Weakness Nguồn nguyên liệu chưa chủ động, phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập

khẩu.
Hiện mỗi năm ngành nhựa cần 1.5 triệu tấn nguyên phụ liệu, trong khi sản xuất nội địa mới đáp ứng khoảng 300,000 tấn. Sản xuất chất dẻo trong nước hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 10 15% nhu cầu nguyên vật liệu, và ngành nhựa vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu

Risks -

Ngành nhựa Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, công nghệ chưa cao, chưa có chiến lược phát triển thương hiệu. Xuất khẩu đối với các sảm phẩm nhựa qua trung gian làm giá thành sản phẩm cao, chưa tạo được thương hiệu.

Nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ nhập khẩu dẫn đến sự phát sinh rủi ro về tỷ giá. Trong năm 2011, đồng VND được dự đoán sẽ tiếp tục mất giá so với USD do đó rủi ro biến động tỷ giá đối với các doanh nghiệp ngành nhựa của Việt Nam là rất lớn. Mặt khác, giá nguyên liệu nhựa phụ thuộc chủ yếu vào biến động giá dầu thô, trong khi đó giá dầu thô thường biến động khó lường nên rủi ro biến động giá đầu vào đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2011 là không thể chủ quan. Việc giá nguyên liệu nhựa tăng liên tục theo giá dầu thế giới,
cộng với sự bấp bênh của một số nguồn hàng, đã tạo sức ép không nhỏ trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

-

Cơ cấu ngành nhựa mất cân đối. Mức độ cạnh tranh cao ở phía Nam. Ngành nhựa bao bì có 702 doanh nghiệp, chiếm 35.1%, nhựa gia dụng có 794 doanh nghiệp, chiếm 39.7%, trong khi nhựa kỹ thuật chỉ có 272 doanh nghiệp, chiếm 13.6%.Mức độ cạnh tranh trong ngành nhựa không cao do phân bố địa lý, các doanh nghiệp có phân khúc thị trường riêng, nhu cầu tiêu thụ lớn. Khoảng 76% doanh nghiệp tập trung ở phía Nam nên khu vực này có mức độ cạnh tranh cao hơn hẵn khu vực miền Bắc và miền Trung. Những rủi ro tiềm tàng. Đáng chú ý là mặt hàng nhựa cũng chịu rủi ro thuế chống bán phá. Hiện Mỹ đang áp thuế ở mức cao nhất, 75% lên túi nhựa Việt Nam. Ngoài ra, ngành nhựa còn phải chịu các rủi ro hoạt động như đổ nhựa, hỏa hoạn… Sự xâm nhập của các sản phẩm nhựa từ Trung Quốc (40% thị phần) và Thái Lan (10% thị phần) với giá thành tương đối rẻ đang gây sức ép cạnh tranh lớn lên ngành nhựa Việt Nam

-

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful