iil[liJmB 'c~)?· .1 .sIers .'. valOlll'ee "~nt. ..1s.'2' lns-lfuqi.11 5er.t:EII).Ml" ~Hlab'llelor 'IS .B' :9'D.i2(I'oF P'rm1l~.Ir1=ill8l!l 1 .. Oi 2) p'i[~lilellLi.' :I"le lifiptB ~n. I !.am P€!nrtE'lu cakulw. 10 12' REM pebd t s. l .a I"" P:r. s A 6. 1 ! l 2' .~nlbuc'lJ. 'om em _ '~'iJlji!JU Eie. Da.: .. n:1jJU. g'~~~"'1 ~I_'_.~'Ite :Bstf'el..1' IR 11 ~CB' . I 111 dIrhI.~alCe!ul... 10 INPur I-h .X " J .am~ ]C)If'fUt-n l~h &" P 4Jl L[T p. tB ! s". 11 lnl1U1"~ leI rltateie 51 ..DaItt..ni..l"" R£AIr1 de J'. . SGEletl un ~t.. JCsltU]lul . dB citra .r.. -I - I Ce _' .m~ ge~i~:i un Ie ~).unea sl ajute ."~1 1. 1 11.8 Ji crqte e:7 CIJ .~ te R 5~] DATA R '.Uctl . cutd.8 !nte'J.1 91 bJ a '.Q9[~CDi Ilf1llVU.Relultatele ~re"'l (5) n. pr. .:t ~~.D' a=lwH.tal~ d~! il!tJtli!ilIr.. volUIIiJ~ui hS ..1O Semi. n5truc.- I .2.11 .

I~(I TD In t.fi lexecu:urta nioiodatl.. It ansti ti'- cf'!.JUnB C~ ClIm 'IIa p~ln: e~utlie .iii 1" necDnrt!rU.iJ~~ t~ ~ e-i!1' lI\I!l8Cw-t~ .. d fIll! in . i!'t3"t. JJll f 4t1 .-" L. ' a~'tz ul'tiLm eiX_ilu .til ~.. 1 lW t.'l rJR AlNDI Icn ~)o~ ~ 1iI-£N".'oontr. Gitiil1 20---. 1 c ~ (in tJl'.Cdlf'!l~it I~el)' ~--"- ~...nis 110.2~' 5A ICons.aloole'wtuLl ..i:. vei i puna inpt'Dgram '. E scu. cal culul D:I!Ipm&iilQ~ NZul t'ti c ~ondl tie naljil~~. ~:c' in SToP IIft£AK( RfSi! ~ntf'Qdua .iI . ngU!r.s1a X ~i!litf3 ad'iitVltr'u't& sa' e~~IJU a.~.lI.a 1 ma[]~ di(ft~ egal eu ~ 'Sau ITl!sgal CI/J.) ~ (~-IJ) fMfftt!! li!:'~" 'i '.eEl "Jill fl!iIlumuta eMil caJie: OV5" pinl IDIJm.. mLc ~~ CIJ t sau- ~ar c-u .. Ce se va I3~Lne? Linia ~4Q "'.BjunQe :54 ~111. IF . o.i t pr~n eal!'B eSill. j..I" • GuJJtr. ~ ~1.i~ in 1 rna .ea _i~Ee5ia.are mlac.4h mai m. t.1!t3 l_ s.l ptog-r It!.. '.la STOP BRIA " If i •• !nrt:v 'ibafli"l!'a _da:t~ ~.fIotEN.1n ~J. p:-er-mi:t~lnt'rfrelJ~erGa i~~S te ~ secv.mN.atur'lC1 lper-ro!'te lnt['\~d!lQ:ef.t onat IF _rWiN 8ste dllkl'.1. 1101 1 ~utJ :(OiL1IlB.jfleta." .lJftU. .pr~i!1i!iUl lntra. 410 produoEl 5131 tul .Int::.!U!b Ide ut11. ill .B5t:e !iJpi) T1HEN. .) _JIlt ~ «IfIdl 10 IOkutJ. 'e-~e[lJtab prDgranul t1 .:r:educEtt'e: 'IIrrerg1 1a ~~.!' lap.ul . tl wil ae' IJlrogram J..G.a: GtI'lG num _ :1111' e.IeElll.Intip:un ia Jlin:a '20 .. -a + it) l~O If 8>1Il6 TH~N GO TO lSO 1450 00 TO 12Q RUN.' ice dalQl: A-W [1 + 5) < l'O . .tiUta ln~tNc'tlYliu~a r-.'I~ fal[.ona.leal In ..EI de.ba ti cu a~l.'te a~i i:'sm.ttuc.. tJ:'an:f~ can. trans. .II 8lCempl\J .e CU __ rtumtir.n~ p'rfntr'~1Iln tt'al1s'£er Is::al t la e :II fI id .ul de linea 1.ri~cll1n'" i .UiI..r1-" • c.. ~E' ~=S 10 P~tN'T 'I 10 Un 8.~~~t.!['~ Ii LIIn~l ~it' de' )ln11 ~ del iI prOQt .. '. " nor aJ 1 kl util12arto1!" r:1@CUfIOscltDI7 In _ •• lrl 4D GO 101 210 50 5l0' OtltSI. ~ f'IJ e.cu1r e_ . lMtruc~iune.t fe 1 d linlB EIif.~l'e ( \!'.1 . ..5:0 D.. TO ~"""'~nl nBtf'~ctdu..0 .C I9.i 9tqJai UI'i j:!L Burat. fIIU cl. ste P' sl 11 C i] ~l\jIlldi t..epert..ERGI (seri) 1• .tat.fE!tr (sal't" con~li:i :ln~ it 5iilta:l(i!:: I'r )1' rHE~ ~.1)[1. -.l1II ciJc'..'Uu'_.BI' iJ~flMUII ~ du:pI IF EX. 1l['~9['awlui nu' .l PIIIld_1l! Daoarece • + '1I1!::iUilll:@1'i1 say iii10.GO TC tui 0' if! stE:tu:rttl. -ogtam:l" IIF.€I: OL! li..:['llili. ..8 ~Bt I dL!~.od rulludHu de _ lu f. (li.~ CQndi~la Illaca e:>lipte.d1.I'1 ttnd pOE!llb1l! tat II wI totuluJ.(=1.ET G I.el CIP-ul 18 rJE laprt a~as.ndepl in:1ti~O ~~_e.adUCler(l! :: ri') udae..riiriE: S. La l!!CealJ't iH' c.prog[ ELmDIU und~ cOlL'l t " iOUp~ cum pos. e rr....a~ .139.ru:L GO 10 Fl'lrcdoCB un s~l't II1s~_:_ndlj[l~at: lndlcJltA '.".CGl"Idlt Qrulit. ~. 81 tl Sal tul legantl .~ eate 18X eir a: 11F!:c~p'iru:J linle flV. &<8 THEN SJ Up lET .una de .Schimba~i ~i inttOducet1~ Ill] L. '1] II tfl1~..g2'. In Cl8:2. !:JEn.in~' .tOii rea.+3IfllOO) 1F cl1!:l.r:YG\I't ..[1.t.a~r8m '0 LET llC·2i!i' NEW 1:2JfJ PFtI NT 8 lJ 0 LET a-a+l 1411lr.t'L 5 nt . .i opr.(CI:.b~ 0 ~N[J 3'(.~~ - .1 .I.i:~'] THeI ~5tru-c '~1uloo'a IF '.8 ~liI.=1 Progr_l 11n1:11or~ lD dB'IDSli iUS! se ~.a und8l I 214 ~ ~5 .C1!l+~.IF jl=' llHEN i=~'+l:. T~EN IGO to CJ. Ji!I.n u r.i U. .E) se '5..~r~!f!I a !. CEI:] eu ra1 mb: numlt '~1[lCflti'ooi 'in. !!ILllp!eriQl' dupl 1F."~gr8.tunc' ciclu~l dB' r. rna C~iIIll t-cJ.lmiJJle ': !Eje! 'ct::llidi tLa ~si I:l l. "Unta).wof1ll1IA ba1. " iF ~Ct" a IJR NOT ~ fflSN' If !Q.t Ii :tnt!enJlJltea n_jj'!le G'pr8'Jt~ ~.n1e~ nstr!Jc'~lr. au QvLtt Ii Ifniir~ ~e.!fU~ a rsn SHIP crrefi c~ ~a fi aft.I"Ii..lns. 1" PUT ~ '98 ~C!aJt~ ~51.en~urtn!~.'l pt.m ~lf1cai. _\i AT CI ir. !I f il!iB: In ra~~:t c.t intr'-o Il~~i:~fat ~ 'if'lr.1 Incsl1ll..r ite diiiiC'lt. cej!it ~.nt~~Qdq.

ne .[II . ~~ ..:::!..~ lUll ~_ I r1 "fl.26 PI! lO' irr I D IF iii' . ecare UDEI .iI . it] t. IGO TD .oolutie!1 SF i: 1. '0' .'_ ~ a'.al ..0 LET 'n=' ... 5.~t-ate!e ... .

: . ME'" 10 LEi a=':2: 20 PR!1N1 'al.T cklpI !HEN p . . T8sta. In FOR c4pi talul BnterlO(f lIi....i rnultat.Pct ~ . 't.:ulablr.:. ]0 IF 'il .2 118S8JW.t-erm~n~ IU'tomat' ci~ LUr i in IlifDgl:'aml• ~ltAJIE PRACTICA AP " 1. ~UNI :3 ijl H£'Kr ~Q_ SllP ~':O"PR.0 fOR a~:2 ra 20 ·SfEIP 1 AflJ. <J li~1 00 TO 4IPA ""EN U~S~ UE. loa].f~Jr:I~f~1l' r.1 ':iii tnt a:f!~8ite din 2 fn 21. !rnlSlI .ele. II'JC. I r:: ~c lllo!tti ~ f"(l'los:t.~h NE.aI:(.-'-- 6 ~ IrooBt'cat'l a~mn :: 10 fOR a fIJi Nota.) 4.re'll.+l.: _..1 i =.nd i'F!!s. B~.'.llcali. .10 fA PI«Jl IO .p. rasta..e.LIIl da v'1l1ct i lut 's ICiii un J~A5 ega! 1fa ind .INT a I' iii U) FIOIft a~ 2 TCr 11' STEP 1 Ren-. r!J. ad~ ~ Icifral ~lJis~ 1iii '~WJ'li... If ~i.TIEIP .:' _lET'L aii:li21.l j.Jn:~rt sau ~Elc[!lndi'timat~.tcuc1tur:d ~11:~al~' ~elr::e S'i:!il i.~)a)'~If x ~Il PRINT lIallr THEN 40 ~TOP Nota11 r~zllllltatele e'xecu~iei:' 2. 9 tl.t. re'z~ tat~'l~: I Obser~'I1I'jl..ol"l~i ~ ~r.(ficr.!Jpec:itic-at 'Gill 1 i ~.l i!!!! II flJ '20 S. lntl"Oduce.. "Ga" !!!Ie [iI~i)pn J iii3DB11El'a~li.rHl~N00 n~!20l 14 16 tpJ a) d) It!P.f1!IAS.. FOR a~:lfD T[J 1.Er (tn "tr8~~C'~.Ln~~fJ!ep~.<~ J 7.'1lI1J. S~:l!rmaii ~UN linilB 10 ~ ' 1. G)c8. SChimba~~ din!nGU~ R"_ r4~ 10 FIlR 8-\2' T'Ol~ :$'TEfI. 00 TO inver".lizat.d Tt£N ...cut:e i1 51§ .~i= 10.am arlrtat" 0Jji'!l sa ~t ~'face' repet! tti.lllIEiJ!te. .SU: 81E!.r~c'tiunl '' . ~1nJt fl "ncet'c ti d-J.fi ntul :ST.0 i:VEP ~2 RLa ' tibti1'.

.! ~ip b~J "U 1. .:11 nLilfWiiI.lUltltale '.l 1 P['I~~QI ..II]...lt. !!'W!l'flIItPB~II!P. "'" I1n:hl .!1ni!IB fl[]R.1. ~- - ~8'U_I~ 1:1 P-entm .1~ni _ lQ It ~III .11 "" I 1ftt 60.zul-.... ~ . I ~II it' 1 b. NEXT' perm1. 211 I'IlI 12 Sl'EIP -. FOR l a WD 1. to ..DI"DgrMt can .'.apel ... Ib .~.e: ial] [~niFIlR x..( II ttlducil.. I . cup:r 1M ~ ~nt[\B Ble de Urn numa:r 1 blt de iiA1 '51 . ! (118 tr~ ....~ ca:1I' antll'ctplta.l1li !iii). ..iJ(llill 'lQ intr-mtu::e - ~ ~ f1l .a IQ ~ I. .. _ -_0 ': .t It 1ill nJ!.tJ 510 d l1i i70 " 'NEXT ~ ._ "i . de ....~e['~ - "11".to _~.10[' .. ~ 1 to 1 (Be . ~.I t (.~ 1Ds ~ .. 5t! D I- L tu ~ lil -2 JD WUi· U.LI~ n -.1] - '..1 .0 ell!II e if~~lt_~ "PMitru b qiill~ CJ 2 l' tWi!li~lde' un c~tllJ..rll!l!~_ .iI..a*j ["02 utICa'tell! DD~ II1It Ii:lU IIi . lwnu se 1~'tllJlll~.. 41 FOR b-l 1llr.11 n li I TO _ 2..:. 1gr' 1a 1ml 19 1 ~nta' lO 01 trKBRiI l[j'~ 11nl..till) .. tUclYJl~1 I' b 1. .rJR OJ 12. I pl:'tlgf.FOR ~i!in li[l m sau I~OR 'x~n TO m STEP ~ NEXT x ~ Eiltlilmp'J.. ~ . stEP J DI.Inc rtlll.e!' ..."" 1U .~ HOdir:ll~llti. 11 _.iI Ib ]1 ~ide . . TO ..ar:iatili Ial ·i&I 1· vQl~Hu'el uPl'll'tMtI!! I 1l1li2 [e1u IndU-se e i.l ra~ WpI CHe prggI"-. SO '.m...g'~ I:m 1" .~ I .'~1 'TO:2' btc Illl:iJ'tl '51 scr1et 1 lTe' ~e IliB I!IMf~l\jlflrt.2 n-- .. ~~ ra 6D 50 PI N'b .4 NIT' In9truc~1f. lba 11. ..tn.r ldiltr.:!l pontflfJ lJ. ~OIB' [ 2SU c) F£It •• frlt J NEXT 1 . Ice1qJ.. . 1\Ia:g l 't ¥.c'Wl ~arl 1J 1181 b..pill \i !.lIIJl ~ . ' NIta. 2) m fUR .t II Ili111!1 h 'J £Idl nr... ""RNI IE Wli f'.1_ -I r wl . ~l.1...D D S1EP' ..Unci' . flD 51: U 70 tl:Kl PIlI . 10" 20" ilQ ."" . . Ai 1]0 -Uf!! C~tllU ~Itru trrul..i1t ".. i 11"10 ~~rnla trauce! ~'[l ~ ~.y [' ..~ Q I i... UJ . JG nit • 1 TO Fe.121 n~b Bl t~p-I 'iI!.

lD R~~ caLcuLul 5\1me1 '10 P. STE' 5 ~sta J) i:Mtru~tj une' cal~e' El i.l a' i ~ea' -pe' ecran:.. .nj t:alculul NdlI1 5 _..a!SlD '20 f INf a.2 Ina c~ti '~2 . !iO'&ll ~. ' UiJ" !I~n 1 . ell n c~pr'.J:nd Jti. 2~1 PRINT FOR' a~2:0 TOI 0 :!5.. II ~.. :rAB '1" ~rf9J-~l' ~"I~i:lmJ!tli iil====.~'~ 61 40 If a~5.ml I 1 1. _ :Ii ui'tlaFrtlG.. "iedia. Ul~ . ab~ ..e'le FOR....!lI~l..''' 1"".jJ ~) FOR's +1 j .~-~ . ~r 1£1 LET .e'· 'ra' 3'0 de Dri.. JJ 1tl i ~"\5 JO ~~)(T a -c.. 1. ~a+b) . c~p. x 5.~y:.XJ pelfJt.I '~l t a +-'}!li Il'rul iK.b j.it"rea ~i afi~ail'ea 1]0 FOR a :.a' ~t IDllecutaltl-1~ 10 P~INT ~I x. '" U' Ii . . n:s/n . ':lkUlsH s· I . 2~' m NEl(li' ~ 1. U~~br~t" rn=~. ~ rurei:elor -~ de ropeR) pentru care sA . lQ LET B':.. !.n"..~.irts'lotte (3 .at!il~: .:.. Ii'U1tIt'slor -91 51 ~•• ~(I ii 18 :sftrt1t 115-0 G[1 TO' 10.iI.rlng iJJt-re 1 ~1 19 ~i ·0 ~~~tl ~1e ~ IIIP~S'111 1. STEP 2..~6 ~i ItJJn~:L ·~a~ ~'.. j. 9£1 R!H ~...~:W:mIJ]._ IUIIr pMf.!!i. 12:0 3~ 4J 121 J4 r'ltt PIUNT .. tiC 1'1 '1~I'Ul? 6D lfT s -= s .~i. ''I] -1:.. paBut dg.. a '.[\u.t i ID .T' ~...T~fa "1" 110 PRIN1i f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!. .'!II. iW...0 .dii'i&area problenlBl· _5 HEM f'UIIi.lfT ~in a[...l.:lL.. . P nl e. • . 21\$. l -=~. ~_lul " S.. • ~Ie"lilel '!:Ii. UD S'lttI -.:::::~~!!!1! i:l car!J "" ilnabza prQbleael.. . 501 NUT b ell fl4EXf a 7f1 5.TD~ 10 P'R I Ii!! PM '.l.. tlIragr"am: r-£DA1U 10 IHPUT "cite fun!re? LI i" U iii 1I ~I ZO 1WE.50 ~1I' r ·INT I'.1 1.. ~ FO~ '~!2 T01 . H_r. ~ p~:s-~.. 5Ub altul. 'Z}7" TO 2J. el '. T e : ))' . X b > ]J~ FOR 'a~2 llrJ .n.' SCti: _ b) II) . . fAI 7! IF'E~K ill ad(lE!selolE' .. ~rttf ~:-~l'~ l~~na 12Q~M cicl!!-l lPe!J"~i~c._ .c 'D~1i .. .u 'j 5 100 PIUNi i!a~res~H.miItu ice adt'ell dor 1m ....& '1 140 PIUNf a:..i~ze :Ill 'f. c) D 'l:ii1!I!.. t'eperti1..n TO . u 1 de rii!Jll'E1E'e din..con1 .IUNT Jj.1t.. c) FDR x ~ 'J TO n 5T~P l( a) :a) Floa ~ .1 '.120 srE~ 5 b) FDR fk$ ~ 1 ID.6. 40 P R tllJlT a +ti.... 51! intrtlduclrl 1 ~~dalcUleze_U~Ji [xecu ta~1 ~(['p&:almll ]::(ac:~ttl[i cull in Ia lJIJO.In 'tilE! .STEP i bucl.I_' rdtQ:a![!ale lilFlll: " eu se..•._~ ce :m PRl~. tfl"te (HJIiJI..O »(N _ 50 STeP GO ro 20 ~t' 5] III 'II rnr 4' 'STOP Iflt~il 10 fOR rt n TO .i:.TEEf 3Jl l - 40 'SlOP IS rDR ~ . .l'..~j. .

X ~ PRlIfT = .- J .. de Ia IFOR rAJ .---:-_mtarea mIoanelar ] ID122 S678'ffl D4·:S'. 20 li. f a q __ ~ 3" .. TO ill STEP 2 = '.. -T .lJ~012J45"'~Ol 1 Z 21 . f01. Rlb .r.:&'6 I' 4]11' 6J9 4 .I - '25 ii l.~ PR 1_ .'IU' ....t .05i 'IV abtht :.1.' pentru _ l~n~11Dr e~~anulu~ SUb forrm.I .t1) c) rThI d) variabile' diferiU Is f'OR GIU a rl:lI rpoa. .r .:2 ~d ~.]0 I] :: 1_ . b lB. fJ J']pj 2'2'4· .1 Til 10~O If ~'l1£H Db ..) FO n .8 '28 sem R '.- . a' bl 2.Ja~lab ···la. Serle . . ~ 1~) EI.cal l 0 113 ~ ~l. Il) liD IFOR ~"".l IS loob31 2 ! 20 ]...' iIlIm!' . 2. 2 ) • ~·a~l t R 7 .: 2.. .

[-I '0 S 3D tI R' e l rn 2 10 DIM S REM ta lau 1 (5 2)1 IClI .wl'liJJi.51 REN . 110 DAIA 100 N 911 PRIJNT '_'D ~AD .... ..P tEXT n U 30 FDR n-l f~ 10 4Q PRINT a$(nJ ~ ccnt.u~ 'DI lJ j m Lrr iC 3rM .e JI) ~d]) • (2) J '0 l -T ( ) '" . 81alWlte 1~ . rut '~1~ ell m fU1 J U )5 PlUNT . 5.' ·NEXT .(1) sm FlII t. 20 FI[Jt 'n 11 TO J ..1: lEN 10 DIM a$'e 5..alC n) 413 PIUNT S(fIi) I' RUN n~~! I 1111 T a"t8~:1 ~: t . [n [J ~ me eaL71~ht>e" .n lP READ .8 1'0 DATI 5 6 1 1.. 9 P~fNT (l 11ft (2)t ~l NltstIJll In: 1 I l!5l1t '9 J." I r""' .t(r "~) 5(1 NEXT c.I':indur i if (I' D) i 1.silGi tb~l~t RtJ('--~.l TO 2 11. • .arag· 'iaC\J..1: RtIt Fa 1 1 tc 6Q DATA I'll!! 50 NaT' .20 OAT A J ~4.trutul lJ. t£XT .f ..'2 c.~hirmdi'l. 10. 1. 71!1 fiDA: ['-_ fa S eo FOR C. ~ RUN 15Q IDA AI 1410 DATA '7.17 s. 1-1 AMI 1 at:1 l1nllle 25'1 21' Ii . REM It' -t"I~ C~O-DIG -nEil :ZIJ FOR . Inttoduce.1 1n roiJc.0 " - ..rj.

i"lirv n 1 L~ iil!i~ lillllll ••• fF-!!!l1i 10 !n nUl ] IIJ ~- < 't Ij~ SUI r r' .1Jn It lU~N 'LIb IY ~ l'n .

.. n 0. '.~~'~~JJ~~: ~~~~~~~~ laO NEIl' 1111 sTUP Exenpl I '2~ ':0 lEJ 9~$"'liCnJ 0 Ibiid:d.~ide. II 50 PRINT !hlD43~71"I'Ij. sA fia 'mr:i..... ._.emen't.!nl 1.Ie 16 ~1 90 au ~I ut IlJJI LtCIUr nDi: 1 -:lie pot oteri DCa.0 GO PRINT ..19 IN! b:l:.talu~ Qem. 1 rn ~ . !5!'lJEgJentel. •• IIIJ~ _30' . tl.~11: 90 PiINf gS(1.1 InUlKOa "'"lor. .1) + gS(2)- EXDI'lf: IE PHIJlIIIlE _ .I... '.b1la-~o ~'t1ll1l .• 20 [JI ..9Jn tablw A"~lza~ea . 100 IPRINT . dec].t~trcj' :. 'ij.ZJ9' aJupG fle~ale" element .l_n i .Qdt f te~fiea 1·. 2 J 4 S 6 1 EI '~' iii 5a 'itntali:l. Program pen.' ~. .8...1 S8 fie ape1!~te~r.-a af'. Jiin"l3 ~~(]r 9' '" " '"" 9". Ilniiil 1D . 40 STO? 120' m.~ ~ LIS A .s..~.af~ w::t ~OLJ C'1II . DU..' EiSl11Jlul 1" !..I~lrSl1) Pe"$ru ~n3ll1'kat'tea 'W\I'1or tlo[" ulfilt .. VHt'il1!b11e' : [.. 8stfel.Q lln!! . .lUlat." .de ..onat~I"q~".nul sau mal. P gr -" stl m. cu a III 2..s'le.-.r e~BJrpl~ JlB.' F!tD.1 ..~~&bl~l~ = salt Fie! 1 .].itut'i 1 ! )- .. (lASIC dac~ ~re ~umlte ~. o.1 IS'......or [pl:'oQl['l1l1\l1iLui iO U] REM nlJl'llB ~~ram 20 DiM 1(9) 30 llEl s. •. .B:!l.jl .bUl ~ !l!l'3.: 160 ~/UNT 101 flINT' IC PINT -"""""".. ellfMD'lte~ ~Bm :sl laJ~t ~..ru:ama .ractere Jlle uru1 5ld!lI :lDnna: 'ID TO n con~nl 'MIilIlo:r1lJe 1.B '200 no 20D PRINT ~'Ij RElURN ~.-..aacat car.e.r A~ .. 9.ge s~ dati ..!D .ll. col0ln8 1. 10..... '"'" If nil J AtIt ..ac_ elill1 (inclwsiv) p:rin balizarea ·ilipl.' ..Mle~ I dattele ~ calcul 'ntr. m te o.tnJct\lrat a~ t~'el lrm~t a~e.Qcten dlr'e~iM :.' .ar~l CBlIe _' ~U I. '" '"' '" • 4. iii iII...!ql'li Ral_ U.. ffe linil ~i cal-::~at Ia c-enm....-:. AsUel di! ptrfi de mgr.._..a DO.iii ' II 110 ~.col 9111 coo" nQ: 1 s I ea t~ un J3 . ... . ' ct -.t • '•.a..r .$ dEI' l''ill as:tar't~:J ~ ~1!.e· 1~:5~e 1m .rl.. ~.i ~ lI'lWJl!ile 1..]ii:. SA fie \ afij:9 Je.rtlaJl.t~ ~r.l'Rm~du]nal'.. ernnturl nA.1 1'1=. -.STOP '" 120 RETtJRN RltJ 100 PRINT 9~.1 .'0 PRrNrT n~W~Iil1.Dp'lrt 1. .1l tlJbloo w! un nLl'n~ DEI!~Emate... ~eOO:¥l d ecuta~ i ~l .. M"... 'nuquil e:lemefrt~u i d"Jn 1i stl SI . -'ni.: cDntlnLl~ 1~J1. 5@ caracmrt pot.z til["" SI Bill r c-:l 5W1M1 pa" .am s!nt ~te ·SUBRUTr[.rdJ~l e:tn _.S iii PtOOtaD'U1 ptincipal __-)em~l . 110 GO S. 6[l1 fi .W ~i ta..nep:rooLiEIiJa 3iil11 OJ~. ~ent:rtU !B In· ..l...~ .fn l~irtl val~ ...-~-~-iit..0 '••'.".. I .l1c!.1iC1 lWa"'01 Ii "-1t taUT -.lini~ .ette 'or! este '-.

-~ . ]im.' l~ml ~ I ::__ '(Ae)' ..a) t~) .Unill _ _' AF'-.e'ool~ .w _'U!f"!l~. __ 'mtalurilm m..'.1M' . looloanel '... 11ma l! ._ = __I lliJS"ia. '$' I~l: ~ ·9. e ~Ial: 00 .ti nEiul\t:ii! _a.- as '11' ~I ~BI.\-.(nl-:rmJi . ._ WYl m.!'i lim. ~ . '. .r pe' Cii1lI:lt '~{l ell ]le vertilcal.'I " -6! .-st: .j .. _' '.tot_I uJ't: 'f'Il-' 2B£e'ar"' 'mta!~ .._~_Dll~ Un..) - . 5(n1. - _I'li m I~ ~i1m .) 9'(1) . '-. ._ C' = ~... ~l_'_.' ~ ] 5..

. '0.11 ~ a{l~l~wa(~~)~aJf}" ~ '". ! .l)Al:'A ll.l~ f4~~8 l I ~~ t"2l1J . O· fiJlIM'.. d§ ~llei'liiB . _..e.~t.j -" OQlomm IT ..jj.{l).. ~ • .lO_ .} a' .u..::f il1~€p1Md ~o D~t5aJ~a .:.PrJR t -J. .e<a! s~ ~~ £'.~g .c 1£1 ~R~~l' 9r A IL T !I~:l. It .io 11=1 1:Z0mti i b~ 1.m[llr. '" . ...!J.. /I POR It!2 a~l"'~. k Q'ol[laflc.a£U~) '1p Ln jQ SO '~fUNrraql~. 1.l.~ f i~' ~ Ii 5tJ a (1) • §ij te velGaI"e~ ( 'II) ~~Dtru to~ . ~~bl~H JiUlfte: de .ap. '1.• 1.dJ. ~ei!itl LJ tabJ:oo ftuJi'el'iG: linit! ~1.~ en I B. fJ lil)(f 1 4~' UJ: -a (1:) ~2J..P.rM lloa) Ir:.J~~~.! r~ rr fffil) T' MlfijT ~..lli!le PJD.l + :HlP N :(.) W Fl inR:Euwt'ilJr-e elM '~.~~~~~ 4fl~I:.irtS6 In: aft ~_ It 8.~ R) .J.e s4 ..I"J~1 ua PI~m car. ndl~ 'lW~ nu este pel{~~ urn b) ind1de f1eld~v f'IJ ~te ~.ermd::S ".i.$jjj~ur.iii 1 111 30. : [.R B".IU[iJT m6 -a.e~tiJ~l 'ONIi~l ~ &Q 1 1m.~ Itti) j rm~ rr=!!!!1 .H:u5l.$ t~ fl!t-I iiore~t~ O.~. 19 DI~ n{HJ m' ..'-l) ~.l T~ ." a{x ~x) ~ n~.ealp. 1:1) r 0 10 f~ l. fOR €=. " .t. ..

RUN '2.~ :Q4t.:I! ras:c·t~ t ~ Pute~ i h]' 0SJl MIni gdrt~ !q'!J r~ l~i mrl.~ 1»]<1 ~ fi'li O· ilHA. BIm~OeR .31J~~bll~~dlu'1 i~ a UI'$ll ..' iN{ liFlASH .ra.1i HI:" 1~.E:EU..d. 'b!-lJ~v .~~i ~['mIM~..1r>1! 001 II!!If"b.umj· (~tab:!l) nii1tt~'P ~~·ool1fJE' . elf rellQF do :I ~ . uLll~ lU!liiL~rr:onllil.lb:!rstru .truc-tl.i nI~ -"-wI or ~..n 1 Of-~ ~"I ..135 :~~1:i· ..1 ~ II.!l1lLiHi ~~. ·i.Iut 1~J.. 81 .llte~ ~-!IJ_@ pe 'fcinarl ·aJj~5 tru ~ ~E1i PRl&m . cnJLSII"~~ cu 12~ Aflllati llni. 1.]1 l~ Lar" a5ti· e!Jl.b.!JaJ0ch3!JJJTJs.al..AT Ii . IntmdiJJc.b"~. eG~.~.cl~ 1055e1£vtM cu aob!ff1t:iJf. ill l1ia~ ~~~.ki" GUI ~ i~tm:~~!""L..!!:reGtu~ 1Jr:rt~mi.. DClR06R i Dtllm[:R s BORDe! m 10. ali~t Bb:1l11!t! lflg~ru~-I 00.iy .. u:~t~riE!. i~a!.~~t..trt u~ toan' e . -- I lJ .l ipiliea.ru~~~ 1 IIlOFP[J~ :! $1 'EUU{Orn ].'~lonr-ea fll!ftCllillud {l1ktie J .~.'teiiillt" ae ~1eaza I.jf'!T'lflif"'ii' ~'fK!i1 rl~ II ... 'Bft.JJt.U I .qEJ8j 100li1]ltIDi[t(! !{~i1tl '~ ~~oo OJ fmrthoCt~ieEE a.kna~ .~ . II!!e $8.~tU _ te m ~nStr!llc:':liJmi~ fBI: 1E.hu!t/ttlrcw. ~ 7 .l'fQ'I\L't-e.!ai IORDER JIJ.Q1lb-~ iapill: ~'a: ..~.~f~ft· Ir.~IiIStru ~ s afJ~tll " 1 . L~t. Intr~d\u~·~i.CJIlJE:R 10: P:JIH SO: IEIf _ '}. ~ ga~ QlJRr..3 ~ I]XJ~ QIiJIt itUOOF 1 ~.-.tu~. m J ::: ~.~nlmJ[I .r.e ·p~ail1ti..)~m!9 e_- rul~l (mrdlilr.!APE1R: 1.Ull'f..etl. ~ VlBlmie ~- l.j. IWC n·~ .8.t'~l:nr: ~crud. IbUJ/ ~i _ I e Ip -u I perm fa oo10rit3Jle.aIl!a ['.ta"i..'1rAPm~ D..tteg.L~ P-B OOIf ... Sc-a .1'l~ru.!aJ.~ ilJlmIiI 1!''o'I'". se 1C.. ~G'lB~:L:grlnu"'l~ f 'Epr .J!~ I~ 2- ]l.lJ:e~ ~' ~[]J f(l...~fi:)lox. '~le ~It ~101l':'1 r."C'!.. .W 255 t~ .f'_ ..FMIt1~ IOU La n'leG~ti ]~I loti It:te~~~·.j~ i ll.i pe 65 lD HI' j ..a I . intl"'la.:i~_Jj 'a::iE'i-.rot ~ . ~.~~iea '1ifI~. Ln 1.i.

..·. CULiJl"l '-: 2'L. ! .2D LlT ~.arn~ P PAlPtil' -1.I 1!flQ.l.1in13 .g.'1m ~BHPIM' 160 PEK1 ~ NEW RUN 2'2!! i!n~odu 't1: rrcw _.l1DwRtIIl PJmIT ~.el. ~t'Y ~")G ~y ORA ..."TIJ 2" ~o [PLOT I'..BS. ~ mte :in8~lb"i5~' mi' \ili111ar:il.1.1O~: t ~~_g: .5lJN( .~iI gil\' f':!culu· tr:ll!gg~trlee $:U.am pcnrtrul 'trl!sa . idiiiit:'iy Ii:'1 ~.IJIII ilfCVili. ~ _.JrDa e . t1ai:it1 IlI.' -'i. I ..a1:f II de . .'f ..r'Ja~4D"~~N(y/12a\l!lr~') 501 fL. '-'~-1)'~. ~ - i-I ~ IN< .I ~I'II£'II 4: fOR 1-' • .U!n un ~fogJ. -I ' 7 .i'~t pentr-u x ~:i.:=lHT(171lIRNO) ~~ __ . 10 FOR n. r~ _ Oac. - obBRV.s II) .2a. fUml I~ ~Q LE. vlLo":l. y -II!:.~ ~ """t Brr = "1 De saG.~ 5Q J£Xl n RlJf )0 ~. In PTl¥ __ Ide' ce.·1 2 PI IcY.1 ~ ~~]IJI. lUI A ·ldllblt. _ ~ EQlCUtatl ~roaltWIIJl din rjij~r . R. di~et...allgrl~titi"'i'.1. yell.Ijfete' ln~t'egi aleartDBt'e~ 9ch__.. fl!J~Cll. ~ aop11twlne ~ 10 eOlmER Ii 2[1 'IT O"BS ·OMW' 2i5tO Jm .. ~!IL31 ~ J..1 il!1._.tC Jll Hrrtttl valcrlll afiteate:·. m 21EP -1 i~ V o ehJ.1]1 INK 1 'f ~'~ SI.__ . ce1e af'IQsrta ae cu CIa 1O 71 ti y.10CidtG y..

