S?

LE E N

c T'- larrysl ser.rinAc,*1 \r#A

*t*,

ea7lure -+'v- AWoA-botlr ar tW C r,ltuTta +yaf ant;Ter/t da l.oeart, tiss.-) Vo^ ft ,nol tyfAel hrilh u.sr.,ls jnsl"oJ
eaetrje)

\ryhabc.

,

bl'6od bory anbVen g- q-*afu alTe 1o ,+ts- Xylu,, br1 *Tlewe. Artrerl .

SqrrowJ"J b1 ap",nfu-4la.d.l. t xr- lhal <xte,qAeJ t .to 1f,6w, , L^t r tra,Lea-Lan_ iotb L ic#.mcr d-nc arrrTdud 6<rv^i\ R.eJ :' fif b.
trst^ife-

Dt oq{at$ohe. -- lr wv t r g

t\r

Gross s<}ion

N"iih" P"$f

ffigE
5

*blel)
REDPULP

@v^rntl*T

6v;.,"affit$rtl (t-) ?etl'
( nrh"olJ
I

EwusdJs

b-B co-ils 1o+ws ? +)

P4LS)

{o d d ; V d f ft
'Wqrtal-

( lY ^+b"#et

.e'u$rt-

v/

e^urrt+eJ
{o

(,'tr,'!37d-^ut
dr;rJ;hi'e u.!!s
corrrk! W +D PAL, PA LS ,tl"v.ha 0

zovtQ-'

FA!

(fifi"l ortl*^l4ot

o+ &B e'![')f r

tytm

bl^ood b"xn do

ERI

7,

\"^f,tol*.t
e-n-Ql, 4teau, i De,,^;"',ttc &#
il *c ! cr"1 > cau *L o.r$'.r,;r^.li ? 5" *> cattb{

lt

t y'o"-IiY ai+L

oveliroJ,v"t)B dls

l4ue sAL hssocf ATED LyM? HO tD
t-

Ttss u E

(yA4

IND t4ucos4 L t t qMuNt T Y
-) Muctrs rywlrtfuafvrlt

g)
b1 a/
"q

T"Y? 3
eo'Iled
Fotmj
-

*Y^d
M A LT

suryz,rt- is J4gdil
\^f*i)

h tsur,e- cnl"ah

'+

inr - cr,artrc)rn4oino& #ac$

L^T

?Yrc #l^) ,YEA
?opulaleANi+h L1^f&a1+et (r r B ,'il6> o' t
Plav^a r'^r7.t.^) e!-1,1" Qvr,,v2a,

l4osrol^af

v.,'LHALT ; [:flt." In cao€-E 'ir,*esli D,*o Xrrr^'e)^ ltA LT am\i(z^^ #^ + S,t-ru rhn : **Tt

saglz

Y-

(Pose''b''*e\.ory*oJJ'#J*
l-atmtaa' f-fo

q \4*a!"^*r;^vu,
+
slru"lurr1@

- o'"'lo weUorqalionJ

i? +nJu| &f4',?<'4"'tLfs

t"-':r#*'NALT-

ge tr -'Vovs)'*ts

\4 d^Nradat"J 14
4^,O+L n

rtT
n

:h'

U Lf -

ui+at,eorib

Yr

h

'

qoT-Assoctm

LYMPI+OID TTSSUE

&a LT)
-J

M

o t{ ettt yot .il"rStatXJ
o

OY1

xyr

o^;

_L{

3oq
o oo o o9

:r &di.rerr + (ovn lttlz''{'^ 10 @tt l,t*uf

o brtua.v

L
Cross -te"lioq

c'r),'"v*'oJal,lw '-r-1

?qo&*,
6l ut'utcot'Sw\s/n '

. S,rJor*ut4,lqA
4--

{rei corr tr
%-4o

tb"ri

t hdAt e

ps*{r*:.::&,["q
, rJ, t^a/

eW

@t^

, *Ukl

.b setoda,l

Itt*ttGc/l

- ?oslreL t'l ee}l i tf llzJ q
N;h g d-tt ,T cl'Jl V

- rffi"t4r""$al *j)

.- l'1 ;!ls

b'k

"itb

ry

i"'b"d&' i e,,ll n.*kob) "1t%' /g.*f't/Y'ufee ? veirrlo-Krs*l+o?&+
-

ww \1m!*",

WXu'rykfr. ^^J L APc hr*er^,o*{+tr

*'.

T

ttro$.l

ilSilr

u

,;h ff

Eat*-t'"Jl*1 iar+e^'?ruq*
^/
+ Pl*fla u))s,'t

t*""f T u!!s q@t"ra d;"sffiift'

Larina

?*('a utaactafff^, o&notd Trr +

ia uvtvilr,s\ts 'ollt

h'f:*u ' aho covrtalrs

fuo[r-'

+r"^f ft Y^ ry1o 4 . tt- c2$

lan'ala' r'f"

gu'n-W e'n!!'urt'l(^'ilt \MA s. ov-hno*t 8 ^r(*u e!-L-l {o 6, *A;r^+a B elt|- A5cnrezr++"JnJ 7l*>ma

L( sr;;rel;re *
IftA rraftrnor4J atJr*s 'K'e- efi+1'ei'; al' enlk b

d" 0e,y*t-

Y

iale'raol ut'14 ' ft

W.CUTLNEDUS ,

4 SSO cj|ATED LY MP6OID TlssuE

CcaLT)

EPIDERUIS
-------

ff

lntaqiJ-'-l \urio'P ' ,-^n;t"+'a/Ased)

o e)'-t1*ft"af^
DFB,S{\S

%tb'^ovf
hH*t A""e\l:ouiJ fate'ditr

fYMPll

ltoDE

Epidr-rn^ll*i*

sLl't a,rr,ptd t ql+l'..ali"'[-'n9\t -J!") ? u1+obrnulr^"1 iqtAuetfo-! ir^{atade, * )*rle tca,o.a*$inoc,.lte*
a.l6o q<?T?ss H++e L e/^ q) oo APe i'

KerJirrolks

Wg,rhwrs, eelk (+.1p.q &'nL/irie crlt) ryta# is

@*nri"

I' at6^*tlbIe- iz'+o wtoyote+o"A*i \"{'** '^+- il(L/tire drr/A4:tie'e"!! , ^. .. , Ni+L6 ,s"s rr^1.rT&ntatj !b"-gA e)<fre W !*J%
^thuot" l'r?t cs8l auil G^V^qi.frn"w..'rll fbqka) o ETidrrrr-is olso ccvrtaioa
' Derna.is coyrlralla eD?tr ,68tee)ls g rl

,^;^uJ. J

t b1?W*llos,s

4.d

s nahe To ez-[!

eJats1|.aA a.tTe'<t;aq?w,{&oi ry M.fulyuac:r ,|{,,ortq 4urtq Qrq ian+ort fwtfo*nraa,ti tn turybqlet-*- l. <ani;ni lVruelr-oalft) 4'<t% tv4lept'tw,46bjtrt. .

3U+

oweV,nA rh *tru- woa.ha.nr

I t {.

bq;igff*""rc&^x$f ,P,w_gYK,>

lw
fu\r?$,

tt1

o

./it
- S/

t:

.g

nngxe$LeJA-5ec*i'6h {b"t* {D^lU.

tuw;t
{a*et /a
a* t'lF€'|r4l'

poAlr,&n 8.''rdox".l, Co) +4tuu {{he Wi
f I ibr,rsrls W) ^?at^st an$yzn,;,{rA,;+ t@t +t"8-q^h oJ -U- -^)u -0; I ^ I rg$o e+\u'qlla) I ^^J ro,^[ga

,i€*[

a-vie*r rb) {n" %}1tr^H$*{*
-:o

wv
f'

. Alf

.++ftf€g o(1

't'.,vob**t

onntl uy rJtuiorr Qtlk * rib<,rrs lqr,^ptoqlar + axe-)^,i1,' I aranu)olafe, v^&;"!l' +garuloQtet * &,r +

wr

8

&re -Ils

isJ)n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful