Unit 3 : Modul Murid

Unit 3
Tema : Alam Haiwan
KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 1 Baca perkataan di bawah.

i. semut

ii. beruang

iii. tenok

iv.

kerang

v.

vi.

ketam
123

sotong

Unit 3 : Modul Murid

Unit 3
Tema : Alam Haiwan
Latihan 2 Baca frasa berikut. i.

monyet berang ketam perang sotong licin penyu besar beruang hitam orang utan berbulu

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

124

i. 125 . Kera itu memanjat pokok. Ketam tinggal di dalam laut. Orang utan berbulu tebal. iii. Penyu bertelur di tepi pantai. ii.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 3 Baca ayat di bawah. iv. v. Beruang hitam itu besar.

Ini beruang hitam. Beruang hitam ini besar. Beruang tinggal di dalam hutan tebal. Gigi dan kuku beruang tajam. Ini beruang.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 4 Baca petikan di bawah. 126 .

Orang utan ini berbadan besar. Orang Utan Ini orang utan. 127 . Orang utan ini berbulu perang. Orang utan suka makan pisang.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 5 Baca petikan di bawah.

Penyu boleh berenang. Penyu betina bertelur. Penyu Gambar emu Ini penyu.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 6 Baca petikan di bawah. Penyu ini besar. 128 .

r a t o n g iv. Gambar semut m u t r u a n g ii. Contoh.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan KEMAHIRAN MENULIS Latihan 1 Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. iii. v. i. r t a n a g n 129 t a m .

iv. iii. orang utan utanutan kerang sotong beruang penyu 130 ii. . v.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 2 Padankan gambar dengan perkataan contoh. kera i.

Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 3 Cerakinkan perkataan di bawah. contoh kera ke ra iii. sotong v. beruang ii. tenok 131 . ketam iv. semut i.

____________ enak. 132 . ____________ bertelur. i. ____________ berbulu tebal. ii.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 4 Lengkapkan frasa dengan perkataan yang diberi. kera penyu Contoh. ____________ merah. ____________ besar. iv . iii. v. semut ketam orang utan beruang kera perang.

ii. i. Orang utan berbulu perang. v. Gambar penyu iii. Penyu betina bertelur.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 5 Baca dan tulis ayat pada gambar yang betul. Beruang itu besar. iv. Lembu meragut rumput. Ketam ada kulit keras. 133 .

hutan). Ini _______ (orang utan. beruang). ii. Beruang tinggal di dalam ___________ (kampung. kecil). i. 134 . Beruang ini ___________ (besar.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 6 Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. iii.

Pak Deli bela lembu di ___________________. Lembu ada empat kaki. Ini lembu Pak Deli. Lembu__________________ rumput di padang. i. Ini lembu ________________ . iii. Lembu meragut rumput di padang.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 7 Baca petikan dan lengkapkan ayat di bawah. Lembu ada ________________ kaki. ii. Pak Deli bela lembu di kandang. 135 . iv.

belut. i. Ibu saya 136 . Ini ii.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan Latihan 8 Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. belut panjang. bela belut. Badan iv. licin. Belut ini iii.

ketam iii. penyu 5 137 . sotong v. semut ii. kelawar iv. i.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan PENILAIAN FORMATIF A Cerakinkan perkataan di bawah.

Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan B Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. i. orang tam 5 138 . ruang ra iii. ii. tong v. iv.

monyet v. i. semut ii. orang utan iii. sotong 5 139 . belalang iv.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan C Padankan gambar dengan perkataan.

Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan D i. sotong penyu jerung iv. kera lipas semut Namakan gambar dan warnakan jawapan yang betul. beruang ayam helang 140 . ii. lebah kerang monyet iii. lembu ketam katak 5 v.

5 141 .Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan E Pilih jawapan yang sesuai bagi gambar di bawah. iv. beruang belalang i. belut semut ii. v. lembu iii.

lembu hitam rusa betina iv. ii. ulat bulu belut licin iii. beruang besar orang utan liar Berdasarkan gambar tandakan ( / ) pada frasa yang betul. sotong segar ketam batu 5 142 .Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan F i. nyamuk aedes semut merah v.

Orang utan berbulu 5 143 . keras perang Beruang Lembu Helang i. terbang tinggi . hitam itu besar .Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan G Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii. v. Ketam ada kulit iii. . . meragut rumput di padang. iv.

i. Ini tenuk. Ketam ada dua sepit. Beruang berkaki empat. Kera pandai bergayut. 5 144 . Orang utan suka makan pisang.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan H Tulis ayat pada gambar yang betul. ii. v. iii . iv .

5 145 . panjat Kera pokok. Ini ii. Kera v. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan I i. iii. Ekor ini iv. kera panjang. pandai melompat. ada Kera empat kaki. kera.

Badan belut __________. 5 146 . Belut hidup di dalam __________. Belut ini licin. Belut ini ___________. Ibu bela belut di dalam _____________. i. v. Badan belut panjang. iv. Ini __________. Ibu bela belut dalam kolam. Belut hidup di dalam air. iii.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan J Baca dan lengkapkan tempat kosong. Ini belut. ii.

4. e pepet dan o. e pepet dan o. 6. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengadungi e taling. Penguasaan kemahiran membina dan menulis perkataan yang mengandungi ‘e’ taling. Membina dan menulis ayat yang ada perkataan mengadungi e taling. Penguasaan kemahiran membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengadungi e taling. e pepet dan o. 3. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengadungi e taling. 2.Unit 3 : Modul Murid Unit 3 Tema : Alam Haiwan REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KEMAHIRAN 2M NAMA MURID: …………………………………………… Tarikh:……………… Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid. 5. pencapaian Sudah Belum Catatan 147 . ‘e’ pepet dan ‘o’. Penguasaan kemahiran membaca dan memahami perkataan yang mengandungi ‘e’ taling. ‘e’ pepet dan ‘o’. KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS 1. e pepet dan o.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.