.

2 "ZtK'l j~ 1~ H' RNaI In .4! T' OJ~fi '1 Rfim 5 obi I iii nilJmetfB .:h~'j[fti :.1 I1Jifl~= M de n.in re D" Om. .1 (:S. (I ~id it.a :m LET n 'IN·( 4KJ{NO~ FQL:Ilf1}e1"el "'.- (In slZIecioaI j 111 jc.i~.l'H _ '~. a.~am lfll •• _n1~ ~ lIla In_:. fiND - [JRlW -&0 0 'iNl - ~er&l:l -30.'Si99"c99 DtIpne ~tuC'ii . oomere lnt['~Q_ Inb:e 8t .9 ~~.-.:_lnt. FUil'MJJ(!IM1 JMIEFci:~ ~ ImagID3tt..ri.' o mAW 1O JO j.-.RN) · d'~ c'~terva t:Jif:i .~ n :!' .le:reaz~.:ea'2~ JiIl~n:I' . c1clttrl FOR•• ~ spectacu1OEt!iB C9 In PJogr: .iI p.t.T n~R~ 1D FOR i -1 TO 20< RND-· g~r...'~li[C..·.i Icbt"1rae nw-.C'in i1Y01§Ir·e .. 50 .10 85 I: ~flTi. 9811 ~CePl~ nl:l~[Ie ~~'C. aleatl:oaJrl~ ~ E)!i::l·ta mIftode lM~tlde...z_ec.III de r]umtu:e eu . iiS8Jllle3 to ~~e..IJIIzii~rlllt :~i .ee til -: (a b +' aJii ~NO _.eii. l mirnere z@'e.4 ~ INT (~D) '-gE!r.fuoot.I\l~ INK 1 i 127.el i!fe FilJ1ID1~Jte .irna . otr.-.3J!1I 5€! .b ' IN'T{La R~) ~i(lr t E1 n' ~ -gBn~r!laz~..i E~~rutati .Bnglezl . 4£1 NEXT i ..aa. pant·. Ii!' I~typ.a ~~ 'iiliiS.LI a fl~QdUGS n".. a MD~ J!IJI PloT ln~ JI 2n 00 40 0 .$11J iSlIP :2 r -10 N---~pi .~ C=B~ ln1elle.. 1 lfitt8'~l int['l8 ~b'0'.: '!filS. gene:t8'SZ. ~J m LET n .ooilletflrtrE! -S'chlrtiJat± 1 inla 2\!l. 5e If1tlte ~ ~1 1.: Ss.tf.~g]". ill if 21l LE.e '~~ LEt ~iI Iii..e . ~UN :2:0 LET 11=15.: un ' 1" ltl PRINt n. it' v.. Astt'.1mde in~a .m.S!. ·.I 85 E' 1 Til .'lrl nl:l .cU[' jJ ~!8 f.mete ~l.'iI.llnSre C'cate lEi€!: ~runMre~ ..."...7..t-b) mr ('6 RNI)) !Jab t 12~I' 01) [Ia'a lY i .I! Itltre 0...glo~~'SlI:rlJlT!f!TE! n I 4tA.~t.'HII.

•.. .. " _ n II _ I . eonn d.o'---~·• rtd mrac'U!Nl grtl~ lit.

.DR S i p"D"pl 12.:. O~'IDMW 'AP-R ICC'}.8t'1ltul car a. If' ASH ..rul tel d n no1..:' olc~eS<!.eu . e' ill'S B~P c(. GUp:r 1"" I cIt rrm1.-I a clr-ar. a fnstl-mel' oomru:-1Ii1!JE! sp r i ~11 s~ sa' tablwr un.rrf.II! rsal."'0['1 za:r:jJa li1F!ui~' i 1(11..tatulDr PAPER . 1.sll ~.apte ' 1~-=.rte or 11 '"i P". ~oq~~ reat.: ' ~ O~.(5) 175 BEEP' e('5' }/IOCII ~ c{ S J liD lal ...."C -sre' cif'ca l ca eK~l:ul ~. ~ _. ~lll . .1 t:. I)" '1'~JEP'T'11 eea 20 Rei •. II..~ ~.1.PM'. rrs BlX. PRINLf IImmir 70 '.[' 0'(9). 'e deeD! BI['ilI - _ S. .. I '~I~ 0 ICC .inl rub llrlli e 100 fa. e prQ90 ooal~ -&U fJM.0 IDDER Jlll::l Rf\M 'Dt8ricul ram~. 'r I I 160 PLOT 1'1' I ih QMW PUlER 4 I.O.bratl 5Cur~:I..if:ia leI: Wi! 10 101M C("1) G.. tltoar :~i sd se 0" . ~. I.-a..0 o( 2) ._ 1.0..~(:JJ ise Pib..~.) i~oj}le( 1') '~D ~ICC"I ' ltmDIHI "_er!"\aU r .atea unui desem lnt[-o .. tNK '!3': . DIM 'c( 1 ) [.-e.Il AI Illrll.~ IS: I ~'.SS1 REP 1~(1)/la~~.~bt'1 ob~lne pr 11 a'1:. lOr 2:. i. c( ) iss OEE'P c(4l!lClO I CC~) 1'iO PUll 18i1 DI~uDfMW~.. Q : ORA PAPER '1..ea lUll In pmz1tia _ tcare~ " iii _ni .r 5 1) hE-c' k 5' REMa ~i . PLBrT 2flJ.O)'T17l.IDIM ... )/11[1 ~{.. IN:T(l'!lIIUilIO 35 ~EM C .a arltil p _tL'U .PEirl ~~. b ~I 8 BINI _ 0 tl Bl D 0 0 I DlOOC10000 010010 11Q0 0 0000 DOl 0 1 100 8I~ 0 0 0 0 0 0 G B • o ! 1 000 D D ~ 1 100 d c~ltri'iori l4'O ~6' 7 • 102 Priru grit .:.USi! ~U5151 '~USE 01 l~mI) ~o JO~ P = 1 TD 1 ~o Ip~INrr ~IPElR ~i.id _ 'nslooBl !CUll 1 .re 1 60 [1:5. !IlO snIP PUll l'~'llfh!DM'IW P'A:PE.L-. nllr 1 TO 100 _ meOO..~ LEf a ~ 1.[R' lil.'. [tI( ' II lD.10 LM t "II t.IR-Nf . 2~ FaR' k 10 ~ r 'II . )IT P ra ltl i • ~de c.O.eazl eu iCtIilanda ~ 5e' .: 1.' a clt mEl! e: p'tUl va~ 5-1 51 IS~Cl Z~ cHILBlfir 1 lie '1 '~l!llOF le' I (GUloare)~ PsntI'lLiI.10 IPL:1J]' 1. I .R .f'e(l)IU~O I'D(l" s ._.ll1'li pe ~ f. 1(}..~lCYll 15 PIlm FL SH ~.t:ergecsa _I.e cilpltc! ~1 ptentru co ar:~i~are~1 '~9\!Ultillt~ ._ BEEifl' tt~..L U ~.mtmlJ.. lllt~liIB ~ ~ ever iC:Bll .~ _~Ef' '/10.j 4fl LET C{II) 1 .

... 1- U] 1-..-- .. tiLnia 'to • .."2 _U]iJp! icg-f E"e: ~].. 111 :1.

)4 Btl BEEP 2. '~.12 145 SEEP .f "d dfJ la ~po. 5 dll£IEP ~~h 12 ~ 4. ooaBelO8ni Qfijl srJ .BEEP " 2. Q . .. t\Q BE 1'2 .': ~fEP • 4 SO SEEP ..g ~2 :r: :1 CaJ!r.[a~s~. - . ind dln gama \!al~r'ilor ~mi!ia.BI l.]:8EIE.i sl ou lose.l'81oar~ J?B"t~u .e.. II .1:2 _I I . .. b11 ~o~ 5~1 !>e • ... .12.[P '! ~. .e>.1 f ~ 20 OW a ~:i.'21' ~:II!JJEEP. l'lmiteb E'..12' 10 M BEEP 219': ItE:P .' " . 1.LlCk'-ii ~le(. (EP .'ClEeP '.tI..z.i'CiJl: EP IGJ sltil :.t.. r""llui_ ~I lFl'ECAPnuAtJ::W :" l&ltIIu 10. Z J 10 . 6c~181ti un prQgr'Ul GUlfS d sen5lR'i . 51 '. ~a putl8'~1 f€ll~si La irnt. m di ver..2 ~9' BEEF 1. .~ ma. ~ n ~~liltl!l"i de .2 'hB[EP2l~hBEEP .re.rbiml folGSi Ica il'fIliJlIlB" d~ lrJ'aIFiaJll1'~ n~le..g.eu ea. • 'l . '1 : ~.de J!parame'triza~e~1I t&fi'\po·-ului.EEP ~2IJl2:BEEP .8 r p.."J 1000fd.4.mrma1:.BEEP .J' ..a['i~H': ~~~st~ Ptogralri.1-:BEE' .11':i6~P ""'~'1.Ii~~ irvter~sante. .!rQ(JU~~1 ~ .P .mi:se ~tr.r12 I ~~" J:.' . PC.2. C:etFliin1Jl8t~·· " • .~.~re T~la~ de I(:onstw .4. cliJlloula"tot'll.4-j~.hl.e :~.l't~ Pl31ntro effi'. iII .i ~ur:ecii21h" 01 11 fn~'.'1 ~J8~P 60 BEEP ~1lI '0:8['.BE'EP ~4 jilt lOP BEEP ~4 .-.f~1un11 D:5lte: SQE'.ori S\r. 1 • oil • it • • ~ :l . . fa.\12 .4 !i112 ..5~B6f~ -12'.2 I.sa. . OOM 11 doilea Brmutmt aI. n .Hooll1.e.00 ~9J~am 0 p([ec.12.~J. 8EJE.ft!]YmBflte' 1J[). lacl di. -. t.Il ru oo:sc: ·lta-rIfB. fi: f'DLas. . d!£~P [II.' a-I I "\ ..v9n~~ .e!i e paa.til [lAtA l. ~I ~ .8EEr .~ \l:al~ate8 ~ 9EE~7 D a aelu! ~ Ide ~1 llt1."" .i 9. .:~ :fl:!(€!P' ." ~lI: m~ •• .r.4 ~5 _ l40' BEEP . .aJ~~ 1~ _fO:!fma..sal da II? .. '1:'JEEIP ]0 EEP ~4" 9:'BElEfi I • 120" SEEP . ~I ".sPeGiali.B. 1]1 " '~ t! . lui. e ~ tJT1i ormlzMin rsgulS de OJ t ~ pent u pw z..izEll~ pSVltru :~i g:ar..pl"'in oo± tare a ~al1ar1~): ~ .~ 1.2 1. sa ~lul 10.2.Ii! I - I l . Pi" Ptt:l{J!r:..I (I .~ .4)2 i BEEr' .9.1 '~l1tl. '. 3tJ.1 :i~" EP ~~ ~. Da ratin~t !iull'llrnentar p:rDpn~r-am (Pr.. I 's ~~ -1.:'1: B~EP'_ II. Inllte 10 ~ I:" trQG(ijae~ i j Ift'E rJ oJop i II ~ . • " .P :~.]I ~ i ..J • ~ • 't .z . J' I.4\llZ::'~f[)P· .n aoert dllllIDeniu un LlimP 00 :tIp'lleal. .d&edali:La . - ! ..t.9.~.BEEP :L..lc ~Udlb~l '\: x .r:esQu 1 urmltim e .' 16 • '. - ]~.. ".~.uI81i'lt. . P ~4.JfllJl ..JiStlfiWJotluf'i'li cBle '~ASlC de 1 1.1 1. yt'i itatI'el .'BEE P ..il Del C1!ntI:~Bl~D? notelOt'~ I 1.~j'i'! I 01~ 110 IIEEP .\UN nsi rcina1j..2~'7d!EEP~.-.n' fI cod:il.mel.'..'L .? ~B~ f' ~2' .e'EJ:..JoaSfi! ''! 5Ufiieielel1' ie5 b11f'1 Iil~5~ Qe'~ot II'rooliGstleil11 putind. ~-.i.its Mal.4.E!s.a~ 51 .' mai jos· ~'Tf~ 'OrJdif'j"cl "'Cwoo e pfsfl.'n. 1~ . c nt~ gama. _ IQaasemn i ma.p TO U 10 (I I :f 1m c.: BEEP 51:1 BEEP a.2)1~ aV'ln gt:1j.l~.e~JJt:om?e 00 IiOOIZ i'0.5!B[[P .:.f~ "A ~.' j...4 .Z.oa S!Qn... 'I 1 Q' ~I!!EP' ~4'8. 2.S[f'P '!EJ BE£P . Ic~ooljbQ'r ~ . .. 4 70 'EP . '~ f l "} J.iQiOBeEP 0 i:a ~:eEtr'D ~ r~u:!£EP' Pi f'a::daEJiJiI p 1s .5'EiI \I1al.il" s' I t:Ot~nzttoa..lJ! ale m-gtruel1~il BEEP?' .1~BE:-P "'~'i.I"e-tel'or? esm 1~ j)emK&1Jll .4.l.4. I"xifteate e in ~o!1i.2 . l ~ . Ll'J9 tBtj • ~ [lact ~. B~'EP 'P_~I~a~6E~ p 8J 5 18 ..ta~Ia'i.i! rna. ~i u[. a~13 namilte . ailUfJ~a~IB'. BEE~ P ~.~tsitl.Of: ~rt mod dA spowtroi prac.7 "" J: L' .f'O :.alJlj 1 ~i aJ f. p:a f' ti tlU~lo:t.1 II/ .. dll[.a.15i:nil.2 . pr1Ql)fi.2. ..zate..'.: BEEP .l..2 . DQ roMJlJR ..BEEr tJ .. c.).. Melo lia Dilai: Sl 'se aude nu 5B ~oatel .12~IEtEEP Jh~ 1" to . to ~ iat~lfjF-! i ~ : BE!:? . ~ . IrlU ~ I!!'GLI.~.10 !IBlEEP ~.l~ ®]I f. ince~utlJl:' 111 LEEf ~hfj[EP ~z.1 a 'I.~i:~a as.. 12 1 lifEP .te . .a ~ 111 ·13~P p ~ ."l'e SUf~'! dupil [ain D"..0 8£.!.I" t..

'iir'jl iIift.l. .10 R' l[}~J 00 eemr 1 R ID •.2~"11'~liEf . .'I ~ 2[[1. • I"'" l~ i'i"'ftill..S~EP lL'l 8[~ ..P ~2':1:2 ". 'Ir FJ Ul...__ !M3II~::I:II rd!.:P 7J ~eEE~ . va I8rlee~-" (el:: i1:t) ~ .tlllntete :O[ incrusl i " e: Se! :. 12' • ~ __ r.8 LI! _" {..2::5 ~. . FI·t~ ~ ~di! Ie Jl ~Ma.tr:.B[EP '"2 . 'I.. upturn._.[""1i! m t a :In I (Ie ap d!. a ~ e eel p.2 .l R 10.Ji .u d 10 va oare • ra..2 D 0 1 d . 'i 1J!e :it!rtga pen iDU f !Q:9.:il 10 BElEP .IEE.• 2'0 ~ ro - m ." 00 ~'fII1~!l se _dun l spre ~r!l!ap .. plan) ~ "se g&'IIa" .~12' : IEEFr II a e ~E. ' ~ 2 H·fF: ~:l1 t "d:U:Efi III nEEI".!...n :"BE£.l.ad f_ I.iOI.

. (0. z!n~ gutai:el ~t&ra8 PItDO' Dr' J..nt tte!Cl!Jte p~ ooama. Ide la:" ~ la ttl (ven iins!l:a la.:~acteI.i utj.Le' i G-i POM Il8.l12.ri':tJ1£ E 11.i. f C. 12DOU ElL.Sindl fuhtla (UNsi Y l~ez:e Intr~i!l w.5 A!'.c...y'a ~ri21 tul .~.}IJ. JIlt... lGJ PBnt~u x £ 1 I .FN mltZ.I! m LET ·-fl:LET y.a'fi~e..mIftJl 'V[I 11 re!~azl ef.ru ~:aIm-lIe fLlnD~e1 ~ fiecare I" pemr. EI at 0' r. IDic.i:~W )0 ~td =9 .aI"ea f'~ti.....slAt.'o 10 gun: .L.nualJ diJl1i caiire sl.v~. 1r-_'1~..i Y') =x+y+' Off FN n{)-X.i data ~~leaza ~a!i1 La e. n r LET a~l~ _ FN m( .3 va u ifiII_.Bt1.01 rru A~ul ~... un progr:.taul.ti! in lin1xal 10 10 t1eci :-·-21d..~ y f i iOO de ~~ . ta ~ WI _lUI gp ~ cali:ul:eazl \lablar" fUnGpei __ EI hi:: rtUNII ElIP 10 ".-1 ClacJ dael\ ~rb.. IN! f~~ 15'21) L Ifff C-J.ile 10~.lndJ tunct:i. de s . . +1 PRI.)) PRItn FN n() *iI "Jji~m ~~~.''1'-jt.~Sili 5= a:[i~eZE' pan:till'iU f:ieiG~[m !I!i: val~rU!e 2 tl!ellC~~. de!.l BGI'8.. age rekinil p!t:ratl" 5UR' £' va retlulil ] 5IJt~.. .::r'81i1 ~2:. r:a E 110'4 sa tQllPS. j . ).J.~:~ "iii fynt.a se ~~le returna '10 f'l:lna.a afi~ va a '_ m~at:J _' t$J ....ef:e' "00 5TH " 10 ST .~t LlDZ1) ]J{f - w di$«1 -1 Q 'p 1 :: ~ ~ Hi-~ -1 .e:z:i:Ati i\.~ I~ X i~ -I 0'0 :. 1'0 20 30 4D 50 ....ami 00 a[ i. alEe:[ar~ ca~t.c_' iii ~I ~alo~i.iJto:r sa calcubm ~1 d ~ at ~(le lpe 't. Ii 'I' defiru.:= ill !!fa..tem·]..~. ].. 1 wtlatlilelsI" iii: :.tlllcr Elf' ~l tN.1] ~ro )11..a:re ~~ v. [P.i ~r a)!lpNs1JE!!'i' ...~sl ~~~a ~e v. !1.. (l .ei . din ~ _..ri®illl '~tcr c~duriie b:inal"1:[aJe li.l9 'II.r1' al~ .r.18 J n defl1ti ta.IrJr.e l'::'b Ile -X.retunla 2ID~ n . flolo.J1 ada '..:l'aree: god!Jd pr ImdUi I!j.ia 1 iniei SUI. m ljtI~ ~jll ~ x. .. .ntre:ggl . E ]l:l.u . II) rune piEMtI.. 1 CHi' ..a atfi~ 1j.aloaI'ea :32 (-¥eI'irisa~i! J...y r~tn'linlar ]0 fl~ a alteira pI:! ~Le din limil 10. .s se a~aiS variabiW.~ +1. m valQr. I ~. ·~al!X"·' :2 ~i :5 sj.enJtru ellallJ'.:~5:a Inb. 'va return.a B~iai.!JliII i_-i. _ B. se: . .e ~ etiSl"B1@ I1!Spet::-tJ.19at-Dl:. 4 va retru. Gam ~ 'ii!I'-t~all tift evaluare'3 lin ei 'O.iI!!II!I!.a.af'i. roa.._ (2€J) carne rq. i'm' -ltilltldl' _.:tllil .~ .8Si:ej. .... " LEN (iJ~ tnl alflnd Ga ~1 ~ cia ~-tere ~I 1') ~fc U'1 $b • 0 rul 'va afi'iS s Wl '!!.

. IOO' -.IHmOOOll lim NlEXl i .Ql1tta.II_rl! .trlJl a lde~ ciclJ.'''''' ~I' ii!ii~III.P . 2 ~ -'"r~ .0 rJEJ a'$( ll'~l~S I!I.j.i$C.I P 11._.a PLm p '.D1~ . pel i!iC'UiIFI~ .... 30 I -:.. ..a -- .~ -. JIl.-TI' 11."'.i!II~1aIf!iII _..I~.3 .lI'I ~-x 1 ""'-. LEl a$CS)=CIf.S BIN.. 2£1 1111lire De. . It II .-CHU BIN D 001 'ID. - 2rl ~tT . lGOM' 9D lJE'f .l}ct!lR$ BINIlll~l. LE-r lJl [J 'R . Ittu 10' hEr a ~.[-':I """ • 10 UDJ a$.~]lO Bn. _ ~.1m. -.1 r.x == I BO L Ino' '..1 U' cu 1 .(7).C-4.~ '-r --in _ ·. •.. lllO 5IJSJ .~ In -e~ 0 -:'.0 STIEf' 2 10 'JitENl :ODI 1m EM] If) P J !I(::.IN rn 00110 PRm: a$( 1J FDRi~l tri I le' UET ta'I'~2:l~CifR' lIN OlllXrcfIo '.2 ( ). lLEva 1IIiI_I_ .-. .. DEN IBlIl lro . uQCf. . DIIOlOUll 'iac. 'iit Icalt#Jla' ~Il: DI~_.~. ':7~ GO 1'0 90 eJ fl'irIl!IT" nJI.. . '<HRS BiN 0 00100 I~D LEr a$( s l ~Cl:IR$ 8I 0110010 1l[ll LEI a$('~~' B.. §iU.iI.1D 10.(8l}. . '!I..U. n .z JJll I l 11~1f10R In LET le=I)!!'-! 6~. !lrI .1 ~ ¥. n'Ii.1 tnt P 11.=~Uf.

cupri'nsd mEII1I:l!tl. \i' :11 at iplt'11 ~!glOiJ'1:'e.ro..1e1 lis 1IIIInOl'1edI Is . !.j'JJ RtlM Bshe inualiJdatl.51.I: 1.grama BASIC.i iii 10 i..Y 'I~ 01 1 11.r1nJJl 8vi)mll '~:nh:.mlucel : ~• =-u • 102 241 cl .'ell CePaci ta~ea llli!lKU:'i~'i sa eKp. a de IeIror '18 eu adl:'!Ssa Jl!ODO nwktil 1. Oll~DI10 LEf t1 BXjpl'jirurt .-SS.. AfLleqR 1.t. arvl:mI' '.lnf.j.l'5' (pen1twJ cl un Mm§l'_ 00'.cmandl RUN \1'8 .[ll.tIl~1 J28" .I IKILOBYlES: OIl: ~rla Metim:ia 1026 QCtett..f1cati un DGtet I J.~Plill'T1~e.' '2000.. a IMlemJt). 'It PltINl PA1Nl tOT J.at'f:a ali_lgl~l1l1:I:"~i...~1fe~ Ilnll .I1t1001 6t55.1 " ~ ·ur . 2551 ~ ~.e11 iKO C P-ului.O~~~5~ b1na['e)1 formind un IOC1l'ET(.3te' 11 lo.ma B' . .rtati! uadr@s.ntartMi1e .Insi plt"'o.~131S91lIl'~ 2' ']"t.. K!.1 tl~.a~t~ a carncter III 215 ::J4 1ZO 43 -~---~~ PRINT ~ ~.G]f~~lll!lle~te! Id'eCi. l calcu]a. " _ ' . '.a.S 1 1.!i~~ml~ Intr.lrutul loc:a'. a IPfCINf I nforma til a.11)derr~.- ~'-" E~IM . PG. sa L..iS PRlNl a IlfEEK. cod zec mal 12 P...oot.6. 1at: ~1a IPEEK BlIuage' .etlRIE peni::m. ~ ~ ------. ere.. (Und:tof'ul p'rQgram: 20 PIENT 1~~EK.. IJrm1ltnrul 'c~iln!it: I .fM£TICl Aell.I'J 11. 5ltP aPT 2.ADRIESA rrta:x'i'ijoJ :S.1:1 JEditioat :UwtD1"N~l1a..art. .ll.esa OI!1 ~ltDsreB Ira~ cu 2ero~~ oct.O lJlGlllD III '1 All] a A = . " _ p.gE'M\ll au IFn.a ..ntr-Oirce: 1n 1~t.c..lrnD1 V'11Dili~1J 129' eI!I 2§5.£JCI_. RAM-i:lJltli. ] spR'tlu . ICIP~u1.1ncePt:l~t 'd vedem GUm pt1 t-=rn 18v·ea Ees Inrt.. C"mnOl lU~L!u.CUI c. jio' A~>:s la a LllCaii~1 de. SGr:isl :i)~ R~r if:'imina' neallter..UUUWDD [lOlDiOll ~HI(Jnllo..tunl ~n mODe'lETl .I. _' i . n ~ie.xe~.f a 70 . PRIN1 "x+yllI RAM ~Ran~ Ar:c.: .ct at 1tam pe..'earrtirIJit" "=~ -.arhl:b!c..ar-iabile d'e' slsitm V "ptj.J.ie ~P'errtRi .a'sooat~~ d~ sUb tensl!Une.~ ..es ~~J) PDt "6I:a~ (lnl..ttSb in RN4 11 We!la llOlJD 11"1 1OOu.dB lal_es apecJ.~n engl!e.D~' e. . :I'll' 109 k"\llC·UI\Jfi!e8 din lIDia 28 IIfi~:l1 l.-' _ c 'r.)131 11l010ID Oll.:du~ti.Ci=llllstpcI~ate c.z.1II DriCe fmC SIN MetIorj.ttifillllJl ENS e~te de Idrill. SHEl .aMsatre. Ima!¥l.!l9! pl:'j. iIIV 1 .1 -8-. I IA>SIt:. ~ : . !D!ctet _~~i!!!!!!Pllg IllHl1mJJ! >e. 1. .~.211. FlllI"I:i~:La PrlK£ BGr:1e In ill is :admsa ~lftC8tl 'ilIA or:tet de .."'.. F .n es... .ecr*1 'Inumlr.tllll:'a .m JG J pe._"'_.el Ide! la Af' 12 ~ imcerclpu' cod 2: pentL'~ '~n c8r..H 1.. 64 II:<I[). 2000 J )0 POI(&: ]12000 ~2S. ~y) .JOmUJI ODl[J]IDll CllillDtJ:l Oo..ecu'te' 31 Pl"9anuluil! .a UDTIA a:::"tBt sa.[Qe 1. 4D :PR:HU' PEEK J2DO 10 POl!i:iE' J!DflO "1118' Is 1181'1jr1'te ~ fS STOP I~uc'!:un&al din l:1.. In 8C~JwtiI~ irilfomil\liE1l Idlin fMM se ~pie. Nf. fOR .rn .

J: 0 1t3 2~..Jl0 'i .\I\ .t-ri.!!Ct"!iilFI \i!a . aintl cbt.. F~~:!hf'ui.ibJ~G PO'!llrt:e it 'II- Ele-tefliJlin' 'Ii' U e'stf.~r6czent il!lm m.5'~U~tll1~i iilItllI octetul l~ a.?i n~I:tel C8:E:'.fir _'~E!~.ilr1J.at 1U[[1' CI~~t eare ~rlf1t.~ :arbdll1u 1~' ~ ~ Stl7tlf:'itl!lr. ~ul~~i3( ~:aametJE:H ~U IPtl~E:.L'~Ji :1in:t I.ogrBoolul [n Fi. il~Bl ti leW ~ It LI1M11 co:E rnarnor . ~1. ~ClOl1:lt". ~n ~ numE.~ului.c !.O . l:lJrIDm~t.Ul::\i.s'~ Inloctl inc astfal:: . d~ :ii1Iltr. ~nzi1e: 5j..va. .Fi!E~'~e ~' cuI fJa tlfl @. 8: J!d ~ArEIR +.. C"[I [ac:ter ..u ~elZ!l ~ SA.~~E i! 2'55 TEl . c~d PE!R adres8 .tUrlle sa . inc! 1e'ijW Pfll1 c~ ill.PiINT Pl.~r1'_ icsq!!l.9i:1~ stoaati i n ~rl.ie dupa 'Ctl fe[l'tl i'L IDe 19'~~mpl~ 1 ~ ~~t1.~. ~n~ pi! M3oo.n~. I~·alc:~l~tgr.lwi.In 'ood 'fIiia~ij11 SE!!flll~..51:5) 51 lJO R~ ~ [lupm l~l"O:~if~X I!fJl~u't~! o.l~ c~ ~ 'f'a_ 1n~.t[.an~_lI1iIta: ~.a f1~rt:e Inc~:k1dl tie Ia ·a~:['esa·:!~t5·2.r i:a l'Jentru e'.F1~~I~ ~as t~_ p[~er']'~a~ mOOl ~ orfJl' ~ 1. lair'. It}~1 L tn:Le IBdlC :LM. n~m de Immmct~.are at~ iDut~ 1lE!: J.nwII ~:al !!!I!!l}epi! sa 'Sa IJmplJ! .£ n~' ec=t". .ii.. toJ.lW f ~ :1 SAVE !S9' au: l'lIt'ini:!'lo[' Pentt"u sijlv~.t .:ii. r!£$pre proqramete sc[['i~~ im . 1~~1.9.tla b:n. p[n! lliJJ att~l~a m.mai. ID'lm~ VClI1II IiIl:!Ciftc~ lin i~1 !l~ . .':u CODE ~~ilre~" nr .~ Ie.~a:re g .lin 1..anul t61~:a.I"lIll alee· "r.t:~1 ~Uli. 'lJjooi 'r...la esta' l: ens ~m in executi:~' IllrQgfii'liftul.1 NIE~ 1D FeR i ~ TO 11 0 ]0 POKE '%Ubo~1tadr aoT'Iln':' 2D ItEAD sdr i 12000+.64 .1~16)B4 sn NExt i ~..i este -a s(lc'i.'!. '1.~ ~~[}iJ&.1E n .11" ~ ~ 6.($~~'E! i fl'.E_~ 40[l!~a 9. CirrE!! 'I.ai In ~lIrtin~nt 15lructuta 'hElllIOl~~~ ~:d~ . ii3lrj~~J u~ ClJ I[)(!.1 = PEe<( '~500+i) Pl!li}tru :a vtJ:dJi d~~~I'e XII"'la v .. eil !J1f!l'l1 1 J.a f~ 18i:ti~at~~J emS:SiB a l~'~..i: . m Bate 0 m~trice tI~ B ~!!t a prb:alL.~~~~·t~ ~5.:1:n1!inblilrta...t'ul ~e un p(rt:1ce~ ~e _~X~(fu1t~ .:rfig~am" COPE ad:re:::iB d~ ~.i'!f!I fi ~ffIiI :J Ji9 ~~ ~g r~~ .re. lj -.121 RU~ - ltD tlS l!'OI fililINl A'T I n.~[[.~e~ pr..~ calatla M'Uwl.~l: Cl!Id .rea p:e OBset~j' :!!!. ~1:et.l!~.j.a~~ delft! 1i. De e9:empl\l [ntrar:ku:etl ttr'IIlatorul prngramr atr ilbYt -::CNJ(.iLt iA. ~n mem:r f ~I cralcl.~ ~b~~.·HJ~..iil:et ~n ~aI"e t:otl b. I iflfg[. iLi~ . n!'~m ~i .a~[.i ZoIf1fj tie ~ilV!r-1I!! ~l~'~~ Ii! Ilml t~ta filI1n~ :ilLa i3dlr~~ ~6t1DI].jrl lU~ v..l ':0 P.rnckGaI'e [J.er. lE.1' r Peliltru _ [I':u~a~.Slntl'ulia: POK€ adresa. i~ .rIf~"t iQ.~~ftijGin l28 I( FLASH u 3.~ll1lL1 5t'['~~~it.~.0 PORt '~2:5:l B..9Ii::ri'5 .4- flQB NEW fi'te-Z'~1Si oomom:-:La RNo1 WG' F lrni ns n~ifjl. . h~rteP 11f'11- i'FiI!Jmi9ii CllClE .tetlJ.dre~l .i1!:m:C ~s ~cGer~~J1i.aiPe iQ lu ~ime de 22 ~':2 4 .tn~ ~l a~ummal IIlJIl t.l~)a4 -+ 61~.!:IGti!l:' mEI'~~ji. illt1!'odlloe~..VE !1 5GI'ise.zoruilui.r~am \IERlf~' i sal.es:itrt IJ!:I zi'~~I!l"" ~c. riec~'re 11.tiBn c:onl.Jlt!I~:ra:rmUJiUI.il ~ Il'.

.. Ttl 1&184+6917 T laJ10~ 1 DfJ OOAI PAlI!..ru 003 de V...CJ CUi 'Zit':I'2 H GO fa 20 an 2i')4._ .t:e:: DBmlJte.dB V.iE au:1 _"U IlRIt! T~'..~_. IDsAVE.['4' M b) perrt."_ __ a)' IJ .1'...._ 10. 20 )I '1t2'-~en ]. 8'" . ..R R~IJ' 4."'"I"U l~ .JIDfD~ fir\1 atriJlUta' 00' 10 SAVE II 1 COO'E" 16. .ru .atf:ibuD' al! 'taJrser.'.CT'._ iI.. . . 10 REM IDRD(R '\lom-' IBt &mmE.0' .:0 RAMi . 111'8 adr:SSii 226:32 ~ 'lOOa .IIMlIR£5TE AmlUYE i D r:-..

- 10 11 12. l lFlIJ .d b. 2' 2" h d'ec h ' !Ii!:: iFl~ - hl .C alitce ~ 11iza till . j~ ld f11~N~ ld(NN'J.'s Id iatb lA 14·' .: _ .-. 51 519 CU:fSillr CI!!rI_r-5!llf INK conuol BRlliHl n!.50 5. ~riC ~b Ib S! I R: B.N sla d r.e- ) -e .1ii d e eElI rIGe.(hl) :10' sla e III 2" i~~ l' 28 La t deB s]~{HUL} '5]~1 .h II! III N r.1'.] 2' 0 1 1 d 1. If4V£iRSE:c'oM~~l IQ!tIntrnl loon.nc"t. d 'I' "4 rl 1 te It: 10 1F le ld (de) dec tie lE 21 2:) inc a cae.. 4D 4. . I':a i .' IS 57 J58 I ~.)0 inE 1 :_'e~ -c .ll!'rQlm~it IlELEfE ~NfE"R 69 Cf] IJf 110 J.c ' .1 ~~ Id d. £'I' h 10:7 " ld [ b l'l"Chl .N q~l 124 aa lUi 125 } t 18 7C ld ~~Gc iIIJd m 7F 121 18 7E 54 5.i3 JA J1 J" J "N j.: las 8Q 14 J.r1C a a1f{- flASH' cantr. 10..ANEllA A (11 0' vlrStll~ ~50r ourr':iQt' 11CP. l:'l(hl)~Jl 3. DE J. J~ !U me ina' be.5 if? .~.9 halt hi \d~'nlJ ..ril!ll l1 'lh J..a IN eef 4] Id b IdJ b b Idl t:J.d 'sub b :tIOC' 8:1 (Ihl) ade ill "a aoo 8. I 1b 1b 1b 8 I) nC8~aC't8're n .~ 95 ~~ '5£ .. .l I 5 86 97 B8 'II Q 5.T !l:.Ql .•h Id hi e ld .11 Id 1.oll E1iVEfi C:(I~I~fJJL . JE I " '1 b. 9 ld'hli ~tJ ChI) Id. I 11 .(~1) 11 1J 76 i.id'd ~l ~sp dec sp dec ld 60 62 ~l 61 15.. 1:1[" lJ09 1 • til -!i~·tiu ! 2" 2t '211·..50 5C Ld 11d lAI rs LA dee.1 a.1\ []C.. :C~ t! rot' c tf' r! LCU l.l..c l. S. b !II - rtla II h 1117' Ill' lIB 1.5 7 5.L1ec( 111) 'd(tl K. 5' .2 ~a J OJ 511 J 5. SF ltd ld e (hl) Id In-:t hi h.e lcf dd:J ld 'DJ N B~' t 65 U X y I S~ ~5 ~. .' • 41 42 'F 40 44 lJS 46 1 1.be Id a.9 97 I Sf.: del hl. .: 112 gE ~F '7~ 72: 6C.20 115 s 'IJ! IdC111)d 74 .~ntr"O][ PAPER' control.- 111 Z111i e· '5113 b 111 l10 l~ sid sla % I S C ) I.) '. e :Ld e:"N l1lra ~r e l"E' II .d 'r: .:!(Jla[' f.ld Ie:ill I:J ltl e!!.'.1 !ir~ SCg d c 121 x '1 17' 7..:3.kGl 12 14 111 de djfJZ e Id(de"~8 11 Hi • :l!nc: d i'e e rll c 1"1 d r1 I r]. . ~ iI 2A ·add hL-nl ld hI (NN. C1i4 0' ldlH:~) i a. ell:: jilf.c d hii€' 1i!1'3 ~a 62 &4: 67 1d h :I d d f 102 e 65 104 lO~ OJ B J '6 66 lU5_ IllS n Iii: 1m lei f1 Ild Ii 1 Il'dl h ~(f:UJ ltd t!t.9 Sf:.d lld d.lt ~ ~e .: d rl h- 19 jll" Ii! 1~ ad hI Gte I 1'1 Id rIa. 69 " 15 16 48 4A 48 7. inc sp ( B2 81 . fJ St. le I E: s 1lQ8 dmapta JOi' LJS 0& 01 051 0. hI . IGDI 6B A 1.d jC HI ltd 1(1 J.c if: " ld e. jr Z~iEf m 11' w 122: 12J 'if 7S 78 ld(hl)~h MChl) '11 e 'Zc 2111 2:F '21:: ..(b~l be 89' 90' 92 9J ']I t [ 5' i\ 5B 1d el. I ld d ~(hI)1 hJ I. ..S b r [I so .I .tL"ca inc e a~~c d'~r.~~ lId i l. 51:31 Id l~ d.32 ::5J' ]5' d SP"I Id (NN)II:t1 Jr' .5 ~ <: JH aI jC ]1) a ~(NN} a iii 'nrc 6l ? .

lliril m!:9: ms S$h "Jj'D ~ WALl !fIN ~ 1 me (.~NEXI lQ ~.1 (101) 5I!t 2.. iIlCS 1 (hl) J:'4 f5 :~' &. I di ICE .jill' ~Il~ ~A1 Lm I X'Or.i_~ I~ Set. I.':tnstm: . ~ect J'Hibl set Jlld elt fm1NT ~T .e F.!. 3111 usil'ilO ick sbG a:lliN ~c1t 1t~ s.'I. I!I!!J~I ~ref ~:t1l'il3:tr. . '] "ib ~..~rrN ei 5et :set. ~ "Eli M -~JlI_r.tfj ca:ll ~ ~. Sieit 5'. I! 'hIli I~ [.6 '81 192 oF. F!lrtt 46 ret m '~et 'L~IJe Set.t.I 05' Ie BEl Be !iiB JPI E'C e:( oo~~h:l pe~NtII 'fuJ~J ~EEK :IF BE a C2 Ci: (:J co mill ..[ set ~~Iiri .'. n ~~ ~fES "jb 11 . CB CE Cf m.Ih Iflt[.r!' :!ir.RLLJ.e RS [las ..j(hl) ft!5 liD --res-SIb ~ l:1§: ~ '~l )iC 1& 0.. IF .e.i\ tlE!'t ~ ~[I~ ~ F2 IF' IrlG 'F'1 j~ il:.Z be ~lllp'lrm.M fst III f"~ 'Fm ~ll. "'~lld . .:i!iII '1'1f1~ fll eE ~11 Z"i" Icall Irlf adc-a . ca ~tB Let jp ~ 1!J5h ~.~. II I se·...~:S' ~~ .[ bJ 'M 11!S . !5et.jp Cl C5 t1 . ~5.a ~i. I~t.. E' and~ f'5't :12 EH E'i EA UN Bl'P' '~B mt~' jpl l'NT 89 SA SIJ. res 4iid D'l DiS .h i!'. 2'.I p~5h ..et.~..~~ IF' fA F.-a=m. A!J jjD ~l c..' f. 1<lJid ~elb:· '7 ~'i! • -'::ie·t 7~. 6 . . :1ii!~ 21!!d ~ res . rf :1:1 ['!it ~. 15.tH .II!! 'i!ie.. ~Jflr.H!' :::.d Qr C J8 "':tit pp El. Ie! R[.J"l 'I :itll R • 001 1~11 c M 1 a~(N) 1M: . .l lP!' iii ~ ~sh 1111.'8I l~ ..¥$ E!'I AHI ~iEI .l.e..h set.lIb 'leu} res Sa.~ Dl 04 ~ set.a~ r(_ 101 ~~~IIa:t jpl n1.. '. 5et. . set '" l~lhtJI 5elt i"It3 .set !"iIID ! ~. E:2 'es1 '24 ret pol ~'bl 133 ~'h t'Kr Am ~.~c: se'~ . res 1W 6t• ras.~.- nz]N4 1"1 IP.~ ~.ti' EJ ~ po"" e~ 'SIIJ~hl caJ. DI DA DB [1:. '1I!] j em ret fie. D.NN' SI1!:t J ~G _m ~r.t ~hh EO T~ ~I ~J SA .iT PISf.. ~.iU res ..((r 83.. ~IX cpa BD~ SE mr' N' EF ~~t' 4!~ F(J I~ll ~...

SS) 1(~S5) (CS SS) :LO~O i. CQfl- "Jmr'Y "etlNrlMJE C-VAN (CS+55) l . Q._tilJl.POKE :~ PI I ( ) i ~ ("a~-tt-.O" "GrINIT =. CH~$ C!\r ss .sAVt 5GN 5CREfNS g) H G SlN st1ft .~' U SS~M OR g~T D\lf\R' 'I' .IflS[I[ 9' es-s .Pt.. (p. 1 ~.-.~ ct.- (gIl'_ It $.N. (as.sS) CCS-. :fAPER P#liUSE PI.CL9 -r ."1 CS-8 (Cs+SS)~ HSQ~ j.OSEi (CS"'SS) ~ .1U'SIT lLISLN' LrRINT ~t5+J.CSt·· .Y) {OS-IS) )Ie: c}.BS 1 CS-tO !lI ~PRt~l 19EIW (aster! ) ('v rmda) o W ':RD't ~ED ~ (m1rus) fte5TQ~~ fNl d~l._I ASS AN] (C5 55) ACS cCS. C! .(es..I·1 ~B_QR&R -1Re"-Ki BRIGHT dJPE.X ~ tS~5I C.IN RiltJRN CS-t5S) I .. iT lSf!J (CS 9~ ATTR 6tAGK SlLE lIN SEEP IN .. I :CLEAI I 'rzlAQ.nct) (81m) (cs+SS) < (CB-~S) ('C8+SS1 (CS ~.gf) - ..ISS) (CS" ~) ~~r!!i!K' su ~1J!'lo_r K'. :GD T~I sua stEP SRI STOP G~IAfNlCS t1~EI!IN (CS~5) ([!S..

_PI ~_I".r • BfJiOfR n .~ ill in! :~Jjen'tEl: \Il:rJrLai::f:i.Ml[J'y .iIl1Iel9' f-olQsit!ie .') RIGHT n = PI'~EI~~~ .d~~cCl~'ul prlll'HJllYi ca~ ctsc II1n ~i.~~l~S DAil!llj'i 21 i'MC~1:14~ n(. - ~ntlsa )..AC L > t )I . ~E LiiI.ule~2§J -Afrlll (lini!e Ical~i!nJ) . _ CeLQ esi..V'1" \12" .SfQR ~a.8ntlrn:io:ii. I alL!llb :fcr~ I] dE" ~...mal (n~O) '.d~ea.are 1a Ollmj H. GO SUB.ILhl (n~d:La!l"!t1) xSAN.~' ~ t -:""* . _~el.Llit~ni) lCMIly . bi.' ~~I[' 00 '~M'.~..iE ~~a:l~~r'e ..d B~iI >:..G'Bl o...rnete:~ .. i\!' Rm '>:II'''' .IN hi ~i .. m .:rf1.j]p."".tr.NEli/.~~ iii! . )CSANOy ..!~tl~' utLllzattj~JYl e ~ • .de~i~e~~E'!0 f~r.l ele ~rtab.im~J. '> PrJ.:lle ~1r1.l~ n 1(. ziti met ~lte tab lour 1.' . EaE'aJL:t)~'[.nLdI Ur:\. ~ _. '\ ~ I: '~ i'[ =' Y pu:nctUi 1 .tl!!'lClaf.tiRJtele die. i1furi tablw.Qf.lUI -""1. tIRCLE: C1EArf n "'.catBikte[lLll ·'. olIO .:. .) p(J. - I._[ falttltL8 1f1"!d'e~i!I'te .fulW:~iel (maxim 26.i!i. •• ~ ~ ~.~.=~..am ~pr ~t 't~~raI:' p.late t sclldIslt1t1.irme: '~ DU (i dbl~at~ de 'X ~etil:JJ"ilcl~ . c. .. GE~ trul in 'i'I FI . ' . ~~te '~·f~pra~t~r~ e~~: ~~ _ Vatiah~l..~(] y~~ (ridi. :S]J. dei.r.Utg (adt:.. ~ SiftS ~ USR ~ llHtN ~ ~A._11 ifill:: .18'bt'le ~i[ .IIl"".$ ri e5te lJ.z~ ptirr Ulrl qen: r" I~. al ~Iru.::i ~au (rnatric i) de ~ 'eA'I~ F'~ JlientUJ liSv.~ ' '"I~' .n [JH 1 > PE'[i(.:i~l'li (~ir m.8iiiiUl ~"i snul e~:z~ ~Ol"l ~i I'fIlJrtoolJl memm: lei ecta.~i1 L111' IPDo..e!' ~(]!. fN in.. ~ ifI ..'I:.rII ii (~.au9U 1 r'!IiUml~ ]u( Cr.IIlgil'~~ o:nsi » un.i..ijto..~..!:. I.:. :10. e -I a ~Ii • . 'sG~ 11~111"'''' MNO SC~EEN$ ~ S_]'Nl > . )1 DIM a(n.3 ~e ~tetge dl:in I'lJemCH:1IB "[tla 1:8" = d~5en:ea.!I.am mtstlif!ii:llarLl~ a tha't p~~nj'tv. 5 iSi:t~1 de inttat:e-'leQim~ ) PRiNl AT ) ~C'..~ At.ii!'l_i~u]. ._." D~~l1i11'l~ '""-~ 1 .. noi TA _ .sOQate 0 ii')oU' 1llJJ~ic~."~al'-al!i. CO~T ~ ~CIlN.:.1' .'!1 ~' ~A rA ell L1LJ~ lJiIIngnl'ului x (~ irm :!acl:l.al~li.II t i" ~[!f~ l' Hft. ~y . 1'1' CL5 _.e lb._"'.c·i..n ~ .~~) ~' decla'r~ i Jio l.~n~f:(~.I]J! G'O!JI['. _ Var..i!. ~}..-.[jr:[ r -. i'X~ ~ V( 1)· variat:l'{ljt ~.m . 1j).. ~ -F'ini:ll in'Ipr.~J.1D atea absnJ[ (ja a ntam~(['Ullui :""00* -' calculeal:i aJ[1C~s. ~ER ~ P(JPet ~vm5E SJ .!:1IalJt.!tNEDY' ~ .a~lill!:lali _lqgi~ ..ii!'!tl1i~a Uf'i num~r.t'_l4: ~ VAtS .III!t...I!I.er >~~o ASH m.trnAr . 'y.p~t'ametrii .-e 00' va~ ~i le..aHli.lIlll.'. str~luditnr (n~l) r .1li: 2.t ~nui ~ ~ ctl!lr ilEEP ". c.'f..ll!I.: diJnel'$jui'tl._ ~ ill' om~.. '~~lrJ :>t. HJRN []~f ~'tIi.n 1f'It!i.'I.lL (_·. ~l~ilof ~ ). rul.J['~fiJJlr~i.!J·1 ~ ~1 . fa[.J]!' .s~tei['e) lPemH'u var'l.. l.t wiE.~ ~~'~~ JO LEf ~FN 9'0 Ile ..l ~n~ .g.2 de lintii aJle aJ!..i'~~ ~~l'C1P Ia arims [I \f:~ rt atJill1:~ e JJl t. ~t~r_ge~Bl: l". d~ v.~a za IJlHffi"gin~a.~aiflBa.da ' fir . in'i tme:it:icJl. cal!. '~ DOS.u.lll te ~rm proQlI:\!1J] C~Il[ )t$ . PI _.i.lta 00 F1 r SlOP pr.C!I!I!.c:alculea2t..~.!i:rtl!. ~~ sint f'I~rm.t.t~rtN:[I!'! 11111 "1 fiituri: ..( ....n. uClrl~'ttt!uind -tr'uct Lunt ell' !.ol:) ar!l:§il1ll:fl~u~ r:nj~ut[Ji (~~d:L!1u"il are ti8lrngMt~1 rii.) _ iffttr:n!lliDe \I~lo:r:t (rl]ns:if:ante [!!~"lire.ir.1'1HUE' Imnt.~:rQgf.-imanUi c2 !.al:b1·area lWLi n (rc-O 'la . I.ealC1:uw~a ATN I1liJnar ..8'lD..J-r+l·_!!IEl peJli'> ' .~ ~X • .~i'i d~5Ilr~ att..~B:tot'i .\. im~gJtni i cu wliEl'cu€lii1l dJrl:t. V:a.l:i teTJ umatt =.rin G'CiIPY' .utarR: j ~ _~ .INf >..-rodti~ PJr:~~ram ~i iOOdifi~ ..-:o li teu-a ~Vi ~ Vl.~7) .e ~ Q . y~~ . CI ~~>Il<'i~.. FI~([.. ~DF ~N ri$(Vl$ ~ V2.

(n-13 ~I '-5.c.tEr. -'" ) OJ 1m. tlft-n)/hr-=l) ~ II( ute l"UE. c.Cplmi lta .e ~ e.. a PI It] ji . ..le !lJ31"labl lei (0 1" . ar '~bce E~~: ]I OR 1.= Ie 1Jm!1 ~I[e Eal!J ' Bl. .calalleul ILnCtla 2''". ~ Ci 1T1i"" • n TO Rlt llEP . Un' • :[llAW n ~~ EXP x . e DRAW..fI'l ~ Y .1_.TIlal. ~ dst de r&lqia:.~~lit lexpo ".l'es_:_ . ~ ..:II!'i' ~.~I I .' C 1) iii •• " diptea!flo . - j.9 At ~['.gl. :l I i" it!cltiWll - P. n 10 ~azl H!CUt1 BeOi de.t~ TD 1 SlIP _:J .=111'13 12·STW 5 E 1 .I' . OUR ...f'.

I'~:I!&Ji1I!r ormate din mail ~l oot'B' Ipr'l va 00 n ~1' if!tl 1v~ Va[! 'i. d8 lal-te~i.111 tast.:~~li .I'I:'E: Azrjrea i:f intooI'oE!r.d:. B<ASJiC-S'1 dar ''iI.fl~tifJf'l~ e~l!lnelt· .) N_LJd~ul ..rC~ n 1Te cam e _ acnstl 'Ia ishi'l:~ FI .KSTATE -23".ulcE':mi.c. 1Ie5alj 1nU5 fi de wntro a~ . Ateiiitlte'~l S8.lulU! 1Jnn.~rt:!i T . fllOcllilcI" f ini be de !. :t 2"~ 2..t!lJ'. '2 Al!hie-5a c~"lI1ailu IIJJ Adresi. SUBPPC e~ecut e . ~CI IJ.te t im.r. CHAMS 2J6JS 236)1 . inJu caril .1J ufJd ('J!&[eEI' I 5 s-t.a u' ·-_talor ...~(lul rulocl'1."1 Xl 2)~2'1 DESI '23JJ'1.8 :fu.al de iO!i a . a 5.):~ din al:i..i!I"!_E!lJDtciWilI 1 In ~['ul 1.eqclJl~i e CruICa[l!lil lllst£lu:tlu._l'U t eva~Jl.c~["i ddl)re 51 " J i~~ 'din e1 pat 11 ~1 IK!difi~$..-lal 1:l1stil['11e Ml 2 :2 1 2361' MlQE 23~1 ·ppe NSPPC Spwi: i~1 QJ'f'SQl'm .rder=~lu m de ~8 l :X2 )(2' 21"25 r 2J'21 N2' .Q LIst SP N .n:a-ir·~ 11ll.~dleu \la1"1lJbil~t_ti![' Adf1eail AdUEla' PbmIrul 1iJtie' ~ren e Adr.6U 23611 ['Ra fl.. .em i au e i ' un lrune~.fIiIlu ([-anal 85 .8. oat" cu vadab l£le I.. ~oirtri! f'1 modif &ishmJJ '.erirJ. D~ggramUlu BASIC I 236" DATAOO E ILl It IlJJI eM 1100 I Xl 2 2 2J641 2)81· 2J64S 21647 DAtA 11nl de prDgl'811 e.JJP!J ('in 1/50 :seem) d1wiP~1 carE!' 'sa I..e~e 'i!iUp['i.va ~~inii 'hlti.'1~:i ItU~ ~en.1Bn'll!ftt di" AdtBSB Adrl!5B Adrl!l5ii eomenzil lntroduSe CUl"SQl'"ulLil 5~ ~T l!.hgna 1:8 1'01001 tI AdI~~a. artt._ _'.liz2lt ea ~d[es§ I e inttQItiJQJm In de .~"i'ei CUIen b~ pe.a dil~' NuiTdl'ul Ilnlie eORDER D~rt'rne falo. ti . .ntru 1.u u" ata~att" Ica': 1 I B1 C·iincteI_ Xl xz . e a .t to [l. pirlcare~ ar.624.e~:a va:rl aM lelar Qimlg. InterptEl' rt Ca(~tBrul:u i dupI .!! all.i. &iJI. ~i d'll5 .' 'Fo105ita nUD 1J&1' K 2350 HEPPER Re't-..tJ.1 pute!' ~ '~l'aul.VAI~1AI1)U. is 1.U!i. l :Videa 1.!lti.i·~ataJ WJ1~tu.:ia! .4drB5. f'\n..)Jl~ 2'3'11 23G':f.eti_pent~ r .'s I:l.ll~te .In1 1/50 i.IIn!rUl 00 a:.'wrIi mabsta ap:'h$.t:iM 11 ~le a SlS efWM . ini .1"2 2].i£meaZi Adre Adr!!" ntJ:'ebl f:tle.1l3 ei \i'a.Elfrf $P' TVlP'LA IOllfer 1.a)li eu TV=ul ~l _ _ ntmlul din 5.S te bd.AG:S .. PIP cao I!I"_" Xl 1 23610 2:'._e repeta 'linit.i8~ " ) ci t tt'sruie: Nt H2 XJ8 DA'fA a fillS 2l~" tVDATA 23568 9TH 216D' OORS A IJO.iW~~e ~2 2)'. il\!!ma:sc de .e .lJJi 'lILa a(p:l~:a. flc:l.I.in in 1...de IEIIAS.fIJ sre un .U:utele .. '!f1stemJlu:[ BASrC !CcOllll 'tis e Ide.fs dB ' j31 ita5rta. !iiYrIJlitta cu 8:.s t. .3 ~re sa Siae sa: sa'-e- 'I L eli [: ~G... ef'e~t 2»52 SIll --. mt.. JUne .1nfc.nEUcato~1.1: are !lauIqire Adl' sa IUt'M ~Ilarei Adress ulti.le]e de Ii '_ slnt date iJ'bt 1m jos.U ~t:as''E:D' pe. ~JriG8 ale :s .Adresa I~~Z .:r.m Cia CHARS 51 Irxdn'teZiB Ia el [J1l. de _.. .iC'~'a ~:fle!i in 2-5' in I[JI}JjLlI'lIISl geneeratoi[. ]n~~' CD ~Qri::_ i~~.·ni.[ da ea' uea din' [til! llid..epetl :asta -ap'sa:a~.rtU."_ e53 21!i52 la adresa 2]IJ1 51 ~ ope~.i l'~:t~.6. ~ 2]63' CURGL NiXTLIN Xl Xl lC~ PROG . 'l1J[lJIIJ!5: .pt!nt. Dill I oooa\C'..i.1 fEPOEt.U'!:iiI D~trl3·t P ntru cor:ltE:.ftata '::IUff!~wJi.afa ( .IIlu 1 caracta' cue ·2 2 fJ64i' 2 ~51 .1IWtwt·ti!uil'il:1i illie Ia {~are ..D '_"-'. in l[!jitlre 1 ~ !lSd) DEFAOO 2]>65 I< apllBel.'C VARS ~r'anuJLu .AdreA.rrtm.ru par' e. 1 .A e'W' e i '~i tJIllaana.a '·'11 e·: .ne ult Du· . 1 23&DB '23109 RASP atO J'Une!l'icI. Pp1C .E:'ia Co .[1 pertttu a af1"3 ~ fer'100 1u. ui ... ::.['oct.elI 1 c..

.. 3' . D .. I~l Xl ~SJ N2 ij..j~&X!4. .>0 c.. ~J'~ ~..~ 2~~S' W~E"N!J ~M IR~~ ~l ! .!a ~~~ ~ 9i~f l ~ ~ ~:~PJ. .. L~ ~t...'Q' ::. .L~~.HlB ~tiJIr1t sI~'_E~' .. ~ ~- ~IM:aJ!ll 9' ~ traF G.. ~:M'. ~~ 1'a~~ra.. Di). 2 ~~~W\~ 11lElG''-'~' -' ..". . o.. l'M~ .~~. 1.. .:.

.. •• . •••• '. iIi'~. t .II... •• !Ii •• • .!!I!...iIIlilil!lll!iiili~ .!I.tiljli..ti.. 1i11"6iili. III • il i ri • ii' iii Ii Ii iii 'Ii Ii !iii' !Ii '!Ii !Ii !II l!1 II!! i! II!!!! II!! iI il 111 li il !III.. ~-"! .!I: • II ...Iti!llll!... - I III '''. t····~ · ~I ~ . • .fj ~ '" iii Ii II c o '" .