PENGENALAN PERNIAGAAN Saya Dhiviya Mayuri a/p Arumugam telah menubuhkan Perniagaan Perabot Dhiviya pada 1 Januari 2009 dengan

modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunngul yang menjual perabot. Saya menggaji seorang pekerja dengan gaji minimum bulanan RM1 200. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan perabot kerana: a) Kurangnya perniagaan yang menjual perabot di lokasi perniagaan saya. b) Permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk. c) Saya sangat berminat dalam bidang ini memandangkan bidang ini sentiasa mempunyai permintaan yang tinggi. Kelebihan menjalankan Perniagaan Perabot Dhiviya adalah seperti berikut: a) Dapat memenuhi kehendak pengguna. b) Perabot mempunyai jaminan jika berlakunya kerosakkan dalam sesuatu tempoh. c) Lokasi perniagaan merupakan di kawasan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Risiko-risiko yang bakal dihadapi: a) Sekiranya mengalami kerugian, kerugian tersebut akan saya tanggungi. b) Persaingan di antara kedai-kedai perabbot yang berdekatan contohnya, Krico.

PROFILE PERNIAGAAN

1. 2. 3.

Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi / Alamat

Perniagaan Perabot Dhiviya Dhiviya Mayuri A/P Arumugam 11A, Jalan Markisah, 14000 Bukit Mertajam

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Perniagaan Tempoh Perakaunan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status perniagaan

Milikan tunggal 1 bulan 1 Januari 2011 ± 31 Januari 2011 RM 60000 1 orang Perniagaan sedia ada

LEJER AM Akaun Modal 2010 Jan 31 Baki h/b 218320 218320 Feb 1 Baki b/b 2011 Jan 1 Baki b/b Lengkapan LA1 217600 720 218320 218320

Akaun Premis 2011 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b 2011 135000 Jan 31 Baki h/b 135000

LA2 135000

Akaun Stok 2011 Jan 1 Baki b/b 2011 56500 Jan 31 Baki h/b 56500

LA3 56500

Akaun Kenderaan 2011 Jan 1 Baki b/b 2011 40000 Jan 31 Baki b/b 40000

LA4 40000

Akaun Kelengkapan 2011 Jan 1 Baki b/b Modal Feb 1 Baki b/b 2011 15000 Jan 31 Baki h/b 720 15720 15720

LA5 15720 15720

Akaun Pinjaman (6%) 2011 Jan 31 Bank Baki h/b 2011 400 Jan 1 Baki b/b 21200 21600 Feb 1 Baki b/b

LA6 21600 21600 21200

Akaun Pinjaman (4%) 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 3000 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b

LA7 3000 3000

Akaun Kadar Bayaran Terakru 2011 Jan 1 Kadar bayaran 2011 280 Jan 1 Baki b/b

LA8 280

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 370 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b

LA9 370 370

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 12000 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b

LA10 12000 12000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 2850 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b

LA11 2850 2850

Akaun Sewa 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 2400 Jan 1 Baki b/b Feb 1 Baki b/b

LA12 2400 2400

Akaun Belian 2011 Jan 3 Bank Bank 31 Pelbagai pemiutang Feb 1 Baki b/b 2011 2100 Jan 1 Ambilan 4400 31 Baki h/b 25080 31580 30670

LA13 910 30670 31580

Akaun Pulangan Belian 2011 Jan 31 Pelbagai pemiutang Feb 1 Baki b/b 2011 5700 Jan 31 Baki h/b 5700

LA14 5700

Akaun Jualan 2011 Jan 31 Baki b/b 2011 58100 Jan 5 19 22 25 31 58100 Feb 1 Bank Tunai Bank Bank Pelbagai pemiutang Baki b/b

LA15 3000 1800 5200 3800 44300 58100 58100

Akaun Pulangan Jualan 2011 Jan 31 Pelbagai penghutang Feb 1 Baki b/b 2011 5700 Jan 31 Baki h/b 5700

LA16 5700

Akaun Sewa Ruang Niaga 2011 Jan 31 Baki b/b 2011 300 Jan 3 Bank Feb 1 Baki b/b

LA17 300 300

Akaun Komisen 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 500 Jan 8 Tunai Feb 1 Baki b/b

LA18 500 500

Akaun Ambilan 2011 Jan 1 Belian 5 Tunai Feb 1 Baki b/b 2011 910 Jan 31 Baki h/b 800 1710 1710

LA19 1710 1710

Akaun Insurans 2011 Jan 10 Tunai Feb 1 Baki b/b 600 600 2011 Jan 31 Baki h/b

LA20 600

Akaun Komputer 2011 Jan 11 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 2800 Jan 31 Baki h/b 2800

LA21 2800

Akaun Kadar Bayaran 2011 2011

LA22

Jan 12 Bank

Feb 1 Baki b/b

560 Jan 1 Kadar bayaran terakru 31 Baki h/b 280 280

280 280 280

Akaun Angkutan Masuk 2011 Jan 15 Tunai Feb 1 Baki b/b 450 450 2011 Jan 31 Baki h/b

LA23 450

Akaun Promosi 2011 Jan 18 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 500 Jan 31 Baki h/b 500

LA24 500

Akaun Alat Tulis 2011 Jan 20 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 650 Jan 31 Baki h/b 650

LA25 650

Akaun Pengiklanan 2011 Jan 22 Tunai Feb 1 Baki b/b 300 300 2011 Jan 31 Baki h/b

LA26 300

Akaun Belanja Am 2011 Jan 24 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 500 Jan 31 Baki h/b 500 Akaun Derma

LA27 500

LA28

2011 Jan 28 Tunai Feb1 Baki b/b

100 100

2011 Jan 31 Baki h/b

100

Akaun Faedah Atas Pinjaman 2011 Jan 31 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 120 Jan 31 Baki h/b 120

LA29 120

Akaun Gaji 2011 Jan 31 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 1000 Jan 31 Baki b/b 1000

LA30 1000

Akaun Upah Pembantu Kedai 2011 Jan 31 Bank Feb 1 Baki b/b 2011 1040 Jan 31 Baki h/b 1040

LA31 1040

Akaun Diskaun Diberi 2011 Jan 31 Pelbagai penghutang Feb 1 Baki b/b 2011 1055 Jan 31 Baki b/b 1055

LA32 1055

Akaun Diskaun Diterima 2011 Jan 31 Baki h/b 2011 556 Jan 31 Pelbagai pemiutang Feb 1 Baki b/b

LA33 556 556

LEJER BELIAN Din Jati¶s Sdn. Bhd. 2011 Jan 7 Bank Diskaun diterima 2011 8975 Jan 1 Baki b/b 325 5 Belian 9300 LB1 2800 6500 9300

Siva Enterprise 2011 Jan 14 Pulangan belian 25 Bank 31 Baki h/b 2011 1820 Jan 1 Baki b/b 17930 13 Belian 4550 24300 Feb 1 Baki b/b

JB2 15200 9100 24300 4500

Lim Furniture Sdn. Bhd. 2011 Jan 7 Bank 20 Bank Diskaun diterima 29 Pulangan belian 31 Baki h/b 2011 18500 Jan 1 Baki b/b 4389 13 Belian 231 28 Belian 3080 1780 27980 Feb 1 Baki b/b

LB3 18500 7700 1780

27980 1780

LEJER JUALAN Akaun Restoran Aneka Rasa 2011 Jan 1 Baki b/b 2 Jualan 2011 1300 Jan 3 Bank 6200 Diskaun diberi 7500 LJ1 7190 310 7500

Akaun Pelangi Resort Bhd 2011 Jan 1 Baki b/b 18 Jualan 25 Jualan 2011 6400 Jan 19 Pulangan jualan 7800 20 Bank 3900 Diskaun diberi 31 Baki h/b 18100 6500

LJ2 1300 10105 195 6500 18100

Feb 1 Baki b/b

Akaun Hotel Seri Kota 2011 Jan 1 20 23 28 Baki b/b Jualan Jualan Jualan 2011 12200 Jan 24 Pulangan jualan 6600 Bank 8800 Bank 11000 Diskaun diberi 31 Baki h/b 38600 11000

LJ3 4400 12200 10450 550 11000 38600

Feb 1 Baki b/b

IMBANGAN DUGA Perniagaan Perabot Dhiviya Imbangan Duga pada 31 Januari 2011 Butir Bank Tunai Modal Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pinjaman(6%) Pinjaman(4%) Kadar bayaran terakru Peruntukan hutang ragu Susut nilai terkumpul kenderaan Susut nilai terkumpul lengkapan Sewa Belian Pulangan belian Jualan Pulangan jualan Sewa ruang niaga Komisen Ambilan Insurans Komputer Kadar bayaran Angkutan masuk 1710 600 2800 280 450 5700 300 500 30670 4900 58100 370 12000 2850 2400 135000 56500 40000 15720 21200 3000 Debit(RM) 18181 450 218320 Kredit(RM)

Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja am Derma Faedah atas pinjaman Gaji Upah pembantu kedai Diskaun diberi Diskaun diterima Siva Enterprise Lim Furniture Sdn. Bhd. Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota

500 650 300 500 100 120 1000 1040 1055 556 4550 1780 6500 11000 330826 330826

Stok akhir: RM46 800

SENARAI PELARASAN

1. Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM48 600 dan harga pasaran RM46 800. 2. a) Susut nilai kenderaan adalah 20% setahun mengikut kaedah garis lurus. b) Susut nilai lengkapan adalah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. 3. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 3% atas penghutang. 4. a) Gaji sebanyak RM200 belum dibayar. b) Faedah atas pinjaman sebanyak RM40 masih belum dijelaskan. 5. Insurans terdahulu sebanyak RM50. 6. Komisen terakru sebanyak RM200. 7. a) Derma tunai RM150 kepada rumah anak yatim terlupa dicatat. b) Belanja pengiklanan RM30 tersilap catat ke dalam belenja am.

CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJER Jurnal Am Tarikh 2011 Jan 31 Stok akhir Akaun perdagangan (Stok akhir dipindahkan ke akaun perdagangan) Akaun susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan (Pertambahan susut nilai kenderaan) Akaun susut nilai lengkapan Susut nilai terkumpul lengkapan (Pertambahan susut nilai lengkapan) Akaun hutang ragu Akaun peruntukan hutang ragu (pertambahan peruntukan hutang ragu) Gaji Gaji terakru (Gaji belum dibayar) Faedah atas pinjaman Faedah atas pinjaman terakru (Faedah atas pinjaman belum jelaskan) Insurans terdahulu Insurans (Insurans terlebih dibayar) Komisen diterima terakru Komisen diterima (Komisen masih belum diterima) 200 200 50 50 40 40 200 200 155 155 107.25 107.25 666.67 666.67 46 800 46 800 Butir Fol Debit(RM) Kredit(RM)

Derma Tunai (Pembetulan kesilapan: Derma tunai terlupa dicatat) Ambilan Belanja am (Pembetulan kesilapan: Belanja am peribadi tersilap catat dalam belenja am)

150 150

30 30

Akaun Stok Akhir Tarikh 2011 Jan 31 Akaun perdagangan Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 46 800 Jan 31 Baki b/b 46 800 Butir Fol Jumlah

Akaun Susut Nilai Kenderaan Tarikh 2011 Jan 31 Susut nilai terkumpul kenderaan Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 666.67 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi 666.67 Butir Fol Jumlah

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 12666.67 Jan 31 Baki
Susut nilai kenderaan

Butir

Fol

Jumlah

b/b

12 000 666.67 12666.67

12666.67 Feb 1 Baki b/b

12666.67

Akaun Hutang Ragu Tarikh 2011 Jan 31 Peruntukan hutang ragu Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 155 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi 155 Butir Fol Jumlah

Akaun Peruntukan Hutang Ragu Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 525 Jan 31 Baki Hutang ragu 525 Feb 1 Baki b/b b/b 370 155 525 525 Butir Fol Jumlah

Akaun Gaji Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 1 000 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi Gaji terakru 200 1 200 1 200 1 200 Butir Fol Jumlah

Akaun Gaji Terakru Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 200 Jan 31 Feb 1 Gaji Baki b/b 200 200 Butir Fol Jumlah

Akaun Faedah Atas Pinjaman Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 120 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi Faedah atas pinjaman terakru 160 160 40 160 Butir Fol Jumlah

Akaun Faedah Atas Pinjaman Terakru Tarikh 2011 Jan 31 Baki h/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 40 Jan 31 Feb 1 Faedah atas pinjaman Baki b/b 40 40 Butir Fol Jumlah

Akaun Insurans Terdahulu Tarikh 2011 Jan 31 Insurans Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 50 Jan 31 Baki b/b 50 Butir Fol Jumlah

Akaun Insurans Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 600 Jan 31 Insurans terdahulu Pindah ke akaun untung rugi 600 550 600 50 Butir Fol Jumlah

Akaun Komisen Diterima Terakru Tarikh 2011 Jan 31 Komisen diterima Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 200 Jan 31 Baki h/b 200 Butir Fol Jumlah

Akaun Komisen Diterima Tarikh 2011 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi Pindah ke akaun untung rugi 700 700 200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 700 Jan 31 Baki b/b 500 Butir Fol Jumlah

Akaun Derma Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 100 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi Tunai 150 250 250 250 Butir Fol Jumlah

Akaun Tunai Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 450 Jan 31 Derma Baki 450 Feb 1 Baki b/b 300 h/b 150 300 450 Butir Fol Jumlah

Akaun Susut Nilai Lengkapan Tarikh 2011 Jan 31 Susut nilai terkumpul lengkapan Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 107.25 Jan 31 Pindah ke akaun untung rugi 107.25 Butir Fol Jumlah

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Tarikh 2011 Jan 31 Baki Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 h/b 2957.25 Jan 31 Baki Susut nilai lengkapan 2975.25 Feb 1 Baki b/b 2975.25 b/b 2850 107.25 2975.25 Butir Fol Jumlah

Akaun Ambilan Tarikh 2011 Jan 31 Baki Belanja am b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 1710 Jan 31 50 1740 Feb 1 Baki b/b 1740 1740 Baki b/b 1740 Butir Fol Jumlah

Akaun Belanja Am Tarikh 2011 Jan 31 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 500 Jan 31 Ambilan Pindah ke akaun untung rugi 500 470 500 30 Butir Fol Jumlah

AKAUN KAWALAN Akaun Kawalan Penghutang Tarikh 2011 Jan 1 31 Baki Jualan b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 19 900 Jan 31 44 300 Bank Diskaun diberi Pulangan jualan Baki 64 200 Feb 1 Baki b/b 17 500 h/b 39 945 1 055 5700 17 500 64 200 Butir Fol Jumlah

Akaun Kawalan Pemiutang Tarikh 2011 Jan 31 Bank Diskaun diterima Pulanag belian Baki h/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2011 49 794 Jan 1 556 4 900 6 330 61 580 Feb 1 Baki b/b 61 580 6 330 31 Baki Belian b/b 36 500 25 080 Butir Fol Jumlah

IMBANGAN DUGA TERSELARAS Perniagaan Perabot Dhiviya Imbangan Duga Terselaras Pada 31 Januari 2011 Butir Bank Tunai Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pelangi Resort Bhd Hotel Seri Kota Siva Enterprise Lim Enterprise Pinjaman(4%) Pinjaman(6%) Peruntukan hutang ragu Susut nilai terkumpul kenderaan Susut nilai terkumpul lengkapan Deposit sewa Modal Ambilan Belian Pulangan belian Jualan Pulangan jualan Sewa ruang niaga Komisen diterima Insurans 500 5 700 300 700 1 740 30 670 4 900 58 100 Debit(RM) 18 181 300 135 000 56 500 40 000 15 720 6 500 11 000 4 550 1 780 21 200 3 000 525 12 666.67 2 957.25 2 400 218 320 Kredit(RM)

Computer Kadar bayarn Angkutan masuk Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja am Derma Upah pembantu kedai Faedah atas pinjaman Gaji Diskaun diberi Diskaun diterima Susut nilai kenderaan Susut nilai lengkapan Hutang ragu Gaji terakru Faedah atas pinjaman terakru Insurans terdahulu Komisen diterima terakru

2 800 280 450 500 650 300 470 250 1 040 160 1 200 1 055 556 666.67 107.25 155 200 40 50 200 332 194.92 332 194.92

Stok Akhir = RM46 800

PENYATA PENDAPATAN Perniagaan perabot Dhiviya Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Januari 2011 Butir Jualan (-) Pulangan jualan Diskaun diberi 5 700 1 055 6 755 Jualan bersih 51 345 RM RM RM RM 58 100

Tolak kos jualan Stok awal Belian (-) Pulangan belian Diskaun diterima 4 900 556 5 456 Belian bersih (+) Angkutan masuk 25 214 450 25 664 Kos barang untuk dijual (-) Stok akhir Kos jualan Untung kasar 82 164 46 800 35 364 15 981 30 670 56 500

Tambah hasil Komisen diterima Sewa ruang niaga 700 300 1 000 16 981

Tolak belanja Insurans Kadar bayaran Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja am Derma Upah pembantu kedai Faedah atas pinjaman Gaji Susut nilai kenderaan Susut nilai lengkapan Hutang ragu 550 280 500 650 300 470 250 1 040 160 1 200 666.67 107.25 155 6 328.92 Untung bersih 10 652.08

KUNCI KIRA-KIRA Perniagaan Perabot Dhiviya Kunci Kira-kira Pada 31 Januari 2011 Butir Aset Bukan Semasa Kenderaan (-) Susut nilai terkumpul kenderaan 40 000 12 666.67 27 333.33 Lengkapan (-) Susut nilai terkumpul lengkapan 15 720 2 957.25 12 762.75 Premis Alatan pejabat 135 000 2 800 177 896.08 Aset Semasa Penghutang Peruntukan hutang ragu 17 500 525 16 975 Stok akhir Tunai Bank Insurans terdahulu Komisen diterima terakru 46 800 300 18 181 50 200 82 506 Tolak Liabiliti Semasa Pemiutang Gaji terakru Faedah atas pinjaman terakru Deposit sewa 6 330 200 40 2 400 RM RM RM

Pinjaman (4%)

3 000 11 970

Modal kerja

70 536 248 432.08

Ekuiti Pemilik Modal (+) Untung bersih 218 320 10 652.08 228 972.08 (-) Ambilan 1 740 227 232.08 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman (6%) 21 200 248 432.08

PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN NISBAH i) Nisbah keberuntungan Untung kasar x 100 Kos jualan = RM 15 981 x 100 RM35 364 = 45.19% Peratus untung kasar atas jualan Untung kasar x 100 Jualan bersih = RM 15 981 x 100 RM 51 345 = 31.12% Peratus untung bersih atas jualan Untung bersih x 100 Jualan bersih = RM 10 652.08 x 100 RM 51 345 =20.75% Pulangan atas modal Untung bersih x 100 Modal awal = RM 10 652.08 x 100 RM 60 000 = 17.75% Bagi setiap RM 1 yang dilaburkan, untung bersih sebanyak 17.75 sen diperoleh. Bagi setiap RM 1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 20.75 sen. Bagi setiap RM 1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 31.1 sen. Harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 45.2% pada kosnya.

Peratus untung kasar atas kos jualan (tokokan)

ii)

Nisbah kecairan Aset semasa Liabiliti semasa = RM 82 506 RM 11 970 = 3.89 : 1 Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai asset semasa RM6.89 untuk menjelaskannya. Perniagaan dapat menampung liability semasanya 3 kali tanpan perlu menukar stok akhir kepada tunai

Nisbah semasa

Nisbah ujian asid

Aset semasa ± Stok akhir Liabiliti semasa = RM 82 506 ± RM 46 800 RM 11 970 = 2.98 : 1

Nisbah ujian mampu

Jumlah liabiliti Jumlah aset = RM 33 170 RM 260 402.07 = 0.13 : 1

Bagi setiap RM 1 jumalah aset perniagaan mempunyai jumlah hitung

iii)

Nisbah kecekapan Stok purata= Stok awal +Stok akhir Kadar pusing ganti stok 2 = RM 56 500 + RM 46 800 2 = RM 51 650 menunjukkan bahawa firma telah menggantikan atau membeli stok baru sebanyak 0.68 kali dalam suatu tempoh perakaunan Kadar pusing ganti stok(bil.kedai) = Kos jualan Stok purata =RM35 364 RM51 650 = 0.65 kali atau mengambil masa 45 hari untuk menggantikan stoknya.

Kadar pusing ganti stok

Kadar pusing stok(bil.hari) = Stok purata Kos jualan = RM51 650 x 31 hari RM 35 364 = 45 hari Tempoh kutipan hutang Penghutang x 31 hari Jualan kredit =RM 17 500 x 31 hari RM 44 330 = 12 hari Tempoh pembayaran hutang Pemiutang x 31 hari Belian kredit = RM 6 330 x 31 hari RM 25 080 = 8 hari Perniagaan mengambil masa 5 hari untuk membayar hutang kepada pemiutangnya. Perniagaan mengambli masa 12 hari untuk mengutip hutang pelanggannya.

BELANJAWAN TUNAI UNTUK EMPAT TAHUN Perniagaan Perabot Dhiviya Belanjawan Tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015 Butir Baki awal Penerimaan: Jualan tunai Penghutang Sewa diterima Komisen diterima Jumaln penerimaan Pembayaran: Gaji Belanja penyelenggaraan computer Deposit dan ansuran lori Belian tunai Pemiutang Insurans Jumlah pembayaran Lebihan/Kurangan Baki akhir 17 280 7 250 400 000 80 000 3 600 508 130 443 270 461 851 20 736 1 400 9 000 450 000 90 000 3 600 574 736 576 664 1 038 515 24 883 9 000 500 000 100 000 3 600 637 483 713 917 1 752 432 29 860 1 400 9 000 550 000 110 000 3 600 703 860 847 540 2 599 972 630 000 310 000 3 600 7 800 951 400 730 000 410 000 3 600 7 800 1 151 400 830 000 510 000 3 600 7 800 1 351 400 930 000 610 000 3 600 7 800 1 551 400 2012(RM) 18 581 2013(RM) 461 851 2014(RM) 1 038 515 2015(RM) 1 752 432

CADANGAN Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan 1. Membuat strategic jualan seperti promosi dan pengiklanan untuk meningkatkan jualan. 2. Mengadakan kemudahan perkhidmatan selepas jualan yang meliputi kawasan yang lebih luas. 3. Menyediakan kemudahan kredit untuk meningkatkan jualan. 4. Mendapatkan idea-idea pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. 5. Menawarkan hadiah-hadiah menarik kepada pelanggan setia.

Cadangan untukmeningkatkan prestasi jangka panjang 1. Meningkatkan pelaburan untuk menambahkan ruang niaga sediaada untuk mempelbagaikan pilihan pengguna. 2. Menyediakan kemudahan membaiki perabot yang rosak dalam tempoh jaminan pada kos yang rendah untuk mengekalkan kesetiaan pelanggan. 3. Membuat pelaburan untuk membina kilang sendiri untuk pasaran domestik dan eksport. 4. Membuka cawangan perniagaan di daerah atau kawasan lain untuk mengembangkan lagi empayar perniaganaan.

RUMUSAN

Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakauan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku buku perakauan.

1. Kos Sejarah Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira- Kira. Contoh : Premis, komputer dan kenderaan.

2. Wang Sebagai Ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Hal ini selaras dengan konsep wang sebagai ukuran. Contoh : Gaji pekerja adalah RM 1 200.

3. Konservatisme Stok akhir dinilaikan mengikui nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran

4. Asas Perakaunan Akuan Untung bersih perniagaan ditentukan berdasarkan belanja bagi sesuatu tempoh dipadankan dengan hasil dalam tempoh yang sama. Contoh: Jualan ± Kos Jualan = RM58 100 ± RM35 364 = RM 22 736

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful